Zlatá brána otevřena, pěti klíči podepřena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zlatá brána otevřena, pěti klíči podepřena"

Transkript

1 ČJ:24/14/V 1 Mateřská škola Havířov-Podlesí, Kosmonautů 4/1319 s názvem: aneb Zlatá brána otevřena, pěti klíči podepřena Projednáno na pedagogické radě: Den: Měsíc: Rok: 15. září 2014 Eva Kubeczková,v.r... ředitelka mateřské školy

2 2 Obsah Úvod 1. Identifikační údaje 1.1. název ŠVP 1.2. název a sídlo školy 1.3. jméno a příjmení ředitelky 1.4. zřizovatel 1.5. platnost dokumentu 1.6. ostatní údaje 2. Obecná charakteristika školy 2.1. velikost školy, počty tříd 2.2. charakter budovy, okolí školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1. věcné 3.2. životospráva 3.3. psychosociální 3.4. organizace chodu MŠ 3.5. řízení MŠ 3.6. personální zajištění 3.7. spoluúčast zákonných zástupců 4. Organizace vzdělávání 4.1. vnitřní uspořádání školy a organizační zásady 5. Školní vzdělávací program 5.1.vzdělávací cíle a záměry, filozofie školy 5.2.formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů 5.3.schéma rozpracování ŠVP 6. Vzdělávací obsah 6.1. priority ve vzdělávání 6.2. rozpracování RVP pro PV do ŠVP 6.3. doplňující aktivity 7. Akce školy 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 9. Pravidla pro vnitřní evaluaci 10. Obsah hospitační činnosti 11. Aktualizace a úpravy

3 3 Úvod Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ( dále jen RVP) čj / ŠVP zpracovala ve spolupráci s pedagogickým sborem ředitelka mateřské školy. Platnost dokumentu: školní rok , po úpravě , po úpravě (čj.25/13/v), po úpravě v roce ŠVP je specifický pro konkrétní podmínky mateřské školy (dále jen MŠ). MŠ se od školního roku výrazněji zaměřuje na oblast environmentálního vzdělávání. ŠVP je též prostředkem plnění Plánu rozvoje školy Identifikační údaje 1.1 název ŠVP: Projít branou aneb Zlatá brána otevřena, pěti klíči podepřena 1.2 název a sídlo školy: Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/ jméno ředitele: Eva Kubeczková telefon: , mobil: zřizovatel: Statutární město Havířov, Svornosti 2, Havířov, část Město (tel: ) 1.5 platnost dokumentu: školní rok , po úpravě , po úpravě , po úpravě ostatní údaje: Uvedení mateřské školy do provozu: r Příspěvková organizace (právní subjektivita) od r www stránky: Obecná charakteristika školy 2.1 velikost školy, počty tříd: Budova jednopatrová. Provoz školy pro edukační proces: od 6:00 hod. 16:30 hod. Počet tříd: 3 Kapacita: 84 dětí 2.2 charakter budovy, okolí školy: Budova MŠ je jednopatrová, bez podsklepení s rovnou střechou. První třída je umístěna v přízemí budovy, druhá třída po pravé straně a třetí třída po levé straně při výstupu schodištěm do prvního podlaží budovy. Součástí každé třídy jsou prostory třídy, herny, šatny, umývárny a WC. Ke každé třídě přiléhají tři menší místnosti, které jsou využívány jako kabinety nebo zázemí pro provoz. V přízemí budovy je umístěna školní kuchyně (dále jen ŠJ) včetně jejího zázemí. ŠJ využívá výtah do prvního

4 4 podlaží budovy. Vchod do ŠJ je samostatný. ŠJ zajišťuje hostinskou činnost. Organizačně je součástí mateřské školy. Ředitelna a kancelář účetní jsou umístěny v přízemí. Mateřská škola má vchod společný pro všechny třídy. MŠ je umístěna v městské části Podlesí (sídlištní zástavba). Ze dvou stran je obklopena zelení odpočinkové zóny a lesoparku, ze dvou stran panelovými domy. V přímém sousedství mateřské školy stojí nejvyšší věžák města Havířova, Kulturní dům Leoše Janáčka a obchodní centrum Permon. Celkový technický stav budovy lze označit jako dobrý. Součástí budovy je prostorná, udržovaná zahrada. V zahradě jsou vzrostlé stromy (borovice, břízy) a keře. Chodníčky jsou asfaltové. Travnaté plochy jsou pravidelně udržovány kosením. Na zahradě je umístěno pískoviště, průlezky, skluzavky a houpačky. Ve stínu stromů jsou umístěny stoly a lavice. Ve školním roce bylo ve spolupráci s nadací OKD zbudováno jejich zastřešení. Součástí brouzdaliště je zabudovaná sprcha. Zahrada je oplocena vyšším plotem z jeklů. Vstup na zahradu pro mechanizaci je velmi obtížný chybí vjezd. Mateřská škola spolupracuje dlouhodobě se ZŠ K.Světlé, dále Městskou policií, Městským kulturním střediskem, Probační a mediační službou a dalšími subjekty. Dle potřeby pak s Krajskou hygienickou službou, pediatrem, PPP, logopedem a dalšími. 3. Podmínky vzdělávání: 3.1 věcné podmínky: Mateřská škola je svým uspořádáním přizpůsobena pro naplňování činnosti dle Zřizovací listiny. Vstup do MŠ je bezbariérový. Vnitřní prostory neumožňují bezbariérový pohyb. Vybavení nábytkem pro děti je v souladu s antropometrickými požadavky. Nábytek je zčásti nový, zčásti zastaralý. Vybavení hračkami a pomůckami je na poměrně dobré úrovni. V každé třídě je klavír. V každé třídě je také PC, na kterém je možné využívat výukové programy. Ve školním roce byla do jedné ze tříd pořízena interaktivní tabule, v loňském školním roce do druhé. Dětské práce dosud tvořily hlavní součást výzdoby interiéru MŠ. Výzdoba interiéru (vstup, schodiště) bude nově upravena. Vybavení školní zahrady je udržováno v dobrém stavu. Některé prvky budou odstraněny a nahrazeny novými modernějšími. Mezi stromy borovic plánujeme instalovat jednoduché lanové centrum. Každoročně jsou prováděny prověrky BOZ a PO. Vnitřní a venkovní prostory jsou v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. 3.2 životospráva: Vedoucí školní jídelny zodpovídá za úroveň jídelníčku, skladbu stravy, dodržování platných stravovacích norem. Od letošního školního roku bude v rámci jídelníčku uváděn výskyt alergenů. Vedoucí školní jídelny (nebo účetní) vybírají poplatek za stravování od zákonných zástupců dětí, zaměstnanců školy i cizích strávníků v předem oznámeném termínu 1 x měsíčně nástěnka v přízemí, mš. Platba může být prováděna hotovostně v daném termínu nebo bezhotovostně. Za odběr stravy se platí částka, která je stanovena v ceníku. Ceník je k dispozici na nástěnce v přízemí. Cena pro zaměstnance a cizí strávníky je určena ve vnitřní směrnici dle kalkulace. V případě, že dítě s celodenní sazbou za stravování odchází po obědě domů: a) bere si při odchodu z MŠ náhradní formu odpolední svačinky (tyčinka, jogurt, apod.), která musí být v souladu s hygienickými požadavky (obal) b) přijde si odpolední svačinku sníst do mateřské školy. Specifikace dalších podrobností ohledně stravování je uvedena ve Školním řádu. Jídlo je podáváno 3 x denně, z toho jsou dvě svačinky (dopolední, odpolední) a oběd

