NejenInformátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NejenInformátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně"

Transkript

1 Omluva redakce. Omlouvám se, že toto číslo NI vychází se značným zpožděním. Časopis jsem dával dohromady už 30.9., ale vyskytly se problémy s tiskem. Formát k tisku, který jsme předávali do tiskárny, nefungoval v tiskárně, a tak jsem musel hledat nějakou jinou formu zpracování před tiskem. Existuje mnoho placených programů, které něco stojí. Nakonec jsem udělal časopis v programu Publisher, ale zase nešel výstup ve formátu pdf pro tiskárnu. Nakonec s pomocí několika spřátelených duší jsem časopis udělal tak, aby ho šlo dobře vytisknout. Nicméně stále si kladu otázku, zda je náš časopis potřebný, zda ho čtete v záplavě jiných dobrých časopisů. Zda čas, který tomu věnujeme, není zbytečný. S.B. NejenInformátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně Studentská 25, Český Těšín tel mail: účet Sboru CB Český Těšín: /0600 NejenInformátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně Příprava a korektury: Jaroslav Pokorný, Stanislav Boszczyk, Silvie Boszczyková čtvrtletník, náklad cca 100 ks Své příspěvky můžete zasílat na ovou adresu: 20 z obsahu: Práce není marná Misie na Ukrajině Prázdninové pobyty: Nedělní škola Awana Sportovní a Anglický kemp Fusion camp a něco dalšího... říjen 2010 ročník 11, číslo 3

2 Úvodník Naše práce není marná Rád bych ještě jednou vyjádřil podobné myšlenky jako na posledním prázdninovém nedělním shromáždění. Jako každým rokem i nyní si rádi připomeneme to, co je za námi, s výhledem do nového školního roku, který se týká nejen školství, ale je taky určitým předělem v životě a činnosti našeho sboru. I o letošních prázdninách mnozí mohli odpočinout a načerpat nové síly. To je dobré si pohlídat. Každý se potřebuje občas zastavit, změnit způsob a polohu, nadechnout se, nebo, jak mluví moudří lidé, naostřit pilu. S ostrou pilou se pracuje lépe, efektivněji, radostněji a klidněji. Díky Pánu Bohu za rozmanité možnosti k relaxaci a odpočinku. Díky Pánu, že se všichni mohli vrátit domů bez nehody a v pořádku. Druhou oblastí našich prázdnin byla krátkodobá, intenzívní služba mnoha sborových pracovníků. Služba nezištná, dobrovolná, poctivá a radostná. Proběhly některé zajímavé aktivity. Na každé akci působilo kolem 5 7 vedoucích plus obsluha v kuchyni, celkem kolem 70 osob. To je asi třetina všech členů sboru. Pobyt dětí nedělní školy v Tyře (18). Tábory: Dorostu (10), Awany (10). Fontány a Fusion z Karviné. Campy sportovní a anglický. Mládežnické akce, letos krátkodobé, brigáda, relaxační pobyt. Misijní akce ve Slovinsku, Švédsku a jiné, které jsme možná ani nezaregistrovali. Prázdniny uzavřel sborový pobyt v Dolní Lomné. Velmi si vážíme vaší skvělé služby a nasazení a rád bych vám všem za sebe i za staršovstvo sboru poděkoval. Důležitější však je to, že vaše práce je konána pro jiné, ale tím i pro Pána a tato služba není marná, není zapomenutá a přinese určitě ovoce ve svém čase. Jistě již v některých oblastech požehnání přinesla. S novým školním rokem začíná další pravidelná služba ve sboru. Věříme, že navážeme na tu pestrost a rozmanitost různých generačních skupin, vzdělávacích a modlitebních buněk. Budou se rozvíjet hudební a chválící aktivity a misijní akce. Chystají se nové zajímavé projekty, jako např. manželské večery, které budou zaměřeny pastoračně i misijně. Tato služba je součástí vize staršovstva - péče o manželské vztahy a rodiny. Budeme pracovat na rozšíření Alfy do specifických oblastí jako je mládež a sociálně slabší osoby. Připravuje se projekt Pozvání města Těšína na večeři v roce 2011, a další aktivity. Naším záměrem je vybudovat několik specificky zaměřených buněk. 2 19

