Zlatá brána otevřena, pěti klíči podepřena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zlatá brána otevřena, pěti klíči podepřena"

Transkript

1 ČJ:24/14/V 1 Mateřská škola Havířov-Podlesí, Kosmonautů 4/1319 s názvem: aneb Zlatá brána otevřena, pěti klíči podepřena Projednáno na pedagogické radě: Den: Měsíc: Rok: 15. září 2014 Eva Kubeczková,v.r... ředitelka mateřské školy

2 2 Obsah Úvod 1. Identifikační údaje 1.1. název ŠVP 1.2. název a sídlo školy 1.3. jméno a příjmení ředitelky 1.4. zřizovatel 1.5. platnost dokumentu 1.6. ostatní údaje 2. Obecná charakteristika školy 2.1. velikost školy, počty tříd 2.2. charakter budovy, okolí školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1. věcné 3.2. životospráva 3.3. psychosociální 3.4. organizace chodu MŠ 3.5. řízení MŠ 3.6. personální zajištění 3.7. spoluúčast zákonných zástupců 4. Organizace vzdělávání 4.1. vnitřní uspořádání školy a organizační zásady 5. Školní vzdělávací program 5.1.vzdělávací cíle a záměry, filozofie školy 5.2.formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů 5.3.schéma rozpracování ŠVP 6. Vzdělávací obsah 6.1. priority ve vzdělávání 6.2. rozpracování RVP pro PV do ŠVP 6.3. doplňující aktivity 7. Akce školy 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 9. Pravidla pro vnitřní evaluaci 10. Obsah hospitační činnosti 11. Aktualizace a úpravy

3 3 Úvod Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ( dále jen RVP) čj / ŠVP zpracovala ve spolupráci s pedagogickým sborem ředitelka mateřské školy. Platnost dokumentu: školní rok , po úpravě , po úpravě (čj.25/13/v), po úpravě v roce ŠVP je specifický pro konkrétní podmínky mateřské školy (dále jen MŠ). MŠ se od školního roku výrazněji zaměřuje na oblast environmentálního vzdělávání. ŠVP je též prostředkem plnění Plánu rozvoje školy Identifikační údaje 1.1 název ŠVP: Projít branou aneb Zlatá brána otevřena, pěti klíči podepřena 1.2 název a sídlo školy: Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/ jméno ředitele: Eva Kubeczková telefon: , mobil: zřizovatel: Statutární město Havířov, Svornosti 2, Havířov, část Město (tel: ) 1.5 platnost dokumentu: školní rok , po úpravě , po úpravě , po úpravě ostatní údaje: Uvedení mateřské školy do provozu: r Příspěvková organizace (právní subjektivita) od r www stránky: Obecná charakteristika školy 2.1 velikost školy, počty tříd: Budova jednopatrová. Provoz školy pro edukační proces: od 6:00 hod. 16:30 hod. Počet tříd: 3 Kapacita: 84 dětí 2.2 charakter budovy, okolí školy: Budova MŠ je jednopatrová, bez podsklepení s rovnou střechou. První třída je umístěna v přízemí budovy, druhá třída po pravé straně a třetí třída po levé straně při výstupu schodištěm do prvního podlaží budovy. Součástí každé třídy jsou prostory třídy, herny, šatny, umývárny a WC. Ke každé třídě přiléhají tři menší místnosti, které jsou využívány jako kabinety nebo zázemí pro provoz. V přízemí budovy je umístěna školní kuchyně (dále jen ŠJ) včetně jejího zázemí. ŠJ využívá výtah do prvního

