ČÍSLO 1/2015. III. mezinárodní konference - Zkušenost zprostředkovaného učení - České Budějovice Hodnocení konference (Věra Pokorná)...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 1/2015. III. mezinárodní konference - Zkušenost zprostředkovaného učení - České Budějovice - 22.11.2014 Hodnocení konference (Věra Pokorná)..."

Transkript

1 Centrum kognitivní edukace o.s. Z P R A V O D A J ČÍSLO 1/2015 Redakce: Doc. PhDr. Věra Pokorná, Mgr. Taťána Khýrová el. kontakt: Kvalita života všech jedinců může být smysluplně zvýšena využitím zkušeností zprostředkovaného učení a systematickým používáním nástrojů modifikovatelnosti. (R.Feuerstein) ================================================================ Obsah: Slovo úvodem III. mezinárodní konference - Zkušenost zprostředkovaného učení - České Budějovice Hodnocení konference (Věra Pokorná)...3 Plánování výuky (příspěvek Petry Dočkalové) Využití metody instrumentálního obohacování u dětí/žáků s narušenou komunikační schopností (příspěvek Blanky Housarové) Příspěvky z praxe Využití metody FIE u dětí v náhradní rodinné péči (Mgr. Katka Křivá).. 14 Pro inspiraci zkušenosti s přemosťováním Příklady přemostění při práci se studenty vyšší odborné školy III. část (Marie Ortová)...19 Oznámení

2 ================================================================ Slovo úvodem ================================================================ Milí kolegové, milí přátelé, nebylo v našich silách připravit předvánoční číslo Zpravodaje. Velmi se omlouváme. Chtěli jsme vám také popřát krásné vánoční dny. Máme proto jen příležitost poslat vám přání k roku Užijte si hodně radosti jak ve vaší rodině, tak i v práci s vašimi klienty. Dnešní zpravodaj hodnotí konferenci v Českých Budějovicích. Ještě jednou děkuji všem organizátorům. Myslím, že jejich snažení bylo velkorysé a velmi úspěšné. Atmosféra během celého dne byla mimořádná. Prof. Falik byl konferencí nadšen. Je ochoten s námi i nadále spolupracovat. Sám se nabídl. Ještě jednou děkuji i všem, kteří připravili program pro semináře. Ohlas na ně byl v hodnocení také velmi značný. Je to druhý význam, vedle hlavní přednášky odborníka z Feuersteinova institutu, našich setkání. Zažít, jak se metoda FIE aplikuje v našem českém prostředí. Třetím záměrem je pak osobní setkání všech zúčastněných. Příští konference se bude konat Místo konání není dosud upřesněno. Sejdeme se buď opět v Praze, nebo v Brně. Hlavním řečníkem bude prof. Meir Ben-Hur, očekávané téma jeho přednášky se bude týkat matematiky, jak ji žákům předávat kognitivním způsobem Paní Jašková vás seznámí s adresou na facebooku, který založila. Je to další možnost, kde se můžeme setkávat. Děkuji všem přispěvatelům v tomto časopise, mám velkou radost, že dostáváme od vás stále více příspěvků. Ráda bych povzbudila i vás všechny, kteří pracujete metodou FIE, nebo ji aplikujete jiným způsobem, abyste nám své poznámky taky zaslali. Ještě jednou s přáním všeho dobrého v novém roce vás srdečně zdraví Věra Pokorná 2

3 ================================================================ III. mezinárodní konference - Zkušenost zprostředkovaného učení České Budějovice hodnocení konference ================================================================ Milí přátelé, ráda bych shrnula údaje o III. mezinárodní konferenci, která se konala v Českých Budějovicích. Tentokrát se na konferenci sešlo 82 účastníků. Někteří kolegové mi psali, zvláště ze Slovenska, že pro ně byla vzdálenost nedostupná. Vyúčtování konference: Fakulta nám projala místnosti zdarma, stejně i techniku a občerstvení. Na druhé straně 22 pracovníků fakulty a místních neziskových organizací neplatilo konferenční poplatky. Tím se příjmy a výdaje vzhledem k fakultě anulovaly. Ostatní příjmy: Konferenční poplatky Kč Výdaje: letenky prof. Falik tisk materiálů ubytování prof. Falika a jeho ženy občerstvení květina pro paní doc. Šemberovou stuhy na jmenovky desky, tužky kniha Jižní Čechy- dar pro prof.falika spotřební materiál tlumočení Celkem Rozdíl Kč Kč Kč 970 Kč 953 Kč 260 Kč 871 Kč 490 Kč Kč 0 Kč Kč Kč, bude využit na příští konferenci Pokusila jsem se opět zpracovat dotazníky hodnotící konferenci v Českých Budějovicích. Přesto, že jsem dotazník pro konferenci připravila, nakonec se organizátorům nedostal do rukou. Proto ho ještě po konferenci rozeslali. Vrátilo se jen 12 odpovědí. Přesto byly některé odpovědi velmi informativní a jistě kritická slova využijeme, pokud k tomu budeme mít příležitost. Srdečně Věra Pokorná 3

