Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny"

Transkript

1 Číslo 8/2012 vydáno dne Kino Retro čeká digitalizace a 3D Na svém březnovém zasedání zastupitelé uvolněním 1,8 milionu korun podpořili digitalizaci kina Retro. Celkové náklady na projekt se odhadují na 2,35 milionu Kč, město na něj získalo dotaci od ministerstva kultury v rámci páté, pravděpodobně i poslední, vlny digitalizace kin. O podporu žádalo přes sedmdesát kin z celé republiky. Projekt, který zpracovalo město Zábřeh ve spolupráci se Zábřežskou kulturní, jež je provozovatelem kina, se dostal do nejúspěšnější skupiny kin, která obdrží ze státního fondu pro podporu české kinematografie částku v maximální možné výši 550 tisíc korun, okomentoval financování projektu starosta František John. Retro bude vybaveno také technologií pro 3D promítání, tu uhradí Zábřežská kulturní z vlastních prostředků. Náklady na pořízení 3D technologie, která je pro budoucnost kina nezbytná, jsou odhadovány zhruba na 300 tisíc korun, uvedl jednatel společnosti Zdeněk David. Zastupitelé tak vlastně rozhodovali o dalším bytí, či nebytí kina. V současné době totiž končí distribuce nových filmů na klasických filmových pásech, ty nahrazují digitální nosiče. A čekat na filmovou novinku třeba několik měsíců už dnes divák nechce. Digitalizace kina kromě možnosti promítání filmů v premiérových časech umožní i větší nabídku alternativního obsahu, například přímé sportovní přenosy, přenosy opery, populární hudby, divadelních představení, projekci vzdělávacích pořadů atd. Klasický filmový projektor tedy nahradí nový digitální doplněný o server přehrávající digitální data a dodávající do projektoru signál ve vysokém rozlišení. Kino Retro se svou kapacitou zhruba 150 míst bylo po nákladné rekonstrukci otevřeno v roce 2003 poté, co v roce 1996 zaniklo kino Edison. Zábřeh opět ožije májovým jarmarkem Tradičně bohatá nabídka občerstvení, nejrůznějšího jarmarečního zboží i kulturní program opět čeká na návštěvníky letošního májového jarmarku, který se uskuteční v úterý 1. května na náměstí Osvobození, ulici Postřelmovská a Československé armády. Program slibuje zajímavé vyžití pro všechny věkové kategorie, a to až do podvečerních hodin. Spoustu zábavy si užijí zejména děti, pro které jsou připraveny nejen oblíbené atrakce, ale i aktivity na téma Hry našich předků připravené domem dětí a mládeže. Zájemcům se představí dobrovolníci Českého červeného kříže a svoji činnost budou prezentovat také strážníci městská policie. Zejména rodiny s malými dětmi jistě ocení výstavu drobného hospodářského zvířectva, kterou nabídne místní svaz chovatelů, nebo výstavku automobilových veteránů. Výraznou zvláštností letošního jarmarku bude prezentace zábřežských skautských oddílu uspořádaná u příležitosti oslav 100 let českého skautingu. Táborová osada, která vyroste Přechod na ČSA bez bariér? Město usiluje o získání finančního příspěvku, který by posloužil na realizaci jedné ze staveb projektu Bezbariérové město Zábřeh. Bezbariérové trasy ve městě byly již schváleny zastupitelstvem, poté byla zpracována dokumentace řešící na trase problémové body, které vyplynuly z auditu bezbariérovosti. podél kulturního domu, nabídne nejen zajímavý program pro děti, ale i pravý skautský guláš uvařený v provizorní kuchyni Samotný kulturní program začne už v devět hodin ráno, kdy se na pódiu před kulturním domem představí dechový orchestr základní umělecké školy. Čas po poledni bude patřit vyznavačům country a folkové muziky, v odpoledních hodinách zahraje oblíbená rocková kapela Atom. Program svým vystoupením obohatí také úspěšné zábřežské mažoretky, několik tanečních skupin i vyznavači historického šermu. V souvislosti s pořádáním jarmarku dojde k úplné uzavírce části ulic ČSA, Postřelmovská a náměstí Osvobození po křižovatku s ulicí Školská. Uzavírka a objíž ky budou označeny dopravním značením. Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány autobusové zastávky MEP, nám. Osvobození a poliklinika. Zastávka u polikliniky bude přemístěna na náhradní místo ulici Bezručovu, zubní oddělení. Z vyhlášeného dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury by město mohlo získat dotaci až do výše 70% uznatelných nákladů. V souvislosti s bezbariérovou trasou a zpracovanou dokumentací byl pro úpravy vybrán chodník a přechod na ulici ČSA (u kulturního domu). Celkové náklady na úpravy jsou odhadnuty na 1,126 milionu korun. Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny Rekordní úspěch měla jarní materiální sbírka šatstva, obuvi a nově i elektrospotřebičů, kterou už pojedenácté zorganizovala zábřežská Charita ve spolupráci s městem a Diakonií Broumov. O hladký průběh akce se zasloužilo především 28 dobrovolníků Charity, převážně lidí v hmotné nouzi, kteří společně odpracovali 391 hodin. Jejich rukama během tří a půl dne prošlo přes třicet tun materiálu, ze zábřežského nádraží byly vypraveny tři zaplněné vagóny. Až do konce sbírky v sobotu 31. března lidé v pytlích a krabicích přiváželi pánské a dámské ošacení i boty. Sešlo se také množství dětského oblečení, lůžkovin, ručníků, přikrývek, ale i hračky a několik dětských kočárků. Jaká je bezpečnostní situace v Zábřeze? Ze zpráv místního oddělení Policie ČR i městské policie vyplývá, že vcelku dobrá. Ve městě bylo loni spácháno 245 trestných činů, přičemž jejich objasněnost činí zhruba 54%, tedy statistika srovnatelná s minulými lety. Nejčastěji šlo o tzv. prosté krádeže (87 případů) a 36 krádeží vloupáním, mimo jiné bylo v Zábřeze odcizeno osm motorových vozidel. Majetková kriminalita tak zůstává nejproblematičtější