5 5 jako hlavní jídlo. Doba podávání jídla souvisí s režimem dne a začátek je přibližně rozvržen takto: dopolední svačina oběd odpolední svačina. Pitný režim je dodržován denně. Dětem jsou podávány bylinkové i ovocné čaje, minerálky, vitamínové nápoje, ovocné šťávy. Každé dítě má pro pitný režim svůj hrníček. Pitný režim dospělých je řešen samostatně nápojovým automatem na stolní vodu. Strava pro děti je málo kořeněna, dietní. Jídelníčky jsou schvalovány ředitelkou školy. Ve stravování jsou uplatňovány prvky zdravé výživy v souladu s naplňováním spotřebního koše. Organizace při stolování 1. třída: činnost dítěte: svačina: příprava tácku se svačinkou, příprava hrníčku odnášení použitého nádobí na servírovací stolek starší děti utírání stolečků oběd: příprava prostírání před odchodem na pobyt venku příprava talíře, lžíce popř. příboru starší děti příprava nápoje, kompotu či salátu odnášení použitého nádobí činnost učitelky: nalévání nápoje do hrníčků motivace, nenucené dokrmování dětí utírání stolečků po svačince obsluha dětí při přídavku nápoje kontrola činnost správní zaměstnankyně: pomoc na požádání 2. třída činnost dítěte: svačina: příprava tácku se svačinkou příprava hrníčku, nalévání nápoje samostatná obsluha při přídavku odnášení použitého nádobí utírání stolečku činnost učitelky: nalévání nápoje na přání dítěte příprava přídavků (krájení) kontrola, zda svačily všechny děti kontrola úklidu stolečků po svačince nalévání polévky roznášení hlavního jídla pomoc při krájení masa a knedlíků servírování nápoje, kompotu či salátu nenucené dokrmování dětí kontrola pomoc při nenuceném dokrmování dětí úklid prostírání utírání stolů oběd: příprava prostírání příprava talíře, lžíce, popř. příboru odnášení hlavního jídla z přípravny příprava nápoje, kompotu či salátu odnášení použitého nádobí nalévání polévky dozor při přenášení jídla z přípravny nenásilné dokrmování dětí kontrola správného stolování

6 6 činnost správní zaměstnankyně: pomoc na požádání utírání a úklid prostírání úklid stolů 3. třída činnost dítěte: svačina: příprava tácku se svačinkou příprava hrníčku, nalévání nápoje samostatná obsluha přídavku odnášení použitého nádobí utírání stolečku činnost učitelky: nalévání nápoje na přání dítěte příprava přídavku (krájení) kontrola, zda svačily všechny děti kontrola úklidu stolečků po svačince oběd: příprava prostírání příprava talíře, lžíce, příboru odnášení hlavního jídla z přípravny příprava nápoje, salátu či kompotu odnášení použitého nádobí nalévání polévky dozor při přenášení jídla z přípravny nenásilné dokrmování dětí kontrola správného stolování činnost správní zaměstnankyně: pomoc učitelce na požádání utírání a úklid prostírání úklid stolů pomoc učitelce na požádání 3.3 psychosociální podmínky: Příprava k docházce Pro děti a jejich rodiče, kteří se na docházku do MŠ připravují, je již dlouhodobě realizován program Otevřené dveře. Každou středu v době od: 10:15 11:15 hodin pobývají děti v doprovodu dospělého v MŠ. Program zajišťuje ředitelka školy. Zápis do MŠ Zápis do mateřské školy vyhlášený zřizovatelem probíhá obvykle v měsíci květnu. Nevyhlášený zápis může probíhat po celý rok, pokud to dovolují kapacitní možnosti školy. Zápis provádí ředitelka školy v souladu se Zákonem 561/2004 Sb. Při zápisu dítěte do docházky vyplňuje zákonný zástupce žádost, kterou předkládá ředitelce. Zákonný zástupce se seznamuje s vnitřní směrnicí pro přijetí dítěte do MŠ, se zásadami pro přijetí dítěte, získává informace týkající se nástupu dítěte do docházky a v závěru vyplňuje protokol o zápisu. V rámci zápisu je dohodnuta forma stravování dítěte. Při zápisu a následně i docházce je uplatňováno pravidlo rovného přístupu. Při zápisu obdrží zákonný zástupce Evidenční list (SEVT ) dále jen EL.

