Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny"

Transkript

1 Číslo 8/2012 vydáno dne Kino Retro čeká digitalizace a 3D Na svém březnovém zasedání zastupitelé uvolněním 1,8 milionu korun podpořili digitalizaci kina Retro. Celkové náklady na projekt se odhadují na 2,35 milionu Kč, město na něj získalo dotaci od ministerstva kultury v rámci páté, pravděpodobně i poslední, vlny digitalizace kin. O podporu žádalo přes sedmdesát kin z celé republiky. Projekt, který zpracovalo město Zábřeh ve spolupráci se Zábřežskou kulturní, jež je provozovatelem kina, se dostal do nejúspěšnější skupiny kin, která obdrží ze státního fondu pro podporu české kinematografie částku v maximální možné výši 550 tisíc korun, okomentoval financování projektu starosta František John. Retro bude vybaveno také technologií pro 3D promítání, tu uhradí Zábřežská kulturní z vlastních prostředků. Náklady na pořízení 3D technologie, která je pro budoucnost kina nezbytná, jsou odhadovány zhruba na 300 tisíc korun, uvedl jednatel společnosti Zdeněk David. Zastupitelé tak vlastně rozhodovali o dalším bytí, či nebytí kina. V současné době totiž končí distribuce nových filmů na klasických filmových pásech, ty nahrazují digitální nosiče. A čekat na filmovou novinku třeba několik měsíců už dnes divák nechce. Digitalizace kina kromě možnosti promítání filmů v premiérových časech umožní i větší nabídku alternativního obsahu, například přímé sportovní přenosy, přenosy opery, populární hudby, divadelních představení, projekci vzdělávacích pořadů atd. Klasický filmový projektor tedy nahradí nový digitální doplněný o server přehrávající digitální data a dodávající do projektoru signál ve vysokém rozlišení. Kino Retro se svou kapacitou zhruba 150 míst bylo po nákladné rekonstrukci otevřeno v roce 2003 poté, co v roce 1996 zaniklo kino Edison. Zábřeh opět ožije májovým jarmarkem Tradičně bohatá nabídka občerstvení, nejrůznějšího jarmarečního zboží i kulturní program opět čeká na návštěvníky letošního májového jarmarku, který se uskuteční v úterý 1. května na náměstí Osvobození, ulici Postřelmovská a Československé armády. Program slibuje zajímavé vyžití pro všechny věkové kategorie, a to až do podvečerních hodin. Spoustu zábavy si užijí zejména děti, pro které jsou připraveny nejen oblíbené atrakce, ale i aktivity na téma Hry našich předků připravené domem dětí a mládeže. Zájemcům se představí dobrovolníci Českého červeného kříže a svoji činnost budou prezentovat také strážníci městská policie. Zejména rodiny s malými dětmi jistě ocení výstavu drobného hospodářského zvířectva, kterou nabídne místní svaz chovatelů, nebo výstavku automobilových veteránů. Výraznou zvláštností letošního jarmarku bude prezentace zábřežských skautských oddílu uspořádaná u příležitosti oslav 100 let českého skautingu. Táborová osada, která vyroste Přechod na ČSA bez bariér? Město usiluje o získání finančního příspěvku, který by posloužil na realizaci jedné ze staveb projektu Bezbariérové město Zábřeh. Bezbariérové trasy ve městě byly již schváleny zastupitelstvem, poté byla zpracována dokumentace řešící na trase problémové body, které vyplynuly z auditu bezbariérovosti. podél kulturního domu, nabídne nejen zajímavý program pro děti, ale i pravý skautský guláš uvařený v provizorní kuchyni Samotný kulturní program začne už v devět hodin ráno, kdy se na pódiu před kulturním domem představí dechový orchestr základní umělecké školy. Čas po poledni bude patřit vyznavačům country a folkové muziky, v odpoledních hodinách zahraje oblíbená rocková kapela Atom. Program svým vystoupením obohatí také úspěšné zábřežské mažoretky, několik tanečních skupin i vyznavači historického šermu. V souvislosti s pořádáním jarmarku dojde k úplné uzavírce části ulic ČSA, Postřelmovská a náměstí Osvobození po křižovatku s ulicí Školská. Uzavírka a objíž ky budou označeny dopravním značením. Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány autobusové zastávky MEP, nám. Osvobození a poliklinika. Zastávka u polikliniky bude přemístěna na náhradní místo ulici Bezručovu, zubní oddělení. Z vyhlášeného dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury by město mohlo získat dotaci až do výše 70% uznatelných nákladů. V souvislosti s bezbariérovou trasou a zpracovanou dokumentací byl pro úpravy vybrán chodník a přechod na ulici ČSA (u kulturního domu). Celkové náklady na úpravy jsou odhadnuty na 1,126 milionu korun. Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny Rekordní úspěch měla jarní materiální sbírka šatstva, obuvi a nově i elektrospotřebičů, kterou už pojedenácté zorganizovala zábřežská Charita ve spolupráci s městem a Diakonií Broumov. O hladký průběh akce se zasloužilo především 28 dobrovolníků Charity, převážně lidí v hmotné nouzi, kteří společně odpracovali 391 hodin. Jejich rukama během tří a půl dne prošlo přes třicet tun materiálu, ze zábřežského nádraží byly vypraveny tři zaplněné vagóny. Až do konce sbírky v sobotu 31. března lidé v pytlích a krabicích přiváželi pánské a dámské ošacení i boty. Sešlo se také množství dětského oblečení, lůžkovin, ručníků, přikrývek, ale i hračky a několik dětských kočárků. Jaká je bezpečnostní situace v Zábřeze? Ze zpráv místního oddělení Policie ČR i městské policie vyplývá, že vcelku dobrá. Ve městě bylo loni spácháno 245 trestných činů, přičemž jejich objasněnost činí zhruba 54%, tedy statistika srovnatelná s minulými lety. Nejčastěji šlo o tzv. prosté krádeže (87 případů) a 36 krádeží vloupáním, mimo jiné bylo v Zábřeze odcizeno osm motorových vozidel. Majetková kriminalita tak zůstává nejproblematičtější