1. ÚVOD 2. KRESLENÍ. Počítačové animace technologií Flash

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ÚVOD 2. KRESLENÍ. Počítačové animace technologií Flash"

Transkript

1 1. ÚVOD SW pro tvorbu Flash animací Macromedia Flash (dále jen MF) přehrávání Flash animací: v prostředí web prohlížečů pomocí pluginu - Flash Player pomocí Flash Playeru od fy Macromedia (dnes již Adobe) Nejobvyklejší využití Flash animací je: reklamní bannery (www.idnes.cz) Flash prezentace - jako úvod k webové stránce (www.blanka.com), nebo reklamní spoty interaktivní animace výukové () hry (http://fantasticcontraption.com/) video (www.youtube.com) 2. KRESLENÍ Kreslení v MF je podobné jako ve FW s drobnými rozdíly: Bitmapa se pouze importuje, nedá se nakreslit ani štětcem ani tužkou U všech kreslicích nástrojů se dá zapnout nebo vypnout Object Drawing: se zapnutým Object Drawing kreslíme tak, jak jsme zvyklí s vypnutým Object Drawingse objekty rozpadají na části (obrys x výplň, překrývající se plochy a čáry) Guma se dá použít i na vektorové objekty Kyblíčkem se dá vyplnit ohraničená plocha (nakreslená s vypnutým Object Drawing) Změna barvy obrysu Ink Bottle Tool Výběrový nástroj (šipečka) slouží (po kliknutí LT) k vybírání a posunu objektů, ale také k tvarování (tažení LT za obrys objektu) Úkol: namalujte sluníčko podle vzoru. jedno oko a pusinku namalujte samostatně do vrstev (bude se nám to hodit). Rozměry scény: 300 x 200 px, barva pozadí: 0099CC 1

2 3. REKLAMNÍ BANNER Počítačové animace technologií Flash Reklamní banner je krátká animace malých rozměrů, která je součástí webových stránek a běží pořád dokola. Např: ČASOVÁ OSA Animace jsou rychle se střídající statické snímky za sebou (stejné jako klasický film). Princip Flash animací: Tvůrce nakreslí dva klíčové snímky, mezi nimiž je na časové ose odstup. Počítač mezi nimi dopočítá a vykreslí zbývající (neklíčové) snímky. přidávání klíčového snímku: F6 přidávání neklíčového snímku : F SHAPE TWEEN, MOTION TWEEN Slovo TWEEN je zkratka z in between a znamená mezi dvěma. Pomocí tohoto tlačítka v Properties snímku nastavujeme způsob animace mezi dvěma klíčovými snímky: motion tween animace pohybová shape tween animace tvarová, barevná a změna průhlednosti (objekt na scéně mění tvar, barvu, objevuje se, mizí... ) Pro oba typy animací platí přísné pravidlo: Každý objekt, který se na scéně animuje musí mít svoji vlastní vrstvu!!! Shape Tween animace: Vyzkoušejte si na scéně animovat zklamání: rozbor animace: objekty, které jsou během celé animace neměnné hlava, oči, obočí samostatná vrstva objekt, který mění tvar ústa 2. samostatná vrstva celá animace potrvá 25 snímků z toho ústa mění tvar 10 snímků 2

