Březen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za rok 2009"

Transkript

1 PŘJEZDOVÝ CESOV RUCH Březen 00 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za rok 009

2 OBSAH PREZEACE Struktura zjištěná čárkováním Odhad počtu zahraničních a tranzitujících návštěvníků Výše a struktura výdajů Deskripce zahraničních návštěvníků + shrnutí Výsledky za přechody regionálního významu Ověření výdajů ve. čtvrtletí Ověření ubytování ve 4. čtvrtletí

3 Rok 009 hlavní zjištění 5 tis. dotazníků 64 tis. respondentů čárkování Hlavní zjištění. pokles počtu návštěvníků. méně nakupujících obyvatel ěmecka, méně obchodních cest. výdaje rok 008 speciální (009 návrat k normálu ) Struktura návštěvníků zjištěná čárkováním (hlavní přechody) Rozdíl % % p.b. Podíl zahraničních turistů 4, 4, -0, Podíl jednodenních návštěvníků 44,5 4,4, Podíl tranzitujících návštěvníků,4 4,5 -,0

4 Odhad počtu zahraničních návštěvníků 009 Hromadné versus individuální ubytování 7,5 % / 7,5 % Počet nerezidentů ubytovaných v hromadných typech ubytovacích zařízení 6 08 tis. Celkový počet zahraničních turistů 8 90 tis. [608 (7,5%) + 09 (7,5 %)] Podíl zahraničních turistů = 4, % Podíl jednodenních návštěvníků = 44,5 % => tis. Podíl tranzitujících návštěvníků =,5 % => 46 tis Počet zahraničních návštěvníků = tis.

5 Odhad počtu zahraničních a tranzitujících návštěvníků Rozdíl Rozdíl v tisících v tisících v tisících % Počet zahraničních turistů ,5 + Počet jednodenních návštěvníků ,6 + Počet tranzitujících návštěvníků ,6 = Celkem ,

6 Výdaje zahraničních a tranzitujících návštěvníků Zahraniční a tranzitující návštěvníci v ČR v roce 009 utratili celkem 8 mld. Kč (o mld. více než v roce 008) Zahraniční turisté Celkové výdaje na osobu a den ,5-0, Výdaje na osobu a den - během pobytu ,0-6,4 Výdaje na osobu a den - před pobytem ,8-7,5 Jednodenní návštěvníci Celkové výdaje na osobu a den ,8-9,6 Výdaje na osobu a den - během návštěvy , -5,5 Výdaje na osobu a den - před návštěvou ,9-5,9 ranzitující návštěvníci Rel. změna 09/08 (v %) Rel. změna 08/07 (v %) Výdaje na osobu a den - během průjezdu ,,

7 Struktura výdajů jednodenní zahraniční turisté Předem Během Celkem % Kč % Kč Kč Doprava 8 40 PHM Stravování v restauracích 9 9 Zboží Ostatní Předem Během Celkem % Kč % Kč Kč Zájezd na klíč Ubytování 0 45 Doprava PHM Stravování v restauracích Zboží Ostatní tranzitující Během % Kč Ubytování 5 75 Doprava 7 PHM Stravování v restauracích Zboží 4 69 Ostatní 45 Význam pohonných hmot ve spotřebním koši obecně klesá

8 J E D O D E Á V Š Ě V C DESKRPCE JEDODECH ÁVŠĚVKŮ (J) Stát trvalého pobytu Důvod návštěvy ČR Jak časté jsou návštěvy ČR Forma návštěvy ČR Oblíbené destinace v ČR

9 Stát trvalého pobytu J E D O D E Á V Š Ě V C OÁZKA: Ve kterém státě máte v současné době trvalý pobyt? ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=998 (009), n=047 (008), n=009 (007) 56 ěmecko Polsko 4 5 Rakousko Slovensko Jiné 6 6 0% 0% 0% 0% 40% 50% 60% 70% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009 Podíl Podíl ěmců ěmců nižší nižší než než loni. loni. Chotěbuz Chotěbuz za za Č. Č. ěšín ěšín nárůst nárůst významu významu obyvatel obyvatel Polska. Polska. Pouze Pouze % J J nebydlí nebydlí v v sousedních sousedních státech. státech.