4 4 podlaží budovy. Vchod do ŠJ je samostatný. ŠJ zajišťuje hostinskou činnost. Organizačně je součástí mateřské školy. Ředitelna a kancelář účetní jsou umístěny v přízemí. Mateřská škola má vchod společný pro všechny třídy. MŠ je umístěna v městské části Podlesí (sídlištní zástavba). Ze dvou stran je obklopena zelení odpočinkové zóny a lesoparku, ze dvou stran panelovými domy. V přímém sousedství mateřské školy stojí nejvyšší věžák města Havířova, Kulturní dům Leoše Janáčka a obchodní centrum Permon. Celkový technický stav budovy lze označit jako dobrý. Součástí budovy je prostorná, udržovaná zahrada. V zahradě jsou vzrostlé stromy (borovice, břízy) a keře. Chodníčky jsou asfaltové. Travnaté plochy jsou pravidelně udržovány kosením. Na zahradě je umístěno pískoviště, průlezky, skluzavky a houpačky. Ve stínu stromů jsou umístěny stoly a lavice. Ve školním roce bylo ve spolupráci s nadací OKD zbudováno jejich zastřešení. Součástí brouzdaliště je zabudovaná sprcha. Zahrada je oplocena vyšším plotem z jeklů. Vstup na zahradu pro mechanizaci je velmi obtížný chybí vjezd. Mateřská škola spolupracuje dlouhodobě se ZŠ K.Světlé, dále Městskou policií, Městským kulturním střediskem, Probační a mediační službou a dalšími subjekty. Dle potřeby pak s Krajskou hygienickou službou, pediatrem, PPP, logopedem a dalšími. 3. Podmínky vzdělávání: 3.1 věcné podmínky: Mateřská škola je svým uspořádáním přizpůsobena pro naplňování činnosti dle Zřizovací listiny. Vstup do MŠ je bezbariérový. Vnitřní prostory neumožňují bezbariérový pohyb. Vybavení nábytkem pro děti je v souladu s antropometrickými požadavky. Nábytek je zčásti nový, zčásti zastaralý. Vybavení hračkami a pomůckami je na poměrně dobré úrovni. V každé třídě je klavír. V každé třídě je také PC, na kterém je možné využívat výukové programy. Ve školním roce byla do jedné ze tříd pořízena interaktivní tabule, v loňském školním roce do druhé. Dětské práce dosud tvořily hlavní součást výzdoby interiéru MŠ. Výzdoba interiéru (vstup, schodiště) bude nově upravena. Vybavení školní zahrady je udržováno v dobrém stavu. Některé prvky budou odstraněny a nahrazeny novými modernějšími. Mezi stromy borovic plánujeme instalovat jednoduché lanové centrum. Každoročně jsou prováděny prověrky BOZ a PO. Vnitřní a venkovní prostory jsou v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. 3.2 životospráva: Vedoucí školní jídelny zodpovídá za úroveň jídelníčku, skladbu stravy, dodržování platných stravovacích norem. Od letošního školního roku bude v rámci jídelníčku uváděn výskyt alergenů. Vedoucí školní jídelny (nebo účetní) vybírají poplatek za stravování od zákonných zástupců dětí, zaměstnanců školy i cizích strávníků v předem oznámeném termínu 1 x měsíčně nástěnka v přízemí, mš. Platba může být prováděna hotovostně v daném termínu nebo bezhotovostně. Za odběr stravy se platí částka, která je stanovena v ceníku. Ceník je k dispozici na nástěnce v přízemí. Cena pro zaměstnance a cizí strávníky je určena ve vnitřní směrnici dle kalkulace. V případě, že dítě s celodenní sazbou za stravování odchází po obědě domů: a) bere si při odchodu z MŠ náhradní formu odpolední svačinky (tyčinka, jogurt, apod.), která musí být v souladu s hygienickými požadavky (obal) b) přijde si odpolední svačinku sníst do mateřské školy. Specifikace dalších podrobností ohledně stravování je uvedena ve Školním řádu. Jídlo je podáváno 3 x denně, z toho jsou dvě svačinky (dopolední, odpolední) a oběd

5 5 jako hlavní jídlo. Doba podávání jídla souvisí s režimem dne a začátek je přibližně rozvržen takto: dopolední svačina oběd odpolední svačina. Pitný režim je dodržován denně. Dětem jsou podávány bylinkové i ovocné čaje, minerálky, vitamínové nápoje, ovocné šťávy. Každé dítě má pro pitný režim svůj hrníček. Pitný režim dospělých je řešen samostatně nápojovým automatem na stolní vodu. Strava pro děti je málo kořeněna, dietní. Jídelníčky jsou schvalovány ředitelkou školy. Ve stravování jsou uplatňovány prvky zdravé výživy v souladu s naplňováním spotřebního koše. Organizace při stolování 1. třída: činnost dítěte: svačina: příprava tácku se svačinkou, příprava hrníčku odnášení použitého nádobí na servírovací stolek starší děti utírání stolečků oběd: příprava prostírání před odchodem na pobyt venku příprava talíře, lžíce popř. příboru starší děti příprava nápoje, kompotu či salátu odnášení použitého nádobí činnost učitelky: nalévání nápoje do hrníčků motivace, nenucené dokrmování dětí utírání stolečků po svačince obsluha dětí při přídavku nápoje kontrola činnost správní zaměstnankyně: pomoc na požádání 2. třída činnost dítěte: svačina: příprava tácku se svačinkou příprava hrníčku, nalévání nápoje samostatná obsluha při přídavku odnášení použitého nádobí utírání stolečku činnost učitelky: nalévání nápoje na přání dítěte příprava přídavků (krájení) kontrola, zda svačily všechny děti kontrola úklidu stolečků po svačince nalévání polévky roznášení hlavního jídla pomoc při krájení masa a knedlíků servírování nápoje, kompotu či salátu nenucené dokrmování dětí kontrola pomoc při nenuceném dokrmování dětí úklid prostírání utírání stolů oběd: příprava prostírání příprava talíře, lžíce, popř. příboru odnášení hlavního jídla z přípravny příprava nápoje, kompotu či salátu odnášení použitého nádobí nalévání polévky dozor při přenášení jídla z přípravny nenásilné dokrmování dětí kontrola správného stolování

6 6 činnost správní zaměstnankyně: pomoc na požádání utírání a úklid prostírání úklid stolů 3. třída činnost dítěte: svačina: příprava tácku se svačinkou příprava hrníčku, nalévání nápoje samostatná obsluha přídavku odnášení použitého nádobí utírání stolečku činnost učitelky: nalévání nápoje na přání dítěte příprava přídavku (krájení) kontrola, zda svačily všechny děti kontrola úklidu stolečků po svačince oběd: příprava prostírání příprava talíře, lžíce, příboru odnášení hlavního jídla z přípravny příprava nápoje, salátu či kompotu odnášení použitého nádobí nalévání polévky dozor při přenášení jídla z přípravny nenásilné dokrmování dětí kontrola správného stolování činnost správní zaměstnankyně: pomoc učitelce na požádání utírání a úklid prostírání úklid stolů pomoc učitelce na požádání 3.3 psychosociální podmínky: Příprava k docházce Pro děti a jejich rodiče, kteří se na docházku do MŠ připravují, je již dlouhodobě realizován program Otevřené dveře. Každou středu v době od: 10:15 11:15 hodin pobývají děti v doprovodu dospělého v MŠ. Program zajišťuje ředitelka školy. Zápis do MŠ Zápis do mateřské školy vyhlášený zřizovatelem probíhá obvykle v měsíci květnu. Nevyhlášený zápis může probíhat po celý rok, pokud to dovolují kapacitní možnosti školy. Zápis provádí ředitelka školy v souladu se Zákonem 561/2004 Sb. Při zápisu dítěte do docházky vyplňuje zákonný zástupce žádost, kterou předkládá ředitelce. Zákonný zástupce se seznamuje s vnitřní směrnicí pro přijetí dítěte do MŠ, se zásadami pro přijetí dítěte, získává informace týkající se nástupu dítěte do docházky a v závěru vyplňuje protokol o zápisu. V rámci zápisu je dohodnuta forma stravování dítěte. Při zápisu a následně i docházce je uplatňováno pravidlo rovného přístupu. Při zápisu obdrží zákonný zástupce Evidenční list (SEVT ) dále jen EL.