3 postup: 1. Nový dokument Flash: 200 x 200 px 2. Na scéně 2 vrstvy: nehybné a ústa 3. Do vrstvy Nehybné, do prvního snímku nakreslíme hlavu, očí, obočí... pomocí F5 přidáme snímky až do konce animace, tedy do 25. snímku na časové ose. 4. Do vrstvy ústa do prvního snímku (ten je automaticky klíčový) nakreslíme ústa mírný úsměv, pomocí F5 přidáme snímky až do 10. Do 10. snímku vložíme pomocí F6 klíčový snímek. V 10. snímku vytvarujeme ústa do podkovy = zklamání 5. V prvním snímku musíme nastavit Tween shape 6. Jestli jsme postupovali dobře, snímky 1 až 10 ve vrstvě ústa získají zelené pozadí a mezi klíčovými snímky se objeví šipka. 7. Kontrola pomocí tažení přehrávací hlavy můžeme animaci sledovat. Celá animace se spouští Ctrl + Enter. 8. V obou vrstvách doplníme pomocí F5 snímky až do konce trvání animace, tedy do 25. snímku. 9. Pomocí Ctrl+S nebo Save as uložíme pod názvem Zklamani.fla 10. Pomocí Ctrl+Enter exportujeme do formátu swf. Náhled na časovou osu, vrstvy a scénu Motion Tween Na rozdíl od animace typu Shape Tween, může pracovat animace Motion Tween s objekty, které byly převedeny na symboly v knihovně. Převod objektu na symbol v knihovně: označím celý objekt, pak F8 Vyzkoušejte si na scéně animovat jedoucí automobil. rozbor animace: neměnné objekty v animaci pozadí, 1. samostatná vrstva pohyblivé objekty autíčko 2. samostatná vrstva celá animace trvá 30 snímků z toho 15 snímků trvá pohyb autíčka Postup: 1. Nový dokument Flash: 800 x 200 px 2. Založíme na scéně 2 vrstvy: Pozadí a auto. 3. Do vrstvy pozadí nakreslíme tužkou tloušťky 30, stroke style nepravidelně tečkovaný, silnici. Pomocí F5 přidáme 30 snímků. 4. ve vrstvě auto nakreslíme autíčko. Pomocí F8 ho převedeme na symbol v knihovně. 3

4 5. Na scéně v prvním snímku posuneme autíčko za levý okraj scény. pomocí F5 přidáme 15 snímků, 15. snímek bude klíčový (F6). V 15. snímku posuneme autíčko za pravý okraj scény. 6. Pomocí F5 doplníme snímky až do V prvním snímku nastavíme Tween Motion. 8. Pomocí přehrávací hlavy nebo Ctrl+Enter kontrolujeme animaci. 9. Pokud jsme postupovali správně, všechny snímky mezi klíčovými se podbarví modře a spojí je nepřerušovaná šipka. 10. Soubor uložíme pod názvem Automobil.fla 11. Pomocí Ctrl+Enter exportujeme do swf. Náhled na časovou osu, vrstvy a scénu Rychlost pohybu 3.3. OVLÁDÁNÍ POHYBU K ovládání rychlosti v průběhu Motion Tween animace slouží funkce Ease: Přístup k funkci: klik LT na jeden ze snímků motion Tween animace/ panel Properities/ Ease: záporné hodnoty znamenají zrychlení pohybu kladné hodnoty znamenají zpomalení pohybu tlačítkem Edit můžeme průběh rychlosti zcela měnit: Například pád objektu (postupné zrychlování), odraz od země (postupné zpomalování) a opětovný pád (postupné zrychlování) znázorňuje křivka na obrázku. Křivku tvarujeme myší. Dialogové okno k Editaci zrychlení 4

5 Úkol: Do animace jedoucího autíčka přidejte zpomalení nebo zrychlení. Trajektorie pohybu Vyzkoušejte si animaci letícího motýlka po křivce (může se i vzdalovat:)). Postup: 1. Pojmenujte vrstvu Motylek. Z internetu zkopírujte na scénu obrázek motýlka. 2. pomocí F8 ho převeďte na Symbol v knihovně. 3. přidejte novou vrstvu Motion Guide, do ní štětečkem nakreslete trajektorii letu motýlka a pomocí F5 přidejte asi 50 snímků, zamkněte ji. 4. Ve vrstvě Motylek uchopte myší motýlka za středové kolečko a nasaďte ho přesně na začátek křivky. 5. Pomocí F5 přidejte 50 snímků. 6. Do 50. snímku vložte pomocí F6 klíčový snímek a v něm přesuňte motýlka myší za středové kolečko přesně na konec křivky. 7. V koncovém klíčovém snímku můžete motýlka zmenšit. V prvním snímku samozřejmě nastavíme Motion Tween. 8. Přidejte novou vrstvu (dospod) pojmenujte ji pozadí a zkopírujte do ní obrázek lesa či louky z internetu. 9. Animaci uložte pod názvem Motylek_Guide.fla, vyzkoušejte a exportujte pomocí Ctrl+Enter. Rotace Má-li objekt na scéně pouze rotovat, máme možnosti: využijeme nástroje Free transform tool a ručně v koncovém klíčovém snímku otočíme objektem o méně než 180. Chceme-li otáčet objektem o větší úhel, nastavíme v prvním klíčovém snímku v Properities: Rotate CW nebo CCW (po, nebo proti směru hodinových ručiček) a times (počet celých otoček). využijeme timeline efektů: PT na objekt/ Timeline Effects/ Transform-Transition/ Transform... (tento způsob doporučuji používat jen jako vnořenou animaci symbolu v knihovně.) 3.4. ANIMACE SE ZMĚNOU BARVY A PRŮHLEDNOSTI Animace se změnou barvy a průhlednosti jsou snadné animace typu Shape Tween: 1. Nakreslíme objekt do prvního klíčového snímku. 2. V koncového klíčovém snímku změníme pomocí Paint Bucket Tool (kyblíčku) jeho barvu nebo průhlednost (průhlednost se nastavuje při označeném objektu v panelu Color Mixer). 3. V prvním klíčovém snímku zadáme typ animace Shape Tween. 5

