DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014"

Transkript

1 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2014

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....7 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Společensky nepřizpůsobení občané Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Společensky nepřizpůsobení občané Chudí Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně

4 Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY EU Základní principy poskytování dávek sociálního zabezpečení v Evropské unii - II. /ČERNÁ, Jitka In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 4 (2014), s Pokrač. Princip aplikace právních předpisů jednoho členského státu. Příklady rozsudků Soudního dvora EU. Deskriptory: EU; zab. sociální; dávky; harmonizace; migrace; pracovníci migrující; systém; pojistné; řízení soudní Co se změnilo v resortu MPSV od ledna 2014? In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 3 (2014), s Stručný přehled změn v oblasti práce a sociálních věcí od ledna Změny podmínek pro získání průkazu OZP a příspěvku na mobilitu. Zvýšení důchodů. Změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení. Změna doby výplaty náhrady mzdy zaměstnavatelem při dočasné pracovní neschopnosti. Redukční hranice denního vyměřovacího základu v nemocenském pojištění pro rok Nejvýznamnější změny v oblastech upravovaných zákoníkem práce. Deskriptory: ; postižení; výhody; příspěvek na mobilitu; podmínky nároku; důchodyvalorizace; důchody; zab. sociální; pojistné; pojistné-výše; základ vyměřovací; nemocenské; právo pracovní; ukončení zaměstnání; odměňování; mzdy; práce-mládež EU Základní principy poskytování dávek sociálního zabezpečení v Evropské unii III. / ČERNÁ, Jitka In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 5 (2014), s :tab. Sčítání dob pojištění jako jeden z principů sloužících k ochraně migrujících osob v sociálním zabezpečení. Doby pojištění v České republice. Sčítání dob podle práva EU. Překrývající se doby pojištění nebo bydlení. Přepočet potvrzených dob. Deskriptory: EU; zab. sociální; dávky; doba pojištění; zákonodárství; právo SZ; harmonizace DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Přepočet exekučních srážek z důchodů. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 3 (2014), s. 36.:tab. Přepočet exekučních srážek z důchodů v roce Údaje o počtech důchodů s nařízenou exekuční srážkou od r do r Deskriptory: ; důchody 5

6 Modelové výpočty řádného starobního důchodu z I. pilíře s parametry platnými pro rok / VOPÁTEK, Jiří In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 4 (2014), s :tab., -lit. Deskriptory: ; důchody; důchod starobní; výpočet; důchody-výše Dobrovolná účast na důchodovém pojištění. Změny v roce 2014, příklady doplácení chybějící doby pojištění. / VAŇKOVÁ, Václava - POSPÍŠILOVÁ, Martina In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 4 (2014), s :tab., -lit. Změny v institutu dobrovolné účasti na důchodovém pojištění. Doplácení chybějící doby pojištění k získání potřebné doby pojištění pro nárok na důchod. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. důchodové; pojištění dobrovolné; pojistné; pojistné-výše; doba pojištění; podmínky nároku Zvyšování důchodu za další výdělečnou činnost. / VLKOVÁ ŠÁROVÁ, Lenka - ZRCEK, Kryštof In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 4 (2014), s Zvyšování důchodů za další výdělečnou činnost s přihlédnutím k právní úpravě účinné od 1.ledna Deskriptory: ; zab. důchodové; důchody; výpočet; důchody-zvýšení; práce-důchodci; důchody-výše; důchodci pracující; podmínky nároku Vyplňování ELDP za rok část 1. Případy překrývání vyloučených dob s příjmem z výdělečné činnosti. / POLÍVKOVÁ, Dagmar In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 4 (2014), s , pokrač.:obr., tab. Deskriptory: ; zab. důchodové; důchody; správa; agenda pojišťovací; údaje osobní; doba pojištění; doba započitatelná Usilujeme o vyváženost a kontinuitu důchodového systému. / MARKSOVÁ, Michaela In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 5 (2014), s. 3-4.:obr. Vyjádření ministryně práce a sociálních věcí k záměrům ministerstva v oblasti dalšího vývoje důchodového systému. Deskriptory: ; zab. důchodové; koncepce budoucí; důchody Vyplňování ELDP za rok část 2. Případy překrývání vyloučených dob s příjmem z výdělečné činnosti. / POLÍVKOVÁ, Dagmar In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 5 (2014), Pokrač. s :obr., tab. Deskriptory: ; zab. důchodové; důchody; správa; agenda pojišťovací; údaje osobní; doba pojištění; doba započitatelná; zaměstnání vedlejší; práce-důchodci; důchodci pracující 6

