část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "---------------- 4.část ---------------------"

Transkript

1 část Zadání cvičných testů k přípravě na Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd realizované centrem Cermať~ Následující cvičné testy nebyly vytvořeny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání Cerrnoř". Cvičný test z českého jazyka Cvičný test k přípravě na testy zadávané centrem Cermat Zadání cvičného testu z českého jazyka. 106 ~3 Cvičný test z českého jazyka Cvičný test k přípravě na testy zadávané centrem Cermat Zadání cvičného testu z českého jazyka Cvičný test z českého jazyka Cvičný test k přípravě na testy zadávané centrem Cermat Zadání cvičného testu z českého jazyka 114 Cvičný test z českého jazyka Cvičný test k přípravě na testy zadávané centrem Cermat Zadání cvičného testu z českého jazyka 118 Cvičný test z českého jazyka Cvičný test k přípravě na testy zadávané centrem Cermat Zadání cvičného testu z českého jazyka. 123 ~7 Cvičný test z českého jazyka Cvičný test k přípravě na testy zadávané centrem Cermat Zadání cvičného testu z českého jazyka 128 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd je projekt realizovaný Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání Cer-noř", organizační složkou MŠMT ČR. Testy jsou zadávány no vybraných základních školách v celé České republice. Žáci se tedy s nimi mohou setkat bez ohledu na to, jaká forma přijímacích zkoušek probíhá na střední škole, kam se hlásí. Testování je realizováno v rámci systémového projektu ESFKvalito I, který je od roku 2005 spolufinancaván Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. V roce 2004 bylo testování spuštěno v Karlovarskérn kraji, o rok později proběhlo v kraji Karlovorském, libereckém a Pardubickém. V roce 2006 byly poprvé jednotné testy zadávány žákům za standardizovaných podmínek ve 12 ze 14 krojů ČR, v roce 2007 proběhlo testování současně ve všech krajích kromě Prahy. ID Test oznočený tímto symbolem je uveden v iedné z těchto publikací edice Testy nakladatelství Dídokns: Testy z českého jazyka 2009, Testy z matematiky 2009, Testy všeobecné \:s Test označený tímta symbalem lze vyhadnotittaké na adrese Saučástí vyhadnocení je i analýza problematického učiva a doporučeni, jak postupovat. aby se studijní výsledky zlepšily.

2 Letosse projekt zaměřený na monitorování výsledků vzdělávání žáků v devátých třídách a jim odpovídojících ročnících víceletých gymnázií uskutečnil dne 29. ledna Monitorování výsledků probíhalo formou testů ve třech oblostech: dovednosti v českém jazyce, matematické dovednosti a obecné dovednosti. Více informací o Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd můžete získat na l.cz nebo na jednotlivých krajských úřadech. (Zdroj: upraveno) Tento druh cvičných testů byl zařazen do publikace zejména proto, že některé střední školy mohou dosažený výsledek zohledňovat jako jediné nebo doplňkové kritérium pro přijetí ke studiu. 5. část Výsledky a bodování testů Výsledky a bodování testů II) Testoznočený tímtosymbolemje uvedenv jedné z těchto publikocíedice TestynokladatelstvíDidokns: Testyz českého [ozvko 2009, Testyz matematiky2009, Testyvšeabecné ~ Testaznačený tímtosymbolemlze vyhodnotittaké na adrese je i analýzo problematickéhoučiva a doporučení, jak postupovat,aby se studijnívýsledkyzlepšily.

3 4. část Zadání cvičných testů k přípravě na Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd realizované centrem Cermat ~;;;;;;;;;;;;;;;;~~=~...!Příprava k testům Cermat -==::::&:ll_

4 Informace o Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd je projekt realizovaný Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání Cermat'", organizační složkou MŠMT ČR. Testy jsou zadávány na vybraných záklodních školách v celé České republice. Žáci se tedy s nimi mohou setkat bez ohledu na to, jaká forma přijímacích zkoušek probíhá na střední škole, kom se hlásí. Testování je realizováno v rámci systémového projektu ESF Kvalita I, který je od roku 2005 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. V roce 2004 bylo testování spuštěno v Karlovorském kraji, o rok později proběhlo v kraji Korlovorském, libereckém a Pordubickém. V roce 2006 byly poprvé jednotné testy zadóvány žákům za standordizovoných podmínek ve 12 ze 14 krajů ČR, v roce 2007 proběhlo testování ve všech krajích kromě Prahy. Letos se projekt zoměřený na monitorování výsledků vzdělóvání žáků v devátých třídóch o jim odpovídojících ročnících víceletých gymnázií uskutečnil dne 29. ledna Monitorování výsledků probíhalo formou testů ve třech oblastech: dovednosti v českém jozyce, matematické dovednosti, studijní dovednosti. Více informací o Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd můžete získat no o nebo no jednotlivých krajských úřadech. (Zdroj: upraveno) Tento druh cvičných testů byl zařazen do publikace zejména proto, že některé střední školy mohou dosažený výsledek zohledňovot jako jediné nebo doplňkové kritérium pro přijetí ke studiu. Následující cvičné testy nebyly vytvořeny Centrem pra zjišťování výsledků vzdělávání Cermat ". Čas k vypracování: 40 minut. Pomůcky žádné. 1. Vyber větu, ve které je chyba v interpunkci: a) Pocítila velkou radost, když si uvědomila že se blíží konec jejího trápení. b) Odborníci varovali před nebezpečím, které může nastat při nepoučené manipulaci s výrobkem. c) Rozhodování o tomto zákoně nebylo na programu parlamentní schůze, bylo odloženo o měsíc. dl Velitel spojeneckých vojsk byl v tisku karikován, ačkoliv byl ve skutečnosti inteligentní a vojensky velmi schopný. 2. Která věta obsahuje chybný tvar podstatného jména? al Ředitel dal pokyn, aby se všichni žáci shromáždili před školou. b) Nechali ho na holičkách. e] O stavebních pracech vás budeme včas informovat. dl Napište, kterými slovními druhy mohou být označená slova. 3. Ve které větě je nadbytečné slovo? e) Pochybnosti o synových schopnostech svého syna měla i paní lánská. b) Nelze vyloučit, že kdyby se o nemoci dověděl dříve, byla by léčba úspěšná. c) Princ musel při velení armádě plně respektovat rady náčelníka štábu. dl Víte dobře, že mě ještě nikdy nechytili. 4. Které souvětí není pravopisně správně? e] Na svůj úlovek, který byl vskutku obrovský, čekal celý život. b] Od události, o níž se v rodině stále hovoří, uplynulo už dvacet let. e) Do města přijel známý spisovatel, aby zde uspořádal autogramiádu. d) Zdálo se, jako by Pavel, který se mně neustále na něco ptal, svoje otázky ani nemyslel vážně. 106