10 J E D O D E Á V Š Ě V C Hlavní důvod návštěvy OÁZKA: Jaký byl hlavní důvod této Vaší návštěvy v ČR? ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=998 (009), n=047 (008), n=009 (007) ákupy Rekreace, volný čas, dovolená, poznávání Obchodní cesta ávštěva příbuzných, známých Jiný důvod % 5% 0% 45% 60% 75% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=998 (009) Souvisí Souvisí se se zemí zemí i i frekvencí frekvencí (téměř (téměř / / J J tvořili tvořili nakupující nakupující ěmci). ěmci). Význam Význam nákupů nákupů celkově celkově se se po po propadu propadu opět opět vrací vrací na na dřívější dřívější úroveň. úroveň. Vzrostl Vzrostl význam význam dovolené. dovolené. ákupy Dovolená Obchodní cesta ávštěva příbuzných Ostatní Q 09 Q 09 Q 09 4Q % 0% 40% 60% 80% 00% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009

11 J E D O D E Á V Š Ě V C Frekvence návštěv OÁZKA: Jak často navštěvujete Českou republiku? ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=998 (009), n=047 (008), n=009 (007) Prakticky každý den -x týdně -x měsíčně ěkolikrát ročně Jednou za rok Méně než jednou za rok Byl(a) jsem zde poprvé Frekvence Frekvence návštěvy návštěvy souvisí souvisí s s důvodem důvodem návštěvy. návštěvy. ejčastěji ejčastěji do do ČR ČR přijíždějí přijíždějí nakupující nakupující ěmci. ěmci % 0% 0% 0% 40% 50% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , Celkem,, ěmecko,,9 Polsko,, Rakousko,, Slovensko,,5 Ostatní 4,8 4,6 Průměr na škále -7 (=Prakticky každý den, 7=Byl jsem zde poprvé)

12 Forma návštěvy J E D O D E Á V Š Ě V C OÁZKA: Přijel(a) jste na tuto návštěvu ČR individuálně, prostřednictvím cestovní kanceláře /agentury nebo pracovně? ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=998 (009), n=047 (008), n=009 (007) ndividuálně S CK Pracovně na služební cestu Jinak % 5% 0% 5% 0% 5% 0% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey ,

13 avštívená místa v ČR J E D O D E Á V Š Ě V C OÁZKA: Jaká místa jste v České republice při této vaší cestě navštívil(a)? ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=998 (009), n=047 (008), n=009 (007) Český ěšín Folmava Cheb Aš Železná Ruda Praha Varnsdorf Břeclav áchod Brno % % 6% 9% % 5% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009 Příhraniční Příhraniční města města (nákupy). (nákupy). Jednodenní Jednodenní návštěvy návštěvy Prahy Prahy - - významnější významnější v v létě. létě.

14 Z A H R A Č U R S É DESKRPCE ZAHRAČCH URSŮ (Z) Stát trvalého pobytu Důvod návštěvy ČR Jak časté jsou návštěvy ČR Forma návštěvy ČR Oblíbené destinace v ČR Délka pobytu v ČR Druh ubytování

15 Stát trvalého pobytu OÁZKA: Ve kterém státě máte v současné době trvalý pobyt? ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) Z A H R A Č U R S É 4 ěmecko 4 Velké Británie 5 5 Pokles Pokles podílu podílu obyvatel obyvatel V. 0 V. Slovensko Británie Británie a a Rakouska. 9 Rakouska. 7 Rakousko 0 V jarních jarních a a letních letních měsících měsících ČR ČR 8 6 navštěvují navštěvují zahraniční zahraniční turisté turisté ze ze Polsko 5 7 vzdálenějších vzdálenějších zemí. zemí. 5 tálie USA 4 Francie Španělsko 007 Rusko Ostatní 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009

16 Hlavní důvod návštěvy OÁZKA: Jaký byl hlavní důvod této Vaší návštěvy v ČR? Z A H R A Č U R S É ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) Rekreace, volný čas, dovolená, poznávání ávštěva příbuzných, známých Obchodní cesta Aktivní dovolená (turistika, sport) ávštěva sportovní či kulturní akce, festival Účast na kongresu, semináři, veletrhu Studijní pobyt ákupy Zdravotní pobyt, léčení v lázních Jiný důvod % 5% 0% 45% 60% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009 Meziroční Meziroční výrazný výrazný nárůst nárůst podílu podílu rekreace rekreace a a dovolené, dovolené, útlum útlum obchodních obchodních cest. cest. Rekreace Rekreace v v létě, létě, návštěvy návštěvy příbuzných příbuzných před před vánoci. vánoci.