7 7 Je poučen o náležitostech, které musí EL obsahovat a také o náležitostech souvisejících s docházkou dítěte do mateřské školy. Nastane-li případ, že zájemců o docházku do MŠ je více, než umožňuje kapacita MŠ, posuzuje jednotlivé žádosti ředitelka školy v souladu s výše uvedenými interními směrnicemi a materiály a vydává Rozhodnutí o přijetí dítěte do docházky, popř. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do docházky. Neodevzdá-li zákonný zástupce dítěte v dohodnutém termínu vyplněný Evidenční list včetně vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte a jeho řádném proočkování, není možné zařadit dítě do docházky v mateřské škole. Přijímány jsou zpravidla děti po dovršení tří let věku, smyslově, tělesně a duševně zdravé. O zařazení postiženého dítěte do kolektivu dětí rozhoduje ředitelka po dohodě s učitelkami a případným stanoviskem odborníka. Pro každý školní rok stanoví ředitelka každému dítěti ročník předškolního vzdělávání. Pro potřeby třídy rodiče vyplňují malý EL. Údaje v něm uvedené jsou důvěrné a jsou k dispozici pouze učitelkám působícím v dané třídě. Při přechodu dítěte z jiného předškolního zařízení postupují zákonní zástupci stejně, jako při zápisu do MŠ. Současně předkládají prohlášení, že dítě nepřišlo v poslední době do styku s infekční chorobou. Pokud chtějí rodiče dítě z docházky odhlásit, musí tak učinit u ředitelky školy, která provede záznam do EL dítěte o ukončení docházky do mateřské školy a provede záznam v osobním spise dítěte. Zákonní zástupci dětí mají možnost využít osobních konzultací s ředitelkou i učitelkami. Provoz a rozdělení dětí do tříd Mateřská škola je pro edukační proces v provozu v pracovních dnech od 6.00 do hodin. V době hlavních prázdnin může být provoz upraven od 6:00 do 16:00 hodin. 4-5 týdnů je mateřská škola uzavřena. Tato skutečnost je oznámena 3 měsíce předem na informační nástěnce pro rodiče v přízemí a na web.stránkách mš. Rodiče mohou využít možnosti v době uzavření MŠ převést dítě na MŠ Puškinova, se kterou v oblasti prázdninové docházky spolupracujeme. Přehled prázdninových provozů mateřských škol je vyvěšen na nástěnce pro rodiče. O docházce dětí z jiných mateřských škol do prázdninového provozu rozhoduje ředitelka. Před nástupem jsou rodiče povinni uhradit veškeré finanční poplatky s prázdninovou docházkou jejich dítěte související. Na začátku školního roku rozděluje děti do tříd ředitelka. Kritéria pro rozdělení jsou: - počet nově přijatých dětí a jejich věk - kapacitní možnosti třídy - individuální potřeby dítěte Třídy jsou zpravidla rozděleny takto: 1. třída děti 3 4 leté 2. třída děti 3 6 leté + OŠD 3. třída děti 3 6 leté + OŠD Režim dne je variabilní, je možno upravovat ho podle okamžitých potřeb dětí či učitelky. Závazné je dodržování časových termínů pro stravování a odpočinek - v souladu s požadavky duševní hygieny dítěte a tříhodinovým intervalem mezi jídly. Každá třída si vytváří svá specifická pravidla, vycházející z ŠVP a potřeb dětí ve třídě. Všem dětem i jejich zákonným zástupcům je ze strany mateřské školy zajištěn rovný přístup. Pedagogický styl odpovídá moderním trendům předškolního vzdělávání.