3 Původně měl Ahmadínežád v úmyslu přijít až k izraelskému hraničnímu plotu a hodit si kamenem po izraelských vojácích - doufaje samozřejmě, že ti zachovají klid a nechají si to líbit. Tak se aspoň šuškalo ve východních kuloárech. Faktem je, že íránský mocenský nárok musel mezitím už pochopit každý. Existují jen dvě supervelmoci, prohlásil Mahmúd Ahmadínežád již před měsíci: USA a Írán. Tak se Ahmadínežád zase vrátil domů, aniž by po nás hodil kamenem, uzavřel jeden izraelský hlasatel lakonicky zprávy z posledního dne jeho libanonského pobytu. Následovala bouřlivá diskuse, nakolik je na místě tohoto židobijce přirovnávat k Adolfu Hitlerovi. Johannes Gerloff, Křesťanský mediální svaz KEP Zájezdy do Izraele Dostaly se mi do rukou dvě pozvánky na zájezd do Izraele. Jednu vidíte vedle (cena je už o něco menší) a druhý zájezd pořádá Vlasta Chabibulin ve 4. měsíci a cena je 1140USD + letenky. Pro další informace volejte na tel Informace s důkladným popisem můžete nalézt na nástěnce ve vestibulu. Rádi bychom v tomto roce opět pozvali ke spolupráci ty, které již oslovil a pozval Pán Ježíš, a kteří ještě stále stojí na náměstí a mají pocit, že je nikdo nepozývá. Stále platí, že práce je mnoho, žeň velká, ale pracovníků málo. Mějte odvahu se ozvat, povědět o vnitřním volání do služby. Nechte se prosím vyslat tím, který vás tak velmi miluje a za vás proléval na Golgotě svou krev. Takže v těchto dnech myslíme na všechny sborové pracovníky, na již zapojené i na ty nové. Modlíme se za učitele, kteří navazují na svou práci. Myslíme na maminky, které budou opět každý den nahlížet do tašek svých dítek a s úsměvem je budou vyprovázet do školy. Myslíme na studenty, žáky, pracující. Přijměte svou práci, zaměstnání i studium jako službu pro Pána, jako své misijní pole, svou bohoslužbu. Vstupujte na své působiště každý den s díkuvzdáním. Prosíme seniory, modlete se za sloužící, pracující a studující, ať to dělají s láskou, nadšením a s Božím požehnáním. Žalm 100 Radostně služte Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem! Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení! Misie Ukrajina Lvov S úctou a láskou Tadeáš Firla V roce 2006 jsem měla možnost jet na Ukrajinu do vesnice Seredne. Misijní výjezd pořádal Stasio Czudek. Byla to pro mě velká zkušenost. A když jsem odjížděla, mým přáním bylo vrátit se zase někdy na Ukrajinu. Letos jsem měla možnost v rámci stáže jet na Ukrajinu do Lvova. Už při cestě tam se nám pokazilo auto, a všem nám došlo, že opravdu nejedeme na výlet, ale na misii. Sloužili jsme ve věznicích, ve výchovném ústavu, taky jsme měli program pro místní mládež ve sboru, kde jsme byli i ubytováni. Na každé cestě nás doprovázeli místní lidé ze sboru, kteří často sloužili ve věznicích. 18 3