oblastí. Co se týká nejrizikovějších lokalit, bylo nejvíc trestných činů spácháno na sídlišti Severovýchod, ulici ČSA a Havlíčkově, právě sem bude směřován zvýšený preventivní dohled ze strany Policie ČR i městské policie. Ulice ČSA, ale také Křížkovského a Masarykova náměstí se navíc dotýká i jiná problematika, a to narušování občanského soužití, což je dáno zvýšenou koncentrací barů a heren s nočním provozem. Městská policie loni řešila přestupků, většinou formou blokového řízení, Díky spolupráci s firmou Asekol byly tentokrát vybírány použité funkční i nefunkční elektrospotřebiče a výsledek předčil očekávání. Mezi stovkami získaných kusů se objevily televize, ledničky, žehličky, vařiče, tiskárny k počítačům atd. Dobrovolníci Charity veškeré spotřebiče roztřídí a po jejich odborném přezkoušení budou funkční věci umístěny do sociálního skladu Charity. Odtud budou nabídnuty lidem, kteří si nákup nového vybavení nemohou dovolit. Zbývající nefunkční spotřebiče odveze firma Asekol k ekologické likvidaci. Dárci přispívali i na pokrytí režijních nákladů sbírky, v zapečetěných pokladničkách se sešlo Kč. Bezpečnost ve městě zůstává stabilní domluvou nebo oznámením příslušným orgánům. Největší díl připadá tradičně na řešení dopravních přestupků (1.515), a to zejména v zónách placeného parkování a jednosměrných ulicích. Při dohledu nad dodržováním obecně závazných vyhlášek města bylo řešeno celkem 298 případů jejich porušení, v 97 případech bylo odhaleno porušení zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým a nezletilým či umožnění hry na automatech osobám mladším 18 let. Při porušení veřejného pořádku byly řešeny přestupky v 343 případech, majetkové přestupky pak v 156 případech. Strážníci loni odchytli 140 volně pobíhajících psů, kteří byli následně předáni majitelům, nebo do psího útulku umístěného v areálu společnosti EKO servisu. Podařilo se jim také zadržet 72 osob podezřelých ze spáchání trestného činu, celostátně hledaných nebo na útěku zejména chovanců z diagnostických ústavů. Tyto osoby byly předány na obvodní oddělení Policie ČR.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 8/2012 KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo města se sešlo ve středu 28. března na svém 16. zasedání v kině Retro, kde mj. projednalo následující záležitosti: Schválilo deponování částky zaplacené firmou WANEMI CZ, a.s. za pozemky v průmyslové zóně Leštinská u Okresního soudu v Šumperku do doby rozhodnutí sporu o platnosti kupní smlouvy. Schválilo II. změnu rozpočtu města roku 2012 dle předloženého návrhu. Souhlasilo se zasláním 200 tisíc Kč na účet Finančního úřadu v Zábřehu. Částka bude sloužit jako záloha na daň z přidané hodnoty. Schválilo záměr prodeje pozemku o výměře 300 m 2 společnosti ZJP, s. r. o. se sídlem na ulici Olomoucká pro účely přístavby skladu a prodejny. Odsouhlasilo nabytí pozemků z vlastnictví České republiky s právem hospodařit se svěřeným majetkem státu pro Správu železniční dopravní cestu o výměře m 2 do vlastnictví města za kupní cenu Kč. Kupní smlouva bude uzavřena do šesti měsíců po vydání usnesení Vlády České republiky, kterým bude udělen souhlas k prodeji pozemků a staveb, nejpozději však do Jedná se o pozemky na opuštěném tělese dráhy, na nichž je vybudovaná cyklostezka Lupěné Hněvkov. Vzalo na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Zábřehu a schválilo zařazení projektového úkolu CH/2/1 Komunitní plánování sociálních služeb do SPD města Zábřeh. Garantem úkolu byl jmenován místostarosta Karel Crhonek. Schválilo přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši Kč na pořízení osobních ochranných pomůcek pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Zábřeh a odsouhlasilo spolufinancování minimálně ve stejné výši, jako je příspěvek z rozpočtu kraje. Schválilo příspěvek z rozpočtu města ve výši Kč na činnost Spolku Metoděj, Kč na činnost mládežnických družstev SK SULKO, Kč na činnost občanského sdružení RES-SEF Šumperk a Kč na činnost Sociálních služeb Šumperk. Skauti oslaví století existence V první polovině roku 2012, tedy přibližně v době, kdy před stoletím Antonín Benjamin Svojsík plánoval svůj první skautský tábor, vyvrcholí oslavy 100 let českého skautingu. U příležitosti tohoto významného výročí se připravují i akce zaměřené stejným dílem jak na skauty, tak na neskautskou veřejnost. Takovou akcí bude rovněž prezentace zábřežských skautských oddílů, která se uskuteční v rámci májového jarmarku 1. května na prostranství podél kulturního domu při Postřelmovské ulici. Místní skauti zde postaví malou táborovou osadu, v níž budou prezentovat svoji bohatou činnost, a to nejen formou her a soutěží pro děti, ale například i produkty improvizované táborové kuchyně. Příchozí tak budou mít možnost ochutnat nefalšovaný skautský guláš nebo makrely pečené na ohni. Součástí akce bude také výstava připomínající stoletou historii skautingu v českých zemích. K nahlédnutí do prostor skautského minitábora jsou zváni všichni současní i bývalí skauti a také všichni ti, kteří hledají smysluplnou náplň pro volný čas svých dětí. Opravy na Komenského znovu komplikují dopravu V pondělí 2. dubna začala úplná uzavírka provozu na ulici Komenského. Příjezd na náměstí po Žižkově ulici je tak znovu obousměrný, řidiči by proto měli dbát zvýšené opatrnosti. Pro vozidla s hmotností do 3,5 tuny a autobusy veřejné dopravy je zobousměrněná ulice Zahradní, pro ostatní vozidla vede objíž ka po Valové, Dvorské a Sušilově, dále pak po ulici Sokolské. Uzavírkou, která má trvat do konce května, bude dotčena také doprava zábřežské