4 Centrum kognitivní edukace o.s. Hodnocení konference a poznámky III. mezinárodní konference v Českých Budějovicích velmi dobré průměrné horší špatné dobré Dopolední plenární zasedání Paralelní sekce Organizace konference Občerstvení Způsob, jak jsem byl o konferenci informován Jak byla konference prezentována na letáku Dokumenty připravené pro účastníky 10 2 Konferenční poplatky 5 5 Konference mi pomohla: - získat nové poznatky upevnit existující kontakty získat nové kontakty dozvědět se o nových zajímavých přístupech a metodách - vyměnit si zkušenosti získat zajímavé materiály Čeho si nejvíce vážím - Pozvání zajímavého hosta do Českých Budějovic - Zajímavé vystoupení prof. Falika, výměna zkušeností z praxe v sekcích - Účasti prof. L. Falika - Vystoupení a lidského rozměru přednášky prof. Falika - Návštěvy pana prof. Falika, jeho práce a práce a práce paní doc. Pokorné. Možnosti, že jsem se mohla konference zúčastnit - Nesmírně obětavé práce pánů prof. Feuersteina, prof. Falika a paní doc. Pokorné, kteří nám přinášejí metodu Zkušenosti zprostředkovaného učení a práce vašeho sdružení, které je v tom podpůrným a realizačním týmem - Obětavého přístupu Dr. Pokorné a ochota stále zprostředkovávat kontakty s odborníky ze zahraničí - Přednášejících odpoledních sekcí, které jsou ochotné se podělit o své cenné zkušenosti a práce organizátorů 4

5 - Obětavé práce všech organizátorů, která je často neviditelná. ale bez níž by nebyla možná ani konference sama, ani krásná atmosféra na ní. DĚKUJI! - Konference byla skvělá, skvěle organizovaná děkuji!!! - Příležitost účastnit se konference v blízkosti bydliště. - Info o nových přístupech, diskuse s odborníky Co bylo nejhorší - Těžký výběr jedné odpolední sekce - S nadsázkou řečeno to, že nebylo možné zúčastnit se všech sekcí najednou, jinak opravdu nic - Nic mě úplně špatně nepřišlo - Nic - Že bydlíme tak daleko od vašeho centra, velmi bych se chtěla stát dobrým zprostředkovatelem v učení svých dětí i jiných dětí, tato metoda je velmi obohacující, ale náročná a vyžaduje dlouhodobé a systematické zdokonalování se v ní, vyměňování konkrétních zkušeností, supervizi. Na Slovensku zatím chybí komunita, v které bychom se mohli při uplatňování zprostředkovaného učení podporovat. V případě vašeho zájmu bych velmi ráda podpořila činnost vašeho sdružení v rámci svých možností (jednodušší překlady z angličtiny, propagování vašich aktivit na Slovensku v časopise, podpora vytvoření komunity na výměnu informací s uplatňováním FIE u nás ), děkuji za všechno vaše úsilí - Dlouhé prodlevy s překladem do Čj - Nevyhovovala mi kvalita překladu přednášky prof. Falika - Na pozvánce na konferenci mi chyběla informace o způsobu platby Návrhy na příští konferenci - Bylo by možné, aby vedoucí workshopů případně účastníci, pokud by chtěli, mohli dát na sebe e- mailový kontakt, aby bylo možné je později oslovit. - Aby bylo víc času vyměnit si zkušenosti - Možná by byla zajímavá i nějaká video ukázka práce především s dětmi, se kterými je práce náročnější (děti s ADHD, děti s autismem), pokud by k tomu dali souhlas a neohrozilo by to jejich soukromí - Návrh pro aktivitu vašeho sdružení: supervize při uplatňování metody Zkušenosti zprostředkovaného učení, nebo trénink pro rodiče, aby mohli konzultovat či uplatňovat metodu správně - Vyhovuje mi zaměření na kognitivní přístup k vyučování matematiky, které je dáno tématem plánované hlavní přednášky v příštím roce - Jako úplný začátečník v práci s metodou je pro mě inspirativní každé vystoupení. Děkuji kolegyním, že byly ochotné se s námi podělit o své zkušenosti - Překlad do sluchátek - Více takových konferencí - Obdobné 5

