U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ"

Transkript

1 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů u příspěvkových organizací města, 2) RO č. 48/2008, 3) harmonogram rozborů hospodaření příspěvkových organizací města a městského úřadu za I. pololetí 2008, 4) ztráty a nálezy (vyřazení) změnu závazných ukazatelů na rok 2008: a. u Bytového podniku města zvýšení dotace na investice o částku 1, ,00 Kč účelově určené na rekonstrukci (přeměnu) nebytových prostor na 2 bytové jednotky v objektu Masarykovo nám. 25 (viz RO č. 37/2008), b. u Městského kulturního střediska Nový Jičín zvýšení příspěvku na provoz o částku ,00 Kč (viz RO č. 31/2008), c. (viz RO č. 35/2008): - zvýšení příspěvku na údržbu u MŠ Máj o ,00 Kč na opravu střechy odloučeného pracoviště MŠ Jubilejní (na montáž tepelné izolace a ventilačních komínků na odvětrávání), - zvýšení provozního příspěvku u Střediska volného času FOKUS o ,00 Kč (na odměnu statutárnímu zástupci této organizace včetně zákonných odvodů zaměstnavatele), - zvýšení provozního příspěvku u ZŠ Jubilejní o 8.110,00 Kč, u ZŠ Komenského 66 o 4.110,00 Kč, u ZŠ Komenského 68 o 4.110,00 Kč, u ZŠ Tyršova o 4.110,00 Kč a Střediska volného času FOKUS o 4.110,00 Kč (na základě nominací na vyhodnocení pedagogických osobností městem Nový Jičín včetně zákonných odvodů zaměstnavatele), - zvýšení provozního příspěvku u ZŠ Jubilejní o ,00 Kč, u ZŠ Komenského 66 o 5.740,00 Kč, u ZŠ Komenského 68 o 3.895,00 Kč a u ZŠ Tyršova o ,00 Kč (na základní plavecký výcvik žáků 2. a 3. tříd), - zvýšení provozního příspěvku, resp. přísp. na údržbu u MŠ Sady o ,00 Kč (na přemístění dětského pískoviště v souvislosti se závěry Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje), - zvýšení provozního příspěvku u Střediska volného času FOKUS o 5.000,00 Kč (na zakoupení věcných cen pro vítěze na akci "Pohár starosty" dne ), - zvýšení příspěvku na údržbu u ZŠ Komenského 68 o částku ,00 Kč na elektropráce vyplývající z Protokolu o prováděných revizích na této škole a na rekonstrukci a vybavení 2 WC kabinek pro dívky), - zvýšení provozního příspěvku u ZŠ Komenského 68 o částku ,00 Kč (na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci školního dvora a části hřiště jako nezbytný vlastní podíl prostředků při žádosti o dotaci z programů regionálního rozvoje), d. u Technických služeb města Nového Jičína zvýšení dotace na investice o ,00 Kč na zvýšené náklady na pořízení mobilního pódia a o ,00 Kč na zvýšené náklady na pořízení travní sekačky (viz RO č. 19/2008, 20/2008, 36b/2008), e. u Technických služeb města Nového Jičína (viz RO č. 40/2008): - zvýšení dotace na investice o ,00 Kč (na nákup a zavedení nového ekonomického softwaru GORDIC), - odvod výnosu z prodeje zemědělského traktoru ZETOR a sklápěcího přívěsu dle skutečné výše prodejní ceny (cca ,00 Kč) zřizovateli, f. u Technických služeb města Nového Jičína (viz RO č. 41/2008): - zvýšení příspěvku na provoz o ,00 Kč (na úhradu daně z příjmů právnických osob za rok 2007 a dvou čtvrtletních záloh stejné daně na rok 2008), g. u Technických služeb města Nového Jičína (viz RO č. 45/2008): - zvýšení příspěvku na provoz o ,00 Kč (na zlepšení platových podmínek zaměstnanců, a to u jednotlivých středisek: stř. 203-údržba místních komunikací o ,00 Kč, stř veřejné osvětlení o ,00 Kč, stř. 208-péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň o ,00 Kč, stř. 210-sběr a svoz komunálního odpadu o ,00 Kč a stř. 211-provoz bezbariérové MHD o ,00 Kč) - zvýšení příspěvku na provoz o ,00 Kč (na mimořádné opravy strojové techniky, a to 1