8 organizace chodu mateřské školy: Děti se scházejí od 6:00 hodin v první třídě. Postupně (dle úvazku ostatních učitelek ranní směny) odcházejí do 2. a 3. třídy. Dopolední edukační proces probíhá ve třech třídách, odpolední také až po svačinku. Po svačině přecházejí děti ze 3. třídy do 1.třídy. Třetí třída uvolňuje prostor pro odpolední klíčky. Organizace pro zájmové aktivity je podrobněji rozvedena v přehledu nadstandardních aktivit. Nabídka zájmových aktivit je zajišťována převážně vlastními učitelkami, ale také externími lektory. Režim dne volná hra, didakticky řízená činnost individuální, skupinová, hromadná Tv aktivity průběžná dopolední svačinka hra, didakticky zacílená činnost individuální, skupinová, frontální, příprava na pobyt venku, pobyt venku (náhradní činnost) hygiena, příprava na oběd, oběd, stomatologická prevence, odchod dětí s polodenní docházkou odpolední odpočinek Děti s omezenou potřebou spánku odpočívají na lehátku do 13:30 hodin. Následně probíhají v těchto třídách hry, individuální činnosti a činnosti organizované učitelkou. Děti, které mají potřebu spánku a po obědě usnou, zůstávají na lehátku do 14:30hodin. V rámci odpoledního odpočinku probíhá příprava na odpočinek, uklidňující chvilka před odpočinkem, odpočinek (spánek), zájmové aktivity, hrové činnosti, individuální činnosti, příprava na odpolední svačinku odpolední svačinka, zájmové činnosti dětí, individuální činnosti, hry, odchod dětí s celodenní docházkou. Ve druhé třídě končí provoz zpravidla v 15:30 hodin. Děti přecházejí do první třídy, kde je zajištěn provoz až do 16:30 hodin. Spontánní a řízené aktivity jsou v průběhu dne vyvážené. Děti jsou pro řízené aktivity motivovány, nejsou k nim nuceny. Všechny činnosti jsou koncipovány tak, aby podněcovaly rozvoj osobnosti dítěte v souladu s jeho možnostmi a schopnostmi. Ve třídách jsou utvářeny koutky pro zajištění soukromí dítěte. Na WC jsou umístěny přepážky řízení mateřské školy: Při řízení MŠ je uplatňována zásada rovného přístupu a demokratického rozhodování. Na nástěnce v ředitelně je k dispozici informační list s grafickým přehledem o informačním systému školy. Každý zaměstnanec školy odpovídá za svěřené úkoly (prokazatelná písemná forma) v rámci MŠ. Úkoly, které plní nad rámec svých pracovních povinností, zapisuje zaměstnanec do osobního listu pro potřeby vyplácení mimořádných odměn a hodnocení. Osobní list je zpravidla 2x ročně předkládán ředitelce školy k posouzení a hodnocení. Na první pedagogické radě v daném školním roce ustanovuje ředitelka pedagogickou radu. Případné problémy na pracovišti jsou řešeny v rámci Pedagogické rady nebo Provozní porady. Spolupráce se zřizovatelem probíhá v osobní i písemné rovině. Na základě smlouvy zajišťujeme prostory pro volební místnost. S ostatními partnery a odborníky spolupracujeme na základě určené zodpovědnosti viz. akce školy.

9 3.6. personální zajištění: Tabulka - Počet fyzických zaměstnanců na MŠ a ŠJ Zaměstnanci celkem ŽENY fyzický % fyzický počet % Přepočtený počet úvazků počet MŠ ŠJ ,32 CELKEM ,09 Dosažené vzdělání VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Mgr.) 1 VŠ vzdělání zaměřené na pedagogiku (Mgr.) /1.stupeň ZŠ/ 1* VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Bc.) 2 VOŠ ukončené absolutoriem se zaměřením na předškol.pedagogiku Středoškolské pedagogické se zaměřením na předškol.pedagogiku 4 pedagogické nepedagogické Jiné (rozveďte v textu) Celkem 7 *Pozn. jedna učitelka: VŠ Mgr.pro 1.stupeň ZŠ et Bc. pro MŠ 3.7. spoluúčast zákonných zástupců: - dotazníky - schůzka s rodiči - konzultační setkáni - informační nástěnka - web. stránky MŠ 9 Pedagogičtí zaměstnanci Zásady spolupráce se zákonnými zástupci dětí a veřejností text: termín: zodpovědnost: učitelky jednají se zákonnými zástupci ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že mohou získat i důvěrné informace, které nemohou být zneužity učitelky chrání soukromí rodiny a zachovávají mlčenlivost i v případě, že se rodiče svěří se svými osobními či výchovnými problémy průběžně aktuálně každá učitelka každá učitelka rodiče se účastní akcí pořádaných školou a mají možnost s dítětem v MŠ pobývat s výjimkou narušování klidu při jídle denně učitelky, rodiče učitelky nepřímo pozorují vztahy v rodinách, jsou nápomocny při řešení případných problémů (pokud jsou požádány o pomoc) aktuálně učitelky nepodceňují se náznaky šikany či týrání dětí denně všichni zaměst. je snahou zaměstnanců MŠ vytvářet s rodiči dětí vztah důvěry a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochoty denně všichni zaměst. spolupracovat na základě partnerství spolupráci s rodiči zajišťují všichni zaměstnanci MŠ učitelky přímo, nepedagogické pracovnice přímo i nepřímo denně všichni zaměst.