6 ====================================================================== III. mezinárodní konference - Zkušenost zprostředkovaného učení České Budějovice příspěvky ================================================================ Plánování výuky Petra Dočkalová Na základě kurzu FIE jsem přemýšlela, jak zařadit prvky, nebo spíše filozofii FIE do běžné výuky. Mne osobně při kurzu velmi obohatilo vytváření strategií a plánování. Sama jsem si vyzkoušela, jak je důležité si vždy vše promyslet a poté teprve jednat, vymyslet vhodnou strategii pro daný úkol. Tudíž jsem přemýšlela, jak toto praktikovat do každodenní praxe ve škole. Rozhodla jsem se tedy, zařadit plánování do výuky. Plánování týdenní výuky, které bude součástí našeho vzdělávání a bude vytvořené společně s dětmi. 1. Plánování výuky Cíle plánování: 1. Zefektivnit výuku (aby měly děti přehled, čemu se aktuálně věnujeme, také aby měli přehled rodiče, mne samotné to přineslo přesnost a přesnou orientaci v učivu) 2. Umožnit dětem, aby se mohly stát spolutvůrci svého vzdělávání. Mít zodpovědnost v tom, že si společně rozplánujeme, čemu a jak se budeme věnovat. 3. Osvojit si hodnocení a sebehodnocení, které propojujeme s plánováním a výstupem celé týdenní práce. Prakticky to znamená, že každé pondělí si společně vytvoříme a napíšeme 7 bodů čemu se budeme věnovat ten daný týden. V plánu se od začátku objevují věci, které se opravdu týkají vzdělávání, organizace času (mám zkušenost, že si děti navrhují opravdu věci, týkající se vzdělávání). Tento plán píšu na velký list papíru, visí poté celý týden v naší třídě, také ho zveřejňuji na webových stránkách třídy. Já, z pozice učitelky to zaštiťuji z pohledu učiva a tematického plánu. Děti poté spíše obsahově navrhují dané téma, také často navrhují formy práce chtějí práci ve skupině, ve dvojici. Založili jsme si s dětmi sešit PLÁNOVÁNÍ viz obr. č. 1, 2, 3 S hodnocením a sebehodnocením propojujeme i domácí přípravu. Děti vždy do sešitu napíší hodnocení celého týdne u každého bodu. Toto hodnocení a sebehodnocení modifikuji, někdy jde o sebehodnocení s pokynem: zhodnoť se, ale toto hodnocení musíš vyjádřit v souvětí, nebo zhodnoť se a uveď příklad probíraného učiva. Viz obr. 1,2,3 Obr. Č. 1 -Zde ukázka ze sešitu plánování, plánování je v bodech, honocení vždy u každého bodu. 6

7 Obr. Č. 2 Zde ukázka plánování v bodech. Hodnocení ve větě. 2. Práce s cíli Obr. č. 3 Zde plánování, poté hodnocení s příklady (důkaz, že si žák učivo osvojil) Další prvek, který byl pro mne velmi důležitý, byl aktivní práce s cíli. Velmi důležité v procesu učení je, aby učitel i samy děti věděly, co je cílem výuky, čeho máme dosáhnout, co budeme poté hodnotit. Prakticky to realizuji tak, že vždy dětem oznámím cíl hodiny, napíši to i na tabuli. Poté si žáci píší ještě svůj cíl do sešitu. Často se objevuje cíl typu: uvědomit si, pochopit, více spolupracovat. Moje zkušenosti s prací s cíli jsou takové, že děti daleko lépe v hodinách pracují, je jim jasné, jaký mají cíl. Na konci hodiny poté vždy přichází reflexe, kde si děti samy zhodnotí, zda cíl splnily, popřípadě, co je potřeba ještě udělat pro splnění zadaného cíle. My společně poté zhodnotíme, zda společný cíl byl splněn. 3. Práce s Plány učebního procesu V každodenní praxi mě velmi trápí to, že často od dětí i od rodičů slyším, že jim nejde například matematika. Když se poté konkrétně ptám, nebo pracujeme v rámci matematiky, přijdeme na to, že jde spíše o nějakou oblast, ale rozhodně ne povšechně celá matematika. Abychom toto zobecňování odstranili, vypracovala jsem dětem Plán učebního procesu. viz obr. 4. Tento plán jsem vytvořila pomocí tematických plánů, kde jsem vypsala tematické okruhy. Vše jsem dala do struktury společenské hry START a CÍL. S tímto plánem lze pracovat různými způsoby: 7

