VZDÁVAT CHVÁLU I BĚHEM ROKU 2012?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDÁVAT CHVÁLU I BĚHEM ROKU 2012?"

Transkript

1 leden a únor 2012 VZDÁVAT CHVÁLU I BĚHEM ROKU 2012? Bohoslužby v našich sborech Tlučná neděle 8,30 hod. Plzeň neděle 10 hod. Horní Bříza neděle 17 hod. Z OBSAHU TOHOTO VYDÁNÍ Manželství jako jednota Ze života našich sborů svatba, rozpis zpívání dětí ZŠML na 2. pololetí, noví dobrovolníci z USA, děti povzbuzují vězně, dary z USA, výsledky sbírek, foto-ohlédnutí za adventem, příprava letní VBS 2012 Ženy: slabší pohlaví? Vítej, nový roku 2012! I když Prý budeš krizový. Prý budeš krušný. Prý budeš poslední! Možná; kdo ví. A jestlipak víš, nový roku, že náš Otec nás, své děti, ústy svého žalmisty, opakovaně vybízí a povzbuzuje: Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, Jeho milosrdenství je věčné. (viz Žalmy 106,107,118,136)? A jestlipak sis všiml, nový roku, co zde náš Otec neříká? Neříká: Chválu vzdejte, až se vám bude dařit přesně tak, jak chcete. Neříká ani: Chválu vzdejte, až se na to budete dobře cítit. Říká však: Chválu vzdejte, protože ON je dobrý, protože JEHO milosrdenství je věčné! Víš, nový roku, chvála Boha nemá základ na mě, na tom, jaký jsem, jak se cítím, jak mi je. Vyplývá z toho, jaký je Bůh! A vlastně právě to také naše chvála oslavuje. Chvála je v podstatě pokus o popsání a vystižení úžasných vlastností a milosrdných činů našeho Boha. Není nutné balit ji do krásných a poetických slov. Zvláště naše soukromé chvály klidně mohou znít jako prostá výpověď o tom, jaký Bůh je jaký je i ke mně v mém životě, navzdory všemu, co mám za sebou, navzdory všemu kolem, čím procházím a co mě čeká. On je dobrý a nemůže jinak. A Jeho milosrdenství, které potřebuji každý den, nikdy nekončí. Doufám proto, milý roku 2012, že si já i mnozí další najdeme čas jak na svoje soukromé chvály, tak na společné chvály v kruhu našich přátel a členů Boží rodiny. On za/o to stojí! Tvůj i Váš, Petr Krákora 1

2 2 Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Mám tedy z údů Kristových učinit údy nevěstky? Rozhodně ne! Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo? Je přece řečeno `budou ti dva jedno tělo. Kdo se oddá Pánu, je s Ním jeden duch. 1. Korintským 6:15-17 Manželství jako jednota Jak asi víte, manželství muže a ženy je dnes mezi lidmi terčem mnoha vtipů a legrácek. Říká se třeba, že manželství je jako obležená pevnost: kdo je venku, chce dovnitř, a kdo je uvnitř, chce ven. Možná se budete divit, ale podobně se o manželství vyjadřovali lidé po celá staletí a tisíciletí. Tak např. řecký filozof Sokrates, žijící kolem roku 400 před Kr., údajně řekl jednomu mladíkovi, který hledal manželku: Ať už se oženíte, nebo ne, budete každopádně svého rozhodnutí litovat. Zdá se tedy, že manželství trpělo újmou na své pověsti po celou dobu lidské existence. Čím to ale je, že se toto zřízení ukazuje tak náročné na udržení? Čím to je, že tak mnoho manželství není šťastných? Čím to je, že už v době Mojžíše, tj. před 4000 lety, znali lidé rozlukový lístek jako tehdejší dokument o rozvodu? Důvodů bude jistě víc. Jako ten zcela zásadní bych viděl nepochopení samotné podstaty manželství. A tou je jednota. Již nejsou dva, ale jeden. To je základní princip! Muž a žena se v manželství stávají jedním tělem. Někdy se říká, že v manželství není už JÁ, ale MY. Možná by bylo přesnější říkat, že v manželství JÁ zahrnuje mě i mého manžela/manželku. Manželé jsou jedno tělo a všechny jejich potřeby, radosti i bolesti, touhy a přání jsou odteď společné a sdílené, neboli jsou potřebami, radostmi, bolestmi, touhami a přáními jednoho těla: muže i ženy. Ublíží-li např. muž své ženě, ubližuje sobě a svému tělu. Trápí-li se něčím muž, je to trápení i jeho ženy. Touží-li po něčem žena, je to touha i jejího muže. (Ne všechny touhy je, pravda, možné či vhodné naplnit.) Zkrátka cokoli se děje jednomu z manželů, děje se oběma. Z toho je patrné, jak těsně provázanou a důvěrnou jednotou manželství je! Žádný mezilidský vztah není jednotou, jako je manželství. Vztahy mezi rodiči a dětmi, mezi bratry, mezi přáteli, mezi kolegy v práci to všechno jsou možná úžasné vztahy, nabité láskou, porozuměním, společenstvím, dobrodružstvím, spoluprací, solidárností. Ovšem všechny tyto vztahy mezi lidmi blednou, co se týče důvěry a blízkosti, v porovnání s manželstvím. Proto stojí manželská jednota vysoko nad nimi a je důležitější než všechny ostatní vztahy mezi lidmi. Právě pochopení této výjimečné podstaty manželství coby jednoty je klíčové nejen pro zachování, ale i pro budování úspěšného manželského soužití muže a ženy jako jednoho těla. Ostatně takto Bůh popisuje také svůj vztah s námi. Každý z nás, kdo vloží svou důvěru v Ježíše Krista jako svého Spasitele a kdo přijme křest na odpuštění hříchů, vstupuje do ještě mnohem úžasnější jednoty, než je ta manželská do duchovní jednoty s Bohem skrze Ježíše Krista. Vstupem do manželství se muž a žena stanou jedním tělem. Vstupem do jednoty s Ježíšem se lidský duch a Boží Duch stávají jedním duchem svatým, spravedlivým a věčným. úryvek z kázání pastora Petra Krákory pro svatební bohoslužbu Richarda U. a Marcely T.