7 Změny v předpisech ve vztahu k hodnocení doby v evidenci uchazečů o zaměstnání. / ZRCEK, Kryštof - VLKOVÁ ŠÁROVÁ, Lenka In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 5 (2014), s I. Hodnocení doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání jako náhradní doby pojištění. II. Legislativní pojem "doby, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci". Dostupné z: Deskriptory: ; zab. důchodové; doba pojištění; doba započitatelná; důchody; výpočet; agenda pojišťovací; uchazeči o práci; zab. v nezaměstnanosti-dávky Modelování budoucího vývoje úhrnu pojistného a úhrnu vyplacených starobních důchodů v. / FIALA, Tomáš - LANGHAMROVÁ, Jitka In: Politická ekonomie. - Roč.62, č. 2 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Modelové výpočty vývoje příjmů a výdajů důchodového systému v na základě poslední demografické projekce a se zohledněním předpokládaného trvalého zvyšování důchodového věku. Hlavní výsledky modelování vývoje do roku Deskriptory: ; zab. důchodové; důchod starobní; odchod do důchodu; hranice věková; základ vyměřovací; připojištění NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Změny v posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti od ledna /LANGER, Radim In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 4 (2014), s O hlavních změnách, ke kterým došlo v oblasti nepojistných sociálních systémů v návaznosti na revizi sociální reformy z roku Změny posudkových kritérií pro průkaz osoby se zdravotním postižením. Změny posudkových kritérií pro příspěvek na zvláštní pomůcky. Změny v kompetencích LPS. Deskriptory: ; služba posudková; postižení těžce; zákonodárství; pomůcky; podmínky nároku Volby, volební komise a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 4 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; osoby; podmínky nároku Splátkové kalendáře ve zdravotním a sociálním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 4 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zab. sociální; pojištění; správa 7

8 Postupy OSSZ při provádění srážek z dávek nemocenského pojištění. / VLČKOVÁ, Lenka In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 3 (2014), s Dostupné z: Deskriptory: ; zab. nemocenské; dávky Kdo se nepovažuje v roce 2014 ve zdravotním pojištění za zaměstnance? /DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 3 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnanci; studenti; práce konané mimo pracovní poměr; služba pečovatelská; družstva; pečovatelé Vyšší náhrady za poškozené zdraví. / JOUZA, Ladislav In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 3 (2014), s Náhrada za ztrátu výdělku podle nařízení vlády č. 439/2013 Sb. Dostupné z: Deskriptory: ; úrazy pracovní; stav zdravotní; úrazy; mzda průměrná; náhrada mzdy; náhrada škody Co se změnilo v resortu MPSV od ledna 2014? In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 3 (2014), s Stručný přehled změn v oblasti práce a sociálních věcí od ledna Změny podmínek pro získání průkazu OZP a příspěvku na mobilitu. Zvýšení důchodů. Změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení. Změna doby výplaty náhrady mzdy zaměstnavatelem při dočasné pracovní neschopnosti. Redukční hranice denního vyměřovacího základu v nemocenském pojištění pro rok Nejvýznamnější změny v oblastech upravovaných zákoníkem práce. Deskriptory: ; postižení; výhody; příspěvek na mobilitu; podmínky nároku; důchodyvalorizace; důchody; zab. sociální; pojistné; pojistné-výše; základ vyměřovací; nemocenské; právo pracovní; ukončení zaměstnání; odměňování; mzdy; práce-mládež V roce 2013 se zvýšil počet pracovních neschopností. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 3 (2014), s. 36.:tab. Počet ukončených dočasných pracovních neschopností v r. 2013, průměrná doba trvání jednoho případu a nejčastější příčiny vzniku DPN. Deskriptory: ; neschopnost pracovní Zaměstnání malého rozsahu po 1. lednu / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 4 (2014), s Dopady nových principů zaměstnání malého rozsahu v nemocenském pojištění Deskriptory: ; zab. nemocenské; zaměstnání na zkrácený úvazek; podmínky nároku 8

