NejenInformátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NejenInformátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně"

Transkript

1 Omluva redakce. Omlouvám se, že toto číslo NI vychází se značným zpožděním. Časopis jsem dával dohromady už 30.9., ale vyskytly se problémy s tiskem. Formát k tisku, který jsme předávali do tiskárny, nefungoval v tiskárně, a tak jsem musel hledat nějakou jinou formu zpracování před tiskem. Existuje mnoho placených programů, které něco stojí. Nakonec jsem udělal časopis v programu Publisher, ale zase nešel výstup ve formátu pdf pro tiskárnu. Nakonec s pomocí několika spřátelených duší jsem časopis udělal tak, aby ho šlo dobře vytisknout. Nicméně stále si kladu otázku, zda je náš časopis potřebný, zda ho čtete v záplavě jiných dobrých časopisů. Zda čas, který tomu věnujeme, není zbytečný. S.B. NejenInformátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně Studentská 25, Český Těšín tel mail: účet Sboru CB Český Těšín: /0600 NejenInformátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně Příprava a korektury: Jaroslav Pokorný, Stanislav Boszczyk, Silvie Boszczyková čtvrtletník, náklad cca 100 ks Své příspěvky můžete zasílat na ovou adresu: 20 z obsahu: Práce není marná Misie na Ukrajině Prázdninové pobyty: Nedělní škola Awana Sportovní a Anglický kemp Fusion camp a něco dalšího... říjen 2010 ročník 11, číslo 3

2 Úvodník Naše práce není marná Rád bych ještě jednou vyjádřil podobné myšlenky jako na posledním prázdninovém nedělním shromáždění. Jako každým rokem i nyní si rádi připomeneme to, co je za námi, s výhledem do nového školního roku, který se týká nejen školství, ale je taky určitým předělem v životě a činnosti našeho sboru. I o letošních prázdninách mnozí mohli odpočinout a načerpat nové síly. To je dobré si pohlídat. Každý se potřebuje občas zastavit, změnit způsob a polohu, nadechnout se, nebo, jak mluví moudří lidé, naostřit pilu. S ostrou pilou se pracuje lépe, efektivněji, radostněji a klidněji. Díky Pánu Bohu za rozmanité možnosti k relaxaci a odpočinku. Díky Pánu, že se všichni mohli vrátit domů bez nehody a v pořádku. Druhou oblastí našich prázdnin byla krátkodobá, intenzívní služba mnoha sborových pracovníků. Služba nezištná, dobrovolná, poctivá a radostná. Proběhly některé zajímavé aktivity. Na každé akci působilo kolem 5 7 vedoucích plus obsluha v kuchyni, celkem kolem 70 osob. To je asi třetina všech členů sboru. Pobyt dětí nedělní školy v Tyře (18). Tábory: Dorostu (10), Awany (10). Fontány a Fusion z Karviné. Campy sportovní a anglický. Mládežnické akce, letos krátkodobé, brigáda, relaxační pobyt. Misijní akce ve Slovinsku, Švédsku a jiné, které jsme možná ani nezaregistrovali. Prázdniny uzavřel sborový pobyt v Dolní Lomné. Velmi si vážíme vaší skvělé služby a nasazení a rád bych vám všem za sebe i za staršovstvo sboru poděkoval. Důležitější však je to, že vaše práce je konána pro jiné, ale tím i pro Pána a tato služba není marná, není zapomenutá a přinese určitě ovoce ve svém čase. Jistě již v některých oblastech požehnání přinesla. S novým školním rokem začíná další pravidelná služba ve sboru. Věříme, že navážeme na tu pestrost a rozmanitost různých generačních skupin, vzdělávacích a modlitebních buněk. Budou se rozvíjet hudební a chválící aktivity a misijní akce. Chystají se nové zajímavé projekty, jako např. manželské večery, které budou zaměřeny pastoračně i misijně. Tato služba je součástí vize staršovstva - péče o manželské vztahy a rodiny. Budeme pracovat na rozšíření Alfy do specifických oblastí jako je mládež a sociálně slabší osoby. Připravuje se projekt Pozvání města Těšína na večeři v roce 2011, a další aktivity. Naším záměrem je vybudovat několik specificky zaměřených buněk. 2 19