5 -xr k Robotický posilovač celý proces rehabilitace výrazně urychlí a zefektivní. Zařízení se skládá z pevných dlah připevněných k paži a z motoru, který dlahami pohybuje, a tím uvádí do pohybu i paži. Posilovač snímá _ čidel připevněných ke svalům na paži slaboučké impulzy, jež vysílá poškozené mozkové centrum. (Lidové noviny, ) S. Které tvrzení neodpovídá svým obsahem výchozímu textu? a) Pevné dlahy pohybují motorem, a tím uvádí do pohybu také paži. b) Ke svalům na paži jsou připevněna čidla. c] Čidla pomáhají snímat impulzy vyslané mozkovým centrem. d) K urychlení rehabilitace slouží robotický posílovač. 6. Urči, kterým větným členem ve výchozím textu je slovo výrazně: a) přívlastek neshodný, b) jmenný přísudek, c) příslovečné určení, d) přívlastek shodný. 7. Urči, který výraz patří na vynechané místo v textu: a) díky, b) včetně, c) pomocí, d) bez. IPtač;'ChřiPka, jež se oběvila před osmi lety v jihovýchodní Asii,si vyžádala utracení 140 miliónů kusů drůbeže. Onemocnělo jí asi sto lidí, z nichž na šedesát zemřelo. (http://www.novinky.cz/specia/yl , upraveno) 8. Urči, ve které části textu je pravopisná chyba: a) jež se oběvila, b) vyžádala utracení, c) z nichž na šedesát, d) 140 miliónů kusů. c Jezdit na špatně nafouknutých gumách je nerozum. Neekonomický a nebezpečný. Nesprávné huštění působí nerovnoměrné opotřebení a kratší životnost plášťů. Podhuštění zvýší spotřebu, přehuštění ji však nesníží. Nesprávný tlak v pneumatikách zhoršuje ijízdní vlastnosti vozu a zvyšuje riziko nehody. (http://www.ihned.cz ) 9. Urči, kterým slovem můžeme nahradit slovo riziko v poslední větě: a) okolnosti, b) nebezpečí, c) situaci, d) případy. 10. Rozhodni, co z textu nevyplývá: a) Když hustíme pneumatiky špatně, mohou mít menší životnost a opotřebovávají se nerovnoměrně. b) Nesprávně nafouknuté pneumatiky jsou nebezpečné. c) Spotřebu vozu můžeme snížit pomocí podhuštěných pneumatik. d) Na jízdní vlastnosti vozu má vliv nesprávný tlak v pneumatikách. Q 107

6 11. Ve které možnosti je výraz kolem předložka? a) Když se to vezme kolem a kolem, měli zase pravdu. b) Naštvaně praštil kolem o zem. e) Kolem skupinky vojáků se postavila nepiátelská jednotka. d) Rozhlížel se pořád všude kolem. IHyperbola - záměrné a průzračné (zřejmé) přepínání skutečnosti sledující zdůraznění subjektivní závažnosti věci; nadsázka, zveličení (Slovník cizích slov) 12. Urči, která možnost nejlépe odpovídá výchozímu textu, a obsahuje tedy hyperbolu: a) Musel dvacetkrát napsat, že při vyučování se nevyrušuje. b) Tonda to včera fakt přehnal. c] Snad stokrát jsem ti říkala, ať tam nechodiš! d) Na křižovatce došlo k dramatické situaci. 13. Ve které větě je chybný tvar číslovky' a) Desetimetrové plameny sežehly několik stromů. b) Údajně vzal úplatek ve výši několika sto tisíc. e) Po nehodě zůstala mimo silnici dvě zcela zdemolovaná auta. d) Patnáct procent jako daň se má platit z vyšší mzdy. 14. Přiřaď ke každé odpovědi herce (1-3) patřičnou otázku (a-e): Odpovědi: 1. Asi to, že jsem natáčeni zvládl se svou fyzickou kondicí. 2. Všechl1y jsem je přece jenom neabsolvoval, ale můžu se pochlubit, že osmadevadesát procent z nich al1o. 3. Uvidíme, co přijde. Otázky: a) Jako divák si často kladu otázku, kolik z nebezpeěnych scén odehraje herec a kolik kaskadér... b) Působíte jako iťasiny muž. e) Co vás nejvíc překvapilo l1a natáčeni velkého hollywoodského snímku? d) Jak moc dramaticky ve skutečnosti probíhá natáčeni jedné akční scél1y? D 101 e) A co vaše další kariéra? i (MF DNES, , upraveno) 15. Uspořádej úryvky tak, aby sestavený text dával smysl: _ Požár zničil část čerpací stanice a dvě auta a lehce zranil dva montéry. _ Hasiči přijeli na místo do patnácti minut po nahlášení ohně, který se jim však dlouho nedařilo uhasit. _ V neděli vpodvečer vypukl na benzínové pumpě nedaleko Kladna silný požár. _ Během chvíle plameny šlehaly pět metrů vysoko. 16. Který titulek nepatří do rubriky Kultura' a) Lékařské umění na sále, b) Mezi ploty zahrají i zahraniční interpreti, e) Nové knihy "starých" autorů, d) Zlínský festival uvede i premiéry. 108

7 Přechodník minulý se tvoří zpravidla jen od sloves vidu dokonavého, a to od kmene minulého: a) Je-Ii minulý kmen zakončen na souhlásku, má přechodník minulý v jedno čísle v muž. rodě tvar bez zvláštního zakončení, v žen. a střed. rodě je zakončen na -ši, v množ. čísle ve všech rodech společně na -še. b) Je-Ii minulý kmen zakončen na samohlásku, je přechodník minulý v jedno čísle zakončen na -v (v muž. rodě), -vši (v žen. a střed. rode), v množ. čísle ve všech rodech společně na -vše. (B. Havránek, A. Jedlička: Česká mluvnice) 17. Rozhodni o každé větě, zda je napsána jazykově správně (ano/ne): a) Přiblíživ se k tatínkovi, vybafl na něj. b) Vyslechnuvše můj referát, rozhodla ředitelka o konci hodiny. c) Přinesši dárek domů, hned jej rozbalil. d) Vykonavše přidělený úkol, oddechli si. 18. Ve které větě nutně chybí sloveso? a) Sem, ale rychle! b) To skutečně nebezpečná porucha. e) Žába žbluňk do kaluže. d) Mami, už ne! 19. Ve kterém úryvku je pravopisná chyba? a) V druhé polovině ledna a koncem února se prostřednictvím ů rozšířil nový typ viru. b) Je přijemné občas najít www stránky, které nabízejí maximum informací a minimum reklam. c) Na dotyčné adrese byfiremní stránky hledal asi málokdo. d) Propojovací poplatky svým navýšením spůsobily zdražení celé služby. 20. Která věta je formulována nejméně obratně? a) Podstatnou změnou promítne se do růstu cen izvýšení nižší sazby daně. b) Kolegové, kteří ho dosud bránili, připustili, že jeho výrok byl nešťastný. c) Jedná se o silný životní příběh nešťastného člověka. d) Po poradě s právníkem se rozhodl svůj návrh stáhnout. 21. Ve které větě je chybný tvar přísudku? a) Jedinou měřenou hodnotou v tomto testu byla délka. b) Konečně se stal rozumnější. c) V hodinách hrklo. d) Novému slonovi říkali Bimbo. IPozor, pokud budete připojeni přes telefonní linku, myslete na to, že cena internetového připojení není jediná, kterou budete platit. (MF DNES, ) 22. Urči, kterou možností lze nahradit spojku pokud z výchozího textu: a) i když, b) budete-li, c) že, d) avšak. 109

