N á v o d. I n s t a t O n l i n e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N á v o d. I n s t a t O n l i n e"

Transkript

1 Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben

2 Obsah 1. Úvod Definice základních termínů Přihlášení... 5 Změna hesla... 6 Zapomenuté heslo... 7 Změna údajů o uživateli... 8 Vstup do aplikace po přihlášení Zpravodajská jednotka Odesílatel Změna nastavení jazyka Kmenová data... 9 Editace typů a stavů zpravodajské jednotky Nové hlášení Výběr sazebníkového kódu zboží a statistického znaku Přepočet kurzu Práce se šablonami Import Importní limit Odeslání Přehled hlášení Přehled zpráv Postupy častých operací Vytvoření negativního hlášení Oprava již vytvořeného neodeslaného hlášení Oprava již vytvořeného odeslaného hlášení přijatého centrem Intrastatu Smazání již vytvořeného odeslaného hlášení přijatého centrem Intrastatu Oprava již vytvořeného odeslaného hlášení odmítnutého centrem Intrastatu Smazání již vytvořeného odeslaného hlášení odmítnutého centrem Intrastatu Postup při zpracování zprávy, která je ve stavu 7 - chyba při přijímání odpovědi Vytvoření zálohy Nápověda

3 1. Úvod Internetová aplikace pro sběr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie Pro usnadnění zpracování dat osobami odpovědnými za poskytování informací dle čl.7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004, dle Celního zákona a Vyhlášky 201/2005 Sb. v platném znění, byla Generálním ředitelstvím cel ve spolupráci s Českým statistickým úřadem vyvinuta aplikace InstatOnline, umožňující sběr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie. Takto shromážděná data jsou následně zasílána Českému statistickému úřadu. Aplikace je určena především pro malé a střední firmy. Cílem této dokumentace je pomoci Vám při užívání aplikace InstatOnline. Přesnější informace o zasílání dat najdete přímo na Internetu na adrese Softwarové požadavky, které má aplikace Instant Online na váš systém, vycházejí z potřeby instalace prohlížeče Microsoft Explorer verze 6.0 a vyšší a v případě elektronického podepisování s nainstalovaným prvkem active X viz kapitola 7 Odeslání poslední odstavec. Data jednotlivých hlášení mohou být zadávána buď manuálně nebo importována do aplikace InstatOnline z jiných programů. K dispozici je import ve formátu CSV-souboru (Comma Separated Values). Tento import je ovšem z technických důvodů omezen na určitý maximální počet vět měsíčně (300). Proto doporučujeme při větším objemu dat využít buď komerčního software k podání přes Portál veřejné správy, nebo Celní správou dodávaného nástroje Instat Import, který je třeba instalovat na vlastním PC a který umožní pouze importy dat rovněž přes PVS bez využití komerčního software. InstatOnline obsahuje funkce pro ověření správnosti dat. Vámi zadaná nebo nahraná (importovaná) data budou automaticky ověřena a chyby zobrazeny. Mimo to je v aplikaci k dispozici především číselník kódů zboží (ekvivalent TARICu pro Intrastat) a řada zobrazení pomocí zadaných filtrů, které Vám pořizování hlášení usnadní. Ke změnám tohoto manuálu dochází vždy při zásadnějších změnách v aplikaci, na drobné úpravy upozorňujeme na našich webových stránkách (www.cs.mfcr.cz v položce menu Clo, daně, obchod se zbožím/intrastat). Pro poskytnutí pomoci při k používání aplikace slouží Helpdesk Intrastatu se sídlem v Olomouci, který funguje od pondělka do pátku, od 7.00 do (tel ). Kontaktujte jej, pokud budete mít problémy při užívání aplikace nebo jestliže se objeví chyby v aplikaci. Další informace získáte na GŘC (tel: ), případně přímo na místně příslušném celním úřadě. 2. Definice základních termínů Zpravodajská jednotka (dále ZJ) Právnická nebo fyzická osoba, zaregistrovaná v ČR k DPH, která odesílá zboží do jiného členského státu nebo z takového státu zboží přijímá a může jí vzniknout povinnost poskytovat do Intrastatu stanovené údaje o zboží odeslaném do jiného členského státu nebo přijatém z jiného členského státu. ZJ se registruje na místně příslušném celním úřadě k odesílání hlášení přes InstatOnline (případně, je-li 3

