Březen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za rok 2009"

Transkript

1 PŘJEZDOVÝ CESOV RUCH Březen 00 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za rok 009

2 OBSAH PREZEACE Struktura zjištěná čárkováním Odhad počtu zahraničních a tranzitujících návštěvníků Výše a struktura výdajů Deskripce zahraničních návštěvníků + shrnutí Výsledky za přechody regionálního významu Ověření výdajů ve. čtvrtletí Ověření ubytování ve 4. čtvrtletí

3 Rok 009 hlavní zjištění 5 tis. dotazníků 64 tis. respondentů čárkování Hlavní zjištění. pokles počtu návštěvníků. méně nakupujících obyvatel ěmecka, méně obchodních cest. výdaje rok 008 speciální (009 návrat k normálu ) Struktura návštěvníků zjištěná čárkováním (hlavní přechody) Rozdíl % % p.b. Podíl zahraničních turistů 4, 4, -0, Podíl jednodenních návštěvníků 44,5 4,4, Podíl tranzitujících návštěvníků,4 4,5 -,0

4 Odhad počtu zahraničních návštěvníků 009 Hromadné versus individuální ubytování 7,5 % / 7,5 % Počet nerezidentů ubytovaných v hromadných typech ubytovacích zařízení 6 08 tis. Celkový počet zahraničních turistů 8 90 tis. [608 (7,5%) + 09 (7,5 %)] Podíl zahraničních turistů = 4, % Podíl jednodenních návštěvníků = 44,5 % => tis. Podíl tranzitujících návštěvníků =,5 % => 46 tis Počet zahraničních návštěvníků = tis.

5 Odhad počtu zahraničních a tranzitujících návštěvníků Rozdíl Rozdíl v tisících v tisících v tisících % Počet zahraničních turistů ,5 + Počet jednodenních návštěvníků ,6 + Počet tranzitujících návštěvníků ,6 = Celkem ,

6 Výdaje zahraničních a tranzitujících návštěvníků Zahraniční a tranzitující návštěvníci v ČR v roce 009 utratili celkem 8 mld. Kč (o mld. více než v roce 008) Zahraniční turisté Celkové výdaje na osobu a den ,5-0, Výdaje na osobu a den - během pobytu ,0-6,4 Výdaje na osobu a den - před pobytem ,8-7,5 Jednodenní návštěvníci Celkové výdaje na osobu a den ,8-9,6 Výdaje na osobu a den - během návštěvy , -5,5 Výdaje na osobu a den - před návštěvou ,9-5,9 ranzitující návštěvníci Rel. změna 09/08 (v %) Rel. změna 08/07 (v %) Výdaje na osobu a den - během průjezdu ,,

7 Struktura výdajů jednodenní zahraniční turisté Předem Během Celkem % Kč % Kč Kč Doprava 8 40 PHM Stravování v restauracích 9 9 Zboží Ostatní Předem Během Celkem % Kč % Kč Kč Zájezd na klíč Ubytování 0 45 Doprava PHM Stravování v restauracích Zboží Ostatní tranzitující Během % Kč Ubytování 5 75 Doprava 7 PHM Stravování v restauracích Zboží 4 69 Ostatní 45 Význam pohonných hmot ve spotřebním koši obecně klesá

8 J E D O D E Á V Š Ě V C DESKRPCE JEDODECH ÁVŠĚVKŮ (J) Stát trvalého pobytu Důvod návštěvy ČR Jak časté jsou návštěvy ČR Forma návštěvy ČR Oblíbené destinace v ČR

9 Stát trvalého pobytu J E D O D E Á V Š Ě V C OÁZKA: Ve kterém státě máte v současné době trvalý pobyt? ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=998 (009), n=047 (008), n=009 (007) 56 ěmecko Polsko 4 5 Rakousko Slovensko Jiné 6 6 0% 0% 0% 0% 40% 50% 60% 70% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009 Podíl Podíl ěmců ěmců nižší nižší než než loni. loni. Chotěbuz Chotěbuz za za Č. Č. ěšín ěšín nárůst nárůst významu významu obyvatel obyvatel Polska. Polska. Pouze Pouze % J J nebydlí nebydlí v v sousedních sousedních státech. státech.

