N á v o d. I n s t a t O n l i n e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N á v o d. I n s t a t O n l i n e"

Transkript

1 Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben

2 Obsah 1. Úvod Definice základních termínů Přihlášení... 5 Změna hesla... 6 Zapomenuté heslo... 7 Změna údajů o uživateli... 8 Vstup do aplikace po přihlášení Zpravodajská jednotka Odesílatel Změna nastavení jazyka Kmenová data... 9 Editace typů a stavů zpravodajské jednotky Nové hlášení Výběr sazebníkového kódu zboží a statistického znaku Přepočet kurzu Práce se šablonami Import Importní limit Odeslání Přehled hlášení Přehled zpráv Postupy častých operací Vytvoření negativního hlášení Oprava již vytvořeného neodeslaného hlášení Oprava již vytvořeného odeslaného hlášení přijatého centrem Intrastatu Smazání již vytvořeného odeslaného hlášení přijatého centrem Intrastatu Oprava již vytvořeného odeslaného hlášení odmítnutého centrem Intrastatu Smazání již vytvořeného odeslaného hlášení odmítnutého centrem Intrastatu Postup při zpracování zprávy, která je ve stavu 7 - chyba při přijímání odpovědi Vytvoření zálohy Nápověda

3 1. Úvod Internetová aplikace pro sběr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie Pro usnadnění zpracování dat osobami odpovědnými za poskytování informací dle čl.7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004, dle Celního zákona a Vyhlášky 201/2005 Sb. v platném znění, byla Generálním ředitelstvím cel ve spolupráci s Českým statistickým úřadem vyvinuta aplikace InstatOnline, umožňující sběr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie. Takto shromážděná data jsou následně zasílána Českému statistickému úřadu. Aplikace je určena především pro malé a střední firmy. Cílem této dokumentace je pomoci Vám při užívání aplikace InstatOnline. Přesnější informace o zasílání dat najdete přímo na Internetu na adrese Softwarové požadavky, které má aplikace Instant Online na váš systém, vycházejí z potřeby instalace prohlížeče Microsoft Explorer verze 6.0 a vyšší a v případě elektronického podepisování s nainstalovaným prvkem active X viz kapitola 7 Odeslání poslední odstavec. Data jednotlivých hlášení mohou být zadávána buď manuálně nebo importována do aplikace InstatOnline z jiných programů. K dispozici je import ve formátu CSV-souboru (Comma Separated Values). Tento import je ovšem z technických důvodů omezen na určitý maximální počet vět měsíčně (300). Proto doporučujeme při větším objemu dat využít buď komerčního software k podání přes Portál veřejné správy, nebo Celní správou dodávaného nástroje Instat Import, který je třeba instalovat na vlastním PC a který umožní pouze importy dat rovněž přes PVS bez využití komerčního software. InstatOnline obsahuje funkce pro ověření správnosti dat. Vámi zadaná nebo nahraná (importovaná) data budou automaticky ověřena a chyby zobrazeny. Mimo to je v aplikaci k dispozici především číselník kódů zboží (ekvivalent TARICu pro Intrastat) a řada zobrazení pomocí zadaných filtrů, které Vám pořizování hlášení usnadní. Ke změnám tohoto manuálu dochází vždy při zásadnějších změnách v aplikaci, na drobné úpravy upozorňujeme na našich webových stránkách (www.cs.mfcr.cz v položce menu Clo, daně, obchod se zbožím/intrastat). Pro poskytnutí pomoci při k používání aplikace slouží Helpdesk Intrastatu se sídlem v Olomouci, který funguje od pondělka do pátku, od 7.00 do (tel ). Kontaktujte jej, pokud budete mít problémy při užívání aplikace nebo jestliže se objeví chyby v aplikaci. Další informace získáte na GŘC (tel: ), případně přímo na místně příslušném celním úřadě. 2. Definice základních termínů Zpravodajská jednotka (dále ZJ) Právnická nebo fyzická osoba, zaregistrovaná v ČR k DPH, která odesílá zboží do jiného členského státu nebo z takového státu zboží přijímá a může jí vzniknout povinnost poskytovat do Intrastatu stanovené údaje o zboží odeslaném do jiného členského státu nebo přijatém z jiného členského státu. ZJ se registruje na místně příslušném celním úřadě k odesílání hlášení přes InstatOnline (případně, je-li 3