MHD. Po dobu uzavírky nebude fungovat autobusová zastávka na Masarykově náměstí. Náhrad- ní zastávka pro nástup a výstup na Zahradní ulici je označena, jedná se o místo používané již minulý rok. Od 1. do 31. května bude probíhat také úplná uzavírka provozu na Farní ulici. Objíž ka není stanovena, dopravní situace bude upravena značením. Stanoviště a termíny svozu bioodpadu Od letošního dubna dochází ke změně ve svozu bioodpadu (podrobnou informaci přineslo minulé číslo bulletinu). Na základě schváleného systému je po městě rozmístěno dvanáct hnědých kontejnerů o objemu 1100 litrů určených na zbytkový odpad z domácností, ne pro odpad o větším objemu (přehled stanoviš kontejnerů a biopopelnic viz tabulka). K dispozici bude i 270 zelených popelnic na bioodpad, které ale nebudou stát na jednotlivých stanovištích jako loni. Popelnice jsou zapůjčovány Stanoviště pro kontejnery litrů Severovýchod (supermarket) Závořická (Čtyřlístek) Kozinova (U Račice) Kosmonautů (u Billy) Na Výsluní (u kotelny) Strejcova (u MŠ) Krumpach (sídliště) Křížkovského (u solné jeskyně) ČSA (u kulturního domu) Dolní Ráječek (bytovky PMV) Bytové družstvo Kasárna Na Řádkách (stanoviště kontejnerů) Stanoviště pro popelnice 240 litrů Postřelmovská (prodejna) Postřelmovská (u motelu) křižovatka U Dráhy, Krátká Havlíčkova (u zastávky) Havlíčkova (křiž. V Hliníku) Na Vyhlídce (parkoviště) Jiráskova (pod Internou) Jiráskova (křiž. Na Výsluní) Jiráskova (nad LDN naproti č. 27) Smetanova (parkoviště u interny) Bořiny (u sýpky) MŠ Strejcova občanům za jednorázovou úplatu, ti je mohou v termínech svozu přistavit na jednotlivá stanoviště a po vyprázdnění znovu dopravit domů. Svoz bude prováděn vždy v pondělí jedenkrát za čtrnáct dnů v následujících termínech: 16. dubna (již uskutečněný) a 30. dubna, 14. a 28. května, 11. a 25. června, 9. a 23. července, 6. a 20. srpna, 3. a 17. září, 1., 15. a 29. října, poslední letošní svoz bioodpadu se uskuteční 12. listopadu. Popelnice jsou očíslovány a evidovány, aby nedocházelo ke krádežím a záměnám. B. Němcové (rozcestí) Komenského Křížkovského (rozcestí ČSA) Rudolfov Skalička (sokolovna) Skalička (prodejna Urbášek) Skalička (Palackého / R. Pavlů) Horní Ráječek (Obránců Míru) Dolní Ráječek (Na Nové) ČSA (autobusová zastávka) ZŠ Školská ZŠ B. Němcové Mánesova (před SŠSPaS) Javorová Nad Lihovarem Slunná Nemilská Morávkova (u parčíku) Diskont Jednota (U Horního rybníka) Diskont Jednota (U Bořin) Stanislava Lolka (slepá ulice) Svobodov (křižovatka téčko ) Svobodov (u pole) Vodní (u trafostanice) Třešňová (na křižovatce s ul. Dlouhou) B. Němcové (rozcestí Na Hrádku) Odbor školství, kultury a tělovýchovy Hlavní náplní práce odboru je součinnost mezi jednotlivými školskými zařízeními zřizovanými městem. Jedná se o veškeré základních školy, mateřské školy, školní jídelny a dům dětí a mládeže. V rámci spolupráce s řediteli jednotlivých škol a školek organizuje zápisy dětí do ZŠ a MŠ a sestavuje harmonogram prázdninového provozu školních družin a mateřských škol. Odbor dále sleduje naplněnost škol a školských zařízení zřizovaných městem a připravuje návrhy pro efektivní využití jejich kapacity, a to zejména v souvislosti s vývojem počtu žáků nejen ve městě Zábřeh, ale i v okolních obcích. V souladu se školským zákonem připravuje a zajiš uje vyhlášení a průběh konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky školských zařízení. Zřizovateli (tj. městu) připravuje podklady k udělení výjimek z minimálního nebo maximálního počtu dětí a žáků stanoveného prováděcími předpisy. Předkládá zřizovateli finanční požadavky škol a školských zařízení na plán údržby a investic a ve spolupráci s ostatními odbory zabezpečuje jejich opravy, údržbu a investiční akce. Připravuje a zajiš uje podklady pro fakturaci úhrady neinvestičních nákladů za žáky s trvalým bydlištěm mimo Zábřeh, kteří zde ale plní povinnou školní docházku. V působnosti vymezené školským zákonem vykonává odbor činnost v rámci státní správy. Zejména zpracovává návrhy rozpočtů finančních prostředků poskytovaných školským zařízením a provádí rozbor hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu za tato zařízení. V rámci možností poskytuje poradenství pro školská zařízení ve městě i okolních obcích. V oblasti kultury a sportu připravuje podklady pro tvorbu a čerpání rozpočtu. Připravuje podklady pro žádosti o grantové programy a k žádostem o přidělení finančních příspěvků města a vede jejich řádnou evidenci. Spolupracuje s kulturní a sportovní komisí, případně se spolupodílí na zajištění kulturních akcí pořádaných městem. Vede seznam památek, křížů a pietních míst a v rámci svých možností zajiš uje jejich opravu a údržbu. Vedoucím odboru je Mgr. Tomáš Krejčí. Kontakt: budova nám. Osvobození 15, kancelář č. 219, tel: , , I starý mobil může pomoci Po celý duben bude na Zábřežsku probíhat první celoregionální sbírka mobilních telefonů. Tu v rámci projektu Nepotřebné věci pomáhají, podpořeného společností Asekol, vyhlašuje Charita Zábřeh Až do 30. dubna tak mohou majitelé nepotřebné funkční i nefunkční mobily (pokud možno včetně příslušenství) přinést do některého ze sběrných míst: v Zábřehu na Recepci Charity (Žižkova 15) nebo do prodejny Dobrovolnického centra Ledňáček (Žižkova 17). Darované telefony budou dobrovolníky Charity roztříděny, některé funkční přístroje budou umístěny do sociálního bazaru. Odtud budou poskytovány lidem v hmotné nouzi, domovům pro matky s dětmi, azylovým domům atd. Bazar bude nabízet také další, sice starší, ale stále ještě sloužící, elektrospotřebiče, které Charita získala z materiální sbírky.

