ČÍSLO 1/2015. III. mezinárodní konference - Zkušenost zprostředkovaného učení - České Budějovice Hodnocení konference (Věra Pokorná)...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 1/2015. III. mezinárodní konference - Zkušenost zprostředkovaného učení - České Budějovice - 22.11.2014 Hodnocení konference (Věra Pokorná)..."

Transkript

1 Centrum kognitivní edukace o.s. Z P R A V O D A J ČÍSLO 1/2015 Redakce: Doc. PhDr. Věra Pokorná, Mgr. Taťána Khýrová el. kontakt: Kvalita života všech jedinců může být smysluplně zvýšena využitím zkušeností zprostředkovaného učení a systematickým používáním nástrojů modifikovatelnosti. (R.Feuerstein) ================================================================ Obsah: Slovo úvodem III. mezinárodní konference - Zkušenost zprostředkovaného učení - České Budějovice Hodnocení konference (Věra Pokorná)...3 Plánování výuky (příspěvek Petry Dočkalové) Využití metody instrumentálního obohacování u dětí/žáků s narušenou komunikační schopností (příspěvek Blanky Housarové) Příspěvky z praxe Využití metody FIE u dětí v náhradní rodinné péči (Mgr. Katka Křivá).. 14 Pro inspiraci zkušenosti s přemosťováním Příklady přemostění při práci se studenty vyšší odborné školy III. část (Marie Ortová)...19 Oznámení

2 ================================================================ Slovo úvodem ================================================================ Milí kolegové, milí přátelé, nebylo v našich silách připravit předvánoční číslo Zpravodaje. Velmi se omlouváme. Chtěli jsme vám také popřát krásné vánoční dny. Máme proto jen příležitost poslat vám přání k roku Užijte si hodně radosti jak ve vaší rodině, tak i v práci s vašimi klienty. Dnešní zpravodaj hodnotí konferenci v Českých Budějovicích. Ještě jednou děkuji všem organizátorům. Myslím, že jejich snažení bylo velkorysé a velmi úspěšné. Atmosféra během celého dne byla mimořádná. Prof. Falik byl konferencí nadšen. Je ochoten s námi i nadále spolupracovat. Sám se nabídl. Ještě jednou děkuji i všem, kteří připravili program pro semináře. Ohlas na ně byl v hodnocení také velmi značný. Je to druhý význam, vedle hlavní přednášky odborníka z Feuersteinova institutu, našich setkání. Zažít, jak se metoda FIE aplikuje v našem českém prostředí. Třetím záměrem je pak osobní setkání všech zúčastněných. Příští konference se bude konat Místo konání není dosud upřesněno. Sejdeme se buď opět v Praze, nebo v Brně. Hlavním řečníkem bude prof. Meir Ben-Hur, očekávané téma jeho přednášky se bude týkat matematiky, jak ji žákům předávat kognitivním způsobem Paní Jašková vás seznámí s adresou na facebooku, který založila. Je to další možnost, kde se můžeme setkávat. Děkuji všem přispěvatelům v tomto časopise, mám velkou radost, že dostáváme od vás stále více příspěvků. Ráda bych povzbudila i vás všechny, kteří pracujete metodou FIE, nebo ji aplikujete jiným způsobem, abyste nám své poznámky taky zaslali. Ještě jednou s přáním všeho dobrého v novém roce vás srdečně zdraví Věra Pokorná 2

3 ================================================================ III. mezinárodní konference - Zkušenost zprostředkovaného učení České Budějovice hodnocení konference ================================================================ Milí přátelé, ráda bych shrnula údaje o III. mezinárodní konferenci, která se konala v Českých Budějovicích. Tentokrát se na konferenci sešlo 82 účastníků. Někteří kolegové mi psali, zvláště ze Slovenska, že pro ně byla vzdálenost nedostupná. Vyúčtování konference: Fakulta nám projala místnosti zdarma, stejně i techniku a občerstvení. Na druhé straně 22 pracovníků fakulty a místních neziskových organizací neplatilo konferenční poplatky. Tím se příjmy a výdaje vzhledem k fakultě anulovaly. Ostatní příjmy: Konferenční poplatky Kč Výdaje: letenky prof. Falik tisk materiálů ubytování prof. Falika a jeho ženy občerstvení květina pro paní doc. Šemberovou stuhy na jmenovky desky, tužky kniha Jižní Čechy- dar pro prof.falika spotřební materiál tlumočení Celkem Rozdíl Kč Kč Kč 970 Kč 953 Kč 260 Kč 871 Kč 490 Kč Kč 0 Kč Kč Kč, bude využit na příští konferenci Pokusila jsem se opět zpracovat dotazníky hodnotící konferenci v Českých Budějovicích. Přesto, že jsem dotazník pro konferenci připravila, nakonec se organizátorům nedostal do rukou. Proto ho ještě po konferenci rozeslali. Vrátilo se jen 12 odpovědí. Přesto byly některé odpovědi velmi informativní a jistě kritická slova využijeme, pokud k tomu budeme mít příležitost. Srdečně Věra Pokorná 3

4 Centrum kognitivní edukace o.s. Hodnocení konference a poznámky III. mezinárodní konference v Českých Budějovicích velmi dobré průměrné horší špatné dobré Dopolední plenární zasedání Paralelní sekce Organizace konference Občerstvení Způsob, jak jsem byl o konferenci informován Jak byla konference prezentována na letáku Dokumenty připravené pro účastníky 10 2 Konferenční poplatky 5 5 Konference mi pomohla: - získat nové poznatky upevnit existující kontakty získat nové kontakty dozvědět se o nových zajímavých přístupech a metodách - vyměnit si zkušenosti získat zajímavé materiály Čeho si nejvíce vážím - Pozvání zajímavého hosta do Českých Budějovic - Zajímavé vystoupení prof. Falika, výměna zkušeností z praxe v sekcích - Účasti prof. L. Falika - Vystoupení a lidského rozměru přednášky prof. Falika - Návštěvy pana prof. Falika, jeho práce a práce a práce paní doc. Pokorné. Možnosti, že jsem se mohla konference zúčastnit - Nesmírně obětavé práce pánů prof. Feuersteina, prof. Falika a paní doc. Pokorné, kteří nám přinášejí metodu Zkušenosti zprostředkovaného učení a práce vašeho sdružení, které je v tom podpůrným a realizačním týmem - Obětavého přístupu Dr. Pokorné a ochota stále zprostředkovávat kontakty s odborníky ze zahraničí - Přednášejících odpoledních sekcí, které jsou ochotné se podělit o své cenné zkušenosti a práce organizátorů 4