4 zastupována, ji může registrovat zástupce, vybavený plnou mocí) Žádostí, která obsahuje údaje o ZJ, a v případě, že chce používat elektronický podpis, též veřejnou část certifikátu a platný . Zástupce Odesilatel Výkaz (výkaz pro Intrastat) Příslušný celní orgán Referenční období Intrastat Osoba zplnomocněná ZJ k podávání výkazů Intrastatu jménem zastupované ZJ. Také zástupce se registruje (pokud ještě není) na svém místně příslušném CÚ jako třetí strana. Údaje o zastupování jsou součástí Žádosti ZJ, která obsahuje údaje o ZJ a údaje o zástupci, především jeho ovou adresu a veřejnou část jeho podpisového certifikátu. Odesilatelem je ZJ nebo zástupce, pokud je oprávněn zpracovat a odeslat výkaz pro Intrastat a je zaregistrován na CÚ. Měsíční výkaz (soubor hlášení, vět) pro Intrastat obsahuje předepsané údaje o odeslání zboží do jiného členského státu nebo přijetí z takového státu. Místně příslušný celní úřad, kterému zpravodajská jednotka podle svého sídla předává údaje do Intrastatu. Kalendářní měsíc, za který jsou do Intrastatu vykazovány údaje o odeslání zboží do jiného členského státu nebo o přijetí zboží z jiného členského státu. Je to měsíc, ve kterém odesílatel skutečně odeslal z ČR nebo příjemce skutečně přijal do ČR předmětné zboží. Stejně tak ale může být referenčním obdobím také kalendářní měsíc, ve kterém zpravodajské jednotce (osobě registrované k DPH) vznikla povinnost přiznat DPH při pořízení zboží z jiného členského státu nebo přiznat uskutečnění dodání zboží do jiného členského státu, pokud tento měsíc povinnosti k přiznání je měsíc následující po měsíci odeslání nebo přijetí zboží. Statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy při vnitrounijním obchodu Hlášení (věta) Část měsíčního výkazu pro Intrastat obsahující předepsané údaje o odeslání zboží do jiného členského státu nebo přijetí zboží z takového státu předávaný celním orgánům na stanoveném tiskopise nebo ve stanovené elektronické podobě. V aplikaci též označována jako "deklarace". Negativní hlášení (věta) V případě, že zpravodajská jednotka, která je povinna pravidelně měsíčně předávat výkazy pro Intrastat o přijetí anebo odeslání zboží, v některém měsíci žádnou 4

5 transakci nerealizuje, je povinna předat příslušnému celnímu orgánu o této skutečnosti negativní hlášení. Negativní hlášení se předává zvlášť za přijetí zboží a zvlášť za jeho odeslání ve stejných termínech jako běžný výkaz. Mazací hlášení (věta) Opravné hlášení (věta) Zpráva Pozice Pohyby věty Hlášení s funkcí Mazací odkazuje na odeslané hlášení, které bylo přijato centrem Intrastatu a které chcete smazat. Hlášení s funkcí Oprava odkazuje na odeslané hlášení, které bylo přijato centrem Intrastatu a které chcete opravit. Soubor hlášení (vět) odesílaných aplikací InstatOnline do zpracovatelského centra Intrastatu. Pořadí věty ve zprávě. Je jedinečné pro každou ZJ a referenční období. S větami v různých stavech lze provádět pouze určité operace: Po vytvoření věty lze větu zobrazit, lze ji upravovat, smazat nebo odeslat. Je-li věta smazána, nelze se k ní již vrátit. Jakmile je věta odeslána, je ji možno zobrazit, ale nelze ji již upravovat. To je možné až po přijetí nebo odmítnutí věty centrem Intrastatu. Po odeslání věty se zobrazí, zda byla věta přijata či odmítnuta centrem Intrastatu. Pokud byla věta přijata, je možné větu zobrazit a lze ji také upravit či smazat. V tomto případě bude upravovaná nebo mazaná věta nahrazena novou větou s funkcí oprava resp. mazací a tato věta musí být znovu odeslána. Je-li věta centrem Intrastatu odmítnuta, lze ji zobrazit, opravit a odeslat znovu. Odmítnutou větu je také možné smazat. V tomto případě není vygenerována mazací věta a není tedy třeba ji odesílat. 3. Přihlášení Po spuštění aplikace InstatOnline se zobrazí přihlašovací dialogové okno, do něhož uživatel zadá svou ovou adresu a přidělené heslo. Při zadávání hesla je třeba rozlišovat velká a malá písmena. Pokud se přihlášení opakovaně nedaří, je třeba vyžádat si opakované zaslání hesla pomocí funkce "Zaslat heslo". Při prvním přihlašování do aplikace je třeba postupovat následovně: Nejprve klikněte na tlačítko "Zaslat heslo". V dialogu, který se zobrazí, vyplňte svou ovou adresu, přepište text (číslice), který se zobrazuje na obrázku pod dialogem, a klikněte na tlačítko Odeslat. Do Vaší ové schránky bude doručeno heslo pro přístup do aplikace, které si 5

6 můžete následně změnit v hlavním menu webových stránek Celní správy (http://www.cs.mfcr.cz) pod odkazem Změna hesla. Volby "Pamatovat moje ověření" a "Nová registrace" nejsou pro aplikaci Instat Online určeny, nepoužívejte je. Obr. 1. Přihlašovací obrazovka Změna hesla Uživatel má po přihlášení možnost změnit si své heslo prostřednictvím formuláře Změna hesla, který lze vyvolat z hlavního menu webových stránek Celní správy (http://www.cs.mfcr.cz) pod odkazem Změna hesla. Nastavení omezení hesla (délka, povolené znaky atd.) je řízeno nastavenou politikou Active Directory. Odkaz na změnu hesla je zobrazen pouze přihlášenému uživateli a nachází se pod tlačítkem Odhlásit v hlavním menu výše uvedené stránky. Při zadávání nového hesla je průběžně, po libovolné změně, prováděna kontrola hesla vůči vyjmenovaným kritériím, které musí každé heslo splňovat. Výsledek této kontroly je zobrazován pod polem pro zadání nového hesla. Pokud heslo nesplňuje všechny kontrolované kritéria, není možné formulář úspěšně odeslat a heslo se tedy nezmění. 6