17 Z A H R A Č U R S É Frekvence návštěv v ČR OÁZKA: Jak často navštěvujete Českou republiku ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) Minimálně x měsíčně ěkolikrát ročně Jednou za rok Méně než jednou za rok Byl jsem zde poprvé První První návštěvu návštěvu ČR ČR absolvovalo absolvovalo 6 6 % Z Z zejména zejména ze ze vzdálenějších vzdálenějších destinací. destinací Celkem,5, ěmecko,5, Velká Británie 4, 4,4 Slovensko,, Rakousko,4,0 Polsko,6, tálie 4,,9 Ostatní 4, 4, Průměr na škále -5 (=Minimálně x měsíčně, 5=Byl jsem zde poprvé) 0% 0% 0% 0% 40% 50% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009

18 Forma návštěvy v ČR Z A H R A Č OÁZKA: Přijel(a) jste na tuto návštěvu ČR individuálně, prostřednictvím cestovní kanceláře /agentury nebo pracovně? ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) ndividuálně S CK U R S É Pracovně na služební cestu Jinak % 0% 40% 60% 80% 00% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009

19 avštívená místa v ČR Z A H R A Č U R S É OÁZKA: Jaká místa jste v České republice při této vaší cestě navštívil(a)? ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) Praha Brno Karlovy Vary Plzeň Český Krumlov Cheb Břeclav Františkovy Lázně Mariánské Lázně Mikulov radičně radičně vede vede Praha. Praha. ejvětší ejvětší zájem zájem mají mají Z Z ze ze vzdálenějších vzdálenějších destinací destinací a a Z Z přijíždějící přijíždějící na na rekreaci rekreaci / / za za zábavou. zábavou. Silné Silné sezónní sezónní výkyvy výkyvy (památky, (památky, svátky, svátky, kulturní kulturní a a sportovní sportovní akce). akce). 0% 5% 0% 5% 0% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009

20 Délka pobytu v ČR OÁZKA: Kolikrát jste během své cesty přenocoval(a) v ČR ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009) Z A H R A Č , 4,8 Q 009 Q 009 Q 009 4,0 4,7 5, U R S É 007 4,4 nocí nocí nocí 4 nocí 5 nocí 4Q 009 5, nocí nocí nocí 4 nocí 5 nocí Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009 Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , 009 Délka Délka pobytu pobytu se se meziročně meziročně prodloužila. prodloužila. Delší Delší pobyty pobyty volí volí turisté turisté ve ve.q.q a a 4.Q, 4.Q, ze ze vzdálenějších vzdálenějších zemí zemí a a osoby osoby na na studijním studijním či či zdravotním zdravotním pobytu. pobytu.

21 Délka pobytu v ČR Z A H R A Č U R S É Stát pobytu ěmecko,6,7 Velká Británie 4,,9 Slovensko 4,6,7 Rakousko,8,0 Polsko,5,6 tálie 4,4 4,4 Ostatní 6,4 6,0 Účel návštěvy Obchodní cesta,8,0 Dovolená 4,,9 ávštěva příbuzných 4,6,5 ákupy,9,0 Ostatní 9,0 6,9

22 Druh ubytování Z A H R A Č U R S É OÁZKA:Uveďte, prosím, druh ubytování a počet nocí ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=58 (009), n=0796 (008), n=086 (007) Hotel, motel Kemp Ostatní hromadná ubytování Placené ubytování v soukromí eplacené ubytování % 0% 0% 0% 40% 50% 60% 70% Zdroj/Source: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/border Crossing Survey , Podíl Podíl neplaceného neplaceného ubytování ubytování v v roce roce poklesl. poklesl. Ostatní Ostatní typy typy nárůst. nárůst.