3 Původně měl Ahmadínežád v úmyslu přijít až k izraelskému hraničnímu plotu a hodit si kamenem po izraelských vojácích - doufaje samozřejmě, že ti zachovají klid a nechají si to líbit. Tak se aspoň šuškalo ve východních kuloárech. Faktem je, že íránský mocenský nárok musel mezitím už pochopit každý. Existují jen dvě supervelmoci, prohlásil Mahmúd Ahmadínežád již před měsíci: USA a Írán. Tak se Ahmadínežád zase vrátil domů, aniž by po nás hodil kamenem, uzavřel jeden izraelský hlasatel lakonicky zprávy z posledního dne jeho libanonského pobytu. Následovala bouřlivá diskuse, nakolik je na místě tohoto židobijce přirovnávat k Adolfu Hitlerovi. Johannes Gerloff, Křesťanský mediální svaz KEP Zájezdy do Izraele Dostaly se mi do rukou dvě pozvánky na zájezd do Izraele. Jednu vidíte vedle (cena je už o něco menší) a druhý zájezd pořádá Vlasta Chabibulin ve 4. měsíci a cena je 1140USD + letenky. Pro další informace volejte na tel Informace s důkladným popisem můžete nalézt na nástěnce ve vestibulu. Rádi bychom v tomto roce opět pozvali ke spolupráci ty, které již oslovil a pozval Pán Ježíš, a kteří ještě stále stojí na náměstí a mají pocit, že je nikdo nepozývá. Stále platí, že práce je mnoho, žeň velká, ale pracovníků málo. Mějte odvahu se ozvat, povědět o vnitřním volání do služby. Nechte se prosím vyslat tím, který vás tak velmi miluje a za vás proléval na Golgotě svou krev. Takže v těchto dnech myslíme na všechny sborové pracovníky, na již zapojené i na ty nové. Modlíme se za učitele, kteří navazují na svou práci. Myslíme na maminky, které budou opět každý den nahlížet do tašek svých dítek a s úsměvem je budou vyprovázet do školy. Myslíme na studenty, žáky, pracující. Přijměte svou práci, zaměstnání i studium jako službu pro Pána, jako své misijní pole, svou bohoslužbu. Vstupujte na své působiště každý den s díkuvzdáním. Prosíme seniory, modlete se za sloužící, pracující a studující, ať to dělají s láskou, nadšením a s Božím požehnáním. Žalm 100 Radostně služte Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem! Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení! Misie Ukrajina Lvov S úctou a láskou Tadeáš Firla V roce 2006 jsem měla možnost jet na Ukrajinu do vesnice Seredne. Misijní výjezd pořádal Stasio Czudek. Byla to pro mě velká zkušenost. A když jsem odjížděla, mým přáním bylo vrátit se zase někdy na Ukrajinu. Letos jsem měla možnost v rámci stáže jet na Ukrajinu do Lvova. Už při cestě tam se nám pokazilo auto, a všem nám došlo, že opravdu nejedeme na výlet, ale na misii. Sloužili jsme ve věznicích, ve výchovném ústavu, taky jsme měli program pro místní mládež ve sboru, kde jsme byli i ubytováni. Na každé cestě nás doprovázeli místní lidé ze sboru, kteří často sloužili ve věznicích. 18 3