8 1. Na začátku roku děti plán obdrží, mají přehled, čemu všemu se budou věnovat, poté aktivně mohou vždy při probíraném učivu s tímto plánem pracovat. 2. Pracovat s jednotlivými oblastmi plánu - vždy u jednotlivých okruhů výstupy, ukončení daného učiva. 3. Shrnutí na závěr roku, kde žák může prokázat orientaci k danému tématu, problematice. Nejlépe vždy s vypracovaným příkladem který je i důkazem, že žák látku zvládl. (Např. Zaokrouhlování, děti psaly zaokrouhleno na stovky 1 300, v českém jazyce SHODA podmětu s přísudkem důkaz: Holky šly do kina. Tímto způsobem je poté přesně vidět, kde a v čem se dítě orientuje, kde má případné problémy. Na co je potřeba se zaměřit. Tyto plány jsem předložila a konzultovala i s rodiči. Ti to kvitovali s tím, že je to pro ně zpětná vazba - čemu a jak jejich dítě rozumí. Viz obr. č.4 Na závěr bych chtěla poznamenat, že mne kurz FIE opravdu velmi obohatil. V rámci výuky sleduji sebe samu, děti spíše vedu, zprostředkovávám a provázím je v procesu učení, jde mi o to, abych jim jen nepředávala informace a klasicky je učila. Snažím se o vytvoření atmosféry spolu-učící se skupiny. Děti mezi sebou neporovnávám. Vysvětluji jim, každý máme chvilku na to, abychom si vše promysleli a rozmysleli. Neboli: Nechte mě chvilku. Já si to rozmyslím Využití metody instrumentálního obohacování u dětí/žáků s narušenou komunikační schopností Blanka Housarová Struktura sekce Východiska Zkušenosti a postupy z aplikace FIE Zkušenosti ze vzdělávání (na příkladu převody jednotek) Transfer prvků FIE do logopedické terapie (pokud bude čas) Charakteristika cílové skupiny Věk: 5-11/12 let (předškolní děti cca 4.ročníku) Typy NKS: dysfázie (samotná či v kombinaci s vývojovou dysartrií, OVŘ, PAS (funkční, Aspergerův sy), děti s LMP, prakticky vždy v kombinaci s ADHD/ADD, občas hypoaktivitou, výjimečně balbuties Způsob poskytování FIE: individuální, skupinový 8

9 Používané instrumenty Uspořádání bodů (BASIC) Orientace v prostoru (BASIC) Od jednotky ke skupině (BASIC) Odhal absurdity I. (BASIC) Naučte se klást otázky, porozumíte tomu, co čtete (BASIC) Poznejte a určete (BASIC) Emoce (BASIC) Uspořádání bodů Kategorizace Orientace Způsob práce Skupinově Skupina otevřená (v MŠ), ve škole obvykle daná třídou Tvořená věkově stejně starými dětmi Různý stupeň a typ NKS Tempo práce (každý školní rok nový instrument nevytvoříme stejnou skupinu) Frekvence 1x týdně Individuálně Dle tempa a postupu jedince Vždy za přítomnosti rodiče Frekvence 1x za týden (2 týdny) Deficity u žáků s NKS Obtíže v porozumění Obtíže v paměti Obtíže v soustředění, pozornosti Obtíže v řeči (slovník, syntax, srozumitelnost) Propojení FIE a logopedické péče FIE Dle instrumentu, věku, úrovně slovník Klasická logopedická péče Rozvoj percepcí Rozvoj paměti Rozvoj JM Rozvoj oromotoriky Rozvoj gramatiky (rozlišování rodu: mužský x ženský), zvratných zájmen, Rozvoj větné skladby (základní P-P kluk sedí) Slovník Otázky Hranice mezi názorem a vytvářením představ Hranice mezi slovem a pojmem Tempo postupu Jiné benefity z práce ze skupiny 9