23 SHRU Zahraniční turisté Jednodenní návštěvníci Stát trvalého pobytu ěmecko (4%), V.Británie (%), Slovensko (0%), Rakousko (7%), ěmecko (56%), Polsko (%), Rakousko (%), Slovensko (%) Důvod návštěvy Rekreace a zábava (50% ) ávštěva příbuzných a znám. (8%) Obchodní cesta (4%) ákupy (67%) Obchodní cesta (8%) ávštěva příbuzných a znám. (6%) Frekvence návštěvy avštívené regiony Opakovaná návštěva (64%) Praha (6%), větší města a menší turisticky zajímavá města / minimálně x měsíčně Příhraniční nákupní města, Praha (5%) Přenocování Výdaje V průměru 4,8x; v hotelu (67%), neplacené ubytování (%) 465 Kč na osobu a den (z toho během pobytu v ČR 565 Kč) 988 Kč na osobu a den (z toho během návštěvy v ČR 885 Kč)

24 ranzitující návštěvníci R A Z U J C Á V Š Ě V C ranzit - přes % všech návštěvníků ČR využili jako tranzitní zemi nejčastěji cizinci s trvalým pobytem: v Polsku ( %) na Slovensku ( %) v ěmecku (9 %) v Rakousku (0 %) (navýšení podílu Polska a Slovenska (Český ěšín) 7 z 0 tranzitujících míří přes ČR do sousedních zemí (ěmecko 8 %) Pouze 9 % tranzitujících návštěvníků projíždí ČR vůbec poprvé 45 % tranzitujících o návštěvě ČR uvažuje

25 VÝSLEDKY Z DOAZOVÁ V OKOL HRAČCH PŘECHODŮ REGOÁLHO VÝZAMU

26 Zpracování dat Sebraná data nejsou díky náhodnosti sběru reprezentativní Pro účely interpretace jsme: data převážili dle zatím zjištěné intenzity provozu na jednotlivých hraničních přechodech přechody s využitím shlukové analýzy rozdělili do skupin (viz schéma) a výsledky zpracovali za tyto skupiny Oproti. Q mírné změny v zařazení (sezóna, místo ) SLČ VELKÝ ÁKUPY A ÁKUPY B MALÝ DOVOLEÁ C ŽELEZČ PŘBUZ ŽÁDÝ D E F Rozřazovací kritéria: - typ přechodu - velikost přechodu -převažující důvod návštěvy

27 Skupina A VELKÉ ÁKUP PŘECHODY Přechody Hodonín Hora sv. Šebestiána Hrádek nad isou Mosty u Jablunkova Petrovice Železná Profil ejvětší skupina (4 % dotázaných) Velká intenzita provozu srovnatelná s velkými přechody Jednodenní návštěvníci (89 %); ěmci (68 %) ákupy (80 %) Časté a delší návštěvy než na ostatních malých přechodech ejsou tak vyhraněně regionální adprůměrné výdaje (zboží 54 %, pohonné hmoty 5 %)

28 Skupina B MALÉ ÁKUP PŘECHODY Přechody Krnov Mníšek Sudice Profil ízká intenzita provozu Dominují nákupy (9 %) Česko-polská hranice (ěmci 54 % Poláci 45 %) 9% jednodenní návštěvníci Časté a velmi krátké návštěvy Cíl bývá v bezprostředním okolí přechodu Průměrné výdaje (zboží 7 %, pohonné hmoty 4 %)

29 Skupina C MALÉ REKREAČ PŘECHODY Přechody Bohumín Boží Dar Bučina Hřensko Kohútka Stožec Profil Skupina velmi malých turistických přechodů v blízkosti turistických destinací a cest (Šumava, České Švýcarsko, Beskydy, Javorníky) Dominují ěmci (68 %) Dovolená, rekreace (58 %) ižší frekvence krátkých návštěv (výlet za hranice...) Podprůměrné výdaje (stravování 6 %, zboží 5 %, PHM 8 %)

