Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice Výroční zpráva školní rok 2009/2010 1

2 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Rozhodnutím zřizovatele s mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Byšice ve věci sloučení příspěvkových organizací, konaného dne , od 1. ledna 2010 naše Základní škola byla sloučena s Mateřskou školou Byšice. Vznikla tak příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník, se sídlem Komenského Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Název školy Adresa školy Komenského 200, Byšice IČ Bankovní spojení / /0300 platby školného MŠ a stravného DIČ Telefon/fax Adresa internetové stránky Datová schránka ya28n8 Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol č.j.6857/ od Název zřizovatele Obec Byšice Součásti školy Školní družina, Školní družina, Mateřská škola, Školní jídelna Identifikátor právnické osoby Poslední zápis do školského S účinností od rejstříku: Vedoucí a hospodářští pracovníci PhDr. Janina Křimská - ředitelka školy Mgr. František Viktorin statutární zást. řed. školy Iva Kliková vedoucí MŠ (od ) Jana Vacková (do ), Martina Kühnová (od ) vedoucí ŠJ Lenka Purašová vedoucí ŠD Jaroslava Šebestová vedení mezd Hana Uhlířová (do ), Pavel Ort (od ) zpracování účetnictví Jana Navrátilová, Dagmar Lukáčová administrativní a spisový pracovník Spádovou oblast školy tvoří obce: Byšice, Liblice, Hostín, Čečelice, Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň, Radouň 2

3 1.2. Součásti školy: součásti školy kapacita Mateřská škola, od Základní škola 354 Školní družina 50 Školní jídelna, od strávníků 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 1.3. Materiálně-technické podmínky školy Materiálně technické podmínky školy Základní škola Učebny: 1. st.: ročník 2. st.: 6 kmenových tříd Odborné pracovny: Počítačová učebna 1 Žákovská kuchyňka 1 Knihovna Školní dílny Komentář (změny v daném školním roce) V průběhu šk. roku byla po domluvě se zřizovatelem a po poskytnutí účelové dotace byla provedena celková rekonstrukce učebny č. 6 určené pro budoucí prvňáčky. Rozsáhlá rekonstrukce obsahovala výměna podlahy a podlahové krytiny, topení, osvětlení, vstupních dveří, vodoinstalace, umyvadlo, obklady a výmalba. Na 2 st. průběžně probíhá obnova pracovních desek žákovských lavic. Nábytek je odpovídající výšce a věku žáků. V roce 2009 byla vybavena 20 ks nových počítačů. Učebna je však svou kapacitou nedostačující pro výuku. S výstavbou nové učebny se počítá v projektu Rozšíření a zkvalitnění kapacity ZŠ Byšice. Využívána pro výuku pracovních činností vaření. Průběžně je vybavována pomůckami pro práci žáků. S výstavbou nové knihovny se počítá v projektu Rozšíření a zkvalitnění kapacity ZŠ Byšice. Vedle běžné výuky pracovních činností se tyto prostory používají jako výtvarná dílna, ve které sídlí ZUŠ Mšeno. Uměleckou školu v tomto šk. roce navštěvovalo celkem 51 žáků. Odpočinkový areál: 3