3 Zábřeh 8/2012 INZERCE strana 3 Co (ne)víte o EKO servisu Zábřeh Strojní a ruční čištění Prach po zimních posypech silnic, odpadky, podzimní listí to vše a mnoho dalšího zvládne EKO servis Zábřeh uklidit z cest, chodníků, obchodních či výrobních areálů. Poskytované služby zametání vozovek, případně chodníků pomocí silničních samosběrů (zametač Unimog Egholm) kropení a mytí vozovek kropícím vozidlem LIAZ nebo Multicar čištění ploch tlakovou vodou čištění dešťových vpustí svoz odpadků z košů údržba autobusových zastávek zapůjčení mobilních odpadkových košů Kontaktní osoba: Miloš Krcho tel.: mobil: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, Zábřeh, tel.: ; tel./fax.: ; Aktuálně: Pokračují práce na komunikaci v Komenského ulici, uzavírka zde potrvá do konce května. Po zimní přestávce obnovené sběrové soboty začaly 7. dubna. Od dubna platí nový systém pro svoz bioodpadů, první svoz se uskutečnil v pondělí 16. dubna, další následuje 30. dubna. Více na

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 8/2012 STŘÍHÁNÍ A ÚPRAVA PSŮ Profesionální přístup. Upravujeme pejsky všech plemen, i křížence. Rozčesávání zacuchánků stříhání trimování vše dle Vašich požadavků. V případě zájmu přijedeme ostříhat Vašeho pejska k Vám domů... Michaela Franková Javorová 29, Zábřeh Tel.: Váš specialista na CHORVATSKO Víme co nabídnout - Je to náš domov Cestovní kancelář PRADĚD nabízí: Valtické vinné trhy 12. května 330 Kč Turistika na Slovensku června 2950 Kč Strážovské a Chočské vrchy, Roháče, řeka Orava Cykloturistika v Rakousku července 2450 Kč Vinařskými stezkami severním Rakouskem. Nabízíme zájezdy do celého světa od všech renomovaných cestovních kanceláří! Přihlášky a informace: CK Praděd, Valová 2, Zábřeh, tel/fax: , www. ckpraded.cz DOVOLENÁ 2012 TEL.: Sleva 33% Na vybrané apartmány v červnu a září

5 Zábřeh 8/2012 INZERCE strana 5 KOMINICTVÍ VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ - NEREZEM A PLASTEM PRO KONDENZAČNÍ KOTLE Kulíšek Miloslav, Krumpach 23,Zábřeh člen společenstva kominíků Tel , mob Od platí nařízení vlády č. 91/2010 sb, o čištění a kontrolách spalinových cest. Provádíme čištění a kontroly spalinových cest na pevná, plynná, kapalná paliva. Vložkování komínů, měření emisí, revize, zdění a jiné. VÁŠ ODPOČINEK NAŠE STAROST nabídka pro Vás v roce 2012: ceny zahrnují dopravu luxusním busem, popř. letadlem, ubytování, pojištění, průvodce, příp. trajekty a stravu CESTY ZA POZNÁNÍM: některé destinace možno i letecky Ma arsko - termály květen, červen, říjen,listopad a prosinec 2012 od Kč Brusel, Londýn, Paříž - NOVINKA Kč Itálie- antický Řím a slunná Sicílie Kč Irsko - mystický zelený ostrov Kč Německo- Würzburg,Koln,Frankfurt-NOVINKA Kč Pobaltí, Rusko Petrohrad Kč Německo hanzovní města+ Tropical Islands Kč Francie - Riviera a Provence Kč Skandinávie- norské fjordy a Stockholm Kč Podkarpatská Rus Kč To nejkrásnější z Alp Kč Grandtour Velkou Británií Kč Island - země ohně a ledu Kč Francie - Bretaň a Normandie Kč Rakousko - příroda a historie Kč Korsika perla Středomoří Kč Francie-Alsasko a Vogézy-NOVINKA Kč Paříž, Versailles, zámky na Loiře Kč SRN, Rakousko Oktoberfest, Alpy Kč USA San Francisco, Las Vegas Kč Slovensko za krásami hor Slovenska - NOVINKA Kč Itálie Řím, Pisa, Florencie-NOVINKA Kč Slovensko Bratislava+husí hody s termály--novinka Kč Spojené arabské emiráty- Dubaj Kč Německo vánoční Dráž any+ Tropical Islands prosinec Kč Adventní Vídeň Kč VÁNOČNÍ TERMÁLY EXCLUSIVE ŠARVÁR Kč CESTY ZA ODPOČINKEM: luxusní apartmány, možno i letecky Itálie -Kalábrie Praia a Mare červenec, září 2012 od Kč Dánsko - cykloturistika Bornholm Kč DETAILNÍ NABÍDKA SE ZAJÍMAVÝMI CENAMI ZÁJEZDŮ v kanceláři CK Šumperk, Lidická 18 (Po-Pá 14-18) nebo na