5 - Obětavé práce všech organizátorů, která je často neviditelná. ale bez níž by nebyla možná ani konference sama, ani krásná atmosféra na ní. DĚKUJI! - Konference byla skvělá, skvěle organizovaná děkuji!!! - Příležitost účastnit se konference v blízkosti bydliště. - Info o nových přístupech, diskuse s odborníky Co bylo nejhorší - Těžký výběr jedné odpolední sekce - S nadsázkou řečeno to, že nebylo možné zúčastnit se všech sekcí najednou, jinak opravdu nic - Nic mě úplně špatně nepřišlo - Nic - Že bydlíme tak daleko od vašeho centra, velmi bych se chtěla stát dobrým zprostředkovatelem v učení svých dětí i jiných dětí, tato metoda je velmi obohacující, ale náročná a vyžaduje dlouhodobé a systematické zdokonalování se v ní, vyměňování konkrétních zkušeností, supervizi. Na Slovensku zatím chybí komunita, v které bychom se mohli při uplatňování zprostředkovaného učení podporovat. V případě vašeho zájmu bych velmi ráda podpořila činnost vašeho sdružení v rámci svých možností (jednodušší překlady z angličtiny, propagování vašich aktivit na Slovensku v časopise, podpora vytvoření komunity na výměnu informací s uplatňováním FIE u nás ), děkuji za všechno vaše úsilí - Dlouhé prodlevy s překladem do Čj - Nevyhovovala mi kvalita překladu přednášky prof. Falika - Na pozvánce na konferenci mi chyběla informace o způsobu platby Návrhy na příští konferenci - Bylo by možné, aby vedoucí workshopů případně účastníci, pokud by chtěli, mohli dát na sebe e- mailový kontakt, aby bylo možné je později oslovit. - Aby bylo víc času vyměnit si zkušenosti - Možná by byla zajímavá i nějaká video ukázka práce především s dětmi, se kterými je práce náročnější (děti s ADHD, děti s autismem), pokud by k tomu dali souhlas a neohrozilo by to jejich soukromí - Návrh pro aktivitu vašeho sdružení: supervize při uplatňování metody Zkušenosti zprostředkovaného učení, nebo trénink pro rodiče, aby mohli konzultovat či uplatňovat metodu správně - Vyhovuje mi zaměření na kognitivní přístup k vyučování matematiky, které je dáno tématem plánované hlavní přednášky v příštím roce - Jako úplný začátečník v práci s metodou je pro mě inspirativní každé vystoupení. Děkuji kolegyním, že byly ochotné se s námi podělit o své zkušenosti - Překlad do sluchátek - Více takových konferencí - Obdobné 5

6 ====================================================================== III. mezinárodní konference - Zkušenost zprostředkovaného učení České Budějovice příspěvky ================================================================ Plánování výuky Petra Dočkalová Na základě kurzu FIE jsem přemýšlela, jak zařadit prvky, nebo spíše filozofii FIE do běžné výuky. Mne osobně při kurzu velmi obohatilo vytváření strategií a plánování. Sama jsem si vyzkoušela, jak je důležité si vždy vše promyslet a poté teprve jednat, vymyslet vhodnou strategii pro daný úkol. Tudíž jsem přemýšlela, jak toto praktikovat do každodenní praxe ve škole. Rozhodla jsem se tedy, zařadit plánování do výuky. Plánování týdenní výuky, které bude součástí našeho vzdělávání a bude vytvořené společně s dětmi. 1. Plánování výuky Cíle plánování: 1. Zefektivnit výuku (aby měly děti přehled, čemu se aktuálně věnujeme, také aby měli přehled rodiče, mne samotné to přineslo přesnost a přesnou orientaci v učivu) 2. Umožnit dětem, aby se mohly stát spolutvůrci svého vzdělávání. Mít zodpovědnost v tom, že si společně rozplánujeme, čemu a jak se budeme věnovat. 3. Osvojit si hodnocení a sebehodnocení, které propojujeme s plánováním a výstupem celé týdenní práce. Prakticky to znamená, že každé pondělí si společně vytvoříme a napíšeme 7 bodů čemu se budeme věnovat ten daný týden. V plánu se od začátku objevují věci, které se opravdu týkají vzdělávání, organizace času (mám zkušenost, že si děti navrhují opravdu věci, týkající se vzdělávání). Tento plán píšu na velký list papíru, visí poté celý týden v naší třídě, také ho zveřejňuji na webových stránkách třídy. Já, z pozice učitelky to zaštiťuji z pohledu učiva a tematického plánu. Děti poté spíše obsahově navrhují dané téma, také často navrhují formy práce chtějí práci ve skupině, ve dvojici. Založili jsme si s dětmi sešit PLÁNOVÁNÍ viz obr. č. 1, 2, 3 S hodnocením a sebehodnocením propojujeme i domácí přípravu. Děti vždy do sešitu napíší hodnocení celého týdne u každého bodu. Toto hodnocení a sebehodnocení modifikuji, někdy jde o sebehodnocení s pokynem: zhodnoť se, ale toto hodnocení musíš vyjádřit v souvětí, nebo zhodnoť se a uveď příklad probíraného učiva. Viz obr. 1,2,3 Obr. Č. 1 -Zde ukázka ze sešitu plánování, plánování je v bodech, honocení vždy u každého bodu. 6