9 Pracovněprávní vztahy a zaměstnání ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 4 (2014), s : -lit. Problematika vzniku zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění v případě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; poměr pracovní; práce konané mimo pracovní poměr; zaměstnanci; zaměstnavatelé; pojistné; pojistné-výše; agenda pojišťovací Zneužívání dávek NP. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 5 (2014), s Způsoby zneužívání dávek nemocenského pojištění. Spolupráce OSSZ s orgány činnými v trestním řízení. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. nemocenské; dávky; nemocenské; dovolená mateřská-dávky; ošetřovné; zneužívání dávek ; EU Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 5 (2014), s Informace o novele zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 60/2014 Sb.), na základě které mohou pojištěnci čerpat plánovanou zdravotní péči v jakémkoliv zdravotnickém zařízení kdekoliv v rámci EU. Dostupné z: Deskriptory: ; pojištění zdravotní; péče zdravotní; péče léčebná; integrace evropská; EU Přivýdělek při mateřské a rodičovské dovolené. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 5 (2014), s Problematika přivýdělku při mateřské dovolené a při rodičovské dovolené. Mateřská a rodičovská dovolená z pohledu zdravotního pojištění. Deskriptory: ; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; dovolená rodičovská; práce-matky; pojištění zdravotní; práce konané mimo pracovní poměr Skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů. / JOUZA, Ladislav In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 5 (2014), s Deskriptory: ; ukončení zaměstnání; neschopnost pracovní; poměr pracovní; právo pracovní Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 5 (2014), s Dne nabyly účinnosti změny zákona č. 48/1997 Sb., které implementují do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2011/24 ze dne o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; harmonizace; zákonodárství; péče zdravotní; EU 9

10 Autorské honoráře a zdravotní pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 5 (2014), s Deskriptory: ; umělci; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; samostatní Doklady zaměstnavatele pro odvod pojistného na zdravotní pojištění ze skutečné výše příjmu. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 5 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnavatelé; pojistné; příjmy; informace DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ Dávky státní sociální podpory v roce In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 3 (2014), s :tab. Tabulkový přehled dávek státní sociální podpory, podmínky nároku a jejich výše v roce Deskriptory: ; podpora sociální; porodné; pohřebné; přídavky rodinné; příspěvek na bydlení; příspěvek rodičovský; minimum Peněžitá pomoc v mateřství ve vybraných případech - 1. část. / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 5 (2014), s. 8-12, pokrač.: -lit. Obecné informace o peněžité pomoci v mateřství a postup v některých vybraných situacích. Podmínky nároku na PPM. Deskriptory: ; dovolená mateřská-dávky; podmínky nároku Zneužívání dávek NP. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 5 (2014), s Způsoby zneužívání dávek nemocenského pojištění. Spolupráce OSSZ s orgány činnými v trestním řízení. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. nemocenské; dávky; nemocenské; dovolená mateřská-dávky; ošetřovné; zneužívání dávek Přivýdělek při mateřské a rodičovské dovolené. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 5 (2014), s Problematika přivýdělku při mateřské dovolené a při rodičovské dovolené. Mateřská a rodičovská dovolená z pohledu zdravotního pojištění. Deskriptory: ; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; dovolená rodičovská; práce-matky; pojištění zdravotní; práce konané mimo pracovní poměr 10

11 ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání a korektiv vážných důvodů. / BIED- ERMANNOVÁ, Jana - FRÝDKOVÁ, Lenka In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s : -lit. Deskriptory: ; uchazeči o práci; nezaměstnaní; zab. v nezaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti-dávky; úřady práce; služby zaměstnanosti Změny v předpisech ve vztahu k hodnocení doby v evidenci uchazečů o zaměstnání. / ZRCEK, Kryštof - VLKOVÁ ŠÁROVÁ, Lenka In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 5 (2014), s I. Hodnocení doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání jako náhradní doby pojištění. II. Legislativní pojem "doby, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci". Dostupné z: Deskriptory: ; zab. důchodové; doba pojištění; doba započitatelná; důchody; výpočet; agenda pojišťovací; uchazeči o práci; zab. v nezaměstnanosti-dávky SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Reflexe sociální práce z pohledu vzdělavatele. / BEDNÁŘ, Martin In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s. 5. Deskriptory: ; práce sociální; pracovníci sociální; vzdělávání-výcvik; kvalifikace; kvalifikace odborná Duchovní a sociální potřeby uživatelů sociálních služeb. / PRÁŠILOVÁ, Miriam - BÉLOVA, Romana In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s. 6-7.:obr., -lit. Deskriptory: ; práce sociální; služby sociální; péče sociální nestátní Sociální práce v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. / VANŽURA, Viktor In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s. 8. Deskriptory: ; ústavy; děti; děti ohrožené; děti opuštěné; děti problémové; výchova mimo vlastní rodinu; práce sociální; pracovníci sociální 11