oblastí. Co se týká nejrizikovějších lokalit, bylo nejvíc trestných činů spácháno na sídlišti Severovýchod, ulici ČSA a Havlíčkově, právě sem bude směřován zvýšený preventivní dohled ze strany Policie ČR i městské policie. Ulice ČSA, ale také Křížkovského a Masarykova náměstí se navíc dotýká i jiná problematika, a to narušování občanského soužití, což je dáno zvýšenou koncentrací barů a heren s nočním provozem. Městská policie loni řešila přestupků, většinou formou blokového řízení, Díky spolupráci s firmou Asekol byly tentokrát vybírány použité funkční i nefunkční elektrospotřebiče a výsledek předčil očekávání. Mezi stovkami získaných kusů se objevily televize, ledničky, žehličky, vařiče, tiskárny k počítačům atd. Dobrovolníci Charity veškeré spotřebiče roztřídí a po jejich odborném přezkoušení budou funkční věci umístěny do sociálního skladu Charity. Odtud budou nabídnuty lidem, kteří si nákup nového vybavení nemohou dovolit. Zbývající nefunkční spotřebiče odveze firma Asekol k ekologické likvidaci. Dárci přispívali i na pokrytí režijních nákladů sbírky, v zapečetěných pokladničkách se sešlo Kč. Bezpečnost ve městě zůstává stabilní domluvou nebo oznámením příslušným orgánům. Největší díl připadá tradičně na řešení dopravních přestupků (1.515), a to zejména v zónách placeného parkování a jednosměrných ulicích. Při dohledu nad dodržováním obecně závazných vyhlášek města bylo řešeno celkem 298 případů jejich porušení, v 97 případech bylo odhaleno porušení zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým a nezletilým či umožnění hry na automatech osobám mladším 18 let. Při porušení veřejného pořádku byly řešeny přestupky v 343 případech, majetkové přestupky pak v 156 případech. Strážníci loni odchytli 140 volně pobíhajících psů, kteří byli následně předáni majitelům, nebo do psího útulku umístěného v areálu společnosti EKO servisu. Podařilo se jim také zadržet 72 osob podezřelých ze spáchání trestného činu, celostátně hledaných nebo na útěku zejména chovanců z diagnostických ústavů. Tyto osoby byly předány na obvodní oddělení Policie ČR.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 8/2012 KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo města se sešlo ve středu 28. března na svém 16. zasedání v kině Retro, kde mj. projednalo následující záležitosti: Schválilo deponování částky zaplacené firmou WANEMI CZ, a.s. za pozemky v průmyslové zóně Leštinská u Okresního soudu v Šumperku do doby rozhodnutí sporu o platnosti kupní smlouvy. Schválilo II. změnu rozpočtu města roku 2012 dle předloženého návrhu. Souhlasilo se zasláním 200 tisíc Kč na účet Finančního úřadu v Zábřehu. Částka bude sloužit jako záloha na daň z přidané hodnoty. Schválilo záměr prodeje pozemku o výměře 300 m 2 společnosti ZJP, s. r. o. se sídlem na ulici Olomoucká pro účely přístavby skladu a prodejny. Odsouhlasilo nabytí pozemků z vlastnictví České republiky s právem hospodařit se svěřeným majetkem státu pro Správu železniční dopravní cestu o výměře m 2 do vlastnictví města za kupní cenu Kč. Kupní smlouva bude uzavřena do šesti měsíců po vydání usnesení Vlády České republiky, kterým bude udělen souhlas k prodeji pozemků a staveb, nejpozději však do Jedná se o pozemky na opuštěném tělese dráhy, na nichž je vybudovaná cyklostezka Lupěné Hněvkov. Vzalo na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Zábřehu a schválilo zařazení projektového úkolu CH/2/1 Komunitní plánování sociálních služeb do SPD města Zábřeh. Garantem úkolu byl jmenován místostarosta Karel Crhonek. Schválilo přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši Kč na pořízení osobních ochranných pomůcek pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Zábřeh a odsouhlasilo spolufinancování minimálně ve stejné výši, jako je příspěvek z rozpočtu kraje. Schválilo příspěvek z rozpočtu města ve výši Kč na činnost Spolku Metoděj, Kč na činnost mládežnických družstev SK SULKO, Kč na činnost občanského sdružení RES-SEF Šumperk a Kč na činnost Sociálních služeb Šumperk. Skauti oslaví století existence V první polovině roku 2012, tedy přibližně v době, kdy před stoletím Antonín Benjamin Svojsík plánoval svůj první skautský tábor, vyvrcholí oslavy 100 let českého skautingu. U příležitosti tohoto významného výročí se připravují i akce zaměřené stejným dílem jak na skauty, tak na neskautskou veřejnost. Takovou akcí bude rovněž prezentace zábřežských skautských oddílů, která se uskuteční v rámci májového jarmarku 1. května na prostranství podél kulturního domu při Postřelmovské ulici. Místní skauti zde postaví malou táborovou osadu, v níž budou prezentovat svoji bohatou činnost, a to nejen formou her a soutěží pro děti, ale například i produkty improvizované táborové kuchyně. Příchozí tak budou mít možnost ochutnat nefalšovaný skautský guláš nebo makrely pečené na ohni. Součástí akce bude také výstava připomínající stoletou historii skautingu v českých zemích. K nahlédnutí do prostor skautského minitábora jsou zváni všichni současní i bývalí skauti a také všichni ti, kteří hledají smysluplnou náplň pro volný čas svých dětí. Opravy na Komenského znovu komplikují dopravu V pondělí 2. dubna začala úplná uzavírka provozu na ulici Komenského. Příjezd na náměstí po Žižkově ulici je tak znovu obousměrný, řidiči by proto měli dbát zvýšené opatrnosti. Pro vozidla s hmotností do 3,5 tuny a autobusy veřejné dopravy je zobousměrněná ulice Zahradní, pro ostatní vozidla vede objíž ka po Valové, Dvorské a Sušilově, dále pak po ulici Sokolské. Uzavírkou, která má trvat do konce května, bude dotčena také doprava zábřežské