FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,"

Transkript

1 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

2 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte, jaké znáte faktory, které ovlivňují vývoj osobnosti člověka: 2. Který je podle vás nejdůležitější? Mark a Gerry jsou jednovaječná dvojčata, ale krátce po narození byla dána k adopci každý do jiné rodiny. Oba tak vyrůstali odděleně, aniž by o sobě vůbec věděli. Markovi přátelé jednoho dne potkali náhodou Gerryho a byli šokovaní, proč se k nim jejich dobrý kamarád nehlásí. Poprvé se tak Mark a Gerry setkali, když jim bylo 31 let. Oba mají pleš, nosí knír a měří téměř 2 metry. Oba se hlučně smějí a při smíchu zaklánějí hlavu, milují veselou společnost a dobré pivo, zato nesnášejí neschopné šéfy. Oba se stali hasiči a svou práci milují. Oba nosí kroužek s klíči na pravé straně opasku. Ani jeden z nich nesdílí záliby svých adoptivních rodičů, Gerryho matka milovala operu a Markova matka vášnivě ráda hrála karty. Oba však rádi rybaří, Marka vodil na ryby jeho adoptivní otec, ale v Gerryho adoptivní rodině nikdo nerybařil. Oba mají i stejné zlozvyky na otázky odpovídají jedním slovem, jsou značně netrpěliví až nervózní. Jejich setkání bylo bezprostřední, nedělalo jim žádné problémy, přestože většina jejich přátel byla novinkou o dvojčeti překvapena a šokována. Mark to shrnul: Bylo to, jako by se Gerry vrátil po 31 letech z výletu domů. Jakmile jsme se setkali, stačilo jen doplnit podrobnosti. Mark a Gerry shodně tvrdí, že je vzájemné setkání nezměnilo. Jejich okolí to však vnímá jinak. Gerryho sestra řekla: Gerry se teď zdá být mnohem naplněnější, jako by našel ztracený díl do skládačky. Markův adoptivní otec měl pocit, že Mark je od setkání se svým dvojčetem mnohem společenštější a že nalezl sám sebe. Zdroj: SEGALOVÁ Nancy L., Nedělitelná dvěma, Praha: Triton, ISBN:

3 3. Jaký faktor měl podle článku zásadní vliv na utváření osobnosti Marka a Gerryho? 4. Uveďte konkrétní příklady vlastností Marka a Gerryho, které byly zásadně ovlivněny tímto faktorem. 5. Převyprávějte příběh svému sousedovi. Společně se pokuste rozhodnout, zda mají na utváření lidské osobnosti větší vliv geny nebo prostředí. Svůj názor podpořte argumenty co mluví ve prospěch genů, co ve prospěch výchovy. DĚDIČNOST VÝCHOVA 3

4 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte, jaké znáte faktory, které ovlivňují vývoj osobnosti člověka: 2. Který je podle vás nejdůležitější? Petr a Pavel byla dvojčata, po brzké smrti matky se o ně staral otec, který se znovu oženil. V té době žila rodina na předměstí malého města. Někteří sousedé vůbec nevěděli, že v rodině kromě čtyř starších dětí žijí také malí chlapci Petr a Pavel. Chlapci žili stále o samotě v nevytápěné komůrce, izolováni od vnějšího světa, nevycházeli ven a často byli na dlouhou dobu zavíráni do sklepa a krutě biti. Když jim bylo sedm let, byli oba chlapci odebráni z rodiny. V té době udělali s obtížemi jen několik krůčků a v botách neuměli chodit vůbec. Ještě půl roku po odnětí z rodiny se děti mezi sebou dorozumívaly mimikou a gestikulací, podobně jako mladší batolata. Byla mezi nimi silná citová vazba. V osmi letech byl jejich mentální věk na úrovni čtyřletých dětí. Kvůli týraní a špatné výživě byli malého vzrůstu a podvyživení. Jako náhradní matka byla pro ně vybrána neprovdaná žena středního věku, inteligentní, s dlouholetými zkušenostmi s výchovou dětí ve své širší rodině. K nové rodině se u chlapců snadno vytvářel vztah sounáležitosti. [ ] K upevnění pocitu bezpečí přispělo, že byla povolena změna příjmení podle pěstounky. Chlapci nové příjmení používali a velmi rádi a často se jím představovali. Obě děti začaly navštěvovat nejprve zvláštní školu, ale hned po prázdninách přestoupily do druhého ročníku základní školy. Jejich intelekt se v pěstounské rodině postupně rozvíjel. Oba nakonec získali úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Jeden z nich pracuje jako mistr odborné výchovy v učilišti, druhý je technik se zaměřením na počítače. Vždy byli hodnoceni jako velmi skromní, obětaví, kamarádští a ochotní pomoci. Oba jsou štíhlé a vysoké postavy. Vřelé citové vazby mezi nimi a pěstounkou přetrvávají. Zdroj: 4

5 3. Jaký faktor měl podle článku zásadní vliv na utváření osobnosti Petra a Pavla? 4. Uveďte konkrétní příklady vlastností Petra a Pavla, které byly zásadně ovlivněny tímto faktorem. 5. Převyprávějte příběh svému sousedovi. Společně se pokuste rozhodnout, zda mají na utváření lidské osobnosti větší vliv geny nebo prostředí. Svůj názor podpořte argumenty co mluví ve prospěch genů, co ve prospěch výchovy. DĚDIČNOST VÝCHOVA 5

6 Ukázka řešení: 6

7 Hodnocení: Pracovní list je zamýšlen jako aktivita k tématu Vývoj osobnosti člověka. Cílem pracovního listu je přivést studenty k úvaze nad významem výchovy a dědičnosti jako faktorů ovlivňujících zásadně život jedince. Každý z dvojice studentů obdrží jinou variantu textu. V první části pracují studenti samostatně, zamýšlí se nad příběhem v ukázce a hledají v něm konkrétní příklady působení výchovy či dědičnosti na život člověka. Při řešení posledního úkolu spolupracují ve dvojicích, vyměňují si informace, které získali z textu, a porovnávají je. Studenti by měli dojít k závěru, že oba faktory působí na člověka rovnocenně a pro jeho vývoj jsou nepostradatelné. 7