DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014"

Transkript

1 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2014

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....7 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Společensky nepřizpůsobení občané Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Společensky nepřizpůsobení občané Chudí Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně

4 Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY EU Základní principy poskytování dávek sociálního zabezpečení v Evropské unii - II. /ČERNÁ, Jitka In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 4 (2014), s Pokrač. Princip aplikace právních předpisů jednoho členského státu. Příklady rozsudků Soudního dvora EU. Deskriptory: EU; zab. sociální; dávky; harmonizace; migrace; pracovníci migrující; systém; pojistné; řízení soudní Co se změnilo v resortu MPSV od ledna 2014? In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 3 (2014), s Stručný přehled změn v oblasti práce a sociálních věcí od ledna Změny podmínek pro získání průkazu OZP a příspěvku na mobilitu. Zvýšení důchodů. Změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení. Změna doby výplaty náhrady mzdy zaměstnavatelem při dočasné pracovní neschopnosti. Redukční hranice denního vyměřovacího základu v nemocenském pojištění pro rok Nejvýznamnější změny v oblastech upravovaných zákoníkem práce. Deskriptory: ; postižení; výhody; příspěvek na mobilitu; podmínky nároku; důchodyvalorizace; důchody; zab. sociální; pojistné; pojistné-výše; základ vyměřovací; nemocenské; právo pracovní; ukončení zaměstnání; odměňování; mzdy; práce-mládež EU Základní principy poskytování dávek sociálního zabezpečení v Evropské unii III. / ČERNÁ, Jitka In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 5 (2014), s :tab. Sčítání dob pojištění jako jeden z principů sloužících k ochraně migrujících osob v sociálním zabezpečení. Doby pojištění v České republice. Sčítání dob podle práva EU. Překrývající se doby pojištění nebo bydlení. Přepočet potvrzených dob. Deskriptory: EU; zab. sociální; dávky; doba pojištění; zákonodárství; právo SZ; harmonizace DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Přepočet exekučních srážek z důchodů. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 3 (2014), s. 36.:tab. Přepočet exekučních srážek z důchodů v roce Údaje o počtech důchodů s nařízenou exekuční srážkou od r do r Deskriptory: ; důchody 5

6 Modelové výpočty řádného starobního důchodu z I. pilíře s parametry platnými pro rok / VOPÁTEK, Jiří In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 4 (2014), s :tab., -lit. Deskriptory: ; důchody; důchod starobní; výpočet; důchody-výše Dobrovolná účast na důchodovém pojištění. Změny v roce 2014, příklady doplácení chybějící doby pojištění. / VAŇKOVÁ, Václava - POSPÍŠILOVÁ, Martina In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 4 (2014), s :tab., -lit. Změny v institutu dobrovolné účasti na důchodovém pojištění. Doplácení chybějící doby pojištění k získání potřebné doby pojištění pro nárok na důchod. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. důchodové; pojištění dobrovolné; pojistné; pojistné-výše; doba pojištění; podmínky nároku Zvyšování důchodu za další výdělečnou činnost. / VLKOVÁ ŠÁROVÁ, Lenka - ZRCEK, Kryštof In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 4 (2014), s Zvyšování důchodů za další výdělečnou činnost s přihlédnutím k právní úpravě účinné od 1.ledna Deskriptory: ; zab. důchodové; důchody; výpočet; důchody-zvýšení; práce-důchodci; důchody-výše; důchodci pracující; podmínky nároku Vyplňování ELDP za rok část 1. Případy překrývání vyloučených dob s příjmem z výdělečné činnosti. / POLÍVKOVÁ, Dagmar In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 4 (2014), s , pokrač.:obr., tab. Deskriptory: ; zab. důchodové; důchody; správa; agenda pojišťovací; údaje osobní; doba pojištění; doba započitatelná Usilujeme o vyváženost a kontinuitu důchodového systému. / MARKSOVÁ, Michaela In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 5 (2014), s. 3-4.:obr. Vyjádření ministryně práce a sociálních věcí k záměrům ministerstva v oblasti dalšího vývoje důchodového systému. Deskriptory: ; zab. důchodové; koncepce budoucí; důchody Vyplňování ELDP za rok část 2. Případy překrývání vyloučených dob s příjmem z výdělečné činnosti. / POLÍVKOVÁ, Dagmar In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 5 (2014), Pokrač. s :obr., tab. Deskriptory: ; zab. důchodové; důchody; správa; agenda pojišťovací; údaje osobní; doba pojištění; doba započitatelná; zaměstnání vedlejší; práce-důchodci; důchodci pracující 6

