Březen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za rok 2009"

Transkript

1 PŘJEZDOVÝ CESOV RUCH Březen 00 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za rok 009

2 OBSAH PREZEACE Struktura zjištěná čárkováním Odhad počtu zahraničních a tranzitujících návštěvníků Výše a struktura výdajů Deskripce zahraničních návštěvníků + shrnutí Výsledky za přechody regionálního významu Ověření výdajů ve. čtvrtletí Ověření ubytování ve 4. čtvrtletí

3 Rok 009 hlavní zjištění 5 tis. dotazníků 64 tis. respondentů čárkování Hlavní zjištění. pokles počtu návštěvníků. méně nakupujících obyvatel ěmecka, méně obchodních cest. výdaje rok 008 speciální (009 návrat k normálu ) Struktura návštěvníků zjištěná čárkováním (hlavní přechody) Rozdíl % % p.b. Podíl zahraničních turistů 4, 4, -0, Podíl jednodenních návštěvníků 44,5 4,4, Podíl tranzitujících návštěvníků,4 4,5 -,0

4 Odhad počtu zahraničních návštěvníků 009 Hromadné versus individuální ubytování 7,5 % / 7,5 % Počet nerezidentů ubytovaných v hromadných typech ubytovacích zařízení 6 08 tis. Celkový počet zahraničních turistů 8 90 tis. [608 (7,5%) + 09 (7,5 %)] Podíl zahraničních turistů = 4, % Podíl jednodenních návštěvníků = 44,5 % => tis. Podíl tranzitujících návštěvníků =,5 % => 46 tis Počet zahraničních návštěvníků = tis.

5 Odhad počtu zahraničních a tranzitujících návštěvníků Rozdíl Rozdíl v tisících v tisících v tisících % Počet zahraničních turistů ,5 + Počet jednodenních návštěvníků ,6 + Počet tranzitujících návštěvníků ,6 = Celkem ,

6 Výdaje zahraničních a tranzitujících návštěvníků Zahraniční a tranzitující návštěvníci v ČR v roce 009 utratili celkem 8 mld. Kč (o mld. více než v roce 008) Zahraniční turisté Celkové výdaje na osobu a den ,5-0, Výdaje na osobu a den - během pobytu ,0-6,4 Výdaje na osobu a den - před pobytem ,8-7,5 Jednodenní návštěvníci Celkové výdaje na osobu a den ,8-9,6 Výdaje na osobu a den - během návštěvy , -5,5 Výdaje na osobu a den - před návštěvou ,9-5,9 ranzitující návštěvníci Rel. změna 09/08 (v %) Rel. změna 08/07 (v %) Výdaje na osobu a den - během průjezdu ,,

7 Struktura výdajů jednodenní zahraniční turisté Předem Během Celkem % Kč % Kč Kč Doprava 8 40 PHM Stravování v restauracích 9 9 Zboží Ostatní Předem Během Celkem % Kč % Kč Kč Zájezd na klíč Ubytování 0 45 Doprava PHM Stravování v restauracích Zboží Ostatní tranzitující Během % Kč Ubytování 5 75 Doprava 7 PHM Stravování v restauracích Zboží 4 69 Ostatní 45 Význam pohonných hmot ve spotřebním koši obecně klesá

8 J E D O D E Á V Š Ě V C DESKRPCE JEDODECH ÁVŠĚVKŮ (J) Stát trvalého pobytu Důvod návštěvy ČR Jak časté jsou návštěvy ČR Forma návštěvy ČR Oblíbené destinace v ČR

9 Stát trvalého pobytu J E D O D E Á V Š Ě V C OÁZKA: Ve kterém státě máte v současné době trvalý pobyt? ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=998 (009), n=047 (008), n=009 (007) 56 ěmecko Polsko 4 5 Rakousko Slovensko Jiné 6 6 0% 0% 0% 0% 40% 50% 60% 70% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009 Podíl Podíl ěmců ěmců nižší nižší než než loni. loni. Chotěbuz Chotěbuz za za Č. Č. ěšín ěšín nárůst nárůst významu významu obyvatel obyvatel Polska. Polska. Pouze Pouze % J J nebydlí nebydlí v v sousedních sousedních státech. státech.