7 Obr. Č. 2 Zde ukázka plánování v bodech. Hodnocení ve větě. 2. Práce s cíli Obr. č. 3 Zde plánování, poté hodnocení s příklady (důkaz, že si žák učivo osvojil) Další prvek, který byl pro mne velmi důležitý, byl aktivní práce s cíli. Velmi důležité v procesu učení je, aby učitel i samy děti věděly, co je cílem výuky, čeho máme dosáhnout, co budeme poté hodnotit. Prakticky to realizuji tak, že vždy dětem oznámím cíl hodiny, napíši to i na tabuli. Poté si žáci píší ještě svůj cíl do sešitu. Často se objevuje cíl typu: uvědomit si, pochopit, více spolupracovat. Moje zkušenosti s prací s cíli jsou takové, že děti daleko lépe v hodinách pracují, je jim jasné, jaký mají cíl. Na konci hodiny poté vždy přichází reflexe, kde si děti samy zhodnotí, zda cíl splnily, popřípadě, co je potřeba ještě udělat pro splnění zadaného cíle. My společně poté zhodnotíme, zda společný cíl byl splněn. 3. Práce s Plány učebního procesu V každodenní praxi mě velmi trápí to, že často od dětí i od rodičů slyším, že jim nejde například matematika. Když se poté konkrétně ptám, nebo pracujeme v rámci matematiky, přijdeme na to, že jde spíše o nějakou oblast, ale rozhodně ne povšechně celá matematika. Abychom toto zobecňování odstranili, vypracovala jsem dětem Plán učebního procesu. viz obr. 4. Tento plán jsem vytvořila pomocí tematických plánů, kde jsem vypsala tematické okruhy. Vše jsem dala do struktury společenské hry START a CÍL. S tímto plánem lze pracovat různými způsoby: 7

8 1. Na začátku roku děti plán obdrží, mají přehled, čemu všemu se budou věnovat, poté aktivně mohou vždy při probíraném učivu s tímto plánem pracovat. 2. Pracovat s jednotlivými oblastmi plánu - vždy u jednotlivých okruhů výstupy, ukončení daného učiva. 3. Shrnutí na závěr roku, kde žák může prokázat orientaci k danému tématu, problematice. Nejlépe vždy s vypracovaným příkladem který je i důkazem, že žák látku zvládl. (Např. Zaokrouhlování, děti psaly zaokrouhleno na stovky 1 300, v českém jazyce SHODA podmětu s přísudkem důkaz: Holky šly do kina. Tímto způsobem je poté přesně vidět, kde a v čem se dítě orientuje, kde má případné problémy. Na co je potřeba se zaměřit. Tyto plány jsem předložila a konzultovala i s rodiči. Ti to kvitovali s tím, že je to pro ně zpětná vazba - čemu a jak jejich dítě rozumí. Viz obr. č.4 Na závěr bych chtěla poznamenat, že mne kurz FIE opravdu velmi obohatil. V rámci výuky sleduji sebe samu, děti spíše vedu, zprostředkovávám a provázím je v procesu učení, jde mi o to, abych jim jen nepředávala informace a klasicky je učila. Snažím se o vytvoření atmosféry spolu-učící se skupiny. Děti mezi sebou neporovnávám. Vysvětluji jim, každý máme chvilku na to, abychom si vše promysleli a rozmysleli. Neboli: Nechte mě chvilku. Já si to rozmyslím Využití metody instrumentálního obohacování u dětí/žáků s narušenou komunikační schopností Blanka Housarová Struktura sekce Východiska Zkušenosti a postupy z aplikace FIE Zkušenosti ze vzdělávání (na příkladu převody jednotek) Transfer prvků FIE do logopedické terapie (pokud bude čas) Charakteristika cílové skupiny Věk: 5-11/12 let (předškolní děti cca 4.ročníku) Typy NKS: dysfázie (samotná či v kombinaci s vývojovou dysartrií, OVŘ, PAS (funkční, Aspergerův sy), děti s LMP, prakticky vždy v kombinaci s ADHD/ADD, občas hypoaktivitou, výjimečně balbuties Způsob poskytování FIE: individuální, skupinový 8

9 Používané instrumenty Uspořádání bodů (BASIC) Orientace v prostoru (BASIC) Od jednotky ke skupině (BASIC) Odhal absurdity I. (BASIC) Naučte se klást otázky, porozumíte tomu, co čtete (BASIC) Poznejte a určete (BASIC) Emoce (BASIC) Uspořádání bodů Kategorizace Orientace Způsob práce Skupinově Skupina otevřená (v MŠ), ve škole obvykle daná třídou Tvořená věkově stejně starými dětmi Různý stupeň a typ NKS Tempo práce (každý školní rok nový instrument nevytvoříme stejnou skupinu) Frekvence 1x týdně Individuálně Dle tempa a postupu jedince Vždy za přítomnosti rodiče Frekvence 1x za týden (2 týdny) Deficity u žáků s NKS Obtíže v porozumění Obtíže v paměti Obtíže v soustředění, pozornosti Obtíže v řeči (slovník, syntax, srozumitelnost) Propojení FIE a logopedické péče FIE Dle instrumentu, věku, úrovně slovník Klasická logopedická péče Rozvoj percepcí Rozvoj paměti Rozvoj JM Rozvoj oromotoriky Rozvoj gramatiky (rozlišování rodu: mužský x ženský), zvratných zájmen, Rozvoj větné skladby (základní P-P kluk sedí) Slovník Otázky Hranice mezi názorem a vytvářením představ Hranice mezi slovem a pojmem Tempo postupu Jiné benefity z práce ze skupiny 9

10 Proč je jablko jablko? pojem představuje odraz obecných neboli podstatných vlastností předmětů a jevů v našem vědomí, který se konstituuje na základě vjemů a představ konkrétních objektů a událostí Jablko Tvar, barva, velikost, dostupnost, tvar- kulaté, oválné, zploštělé, vejčité Barva- k odstínům a kombinaci barev Velikost - vztahujeme k něčemu Váha - Cena Složení slupka, jadérka, stopka, bubák Činnosti: loupat, krájet, omýt, strouhat, sušit, péct, moštovat, pálit, opékat, vážit, skladovat, Myšlenkové procesy Analýza = myšlenkové dělení celku na části Syntéza = myšlenkové sjednocování částí v celek Porovnávání/Srovnávání = myšlenkové určování míry podobnosti nebo rozdílnosti z hlediska určitého znaku, vlastnosti Abstrakce = myšlenkové vyčleňování obecných a podstatných vlastností Kategorizace = myšlenkové zařazování objektů a jevů do mentálních kategorií podle jejich vzájemné shody a odlišnosti Generalizace (zobecňování) = myšlenkové vystižení společných vlastností objektů a na tomto základě myšlenkové spojení těchto vlastností objektů Indukce = způsob usuzování od konkrétních případů k obecnému zákonu Dedukce = způsob usuzování, ve kterém se od předpokladů (premis) dochází k závěru z těchto předpokladů vyplývajícímu, přičemž odvozování je jisté, nikoliv jen pravděpodobné Analogie = způsob usuzování na základě podobnosti s jinými jevy nebo objekty Základní myšlenkový proces Porovnávání/Srovnávání = myšlenkové určování míry podobnosti nebo rozdílnosti z hlediska určitého znaku, vlastnosti Porovnání strukturované - přechod od názoru k představám Porovnávání: využívám v instrumentech: Poznejte a určete, Uspořádání bodů (základní), Orientace, Naučte se klást otázky Rozhodni, v čem se podobají a v čem se liší 10