8 23. Ve které větě je chybný slovosled? a) Zpráva, že nádraží otevře se po opravě, nebyla pravdivá. b) Prospekty naleznete pochopitelně také v anglické verzi. c) Někteří zákazníci vyžadují pečlivě organizovanou dovolenou i s průvodcem. d) Dvě procenta ubytovacích zařízení nevyhovovala normám. 24. Ve které větě je obsažen 2. stupeň příslovce? a) Nakonec to bude lepší, uvidíš. b) Oba se celou dobu tvářili stejně. e] Toto divadelní představení trvalo kratčeji než to minulé. d) Někdo utrácí za značkové oblečení opravdu hodně peněz. 25. Ve které větě je použito podstatné jméno v 7. pádě čísla jednotného? a) Typický klient této poradny je spíše konzervativní. b) Vrátil se brzy a s omluvami. c) Seznámili jste se už s výhodou tohoto přístroje? d) Celkově počet zahraničních turistů narostlo několik procent. Čos k vypracování: 40 minut. Pomucky žádné. 1. Ve které větě je chybný tvar příslovce? a) Snadnější je jít okolo. c) Naposledy ho viděl předevčírem. b) Pořád se všemu smáli. d) Lepčeji se rozhodnout nemohl. 2. Ve které větě je pravopisná chyba? a) Byl to společný majetek obou sester. b) Historicky první sraz abiturientů proběhl před 100 lety. c) Zážitky z dětství ovlyvňují celý život. d) Blízký citový vztah ke své zemi si zachovali. 3. Ve které větě je chyba v interpunkci? a) Nemohla se pořád rozmyslet, jakou barvu auta vybrat. b) Musí se zjistit, kdy zmizel jinak se stane neštěstí. c) Seděli u stolu, který stál úplně vzadu, v rohu. d) Navštívili mne, když jsem ještě bydlel u rodičů. extkulm1 Vysoké částky u sebe mají Češi nejčastěji při nákupu auta. Vprůzkumu odpověděl každý sedmý, že právě při této příležitosti držel v rukou nejvyšší částku v životě. Podle oslovených zástupců autobazarů přitom nehraje roli, zda si kupují auto za desítky či stovky tisíc. Obliba hotovosti při velkých nákupech má však svůj původ také v limitech a několika procentních poplatcích, které banky uplatňují při platbách kartou u obchodníka. (MF DNES, ) 110 n

9 4. Které tvrzení vyplývá z textu? a) Každý sedmý člověk v České republice si koupil auto. b) Lidé platí kartou desítky až stovky tisíc ročně. c) Při platbě kartou si banky účtují několikaprocentní poplatky. d) Zástupci autobazaru si kupují auta za stovky tisíc. Obdobný trend lze očekávat i u lesní produkce. Velmi tvrdý boj o vodu bude svádět zejména zemědělství a stále více bude suchem sužován střed a jih Evropy. Současných dvacet procent plochy kontinentu strádající nedostatkem vody se zvýší na více než třicet a počet ohrožených obyvatel se může do konce století zvýšit V až na dvojnásobek. (MF DNES, ) 5. Urči, kterým výrazem nelze nahradit slovo trend z výchozího textu: a) tendence, b) bilance, e) vývoj, d) scénář. 6. Které tvrzení nevyplývá z textu? a) Do konce století může být suchem ohrožen až dvojnásobek obyvatel. b) 20 % lesní produkce je závislých na vodě. e] edostatkem vody bude stále více sužován i jih Evropy. d) Voda bude chybět v zemědělství. [/ ~ V""",' <poj", lze doporučí skutečně jen lidem, kteři si otevřou internet párkrát do měsíce, aby napřiklad I zjistili, v kolik jim jede autobus do Hradce Králové nebo zkontrolovali y. I když i to může být problém. Jestliže jim někdo pošle do elektronické pošty větší soubor, "nedoplatí se': (MF DNES, , upraveno) 7. Kterou možností lze nejlépe odstranit nejednoznačnost vyjádření v úseku textu Jestliže jim někdo pošle do elektronické pošty větší soubor, "nedoplatí se" (není jasné, zda se "nedoplatí" ten, kdo soubor pošle, nebo ten, kdo ho dostane)? a) Jestliže pošlou do elektronické pošty větší soubor, "nedoplatí se". b) Jestliže dostanou do elektronické pošty větší soubor, "nedoplatí se". c) I když je někdo pošle do elektronické pošty, "nedoplatí se". d) Jestliže jim někdo pošle do elektronické pošty větší soubor, zaplatí to. 8. Urči, kterou možností lze nahradit spojku v úseku výchozího textu Jestliže jim někdo pošle do elektronické pošty větší soubor, "nedoplatí se": a) pokud, b) přestože, c) ale, d) protože. 9. Ve které větě je nadbytečné slovo? a) Dejte si pozor na poplatky a podmínky smlouvy. b) Sepište své požadavky a obvolejte jednotlivé provozovatele. e] Měsíční paušál se platí každý měsíc. d) Stačí zadat dva libovolné údaje I'