7 7 Je poučen o náležitostech, které musí EL obsahovat a také o náležitostech souvisejících s docházkou dítěte do mateřské školy. Nastane-li případ, že zájemců o docházku do MŠ je více, než umožňuje kapacita MŠ, posuzuje jednotlivé žádosti ředitelka školy v souladu s výše uvedenými interními směrnicemi a materiály a vydává Rozhodnutí o přijetí dítěte do docházky, popř. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do docházky. Neodevzdá-li zákonný zástupce dítěte v dohodnutém termínu vyplněný Evidenční list včetně vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte a jeho řádném proočkování, není možné zařadit dítě do docházky v mateřské škole. Přijímány jsou zpravidla děti po dovršení tří let věku, smyslově, tělesně a duševně zdravé. O zařazení postiženého dítěte do kolektivu dětí rozhoduje ředitelka po dohodě s učitelkami a případným stanoviskem odborníka. Pro každý školní rok stanoví ředitelka každému dítěti ročník předškolního vzdělávání. Pro potřeby třídy rodiče vyplňují malý EL. Údaje v něm uvedené jsou důvěrné a jsou k dispozici pouze učitelkám působícím v dané třídě. Při přechodu dítěte z jiného předškolního zařízení postupují zákonní zástupci stejně, jako při zápisu do MŠ. Současně předkládají prohlášení, že dítě nepřišlo v poslední době do styku s infekční chorobou. Pokud chtějí rodiče dítě z docházky odhlásit, musí tak učinit u ředitelky školy, která provede záznam do EL dítěte o ukončení docházky do mateřské školy a provede záznam v osobním spise dítěte. Zákonní zástupci dětí mají možnost využít osobních konzultací s ředitelkou i učitelkami. Provoz a rozdělení dětí do tříd Mateřská škola je pro edukační proces v provozu v pracovních dnech od 6.00 do hodin. V době hlavních prázdnin může být provoz upraven od 6:00 do 16:00 hodin. 4-5 týdnů je mateřská škola uzavřena. Tato skutečnost je oznámena 3 měsíce předem na informační nástěnce pro rodiče v přízemí a na web.stránkách mš. Rodiče mohou využít možnosti v době uzavření MŠ převést dítě na MŠ Puškinova, se kterou v oblasti prázdninové docházky spolupracujeme. Přehled prázdninových provozů mateřských škol je vyvěšen na nástěnce pro rodiče. O docházce dětí z jiných mateřských škol do prázdninového provozu rozhoduje ředitelka. Před nástupem jsou rodiče povinni uhradit veškeré finanční poplatky s prázdninovou docházkou jejich dítěte související. Na začátku školního roku rozděluje děti do tříd ředitelka. Kritéria pro rozdělení jsou: - počet nově přijatých dětí a jejich věk - kapacitní možnosti třídy - individuální potřeby dítěte Třídy jsou zpravidla rozděleny takto: 1. třída děti 3 4 leté 2. třída děti 3 6 leté + OŠD 3. třída děti 3 6 leté + OŠD Režim dne je variabilní, je možno upravovat ho podle okamžitých potřeb dětí či učitelky. Závazné je dodržování časových termínů pro stravování a odpočinek - v souladu s požadavky duševní hygieny dítěte a tříhodinovým intervalem mezi jídly. Každá třída si vytváří svá specifická pravidla, vycházející z ŠVP a potřeb dětí ve třídě. Všem dětem i jejich zákonným zástupcům je ze strany mateřské školy zajištěn rovný přístup. Pedagogický styl odpovídá moderním trendům předškolního vzdělávání.