12 Sociální práce v českém vězeňství. / HNIDKOVÁ, Ivana In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s. 9. Deskriptory: ; práce sociální; pracovníci sociální; vězni Reintegrační programy RUBIKON Centra ve věznicích. / SLEZÁČEK, Bořek In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s Deskriptory: ; práce sociální; péče sociální nestátní; organizace; vězni; vězni propuštění; péče postpenit.; integrace Sociální práce v domově "čtyř světů". / KAŠPÁREK, Zdeněk In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s :obr. Rozhovor se sociální pracovnicí Vazební věznice Praha-Ruzyně O. Rozkovcovou o projektu v Domově sv. Karla Boromejského, v rámci něhož jsou ženy ve výkonu trestu zapojovány do péče o seniory. Deskriptory: ; pomoc sociální; pomoc sociální; služby sociální; péče sociální nestátní; staří; ústavy; pracovníci sociální; vězni; organizace Sociální práce v domově "čtyř světů". Jsme spolupracovníci na jedné lodi. / KA- ŠPÁREK, Zdeněk In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s. 15.:obr. Rozhovor s představenou Domova sv. Karla Boromejského o projektu, v rámci něhož jsou ženy ve výkonu trestu zapojovány do péče o seniory. Deskriptory: ; pomoc sociální; pomoc sociální; služby sociální; péče sociální nestátní; staří; ústavy; pracovníci sociální; vězni; organizace Odborná kvalifikace sociálního pracovníka aneb Akreditované kurzy a přechodná ustanovení. / NOVOTNÝ, Filip In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s :obr. Deskriptory: ; práce sociální; pracovníci sociální; vzdělávání-výcvik; kvalifikace; kvalifikace odborná OKNA po deseti letech. / JANÝŠKA, Antonín In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 1 (2014), s "OKNA" je občanské sdružení, které podporuje osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst. Deskriptory: ; organizace; služby sociální; rodina problémová; pomoc sociální v rodině; péče sociální nestátní; postižení; postižení-děti 12

13 Transformace pobytových sociálních služeb jako podpora uplatňování práv osob s mentálním postižením. / SKALOVÁ, Jana In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 1 (2014), s Transformace pobytových sociálních služeb představuje posun k lepšímu životu pro ty, jež dosud žili v režimovém zařízení pobytových sociálních služeb. Deskriptory: ; služby sociální; koncepce budoucí; postižení mentálně; práva lidská; zařízení sociálních služeb Problematika doplatků za pobyt a péči v pobytových sociálních službách. / MAR- KOVÁ, Lucie In: MŮŽEŠ. - č. 5 (2014), s. 26. Řada nejasností pokud jde o doplatky za pobyt a péči v pobytových sociálních zařízeních se týká zejména osob s omezením svéprávnosti, které mají stanoveného opatrovníka. Dostupné z: Deskriptory: ; služby sociální; postižení; zařízení sociálních služeb; péče sociálně zdravotní; pečovatelé; příspěvek na péči; financování Doprava klientů z pobytových zařízení do zdravotnického zařízení a zpět. In: Rezidenční péče. - Roč.9, č. 4 (2013), s :obr. Doprovázení a přeprava klienta pobytového zařízení do zdravotnického zařízení v praxi. Deskriptory: ; služby sociální; postižení; mobilita; podmínky nároku; služby; asistence osobní SIG: uložené 1713 Individuální a společenské dopady využívání ústavních a komunitních služeb: Srovnání sociálních a ekonomických dopadů rozhodnutí o okruhu využívaných služeb ve vybraných modelových situacích. / BAREŠ, Pavel - TOMÁŠKOVÁ, Vladimíra Praha: MPSV, s. Studie mapuje sociální a ekonomické dopady rozhodnutí využívat určitý okruh služeb či forem podpory a pomoci u osob se zdravotním postižením. Nejprve popisuje koncepční a analytický přístup k této otázce. Následně jsou vyhodnoceny sociální a ekonomické dopady rozhodnutí o okruhu využívaných služeb či formách podpory a pomoci ve třech vybraných modelových situacích: u dospělé osoby se zdravotním postižením, která využívá služby označované jako služby, které nemají komunitní charakter, u osoby využívající služby komunitního typu a u rodičů ročního dítěte se zdravotním postižením. Provedené vyhodnocení se týká jen vybraných modelových situací a neumožňuje vyvozovat obecnější závěry. Studie tak představuje vstupní exkurz do problematiky, která doposud nebyla hlouběji a systematičtěji vyhodnocena. Zároveň ale také ukazuje možnosti využití navrženého analytického rámce a postupu pro hodnocení uvedené otázky. Dostupné z: M4PD8lJAoNPkNyYzpzOjQ3NjM4NDIzNDMyNjA1NDIwNDJlMGM0MTVmMjJmYmQwZTE2ZD A4Mjc1MzhjNDI3NjU5ZDw/JSQKDT5UeXBlOnM6Q29udGVudDw/JSQKDT5NZXRob2Q6czpJ bmxpbmu8pyukcg0%2b Deskriptory: ; postižení; situace sociální; integrace; služby sociální; financování; VÚPSV 13