3 ~ Ze života našich sborů ~ Foto-ohlédnutí za adventními bohoslužbami, které obohatil zpěv žáků i učitelů ZŠML Děti povzbuzují vážně nemocného vězně Je úkolem i výsadou křesťana sloužit druhým tou útěchou a mocí, jaké se dostává jemu samému. Tak nás povzbuzuje i apoštol Pavel: V konání dobra neumdlévejme; dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. (Galatským 6:9-10) Je také úkolem a výsadou křesťana povzbuzovat a zapojovat další věřící zejména z řad dětí k tomu, aby k této službě nabídli i své ruce a srdce. Jak nám říká biblické přísloví: Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne. (Přísloví 22:6) Příkladem této spojenecké pomoci bylo nedávné sepsání dopisu jednomu nemocnému vězni, se kterým je již delší dobu v písemném kontaktu pastor Krákora (vzdálenost a právní záležitosti zabraňují osobní návštěvě). Panu Igorovi nyní napsaly povzbuzující slova také děti ze školy Martina Luthera: vypsaly na papír Pavlovy verše z listu Římanům, každý přitom zapsal fixou různé barvy kousek věty svým rukopisem (viz obrázek vedle). Nedokážeme plně pochopit, jak hluboce a dalekosáhle významné jsou takové praktické lekce milosrdenství zejména pro mladé věřící a hledající. I když se nám mohou tyto formy pomoci zdát drobné a zanedbatelné, znamenají mnoho pro všechny zainteresované! Pan Igor byl nesmírně rád a dětem v dalším dopise ze srdce děkoval (viz obrázek níže). Děti se dozvěděly o lidech, kteří jsou jinak většině lhostejní, a na místo, aby jimi také opovrhovaly, učí se věnovat jim část svého času, energie a schopností. A i Bůh je potěšen, že Jeho slovo v nás přináší dobré ovoce. To vše dokáže jen milost přijatá z ruky našeho milujícího Otce; milost, kterou můžeme společně zažívat a reflektovat v konkrétních činech! Dopis napsaný žáky ZŠML (Text je z Římanům 5:1-5) Buďte i vy otevřeni službě a pomoci přehlíženým a veďte své potomky, aby vám v tom pomáhaly, aby se zapojily. V Ježíši Kristu dostáváme všechno, co k tomu potřebujeme! P.K. Vděčná odpověď pana Igora 3