4 Školní dvůr, zahrada Školní hřiště Školní bufet Okolí školy Vybavení učebními pomůckami a audiovizuální a výpočetní technikou Sborovna a ředitelna Školní družina Školní jídelna Investiční rozvoj Komentář: Možnost trávení přestávek a volného času stolní tenis, pohybové hry, výuka venku. V roce 2010 byl schválen projekt výstavby víceúčelového hřiště v obci Byšice (financováno z ROP Střední Čechy a obcí Byšice). Nové hřiště bude vybudováno v blízkosti školy v areálu Pod skálou a v čase výuky bude sloužit výhradně pro potřeby školy. Ve škole byl v provozu školní bufet. Pitný režim je také zajištěn pomocí dvou nápojových automatů (pro teplé a studené nápoje). V rámci enviromentální výchovy žáci pokračují v tradičním jarním úklidu v okolí školy. Průběžně se žáci snaží udržovat prostor před ŠD, pomáhají s údržbou školního dvora a pozemku. Ve školním roce 2009/10 proběhla významná výměna učebnic pro 1. a 2. stupeň. Učebnice jsou již v souladu s novým RVP a ŠVP. V rámci celkové rekonstrukce sborovny byly zakoupeny dva počítače a notebook pro potřeby pedagogů. Nový školní rok jsme zahájili v nově rekonstruované sborovně. Finanční prostředky pro rekonstrukci poskytl zřizovatel. Rozsah rekonstrukce: výměna podlahové krytiny, radiátorů, osvětlení, vodoinstalace a mycí kout. Do sborovny byl pořízen nový nábytek. Přilehlá vedlejší místnost byla adaptovaná pro potřeby pedagogů jako kuchyňský kout s možností posezení, individuálního setkání s rodiči a zároveň jako pracovní místo pro výchovného poradce. Byla provedena částečná obměna vybavení ředitelny. V druhé polovině školního roku došlo k zkvalitnění prostředí školní družiny. Z rozpočtu školy a za pomoci Klubu rodičů a přátel školy a ostatních sponzorů byl zakoupen nový nábytek do školní družiny, vyměněné podlahové krytiny a provedena výmalba. Ve školní jídelně byla zahájena první fáze modernizace kuchyně a jídelny. Z finančního daru Vitany a.s., byl pořízen kuchyňský robot. Celkově byla přebudována výdejna stravy odpovídající současným trendům vybavení školních jídelen. 4

5 Na jaře roku 2010 byl schválen projekt Rozšíření a zkvalitnění kapacit základní školy Byšice, který bude financován z ROP Střední Čechy a obcí Byšice. Výsledkem bude: přístavba s učebnami PC, cizích jazyků, knihovnou a terasou modernizace třech stávajících učeben (učebna fyziky a chemie s přiléhajícími kabinety, 2. učebna cizích jazyků, a multimediální učebna) rekonstrukce šaten (šatní skříňky) rekonstrukce atria s možností aktivního pohybu žáků venku o přestávky oprava fasády školy Vybavení: celkem pět interaktivních tabulí v nových a zmodernizovaných třídách elektronické učebnice jazykový sluchátkový set včetně řídícího pultu pro výuku cizích jazyků nové počítačové vybavení nový školní nábytek vybavení odborných učeben a knihovny stolní tenis a lavičky v atriu Uskutečnění této rozsáhlé akce umožní realizaci moderního pojetí vyučování a zkvalitnění individuálního přístupu k žákům Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt Komenského 200, Byšice Školská rada schválila Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků dne Školská rada schválila Školní vzdělávací program Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe, č.j. 102/07 ZŠ Byšice dne

6 2. Přehled oborů vzdělávání 2.1. Vzdělávací program školy na školní rok 2008/ a ročník: Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 102/07. Ročník 4., 5. a /96 2 Základní škola Školní vzdělávací program Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe je veřejně přístupný na internetových stránkách školy a v ředitelně školy. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělání korálek čj. 136/2010 Rok je dlouhý copánek, na konci má 6

7 2.2. Vzdělávací programy na školní rok 2008/2009 Základní škola č.j /96-2 ( roč., 9. ročník): Minimu Ročník m Předmět ročník 4+1Vc Český jazyk a lit. 7 7 včj 16 Cizí jazyk cizí jazyk Matematika Vc vm 16 Prvouka Přírodověda 3 4 Vlastivěda Chemie 2 4 Fyzika 2 6 Přírodopis 2 6 Zeměpis 2 6 Dějepis 2 6 Občanská výchova/ 1 4 Rodinná výchova 1 4 Hudební výchova 1 4 Výtvarná výchova Praktické činnosti 1 4 Tělesná výchova Volitelné předměty 2 6 Disponibilní dotacevolit. předmět 1 SH 1 Inf 6 Týdenní dotace povinných předmětů Disponibilní hodiny a volitelné předměty Z dotace volitelných předmětů byly v školním roce 2009/2010 zařazeny následující volitelné předměty: 4. ročník: 1 disp. hodina - SPORTOVNÍ HRY 9. ročník: 1 volit. hodina - CVIČENÍ ČJ 1 volit. hodina - CVIČENÍ M 9. ročník: 1 disp. hodina - INFORMATIKA 7