14 SIG: uložené 1714 Ústavní sociální služby v České republice: Přehled a charakteristika vybraných sociálních služeb. / BAREŠ, Pavel Praha: MPSV, s. Analýza shrnuje poznatky o poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v České republice, které vyplynuly z vyhodnocení několika datových zdrojů o těchto službách. V rámci první části analýzy byl popsán širší okruh sociálních služeb relevantních pro cílovou skupinu a její další část se zaměřila na čtyři vybrané druhy sociálních služeb. V obou částech analýzy byly některé ukazatele sledovány společně za všechny sledované služby a některé samostatně za jednotlivé druhy sociálních služeb. Dostupné z: k2pd8ljaonpknyyzpzoje4nzywmdi0mjm3mdy0nzq1otjmzjkwzmzhzmq3zteyzji2zde 4OTk3MzU1M2EyM2I2Nzw/JSQKDT5UeXBlOnM6Q29udGVudDw/JSQKDT5NZXRob2Q6czpJ bmxpbmu8pyukcg0%2b Deskriptory: ; postižení; služby sociální; financování; ústavy; VÚPSV Jak komunikovat v trojúhelníku: inspektor - klient s demencí - pečující. /HRADCOVÁ, Dana In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 1 (2014), s :obr. Stanovisko Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče, Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné z: Deskriptory: ; služby sociální; postižení mentálně; pečovatelé; kvalita sociálních služeb; ústavy; pomoc sociální; péče dlouhodobá USA Systém rezidenční péče v USA. In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 1 (2014), s :obr. Rozhovor s prof. Lala A. Straussner, významnou americkou odbornicí věnující se výzkumu a výuce sociální práce na New York University Silver School of Social Work. Dostupné z: Deskriptory: USA; služby sociální; ústavy; pomoc sociální; pracovníci sociální; práce sociální; systém; péče sociálně zdravotní POSTIŽENÍ OBČANÉ Vzdělávejte své zaměstnance se zdravotním postižením. In: Veřejná správa. - Roč.25, č. 3 (2014), s. 5. V rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením, který je v gesci Fondu dalšího vzdělávání (příspěvková organizace MPSV), probíhají po celé workshopy, školení a snídaně pro zaměstnavatele. Cílem je přiblížit problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením odborné i laické veřejnosti a poskytnout informace v této oblasti. Deskriptory: ; postižení; vzdělávání-výcvik 14

15 Vzdělávejte své zaměstnance se zdravotním postižením. In: Veřejná správa. - Roč.25, č. 3 (2014), s. 5. V rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením, který je v gesci Fondu dalšího vzdělávání (příspěvková organizace MPSV), probíhají po celé workshopy, školení a snídaně pro zaměstnavatele. Cílem je přiblížit problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením odborné i laické veřejnosti a poskytnout informace v této oblasti. Deskriptory: ; postižení; vzdělávání-výcvik V byl zdravotně postižený každý desátý. / KOTÝNEK, Josef In: Statistika a my. - Roč.4, č. 4 (2014), s :obr. Ze šetření u osob se zdravotním postižením, které v roce 2013 již po druhé v historii realizoval ČSÚ ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky, vyplynulo, že z celkového počtu obyvatel bylo osob se zdravotním postižením. Která osoba se označuje za zdravotně postiženou. Věková struktura osob se zdravotním postižením v roce Typy zdravotního postižení. Příčiny zdravotního postižení. Délka zdravotního postižení. Míra zdravotního postižení. Dostupné z: Deskriptory: ; postižení; invalidita; statistika; šetření Péče rodiny rozhoduje. / KOTÝNEK, Josef In: Statistika a my. - Roč.4, č. 4 (2014), s :obr., tab. Jaké úrovně vzdělání dosáhli v roce 2012 lidé se zdravotním postižením? Kde a s kým nejčastěji bydleli? Dokázali být ve svém životě soběstační? A jak jim vyhovují zdravotní pomůcky a dostupná pomoc? Na tyto otázky nabízí odpovědi poslední šetření ČSÚ. Vzdělání zdravotně postižených osob. Rodinný stav osob se zdravotním postižením. Kvalita bydlení pro lidi se zdravotním postižením. Život bez bariér. Pobyt v zařízeních sociální péče. Zdravotní pomůcky. Důsledky postižení. Dostupné z: Deskriptory: ; postižení; vzdělání dosažené; pomůcky; pomoc sociální; pomoc sociální v rodině; bydlení; kvalita života; bariéry; ústavy; statistika Zaměstnavatelé chtějí pracovníky bez handicapů. / KOTÝNEK, Josef In: Statistika a my. - Roč.4, č. 4 (2014), s :obr., tab. Statistika o ekonomické aktivitě a dávkách sociálního zabezpečení vyplacených občanům se zdravotním postižením přináší širší pohled na uplatnění těchto osob na trhu práce. Oproti výsledkům předchozího šetření došlo ke změnám, většinou k horšímu. Dostupné z: Deskriptory: ; postižení; populace ekonomicky aktivní; zab. sociální; dávky; důchod invalidní; zaměstnanost; statistika "Vtíráme se" do všech oblastí života. / GÉBLOVÁ, Alena In: Statistika a my. - Roč.4, č. 4 (2014), s Jana Hrdá, předsedkyně Asociace pro osobní asistenci a místopředsedkyně Národní rady osob se zdravotním postižením, rozebírá důvody, proč stojí za to odstraňovat v běž- 15