4 Pro většinu z nás byla nejsilnějším zážitkem věznice pro mladistvé. Bylo tam 70 chlapců ve věku let. Náš program obsahoval písně (chvály), scénku, hry, několik svědectví a krátké slovo, pro které skvěle využil vedoucí naše zážitky z cesty na Ukrajinu (kdy se nám porouchalo auto),čímž si získal velkou pozornost kluků. Ukrajinci, kteří byli s námi, měli taky připravený program pro kluky. A na konci programu dali výzvu. Napočítali jsme 21 kluků, kteří přišli dopředu, poklekli, modlili se a přijali Pána Ježíše do srdce. Je nádherné vidět na vlastní oči, jak Bůh jedná i v takových místech jako je věznice. Nebylo pro nás vždy všechno jednoduché, jak už to na misii bývá. Ale jak jsem mohla vidět, Bůh si to všechno předem připravil a byl celou tu dobu s námi. Uvědomila jsem si, jak je důležité vyjít ze zóny bezpečí, aby se projevila Boži sláva. A tím můžu hlouběji poznávat, jaký Bůh opravdu je. Ještě jednou chci moc poděkovat za vaše modlitby a finanční podporu. Moc mě povzbudilo, když se sbor za mě postavil. Děkuji!! Beata Bobková Pobyt nedělní školy Je krásné, že ačkoliv je pobyt dětí každoročně v Tyře na začátku prázdnin, pro lidi, kteří tam jezdí už nějaký ten rok, je každý pobyt jiný, něčím zvláštní. Tentokrát jej obohatilo množství (i nových) dětí. Letošní téma Daniel bylo zaměřeno na modlitbu a život s Bohem v situacích, kdy nás nevidí známí nebo rodiče. Daniel zůstal věrný, nedovolil, aby mu babylonské zvyky a učení vzaly víru v izraelského Boha. A k tomu se Pán Bůh přiznal a obdařil ho moudrostí a přízní u krále. Řekla bych, že je to hodně aktuální téma, a to nejen pro děti, ale i pro mě. Byl to obsah lekce, kterou jsem měla na starosti já. Zase jsme mohli prožívat krásný čas u her, soutěží, zpívání (které bylo tak hlasité, že nestačilo volume u kláves :) Je to vždy úžasný začátek prázdnin. Jola Oszeldová 4 kázala prodloužená ruka Íránu, radikálně šíitský Hizballáh, dávno rozhodnout ve svůj prospěch. Kdysi tak mocné křesťanské milice cedrového státu se rozplynuly. Palestince, kteří druhdy jedinou nežidovskou demokracii na Blízkém východě úspěšně vytunelovali a přivedli ke krachu, se podařilo neutralizovat. Generálové, jako drúzský Walid Džumblat, nemají už k dispozici žádnou účinnou vojenskou moc. Libanonská armáda je tak prolezlá šíity, že není schopná Hizballáhu na jeho cestě k triumfu klást sebemenší překážky, ani kdyby chtěla. Povolení civilních úřadů, armády a vojenské rozvědky už po léta neznamenají nic ve srovnání s kývnutím všudypřítomného a téměř všemocného Hizballáhu. Obavy USA, že Hizballáh by mohl podkopat libanonskou svrchovanost, už léta pokulhávají za realitou. V posledních letech ztroskotala celá řada pokusů, částečně násilných, odkázat šíitskou milici do patřičných mezí. Obzvláště pokořující pro libanonské křesťany stejně jako pro sunnity je osud mezinárodního tribunálu, který měl vyšetřit atentát na libanonského předsedu vlády Rafika Haririho. Syn zazobaného obchodníka, Saad Hariri, který dnes zastává premiérský úřad svého otce, je vystaven nepokrytým hrozbám. Je možné, že tu vraždu zosnoval Hizballáh. Dnes musí mladý Hariri s nepřáteli svého otce spolupracovat. V Damašku bylo týden před Ahmadínežádovou návštěvou vydáno 33 zatykačů, z části proti Haririho spojencům. V r izraelské letectvo proměnilo Dahíji, pevnost Hizballáhu v jižní části Bejrútu, v prach a popel. A právě tam se nechal íránský patron oslavovat od tisíců přívrženců Hizballáhu. Šéf Hizballáhu Hasan Nasralláh se přihlásil o slovo videozáznamem ze svého úkrytu. O den později držel Ahmadínežád řeč v jiholibanonském Bint e-džbail, o němž dosud nebylo nezávisle zjištěno, zda škody, které Írán nechal velkoryse opravit, způsobil izraelský ničivý útok, nebo výbuch podzemního skladu munice, pocházející patrně rovněž z Íránu. Sionisté zmizí, ujistil Íránec své přívržence na dohled od izraelských hranic a nepřekvapil tímto proroctvím ani přátele ani nepřátele. Pozoruhodná byla na tomto masovém shromáždění nápadná nepřítomnost libanonských vlajek. V davu vlály pouze vlajky Hizballáhu a Íránu. Oficiální Izrael si uložil bobříka mlčení. Nepřeslechnutelný byl ovšem výrok, že Írán má teď společnou hranici s Izraelem. Iránský president navštívil Libanon jako velitel, který přijel na inspekci ke svým jednotkám, řekl Jigal Palmor, mluvčí izraelského ministerstva zahraničí. Izrael ohrožuje nejméně íránských raket v rukou Hizballáhu, jak odhadují izraelští bezpečnostní odborníci. Izraelci požádali libanonskou vládu oficiálně diplomatickými kanály, aby se zdržela jakékoli provokace. 17