10 Proč je jablko jablko? pojem představuje odraz obecných neboli podstatných vlastností předmětů a jevů v našem vědomí, který se konstituuje na základě vjemů a představ konkrétních objektů a událostí Jablko Tvar, barva, velikost, dostupnost, tvar- kulaté, oválné, zploštělé, vejčité Barva- k odstínům a kombinaci barev Velikost - vztahujeme k něčemu Váha - Cena Složení slupka, jadérka, stopka, bubák Činnosti: loupat, krájet, omýt, strouhat, sušit, péct, moštovat, pálit, opékat, vážit, skladovat, Myšlenkové procesy Analýza = myšlenkové dělení celku na části Syntéza = myšlenkové sjednocování částí v celek Porovnávání/Srovnávání = myšlenkové určování míry podobnosti nebo rozdílnosti z hlediska určitého znaku, vlastnosti Abstrakce = myšlenkové vyčleňování obecných a podstatných vlastností Kategorizace = myšlenkové zařazování objektů a jevů do mentálních kategorií podle jejich vzájemné shody a odlišnosti Generalizace (zobecňování) = myšlenkové vystižení společných vlastností objektů a na tomto základě myšlenkové spojení těchto vlastností objektů Indukce = způsob usuzování od konkrétních případů k obecnému zákonu Dedukce = způsob usuzování, ve kterém se od předpokladů (premis) dochází k závěru z těchto předpokladů vyplývajícímu, přičemž odvozování je jisté, nikoliv jen pravděpodobné Analogie = způsob usuzování na základě podobnosti s jinými jevy nebo objekty Základní myšlenkový proces Porovnávání/Srovnávání = myšlenkové určování míry podobnosti nebo rozdílnosti z hlediska určitého znaku, vlastnosti Porovnání strukturované - přechod od názoru k představám Porovnávání: využívám v instrumentech: Poznejte a určete, Uspořádání bodů (základní), Orientace, Naučte se klást otázky Rozhodni, v čem se podobají a v čem se liší 10

11 Zprostředkování porovnávání Porovnávání 2 předmětů, osob, věcí, zvířat Domluvení pravidel (symbolů) Nejdříve dle nabídky kritérií Rozšiřování kritérií, které nebyly uvedeny (od názoru k představám) Formulování znaků podobných, odlišných Úroveň formulace porovnávání (ocas tady, ocas ne) Metakognice (jak postupuji, když porovnávám) Zprostředkování porovnávání Porovnávání 2 předmětů, osob, věcí, zvířat Domluvení pravidel (symbolů) Nejdříve dle nabídky kritérií Rozšiřování kritérií, které nebyly uvedeny (od názoru k představám) Formulování znaků podobných, odlišných Úroveň formulace porovnávání (ocas tady, ocas ne) Metakognice (jak postupuji, když porovnávám) Příklady porovnávání Jablko pomeranč Parník- plachetnice Bonbón čokoláda Tunel most Princ- šašek Batoh kufr Informace informace jako vědění, které lze předávat, jako obsah zprávy či sdělení; informace (plurál) - místo, kde se lze o něčem informovat. Informace Propojení s instrumenty Naučte se klást otázky Uspořádání bodů Orientace v prostoru 11

12 Strukturované zprostředkovávání Informace o sobě (seskupování informací) Informace o předmětech (co všechno víš o jablku) Modality informací (obrázková, číselná, aj.)- získávání informací Propojování informací Kódování Pokyn Přemostění Otázka, příběhy, informace 12

13 Příběh Pojem čas, časová osa, časové rozpětí, posloupnost, Časové údaje: nepřesné (ráno, dopoledne, odpoledne, večer /podvečer, noc, o víkendu, v červnu, na jaře), přesné Doba trvání: Řešit/řešení: Tabulka Příklady Přemostění Vysvětlení Tabulka Uspořádání bodů (Basic) i běžné Absurdity Od jednotky ke skupině Kategorizace Dlouhodobé setrvání na zažitých pojmech vyjít za hranice 13