4 Pro většinu z nás byla nejsilnějším zážitkem věznice pro mladistvé. Bylo tam 70 chlapců ve věku let. Náš program obsahoval písně (chvály), scénku, hry, několik svědectví a krátké slovo, pro které skvěle využil vedoucí naše zážitky z cesty na Ukrajinu (kdy se nám porouchalo auto),čímž si získal velkou pozornost kluků. Ukrajinci, kteří byli s námi, měli taky připravený program pro kluky. A na konci programu dali výzvu. Napočítali jsme 21 kluků, kteří přišli dopředu, poklekli, modlili se a přijali Pána Ježíše do srdce. Je nádherné vidět na vlastní oči, jak Bůh jedná i v takových místech jako je věznice. Nebylo pro nás vždy všechno jednoduché, jak už to na misii bývá. Ale jak jsem mohla vidět, Bůh si to všechno předem připravil a byl celou tu dobu s námi. Uvědomila jsem si, jak je důležité vyjít ze zóny bezpečí, aby se projevila Boži sláva. A tím můžu hlouběji poznávat, jaký Bůh opravdu je. Ještě jednou chci moc poděkovat za vaše modlitby a finanční podporu. Moc mě povzbudilo, když se sbor za mě postavil. Děkuji!! Beata Bobková Pobyt nedělní školy Je krásné, že ačkoliv je pobyt dětí každoročně v Tyře na začátku prázdnin, pro lidi, kteří tam jezdí už nějaký ten rok, je každý pobyt jiný, něčím zvláštní. Tentokrát jej obohatilo množství (i nových) dětí. Letošní téma Daniel bylo zaměřeno na modlitbu a život s Bohem v situacích, kdy nás nevidí známí nebo rodiče. Daniel zůstal věrný, nedovolil, aby mu babylonské zvyky a učení vzaly víru v izraelského Boha. A k tomu se Pán Bůh přiznal a obdařil ho moudrostí a přízní u krále. Řekla bych, že je to hodně aktuální téma, a to nejen pro děti, ale i pro mě. Byl to obsah lekce, kterou jsem měla na starosti já. Zase jsme mohli prožívat krásný čas u her, soutěží, zpívání (které bylo tak hlasité, že nestačilo volume u kláves :) Je to vždy úžasný začátek prázdnin. Jola Oszeldová 4 kázala prodloužená ruka Íránu, radikálně šíitský Hizballáh, dávno rozhodnout ve svůj prospěch. Kdysi tak mocné křesťanské milice cedrového státu se rozplynuly. Palestince, kteří druhdy jedinou nežidovskou demokracii na Blízkém východě úspěšně vytunelovali a přivedli ke krachu, se podařilo neutralizovat. Generálové, jako drúzský Walid Džumblat, nemají už k dispozici žádnou účinnou vojenskou moc. Libanonská armáda je tak prolezlá šíity, že není schopná Hizballáhu na jeho cestě k triumfu klást sebemenší překážky, ani kdyby chtěla. Povolení civilních úřadů, armády a vojenské rozvědky už po léta neznamenají nic ve srovnání s kývnutím všudypřítomného a téměř všemocného Hizballáhu. Obavy USA, že Hizballáh by mohl podkopat libanonskou svrchovanost, už léta pokulhávají za realitou. V posledních letech ztroskotala celá řada pokusů, částečně násilných, odkázat šíitskou milici do patřičných mezí. Obzvláště pokořující pro libanonské křesťany stejně jako pro sunnity je osud mezinárodního tribunálu, který měl vyšetřit atentát na libanonského předsedu vlády Rafika Haririho. Syn zazobaného obchodníka, Saad Hariri, který dnes zastává premiérský úřad svého otce, je vystaven nepokrytým hrozbám. Je možné, že tu vraždu zosnoval Hizballáh. Dnes musí mladý Hariri s nepřáteli svého otce spolupracovat. V Damašku bylo týden před Ahmadínežádovou návštěvou vydáno 33 zatykačů, z části proti Haririho spojencům. V r izraelské letectvo proměnilo Dahíji, pevnost Hizballáhu v jižní části Bejrútu, v prach a popel. A právě tam se nechal íránský patron oslavovat od tisíců přívrženců Hizballáhu. Šéf Hizballáhu Hasan Nasralláh se přihlásil o slovo videozáznamem ze svého úkrytu. O den později držel Ahmadínežád řeč v jiholibanonském Bint e-džbail, o němž dosud nebylo nezávisle zjištěno, zda škody, které Írán nechal velkoryse opravit, způsobil izraelský ničivý útok, nebo výbuch podzemního skladu munice, pocházející patrně rovněž z Íránu. Sionisté zmizí, ujistil Íránec své přívržence na dohled od izraelských hranic a nepřekvapil tímto proroctvím ani přátele ani nepřátele. Pozoruhodná byla na tomto masovém shromáždění nápadná nepřítomnost libanonských vlajek. V davu vlály pouze vlajky Hizballáhu a Íránu. Oficiální Izrael si uložil bobříka mlčení. Nepřeslechnutelný byl ovšem výrok, že Írán má teď společnou hranici s Izraelem. Iránský president navštívil Libanon jako velitel, který přijel na inspekci ke svým jednotkám, řekl Jigal Palmor, mluvčí izraelského ministerstva zahraničí. Izrael ohrožuje nejméně íránských raket v rukou Hizballáhu, jak odhadují izraelští bezpečnostní odborníci. Izraelci požádali libanonskou vládu oficiálně diplomatickými kanály, aby se zdržela jakékoli provokace. 17