16 ném životě bariéry. Úpravy pro osoby se zdravotním postižením nakonec zvyšují komfort celé populace. Dostupné z: Deskriptory: ; postižení; bariéry; integrace; kvalita života Bariéry v přístupu osob se zdravotním postižením na trh práce. / NÁDVORNÍKO- VÁ, Lenka In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.14, č. 1 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Výzkum provedený v r v Libereckém kraji, v němž jsou analyzovány názory respondentů - osob se zdravotním postižením, zaměstnavatelů a pracovníků Úřadu práce na obecné překážky integrace osob se zdravotním postižením na trh práce. Deskriptory: ; trh práce; postižení; práce-postižení; integrace; výzkum OKNA po deseti letech. / JANÝŠKA, Antonín In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 1 (2014), s "OKNA" je občanské sdružení, které podporuje osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst. Deskriptory: ; organizace; služby sociální; rodina problémová; pomoc sociální v rodině; péče sociální nestátní; postižení; postižení-děti STAŘÍ LIDÉ Sociální práce v domově "čtyř světů". / KAŠPÁREK, Zdeněk In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s :obr. Rozhovor se sociální pracovnicí Vazební věznice Praha-Ruzyně O. Rozkovcovou o projektu v Domově sv. Karla Boromejského, v rámci něhož jsou ženy ve výkonu trestu zapojovány do péče o seniory. Deskriptory: ; pomoc sociální; pomoc sociální; služby sociální; péče sociální nestátní; staří; ústavy; pracovníci sociální; vězni; organizace Sociální práce v domově "čtyř světů". Jsme spolupracovníci na jedné lodi. /KAŠPÁREK, Zdeněk In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s. 15.:obr. Rozhovor s představenou Domova sv. Karla Boromejského o projektu, v rámci něhož jsou ženy ve výkonu trestu zapojovány do péče o seniory. Deskriptory: ; pomoc sociální; pomoc sociální; služby sociální; péče sociální nestátní; staří; ústavy; pracovníci sociální; vězni; organizace 16

17 PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY Postup v řízeních o osvojení zahájených do / SVOBODA, Karel In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 3 (2014), s. 7-9.: -lit. Deskriptory: ; adopce; výchova mimo vlastní rodinu; řízení soudní; péče náhradní rodinná Rodinné právo v novém občanském zákoníku (3.). / NOVOTNÁ, Věra In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 3 (2014), Pokrač. s. 1-6, pokrač. Rodičovská odpovědnost: zastupování dítěte. Péče o jmění dítěte. Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství. Vyživovací povinnost. Výživné mezi rodiči a dětmi a předky a potomky. Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce. Společná ustanovení o výživném. Zvláštní opatření při výchově dítěte - preventivní, výchovná a sankční opatření. Deskriptory: ; právo rodinné; právo občanské; reforma; ochrana sociálně-právní; děti; rodina; manželství; rodičovství; matky; otcové; rozvody; výživné Zjišťování místa pobytu v zahraničí v rodinně-právních vztazích. / ROGALE- WICZOVÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 3 (2014), s : -lit. Deskriptory: ; právo rodinné O rozdělování sourozenců v zařízení pečujících o ohrožené děti do tří let věku (2.). / JEŽEK, Martin In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 3 (2014), Pokrač. s : -lit. Deskriptory: ; výchova mimo vlastní rodinu; ústavy; děti opuštěné; děti ohrožené; děti Rodinné právo v novém občanském zákoníku (4.). / NOVOTNÁ, Věra In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 4 (2014), Pokrač. s. 1-5, pokrač. Právní úprava poručenství, svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství. Deskriptory: ; právo rodinné; právo občanské; reforma; ochrana sociálně-právní; děti; rodina; manželství; rodičovství; matky; otcové; výchova mimo vlastní rodinu; péče náhradní rodinná; péče pěstounská; opatrovnictví; pěstouni Rozdílný charakter ústavní a ochranné výchovy aneb Je obecně vhodný a právně nadále možný výkon ústavní výchovy ve výchovném ústavu? / KŘÍSTEK, Adam In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 4 (2014), s : -lit. Deskriptory: ; právo rodinné; právo občanské; právo trestní; děti; děti ohrožené; děti opuštěné; děti problémové; ústavy 17