2 stř. 203-údržba místních komunikací o ,00 Kč a stř. 210-sběr a svoz komunálního odpadu o ,00 Kč), 2. doporučuje Zastupitelstvu města schválit následující úpravu rozpočtu města na rok 2008 = rozpočtové opatření č. 48/2008: a. zvýšení příspěvku na provoz u ZŠ Komenského 66 o částku 7.000,00 Kč a SVČ Fokus o 2.890,00 Kč zapojením rezervy na kap. 14 (org. 400) za pomoc při organizaci Mezinárodních dnů starosty , b. zvýšení dotace na investice u ZŠ Jubilejní o částku ,00 Kč, ZŠ Komenského 66 o 6.333,00 Kč, u ZŠ Komenského 68 o 5.333,00 Kč a u ZŠ Tyršova o 5.333,00 Kč jako 1/3 podíl ke schválené dotaci na průkaz energetické náročnosti budovy nad 1000 m2 plochy v rámci "Programu EFEKT 2008" zapojením rozpočtové rezervy na kap. 41 (popř. zapojením mimořádných nebo nerozpočtovaných příjmů), 3. bere na vědomí termíny konání rozborů hospodaření příspěvkových organizací města a městského úřadu za I. pololetí 2008 a deleguje své členy k osobní účasti na projednávání rozborů dle rozpisu, 4. schvaluje dle návrhu likvidační komise vyřazení věcí odevzdaných jako ztráty a nálezy dle předloženého soupisu a zároveň souhlasí s návrhem komise, že v případě nezájmu o prodej uvedených věcí budou věci uvedené v soupisu v odhadnuté výši 890,00 Kč fyzicky zlikvidovány. 2615/27/2008 Znovuprojednání žádosti o příspěvek na zřízení jeslí a projednání možnosti zřízení dalšího oddělení MŠ 1. neschvaluje žádost paní H. Skočkové o možnost zřízení jeslí v Novém Jičíně a finanční příspěvek na provoz jeslí. 2616/27/2008 Úprava platových výměrů a návrh odměn ředitelům škol a školských zařízení ve smyslu 102 odst. písmene b. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a v souladu se Zásadami pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobních příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Městem Nový Jičín, s platností od úpravu platového výměru ředitelce Mateřské školy Trojlístek Nový Jičín Mgr. H. Cholevíkové a řediteli Základní školy Nový Jičín, Jubilejní 3 Mgr. L. Pospěchovi dle předloženého návrhu, 2. schvaluje mimořádnou odměnu dle předloženého návrhu ředitelce Základní školy Nový Jičín, Komenského 66 Mgr. E. Řehákové a ředitelce SVČ Fokus Nový Jičín Mgr. H. Růžové za vzornou pomoc při organizaci Mezinárodního poháru starosty města konaného od 19. do 22. června Odměna může být vyplacena z příspěvku na provoz pro rok 2008 ZŠ Komenského 66 a SVČ Fokus Nový Jičín v nejbližším výplatním termínu. 2617/27/2008 Vyřazení neupotřebitelného a poškozeného majetku z Beskydského divadla vyřazení neupotřebitelného a poškozeného majetku města v souhrnné výši ,- Kč z kapitoly 16 - kultura k dle průvodního materiálu a ukládá Beskydskému divadlu Nový Jičín, příspěvkové organizaci zabezpečit likvidaci tohoto majetku ve smyslu ustanovení Směrnice o hospodaření s majetkem města. 2618/27/2008 Schválení dohody o úhradách neinvestičních výdajů škol připadajících na jednoho žáka s obcí Hostašovice předloženou žádost starosty obce Hostašovice ve věci uzavření dohody o úhradách neinvestičních výdajů škol připadajících na žáka v Základní a Mateřské škole Hostašovice, příspěvkové organizaci a úhradách neinvestičních výdajů škol připadajících na žáka, který navštěvuje základní školy, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín, 2