30 Skupina D MALÉ PŘBUZESKÉ PŘECHODY Přechody Brumov-Bylnice Hnanice ová Bystřice Slavonice Střelná Velká nad Veličkou Profil ejmenší skupina (0 % dotázaných) Č-rakouská (47 % Rakušanů) a č-slovenská hranice (50 % Slováků) adprůměrný výskyt návštěv příbuzných a známých (4 %) Vyšší podíl zahraničních turistů (6 %) Delší návštěvy eplacené ubytování (7 %) Průměrné výdaje

31 Skupina E MALÉ EVYHRAĚÉ PŘECHODY Přechody Broumov České Velenice-Halámky Dolní Lipka Hevlín Královec Mikulovice Poštorná Břeclav Studánky Svatá Kateřina Profil epřevažuje žádný důvod návštěvy ani jiná charakteristika adprůměrná výše výdajů před i během pobytu

32 Skupina F ŽELEZČ PŘECHODY Přechody Bohumín Břeclav Č. Budějovice Domažlice Cheb Vsetín Profil Obtížně dosažitelná skupina dotazování na nástupištích a ve vlacích adprůměrný podíl turistů (50 %) Převažují Slováci (8 %) a ěmci (7 %) dáno výběrem Různé důvody návštěvy převažuje dovolená (5 %), příbuzní (4 %) adprůměrná délka pobytu Průměrné výdaje nadprůměrný podíl těch, kteří platili výdaj před cestou (jízdenky)

33 Ověřování výdajů. čtvrtletí 009 Výdaje před cestou zapomínají zvláště J - ověřením se odhad celkových ročních výdajů navyšuje cca o mld., u zahraničních návštěvníků o cca 50 mil. Kč Odhad výdajů během pobytu u J +450 mil., u Z -,4 mld. Kč J zapomínají spíše na výdaje jako takové než na nějaký konkrétní výdaj Z špatně zařazují jídlo zakoupené v obchodech do položky stravování v restauracích Výdaje na osobu a den Jednodenní návštěvníci Zahraniční turisté =480+60=090 Výdaje před pobytem Výdaje během pobytu Výdaje před pobytem Výdaje během pobytu Deklarovaný výdaj 47 Kč 606 Kč 80 Kč 40 Kč Ověřený výdaj 476 Kč 6 Kč 80 Kč 79 Kč Rozdíl (CZK) 9 Kč 7 Kč Kč -4 Kč Rozdíl (%) 9,0% 0,4% 0,% -,7%

34 Ověřování ubytování 4. čtvrtletí 009 ejčastěji u příbuzných (54 %) a kamarádů (9 %), na pozvání (89 %) a při většině návštěv ČR (57 %). % respondentů přiznalo výdaj na ubytování. K cca 8 mld. Kč za ubytování třeba připočíst dalších cca 600 mil. za nepřímé úhrady. Výdaje za ubytování i, kteří měli výdaj Všichni Deklarovaný výdaj 50 Kč 64 Kč epřímá úhrada za ubytování 5 Kč 65 Kč Celkový výdaj 86 Kč 9 Kč árůst ověřením (%) 0% 5%

35 DSKUSE

36 Dotazujeme se za každého počasí - v dešti, ěkteré přechody jsou vozem nedostupné (Bučina, Stožec), platí zákaz vjezdu. azateli nezbývá než šlapat 4 km pěšky, na kole nebo v zimě na běžkách. Chceme-li na Bučině oslovit cyklistu, musíme to udělat dřív než začne šlapat 4 kilometrový kopec vedoucí k bývalé hranici, protože v kopci nám nezastaví.

37 při sněhové kalamitě, (Boží Dar, Mníšek u Litvínova) K riziku práce patří takéobčasné úrazy a nehody, za poslední rok: odvoz záchrannou službou - alergickou tazatelku kousla vosa zlomená ruka tazatelka nezvládla nástrahy náledí při dotazování omrzliny

38 v mlze (Mníšek u Litvínova), azatelé jsou vystaveni extrémním teplotám, někteří i extrémním nadmořským výškám. V zimě zažijí mráz až -0 o C, v létě teploty přes +0 o C. Je zima, nechte to, až bude tepleji!