18 Sociální práce v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. / VANŽURA, Viktor In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s. 8. Deskriptory: ; ústavy; děti; děti ohrožené; děti opuštěné; děti problémové; výchova mimo vlastní rodinu; práce sociální; pracovníci sociální Děti ohrožené rodičovským konfliktem v centru pozornosti Společnosti sociálních pracovníků. / MATOUŠKOVÁ, Ivana In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s :obr. Stručné obsahy vystoupení ze dvou konferencí, které se v roce 2012 a 2013 konaly v Jihlavě a byly věnovány dětem, které jsou postiženy dlouhodobým vztahovým konfliktem svých rodičů. Deskriptory: ; děti ohrožené; děti týrané; konference; rozvody; rodina problémová Traumatizace dětí rodičovským konfliktem. / VANÍČKOVÁ, Eva In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 4 (2014), s :obr. Deskriptory: ; děti ohrožené; děti týrané; rozvody; rodina problémová Pěstounů na přechodnou dobu přibývá. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 3 (2014), s. 38. Stručná informace o problematice pěstounské péče na přechodnou dobu. Počet pěstounů na přechodnou dobu na začátku roku 2013 a jejich nárůst v průběhu roku. Počet umístěných dětí. Práva a povinnosti pěstounů. Deskriptory: ; péče náhradní rodinná; péče pěstounská; pěstouni; děti opuštěné Co se změnilo v resortu MPSV od ledna 2014? In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 3 (2014), s Stručný přehled změn v oblasti práce a sociálních věcí od ledna Změny podmínek pro získání průkazu OZP a příspěvku na mobilitu. Zvýšení důchodů. Změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení. Změna doby výplaty náhrady mzdy zaměstnavatelem při dočasné pracovní neschopnosti. Redukční hranice denního vyměřovacího základu v nemocenském pojištění pro rok Nejvýznamnější změny v oblastech upravovaných zákoníkem práce. Deskriptory: ; postižení; výhody; příspěvek na mobilitu; podmínky nároku; důchodyvalorizace; důchody; zab. sociální; pojistné; pojistné-výše; základ vyměřovací; nemocenské; právo pracovní; ukončení zaměstnání; odměňování; mzdy; práce-mládež ; mezinárodní Rodinná mediace v České republice a možnosti jejího uplatnění v sociální práci. / HOLÁ, Lenka - WESTPHALOVÁ, Lenka In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 1 (2014), s Charakteristika rodinné mediace jako nástroje řešení rodinných konfliktů se zaměřením na možnosti jejího využití dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí a zákona o sociálních službách. Deskriptory: ; Mezinárodní; rodina; rodina problémová; ochrana sociálně-právní; práce sociální; pomoc sociální v rodině; rozvody; právo rodinné; zákonodárství 18

19 Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 5 (2014), s. 13. Stručná informace o vládním návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Deskriptory: ; zařízení péče o děti; zařízení předškolní; práce-matky; sladění pracovního a rodinného života; daně z příjmu; výhody; rodina Rodinné právo v novém občanském zákoníku (5.). / NOVOTNÁ, Věra In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 5 (2014), Pokrač. s Rozbor dalších forem náhradní výchovy, jak je upravuje nový občanský zákoník. Osvojení. Svěření dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ústavní výchova. Deskriptory: ; právo rodinné; právo občanské; reforma; ochrana sociálně-právní; děti; rodina; manželství; rodičovství; matky; otcové; výchova mimo vlastní rodinu; péče náhradní rodinná; adopce; děti opuštěné; ústavy Vymáhání dlužného výživného pro dítě ze zahraničí (1.). / ROGALEWICZOVÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 10 (2014), s , pokrač.: -lit. Deskriptory: ; výživné; právo rodinné; rodina neúplná; řízení soudní SIG: uložené 1712 Komu pomůže navrhované zvýšení slevy na dani na dítě? / KALÍŠKOVÁ, Klára - MÜNICH, Daniel Praha: Národohospodářský ústav AV, v.v. i., s. Nová studie IDEA informuje o dopadech zvýšení slevy na dani na dítě. Její autoři uvádějí, že pokles příjmů státního rozpočtu v důsledku konečné změny může dosáhnout 4,7 mld. Kč ročně, což dvounásobně převyšuje odhad vlády. Studie vyhodnocuje dopady vládou zamýšleného zvýšení slevy na dani na druhé dítě o 500 Kč měsíčně a o 900 Kč měsíčně na třetí a každé další dítě. Celkové navýšení má být realizováno ve třech krocích a dokončeno v roce Téměř třetina celkových rozpočtových nákladů navrhovaných změn (1,5 mld. Kč ročně) by směřovala k rodinám s dětmi v horní polovině příjmového rozdělení. Průměrná domácnost s více než jedním dítětem by ušetřila přibližně Kč ročně. Nejchudší domácnosti s více dětmi by si v průměru polepšily pouze o Kč ročně, bohatší domácnosti s více dětmi by si polepšily o až Kč ročně. Dostupné z: (publ.: ) Deskriptory: ; domácnosti; děti; daně z příjmu; výhody; rozpočet státní; výdaje USA Příběhy z pěstounské péče v USA. / HANZL, Vladimír In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 1 (2014), s : -lit. Neblahé zkušenosti se systémem privátní pěstounské péče v Kalifornii. Dostupné z: Deskriptory: USA; pěstouni; péče pěstounská; výchova mimo vlastní rodinu; děti týrané; privatizace; sektor soukromý 19