7 Změny v předpisech ve vztahu k hodnocení doby v evidenci uchazečů o zaměstnání. / ZRCEK, Kryštof - VLKOVÁ ŠÁROVÁ, Lenka In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 5 (2014), s I. Hodnocení doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání jako náhradní doby pojištění. II. Legislativní pojem "doby, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci". Dostupné z: Deskriptory: ; zab. důchodové; doba pojištění; doba započitatelná; důchody; výpočet; agenda pojišťovací; uchazeči o práci; zab. v nezaměstnanosti-dávky Modelování budoucího vývoje úhrnu pojistného a úhrnu vyplacených starobních důchodů v. / FIALA, Tomáš - LANGHAMROVÁ, Jitka In: Politická ekonomie. - Roč.62, č. 2 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Modelové výpočty vývoje příjmů a výdajů důchodového systému v na základě poslední demografické projekce a se zohledněním předpokládaného trvalého zvyšování důchodového věku. Hlavní výsledky modelování vývoje do roku Deskriptory: ; zab. důchodové; důchod starobní; odchod do důchodu; hranice věková; základ vyměřovací; připojištění NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Změny v posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti od ledna /LANGER, Radim In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 4 (2014), s O hlavních změnách, ke kterým došlo v oblasti nepojistných sociálních systémů v návaznosti na revizi sociální reformy z roku Změny posudkových kritérií pro průkaz osoby se zdravotním postižením. Změny posudkových kritérií pro příspěvek na zvláštní pomůcky. Změny v kompetencích LPS. Deskriptory: ; služba posudková; postižení těžce; zákonodárství; pomůcky; podmínky nároku Volby, volební komise a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 4 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; osoby; podmínky nároku Splátkové kalendáře ve zdravotním a sociálním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 4 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zab. sociální; pojištění; správa 7

8 Postupy OSSZ při provádění srážek z dávek nemocenského pojištění. / VLČKOVÁ, Lenka In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 3 (2014), s Dostupné z: Deskriptory: ; zab. nemocenské; dávky Kdo se nepovažuje v roce 2014 ve zdravotním pojištění za zaměstnance? /DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 3 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnanci; studenti; práce konané mimo pracovní poměr; služba pečovatelská; družstva; pečovatelé Vyšší náhrady za poškozené zdraví. / JOUZA, Ladislav In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 3 (2014), s Náhrada za ztrátu výdělku podle nařízení vlády č. 439/2013 Sb. Dostupné z: Deskriptory: ; úrazy pracovní; stav zdravotní; úrazy; mzda průměrná; náhrada mzdy; náhrada škody Co se změnilo v resortu MPSV od ledna 2014? In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 3 (2014), s Stručný přehled změn v oblasti práce a sociálních věcí od ledna Změny podmínek pro získání průkazu OZP a příspěvku na mobilitu. Zvýšení důchodů. Změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení. Změna doby výplaty náhrady mzdy zaměstnavatelem při dočasné pracovní neschopnosti. Redukční hranice denního vyměřovacího základu v nemocenském pojištění pro rok Nejvýznamnější změny v oblastech upravovaných zákoníkem práce. Deskriptory: ; postižení; výhody; příspěvek na mobilitu; podmínky nároku; důchodyvalorizace; důchody; zab. sociální; pojistné; pojistné-výše; základ vyměřovací; nemocenské; právo pracovní; ukončení zaměstnání; odměňování; mzdy; práce-mládež V roce 2013 se zvýšil počet pracovních neschopností. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 3 (2014), s. 36.:tab. Počet ukončených dočasných pracovních neschopností v r. 2013, průměrná doba trvání jednoho případu a nejčastější příčiny vzniku DPN. Deskriptory: ; neschopnost pracovní Zaměstnání malého rozsahu po 1. lednu / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 4 (2014), s Dopady nových principů zaměstnání malého rozsahu v nemocenském pojištění Deskriptory: ; zab. nemocenské; zaměstnání na zkrácený úvazek; podmínky nároku 8