4 zastupována, ji může registrovat zástupce, vybavený plnou mocí) Žádostí, která obsahuje údaje o ZJ, a v případě, že chce používat elektronický podpis, též veřejnou část certifikátu a platný . Zástupce Odesilatel Výkaz (výkaz pro Intrastat) Příslušný celní orgán Referenční období Intrastat Osoba zplnomocněná ZJ k podávání výkazů Intrastatu jménem zastupované ZJ. Také zástupce se registruje (pokud ještě není) na svém místně příslušném CÚ jako třetí strana. Údaje o zastupování jsou součástí Žádosti ZJ, která obsahuje údaje o ZJ a údaje o zástupci, především jeho ovou adresu a veřejnou část jeho podpisového certifikátu. Odesilatelem je ZJ nebo zástupce, pokud je oprávněn zpracovat a odeslat výkaz pro Intrastat a je zaregistrován na CÚ. Měsíční výkaz (soubor hlášení, vět) pro Intrastat obsahuje předepsané údaje o odeslání zboží do jiného členského státu nebo přijetí z takového státu. Místně příslušný celní úřad, kterému zpravodajská jednotka podle svého sídla předává údaje do Intrastatu. Kalendářní měsíc, za který jsou do Intrastatu vykazovány údaje o odeslání zboží do jiného členského státu nebo o přijetí zboží z jiného členského státu. Je to měsíc, ve kterém odesílatel skutečně odeslal z ČR nebo příjemce skutečně přijal do ČR předmětné zboží. Stejně tak ale může být referenčním obdobím také kalendářní měsíc, ve kterém zpravodajské jednotce (osobě registrované k DPH) vznikla povinnost přiznat DPH při pořízení zboží z jiného členského státu nebo přiznat uskutečnění dodání zboží do jiného členského státu, pokud tento měsíc povinnosti k přiznání je měsíc následující po měsíci odeslání nebo přijetí zboží. Statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy při vnitrounijním obchodu Hlášení (věta) Část měsíčního výkazu pro Intrastat obsahující předepsané údaje o odeslání zboží do jiného členského státu nebo přijetí zboží z takového státu předávaný celním orgánům na stanoveném tiskopise nebo ve stanovené elektronické podobě. V aplikaci též označována jako "deklarace". Negativní hlášení (věta) V případě, že zpravodajská jednotka, která je povinna pravidelně měsíčně předávat výkazy pro Intrastat o přijetí anebo odeslání zboží, v některém měsíci žádnou 4