MHD. Po dobu uzavírky nebude fungovat autobusová zastávka na Masarykově náměstí. Náhrad- ní zastávka pro nástup a výstup na Zahradní ulici je označena, jedná se o místo používané již minulý rok. Od 1. do 31. května bude probíhat také úplná uzavírka provozu na Farní ulici. Objíž ka není stanovena, dopravní situace bude upravena značením. Stanoviště a termíny svozu bioodpadu Od letošního dubna dochází ke změně ve svozu bioodpadu (podrobnou informaci přineslo minulé číslo bulletinu). Na základě schváleného systému je po městě rozmístěno dvanáct hnědých kontejnerů o objemu 1100 litrů určených na zbytkový odpad z domácností, ne pro odpad o větším objemu (přehled stanoviš kontejnerů a biopopelnic viz tabulka). K dispozici bude i 270 zelených popelnic na bioodpad, které ale nebudou stát na jednotlivých stanovištích jako loni. Popelnice jsou zapůjčovány Stanoviště pro kontejnery litrů Severovýchod (supermarket) Závořická (Čtyřlístek) Kozinova (U Račice) Kosmonautů (u Billy) Na Výsluní (u kotelny) Strejcova (u MŠ) Krumpach (sídliště) Křížkovského (u solné jeskyně) ČSA (u kulturního domu) Dolní Ráječek (bytovky PMV) Bytové družstvo Kasárna Na Řádkách (stanoviště kontejnerů) Stanoviště pro popelnice 240 litrů Postřelmovská (prodejna) Postřelmovská (u motelu) křižovatka U Dráhy, Krátká Havlíčkova (u zastávky) Havlíčkova (křiž. V Hliníku) Na Vyhlídce (parkoviště) Jiráskova (pod Internou) Jiráskova (křiž. Na Výsluní) Jiráskova (nad LDN naproti č. 27) Smetanova (parkoviště u interny) Bořiny (u sýpky) MŠ Strejcova občanům za jednorázovou úplatu, ti je mohou v termínech svozu přistavit na jednotlivá stanoviště a po vyprázdnění znovu dopravit domů. Svoz bude prováděn vždy v pondělí jedenkrát za čtrnáct dnů v následujících termínech: 16. dubna (již uskutečněný) a 30. dubna, 14. a 28. května, 11. a 25. června, 9. a 23. července, 6. a 20. srpna, 3. a 17. září, 1., 15. a 29. října, poslední letošní svoz bioodpadu se uskuteční 12. listopadu. Popelnice jsou očíslovány a evidovány, aby nedocházelo ke krádežím a záměnám. B. Němcové (rozcestí) Komenského Křížkovského (rozcestí ČSA) Rudolfov Skalička (sokolovna) Skalička (prodejna Urbášek) Skalička (Palackého / R. Pavlů) Horní Ráječek (Obránců Míru) Dolní Ráječek (Na Nové) ČSA (autobusová zastávka) ZŠ Školská ZŠ B. Němcové Mánesova (před SŠSPaS) Javorová Nad Lihovarem Slunná Nemilská Morávkova (u parčíku) Diskont Jednota (U Horního rybníka) Diskont Jednota (U Bořin) Stanislava Lolka (slepá ulice) Svobodov (křižovatka téčko ) Svobodov (u pole) Vodní (u trafostanice) Třešňová (na křižovatce s ul. Dlouhou) B. Němcové (rozcestí Na Hrádku) Odbor školství, kultury a tělovýchovy Hlavní náplní práce odboru je součinnost mezi jednotlivými školskými zařízeními zřizovanými městem. Jedná se o veškeré základních školy, mateřské školy, školní jídelny a dům dětí a mládeže. V rámci spolupráce s řediteli jednotlivých škol a školek organizuje zápisy dětí do ZŠ a MŠ a sestavuje harmonogram prázdninového provozu školních družin a mateřských škol. Odbor dále sleduje naplněnost škol a školských zařízení zřizovaných městem a připravuje návrhy pro efektivní využití jejich kapacity, a to zejména v souvislosti s vývojem počtu žáků nejen ve městě Zábřeh, ale i v okolních obcích. V souladu se školským zákonem připravuje a zajiš uje vyhlášení a průběh konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky školských zařízení. Zřizovateli (tj. městu) připravuje podklady k udělení výjimek z minimálního nebo maximálního počtu dětí a žáků stanoveného prováděcími předpisy. Předkládá zřizovateli finanční požadavky škol a školských zařízení na plán údržby a investic a ve spolupráci s ostatními odbory zabezpečuje jejich opravy, údržbu a investiční akce. Připravuje a zajiš uje podklady pro fakturaci úhrady neinvestičních nákladů za žáky s trvalým bydlištěm mimo Zábřeh, kteří zde ale plní povinnou školní docházku. V působnosti vymezené školským zákonem vykonává odbor činnost v rámci státní správy. Zejména zpracovává návrhy rozpočtů finančních prostředků poskytovaných školským zařízením a provádí rozbor hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu za tato zařízení. V rámci možností poskytuje poradenství pro školská zařízení ve městě i okolních obcích. V oblasti kultury a sportu připravuje podklady pro tvorbu a čerpání rozpočtu. Připravuje podklady pro žádosti o grantové programy a k žádostem o přidělení finančních příspěvků města a vede jejich řádnou evidenci. Spolupracuje s kulturní a sportovní komisí, případně se spolupodílí na zajištění kulturních akcí pořádaných městem. Vede seznam památek, křížů a pietních míst a v rámci svých možností zajiš uje jejich opravu a údržbu. Vedoucím odboru je Mgr. Tomáš Krejčí. Kontakt: budova nám. Osvobození 15, kancelář č. 219, tel: , , I starý mobil může pomoci Po celý duben bude na Zábřežsku probíhat první celoregionální sbírka mobilních telefonů. Tu v rámci projektu Nepotřebné věci pomáhají, podpořeného společností Asekol, vyhlašuje Charita Zábřeh Až do 30. dubna tak mohou majitelé nepotřebné funkční i nefunkční mobily (pokud možno včetně příslušenství) přinést do některého ze sběrných míst: v Zábřehu na Recepci Charity (Žižkova 15) nebo do prodejny Dobrovolnického centra Ledňáček (Žižkova 17). Darované telefony budou dobrovolníky Charity roztříděny, některé funkční přístroje budou umístěny do sociálního bazaru. Odtud budou poskytovány lidem v hmotné nouzi, domovům pro matky s dětmi, azylovým domům atd. Bazar bude nabízet také další, sice starší, ale stále ještě sloužící, elektrospotřebiče, které Charita získala z materiální sbírky.