3 2. neschvaluje,,dohodu o úhradách neinvestičních výdajů škol připadajících na jednoho žáka pro rok 2008" mezi městem Nový Jičín a obcí Hostašovice za novojičínské děti, které vykonávají povinnou školní docházku u výše uvedené příspěvkové organizace a hostašovické děti, které vykonávají povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín. 2619/27/2008 Návrh hodnotící komise na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 1. souhlasí s návrhem hodnotící komise pro výběr firmy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem,,beskydské divadlo - výměna rozvodů vody a zařizovacích předmětů", dle předloženého návrhu. 2620/27/2008 Žádosti k pronájmu letního kina a. žádost paní K. Kotůlkové o dlouhodobý pronájem areálu letního kina ve Smetanových sadech v Novém Jičíně za účelem vybudování dětského areálu s občerstvením, b. projekt založení společnosti a provozování přírodního zábavního a sportovního areálu pana J. Kotase ml., 2. ukládá připravit ve spolupráci s komisemi (kulturní, pro výchovu a vzdělávání, rozvoje města, pro tělovýchovu a sport, životního prostředí) návrh dalšího postupu, který vyjde z výše uvedených záměrů a stanoviska Kina Květen. T: Z: Miloš Lossmann, Ing. Oldřiška Navrátilová 2621/27/2008 Stanovisko k instalaci popisných cedulek označujících kulturní památky na území MPR záměr instalování popisných tabulek na památkové objekty v Novém Jičíně, 2. ukládá odboru ŠKMaTv připravit návrh na realizaci výše uvedeného, který bude obsahovat formu tabulek, rozsah označených budov, časový harmonogram a způsob financování. T: Z: Ing. Oldřiška Navrátilová 2622/27/2008 Stanovisko k umístění sochy Maria Pavesiho na území města 1. rozhodla o umístění sochy Maria Pavesiho na kruhovém objezdu na ulici Máchova, Zborovská, 2. ukládá odboru obecního podnikání ve spolupráci s odbory ÚP, SŘ a PP a ŠKMaTv zahájit kroky spojené s umístěním výše uvedené sochy na předmětném místě. T: ihned Z: Josef Rivec, Ing. Oldřiška Navrátilová, Ing. arch. Jiří Raška 2623/27/2008 Stanovisko k žádosti Ing. T. Szolonyho žádost Ing. T. Szolonyho o souhlas s výstavbou fotovoltaické elektrárny na pozemku žadatele a k záměru nemá námitek. 2624/27/2008 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě s městem Kopřivnice týkající se útulku pro psy Dodatek č. 1 smlouvy o umístění a obstarávání toulavých a opuštěných psů a psů dočasně bez majitele v psím útulku ze dne

4 2625/27/2008 Jmenování komise pro výběrové řízení "Regenerace panelového sídliště Loučka" 1. jmenuje komisi pro výběrové řízení na zhotovitele stavby "Regenerace panelového sídliště Loučka - III.etapa" v tomto složení: členové / náhradníci ing. arch. Ivo Domorák - projektant / ing. Lubomír Novák - projektant ing. Vladimír Bárta - místostarosta / MVDr. Milan Šturm - místostarosta Jaroslav Kotas - člen ZM / Martin Rýpar - člen ZM Petr Orel - člen / Miloš Lossmann - místostarosta ing. arch. Zdeněk Tupý - člen ZM / Oldřich Němec - projektant 2626/27/2008 Studie rozšíření krytého bazénu Nový Jičín a. informaci o výsledku energetického auditu budovy krytého bazénu, b. architektonickou studii "Rozšíření krytého bazénu Nový Jičín" od zpracovatele CENTROPROJEKT a. s., ARCH-Z-STUDIO ZLÍN, 2. schvaluje postupnou realizaci varianty 2 stavebně-energetických opatření vyplývajících z energetického auditu, 3. ukládá odboru obecního podnikání: a. zajistit zpracování projektové dokumentace vyplývající z bodu 2., b. navrhnout zařazení finančních prostředků na realizaci opatření uvedených v bodu 2. do rozpočtu města na rok 2009, T: Z: Josef Rivec 4. ukládá odboru obecního podnikání: a. projednat architektonickou studii dle bodu 1. b) ve finančním výboru a příslušných komisích, b. prověřit možnost získání dotačních prostředků na realizaci rozšíření krytého bazénu, c. po zajištění stanovisek a informací dle bodů 4. a) a 4. b) znovu problematiku předložit. T: Z: Josef Rivec 2627/27/2008 Změna složení komise prevence kriminality změnu složení prevence kriminality dle předloženého návrhu. 2628/27/2008 Bytové záležitosti (dle materiálu OSV) 1. neschvaluje podnájem bytu č. 4 na ulici Zborovská 11 panu T. Gromnicovi, 2. neschvaluje prodloužení podnájmu bytu č. 4 na ulici Gen. Hlaďo 22 paní D. Gránerové na dobu určitou 1 roku, 3. neschvaluje a. přidělení ubytování v bytu nízkého standardu panu M. Balážovi, b. přidělení ubytování v bytu nízkého standardu paní M. Gažové, 4. schvaluje a. přidělení ubytování v bytu nízkého standardu panu M. Kotlárovi na dobu určitou 3 měsíců s možnosti prodlužování, b. přidělení ubytování v bytu nízkého standardu panu M. Till na dobu 3 měsíců s možnosti prodlužování, 5. neschvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1 na ulici U Mostu 185 paní B. Gažové s opravou na vlastní náklady, 6. neschvaluje přidělení panelového bytu o velikosti 1+3 panu K. Kačovi a N. Kačové, 4