6 strana 6 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 8/2012 Herecký dorost na Zábřežské oponě Téměř 160 mladých herců předvedlo své umění na již 6. ročníku regionální přehlídky dětských divadel Zábřežská opona 2012, který proběhl v pátek 23. března. Hlediště Katolického domu zaplněné dětmi ze zábřežských škol a školek sledovalo klasické pohádky i příběhy zcela nové. Objevilo se i zpracování povídky, pohádkový muzikál nebo hudební vystoupení. Odborná čtyřčlenná porota nakonec přiřkla postup do regionálního kola Poděs 2012 dramatickému kroužku KIX při DDM Krasohled s vystoupením Cesta kolem světa. Udělena byla i cena poroty, kterou si odnesly děti z MŠ Pohádka. Kulturák bude opět patřit mažoretkám Také v letošním roce je Zábřeh jedním z osmi měst republiky, v nichž proběhne kvalifikace pro finále celonárodní soutěže sólových formací v mažoretkovém sportu. V sobotu 21. dubna se ve velkém sále kulturního domu představí téměř stovka mažoretek, které se utkají v soutěžních disciplínách hůlka, třásně a mix, tedy kombinaci obou předchozích disciplín. Výkony soutěžících budou hodnotit rozhodčí s licencí mezinárodní mažoretkové asociace. Kvalifikace v Zábřehu se zúčastní kromě domácích mažoretek také skupiny z Opavy, Ostravy, Studénky, Jeseníku a dalších měst. Diváci letos uvidí celkem čtyřicet soutěžních vystoupení. Akce začíná slavnostním zahájením ve 14 hodin, vstupné pro diváky činí 30 korun. V knihovně pasovali desítky prvňáčků na čtenáře Opravená kola a koloběžky si odvezly z automobilní školy děti z mateřské školy Severáček. Vozítka, která využívají na svém dopravním hřišti, jim spravili studenti školy v rámci své praxe. Děti ze Severáčku ale nejsou první, které potěšily zrekonstruované stroje. Nápad na pomoc školkám, které by jinak musely poškozené koloběžky a kola Také letošní březen, měsíc čtenářů, navázal na tradici let předešlých. V průběhu března se tak v knihovně vystřídalo pět prvních tříd ze zábřežských základních škol při příležitosti pasování na čtenáře městské knihovny. Téměř 150 dětí prokázalo své čtenářské schopnosti, fantazii, postřeh a bystrost, a vysloužilo si tak titul Malý čtenář. Na památku si prvňáčci odnesli malé kalendáře, záložky, čokoládové medaile a pamětní listy. Díky tomu se např. hned v dubnu mohou zúčastnit čtenářské soutěže pro dětské čtenáře a mohou ukázat, jak dobře znají naše pohádky a získat třeba některou ze zajímavých cen pro vylosované čtenáře. Děti ze Severáčku potěšila opravená kola vyřadit, vznikl na Vyšší odborné škole a Střední škole automobilní už před třemi lety, letos přišla řada na Severáček. Příští rok opravíme koloběžky ze školky na Strejcově ulici, uvedl pedagog Karel Crhonek, podle kterého studenti opravu vozítek pro děti pojali jako zpestření praktické výuky. Kola a koloběžky také mnohdy dovybavili a opatřili novým nátěrem. Pro děti, které se k předání svých oblíbených vozítek dostavily osobně, byl na automobilní škole připraven zajímavý program. Měly možnost podívat se do autodílen, usednout za volant opravdového automobilu či vyfotit se na autoveteránu. Futsal ve Václavově V neděli 22. dubna zahájí na hřišti ve Václavově jarní část sezóny nový místní futsalový tým. Co nejvíce diváků proto chtějí pozvat tito mladíci ve věku od 14 do 18 let, kteří hrají III. okresní třídu a po podzimní části jsou s devíti body na 11. místě. K vidění budou od 9 hodin čtyři zápasy, ve dvou se předvede domácí tým. Problematika týraných zvířat V poslední době razantně roste počet případů týrání zvířat. Kromě psů a koček jde také o hospodářská zvířata, např. skot, ovce či koně. Jedním z hlavních důvodů týrání jsou především nezodpovědní chovatelé. Ti často o svá zvířata nedbají, nechávají je hladovět a žíznit, nemocným zvířatům nezajistí péči a chovají je v nevhodných podmínkách, takže zvíře může umírat i několik týdnů. Výše uvedené způsoby týrání se dají označit jako pasivní, tedy z nedbalosti. Opakem je aktivní týrání zvířat záměrné, kdy člověk trápí a zraňuje zvíře, případně je nevhodným způsobem usmrtí. Zvíře je stejně jako člověk živý tvor. Pro normálně uvažujícího člověka je nepochopitelné, proč si někteří lidé vybíjí na zvířatech své komplexy a proč se nezkušení a nezodpovědní lidé pouštějí do chovu zvířat. Týraných zvířat tak neustále přibývá. Přitom pokud se fyzická či právnická osoba dopustí přestupku nebo správního deliktu tím, že se dopustí týrání zvířat, lze jí dle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání udělit sankci až půl milionu korun.