10 10 4. Organizace vzdělávání 4.1. vnitřní uspořádání školy a organizační zásady Věk není rozhodujícím faktorem pro rozdělení dětí do tříd. V jedné třídě jsou děti ve věku 3-4 roky, ve dvou třídách ve věku 3-7 let. Dopolední programy jsou specifické pro každou třídu v souladu s Třídním vzdělávacím programem. Odpoledne se děti rozdělují do klíčků a organizace provozu je popsána v oddílu Režim dne. Po dohodě s dětmi a rodiči jsou děti rozděleny podle zájmu a talentu do zájmových klíčků: - pracovně výtvarného - nadání pro jazyky výuka angličtiny - sportovního (hala ZŠ Žákovská trenér pan Tabák) - ochrana přírody - judo-karate (trenér pan Bartolli) Zájmové aktivity jsou zajišťovány převážně kvalifikovanými učitelkami, ale též externími lektory. V rámci týdenního edukačního procesu jsou pro děti, které mají o specifickou činnost zájem, vyčleněny časy na práci s hlínou a pohybově dramatickou činnost. Scházení a rozcházení dětí Děti se scházejí v 1. třídě od 6:00 hodin. Dřívější příchod není možný. Učitelka, která přejímá dítě, provádí i ranní filtr. Dle harmonogramu služeb v daném školním roce si učitelky přebírají děti do své třídy od kolegyně, která nastupuje v 6:00 hod. Scházení dětí je zpravidla ukončeno v 8:30 hod. Po domluvě je možné přivádět dítě až do doby dopolední svačinky, nejpozději však do doby odchodu na pobyt venku. Děti, které neodcházejí po obědě domů, zůstávají ve své třídě. Učitelka organizuje v této době činnosti tak, aby spící děti měly komfort pro spánek. Děti, které jsou zvyklé po obědě spát, odpočívají na lehátku, děti s omezenou potřebou spánku na podložce. Po svačince, cca v 14:55 hodin, odcházejí děti ze třetí třídy do 1. třídy v doprovodu učitelky. Třetí třída se uvolňuje pro potřeby zájmové činnosti. Děti, které navštěvují zájmovou činnost, odcházejí v doprovodu učitelky nebo zaměstnance MŠ do třetí třídy. Ve druhé třídě končí provoz zpravidla v 15:30 hod. a pokračuje v 1. třídě do 16:30 hod. Budova mateřské školy je otevřena: ráno: od 06:00 - do 08:30 hod. poledne: od 12:30 do 13:00 hod. odpoledne: od 14:30 do 16:30 hod. Po dohodě je možné dítě přivést a odvést kdykoli v průběhu dne.

11 Pobyt dětí na školní zahradě 11 Na školní zahradě mohou pobývat současně děti všech tříd. Přípravu pomůcek a hraček zajišťuje učitelka s dětmi, popř. požádá o pomoc správní zaměstnankyni. Při pobytu na zahradě dodržují učitelky zásady bezpečnosti a protiúrazové prevence. Průlezky, skluzavky a houpačky využívají děti jen za dozoru učitelky. Učitelka je zodpovědna za poučení dětí o bezpečném využívání zahradního náčiní a nářadí, za posouzení, zda dítě má vhodnou obuv a oděv pro daný typ činnosti, určuje počet dětí, který se dané činnosti zúčastní a stanovuje další podmínky, za jakých děti budou činnost na zahradě realizovat. Pracuje-li učitelka se skupinou dětí individuálně, má přehled i o činnostech ostatních svěřených dětí. Po ukončení činností na školní zahradě zodpovídají učitelky za úklid pomůcek, hraček, pískovišť. Učitelky zapojují do úklidu hraček i starší dětí např. ve skupince vždy však s dozorem. Je-li učitelka sama s celou skupinou dětí, může požádat o pomoc provozní zaměstnankyni. Pobyt dětí venku mimo školní zahradu Maximálně dvacet dětí může pobývat venku s jednou učitelkou. Má-li učitelka ve třídě počet dětí nad 20 a pro pobyt venku je sama, předává děti nad 20 učitelkám v jiné třídě podle aktuálního počtu právě přítomných dětí ve zbývajících třídách. Pobyt dětí venku je ovlivněn vnitřními a vnějšími podmínkami. Vnější podmínky: - stav ovzduší a aktuální limity škodlivých látek - prudký déšť, mráz 10 st. C a nižší - silný vítr Vnitřní podmínky: - kulturní a společenské akce Učitelky poučí děti a dbají na to, aby děti samy nic nesbíraly a nedávaly do úst (jedovaté bobule apod.), a aby nenavazovaly kontakt s neznámými zvířaty (psi, kočky). Poučení o bezpečnosti zapisují učitelky do samostatného archu umístěného v třídní knize, popř. přímo do třídní knihy. Přecházení přes vozovku Při přecházení přes vozovku využívají učitelky přechodu pro chodce. Před přechodem se děti zastaví, učitelka upozorní děti, že budou přecházet. Rozhlédnou se na obě strany, pokud to umožňuje dopravní situace, učitelka vstoupí do vozovky, použije terčík, zastaví provoz a vyzve děti k přechodu přes vozovku. Po přechodu posledního dítěte přejde i učitelka. Jako první dvojici, za kterou jsou seřazeny ostatní přecházející děti, určí učitelka děti starší a spolehlivé, které předem znovu poučí, jak se mají zachovat. Přecházejí-li děti ve výjimečném případě vozovku bez označeného přechodu pro chodce, dodržuje učitelka stejné zásady bezpečnosti a vstupuje do vozovky až tehdy, přesvědčí-li se opakovaně, že se žádným směrem nepřibližuje dopravní prostředek. Po chodníku chodí děti vpravo, vždy po vzdálenější straně od vozovky. Pohybují-li se děti po vozovce bez možnosti využít chodník (např. ve škole v přírodě), volí učitelka chůzi po pravé krajnici vozovky. První a poslední děti v útvaru používají bezpečnostní vesty.