5 že zdejším obyčejným lidem na obou stranách nevyneslo všechno to politikářské čachrování nic jiného než utrpení a smrt? Roky, které následovaly bezprostředně po uzavření dohod v Oslo, jsou pro izraelské civilní obyvatelstvo ze zpětného pohledu těmi nejkrvavějšími léty od vzniku jeho státu. Proč žádného západního myslitele nenapadne aplikovat na Blízkém východě to, co v Evropě vůbec nefungovalo špatně - postarat se na prvém místě, aby se lidem vedlo dobře, a politické otázky tím uložit k ledu?! Copak jsme v Evropě nesmetli otázky území a hranic ze stolu, abychom ze všeho nejdříve zajistili všem důstojnou existenci? Je to skutečně tak špatné, že tolik otázek ohledně hranic Německa zůstalo nevyřešeno? Nemohli bychom my Němci Palestincům vysvětlit, že i budování demilitarizovaného státu slibuje do budoucna docela slušnou perspektivu? A proč umí pan Westerwelle jenom Srbům strkat pod nos právo na uznání samostatného Kosova? Proč ne také svým arabským a muslimským přátelům už dávno splatné, zásadní a bezpodmínečné uznání práva na existenci židovského státu Izraele? Nastala Tyra, na kterou jsem se moc těšila, byla jsem kapitánem a rozcvička byla nad ránem, zpívali jsme písničky a ráno byly náročné rozcvičky, přes celou Tyru probíhal příběh o Danieli, a na půdě jsem spala v posteli, Byla tam i houpačka smrti, na kterou chodily děti, Při celkovém hodnocení, bylo malé vysvědčení Pawla Jalowiczorzová W Tyrze było super, podobało mi sie wszystko. Było du zo gier i roznych zabaw. I najlepsze było, jak piekliśmy mieso w ziemi. Monika Śliź Johannes Gerloff, Křesťanský mediální svaz KEP 16 Co by kamenem dohodil Ahmadínežád v Libanonu Státní návštěva íránského presidenta Mahmúda Ahmadínežáda v zemi cedrů byla opředena tajnostmi a spekulacemi, těhotná překvapeními a především nabita napětím. Tohle by mohlo rozpoutat válku, fňukal jeden bejrútský expert na blízkovýchodní oblast v očekávání události. Přitom v první řadě vůbec nešlo o věčné jablko sváru Izrael. Jako už při aféře s tureckou humanitární flotilou do Gazy i tady stály v popředí regionální úvahy a snahy orientálních rádoby velmocí o rozšíření sféry svého vlivu. Mocenské vakuum v arabském světě je přímo hmatatelné. Syrskému Bašáru el-asádovi se nikdy pořádně nepodařilo nazout si veliké holínky svého otce. Egypťan Hosní Mubarak ve svých dvaaosmdesáti zápasí o zdraví, hledá svého nástupce a snaží se udržet v šachu hydru Muslimského bratrstva ve vlastní zemi. Irák se po pádu Saddáma Husseina vnitřně zhroutil. Na tomto pozadí soupeří o pozornost islámského světa Ankara a Teherán. Šíitský půlměsíc, od Indie přes Pákistán, Írán a Sýrii až po jižní Libanon si nárokuje úctu, která mu byla po staletí upírána. A pak je tu už léta trvající vnitrolibanonský boj o moc, který do- Na Awaně bylo fajně V našem regionu je na otázku: Jak ses měl? nejčastější odpověď: Fajně. Toto slovo, s patřičnou intonací v hlase, v sobě zahrnuje v podstatě všechno: bohaté zážitky, blízkost vzájemných vztahů, intenzivně vnímanou Boží přítomnost, dobré jídlo, počasí, ubytování je to prostě souhrn pozitivních emocí získaných během určité akce. Také na táboře Awany bylo FAJNĚ. My, poprvé jako skupinkoví vedoucí, jsme si tábor užívali jako nováčci. Tábor to pro nás sice nebyl první, ale předchozí zkušenosti jsme měli jenom v oblasti vaření a zásobování. Proto jsme se velmi těšili, ale zároveň jsme vnímali zodpovědnost a výzvu, která se s táborem pro nás pojí. A myslím, že jsme se netěšili sami úsměvy dětí i ostatních vedoucích při srazu před odjezdem napovídaly, že nás čeká příjemný čas strávený ve vzájemné a Boží blízkosti. Tábor Awany probíhal od do 6.8. v Horním Údolí v Jeseníkách. Boží ochrana a požehnání byly s námi po celou dobu - první dva propršené dny vystřídaly dny slunečné, celý tábor byl provázen příběhem Josefa s důrazem na vlast- 5