5 transakci nerealizuje, je povinna předat příslušnému celnímu orgánu o této skutečnosti negativní hlášení. Negativní hlášení se předává zvlášť za přijetí zboží a zvlášť za jeho odeslání ve stejných termínech jako běžný výkaz. Mazací hlášení (věta) Opravné hlášení (věta) Zpráva Pozice Pohyby věty Hlášení s funkcí Mazací odkazuje na odeslané hlášení, které bylo přijato centrem Intrastatu a které chcete smazat. Hlášení s funkcí Oprava odkazuje na odeslané hlášení, které bylo přijato centrem Intrastatu a které chcete opravit. Soubor hlášení (vět) odesílaných aplikací InstatOnline do zpracovatelského centra Intrastatu. Pořadí věty ve zprávě. Je jedinečné pro každou ZJ a referenční období. S větami v různých stavech lze provádět pouze určité operace: Po vytvoření věty lze větu zobrazit, lze ji upravovat, smazat nebo odeslat. Je-li věta smazána, nelze se k ní již vrátit. Jakmile je věta odeslána, je ji možno zobrazit, ale nelze ji již upravovat. To je možné až po přijetí nebo odmítnutí věty centrem Intrastatu. Po odeslání věty se zobrazí, zda byla věta přijata či odmítnuta centrem Intrastatu. Pokud byla věta přijata, je možné větu zobrazit a lze ji také upravit či smazat. V tomto případě bude upravovaná nebo mazaná věta nahrazena novou větou s funkcí oprava resp. mazací a tato věta musí být znovu odeslána. Je-li věta centrem Intrastatu odmítnuta, lze ji zobrazit, opravit a odeslat znovu. Odmítnutou větu je také možné smazat. V tomto případě není vygenerována mazací věta a není tedy třeba ji odesílat. 3. Přihlášení Po spuštění aplikace InstatOnline se zobrazí přihlašovací dialogové okno, do něhož uživatel zadá svou ovou adresu a přidělené heslo. Při zadávání hesla je třeba rozlišovat velká a malá písmena. Pokud se přihlášení opakovaně nedaří, je třeba vyžádat si opakované zaslání hesla pomocí funkce "Zaslat heslo". Při prvním přihlašování do aplikace je třeba postupovat následovně: Nejprve klikněte na tlačítko "Zaslat heslo". V dialogu, který se zobrazí, vyplňte svou ovou adresu, přepište text (číslice), který se zobrazuje na obrázku pod dialogem, a klikněte na tlačítko Odeslat. Do Vaší ové schránky bude doručeno heslo pro přístup do aplikace, které si 5

6 můžete následně změnit v hlavním menu webových stránek Celní správy (http://www.cs.mfcr.cz) pod odkazem Změna hesla. Volby "Pamatovat moje ověření" a "Nová registrace" nejsou pro aplikaci Instat Online určeny, nepoužívejte je. Obr. 1. Přihlašovací obrazovka Změna hesla Uživatel má po přihlášení možnost změnit si své heslo prostřednictvím formuláře Změna hesla, který lze vyvolat z hlavního menu webových stránek Celní správy (http://www.cs.mfcr.cz) pod odkazem Změna hesla. Nastavení omezení hesla (délka, povolené znaky atd.) je řízeno nastavenou politikou Active Directory. Odkaz na změnu hesla je zobrazen pouze přihlášenému uživateli a nachází se pod tlačítkem Odhlásit v hlavním menu výše uvedené stránky. Při zadávání nového hesla je průběžně, po libovolné změně, prováděna kontrola hesla vůči vyjmenovaným kritériím, které musí každé heslo splňovat. Výsledek této kontroly je zobrazován pod polem pro zadání nového hesla. Pokud heslo nesplňuje všechny kontrolované kritéria, není možné formulář úspěšně odeslat a heslo se tedy nezmění. 6

7 Obr. 1a Změna hesla Zapomenuté heslo V případě, že uživatel zapomene heslo, může si jej nechat zaslat na svou ovou adresu kliknutím na odkaz Zaslat heslo na přihlašovací stránce. Obr. 1b Zapomenuté heslo Uživateli není z bezpečnostních důvodů zasláno heslo původní, nýbrž nové - systémem náhodně vygenerované. Po přihlášení si pak uživatel heslo může znovu změnit. Jako ochrana proti zneužití tohoto principu ke strojové změně hesel pomocí robotů slouží náhodně generované číslo, které se zobrazí ve formě obrázku na formuláři. Toto číslo je nutné vložit do potvrzovacího pole Vložte text z obrázku. Bez jeho správného zadání není možné heslo změnit. 7