14 Přenos do vzdělávacího procesu Převod jednotek úvod (učivo 3.ročník) Témata: zkratky, soused(ní), vztah, pořadí, přesnost, spojení (vazba), směr ================================================================ Příspěvky z praxe ================================================================ Využití metody FIE u dětí v náhradní rodinné péči Mgr. Katka Křivá Jednou z oblastí, kterou se ve své práci zabývám, je poradenství a terapie pro náhradní rodiny. V tomto příspěvku se chci se čtenáři podělit o zkušenosti a zejména výsledky, jakých dosáhly děti vyrůstající v náhradních rodinách prostřednictvím metody instrumentálního obohacování. Nejdříve alespoň trochu informací, faktů o situaci a potížích, se kterými se potýkají děti umístěné do náhradních rodin, ať už do pěstounských nebo adoptivních. Je známo, že do pěstounské péče nebo do adopce jsou svěřovány děti, o které se jejich rodiče neumí postarat, opustí je po jejich narození nebo je zanedbávali, fyzicky a psychicky týrali, sexuálně zneužívali nebo je nechávali zneužívat jinými osobami. Dítě se rodí na svět s vrozenou potřebou attachmentu, vztahování se k blízkému člověku (attachment = citová vazba, citové pouto, citové připoutání). První nejdůležitější osobou v jeho životě obvykle bývá matka. V institucionální výchově ale nemá šanci vytvořit si bezpečnou vazbu k blízké osobě, která je nezbytná pro jeho zdravý vývoj. Pečující osoby se u dítěte střídají, pečovatelka zde má v péči více dětí, jejichž potřeby nemůže uspokojit vždy, když to děti potřebují nemůže ponosit, utišit, přebalit či nakrmit všechny čtyři děti najednou, ale jen postupně, jedno po druhém. Tyto děti se pak přestanou o své potřeby hlásit nebo se naučí o jejich uspokojení hlásit velmi naléhavým, hlasitým způsobem. Pokud naplňuje matka (vlastní nebo náhradní) všechny potřeby svého malého dítěte, je milující, vyladěná na dítě a její chování je pro dítě čitelné, pak se v jeho mozku ukládá informace, že vztahy jsou bezpečné, dobré a vzájemné, že jeho potřeby budou uspokojeny. A s takovým pocitem pak bude dítě růst, učit se a objevovat zákonitosti fungování světa. Může růst s pocitem, že má možnost ovlivňovat svět, ve kterém žije. Nedostává-li se však dítěti v raném dětství pocitu bezpečí, nejsou-li naplňovány jeho potřeby, nemá-li tu jednu svoji stabilní osobu, ke které se může vztahovat, s velkou pravděpodobností nebude ke světu v pozdějším věku přistupovat jako k bezpečnému místu, stáhne se do sebe a nenaučí se, jak s druhým člověkem vytvořit fungující, vzájemně uspokojující vztah. Takové dítě pak může být plné studu, strachu a hněvu vůči sobě i ostatním. Odborníci v takovém případě mluví o poruše attachmentu, tedy o poruše citového pouta mezi rodičem a dítětem. Příčinou poruchy attachmentu je tedy buď selhání, nebo naprostá absence citlivého a vnímavého pečovatele v raném dětství. 14

15 V důsledku nepříznivého začátku života dítěte (rané vývojové trauma), nemožnosti navázat bezpečné citové pouto, vlivem dlouhodobého zanedbávání, týrání nebo zneužívání se u dítěte projevuje řada specifických, chronických problémů, např.: - prožívá chronický stud, strach, hněv, smutek, nízkou sebejistotu - prožívaný stud ( já jsem špatný, protože mně rodiče nechtěli ) a s tím spojený hněv, který ho vede ke lhaní, zapírání i v situacích, kdy je pravda zcela zřejmá - má nedůvěru k okolnímu světu, místo aby důvěřovalo, drží si lidi od těla - má výraznou potřebu kontroly nad okolím - manipuluje s druhými - nerozlišuje náklonnost k blízkým a cizím lidem - se svými vrstevníky mívá slabé vztahy - poruchy učení, slabé výsledky ve škole - narušená schopnost koncentrace, poruchy pozornosti, hyperaktivita - nízká schopnost zvládat své impulzy, emoce - nerozvinuté vědomí, sebereflexi a vhled - nerozvinuté svědomí, nízkou schopnost vztahovat k sobě příčiny a následky - na vyžadovanou odpovědnost a disciplínu reaguje nelibě, negativně - vůči běžným pochvalám a napomenutím je rezistentní - motivace dítěte je oslabená - je přecitlivělé na stres, ztrátu, změny v životě - destruktivní chování k věcem, k lidem - sebepoškozování - nenormální způsoby jídla, poruchy příjmu potravy - nenormální sexuální chování Zkušenosti s metodou u dětí v náhradní rodinné péči Poznámka: Popsané změny u dětí jsou v tomto textu zveřejněny se souhlasem náhradních maminek dětí Nely, Karla, Zdeňka, Nikoly, Natálie a Martina a se souhlasem dětí. NELA, ZDENĚK A KAREL S trojicí sourozenců Nela (2001) a dvojčata Karel a Zdeněk (2003) v příbuzenské pěstounské péči jsme začali pracovat v srpnu Setkání probíhaly pravidelně 1x týdně cca 1-1,5 hodiny. Pravidelnost občas narušily jenom nemoci, pobyty dětí na prázdninách, dovolená terapeutky. Děti dostávaly nepravidelně úkoly na doma, které svědomitě plnily. Před začátkem terapie byly u obou chlapců diagnostikovány vývojové poruchy učení. Všichni tři sourozenci měli méně rozvinuté kognitivní schopnosti, paměť, zhoršenou pozornost. Zlepšení, kterých děti dosáhly absolvováním terapeutických sezení metodou FIE po 5 měsících práce, jak je popsala pěstounka: Ve škole: zlepšení prospěchu ve všech předmětech a to i v angličtině. Lépe se dokážou vyjadřovat, lépe chápou, učí se rychleji oproti dřívějšku, rychleji si vybavují v paměti. Jsou zodpovědnější, dokážou plánovat, učení si dokážou rozdělit. Povinnostem a učení se nevyhýbají, jelikož jim už nedělá takové problémy. Ze svých úspěchů se dokážou radovat. Více toho teď stihnou každý den. Jsou mnohem samostatnější. Všeobecně: Dokážou si všímat i úplně malých věcí a být pečlivější. Ne jen tak halabala jako dříve. Všímají si toho, co si oblékají, snaží se to sladit. Hodně jim terapie pomáhá při hraní na hudební nástroje kytaru a klavír, při čtení a učení not. Vracejí se ke stolním hrám, které je dříve vůbec nebavily. Jsou vynalézavější. Mají rádi výzvy. Přemýšlí, hloubají více. Jsou zvídavější. 15