4 DAR Z LÁSKY OD AMERICKÝCH KŘESŤANŮ DĚTEM ZŠML Během své dobrovolné služby na Základní škole Martina Luthera (pomoc při výuce angličtiny a nácviku dětských písní) a ve Sboru sv. Pavla v Plzni (odpolední biblický kurz pro děti, večerní kurzy angličtiny a biblické angličtiny pro veřejnost) iniciovali manželé Harold a Jeanne Schewe také jeden projekt přes oceán. Obrátili se na svůj domovský Sbor Sv. Lukáše ve Watertownu, stát Wisconsin, zda by jeho členové neuspořádali sbírku dětských knížek pro mladé čtenáře a knížek s biblickými příběhy pro děti (všechny pochopitelně v angličtině). Stalo se a kromě zmíněných knih nám naši spoluvěřící z USA poslali také barevné plakáty s ilustracemi biblických událostí. Obdržené knihy spolu s plakáty obohatí školní anglickou knihovnu i výuku angličtiny a křesťanské výchovy na naší škole. Pomoc amerických křesťanů jsme uvítali a zaslali jim děkovný dopis, přičemž některé děti připojily i své vlastní kresby a obrázky. Žákyně páté třídy ukazují vybrané biblické plakáty, darované Sborem sv. Lukáše NOVÍ DOBROVOLNÍCI Z USA V těchto týdnech se připravuje působení nových dobrovolníků v naší škole i církvi. Jedná se o manžele Billa a Faith Krug. Jejich přílet je plánován na březen a pracovali by mezi námi a spolu s námi opět tři měsíce. V příštím čísle Pečetě víry bychom je představili blíže. S V A T B A V K A P L I S B O R U S V. P A V L A V sobotu 7. ledna vstoupili na společnou cestu životem pan Richard Uzel a paní Marcela Tučková. Ať Bůh hojně žehná jejich vzájemné jednotě i jednotě s Ním v Kristu! 4 LETNÍ BIBLICKÁ ŠKOLA - VBS 2012 V těchto týdnech se již pracuje na přípravách Letní biblické školy v americké angličtině (Summer VBS), kterou na americké straně zaštiťuje slečna Jenni Petersen. Termín už je znám: července 2012 (plus neděle 15.).

5 ROZPIS ZPÍVÁNÍ DĚTÍ ZŠML V KAPLI SBORU SV. PAVLA NA 2. POLOLETÍ 2011/12 10 LET SBORU SV. PETRA V TLUČNÉ Neděle 4. března 2012 od 10:00 hod. žáci 4. A + 4.B Zvláštní děkovná bohoslužba, připomínající Neděle 11. března 2012 od 10:00 hod. žáci 3. A + 3. B 10 let Božího působení pro a skrze své děti Neděle 18. března 2012 od 10:00 hod. žáci 2. A + 2. B v Tlučné, se konala v pátek 2. prosince 2011 Neděle 25. března 2012 od 10:00 hod. žáci 1. A + 1. B od 17 hod., přesně 10 let od první bohoslužby Neděle 1. dubna 2012 od 10:00 hod. žáci KDG Frogs + Suns v kapličce Sboru sv. Petra. Přinášíme několik Neděle 22. dubna 2012 od 10:00 hod. žáci ročníku fotografií z té události (omluvte nižší kvalitu). a žáci ročníku Neděle 13. května 2012 od 10:00 hod. žáci 2. A + 2. B Neděle 20. května 2012 od 10:00 hod. žáci 1. A + 1. B Neděle 27. května 2012 od 10:00 hod. žáci 3. A + 3. B Neděle 10. června 2012 od 10:00 hod. žáci KDG Frogs + Suns Neděle 17. června 2012 od 10:00 hod. žáci 4. A + 4. B Neděle 24. června 2012 od 10:00 hod. žáci ročníku Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze Něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3:17 VÝSLEDKY SBÍREK NAŠICH DARŮ BOHU V období měsíců listopadu a prosince 2011 přinesli účastníci bohoslužeb ve Sboru sv. Pavla v Plzni své peněžní dary ve výši Kč (+ 2 eura). Ve Sboru sv. Petra v Tlučné během května až prosince vybrali lidé mezi sebou Kč (+ 1 euro). Sbor sv. Kříže v Horní Bříze daroval za rok 2011 celkem 717 Kč. Všem dárcům ze srdce děkujeme! 5