9 Pracovněprávní vztahy a zaměstnání ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 4 (2014), s : -lit. Problematika vzniku zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění v případě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; poměr pracovní; práce konané mimo pracovní poměr; zaměstnanci; zaměstnavatelé; pojistné; pojistné-výše; agenda pojišťovací Zneužívání dávek NP. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 5 (2014), s Způsoby zneužívání dávek nemocenského pojištění. Spolupráce OSSZ s orgány činnými v trestním řízení. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. nemocenské; dávky; nemocenské; dovolená mateřská-dávky; ošetřovné; zneužívání dávek ; EU Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 5 (2014), s Informace o novele zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 60/2014 Sb.), na základě které mohou pojištěnci čerpat plánovanou zdravotní péči v jakémkoliv zdravotnickém zařízení kdekoliv v rámci EU. Dostupné z: Deskriptory: ; pojištění zdravotní; péče zdravotní; péče léčebná; integrace evropská; EU Přivýdělek při mateřské a rodičovské dovolené. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 5 (2014), s Problematika přivýdělku při mateřské dovolené a při rodičovské dovolené. Mateřská a rodičovská dovolená z pohledu zdravotního pojištění. Deskriptory: ; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; dovolená rodičovská; práce-matky; pojištění zdravotní; práce konané mimo pracovní poměr Skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů. / JOUZA, Ladislav In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 5 (2014), s Deskriptory: ; ukončení zaměstnání; neschopnost pracovní; poměr pracovní; právo pracovní Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 5 (2014), s Dne nabyly účinnosti změny zákona č. 48/1997 Sb., které implementují do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2011/24 ze dne o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; harmonizace; zákonodárství; péče zdravotní; EU 9

10 Autorské honoráře a zdravotní pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 5 (2014), s Deskriptory: ; umělci; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; samostatní Doklady zaměstnavatele pro odvod pojistného na zdravotní pojištění ze skutečné výše příjmu. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 5 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnavatelé; pojistné; příjmy; informace DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ Dávky státní sociální podpory v roce In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 3 (2014), s :tab. Tabulkový přehled dávek státní sociální podpory, podmínky nároku a jejich výše v roce Deskriptory: ; podpora sociální; porodné; pohřebné; přídavky rodinné; příspěvek na bydlení; příspěvek rodičovský; minimum Peněžitá pomoc v mateřství ve vybraných případech - 1. část. / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 5 (2014), s. 8-12, pokrač.: -lit. Obecné informace o peněžité pomoci v mateřství a postup v některých vybraných situacích. Podmínky nároku na PPM. Deskriptory: ; dovolená mateřská-dávky; podmínky nároku Zneužívání dávek NP. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 5 (2014), s Způsoby zneužívání dávek nemocenského pojištění. Spolupráce OSSZ s orgány činnými v trestním řízení. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. nemocenské; dávky; nemocenské; dovolená mateřská-dávky; ošetřovné; zneužívání dávek Přivýdělek při mateřské a rodičovské dovolené. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 5 (2014), s Problematika přivýdělku při mateřské dovolené a při rodičovské dovolené. Mateřská a rodičovská dovolená z pohledu zdravotního pojištění. Deskriptory: ; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; dovolená rodičovská; práce-matky; pojištění zdravotní; práce konané mimo pracovní poměr 10

11 ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání a korektiv vážných důvodů. / BIED- ERMANNOVÁ, Jana - FRÝDKOVÁ, Lenka In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s : -lit. Deskriptory: ; uchazeči o práci; nezaměstnaní; zab. v nezaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti-dávky; úřady práce; služby zaměstnanosti Změny v předpisech ve vztahu k hodnocení doby v evidenci uchazečů o zaměstnání. / ZRCEK, Kryštof - VLKOVÁ ŠÁROVÁ, Lenka In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 5 (2014), s I. Hodnocení doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání jako náhradní doby pojištění. II. Legislativní pojem "doby, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci". Dostupné z: Deskriptory: ; zab. důchodové; doba pojištění; doba započitatelná; důchody; výpočet; agenda pojišťovací; uchazeči o práci; zab. v nezaměstnanosti-dávky SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Reflexe sociální práce z pohledu vzdělavatele. / BEDNÁŘ, Martin In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s. 5. Deskriptory: ; práce sociální; pracovníci sociální; vzdělávání-výcvik; kvalifikace; kvalifikace odborná Duchovní a sociální potřeby uživatelů sociálních služeb. / PRÁŠILOVÁ, Miriam - BÉLOVA, Romana In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s. 6-7.:obr., -lit. Deskriptory: ; práce sociální; služby sociální; péče sociální nestátní Sociální práce v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. / VANŽURA, Viktor In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s. 8. Deskriptory: ; ústavy; děti; děti ohrožené; děti opuštěné; děti problémové; výchova mimo vlastní rodinu; práce sociální; pracovníci sociální 11