39 v každou denní dobu (Harrachov, Střelná)... Cizinci k nám jezdí i za erotickou turistikou, provozovatelky řemesla lze vidět na D. Dvořišti, Studánkách, Hatích, Č. Velenicích. Jsou v přesile oproti našim tazatelům. ěkteré střety se jeví nebezpečně, prostitutky mají strach z konkurence. ejvětší problémy vznikají když se setmí a může dojít k záměně.

40 edáme se zastrašit ani útoky zvířat: mochničky na Železné, drak na Hatích... (stádo divočáků na Hřensku se nám bohužel nepodařilo zdokumentovat)

41 DĚKUJEME ZA POZOROS Jan uček Managing Director elefon: Bohdana Holá Senior Analyst elefon: SEM/MARK, a. s. a Hrázi 7/76, Praha 8

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Listopad 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 Obsah prezentace Metodické

Více

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 PŘJEZDOÝ CESO RUCH 2009-2015 Květen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 Obsah prezentace Metodické

Více

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Září 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analysts: Markéta Hájková, Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 Obsah prezentace

Více

Srpen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za duben až červen 2010

Srpen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za duben až červen 2010 PŘJEZDOÝ CESO UCH 2009-205 Srpen 200 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 200 Obsah prezentace Metodické poznámky

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016 Příjezdový cestovní ruch 205 Prezentace výsledků výzkumu březen 206 Obsah prezentace Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování výdajů Ověřování

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017 Příjezdový cestovní ruch 2016 Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování

Více

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2012

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2012 Květen 0 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Markéta Hájková Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 0 Zde všude se dotazujeme 8 silničních přechodů letišť 8 železničních

Více

Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2011 Listopad 0 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalysts: van Brhlík, Markéta Hájková Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 0 Zde všude se dotazujeme 8 silničních přechodů letišť

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2013 2012 2011 A. Zahraniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 2012 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní ruch ČR - podrobné výsledky za Q 2012 -

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2014 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2014 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Květen 2013 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 1Q 2013 1Q 2012 A. Zahraniční turista 39,1 % 39,8 % B. Jednodenní

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016 Příjezdový cestovní ruch 0-06 Prezentace výsledků výzkumu, Q až Q 06 Jan Tuček prosinec 06 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015 Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva Q Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků Metodika projektu Realizátor dotazníku 7 Příjezdový cestovní ruch, Průběžná zpráva za Q strana

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí Příjezdový cestovní ruch. čtvrtletí 20 Na úvod shrnutí Ve. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 8,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ %), kteří utratili 9, mld. Kč (+ %) V -. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2013 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2013 Příjezdový cestovní ruch ČR 3. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 3Q 2013

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Česká republika výsledky za 1. pololetí 2012 Kraje ČR regionální analýzy dat do roku 2011 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015 Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 205 Na úvod shrnutí Ve 2. čtvrletí 205 navštívilo ČR 7,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ 0 %), kteří utratili, mld. Kč (+ %) V. pololetí 205 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2012 Výsledky za 4Q 2012

Více

Databáze MMR. Souhrnné výsledky za červenec až září 2010

Databáze MMR. Souhrnné výsledky za červenec až září 2010 PŘJEZDOÝ CESO UCH 009-015 Listopad 010 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 010 Obsah prezentace Metodické poznámky

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Zlínský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Výsledky z exkluzivního výzkumu pro MMR

Výsledky z exkluzivního výzkumu pro MMR Příjezdový cestovní ruch dotazování zahraničních návštěvníků na (neexistujících) hranicích Jan Tuček, ředitel STEM/MARK Výsledky z exkluzivního výzkumu pro MMR Duben 00 VÝCHODISKA PROJEKTU Primární cíl:

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch Č 009-05 Výsledky za. čtvrtletí 0 Červenec 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Červenec 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, van Brhlík, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních

Více

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch 009-015 Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za leden - březen 010 Duben 010 / Průběžná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovních ruch do jednotlivých krajů ČR za období pol. 2016