10 J E D O D E Á V Š Ě V C Hlavní důvod návštěvy OÁZKA: Jaký byl hlavní důvod této Vaší návštěvy v ČR? ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=998 (009), n=047 (008), n=009 (007) ákupy Rekreace, volný čas, dovolená, poznávání Obchodní cesta ávštěva příbuzných, známých Jiný důvod % 5% 0% 45% 60% 75% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=998 (009) Souvisí Souvisí se se zemí zemí i i frekvencí frekvencí (téměř (téměř / / J J tvořili tvořili nakupující nakupující ěmci). ěmci). Význam Význam nákupů nákupů celkově celkově se se po po propadu propadu opět opět vrací vrací na na dřívější dřívější úroveň. úroveň. Vzrostl Vzrostl význam význam dovolené. dovolené. ákupy Dovolená Obchodní cesta ávštěva příbuzných Ostatní Q 09 Q 09 Q 09 4Q % 0% 40% 60% 80% 00% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009

11 J E D O D E Á V Š Ě V C Frekvence návštěv OÁZKA: Jak často navštěvujete Českou republiku? ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=998 (009), n=047 (008), n=009 (007) Prakticky každý den -x týdně -x měsíčně ěkolikrát ročně Jednou za rok Méně než jednou za rok Byl(a) jsem zde poprvé Frekvence Frekvence návštěvy návštěvy souvisí souvisí s s důvodem důvodem návštěvy. návštěvy. ejčastěji ejčastěji do do ČR ČR přijíždějí přijíždějí nakupující nakupující ěmci. ěmci % 0% 0% 0% 40% 50% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , Celkem,, ěmecko,,9 Polsko,, Rakousko,, Slovensko,,5 Ostatní 4,8 4,6 Průměr na škále -7 (=Prakticky každý den, 7=Byl jsem zde poprvé)

12 Forma návštěvy J E D O D E Á V Š Ě V C OÁZKA: Přijel(a) jste na tuto návštěvu ČR individuálně, prostřednictvím cestovní kanceláře /agentury nebo pracovně? ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=998 (009), n=047 (008), n=009 (007) ndividuálně S CK Pracovně na služební cestu Jinak % 5% 0% 5% 0% 5% 0% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey ,

13 avštívená místa v ČR J E D O D E Á V Š Ě V C OÁZKA: Jaká místa jste v České republice při této vaší cestě navštívil(a)? ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=998 (009), n=047 (008), n=009 (007) Český ěšín Folmava Cheb Aš Železná Ruda Praha Varnsdorf Břeclav áchod Brno % % 6% 9% % 5% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009 Příhraniční Příhraniční města města (nákupy). (nákupy). Jednodenní Jednodenní návštěvy návštěvy Prahy Prahy - - významnější významnější v v létě. létě.

14 Z A H R A Č U R S É DESKRPCE ZAHRAČCH URSŮ (Z) Stát trvalého pobytu Důvod návštěvy ČR Jak časté jsou návštěvy ČR Forma návštěvy ČR Oblíbené destinace v ČR Délka pobytu v ČR Druh ubytování

15 Stát trvalého pobytu OÁZKA: Ve kterém státě máte v současné době trvalý pobyt? ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) Z A H R A Č U R S É 4 ěmecko 4 Velké Británie 5 5 Pokles Pokles podílu podílu obyvatel obyvatel V. 0 V. Slovensko Británie Británie a a Rakouska. 9 Rakouska. 7 Rakousko 0 V jarních jarních a a letních letních měsících měsících ČR ČR 8 6 navštěvují navštěvují zahraniční zahraniční turisté turisté ze ze Polsko 5 7 vzdálenějších vzdálenějších zemí. zemí. 5 tálie USA 4 Francie Španělsko 007 Rusko Ostatní 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009

16 Hlavní důvod návštěvy OÁZKA: Jaký byl hlavní důvod této Vaší návštěvy v ČR? Z A H R A Č U R S É ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) Rekreace, volný čas, dovolená, poznávání ávštěva příbuzných, známých Obchodní cesta Aktivní dovolená (turistika, sport) ávštěva sportovní či kulturní akce, festival Účast na kongresu, semináři, veletrhu Studijní pobyt ákupy Zdravotní pobyt, léčení v lázních Jiný důvod % 5% 0% 45% 60% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009 Meziroční Meziroční výrazný výrazný nárůst nárůst podílu podílu rekreace rekreace a a dovolené, dovolené, útlum útlum obchodních obchodních cest. cest. Rekreace Rekreace v v létě, létě, návštěvy návštěvy příbuzných příbuzných před před vánoci. vánoci.