12 Sociální práce v českém vězeňství. / HNIDKOVÁ, Ivana In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s. 9. Deskriptory: ; práce sociální; pracovníci sociální; vězni Reintegrační programy RUBIKON Centra ve věznicích. / SLEZÁČEK, Bořek In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s Deskriptory: ; práce sociální; péče sociální nestátní; organizace; vězni; vězni propuštění; péče postpenit.; integrace Sociální práce v domově "čtyř světů". / KAŠPÁREK, Zdeněk In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s :obr. Rozhovor se sociální pracovnicí Vazební věznice Praha-Ruzyně O. Rozkovcovou o projektu v Domově sv. Karla Boromejského, v rámci něhož jsou ženy ve výkonu trestu zapojovány do péče o seniory. Deskriptory: ; pomoc sociální; pomoc sociální; služby sociální; péče sociální nestátní; staří; ústavy; pracovníci sociální; vězni; organizace Sociální práce v domově "čtyř světů". Jsme spolupracovníci na jedné lodi. / KA- ŠPÁREK, Zdeněk In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s. 15.:obr. Rozhovor s představenou Domova sv. Karla Boromejského o projektu, v rámci něhož jsou ženy ve výkonu trestu zapojovány do péče o seniory. Deskriptory: ; pomoc sociální; pomoc sociální; služby sociální; péče sociální nestátní; staří; ústavy; pracovníci sociální; vězni; organizace Odborná kvalifikace sociálního pracovníka aneb Akreditované kurzy a přechodná ustanovení. / NOVOTNÝ, Filip In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s :obr. Deskriptory: ; práce sociální; pracovníci sociální; vzdělávání-výcvik; kvalifikace; kvalifikace odborná OKNA po deseti letech. / JANÝŠKA, Antonín In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 1 (2014), s "OKNA" je občanské sdružení, které podporuje osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst. Deskriptory: ; organizace; služby sociální; rodina problémová; pomoc sociální v rodině; péče sociální nestátní; postižení; postižení-děti 12

13 Transformace pobytových sociálních služeb jako podpora uplatňování práv osob s mentálním postižením. / SKALOVÁ, Jana In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 1 (2014), s Transformace pobytových sociálních služeb představuje posun k lepšímu životu pro ty, jež dosud žili v režimovém zařízení pobytových sociálních služeb. Deskriptory: ; služby sociální; koncepce budoucí; postižení mentálně; práva lidská; zařízení sociálních služeb Problematika doplatků za pobyt a péči v pobytových sociálních službách. / MAR- KOVÁ, Lucie In: MŮŽEŠ. - č. 5 (2014), s. 26. Řada nejasností pokud jde o doplatky za pobyt a péči v pobytových sociálních zařízeních se týká zejména osob s omezením svéprávnosti, které mají stanoveného opatrovníka. Dostupné z: Deskriptory: ; služby sociální; postižení; zařízení sociálních služeb; péče sociálně zdravotní; pečovatelé; příspěvek na péči; financování Doprava klientů z pobytových zařízení do zdravotnického zařízení a zpět. In: Rezidenční péče. - Roč.9, č. 4 (2013), s :obr. Doprovázení a přeprava klienta pobytového zařízení do zdravotnického zařízení v praxi. Deskriptory: ; služby sociální; postižení; mobilita; podmínky nároku; služby; asistence osobní SIG: uložené 1713 Individuální a společenské dopady využívání ústavních a komunitních služeb: Srovnání sociálních a ekonomických dopadů rozhodnutí o okruhu využívaných služeb ve vybraných modelových situacích. / BAREŠ, Pavel - TOMÁŠKOVÁ, Vladimíra Praha: MPSV, s. Studie mapuje sociální a ekonomické dopady rozhodnutí využívat určitý okruh služeb či forem podpory a pomoci u osob se zdravotním postižením. Nejprve popisuje koncepční a analytický přístup k této otázce. Následně jsou vyhodnoceny sociální a ekonomické dopady rozhodnutí o okruhu využívaných služeb či formách podpory a pomoci ve třech vybraných modelových situacích: u dospělé osoby se zdravotním postižením, která využívá služby označované jako služby, které nemají komunitní charakter, u osoby využívající služby komunitního typu a u rodičů ročního dítěte se zdravotním postižením. Provedené vyhodnocení se týká jen vybraných modelových situací a neumožňuje vyvozovat obecnější závěry. Studie tak představuje vstupní exkurz do problematiky, která doposud nebyla hlouběji a systematičtěji vyhodnocena. Zároveň ale také ukazuje možnosti využití navrženého analytického rámce a postupu pro hodnocení uvedené otázky. Dostupné z: M4PD8lJAoNPkNyYzpzOjQ3NjM4NDIzNDMyNjA1NDIwNDJlMGM0MTVmMjJmYmQwZTE2ZD A4Mjc1MzhjNDI3NjU5ZDw/JSQKDT5UeXBlOnM6Q29udGVudDw/JSQKDT5NZXRob2Q6czpJ bmxpbmu8pyukcg0%2b Deskriptory: ; postižení; situace sociální; integrace; služby sociální; financování; VÚPSV 13