6 nosti, kterými byl obdařen. Děti i vedoucí mohly v příběhu poznávat také sami sebe, své vlastnosti, přednosti i nedostatky a ve skupinkách jsme mohli diskutovat o mnoha životních otázkách. Celý tábor jsme zároveň prožili obklopeni příběhem Asterixe a Obelixe, kteří s námi procházeli mnoha hrami a soutěžemi, nechyběla ani olympiáda. My všichni skupinkoví vedoucí, jsme se snažili dětem předávat to, co sami od Boha získáváme lásku, radost, porozumění, ale občas je to také o výchově. Boží provázení a přítomnost jsme s vděčností přijímali každý den, moc rádi vzpomínáme na chvíle u večerních ohňů. Velkým povzbuzením pro nás byly situace jako např. večerní stezka odvahy, kdy si některé děti zpívaly po cestě chvály, které jim projasňovaly cestu tmou. Myslím, že tábor jsme si všichni užili a děkujeme všem, kteří jeho realizaci jakkoliv podpořili. Těšíme se už na další setkávání na pravidelných klubech Awany, které budou probíhat od 1. října každý pátek v době od 15,30 17,30 v tělocvičně ZŠ Ostravská. K. + R. Bélovi 6 Sportovní kemp Na počátku července se skupina mladých sportovců rozhodla strávit týden v malebném prostředí v podhůří Beskyd na úpatí Lysé Hory. V počtu 34 studentů jsme se ubytovali v Rekreačním středisku Hlubina a postupně se seznamovali s okolím. Tento camp zahrnoval čtyři sporty: fotbal, softbal, volejbal a airsoft. Každý si vybral jeden sport, kterému se dopoledne i odpoledne věnoval. Fotbal a softbal byl trénován profesionálními americkými trenéry, airsoft a volejbal českými. Večerní program tvo- nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Stanislav Boszczyk Konec ticha před bouří? Útok na křižovatce Bani-Naim mezi Hebronem a Bejt Chagai nikoho nepřekvapil. Uplynulé měsíce byly nejklidnější, jaké děti Izraele pamatují. Politici neměli o čem mluvit. Poprvé od dohod v Oslo panovalo na politické scéně mezi Izraelem a Palestinci absolutní bezvětří. Proto mlčely i zbraně. Rok 2010 byl pro Izrael rokem s nejslabší teroristickou aktivitou v 21. století. Na palestinských územích Západního břehu je klid téměř hmatatelný. Tato země zaznamenala za uplynulých 18 měsíců růstový rekord mezi 8 a 11 procenty. Jenže s tím je, zdá se, konec. Ve Washingtonu se setkali izraelský ministerský předseda Benjamin Netanjahu a palestinský president Mahmúd Abbás a jejich vyjednávací týmy - a dali tím protivníkům vyjednávání konkrétní podnět ke snaze udělat přes ochotu k rozhovorům krvavý škrt. Každý přirozeně chápe, že Barack Obama si svou Nobelovu cenu za mír konečně musí zasloužit. A samozřejmě je žádoucí, aby politikové spolu hovořili a snažili se vyřešit konflikt století na Blízkém východě. Ale proč kvůli tomu musí šest dětí osiřet? Jejich maminka Talja Imesová byla navíc v devátém měsíci těhotenství, když byla spolu se svým manželem Jicchakem Imesem z bezprostřední blízkosti chladnokrevně zastřelena. Po Kochavě Even Chaimové zůstal manžel s osmiletou dcerou. A 24-letý Avišaj Schindler byl čerstvě ženatý. Guido Westerwelle - spolu s mnoha dalšími blízkovýchodními i západními politiky - odsoudil útok co nejostřeji - aniž by jediným slovem zmínil lidskou tragédii. Vždyť oběťmi byli jenom osadníci. Ani mimořádná krutost pachatelů nikomu nestála za slovo. Čtyři lidé, z toho jedna očividně těhotná žena, byli chladnokrevně zblízka postříleni. Spolkový ministr zahraničí vyslovil pouze obavy o cestu vyjednávání a mír. Je snad Svatá země tak vzdálená horizontu chápavosti západních politiků, že ani po půldruhém desetiletí nejsou schopni pochopit, 15