10 10. Který text nelze označit jako inzerát? a) Hledáme pracovníka do ekonomického úseku. Znalost anglického a německého jazyka podmínkou, SŠ vzdělání také podmínkou. b) Firma přijme strojníky a pomocné dělníky výroby betonového zboží do HPP i brigádníky. c) Hledal jsem místo po dokončení SŠ. Se svými znalostmi AJ a NJ a řidičským průkazem sk. B jsem požadoval pozici poradce ekonomického oddělení. d) Pracovníky montáže ve výrobě elektrosoučástek hledá zahraniční firma. Nové zaměstnance zaučíme. Požadujeme zručnost, pečlivost, odpovědnost. k "To mně vlastně vadilo nejvíc: že přítomností mediků si tato akce vytvářela pokrytecky jakési morální alibi, falešné zdání,osvětové akce'. Kdo však má vážný zájem o anatomii, má bezpočet možností poučit se v muzeích, knihovnách, na internetu, existuje mnoho výukových filmů a televizních pořadů. Bylo by jistě zajímavé spočítat, kolik lidí tam šlo opravdu z,vědeckého zájmu' a kolik přivábila senzace. Nemohu se ubránit podezření, že pořadatelé toužili po skandálu a,negativní reklamě', která samozřejmě zvyšuje návštěvnost." (MF DNES, ) 11. Které tvrzení není názorem autora? a) Poučení o anatomii lze najít v muzeích, na internetu či ve výukových filmech. b) Podezřívám pořadatele, že chtěli zvýšit návštěvnost "negativní reklamou". c) Nejvíce oceňuji, že byli přítomni i medici. d) Je otázkou, kolik lidí přivábila pouze senzace. 12. Ve které větě je chybný tvar podstatného jména? a) Právě tyto úkoly mu zhoršily výsledek celého testu. b) Dospělí řešili přijímací testy na střední školu. c) Pes stál pouze na třech nohouch. d) V kalendáři chybělo několik listů. 13. Ve které větě je chybně utvořený přísudek? a) Ledoborce před sebou hrnuly masy ledu. b) Rozhodli jsme se, že jarní prázdniny strávíme na horách. ti c) O jaký druh hořlaviny se jedná? ;2 d) Jejich přátelé jsou často veselými. 14. Přiřaď ke každé odpovědi (1-3) patřičnou otázku (a-e): Odpovědi: 1. Přehnané náklady na infrastrukturu. 2. Studoval jsem ekonomii a sport. 3. Například Barcelona v roce Otázky: a) Která olympiáda se naopak vydařila? b) Co je tedy hlavním nebezpečím pro přípravu olympiády? c) Jak jste se dostal k výzkumu ekonomiky olympijských her? d) Je vůbec možné uspořádat olympiádu, která by vydělala? e) Roste zásadně podíl bezpečnostních nákladů na celkových nákladech? (MF DNES, , upraveno)

11 Vyjednávání s nadřízeným se často neobejde bez diplomatických kliček. Podstata však bývá jednoduchá: nabídnout náležitou protiváhu. Vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je druhem obchodu. Jeden poskytuje peníze a jiné výhody, druhý odvádí práci. Obě potřeby musí zůstat vyvážené. (MF DNES, ) 15. Který nadpis nejlépe odpovídá obsahu úryvku? a) Víte, jak na šéfa?, b) Snadné obchodování, c) Nestěžujte si a jednejte, d) Chci přidat. 16. Uspořádej úryvky tak, aby sestavený text dával smysl: _ Půl dne maso ponecháme v připravené marinádě. _ Pekáček vymažeme tukem, poklademe vrstvou plátků brambor a na ně uložíme části kuřete. _ Kuře rozporcujeme, osolíme a potřeme česnekem. _ K pokrmu se jako příloha hodí zeleninový salát. t K Je-Ii v uvozovkách celá věta, píšou se příslušná interpunkční znaménka (tečka, čárka, vykřičník, otazník) na konci této věty před druhým uvozovacím znaménkem. Je-Ii uvozovací věta do přímé řeči nebo citátu vložena, označuje se uvozovkami dole i nahoře každý jednotlivý úsek přímé řeči nebo citátu. (Pravidla českého pravopisu) 17. Rozhodni o každé možnosti, zda je utvořena v souladu s výchozím textem (ano/ne): a) "Máš už': otočila se máma na Pavlíka, "hotové úkoly?" b) "Zeptej se, povídá učitel, kdy mohou rodiče přijít do školy." c) "Lidé milují senzace," opáčil, "a s tím se nedá nic dělat. " d) "To je moje hračka," rozkřikla se Adélka, "nemůžeš mi ji přece vzít!" 18. Která věta obsahuje zájmeno ve 3. pádu? a) Bez ní se určitě neobejdeme. e) Jeho rodiče nepiišli včas. b) Přece mu nebudeš věřit! d) Všichni byli vybráni už dopoledne. Klima,jinak také podnebí, se velmi často zaměňuje s počasím. Avšak na rozdíl od počasí, které je dáno okamžitým stavem atmosféry pozorovaným nad určitým místem, je klima ovlivněno řadou faktorů. Svoji roli hraje dlouhodobý charakteristický režim atmosférických stavů, podmíněný energetickou bilancí, cirkulací atmosféry, charakterem aktivního povrchu a dnes velmi už i člověkem. (MF DNES, ) 19. Urči, kterým slovem lze nejlépe nahradit slovo faktorů v textu: a) nápadů, b) otazníků, c) činitelů, d) rozhodnutí. 20. Urči, které slovo lze doplnit na volné místo v textu: a) pravděpodobně, b) nejistě, c) moderně, d) způsobně.

12 b) 21. Ve které větě je chybný slovosled? a) Má to logiku. b) Svobodu rozhodování jim zaručuje i vysokoškolský diplom. e) Tomáš je sice hezoun, ale velký suchar. d) Není možné, aby stáli na stupni stejném. 22. Ve které větě není chyba v interpunkci? a) Znalosti dětí jsou velké ale nevyrovnané. e) Všichni zaměstnanci chtějí aby chodili na obědy. b) Ale to se mi snad zdá! d) Zdá se že představa muže jako živitele, bere zasvé. 23. Ve které větě je chybný tvar podstatného jména? a) Jedná se o dosti hustě stavěný keř, vysoký asi 1,5 metru s bílými květy. b) Mezi oknama byla vždy ráno sražená voda. e) Byl okouzlen loďmi plujícími do přístavu. d) Několik krabic s knihami bylo naskládáno pod oknem. 24. Urči, která věta obsahuje příslovečnou spřežku nahlas: o a) Jako zpěvačka si musela dávat pozor A to potom zpívala opravdu hodně o e) vypravěče se nedalo vůbec soustředit. d) Před zkoušením se vymlouval a bolest v krku. 25. Ve které větě se nehovoří o počasí? a) Letní dny jsou dny s denním maximem teploty vzduchu nejméně 25 stupňů. b) První sníh se může vyskytnout i v nižších polohách už v září. e) Na přelomu ledna a února jezdíme na dovolenou do teplých krajin. d) Po období sucha přišla vlna bouřek. Čas k vypracování: 40 minut. Pomůcky žádné. 1. Ve které větě je pravopisná chyba? a) Odborníci dávno vědí, že škodliviny ve vzduchu, ve vodě ipůdě mohou poškodit zdraví člověka. b) Látky, se kterými se pracovníci setkávají, mohou mít karcinogení účinky. e) Kouření je škodlivý faktor a snižuje lq. d) Teprve potom získali jednoznačný důkaz o jeho existenci. 2. Která věta neobsahuje přídavné jméno? a) Sytý nevěří tomu, kdo má hlad. b) Obdivuji [anáčkovy skladby. e) V hrnku byla chladnoucí káva. d) Dětství je nejkrásnějším obdobím. 3. Ve které větě je chybně utvořený přívlastek? a) Autor hudby vychází z místního folkloru. b) Neustávejte ve své bohulibé činnosti! e) Hodnotu nového literárního díla prověří čas. d) Potichu se bavili o přijdoucím kamarádovi.

