GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GRAFICKÝ LOGO MANUÁL"

Transkript

1 GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

2 OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo 02 7 Monochromatická varianta loga logo 01 8 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo 02 9 Černobílá varianta loga logo Černobílá varianta loga doplněná o slogan logo Inverzní černobílá varianta loga logo Inverzní černobílá varianta loga doplněná o slogan logo Samostatná značka 14 Samostatná značka 15 Rozkres na pomocnou síť 16 Rozkres na pomocnou síť 17 Rozkres značky na pomocnou síť 18 Ochranná zóna loga 19 Ochranná zóna loga se sloganem 20 Ochranná zóna značky 21 Doporučené minimální velikosti 22 Doporučené minimální velikosti 23 Písmo 24 Doplňkové písmo 25 Barevnost 26 Aplikace loga na barevných podkladech a fotografii 27 Aplikace loga na barevných podkladech (povolené a zakázané varianty) 28 Aplikace loga na fotografii 29 Aplikace loga na fotografii 30 _ Vizitka 32 Konstrukce vizitky 33 Dopisní papír 34 Konstrukce dopisního papíru 35 Obálky 36 Konstrukce obálek 37 Složka 38 Konstrukce složky 39 Obal a potisk CD 40 Konstrukce obalu a potisku CD 41 Igelitová taška 42 Hrnek 43 Propiska 44 Označení souborů 45 GRAFICKÝ LOGO MANUÁL Tento materiál slouží jako základní informační zdroj o logu a jeho aplikacích, o budované vizuální identitě a s ní souvisejících grafických prvcích. Je vhodné se manuálu držet a tím zabránit možnému poškození nebo deformování navržené vizuální identity. Správné používání loga zaručuje jednotnou prezentaci ve všech oblastech a je důležitou součástí vytváření jednotného vizuálního stylu.

3 ZÁKLADNÍ VARIANTA LOGA LOGO 01 Hlavní a nejdůležitější změnou je nové písmo v odlišných poměrech oproti původní verzi loga. Pro jednotný vizuální styl MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA jsme zvolili rodinu písem DIN v řezu Bold, podtitul (slogan) je v řezu Regular. Změna nastala i v poměru značky a logotypu (textová část loga). Logo je mnohem čitelnější ZÁKLADNÍ VARIANTA LOGA DOPLNĚNÁ O SLOGAN LOGO 02 K logu je možno přiřadit i doplňkový text (slogan). Umístění sloganu je přesně definováno a barevně se chová stejně jako textová část loga (logotyp). i v malých velikostech. V kombinaci s ostatními grafickými značkami (např. program 4 rozvoje venkova, EU, Leader aj.) je mnohem výraznější a zřetelnější. 5

4 INVERZNÍ BAREVNÁ VARIANTA LOGA LOGO 01 Na podklad Pantone 446 lze využít inverzní barevnou podobu loga. Pokud má podklad jinou barvu, je nutné použít černobílou variantu loga. MONOCHROMATICKÁ VARIANTA LOGA DOPLNĚNÁ O SLOGAN LOGO

5 MONOCHROMATICKÁ VARIANTA LOGA LOGO 01 8 V případě, kdy není možné použít barevnou variantu loga, je navržena monochromatická varianta. Ta je vhodná např. pro inzerci v denících či v dalších periodických tiskovinách, jednoduchých reklamních či informačních tiskovinách apod. nebo tam, kde není možnost reprodukovat logo v barevné variantě. Jednobarevná varianta loga je v barvě Pantone 446. MONOCHROMATICKÁ VARIANTA LOGA DOPLNĚNÁ O SLOGAN LOGO 02 9

6 ČERNOBÍLÁ VARIANTA LOGA LOGO 01 Ukázka černobílého provedení loga. ČERNOBÍLÁ VARIANTA LOGA DOPLNĚNÁ O SLOGAN LOGO

7 INVERZNÍ ČERNOBÍLÁ VARIANTA LOGA LOGO 01 Inverzní černobílé logo by mělo být aplikováno vždy přehledně, čitelně a je důležité dodržovat ochrannou zónu a minimální velikosti. Za předpokladu dodržení čitelnosti a dostatečného kontrastu loga a pozadí. INVERZNÍ ČERNOBÍLÁ VARIANTA LOGA DOPLNĚNÁ O SLOGAN LOGO

8 Barevná inverzní značka Černobílá inverzní značka Monochromatická značka Černobílá značka SAMOSTATNÁ ZNAČKA V některých případech je možné využít samostatný grafický symbol (značku) bez typografie (logotypu). Pro značku je využit stylizovaný symbol ledňáčka. Ta je SAMOSTATNÁ ZNAČKA Barevná inverzní, monochromatická, černobílá a černobílá inverzní značka by měla být aplikována vždy přehledně, čitelně a je důležité dodržovat ochrannou zónu důležitým grafickým prvkem a platí na ni stejná pravidla jak pro logo. Je nutné a minimální velikost. Za předpokladu dodržení čitelnosti a dostatečného kontrastu doržet správnou barevnost, minimální doporučenou velikost i ochrannou zónu. značky a pozadí