5 7. schvaluje přidělení jiného náhradního bytu na ulici U Jezu 287 o velikosti 1+1 panu A. Balážovi a I. Horáčkové, uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíců s možností prodlužování, 8. schvaluje přidělení bytu nízkého standardu S. Kačové a E. Kačovi, 9. schvaluje vystavení nové nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici U Mostu 185 paní S. Pokutové na dobu určitou 3 měsíců s možností prodlužování za podmínky uhrazení soudních poplatků, 10. neschvaluje přidělení dvou bytu o velikosti 1+1 a 1+2 panu J. Kandrovi ml. a J. Kandrovi st., 1 přidělení dvou bytů nízkého standardu, v přízemí, paní M. Girgové s rodinou na dobu 3 měsíců s možností prodlužování smlouvy, 12. neschvaluje přidělení náhradního bytu paní A. Girgové a V. Girgovi z důvodu dluhů vůči městu, 13. bod stažen z jednání Rady města, 14. schvaluje přednostní přidělení bytu v DPS Pod Lipami a zařazuje žádost paní A. Hromádkové na pořadí č. 12 (za paní Urbišovou). 15. bere na vědomí dopis pana V. Kačo ze dne a nemění své rozhodnutí ve věci přidělení bytů panu V. Kačovi s rodinou. 2629/27/2008 Prominutí poplatků z prodlení 1. doporučuje Zastupitelstvu města prominutí 3/4 poplatků z prodlení ve výši ,50 a následné vrácení přeplatku H. Kozákové. 2630/27/2008 Informace o bytech na Tyršova 8 informaci BPM o řešení pronájmu bytů na ul. Tyršova č. 8, 2. souhlasí s návrhem postupu BPM ve věci volného bytu, 3. ukládá BPM informovat o dalším postupu ve věci zbývajících dvou bytů. T: Z: Ing. Miloslav Holiš 2631/27/2008 Snížení nájmu nebytových prostor snížení nájemného za nebytové prostory dle předloženého návrhu. 2632/27/2008 Opakované projednání žádosti pana V. Kačo ve věci stavebních úprav bytu Žižkova 12 opětovně podanou žádost pana V. Kačo ve věci provedení stavebních úprav pronajatého bytu na náklad vlastníka s následnou úpravou nájemného, 2. trvá na znění usnesení Rady města č. 2583/25/2008 ze dne , s tím že pan Kačo provede přímou úhradu nákladů dodavateli. 2633/27/2008 Uzavření smlouvy o výpůjčce a provozování krytého bazénu se sportovní halou v Novém Jičíně uzavření Smlouvy o výpůjčce a provozování krytého bazénu se sportovní halou v Novém Jičíně dle předloženého návrhu, 5