8 2.3. Školní vzdělávací program pro základní vzdělání,,čemukoli se učíš, učíš se pro sebe ( , ročníky) OBLAST Jazyk a jazyková komunikace Obor - Předměty Disponabilní dotace I.st Disponabilní dotace Český jazyk a literatura , ,5 18 AJ / NJ Matematika a její aplikace Matematika , ,5 18 ICT Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství a zdraví Člověk a příroda Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova ,5 0 3,5 Výtvarná výchova 1 1,5 1, , ,5 Rodinná vých Tělesná výchova II.st. Člověk a svět práce Průžezová témata Disponabilní časová dotace Pracovní činnosti /Svět práce 1 1,5 1, Mediální vých Volitelné předměty 0 0 II. Jazyk Aj/Nj Sportovní hry 1 3 ICT semin. 0,5 0,5 0 Konverzace v Aj Výchova ke kult.-histor. dědictví 1 0 Celková časová dotace

9 2.4. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah programu je uspořádán do 12 integrovaných bloků. Každý blok má svoji strukturu, přibližný časový rozsah, stručnou charakteristiku, obecné vzdělávací cíle (k čemu děti povedeme), očekávané kompetence (čeho by děti na konci období měly dosáhnout) a doporučené návrhy a okruhy činností. ŠVP je společným východiskem a oporou pro práci v jednotlivých třídách. Ve ŠVP jsou tematické bloky zpracovány společně pro všechny věkové skupiny, podrobněji jsou pak rozpracovány a členěny do témat v TVP, kde jsou uzpůsobeny podmínkám a potřebám jednotlivých tříd. Jejich vzdělávací obsah odpovídá možnostem a zkušenostem dětí. Pro pedagogy jsou integrované bloky závazné, mohou se lišit nabídkou činností. Hlavní vzdělávací nabídka je pak doplněna dalšími doplňujícími programy a aktivitami. 9

10 Struktura a členění do integrovaných bloků Rok je dlouhý copánek Kdo jsem a kde žiji... Podzime, podzime... Pozlacený klíček máme, pohádky s ním otvíráme... Vánoční čas nastává... Zima je tu děti... Co už umím... Na jaře,na jaře, čáp jede v kočáře... Den země... Do pohádky za zvířátky... Máme se rádi s mámou a tátou... Haló,haló,co se stalo??? Vteřiny v přírodě... NA KONCI MÁ KORÁLEK... 10

11 2.5. Čtenářská gramotnost Noc s Andersenem Do letošního 10. ročníku tohoto projektu se již podruhé zapojila i naše škola, především žáci 1. stupně a několik žáků 2. stupně. Zatímco minulý rok jsme se seznámili s dánským pohádkářem H. Ch. Andersenem a jeho tvorbou, tak letošní rok jsme věnovali pohádkám českým. Děti přišly strávit noc s knihou převlečené za pohádkové bytosti a četly samostatně, ve dvojicích, předčítaly jim i žákyně z vyšších ročníků a paní učitelky. Pro naše menší děti si žáci z dramatického kroužku připravili pohádku O Sněhurce, která měla velký úspěch. Rádi jsme se zapojili do tohoto projektu, protože všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje - knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od bezduchého vysedání před televizní obrazovkou k počítačový hrám. A přitom existuje docela jednoduchá cesta dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství Projekt ŠD Březen měsíc knihy beseda o knihách, návštěva knihovny 1. seznámení s knihovnou úkol knihovny a k čemu slouží rozdělení dětské literatury (beletrie, naučná litaretura) oddělení pro děti (orientace a řazení knih na regál) 2. seznámení s knihou zásady správného zacházení s knihou rozdělení dětské literatury (pohádky, příběhy o dětech, o zvířátkách, básničky) autor, název knihy, ilustrace 3. vhodné knihy pro první čtení ukázka vhodných knížek (H. Zmatlíková, Z. Miler, F. Hrubín aj.) (přečtení krátkých úryvků z vybraných knížek) 4. výpůjční řád knihovny výpůjční doba a řád knihovny jak se stát čtenářem knihovny 11