8 Změna údajů o uživateli Přihlášený uživatel má rovněž možnost provést i změnu svého jména, které se zobrazuje vpravo nahoře - v záhlaví obrazovky Portálu Celní správy (Obr. 1c Záhlaví portálové stránky se jménem přihlášeného uživatele). Obr. 1c Záhlaví portálové stránky se jménem přihlášeného uživatele Formulář pro změnu uživatelských údajů lze spustit kliknutím na odkaz Úprava profilu v hlavním menu portálu Celní správy vlevo, případně také kliknutím na zobrazené jméno uživatele v záhlaví obrazovky. Kromě stávajícího jména uživatele se zobrazí i uživatele a datum, kdy byl účet vytvořen (viz Obr. 1d Změna údajů o uživateli). Po provedení změn a kliknutí na tlačítko Uložit dojde k aktualizaci účtu. Nové jméno v záhlaví stránky se zobrazí až po obnovení (refresh) stránky. Jedná se pouze o přihlašovací údaje, které nemají vliv na samotná data Intrastatu. Obr. 1d Změna údajů o uživateli Vstup do aplikace po přihlášení V případě úspěšného přihlášení se zobrazí údaje o uživateli - jméno, DIČ a jeho role v systému. Zkontrolujte, zda pole DIČ a Role odpovídají Vašim údajům. Pokud ano, klepněte na tlačítko Vstoupit. V opačném případě nevstupujte a kontaktujte HelpDesk - aktuální kontaktní údaje jsou dostupné na www stránkách Obr. 2. Obrazovka s kontrolou údajů o uživateli 8

9 Po přihlášení se zobrazí stránka přehledu hlášení (viz níže), obsahující v horní části vodorovné menu s hlavní nabídkou funkcí aplikace. Dostupné funkce se liší v závislosti na roli přihlášeného uživatele Zpravodajská jednotka Pro uživatele v roli zpravodajské jednotky jsou veškeré údaje k dispozici pouze pro čtení a každá zpravodajská jednotka může zobrazit pouze vlastní údaje. Uživatel přihlášený jako ZJ tedy nemůže ani pořizovat nebo importovat hlášení, ani zobrazit přehled sestavených zpráv. Tomu odpovídá i obsah hlavní nabídky aplikace, kde jsou dostupné pouze ty funkce aplikace, ke kterým má uživatel v roli ZJ přístup (viz obr. 3). Obr.3. Hlavní nabídka při přihlášení jako zpravodajská jednotka 3.2. Odesílatel Uživatel v roli odesílatele má plný přístup k funkcím aplikace. Tomu odpovídá i obsah jemu zobrazené hlavní nabídky, která obsahuje volby pro všechny funkce aplikace (viz obr. 3a). Obr.3a. Hlavní nabídka při přihlášení jako odesilatel 3.3. Změna nastavení jazyka Aplikace může komunikovat s uživatelem v češtině nebo v angličtině. Primární nastavení jazyka závisí na nastavení www prohlížeče (Nástroje -> Možnosti Internetu - >Obecné -> Jazyky), je však možné jazyk změnit kliknutím na volbu "English version" (eventuálně v anglické verzi "Česká verze") v pravé horní části stránky. Aplikace si nastavení zapamatuje i pro příští spouštění. 4. Kmenová data Funkce Kmenová data slouží k úpravám údajů o odesílateli a zpravodajských jednotkách. Po klepnutí na odkaz Kmenová data v menu aplikace se zobrazí tento formulář: 9