7 Zábřeh 8/2012 KULTURA strana 7 Keramiku a malbu představují tři výtvarnice Hned tři výtvarnice si daly ve čtvrtek 5. dubna sraz v Galerii Tunklův dvorec, kdy se zde na vernisáži své společné výstavy představily Věra Klimešová, Alice Zumrová a Vlasta Skřišovská. Výstava, která bude v galerii k vidění do 28. dubna, nabízí poměrně široký repertoár. Věra Klimešová se zde představuje s keramikou a dřevořezbami, které potěší především děti. Figurky zvířat a pohádkových postav respektují přirozenou strukturu dřeva a nechávají divákovi prostor pro fantazii. Alice Zumrová se v Zábřeze představuje s rozsáhlou kolekcí keramiky. Přestože se jedná z velké části o keramiku užitnou, zaujme návštěvníka skutečně originální rukopis této východočeské výtvarnice. Její práce nápaditě kombinují přirozený režný keramický povrch s různými glazurami. Jemná linie, perfektní propracovanost, inspirace pradávnými vzory i občasná kombinace keramiky s drahými kovy, zlatem a platinou nedávají zapomenout, že autorkou je žena. Třetí z výtvarnic, Vlasta Skřišovská, do Tunklova dvorce přivezla malby, na nichž dominuje jesenická krajina. Známé pohledy na dominanty Praděd či Rejvíz střídají místa neznámá či zapomenutá. Starý strom, boží muka či mlhou zahalené údolí vnášejí jakousi intimitu do maleb prodchnutých láskou k rodnému kraji. Trojici výtvarnic v minigalerii doplnily práce dětí z MŠ a ZŠ Leština věnované jaru a Velikonocím. (mk) Sbor učitelů zpívá již 90 let Zábřežské pěvecké sdružení severomoravských učitelů si brzy připomene významné výročí svého založení. Na slavnostním koncertu pořádaném pod záštitou starosty města u příležitosti 90 let existence sboru vystoupí v pátek 27. dubna od 19 hodin v Galerii Tunklův dvorec. Sbor byl založen v roce 1922 a v jeho čele tehdy stanul František Neubauer. Těleso se postupně vypracovalo do reprezentativní úrovně a začalo vystupovat nejen v okolí Zábřehu, ale také ve větších městech po celé Moravě. Rozvoj sboru přerušila druhá světová válka, ale hned po jejím skončení se soubor znovu sešel a jeho vedení se ujal Jan Skopal. Pod jeho řízením dosáhl sbor rychlého uměleckého vzrůstu a disponoval také největším počtem členů (téměř sedmdesát). Po odchodu Jana Skopala přijali místo sbormistrů Antonín Plhák a Boleslav Sadil, kteří vedou soubor dodnes. Z důvodu poklesu počtu členů dnes těleso při provádění větších skladeb spolupracuje s Pěveckým sborem severomoravských učitelek a zejména s Mužským pěveckým sborem Nešvera z Olomouce. Oba spojené sbory vystoupí i na výročním koncertu v Tunklově dvorci. Na programu jsou zejména klasické sborové skladby Bedřicha Smetany, Josefa Bohuslava Foerstra, Pavla Křížkovského či Josefa Nešvery. V první části koncertu však vystoupí učitelé i samostatně, a to například se skladbami Josefa Srovnala, Antonína Vrtka nebo Zdeňka Lukáše. Vstupné na koncert je dobrovolné. Šíp s Náhlovským v roli bavičů, kulturák se otřásal smíchem S naprosto jasným cílem dorazily ve čtvrtek 5. dubna stovky diváků do kulturního domu. Na programu totiž byla Všechnopartička Karla Šípa a jeho hosta Josefa Aloise Náhlovského a s ní očekávání humoru a smíchu, které se publiku naplnilo v míře vrchovaté. Televizní Všechnopárty dnes patří mezi nejoblíbenější pořady svého druhu. Pódiová Všechnopartička na populární formát navazuje. Karel Šíp má sice jen Orchestr křtem oslavil patnácté výročí Křtem nového CD a koncertem oslavil v sobotu 31. března své patnáctiny Dechový orchestr Základní umělecké školy Zábřeh. jednoho hosta, ale ten stojí za to. S komikem a Krušnohorcem Josefem Náhlovským spolu mají za sebou společnou pestrou uměleckou minulost, která se stala jedním z hlavních východisek jejich improvizací. Řeč tak přišla nejen na historky z vystoupení, ale i pověstné zájezdy fotbalového klubu Amfora, bokem nezůstala ani politika, do které oba protagonisté také rázně řízli k potěše diváků v sálu. Nechyběly ani vzpomínky na příhody a trapasy dětství a dospívání, dostalo se i na první sexuální zážitky, Náhlovského hypochondrii či dotazy diváků. Ti jistě neodcházeli zklamaní. Všechnopartička jim nabídla vše, co její televizní formát občas tvrdší lidový humor, zábavné historky a především dokonalou souhru Karla Šípa a Josefa Náhlovského, sportovní terminologií řečeno plnou nahrávek, narážeček a smečí. (mk) Muzeum pootevře brány do světa hmyzu Olomoucké divadlo Tramtarie přestaví v neděli 29. dubna v kině Retro novou detektivní pohádku na motivy dnes již klasického večerníčku Kluk z plakátu. Smyšlený pohádkový příběh, jehož námětem je stejnojmenný populární večerníček, je určen nejmenším dětem, ale i školákům. Přestože tvůrčí tým čítá pouze tři herce, objevuje se na scéně rovných osm postav. Ve středu 27. dubna se od 17 hodin v zábřežském muzeu představí Svět hmyzu. Výstava se zoologickou tematikou představuje hmyz našeho regionu na fotografiích pořízených amatéry i profesionály. Kromě fotografií zde návštěvníci naleznou informace o jednom z nejslavnějších entomologů, rodáku z Mohelnice, Edmundu Reitterovi ( ). Ten je především autorem rozsáhlého díla Fauna Germanica, jež bylo po řadu desetiletí základní literaturou entomologů. Neprávem přehlížený svět hmyzu přiblíží i entomologické sbírky šumperského muzea. Interaktivnost výstavy je podtržena instalací panelů, které obsahují různé kvízy zaměřené na doplnění znalostí žáků základních i středních škol. Muzeum pořádá k výstavě komentované prohlídky pro děti, které je možné objednat u autora výstavy Milana Dvořáka zoologa Vlastivědného muzea v Šumperku na ové adrese cz, tel: Svět hmyzu bude v muzeu k vidění do 2. června. Do kina dorazí Kluk z plakátu V několika případech si protagonisté tradičně vypomáhají krásnými loutkami, jejichž prostřednictvím dokážou vdechnout život ospalému lvovi nebo papouškovi. Zvláštní atmosféru dodává příběhu detektivní zápletka, jejímž prostřednictvím se zapojují do děje i samotné děti. Pohádka, odehrávající se povětšinou v cirkusovém prostředí, začne v sále kina v 16 hodin. Na disku, jehož křtu (na snímku) se ujal starosta František John, ředitel ZUŠ Pavel Doubrava či kapelník Luboš Vepřek, najdou posluchači deset skladeb. Úspěšný soubor, který má na svém kontě řadu ocenění z prestižních soutěží i cest do zahraničí, vybral právě skladby bodujíc na soutěžích i oblíbené divácké hity. Ty zazněly také na koncertu, na němž současní i již bývalí žáci ZUŠ publiku představili celou řadu oblíbených muzikálových skladeb, ale i hudbu symfonickou či díla z čerstvě vydaného CD. Kromě Luboše Vepřka jim dirigovali i vedoucí spřátelených orchestrů ze Šternberka a Němčic nad Hanou. Bydžovská a Klepl v komedii pro sedm herců Výbornou komedii zároveň s nijak povrchním příběhem a dvě herecké hvězdy, Zuzanu Bydžovskou a Bohumila Klepla, uvidí návštěvníci kulturního domu v pondělí 23. dubna. Rafinovanou hru z divadelního prostředí napsal Petr Zelenka, který stojí například za filmy Knoflíkáři, Karamazovi nebo Příběhy obyčejného šílenství. Zelenka, inspirován současným britským dramatikem Michaelem Fraynem, kus s titulem Herci zrežíroval již potřetí, po Slovensku a Polsku i v Praze pro divadlo Palace. Dva herci, bývalí manželé, přicházejí do divadla naposledy zahrát hru pro sedm postav. Ostatní kolegové totiž z divadla postupně odešli a nakonec nedorazí ani očekávaný třetí do party. Oba herci se snaží zoufale zachránit představení, uhrát sedm postav a současně ve vteřinových pauzách mezi příchody na jeviště řeší vlastní komplikovaný vztah. Zelenkův kus je pro oba protagonisty velkým zápřahem. Skáčou z role do role, z kostýmu do kostýmu a mnohdy improvizují. Zpočátku je i divák trochu zmatený, ale v určitém momentu pochopí, že dote to byla jen hra ve hře a že opravdový život hrdinů se odehrává v zákulisí, naznačuje rafinovanost komedie Zdeněk David ze Zábřežské kulturní. Představení Herci, nabízející vkusnou a inteligentní zábavu a především dva velké herecké party, má začátek v 19 hodin. Vstupenky lze zakoupit v infocentru nebo kavárně kina. V galerii preludovali učitelé ZUŠ Jednou z tradičních jarních prezentací zábřežské ZUŠ je koncert učitelů školy. Letos se odehrál v Galerii Tunklův dvorec ve čtvrtek 29. března. Na koncertě zazněla hudba různých slohových období, vystoupení na sólové nástroje se dramaturgicky střídala s hudbou komorní. V úvodu zazněla hudba barokních mistrů v podání Marie Vintrové na varhany a Martina Hrocha na cembalo. Dalším sólovým číslem bylo vystoupení klavíristky Johany Novákové. Scherzo op. 12 Daniela van Goense patří k repertoárově oblíbeným skladbám, posluchači si měli možnost je vyslechnout v podání Františka Kolčavy za klavírního doprovodu Johany Novákové. Klavíristky Jana Stejskalová a Eva Vurstová předvedly čtyřruční klavírní tvorbu, netradiční úpravu Dvořákova Slovanského tance č. 6 pro dva klavíry a osm rukou zahrály Marie Vintrová, Martina Valentová, Lenka Čermáková a Jana Zahrádková. Posluchačsky atraktivním závěrem koncertu byla část kompozice A. Piazolly Čtyři roční doby v Buenos Aires. Láska a múzy Debussyho Dívka s vlasy jako len, Cacciniho Caro mio ben a mnohé další skladby zazní v úterý 1. května v Katolickém domě při Prvomájovém koncertu komorní hudby. Interpretace se ujme sopranistka Jana Šelle a harfenistka Anastázie Tomečková. Začátek koncertu v 18 hodin, vstupné 50 Kč.