7 Obr. 1a Změna hesla Zapomenuté heslo V případě, že uživatel zapomene heslo, může si jej nechat zaslat na svou ovou adresu kliknutím na odkaz Zaslat heslo na přihlašovací stránce. Obr. 1b Zapomenuté heslo Uživateli není z bezpečnostních důvodů zasláno heslo původní, nýbrž nové - systémem náhodně vygenerované. Po přihlášení si pak uživatel heslo může znovu změnit. Jako ochrana proti zneužití tohoto principu ke strojové změně hesel pomocí robotů slouží náhodně generované číslo, které se zobrazí ve formě obrázku na formuláři. Toto číslo je nutné vložit do potvrzovacího pole Vložte text z obrázku. Bez jeho správného zadání není možné heslo změnit. 7

8 Změna údajů o uživateli Přihlášený uživatel má rovněž možnost provést i změnu svého jména, které se zobrazuje vpravo nahoře - v záhlaví obrazovky Portálu Celní správy (Obr. 1c Záhlaví portálové stránky se jménem přihlášeného uživatele). Obr. 1c Záhlaví portálové stránky se jménem přihlášeného uživatele Formulář pro změnu uživatelských údajů lze spustit kliknutím na odkaz Úprava profilu v hlavním menu portálu Celní správy vlevo, případně také kliknutím na zobrazené jméno uživatele v záhlaví obrazovky. Kromě stávajícího jména uživatele se zobrazí i uživatele a datum, kdy byl účet vytvořen (viz Obr. 1d Změna údajů o uživateli). Po provedení změn a kliknutí na tlačítko Uložit dojde k aktualizaci účtu. Nové jméno v záhlaví stránky se zobrazí až po obnovení (refresh) stránky. Jedná se pouze o přihlašovací údaje, které nemají vliv na samotná data Intrastatu. Obr. 1d Změna údajů o uživateli Vstup do aplikace po přihlášení V případě úspěšného přihlášení se zobrazí údaje o uživateli - jméno, DIČ a jeho role v systému. Zkontrolujte, zda pole DIČ a Role odpovídají Vašim údajům. Pokud ano, klepněte na tlačítko Vstoupit. V opačném případě nevstupujte a kontaktujte HelpDesk - aktuální kontaktní údaje jsou dostupné na www stránkách Obr. 2. Obrazovka s kontrolou údajů o uživateli 8

9 Po přihlášení se zobrazí stránka přehledu hlášení (viz níže), obsahující v horní části vodorovné menu s hlavní nabídkou funkcí aplikace. Dostupné funkce se liší v závislosti na roli přihlášeného uživatele Zpravodajská jednotka Pro uživatele v roli zpravodajské jednotky jsou veškeré údaje k dispozici pouze pro čtení a každá zpravodajská jednotka může zobrazit pouze vlastní údaje. Uživatel přihlášený jako ZJ tedy nemůže ani pořizovat nebo importovat hlášení, ani zobrazit přehled sestavených zpráv. Tomu odpovídá i obsah hlavní nabídky aplikace, kde jsou dostupné pouze ty funkce aplikace, ke kterým má uživatel v roli ZJ přístup (viz obr. 3). Obr.3. Hlavní nabídka při přihlášení jako zpravodajská jednotka 3.2. Odesílatel Uživatel v roli odesílatele má plný přístup k funkcím aplikace. Tomu odpovídá i obsah jemu zobrazené hlavní nabídky, která obsahuje volby pro všechny funkce aplikace (viz obr. 3a). Obr.3a. Hlavní nabídka při přihlášení jako odesilatel 3.3. Změna nastavení jazyka Aplikace může komunikovat s uživatelem v češtině nebo v angličtině. Primární nastavení jazyka závisí na nastavení www prohlížeče (Nástroje -> Možnosti Internetu - >Obecné -> Jazyky), je však možné jazyk změnit kliknutím na volbu "English version" (eventuálně v anglické verzi "Česká verze") v pravé horní části stránky. Aplikace si nastavení zapamatuje i pro příští spouštění. 4. Kmenová data Funkce Kmenová data slouží k úpravám údajů o odesílateli a zpravodajských jednotkách. Po klepnutí na odkaz Kmenová data v menu aplikace se zobrazí tento formulář: 9