9 ROZKRES NA POMOCNOU SÍŤ 16 Rozkres loga ve čtvercové síti definuje tvarovou a rozměrovou konstrukci. Pro správné proporce loga je nezbytné tuto konstrukci dodržovat. Ve čtvercové síti je vymezena základní jednotka (1). Od této jednotky se odvozují všechny následné rozměry. Rozkres není podkladem pro konstrukci značky. Ta je přesně definovaná v tomto manuálu a její datová podoba je součástí, viz. označení souborů na konci manuálu. ROZKRES NA POMOCNOU SÍŤ 17

10 ROZKRES ZNAČKY NA POMOCNOU SÍŤ OCHRANNÁ ZÓNA LOGA Ochranná zóna vymezuje prostor kolem loga, do kterého by neměly v žádném případě zasahovat jiné texty, obrázky, tvary a jiná loga. Ochranná zóna je definována ze základní jednotky X

11 OCHRANNÁ ZÓNA LOGA SE SLOGANEM OCHRANNÁ ZÓNA ZNAČKY Ochranná zóna vymezuje prostor kolem značky, do kterého by neměly v žádném případě zasahovat jiné texty, obrázky, tvary a jiná loga. Ochranná zóna je definována ze základní jednotky X

12 DOPORUČENÉ MINIMÁLNÍ VELIKOSTI Zmenšení pod tuto uvedenou hranici nevyhovuje z důvodu nepřesné reprodukce. Největší přípustná velikost není nijak omezena, za předpokladu zachování ochranné zóny. Jednotky jsou v milimetrech. DOPORUČENÉ MINIMÁLNÍ VELIKOSTI 22 23

13 DINCE Bold A BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuv wxyz (),.:* DINCE Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (),.:* DINCE Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (),.:* Calibri Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (),.:* Calibri Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz !?&%< (),.:* DINCE Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (),.:* PÍSMO Pro typografii loga jsme zvolili rodinu písem DIN v řezu Bold a pro slogan řez Medium. DOPLŇKOVÉ PÍSMO Pro doplňkové písmo je zvolen font Calibri. Tento systémový font je možno použít při hladké sazbě a zároveň také může nahrazovat funkci titulkového písma. Písmo je systémové, a proto je vhodné i pro sazbu běžného textu na webu nebo pro běžnou komunikaci s využitím kancelářských programů Microsoft Office

14 Pantone 446 CMYK 54/27/36/82 RGB 66/71/69 PRO WEB # Pantone 313 CMYK 100/0/11/2 RGB 0/142/188 PRO WEB #008ebc Pantone 151 CMYK 0/60/100/0 RGB 235/131/22 PRO WEB #eb8316 V aplikacích loga se přednostně používá barevný systém Pantone (barevně nejvěrnější tisk přímými barvami). Tam kde není možné tisk přímými barvami, je definován barevný systém CMYK, ten je však barevně odlišný. BAREVNOST Dalším krokem byla změna barevnosti. Původní logo obsahovalo čtyři barvy složené z barevného systému CMYK. My jsme barvy zredukovali na tři přímé barvy a vytvořili jednobarevnou verzi loga. Tímto krokem dosáhneme kvalitnější a v některých APLIKACE LOGA NA BAREVNÝCH PODKLADECH A FOTOGRAFII Barevnou variantu loga i značky lze použít jen na bílém nebo světlém pozadí, sytost podkladu by neměla přesáhnout 10 % hustoty barvy. Pak je nutné použít černobílou nebo černobílou inverzní variantu loga i značky. případech i levnější reprodukci. Značka má představovat stylizovaného ledňáčka. Proto jsme pro její lepší identifikaci upravili i barevnost, která je nyní více 26 charakteristická. 27

15 Zakázaná varianta. Barevné logo je možné použít jen na bílém, nebo světlém podkladu. Nedostatečný kontrast loga Zakázaná varianta. Barevné a pozadí. Tento způsob aplikace inverzní logo je možné použít jen loga není vhodný. na bar. podkladu Pantone 464.