20 SPOLEČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÍ OBČANÉ Sociální práce v českém vězeňství. / HNIDKOVÁ, Ivana In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s. 9. Deskriptory: ; práce sociální; pracovníci sociální; vězni Reintegrační programy RUBIKON Centra ve věznicích. / SLEZÁČEK, Bořek In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s Deskriptory: ; práce sociální; péče sociální nestátní; organizace; vězni; vězni propuštění; péče postpenit.; integrace Sociální práce v domově "čtyř světů". / KAŠPÁREK, Zdeněk In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s :obr. Rozhovor se sociální pracovnicí Vazební věznice Praha-Ruzyně O. Rozkovcovou o projektu v Domově sv. Karla Boromejského, v rámci něhož jsou ženy ve výkonu trestu zapojovány do péče o seniory. Deskriptory: ; pomoc sociální; pomoc sociální; služby sociální; péče sociální nestátní; staří; ústavy; pracovníci sociální; vězni; organizace Sociální práce v domově "čtyř světů". Jsme spolupracovníci na jedné lodi. /KAŠPÁREK, Zdeněk In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 1 (2014), s. 15.:obr. Rozhovor s představenou Domova sv. Karla Boromejského o projektu, v rámci něhož jsou ženy ve výkonu trestu zapojovány do péče o seniory. Deskriptory: ; pomoc sociální; pomoc sociální; služby sociální; péče sociální nestátní; staří; ústavy; pracovníci sociální; vězni; organizace 20

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seznam právních předpisů: ODDÍL I. ( právní předpisy jsou obsaženy v příloze) Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR.

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Prameny kapitoly : ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C..: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: Odhad Výhled Zaměstnanost ) průměr v tis.osob růst v %,,,,,,,,,, zaměstnanci

Více

ZÁKON. ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

ZÁKON. ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Čl. ZÁKON ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 592/1992

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ (SP) - největším veřejným příjmem - vykazuje znaky účelovosti - vykazuje znaky ekvivalentnosti - povinná platba ( tedy má daňový charakter) SP je uceleným, odděleným systémem,

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:  DŮVODOVÁ ZPRÁVA DŮVODOVÁ ZPRÁVA Obecná část Zhodnocení platné právní úpravy Stanovení minimálního vyměřovacího základu demotivuje jak zaměstnance, tak především zaměstnavatele, k uzavírání pracovních poměrů na zkrácený

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY DOMÁCNOSTÍ A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V OLOMOUCKÉM KRAJI. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY DOMÁCNOSTÍ A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V OLOMOUCKÉM KRAJI. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso. ŽIVOTNÍ PODMÍNKY DOMÁCNOSTÍ A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V OLOMOUCKÉM KRAJI ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 ŠETŘENÍ O PŘÍJMECH A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH DOMÁCNOSTÍ - výběrové

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Posuzování zdravotního stavu a důsledků z něj vyplývajících v nepojistných systémech sociálního zabezpečení

Posuzování zdravotního stavu a důsledků z něj vyplývajících v nepojistných systémech sociálního zabezpečení Posuzování zdravotního stavu a důsledků z něj vyplývajících v nepojistných systémech sociálního zabezpečení Seminář PSP ČR 17. dubna 2015 MUDr. Dušan Gajdoštík ředitel odboru posudkové služby MPSV Témata

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 Do vývoje dočasné pro nemoc a úraz v České republice v 1. pololetí 2014 se výrazně promítly právní úpravy nemocenského pojištění platné

Více