10 Obr. 4. Kmenová data V levé části obrazovky vyberte, zda chcete editovat údaje o zástupci (resp. odesílateli), nebo o zpravodajské jednotce. V případě editace údajů zpravodajské jednotky vyberte ZJ, jejíž údaje chcete editovat, v zobrazeném seznamu. V polích v pravé části obrazovky můžete upravit údaje o zástupci (odesílateli) nebo o ZJ, přičemž platí následující pravidla: - DIČ nelze editovat; - číslo úřadu můžete vybrat z rozbalovacího seznamu; - všechna pole musí být pro ZJ povinně vyplněna vyjma položky Fax, pro odesílatele je povinné pouze pole Název firmy - typ firmy: viz podrobný popis níže; - pokud vyplníte ovou adresu, musí být v korektním tvaru. Pokud je některý údaj zadán nesprávně nebo je povinný a přitom není vyplněn, zobrazí se vpravo od pole červená chybová hláška a při pokusu o uložení se zobrazí okénko s chybou. Po zadání všech dat klepněte na tlačítko Uložit v pravé dolní části hlavní obrazovky Kmenová data. Uživatelé v roli ZJ nemají možnost výběru v levé části formuláře a mohou pouze zobrazit svá data bez možnosti jejich editace. Editace typů a stavů zpravodajské jednotky Je-li k editaci vybrána zpravodajská jednotka, zobrazí se na obrazovce Kmenová data řádek Typ zpravodajské jednotky. Chcete-li údaj upravit, klepněte na tlačítko Změnit. 10

11 Obr. 5. Kmenová data přehled typů a stavů zpravodajské jednotky Pod nadpisem Editace typů zpravodajské jednotky je zobrazeno DIČ vybrané ZJ. Pod nadpisem Období vyberte z rozbalovacího seznamu požadovaný rok. Klepnutím na tlačítko Odeslat dotaz zobrazíte přehled typů a stavů zpravodajské jednotky v jednotlivých měsících zadaného roku. Klepnete-li na tlačítko Upravit nalevo od názvu měsíce, můžete pro tento měsíc vybrat z rozbalovacích seznamů jiný typ firmy. Status ZJ se zobrazuje ve formě dvoumístného kódu s následujícími významy: 11 aktivní 13 nedostupný 22 neaktivní 23 ukončil vykazování 98 jednorázové (příležitostné) vykázání 11

12 Obr. 6. Kmenová data editace typu ZJ, úpravy Rozbalovací seznam umožňuje vybrat z následujících typů firmy: přijetí i odeslání pouze přijetí pouze odeslání Po výběru typu firmy klepněte na odkaz Uložit v levé části obrazovky na řádku příslušného měsíce. Chcete-li výběr zrušit, klepněte na odkaz Storno. Klepnutím na tlačítko Zpět zobrazíte opět hlavní obrazovku Kmenová data. 5. Nové hlášení Po klepnutí na odkaz Nové hlášení se zobrazí následující formulář, umožňující ruční pořízení nového hlášení. Tato funkce je dostupná pouze odesílateli. 12

13 Obr. 7. Nové hlášení V části Referenční období zadejte rok a měsíc, za který hlášení vyplňujete. Údaje vyberte z rozbalovacího seznamu, který zobrazíte klepnutím na tlačítko se šipkou dolů vedle pole pro zadání příslušného údaje. Zkontrolujte, zda je v části Zpravodajská jednotka zadána zpravodajská jednotka, za kterou bude hlášení vyplňováno. Pokud není zadána příslušná zpravodajská jednotka nebo pokud není zadána žádná ZJ, klepněte na tlačítko Změnit zprav. jednotku. Zobrazí se dialog Výběr zpravodajské jednotky. V něm označte požadovanou ZJ v seznamu. V pravé části obrazovky můžete zkontrolovat kontaktní údaje každé ZJ. Po označení ZJ klepněte na tlačítko Vybrat. Zvolená ZJ bude přenesena do části Zpravodajská jednotka na obrazovce Nové hlášení. 13

14 Obr. 8. Nové hlášení Výběr zpravodajské jednotky V části Hlášení vyberte, zda jde o přijetí, nebo odeslání, a z rozbalovacího seznamu vyberte typ věty. V závislosti na směru a typu věty vyplňte ostatní aktivní textová pole v této části - všechna se vyplňují výběrem z rozbalovacího menu. Neaktivní pole jsou označena šedou barvou. Tato pole se na daný směr a typ věty nevztahují, nelze je tedy vyplnit. V části Zboží zadejte do prvního pole sazebníkový kód zboží. Do druhého pole zadejte statistický znak - vyplňuje se jen u vybraných typů zboží specifikovaných v příloze 6 příručky k systému Intrastat. Klepnutím na tlačítko Zkontrolovat můžete ověřit, zda jste zadali skutečný sazebníkový kód, případně statistický znak. Je-li zadán kód, který v seznamu kódů neexistuje, je po klepnutí na tlačítko Zkontrolovat smazán. Výběr sazebníkového kódu zboží a statistického znaku Pokud nechcete zadávat sazebníkový kód a statistický znak ručně, klepněte na tlačítko Vybrat vedle pole Sazebníkový kód zboží. Zobrazí se následující dialog: Obr. 9. Nové hlášení Výběr sazebníkových kódů zboží V dialogu Výběr sazebníkových kódů zboží zadejte do polí Číslo zboží nebo Označení příslušný kód, resp. název nebo jeho část, kterou chcete vyhledat. Pole můžete ponechat i nevyplněná. V poli Počet záznamů na stránku vyberte, kolik záznamů se má zobrazit na jedné 14