10 J E D O D E Á V Š Ě V C Hlavní důvod návštěvy OÁZKA: Jaký byl hlavní důvod této Vaší návštěvy v ČR? ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=998 (009), n=047 (008), n=009 (007) ákupy Rekreace, volný čas, dovolená, poznávání Obchodní cesta ávštěva příbuzných, známých Jiný důvod % 5% 0% 45% 60% 75% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=998 (009) Souvisí Souvisí se se zemí zemí i i frekvencí frekvencí (téměř (téměř / / J J tvořili tvořili nakupující nakupující ěmci). ěmci). Význam Význam nákupů nákupů celkově celkově se se po po propadu propadu opět opět vrací vrací na na dřívější dřívější úroveň. úroveň. Vzrostl Vzrostl význam význam dovolené. dovolené. ákupy Dovolená Obchodní cesta ávštěva příbuzných Ostatní Q 09 Q 09 Q 09 4Q % 0% 40% 60% 80% 00% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009

11 J E D O D E Á V Š Ě V C Frekvence návštěv OÁZKA: Jak často navštěvujete Českou republiku? ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=998 (009), n=047 (008), n=009 (007) Prakticky každý den -x týdně -x měsíčně ěkolikrát ročně Jednou za rok Méně než jednou za rok Byl(a) jsem zde poprvé Frekvence Frekvence návštěvy návštěvy souvisí souvisí s s důvodem důvodem návštěvy. návštěvy. ejčastěji ejčastěji do do ČR ČR přijíždějí přijíždějí nakupující nakupující ěmci. ěmci % 0% 0% 0% 40% 50% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , Celkem,, ěmecko,,9 Polsko,, Rakousko,, Slovensko,,5 Ostatní 4,8 4,6 Průměr na škále -7 (=Prakticky každý den, 7=Byl jsem zde poprvé)

12 Forma návštěvy J E D O D E Á V Š Ě V C OÁZKA: Přijel(a) jste na tuto návštěvu ČR individuálně, prostřednictvím cestovní kanceláře /agentury nebo pracovně? ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=998 (009), n=047 (008), n=009 (007) ndividuálně S CK Pracovně na služební cestu Jinak % 5% 0% 5% 0% 5% 0% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey ,

13 avštívená místa v ČR J E D O D E Á V Š Ě V C OÁZKA: Jaká místa jste v České republice při této vaší cestě navštívil(a)? ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=998 (009), n=047 (008), n=009 (007) Český ěšín Folmava Cheb Aš Železná Ruda Praha Varnsdorf Břeclav áchod Brno % % 6% 9% % 5% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009 Příhraniční Příhraniční města města (nákupy). (nákupy). Jednodenní Jednodenní návštěvy návštěvy Prahy Prahy - - významnější významnější v v létě. létě.

14 Z A H R A Č U R S É DESKRPCE ZAHRAČCH URSŮ (Z) Stát trvalého pobytu Důvod návštěvy ČR Jak časté jsou návštěvy ČR Forma návštěvy ČR Oblíbené destinace v ČR Délka pobytu v ČR Druh ubytování

15 Stát trvalého pobytu OÁZKA: Ve kterém státě máte v současné době trvalý pobyt? ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) Z A H R A Č U R S É 4 ěmecko 4 Velké Británie 5 5 Pokles Pokles podílu podílu obyvatel obyvatel V. 0 V. Slovensko Británie Británie a a Rakouska. 9 Rakouska. 7 Rakousko 0 V jarních jarních a a letních letních měsících měsících ČR ČR 8 6 navštěvují navštěvují zahraniční zahraniční turisté turisté ze ze Polsko 5 7 vzdálenějších vzdálenějších zemí. zemí. 5 tálie USA 4 Francie Španělsko 007 Rusko Ostatní 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009