11 Zprostředkování porovnávání Porovnávání 2 předmětů, osob, věcí, zvířat Domluvení pravidel (symbolů) Nejdříve dle nabídky kritérií Rozšiřování kritérií, které nebyly uvedeny (od názoru k představám) Formulování znaků podobných, odlišných Úroveň formulace porovnávání (ocas tady, ocas ne) Metakognice (jak postupuji, když porovnávám) Zprostředkování porovnávání Porovnávání 2 předmětů, osob, věcí, zvířat Domluvení pravidel (symbolů) Nejdříve dle nabídky kritérií Rozšiřování kritérií, které nebyly uvedeny (od názoru k představám) Formulování znaků podobných, odlišných Úroveň formulace porovnávání (ocas tady, ocas ne) Metakognice (jak postupuji, když porovnávám) Příklady porovnávání Jablko pomeranč Parník- plachetnice Bonbón čokoláda Tunel most Princ- šašek Batoh kufr Informace informace jako vědění, které lze předávat, jako obsah zprávy či sdělení; informace (plurál) - místo, kde se lze o něčem informovat. Informace Propojení s instrumenty Naučte se klást otázky Uspořádání bodů Orientace v prostoru 11

12 Strukturované zprostředkovávání Informace o sobě (seskupování informací) Informace o předmětech (co všechno víš o jablku) Modality informací (obrázková, číselná, aj.)- získávání informací Propojování informací Kódování Pokyn Přemostění Otázka, příběhy, informace 12

13 Příběh Pojem čas, časová osa, časové rozpětí, posloupnost, Časové údaje: nepřesné (ráno, dopoledne, odpoledne, večer /podvečer, noc, o víkendu, v červnu, na jaře), přesné Doba trvání: Řešit/řešení: Tabulka Příklady Přemostění Vysvětlení Tabulka Uspořádání bodů (Basic) i běžné Absurdity Od jednotky ke skupině Kategorizace Dlouhodobé setrvání na zažitých pojmech vyjít za hranice 13

14 Přenos do vzdělávacího procesu Převod jednotek úvod (učivo 3.ročník) Témata: zkratky, soused(ní), vztah, pořadí, přesnost, spojení (vazba), směr ================================================================ Příspěvky z praxe ================================================================ Využití metody FIE u dětí v náhradní rodinné péči Mgr. Katka Křivá Jednou z oblastí, kterou se ve své práci zabývám, je poradenství a terapie pro náhradní rodiny. V tomto příspěvku se chci se čtenáři podělit o zkušenosti a zejména výsledky, jakých dosáhly děti vyrůstající v náhradních rodinách prostřednictvím metody instrumentálního obohacování. Nejdříve alespoň trochu informací, faktů o situaci a potížích, se kterými se potýkají děti umístěné do náhradních rodin, ať už do pěstounských nebo adoptivních. Je známo, že do pěstounské péče nebo do adopce jsou svěřovány děti, o které se jejich rodiče neumí postarat, opustí je po jejich narození nebo je zanedbávali, fyzicky a psychicky týrali, sexuálně zneužívali nebo je nechávali zneužívat jinými osobami. Dítě se rodí na svět s vrozenou potřebou attachmentu, vztahování se k blízkému člověku (attachment = citová vazba, citové pouto, citové připoutání). První nejdůležitější osobou v jeho životě obvykle bývá matka. V institucionální výchově ale nemá šanci vytvořit si bezpečnou vazbu k blízké osobě, která je nezbytná pro jeho zdravý vývoj. Pečující osoby se u dítěte střídají, pečovatelka zde má v péči více dětí, jejichž potřeby nemůže uspokojit vždy, když to děti potřebují nemůže ponosit, utišit, přebalit či nakrmit všechny čtyři děti najednou, ale jen postupně, jedno po druhém. Tyto děti se pak přestanou o své potřeby hlásit nebo se naučí o jejich uspokojení hlásit velmi naléhavým, hlasitým způsobem. Pokud naplňuje matka (vlastní nebo náhradní) všechny potřeby svého malého dítěte, je milující, vyladěná na dítě a její chování je pro dítě čitelné, pak se v jeho mozku ukládá informace, že vztahy jsou bezpečné, dobré a vzájemné, že jeho potřeby budou uspokojeny. A s takovým pocitem pak bude dítě růst, učit se a objevovat zákonitosti fungování světa. Může růst s pocitem, že má možnost ovlivňovat svět, ve kterém žije. Nedostává-li se však dítěti v raném dětství pocitu bezpečí, nejsou-li naplňovány jeho potřeby, nemá-li tu jednu svoji stabilní osobu, ke které se může vztahovat, s velkou pravděpodobností nebude ke světu v pozdějším věku přistupovat jako k bezpečnému místu, stáhne se do sebe a nenaučí se, jak s druhým člověkem vytvořit fungující, vzájemně uspokojující vztah. Takové dítě pak může být plné studu, strachu a hněvu vůči sobě i ostatním. Odborníci v takovém případě mluví o poruše attachmentu, tedy o poruše citového pouta mezi rodičem a dítětem. Příčinou poruchy attachmentu je tedy buď selhání, nebo naprostá absence citlivého a vnímavého pečovatele v raném dětství. 14