7 vid dělal dobrou věc světským způsobem, soud přišel pro nedostatek poznání na straně Davida. (2. Sam ) V Nové smlouvě si všimneme příkladu Ananiáše a Safiry. Byla zjevena Boží sláva tak mocně, že pouhý stín apoštola Petra uzdravoval. Lidé v prvotní církvi prodávali svá pole a dávali na potřeby církve. Ananiáš prodal pole, nechal si část peněz, ale zřejmě tvrdil, že toto je vše, co za něj dostali. Byla to neuctivá oběť, za kterou přišel okamžitý soud. Čím silněji je zjevena Boží sláva, tím rychlejší je Jeho soud nad neúctou. V Písmu je mnoho dalších příkladů o okamžitém soudu, ale také o odloženém soudu (např. synové Héliho). Autor píše: Osobně jsem poznal, že člověk může mít ohromné nadšení, a přitom postrádat poznání. Nadšení a vášeň, pokud není umírňována poznáním, vedla vždy do potíží. A navíc jsem zjistil, že mou zodpovědností je usilovat o poznání od Boha. (Přísl ). Mnoho lidí volá po tom, aby Bůh obnovil svoji slávu. Modlí se za pozdní déšť. Podřizují se Božímu pročišťování a nestěžují si, když procházejí zkouškami. Nereptají, když duchovně procházejí pouští. Brzy se budou radovat, protože Bůh neodepře Svou slávu těm, kteří po Něm hladoví. Jiní jsou chyceni někde uprostřed - usilují o Boží přítomnost, ale podobně jako u Davida není jejich úsilí založené na poznání. Hledají Boha svým vlastním způsobem, svou moudrostí. Stále si ještě potřebují plně uvědomit slávu Toho, po kom touží. Známe list apoštola Pavla do Efezu. Je tam napsána krásná posloupnost, hovoří o řádu v církvi, řádu v manželství, v rodině a končí: Nakonec, moji bratři,... oblečte si celou zbroj Boží. Nelze mít celou Boží zbroj a nemít řád v manželství, v rodině, v církvi. Pouze člověk, který nezná celou tuto posloupnost, se může domnívat, že si může žít podle svého a mít nárok nebo prosit o celou zbroj Boží. První část zbroje je pravda, pravda o sobě, o mém vztahu k Bohu, v manželství, ve sboru, o mém vztahu k autoritám, o mém podřízení se, atd.. - Svatá bázeň je klíčem k Božím pevným základům, odemyká pokladnici spasení, moudrosti a poznání. - Připravte cestu Pánu tím, že připravíte Jeho lid na Jeho slávu. Chtěl jsem těmito řádky vás vyburcovat či nadchnout pro blízký vztah s Bohem a taky pro hledání Božího řádu pro sebe. Není nic krásnějšího než mít za přítele velikého a mocného Boha, s nímž můžu mít důvěrný vztah. řily hry, scénky, sledování vtipných videí a vyprávění příběhu z Bible, o kterém jsme posléze diskutovali ve sportovních skupinkách. V polovině týdne jsme zdolali Lysou Horu. Asi předposlední večer jsme měli Labyrint, což byla dobrovolná aktivita a vedla k přiblížení se Bohu. Postupně jsme chodili na pět různých stanovišť, které byly zaměřené na určitou část našeho života. Alespoň pro mě to byla nejlepší část týdne. Sportovní camp jsme dělali letos poprvé, ale věřím, že ne naposledy. Když jsme ho připravovali, byla jsem z toho strašně nadšená! Byla jsem si téměř jistá, že studenti, které pozveme, budou z toho také nadšení. Měla jsem představu, že pojede spousta lidí a bude to skvělý Boží nástroj, jak zvěstovat o něm svými životy, svědectvími, příběhy apod. Do campu zbývalo pár dní a přihlášených bylo něco přes 30 lidí. Nechápala jsem, proč Bůh nechtěl, aby tam jelo více lidí, trochu jsem z toho byla zklamaná. Ale pochopila jsem to až později. Tím, že nás tam bylo méně, bylo to více rodinné, mohli jsme se všichni dobře poznat a vytvořit skvělá přátelství, která neskončila ani naším odjezdem domů. Mohli jsme se věnovat lidem, kteří tam jeli s touhou dozvědět se něco o Bohu, ale také těm, kteří tu touhu vůbec neměli, mohli jsme jim dát najevo svůj zájem o ně a to bylo skvělé. Já osobně jsem mohla mít několik dobrých rozhovorů a věřím, že si je Bůh použil. Společně s Terkou PIndejovou jsme byly vedoucí softbalu, a to také znamenalo, že jsme vedly večerní diskuse. Pro mě to bylo úplně něco nového, ale hodně jsem se skrze to naučila. Viděla jsem ovoce, což mě velmi povzbudilo - jeden kluk z naší skupinky uvěřil, další nevěřící dívka se velice posunula k Bohu, a věřím, že to není vše. Byla to pro mě nová zkušenost, za kterou jsem velmi ráda, že jsem dostala příležitost ji prožít. Patricie Wantuloková Žalm 1,1-3. Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který 14 7