15 stránce, a klepněte na tlačítko Vyhledat. Zobrazí se seznam zboží odpovídajícího zadání - viz obrázek. Obr. 10. Nové hlášení Výběr sazebníkových kódů zboží, zobrazení seznamu V seznamu se zobrazí číslo zboží, měrná jednotka a označení zboží. Seznam můžete procházet klepnutím na čísla stránek v levé dolní části seznamu. Zobrazuje se vždy jedna stránka seznamu s odkazy na dalších 10 stran. Po klepnutí na odkaz " ", uvedený za čísly stránek, můžete procházet následujících 10 stran seznamu, po klepnutí na odkaz " ", uvedený před čísly stránek, můžete procházet předchozích 10 stran seznamu. Požadované zboží zvolíte klepnutím na tlačítko Vybrat v příslušném řádku. Údaje budou přeneseny do hlášení na obrazovce Nové hlášení. Statistický znak se po výběru zboží doplní automaticky - vyplňuje se pouze u vybraných typů zboží specifikovaných v příloze 6 příručky k systému Intrastat. Na obrazovce Nové hlášení poté ručně vyplňte pole Vlastní hmotnost, Množství v MJ a Fakturovaná hodnota. Jednotka množství se zobrazí automaticky po kontrole nebo výběru sazebníkového kódu zboží. V případě výběru zboží s neurčenou doplňkovou MJ je pole Množství v MJ neaktivní, vyplní se automaticky nulovou hodnotou. Část Poznámky je určena pro doplňující poznámky. Přepočet kurzu Aplikace umožňuje zadat fakturovanou hodnotu také ve vybrané cizí měně a nechat jí automaticky přepočíst dle příslušného kurzu. Kurz se převezme z platného kurzovního lístku z databáze Celní správy, přičemž platí, že: - při podávání za aktuální období (tj. podáváte-li za březen a je březen) se bere kurz platný v den podání - při podávání za dřívější období se bere poslední platný kurz tohoto období. 15

16 Přepočet kurzů se uvede v chod výběrem měny, ze které chcete fakturovanou hodnotu přepočíst, z výklopného menu pod popiskou "Fakturovaná hodnota". Vyberete-li jinou měnu než českou korunu, zpřístupní se pole "Fakturovaná hodnota v cizí měně", do kterého lze zadat částku v cizí měně s přesností na dvě desetinná místa. Po kliknutí na tlačítko "Přepočítat" dojde k přepočtu a výsledná hodnota se vloží do pole "Fakturovaná hodnota". Práce se šablonami Při pořizování nových hlášení je možné využít funkce aplikace pro práci se šablonami a hlášení s často se opakujícími údaji nechat předvyplnit ze šablony. Tyto šablony si však uživatel musí nejprve sám vytvořit. Upozornění: pro práci se šablonami je třeba, aby byla vybrána zpravodajská jednotka, za kterou se podává. Vytvoření šablony Na stránce pro vkládání hlášení standardním způsobem vyplňte hlášení, resp. ty údaje z něj, které chcete uložit do šablony (nemusí být vyplněna všechna pole), a klikněte na tlačítko "Uložit jako šablonu", které je vpravo dole pod tlačítkem "Uložit". Budete vyzváni k zadání názvu šablony (viz obr.). Po uložení je možné vrátit se zpět na nové hlášení nebo zobrazit seznam šablon. Obr. 10a - vytvoření nové šablony - zadání názvu Obr. 10b - hlášení po vytvoření nové šablony Výběr šablony, editace a smazání Na stránce pro vkládání hlášení nejprve vyberte zpravodajskou jednotku, potom klikněte na tlačítko "Použít šablonu" (vpravo pod tlačítkem "Změnit zpravodajskou jednotku"). Zobrazí se seznam šablon připravených pro vybranou zpravodajskou jednotku (název šablony a vybrané atributy - směr, země, zboží) - viz obrázek. Kliknutím na odkaz "Použít šablonu" vyberete šablonu a údaje z ní se aplikují do nového hlášení. Kliknutím na odkaz "Upravit" vstoupíte do editace šablony, klinutím na odkaz "Smazat" vybranou šablonu vymažete. Obr. 10c - výběr šablony ze seznamu 16

17 Chcete-li hlášení vymazat, klepněte na tlačítko Vymazat formulář v levé dolní části obrazovky. Klepnutím na toto tlačítko vymažete pole v částech Hlášení, Zboží a Poznámky. Pole v částech Referenční období a Zpravodajská jednotka zůstanou vyplněna naposled zadanými údaji. Chcete-li hlášení uložit, po vyplnění všech aktivních polí klepněte na tlačítko Uložit v pravé dolní části obrazovky. Pokud nejsou vyplněna všechna aktivní pole nebo je některé pole vyplněno nesprávně, budete vyzváni k tomu, abyste hlášení opravili či doplnili. Pole s chybějícími nebo chybnými údaji budou označena červenou barvou - viz obrázek: Obr. 11. Nové hlášení nedostatečné vyplnění formuláře. Pole s chybějícími údaji jsou označena červenou barvou, je zobrazena chybová zpráva. V některých případech se mohou chybové zprávy zobrazit také v následujícím formátu: 17