5 že zdejším obyčejným lidem na obou stranách nevyneslo všechno to politikářské čachrování nic jiného než utrpení a smrt? Roky, které následovaly bezprostředně po uzavření dohod v Oslo, jsou pro izraelské civilní obyvatelstvo ze zpětného pohledu těmi nejkrvavějšími léty od vzniku jeho státu. Proč žádného západního myslitele nenapadne aplikovat na Blízkém východě to, co v Evropě vůbec nefungovalo špatně - postarat se na prvém místě, aby se lidem vedlo dobře, a politické otázky tím uložit k ledu?! Copak jsme v Evropě nesmetli otázky území a hranic ze stolu, abychom ze všeho nejdříve zajistili všem důstojnou existenci? Je to skutečně tak špatné, že tolik otázek ohledně hranic Německa zůstalo nevyřešeno? Nemohli bychom my Němci Palestincům vysvětlit, že i budování demilitarizovaného státu slibuje do budoucna docela slušnou perspektivu? A proč umí pan Westerwelle jenom Srbům strkat pod nos právo na uznání samostatného Kosova? Proč ne také svým arabským a muslimským přátelům už dávno splatné, zásadní a bezpodmínečné uznání práva na existenci židovského státu Izraele? Nastala Tyra, na kterou jsem se moc těšila, byla jsem kapitánem a rozcvička byla nad ránem, zpívali jsme písničky a ráno byly náročné rozcvičky, přes celou Tyru probíhal příběh o Danieli, a na půdě jsem spala v posteli, Byla tam i houpačka smrti, na kterou chodily děti, Při celkovém hodnocení, bylo malé vysvědčení Pawla Jalowiczorzová W Tyrze było super, podobało mi sie wszystko. Było du zo gier i roznych zabaw. I najlepsze było, jak piekliśmy mieso w ziemi. Monika Śliź Johannes Gerloff, Křesťanský mediální svaz KEP 16 Co by kamenem dohodil Ahmadínežád v Libanonu Státní návštěva íránského presidenta Mahmúda Ahmadínežáda v zemi cedrů byla opředena tajnostmi a spekulacemi, těhotná překvapeními a především nabita napětím. Tohle by mohlo rozpoutat válku, fňukal jeden bejrútský expert na blízkovýchodní oblast v očekávání události. Přitom v první řadě vůbec nešlo o věčné jablko sváru Izrael. Jako už při aféře s tureckou humanitární flotilou do Gazy i tady stály v popředí regionální úvahy a snahy orientálních rádoby velmocí o rozšíření sféry svého vlivu. Mocenské vakuum v arabském světě je přímo hmatatelné. Syrskému Bašáru el-asádovi se nikdy pořádně nepodařilo nazout si veliké holínky svého otce. Egypťan Hosní Mubarak ve svých dvaaosmdesáti zápasí o zdraví, hledá svého nástupce a snaží se udržet v šachu hydru Muslimského bratrstva ve vlastní zemi. Irák se po pádu Saddáma Husseina vnitřně zhroutil. Na tomto pozadí soupeří o pozornost islámského světa Ankara a Teherán. Šíitský půlměsíc, od Indie přes Pákistán, Írán a Sýrii až po jižní Libanon si nárokuje úctu, která mu byla po staletí upírána. A pak je tu už léta trvající vnitrolibanonský boj o moc, který do- Na Awaně bylo fajně V našem regionu je na otázku: Jak ses měl? nejčastější odpověď: Fajně. Toto slovo, s patřičnou intonací v hlase, v sobě zahrnuje v podstatě všechno: bohaté zážitky, blízkost vzájemných vztahů, intenzivně vnímanou Boží přítomnost, dobré jídlo, počasí, ubytování je to prostě souhrn pozitivních emocí získaných během určité akce. Také na táboře Awany bylo FAJNĚ. My, poprvé jako skupinkoví vedoucí, jsme si tábor užívali jako nováčci. Tábor to pro nás sice nebyl první, ale předchozí zkušenosti jsme měli jenom v oblasti vaření a zásobování. Proto jsme se velmi těšili, ale zároveň jsme vnímali zodpovědnost a výzvu, která se s táborem pro nás pojí. A myslím, že jsme se netěšili sami úsměvy dětí i ostatních vedoucích při srazu před odjezdem napovídaly, že nás čeká příjemný čas strávený ve vzájemné a Boží blízkosti. Tábor Awany probíhal od do 6.8. v Horním Údolí v Jeseníkách. Boží ochrana a požehnání byly s námi po celou dobu - první dva propršené dny vystřídaly dny slunečné, celý tábor byl provázen příběhem Josefa s důrazem na vlast- 5