13 4. Vekteré větě není chyba v interpunkci? a) Jedna z nejslavnějších hereček světa, natáčející nový film a její manžel, který ji doprovází, přijeli do Prahy. b) Zůstalo u návrhu, přesto po krizi trh opět ožil. e] A protože kritiky byly negativní pustil se do nové práce, aby zapomněl. d) Kdyby přijeli současně ani by se do sálu nevešli. 5.,,lak který. Když bulvární novináři píšou nepravdivý věcijenom proto, aby dostali svoji gáži, tak to mě pěkně štve. " Na kterou otázku hudebník odpovídá? a) Vědělijste, do čeho jdete? b) Míváte před vystoupením nějaký rituál? e) Říká se o vás, že nemáte rád novináře a kritiky. Proč? d) Máte přehled o svých konkurentech? (Lidové noviny, ) 6. Který úryvek hovoří o skutečných účincích vitaminových doplňků? a) Konzumenti věří, že jim vitaminové doplňky dodají potřebnou energii, ochrání je před mnohými chorobami, a tím jim rovněž prodlouží život. b) Nadměrné množství vitaminů dodávaných v nepřirozené formě nám spíše škodí. Vědci dokonce zjistili, že může zvyšovat riziko onemocnění některou z vážných chorob. c) Den začínají sklenkou vody s rozpuštěným multivitaminem, oběd spláchnou koktej lem.ochucenym" vitaminem B a večer pro jistotu spolknou třeba ještě.céčko". d) O prospěšnosti konzumace přirozeně vzniklých vitaminů však vědci žádné pochybnosti nemaji. (Lidové noviny, ) Je těžké předpokládat, že lidstvu se někdy podaří vymýtit takové zcela negativní jevy, jako je týrání dětí. I když společnost se snaží a v různých kulturních zemích již dávno platí paragrafy, které zakazují nejen týrání, ale ijakékoliv fyzické dětí. Je třeba přiznat si, že v tomto směru jsme pozadu a máme co dohánět. Důležité je nerezignovat a snažit se aktivně napomáhat. (Lidovénoviny, ) 7. Urči, které slovo patří na vynechané místo v textu: a) cvičení, b) trestání, c) soutěžení, d) aktivity. 8. Který výrok je názorem autora? a) Zcela odstranit týrání dětí se asi těžko podaří. b) V kulturních zemích děti už netýrají. c] Musíme rezignovat, pak se vše povede. dl Týrání dětí není třeba zakazovat zákonem. 9. Která věta obsahuje sloveso nedokonavé? a) Tak už konečně přijd! b) Na konci lesní pěšinky spatři! další turistickou značku. c) Na výlet s sebou ponesu jen malý batůžek. d) Přineseš i tu novou knihu?

14 IT l( k (E Mám za to, že se setká se čtenářským ohlasem. Spousta lidí, kteří mají v knihovně prozaickou verzi, si koupí i tuto. (http://www.novinky.cz/kultural ) 10. Urči, kterou možností nelze nahradit slovní spojení mám za to: a) myslím si, b) rozhodl jsem, e) řekl bych, d) soudím. 11. Ve které větě je obsaženo nadbytečné slovo? a) Pětimetrové plameny šlehaly ze střechy jednoho z domů v areálu statku pět metrů vysoko. b) Ještěje možné změnit názor. e) Ani dnes není úplně jasné, kdo z nich to byl. d) Do médií unikla na začátku minulého týdne část policejního výslechu. 12. Která z možností obsahuje číslovku druhovou? a) Dvě stě let nebyl zámek opravován, a proto se nelze divit, v jakém je stavu. b) Chtěli si to říct mezi čtyřma očima, ale v místnosti pořád někdo byl. e) Několikery dveře, byť byly nové, nešly vůbec zavřít. d) Loňského ročníku se zúčastnil dvojnásobný počet platících diváků. Ixt Američtí experti začali opět měřit ve vojenském újezdu Brdy.Zkoumají geologické a hydrologické podmínky pro případnou stavbu radaru. V týmu je 38 osob. Měření skončí v sobotu. (http://www.novinky.cz/domacil ) 13. Urči, kterým slovem lze nahradit slovo experti: a) vojáci, b) odborníci, e) cizinci, d) přátelé. 14. Ke každému z ustálených rčení přiřaď spojení vysvětlující jeho význam: 1. mít pod čepicí, ~ 2. mít na čele Kainovo znamení) ;8 3. mít oči všude, ~ a) být stále hladový, b) všeho si všímat, e) být chytrý, d) je mu to vrozené, e) být poznamenán potupou. 15. Uspořádej úryvky tak, aby sestavený text dával smysl: _ Kolaudace proběhla bez problémů, takže ji mohl s rodinou oslavit. _ Už v květnu loňského roku si J. P. zažádal na příslušném úřadě o stavební povolení. _ Úřední rozhodnutí obdržel rychle a bez jakýchkoliv průtahů. _ Po celou dobu stavbu kontroloval a vše konzultoval s odborníky.

15 U jmen životných, zvlášť u jmen označujících osoby podle zaměstnání, původu a příslušnosti (obyvatele aj.), dále činitele nebo nositele vlastnosti, bývají pro rozlišení přirozeného rodu ženského tvořena ke jménům rodu mužského zvláštními příponami jména rodu ženského. Tomuto tvoření se říká přechylování. Přípony se připínají buď přímo ke jménu mužskému, nebo k jeho slovnímu základu. Nejčastěji jsou to tyto přípony: -ka, -yně, -kyné, -ice (-nice), -ová. (8. Havránek, A. Jedlička: Česká mluvnice) 16. O každé možnosti rozhodni, zda je v souladu s pravidly uvedenými v textu (ano/ne): a) Smutečního obřadu se zúčastnila ipaní doktorka. b) Na hraničním přechodu byly zadrženy dvě cizinky. e] Hadice už byla popraskaná a prosakovala jí voda. d) Předsedkyně správní rady této firmy byla obviněna z korupce. Zprávy o tom, že šimpanzi jsou schopni novým způsobem používat nástroje, přišly i z jiné části Afriky a z úplně odlišného o Vědci, kteří sledují skupinu těchto lidoopů žijících v savaně v jihovýchodním Senegalu, pozorovali, jak se mezi členy tlupy šíří nová dovednost: lov poloopic pomocí větve naostřené jako kopí. (MF DNES, ) 17. Které tvrzení nejlépe vystihuje obsah textu? a) Vědci zjistili, že šimpanzi k nám přišli z jiné části Afriky. b) Členové tlupy pozorovali, jak se mezi nimi šíří nová dovednost. c) Šimpanzi jsou schopni si vyrobit nástroje, které používají k lovu. d) Jihovýchodní Senegal je rájem pro chytré opice. 18. Urči, které slovo patří na vynechané místo v textu: a) prostředí, b) ostrova, c) lovu, d) centra. 19. Ve kterém souvětí jsou věty spojeny v poměru stupňovacím? a) Na zahradě je veliký bazén, ale v suterénu domu je zapuštěn ještě jeden, menší. b) Kdybys zůstal doma, vůbec nic by se ti nestalo, byl bys prostě v pořádku. e] Tři studenti se nejen zúčastnili závodu, ale ipřipravovali překážky na běžeckou dráhu. d) Rodiče mu radili jít na učební obor, kdežto on si prosadil gymnázium. o tom, jak staré děti budou moci v amerických kinech zhlédnout určitý film, bude možná rozhodovat i to, jestli a jak hodně se ve snímku kouří. Na seznam kritérií vhodnosti filmů pro mladé publikum, kam se nyní řadí násilné či sexuální scény a vulgární jazyk, chce vlivná Americká filmová asociace (MPAA) prosadit i kouření. (http://www.novinky.cz/kultura/.ll ) 20. Urči, který titulek nejlépe odpovídá obsahu textu: a) Nepřístupné násilí, e] Mocná asociace, b) Budou filmy s kouřením nepřístupné?, d) Zákaz kouření pro děti. 117