6 3.5. VNOŘENÉ ANIMACE Počítačové animace technologií Flash Vnořené animace používáme v případě, kdy na scéně probíhá současně několik animací jednoho objektu. Například: kolo se posunuje po scéně (motion tween animace na scéně) a během pohybu se točí (vnořená motion tween animace kola - symbolu v knihovně) motýl letí (motion tween animace na scéně s pomocí guide line) a zároveň mává křídly (vnořená Motion Tween animace motýla symbolu v knihovně)! Vnořené animace objektu se dají použít jen tehdy, byl-li objekt vytvořen coby symbol v knihovně, nebo byl pomocí F8 na symbol v knihovně převeden! Mluvíme pak o animovaném symbolu. Vyzkoušejte si animaci valícího se kola po scéně. rozbor: na scéně bude kolo (jedna vrstva) případně pozadí (druhá vrstva) kolo se na scéně posunuje (motion Tween animace), může být i po křivce kolo se zároveň i otáčí vnořená animace (musí být symbolem v knihovně) vnořená animace je rotace na jednom místě Postup: 1. Na scéně přejmenujte vrstvu Layer 1 na kolo. Nakreslete kolo a pomocí F8 ho převeďte na symbol v knihovně. 2. Rozklikněte symbol kola (v knihovně). Symbol kola má svoji vlastní časovou osu, na které naanimujete rotaci: do 10 snímku vložíte pomocí F6 klíčový snímek, v prvním snímku nastavte Motion Tween a Rotate CW, 1 times (rotace po směru ručiček 1 otočka) 3. Na scéně, v prvním klíčovém snímku posuňte kolo vně levého okraje scény. 4. Do 30. snímku vložíte pomocí F6 klíčový snímek a v něm kolo posunete vně pravého okraje scény, mírně níž (kutálí se z kopce). 5. V prvním klíčovém snímku nastavte Motion Tween. 6. Chcete-li, můžete do nové vrstvy na scéně vložit i obrázek jako pozadí, kolo se může pohybovat i po křivce. 7. Animaci uložte pod názvem Kolo.fla, exportujte pomocí Ctrl+Enter do formátu swf. 4. FLASH PREZENTACE Obdobně jako v Power Pointu nebo v Impressu lze vytvořit snímkovou prezentaci i technologií Flash: Flash prezentace můžeme použít na internet Flash prezentace mohou mít libovolné rozměry Ve Flash prezentacích máme mnohem větší možnosti animací s tím ovšem souvisí větší obtížnost jejich vytváření Pozor na terminologii: V Pover Pointu i Impressu se používá označení "snímek". Ve Flash terminologii však snímek znamená jeden element na časové ose. Z tohoto důvodu Flash místo termínu "snímek" používá termín "obrazovka" (screen). Dá se tedy říci, že Flash prezentace je tvořena posloupností obrazovek. Filosofie tvorby Flash prezentací je následující: 4.1. HIERARCHIE OBRAZOVEK V úvodu vytvoříme hlavní obrazovku, která je nadřazená všem ostatním, její obsah se zobrazí ve všech dalších, podřazených obrazovkách. Tento princip lze použít i na nižších úrovních. Lze podle smyslu obrazovek vytvářet obrazovky nadřazené několika ostatním, jejichž obsah je pro všechny společný. V rámci každé obrazovky používáme vrstvy tak jak jste zvyklí. V rámci každé obrazovky lze vytvářet animace tak jak je umíte :) 6