8 organizace chodu mateřské školy: Děti se scházejí od 6:00 hodin v první třídě. Postupně (dle úvazku ostatních učitelek ranní směny) odcházejí do 2. a 3. třídy. Dopolední edukační proces probíhá ve třech třídách, odpolední také až po svačinku. Po svačině přecházejí děti ze 3. třídy do 1.třídy. Třetí třída uvolňuje prostor pro odpolední klíčky. Organizace pro zájmové aktivity je podrobněji rozvedena v přehledu nadstandardních aktivit. Nabídka zájmových aktivit je zajišťována převážně vlastními učitelkami, ale také externími lektory. Režim dne volná hra, didakticky řízená činnost individuální, skupinová, hromadná Tv aktivity průběžná dopolední svačinka hra, didakticky zacílená činnost individuální, skupinová, frontální, příprava na pobyt venku, pobyt venku (náhradní činnost) hygiena, příprava na oběd, oběd, stomatologická prevence, odchod dětí s polodenní docházkou odpolední odpočinek Děti s omezenou potřebou spánku odpočívají na lehátku do 13:30 hodin. Následně probíhají v těchto třídách hry, individuální činnosti a činnosti organizované učitelkou. Děti, které mají potřebu spánku a po obědě usnou, zůstávají na lehátku do 14:30hodin. V rámci odpoledního odpočinku probíhá příprava na odpočinek, uklidňující chvilka před odpočinkem, odpočinek (spánek), zájmové aktivity, hrové činnosti, individuální činnosti, příprava na odpolední svačinku odpolední svačinka, zájmové činnosti dětí, individuální činnosti, hry, odchod dětí s celodenní docházkou. Ve druhé třídě končí provoz zpravidla v 15:30 hodin. Děti přecházejí do první třídy, kde je zajištěn provoz až do 16:30 hodin. Spontánní a řízené aktivity jsou v průběhu dne vyvážené. Děti jsou pro řízené aktivity motivovány, nejsou k nim nuceny. Všechny činnosti jsou koncipovány tak, aby podněcovaly rozvoj osobnosti dítěte v souladu s jeho možnostmi a schopnostmi. Ve třídách jsou utvářeny koutky pro zajištění soukromí dítěte. Na WC jsou umístěny přepážky řízení mateřské školy: Při řízení MŠ je uplatňována zásada rovného přístupu a demokratického rozhodování. Na nástěnce v ředitelně je k dispozici informační list s grafickým přehledem o informačním systému školy. Každý zaměstnanec školy odpovídá za svěřené úkoly (prokazatelná písemná forma) v rámci MŠ. Úkoly, které plní nad rámec svých pracovních povinností, zapisuje zaměstnanec do osobního listu pro potřeby vyplácení mimořádných odměn a hodnocení. Osobní list je zpravidla 2x ročně předkládán ředitelce školy k posouzení a hodnocení. Na první pedagogické radě v daném školním roce ustanovuje ředitelka pedagogickou radu. Případné problémy na pracovišti jsou řešeny v rámci Pedagogické rady nebo Provozní porady. Spolupráce se zřizovatelem probíhá v osobní i písemné rovině. Na základě smlouvy zajišťujeme prostory pro volební místnost. S ostatními partnery a odborníky spolupracujeme na základě určené zodpovědnosti viz. akce školy.

9 3.6. personální zajištění: Tabulka - Počet fyzických zaměstnanců na MŠ a ŠJ Zaměstnanci celkem ŽENY fyzický % fyzický počet % Přepočtený počet úvazků počet MŠ ŠJ ,32 CELKEM ,09 Dosažené vzdělání VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Mgr.) 1 VŠ vzdělání zaměřené na pedagogiku (Mgr.) /1.stupeň ZŠ/ 1* VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Bc.) 2 VOŠ ukončené absolutoriem se zaměřením na předškol.pedagogiku Středoškolské pedagogické se zaměřením na předškol.pedagogiku 4 pedagogické nepedagogické Jiné (rozveďte v textu) Celkem 7 *Pozn. jedna učitelka: VŠ Mgr.pro 1.stupeň ZŠ et Bc. pro MŠ 3.7. spoluúčast zákonných zástupců: - dotazníky - schůzka s rodiči - konzultační setkáni - informační nástěnka - web. stránky MŠ 9 Pedagogičtí zaměstnanci Zásady spolupráce se zákonnými zástupci dětí a veřejností text: termín: zodpovědnost: učitelky jednají se zákonnými zástupci ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že mohou získat i důvěrné informace, které nemohou být zneužity učitelky chrání soukromí rodiny a zachovávají mlčenlivost i v případě, že se rodiče svěří se svými osobními či výchovnými problémy průběžně aktuálně každá učitelka každá učitelka rodiče se účastní akcí pořádaných školou a mají možnost s dítětem v MŠ pobývat s výjimkou narušování klidu při jídle denně učitelky, rodiče učitelky nepřímo pozorují vztahy v rodinách, jsou nápomocny při řešení případných problémů (pokud jsou požádány o pomoc) aktuálně učitelky nepodceňují se náznaky šikany či týrání dětí denně všichni zaměst. je snahou zaměstnanců MŠ vytvářet s rodiči dětí vztah důvěry a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochoty denně všichni zaměst. spolupracovat na základě partnerství spolupráci s rodiči zajišťují všichni zaměstnanci MŠ učitelky přímo, nepedagogické pracovnice přímo i nepřímo denně všichni zaměst.

10 10 4. Organizace vzdělávání 4.1. vnitřní uspořádání školy a organizační zásady Věk není rozhodujícím faktorem pro rozdělení dětí do tříd. V jedné třídě jsou děti ve věku 3-4 roky, ve dvou třídách ve věku 3-7 let. Dopolední programy jsou specifické pro každou třídu v souladu s Třídním vzdělávacím programem. Odpoledne se děti rozdělují do klíčků a organizace provozu je popsána v oddílu Režim dne. Po dohodě s dětmi a rodiči jsou děti rozděleny podle zájmu a talentu do zájmových klíčků: - pracovně výtvarného - nadání pro jazyky výuka angličtiny - sportovního (hala ZŠ Žákovská trenér pan Tabák) - ochrana přírody - judo-karate (trenér pan Bartolli) Zájmové aktivity jsou zajišťovány převážně kvalifikovanými učitelkami, ale též externími lektory. V rámci týdenního edukačního procesu jsou pro děti, které mají o specifickou činnost zájem, vyčleněny časy na práci s hlínou a pohybově dramatickou činnost. Scházení a rozcházení dětí Děti se scházejí v 1. třídě od 6:00 hodin. Dřívější příchod není možný. Učitelka, která přejímá dítě, provádí i ranní filtr. Dle harmonogramu služeb v daném školním roce si učitelky přebírají děti do své třídy od kolegyně, která nastupuje v 6:00 hod. Scházení dětí je zpravidla ukončeno v 8:30 hod. Po domluvě je možné přivádět dítě až do doby dopolední svačinky, nejpozději však do doby odchodu na pobyt venku. Děti, které neodcházejí po obědě domů, zůstávají ve své třídě. Učitelka organizuje v této době činnosti tak, aby spící děti měly komfort pro spánek. Děti, které jsou zvyklé po obědě spát, odpočívají na lehátku, děti s omezenou potřebou spánku na podložce. Po svačince, cca v 14:55 hodin, odcházejí děti ze třetí třídy do 1. třídy v doprovodu učitelky. Třetí třída se uvolňuje pro potřeby zájmové činnosti. Děti, které navštěvují zájmovou činnost, odcházejí v doprovodu učitelky nebo zaměstnance MŠ do třetí třídy. Ve druhé třídě končí provoz zpravidla v 15:30 hod. a pokračuje v 1. třídě do 16:30 hod. Budova mateřské školy je otevřena: ráno: od 06:00 - do 08:30 hod. poledne: od 12:30 do 13:00 hod. odpoledne: od 14:30 do 16:30 hod. Po dohodě je možné dítě přivést a odvést kdykoli v průběhu dne.