12 2.6. Zájmová činnost Ve školním roce 2009/10 probíhaly tyto kroužky Název kroužku vedoucí Den + čas konání Počet žáků Pohybové hry L.Purašová Středa (2-5.tř.) Florbal p. Orvoš Pondělí,čtvrtek (4. -7.tř.) Aj hravě L.Přibylová Pondělí (2.tř.) Aj hravě N. Fabiánová Středa (1.tř.) Dramatický kroužek T.Neťuková, Čtvrtek (6.,7.tř.) J.Honcová Zdravotnický D.Štrojsová, Čtvrtek (4.,5.tř.) J.Vorlová Míčové hry L.Purašová Úterý (6.-9.) Stolní tenis p. Fabián Pondělí hod. 12 (1.- 9.) Kytara F. Viktorin Čtvrtek (4.-9.tř.) Psaní na PC T.Neťuková Pondělí (6.-9.tř.) ZUŠ Mšeno - výtvarné oddělení TJ Vitana Byšice a ASPV Kroužek Zdravovědy Co žák očekává od kroužku nazvaném Zdravověda? 14 dětí se zvědavostí přišlo v říjnu na první schůzku. Děti ve věku školou povinném vedou aktivní život a mají všestranné zájmy. Kromě chození do školy navštěvují různé aktivity - často sportovně zaměřené, ve volném čase chodí ven s kamarády. O prázdninách jezdí s rodiči na dovolenou k moři a v zimě na hory. I běžnou lidskou činnost provází občas nějaká nástraha, někdy i nějaké to nebezpečí.obvykle stačí jen trocha nepozornosti, podcenění situace, souhra hloupých náhod a nehoda je tu. Proto je určitě dobré dopředu vědět, jak poraněnému pomoci, jakými slovy ho uklidnit, jak se zachovat k okolí, jak rychle přivolat odbornou a zdravotnickou pomoc. 9 dětí si řeklo, že to je ten důvod, proč se na kroužek přihlásily a vytrvaly. Na schůzky chodily každý čtvrtek s předstihem a v pravidelný čas od Zapomínaly se dívat na hodinky a stalo se pravidlem, že byly v upozorněny, že už by měly jít domů. Aktivní zapojení dětí do kroužku zdravovědy je přivedlo k poznání, že i školák se svými znalostmi a schopnostmi může při rychlém a správném zákroku nejenom pomoci, ale i zachránit někomu život. Jde o to dozvědět se alespoň základní postupy jak ošetřit různé druhy poranění, a pak vzít do ruky obinadlo nebo šátek a poraněnou část těla cvičně ošetřit. 12

13 Při nácviku ošetřování měly děti vždy dobrou náladu a užily si i legraci. Zúčastnily se okresní soutěže hlídek Mladých zdravotníků pořádané ČČK Mělník. Přestože byly pro ně některé úkoly obtížné, neodradilo je to. Vybraná 5 členná hlídka se velice snažila. Nepodařilo se nám umístit na předních místech. Děti se však nezalekly a už se těší na příští rok, kdy půjdou do soutěže odhodlaně znovu. To, co se ze zdravovědy naučily, se jim už nikdy neztratí. Při učení jim přejeme hlavu otevřenou a ruce šikovné. Dramatický kroužek Dětem na druhém stupni povinné školní docházky byla nabídnuta možnost začít navštěvovat Dramatický kroužek pod dohledem paní učitelek Jaroslavy Honcové a Mgr. Terezy Neťukové. Na kroužek se přihlásili žáci šestého a sedmého ročníku. Z celkového počtu 15 dětí jich do konce roku vydrželo jen 10. Našim cílem bylo nastudovat hru ze Starého zákona o královně Ester, která byla zahrána na závěrečné školní akademii. Během roku jsme nacvičovali i jiné hry, které žáci hráli při příležitosti rozsvěcení stromečku v čase vánočním (živý Betlém), Noci s Andersonem (byla hrána Sněhurka) a k byšickému Dni dětí (hrána Popelka trochu jinak). Děti si tak během roku vyzkoušeli sestavit vlastní scénář, zkoušeli zvládat trému při vystupování před publikem, procvičili si své hudební a taneční nadaní, když vymýšleli na danou hudbu taneční choreografii. Celkově děti během roku kroužek úspěšně absolvovaly, své snažení dovršily vystoupením na Školní akademii v kině hraním hry Ester, za níž byly obdařeny ovacemi Akce MŠ pro školní rok 2009/2010. Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Zahájení školního roku. Představení v MŠ Zvířátka a kouzelník. Zahájení předplaveckého výcviku, kurzů keramiky a anglického jazyka. Divadelní představení v MŠ Jak se veverka Zrzečka chystala na zimu. (Maňáskové divadélko I.Lhotákové). Podzim v MŠ tvořivé dílny, vyrábění z přírodnin, aranžování, vycházky do podzimní přírody, pouštění draků. Zájezd na pohádku do Divadla U Hasičů Zvířátka a loupeţnice. Divadelní představení v MŠ Čertovská pohádka. (J. Enochová - Divadlo Rolnička). Dramatizace známých pohádek Hrajeme si na divadlo. Divadelní představení v MŠ Perníková chaloupka. (Maňáskové divadélko I. Lhotákové). Fotografování. Vánoce v MŠ vánoční zvyky a tradice, pečení cukroví, výroba dárků. Vánoční představení pro rodiče a děti s mikulášskou nadílkou. 13