15 V důsledku nepříznivého začátku života dítěte (rané vývojové trauma), nemožnosti navázat bezpečné citové pouto, vlivem dlouhodobého zanedbávání, týrání nebo zneužívání se u dítěte projevuje řada specifických, chronických problémů, např.: - prožívá chronický stud, strach, hněv, smutek, nízkou sebejistotu - prožívaný stud ( já jsem špatný, protože mně rodiče nechtěli ) a s tím spojený hněv, který ho vede ke lhaní, zapírání i v situacích, kdy je pravda zcela zřejmá - má nedůvěru k okolnímu světu, místo aby důvěřovalo, drží si lidi od těla - má výraznou potřebu kontroly nad okolím - manipuluje s druhými - nerozlišuje náklonnost k blízkým a cizím lidem - se svými vrstevníky mívá slabé vztahy - poruchy učení, slabé výsledky ve škole - narušená schopnost koncentrace, poruchy pozornosti, hyperaktivita - nízká schopnost zvládat své impulzy, emoce - nerozvinuté vědomí, sebereflexi a vhled - nerozvinuté svědomí, nízkou schopnost vztahovat k sobě příčiny a následky - na vyžadovanou odpovědnost a disciplínu reaguje nelibě, negativně - vůči běžným pochvalám a napomenutím je rezistentní - motivace dítěte je oslabená - je přecitlivělé na stres, ztrátu, změny v životě - destruktivní chování k věcem, k lidem - sebepoškozování - nenormální způsoby jídla, poruchy příjmu potravy - nenormální sexuální chování Zkušenosti s metodou u dětí v náhradní rodinné péči Poznámka: Popsané změny u dětí jsou v tomto textu zveřejněny se souhlasem náhradních maminek dětí Nely, Karla, Zdeňka, Nikoly, Natálie a Martina a se souhlasem dětí. NELA, ZDENĚK A KAREL S trojicí sourozenců Nela (2001) a dvojčata Karel a Zdeněk (2003) v příbuzenské pěstounské péči jsme začali pracovat v srpnu Setkání probíhaly pravidelně 1x týdně cca 1-1,5 hodiny. Pravidelnost občas narušily jenom nemoci, pobyty dětí na prázdninách, dovolená terapeutky. Děti dostávaly nepravidelně úkoly na doma, které svědomitě plnily. Před začátkem terapie byly u obou chlapců diagnostikovány vývojové poruchy učení. Všichni tři sourozenci měli méně rozvinuté kognitivní schopnosti, paměť, zhoršenou pozornost. Zlepšení, kterých děti dosáhly absolvováním terapeutických sezení metodou FIE po 5 měsících práce, jak je popsala pěstounka: Ve škole: zlepšení prospěchu ve všech předmětech a to i v angličtině. Lépe se dokážou vyjadřovat, lépe chápou, učí se rychleji oproti dřívějšku, rychleji si vybavují v paměti. Jsou zodpovědnější, dokážou plánovat, učení si dokážou rozdělit. Povinnostem a učení se nevyhýbají, jelikož jim už nedělá takové problémy. Ze svých úspěchů se dokážou radovat. Více toho teď stihnou každý den. Jsou mnohem samostatnější. Všeobecně: Dokážou si všímat i úplně malých věcí a být pečlivější. Ne jen tak halabala jako dříve. Všímají si toho, co si oblékají, snaží se to sladit. Hodně jim terapie pomáhá při hraní na hudební nástroje kytaru a klavír, při čtení a učení not. Vracejí se ke stolním hrám, které je dříve vůbec nebavily. Jsou vynalézavější. Mají rádi výzvy. Přemýšlí, hloubají více. Jsou zvídavější. 15

16 Změny, pokroky u dětí v některých předmětech, osobnostních rysech a v chování po 25 měsících práce s metodou: Nela, nyní v 8. třídě: V českém jazyce došlo ke zlepšení písma, již zcela bez dysgrafických rysů, úprava sešitů moc pěkná, ve čtení velký pokrok, výrazně se zlepšila a zlepšuje slovní zásoba. Matematika - baví ji, nemá problémy, stačí ji to vysvětlit, ráda řeší příklady. Anglický a německý jazyk začaly ji bavit nejvíce, má vynikající výsledky, výbornou výslovnost. Zeměpis a dějepis byly pro Nelu problémovými předměty, nyní je zvládá na jedničku, velké zlepšení. Náročný a nejproblémovější předmět fyziku - nyní zvládá na jedničku, v tomto předmětu došlo u Nelinky k největšímu zlepšení. Škola ji baví, s pozorností a soustředěním už nemá problémy, má teď obrovskou paměť, učí se lehce, většinu učiva si zapamatuje už ve škole. Chtěla by studovat na jazykovém gymnáziu, těší se na učení novým jazykům. Chodí do divadelního kroužku, přestala se stydět, více si věří. Doma ji velice začalo bavit vaření a pečení. Skládání puzzle, šachy. Celkově začala být více samostatná, je na ni větší spolehnutí, už tolik nezapomíná. Karel, 6. třída: Český jazyk - čte už plynule, píše rychleji. Po posledním vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně již nejsou splněná kritéria pro VPU, dyslexie je zkompenzována. Matematika ho baví, rozumí ji. V anglickém jazyce má teď velmi dobré výsledky, velkou slovní zásobu, výbornou výslovnost. Přírodověda a vlastivěda - velmi ho začala zajímat příroda i člověk, má rád i historii, získal skvělý přehled. Již je schopen vypracovávat domácí úkoly více sám. Naučil se plánovat, lépe se orientuje, ve škole pracuje rychleji, podstatně se zlepšily schopnost logického myšlení a soustředění, pozornosti, zvýšila se jeho sebejistota. Zdeněk, 6. třída: V českém jazyce došlo u Zdeňka k velkému zlepšení, po posledním vyšetření v pedagogickopsychologické poradně již bez dysortografie, diktáty s minimálním počtem chyb. Matematika ho baví, rozumí ji. K výraznému zlepšení došlo u něj v angličtině, má výbornou výslovnost a slovní zásobu. Pro Zdeňka byly problémovými předměty přírodověda a vlastivěda, nyní velké zlepšení. Celkově se snaží o větší samostatnost, větší soustředěnost a zodpovědnost, logické myšlení a úsudek se také zlepšily. Rovněž u Zdeňka je patrné zvýšení sebejistoty. Sourozenci jsou medikováni léky předepsanými dětským psychiatrem (ADHD). U obou chlapců diagnostikovány VPCH, u Zdeňka zatím přetrvává dyslexie, u Karla došlo k eliminaci VPU dyslexie. U všech dětí došlo ke zlepšení školního prospěchu, rozvoji logického myšlení, paměťových schopností, rozšíření slovní zásoby, zvýšení sebejistoty, motivace, samostatnosti a pozornosti. Pro práci s metodou byly děti velmi motivované, dělali ji rády, se zaujetím. Velmi oceňuji spolupráci s pěstounkou, zejména její zájem pomoci dětem, obětavost a vstřícnost k nim. Po celou dobu práce s metodou se aktivně a efektivně do procesu zapojovala a byla tím dětem výrazně nápomocná. Její zájem a možnost pracovat společně s dětmi s metodou FIE významně přispěl k budování a upevnění vzájemného vztahu mezi dětmi a pěstounkou. Připojuji ještě text z u, který jsem obdržela po skončení práce s dětmi metodou FIE v září 2014, jehož obsahem jsou postřehy dětí Nely, Karla a Zdeňka k výsledkům práce s metodou, tak jak je samy děti písemně zhodnotily: 16