10 Obr. 4. Kmenová data V levé části obrazovky vyberte, zda chcete editovat údaje o zástupci (resp. odesílateli), nebo o zpravodajské jednotce. V případě editace údajů zpravodajské jednotky vyberte ZJ, jejíž údaje chcete editovat, v zobrazeném seznamu. V polích v pravé části obrazovky můžete upravit údaje o zástupci (odesílateli) nebo o ZJ, přičemž platí následující pravidla: - DIČ nelze editovat; - číslo úřadu můžete vybrat z rozbalovacího seznamu; - všechna pole musí být pro ZJ povinně vyplněna vyjma položky Fax, pro odesílatele je povinné pouze pole Název firmy - typ firmy: viz podrobný popis níže; - pokud vyplníte ovou adresu, musí být v korektním tvaru. Pokud je některý údaj zadán nesprávně nebo je povinný a přitom není vyplněn, zobrazí se vpravo od pole červená chybová hláška a při pokusu o uložení se zobrazí okénko s chybou. Po zadání všech dat klepněte na tlačítko Uložit v pravé dolní části hlavní obrazovky Kmenová data. Uživatelé v roli ZJ nemají možnost výběru v levé části formuláře a mohou pouze zobrazit svá data bez možnosti jejich editace. Editace typů a stavů zpravodajské jednotky Je-li k editaci vybrána zpravodajská jednotka, zobrazí se na obrazovce Kmenová data řádek Typ zpravodajské jednotky. Chcete-li údaj upravit, klepněte na tlačítko Změnit. 10

11 Obr. 5. Kmenová data přehled typů a stavů zpravodajské jednotky Pod nadpisem Editace typů zpravodajské jednotky je zobrazeno DIČ vybrané ZJ. Pod nadpisem Období vyberte z rozbalovacího seznamu požadovaný rok. Klepnutím na tlačítko Odeslat dotaz zobrazíte přehled typů a stavů zpravodajské jednotky v jednotlivých měsících zadaného roku. Klepnete-li na tlačítko Upravit nalevo od názvu měsíce, můžete pro tento měsíc vybrat z rozbalovacích seznamů jiný typ firmy. Status ZJ se zobrazuje ve formě dvoumístného kódu s následujícími významy: 11 aktivní 13 nedostupný 22 neaktivní 23 ukončil vykazování 98 jednorázové (příležitostné) vykázání 11

12 Obr. 6. Kmenová data editace typu ZJ, úpravy Rozbalovací seznam umožňuje vybrat z následujících typů firmy: přijetí i odeslání pouze přijetí pouze odeslání Po výběru typu firmy klepněte na odkaz Uložit v levé části obrazovky na řádku příslušného měsíce. Chcete-li výběr zrušit, klepněte na odkaz Storno. Klepnutím na tlačítko Zpět zobrazíte opět hlavní obrazovku Kmenová data. 5. Nové hlášení Po klepnutí na odkaz Nové hlášení se zobrazí následující formulář, umožňující ruční pořízení nového hlášení. Tato funkce je dostupná pouze odesílateli. 12

13 Obr. 7. Nové hlášení V části Referenční období zadejte rok a měsíc, za který hlášení vyplňujete. Údaje vyberte z rozbalovacího seznamu, který zobrazíte klepnutím na tlačítko se šipkou dolů vedle pole pro zadání příslušného údaje. Zkontrolujte, zda je v části Zpravodajská jednotka zadána zpravodajská jednotka, za kterou bude hlášení vyplňováno. Pokud není zadána příslušná zpravodajská jednotka nebo pokud není zadána žádná ZJ, klepněte na tlačítko Změnit zprav. jednotku. Zobrazí se dialog Výběr zpravodajské jednotky. V něm označte požadovanou ZJ v seznamu. V pravé části obrazovky můžete zkontrolovat kontaktní údaje každé ZJ. Po označení ZJ klepněte na tlačítko Vybrat. Zvolená ZJ bude přenesena do části Zpravodajská jednotka na obrazovce Nové hlášení. 13