6 ŽENY: S L A B Š Í P O H L AV Í? Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. 1. Petrův 3:7 OTÁZKA: V jakém smyslu říká Bible, že ženy jsou slabší než muži? Znamená to pouze fyzicky slabší, nebo to zahrnuje i další, jako např. duchovní či emocionální, slabost? ODPOVĚĎ: (od Forresta L. Bivense, profesora na Wisconsinském luteránské teologické fakultě v Mequonu v USA) Na mysli máte zjevně verš z 1. listu Petrova 3:7 viz úvod. Někteří muži použili tohoto verše k tomu, aby ženy označili za druhořadé nebo podřadné tvory. Některé ženy se zase cítily jazykem Bible uraženy a poškozeny. NIKOLI PODŘADNÉ Bible nikde nemluví o žádné podřadnosti žen oproti mužům. Podřadnost by ukazovala na méněcennost, na nižší hodnotu, vážnost či postavení ženy. Takové pojetí ženskosti je neslučitelné s biblickým křesťanstvím. Bůh stvořil člověka, aby byl Jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. (Genesis 1:27) Adam a Eva se od sebe lišili a byly jim dány částečně rozdílné role ve fungování celého stvoření, ale ani jeden z nich nebyl nadřazený či podřadný druhému. Rovnocenná hodnota muže a ženy, co se týče jejich postavení a významu v očích Boha, neskončila ani s pádem lidstva do hříchu. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo Jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. (Římanům 3:22-24) Někteří lidé tvrdí, že žena Eva zhřešila víc než muž Adam. Ale i když Bible zmiňuje rozdílnost ve způsobu, jakým zhřešil Adam a jakým Eva ( A nebyl to Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. 1. Timoteovi 2:14), přesto je to vina Adamova, kterou apoštol zvýrazňuje v listu Římanům 5:12-19 ( Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. v. 15). A jelikož muži i ženy jsou rovnocennými dědici daru života, neponechává Bůh žádný manévrovací prostor pro představu, že by ženy byly morálně nebo duchovně podřadné. ZATO ZRANITELNÉ Obecně řečeno, tj. až na výjimky, ženy jsou fyzicky slabší než muži (srovnejte třeba sportovní výkony). Rovněž obecně vzato, zdají se být ženy zvláštně Bohem uzpůsobeny a vybaveny emoční schopností lépe vyjadřovat své vroucné city a něžnou péči, které jsou tolik potřebné pro jejich roli maminek a manželek. Přestože jsme všichni vyzýváni k soucitu, lásce a milosrdenství (viz hned následující verš 1. Petrův 3:8b Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. ), dokážou často ženy tyto znaky projevovat lépe než muži. Tyto ctnosti je pak zpravidla činí zranitelnějšími vůči zneužití v tomto světě hříšníků. Zneužívání žen muži je vysoce rozšířeným zlem, které prorostlo tento svět na mnoha úrovních. V manželském vztahu je potenciálně zranitelnější žena jedinečně závislá na svém muži, aby ji chránil a bral na ni ohled. Muži jsou varováni před využíváním či zneužíváním svých žen. Věřícího muže apoštol Petr vybízí, aby své ženě prokazoval úctu jakožto slabší nádobě, jako spoludědičce duchovního a věčného života v Kristu. Domácí násilí a jiné fyzické, sexuální či emocionální týrání nemá v manželství křesťanů místo. Takovéto chápání Petrových slov o slabší ženě odpovídá také kontextu zmíněného verše. V předcházejícím textu nabádal apoštol ženy, aby uznávaly vůdčí postavení svých mužů. Nyní apoštol apeluje na muže-křesťany, aby byli opravdu těmi milujícími vůdci, kteří poskytují ženám ochranu, úctu a porozumění, místo toho, aby jako tento svět těžili z jejich zranitelnosti. OTÁZKA VZTAHŮ Nepřehlédnutelná je také Petrova poznámka na závěr jeho výzvy mužům k bohulibému postoji vůči ženám. Žena je spoludědičkou daru života. Mezi dvěma věřícími manžely je sdílen také vztah nejvyššího druhu: vztah k Bohu. Pokud manžel vědomě nejedná se svou ženou se ctí a porozuměním, překáží to jeho i jejich modlitbám. Jeho vztah s Bohem i se ženou je v ohrožení. Živit a vychutnávat si vztahy, které pro nás Bůh ze své milosti a dobroty vytvořil náš život víry s Ním a naše manželství je nejlepší způsob, jak chápat a uvádět v život onu zmínku o ženách jako slabších nádobách. 6 Autor: Forrest L. Bivens, Q&A, Forvard in Christ, Volume 97, September 2010, FiCh 2009 (Used with a permission.) Vydává Česká evangelická luteránská církev, Školní nám. 1, Plzeň, ,