6 nosti, kterými byl obdařen. Děti i vedoucí mohly v příběhu poznávat také sami sebe, své vlastnosti, přednosti i nedostatky a ve skupinkách jsme mohli diskutovat o mnoha životních otázkách. Celý tábor jsme zároveň prožili obklopeni příběhem Asterixe a Obelixe, kteří s námi procházeli mnoha hrami a soutěžemi, nechyběla ani olympiáda. My všichni skupinkoví vedoucí, jsme se snažili dětem předávat to, co sami od Boha získáváme lásku, radost, porozumění, ale občas je to také o výchově. Boží provázení a přítomnost jsme s vděčností přijímali každý den, moc rádi vzpomínáme na chvíle u večerních ohňů. Velkým povzbuzením pro nás byly situace jako např. večerní stezka odvahy, kdy si některé děti zpívaly po cestě chvály, které jim projasňovaly cestu tmou. Myslím, že tábor jsme si všichni užili a děkujeme všem, kteří jeho realizaci jakkoliv podpořili. Těšíme se už na další setkávání na pravidelných klubech Awany, které budou probíhat od 1. října každý pátek v době od 15,30 17,30 v tělocvičně ZŠ Ostravská. K. + R. Bélovi 6 Sportovní kemp Na počátku července se skupina mladých sportovců rozhodla strávit týden v malebném prostředí v podhůří Beskyd na úpatí Lysé Hory. V počtu 34 studentů jsme se ubytovali v Rekreačním středisku Hlubina a postupně se seznamovali s okolím. Tento camp zahrnoval čtyři sporty: fotbal, softbal, volejbal a airsoft. Každý si vybral jeden sport, kterému se dopoledne i odpoledne věnoval. Fotbal a softbal byl trénován profesionálními americkými trenéry, airsoft a volejbal českými. Večerní program tvo- nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Stanislav Boszczyk Konec ticha před bouří? Útok na křižovatce Bani-Naim mezi Hebronem a Bejt Chagai nikoho nepřekvapil. Uplynulé měsíce byly nejklidnější, jaké děti Izraele pamatují. Politici neměli o čem mluvit. Poprvé od dohod v Oslo panovalo na politické scéně mezi Izraelem a Palestinci absolutní bezvětří. Proto mlčely i zbraně. Rok 2010 byl pro Izrael rokem s nejslabší teroristickou aktivitou v 21. století. Na palestinských územích Západního břehu je klid téměř hmatatelný. Tato země zaznamenala za uplynulých 18 měsíců růstový rekord mezi 8 a 11 procenty. Jenže s tím je, zdá se, konec. Ve Washingtonu se setkali izraelský ministerský předseda Benjamin Netanjahu a palestinský president Mahmúd Abbás a jejich vyjednávací týmy - a dali tím protivníkům vyjednávání konkrétní podnět ke snaze udělat přes ochotu k rozhovorům krvavý škrt. Každý přirozeně chápe, že Barack Obama si svou Nobelovu cenu za mír konečně musí zasloužit. A samozřejmě je žádoucí, aby politikové spolu hovořili a snažili se vyřešit konflikt století na Blízkém východě. Ale proč kvůli tomu musí šest dětí osiřet? Jejich maminka Talja Imesová byla navíc v devátém měsíci těhotenství, když byla spolu se svým manželem Jicchakem Imesem z bezprostřední blízkosti chladnokrevně zastřelena. Po Kochavě Even Chaimové zůstal manžel s osmiletou dcerou. A 24-letý Avišaj Schindler byl čerstvě ženatý. Guido Westerwelle - spolu s mnoha dalšími blízkovýchodními i západními politiky - odsoudil útok co nejostřeji - aniž by jediným slovem zmínil lidskou tragédii. Vždyť oběťmi byli jenom osadníci. Ani mimořádná krutost pachatelů nikomu nestála za slovo. Čtyři lidé, z toho jedna očividně těhotná žena, byli chladnokrevně zblízka postříleni. Spolkový ministr zahraničí vyslovil pouze obavy o cestu vyjednávání a mír. Je snad Svatá země tak vzdálená horizontu chápavosti západních politiků, že ani po půldruhém desetiletí nejsou schopni pochopit, 15