14 SIG: uložené 1714 Ústavní sociální služby v České republice: Přehled a charakteristika vybraných sociálních služeb. / BAREŠ, Pavel Praha: MPSV, s. Analýza shrnuje poznatky o poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v České republice, které vyplynuly z vyhodnocení několika datových zdrojů o těchto službách. V rámci první části analýzy byl popsán širší okruh sociálních služeb relevantních pro cílovou skupinu a její další část se zaměřila na čtyři vybrané druhy sociálních služeb. V obou částech analýzy byly některé ukazatele sledovány společně za všechny sledované služby a některé samostatně za jednotlivé druhy sociálních služeb. Dostupné z: k2pd8ljaonpknyyzpzoje4nzywmdi0mjm3mdy0nzq1otjmzjkwzmzhzmq3zteyzji2zde 4OTk3MzU1M2EyM2I2Nzw/JSQKDT5UeXBlOnM6Q29udGVudDw/JSQKDT5NZXRob2Q6czpJ bmxpbmu8pyukcg0%2b Deskriptory: ; postižení; služby sociální; financování; ústavy; VÚPSV Jak komunikovat v trojúhelníku: inspektor - klient s demencí - pečující. /HRADCOVÁ, Dana In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 1 (2014), s :obr. Stanovisko Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče, Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné z: Deskriptory: ; služby sociální; postižení mentálně; pečovatelé; kvalita sociálních služeb; ústavy; pomoc sociální; péče dlouhodobá USA Systém rezidenční péče v USA. In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 1 (2014), s :obr. Rozhovor s prof. Lala A. Straussner, významnou americkou odbornicí věnující se výzkumu a výuce sociální práce na New York University Silver School of Social Work. Dostupné z: Deskriptory: USA; služby sociální; ústavy; pomoc sociální; pracovníci sociální; práce sociální; systém; péče sociálně zdravotní POSTIŽENÍ OBČANÉ Vzdělávejte své zaměstnance se zdravotním postižením. In: Veřejná správa. - Roč.25, č. 3 (2014), s. 5. V rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením, který je v gesci Fondu dalšího vzdělávání (příspěvková organizace MPSV), probíhají po celé workshopy, školení a snídaně pro zaměstnavatele. Cílem je přiblížit problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením odborné i laické veřejnosti a poskytnout informace v této oblasti. Deskriptory: ; postižení; vzdělávání-výcvik 14