11 Pobyt dětí na školní zahradě 11 Na školní zahradě mohou pobývat současně děti všech tříd. Přípravu pomůcek a hraček zajišťuje učitelka s dětmi, popř. požádá o pomoc správní zaměstnankyni. Při pobytu na zahradě dodržují učitelky zásady bezpečnosti a protiúrazové prevence. Průlezky, skluzavky a houpačky využívají děti jen za dozoru učitelky. Učitelka je zodpovědna za poučení dětí o bezpečném využívání zahradního náčiní a nářadí, za posouzení, zda dítě má vhodnou obuv a oděv pro daný typ činnosti, určuje počet dětí, který se dané činnosti zúčastní a stanovuje další podmínky, za jakých děti budou činnost na zahradě realizovat. Pracuje-li učitelka se skupinou dětí individuálně, má přehled i o činnostech ostatních svěřených dětí. Po ukončení činností na školní zahradě zodpovídají učitelky za úklid pomůcek, hraček, pískovišť. Učitelky zapojují do úklidu hraček i starší dětí např. ve skupince vždy však s dozorem. Je-li učitelka sama s celou skupinou dětí, může požádat o pomoc provozní zaměstnankyni. Pobyt dětí venku mimo školní zahradu Maximálně dvacet dětí může pobývat venku s jednou učitelkou. Má-li učitelka ve třídě počet dětí nad 20 a pro pobyt venku je sama, předává děti nad 20 učitelkám v jiné třídě podle aktuálního počtu právě přítomných dětí ve zbývajících třídách. Pobyt dětí venku je ovlivněn vnitřními a vnějšími podmínkami. Vnější podmínky: - stav ovzduší a aktuální limity škodlivých látek - prudký déšť, mráz 10 st. C a nižší - silný vítr Vnitřní podmínky: - kulturní a společenské akce Učitelky poučí děti a dbají na to, aby děti samy nic nesbíraly a nedávaly do úst (jedovaté bobule apod.), a aby nenavazovaly kontakt s neznámými zvířaty (psi, kočky). Poučení o bezpečnosti zapisují učitelky do samostatného archu umístěného v třídní knize, popř. přímo do třídní knihy. Přecházení přes vozovku Při přecházení přes vozovku využívají učitelky přechodu pro chodce. Před přechodem se děti zastaví, učitelka upozorní děti, že budou přecházet. Rozhlédnou se na obě strany, pokud to umožňuje dopravní situace, učitelka vstoupí do vozovky, použije terčík, zastaví provoz a vyzve děti k přechodu přes vozovku. Po přechodu posledního dítěte přejde i učitelka. Jako první dvojici, za kterou jsou seřazeny ostatní přecházející děti, určí učitelka děti starší a spolehlivé, které předem znovu poučí, jak se mají zachovat. Přecházejí-li děti ve výjimečném případě vozovku bez označeného přechodu pro chodce, dodržuje učitelka stejné zásady bezpečnosti a vstupuje do vozovky až tehdy, přesvědčí-li se opakovaně, že se žádným směrem nepřibližuje dopravní prostředek. Po chodníku chodí děti vpravo, vždy po vzdálenější straně od vozovky. Pohybují-li se děti po vozovce bez možnosti využít chodník (např. ve škole v přírodě), volí učitelka chůzi po pravé krajnici vozovky. První a poslední děti v útvaru používají bezpečnostní vesty.

12 12 Děti jsou ve dvojicích v sevřeném útvaru a učitelka zvyšuje ostrahu a předvídá případná nebezpeční z hlediska dopravního provozu. Pokud doprovázejí děti dvě učitelky, jedna jde v přední části útvaru, druhá na konci. Doprovází-li děti pouze jedna učitelka, pohybuje se po celé délce útvaru, především však na konci, čímž si zajišťuje přehled nad celou skupinou dětí a současně má přehled o případných blížících se dopravních prostředcích. Otužování dětí - pravidelné větrání místností, ve kterých se děti pohybují - pobyt dětí venku - přiměřené oblékání dětí - dostatek pohybu v mateřské škole i venku - zajišťování předplaveckého výcviku - sezónní činnosti - pobyty ve škole v přírodě Využívání prostředků hromadné dopravy Před jízdou prostředky hromadné dopravy jsou děti prokazatelně poučeny o způsobu nastupování a vystupování, o zásadách, kterými je třeba se řídit při cestování. Pokud dítě cestuje ve stoje, musí se držet. Výstup a nástup probíhá individuálně. Jedna učitelka nastoupí jako první, po ní jednotlivě děti a poslední nastoupí druhá učitelka. Učitelka, která nastoupila jako první, organizuje děti v dopravním prostředku, učitelka, která nastupuje až jako poslední, pomáhá dětem při nastupování. Výstup probíhá podle stejných zásad. Učitelka, která vystupuje jako poslední, zkontroluje, zda všechny děti vystoupily. Hromadné dopravní prostředky jsou využívány výjimečně. Na akce mimo MŠ je zpravidla objednáván autobus ČSAD Havířov. Školní řád Specifikuje a podrobně rozpracovává podmínky, zásady a pravidla edukačního procesu mateřské školy. Je závazným dokumentem pro zaměstnance, zákonné zástupce dětí a zprostředkovaně i děti samotné. Zaměstnanci a zákonní zástupci dětí jsou s tímto dokumentem pro daný školní rok prokazatelně seznámeni.