16 Změny, pokroky u dětí v některých předmětech, osobnostních rysech a v chování po 25 měsících práce s metodou: Nela, nyní v 8. třídě: V českém jazyce došlo ke zlepšení písma, již zcela bez dysgrafických rysů, úprava sešitů moc pěkná, ve čtení velký pokrok, výrazně se zlepšila a zlepšuje slovní zásoba. Matematika - baví ji, nemá problémy, stačí ji to vysvětlit, ráda řeší příklady. Anglický a německý jazyk začaly ji bavit nejvíce, má vynikající výsledky, výbornou výslovnost. Zeměpis a dějepis byly pro Nelu problémovými předměty, nyní je zvládá na jedničku, velké zlepšení. Náročný a nejproblémovější předmět fyziku - nyní zvládá na jedničku, v tomto předmětu došlo u Nelinky k největšímu zlepšení. Škola ji baví, s pozorností a soustředěním už nemá problémy, má teď obrovskou paměť, učí se lehce, většinu učiva si zapamatuje už ve škole. Chtěla by studovat na jazykovém gymnáziu, těší se na učení novým jazykům. Chodí do divadelního kroužku, přestala se stydět, více si věří. Doma ji velice začalo bavit vaření a pečení. Skládání puzzle, šachy. Celkově začala být více samostatná, je na ni větší spolehnutí, už tolik nezapomíná. Karel, 6. třída: Český jazyk - čte už plynule, píše rychleji. Po posledním vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně již nejsou splněná kritéria pro VPU, dyslexie je zkompenzována. Matematika ho baví, rozumí ji. V anglickém jazyce má teď velmi dobré výsledky, velkou slovní zásobu, výbornou výslovnost. Přírodověda a vlastivěda - velmi ho začala zajímat příroda i člověk, má rád i historii, získal skvělý přehled. Již je schopen vypracovávat domácí úkoly více sám. Naučil se plánovat, lépe se orientuje, ve škole pracuje rychleji, podstatně se zlepšily schopnost logického myšlení a soustředění, pozornosti, zvýšila se jeho sebejistota. Zdeněk, 6. třída: V českém jazyce došlo u Zdeňka k velkému zlepšení, po posledním vyšetření v pedagogickopsychologické poradně již bez dysortografie, diktáty s minimálním počtem chyb. Matematika ho baví, rozumí ji. K výraznému zlepšení došlo u něj v angličtině, má výbornou výslovnost a slovní zásobu. Pro Zdeňka byly problémovými předměty přírodověda a vlastivěda, nyní velké zlepšení. Celkově se snaží o větší samostatnost, větší soustředěnost a zodpovědnost, logické myšlení a úsudek se také zlepšily. Rovněž u Zdeňka je patrné zvýšení sebejistoty. Sourozenci jsou medikováni léky předepsanými dětským psychiatrem (ADHD). U obou chlapců diagnostikovány VPCH, u Zdeňka zatím přetrvává dyslexie, u Karla došlo k eliminaci VPU dyslexie. U všech dětí došlo ke zlepšení školního prospěchu, rozvoji logického myšlení, paměťových schopností, rozšíření slovní zásoby, zvýšení sebejistoty, motivace, samostatnosti a pozornosti. Pro práci s metodou byly děti velmi motivované, dělali ji rády, se zaujetím. Velmi oceňuji spolupráci s pěstounkou, zejména její zájem pomoci dětem, obětavost a vstřícnost k nim. Po celou dobu práce s metodou se aktivně a efektivně do procesu zapojovala a byla tím dětem výrazně nápomocná. Její zájem a možnost pracovat společně s dětmi s metodou FIE významně přispěl k budování a upevnění vzájemného vztahu mezi dětmi a pěstounkou. Připojuji ještě text z u, který jsem obdržela po skončení práce s dětmi metodou FIE v září 2014, jehož obsahem jsou postřehy dětí Nely, Karla a Zdeňka k výsledkům práce s metodou, tak jak je samy děti písemně zhodnotily: 16