7 vid dělal dobrou věc světským způsobem, soud přišel pro nedostatek poznání na straně Davida. (2. Sam ) V Nové smlouvě si všimneme příkladu Ananiáše a Safiry. Byla zjevena Boží sláva tak mocně, že pouhý stín apoštola Petra uzdravoval. Lidé v prvotní církvi prodávali svá pole a dávali na potřeby církve. Ananiáš prodal pole, nechal si část peněz, ale zřejmě tvrdil, že toto je vše, co za něj dostali. Byla to neuctivá oběť, za kterou přišel okamžitý soud. Čím silněji je zjevena Boží sláva, tím rychlejší je Jeho soud nad neúctou. V Písmu je mnoho dalších příkladů o okamžitém soudu, ale také o odloženém soudu (např. synové Héliho). Autor píše: Osobně jsem poznal, že člověk může mít ohromné nadšení, a přitom postrádat poznání. Nadšení a vášeň, pokud není umírňována poznáním, vedla vždy do potíží. A navíc jsem zjistil, že mou zodpovědností je usilovat o poznání od Boha. (Přísl ). Mnoho lidí volá po tom, aby Bůh obnovil svoji slávu. Modlí se za pozdní déšť. Podřizují se Božímu pročišťování a nestěžují si, když procházejí zkouškami. Nereptají, když duchovně procházejí pouští. Brzy se budou radovat, protože Bůh neodepře Svou slávu těm, kteří po Něm hladoví. Jiní jsou chyceni někde uprostřed - usilují o Boží přítomnost, ale podobně jako u Davida není jejich úsilí založené na poznání. Hledají Boha svým vlastním způsobem, svou moudrostí. Stále si ještě potřebují plně uvědomit slávu Toho, po kom touží. Známe list apoštola Pavla do Efezu. Je tam napsána krásná posloupnost, hovoří o řádu v církvi, řádu v manželství, v rodině a končí: Nakonec, moji bratři,... oblečte si celou zbroj Boží. Nelze mít celou Boží zbroj a nemít řád v manželství, v rodině, v církvi. Pouze člověk, který nezná celou tuto posloupnost, se může domnívat, že si může žít podle svého a mít nárok nebo prosit o celou zbroj Boží. První část zbroje je pravda, pravda o sobě, o mém vztahu k Bohu, v manželství, ve sboru, o mém vztahu k autoritám, o mém podřízení se, atd.. - Svatá bázeň je klíčem k Božím pevným základům, odemyká pokladnici spasení, moudrosti a poznání. - Připravte cestu Pánu tím, že připravíte Jeho lid na Jeho slávu. Chtěl jsem těmito řádky vás vyburcovat či nadchnout pro blízký vztah s Bohem a taky pro hledání Božího řádu pro sebe. Není nic krásnějšího než mít za přítele velikého a mocného Boha, s nímž můžu mít důvěrný vztah. řily hry, scénky, sledování vtipných videí a vyprávění příběhu z Bible, o kterém jsme posléze diskutovali ve sportovních skupinkách. V polovině týdne jsme zdolali Lysou Horu. Asi předposlední večer jsme měli Labyrint, což byla dobrovolná aktivita a vedla k přiblížení se Bohu. Postupně jsme chodili na pět různých stanovišť, které byly zaměřené na určitou část našeho života. Alespoň pro mě to byla nejlepší část týdne. Sportovní camp jsme dělali letos poprvé, ale věřím, že ne naposledy. Když jsme ho připravovali, byla jsem z toho strašně nadšená! Byla jsem si téměř jistá, že studenti, které pozveme, budou z toho také nadšení. Měla jsem představu, že pojede spousta lidí a bude to skvělý Boží nástroj, jak zvěstovat o něm svými životy, svědectvími, příběhy apod. Do campu zbývalo pár dní a přihlášených bylo něco přes 30 lidí. Nechápala jsem, proč Bůh nechtěl, aby tam jelo více lidí, trochu jsem z toho byla zklamaná. Ale pochopila jsem to až později. Tím, že nás tam bylo méně, bylo to více rodinné, mohli jsme se všichni dobře poznat a vytvořit skvělá přátelství, která neskončila ani naším odjezdem domů. Mohli jsme se věnovat lidem, kteří tam jeli s touhou dozvědět se něco o Bohu, ale také těm, kteří tu touhu vůbec neměli, mohli jsme jim dát najevo svůj zájem o ně a to bylo skvělé. Já osobně jsem mohla mít několik dobrých rozhovorů a věřím, že si je Bůh použil. Společně s Terkou PIndejovou jsme byly vedoucí softbalu, a to také znamenalo, že jsme vedly večerní diskuse. Pro mě to bylo úplně něco nového, ale hodně jsem se skrze to naučila. Viděla jsem ovoce, což mě velmi povzbudilo - jeden kluk z naší skupinky uvěřil, další nevěřící dívka se velice posunula k Bohu, a věřím, že to není vše. Byla to pro mě nová zkušenost, za kterou jsem velmi ráda, že jsem dostala příležitost ji prožít. Patricie Wantuloková Žalm 1,1-3. Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který 14 7