16 Hlavní důvod návštěvy OÁZKA: Jaký byl hlavní důvod této Vaší návštěvy v ČR? Z A H R A Č U R S É ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) Rekreace, volný čas, dovolená, poznávání ávštěva příbuzných, známých Obchodní cesta Aktivní dovolená (turistika, sport) ávštěva sportovní či kulturní akce, festival Účast na kongresu, semináři, veletrhu Studijní pobyt ákupy Zdravotní pobyt, léčení v lázních Jiný důvod % 5% 0% 45% 60% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009 Meziroční Meziroční výrazný výrazný nárůst nárůst podílu podílu rekreace rekreace a a dovolené, dovolené, útlum útlum obchodních obchodních cest. cest. Rekreace Rekreace v v létě, létě, návštěvy návštěvy příbuzných příbuzných před před vánoci. vánoci.

17 Z A H R A Č U R S É Frekvence návštěv v ČR OÁZKA: Jak často navštěvujete Českou republiku ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) Minimálně x měsíčně ěkolikrát ročně Jednou za rok Méně než jednou za rok Byl jsem zde poprvé První První návštěvu návštěvu ČR ČR absolvovalo absolvovalo 6 6 % Z Z zejména zejména ze ze vzdálenějších vzdálenějších destinací. destinací Celkem,5, ěmecko,5, Velká Británie 4, 4,4 Slovensko,, Rakousko,4,0 Polsko,6, tálie 4,,9 Ostatní 4, 4, Průměr na škále -5 (=Minimálně x měsíčně, 5=Byl jsem zde poprvé) 0% 0% 0% 0% 40% 50% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009

18 Forma návštěvy v ČR Z A H R A Č OÁZKA: Přijel(a) jste na tuto návštěvu ČR individuálně, prostřednictvím cestovní kanceláře /agentury nebo pracovně? ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) ndividuálně S CK U R S É Pracovně na služební cestu Jinak % 0% 40% 60% 80% 00% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009

19 avštívená místa v ČR Z A H R A Č U R S É OÁZKA: Jaká místa jste v České republice při této vaší cestě navštívil(a)? ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) Praha Brno Karlovy Vary Plzeň Český Krumlov Cheb Břeclav Františkovy Lázně Mariánské Lázně Mikulov radičně radičně vede vede Praha. Praha. ejvětší ejvětší zájem zájem mají mají Z Z ze ze vzdálenějších vzdálenějších destinací destinací a a Z Z přijíždějící přijíždějící na na rekreaci rekreaci / / za za zábavou. zábavou. Silné Silné sezónní sezónní výkyvy výkyvy (památky, (památky, svátky, svátky, kulturní kulturní a a sportovní sportovní akce). akce). 0% 5% 0% 5% 0% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009

20 Délka pobytu v ČR OÁZKA: Kolikrát jste během své cesty přenocoval(a) v ČR ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009) Z A H R A Č , 4,8 Q 009 Q 009 Q 009 4,0 4,7 5, U R S É 007 4,4 nocí nocí nocí 4 nocí 5 nocí 4Q 009 5, nocí nocí nocí 4 nocí 5 nocí Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009 Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009 Délka Délka pobytu pobytu se se meziročně meziročně prodloužila. prodloužila. Delší Delší pobyty pobyty volí volí turisté turisté ve ve.q.q a a 4.Q, 4.Q, ze ze vzdálenějších vzdálenějších zemí zemí a a osoby osoby na na studijním studijním či či zdravotním zdravotním pobytu. pobytu.

21 Délka pobytu v ČR Z A H R A Č U R S É Stát pobytu ěmecko,6,7 Velká Británie 4,,9 Slovensko 4,6,7 Rakousko,8,0 Polsko,5,6 tálie 4,4 4,4 Ostatní 6,4 6,0 Účel návštěvy Obchodní cesta,8,0 Dovolená 4,,9 ávštěva příbuzných 4,6,5 ákupy,9,0 Ostatní 9,0 6,9

22 Druh ubytování Z A H R A Č U R S É OÁZKA:Uveďte, prosím, druh ubytování a počet nocí ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) Hotel, motel Kemp Ostatní hromadná ubytování Placené ubytování v soukromí eplacené ubytování % 0% 0% 0% 40% 50% 60% 70% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , Podíl Podíl neplaceného neplaceného ubytování ubytování v v roce roce poklesl. poklesl. Ostatní Ostatní typy typy nárůst. nárůst.