16 21. Která věta je formulována neobratně? a) Ničení a sprejování po fasádě domu se přísně zakazuje. b) Po ulici se pomalu pohybovala kolona aut. e) Stavějí se stále nové a nové byty. d) Dobrých výsledků nebylo dosaženo náhodou. 22. Ve které větě je chybná interpunkce? a) Nezřídka jde o člověka s potlačenými negativními zážitky z dětství. b) Jenže mezi tolerancí prezentovanou v médiích a reálným životem, zůstává značný rozdíl. e) Je to niterná lidská potřeba, bez jejíhož naplnění je život prázdný. d) Přizvaní odborníci řekli v podstatě totéž, jen ne tak silnými slovy. 23. Ve které větě je chybný tvar přídavného jména? a) Mezinárodní hudbový festival Pražské jaro otevřel v sobotu večer koncert České jilharmonie. b) Současně však rozvijel svou sólovou kariéru, během níž se autorská alba střídala s deskami převzatých skladeb. e) Zatímco první díl vychvalovali téměř všichni, nyní se zdá příběh vyčerpaný a nastavovaný. d) Toje jedno z mála jeho pravdivých tvrzení. (http://www.novinky.cz/kultura/ , upraveno) Diktát je oprávněně obávanou součástí přijímacího řízení. Prověří totiž nejen úroveň znalostí pravidel pravopisu, ale i znalosti větné skladby a toho, kde a proč psát interpunkční znaménka, jaké i/y použít, jakou zvolit správnou předložku nebo předponu. Diktát je diktován zkušeným pedagogem, který je znalý přednesu. (MF DNES, ) 24. Které tvrzení nevyplývá z textu? a) Přijímací řízení se skládá také z diktátu. b) Diktát zjišťuje, zda zná student pravidla pravopisu. e) V diktátu se prověřuje i znalost větné skladby. d) Diktáty většinou diktují zkušení a obávaní učitelé. 25. Ve které větě je pravopisná chyba? a) Během přednášky se ale ztrhla hádka. b) U malé obce havarovala cisterna převážející nebezpečnou chemickou látku. e) Nová metoda v restaurování starých tisků slavila úspěch. d) Vylitý náklad vážně ohrozil životní prostředí. Čos k vyprocovóní: 40 minut. Pomůrkv žódné. 1. Ve které větě je chybně napsaná číslovka? a) Ještě ve třiceti letech bydlel u rodičů. b) Naposledy ho viděli před patnácti lety. e) Odpoledne by mělo být až čtyři a dvacet stupňů. d) Dvojnásobnou vzdálenost uběhl také rychle.

17 Sušenky mohou někdy, třeba na horské túře, nahradit čerstvé pečivo, protože jsou trvanlivější. V tom případě je dobré vybírat celozrnné a nepříliš sladké. Zmrzlina, ta jistě není doporučovanou součástí svačiny. Je to pamlsek a jako takový byste ji měli jíst jen výjimečně. (MF DNES, ) 2. Urči, kterou možností lze nejlépe nahradit spojku protože v prvním souvětí textu: a) že, b) jelikož, c) i když, d) přestože. 3. Které z následujících tvrzení odpovídá výchozímu textu' a) Na horskou túru je dobré si vzít čerstvé pečivo. b) Čerstvé pečivo je trvanlivější, obzvlášť právě na túře. c) Vhodné je vybrat sušenky nepříliš sladké a raději celozrnné. d) Zmrzlina se doporučuje zejména ke svačině. 4. Které souvětí je napsáno pravopisně správně? a) Téměř vyprodaný stadion sledoval, zda a které z mužstev splní slib o vítěství. b) Když tím minule prohrál, brankář vzteky rozbil hokejku o led. c) Mistrem se stalo družstvo, které ani jednou neprohrálo. d) Nečekali jsme, že se stanou vitézy tak snadno. Anotace, adnotace ž. t. připojování poznámek 2. jen anotace odb. stručná charakteristika knihy, článku ap. pro knihovnické a jiné odborné účely doplňující bibliografický a katalogizační popis (Slovník cizích slov) S. Urči, který úryvek je anotací: a) Pražské nakladatelství Torst odstartovalo jedinečný projekt. Chystá totiž k vydání podstatnou část z díla nejznámějšího českého fotografa Josefa Sudka ( ). (http://www.novinky.cz/kultura. 15. S. 2007) b) Na pultech knihkupectví najdete mimo jiné i následující novinky: jako každý rok v květnu i letos vydává Michal Viewegh nový román, ten letošní se jmenuje Andělé všedního dne. Ondřej Neff přichází s knihou Tušení podrazu, v níž pátrá po třetím, ztraceném dílu Součkovy trilogie Tušení. Muž z vysokého zámku je jedním z vrcholných románů Philipa K. Dicka. (http://www.novinky.cz/kultura.ll ) e) M. Viewegh, Účastníci zájezdu. Melancholická groteska o lidech dočasně proměněných v turisty, jejichž zcela neturistické životní příběhy se během týdenního pobytu u moře nejrůznějším způsobem tragikomicky proplétají. (http://www.kjm.cz) d) Pokračovali jsme v roce 1987 vydáním Chaty v Jezerní kotlině a 1988 Hochů od Bobří řeky. Neobešlo se to bez komplikací, na to pak navázala doba vydávání souborného díla. (http://www.novinky.cz/kultura )