18 Obr. 12. Nové hlášení - obrazovka při zjištění chyby ve vyplnění. Po uložení hlášení se zobrazí zpráva Hlášení bylo úspěšně uloženo do databáze. Obr. 14. Nové hlášení zpráva o úspěšném uložení hlášení Klepnutím na tlačítko Nové hlášení vstoupíte do zadávání dalšího hlášení do prázdného formuláře. Klepnutím na tlačíto Nové s převzetím vstoupíte do zadávání dalšího hlášení, ve kterém budou vyplněny údaje z předešlého hlášení vyjma vlastní hmotnosti, množství a fakturované hodnoty. Klepnutím na tlačítko Přehled hlášení zobrazíte obrazovku Přehled hlášení. Změna zpravodajské jednotky: Pokud pokračujete ve vkládání nových hlášení, avšak pro jinou zpravodajskou jednotku, je třeba změnit ZJ. V části Zpravodajská jednotka 18

19 klepněte na tlačítko Změnit zprav. jednotku. V levé části obrazovky vyberte zpravodajskou jednotku a klepněte na tlačítko Vybrat. 6. Import Tato funkce je určena pro import souboru s hlášeními z externích systémů. Funkce je dostupná pouze uživatelům v roli odesilatele. Soubor musí být v odpovídajícím tvaru a formátu CSV (viz Technická dokumentace k Instat Online dostupná na www stránkách HelpDesku) a musí mít příponu ZIP nebo GZIP. Formulář pro import souborů má následující podobu: Obr. 15. Import souborů Do pole Soubor.zip nebo.gzip je třeba zadat název souboru, případně je možné klepnout na tlačítko Procházet a soubor vybrat. Do pole Oddělovač zadejte znak, který v importovaném souboru slouží k oddělování jednotlivých hodnot. Po vyplnění obou polí klepněte na tlačítko Import. Import může trvat několik minut. Importní limit Vzhledem k tomu, že importem rozsáhlých souborů přes www rozhraní dochází k velkému zatížení aplikace, není možné přes aplikaci Instat Online importovat více než 300 vět za měsíc. Pro import větších souborů je nutné použít buď aplikaci Instat Import, poskytovanou bezplatně Celní správou, nebo software komerčních výrobců, který s Intrastatem komunikuje přes Portál veřejné správy. Importní limit funguje tak, že počty hlášení, která importujete, se od limitu odečítají, a pokud se pokoušíte importovat soubor s počtem hlášením vyšším, než je zbývající limit, je celý odmítnut. Pokud je však soubor kvůli chybě odmítnut, limit se nesnižuje. Limit se nastavuje zpět nahodnotu 300 záznamů ke každému 1. dni v měsíci. Ve výjimečných případech je možné požádat Helpdesk Intrastatu o jednorázové navýšení limitu. Helpdesk může po posouzení žádosti limit navýšit. 7. Odeslání Tato funkce slouží k odeslání nově zadaných, opravných a mazacích hlášení do centra Intrastatu. Klepnutím na odkaz Odeslání zobrazíte následující formulář: 19

20 Obr. 16. Odeslání Před zahájením odesílání zkontrolujte, zda je správně vyplněn název a DIČ odesilatele v části Odesilatel. Odeslání zprávy pak probíhá v několika krocích: Krok 1 - výběr rozsahu odesílání: Nejprve zvolte, zda chcete odeslat všechna neodeslaná hlášení, nebo hlášení jen za jedno referenční období. Ve druhém případě (tj. jedno období) vyberte z rozbalovacích seznamů rok a měsíc. Potom klepněte na tlačítko Zobrazit. Obr. 17. Odeslání výběr zpráv Zobrazí se seznam ZJ, které odpovídají zadání (tj. za zadané období pro ně existují neodeslaná hlášení), a tyto podrobnosti o každé ZJ: Zpravodajská jednotka název zpravodajské jednotky DIČ DIČ zpravodajské jednotky Počet vět Počet hlášení ZJ, která budou ve zprávě obsažena. Fakt. hodnota přijetí suma fakturované hodnoty dovezeného zboží vykázaného v hlášeních v rámci zprávy Fakt. hodnota odeslání suma fakturované hodnoty vyvezeného zboží vykázaného v hlášeních v rámci zprávy 20