14 Kdyţ přijde čert a Mikuláš Divadelní představení v MŠ Vánoční pohádka. (J.Enochová, Divadlo Rolnička). Zájezd do Divadla Spejbla a Hurvínka. Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Zima v MŠ tvořivé dílny, vyrábění z papíru, textilu. Divadelní představení v MŠ Trampoty kouzelníka Bonifáce. (Maňáskové divadélko I.Lhotákové). Předzápisová návštěva předškolních dětí v 1.třídě ZŠ. Maškarní karneval s klaunem Kristyánem. Zájezd na pohádku do Divadla U Hasičů.(Výběr pohádky bude upřesněn). Jaro v MŠ velikonoční zvyky a tradice, malování kraslic, tvoření z papíru, z netradičních materiálů. Divadelní představení v MŠ (název bude upřesněn). (Maňáskové divadélko I.Lhotákové). Čarodějnická diskotéka (soutěžení, tanec, plnění čarod.úkolů) Školní výlet. Zájezd do Divadla U Hasičů.(Výběr pohádky bude upřesněn) Pletení z pedigu dárky pro maminky. Den dětí soutěže, šipkovaná. Škola v přírodě Smrţovka. Divadelní představení v MŠ Lvíček a bolavý zub. (Maňáskové divadélko I.Lhotákové). Slavnostní ukončení školního roku rozloučení s předškoláky. 14

15 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1. Základní údaje o pracovnících školy Pracovníci Zařazení Fyzické osoby Přepočtení pracovníci Pedagogové Učitelé 1.a 2.stup ,72 Učitelé MŠ 5 4,556 Asistenti pedagoga 2 0,65 Školní družina 2 1,04 Nepedagogové Správní zaměstnanci 7 6,743 Školní jídelna 6 4,647 Celkem 41 33, Údaje o pedagogických pracovnících Průměrný věk pedagogických pracovníků činí 40,7 roků. Učitelé celkem ZŠ Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané celkem z toho z toho ze sl.4 bez celkem ženy ženy kvalifikace sloupec Celkem ,3 15,3 8 v mateřské škole X X v přípravném stupni ZŠ v tom speciální X X vyučující v přípravné třídě ZŠ X X na 1. st. ZŠ X X 6,4 6,4 2,1 na 2. st. ZŠ X X 10,9 8,9 5,9 Učitelé cizích jazyků (přepočtení na plně zaměstnané) V základní škole Počet Z toho bez kvalif. Celkem 2 1,6 anglický jazyk 1,5 1,1 německý jazyk 0,5 0, Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 64 Učitelé 1. stupně 64 Učitelé 2. stupně 46 Učitelé 2. stupně 28 Učitelé MŠ 52 Učitelé MŠ 52 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD

16 3.4. Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Stupeň Funkce Úvazek vzdělání 1. Administrativní a spisový 0,619 středoškolské pracovník 2. provozář a topič 1,0+ 0,25 střední odborné 3. uklízečka 1 střední odborné 4. uklízečka 1 střední odborné 5. uklízečka 0,640 střední odborné 6. školnice + kuchařka 0,9 + 0,1 střední odborné 7. uklízečka 0,5 úplné střední odborné 8. vedoucí jídelny 1 úplné střední odborné 9. vedoucí kuchařka 1 střední odborné 10. kuchařka Salačová 1 střední odborné 11. pracovník provozu Jakubská 0,88 střední odborné 12. pracovník provozu Fadrhonsová 0,63 střední odborné Komentář: Administrativní a spisový pracovník pracuje také jako vychovatelka ŠD Organizační schéma školy Organizační schéma platné do : 16