18 6. Ve které z následujících možností je chyba v interpunkci? a) O několik století zpět se přesunuli turisté, kteří navštívili zrekonstruovaný zámek. b) Popis dívky jež zmizela, policisté zveřejnili v televizi. c) Když u přijímacích zkoušek neuspěl, rozhodl se, že odjede do ciziny. d) Peníze jim nestačily, proto museli zajít do banky. V pondělí by mělo ojediněle při bouřce napršet za den až pět centimetrů vody na metr čtvereční. Při bouřkách hrozí i silný vítr, který v dosáhne až 90 kilometrů za hodinu. Bude však slabší než páteční stočtyřicetikilometrová vichřice. Studená fronta s bouřkami půjde přes Českou republiku od západu k východu tři dny. (MF DNES, ) 7. Které tvrzení neodpovídá výchozímu textu? a) Po pátku hrozí opět stočtyřicetikilometrová vichřice. b) Českou republiku postihne studená fronta. c] S bouřkami přijde i silný vítr. d) Při pondělní bouřce může spadnout i 5 centimetrů srážek na metr čtvereční. 8. Urči, které slovo patří na vynechané místo v textu: a) rychlosti, b) ráno, c) nárazech, d) bouřkách. 9. Ve které větě je nadbytečné slovo? a) V daném případě sejednalo o jednorázové selhání. b) Dětské reakce jsou u dětí někdy překvapivé, ale upřímné. c) Jeho chování bylo společensky nebezpečné. d) Takto systematickému nátlaku by podlehl každý. 10. Urči, které tvrzení vyjadřuje obsah rčení mít něco za lubem: a) mít něco na zádech, b) být chytrý, c) chystat něco, d) nebát se. 11. Ve které větě je chybně utvořeno přídavné jméno? a) Mlékárenský průmysl zažíval v uplynulých letech vleklou krizi. b) Celou dobu ho trápili stupňujícími se požadavky. c) Nelegální organizace byla pod stálým policistickým dohledem. d) Zadané úkoly byly pro většinu žáků příliš těžké. Vydání třísetstránkového románu, který se ucelené podoby dočkal více než třicet let po smrti autora Pána prstenů, je mezinárodní událostí. Provází ji masivní marketingová kampaň - i největší internetové knihkupectví Amazon.com netypicky uvádí v anotaci knihy zároveň rozhovor s oceňovaným ilustrátorem knihy Alanem Leem a esej Tolkienova vnuka Adama. (MF DNES, ) 120

19 12. Který titulek nejlépe odpovídá obsahu textu? a) Knihkupectví Amazon je největší, b) Ilustrátor vydal román, e) Nový Pán prstenů má tři sta stran, d) Román vychází třicet let po smrti autora. 13. Která věta je napsána nejméně obratně? a) Škola byla zavřená v důsledku chřipkové epidemie. b) Promiň, dočista jsem na to zapomněl. e] Děti večer, když šly spát, bylo jim smutno. d) Jeho skladby mne uchvátily. 14. Přiřaď k odpovědi trenéra (1-3) příslušnou otázku (a-e): Odpovědi 1. Tehdy jsme nepřemýšleli o steroidech, všechno jsme si museli poctivě oddřít při cvičení s činkami. 2. Už nezdvihá tak velkou zátěž, ale je na tom jako dobré víno. 3. Záleží na tom, čeho chcete dosáhnout. Otázky: a) Jak jste se dostal ke ku/turistice? b) Jak se liší trénink tehdy a dnes? e) Trénujete herce i během natáčení? d) V čem se během čtvrtstoletí trvající spolupráce změnila hercova forma? e) Které cviky doporučujete? 15. Ve které větě je špatný slovosled? a) Právě silnice první třídy opravovaná bude otevřená ještě letos. b) Podle dostupných informací trpěla vážnou chorobou. e) Po příchodu do školy se nikdy nepřezouval. d) Odloučení od rodičů snášela velmi špatně. 16. Uspořádej úryvky tak, aby výsledný text dával smysl: _ Přivolaní hasiči z vozidla vyprostili mladou ženu s podezřením na vnitřní zranění. _ Od něj se zničené vozidlo odrazilo a skončilo v poli. _ Řidič BMW nezvládl ve vysoké rychlosti levotočivou zatáčku a narazil do stromu. Policie řeší dopravní nehodu, která se stala v sobotu na silnici mezi Hrušovany a Drnholcem. (MF DNES, ) Tvoří-Ii podmět několik souřadně spojených jmen různého rodu a čísla nebo životnosti (u jmen mužského I". rodu), řídí se shoda těmito pravidly: l. Je-li mezi jmény v podmětu jméno rodu mužského životného, závisí psaní -i nebo -y v tvarech příčestí a ve jmenných tvarech přídavných jmen na těchto okolnostech: a) Jsou-Ii všechna jména v podmětu v jednotném čísle, píše se u přísudku v množném čísle jen měkké -i. b) Jestliže některé jméno nebo všechna jména v podmětu jsou v čísle množném, píše se měkké -i vždy tehdy, když přísudek následuje za podmětem. Předchází-Ii však přísudek před podmětem, je možná shoda dvojí; obvykiá je shoda s nejbližším jménem několikanásobného podmětu. (Pravidla českého pravopisu) "

20 17. O každé možnosti rozhodni, zda je v souladu s pravidly uvedenými v textu (ano/ne): a) Předmětem studia ustavené vědecké skupiny se staly žížaly a pavouci. b) Tereza i Standa byla celý týden ve škole. c) Z každé dílny v továrně byli zvoleni dva zástupci a dvě zástupkyně. d) Hřebec i hříbě se klidně páslo na louce pod lesem. Do dětských domovů sypeme my všichni ročně neuvěřitelné množství peněz. Na jedno dítě to v průměru vychází na Kčza rok. Jsou to opravdu efektivně využité peníze? Nebo jde o peníze vyhozené? Podle mne to druhé. Navíc jde o ukázkový příklad neschopnosti našeho státu se situací něco dělat. Problematika dětí a rodin je rozmělněna mezi 4 ministerstva, která se jaksi nemohou dohodnout. Výsledek? Místo upřednostňování rodin, což by bylo logické a přirozené, jsou upřednostňovány ústavy. Tedy kolektivní výchova, která vede tyto děti k tomu, že jsou deprivované, že se o sebe neumějí samy postarat, čekající, že jim vždycky někdo něco dá. Opravdu tohle chceme? (http://libor-popela.blogy.novinky.cz/, ) 18. Které tvrzení není názorem autora? a) Výchova v kolektivech má za následek, že se o sebe děti neumějí samy postarat. b) Logické by bylo dát přednost výchově v rodině než v ústavu. c) Peníze, které každoročně dostanou dětské domovy, jsou využívány efektivně. d) Několik ministerstev, která se věnují problematice dětí a rodin, se nernůže dohodnout. 19. Urči, kterým výrazem lze nahradit slovo množství v první větě: a) sumy, c) hory, b) tisíce, d) miliony. 20. Který úryvek se dá označit jako životopis? a) S mým kamarádem jsme se po maturitě rozhodli, že půjdeme do Anglie vydělat pořádný balík. Já, s perfektní znalostí angličtiny (jak jsem byl tehdá naivní), a kamarád s bohatými zkušenostmi (dvakrát tam byl jako au-pair v rodině, kterou znal přes svoji sestru). Na internetu jsme si zjišťovali průměrné platy a kalkulovali jsme, že pod 7 liber na hodinu nepůjdeme. (http://mladypan.blogy.novinky.czl, ) b) Obyčejně strávím cestováním osmnáct až dvacet hodin týdně, což mi poskytuje dostatek času se nad cestováním zamyslet. Každé ráno se dívám na to, jak si zřejmě zhýčkanější z Pražanů a Kolempražanů vozí zadky ve svým autech stylem "co auto, to jeden člověk': Proto se z oněch jízdními řády vypočtených osmnácti hodin stává občas ijeden celý den v mém týdnu cestou. (http://trinacteholedna.blogy.novinky.cz/, ) c) Jsem mladý student zabývající se především problematikou grafického designu a vývojem v oblasti informačních technologií. Rovněž přispívám jako redaktor do několika internetových magazínů. Mezi mé záliby patří hudba, literatura, film a grafika. (http://istation.blogy.novinky.cz/) d) V českých zemích se matkám za laskavou péči děkuje už od roku 1914, a to zásluhou Alice Masarykové, tehdejší předsedkyně Červeného kříže, která tento svátek poznala během svých pobytů v západní Evropě a Spojených státech amerických. (http://www.novinky.cz/zena/styl/ )