7 Vyzkoušejte si vytvořit prezentaci podobnou úvodní prezentaci z kap. 4 elektronické učebnice. 1. Připravte si fotografie, které použijete pro prezentaci. Ze Samba serveru/vyuka zkopírujte vhodné fotografie do své složky. Pomocí programu Picasa je exportujte s rozměry 320 px. 2. Založte nový dokument - Flash prezentaci: New/ Flash Slide Presentation o rozměrech obrazovek 600x400 px. 3. Hlavní obrazovka má název "presentation", první jí podřazená obrazovka se zatím jmenuje Slide1. Přejmenujte ji na "uvodni". 4. Vraťte se zpět k hlavní obrazovce a vytvořte její grafickou podobu. Hlavní obrazovka je svým vzhledem určující pro celou prezentaci. Nachystané fotografie, zmenšené na 320 px importujte do knihovny Flash (nejsnáze přetažením myší z Průzkumníka rovnou do knihovny). 5. Obrazovka "uvodni" obsahuje tři vrstvy: vrstvu pro animaci textu (Motion Tween). vrstvu z obrázkem vrstvu s action scriptem Vytvořte všechny tři vrstvy, pojmenujte je podle obrázku a vytvořte animaci textu. 6. Ve vrstvě "script" bude ve 20 snímku příkaz, který zamezí neustálému opakování animace běžícího textu: Do 20. snímku vložte klíčový snímek. Pomocí F9 se dostanete do editoru programovacího jazyku Action Script. Zapište (přesně): stop(); Pomocí F9 opět zavřete editor Action Scriptu 7. Přidejte další obrazovku prezentace a podle vzoru upravte její grafickou podobu. 8. Přidejte a upravte příslušný počet dalších obrazovek. (Pro vytvoření podřazené obrazovky použijte PT na snímku/ Insert Nasted screen.) 9. Prezentaci uložte pod názvem Vysocina.fla, exportujte pomocí Ctrl+Enter. Tip pro přizpůsobování rozměrů obrázků: Po přetažení obrázku z knihovny do obrazovky je vhodné nastavit jeho rozměry v Properities. Doporučuji všem obrázkům zadat výšku 200 px PŘECHODY MEZI OBRAZOVKAMI Pro nastavování přechodů mezi obrazovkami si zobrazíme okno Behaviors (chování): Window/ Behaviors. Stejný přechod pro všechny podřízené obrazovky: U hlavní obrazovky nastavíme chování: Behaviors/ +/ Screen/ Transition/, vybereme přechod a upřesníme jeho vlastnosti (doba trvání, zrychlení (Easing Regular in), zpomalení (Easing Regular out)). Poté klikneme na rozbalovací menu u události reveal a nastavíme revealchild odkrýt u všech podřízených obrazovek). 7