6 2. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 2634/27/2008 Majetkoprávní problematika 1. souhlasí se zveřejněním těchto majetkoprávních záměrů č.: a Prodej pozemku parcela č. 481/2 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1202 m2) a pozemku parcela č. 481/44 (zahrada o výměře cca 4200 m2), vše v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí; b Prodej pozemku parcela č. 124/13 (zahrada o výměře 137 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí; c Prodej pozemku parcela č. 695 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 85 m2) a prodej části pozemku parcela č. 947/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 100 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína; d Prodej pozemku parcela č. 866/39 (orná půda o výměře 693 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína; e Prodej pozemku parcela č. 1737/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2) a prodej části pozemku parcela č. 1737/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 400 m2) v k.ú. Straník; f Prodej (směna) části pozemku parcela č. 88/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) dle GP nově vzniklé pozemky parcela č. 88/3 o výměře 87 m2 a parcela č. st.267 o výměře 23 m2 a prodej části pozemku parcela č. 1737/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) dle GP nově vzniklý pozemek parcela č. 1737/29 o výměře 51 m2, vše v k.ú. Straník, g Nájem nebytových prostor v objektu ZŠ Jubilejní 3 v Novém Jičíně (místnost mezi prvním a druhým stupněm školy o výměře 11,25 m2); h Nájem nebytových prostor v objektu ZŠ Tyršova 1 v Novém Jičíně (místnost v prostorách koridoru školy o výměře 10 m2). 2. Majetkoprávní záměr č byl stažen z programu jednání. 3. nesouhlasí se zveřejněním záměru nájmu části pozemku parcela č. 354/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, majetkoprávní záměr č schvaluje konkretizaci těchto majetkoprávních záměrů č.: a. 885 Nájem části pozemku parcela č. 1513/1 (ostatní plocha, silnice o výměře 106 m2) v k.ú. Libhošť pro M. Kaššu, jako dvůr, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné Kč 2,90/m2/rok; b Nájem nebytových prostor v objektu na ul. Dobrovského 1 v Novém Jičíně (místnost č. 114 o výměře 36,41 m2 a místnost č. 115 o výměře 28,57 m2) pro Mgr. A. Tomana, za účelem zřízení terapeutické ordinace, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 4 měsíce, nájemné Kč 1.196,00/m2/rok; c Nájem nebytových prostor v objektu na ul. Dobrovského 1 v Novém Jičíně (místnost č. 116 o výměře 17,10 m2) pro bytové družstvo SBD Pod Skalkou, se sídlem Nový Jičín Císařská 68, jako kancelář, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 4 měsíce, nájemné Kč 700,00/m2/rok; d Nájem části pozemku parcela č. 277/2 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 46 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí pro A. Podzemnou, jako zahradu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné Kč 4,00/m2/rok; e. Nájem části pozemků parcela č. 519/22 (ostatní plocha, zeleň část o výměře cca 2 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí a parcela č. 584/1 (orná půda část o výměře cca 2 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí pro P. Teichmana, za účelem umístění stacionární mapy města, na dobu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, nájemné Kč 1000,00/za každý započatý m2 reklamní plochy/rok; f Nájem části pozemku parcela č. 467/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 64 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína pro L. Kráčmara, za účelem parkování vozidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, nájemné Kč 43,00/m2/rok s podmínkou, že na pozemku nebudou realizované žádné stavební úpravy; g Uzavření dohody o průjezdu a úpravě účelové komunikace na částech pozemků parcela č. 1409/5 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 437 m2), parcela č. 1409/6 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 804 m2), parcela č. 1409/7 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 665 m2) a parcela č. 1409/8 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 27 m2), vše v k.ú. Žilina u Nového Jičína pro společnost T Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 Tomíčkova 2144/1, za účelem zajištění přístupu a příjezdu ke stavbě základnové stanice T-Mobile s názvem Nový Jičín-Žilina (šíře komunikace do 3,5 m2), na dobu 35-ti let, při 6