17 Karel: Už více chápu věci. Dávám si čas na rozmýšlení a hlavně už s ničím nespěchám, hlavně ve škole. Mám lepší úpravu sešitů. Zdeněk: Začínám si pamatovat učivo rychleji. Začínám více přemýšlet nad věcmi. Víc se soustředím ve škole. Nelinka: Začala jsem hodně vnímat okolí a prostředí, ve kterém žiju. Když s něčím pracuju, tak si to většinou nejdříve rozmyslím a až pak pracuju. Začala jsem tolerovat, poslouchat a vnímat lidi kolem sebe. Jsem moc ráda, že jsem mohla dělat ty instrumenty. NIKOLKA A NATÁLKA Svěření dívek do pěstounské rodiny předcházel několikaměsíční pobyt v ústavním zařízení, předtím s rodiči vyrůstaly v zanedbávajícím a traumatizujícím prostředí (psychické týrání). Změny u dívek (11 a 10 let) po 18 měsících práce s metodou zde uvádím rovněž se souhlasem pěstounky tak, jak je sama popsala: Následující text je mírně upravený: Milá paní Křivá, holčičky, které máme v poručenské péči, se mimo jiné potýkají s problémy, které lze obecně popsat jako problémy soustředění, pozornosti a systematičnosti. Ať už jde o hru, či učení, mají tendenci těkat, nechávat věci nedodělané, mají kolem sebe věčný nepořádek. Mohu však s úlevou říci, že za poslední rok se to u Niki, která byla v tomto asi úplně nejhorší (byly na ni i stížnosti ze školy na chaos a nepořádek, vyrušování, hyperaktivitu, nesoustředěnost) podstatně zlepšilo. Paní učitelka ji nyní pochválila nejen za učení - výsledky jsou velmi dobré, ale taky za její chování. Zklidnila se, už kolem sebe nemá nepořádek, nevyrušuje tolik jako dříve. I doma sledujeme mnohem menší chaos v jejich osobních věcech. Zavedla si jakýsi svůj systém. Dokáže vydržet u činnosti hodinu, dvě a není to problém, začala číst knihu a dočetla ji, dokonce ji to bavilo. Chystá si sama oblečení na druhý den. U Natálky není posun tolik markantní. Je ve svých projevech méně otevřená. Ale zlepšení je ve škole a to v systému učení, přípravy do školy, kvalitě psaného a čteného projevu. Měli jsme velký problém se čtením a psaním v 1. i 2. třídě. Dnes již Natálka nedělá zdaleka tolik chyb při psaní a čte docela plynule. Dává si pozor na své věci, nad vším mnoho přemýšlí, věci dělá pomalu, má v tom svůj systém. Nedokážu s určitostí říci, jestli 1 a půl roční systematická práce s instrumenty je jedinou příčinou zlepšení a posunů v chování Nikolky a Natálky, ale jistě má na zlepšení velký podíl. Myslím si, že je to ruku v ruce s výchovou v náhradní rodině. Pokud by to v rodině nefungovalo, asi by nebyl nástroj na to se kamkoli posunout. Máma 3 dívek v poručenské péči S dívkami jsem pracovala společně, obě měly zpočátku velmi rozdílné tempo. Starší Niki byla velmi rychlá, měla tendence pracovat impulzivně, bez přemýšlení. Natálka byla naopak pomalejší, nejistá v rozhodování, nezřídka čekala, jak bude řešit úkol Niki a měla tendence opravit své řešení tak, jak to měla její starší sestra bez ohledu na to, jestli to bylo správně nebo ne. Domnívám se, že pro Natálku by pro větší zlepšení byla vhodnější individuální práce s metodou, respektovala jsem však i časové možnosti pěstounské rodiny, neboť má v péči ještě třetí sestru obou dívek. I tak došlo i z mého pohledu k viditelným pozitivním změnám u dětí. Obě jsou velmi motivované pro práci s instrumenty, velmi rády pracují na přemosťování. Samy vymyslely řadu příkladů. Starší Niki vymyslela dokonce instrument orientace v prostoru pro nejmladší sestru, která chodila do první třídy a pracovala s ním s ní podobným způsobem, jako jsme s instrumentem pracovaly my. 17

18 Příklady stránek instrumentu, jak je vymyslela Niki: MARTIN Martin vyrůstá v adoptivní rodině od útlého věku, předtím byl umístěn několik měsíců v kojeneckém ústavu. S ním jsem začala pracovat individuálně asi po měsíci práce ve skupině tří dětí. K individuální práci s ním jsem přistoupila na základě zkušeností, neboť s dalšími dětmi se Martin jen s velkými obtížemi dokázal soustředit na práci s instrumentem. Moje doporučení navštívit dětského psychiatra rodiče pro stanovení poruchy pozornosti a případnou medikaci zmírnit hyperaktivní projevy rodiče nepřijali. Asi po třech měsících, v průběhu kterých Martin se mnou nadále odmítal spolupracovat, nevydržel chvíli v klidu, např. místo rovných čar kreslil různé kudrlinky, za účast na sezení si od rodičů vynucoval různé dárky, nakupování v obchodě a koncentrovat pozornost na práci se nám dařilo jenom s velkými obtížemi, jsem se rozhodla práci s ním ukončit. Bylo to před Vánocemi. Moje rozhodnutí jsem vysvětlila Martinovi i rodičům. Na moje překvapení se ozval po vánočních svátcích tatínek Martina se žádostí, jestli bychom mohli v práci s instrumenty na přání Martina pokračovat. Souhlasila jsem, velmi mě zajímalo, proč chce Martin pokračovat a jestli to skutečně chce. Poté naše práce na instrumentech trvala dalších 15 měsíců, v průběhu kterých Martin vynaložil obrovské úsilí a energii potřebné pro soustředění se na práci s instrumenty. Jenom pro ilustraci - ještě po půl roce se podíval v průběhu jednoho sezení asi 35x na hodiny, několikrát se napil z láhve, sděloval své zážitky z uplynulých dní, tázal se na různé věci nesouvisející s prací na instrumentu. Pro zmírnění tohoto chování jsme po dohodě s Martinem dělali přestávky v průběhu práce, ve kterých se mohl napít, podívat se na hodiny, popovídat si o jeho zážitcích, zájmech. Jako příklad toho, jak Martin vědomě pracoval na změně svého chování, uvádím situaci, kdy po pár měsících v jednom sezení poté, co se jeho frekvence sledování času na hodinách visících nad ním na zdi snížila na 2-3x za sezení, udělal nepatrný pohyb očima a tělem, aby se mohl ohlédnout na hodiny visícími za ním na zdi. Tento pohyb však zastavil a na hodiny se nepodíval. Asi po 10 minutách, když jsme skončili s prací, spontánně řekl: Chtěl jsem se podívat na hodiny, ale nepodíval jsem se. Z tónu hlasu a z mimiky byla patrná radost a hrdost nad tím, že to dokázal. Tyto změny by nebyly možné bez vnitřní motivace Martina. 18