14 Obr. 8. Nové hlášení Výběr zpravodajské jednotky V části Hlášení vyberte, zda jde o přijetí, nebo odeslání, a z rozbalovacího seznamu vyberte typ věty. V závislosti na směru a typu věty vyplňte ostatní aktivní textová pole v této části - všechna se vyplňují výběrem z rozbalovacího menu. Neaktivní pole jsou označena šedou barvou. Tato pole se na daný směr a typ věty nevztahují, nelze je tedy vyplnit. V části Zboží zadejte do prvního pole sazebníkový kód zboží. Do druhého pole zadejte statistický znak - vyplňuje se jen u vybraných typů zboží specifikovaných v příloze 6 příručky k systému Intrastat. Klepnutím na tlačítko Zkontrolovat můžete ověřit, zda jste zadali skutečný sazebníkový kód, případně statistický znak. Je-li zadán kód, který v seznamu kódů neexistuje, je po klepnutí na tlačítko Zkontrolovat smazán. Výběr sazebníkového kódu zboží a statistického znaku Pokud nechcete zadávat sazebníkový kód a statistický znak ručně, klepněte na tlačítko Vybrat vedle pole Sazebníkový kód zboží. Zobrazí se následující dialog: Obr. 9. Nové hlášení Výběr sazebníkových kódů zboží V dialogu Výběr sazebníkových kódů zboží zadejte do polí Číslo zboží nebo Označení příslušný kód, resp. název nebo jeho část, kterou chcete vyhledat. Pole můžete ponechat i nevyplněná. V poli Počet záznamů na stránku vyberte, kolik záznamů se má zobrazit na jedné 14

15 stránce, a klepněte na tlačítko Vyhledat. Zobrazí se seznam zboží odpovídajícího zadání - viz obrázek. Obr. 10. Nové hlášení Výběr sazebníkových kódů zboží, zobrazení seznamu V seznamu se zobrazí číslo zboží, měrná jednotka a označení zboží. Seznam můžete procházet klepnutím na čísla stránek v levé dolní části seznamu. Zobrazuje se vždy jedna stránka seznamu s odkazy na dalších 10 stran. Po klepnutí na odkaz " ", uvedený za čísly stránek, můžete procházet následujících 10 stran seznamu, po klepnutí na odkaz " ", uvedený před čísly stránek, můžete procházet předchozích 10 stran seznamu. Požadované zboží zvolíte klepnutím na tlačítko Vybrat v příslušném řádku. Údaje budou přeneseny do hlášení na obrazovce Nové hlášení. Statistický znak se po výběru zboží doplní automaticky - vyplňuje se pouze u vybraných typů zboží specifikovaných v příloze 6 příručky k systému Intrastat. Na obrazovce Nové hlášení poté ručně vyplňte pole Vlastní hmotnost, Množství v MJ a Fakturovaná hodnota. Jednotka množství se zobrazí automaticky po kontrole nebo výběru sazebníkového kódu zboží. V případě výběru zboží s neurčenou doplňkovou MJ je pole Množství v MJ neaktivní, vyplní se automaticky nulovou hodnotou. Část Poznámky je určena pro doplňující poznámky. Přepočet kurzu Aplikace umožňuje zadat fakturovanou hodnotu také ve vybrané cizí měně a nechat jí automaticky přepočíst dle příslušného kurzu. Kurz se převezme z platného kurzovního lístku z databáze Celní správy, přičemž platí, že: - při podávání za aktuální období (tj. podáváte-li za březen a je březen) se bere kurz platný v den podání - při podávání za dřívější období se bere poslední platný kurz tohoto období. 15