12 12 Děti jsou ve dvojicích v sevřeném útvaru a učitelka zvyšuje ostrahu a předvídá případná nebezpeční z hlediska dopravního provozu. Pokud doprovázejí děti dvě učitelky, jedna jde v přední části útvaru, druhá na konci. Doprovází-li děti pouze jedna učitelka, pohybuje se po celé délce útvaru, především však na konci, čímž si zajišťuje přehled nad celou skupinou dětí a současně má přehled o případných blížících se dopravních prostředcích. Otužování dětí - pravidelné větrání místností, ve kterých se děti pohybují - pobyt dětí venku - přiměřené oblékání dětí - dostatek pohybu v mateřské škole i venku - zajišťování předplaveckého výcviku - sezónní činnosti - pobyty ve škole v přírodě Využívání prostředků hromadné dopravy Před jízdou prostředky hromadné dopravy jsou děti prokazatelně poučeny o způsobu nastupování a vystupování, o zásadách, kterými je třeba se řídit při cestování. Pokud dítě cestuje ve stoje, musí se držet. Výstup a nástup probíhá individuálně. Jedna učitelka nastoupí jako první, po ní jednotlivě děti a poslední nastoupí druhá učitelka. Učitelka, která nastoupila jako první, organizuje děti v dopravním prostředku, učitelka, která nastupuje až jako poslední, pomáhá dětem při nastupování. Výstup probíhá podle stejných zásad. Učitelka, která vystupuje jako poslední, zkontroluje, zda všechny děti vystoupily. Hromadné dopravní prostředky jsou využívány výjimečně. Na akce mimo MŠ je zpravidla objednáván autobus ČSAD Havířov. Školní řád Specifikuje a podrobně rozpracovává podmínky, zásady a pravidla edukačního procesu mateřské školy. Je závazným dokumentem pro zaměstnance, zákonné zástupce dětí a zprostředkovaně i děti samotné. Zaměstnanci a zákonní zástupci dětí jsou s tímto dokumentem pro daný školní rok prokazatelně seznámeni.

13 13 5. Školní vzdělávací program (ŠVP) ŠVP vychází z následujících platných dokumentů: - Zákon č. 561/2004 Sb. - Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví - Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb. o mateřských školách, vyhl.č.43/2006 Sb. - Zákoník práce - Vyhláška č. 107/ Vyhláška č. 410/ Úmluva o právech dítěte ŠVP Projít branou aneb Zlatá brána otevřena, pěti klíči podepřena je svým názvem, pojetím i strukturou vlastním materiálem mateřské školy. Název zůstává stejný od počátku jeho realizace, pojetí a struktura se vyvíjejí a přizpůsobují evaluace, praktické zkušenosti, nové poznatky, změna podmínek, startování a průběh střednědobé koncepce. Vychází z finančních možností souvisejících s provozem mateřské školy v právní subjektivitě. Bere v úvahu specifické místní a regionální podmínky, ve kterých bude realizován. Motto programu Projít branou : Nucená nečinnost je horší než nucená práce. (Květa Legátová) 5.1.vzdělávací cíle a záměry, filozofie školy Školní vzdělávací program navazuje na předcházející verze, minulou a současnou koncepci školy. Zájmové klíčky pro děti jsou směrovány do sportovní,estetické a environmentální oblasti. Program má ambice stát se dítěti kvalitním společníkem, průvodcem a lektorem předškolního období života. Současným cílem programu pod heslem Čin je implementovaná myšlenka je zdravé a spokojené dítě, kterému jsou vytvářeny optimální podmínky pro rozvoj jeho sebevědomí, samostatnosti, vloh a nadání, individuálních možností a schopností, hry a učení. Program Projít branou bere v úvahu dítě jako neopakovatelnou individuální osobnost. Nepodceňuje prostředí, ve kterém dítě vyrůstá a vliv rodiny a společnosti jako celku na formování osobnosti dítěte. Program obsahuje pět základních vzdělávacích oblastí, aplikovaných do specifických podmínek školy: pět klíčů otevírá poklady Země: Klíč: Vzdělávací oblast podle RVP PV: Poklady Země: 1. Klíč ke zdraví (Dítě a jeho tělo) Člověk jako poklad 2. Klíč k poznávání a učení (Dítě a jeho psychika) Poklady ukryté v řeči, myšlení a učení 3. Klíč k lásce a přátelství (Dítě a ten druhý) Poklady v nás a blízko nás 4. Klíč ke společenství lidí (Dítě a společnost) Poklady doma a v mateřské škole 5. Klíč k přírodě (Dítě a svět) Poklady v přírodě

14 14 Brána dětem otevřená.. do přírody (environmentální výchova): cíl: seznamovat se s přírodními zákonitostmi získávat kladný vztah k přírodě chránit přírodu a chránit sebe utvářet pozitivní vazbu k místu, ve kterém žijeme prostředky: do ŠVP zařazujeme environmentální témata pobýváme ve školách v přírodě zařazujeme pokusy a experimenty spolupracujeme s ochráncem přírody třídíme odpad pozorujeme vzácné stromy v našem městě poznáváme vodní zdroje v blízkém okolí objevujeme specifika našeho regionu (ojedinělé stromy) zapojíme se do projektu Eko škola.. do společnosti: cíl: utvářet životní styl s důrazem na zdraví, bezpečí a osobní pohodu respektovat druhé a tím i sebe prostředky: připravujeme a rozvíjíme psychosociální podmínky a prostředí v duchu přátelství a slušnosti účastníme se společenských akcí v mateřské škole i mimo ni čteme, posloucháme a vyprávíme pohádky i příběhy cvičíme a sportujeme spoluvytváříme pravidla soužití ve třídě.. do budoucnosti a schopnosti vzdělávat se: cíl: utvářet základy pro celoživotní učení a život v moderní společnosti prostředky: nabízíme zábavné poznávací činnosti, hry, pokusy, interaktivní učení aplikujeme prvky multikulturní výchovy řešíme problémy snažíme se srozumitelně vyjadřovat připravujeme nové děti na vstup do mateřské školy