8 Přechod pro jednu obrazovku: Behaviors/ +/ Screen/ Transition/, vybereme přechod a upřesníme jeho vlastnosti (doba trvání, zrychlení (Easing Regular in), zpomalení (Easing Regular out)) TLAČÍTKA Tlačítka jsou interaktivní objekty, které umožňují provádění různých akcí. Tlačítko má svůj vzhled, který může být závislý na událostech (je/ není nad ním myš, poklikání myší...) K tlačítkům se vážou akce, které se po aktivační události provedou (Např. přechod na další (předchozí) obrazovku, spuštění animace, spuštění přehrávání videa, zvuku, otevření odkazu na webovou stránku...) Tlačítko musí být symbolem v knihovně. Tlačítka pro navigaci mezi obrazovkami prezentace (vyzkoušejte si na prezentaci Vysocina.fla): 1. V knihovně vytvoříme nový symbol typu tlačítko Button. Nazveme ho kupredu 2. Nakreslíme ho (v našem případě trojúhelník s výplní, který směřuje vpravo). 3. V knihovně symbol tlačítka zduplikujeme (PT/ Duplicate), přejmenujeme na zpet, rozklikneme a zrcadlově převrátíme (Modify/ Transform/ Flip Horizontal) 4. Tlačítka kupredu i zpet vložíme z knihovny na vhodné místo do hlavní obrazovky. 5. K tlačítku kupredu na hlavní obrazovce přidáme chování: Behaviors/ screen/ Go To Next Slide 6. K tlačítku zpet na hlavní obrazovce přidáme chování: Behaviors/ screen/ Go To Previous Slide 7. Uložíme a exportujeme do swf. 5. INTERAKTIVNÍ ANIMACE Interaktivní animace je taková animace, která reaguje na podněty uživatele. Uživatel provede událost (event), animace zareaguje akcí (action). Tuto interakci zprostředkovávají tlačítka. příklady událostí: stisknutí tlačítka myši, puštění tlačítka myši, tažení myší, stisknutí klávesy, myš nad tlačítkem... příklady akcí: zobrazení skrytého textu, spuštění animace, videa, zvuku, přechod na další (předchozí) snímek prezentace, 8

9 5.1. TLAČÍTKA NA SPOUŠTĚNÍ ANIMACE Počítačové animace technologií Flash Dokončete animaci tlacitka.fla tak, aby se animace točící vrtule spustila na různé události. Doplňte chování pěti tlačítek podle vzoru: V knihovně máte nachystané symboly 5 - ti tlačítek a animovaný symbol vrtule. (Všimněte si, že v prvním klíčovém snímku animovaného symbolu vrtule je přidán Action Script Stop();, to proto, aby animace stála a spustila se teprve po nějaké události). Postup: 1. Otevřete animaci tlacitka.fla 2. Přesuňte na scénu do vrstvy vrtule animovaný symbol vrtule. 3. Klikněte na scéně na instanci animovaného symbolu vrtule a pojmenujte ji anim_vrtule (je dobrým zvykem, aby animované symboly na scéně (instance) měly jména, ta se pak použijí v Action Scriptech) 4. Vytvořte novou vrstvu tlacitka, přesuňte do ní všechna tlačítka z knihovny (pomocí Modify/ Align je zarovnejte a rovnoměrně rozmístěte). 5. K jednotlivým tlačítkům přidáme chování, tedy naprogramujeme, k jaké události se má vázat jaká akce: označíme první tlačítko na scéně a Behaviors/ +/ Movieclip/ Go to and Play on frame or label / vybereme animaci s názvem anim_vrtule (no, jinou ani nemáme) 6. Stejně tak i pro ostatní tlačítka. 7. Neupřesníme-li dodatečně chování tlačítek, všechna se chovají stejně: spustí animaci vrtule na uvolnění stisknutého tlačítka myši (on release). 8. Odlišíme události, které spouští animaci vrtule u jednotlivých tlačítek: V okně Behaviors v rolovací nabídce Event (událost) postupně vybíráme On Press, On Roll Out, On roll Over a k tlačítku ve tvaru písmene a vybereme On Key Press. 9. Animaci uložíme a exportujeme do swf. Tip: Editor Macromedia Flash poskytuje mnoho animovaných tlačítek, která lze snadno importovat do knihovny: Window/ Comon Libraries/ Butons, vybereme tlačítko a myší ho přetáhneme do knihovny. Poté naprogramujeme chování. 9