23 SHRU Zahraniční turisté Jednodenní návštěvníci Stát trvalého pobytu ěmecko (4%), V.Británie (%), Slovensko (0%), Rakousko (7%), ěmecko (56%), Polsko (%), Rakousko (%), Slovensko (%) Důvod návštěvy Rekreace a zábava (50% ) ávštěva příbuzných a znám. (8%) Obchodní cesta (4%) ákupy (67%) Obchodní cesta (8%) ávštěva příbuzných a znám. (6%) Frekvence návštěvy avštívené regiony Opakovaná návštěva (64%) Praha (6%), větší města a menší turisticky zajímavá města / minimálně x měsíčně Příhraniční nákupní města, Praha (5%) Přenocování Výdaje V průměru 4,8x; v hotelu (67%), neplacené ubytování (%) 465 Kč na osobu a den (z toho během pobytu v ČR 565 Kč) 988 Kč na osobu a den (z toho během návštěvy v ČR 885 Kč)

24 ranzitující návštěvníci R A Z U J C Á V Š Ě V C ranzit - přes % všech návštěvníků ČR využili jako tranzitní zemi nejčastěji cizinci s trvalým pobytem: v Polsku ( %) na Slovensku ( %) v ěmecku (9 %) v Rakousku (0 %) (navýšení podílu Polska a Slovenska (Český ěšín) 7 z 0 tranzitujících míří přes ČR do sousedních zemí (ěmecko 8 %) Pouze 9 % tranzitujících návštěvníků projíždí ČR vůbec poprvé 45 % tranzitujících o návštěvě ČR uvažuje

25 VÝSLEDKY Z DOAZOVÁ V OKOL HRAČCH PŘECHODŮ REGOÁLHO VÝZAMU

26 Zpracování dat Sebraná data nejsou díky náhodnosti sběru reprezentativní Pro účely interpretace jsme: data převážili dle zatím zjištěné intenzity provozu na jednotlivých hraničních přechodech přechody s využitím shlukové analýzy rozdělili do skupin (viz schéma) a výsledky zpracovali za tyto skupiny Oproti. Q mírné změny v zařazení (sezóna, místo ) SLČ VELKÝ ÁKUPY A ÁKUPY B MALÝ DOVOLEÁ C ŽELEZČ PŘBUZ ŽÁDÝ D E F Rozřazovací kritéria: - typ přechodu - velikost přechodu -převažující důvod návštěvy

27 Skupina A VELKÉ ÁKUP PŘECHODY Přechody Hodonín Hora sv. Šebestiána Hrádek nad isou Mosty u Jablunkova Petrovice Železná Profil ejvětší skupina (4 % dotázaných) Velká intenzita provozu srovnatelná s velkými přechody Jednodenní návštěvníci (89 %); ěmci (68 %) ákupy (80 %) Časté a delší návštěvy než na ostatních malých přechodech ejsou tak vyhraněně regionální adprůměrné výdaje (zboží 54 %, pohonné hmoty 5 %)

28 Skupina B MALÉ ÁKUP PŘECHODY Přechody Krnov Mníšek Sudice Profil ízká intenzita provozu Dominují nákupy (9 %) Česko-polská hranice (ěmci 54 % Poláci 45 %) 9% jednodenní návštěvníci Časté a velmi krátké návštěvy Cíl bývá v bezprostředním okolí přechodu Průměrné výdaje (zboží 7 %, pohonné hmoty 4 %)