17 17

18 Organizační schéma platné od : 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 4.1. Počty dětí zařazených do 1.roč. pro šk. rok 2009/2010 stav k K zápisu se dostavilo 22 Po odkladu se dostavilo 10 K zápisu se dostavilo celkem 32 Budou žádat o odklad 3 Celkem zapsaných žáků Celkový přehled vycházejících žáků 9. ročník typ školy počet přijatých žáků gymnázium 1 střední odborná škola 18 střední odborné učiliště 15 celkem 34 5.ročník počet přijatých žáků víceleté gymnázium 2 Celkem: 2 18

19 4.3. Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků na 1.st. - 1 počet žáků na 2. st 1 1 počet žáků celkem Počet žáků přijatých a odstěhovaných do ročníků během šk.roku 2009/2010 POČTY ŢÁKŮ PODLE TŘÍD - období Třída Stav k Stav k Přibylo Ubylo AB A B

20 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 5.1. Výsledky za 1. a 2.pololetí škol. roku 2009/10 Přehled prospěchu ve školním roce 2009/10 Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník 1. p o l o l e t í 2. p o l o l e t í Třída Prospěli Prospěli Nepros- Neklasi- Prospěli Prospěli Nepros- Neklasis vyzn. pěli fikováni s vyzn. pěli fikováni % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 4.00 % 4.00 % 0.00 % Celkem v 1. ročníku % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 4.00 % 4.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 5.88 % 0.00 % Celkem v 2. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 5.88 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 3. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 4. ročníku % % % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 7.69 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 5. ročníku % % 7.69 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 6.AB % % 7.40 % 0.00 % % % 7.40 % 0.00 % Celkem v 6. ročníku % % 7.40 % 0.00 % % % 7.40 % 0.00 % % % 5.55 % 0.00 % % % 5.55 % 0.00 % Celkem v 7. ročníku % % 5.55 % 0.00 % % % 5.55 % 0.00 % % % 9.52 % 0.00 % % % 9.52 % 0.00 % Celkem v 8. ročníku % % 9.52 % 0.00 % % % 9.52 % 0.00 % 9.A % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 9.B % % 0.00 % 0.00 % % % 6.25 % 0.00 % Celkem v 9. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 3.33 % 0.00 % 20

21 5.2. Žáci s SPU 1. stupeň ročník: počet žáků: z toho dívek: Celkem 1.st.: stupeň ročník počet žáků z toho dívek Celkem 2.st.: 7 5 Celkem st Hodnocení průběhu ambulantně dyslektického nácviku ve školním roce Hodiny ADN probíhaly každé pondělí a čtvrtek 6. vyučovací hodinu. Děti se specifickými poruchami učení pracovaly s různými cvičeními různými metodami, které byly vybírány podle oblastí, v nichž dítě selhává. Cvičení byla zaměřena na reedukaci sluchového vnímání, která je nedílnou součástí procesu reedukace specifických porucch učení vůbec, zvláště reedukace dysortografie. Děti se učily naslouchat, procvičovaly sluchovou paměť, sluchové rozlišování, sluchovou analýzu a syntézu. Další oblast, která byla u dětí rozvíjena se týkaly rozvoje zrakového vnímání a jeho reedukace. Při cvičeních byla zapojena i řeč, motorika, paměť a myšlení. Nebyl opomenut rozvoj řeči v souvislosti s jazykovým citem. Neméně důležité než vlastní mluva, je vyprávění druhého a to nejen dospělých, ale i spolužáků. Pro budoucí život dítěte je totiž důležité nejen mluvit, formulovat přesně své myšlenky, ale i naslouchat druhému a vést dialog. Rozvoj jazykového citu a obsahové stránky řeči podporovalo u žáků zejména tvoření vět a upřesňování významu slov. Reedukace žáků v hodinách ADN byla následně zohledněna individuálním plánem, podle kterého integrovaní žáci pracovali v rámci třídy. Plán schválili rodiče. Hodnocení a klasifikace byly prováděny citlivě s ohledem na individuální charakteristiky žáka. 21