19 Před započetím práce s metodou FIE ve škole dostával řadu poznámek za zapomínání pomůcek a úkolů, za vyrušování. Rodiče sdělovali, že ztrácí věci. Neustále je kontroloval, manipuloval s nimi, nerespektoval některá rodinná pravidla. Změny, kterých Martin dosáhl v průběhu individuální terapeutické práce trvající 18 měsíců 1x týdně, přibližně 1 hodinu (vyjma prázdnin, nemocí, dovolené) nejlépe popsala Martinova maminka na následujících řádcích. Pokroky u Martina, 11 let, 5. třída po 18 měsících práce s metodou: Dobrý den, zasílám Vám naše zkušenosti s Instrumentální terapií, kterou Martin absolvoval 1,5 roku. Ke školním povinnostem Martin přistupuje již zodpovědněji. Po příchodu ze školy si samostatně napíše domácí úkoly. Pokud něčemu nerozumí, žádá vysvětlení, nevyhýbá se složitějším úkolům, jak tomu bylo v minulosti. Systematicky si sám chystá na hromádky učebnice, sešity a další pomůcky do jednotlivých předmětů. Poté vyžaduje naši kontrolu, zda má vše v pořádku tím, že čte dle rozvrhu předměty a hlásí jejich náležitosti. Zlepšení dosáhl zejména v matematice a českém jazyce. Rozvinula se mu slovní zásoba, čehož využívá při volném psaní. Několikrát si vyžádal, abychom na jím zvolené téma, každý zvlášť napsali příběh. Dříve se psaní vyhýbal. Pokrok jsme zaznamenali i při řešení matematických úloh vyžadujících logické myšlení. Vůli a déle trvající trpělivost vykazuje i při rýsování, které je pro něho, dysgrafika náročné. Z mého pohledu rodiče hyperaktivního dítěte je instrumentální terapie velkým přínosem, rovněž byla i pro mne a manžela osobní zkušeností, kterou nadále zúročujeme při výchově a vzdělávání syna. Adoptivní máma 11letého Martina Ke konci práce s instrumenty Martin začal brát léky předepsané dětským psychiatrem na zmírnění projevů poruch pozornosti. Jeho chování se výrazně zklidnilo. Závěr, shrnutí: Dětem s narušeným attachmentem, o kterém jsem se zmínila v úvodu tohoto textu, lze významnou měrou pomoci prostřednictvím dyadické vývojové terapie (Dyadic Developmental Psychotherapy DDP), je zaměřená na budování a upevnění citové vazby dítěte k vztahovým osobám. V ČR i na Slovensku je pro práci s touto metodou vyškolena řada terapeutů (bližší informace o terapii a seznam terapeutů lze najít na internetu). Na základě zkušeností s metodou instrumentálního obohacování mám možnost pozorovat, že pomáhá dětem učit se systematicky metodám duševní práce - úkoly si naplánovat, vědomě si stanovit strategii, změnit ji, když se neosvědčí, rozvíjet vnímání, zaměřovat pozornost, zmírňovat impulzivitu, rozpoznávat emoce a orientovat se ve vztazích, rozvíjí u dítěte jeho vlastní smysl pro sebereflexi a sebekontrolu, vnitřní motivaci, rozvíjí komunikační dovednosti, proto je velmi vhodná pro děti v NRP. ================================================================ Pro inspiraci zkušenosti s přemosťováním ================================================================ Příklady přemostění při práci se studenty vyšší odborné školy III. část Marie Ortová Změna strategií Mám naplánovaný výlet se skupinkou 12 dětí ve věku 12 15let. Jedeme do Tábora a přilehlého okolí, chceme jet vlakem kvůli skupinové slevě, nakonec ale vyrazíme na cestu autobusem kvůli výhodnějšímu času odjezdu a příjezdu z Prahy do Tábora. Výlet jsem plánovala proložit nějakými hrami, avšak ze skupinky 12 dětí je nakonec jen 6 a tak polovina her nejde v tomto počtu uskutečnit, připravené hry nepoužiju. Ptám se kolegyně vedoucí, zdali nemá nějaká esa v rukávu, neměla. Musím improvizovat a vzpomenout si po cestě na jiné. 19