3 Zábřeh 8/2012 INZERCE strana 3 Co (ne)víte o EKO servisu Zábřeh Strojní a ruční čištění Prach po zimních posypech silnic, odpadky, podzimní listí to vše a mnoho dalšího zvládne EKO servis Zábřeh uklidit z cest, chodníků, obchodních či výrobních areálů. Poskytované služby zametání vozovek, případně chodníků pomocí silničních samosběrů (zametač Unimog Egholm) kropení a mytí vozovek kropícím vozidlem LIAZ nebo Multicar čištění ploch tlakovou vodou čištění dešťových vpustí svoz odpadků z košů údržba autobusových zastávek zapůjčení mobilních odpadkových košů Kontaktní osoba: Miloš Krcho tel.: mobil: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, Zábřeh, tel.: ; tel./fax.: ; Aktuálně: Pokračují práce na komunikaci v Komenského ulici, uzavírka zde potrvá do konce května. Po zimní přestávce obnovené sběrové soboty začaly 7. dubna. Od dubna platí nový systém pro svoz bioodpadů, první svoz se uskutečnil v pondělí 16. dubna, další následuje 30. dubna. Více na

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 8/2012 STŘÍHÁNÍ A ÚPRAVA PSŮ Profesionální přístup. Upravujeme pejsky všech plemen, i křížence. Rozčesávání zacuchánků stříhání trimování vše dle Vašich požadavků. V případě zájmu přijedeme ostříhat Vašeho pejska k Vám domů... Michaela Franková Javorová 29, Zábřeh Tel.: Váš specialista na CHORVATSKO Víme co nabídnout - Je to náš domov Cestovní kancelář PRADĚD nabízí: Valtické vinné trhy 12. května 330 Kč Turistika na Slovensku června 2950 Kč Strážovské a Chočské vrchy, Roháče, řeka Orava Cykloturistika v Rakousku července 2450 Kč Vinařskými stezkami severním Rakouskem. Nabízíme zájezdy do celého světa od všech renomovaných cestovních kanceláří! Přihlášky a informace: CK Praděd, Valová 2, Zábřeh, tel/fax: , www. ckpraded.cz DOVOLENÁ 2012 TEL.: Sleva 33% Na vybrané apartmány v červnu a září