22 Je nutno podotknout, že následná domácí podpora reedukace ze strany rodičů značně pokulhává. Ve většině případů končí práce rodiče návštěvou pedagogicko psychologické poradny s dítětem. S výhledem do dalšího školního roku je třeba zaměřit se na individuální pohovory s rodiči, jak bude náprava doma probíhat, tzv. podpora reedukace v domácím prostředí. Prozatím práci, kterou děti dostávaly domů, většinou nevypracovaly nebo na ni zapomněly. Podle výpovědi dětí se rodiče ani neptali, co v hodinách ADN dělají, nemluvě o tom, zda si nemají něco procvičit. Specifické poruchy učení vyžadují individuální přístup nejen ve škole, ale i doma. Bez vzájemné spolupráce pozbývá jedna hodina reedukace týdně pro dítě s poruchou učení významu. Nezájem rodiče se ve velké míře stává příčinou prohlubování poruchy místo její nápravy Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele A B 5 8 celkem Výchovná opatření třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy dvojka z chování trojka z chování A B celkem

23 5.5. Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o opravné zkoušky dodatečná zkouška správnosti hodnocení A B celkem Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdrav. důvody žák opakuje 9. r. po splnění pov. šk. doch A B celkem

24 5.7. Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluv.hod. průměr na žáka třídy počet neomluv. hod. průměr na žáka třídy , , , , , , , , A , B , celkem , Testování žáků ve školním roce 2008/2009 Dne naší základní škole udělila společnost Scio Certifikát za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti. V školním roce 2009/2010 proběhlo testování vzdělávání žáků 6. a 9. ročníků Stonožka (Čj, Ma, Obecně studijní předpoklady). Zároveň byla provedeno hodnocení školy Mapa školy pro základní školu 2009/10. Souhrnné výsledky za školu jsou přístupné v ředitelně školy ve složce Autoevaluace. 24

25 5.9. Práce výchovného poradce, výchova k volbě povolání Práce výchovného poradce v tomto školním roce byla zaměřena na pomoc pedagogům při vypracování individuálních plánů a konzultace s žáky vycházejícími o volbě povolání. Dále byla práce výchovného poradce zaměřena k řešení výchovně-vzdělávacích a vztahových problémů žáků, pomoc při řešení osobních problémů žáků. Kontakt se žáky a jejich zákonnými zástupci byl zajištěn v konzultačních hodinách, na nástěnkách v budově školy nebo osobní návštěvou rodičů po předchozí telefonní domluvě. V září tohoto školního roku bylo na škole 16 integrovaných žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. 3 žáci pracovali s pomocí asistenta pedagoga. Během školního roku bylo posláno 11 žáků na kontrolní vyšetření z důvodu ukončení platnosti integrace. Někteří žáci byli posláni na vyšetření na doporučení školy, někteří na vlastní žádost rodičů. Pro integrované žáky byl vypracován individuální plán, na jehož základě s nimi vyučující pracovali. Stanovené cíle individuálního plánu respektovali věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Během školního roku dvakrát navštívila školu pracovnice Pedagogickopsychologické poradny Dr. Černé. Proběhla kontrola plnění individuálních plánů, konzultace s vyučujícími o práci s integrovanými žáky. O metodických návštěvách byly vyhotoveny zápisy. Při řešení výchovných problémů výchovný poradce spolupracoval výchovný poradce po celý rok s metodičkou prevence sociálně patologických jevů a s ředitelstvím školy. Během školního roku se řešilo několik závažnějších případů porušení školního řádu. Např. šikana, neplnění školních povinností, hrubé a nevhodné chování žáků vůči spolužákům nebo učitelům, neplnění školních povinností (příprava na vyučování, nenošení školních pomůcek). O těchto přestupcích jsou vedeny zápisy s žáky a s rodiči. Během tohoto školního roku došlo k podstatně menšímu počtu přestupků žáků proti školnímu řádu. Zde také velmi záleží na přístupu rodičů žáků ke škole a k chování jejich dětí. Na společné snaze potom závisí i řešení problému a nápravy. V oblasti volby povolání došlo k podstatné změně, kdy tento blok byl zařazen jako součást povinné výuky pracovních činností v 8. A 9. Ročníku. Žáci tak jsou soustavně připravování k výběru svého budoucího povolání a uplatnění v životě. Během školního roku se žáci zúčastnili několika akcí, které byly zaměřeny na možnosti výběru budoucího povolání, seznámení se s tím, co dané povolání obnáší. Mezi tyto akce patří: výstava Vzdělávání 2009 (Mělník), návštěva IPS Mělník, ISŠT Mělník, beseda s ředitelem SZŠ Mělník, SCIO testy, přítomnost zástupců učilišť na podzimních rodičovských schůzkách, informace o povolání na nástěnkách školy, brožury. 25