8 8 English Camp Jako kažoročně, tak i letos organizovala naše mládež English Camp. Přípravy na tento camp začaly už v zimě a každý měsíc se setkával tým lidí, kteří vše připravovali. Tento rok mělo příležitost být v týmu plno nových lidí, kteří byli velkým přínosem pro celý tým i camp. Camp se uskutečnil v polovině července na našem oblíbeném místě v Malenovicích. Byl to opravdu požehnaný a skvělý čas. Přijel tým 15 Američanů z Arizony ze sboru od Natana, kteří vyučovali angličtinu a sloužili. Tento camp byl obzvlášť výjimečný v tom, že jsme poprvé dělali " Labyrint ". Labyrint byl o tom, že lidé chodili po různých stanovištích, taková duchovní procházka, která opravdu obohatila camp o plno různých rozhovorů a příležitostí říci evangelium. Na konci tohoto labyrintu studenti mohli přistoupit ke kříži a zapálit svíci, pokud se přiblížili Bohu. Všichni studenti přistupovali a zapalovali svíčky. Byl to opravdu skvělý pohled. Tento večer zůstane určitě v mé paměti dlouho, protože to byl neskutečně požehnaný večer, plný Boží přítomnosti. Na tomhle campu uvěřil jeden student, a další studentka se vrátila zpět k Bohu. Je to opravdu povzbudivé. Camp byl plný legrace, skvělé skupiny lidí, ale hlavně Boží lásky a přítomnosti. Po campu následoval Follow up, který trval 2 dny. Po follow up odjeli američtí hosté zpět do USA a my se vrátili do našeho každodenního života. Tereza Pindejová Fusion Camp Drazí v Kristu, rád bych se sdílel s několika věcmi, které jsme z Boží milosti mohli prožít toto léto. Pro mě osobně i pro mou rodinu, to byly jedny z nejnáročnějších prázdnin, jaké jsme kdy prožili. Ale přesto to byl velmi požehnaný čas, kdy jsme se mohli hodně naučit o službě a tom, jak nakládat s časem, který nám Bůh dává. Neříkám,, před tváří všeho lidu musím být oslaven. Nikdy nebudeme mít bázeň před Hospodinem, když nebudeme znát Jeho velikost a slávu. Izajáš Protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem, Máme stále snahu snížit úctu a bázeň na rovinu lidí. Určitě známe příběh, když Izraelci na poušti si udělali zlaté tele a uctívali ho. Oni to zlaté tele nazvali Hospodin. Tedy neuctívali jiného boha. Problém byl v tom, že snížili Boží velikost na úroveň lidí, zredukovali Boha, oslavovali Boha světským způsobem. Sloužíme Bohu v podobě, do které jsme si Ho přetvořili. Čím obsáhlejší je naše poznání Boží velikosti, tím spíše Mu vzdáme čest v patřičné bázni. Dříve než Bůh zjeví Svou slávu, musí být nastolen Boží řád. Když je poté zjevena Jeho sláva, přichází mnohé požehnání. Ale jakmile je zjevena Jeho sláva, jakoukoli neuctivost, narušení řádu, nebo neposlušnost stihne okamžitý soud. Podíváme se na několik příkladů, které dobře známe, z toho úhlu pohledu. Bůh strávil šest dnů nastolením řádu na zemi. Nakonec dal řád lidskému tělu. Všechny zvířata měla nějakou přikrývku (srst, peří, šupiny), ale člověk byl oděn slávou a důstojností (jak říká žalmista). První lidé žili ve velkém požehnání, nebyly nemoci, nákazy ani chudoba. Nejlepší bylo, že Adam s Evou měli výsadu chodit s Bohem v Jeho slávě. Když se člověk rozhodl neposlechnout, následoval soud. Ztratili slávu a poznali ihned, že jsou nazí. A další soud známe. Mojžíš, který byl povolán Bohem, aby vyvedl Izrael z Egypta, se na cestě do Egypta setkává s Bohem,který jej chtěl usmrtit. 2. Moj Když se na cestě chystali nocovat, střetl se s ním Hospodin a chtěl ho usmrtit. Tu vzala Sipora kamenný nůž, obřezala předkožku svého syna, dotkla se jeho nohou a řekla: "Jsi můj ženich, je to zpečetěno krví." A Hospodin ho nechal být. Mojžíš byl obřezán ještě v Egyptě, obřízka byla smlouva s Bohem. Jeho syn, který se narodil na poušti, nebyl obřezán, byl mimo smlouvu, Sipora to pochopila a dala věci do pořádku, do řádu Božího. Podívejme se na Davida. Jistě si pamatujete událost, když vezli truhlu smlouvy do Davidova domu. Pelištejci ukradli Izraeli Boží schránu, za to je Bůh postihl nemocí. Pelištejci nakonec poslali schránu zpět Izraeli na novém voze taženém dvěma kravami. Po mnoha létech se David rozhodl umístit Boží schránu ve svém domě (chrám ještě nebyl postaven). Jak to udělal? Podobně jako Pelištejci na voze. Přitom v Mojžíšově zákonu bylo jasně napsáno, jak se schrána má přepravovat - měli ji nést kněží na ramenou. Při tom, jak David vezl schránu, musel zemřít Uza, který ji chtěl přidržet, aby nevypadla. Da- 13