15 15.. ke tvořivosti a pracovitosti: cíl: rozvíjet tvořivost ve všech oblastech v rámci svých možností poskytovat vyžádanou pomoc dosáhnou maximální samostatnosti v činnostech prostředky: připravujeme třídní programy a projekty vytváříme prostor pro denní individuální rozvoj tvořivosti a pracovitosti s ohledem na individualitu dítěte pracujeme v zájmových klíčcích připravujeme materiální podmínky pro edukační proces prezentujeme školu na veřejnosti hru a zábavu považujeme za nejdůležitější formy činnosti Dílčí cíle, které jsou uplatňovány při každodenním pobytu dítěte v mateřské škole: podporovat vznik dětských přátelství uplatňovat svá práva a zároveň umět respektovat práva druhých přijímat a uzavírat kompromisy oceňovat pozitivní příklady a vzory prosociálního chování odstraňovat vulgarizmy ze slovníku dětí otevřeně komunikovat (ohleduplnost, respekt, porozumění a tolerance v jednání mezi všemi v prostředí mateřské školy) respektovat dohodnutá pravidla chování a jednání umět hájit svůj názor, ale přijmout i oprávněný názor druhého posilovat schopnost spravedlivě se dělit poskytovat pomoc tomu, kdo pomoc potřebuje a o pomoc požádá dodržovat zásady hygieny při stolování rozvíjet samostatnost při přípravě ke stolování samostatně používat příbor dodržovat hygienické zásady po použití WC, zásady mytí rukou před každým jídlem, utírání rukou do ručníku (látkového nebo papírového) rozvíjet samostatnost při svlékání a oblékání, obouvání, vázání kliček u bot V oblasti protiúrazové prevence a bezpečnosti silničního provozu se zaměřit na: dodržovat dohodnuté zásady při samostatném cvičení v Tv koutcích a při hrách na školní zahradě provádět ranní filtr prokazatelně poučit děti o zásadních bezpečnostních rizicích používat zastavovacího terčíku, reflexních vest a náramků při přechodu přes silnici vybírat nezávadné prostředí pro pobyt dětí venku z hlediska protiúrazové prevence

16 formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů Za stěžejní je považováno prožitkové učení činnostmi a hrou. Následují další formy a metody práce s dětmi kooperativní učení, situační učení, spontánní sociální učení, didakticky zacílené činnosti, spontánní činnosti. Využívány jsou individuální, skupinové i frontální formy práce. Cíle jsou naplňovány prostřednictvím TVP a také spoluprací se zákonnými zástupci dětí. SWOT analýza vyplývající z Výroční zprávy za uplynulý školní rok s komentářem pro nový školní rok: výrazné klady:» Školní vzdělávací program se osvědčil jako dobře zpracovaný dokument pro návaznost na Třídní vzdělávací programy» dobrá spolupráce učitelek na třídách» realizace akcí školy v rámci ŠVP» aktivní zapojení do projektu EKO škola» kladné hodnocení ze strany učitelky1.třídy ZŠ K. Světlé (příprava dětí pro vstup do ZŠ)» rozmanitost školních klíčků Komentář: Z hodnocení jednotlivých tříd vzešel požadavek na rozšíření Školního vzdělávacího programu pro nový školní rok v oblasti environmentálního vzdělávání. Spolupráce učitelek ve všech třídách byla hodnocena jako velmi dobrá. Naplánované akce školy byly realizovány a kladně hodnoceny. V novém školním roce rozšíříme ŠVP o environmentální cíle Akce školy, které se osvědčily, budou znovu realizovány. Zařadíme též akce, které budou výrazněji spjaty se specifiky našeho regionu. V práci s dětmi budeme i nadále navazovat na to, co se dařilo a co přineslo úspěch. V každodenní práci budeme vycházet z toho, že děti mají pro vztahy mezi dospělými vyvinutý zvláštní smysl a lehce je přejímají jako vzory pro své jednání a chování. prestiž školy mezi veřejností velmi dobrá. Je zájem o docházku do naší mateřské školy. Komentář: Prestiž školy na veřejnosti zůstává nadále velmi dobrá i díky projektu Otevřené dveře. Rodiče velmi vítají možnost pobytu dítěte v prostorách mateřské školy před nástupem do pravidelné docházky. Mají také zájem o konzultace při výchovných problémech se svými dětmi. Projekt Otevřené dveře je v rámci města Havířova specifický pouze pro naši MŠ. Dlouhodobě se osvědčil jako účinná forma přípravy dítěte pro vstup do MŠ. prezentace školy na veřejnosti akcemi, které rodiče vysoce hodnotí (karneval, dětský den, setkání při příležitosti svátků, slavnostní ukončení školního roku Projít branou )