5 Zábřeh 8/2012 INZERCE strana 5 KOMINICTVÍ VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ - NEREZEM A PLASTEM PRO KONDENZAČNÍ KOTLE Kulíšek Miloslav, Krumpach 23,Zábřeh člen společenstva kominíků Tel , mob Od platí nařízení vlády č. 91/2010 sb, o čištění a kontrolách spalinových cest. Provádíme čištění a kontroly spalinových cest na pevná, plynná, kapalná paliva. Vložkování komínů, měření emisí, revize, zdění a jiné. VÁŠ ODPOČINEK NAŠE STAROST nabídka pro Vás v roce 2012: ceny zahrnují dopravu luxusním busem, popř. letadlem, ubytování, pojištění, průvodce, příp. trajekty a stravu CESTY ZA POZNÁNÍM: některé destinace možno i letecky Ma arsko - termály květen, červen, říjen,listopad a prosinec 2012 od Kč Brusel, Londýn, Paříž - NOVINKA Kč Itálie- antický Řím a slunná Sicílie Kč Irsko - mystický zelený ostrov Kč Německo- Würzburg,Koln,Frankfurt-NOVINKA Kč Pobaltí, Rusko Petrohrad Kč Německo hanzovní města+ Tropical Islands Kč Francie - Riviera a Provence Kč Skandinávie- norské fjordy a Stockholm Kč Podkarpatská Rus Kč To nejkrásnější z Alp Kč Grandtour Velkou Británií Kč Island - země ohně a ledu Kč Francie - Bretaň a Normandie Kč Rakousko - příroda a historie Kč Korsika perla Středomoří Kč Francie-Alsasko a Vogézy-NOVINKA Kč Paříž, Versailles, zámky na Loiře Kč SRN, Rakousko Oktoberfest, Alpy Kč USA San Francisco, Las Vegas Kč Slovensko za krásami hor Slovenska - NOVINKA Kč Itálie Řím, Pisa, Florencie-NOVINKA Kč Slovensko Bratislava+husí hody s termály--novinka Kč Spojené arabské emiráty- Dubaj Kč Německo vánoční Dráž any+ Tropical Islands prosinec Kč Adventní Vídeň Kč VÁNOČNÍ TERMÁLY EXCLUSIVE ŠARVÁR Kč CESTY ZA ODPOČINKEM: luxusní apartmány, možno i letecky Itálie -Kalábrie Praia a Mare červenec, září 2012 od Kč Dánsko - cykloturistika Bornholm Kč DETAILNÍ NABÍDKA SE ZAJÍMAVÝMI CENAMI ZÁJEZDŮ v kanceláři CK Šumperk, Lidická 18 (Po-Pá 14-18) nebo na

6 strana 6 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 8/2012 Herecký dorost na Zábřežské oponě Téměř 160 mladých herců předvedlo své umění na již 6. ročníku regionální přehlídky dětských divadel Zábřežská opona 2012, který proběhl v pátek 23. března. Hlediště Katolického domu zaplněné dětmi ze zábřežských škol a školek sledovalo klasické pohádky i příběhy zcela nové. Objevilo se i zpracování povídky, pohádkový muzikál nebo hudební vystoupení. Odborná čtyřčlenná porota nakonec přiřkla postup do regionálního kola Poděs 2012 dramatickému kroužku KIX při DDM Krasohled s vystoupením Cesta kolem světa. Udělena byla i cena poroty, kterou si odnesly děti z MŠ Pohádka. Kulturák bude opět patřit mažoretkám Také v letošním roce je Zábřeh jedním z osmi měst republiky, v nichž proběhne kvalifikace pro finále celonárodní soutěže sólových formací v mažoretkovém sportu. V sobotu 21. dubna se ve velkém sále kulturního domu představí téměř stovka mažoretek, které se utkají v soutěžních disciplínách hůlka, třásně a mix, tedy kombinaci obou předchozích disciplín. Výkony soutěžících budou hodnotit rozhodčí s licencí mezinárodní mažoretkové asociace. Kvalifikace v Zábřehu se zúčastní kromě domácích mažoretek také skupiny z Opavy, Ostravy, Studénky, Jeseníku a dalších měst. Diváci letos uvidí celkem čtyřicet soutěžních vystoupení. Akce začíná slavnostním zahájením ve 14 hodin, vstupné pro diváky činí 30 korun. V knihovně pasovali desítky prvňáčků na čtenáře Opravená kola a koloběžky si odvezly z automobilní školy děti z mateřské školy Severáček. Vozítka, která využívají na svém dopravním hřišti, jim spravili studenti školy v rámci své praxe. Děti ze Severáčku ale nejsou první, které potěšily zrekonstruované stroje. Nápad na pomoc školkám, které by jinak musely poškozené koloběžky a kola Také letošní březen, měsíc čtenářů, navázal na tradici let předešlých. V průběhu března se tak v knihovně vystřídalo pět prvních tříd ze zábřežských základních škol při příležitosti pasování na čtenáře městské knihovny. Téměř 150 dětí prokázalo své čtenářské schopnosti, fantazii, postřeh a bystrost, a vysloužilo si tak titul Malý čtenář. Na památku si prvňáčci odnesli malé kalendáře, záložky, čokoládové medaile a pamětní listy. Díky tomu se např. hned v dubnu mohou zúčastnit čtenářské soutěže pro dětské čtenáře a mohou ukázat, jak dobře znají naše pohádky a získat třeba některou ze zajímavých cen pro vylosované čtenáře. Děti ze Severáčku potěšila opravená kola vyřadit, vznikl na Vyšší odborné škole a Střední škole automobilní už před třemi lety, letos přišla řada na Severáček. Příští rok opravíme koloběžky ze školky na Strejcově ulici, uvedl pedagog Karel Crhonek, podle kterého studenti opravu vozítek pro děti pojali jako zpestření praktické výuky. Kola a koloběžky také mnohdy dovybavili a opatřili novým nátěrem. Pro děti, které se k předání svých oblíbených vozítek dostavily osobně, byl na automobilní škole připraven zajímavý program. Měly možnost podívat se do autodílen, usednout za volant opravdového automobilu či vyfotit se na autoveteránu. Futsal ve Václavově V neděli 22. dubna zahájí na hřišti ve Václavově jarní část sezóny nový místní futsalový tým. Co nejvíce diváků proto chtějí pozvat tito mladíci ve věku od 14 do 18 let, kteří hrají III. okresní třídu a po podzimní části jsou s devíti body na 11. místě. K vidění budou od 9 hodin čtyři zápasy, ve dvou se předvede domácí tým. Problematika týraných zvířat V poslední době razantně roste počet případů týrání zvířat. Kromě psů a koček jde také o hospodářská zvířata, např. skot, ovce či koně. Jedním z hlavních důvodů týrání jsou především nezodpovědní chovatelé. Ti často o svá zvířata nedbají, nechávají je hladovět a žíznit, nemocným zvířatům nezajistí péči a chovají je v nevhodných podmínkách, takže zvíře může umírat i několik týdnů. Výše uvedené způsoby týrání se dají označit jako pasivní, tedy z nedbalosti. Opakem je aktivní týrání zvířat záměrné, kdy člověk trápí a zraňuje zvíře, případně je nevhodným způsobem usmrtí. Zvíře je stejně jako člověk živý tvor. Pro normálně uvažujícího člověka je nepochopitelné, proč si někteří lidé vybíjí na zvířatech své komplexy a proč se nezkušení a nezodpovědní lidé pouštějí do chovu zvířat. Týraných zvířat tak neustále přibývá. Přitom pokud se fyzická či právnická osoba dopustí přestupku nebo správního deliktu tím, že se dopustí týrání zvířat, lze jí dle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání udělit sankci až půl milionu korun.