29 Skupina C MALÉ REKREAČ PŘECHODY Přechody Bohumín Boží Dar Bučina Hřensko Kohútka Stožec Profil Skupina velmi malých turistických přechodů v blízkosti turistických destinací a cest (Šumava, České Švýcarsko, Beskydy, Javorníky) Dominují ěmci (68 %) Dovolená, rekreace (58 %) ižší frekvence krátkých návštěv (výlet za hranice...) Podprůměrné výdaje (stravování 6 %, zboží 5 %, PHM 8 %)

30 Skupina D MALÉ PŘBUZESKÉ PŘECHODY Přechody Brumov-Bylnice Hnanice ová Bystřice Slavonice Střelná Velká nad Veličkou Profil ejmenší skupina (0 % dotázaných) Č-rakouská (47 % Rakušanů) a č-slovenská hranice (50 % Slováků) adprůměrný výskyt návštěv příbuzných a známých (4 %) Vyšší podíl zahraničních turistů (6 %) Delší návštěvy eplacené ubytování (7 %) Průměrné výdaje

31 Skupina E MALÉ EVYHRAĚÉ PŘECHODY Přechody Broumov České Velenice-Halámky Dolní Lipka Hevlín Královec Mikulovice Poštorná Břeclav Studánky Svatá Kateřina Profil epřevažuje žádný důvod návštěvy ani jiná charakteristika adprůměrná výše výdajů před i během pobytu

32 Skupina F ŽELEZČ PŘECHODY Přechody Bohumín Břeclav Č. Budějovice Domažlice Cheb Vsetín Profil Obtížně dosažitelná skupina dotazování na nástupištích a ve vlacích adprůměrný podíl turistů (50 %) Převažují Slováci (8 %) a ěmci (7 %) dáno výběrem Různé důvody návštěvy převažuje dovolená (5 %), příbuzní (4 %) adprůměrná délka pobytu Průměrné výdaje nadprůměrný podíl těch, kteří platili výdaj před cestou (jízdenky)

33 Ověřování výdajů. čtvrtletí 009 Výdaje před cestou zapomínají zvláště J - ověřením se odhad celkových ročních výdajů navyšuje cca o mld., u zahraničních návštěvníků o cca 50 mil. Kč Odhad výdajů během pobytu u J +450 mil., u Z -,4 mld. Kč J zapomínají spíše na výdaje jako takové než na nějaký konkrétní výdaj Z špatně zařazují jídlo zakoupené v obchodech do položky stravování v restauracích Výdaje na osobu a den Jednodenní návštěvníci Zahraniční turisté =480+60=090 Výdaje před pobytem Výdaje během pobytu Výdaje před pobytem Výdaje během pobytu Deklarovaný výdaj 47 Kč 606 Kč 80 Kč 40 Kč Ověřený výdaj 476 Kč 6 Kč 80 Kč 79 Kč Rozdíl (CZK) 9 Kč 7 Kč Kč -4 Kč Rozdíl (%) 9,0% 0,4% 0,% -,7%

34 Ověřování ubytování 4. čtvrtletí 009 ejčastěji u příbuzných (54 %) a kamarádů (9 %), na pozvání (89 %) a při většině návštěv ČR (57 %). % respondentů přiznalo výdaj na ubytování. K cca 8 mld. Kč za ubytování třeba připočíst dalších cca 600 mil. za nepřímé úhrady. Výdaje za ubytování i, kteří měli výdaj Všichni Deklarovaný výdaj 50 Kč 64 Kč epřímá úhrada za ubytování 5 Kč 65 Kč Celkový výdaj 86 Kč 9 Kč árůst ověřením (%) 0% 5%

35 DSKUSE

36 Dotazujeme se za každého počasí - v dešti, ěkteré přechody jsou vozem nedostupné (Bučina, Stožec), platí zákaz vjezdu. azateli nezbývá než šlapat 4 km pěšky, na kole nebo v zimě na běžkách. Chceme-li na Bučině oslovit cyklistu, musíme to udělat dřív než začne šlapat 4 kilometrový kopec vedoucí k bývalé hranici, protože v kopci nám nezastaví.

