Březen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za rok 2009"

Transkript

1 PŘJEZDOVÝ CESOV RUCH Březen 00 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za rok 009

2 OBSAH PREZEACE Struktura zjištěná čárkováním Odhad počtu zahraničních a tranzitujících návštěvníků Výše a struktura výdajů Deskripce zahraničních návštěvníků + shrnutí Výsledky za přechody regionálního významu Ověření výdajů ve. čtvrtletí Ověření ubytování ve 4. čtvrtletí

3 Rok 009 hlavní zjištění 5 tis. dotazníků 64 tis. respondentů čárkování Hlavní zjištění. pokles počtu návštěvníků. méně nakupujících obyvatel ěmecka, méně obchodních cest. výdaje rok 008 speciální (009 návrat k normálu ) Struktura návštěvníků zjištěná čárkováním (hlavní přechody) Rozdíl % % p.b. Podíl zahraničních turistů 4, 4, -0, Podíl jednodenních návštěvníků 44,5 4,4, Podíl tranzitujících návštěvníků,4 4,5 -,0

4 Odhad počtu zahraničních návštěvníků 009 Hromadné versus individuální ubytování 7,5 % / 7,5 % Počet nerezidentů ubytovaných v hromadných typech ubytovacích zařízení 6 08 tis. Celkový počet zahraničních turistů 8 90 tis. [608 (7,5%) + 09 (7,5 %)] Podíl zahraničních turistů = 4, % Podíl jednodenních návštěvníků = 44,5 % => tis. Podíl tranzitujících návštěvníků =,5 % => 46 tis Počet zahraničních návštěvníků = tis.

5 Odhad počtu zahraničních a tranzitujících návštěvníků Rozdíl Rozdíl v tisících v tisících v tisících % Počet zahraničních turistů ,5 + Počet jednodenních návštěvníků ,6 + Počet tranzitujících návštěvníků ,6 = Celkem ,

6 Výdaje zahraničních a tranzitujících návštěvníků Zahraniční a tranzitující návštěvníci v ČR v roce 009 utratili celkem 8 mld. Kč (o mld. více než v roce 008) Zahraniční turisté Celkové výdaje na osobu a den ,5-0, Výdaje na osobu a den - během pobytu ,0-6,4 Výdaje na osobu a den - před pobytem ,8-7,5 Jednodenní návštěvníci Celkové výdaje na osobu a den ,8-9,6 Výdaje na osobu a den - během návštěvy , -5,5 Výdaje na osobu a den - před návštěvou ,9-5,9 ranzitující návštěvníci Rel. změna 09/08 (v %) Rel. změna 08/07 (v %) Výdaje na osobu a den - během průjezdu ,,

7 Struktura výdajů jednodenní zahraniční turisté Předem Během Celkem % Kč % Kč Kč Doprava 8 40 PHM Stravování v restauracích 9 9 Zboží Ostatní Předem Během Celkem % Kč % Kč Kč Zájezd na klíč Ubytování 0 45 Doprava PHM Stravování v restauracích Zboží Ostatní tranzitující Během % Kč Ubytování 5 75 Doprava 7 PHM Stravování v restauracích Zboží 4 69 Ostatní 45 Význam pohonných hmot ve spotřebním koši obecně klesá

8 J E D O D E Á V Š Ě V C DESKRPCE JEDODECH ÁVŠĚVKŮ (J) Stát trvalého pobytu Důvod návštěvy ČR Jak časté jsou návštěvy ČR Forma návštěvy ČR Oblíbené destinace v ČR

9 Stát trvalého pobytu J E D O D E Á V Š Ě V C OÁZKA: Ve kterém státě máte v současné době trvalý pobyt? ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=998 (009), n=047 (008), n=009 (007) 56 ěmecko Polsko 4 5 Rakousko Slovensko Jiné 6 6 0% 0% 0% 0% 40% 50% 60% 70% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009 Podíl Podíl ěmců ěmců nižší nižší než než loni. loni. Chotěbuz Chotěbuz za za Č. Č. ěšín ěšín nárůst nárůst významu významu obyvatel obyvatel Polska. Polska. Pouze Pouze % J J nebydlí nebydlí v v sousedních sousedních státech. státech.