16 Barevné logo lze aplikovat na barevnou fotografii pouze s bílým podkladovým obdelníkem. MERKANTILNÍ TISKOVINY POTISK CD REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

17 VIZITKA Vizitka je navržena jako jednostranná s volitelnou zadní stranou. KONSTRUKCE VIZITKY JMÉNO Dince Medium / Verzálky / velikost 8 b / proklad 11 b, POZICE Dince Velikost vizitky je mm a jednotky jsou v milimetrech. Regular / velikost 8 b / proklad 11 b, ADRESA Dince Regular / velikost 8 b / proklad Na přední straně vizitky jsou tři přímé barvy. Pantone 446, Pantone 313 a Pantone b, WEB Dince Medium / velikost 8 b / proklad 17 b. SLOGAN Dince Regular / Zadní strana je jednobarevná. velikost 7 b / proklad 11 b. SLOGAN NA ZADNÍ STRANĚ Dince Regular / velikost 9 b / proklad 11 b, OBECNĚ Zarovnání na levý praporek / prostrkání (v tis. emp) Jednotky jsou v milimetrech.

18 NÁZEV INSTITUCE Dince Bold / velikost 8 b / proklad 10 b, SLOGAN Dince Bold / velikost 7 b / proklad 10 b, ADRESA Dince Regular / Bold / velikost 8 b / proklad 10 b, WEB Dince Bold / velikost 7 b / proklad 13 b. OBECNĚ Zarovnání na levý praporek / prostrkání (v tis. emp) 0. Jednotky jsou v milimetrech. Zmenšeno na 75 %. DOPISNÍ PAPÍR Dopisní papír je navržen pro tři přímé barvy a dotisk potřebných informácí (text 35 a povinná loga) je v barevném profilu CMYK. Možnost tisknout na stolní tiskárně.

19 Obálka C5 Obálka DL OBÁLKY Ukázka navržené obálky. KONSTRUKCE OBÁLEK NÁZEV INSTITUCE Dince Bold / velikost 8 b / proklad 11 b, ADRESA Dince Regular / Bold / velikost 8 b / proklad 11 b, WEB Dince Bold / velikost 8 b / proklad 17 b. SLOGAN NA KLOPĚ Dince Regular / velikost 10 b / proklad 14 b. WEB NA KLOPĚ Dince Bold / velikost 8 b / proklad 14 b. OBECNĚ Zarovnání na levý praporek / prostrkání (v tis. emp) 0. Jednotky jsou v milimetrech

20 KONSTRUKCE SLOŽKY 39 PŘEDNÍ STRANA SLOGAN Dince Light / velikost 18 b / proklad 27 b, WEB Dince Bold / velikost 10 b / proklad 17 b. ZADNÍ STRANA NÁZEV INSTITUCE Dince Bold / velikost 9 b / proklad 12 b, OSTATNÍ INFORMACE, ADRESA Dince Regular / Bold / velikost 8 b / proklad 12 b, WEB Dince Bold / velikost 8 b / proklad 18 b. OBECNĚ Zarovnání na levý praporek / prostrkání (v tis. emp) 0. Jednotky jsou v milimetrech.

21 OBAL A POTISK CD 40 Ukázka potisku obalu a CD disku. KONSTRUKCE OBALU A POTISKU CD 41 WEB Dince Bold / velikost 9 b / proklad 17 b. OBECNĚ Zarovnání na levý praporek / prostrkání (v tis. emp) 0. Jednotky jsou v milimetrech.

22 HRNEK Ukázka aplikace loga na hrnek. Tvar ani velikost nejsou nijak definovány. Barevný potisk lze použít pouze na bílém hrnku. V případě jednobarevného potisku na bílém IGELITOVÁ TAŠKA 42 Na bílou igelitovou tašku je možné použít plnobarevný potisk nebo jen potisk v šedé, modré nebo oranžové barvě. Na modrou a oranžovou nebo šedou tašku je navržen potisk bílý. 43 hrnku je povoleno využít pouze základní firemní barvy a to buď modrou, oranžovou, nebo šedou. Je možné si zvolit hrnek v firemních barvách. Zde však potisk musí být jednobarevný a to v bílé barvě.

23 OZNAČENÍ SOUBORŮ Logo_mas_bar_01 Logo_mas_bar_02 Znacka_barevna Logo_mas_bar_inv_01 Logo_mas_bar_inv_02 Znacka_barevna Logo_mas_cb_01 Logo_mas_cb_02 Znacka_cb Logo_mas_bile_01 Logo_mas_bile_02 Znacka_bila Logo_mas_monochr_01 Logo_mas_monochr_02 Znacka_monochromaticka PROPISKY Ukázka aplikace na propisce. Tvar ani velikost těchto reklamních předmětů nejsou nijak definovány jen je důležité dodržet barevnost a řídit se těmito ukázkami a pravidly aplikace loga a značky popsané v tomto manuálu. 44

24 SOUČÁSTÍ TOHOTO LOGO MANUÁLU JE PŘILOŽENÉ CD S VEŠKERÝMI VEKTOROVÝMI PODKLADY.

25 DOLNÍ NÁMĚ STÍ 23, OLOMOUC , , DESIGN HERYNEK.COM, 2013