7 jednorázové úhradě za shora uvedený způsob užívání ve výši Kč 50,00/běžný metr (tedy 410 m2 x Kč 50,00), tj. Kč , schvaluje ukončení nájmů nebytových prostor ve II. patře domu Masarykovo nám. 29/45, Nový Jičín (jedna místnost o výměře 29,80 m2 + podíl na společných prostorách) dohodou ke dni s nájemcem D. Kunzovou, majetkoprávní záměr č souhlasí s umístěním reklamní tabule na fasádě garáže na ulici Žižkova v Novém Jičíně na pozemku parcela č. st k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí (plocha nad vstupem do tohoto nebytového prostoru), majetkoprávní záměr č bere na vědomí odvolání D. Pernické proti usnesení č.j. 2527/22/2008 bod 2 l ze dne a souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parcela č.1737/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 60 m2) v k.ú. Straník, majetkoprávní záměr č souhlasí s prodloužením lhůty na úhradu kupní ceny za prodej části pozemku parcela č. 293/24 (orná půda), dle GP nově vzniklý pozemek parcela č. 293/36 (orná půda o výměře 813 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí do , majetkoprávní záměr č bere na vědomí žádost vlastníků bytových jednotek v domech Husova 16, 18, 20, Nový Jičín a schvaluje zřízení věcného břemene k převáděným pozemkům parcela č. 918 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 364 m2) a parcela č. 917 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 526 m2), vše v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí spočívající v právu chůze a jízdy motorovými vozidly v šíři 3,5 m přes shora uvedené pozemky ve prospěch vlastníka pozemků parcela č. 21/1 (zahrada o výměře 755 m2) a parcela č. 21/17 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2), vše v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí. Toto věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. A dále věcného břemene k pozemkům parcela č. 918 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 364 m2) a parcela č. 917 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 526 m2), vše v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí spočívající v právu chůze a jízdy motorovými vozidly ve prospěch vlastníků garáže na pozemcích parcela č. st (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2), parcela č. st (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2), parcela č. st (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2) a parcela č. st (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2), vše v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí, za cenu pětinásobku ročního plnění. Přesná trasa a rozsah břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který zajistí a uhradí oprávnění z věcného břemene po předchozím projednání se zástupci shora uvedených vlastníků, majetkoprávní záměr č bere na vědomí informace o došlých žádostech na prodej pozemků parcela č. 132/1 (zahrada o výměře 1994 m2) a parcela č (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1065 m2), vše v k.ú. Libhošť, včetně všech stanovisek Osadního výboru Libhošť a nesouhlasí s pokračováním záměru prodejem shora uvedených pozemků, přičemž zůstává v platnosti právo užívat tyto pozemky manželům Bartošovým, a to na základě platné nájemní smlouvy, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit směnu částí pozemků parcela č. 588/1 (ostatní plocha, zeleň) a parcela č. 594/22 (ostatní plocha, jiná plocha) o celkové výměře cca 162 m2 a pozemku parcela č. st.1735 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 400 m2), vše v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí, které jsou ve vlastnictví města za pozemky parcela č. 431/25 (orná půda o výměře 449 m2) a parcela č. 431/26 (orná půda o výměře 76 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí, které jsou ve vlastnictví společnosti SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava Plynární 420/3, majetkoprávní záměry č a V 373. dále schvaluje zveřejnění záměru prodeje (směny) částí pozemků parcela č. 588/1 (ostatní plocha, zeleň) a parcela č. 594/22 (ostatní plocha, jiná plocha) o celkové výměře cca 162 m2 a pozemku parcela č. st.1735 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 400 m2), vše v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí. 12. doporučuje ZM schválit prodej pozemku parcela č. 555 (zahrada o výměře 379 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína pro Mgr. R. Gilara, za kupní cenu dle ZP + náklady tj. Kč ,00/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit prodej pozemků parcela č. 467/1 (trvalý travní porost o výměře 230 m2) a parcela č. 469/2 (zahrada o výměře 1173 m2), vše v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí pro V. Rýdla, za kupní cenu dle ZP + náklady tj. Kč ,00/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit prodej pozemku parcela č. 124/7 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 115 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí do podílového vlastnictví dle vlastnických podílů na domě Msgr. Šrámka 29, Nový Jičín pro M. Davida, M. Kaděrovou, a J. Majoroše, za kupní cenu dle Zásad tj. Kč 100,-- /m2, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit prodej pozemku parcela č. 124/12 (zahrada o výměře 233 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní 7