17 Z A H R A Č U R S É Frekvence návštěv v ČR OÁZKA: Jak často navštěvujete Českou republiku ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) Minimálně x měsíčně ěkolikrát ročně Jednou za rok Méně než jednou za rok Byl jsem zde poprvé První První návštěvu návštěvu ČR ČR absolvovalo absolvovalo 6 6 % Z Z zejména zejména ze ze vzdálenějších vzdálenějších destinací. destinací Celkem,5, ěmecko,5, Velká Británie 4, 4,4 Slovensko,, Rakousko,4,0 Polsko,6, tálie 4,,9 Ostatní 4, 4, Průměr na škále -5 (=Minimálně x měsíčně, 5=Byl jsem zde poprvé) 0% 0% 0% 0% 40% 50% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009

18 Forma návštěvy v ČR Z A H R A Č OÁZKA: Přijel(a) jste na tuto návštěvu ČR individuálně, prostřednictvím cestovní kanceláře /agentury nebo pracovně? ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) ndividuálně S CK U R S É Pracovně na služební cestu Jinak % 0% 40% 60% 80% 00% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009

19 avštívená místa v ČR Z A H R A Č U R S É OÁZKA: Jaká místa jste v České republice při této vaší cestě navštívil(a)? ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) Praha Brno Karlovy Vary Plzeň Český Krumlov Cheb Břeclav Františkovy Lázně Mariánské Lázně Mikulov radičně radičně vede vede Praha. Praha. ejvětší ejvětší zájem zájem mají mají Z Z ze ze vzdálenějších vzdálenějších destinací destinací a a Z Z přijíždějící přijíždějící na na rekreaci rekreaci / / za za zábavou. zábavou. Silné Silné sezónní sezónní výkyvy výkyvy (památky, (památky, svátky, svátky, kulturní kulturní a a sportovní sportovní akce). akce). 0% 5% 0% 5% 0% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009

20 Délka pobytu v ČR OÁZKA: Kolikrát jste během své cesty přenocoval(a) v ČR ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009) Z A H R A Č , 4,8 Q 009 Q 009 Q 009 4,0 4,7 5, U R S É 007 4,4 nocí nocí nocí 4 nocí 5 nocí 4Q 009 5, nocí nocí nocí 4 nocí 5 nocí Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009 Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009 Délka Délka pobytu pobytu se se meziročně meziročně prodloužila. prodloužila. Delší Delší pobyty pobyty volí volí turisté turisté ve ve.q.q a a 4.Q, 4.Q, ze ze vzdálenějších vzdálenějších zemí zemí a a osoby osoby na na studijním studijním či či zdravotním zdravotním pobytu. pobytu.

21 Délka pobytu v ČR Z A H R A Č U R S É Stát pobytu ěmecko,6,7 Velká Británie 4,,9 Slovensko 4,6,7 Rakousko,8,0 Polsko,5,6 tálie 4,4 4,4 Ostatní 6,4 6,0 Účel návštěvy Obchodní cesta,8,0 Dovolená 4,,9 ávštěva příbuzných 4,6,5 ákupy,9,0 Ostatní 9,0 6,9

22 Druh ubytování Z A H R A Č U R S É OÁZKA:Uveďte, prosím, druh ubytování a počet nocí ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) Hotel, motel Kemp Ostatní hromadná ubytování Placené ubytování v soukromí eplacené ubytování % 0% 0% 0% 40% 50% 60% 70% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , Podíl Podíl neplaceného neplaceného ubytování ubytování v v roce roce poklesl. poklesl. Ostatní Ostatní typy typy nárůst. nárůst.