17 Karel: Už více chápu věci. Dávám si čas na rozmýšlení a hlavně už s ničím nespěchám, hlavně ve škole. Mám lepší úpravu sešitů. Zdeněk: Začínám si pamatovat učivo rychleji. Začínám více přemýšlet nad věcmi. Víc se soustředím ve škole. Nelinka: Začala jsem hodně vnímat okolí a prostředí, ve kterém žiju. Když s něčím pracuju, tak si to většinou nejdříve rozmyslím a až pak pracuju. Začala jsem tolerovat, poslouchat a vnímat lidi kolem sebe. Jsem moc ráda, že jsem mohla dělat ty instrumenty. NIKOLKA A NATÁLKA Svěření dívek do pěstounské rodiny předcházel několikaměsíční pobyt v ústavním zařízení, předtím s rodiči vyrůstaly v zanedbávajícím a traumatizujícím prostředí (psychické týrání). Změny u dívek (11 a 10 let) po 18 měsících práce s metodou zde uvádím rovněž se souhlasem pěstounky tak, jak je sama popsala: Následující text je mírně upravený: Milá paní Křivá, holčičky, které máme v poručenské péči, se mimo jiné potýkají s problémy, které lze obecně popsat jako problémy soustředění, pozornosti a systematičnosti. Ať už jde o hru, či učení, mají tendenci těkat, nechávat věci nedodělané, mají kolem sebe věčný nepořádek. Mohu však s úlevou říci, že za poslední rok se to u Niki, která byla v tomto asi úplně nejhorší (byly na ni i stížnosti ze školy na chaos a nepořádek, vyrušování, hyperaktivitu, nesoustředěnost) podstatně zlepšilo. Paní učitelka ji nyní pochválila nejen za učení - výsledky jsou velmi dobré, ale taky za její chování. Zklidnila se, už kolem sebe nemá nepořádek, nevyrušuje tolik jako dříve. I doma sledujeme mnohem menší chaos v jejich osobních věcech. Zavedla si jakýsi svůj systém. Dokáže vydržet u činnosti hodinu, dvě a není to problém, začala číst knihu a dočetla ji, dokonce ji to bavilo. Chystá si sama oblečení na druhý den. U Natálky není posun tolik markantní. Je ve svých projevech méně otevřená. Ale zlepšení je ve škole a to v systému učení, přípravy do školy, kvalitě psaného a čteného projevu. Měli jsme velký problém se čtením a psaním v 1. i 2. třídě. Dnes již Natálka nedělá zdaleka tolik chyb při psaní a čte docela plynule. Dává si pozor na své věci, nad vším mnoho přemýšlí, věci dělá pomalu, má v tom svůj systém. Nedokážu s určitostí říci, jestli 1 a půl roční systematická práce s instrumenty je jedinou příčinou zlepšení a posunů v chování Nikolky a Natálky, ale jistě má na zlepšení velký podíl. Myslím si, že je to ruku v ruce s výchovou v náhradní rodině. Pokud by to v rodině nefungovalo, asi by nebyl nástroj na to se kamkoli posunout. Máma 3 dívek v poručenské péči S dívkami jsem pracovala společně, obě měly zpočátku velmi rozdílné tempo. Starší Niki byla velmi rychlá, měla tendence pracovat impulzivně, bez přemýšlení. Natálka byla naopak pomalejší, nejistá v rozhodování, nezřídka čekala, jak bude řešit úkol Niki a měla tendence opravit své řešení tak, jak to měla její starší sestra bez ohledu na to, jestli to bylo správně nebo ne. Domnívám se, že pro Natálku by pro větší zlepšení byla vhodnější individuální práce s metodou, respektovala jsem však i časové možnosti pěstounské rodiny, neboť má v péči ještě třetí sestru obou dívek. I tak došlo i z mého pohledu k viditelným pozitivním změnám u dětí. Obě jsou velmi motivované pro práci s instrumenty, velmi rády pracují na přemosťování. Samy vymyslely řadu příkladů. Starší Niki vymyslela dokonce instrument orientace v prostoru pro nejmladší sestru, která chodila do první třídy a pracovala s ním s ní podobným způsobem, jako jsme s instrumentem pracovaly my. 17