15 Vzdělávejte své zaměstnance se zdravotním postižením. In: Veřejná správa. - Roč.25, č. 3 (2014), s. 5. V rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením, který je v gesci Fondu dalšího vzdělávání (příspěvková organizace MPSV), probíhají po celé workshopy, školení a snídaně pro zaměstnavatele. Cílem je přiblížit problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením odborné i laické veřejnosti a poskytnout informace v této oblasti. Deskriptory: ; postižení; vzdělávání-výcvik V byl zdravotně postižený každý desátý. / KOTÝNEK, Josef In: Statistika a my. - Roč.4, č. 4 (2014), s :obr. Ze šetření u osob se zdravotním postižením, které v roce 2013 již po druhé v historii realizoval ČSÚ ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky, vyplynulo, že z celkového počtu obyvatel bylo osob se zdravotním postižením. Která osoba se označuje za zdravotně postiženou. Věková struktura osob se zdravotním postižením v roce Typy zdravotního postižení. Příčiny zdravotního postižení. Délka zdravotního postižení. Míra zdravotního postižení. Dostupné z: Deskriptory: ; postižení; invalidita; statistika; šetření Péče rodiny rozhoduje. / KOTÝNEK, Josef In: Statistika a my. - Roč.4, č. 4 (2014), s :obr., tab. Jaké úrovně vzdělání dosáhli v roce 2012 lidé se zdravotním postižením? Kde a s kým nejčastěji bydleli? Dokázali být ve svém životě soběstační? A jak jim vyhovují zdravotní pomůcky a dostupná pomoc? Na tyto otázky nabízí odpovědi poslední šetření ČSÚ. Vzdělání zdravotně postižených osob. Rodinný stav osob se zdravotním postižením. Kvalita bydlení pro lidi se zdravotním postižením. Život bez bariér. Pobyt v zařízeních sociální péče. Zdravotní pomůcky. Důsledky postižení. Dostupné z: Deskriptory: ; postižení; vzdělání dosažené; pomůcky; pomoc sociální; pomoc sociální v rodině; bydlení; kvalita života; bariéry; ústavy; statistika Zaměstnavatelé chtějí pracovníky bez handicapů. / KOTÝNEK, Josef In: Statistika a my. - Roč.4, č. 4 (2014), s :obr., tab. Statistika o ekonomické aktivitě a dávkách sociálního zabezpečení vyplacených občanům se zdravotním postižením přináší širší pohled na uplatnění těchto osob na trhu práce. Oproti výsledkům předchozího šetření došlo ke změnám, většinou k horšímu. Dostupné z: Deskriptory: ; postižení; populace ekonomicky aktivní; zab. sociální; dávky; důchod invalidní; zaměstnanost; statistika "Vtíráme se" do všech oblastí života. / GÉBLOVÁ, Alena In: Statistika a my. - Roč.4, č. 4 (2014), s Jana Hrdá, předsedkyně Asociace pro osobní asistenci a místopředsedkyně Národní rady osob se zdravotním postižením, rozebírá důvody, proč stojí za to odstraňovat v běž- 15

16 ném životě bariéry. Úpravy pro osoby se zdravotním postižením nakonec zvyšují komfort celé populace. Dostupné z: Deskriptory: ; postižení; bariéry; integrace; kvalita života Bariéry v přístupu osob se zdravotním postižením na trh práce. / NÁDVORNÍKO- VÁ, Lenka In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.14, č. 1 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Výzkum provedený v r v Libereckém kraji, v němž jsou analyzovány názory respondentů - osob se zdravotním postižením, zaměstnavatelů a pracovníků Úřadu práce na obecné překážky integrace osob se zdravotním postižením na trh práce. Deskriptory: ; trh práce; postižení; práce-postižení; integrace; výzkum OKNA po deseti letech. / JANÝŠKA, Antonín In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 1 (2014), s "OKNA" je občanské sdružení, které podporuje osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst. Deskriptory: ; organizace; služby sociální; rodina problémová; pomoc sociální v rodině; péče sociální nestátní; postižení; postižení-děti STAŘÍ LIDÉ Sociální práce v domově "čtyř světů". / KAŠPÁREK, Zdeněk In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s :obr. Rozhovor se sociální pracovnicí Vazební věznice Praha-Ruzyně O. Rozkovcovou o projektu v Domově sv. Karla Boromejského, v rámci něhož jsou ženy ve výkonu trestu zapojovány do péče o seniory. Deskriptory: ; pomoc sociální; pomoc sociální; služby sociální; péče sociální nestátní; staří; ústavy; pracovníci sociální; vězni; organizace Sociální práce v domově "čtyř světů". Jsme spolupracovníci na jedné lodi. /KAŠPÁREK, Zdeněk In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s. 15.:obr. Rozhovor s představenou Domova sv. Karla Boromejského o projektu, v rámci něhož jsou ženy ve výkonu trestu zapojovány do péče o seniory. Deskriptory: ; pomoc sociální; pomoc sociální; služby sociální; péče sociální nestátní; staří; ústavy; pracovníci sociální; vězni; organizace 16