8 strana 8 INFORMACE Zábřeh 8/2012 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Středa 18. dubna MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK Muzeum Zábřeh, 9:00 12:00 a 13:00 16:00, vstup zdarma Heřmánek BACHOVY ESENCE PRO ŽENY A DĚTI RENATA BAROŇOVÁ Bylinná lékárna Heřmánek, 17:00, 100 Kč JURAJ KAMAN: SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY Audiovizuální putování po jedné z nejprogresivnějších zemí pod sluncem. Kino Retro, 17:00, 50 Kč ZDENĚK KOTVAN: KDO JSME, KAM SMĚŘUJEME, NAŠE ÚKOLY Spirála A ZÁMĚRY Přednáška. Nutné si rezervovat místo na tel: , vždy po 18. hodině, centrum.cz. Centrum Spirála, 28. října 3, 18:00, 100 Kč Čtvrtek 19. dubna KAŠPÁREK V ROHLÍKU NEVÍCHOVNÝ KONCERT Originální propojení divadla a hudby. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ, děti, které nenavštěvují MŠ i dospělé (platba na místě). Velký sál KLUBu, 10:00, 55 Kč Heřmánek KARTÁŘKA VIKA Nutná rezervace konzultace! Bylinná lékárna Heřmánek, 12:35 17:00, 350 Kč/30 minut ALOIS NEBEL Trojnásobný Český lev 2011, přístupno od 13 let, ČR 2011, 87 min. Kino Retro, 19:00, 70 Kč Pátek 20. dubna STEZKA ODVAHY S sebou: baterku, pitíčko, špekáček na opečení, dobrou náladu. Více na tel: , p. Kubíček. Sraz u DDM Krasohled Zábřeh, 17:00 KDO, KDYŽ NE MY Historické drama, přístupno od 15 let, české titulky, Německo 2011, 126 min. Kino Retro, 19:00, 80 Kč Koliba Bozeňov BOZEŇOVSKÉ PSTRUHOVÁNÍ Akce trvá do Rezervace na tel: , Koliba Bozeňov Sobota 21. dubna HRANICKÁ PROPAST LÁZNĚ TEPLICE NED BEČVOU, ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ Bližší informace na tel: , p. Schwarzová. V ceně jízdné, vstupné. Sraz v hale ČD, 7:05, děti 200 Kč a dospělí 300 Kč Fit klub mami Galerie Kafé Rovensko BRNÍČKO NEDVĚZÍ BRADLO NOVÁ HRADEČNÁ Trasa: 13 km. Vedoucí: pí Malá. Odjezd ATB Valová, 8:50 FIT S FIT BALL ŠÁRKA Rezervace předem na Plavecký areál Zábřeh, 9:00 10:30 KVALIFIKACE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MAŽORETKOVÉM SPORTU Soutěž sólových formací mažoretek, disciplíny hůlka, třásně a mix. Registrace od 12:00. Velký sál KLUBu, 14:00, dospělí 30 Kč a děti 10 Kč MICHAELA ŽECOVÁ OBRAZY Vernisáž výstavy. Galerie Kafé Rovensko, 18:00 JAN HEDRICH ZÁMECKÉ VINOBRANÍ 2012 Kurz. Nutná rezervace předem na mailové adrese: Zámek Skalička, 19:00, 350 Kč Neděle 22. dubna VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU METODĚJ Katolický dům, 14:00 PŘEPADENÍ Thriller, přístupno od 13 let, české titulky, Francie 2010, 95 min. Kino Retro, 19:00, 80 Kč Pondělí 23. dubna HERCI ZUZANA BYDŽOVSKÁ A BOHUMIL KLEPL Komedie o tom, co se stane, když v divadle zůstanou poslední dva herci, kteří se snaží zachránit představení. Velký sál KLUBu, 19:00, 230 Kč a 260 Kč Středa 25. dubna ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ Galerie Tunklův dvorec, 17:00 TAJNOSTI (v hlavní roli Iva Bittová) Tragikomedie, přístupno od 15 let, ČR 2007, 90 min. Čtvrtek 26. dubna SK TPT Zábřeh Kino Retro, 19:00, 80 Kč HISTORICKÉ ŠUMPERSKO TURISTICKÁ VYCHÁZKA Skanzen U Havlíčků Rapotín, Muzeum silnic Vikýřovice. Trasa: 7 a 10 km. Vedoucí: p. Kajnar. Odjezd ČD, 7:26 DEN ZEMĚ ROK NA VSI Interaktivní aktivity pro děti a mládež. Kontakt: Jarmila Švecová, Wolkerovy sady, 9:00 12:30 a 13:30 a 16:00, 10 Kč BEZPEČNÁ CESTA Dopravní soutěž pro děti a rodiče. Dětské dopravní hřiště MŠ Severáček, 16:00 KONCERT KYTAROVÉHO ODDĚLENÍ Galerie Tunklův dvorec, 17:00 Pátek 27. dubna SLAVNOST U ČARODĚJNICE BERTY S sebou: čarodějnický kostým a buřta na opékání. Kontakt: Lucie Paraska, tel: DDM Krasohled Zábřeh, 15:00 18:00, vstupné dobrovolné PODVEČERNÍ KONSTALACE S KRISTINOU BAUDYŠOVOU Prosíme objednat místa, záloha 100 Kč v Heřmánku. Bylinná lékárna Heřmánek, 17:00, 250 Kč SVĚT HMYZU Vernisáž výstavy. Městské muzeum, 17:00 TOHLE JE VÁLKA Akční komedie, přístupno od 13 let, české titulky, USA 2012, 96 min. Sobota 28. dubna Neděle 29. dubna PŘEROVSKÝ VANDR Turistický dálkový pochod. Trasy: 7 50 km. Vedoucí: p. Schwarzová. Galerie kina Retro Ozvěny Welzlování Výstava potrvá do Zámek Skalička Martin Foretnik: Retrospektiva. Výstava potrvá do Galerie Tunklův dvorec Věra Klimešová, Alice Zumrová keramika, Vlasta Skřišovská malba. Výstava potrvá do VÝSTAVY Kino Retro, 19:00, 80 Kč Odjezd ČD, 7:39 OsV SMÍCH VÁM SLUŠÍ Divadelní představení. Hrají Uršula Kluková a Jindřich Kraus. Galerie Kafé Rovensko, 20:00, 100 Kč KLUK Z PLAKÁTU Detektivní pohádka na motivy legendárního večerníčku. Představení Divadla Tramtárie Olomouc. Kino Retro, 16:00, 70 Kč SK SULKO ZÁBŘEH SK LÍŠEŇ Městský stadion, 16:00 Pondělí 30. dubna SIGNÁL Komedie, drama, přístupno od 13 let, ČR 2011, 115 min. Kino Retro, 19:00, 80 Kč Úterý 1. května MÁJOVÝ JARMARK Stánkový prodej a celodenní kulturní program. Hrají Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh, Pracka, ATOM. Atrakce a aktivity pro děti. Náměstí Osvobození, okolí kulturního domu, 8:00 19:00 FARMÁŘSKÉ TRHY Masarykovo náměstí, 9:00 16:00 LÁSKA A MÚZY ANASTAZIE TOMEŠKOVÁ HARFA A JAN ŠELLE ZPĚV Prvomájový koncert komorní hudby. Katolický dům, 18:00, 50 Kč Středa 2. května LESNÍ ROH V PROMĚNÁCH Trubači představí nejen loveckou hudbu. Kostel sv. Barbory, 18:00, vstupné dobrovolné Čtvrtek 3. května OKRESNÍ PŘEBOR POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA Komedie, přístupno od 12 let, ČR 2012, 104 min. Kino Retro, 17:00 a 19:30, 88 Kč Pátek 4. května OKRESNÍ PŘEBOR POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA Komedie, přístupno od 12 let, ČR 2012, 104 min. Kino Retro, 17:00 a 19:30, 88 Kč JARNÍ KONCERT ŽENSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU SLAVICE Jako host vystoupí Eva Grúzová a flétnový soubor ZUŠ Zábřeh. Galerie Tunklův dvorec, 17:30, vstupné dobrovolné IVA BITTOVÁ Unikátní koncert jedné z nejvýraznějších osobností české hudební scény. Kostel sv. Barbory, 19:00, 200 Kč a 230 Kč Sobota 5. května BRANDÝS NAD ORLICÍ BEZPRÁVÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Trasa: 14 km. Vedoucí: p. Baráková. TURNAJ VE STOLNÍM TENISE S sebou: vlastní pálka. Určeno pro hráče od 12 do 102 let. Zápis 8:30. Odjezd ČD, 6:47 OsV Katolický dům, 9:00, 50 Kč KONCERT DECHOVÉHO ODDĚLENÍ ZUŠ ZÁBŘEH Multi-žánrový, promenádní koncert. Zámecký park na Skaličce, vstup zdarma OKRESNÍ PŘEBOR POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA Komedie, přístupno od 12 let, ČR 2012, 104 min. Kino Retro, 17:00 a 19:30, 88 Kč Pondělí 9:00 11:00 Internetová kavárnička s volnou hernou pro děti 15:30 17:00 Baby klub SEVERKA MŠ Severáček 17:00 18:00 Modlitby matek Úterý 9:00 11:00 Maminec Středa 9:00 11:00 Tvořivá dílna s doprovodným programem pro děti 15:00 15:45 Pohybovky děti Plavecký areál Zábřeh 15:30 16:30 Klubíčko MŠ Pohádka Pravidelné aktivity pro děti a jejich rodiče Muzeum Zábřeh Cesta do pravěku. Výstava potrvá do Svět hmyzu. Výstava potrvá do Galerie Kafé Rovensko Veronika Ovísková: Harmonie kontrastů fotografie. Výstava potrvá do Michaela Žecová obrazy. Výstava potrvá do :30 17:15 Sportovky dívky Plavecký areál Zábřeh 17:00 18:00 Anglický klub angličtina trochu jinak. Čtvrtek 9:00 11:00 Barvínek cvičeníčko pro nejmenší Hnízdo, ZŠ B. Němcové 16:00 17:00 Cvičení maminek s dětmi Klub, klubovna č.1 Pátek 9:00 11:00 Miminec setkávání matek s nejmenšími dětmi, modlitby za děti 10:00 10:45 Pohybovky děti Plavecký areál Zábřeh Neděle 10:00 11:00 Pétanque pro děti i dospělé Hnízdo, ZŠ B. Němcové ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 25. dubna Heřmánek Galerie Kafé Rovensko SK SULKO Zábřeh Trubači Zábřeh Pěvecký sbor Slavice