9 ha a Jeho vedení. Během léta jsme uskutečnili více než 100 osobních setkání a okolo 6 prezentací ve sborech či biblických skupinkách. Léto je za námi a já se společně s Kevinem připravujeme na službu v EXIT Tour, který začne na začátku října. Pán Bůh nám dal milost k tomu, abychom s celým projektem vyrazili i za hranice našeho státu do sousedního Slovenska a Polska. Opět přijede skupina Dizmas, kterou budete mít možnost potkat i v našem sboru. Ve všem, co prožíváme, si uvědomuji na každý den, že Pán je větší než naše plány. Uvědomuji si, jak stojí za to v něho věřit a každý den pokládat do jeho rukou naše starosti i radosti. Ráda bych Vás poprosila o modlitby za naše manželství, protože hned po svatbě jsme oba vstoupili do společné služby. Je to něco, do čeho nás sám Bůh povolal, a máme z toho velkou radost. Ale také si uvědomujeme, že náš vztah potřebuje stále velkou péči a hlavně Boží ochranu. Určitě se můžete modlit i za naše finance. Stále hledáme finanční podporu. Nyní se nacházíme na 40%, takže do 100% máme ještě daleko, ale věříme Bohu, že se o nás postará. Daniela Dickson 12 Boží řád. Četl jsem nedávno knihu Johna Bevera - Bázeň před Hospodinem. Nad touto knihou jsem musel při četbě hodně přemýšlet a vypůsobila ve mně mnoho otázek i odpovědí. Mnohé věci či zákonitosti jsem si uvědomil a chtěl bych z části tyto myšlenky napsat. Ne snad, že ty myšlenky jsou tolik hodnotné, i když pro mne dost znamenaly, ale proto, abych vás navnadil tuto knihu si přečíst. Tento článek není recenze knihy, ale výňatky z ní a některé myšlenky, které ve mně vyvolala. Podtitulek knihy je: Objevte klíč k důvěrnému poznání Boha. V první části knihy autor hovoří o Boží chvále a o podmínkách, kdy můžeme uvidět Boží chválu. Dává otázku: Myslíte si, že Král králů a Pán pánů přijde tam, kde mu není vzdána patřičná úcta a čest? 3. Moj V očích těch, kteří ke Mně přistupují, musím být svatý, a že je to vždy ideální, ale jsme v Boží škole. Prázdniny začaly přípravou na Fusion Camp. Pro ty, kdo nemají ponětí o tom, co je Fusion: Jedná se o Pop Rock sbor s kapelou. Klíčovými hodnotami Fusion jsou: Církev Každý Fusion sbor je založen pod místní církví, Kultura pro práci s mládeží používáme hudbu a jiné nástroje, které jsou součástí jejich každodenního života, Komunita Fusion je místem, kde jsou mladí lidé přijati a milováni tací, jací jsou, Kristus hlavním cílem je zvěstovat evangelium tak, aby mu mladí rozuměli a mohli se s ním ztotožnit, rozhodnout se následovat Krista. Pro většinu členů byl Fusion prvním kontaktem s věřícími. A tak po půl roce příprav dne vyrazilo 22 mladých na první Karvinský Fusion Kemp. Společně s 10ti členným americkým týmem jsme trávili úžasné tři dny příprav, ještě než kemp začal. I díky tomu jsme mohli spolu vybudovat skvělé vztahy. Pak na kempu to vypadalo, jako bychom se znali roky a mladí mohli vidět něco nového, lásku, přijímání se navzájem, což vedlo k celkově dobré atmosféře na kempu. Pro mladé pak nebyl problém tyto vztahy brát za své a předávat je dál. Bylo to, jako bychom tvořili jednu velikou rodinu. Den na kempu začínal ranním zamyšlením, společným zpěvem a svědectvím. Pak byl čas na ranní workshop, ten si mladí vybírali z nabídky 18 různých možností (nástroje, divadlo, fotografie, atd.). Před obědem jsme ještě stihli společnou sborovou zkoušku, což byl nácvik na koncert, kde mladí měli možnost prezentovat to, co se během týdne naučili. Po obědě jsme měli druhý workshop. Celý kemp měl téma Redeem, což v překladu znamená obnova, a večerní programy byly na téma nepředpokládaný hrdina. Jednalo se o příběhy z bible (Rachab, Juda, David, Samařská žena). Poukazovali jsme na to, jak nedokonalé lidi si Bůh vybral jako členy Ježíšovy rodiny. Závěrem kempu byl koncert pro rodiče a přátele v Karviné. Někteří z rodičů za 9

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce VŮNĚ POZNÁNÍ BANJA LUCE 1 Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011 Rok v Banja Luce Drazí přátelé, Dostávám se k napsání dopisu shrnujícího mou roční službu v Bosně a Hercegovině.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Izraelsko-arabský konflikt

Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko arabský konflikt, jde o náboženství? Mgr. ALENA BENDOVÁ, 2012 Práce s textem za použití metod RWCT (text je rozmnožen buď pro dvojice nebo pro každého žáka) 1. Přečtete

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu Dana Koucká III. ročník Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Stáž byla podpořena z prostředků programu OPPA Waldorfské lyceum v Praze říjen 2010 Zpráva o pobytu na zahraniční

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Egypt. program pro děti

Egypt. program pro děti Světový den modliteb 2014 Egypt program pro děti 2 Světový den modliteb (Při vchodu nabízíme dětem skleničku nebo kelímek s vodou, kterou děti mají hned na místě ochutnat.) 1. Seznámení s Egyptem (doporučujeme

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools.

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools. Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ Výstupy z dotazníku Jaké máte pracoviště? Vypracovala: Eva Veselá Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR tel. 774 205 336 info@braintools.cz www.braintools.cz Obsah

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Současná situace na Blízkém východě

Současná situace na Blízkém východě Současná situace na Blízkém východě Přednáška pro Univerzitu třetího věku 3.5.2010 Radka Havlová (havlova@vse.cz) I. Stručná historie izraelsko-palestinských Plán vzniku Izraele a Palestiny Rezoluce OSN

Více

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Čtyři naši studenti strávili část letního semestru v Rusku. Studovali na škole v Iževsku, což je v rámci ruské federace hlavní město Udmurtské republiky

Více