17 17 Komentář: Všechny akce, které byly v minulém školním roce uskutečněny, byly dětmi i rodiči a veřejností velmi dobře hodnoceny. Největší prestiž si získaly akce, pořádané pro děti a jejich rodiče (Karneval, rozloučení se školáky Projít branou ). Škola v přírodě nebyla organizována přihlásilo se velmi málo dětí. Neproběhl ani kurz lyžování z důvodu nepříznivých sněhových podmínek. Klást důraz na model předškolního vzdělávání osobnostně orientovaný (prožitkové učení). Pokračovat v aktivnějším zapojování rodičů do akcí školy, využívat informační nástěnky ve třídách (forma piktogramu) a informovat na školy. Rodině každého dítěte dát k dispozici tištěnou podobu Školního řádu. stabilizovaný kolektiv Komentář: Kolektiv pedagogických pracovnic pracoval ve školním roce ve stejném složení jako v roce Jedna učitelka byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti a na její místo byla přijata učitelka na zástup. Pedagogický sbor doznal změn v oblasti odbornosti. Jedna učitelka ukončila VŠ s titulem Bc. v oblasti předškolní výchovy. Jedna učitelka ukončila VŠ s titulem Mgr. v oblasti speciální pedagogiky. Od školního roku bude pedagogický sbor pozměněn - nastoupí kvalifikovaná učitelka s dlouholetou praxí. projekt Otevřené dveře Komentář: Projekt se plně osvědčil. Bude pokračovat i v novém školním roce. úpravy exteriéru i interiéru školy Komentář: V době hlavních prázdnin byly vymalovány prostory 2. a 3. třídy. Byl opraven vstup do školní jídelny. V rámci finančních možností budeme dále upravovat exteriér i interiér mateřské školy. využití školní zahrady Komentář: Travnaté části školní zahrady jsou pravidelně upravovány sečením, asfaltové chodníčky jsou udržovány, avšak v některých částech jsou poškozeny působením kořenů vzrostlých stromů. Zahrada je pro pobyt dětí venku plně funkční Dále bude nutné dovybavovat školní zahradu hračkami a pomůckami pro pobyt dětí venku (dopravní prvky, pohybové prvky). Ve školním roce dojde k navýšení finančních prostředků ze strany zřizovatele pro potřeby vybavení školní zahrady. výrazné nedostatky, problémy: v řešení jsou dva případy podezření na ADHD v kombinaci s dalšími diagnózami v případě prokázání bude nutné žádat o pedagogického asistenta hrozby: destabilizace počtu dětí destabilizace kolektivu školy (narušení pracovního klimatu, spory se zákonnými zástupci dětí) ještě větší nedostatek financí na provoz Komentář: Případy by se aktuálně řešily, pokud by opravdu nastaly.

18 schéma rozpracování školního vzdělávacího programu: Poklady Země integrace cílů TVP očekávané výstupy Cíle a očekávané výstupy jsou určeny pro všechny věkové kategorie a daný školní rok s tím, že jejich rozsah a náročnost bude odpovídat věkovým, intelektuálním a psychickým možnostem dítěte. Odpovědnost za vytýčení očekávaných výstupů ke kompetencím dítěte mají učitelky. Grafické schéma vzdělávacího obsahu: Projít branou aneb Zlatá brána otevřena, pěti klíči podepřena Zlatá bráno, klíče máš, co nám jimi odmykáš? Poklady Země Člověk jako poklad Poklady ukryté v řeči, myšlení a učení Poklady v nás a blízko nás Poklady doma a v mateřské škole Poklady v přírodě

19 19 Symbolický přechod branou probíhá v rámci slavnostního rozloučení se školáky v závěru školního roku. Školní vzdělávací program učitelky konkrétně rozpracovávají do třídních vzdělávacích plánů (TVP). Forma TVP není vymezena, ale jsou stanoveny oblasti, které musí obsahovat: - zařazení tématu do Pokladu Země - závěry vyplývající z minulého TVP - vytýčení cílů - určení očekávaných výstupů ke kompetencím (k učivu, řešení problémů, komunikativnosti, sociálnímu a personálnímu chování a jednání, činnostním a občanským dovednostem) - konkrétní činnosti (řízené i spontánní) - časový harmonogram - zásadní metodické poznámky - individuální činnosti (vycházejí z diagnostik, předškoláci, ODŠ) - hodnocení Popis organizace edukačního procesu: Rozdělení pedagogických pracovnic a jejich přímá práce s dětmi 1. třída: 2. třída: 3. třída: Šárka Starková Eva Kubeczková Irena Funioková Mgr. Ivana Potyková Mgr.et Bc. Marcela Benková Bc. Nikola Šuláková, Jitka Stejskalová Rozdělení směn Sudý týden třída: ranní směna: odpolední směna: 1. Šárka Starková Mgr.Ivana Potyková 2. Eva Kubeczková Mgr.et Bc. Marcela Benková 3. Irena Funioková Bc.Nikola Šuláková Jitka Stejskalová dle potřeby Lichý týden třída: ranní směna. odpolední směna: 1. Mgr.Ivana Potyková Šárka Starková 2. Mgr.et Bc. Marcela Benková Eva Kubeczková 3. Irena Funioková Bc.Nikola Šuláková Jitka Stejskalová podle potřeby Od zřízena funkce asistenta pedagoga pro dítě se zdravotním postižením.

20 20 6. Vzdělávací obsah 6.1. priority ve vzdělávání Priority ve vzdělávání a z nich vyplývající aktuální pedagogické úkoly pro školní rok : Prohlubovat a rozšiřovat podmínky pro zaměření MŠ v rámci střednědobé koncepce na oblast environmentálního vzdělávání s cílem dosáhnout na titul Eko škola Realizovat akce školy, které se osvědčily a byly kladně hodnoceny Klást důraz na model předškolního vzdělávání osobnostně orientovaný (prožitkové učení) Do činností i akcí školy více zapojovat zákonné zástupce dětí Zvýšit kvalitu MŠ Zapojovat se do DVPP 6.2. rozpracování RVP PV do ŠVP: