Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000"

Transkript

1 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery řady i5000. Postupy použití tohoto příslušenství naleznete v uživatelské příručce. Vylepšená tiskárna Kodak má tyto součásti: Pouze přední 1 Horní vodítko 1 Horní přepínatelné pozadí 1 Vysoušecí proužek 1 Štítek s pokyny k umístění tiskárny 1 Sada podložek k sání inkoustu Přední a/nebo zadní 2 Vozíky vylepšené tiskárny 1 Kazeta s černým inkoustem do vylepšené tiskárny 2 Volitelná deska s tištěným obvodem 1 Šroubovák Instalace přední tiskárny Před začátkem práce musí být skener vypnutý a vypojený ze zásuvky. 1. Otevřete kryt skeneru. POZNÁMKA: Horní vodítko je nutné nainstalovat se správnou orientací. 4. Uvolněte horní přepínatelné pozadí. Pomocí dodaného šroubováku uvolněte všechny čtyři šrouby. 5. Odpojte konektor, který upevňuje přepínatelné pozadí, a vyjměte přepínatelné pozadí. 2. Uvolněte šrouby na obou koncích horního vodítka a vyjměte ho z pozice. 3. Nainstalujte vodítko vylepšené tiskárny a utažením šroubů ho zajistěte. Neutahujte šrouby příliš. 6. Připojte kabel přepínatelného pozadí a zarovnejte pružiny na jeho konci. Utáhněte šrouby. Neutahujte šrouby příliš. 1 září 2014

2 7. Zkontrolujte, zda se přepínatelné pozadí může volně pohybovat nahoru a dolů. 8. Sejměte magnetický černý proužek ze základny skeneru. 13. Otevřete víko tiskárny a vyjměte kryt tiskárny. 9. Nainstalujte podložky k sání inkoustu. POZNÁMKA: Kryt tiskárny nebude nutné znovu instalovat. 14. Povolte, ale nevyjímejte, dva šrouby a nainstalujte volitelnou desku s tištěným obvodem tak, že ji zasunete za oba šrouby a ty poté utáhnete (viz obrázek). 10. Namísto černého proužku, který jste vyjmuli v kroku 8, nainstalujte vysoušecí proužek. 11. Vyčistěte vodítko a přepínatelné pozadí pomocí měkké látky, která neuvolňuje vlákna. 12. Zavřete kryt skeneru a vyjměte výstupní zásobník. 15. Připojte kabel tiskárny k pravé straně volitelné desky s plošnými spoji. 2 září 2014

3 16. Přichyťte vozík vylepšené tiskárny k zelenému vozíku, jak ukazuje obrázek. 19. Otevřete nové balení kazety s inkoustem aodstraňte ochranné víko. 20. Zatlačením na držadlo vozíku tiskárny otočte vozík tiskárny nahoru. 21. Zaklapněte kazetu s inkoustem do vozíku tiskárny podle obrázku. 17. Připojte kabel tiskárny od vozíku tiskárny k levé straně obvodové desky tiskárny. Zkontrolujte, zda je měděná strana kabelu tiskárny umístěna směrem dolů. 22. Otočte vozík tiskárny nahoru a zaklapněte kazetu s inkoustem na místo. 18. Zarovnejte a přilepte štítek s pokyny k umístění tiskárny na vnitřní stranu krytu tiskárny, jak ukazuje obrázek. 3 září 2014

4 23. Posuňte vozík tiskárny do požadované polohy pro tisk. Informace o změně poloh pro tisk najdete v uživatelské příručce, v kapitole 4, Tisk dokumentů. 2. Povolte, ale nevyjímejte, dva šrouby a nainstalujte volitelnou desku s tištěným obvodem tak, že ji zasunete za oba šrouby a ty poté utáhnete (viz obrázek). 24. Zavřete kryt tiskárny a vraťte výstupní zásobník na místo. 25. Restartujte skener a aplikaci skeneru. 26. Spusťte zkušební tisk. Další informace naleznete v části Spuštění zkušebního tisku ve čtvrté kapitole uživatelské příručky. 3. Připojte kabel tiskárny k levé straně volitelné desky s plošnými spoji. Instalace zadní tiskárny (pouze skener i5850) POZNÁMKA: Vozík tiskárny / kazetu s inkoustem lze nainstalovat na levou i pravou stranu podle toho, kde chcete tisknout. 1. Zvedněte a sejměte zadní kryt. 4. Přichyťte vozík vylepšené tiskárny k zelenému vozíku, jak ukazuje obrázek. 4 září 2014

5 5. Připojte kabel tiskárny od vozíku tiskárny k pravé straně obvodové desky tiskárny. Zkontrolujte, zda je měděná strana kabelu tiskárny umístěna směrem nahoru. 9. Zatlačením na držadlo vozíku tiskárny otočte vozík tiskárny doleva. 6. Otevřete nové balení kazety s inkoustem aodstraňte ochranné víko. 7. Otočte vozík tiskárny doprava. 10. Posuňte vozík tiskárny do požadované polohy pro tisk. Informace o změně poloh pro tisk najdete v uživatelské příručce, v kapitole 4, Tisk dokumentů. 8. Zaklapněte kazetu s inkoustem do vozíku tiskárny podle obrázku. 11. Vraťte zadní kryt zpět. POZNÁMKY: Všechny vyjmuté části (např. horní vodítko, horní přepínatelné pozadí, černý proužek a kryt tiskárny) uchovejte pro případ, že byste později chtěli popisovač vyjmout. Likvidace kazety s inkoustem: Informace o recyklaci tiskového spotřebního materiálu a likvidaci kazet s inkoustem v souladu s místními předpisy naleznete na webu společnosti Hewlett-Packard. Když je nainstalována přední i zadní tiskárna, lze nainstalovat pouze jednu inkoustovou kazetu. Pokud je inkoustová kazeta v obou tiskárnách, dojde k chybě. 5 září 2014

6 Kodak Alaris Inc Mount Read Blvd. Rochester, NY Kodak Alaris Inc. Všechna práva vyhrazena. Ochranná známka a grafické prvky Kodak jsou používány v rámci licence od společnosti Eastman Kodak Company. Web: 6 září 2014