8 Předměstí do podílového vlastnictví každému ideální 1/4 pro E. Markovou, L. Kumpovou, Z. Škultétyovou a D. Čajánka, za kupní cenu dle Zásad tj. Kč 100,--/m2, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit prodej pozemků parcela č. 992/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 107 m2) v k.ú. Libhošť pro J. Macháčka, za kupní cenu dle ZP + náklady tj. Kč ,00/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č schvaluje vrácení kupní ceny ve výši Kč 3.380,00 za prodej pozemku parcela č. 393 (zahrada o výměře 394 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína J. a L. Michnovým, z důvodu neplatnosti uzavřené kupní smlouvy od samého počátku. 18. schvaluje uzavření Dohody o způsobu užívání části pozemku parcela č. 1528/66 (orná půda o výměře cca 325 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína, který je ve vlastnictví O. Indráka, za účelem uložení dešťové kanalizace (odvedení dešťových vod ze stavby cyklostezky Nový Jičín Libhošť), v rozsahu dle předloženého návrhu s tím, že dohoda bude uzavřena na 10 let s možností prodloužení a vlastníku pozemku náleží jednorázová náhrada ve výši Kč 5.000, doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku parcela č. 457/10 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 198 m2 - pozemek pod stavbou místní komunikace) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 Rašínovo nábřeží 390/42, na město Nový Jičín, majetkoprávní záměr č. V doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemků parcela č. 948/14 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 377 m2), parcela č. 508/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 129 m2), parcela č. 509/1 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 147 m2), parcela č. 509/4 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 78 m2) vše v k.ú. Loučka u Nového Jičína a bezúplatný převod pozemku parcela č. 458/2 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 74 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí (převod pozemků v rámci plánované akce Regenerace sídliště Loučka IV.etapa ) z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 Rašínovo nábřeží 390/42, na město Nový Jičín, majetkoprávní záměr č. V doporučuje ZM schválit výkup (směnu) částí pozemků parcela č. st.36 (zastavěná plocha a nádvoří dle GP nově vzniklý pozemek parcela č o výměře 35 m2) a parcela č. 90 (zahrada dle GP nově vzniklý pozemek parcela č. 90/3 o výměře 166 m2), vše v k.ú. Straník od J. Indráka, majetkoprávní záměr č. V doporučuje ZM schválit výkup pozemků parcela č. 508/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2), parcela č. 509/3 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 63 m2) a parcela č. 491/12 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 108 m2) vše v k.ú. Loučka u Nového Jičína od Mgr. L. Leo, Ing. M. Mitanové, a L. Orlity, za cenu dle ZP, majetkoprávní záměr č. V schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene spočívajícího v uložení kanalizace v části pozemku parcela č. 958/2 (ostatní plocha, silnice) v k.ú. Loučka u Nového Jičína v rámci stavby Chodníkové těleso, Loučka u Nového Jičína a II.etapa-dešťová kanalizace mezi Moravskoslezským krajem, Správou silnic MSK, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, jako povinným a městem Nový Jičín, jako oprávněným. 24. schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene spočívajícího v uložení dešťové kanalizace DN 300 v délce 1137,2 m v části pozemku parcela č. 1493/77 (orná půda) v k.ú. Žilina u Nového Jičína (lokalita Za Střelnicí ) mezi MUDr. B. Vaiglovou, jako povinným a městem Nový Jičín, jako oprávněným. 25. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 1513/1 (ostatní plocha, silnice) v k.ú. Libhošť mezi městem Nový Jičín, jako povinným a V. Vágaim, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 26. schvaluje zřízení věcného břemene (případně převod těchto práv na třetí osobu provozovatele sítí) spočívajícího v uložení vodovodní přípojky včetně šachty v pozemku parcela č. 1513/1 (ostatní plocha, silnice) k.ú. Libhošť mezi městem Nový Jičín, jako povinným a Z. a R. Hanzelkovými, jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění. 27. schvaluje zřízení věcného břemene (případně převod těchto práv na třetí osobu provozovatele sítí) spočívajícího v uložení elektrické přípojky v pozemku parcela č. 671/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a parcela č. 671/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Šenov u Nového Jičína mezi městem Nový Jičín, jako povinným a družstvem Stavbař výrobní družstvo, se sídlem Šenov u Nového Jičína Školní 562, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 8