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovních ruch do jednotlivých krajů ČR za období pol. 2016 research solutions < Kraj Vysočina Jací zahraniční návštěvníci přijeli do kraje? Jaké byli jejich výdaje? únor 2017 Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovních ruch 2009-2015 do jednotlivých

Více

Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji

Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Sekundární analýza na datech z kontinuálního výzkumu Příjezdový cestovní ruch 2005 2007 Červenec 2008 / Sekundární analýza pro Jihomoravský kraj / Director:

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch 009-0 Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za červenec - září 009 Říjen 009 / Průběžná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-05 Výsledky za. čtvrtletí 0 Duben 0 / Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 / Markéta Hájková, Jan uček / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-05 Výsledky za. čtvrtletí 0 Duben 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, van Brhlík, Bohdana Holá, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihočeský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihočeský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Jihočeský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Říjen 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Liberecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2011 PŘJEZDOVÝ CESOV UCH 009-0 Květen 0 / Prezentce výsledků výzkumu / SEM/MK,.s. Ředitel: Jn uček Senior lysts: vn Brhlík, Mrkét Hájková Souhrnné výsledky z. čtvrtletí 0 Q 0 Odhd počtu cizinců jejich výdjů

Více

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010 Příjezdový cestovní ruch 009-05 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 00 Červenec 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Červenec 0 / Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 / Markéta Hájková, Jan uček / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Ústecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Ústecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Ústecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch 009-0 Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za duben červen 009 Červenec 009 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová /

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Říjen 0 / Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 / Markéta Hájková, Jan uček / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Moravskoslezský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Moravskoslezský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Moravskoslezský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová /

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 4Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 4Q 2015 Příjezdový cestovní ruch 015-016 Průběžná zpráva 4Q 015 Obsah Hlavní zjištění 03 Charakteristiky zahraničních návštěvníků 05 Metodika projektu 54 Realizátor dotazníku 74 Příjezdový cestovní ruch 015 016,

Více

Příjezdový cestovní ruch 2. pololetí Průběžná zpráva 4Q 2016

Příjezdový cestovní ruch 2. pololetí Průběžná zpráva 4Q 2016 Příjezdový cestovní ruch 2. pololetí 2016 Průběžná zpráva 4Q 2016 Obsah Hlavní zjištění 0 Charakteristiky zahraničních návštěvníků 05 Metodika projektu 54 Realizátor dotazníku 72 Příjezdový cestovní ruch

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Duben 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Středočeský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Středočeský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Středočeský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Detailní krajská analýza Hlavní město Praha

Detailní krajská analýza Hlavní město Praha Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Hlavní město Praha Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Kraj Vysočina

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Kraj Vysočina Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Kraj Vysočina Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

OBSAH. Obsah strana 02. Východiska a parametry projektu strana 03. Shrnutí výsledků strana 09

OBSAH. Obsah strana 02. Východiska a parametry projektu strana 03. Shrnutí výsledků strana 09 Příjezdový cestovní ruch 00-0 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za červenec - září 00 Říjen 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Pardubický kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Pardubický kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Pardubický kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Karlovarský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Karlovarský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Karlovarský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Databáze MMR. Příjezdový cestovní ruch Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010

Databáze MMR. Příjezdový cestovní ruch Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010 Příjezdový cestovní ruch 009-05 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 00 Červenec 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 2Q 2016

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 2Q 2016 Příjezdový cestovní ruch 5-6 Průběžná zpráva Q 6 Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků 5 Metodika projektu 5 Realizátor dotazníku Příjezdový cestovní ruch 5 6, Průběžná zpráva

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015 Příjezdový cestovní ruch -6 Průběžná zpráva Q Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků Metodika projektu Realizátor dotazníku 7 Příjezdový cestovní ruch 6, Průběžná zpráva za Q strana

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Aleš Hozdecký

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Aleš Hozdecký Příjezdový cestovní ruch 2009 až 2015 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Aleš Hozdecký Systém statistických projektů MMR MMR ČR realizuje prostřednictvím Integrovaného operačního