21 Hmotnost přijetí suma hmotnosti dovezeného zboží vykázaného v hlášeních v rámci zprávy Hmotnost odeslání suma hmotnosti vyvezeného zboží vykázaného v hlášeních v rámci zprávy Krok 2 - výběr ZJ: Vyberte ZJ, jejíž hlášení chcete ve zprávě odeslat, klepnutím na přepínač, který se nachází zcela vlevo na řádku dané ZJ. V případě, že zprávu nechcete podepsat elektronickým podpisem, proveďte pouze krok 3. Pokud zprávu chcete podepsat, proveďte kroky 4-6 Krok 3 - odeslání bez elektronického podpisu: Pokud zprávu nechcete podepsat, vyberte v části Elektronický podpis možnost Nepodepsat zprávu a klepněte na tlačítko Odeslat vybrané. Zobrazí se zpráva Zpráva byla vygenerována a probíhá její odeslání. Krok 4 - elektronický podpis: Pokud chcete zprávu podepsat, vyberte v části Elektronický podpis možnost Podepsat zprávu. Klepněte na tlačítko Odeslat vybrané. V případě, že je tato operace na daném počítači prováděna poprvé, je možné, že se objeví chybové hlášení "ActiveX prvek pro podepisování není nainstalován, nebo je podpora ActiveX ve vašem prohlížeči vypnuta. Zpráva nebude korektně odeslána." spolu s tlačítkem Instalovat. Kliknutím na toto tlačítko lze prvek nainstalovat a poté pokračovat v podepsání a odeslání zprávy. Instalaci provedete v následujících krocích (viz obr. 18): - po kliknutí na tlačítko instalovat se v prohlížeči otevře nová stránka a spustí se instalace - v dialogovém okně budete vyzváni k souhlasu s instalací komponenty (dotaz "Do you want to install this software?" potvrďte kliknutím na "OK") - úspěšná instalace bude potvrzena hlášením "ActiveX prvek je korektně nainstalován". Možné problémy s instalací ActiveX prvku kvůli zabezpečení prohlížeče lze zkusit řešit pomocí změny nastavení prohlížeče: ve volbě Nástroje (Tools) - Možnosti Internetu (Internet options) na záložce Zabezpečení (Security) a volbě Důvěryhodné stránky (Trusted sites) přidejte do seznamu důvěryhodných stránek adresu https://www.cs.mfcr.cz/. 21

22 Obr Instalace ActiveX prvku pro podepisování Pokud je prvek instalován a přesto se elektronicky podepsanou zprávu nedaří odeslat, zkontrolujte, zda je ve vašem www prohlížeči povoleno spouštění ActiveX prvků (volbami Nástroje - Možnosti Internetu - Zabezpečení - Internet - Vlastní úroveň - Ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in - Spouštět ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in - Povolit (tento popis odpovídá českému MSIE 6.0). Analogicky, pokud se nedaří prvek instalovat, je třeba povolit instalaci prvků ActiveX. V případě přetrvávajících potíží se obraťte na Helpdesk na webu Celní správy - kontakt viz 22

23 Obr. 19. Odeslání zadání hash kódu certifikátu pro podpis Krok 5 - výběr certifikátu: Pokud je ActiveX prvek pro podepisování instalován, lze pokračovat v odesílání zprávy zadáním, resp. výběrem hash kódu certifikátu. V okně Hash kód certifikátu pro podpis klepněte na tlačítko se znakem " ", v zobrazeném okně vyberte požadovaný hash kód certifikátu a klepněte na tlačítko OK. Obr. 20. Odeslání výběr hash kódu certifikátu pro podpis Krok 6 - odeslání: Po vyplnění pole Hash kód certifikátu pro podpis klepněte na tlačítko Podepsat a odeslat. Zobrazí se zpráva Zpráva byla vygenerována a probíhá její odeslání. Obr. 21. Odeslání odeslání zprávy Zda se odeslání zdařilo, ověříte v Přehledu hlášení - viz kapitola Přehled hlášení Po klepnutí na odkaz Přehled hlášení v hlavním menu aplikace se zobrazí obrazovka Výběrová kritéria filtr. Ve formuláři je možné zadávat kritéria pro vyhledání požadovaných hlášení. 23

24 Obr. 23. Přehled hlášení V levé části obrazovky lze vyplňovat následující pole: Identifikátor zprávy identifikační číslo přidělené zprávě centrem Intrastatu. Pozice: Od a Do pořadí hlášení v seznamu v daném měsíci Období: Měsíc a Rok období, za které chcete hlášení zobrazit (měsíc a rok vyberte z rozbalovacích seznamů) Zprav. jednotka (ZJ lze vybrat klepnutím na odkaz Vybrat v pravé části řádku Zprav. jednotka za textovým polem) Poznámka V pravé části obrazovky lze vyplňovat následující pole: Fakt. hodnota fakturovaná hodnota hlášení. V prvním poli vyberte z rozbalovacího seznamu matematický operátor (=, >, <, >=, <=), do druhého pole zadejte hodnotu, s níž má být položka porovnávána. Status vyberte z hodnot (Jakýkoliv), Nová, Odeslaná, Přijatá, Odmítnutá. Sazebníkový kód sazebníkový kód lze zadat ručně nebo jej můžete vybrat klepnutím na odkaz Vybrat. Ve druhém případě postupujte stejně jako v kapitole 5, odstavec "Výběr sazebníkového kódu zboží". Směr v rozbalovacím seznamu vyberte z hodnot Přijetí i odeslání, Přijetí, Odeslání. Zaškrtnete-li políčko Součet položek - Celková hmotnost, fakturovaná hodnota a množství v pravém sloupci nahoře, bude se na konci výsledného přehledu hlášení zobrazovat okénko s hodnotami těchto veličin sumarizovanými za hlášení odpovídající výběru. 24

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Nastavení prohlížeče Internet explorer

Nastavení prohlížeče Internet explorer WEBOVÁ APLIKACE PPL Nastavení prohlížeče Internet explorer Otevřete si Internet Explorer a zadejte adresu aplikace http://klient.ppl.cz Zvolte menu "Nástroje" a pak "Možnosti internetu". Následně vyberte