17 PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY Postup v řízeních o osvojení zahájených do / SVOBODA, Karel In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 3 (2014), s. 7-9.: -lit. Deskriptory: ; adopce; výchova mimo vlastní rodinu; řízení soudní; péče náhradní rodinná Rodinné právo v novém občanském zákoníku (3.). / NOVOTNÁ, Věra In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 3 (2014), Pokrač. s. 1-6, pokrač. Rodičovská odpovědnost: zastupování dítěte. Péče o jmění dítěte. Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství. Vyživovací povinnost. Výživné mezi rodiči a dětmi a předky a potomky. Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce. Společná ustanovení o výživném. Zvláštní opatření při výchově dítěte - preventivní, výchovná a sankční opatření. Deskriptory: ; právo rodinné; právo občanské; reforma; ochrana sociálně-právní; děti; rodina; manželství; rodičovství; matky; otcové; rozvody; výživné Zjišťování místa pobytu v zahraničí v rodinně-právních vztazích. / ROGALE- WICZOVÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 3 (2014), s : -lit. Deskriptory: ; právo rodinné O rozdělování sourozenců v zařízení pečujících o ohrožené děti do tří let věku (2.). / JEŽEK, Martin In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 3 (2014), Pokrač. s : -lit. Deskriptory: ; výchova mimo vlastní rodinu; ústavy; děti opuštěné; děti ohrožené; děti Rodinné právo v novém občanském zákoníku (4.). / NOVOTNÁ, Věra In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 4 (2014), Pokrač. s. 1-5, pokrač. Právní úprava poručenství, svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství. Deskriptory: ; právo rodinné; právo občanské; reforma; ochrana sociálně-právní; děti; rodina; manželství; rodičovství; matky; otcové; výchova mimo vlastní rodinu; péče náhradní rodinná; péče pěstounská; opatrovnictví; pěstouni Rozdílný charakter ústavní a ochranné výchovy aneb Je obecně vhodný a právně nadále možný výkon ústavní výchovy ve výchovném ústavu? / KŘÍSTEK, Adam In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 4 (2014), s : -lit. Deskriptory: ; právo rodinné; právo občanské; právo trestní; děti; děti ohrožené; děti opuštěné; děti problémové; ústavy 17

18 Sociální práce v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. / VANŽURA, Viktor In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s. 8. Deskriptory: ; ústavy; děti; děti ohrožené; děti opuštěné; děti problémové; výchova mimo vlastní rodinu; práce sociální; pracovníci sociální Děti ohrožené rodičovským konfliktem v centru pozornosti Společnosti sociálních pracovníků. / MATOUŠKOVÁ, Ivana In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s :obr. Stručné obsahy vystoupení ze dvou konferencí, které se v roce 2012 a 2013 konaly v Jihlavě a byly věnovány dětem, které jsou postiženy dlouhodobým vztahovým konfliktem svých rodičů. Deskriptory: ; děti ohrožené; děti týrané; konference; rozvody; rodina problémová Traumatizace dětí rodičovským konfliktem. / VANÍČKOVÁ, Eva In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 4 (2014), s :obr. Deskriptory: ; děti ohrožené; děti týrané; rozvody; rodina problémová Pěstounů na přechodnou dobu přibývá. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 3 (2014), s. 38. Stručná informace o problematice pěstounské péče na přechodnou dobu. Počet pěstounů na přechodnou dobu na začátku roku 2013 a jejich nárůst v průběhu roku. Počet umístěných dětí. Práva a povinnosti pěstounů. Deskriptory: ; péče náhradní rodinná; péče pěstounská; pěstouni; děti opuštěné Co se změnilo v resortu MPSV od ledna 2014? In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 3 (2014), s Stručný přehled změn v oblasti práce a sociálních věcí od ledna Změny podmínek pro získání průkazu OZP a příspěvku na mobilitu. Zvýšení důchodů. Změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení. Změna doby výplaty náhrady mzdy zaměstnavatelem při dočasné pracovní neschopnosti. Redukční hranice denního vyměřovacího základu v nemocenském pojištění pro rok Nejvýznamnější změny v oblastech upravovaných zákoníkem práce. Deskriptory: ; postižení; výhody; příspěvek na mobilitu; podmínky nároku; důchodyvalorizace; důchody; zab. sociální; pojistné; pojistné-výše; základ vyměřovací; nemocenské; právo pracovní; ukončení zaměstnání; odměňování; mzdy; práce-mládež ; mezinárodní Rodinná mediace v České republice a možnosti jejího uplatnění v sociální práci. / HOLÁ, Lenka - WESTPHALOVÁ, Lenka In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 1 (2014), s Charakteristika rodinné mediace jako nástroje řešení rodinných konfliktů se zaměřením na možnosti jejího využití dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí a zákona o sociálních službách. Deskriptory: ; Mezinárodní; rodina; rodina problémová; ochrana sociálně-právní; práce sociální; pomoc sociální v rodině; rozvody; právo rodinné; zákonodárství 18