37 při sněhové kalamitě, (Boží Dar, Mníšek u Litvínova) K riziku práce patří takéobčasné úrazy a nehody, za poslední rok: odvoz záchrannou službou - alergickou tazatelku kousla vosa zlomená ruka tazatelka nezvládla nástrahy náledí při dotazování omrzliny

38 v mlze (Mníšek u Litvínova), azatelé jsou vystaveni extrémním teplotám, někteří i extrémním nadmořským výškám. V zimě zažijí mráz až -0 o C, v létě teploty přes +0 o C. Je zima, nechte to, až bude tepleji!

39 v každou denní dobu (Harrachov, Střelná)... Cizinci k nám jezdí i za erotickou turistikou, provozovatelky řemesla lze vidět na D. Dvořišti, Studánkách, Hatích, Č. Velenicích. Jsou v přesile oproti našim tazatelům. ěkteré střety se jeví nebezpečně, prostitutky mají strach z konkurence. ejvětší problémy vznikají když se setmí a může dojít k záměně.

40 edáme se zastrašit ani útoky zvířat: mochničky na Železné, drak na Hatích... (stádo divočáků na Hřensku se nám bohužel nepodařilo zdokumentovat)

41 DĚKUJEME ZA POZOROS Jan uček Managing Director elefon: Bohdana Holá Senior Analyst elefon: SEM/MARK, a. s. a Hrázi 7/76, Praha 8

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Listopad 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 Obsah prezentace Metodické

Více

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 PŘJEZDOÝ CESO RUCH 2009-2015 Květen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 Obsah prezentace Metodické

Více

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Září 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analysts: Markéta Hájková, Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 Obsah prezentace

Více

Srpen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za duben až červen 2010

Srpen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za duben až červen 2010 PŘJEZDOÝ CESO UCH 2009-205 Srpen 200 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 200 Obsah prezentace Metodické poznámky

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Česká republika výsledky za 1. pololetí 2012 Kraje ČR regionální analýzy dat do roku 2011 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2012 Výsledky za 4Q 2012

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Výsledky z exkluzivního výzkumu pro MMR

Výsledky z exkluzivního výzkumu pro MMR Příjezdový cestovní ruch dotazování zahraničních návštěvníků na (neexistujících) hranicích Jan Tuček, ředitel STEM/MARK Výsledky z exkluzivního výzkumu pro MMR Duben 00 VÝCHODISKA PROJEKTU Primární cíl:

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Zlínský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch Č 009-05 Výsledky za. čtvrtletí 0 Červenec 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Červenec 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, van Brhlík, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních

Více

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch 009-015 Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za leden - březen 010 Duben 010 / Průběžná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji

Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Sekundární analýza na datech z kontinuálního výzkumu Příjezdový cestovní ruch 2005 2007 Červenec 2008 / Sekundární analýza pro Jihomoravský kraj / Director:

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Liberecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010 Příjezdový cestovní ruch 009-05 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 00 Červenec 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2011 PŘJEZDOVÝ CESOV UCH 009-0 Květen 0 / Prezentce výsledků výzkumu / SEM/MK,.s. Ředitel: Jn uček Senior lysts: vn Brhlík, Mrkét Hájková Souhrnné výsledky z. čtvrtletí 0 Q 0 Odhd počtu cizinců jejich výdjů

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihočeský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihočeský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Jihočeský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Ústecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Ústecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Ústecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová /

Více

Detailní krajská analýza Hlavní město Praha

Detailní krajská analýza Hlavní město Praha Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Hlavní město Praha Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Pardubický kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Pardubický kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Pardubický kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Kraj Vysočina

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Kraj Vysočina Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Kraj Vysočina Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Příloha č.1 Seznam vhodných míst v blízkosti hlavních hraničních přechodů, na nichž proběhne šetření dat

Příloha č.1 Seznam vhodných míst v blízkosti hlavních hraničních přechodů, na nichž proběhne šetření dat Příloha č.1 Seznam vhodných míst v blízkosti hlavních hraničních přechodů, na nichž proběhne šetření dat Šetření proběhne na vhodných místech v blízkosti těchto silničních hraničních přechodů: Aš Břeclav