7 Zábřeh 8/2012 KULTURA strana 7 Keramiku a malbu představují tři výtvarnice Hned tři výtvarnice si daly ve čtvrtek 5. dubna sraz v Galerii Tunklův dvorec, kdy se zde na vernisáži své společné výstavy představily Věra Klimešová, Alice Zumrová a Vlasta Skřišovská. Výstava, která bude v galerii k vidění do 28. dubna, nabízí poměrně široký repertoár. Věra Klimešová se zde představuje s keramikou a dřevořezbami, které potěší především děti. Figurky zvířat a pohádkových postav respektují přirozenou strukturu dřeva a nechávají divákovi prostor pro fantazii. Alice Zumrová se v Zábřeze představuje s rozsáhlou kolekcí keramiky. Přestože se jedná z velké části o keramiku užitnou, zaujme návštěvníka skutečně originální rukopis této východočeské výtvarnice. Její práce nápaditě kombinují přirozený režný keramický povrch s různými glazurami. Jemná linie, perfektní propracovanost, inspirace pradávnými vzory i občasná kombinace keramiky s drahými kovy, zlatem a platinou nedávají zapomenout, že autorkou je žena. Třetí z výtvarnic, Vlasta Skřišovská, do Tunklova dvorce přivezla malby, na nichž dominuje jesenická krajina. Známé pohledy na dominanty Praděd či Rejvíz střídají místa neznámá či zapomenutá. Starý strom, boží muka či mlhou zahalené údolí vnášejí jakousi intimitu do maleb prodchnutých láskou k rodnému kraji. Trojici výtvarnic v minigalerii doplnily práce dětí z MŠ a ZŠ Leština věnované jaru a Velikonocím. (mk) Sbor učitelů zpívá již 90 let Zábřežské pěvecké sdružení severomoravských učitelů si brzy připomene významné výročí svého založení. Na slavnostním koncertu pořádaném pod záštitou starosty města u příležitosti 90 let existence sboru vystoupí v pátek 27. dubna od 19 hodin v Galerii Tunklův dvorec. Sbor byl založen v roce 1922 a v jeho čele tehdy stanul František Neubauer. Těleso se postupně vypracovalo do reprezentativní úrovně a začalo vystupovat nejen v okolí Zábřehu, ale také ve větších městech po celé Moravě. Rozvoj sboru přerušila druhá světová válka, ale hned po jejím skončení se soubor znovu sešel a jeho vedení se ujal Jan Skopal. Pod jeho řízením dosáhl sbor rychlého uměleckého vzrůstu a disponoval také největším počtem členů (téměř sedmdesát). Po odchodu Jana Skopala přijali místo sbormistrů Antonín Plhák a Boleslav Sadil, kteří vedou soubor dodnes. Z důvodu poklesu počtu členů dnes těleso při provádění větších skladeb spolupracuje s Pěveckým sborem severomoravských učitelek a zejména s Mužským pěveckým sborem Nešvera z Olomouce. Oba spojené sbory vystoupí i na výročním koncertu v Tunklově dvorci. Na programu jsou zejména klasické sborové skladby Bedřicha Smetany, Josefa Bohuslava Foerstra, Pavla Křížkovského či Josefa Nešvery. V první části koncertu však vystoupí učitelé i samostatně, a to například se skladbami Josefa Srovnala, Antonína Vrtka nebo Zdeňka Lukáše. Vstupné na koncert je dobrovolné. Šíp s Náhlovským v roli bavičů, kulturák se otřásal smíchem S naprosto jasným cílem dorazily ve čtvrtek 5. dubna stovky diváků do kulturního domu. Na programu totiž byla Všechnopartička Karla Šípa a jeho hosta Josefa Aloise Náhlovského a s ní očekávání humoru a smíchu, které se publiku naplnilo v míře vrchovaté. Televizní Všechnopárty dnes patří mezi nejoblíbenější pořady svého druhu. Pódiová Všechnopartička na populární formát navazuje. Karel Šíp má sice jen Orchestr křtem oslavil patnácté výročí Křtem nového CD a koncertem oslavil v sobotu 31. března své patnáctiny Dechový orchestr Základní umělecké školy Zábřeh. jednoho hosta, ale ten stojí za to. S komikem a Krušnohorcem Josefem Náhlovským spolu mají za sebou společnou pestrou uměleckou minulost, která se stala jedním z hlavních východisek jejich improvizací. Řeč tak přišla nejen na historky z vystoupení, ale i pověstné zájezdy fotbalového klubu Amfora, bokem nezůstala ani politika, do které oba protagonisté také rázně řízli k potěše diváků v sálu. Nechyběly ani vzpomínky na příhody a trapasy dětství a dospívání, dostalo se i na první sexuální zážitky, Náhlovského hypochondrii či dotazy diváků. Ti jistě neodcházeli zklamaní. Všechnopartička jim nabídla vše, co její televizní formát občas tvrdší lidový humor, zábavné historky a především dokonalou souhru Karla Šípa a Josefa Náhlovského, sportovní terminologií řečeno plnou nahrávek, narážeček a smečí. (mk) Muzeum pootevře brány do světa hmyzu Olomoucké divadlo Tramtarie přestaví v neděli 29. dubna v kině Retro novou detektivní pohádku na motivy dnes již klasického večerníčku Kluk z plakátu. Smyšlený pohádkový příběh, jehož námětem je stejnojmenný populární večerníček, je určen nejmenším dětem, ale i školákům. Přestože tvůrčí tým čítá pouze tři herce, objevuje se na scéně rovných osm postav. Ve středu 27. dubna se od 17 hodin v zábřežském muzeu představí Svět hmyzu. Výstava se zoologickou tematikou představuje hmyz našeho regionu na fotografiích pořízených amatéry i profesionály. Kromě fotografií zde návštěvníci naleznou informace o jednom z nejslavnějších entomologů, rodáku z Mohelnice, Edmundu Reitterovi ( ). Ten je především autorem rozsáhlého díla Fauna Germanica, jež bylo po řadu desetiletí základní literaturou entomologů. Neprávem přehlížený svět hmyzu přiblíží i entomologické sbírky šumperského muzea. Interaktivnost výstavy je podtržena instalací panelů, které obsahují různé kvízy zaměřené na doplnění znalostí žáků základních i středních škol. Muzeum pořádá k výstavě komentované prohlídky pro děti, které je možné objednat u autora výstavy Milana Dvořáka zoologa Vlastivědného muzea v Šumperku na ové adrese cz, tel: Svět hmyzu bude v muzeu k vidění do 2. června. Do kina dorazí Kluk z plakátu V několika případech si protagonisté tradičně vypomáhají krásnými loutkami, jejichž prostřednictvím dokážou vdechnout život ospalému lvovi nebo papouškovi. Zvláštní atmosféru dodává příběhu detektivní zápletka, jejímž prostřednictvím se zapojují do děje i samotné děti. Pohádka, odehrávající se povětšinou v cirkusovém prostředí, začne v sále kina v 16 hodin. Na disku, jehož křtu (na snímku) se ujal starosta František John, ředitel ZUŠ Pavel Doubrava či kapelník Luboš Vepřek, najdou posluchači deset skladeb. Úspěšný soubor, který má na svém kontě řadu ocenění z prestižních soutěží i cest do zahraničí, vybral právě skladby bodujíc na soutěžích i oblíbené divácké hity. Ty zazněly také na koncertu, na němž současní i již bývalí žáci ZUŠ publiku představili celou řadu oblíbených muzikálových skladeb, ale i hudbu symfonickou či díla z čerstvě vydaného CD. Kromě Luboše Vepřka jim dirigovali i vedoucí spřátelených orchestrů ze Šternberka a Němčic nad Hanou. Bydžovská a Klepl v komedii pro sedm herců Výbornou komedii zároveň s nijak povrchním příběhem a dvě herecké hvězdy, Zuzanu Bydžovskou a Bohumila Klepla, uvidí návštěvníci kulturního domu v pondělí 23. dubna. Rafinovanou hru z divadelního prostředí napsal Petr Zelenka, který stojí například za filmy Knoflíkáři, Karamazovi nebo Příběhy obyčejného šílenství. Zelenka, inspirován současným britským dramatikem Michaelem Fraynem, kus s titulem Herci zrežíroval již potřetí, po Slovensku a Polsku i v Praze pro divadlo Palace. Dva herci, bývalí manželé, přicházejí do divadla naposledy zahrát hru pro sedm postav. Ostatní kolegové totiž z divadla postupně odešli a nakonec nedorazí ani očekávaný třetí do party. Oba herci se snaží zoufale zachránit představení, uhrát sedm postav a současně ve vteřinových pauzách mezi příchody na jeviště řeší vlastní komplikovaný vztah. Zelenkův kus je pro oba protagonisty velkým zápřahem. Skáčou z role do role, z kostýmu do kostýmu a mnohdy improvizují. Zpočátku je i divák trochu zmatený, ale v určitém momentu pochopí, že dote to byla jen hra ve hře a že opravdový život hrdinů se odehrává v zákulisí, naznačuje rafinovanost komedie Zdeněk David ze Zábřežské kulturní. Představení Herci, nabízející vkusnou a inteligentní zábavu a především dva velké herecké party, má začátek v 19 hodin. Vstupenky lze zakoupit v infocentru nebo kavárně kina. V galerii preludovali učitelé ZUŠ Jednou z tradičních jarních prezentací zábřežské ZUŠ je koncert učitelů školy. Letos se odehrál v Galerii Tunklův dvorec ve čtvrtek 29. března. Na koncertě zazněla hudba různých slohových období, vystoupení na sólové nástroje se dramaturgicky střídala s hudbou komorní. V úvodu zazněla hudba barokních mistrů v podání Marie Vintrové na varhany a Martina Hrocha na cembalo. Dalším sólovým číslem bylo vystoupení klavíristky Johany Novákové. Scherzo op. 12 Daniela van Goense patří k repertoárově oblíbeným skladbám, posluchači si měli možnost je vyslechnout v podání Františka Kolčavy za klavírního doprovodu Johany Novákové. Klavíristky Jana Stejskalová a Eva Vurstová předvedly čtyřruční klavírní tvorbu, netradiční úpravu Dvořákova Slovanského tance č. 6 pro dva klavíry a osm rukou zahrály Marie Vintrová, Martina Valentová, Lenka Čermáková a Jana Zahrádková. Posluchačsky atraktivním závěrem koncertu byla část kompozice A. Piazolly Čtyři roční doby v Buenos Aires. Láska a múzy Debussyho Dívka s vlasy jako len, Cacciniho Caro mio ben a mnohé další skladby zazní v úterý 1. května v Katolickém domě při Prvomájovém koncertu komorní hudby. Interpretace se ujme sopranistka Jana Šelle a harfenistka Anastázie Tomečková. Začátek koncertu v 18 hodin, vstupné 50 Kč.