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ 20. 1. 2012 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

1.0.27. první veřejná verze 1.0.28

1.0.27. první veřejná verze 1.0.28 1.0.27 první veřejná verze 1.0.28 ODSTRANĚNÍ KRITICKÝCH CHYB - chyba ("Input string was not in a correct format") v případě nestandartních jazykových nastavení v operačním systému (následek: nemožnost

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace 1. Obecné informace... 1 2. Žádost o přílohu č. 2... 2 3. Vyplnění a odeslání přílohy č. 2 k podpisu do VZP... 3 4. Podpis a odeslání přílohy č. 2 do VZP... 4 4.1 Podepsání jednotlivého dokumentu... 4

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

1. Přihlášení do systému CS OTE

1. Přihlášení do systému CS OTE 1. Přihlášení do systému CS OTE Po úspěšném provedení registrace získá výrobce přístup do centrálního informačního systému CS OTE, kde může spravovat své základní údaje. V první fázi budou k dispozici

Více

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce Profibanka Komplexní péče o kraje, města a obce Obsah Co Vám Profibanka nabízí? 3 Postup instalace služby Profibanka 4 První kroky Aktivace služby Profibanka 5 První kroky Standardní přihlášení a aktualizace

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr.

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7 stručný manuál listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Tomáš Záviský Obsah ADRESA... 3 REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ A ZTRÁTA

Více

Registr HL-CZ. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr HL-CZ. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr HL-CZ Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah On-line sběr dat - obecná charakteristika... 3 On-line projekt HL-CZ... 4 Postup při vkládání

Více

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky 1. Postup pro vyplnění a odeslání registračního formuláře Pro úspěšnou registraci je možné použít pouze certifikát od jedné z následujících certifikačních

Více

Příručka pro obsluhu aplikace Elektronický kurýr. Elektronický kurýr - 1 -

Příručka pro obsluhu aplikace Elektronický kurýr. Elektronický kurýr - 1 - - 1 - Obsah: 1. ÚVOD... - 3-2. POPIS ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ... - 3-3. UŽIVATELÉ ELEKTRONICKÉHO KURÝRA... - 3-4. PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU ELEKTRONICKÝ KURÝR... - 3-5. NASTAVENÍ SCHRÁNKY UŽIVATELE... - 4-6. SPRÁVA

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti K vyplnění žádosti je nutné mít nainstalován program 602XML Filler Spuštění instalace kliknutím na odkaz na webových stránkách

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Společnost pro kvalitu školy, o.s. část první registrace školy a první přihlášení Ostrava 2012 1 Obsah Portál Společnosti pro kvalitu školy, o.s.... 3 1.

Více

Odesílání RELDP z WinFASu (elektronické podání na PVS) 4.4.2005

Odesílání RELDP z WinFASu (elektronické podání na PVS) 4.4.2005 Odesílání RELDP z WinFASu (elektronické podání na PVS) 4.4.2005!!! Než začnete s odesíláním RELDP, tento návod si vytiskněte a ALESPOŇ 3x PŘEČTĚTE!!! Nejvíce dotazů uživatelů je z důvodu nepozorného čtení

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah Elektronická podání Money S3 - Elektronická podání 1 Obsah Elektronická podání z Money S3...2 Seznam podporovaných elektronických písemností v Money S3...2 Možnosti komunikace s orgány státní správy...2

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit.

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit. On Line databáze Danni UPOZORNĚNÍ SYSTÉM DANNI JE KOMPATIBILNÍ POUZE S PROHLÍŽEČEM INTERNET EXPLORER - verze 7 A VYŠŠÍ (máte-li nižší verzi, můžete si ji zdarma aktualizovat na http://www.microsoft.com/cze/windows/internet-explorer/

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Uživatelský manuál pro hromadné rozesílání emailů. www.benelist.cz

Uživatelský manuál pro hromadné rozesílání emailů. www.benelist.cz 1 Uživatelský manuál pro hromadné rozesílání emailů www.benelist.cz 2 OBSAH: 1. PROFESIONÁLNÍ NEWSLETTEROVÉ ŘEŠENÍ WWW.BENELIST.CZ... 3 2. DEFINICE POJMŮ... 3 3. PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE WWW.BENELIST.CZ...

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace.

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace. Práce s aplikací pro zpracování statistických výkazů za vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace (netýká se škol a školských zařízení v regionálním školství) 1. Postup: Přihlásíte se k internetu

Více

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Krok 1. Ve svém internetovém prohlížeči

Více

Instalace a konfigurace klienta EuroDat verze 3.x

Instalace a konfigurace klienta EuroDat verze 3.x Instalace a konfigurace klienta EuroDat verze 3.x Klient je použitelný pro všechny celní režimy 1 Funkce Van operátora spočívá v zprostředkování obousměrného přenosu dat mezi deklarantem a celními úřady.

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru:

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru: Řešení chybových hlášek Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: FAQ 1 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 1.1. Důležité... 3 1.2. Aktuální informace čtěte... 3 2. Přihlášení jednorázovým

Více