23 SHRU Zahraniční turisté Jednodenní návštěvníci Stát trvalého pobytu ěmecko (4%), V.Británie (%), Slovensko (0%), Rakousko (7%), ěmecko (56%), Polsko (%), Rakousko (%), Slovensko (%) Důvod návštěvy Rekreace a zábava (50% ) ávštěva příbuzných a znám. (8%) Obchodní cesta (4%) ákupy (67%) Obchodní cesta (8%) ávštěva příbuzných a znám. (6%) Frekvence návštěvy avštívené regiony Opakovaná návštěva (64%) Praha (6%), větší města a menší turisticky zajímavá města / minimálně x měsíčně Příhraniční nákupní města, Praha (5%) Přenocování Výdaje V průměru 4,8x; v hotelu (67%), neplacené ubytování (%) 465 Kč na osobu a den (z toho během pobytu v ČR 565 Kč) 988 Kč na osobu a den (z toho během návštěvy v ČR 885 Kč)

24 ranzitující návštěvníci R A Z U J C Á V Š Ě V C ranzit - přes % všech návštěvníků ČR využili jako tranzitní zemi nejčastěji cizinci s trvalým pobytem: v Polsku ( %) na Slovensku ( %) v ěmecku (9 %) v Rakousku (0 %) (navýšení podílu Polska a Slovenska (Český ěšín) 7 z 0 tranzitujících míří přes ČR do sousedních zemí (ěmecko 8 %) Pouze 9 % tranzitujících návštěvníků projíždí ČR vůbec poprvé 45 % tranzitujících o návštěvě ČR uvažuje

25 VÝSLEDKY Z DOAZOVÁ V OKOL HRAČCH PŘECHODŮ REGOÁLHO VÝZAMU

26 Zpracování dat Sebraná data nejsou díky náhodnosti sběru reprezentativní Pro účely interpretace jsme: data převážili dle zatím zjištěné intenzity provozu na jednotlivých hraničních přechodech přechody s využitím shlukové analýzy rozdělili do skupin (viz schéma) a výsledky zpracovali za tyto skupiny Oproti. Q mírné změny v zařazení (sezóna, místo ) SLČ VELKÝ ÁKUPY A ÁKUPY B MALÝ DOVOLEÁ C ŽELEZČ PŘBUZ ŽÁDÝ D E F Rozřazovací kritéria: - typ přechodu - velikost přechodu -převažující důvod návštěvy

27 Skupina A VELKÉ ÁKUP PŘECHODY Přechody Hodonín Hora sv. Šebestiána Hrádek nad isou Mosty u Jablunkova Petrovice Železná Profil ejvětší skupina (4 % dotázaných) Velká intenzita provozu srovnatelná s velkými přechody Jednodenní návštěvníci (89 %); ěmci (68 %) ákupy (80 %) Časté a delší návštěvy než na ostatních malých přechodech ejsou tak vyhraněně regionální adprůměrné výdaje (zboží 54 %, pohonné hmoty 5 %)

28 Skupina B MALÉ ÁKUP PŘECHODY Přechody Krnov Mníšek Sudice Profil ízká intenzita provozu Dominují nákupy (9 %) Česko-polská hranice (ěmci 54 % Poláci 45 %) 9% jednodenní návštěvníci Časté a velmi krátké návštěvy Cíl bývá v bezprostředním okolí přechodu Průměrné výdaje (zboží 7 %, pohonné hmoty 4 %)

29 Skupina C MALÉ REKREAČ PŘECHODY Přechody Bohumín Boží Dar Bučina Hřensko Kohútka Stožec Profil Skupina velmi malých turistických přechodů v blízkosti turistických destinací a cest (Šumava, České Švýcarsko, Beskydy, Javorníky) Dominují ěmci (68 %) Dovolená, rekreace (58 %) ižší frekvence krátkých návštěv (výlet za hranice...) Podprůměrné výdaje (stravování 6 %, zboží 5 %, PHM 8 %)

30 Skupina D MALÉ PŘBUZESKÉ PŘECHODY Přechody Brumov-Bylnice Hnanice ová Bystřice Slavonice Střelná Velká nad Veličkou Profil ejmenší skupina (0 % dotázaných) Č-rakouská (47 % Rakušanů) a č-slovenská hranice (50 % Slováků) adprůměrný výskyt návštěv příbuzných a známých (4 %) Vyšší podíl zahraničních turistů (6 %) Delší návštěvy eplacené ubytování (7 %) Průměrné výdaje

31 Skupina E MALÉ EVYHRAĚÉ PŘECHODY Přechody Broumov České Velenice-Halámky Dolní Lipka Hevlín Královec Mikulovice Poštorná Břeclav Studánky Svatá Kateřina Profil epřevažuje žádný důvod návštěvy ani jiná charakteristika adprůměrná výše výdajů před i během pobytu