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ Ondřej Legner, Pavel Vančura, Zdeněk Lejsek Konference ke statistickým projektům MMR, 29. dubna 215, Kaiserštejnský palác ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha

Více

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 OBSAH: str. 1. Cíl a metodika výzkumu...2 2. Analýza pobytu návštěvníka...2 2.1. Důvod návštěvy... 2-3 2.2. Počet zahraničních návštěvníků...4 2.3... Průměrná doba

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Souhrnná srovnávací analýza

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Souhrnná srovnávací analýza Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Souhrnná srovnávací analýza Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. STEM/MARK, a.s. Strukturalizace

Více

CESTOVNÍ RUCH OČIMA STATISTIKŮ

CESTOVNÍ RUCH OČIMA STATISTIKŮ CESTOVNÍ RUCH OČIMA STATISTIKŮ Pavel Vančura Zdeněk Lejsek Tisková konference, 23. dubna 2015, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kapacity hromadných ubytovacích

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO

VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO SERVIS S.R.O. ZDROJE STATISTICKÝCH ÚDAJŮ: ČESKÝ STATISTICKÝ

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

GfK Group Custom Research Monitoring návštěvníků v regionu Krkonoše Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Krkonoše Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel Zahraniční návštěvníci České republiky Jan Tuček Ředitel Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně

Více

Příjezdový cestovní ruch 2014. Jan Tuček

Příjezdový cestovní ruch 2014. Jan Tuček Příjezdový cestovní ruch 2014 Jan Tuček Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně téměř 250 tis.

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014 Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně Infocentrum města Mariánské Lázně 6/214 Zdroje ČSÚ Infocentrum Foto: kvpoint.cz ČSÚ hromadná ubytovací zařízení Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích

Více

Příjezdový cestovní ruch 2015-2016. Průběžná zpráva 2Q 2015

Příjezdový cestovní ruch 2015-2016. Průběžná zpráva 2Q 2015 Příjezdový cestovní ruch - 6 Průběžná zpráva Q Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků Metodika projektu Realizátor dotazníku 7 Příjezdový cestovní ruch 6, Průběžná zpráva za Q strana

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

České hory jako cíl zimní dovolené. Ing. Markéta Vogelová _

České hory jako cíl zimní dovolené. Ing. Markéta Vogelová _ České hory jako cíl zimní dovolené Ing. Markéta Vogelová _ Výsledky analýzy horských středisek Zdroj: Analýza KPMG Shrnutí monitoringu návštěvnosti Typický turista v českých horských střediscích Turista

Více

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU HLINECKU Prezentace závěrů výzkumného šetření DUBEN 2009 Realizováno za podpory Heřmanova 22, CZ 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580 Fax: +420 220 190 590 E-Mail:

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011 PŘJEZDOVÝ CESOV UCH 009-0 Srpen 0 / Prezentce ýsledků ýzkumu / SEM/MK,.s. Ředitel: Jn uček Senior lysts: n Brhlík, Mrkét Hájkoá Souhrnné ýsledky z. čtrtletí 0 Q 0 Schém odhdu počtu účstníků C Hromdné ersus

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Objednatel: Jihomoravský kraj Dodavatel: Monitoring návštěvnosti s.r.o. Financováno z programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 1 1. Vytvoření prováděcího dokumentu v souladu s marketingovou strategií a AP 2011/2012 2. Institucionalizace

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Databáze MMR VÝDAJOVÝ KOŠ ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ. Doplňující výzkum k projektu PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

Databáze MMR VÝDAJOVÝ KOŠ ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ. Doplňující výzkum k projektu PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH VÝDAJOVÝ KOŠ ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ Doplňující výzkum k projektu PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Prosinec 2006 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj / Client Service Manager:

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ Šetření mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

Databáze MMR. Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015 Border Crossing Survey 2009-2015

Databáze MMR. Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015 Border Crossing Survey 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch ČR 009-05 Border Crossing Survey 009-05 Počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za rok 009 umber of visitors and their expenditures data for 009 Únor 00 / February 00 / Závěrečná