10 J E D O D E Á V Š Ě V C Hlavní důvod návštěvy OÁZKA: Jaký byl hlavní důvod této Vaší návštěvy v ČR? ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=998 (009), n=047 (008), n=009 (007) ákupy Rekreace, volný čas, dovolená, poznávání Obchodní cesta ávštěva příbuzných, známých Jiný důvod % 5% 0% 45% 60% 75% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=998 (009) Souvisí Souvisí se se zemí zemí i i frekvencí frekvencí (téměř (téměř / / J J tvořili tvořili nakupující nakupující ěmci). ěmci). Význam Význam nákupů nákupů celkově celkově se se po po propadu propadu opět opět vrací vrací na na dřívější dřívější úroveň. úroveň. Vzrostl Vzrostl význam význam dovolené. dovolené. ákupy Dovolená Obchodní cesta ávštěva příbuzných Ostatní Q 09 Q 09 Q 09 4Q % 0% 40% 60% 80% 00% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009

11 J E D O D E Á V Š Ě V C Frekvence návštěv OÁZKA: Jak často navštěvujete Českou republiku? ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=998 (009), n=047 (008), n=009 (007) Prakticky každý den -x týdně -x měsíčně ěkolikrát ročně Jednou za rok Méně než jednou za rok Byl(a) jsem zde poprvé Frekvence Frekvence návštěvy návštěvy souvisí souvisí s s důvodem důvodem návštěvy. návštěvy. ejčastěji ejčastěji do do ČR ČR přijíždějí přijíždějí nakupující nakupující ěmci. ěmci % 0% 0% 0% 40% 50% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , Celkem,, ěmecko,,9 Polsko,, Rakousko,, Slovensko,,5 Ostatní 4,8 4,6 Průměr na škále -7 (=Prakticky každý den, 7=Byl jsem zde poprvé)

12 Forma návštěvy J E D O D E Á V Š Ě V C OÁZKA: Přijel(a) jste na tuto návštěvu ČR individuálně, prostřednictvím cestovní kanceláře /agentury nebo pracovně? ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=998 (009), n=047 (008), n=009 (007) ndividuálně S CK Pracovně na služební cestu Jinak % 5% 0% 5% 0% 5% 0% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey ,

13 avštívená místa v ČR J E D O D E Á V Š Ě V C OÁZKA: Jaká místa jste v České republice při této vaší cestě navštívil(a)? ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=998 (009), n=047 (008), n=009 (007) Český ěšín Folmava Cheb Aš Železná Ruda Praha Varnsdorf Břeclav áchod Brno % % 6% 9% % 5% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009 Příhraniční Příhraniční města města (nákupy). (nákupy). Jednodenní Jednodenní návštěvy návštěvy Prahy Prahy - - významnější významnější v v létě. létě.

14 Z A H R A Č U R S É DESKRPCE ZAHRAČCH URSŮ (Z) Stát trvalého pobytu Důvod návštěvy ČR Jak časté jsou návštěvy ČR Forma návštěvy ČR Oblíbené destinace v ČR Délka pobytu v ČR Druh ubytování

15 Stát trvalého pobytu OÁZKA: Ve kterém státě máte v současné době trvalý pobyt? ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) Z A H R A Č U R S É 4 ěmecko 4 Velké Británie 5 5 Pokles Pokles podílu podílu obyvatel obyvatel V. 0 V. Slovensko Británie Británie a a Rakouska. 9 Rakouska. 7 Rakousko 0 V jarních jarních a a letních letních měsících měsících ČR ČR 8 6 navštěvují navštěvují zahraniční zahraniční turisté turisté ze ze Polsko 5 7 vzdálenějších vzdálenějších zemí. zemí. 5 tálie USA 4 Francie Španělsko 007 Rusko Ostatní 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009

16 Hlavní důvod návštěvy OÁZKA: Jaký byl hlavní důvod této Vaší návštěvy v ČR? Z A H R A Č U R S É ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) Rekreace, volný čas, dovolená, poznávání ávštěva příbuzných, známých Obchodní cesta Aktivní dovolená (turistika, sport) ávštěva sportovní či kulturní akce, festival Účast na kongresu, semináři, veletrhu Studijní pobyt ákupy Zdravotní pobyt, léčení v lázních Jiný důvod % 5% 0% 45% 60% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009 Meziroční Meziroční výrazný výrazný nárůst nárůst podílu podílu rekreace rekreace a a dovolené, dovolené, útlum útlum obchodních obchodních cest. cest. Rekreace Rekreace v v létě, létě, návštěvy návštěvy příbuzných příbuzných před před vánoci. vánoci.

17 Z A H R A Č U R S É Frekvence návštěv v ČR OÁZKA: Jak často navštěvujete Českou republiku ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) Minimálně x měsíčně ěkolikrát ročně Jednou za rok Méně než jednou za rok Byl jsem zde poprvé První První návštěvu návštěvu ČR ČR absolvovalo absolvovalo 6 6 % Z Z zejména zejména ze ze vzdálenějších vzdálenějších destinací. destinací Celkem,5, ěmecko,5, Velká Británie 4, 4,4 Slovensko,, Rakousko,4,0 Polsko,6, tálie 4,,9 Ostatní 4, 4, Průměr na škále -5 (=Minimálně x měsíčně, 5=Byl jsem zde poprvé) 0% 0% 0% 0% 40% 50% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009

18 Forma návštěvy v ČR Z A H R A Č OÁZKA: Přijel(a) jste na tuto návštěvu ČR individuálně, prostřednictvím cestovní kanceláře /agentury nebo pracovně? ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) ndividuálně S CK U R S É Pracovně na služební cestu Jinak % 0% 40% 60% 80% 00% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009

19 avštívená místa v ČR Z A H R A Č U R S É OÁZKA: Jaká místa jste v České republice při této vaší cestě navštívil(a)? ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) Praha Brno Karlovy Vary Plzeň Český Krumlov Cheb Břeclav Františkovy Lázně Mariánské Lázně Mikulov radičně radičně vede vede Praha. Praha. ejvětší ejvětší zájem zájem mají mají Z Z ze ze vzdálenějších vzdálenějších destinací destinací a a Z Z přijíždějící přijíždějící na na rekreaci rekreaci / / za za zábavou. zábavou. Silné Silné sezónní sezónní výkyvy výkyvy (památky, (památky, svátky, svátky, kulturní kulturní a a sportovní sportovní akce). akce). 0% 5% 0% 5% 0% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009

20 Délka pobytu v ČR OÁZKA: Kolikrát jste během své cesty přenocoval(a) v ČR ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009) Z A H R A Č , 4,8 Q 009 Q 009 Q 009 4,0 4,7 5, U R S É 007 4,4 nocí nocí nocí 4 nocí 5 nocí 4Q 009 5, nocí nocí nocí 4 nocí 5 nocí Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009 Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009 Délka Délka pobytu pobytu se se meziročně meziročně prodloužila. prodloužila. Delší Delší pobyty pobyty volí volí turisté turisté ve ve.q.q a a 4.Q, 4.Q, ze ze vzdálenějších vzdálenějších zemí zemí a a osoby osoby na na studijním studijním či či zdravotním zdravotním pobytu. pobytu.

21 Délka pobytu v ČR Z A H R A Č U R S É Stát pobytu ěmecko,6,7 Velká Británie 4,,9 Slovensko 4,6,7 Rakousko,8,0 Polsko,5,6 tálie 4,4 4,4 Ostatní 6,4 6,0 Účel návštěvy Obchodní cesta,8,0 Dovolená 4,,9 ávštěva příbuzných 4,6,5 ákupy,9,0 Ostatní 9,0 6,9

22 Druh ubytování Z A H R A Č U R S É OÁZKA:Uveďte, prosím, druh ubytování a počet nocí ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) Hotel, motel Kemp Ostatní hromadná ubytování Placené ubytování v soukromí eplacené ubytování % 0% 0% 0% 40% 50% 60% 70% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , Podíl Podíl neplaceného neplaceného ubytování ubytování v v roce roce poklesl. poklesl. Ostatní Ostatní typy typy nárůst. nárůst.

23 SHRU Zahraniční turisté Jednodenní návštěvníci Stát trvalého pobytu ěmecko (4%), V.Británie (%), Slovensko (0%), Rakousko (7%), ěmecko (56%), Polsko (%), Rakousko (%), Slovensko (%) Důvod návštěvy Rekreace a zábava (50% ) ávštěva příbuzných a znám. (8%) Obchodní cesta (4%) ákupy (67%) Obchodní cesta (8%) ávštěva příbuzných a znám. (6%) Frekvence návštěvy avštívené regiony Opakovaná návštěva (64%) Praha (6%), větší města a menší turisticky zajímavá města / minimálně x měsíčně Příhraniční nákupní města, Praha (5%) Přenocování Výdaje V průměru 4,8x; v hotelu (67%), neplacené ubytování (%) 465 Kč na osobu a den (z toho během pobytu v ČR 565 Kč) 988 Kč na osobu a den (z toho během návštěvy v ČR 885 Kč)

24 ranzitující návštěvníci R A Z U J C Á V Š Ě V C ranzit - přes % všech návštěvníků ČR využili jako tranzitní zemi nejčastěji cizinci s trvalým pobytem: v Polsku ( %) na Slovensku ( %) v ěmecku (9 %) v Rakousku (0 %) (navýšení podílu Polska a Slovenska (Český ěšín) 7 z 0 tranzitujících míří přes ČR do sousedních zemí (ěmecko 8 %) Pouze 9 % tranzitujících návštěvníků projíždí ČR vůbec poprvé 45 % tranzitujících o návštěvě ČR uvažuje

25 VÝSLEDKY Z DOAZOVÁ V OKOL HRAČCH PŘECHODŮ REGOÁLHO VÝZAMU

26 Zpracování dat Sebraná data nejsou díky náhodnosti sběru reprezentativní Pro účely interpretace jsme: data převážili dle zatím zjištěné intenzity provozu na jednotlivých hraničních přechodech přechody s využitím shlukové analýzy rozdělili do skupin (viz schéma) a výsledky zpracovali za tyto skupiny Oproti. Q mírné změny v zařazení (sezóna, místo ) SLČ VELKÝ ÁKUPY A ÁKUPY B MALÝ DOVOLEÁ C ŽELEZČ PŘBUZ ŽÁDÝ D E F Rozřazovací kritéria: - typ přechodu - velikost přechodu -převažující důvod návštěvy

27 Skupina A VELKÉ ÁKUP PŘECHODY Přechody Hodonín Hora sv. Šebestiána Hrádek nad isou Mosty u Jablunkova Petrovice Železná Profil ejvětší skupina (4 % dotázaných) Velká intenzita provozu srovnatelná s velkými přechody Jednodenní návštěvníci (89 %); ěmci (68 %) ákupy (80 %) Časté a delší návštěvy než na ostatních malých přechodech ejsou tak vyhraněně regionální adprůměrné výdaje (zboží 54 %, pohonné hmoty 5 %)

28 Skupina B MALÉ ÁKUP PŘECHODY Přechody Krnov Mníšek Sudice Profil ízká intenzita provozu Dominují nákupy (9 %) Česko-polská hranice (ěmci 54 % Poláci 45 %) 9% jednodenní návštěvníci Časté a velmi krátké návštěvy Cíl bývá v bezprostředním okolí přechodu Průměrné výdaje (zboží 7 %, pohonné hmoty 4 %)

29 Skupina C MALÉ REKREAČ PŘECHODY Přechody Bohumín Boží Dar Bučina Hřensko Kohútka Stožec Profil Skupina velmi malých turistických přechodů v blízkosti turistických destinací a cest (Šumava, České Švýcarsko, Beskydy, Javorníky) Dominují ěmci (68 %) Dovolená, rekreace (58 %) ižší frekvence krátkých návštěv (výlet za hranice...) Podprůměrné výdaje (stravování 6 %, zboží 5 %, PHM 8 %)

30 Skupina D MALÉ PŘBUZESKÉ PŘECHODY Přechody Brumov-Bylnice Hnanice ová Bystřice Slavonice Střelná Velká nad Veličkou Profil ejmenší skupina (0 % dotázaných) Č-rakouská (47 % Rakušanů) a č-slovenská hranice (50 % Slováků) adprůměrný výskyt návštěv příbuzných a známých (4 %) Vyšší podíl zahraničních turistů (6 %) Delší návštěvy eplacené ubytování (7 %) Průměrné výdaje

31 Skupina E MALÉ EVYHRAĚÉ PŘECHODY Přechody Broumov České Velenice-Halámky Dolní Lipka Hevlín Královec Mikulovice Poštorná Břeclav Studánky Svatá Kateřina Profil epřevažuje žádný důvod návštěvy ani jiná charakteristika adprůměrná výše výdajů před i během pobytu

32 Skupina F ŽELEZČ PŘECHODY Přechody Bohumín Břeclav Č. Budějovice Domažlice Cheb Vsetín Profil Obtížně dosažitelná skupina dotazování na nástupištích a ve vlacích adprůměrný podíl turistů (50 %) Převažují Slováci (8 %) a ěmci (7 %) dáno výběrem Různé důvody návštěvy převažuje dovolená (5 %), příbuzní (4 %) adprůměrná délka pobytu Průměrné výdaje nadprůměrný podíl těch, kteří platili výdaj před cestou (jízdenky)

33 Ověřování výdajů. čtvrtletí 009 Výdaje před cestou zapomínají zvláště J - ověřením se odhad celkových ročních výdajů navyšuje cca o mld., u zahraničních návštěvníků o cca 50 mil. Kč Odhad výdajů během pobytu u J +450 mil., u Z -,4 mld. Kč J zapomínají spíše na výdaje jako takové než na nějaký konkrétní výdaj Z špatně zařazují jídlo zakoupené v obchodech do položky stravování v restauracích Výdaje na osobu a den Jednodenní návštěvníci Zahraniční turisté =480+60=090 Výdaje před pobytem Výdaje během pobytu Výdaje před pobytem Výdaje během pobytu Deklarovaný výdaj 47 Kč 606 Kč 80 Kč 40 Kč Ověřený výdaj 476 Kč 6 Kč 80 Kč 79 Kč Rozdíl (CZK) 9 Kč 7 Kč Kč -4 Kč Rozdíl (%) 9,0% 0,4% 0,% -,7%

34 Ověřování ubytování 4. čtvrtletí 009 ejčastěji u příbuzných (54 %) a kamarádů (9 %), na pozvání (89 %) a při většině návštěv ČR (57 %). % respondentů přiznalo výdaj na ubytování. K cca 8 mld. Kč za ubytování třeba připočíst dalších cca 600 mil. za nepřímé úhrady. Výdaje za ubytování i, kteří měli výdaj Všichni Deklarovaný výdaj 50 Kč 64 Kč epřímá úhrada za ubytování 5 Kč 65 Kč Celkový výdaj 86 Kč 9 Kč árůst ověřením (%) 0% 5%

35 DSKUSE

36 Dotazujeme se za každého počasí - v dešti, ěkteré přechody jsou vozem nedostupné (Bučina, Stožec), platí zákaz vjezdu. azateli nezbývá než šlapat 4 km pěšky, na kole nebo v zimě na běžkách. Chceme-li na Bučině oslovit cyklistu, musíme to udělat dřív než začne šlapat 4 kilometrový kopec vedoucí k bývalé hranici, protože v kopci nám nezastaví.

37 při sněhové kalamitě, (Boží Dar, Mníšek u Litvínova) K riziku práce patří takéobčasné úrazy a nehody, za poslední rok: odvoz záchrannou službou - alergickou tazatelku kousla vosa zlomená ruka tazatelka nezvládla nástrahy náledí při dotazování omrzliny

38 v mlze (Mníšek u Litvínova), azatelé jsou vystaveni extrémním teplotám, někteří i extrémním nadmořským výškám. V zimě zažijí mráz až -0 o C, v létě teploty přes +0 o C. Je zima, nechte to, až bude tepleji!

39 v každou denní dobu (Harrachov, Střelná)... Cizinci k nám jezdí i za erotickou turistikou, provozovatelky řemesla lze vidět na D. Dvořišti, Studánkách, Hatích, Č. Velenicích. Jsou v přesile oproti našim tazatelům. ěkteré střety se jeví nebezpečně, prostitutky mají strach z konkurence. ejvětší problémy vznikají když se setmí a může dojít k záměně.

40 edáme se zastrašit ani útoky zvířat: mochničky na Železné, drak na Hatích... (stádo divočáků na Hřensku se nám bohužel nepodařilo zdokumentovat)

41 DĚKUJEME ZA POZOROS Jan uček Managing Director elefon: Bohdana Holá Senior Analyst elefon: SEM/MARK, a. s. a Hrázi 7/76, Praha 8

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Listopad 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 Obsah prezentace Metodické

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Liberecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010 Příjezdový cestovní ruch 009-05 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 00 Červenec 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Detailní krajská analýza Hlavní město Praha

Detailní krajská analýza Hlavní město Praha Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Hlavní město Praha Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Pardubický kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Pardubický kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Pardubický kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Souhrnná srovnávací analýza

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Souhrnná srovnávací analýza Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Souhrnná srovnávací analýza Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. STEM/MARK, a.s. Strukturalizace

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Příjezdový cestovní ruch 2014. Jan Tuček

Příjezdový cestovní ruch 2014. Jan Tuček Příjezdový cestovní ruch 2014 Jan Tuček Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně téměř 250 tis.

Více

Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011 PŘJEZDOVÝ CESOV UCH 009-0 Srpen 0 / Prezentce ýsledků ýzkumu / SEM/MK,.s. Ředitel: Jn uček Senior lysts: n Brhlík, Mrkét Hájkoá Souhrnné ýsledky z. čtrtletí 0 Q 0 Schém odhdu počtu účstníků C Hromdné ersus

Více

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014 Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně Infocentrum města Mariánské Lázně 6/214 Zdroje ČSÚ Infocentrum Foto: kvpoint.cz ČSÚ hromadná ubytovací zařízení Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008

SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008 SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008 listopad 2008 1 V tomto sešitě je podrobně popsán způsob získávání, zpracování

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

A OPAKOVANÉ SOUKROMÉ CESTY S PŘENOCOVÁNÍM

A OPAKOVANÉ SOUKROMÉ CESTY S PŘENOCOVÁNÍM ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ CESTOVNÍHO RUCHU PAPÍROVÁ VERZE ELEKTRONICKÉHO DOTAZNÍKU platná od ledna 2013 (použít pouze v odůvodněných případech) Identifikace domácnosti Okres: Číslo domácnosti:

Více

Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů z ostatních trhů

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Výzkum mezi návštěvníky města Plzně

Výzkum mezi návštěvníky města Plzně Výzkum mezi návštěvníky města Plzně Závěrečná zpráva Září 0 Obsah 6 Pozadí a cíle výzkumu, Metodologie Hlavní zjištění z výzkumu 6 Detailní výsledky Struktura návštěvníků 8 Vnímání města Plzně 7 Důvody

Více

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014 Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR Brno, 27. listopadu 2014 Systém statistických projektů OCR (období 2009-6/2015): Zkvalitnění informací:

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014

Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014 Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014 Zpracovali: Kontaktní osoba: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Ing. Petr Štumpf, Mgr. Vladimír Dvořák, Ing. Iveta Pavezová, Ph.D. Ing.

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE: PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis 1. fáze projektu

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou?

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Hradec Králové, 2. dubna 2012 Nobody s Unpredictable Zdroje informací Rozhodovací proces Hlavní impuls pro návštěvu Hlavní impuls pro návštěvu regionu

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel Zahraniční návštěvníci České republiky Jan Tuček Ředitel Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky Proč podnikáme ve venkovském cestovním ruchu? - uplatnění svých schopností - využití vlastního majetku

Více

Thajsko. 1. Základní údaje o zemi. 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec)

Thajsko. 1. Základní údaje o zemi. 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec) Thajsko 1. Základní údaje o zemi 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec) Obyvatelstvo (mil.) 64,265 Přírůstek obyvatelstva 0,95 % Populace - 0-14 let 24,2 % - 15-64 let 68,8 % - 65 a více 7 %

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring a anketa pro návštěvníky Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring a anketa pro návštěvníky Moravskoslezského kraje Část C Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji Monitoring a anketa pro návštěvníky Moravskoslezského kraje Souhrnné vyhodnocení Obsah: 1. Metodologie 2. Celkový profil a struktura

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu PŘÍLOHA Č. 5 USNESENÍ A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 25.11.2008 do 12.03.2009 projekty v následujících oblastech

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Veřejné výdaje na podporu cestovního ruchu Přínosy z cestovního ruchu pro Českou republiku Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Březen 2013

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Šumavu milují čeští cykloturisté i bikeři

Šumavu milují čeští cykloturisté i bikeři Šumavu milují čeští cykloturisté i bikeři Brno, 12. ledna 2012 Na veletrhu Regiontour v Brně byly představeny další výsledky cyklo a inline průzkumu, který od poloviny srpna do konce září probíhal na stránkách

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu

Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu Období: únor 2012 Zadavatel: Město Ostrava Obsah 1. Informace o projektu 2. Cílové skupiny 3. Návštěva Turistické oblasti Ostravsko 4. Image Turistické

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Cestovní kancelář a cestovní agentura Téma Ročník Autor

Více

Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z šetření návštěvníků města

Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z šetření návštěvníků města Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z šetření návštěvníků města Plzeň - TURISMUS, příspěvková organizace. 6. 0 ppm factum research Hlavní zjištění Hlavní zjištění Struktura návštěvníků Plzně Polovina návštěvníků

Více

Varianta - 2 - Letní provoz lanové dráhy na vrchol Lysé hory a odchod po Bunkrové cestě

Varianta - 2 - Letní provoz lanové dráhy na vrchol Lysé hory a odchod po Bunkrové cestě Vyhodnocení vlivů turistických cest ve variantách pro letní provoz lanové dráhy na Lysou horu - Rokytnice nad Jizerou na okolní prostředí ve smyslu ustanovení zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na

Více

KOMPENDIUM STATISTICKÝCH ÚDAJŮ VÝKONŮ CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM KRUMLOVĚ DO ROKU 2005 VČETNĚ

KOMPENDIUM STATISTICKÝCH ÚDAJŮ VÝKONŮ CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM KRUMLOVĚ DO ROKU 2005 VČETNĚ KOMPENDIUM STATISTICKÝCH ÚDAJŮ VÝKONŮ CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM KRUMLOVĚ DO ROKU 2005 VČETNĚ MAG CONSULTING ČERVEN 2006 MAG CONSULTING, s.r.o. Táboritská 23, 130 87 Praha 3 tel.: +420 267 092 284, fax:

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI VYSTAVOVATELŮ

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI VYSTAVOVATELŮ 1. CPI Hotels,a.s. - Hotel Gomel České Budějovice Ubytování (480 lůžek), stravování, konference, firemní akce, skupinové pobyty. 2. Plzeňský kraj Prezentace Plzeňského kraje a jeho programy v oblasti cestovního

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

ANKETA ZAMĚŘENÁ NA PROBLEMATIKU VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU

ANKETA ZAMĚŘENÁ NA PROBLEMATIKU VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU ANKETA ZAMĚŘENÁ NA PROBLEMATIKU VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Záměrem tohoto průzkumu bylo zjistit, jaký je přístup místních obyvatel k problematice venkovského cestovního ruchu v mikroregionu Hlinecko.

Více

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat během letních měsíců roku 2013: - Zahájení letní turistické sezóny LIPNO 2013 - LIPNO

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Praha, 3. června 2014 www.vseosporeni.cz

Praha, 3. června 2014 www.vseosporeni.cz Praha, 3. června 2014 www.vseosporeni.cz 2 OBSAH PREZENTACE Úvod Dovolená Čechů v roce 2014 ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Hlavní zjištění 3 DOVOLENÁ ČECHŮ V ROCE 2014 5 Téměř

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Pro kombinované turistické pobyty (Rusko-Pobaltí-Rusko atd.), kdy se navštíví RF dvakrát, je zapotřebí vízum pro dva vjezdy.

Pro kombinované turistické pobyty (Rusko-Pobaltí-Rusko atd.), kdy se navštíví RF dvakrát, je zapotřebí vízum pro dva vjezdy. 1. Obecná pravidla získání ruských víz K vjezdu do Ruské federace občané České republiky musí mít vízum, vystavené konzulárním oddělením RF v Praze, které naše cestovní agentura MORAVIA CONTACT po dohodě

Více

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY Ing. Miloš Podrazil generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail: cappo@cappo.cz

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Bc. Ondřej Nejedlý Měřín 2. 6. 2015 Obsah Kdo jsme? Proč monitorovat? Sčítače Eco-Counter Příklad z praxe Labská stezka - Ústecký kraj Královéhradecký

Více