10 5.2. TLAČÍTKA NA SPOUŠTĚNÍ ZVUKU Počítačové animace technologií Flash 1. Do knihovny importujeme zvuk: File/ Import/ Import to Library... vybereme nějaký zvuk z disku (mp3 nebo wav) 2. Do knihovny importujeme tlačítko pro přehrávání zvuku (Window/ Comon Libraries/ Buttons / třeba Playback flat flat blue play). Samozřejmě tlačítko můžeme i sami nakreslit. 3. Tlačítko přesuneme na scénu, rozklikneme (nezalekneme se množství nachystaných animací), přidáme vrstvu zvuk, na časové ose do snímku Down vložíme pomocí F6 klíčový snímek. 4. Do klíčového snímku přetáhneme z knihovny zvuk, který chceme přehrát. 5. Animaci uložíme, exportujeme do swf SLEPÉ MAPY Slepé mapy mapy nazývám výukové animace podobné zeměpisným slepým mapám. Jsou to obrázky, ke kterým je skrytý popis. Ten se objevuje pod ukazatelem myši. Při tvorbě slepých map využijeme tlačítka a jejich časovou osu, která má jen 4 snímky: Up - snímek, který je vidět normálně Over - snímek, který se zobrazí při přejetí myši nad tlačítkem Down - snímek, který se zobrazí po kliknutí na tlačítko Hit - tento snímek není nikdy viditelný - určuje oblast, která má být citlivá na kliknutí (nemusí se shodovat s předchozími objekty) Slepá mapa je tedy poseta neviditelnými tlačítky (nakreslenými ve snímku Hit), u nichž se při přejetí myší zobrazí snímek Over. Dokončete animaci slovicka.fla, ve které je nakreslené pozadí. Vy vytvoříte 4 tlačítka tak, aby se překlad z angličtiny objevil při přejetí myší nad příslušným slovíčkem. Postup: 1. Otevřete animaci slovicka.fla 2. V knihovně vytvořte nový symbol typu Button s názvem tlac1. 3. Symbol tlačítka rozklikněte a do snímku Hit vložte pomocí F6 klíčový snímek. Do něho nakreslete štětečkem tečku přesně na středovém křížku. Tento snímek tlačítka udává citlivou oblast pro myš, na scéně nebude vidět. Později tuto oblast upřesníme v závislosti na podkladu scény. 4. Přetáhněte tlačítko na scénu přesně na slovo Behaviors. Zde ho rozklikněte, a ve snímku Hit štětečkem dokreslete citlivou oblast tak, aby překrývala celé slovo Behaviors s mírnou rezervou. 5. Do snímku Over vložte pomocí F6 klíčový snímek. Do něho vepište text, který se má zobrazit při přejíždění myší nad citlivou oblastí. Tedy slovo Chování. Text umístěte přesně tam, kde se má na scéně objevovat. 6. Podobně dokončete i zbývající 3 tlačítka. 7. Animaci uložte a exportujte do swf. 10

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Tvorba interaktivních souborů

Tvorba interaktivních souborů 190 LEKCE Začínáme Pozvěte své diváky do akce za pomoci tlačítek, nabídek a dalších interaktivních prvků, které vybízejí k dalšímu průzkumu webových stránek. Díky spolupráci symbolů a ActionScriptu lze

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Základy Adobe FLASH CS4

Základy Adobe FLASH CS4 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Základy Adobe FLASH CS4 Martin Němec Ostrava 2011 Název: Základy Adobe FLASH CS4 Autor: Martin Němec Vydání: první, 20101 Počet stran: 19 Studijní materiály

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku Vytvoření nového obrázku a jeho uložení MALUJEME v MALOVÁNÍ Po otevření programu se automaticky otevře i čistá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící čtvrtky si můžeme libovolně změnit.

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com PowerPoint prezentace dat www.kajtar.com Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem.

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem. 83 14. (Pouze u verze Mathcad Professional) je prostředí pro přehlednou integraci a propojování aplikací a zdrojů dat. Umožní vytvořit složitý výpočtový systém a řídit tok dat mezi komponentami tohoto

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER PC Connection Kit Pro systém Windows JLIP VIDEO CPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER ČESKY NÁVOD K OBSLUZE Pro potřebu uživatele Zapište si prosím číslo modelu a výrobní číslo pro budoucí použití. Model číslo Výrobní

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY Při práci s prezentací bývá v některých případech vhodné vzájemně propojit snímky prezentace tak, abychom se mohli pohybovat nejen o snímek vpřed a vzad, ale i tzv. na přeskáčku.