8 strana 8 INFORMACE Zábřeh 8/2012 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Středa 18. dubna MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK Muzeum Zábřeh, 9:00 12:00 a 13:00 16:00, vstup zdarma Heřmánek BACHOVY ESENCE PRO ŽENY A DĚTI RENATA BAROŇOVÁ Bylinná lékárna Heřmánek, 17:00, 100 Kč JURAJ KAMAN: SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY Audiovizuální putování po jedné z nejprogresivnějších zemí pod sluncem. Kino Retro, 17:00, 50 Kč ZDENĚK KOTVAN: KDO JSME, KAM SMĚŘUJEME, NAŠE ÚKOLY Spirála A ZÁMĚRY Přednáška. Nutné si rezervovat místo na tel: , vždy po 18. hodině, centrum.cz. Centrum Spirála, 28. října 3, 18:00, 100 Kč Čtvrtek 19. dubna KAŠPÁREK V ROHLÍKU NEVÍCHOVNÝ KONCERT Originální propojení divadla a hudby. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ, děti, které nenavštěvují MŠ i dospělé (platba na místě). Velký sál KLUBu, 10:00, 55 Kč Heřmánek KARTÁŘKA VIKA Nutná rezervace konzultace! Bylinná lékárna Heřmánek, 12:35 17:00, 350 Kč/30 minut ALOIS NEBEL Trojnásobný Český lev 2011, přístupno od 13 let, ČR 2011, 87 min. Kino Retro, 19:00, 70 Kč Pátek 20. dubna STEZKA ODVAHY S sebou: baterku, pitíčko, špekáček na opečení, dobrou náladu. Více na tel: , p. Kubíček. Sraz u DDM Krasohled Zábřeh, 17:00 KDO, KDYŽ NE MY Historické drama, přístupno od 15 let, české titulky, Německo 2011, 126 min. Kino Retro, 19:00, 80 Kč Koliba Bozeňov BOZEŇOVSKÉ PSTRUHOVÁNÍ Akce trvá do Rezervace na tel: , Koliba Bozeňov Sobota 21. dubna HRANICKÁ PROPAST LÁZNĚ TEPLICE NED BEČVOU, ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ Bližší informace na tel: , p. Schwarzová. V ceně jízdné, vstupné. Sraz v hale ČD, 7:05, děti 200 Kč a dospělí 300 Kč Fit klub mami Galerie Kafé Rovensko BRNÍČKO NEDVĚZÍ BRADLO NOVÁ HRADEČNÁ Trasa: 13 km. Vedoucí: pí Malá. Odjezd ATB Valová, 8:50 FIT S FIT BALL ŠÁRKA Rezervace předem na Plavecký areál Zábřeh, 9:00 10:30 KVALIFIKACE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MAŽORETKOVÉM SPORTU Soutěž sólových formací mažoretek, disciplíny hůlka, třásně a mix. Registrace od 12:00. Velký sál KLUBu, 14:00, dospělí 30 Kč a děti 10 Kč MICHAELA ŽECOVÁ OBRAZY Vernisáž výstavy. Galerie Kafé Rovensko, 18:00 JAN HEDRICH ZÁMECKÉ VINOBRANÍ 2012 Kurz. Nutná rezervace předem na mailové adrese: Zámek Skalička, 19:00, 350 Kč Neděle 22. dubna VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU METODĚJ Katolický dům, 14:00 PŘEPADENÍ Thriller, přístupno od 13 let, české titulky, Francie 2010, 95 min. Kino Retro, 19:00, 80 Kč Pondělí 23. dubna HERCI ZUZANA BYDŽOVSKÁ A BOHUMIL KLEPL Komedie o tom, co se stane, když v divadle zůstanou poslední dva herci, kteří se snaží zachránit představení. Velký sál KLUBu, 19:00, 230 Kč a 260 Kč Středa 25. dubna ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ Galerie Tunklův dvorec, 17:00 TAJNOSTI (v hlavní roli Iva Bittová) Tragikomedie, přístupno od 15 let, ČR 2007, 90 min. Čtvrtek 26. dubna SK TPT Zábřeh Kino Retro, 19:00, 80 Kč HISTORICKÉ ŠUMPERSKO TURISTICKÁ VYCHÁZKA Skanzen U Havlíčků Rapotín, Muzeum silnic Vikýřovice. Trasa: 7 a 10 km. Vedoucí: p. Kajnar. Odjezd ČD, 7:26 DEN ZEMĚ ROK NA VSI Interaktivní aktivity pro děti a mládež. Kontakt: Jarmila Švecová, Wolkerovy sady, 9:00 12:30 a 13:30 a 16:00, 10 Kč BEZPEČNÁ CESTA Dopravní soutěž pro děti a rodiče. Dětské dopravní hřiště MŠ Severáček, 16:00 KONCERT KYTAROVÉHO ODDĚLENÍ Galerie Tunklův dvorec, 17:00 Pátek 27. dubna SLAVNOST U ČARODĚJNICE BERTY S sebou: čarodějnický kostým a buřta na opékání. Kontakt: Lucie Paraska, tel: DDM Krasohled Zábřeh, 15:00 18:00, vstupné dobrovolné PODVEČERNÍ KONSTALACE S KRISTINOU BAUDYŠOVOU Prosíme objednat místa, záloha 100 Kč v Heřmánku. Bylinná lékárna Heřmánek, 17:00, 250 Kč SVĚT HMYZU Vernisáž výstavy. Městské muzeum, 17:00 TOHLE JE VÁLKA Akční komedie, přístupno od 13 let, české titulky, USA 2012, 96 min. Sobota 28. dubna Neděle 29. dubna PŘEROVSKÝ VANDR Turistický dálkový pochod. Trasy: 7 50 km. Vedoucí: p. Schwarzová. Galerie kina Retro Ozvěny Welzlování Výstava potrvá do Zámek Skalička Martin Foretnik: Retrospektiva. Výstava potrvá do Galerie Tunklův dvorec Věra Klimešová, Alice Zumrová keramika, Vlasta Skřišovská malba. Výstava potrvá do VÝSTAVY Kino Retro, 19:00, 80 Kč Odjezd ČD, 7:39 OsV SMÍCH VÁM SLUŠÍ Divadelní představení. Hrají Uršula Kluková a Jindřich Kraus. Galerie Kafé Rovensko, 20:00, 100 Kč KLUK Z PLAKÁTU Detektivní pohádka na motivy legendárního večerníčku. Představení Divadla Tramtárie Olomouc. Kino Retro, 16:00, 70 Kč SK SULKO ZÁBŘEH SK LÍŠEŇ Městský stadion, 16:00 Pondělí 30. dubna SIGNÁL Komedie, drama, přístupno od 13 let, ČR 2011, 115 min. Kino Retro, 19:00, 80 Kč Úterý 1. května MÁJOVÝ JARMARK Stánkový prodej a celodenní kulturní program. Hrají Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh, Pracka, ATOM. Atrakce a aktivity pro děti. Náměstí Osvobození, okolí kulturního domu, 8:00 19:00 FARMÁŘSKÉ TRHY Masarykovo náměstí, 9:00 16:00 LÁSKA A MÚZY ANASTAZIE TOMEŠKOVÁ HARFA A JAN ŠELLE ZPĚV Prvomájový koncert komorní hudby. Katolický dům, 18:00, 50 Kč Středa 2. května LESNÍ ROH V PROMĚNÁCH Trubači představí nejen loveckou hudbu. Kostel sv. Barbory, 18:00, vstupné dobrovolné Čtvrtek 3. května OKRESNÍ PŘEBOR POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA Komedie, přístupno od 12 let, ČR 2012, 104 min. Kino Retro, 17:00 a 19:30, 88 Kč Pátek 4. května OKRESNÍ PŘEBOR POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA Komedie, přístupno od 12 let, ČR 2012, 104 min. Kino Retro, 17:00 a 19:30, 88 Kč JARNÍ KONCERT ŽENSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU SLAVICE Jako host vystoupí Eva Grúzová a flétnový soubor ZUŠ Zábřeh. Galerie Tunklův dvorec, 17:30, vstupné dobrovolné IVA BITTOVÁ Unikátní koncert jedné z nejvýraznějších osobností české hudební scény. Kostel sv. Barbory, 19:00, 200 Kč a 230 Kč Sobota 5. května BRANDÝS NAD ORLICÍ BEZPRÁVÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Trasa: 14 km. Vedoucí: p. Baráková. TURNAJ VE STOLNÍM TENISE S sebou: vlastní pálka. Určeno pro hráče od 12 do 102 let. Zápis 8:30. Odjezd ČD, 6:47 OsV Katolický dům, 9:00, 50 Kč KONCERT DECHOVÉHO ODDĚLENÍ ZUŠ ZÁBŘEH Multi-žánrový, promenádní koncert. Zámecký park na Skaličce, vstup zdarma OKRESNÍ PŘEBOR POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA Komedie, přístupno od 12 let, ČR 2012, 104 min. Kino Retro, 17:00 a 19:30, 88 Kč Pondělí 9:00 11:00 Internetová kavárnička s volnou hernou pro děti 15:30 17:00 Baby klub SEVERKA MŠ Severáček 17:00 18:00 Modlitby matek Úterý 9:00 11:00 Maminec Středa 9:00 11:00 Tvořivá dílna s doprovodným programem pro děti 15:00 15:45 Pohybovky děti Plavecký areál Zábřeh 15:30 16:30 Klubíčko MŠ Pohádka Pravidelné aktivity pro děti a jejich rodiče Muzeum Zábřeh Cesta do pravěku. Výstava potrvá do Svět hmyzu. Výstava potrvá do Galerie Kafé Rovensko Veronika Ovísková: Harmonie kontrastů fotografie. Výstava potrvá do Michaela Žecová obrazy. Výstava potrvá do :30 17:15 Sportovky dívky Plavecký areál Zábřeh 17:00 18:00 Anglický klub angličtina trochu jinak. Čtvrtek 9:00 11:00 Barvínek cvičeníčko pro nejmenší Hnízdo, ZŠ B. Němcové 16:00 17:00 Cvičení maminek s dětmi Klub, klubovna č.1 Pátek 9:00 11:00 Miminec setkávání matek s nejmenšími dětmi, modlitby za děti 10:00 10:45 Pohybovky děti Plavecký areál Zábřeh Neděle 10:00 11:00 Pétanque pro děti i dospělé Hnízdo, ZŠ B. Němcové ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 25. dubna Heřmánek Galerie Kafé Rovensko SK SULKO Zábřeh Trubači Zábřeh Pěvecký sbor Slavice