8 8 English Camp Jako kažoročně, tak i letos organizovala naše mládež English Camp. Přípravy na tento camp začaly už v zimě a každý měsíc se setkával tým lidí, kteří vše připravovali. Tento rok mělo příležitost být v týmu plno nových lidí, kteří byli velkým přínosem pro celý tým i camp. Camp se uskutečnil v polovině července na našem oblíbeném místě v Malenovicích. Byl to opravdu požehnaný a skvělý čas. Přijel tým 15 Američanů z Arizony ze sboru od Natana, kteří vyučovali angličtinu a sloužili. Tento camp byl obzvlášť výjimečný v tom, že jsme poprvé dělali " Labyrint ". Labyrint byl o tom, že lidé chodili po různých stanovištích, taková duchovní procházka, která opravdu obohatila camp o plno různých rozhovorů a příležitostí říci evangelium. Na konci tohoto labyrintu studenti mohli přistoupit ke kříži a zapálit svíci, pokud se přiblížili Bohu. Všichni studenti přistupovali a zapalovali svíčky. Byl to opravdu skvělý pohled. Tento večer zůstane určitě v mé paměti dlouho, protože to byl neskutečně požehnaný večer, plný Boží přítomnosti. Na tomhle campu uvěřil jeden student, a další studentka se vrátila zpět k Bohu. Je to opravdu povzbudivé. Camp byl plný legrace, skvělé skupiny lidí, ale hlavně Boží lásky a přítomnosti. Po campu následoval Follow up, který trval 2 dny. Po follow up odjeli američtí hosté zpět do USA a my se vrátili do našeho každodenního života. Tereza Pindejová Fusion Camp Drazí v Kristu, rád bych se sdílel s několika věcmi, které jsme z Boží milosti mohli prožít toto léto. Pro mě osobně i pro mou rodinu, to byly jedny z nejnáročnějších prázdnin, jaké jsme kdy prožili. Ale přesto to byl velmi požehnaný čas, kdy jsme se mohli hodně naučit o službě a tom, jak nakládat s časem, který nám Bůh dává. Neříkám,, před tváří všeho lidu musím být oslaven. Nikdy nebudeme mít bázeň před Hospodinem, když nebudeme znát Jeho velikost a slávu. Izajáš Protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem, Máme stále snahu snížit úctu a bázeň na rovinu lidí. Určitě známe příběh, když Izraelci na poušti si udělali zlaté tele a uctívali ho. Oni to zlaté tele nazvali Hospodin. Tedy neuctívali jiného boha. Problém byl v tom, že snížili Boží velikost na úroveň lidí, zredukovali Boha, oslavovali Boha světským způsobem. Sloužíme Bohu v podobě, do které jsme si Ho přetvořili. Čím obsáhlejší je naše poznání Boží velikosti, tím spíše Mu vzdáme čest v patřičné bázni. Dříve než Bůh zjeví Svou slávu, musí být nastolen Boží řád. Když je poté zjevena Jeho sláva, přichází mnohé požehnání. Ale jakmile je zjevena Jeho sláva, jakoukoli neuctivost, narušení řádu, nebo neposlušnost stihne okamžitý soud. Podíváme se na několik příkladů, které dobře známe, z toho úhlu pohledu. Bůh strávil šest dnů nastolením řádu na zemi. Nakonec dal řád lidskému tělu. Všechny zvířata měla nějakou přikrývku (srst, peří, šupiny), ale člověk byl oděn slávou a důstojností (jak říká žalmista). První lidé žili ve velkém požehnání, nebyly nemoci, nákazy ani chudoba. Nejlepší bylo, že Adam s Evou měli výsadu chodit s Bohem v Jeho slávě. Když se člověk rozhodl neposlechnout, následoval soud. Ztratili slávu a poznali ihned, že jsou nazí. A další soud známe. Mojžíš, který byl povolán Bohem, aby vyvedl Izrael z Egypta, se na cestě do Egypta setkává s Bohem,který jej chtěl usmrtit. 2. Moj Když se na cestě chystali nocovat, střetl se s ním Hospodin a chtěl ho usmrtit. Tu vzala Sipora kamenný nůž, obřezala předkožku svého syna, dotkla se jeho nohou a řekla: "Jsi můj ženich, je to zpečetěno krví." A Hospodin ho nechal být. Mojžíš byl obřezán ještě v Egyptě, obřízka byla smlouva s Bohem. Jeho syn, který se narodil na poušti, nebyl obřezán, byl mimo smlouvu, Sipora to pochopila a dala věci do pořádku, do řádu Božího. Podívejme se na Davida. Jistě si pamatujete událost, když vezli truhlu smlouvy do Davidova domu. Pelištejci ukradli Izraeli Boží schránu, za to je Bůh postihl nemocí. Pelištejci nakonec poslali schránu zpět Izraeli na novém voze taženém dvěma kravami. Po mnoha létech se David rozhodl umístit Boží schránu ve svém domě (chrám ještě nebyl postaven). Jak to udělal? Podobně jako Pelištejci na voze. Přitom v Mojžíšově zákonu bylo jasně napsáno, jak se schrána má přepravovat - měli ji nést kněží na ramenou. Při tom, jak David vezl schránu, musel zemřít Uza, který ji chtěl přidržet, aby nevypadla. Da- 13