Více

Praktická cvičení v grafickém editoru GIMP. březen 2012

Praktická cvičení v grafickém editoru GIMP. březen 2012 Praktická cvičení v grafickém editoru GIMP březen 2012 Tento výukový materiál vznikl jako součást grantového projektu Gymnázia Kroměříž s názvem Beznákladové ICT pro učitele realizovaného v letech 2009

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1. Úvod Služba IP TELEVIZE vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosd. Díky připojení k internetu můžete

Více

PREZENTACE. zpracoval: Ing. Marek Herman

PREZENTACE. zpracoval: Ing. Marek Herman M6 PREZENTACE zpracoval: Ing. Marek Herman ÚVOD DO POWER POINT 2010 Vytvoření nové prezentace CTRL+N Uložení souboru (Soubor -> Uložit jako) CTRL+S Změna typu souboru při uložení Prezentace aplikace PowerPoint

Více

1. Spuštění programu. Poklepejte na ikonu Illustratoru na pracovní ploše nebo program spustíte přes nabídku Start > Programy > Adobe Illustrator

1. Spuštění programu. Poklepejte na ikonu Illustratoru na pracovní ploše nebo program spustíte přes nabídku Start > Programy > Adobe Illustrator Obsah a amu a 2 Pros s a amu 3 Nástroje s 4 Palety a 5 Ilustrované palety 6 Vrác ac a kontextové nab ky Existují dva hlavní typy programů pro vytváření a úpravy grafických dokumentů bitmapové (neboli rastrové)

Více

Obecný úvod, vektorová grafika

Obecný úvod, vektorová grafika Obecný úvod, vektorová grafika Anotace Tato kapitola se bude zabývat počítačovou grafikou obecně, konkrétně pak grafikou vektorovou. Dále bude probráno vytváření grafických útvarů, jejich vrstvení. V další

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

2. cvičení: Základní kroky v programu ArcGIS GIS1 tvorba map

2. cvičení: Základní kroky v programu ArcGIS GIS1 tvorba map Klasifikace dat 1. Změna symbolu Změnu symboliky lze provést dvěma způsoby. Buď klikneme na název vrstvy v části Obsah pravým tlačítkem myši a zvolíme Properties. Zobrazí se nám nová tabulka, kde se přepneme

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

1. Tužka. 5 Lupa a a a 6 s j ýb ý výběr. 8 ans a

1. Tužka. 5 Lupa a a a 6 s j ýb ý výběr. 8 ans a Obsah a Tužka a a a a 2 3 s s a a 4 h h h a h a alby a b 5 Lupa a a a 6 s j ýb ý výběr 7 Ob Elipsa 8 ans a 1. Tužka Nástroj Pencil (Tužka) je vhodný pro kreslení náčrtků. Pokud budete chtít nakreslit rovnou

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Název: VY_32_INOVACE_PG3314 Rendering - vykreslení vytvořené scény. Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max

Název: VY_32_INOVACE_PG3314 Rendering - vykreslení vytvořené scény. Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max Název: VY_32_INOVACE_PG3314 Rendering - vykreslení vytvořené scény Autor: Mgr. Tomáš Javorský Datum vytvoření: 05 / 2012 Ročník: 3 Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max Anotace:

Více

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky PowerPoint Je součástí programového balíku Microsoft Office a slouží k vytváření prezentací. Prezentací se rozumí většinou graficky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé animace, triky

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Scéna> Layer1>(název např: modre). Pouze první snímek poskládat pět hvězdiček z knihovny hvezda1

Scéna> Layer1>(název např: modre). Pouze první snímek poskládat pět hvězdiček z knihovny hvezda1 Hvězdičky V1 Scéna> Layer1>(název např: modre). Pouze první snímek poskládat pět hvězdiček z knihovny hvezda1 Knihovna> hvezda_cervena, hvezda_modra, hvezda1 movie clip Hvezda1_cervena, hvezda1_modra tlačítko

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

aneb Malířem snadno a rychle

aneb Malířem snadno a rychle MALUJEME V MALOVÁNÍ aneb Malířem snadno a rychle Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Corel PhotoPaint. Základní operace s obrázkem menu Obrázek. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Corel PhotoPaint. Základní operace s obrázkem menu Obrázek. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Corel PhotoPaint pokud jsou problémy s výběry, hodí se někdy v Objektech v kontextovém menu Vybrat vše. Vůbec kontextové menu využívejme. (Zarovnání, pořadí apod.)okno programu podobné Corel Draw, analogická