19 Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 5 (2014), s. 13. Stručná informace o vládním návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Deskriptory: ; zařízení péče o děti; zařízení předškolní; práce-matky; sladění pracovního a rodinného života; daně z příjmu; výhody; rodina Rodinné právo v novém občanském zákoníku (5.). / NOVOTNÁ, Věra In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 5 (2014), Pokrač. s Rozbor dalších forem náhradní výchovy, jak je upravuje nový občanský zákoník. Osvojení. Svěření dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ústavní výchova. Deskriptory: ; právo rodinné; právo občanské; reforma; ochrana sociálně-právní; děti; rodina; manželství; rodičovství; matky; otcové; výchova mimo vlastní rodinu; péče náhradní rodinná; adopce; děti opuštěné; ústavy Vymáhání dlužného výživného pro dítě ze zahraničí (1.). / ROGALEWICZOVÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 10 (2014), s , pokrač.: -lit. Deskriptory: ; výživné; právo rodinné; rodina neúplná; řízení soudní SIG: uložené 1712 Komu pomůže navrhované zvýšení slevy na dani na dítě? / KALÍŠKOVÁ, Klára - MÜNICH, Daniel Praha: Národohospodářský ústav AV, v.v. i., s. Nová studie IDEA informuje o dopadech zvýšení slevy na dani na dítě. Její autoři uvádějí, že pokles příjmů státního rozpočtu v důsledku konečné změny může dosáhnout 4,7 mld. Kč ročně, což dvounásobně převyšuje odhad vlády. Studie vyhodnocuje dopady vládou zamýšleného zvýšení slevy na dani na druhé dítě o 500 Kč měsíčně a o 900 Kč měsíčně na třetí a každé další dítě. Celkové navýšení má být realizováno ve třech krocích a dokončeno v roce Téměř třetina celkových rozpočtových nákladů navrhovaných změn (1,5 mld. Kč ročně) by směřovala k rodinám s dětmi v horní polovině příjmového rozdělení. Průměrná domácnost s více než jedním dítětem by ušetřila přibližně Kč ročně. Nejchudší domácnosti s více dětmi by si v průměru polepšily pouze o Kč ročně, bohatší domácnosti s více dětmi by si polepšily o až Kč ročně. Dostupné z: (publ.: ) Deskriptory: ; domácnosti; děti; daně z příjmu; výhody; rozpočet státní; výdaje USA Příběhy z pěstounské péče v USA. / HANZL, Vladimír In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 1 (2014), s : -lit. Neblahé zkušenosti se systémem privátní pěstounské péče v Kalifornii. Dostupné z: Deskriptory: USA; pěstouni; péče pěstounská; výchova mimo vlastní rodinu; děti týrané; privatizace; sektor soukromý 19

20 SPOLEČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÍ OBČANÉ Sociální práce v českém vězeňství. / HNIDKOVÁ, Ivana In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s. 9. Deskriptory: ; práce sociální; pracovníci sociální; vězni Reintegrační programy RUBIKON Centra ve věznicích. / SLEZÁČEK, Bořek In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s Deskriptory: ; práce sociální; péče sociální nestátní; organizace; vězni; vězni propuštění; péče postpenit.; integrace Sociální práce v domově "čtyř světů". / KAŠPÁREK, Zdeněk In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s :obr. Rozhovor se sociální pracovnicí Vazební věznice Praha-Ruzyně O. Rozkovcovou o projektu v Domově sv. Karla Boromejského, v rámci něhož jsou ženy ve výkonu trestu zapojovány do péče o seniory. Deskriptory: ; pomoc sociální; pomoc sociální; služby sociální; péče sociální nestátní; staří; ústavy; pracovníci sociální; vězni; organizace Sociální práce v domově "čtyř světů". Jsme spolupracovníci na jedné lodi. /KAŠPÁREK, Zdeněk In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s. 15.:obr. Rozhovor s představenou Domova sv. Karla Boromejského o projektu, v rámci něhož jsou ženy ve výkonu trestu zapojovány do péče o seniory. Deskriptory: ; pomoc sociální; pomoc sociální; služby sociální; péče sociální nestátní; staří; ústavy; pracovníci sociální; vězni; organizace 20