20 Když jsme dojeli do Tábora, začalo pršet, proto nezačneme výlet procházkou na Kozí Hrádek, ale jdeme do Muzea města Tábor. Mezitím se déšť utišil a děti vznášejí námitky. Nechce se jim do muzea, když konečně vysvitlo slunce. Nakonec je dostatečně motivuji tím, že dětem řeknu o součásti muzejní expozice. Podzemní část plná tajných chodeb stojí za prohlídku, i kdyby bylo venku sebevíc nádherně. Když dojdu k pokladně a chci koupit lístky pro celou skupinu do obou částí expozice, paní průvodkyně se mi omlouvá se slovy, že prohlídky jsou dnes až v odpoledních hodinách. Leda bychom si prošli expozici bez průvodce, tudíž bez historického výkladu. Vyskytuje se tím první závažnější komplikace a tak musím muzeem svou skupinku provést já sama. Kolegyně je mi oporou a můj výklad doplňuje. Expozice jsou dlouhé a ke spoustě věcem nemáme co říct. Nakonec se tato zkrácená verze prohlídky ukázala jako výhodná. Stihli jsme být už ve 12h na náměstí před muzeem. Je čas oběda, najíme se v parku poblíž historických hradeb, kde si vybavuji další historické události, které jsem v muzeu opomněla zmínit. Děti vypadají spokojeně. Podle časového plánu měl být teď rozchod po městě, avšak bude lepší, vydáme-li se směr nádraží a pojedeme autobusem na Kozí Hrádek. Autobus jede akorát na čas, při krátké jízdě si naplánuji, že v přírodě poblíž pomníku Husa si zahrajeme pár her, protože není kam spěchat. Když vystoupíme z autobusu, při pohledu na zpáteční jízdní řád mě jímá hrůza. Máme jen hodinu a čtvrt čas na procházku, hry a prohlídku památného místa. Nevadí, měním strategii a jdeme zkratkou přes remízek. Hry nestíháme, takže jdeme rovnou do oploceného areálu. Pak opět rychle zpět na cestu k autobusu, který nás odváží na nádraží. Tam máme ještě dvě hodiny času před odjezdem. Proto původně zamýšlený rozchod bude teď. Děti mají půl hodiny na to jít si něco koupit či prohlédnout. Na domluvený sraz před odjezdem nikdo nepřijde včas a tak původně plánované hry a rekapitulace historických událostí nebude v parku u rybníčka, výklad můžu uskutečnit při zpáteční cestě. V tom případě ale pojedeme vlakem a ne původně autobusem. Jednoduše proto, že si můžeme všichni sesednout do jednoho kupé. V tom případě, ale opět riskuji, že v případě přeplněného vlaku si ani nesedneme. Vlak jede o 10 min dříve než autobus, původně plánovanou kávu si už nestihnu objednat a vzít sebou. Přesto vím, že jí potřebuji a tak jdu koupit skupinovou jízdenku a vysílám nejstarší dítě pro kávu do kiosku opodál. Kolegyně zůstává v Táboře, byla jí odcizena peněženka a tak sepisuje protokol na policii. S dětmi na ní nemůžeme čekat, to bychom dorazili do Prahy velmi pozdě, a kdo ví, jestli vůbec ještě dneska. ================================================================ Oznámení ================================================================ FACEBOOK Centra Cogito: https://www.facebook.com/centrumcogito Pokud chcete dostávat aktuální informace a máte svůj profil na Facebooku, tak se přidejte k Centru Cogito i na Facebooku. Na stránce jsou přidávány aktuální informace o probíhajících akcích, kurzech, konferencích, setkáních. Výhodou pro Vás je, že se můžete aktivně zapojovat, psát návrhy, připomínky, zpětnou vazbu na naše Centrum Cogito. Pokud by byl zájem, můžeme na FB zřídit i uzavřenou skupinu Cogita, kde bychom mohli aktivně řešit Vaše aktuální problémy s metodami FIE a dalšími. Těšíme se na setkávání s Vámi ať osobně nebo virtuálně. Vendula Jašková Redakce: Doc. PhDr. Věra Pokorná, Mgr. Taťána Khýrová el.kontakt: 20

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE PŘÍLOHA Č. 1: ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Materiál školního roku 2017/2018 Žáci jsou předem seznámeni v jednotlivých hodinách s pravidly klasifikace a s váhou známky. Známky

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 4. ročník učebnice CHIT CHAT II Vzdělávací obsah Úvodní lekce Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Pozdraví a odpoví na pozdrav zdvořilým způsobem Klade zjišťovací

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu Amalthea o.s. Ria Černá Co je doprovázení - terénní sociální pracovník v rodině dle potřeb členů rodiny - úkoly

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka Obsah příspěvku Cerebrum kdo jsme, co děláme Jak vnímáme trénink kognitivních funkcí Čeho chceme tréninkem dosáhnout Komponenty

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Strana 4: Zřizovatel školy telefon: + 420 556 400 886 fax: +420 556 720 402 Strana 5: Velikost a úplnost školy Od školního roku 2009/2010 probíhá výuka ve dvou třídách

Více

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Vytvoření Map učebního pokroku umožňuje vyhodnotit v testování Stonožka i dílčí oblasti učiva. Mapy učebního pokroku sledují individuální pokrok žáka a nabízejí

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Michal Matyáš Michal, 18 let 1. Charakteristika Michal má vrozenou lehkou mentální retardaci společně s hyperaktivitou a poruchou pozornosti (ADHD).

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Inzerát lyžování v Itálii výpočty nákladů Stručná anotace učební jednotky Učební jednotka je

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05 Název materiálu: Dopisy osobní x úřední Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Porovnání osobního dopisu s dopisem úředním se zřetelem k

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková STUDIJNÍ POBYT Místo: Richard Language College Bournemouth Jméno: Šárka Kurková Spolupráce před výjezdem Aby se uskutečnila tato cesta, byla potřeba spolupráce řady lidí. Organizační tým, poskytl dostatečný

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková Poznávací schopnosti rozumové schopnosti a smyslové vnímání Motivace Vůle Učební návyky Osobnostní charakteristiky Přítomnost specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie,

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ. Základní škola Třebíč Benešova 585

HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ. Základní škola Třebíč Benešova 585 HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ Základní škola Třebíč Benešova 585 Grantový systém Zdravého města Třebíč 2009 Grantový program Prevence kriminality a drogové problematiky Zpracovala: Mgr.

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Dovednosti pro život 2013/2014

Dovednosti pro život 2013/2014 Následující grafy zobrazují postoje vašich žáků na řešení problémů: zkoumá se samostatnost, aktivní přístup k řešení a vytrvalost. Pro porovnání je sloupec odpovědí vašich žáků rámován odpověďmi všech

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Kritéria pro hodnocení žáků v jednotlivých předmětech

Kritéria pro hodnocení žáků v jednotlivých předmětech Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace tel.: 257 710 131, 257 711 241, e-mail: reditelna@skolavsenory.cz IČO 72052635, www.skolavsenory.cz Karla Majera 370, 252

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více