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI Úterý 1.8.2017 14:00 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE SRAZ NA RECEPCI 19:00

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Číslo vyhlášky: 1/2016 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.04.2016 Účinnost od :

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání:

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: PŘÍLOHA Č. 1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE MĚSTA JESENÍKU č. 1 /2015 Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: Centrum

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zastupitelstvo obce Lány schválilo na svém zasedání dne 16.6.2008 v souladu s ust.

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh Na jaře 2015 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel v oblasti kriminality a prevence kriminality

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Program adventu v Lanškrouně

Program adventu v Lanškrouně I. ADVENTNÍ TÝDEN NEDĚLE 27.11. Program adventu v Lanškrouně 14:00 Nám. J. M. Marků Lanškrounský smíšený sbor, Komo/K/rák ZUŠ J. Pravečka Lanškroun pod vedením V. Jetmarové I. adventní koncert - žáci hudebního

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

Usnesení z 13. jednání RM konané dne 05. 05. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Oddělení životního prostředí

Usnesení z 13. jednání RM konané dne 05. 05. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Oddělení životního prostředí Usnesení z 13. jednání RM konané dne 05. 05. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/013/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Město Valašské Meziříčí. Obecně závazná vyhláška č.3/2015 města Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí. Obecně závazná vyhláška č.3/2015 města Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí Obecně závazná vyhláška č.3/2015 města Valašské Meziříčí o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Valašské Meziříčí se na

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne Program 22. ZM. Kontrola plnění usnesení ZM. Výbory ZM. Odbor finanční

Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne Program 22. ZM. Kontrola plnění usnesení ZM. Výbory ZM. Odbor finanční Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne 20.02.2013 Program 22. ZM 13/022/002/00/00 - Program 22. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje předložený upravený program 22. zasedání Zastupitelstva

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 400,0 třídění odpadu 400,0 714 Školství celkem 1800,0 mateřské školy příspěvky rodičů 695,0 mateřské školy

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO ROŢNOV POD RADHOŠTĚM Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 10.12.2013 usneslo

Více

ČI. 1 Základní ustanovení

ČI. 1 Základní ustanovení S00RP00LA8NE Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek na vymezených veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Břeclav se na

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením MĚSTO BRUNTÁL OBECNĚ ZÁ V AZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013 MĚSTA BRUNT ÁLU O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne 5.11.2013 usnesením č. 727/19Z/2013 usneslo vydat na základě

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Dotačního programu na rok 2016 Oblast: VOLNÝ ČAS A) na činnost Evidenční číslo Žadatel

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Dotačního programu na rok 2016 Oblast: VOLNÝ ČAS A) na činnost Evidenční číslo Žadatel Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Dotačního programu na rok 216 A) na činnost Evidenční číslo DVČ-1/16 Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Přerov U Rybníka 134/13, Přerov

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Tab. č. 17 Evidenční číslo Žadatel Nálež.

Tab. č. 17 Evidenční číslo Žadatel Nálež. Tab. č. 17 GVČ-001/15 Český rybářský svaz, místní organizace Přerov Ano Přerov, Přerov I - Město, U rybníka 1034/13 IČ: 18050387 Činnost místní organizace rybářského svazu Přerov 30 000 24 000 80 6 000

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Oslavy výročí 750 let města

Oslavy výročí 750 let města Oslavy výročí 750 let města LEDEN: NOVOROČNÍ PŘÍPITEK A OHŇOSTROJ Novoroční přípitek se starostou města Jeseníku, zahájení oslav 750 let města, ohňostroj. 1. ledna, 17:30, Masarykovo náměstí KONCERT DUENDE

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce ING. MGR. JAN SEDLÁČEK STAROSTA OBCE KŘIŽÁNKY 16.10.2013 - KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Krátké představení obce Křižánky jsou malá obec ležící v severní části

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Dotace v rámci dotačního programu (DP) města Hradec nad Moravicí 2016

Dotace v rámci dotačního programu (DP) města Hradec nad Moravicí 2016 Dotace v rámci dotačního programu (DP) města Hradec nad Oblast podpory Číslo oblasti podpory Dotační programy Maximální výše dotace v jednotlivém případě v Kč SPORT 1.1. Celoroční či systematická sportovní

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Opavská 265, 747 41 Zastupitelstvo Města na svém zasedání dne 27.2.2012 schválilo přidělení těchto grantů na kulturu a sport pro rok 2012 Grantový okruh č. 1 SPORT Grantový program 1.1. pravidelná

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více