9 ha a Jeho vedení. Během léta jsme uskutečnili více než 100 osobních setkání a okolo 6 prezentací ve sborech či biblických skupinkách. Léto je za námi a já se společně s Kevinem připravujeme na službu v EXIT Tour, který začne na začátku října. Pán Bůh nám dal milost k tomu, abychom s celým projektem vyrazili i za hranice našeho státu do sousedního Slovenska a Polska. Opět přijede skupina Dizmas, kterou budete mít možnost potkat i v našem sboru. Ve všem, co prožíváme, si uvědomuji na každý den, že Pán je větší než naše plány. Uvědomuji si, jak stojí za to v něho věřit a každý den pokládat do jeho rukou naše starosti i radosti. Ráda bych Vás poprosila o modlitby za naše manželství, protože hned po svatbě jsme oba vstoupili do společné služby. Je to něco, do čeho nás sám Bůh povolal, a máme z toho velkou radost. Ale také si uvědomujeme, že náš vztah potřebuje stále velkou péči a hlavně Boží ochranu. Určitě se můžete modlit i za naše finance. Stále hledáme finanční podporu. Nyní se nacházíme na 40%, takže do 100% máme ještě daleko, ale věříme Bohu, že se o nás postará. Daniela Dickson 12 Boží řád. Četl jsem nedávno knihu Johna Bevera - Bázeň před Hospodinem. Nad touto knihou jsem musel při četbě hodně přemýšlet a vypůsobila ve mně mnoho otázek i odpovědí. Mnohé věci či zákonitosti jsem si uvědomil a chtěl bych z části tyto myšlenky napsat. Ne snad, že ty myšlenky jsou tolik hodnotné, i když pro mne dost znamenaly, ale proto, abych vás navnadil tuto knihu si přečíst. Tento článek není recenze knihy, ale výňatky z ní a některé myšlenky, které ve mně vyvolala. Podtitulek knihy je: Objevte klíč k důvěrnému poznání Boha. V první části knihy autor hovoří o Boží chvále a o podmínkách, kdy můžeme uvidět Boží chválu. Dává otázku: Myslíte si, že Král králů a Pán pánů přijde tam, kde mu není vzdána patřičná úcta a čest? 3. Moj V očích těch, kteří ke Mně přistupují, musím být svatý, a že je to vždy ideální, ale jsme v Boží škole. Prázdniny začaly přípravou na Fusion Camp. Pro ty, kdo nemají ponětí o tom, co je Fusion: Jedná se o Pop Rock sbor s kapelou. Klíčovými hodnotami Fusion jsou: Církev Každý Fusion sbor je založen pod místní církví, Kultura pro práci s mládeží používáme hudbu a jiné nástroje, které jsou součástí jejich každodenního života, Komunita Fusion je místem, kde jsou mladí lidé přijati a milováni tací, jací jsou, Kristus hlavním cílem je zvěstovat evangelium tak, aby mu mladí rozuměli a mohli se s ním ztotožnit, rozhodnout se následovat Krista. Pro většinu členů byl Fusion prvním kontaktem s věřícími. A tak po půl roce příprav dne vyrazilo 22 mladých na první Karvinský Fusion Kemp. Společně s 10ti členným americkým týmem jsme trávili úžasné tři dny příprav, ještě než kemp začal. I díky tomu jsme mohli spolu vybudovat skvělé vztahy. Pak na kempu to vypadalo, jako bychom se znali roky a mladí mohli vidět něco nového, lásku, přijímání se navzájem, což vedlo k celkově dobré atmosféře na kempu. Pro mladé pak nebyl problém tyto vztahy brát za své a předávat je dál. Bylo to, jako bychom tvořili jednu velikou rodinu. Den na kempu začínal ranním zamyšlením, společným zpěvem a svědectvím. Pak byl čas na ranní workshop, ten si mladí vybírali z nabídky 18 různých možností (nástroje, divadlo, fotografie, atd.). Před obědem jsme ještě stihli společnou sborovou zkoušku, což byl nácvik na koncert, kde mladí měli možnost prezentovat to, co se během týdne naučili. Po obědě jsme měli druhý workshop. Celý kemp měl téma Redeem, což v překladu znamená obnova, a večerní programy byly na téma nepředpokládaný hrdina. Jednalo se o příběhy z bible (Rachab, Juda, David, Samařská žena). Poukazovali jsme na to, jak nedokonalé lidi si Bůh vybral jako členy Ježíšovy rodiny. Závěrem kempu byl koncert pro rodiče a přátele v Karviné. Někteří z rodičů za 9

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s.

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. 1. SLOVO ÚVODEM ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála 1 Čau děcka, já jsem Janka a jsem členem RSC klubu a chci vás s ním trochu seznámit. Zkratka RSC znamená Rock Solid Club a solid rock znamená v angličtině pevná skála. Každé úterý se scházíme u vás na

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

České církve a zahraniční misie VÝSLEDKY ANKETY

České církve a zahraniční misie VÝSLEDKY ANKETY České církve a zahraniční misie 6.2016 VÝSLEDKY ANKETY Účel: Cílem této ankety bylo získat lepší porozumění tomu, jak české církve vnímají službu zahraničních misionářů, aby bylo možné zlepšit dlouhodobou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz NÁVOD JAK NA TO autor: Josef Cvrček www.vydelavej-focenim.cz Důležité upozornění Pokud chcete z tohoto návodu dostat, co nejvíce, doporučuji se NEJPRVE podívat na video, které tento návod doprovází. Ve

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více