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky.

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Výroba náušnic Kongresový sál Vyrob si vlastní nášnice z různých materiálů. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce Přijď si zastřílet z profesionálního

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015 Číslo jednání: JedNR3-6/2015 Datum jednání: 27.01.2015 Výherní automaty -Obecně závazná vyhláška (USN-R3-145/2015) Nesouhlasí S vypracováním změny Obecně závazné vyhlášky města Nepomuk číslo 1/2013, jíž

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Nadace Proměny pro školy Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Představení Nadace Proměny a programu Zahrada hrou / Mgr. Jitka Přerovská,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Nové Přerovsko 23. 11. 2012 Publicita školy Publicita školy Nové Přerovsko

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/017/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/017/991/01/00

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Foto: KAŠPÁREK V ROHLÍKU Milé děti, určitě máte raději sluníčko než déšť, ale jistě víte, že déšť je pro Zemi velmi důležitý. Vodu potřebují nejen lidé, ale i

Více

Kraj Vysočina a. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE V HUMPOLCI, střední škola,

Kraj Vysočina a. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE V HUMPOLCI, střední škola, Kraj Vysočina a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE V HUMPOLCI, střední škola, VYHLAŠUJE CELOSTÁTNÍ ODBORNOU SOUTĚŽ žáků oboru vzdělání OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ ČZA v Humpolci, střední škola, pracoviště Světlá

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Rozhodně přijď, pokud ti je 11 a víc let.

Rozhodně přijď, pokud ti je 11 a víc let. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Kreativní svět Kongresový sál Vyrob si vlastní umělecké dílo. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce P ijď si zast ílet z profesionálního luku,

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více