26 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů Prevence rizikového chování byla v letošním roce zaměřena na žáky, pedagogy i rodiče. V průběhu školního roku byly uskutečněny následující akce. Již v přípravném týdnu (25. srpna 2009) se pedagogický sbor účastnil vzdělávacího semináře Právní vědomí učitele pod vedením JUDr. Karla Kašpara. Tento seminář pro celý pedagogický sbor znamenal upevnění poznatků v oblasti práva ve školním prostředí. V září byl vypracován Preventivní program rizikového chování pro rok 2009/2010, a hodnocení Preventivního programu rizikového chování roku 2008/2009, který je součástí dokumentace školy a je odesílán na KÚ Středočeského kraje. V tomto měsíci byl vypracován přehled projevů rizikového chování za rok 2008/2009, který se týká záškoláctví, kouření cigaret, požívání alkoholu, drog, týrání dětí atd. Přehledy jsou odesílány okresnímu metodikovi prevence a dále ke zpracování celorepublikového přehledu k výskytu problematiky týkající se rizikového chování ve společnosti u mládeže do 18 let. Naše škola se zúčastnila projektu, který realizoval MÚ Mělník (oddělení prevence) Právo pro každého. Rovněž naplnění části strategie prevence rizikového chování MŠMT. Projekt proběhl v 8. a 9. ročníku, v každé třídě po dvou hodinách. S žáky pracovala zkušená lektorka s praxí. Program tohoto projektu se uskutečnil 26.listopadu K byla podána žádost o přidělení finančních prostředků z dotace Středočeského kraje. Bohužel razantní snížení objemu finančních prostředků na prevenci rizikového chování byl projekt zamítnut v květnu 2010 zamítnut. Ve druhé polovině prosince jsme byli seznámení s dotačním řízením z Fondu primární prevence Středočeského kraje, kde jsme z požadovaných Kč obdrželi Kč a alespoň zčásti mohli realizovat projekt SÁM SEBOU ZŠ BYŠICE. Projekt odborně zajistilo PPK - Pedagogické a právní poradenství Dr. Z. Kašparová, Dr. Karel Kašpar, Weberova 213, Praha 5 Důvodem jeho vypracování projektu je současná situace, kdy dochází ke zvyšování počtu případů patologických jednání mezi žáky školy. K zamezení nežádoucího vývoje byl zpracován předkládaný projekt, který by měl vytvořit základní předpoklady pro realizaci dlouhodobého a navazujícího systému preventivního působení na žáky v oblasti výskytu patologických jednání. Projekt se zaměřuje na jednotlivé věkové skupiny žáků a pomáhá jim zvládat náročné nebo pro ně neznámé situace, se kterými se setkávají ve svém životě. Projekt byl zaměřen na podporu zdravého životního stylu, zastavení nárůstu užívání drog (poskytování informací o návykových látkách), prevenci kriminality (trestná činnost páchaná mládeží a trestná činnost páchaná na mládeži, rozvoj právního vědomí), zdravý rozvoj osobnosti (adaptace na školní prostředí, na třídní kolektiv, práce s třídním kolektivem, cvičení empatie, poznávání sama sebe, komunikace, důvěra ve vlastní síly a schopnosti, zvládání náročných životních situací jinak než únikovými mechanizmy). Obsah jednotlivých preventivních aktivit byl přizpůsoben věkovým skupinám žáků. Úvodem práce bylo s jednotlivými třídními kolektivy provedeno orientační šetření k situaci v konkrétním třídním kolektivu s ohledem na reálně existující problémy třídního kolektivu a informační potřeby žáků. Jednotlivé aktivity byly zaměřeny na možné problémy rizikového chování mládeže. rozvoj protidrogových postojů žáků a studentů, rozvoj schopností odmítnout drogu, prevenci kriminality (ochrana osobnosti, majetku, možnosti řešení modelových situací 26

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 září 2013 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více