13 13 5. Školní vzdělávací program (ŠVP) ŠVP vychází z následujících platných dokumentů: - Zákon č. 561/2004 Sb. - Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví - Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb. o mateřských školách, vyhl.č.43/2006 Sb. - Zákoník práce - Vyhláška č. 107/ Vyhláška č. 410/ Úmluva o právech dítěte ŠVP Projít branou aneb Zlatá brána otevřena, pěti klíči podepřena je svým názvem, pojetím i strukturou vlastním materiálem mateřské školy. Název zůstává stejný od počátku jeho realizace, pojetí a struktura se vyvíjejí a přizpůsobují evaluace, praktické zkušenosti, nové poznatky, změna podmínek, startování a průběh střednědobé koncepce. Vychází z finančních možností souvisejících s provozem mateřské školy v právní subjektivitě. Bere v úvahu specifické místní a regionální podmínky, ve kterých bude realizován. Motto programu Projít branou : Nucená nečinnost je horší než nucená práce. (Květa Legátová) 5.1.vzdělávací cíle a záměry, filozofie školy Školní vzdělávací program navazuje na předcházející verze, minulou a současnou koncepci školy. Zájmové klíčky pro děti jsou směrovány do sportovní,estetické a environmentální oblasti. Program má ambice stát se dítěti kvalitním společníkem, průvodcem a lektorem předškolního období života. Současným cílem programu pod heslem Čin je implementovaná myšlenka je zdravé a spokojené dítě, kterému jsou vytvářeny optimální podmínky pro rozvoj jeho sebevědomí, samostatnosti, vloh a nadání, individuálních možností a schopností, hry a učení. Program Projít branou bere v úvahu dítě jako neopakovatelnou individuální osobnost. Nepodceňuje prostředí, ve kterém dítě vyrůstá a vliv rodiny a společnosti jako celku na formování osobnosti dítěte. Program obsahuje pět základních vzdělávacích oblastí, aplikovaných do specifických podmínek školy: pět klíčů otevírá poklady Země: Klíč: Vzdělávací oblast podle RVP PV: Poklady Země: 1. Klíč ke zdraví (Dítě a jeho tělo) Člověk jako poklad 2. Klíč k poznávání a učení (Dítě a jeho psychika) Poklady ukryté v řeči, myšlení a učení 3. Klíč k lásce a přátelství (Dítě a ten druhý) Poklady v nás a blízko nás 4. Klíč ke společenství lidí (Dítě a společnost) Poklady doma a v mateřské škole 5. Klíč k přírodě (Dítě a svět) Poklady v přírodě

14 14 Brána dětem otevřená.. do přírody (environmentální výchova): cíl: seznamovat se s přírodními zákonitostmi získávat kladný vztah k přírodě chránit přírodu a chránit sebe utvářet pozitivní vazbu k místu, ve kterém žijeme prostředky: do ŠVP zařazujeme environmentální témata pobýváme ve školách v přírodě zařazujeme pokusy a experimenty spolupracujeme s ochráncem přírody třídíme odpad pozorujeme vzácné stromy v našem městě poznáváme vodní zdroje v blízkém okolí objevujeme specifika našeho regionu (ojedinělé stromy) zapojíme se do projektu Eko škola.. do společnosti: cíl: utvářet životní styl s důrazem na zdraví, bezpečí a osobní pohodu respektovat druhé a tím i sebe prostředky: připravujeme a rozvíjíme psychosociální podmínky a prostředí v duchu přátelství a slušnosti účastníme se společenských akcí v mateřské škole i mimo ni čteme, posloucháme a vyprávíme pohádky i příběhy cvičíme a sportujeme spoluvytváříme pravidla soužití ve třídě.. do budoucnosti a schopnosti vzdělávat se: cíl: utvářet základy pro celoživotní učení a život v moderní společnosti prostředky: nabízíme zábavné poznávací činnosti, hry, pokusy, interaktivní učení aplikujeme prvky multikulturní výchovy řešíme problémy snažíme se srozumitelně vyjadřovat připravujeme nové děti na vstup do mateřské školy

15 15.. ke tvořivosti a pracovitosti: cíl: rozvíjet tvořivost ve všech oblastech v rámci svých možností poskytovat vyžádanou pomoc dosáhnou maximální samostatnosti v činnostech prostředky: připravujeme třídní programy a projekty vytváříme prostor pro denní individuální rozvoj tvořivosti a pracovitosti s ohledem na individualitu dítěte pracujeme v zájmových klíčcích připravujeme materiální podmínky pro edukační proces prezentujeme školu na veřejnosti hru a zábavu považujeme za nejdůležitější formy činnosti Dílčí cíle, které jsou uplatňovány při každodenním pobytu dítěte v mateřské škole: podporovat vznik dětských přátelství uplatňovat svá práva a zároveň umět respektovat práva druhých přijímat a uzavírat kompromisy oceňovat pozitivní příklady a vzory prosociálního chování odstraňovat vulgarizmy ze slovníku dětí otevřeně komunikovat (ohleduplnost, respekt, porozumění a tolerance v jednání mezi všemi v prostředí mateřské školy) respektovat dohodnutá pravidla chování a jednání umět hájit svůj názor, ale přijmout i oprávněný názor druhého posilovat schopnost spravedlivě se dělit poskytovat pomoc tomu, kdo pomoc potřebuje a o pomoc požádá dodržovat zásady hygieny při stolování rozvíjet samostatnost při přípravě ke stolování samostatně používat příbor dodržovat hygienické zásady po použití WC, zásady mytí rukou před každým jídlem, utírání rukou do ručníku (látkového nebo papírového) rozvíjet samostatnost při svlékání a oblékání, obouvání, vázání kliček u bot V oblasti protiúrazové prevence a bezpečnosti silničního provozu se zaměřit na: dodržovat dohodnuté zásady při samostatném cvičení v Tv koutcích a při hrách na školní zahradě provádět ranní filtr prokazatelně poučit děti o zásadních bezpečnostních rizicích používat zastavovacího terčíku, reflexních vest a náramků při přechodu přes silnici vybírat nezávadné prostředí pro pobyt dětí venku z hlediska protiúrazové prevence