Více

VYTVÁŘENÍ A ÚPRAVA SYMBOLŮ

VYTVÁŘENÍ A ÚPRAVA SYMBOLŮ 3 VYTVÁŘENÍ A ÚPRAVA SYMBOLŮ Obsah lekce V této lekci se naučíte následující: Importovat obrázky vytvořené v aplikaci Illustrator a Photoshop Vytvářet nové symboly Upravovat symboly Pochopit rozdíly mezi

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Obsah Použití exe... 3 Nastavení projektu... 4

Obsah Použití exe... 3 Nastavení projektu... 4 exe Minimanuál Obsah Použití exe... 3 Nastavení projektu.... 4 Vyplnění informací o projektu.... 4 Definice struktury... 4 Styly / Šablony... 5 Uložení projektu... 5 Export projektu.... 5 Import Projektu

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2. b) Vkládání objektů

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2. b) Vkládání objektů Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2 b) Vkládání objektů Kromě textových polí můžeme do snímků vkládat obrázky, grafy, tabulky, diagramy, zvukové stopy,

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

GeoGebra rychlý start

GeoGebra rychlý start Beznákladové ICT pro učitele Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. velmi stručná příručka k programu GeoGebra GeoGebra je svobodný výukový matematický

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah Google Apps chat Obsah Obsah... Úvod... Co všechno chat dokáže... Popis prostředí... Nastavení chatu... Nastavení stavu... Chatování... 7 Skupinový chat... 8 Historie chatu... 9 Úvod V dnešní době chce

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

AGE MONITOR Manuál OBSAH:

AGE MONITOR Manuál OBSAH: AGE s.r.o. České Meziříčí 51771 tel: 494661237 AGE MONITOR Manuál OBSAH: 1. Informační panel... 2 2. Systémová nastavení... 3 3. Správa uživatelů... 4 4. Globální náhled jednotek a kamer... 5 5. Správa

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Seznámení se základními funkcemi programu Google Earth

Seznámení se základními funkcemi programu Google Earth NÁZEV AKTIVITY CÍL CÍLOVÁ SKUPINA DOBA TRVÁNÍ MÍSTO POMŮCKY METODY A FORMY PRÁCE POSTUP Seznámení se základními funkcemi programu Google Earth Seznámit žáky s programem Google Earth Provést žáky se základní

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_20 Sada: Digitální fotografie Téma: DVD promítání a tisk fotografií Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Návod pro instalaci a ovládání aplikace Evidence kaktusů a jiných sukulentů verze 0.85

Návod pro instalaci a ovládání aplikace Evidence kaktusů a jiných sukulentů verze 0.85 Návod pro instalaci a ovládání aplikace Evidence kaktusů a jiných sukulentů verze 0.85 Autor: Ing. Jiří Mikolášek, www.kaktusyunas.cz, e-mail: kaktusy@kaktusyunas.cz (Všechny návody byly vytvářeny v operačním

Více

Finální nastavení a spuštění prezentace

Finální nastavení a spuštění prezentace Finální nastavení a spuštění prezentace MS PowerPoint 2003 Časování prezentace Prezentaci lze ovládat ručně nebo je možné ji přehrát automaticky. Pro automatické přehrávání prezentace je nutno vytvořit

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř

Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř konir@zsjesenice.cz 1. Téma: program malování Cíl: žáci umí používat vybraná tlačítka z panelu nástrojů, smazat obraz, vrátit se o krok zpět, změnit velikost

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Animace sestav. Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

3MA481 Propojení Accessu a Excelu David Hach

3MA481 Propojení Accessu a Excelu David Hach Popis práce Tato práce se zabývá propojením aplikací MS Office s pomocí kódů ve VBA. V tomto konkrétním příkladě je znázorněn případ komunikace mezi programy MS Access 2007 a MS Excel 2007. Díky možnostem

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově Úvod Programový produkt 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově je navržen jako jednoduchá aplikace pro 3D zobrazení objektů

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více