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR Jan Tuček Ředitel

Příjezdový cestovní ruch ČR Jan Tuček Ředitel Příjezdový cestovní ruch ČR 2013 Jan Tuček Ředitel Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Regionální výstupy Jak nás vidí

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry

Více

Příloha č.1 Seznam vhodných míst v blízkosti hlavních hraničních přechodů, na nichž proběhne šetření dat

Příloha č.1 Seznam vhodných míst v blízkosti hlavních hraničních přechodů, na nichž proběhne šetření dat Příloha č.1 Seznam vhodných míst v blízkosti hlavních hraničních přechodů, na nichž proběhne šetření dat Šetření proběhne na vhodných místech v blízkosti těchto silničních hraničních přechodů: Aš Břeclav

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severozápadní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie

Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie - Strukturovaná analýza návštěvnosti města Kutná Hora 2018 - Analýza cílových skupin dle demografických parametrů 2018 - Analýza návštěvnosti

Více

Monitoring návštěvnosti JMK

Monitoring návštěvnosti JMK Monitoring návštěvnosti JMK Doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. Ing. Martin Šauer, Ph.D. Katedra regionální ekonomie a správy 1 Struktura původu respondentů n = 2 080 zahraniční 17,6 % domácí 82,4 % Rusko

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Souhrnná srovnávací analýza

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Souhrnná srovnávací analýza Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Souhrnná srovnávací analýza Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. STEM/MARK, a.s. Strukturalizace

Více

PŘEDNÁŠKA č. 10. Cestovní ruch a rekreace

PŘEDNÁŠKA č. 10. Cestovní ruch a rekreace PŘEDNÁŠKA č. 10 Cestovní ruch a rekreace Základní charakteristika cestovního ruchu v ČR počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2009 v ČR meziročně klesl o šest procent na 36,9 milionu

Více

VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO

VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO SERVIS S.R.O. ZDROJE STATISTICKÝCH ÚDAJŮ: ČESKÝ STATISTICKÝ

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy léto 2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 OBSAH: str. 1. Cíl a metodika výzkumu...2 2. Analýza pobytu návštěvníka...2 2.1. Důvod návštěvy... 2-3 2.2. Počet zahraničních návštěvníků...4 2.3... Průměrná doba

Více

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ Ondřej Legner, Pavel Vančura, Zdeněk Lejsek Konference ke statistickým projektům MMR, 29. dubna 215, Kaiserštejnský palác ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,375.825 ze zahraničí: 1,134.667 (82,5 %) z tuzemska: 241.158 (17,5 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 82.791 osob (6,4 %)

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků v

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Porovnání léto léto 6 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda Parametry projektu Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

CESTOVNÍ RUCH OČIMA STATISTIKŮ

CESTOVNÍ RUCH OČIMA STATISTIKŮ CESTOVNÍ RUCH OČIMA STATISTIKŮ Pavel Vančura Zdeněk Lejsek Tisková konference, 23. dubna 2015, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kapacity hromadných ubytovacích

Více

KIS Mariánské Lázně s.r.o. Městské infocentrum

KIS Mariánské Lázně s.r.o. Městské infocentrum KIS Mariánské Lázně s.r.o. Městské infocentrum Statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 217 Český statistický úřad zveřejnil statistiky návštěvnosti pro město Mariánské Lázně za druhé čtvrtletí. Ve druhém

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018 PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 218 Ve zkratce: Hosté Celkem: 7 892 184 Ze zahraničí: 6 67 76 (84,5 %) Z ČR: 1 221 478 (15,5 %) Celkový přírůstek hostů: + 239 423 hostů (+ 3,1 %) Nerezidenti přírůstek:

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy zima 06/07 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

GfK Group Custom Research Monitoring návštěvníků v regionu Krkonoše Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Krkonoše Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,587.700 ze zahraničí: 3,019.243 (84,2 %) z tuzemska: 568.457 (15,8 %) Celkový přírůstek hostů: 128.875 osob (3,7%) nerezidenti

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,451.526 ze zahraničí: 2,931.298 (84,9 %) z tuzemska: 520.228 (15,1 %) Celkový přírůstek hostů: 290.766 osob (9,2 %) ze zahraničí

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více