16 formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů Za stěžejní je považováno prožitkové učení činnostmi a hrou. Následují další formy a metody práce s dětmi kooperativní učení, situační učení, spontánní sociální učení, didakticky zacílené činnosti, spontánní činnosti. Využívány jsou individuální, skupinové i frontální formy práce. Cíle jsou naplňovány prostřednictvím TVP a také spoluprací se zákonnými zástupci dětí. SWOT analýza vyplývající z Výroční zprávy za uplynulý školní rok s komentářem pro nový školní rok: výrazné klady:» Školní vzdělávací program se osvědčil jako dobře zpracovaný dokument pro návaznost na Třídní vzdělávací programy» dobrá spolupráce učitelek na třídách» realizace akcí školy v rámci ŠVP» aktivní zapojení do projektu EKO škola» kladné hodnocení ze strany učitelky1.třídy ZŠ K. Světlé (příprava dětí pro vstup do ZŠ)» rozmanitost školních klíčků Komentář: Z hodnocení jednotlivých tříd vzešel požadavek na rozšíření Školního vzdělávacího programu pro nový školní rok v oblasti environmentálního vzdělávání. Spolupráce učitelek ve všech třídách byla hodnocena jako velmi dobrá. Naplánované akce školy byly realizovány a kladně hodnoceny. V novém školním roce rozšíříme ŠVP o environmentální cíle Akce školy, které se osvědčily, budou znovu realizovány. Zařadíme též akce, které budou výrazněji spjaty se specifiky našeho regionu. V práci s dětmi budeme i nadále navazovat na to, co se dařilo a co přineslo úspěch. V každodenní práci budeme vycházet z toho, že děti mají pro vztahy mezi dospělými vyvinutý zvláštní smysl a lehce je přejímají jako vzory pro své jednání a chování. prestiž školy mezi veřejností velmi dobrá. Je zájem o docházku do naší mateřské školy. Komentář: Prestiž školy na veřejnosti zůstává nadále velmi dobrá i díky projektu Otevřené dveře. Rodiče velmi vítají možnost pobytu dítěte v prostorách mateřské školy před nástupem do pravidelné docházky. Mají také zájem o konzultace při výchovných problémech se svými dětmi. Projekt Otevřené dveře je v rámci města Havířova specifický pouze pro naši MŠ. Dlouhodobě se osvědčil jako účinná forma přípravy dítěte pro vstup do MŠ. prezentace školy na veřejnosti akcemi, které rodiče vysoce hodnotí (karneval, dětský den, setkání při příležitosti svátků, slavnostní ukončení školního roku Projít branou )

17 17 Komentář: Všechny akce, které byly v minulém školním roce uskutečněny, byly dětmi i rodiči a veřejností velmi dobře hodnoceny. Největší prestiž si získaly akce, pořádané pro děti a jejich rodiče (Karneval, rozloučení se školáky Projít branou ). Škola v přírodě nebyla organizována přihlásilo se velmi málo dětí. Neproběhl ani kurz lyžování z důvodu nepříznivých sněhových podmínek. Klást důraz na model předškolního vzdělávání osobnostně orientovaný (prožitkové učení). Pokračovat v aktivnějším zapojování rodičů do akcí školy, využívat informační nástěnky ve třídách (forma piktogramu) a informovat na školy. Rodině každého dítěte dát k dispozici tištěnou podobu Školního řádu. stabilizovaný kolektiv Komentář: Kolektiv pedagogických pracovnic pracoval ve školním roce ve stejném složení jako v roce Jedna učitelka byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti a na její místo byla přijata učitelka na zástup. Pedagogický sbor doznal změn v oblasti odbornosti. Jedna učitelka ukončila VŠ s titulem Bc. v oblasti předškolní výchovy. Jedna učitelka ukončila VŠ s titulem Mgr. v oblasti speciální pedagogiky. Od školního roku bude pedagogický sbor pozměněn - nastoupí kvalifikovaná učitelka s dlouholetou praxí. projekt Otevřené dveře Komentář: Projekt se plně osvědčil. Bude pokračovat i v novém školním roce. úpravy exteriéru i interiéru školy Komentář: V době hlavních prázdnin byly vymalovány prostory 2. a 3. třídy. Byl opraven vstup do školní jídelny. V rámci finančních možností budeme dále upravovat exteriér i interiér mateřské školy. využití školní zahrady Komentář: Travnaté části školní zahrady jsou pravidelně upravovány sečením, asfaltové chodníčky jsou udržovány, avšak v některých částech jsou poškozeny působením kořenů vzrostlých stromů. Zahrada je pro pobyt dětí venku plně funkční Dále bude nutné dovybavovat školní zahradu hračkami a pomůckami pro pobyt dětí venku (dopravní prvky, pohybové prvky). Ve školním roce dojde k navýšení finančních prostředků ze strany zřizovatele pro potřeby vybavení školní zahrady. výrazné nedostatky, problémy: v řešení jsou dva případy podezření na ADHD v kombinaci s dalšími diagnózami v případě prokázání bude nutné žádat o pedagogického asistenta hrozby: destabilizace počtu dětí destabilizace kolektivu školy (narušení pracovního klimatu, spory se zákonnými zástupci dětí) ještě větší nedostatek financí na provoz Komentář: Případy by se aktuálně řešily, pokud by opravdu nastaly.