9 28. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení zemního kabelového vedení NN a trafostanice VN/NN pro nová odběrová místa v pozemku parcela č. 730/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a parcela č. 746 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí pro stavbu: Nový Jičín stavební obvod Bludovice DTS mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín Teplická 874/8, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 29. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení stavby 4467 Nový Jičín, ul. B.Benešové rekonstrukce vodoměrné a redukční šachty na vodovodním řadu LT DN 300 pozemky parcela č. 420, 421, 673/4 (vše ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava 28. října 169, jako oprávněným, za cenu dle ZP. dále souhlasí se zřízením věcného břemene pro shora uvedenou stavbu rovněž na pozemku parcela č. 872/1 k.ú. Nový Jičín Horní předměstí, který je ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 Rašínovo nábřeží 390/4, a který by měl být předmětem převodu na město Nový Jičín. 30. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení stavby 4613 Nový Jičín, ul. Poděbradova rekonstrukce kanalizačního řadu pozemky parcela č. 646/25,649/2,649/4 (vše ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí a parcela č. 1/2 a 2/5 (ostatní plocha) k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava 28. října 169, jako oprávněným, za cenu dle ZP. 3 zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení kanalizační přípojky a vybudování sjezdu na pozemku parcela č. 1513/1 (ostatní plocha, silnice) k.ú. Libhošť mezi městem Nový Jičín, jako povinným a L. a E. Vojtíkovými, jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění. 32. schvaluje zřízení věcného břemene pro stavbu Nový Jičín, ÚR FORTE-P, připojení pozemek parcela č. 553/7 (ostatní plocha, manipulační plocha) a parcela č. 665/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vše k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic a.s., Region Morava, se sídlem Praha Za Brumlovkou 266/2, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 33. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího ve vybudování dvou sjezdů přes pozemek parcela č. 1833/2 k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi městem Nový Jičín, jako povinným a J. Urbanem, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 34. bere na vědomí informaci o navýšení nákladů na technické zhodnocení nebytových prostor v areálu zimního stadionu v Novém Jičíně (prostory pro vybudování restaurace), jehož výše byla upravena na základě PD pro realizaci stavby a souhlasí s navýšením původní částky schválené dne pod usnesením č. 2527/22/2008 bod 16 na novou částku ve výši Kč ,00. V souvislosti s touto změnou schvaluje prodloužení doby nájmu restaurace na 14 let. dále bere na vědomí upravené rozpočty všech budovaných nebytových prostor v areálu zimního stadionu v rozsahu dle předloženého materiálu, majetkoprávní záměr č schvaluje ukončení nájmů nebytových prostor v domě Havlíčkova 11, Nový Jičín (prodejna zdravé výživy) dohodou ke dni s jedním z nájemců P. Krausem, majetkoprávní záměr č schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 506/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí mezi městem Nový Jičín, jako povinným a F. Vaškem, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 37. schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene spočívajícího v uložení a strpění vodovodní přípojky DN 200 v pozemku parcela č. 558/26 (ostatní plocha, manipulační plocha) k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí mezi B. Honzkem, jako povinným a městem Nový Jičín, jako oprávněným, majetkoprávní záměr č bere na vědomí žádost vlastníků pozemku parcela č. 268 (ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Loučka u Nového Jičína o navýšení úhrady za zřízení věcného břemene ke shora uvedenému pozemku a trvá na svém usnesení č. 2605/25/2008 bod 22 ze dne schvaluje nájem dřevěného prodejního stánku pro FC Libhošť, na dobu určitou 5-ti let, nájemné Kč 5.000,00/předmět nájmu/rok s tím, že po skončení nájmu bude tento stánek převeden na nájemce formou daru. 9

10 2635/27/2008 Jmenování nového člena dopravní komise 1. jmenuje v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů pana Mgr. O. Syrovátku členem dopravní komise na volební období /27/2008 Různé informaci o provozu a ekonomice čerpací stanice pohonných hmot v Technických službách města Nového Jičína. Miloš Lossmann místostarosta města Mgr. Ivan Týle starosta města Za správnost: Mgr. Tomáš Vindiš tajemník MěÚ 10

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 32. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.4.2012

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 32. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 32. schůze U S N E S E N Í z 32. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 66. schůze U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.2006 24/3z program 3.zasedání Zastupitelstva městského obvodu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 6. 11. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 6. 11. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 6. 11. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2352/16/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za III. čtvrtletí

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Soubor usnesení - 4/ZM/2012

Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Konáno dne: 25.4.2012 Řádné zastupitelstvo města 4/120/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Dlouhý, p. Milan

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚPnSÚ Chrášťany a výzva k uplatnění stanoviska

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. 10. 2013 (RM č. 26)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. 10. 2013 (RM č. 26) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. 10. 2013 (RM č. 26) č.j.mukv35425/2013/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 č.j. MCH 4969/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 53. zasedání dne 13. srpna 2008 R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n o

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Přijatá usnesení z 18. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 1. srpna 2012

Přijatá usnesení z 18. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 1. srpna 2012 Přijatá usnesení z 18. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 1. srpna 2012 Usnesení 18/01/12R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru darování pozemků p.č. 949/3 ostatní plocha silnice o výměře 34 m2 a

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více