Více

A OPAKOVANÉ SOUKROMÉ CESTY S PŘENOCOVÁNÍM

A OPAKOVANÉ SOUKROMÉ CESTY S PŘENOCOVÁNÍM ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ CESTOVNÍHO RUCHU PAPÍROVÁ VERZE ELEKTRONICKÉHO DOTAZNÍKU platná od ledna 2013 (použít pouze v odůvodněných případech) Identifikace domácnosti Okres: Číslo domácnosti:

Více

SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Srovnání let 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009

SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Srovnání let 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009 SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Srovnání let 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009 listopad 2009 V tomto sešitě je podrobně popsán způsob získávání, zpracování

Více

SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008

SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008 SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008 listopad 2008 1 V tomto sešitě je podrobně popsán způsob získávání, zpracování

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

SEŠIT II. Tabulky a grafy všech návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.

SEŠIT II. Tabulky a grafy všech návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2008 1 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Tuzemský návštěvník Osoba cestující mimo své obvyklé prostředí, ale uvnitř země, v níž má trvalý pobyt, za účelem trávení volného času.

Tuzemský návštěvník Osoba cestující mimo své obvyklé prostředí, ale uvnitř země, v níž má trvalý pobyt, za účelem trávení volného času. Níže uvedený text pochází z Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj, Agentura regionálního rozvoje s.r.o., Liberec 1 Analýza současných návštěvníků České republiky

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

Praha, 3. června 2014 www.vseosporeni.cz

Praha, 3. června 2014 www.vseosporeni.cz Praha, 3. června 2014 www.vseosporeni.cz 2 OBSAH PREZENTACE Úvod Dovolená Čechů v roce 2014 ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Hlavní zjištění 3 DOVOLENÁ ČECHŮ V ROCE 2014 5 Téměř

Více

HODNOCENÍ SOCIO- EKONOMICKÉHO PŘÍNOSU CYKLOTURISTIKY

HODNOCENÍ SOCIO- EKONOMICKÉHO PŘÍNOSU CYKLOTURISTIKY HODNOCENÍ SOCIO- EKONOMICKÉHO PŘÍNOSU CYKLOTURISTIKY Ing. Martin Šauer, Ph.D. Ing. Petr Halámek, Ph.D. Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více. 1 Východiska Předmětem výzkumu byla cykloturistika

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod Mezinárodní průzkum ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Hlavní zjištění www.vseosporeni.cz 2

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring

Více

PROJEKT VEŘEJNÉ REKR EAČNÍ DOPRAVY V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAV A ZELENÉ AUTOBUSY VYHODNOCENÍ SEZÓNY 2015 NA PROJEKT ZELENÉ AUTOBUSY V ROCE 2015 PŘISPĚLY

PROJEKT VEŘEJNÉ REKR EAČNÍ DOPRAVY V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAV A ZELENÉ AUTOBUSY VYHODNOCENÍ SEZÓNY 2015 NA PROJEKT ZELENÉ AUTOBUSY V ROCE 2015 PŘISPĚLY PROJEKT VEŘEJNÉ REKR EAČNÍ DOPRAVY V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAV A ZELENÉ AUTOBUSY VYHODNOCENÍ SEZÓNY 2015 NA PROJEKT ZELENÉ AUTOBUSY V ROCE 2015 PŘISPĚLY PLZEŇSKÝ A JIHOČESKÝ KRAJ 1 OBSAH: ZELENÉ AUTOBUSY Vyhodnocení

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

5 VÝSLEDKY TSA ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 2003-2005

5 VÝSLEDKY TSA ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 2003-2005 5 VÝSLEDKY TSA ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 2003-2005 5.1 Příjezdový CR Česká republika je od devadesátých let minulého století přitažlivou destinací cestovního ruchu zahraničních návštěvníků. V roce 2005

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 26.10. 2012 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013. Podle zákona č. 89/1995

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Pro Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval Masarykova univerzita v Brně Centrum regionálního rozvoje červen 2006 Autorský kolektiv Ing, Martin Šauer

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více