18 schéma rozpracování školního vzdělávacího programu: Poklady Země integrace cílů TVP očekávané výstupy Cíle a očekávané výstupy jsou určeny pro všechny věkové kategorie a daný školní rok s tím, že jejich rozsah a náročnost bude odpovídat věkovým, intelektuálním a psychickým možnostem dítěte. Odpovědnost za vytýčení očekávaných výstupů ke kompetencím dítěte mají učitelky. Grafické schéma vzdělávacího obsahu: Projít branou aneb Zlatá brána otevřena, pěti klíči podepřena Zlatá bráno, klíče máš, co nám jimi odmykáš? Poklady Země Člověk jako poklad Poklady ukryté v řeči, myšlení a učení Poklady v nás a blízko nás Poklady doma a v mateřské škole Poklady v přírodě

19 19 Symbolický přechod branou probíhá v rámci slavnostního rozloučení se školáky v závěru školního roku. Školní vzdělávací program učitelky konkrétně rozpracovávají do třídních vzdělávacích plánů (TVP). Forma TVP není vymezena, ale jsou stanoveny oblasti, které musí obsahovat: - zařazení tématu do Pokladu Země - závěry vyplývající z minulého TVP - vytýčení cílů - určení očekávaných výstupů ke kompetencím (k učivu, řešení problémů, komunikativnosti, sociálnímu a personálnímu chování a jednání, činnostním a občanským dovednostem) - konkrétní činnosti (řízené i spontánní) - časový harmonogram - zásadní metodické poznámky - individuální činnosti (vycházejí z diagnostik, předškoláci, ODŠ) - hodnocení Popis organizace edukačního procesu: Rozdělení pedagogických pracovnic a jejich přímá práce s dětmi 1. třída: 2. třída: 3. třída: Šárka Starková Eva Kubeczková Irena Funioková Mgr. Ivana Potyková Mgr.et Bc. Marcela Benková Bc. Nikola Šuláková, Jitka Stejskalová Rozdělení směn Sudý týden třída: ranní směna: odpolední směna: 1. Šárka Starková Mgr.Ivana Potyková 2. Eva Kubeczková Mgr.et Bc. Marcela Benková 3. Irena Funioková Bc.Nikola Šuláková Jitka Stejskalová dle potřeby Lichý týden třída: ranní směna. odpolední směna: 1. Mgr.Ivana Potyková Šárka Starková 2. Mgr.et Bc. Marcela Benková Eva Kubeczková 3. Irena Funioková Bc.Nikola Šuláková Jitka Stejskalová podle potřeby Od zřízena funkce asistenta pedagoga pro dítě se zdravotním postižením.

20 20 6. Vzdělávací obsah 6.1. priority ve vzdělávání Priority ve vzdělávání a z nich vyplývající aktuální pedagogické úkoly pro školní rok : Prohlubovat a rozšiřovat podmínky pro zaměření MŠ v rámci střednědobé koncepce na oblast environmentálního vzdělávání s cílem dosáhnout na titul Eko škola Realizovat akce školy, které se osvědčily a byly kladně hodnoceny Klást důraz na model předškolního vzdělávání osobnostně orientovaný (prožitkové učení) Do činností i akcí školy více zapojovat zákonné zástupce dětí Zvýšit kvalitu MŠ Zapojovat se do DVPP 6.2. rozpracování RVP PV do ŠVP:

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

aneb Zlatá brána otevřena, pěti klíči podepřena

aneb Zlatá brána otevřena, pěti klíči podepřena ČJ:45/11/V 1 Mateřská škola Havířov-Podlesí, ul.kosmonautů 4/1319 s názvem: aneb Zlatá brána otevřena, pěti klíči podepřena Projednáno na pedagogické radě: Den: Měsíc: Rok: 13. 09. 2011 Eva Kubeczková..

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem 73949 Metylovice 620 Provozní řád mateřské školy Údaje o zařízení: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web) VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: 17 / 2016 VŠ Platnost od : 1. 9. 2016 TYP: předškolní zařízení s celodenní péčí VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO JINÉ AKTIVITY: Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Zlatá brána otevřena, pěti klíči podepřena

Zlatá brána otevřena, pěti klíči podepřena ČJ:21/16/V 1 Mateřská škola Havířov-Podlesí, Kosmonautů 4/1319 s názvem: aneb Zlatá brána otevřena, pěti klíči podepřena Projednáno na pedagogické radě: den: měsíc: rok: 31. 8. 2016 Eva Kubeczková 2 Obsah

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Provozní řád MŠ Oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Školní vzdělávací program Pracovní výchova

Školní vzdělávací program Pracovní výchova Školní vzdělávací program Pracovní výchova Sebeobsluha Očekávané výstupy z RVP Očekávané výstupy z ŠVP Učivo Poznámky Žák by měl: Žák by měl: Průřezová témata - zvládnout základní hygienické návyky a sebeobslužné

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název: S MATYLDOU PO ČESKÉM RÁJI CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název : S Matyldou po Českém ráji Záměrem ŠVP je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více