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 48 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 28.3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen devátý Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_107 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Akademické gymnázium Jméno:

Akademické gymnázium Jméno: Akademické gymnázium Jméno: škola hl. m. Prahy, Štěpánská 22, Praha 1 Narozen(a): Přijímací zkouška z ČESKÉHO JAZYKA A VŠEOBECNÉHO PŘEHLEDU úterý 22. 4. 2014 Hodnocení Podpis doplňovačka test CELKEM Doplňte

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pravopis

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a Název: Skladba Cíl: Opakování učiva o větě jednoduché a souvětí Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza, syntéza, substituce Pomůcky:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

SOŠUP 7. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 7. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 7. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_106 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 64 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 9.2.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE VY_32_INOVACE_CJ_1_09 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE Základní

Více

Základní větné členy - opakování

Základní větné členy - opakování Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK Autor: Katka Česalová Datum: 10. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět:

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01

Více

VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník

VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení: Název projektu: Šumavská škola = evropská škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12 /02.0010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ

Více

PŘÍSUDEK Předmět: Ročník: Anotace: přísudek Klíčová slova: Autor: Datum: Škola:

PŘÍSUDEK Předmět: Ročník: Anotace: přísudek Klíčová slova: Autor: Datum: Škola: PŘÍSUDEK Předmět: český jazyk Ročník: 9. (kvarta) Anotace: pracovní list sloužící k opakování, procvičování učiva syntaxe přísudek; lze vytisknout nebo vyplňovat elektronicky; obsahuje řešení Klíčová slova:

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... 1. Ve staré

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

Český jazyk 5. ročník

Český jazyk 5. ročník Český jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: TJSZNK) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 38 Pravopis a mluvnice / Slovní zásoba a slovotvorba Větná skladba /

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Téma: Skloňování číslovek. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Téma: Skloňování číslovek. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355 Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Iveta Malá Název: VY_32_INOVACE_13/12_Český jazyk pro 6. ročník Téma: Skloňování číslovek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pravopis, jazykový rozbor Anotace Pracovní list k procvičení pravopisu a znalostí z tvarosloví a skladby.

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu:VY_32_INOVACE_38_10 Tématický celek:gramatika, skladba, sloh

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 školní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 školní kolo Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník,

Více

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Větné členy MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_38_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Synonyma, antonyma, homonyma

Synonyma, antonyma, homonyma Synonyma, antonyma, homonyma MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_02 Tématický celek:

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355 Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Iveta Malá Název: VY_32_INOVACE_14/11_Český jazyk pro 7. ročník Téma: Podmět Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ČÍSLOVKY VY_32_INOVACE_CJ_3_15 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy číslovek, skloňování číslovek, duálové skloňování

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

1) Který z následujících tvarů slovesa chtít není za žádných okolností spisovný?

1) Který z následujících tvarů slovesa chtít není za žádných okolností spisovný? Zadání testu 1) Který z následujících tvarů slovesa chtít není za žádných okolností spisovný? a) bude chtíti b) chcu c) byste chtěli d) chtějí 2) Kterým z následujících způsobů je utvořeno slovo zahradní?

Více

Český jazyk 5. ročník

Český jazyk 5. ročník Český jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: HEFQXHIF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 10 14 Porozumění textu / Slovní zásoba a slovotvorba Pravopis a mluvnice

Více

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte:

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte: Vzorové zadání 1. Užijte předložkové spojení bez peněz ve čtyřech větách nebo slovních spojeních tak, aby pokaždé mělo funkci jiného větného členu (napište kterého). (Příslovečná určení různého druhu započítávejte

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 69 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 18. 5. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_723_Shoda podmětu s přísudkem I._ pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko Obchodní akademie Náchod Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2004 2005 1. část Pravopisné cvičení ( Doplňte vynechané jevy a interpunkci). Husité Při studiu husit ví se nabízí otázka proč Jan

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 2 (Jazykové rozbory) Terasoft Větné rozbory určování větných členů ve větě, chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného řešení určování větných členů ve větě, při správné odpovědi

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Český jazyk 9. ročník

Český jazyk 9. ročník Český jazyk 9. ročník Náhradník NáhradníkJ evátá třída (Testovací klíč: HIMTQVQ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 10 14 Větná skladba / Pravopis a mluvnice / Porozumění

Více

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Úvodní text Miloš Macourek O holčičce s náhradní hlavou Hlava je taková bedýnka, je v ní plno maličkých šuplíků a přihrádek

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.CJ.18 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Jana Jízdná Vytvořeno: září 2012 Jazyk a jazyková komunikace Klíčová slova: pravopis a výslovnost slov

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem Shoda přísudku s několikanásobným podmětem MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_06 Tématický

Více

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak EU 4 24 Slovní druhy neohebné 1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou daleko brzy vesele zítra tam KDY? Kde? JAK? modře tady hned včera smutně 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce

Více

Pracovní list 6 Funkční styl odborný

Pracovní list 6 Funkční styl odborný Pracovní list 6 Funkční styl odborný Předmět ročník: Název aktivity: Procvičovaná látka: Mezipředmětové vztahy: Cíl aktivity: Forma práce: Časová dotace: Pomůcky: Zpracovala: CSJ 1. ročník Práce s textem

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 80 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 13. 6. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Předmět

Více

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností VĚTNÉ ČLENY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Očekávaný přínos Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Tematická oblast

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Přísudek opakování a rozšíření

Přísudek opakování a rozšíření Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Přísudek

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_724_Shoda podmětu s přísudkem II._ pwp Střední odborná škola

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání

Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání Datum: 9. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_110 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Pravopis Cílová skupina: 1. a 2. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s problematikou méně častých

Více

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více