32 Skupina F ŽELEZČ PŘECHODY Přechody Bohumín Břeclav Č. Budějovice Domažlice Cheb Vsetín Profil Obtížně dosažitelná skupina dotazování na nástupištích a ve vlacích adprůměrný podíl turistů (50 %) Převažují Slováci (8 %) a ěmci (7 %) dáno výběrem Různé důvody návštěvy převažuje dovolená (5 %), příbuzní (4 %) adprůměrná délka pobytu Průměrné výdaje nadprůměrný podíl těch, kteří platili výdaj před cestou (jízdenky)

33 Ověřování výdajů. čtvrtletí 009 Výdaje před cestou zapomínají zvláště J - ověřením se odhad celkových ročních výdajů navyšuje cca o mld., u zahraničních návštěvníků o cca 50 mil. Kč Odhad výdajů během pobytu u J +450 mil., u Z -,4 mld. Kč J zapomínají spíše na výdaje jako takové než na nějaký konkrétní výdaj Z špatně zařazují jídlo zakoupené v obchodech do položky stravování v restauracích Výdaje na osobu a den Jednodenní návštěvníci Zahraniční turisté =480+60=090 Výdaje před pobytem Výdaje během pobytu Výdaje před pobytem Výdaje během pobytu Deklarovaný výdaj 47 Kč 606 Kč 80 Kč 40 Kč Ověřený výdaj 476 Kč 6 Kč 80 Kč 79 Kč Rozdíl (CZK) 9 Kč 7 Kč Kč -4 Kč Rozdíl (%) 9,0% 0,4% 0,% -,7%

34 Ověřování ubytování 4. čtvrtletí 009 ejčastěji u příbuzných (54 %) a kamarádů (9 %), na pozvání (89 %) a při většině návštěv ČR (57 %). % respondentů přiznalo výdaj na ubytování. K cca 8 mld. Kč za ubytování třeba připočíst dalších cca 600 mil. za nepřímé úhrady. Výdaje za ubytování i, kteří měli výdaj Všichni Deklarovaný výdaj 50 Kč 64 Kč epřímá úhrada za ubytování 5 Kč 65 Kč Celkový výdaj 86 Kč 9 Kč árůst ověřením (%) 0% 5%

35 DSKUSE

36 Dotazujeme se za každého počasí - v dešti, ěkteré přechody jsou vozem nedostupné (Bučina, Stožec), platí zákaz vjezdu. azateli nezbývá než šlapat 4 km pěšky, na kole nebo v zimě na běžkách. Chceme-li na Bučině oslovit cyklistu, musíme to udělat dřív než začne šlapat 4 kilometrový kopec vedoucí k bývalé hranici, protože v kopci nám nezastaví.

37 při sněhové kalamitě, (Boží Dar, Mníšek u Litvínova) K riziku práce patří takéobčasné úrazy a nehody, za poslední rok: odvoz záchrannou službou - alergickou tazatelku kousla vosa zlomená ruka tazatelka nezvládla nástrahy náledí při dotazování omrzliny

38 v mlze (Mníšek u Litvínova), azatelé jsou vystaveni extrémním teplotám, někteří i extrémním nadmořským výškám. V zimě zažijí mráz až -0 o C, v létě teploty přes +0 o C. Je zima, nechte to, až bude tepleji!

39 v každou denní dobu (Harrachov, Střelná)... Cizinci k nám jezdí i za erotickou turistikou, provozovatelky řemesla lze vidět na D. Dvořišti, Studánkách, Hatích, Č. Velenicích. Jsou v přesile oproti našim tazatelům. ěkteré střety se jeví nebezpečně, prostitutky mají strach z konkurence. ejvětší problémy vznikají když se setmí a může dojít k záměně.

40 edáme se zastrašit ani útoky zvířat: mochničky na Železné, drak na Hatích... (stádo divočáků na Hřensku se nám bohužel nepodařilo zdokumentovat)

41 DĚKUJEME ZA POZOROS Jan uček Managing Director elefon: Bohdana Holá Senior Analyst elefon: SEM/MARK, a. s. a Hrázi 7/76, Praha 8