16 Přepočet kurzů se uvede v chod výběrem měny, ze které chcete fakturovanou hodnotu přepočíst, z výklopného menu pod popiskou "Fakturovaná hodnota". Vyberete-li jinou měnu než českou korunu, zpřístupní se pole "Fakturovaná hodnota v cizí měně", do kterého lze zadat částku v cizí měně s přesností na dvě desetinná místa. Po kliknutí na tlačítko "Přepočítat" dojde k přepočtu a výsledná hodnota se vloží do pole "Fakturovaná hodnota". Práce se šablonami Při pořizování nových hlášení je možné využít funkce aplikace pro práci se šablonami a hlášení s často se opakujícími údaji nechat předvyplnit ze šablony. Tyto šablony si však uživatel musí nejprve sám vytvořit. Upozornění: pro práci se šablonami je třeba, aby byla vybrána zpravodajská jednotka, za kterou se podává. Vytvoření šablony Na stránce pro vkládání hlášení standardním způsobem vyplňte hlášení, resp. ty údaje z něj, které chcete uložit do šablony (nemusí být vyplněna všechna pole), a klikněte na tlačítko "Uložit jako šablonu", které je vpravo dole pod tlačítkem "Uložit". Budete vyzváni k zadání názvu šablony (viz obr.). Po uložení je možné vrátit se zpět na nové hlášení nebo zobrazit seznam šablon. Obr. 10a - vytvoření nové šablony - zadání názvu Obr. 10b - hlášení po vytvoření nové šablony Výběr šablony, editace a smazání Na stránce pro vkládání hlášení nejprve vyberte zpravodajskou jednotku, potom klikněte na tlačítko "Použít šablonu" (vpravo pod tlačítkem "Změnit zpravodajskou jednotku"). Zobrazí se seznam šablon připravených pro vybranou zpravodajskou jednotku (název šablony a vybrané atributy - směr, země, zboží) - viz obrázek. Kliknutím na odkaz "Použít šablonu" vyberete šablonu a údaje z ní se aplikují do nového hlášení. Kliknutím na odkaz "Upravit" vstoupíte do editace šablony, klinutím na odkaz "Smazat" vybranou šablonu vymažete. Obr. 10c - výběr šablony ze seznamu 16

17 Chcete-li hlášení vymazat, klepněte na tlačítko Vymazat formulář v levé dolní části obrazovky. Klepnutím na toto tlačítko vymažete pole v částech Hlášení, Zboží a Poznámky. Pole v částech Referenční období a Zpravodajská jednotka zůstanou vyplněna naposled zadanými údaji. Chcete-li hlášení uložit, po vyplnění všech aktivních polí klepněte na tlačítko Uložit v pravé dolní části obrazovky. Pokud nejsou vyplněna všechna aktivní pole nebo je některé pole vyplněno nesprávně, budete vyzváni k tomu, abyste hlášení opravili či doplnili. Pole s chybějícími nebo chybnými údaji budou označena červenou barvou - viz obrázek: Obr. 11. Nové hlášení nedostatečné vyplnění formuláře. Pole s chybějícími údaji jsou označena červenou barvou, je zobrazena chybová zpráva. V některých případech se mohou chybové zprávy zobrazit také v následujícím formátu: 17

18 Obr. 12. Nové hlášení - obrazovka při zjištění chyby ve vyplnění. Po uložení hlášení se zobrazí zpráva Hlášení bylo úspěšně uloženo do databáze. Obr. 14. Nové hlášení zpráva o úspěšném uložení hlášení Klepnutím na tlačítko Nové hlášení vstoupíte do zadávání dalšího hlášení do prázdného formuláře. Klepnutím na tlačíto Nové s převzetím vstoupíte do zadávání dalšího hlášení, ve kterém budou vyplněny údaje z předešlého hlášení vyjma vlastní hmotnosti, množství a fakturované hodnoty. Klepnutím na tlačítko Přehled hlášení zobrazíte obrazovku Přehled hlášení. Změna zpravodajské jednotky: Pokud pokračujete ve vkládání nových hlášení, avšak pro jinou zpravodajskou jednotku, je třeba změnit ZJ. V části Zpravodajská jednotka 18

19 klepněte na tlačítko Změnit zprav. jednotku. V levé části obrazovky vyberte zpravodajskou jednotku a klepněte na tlačítko Vybrat. 6. Import Tato funkce je určena pro import souboru s hlášeními z externích systémů. Funkce je dostupná pouze uživatelům v roli odesilatele. Soubor musí být v odpovídajícím tvaru a formátu CSV (viz Technická dokumentace k Instat Online dostupná na www stránkách HelpDesku) a musí mít příponu ZIP nebo GZIP. Formulář pro import souborů má následující podobu: Obr. 15. Import souborů Do pole Soubor.zip nebo.gzip je třeba zadat název souboru, případně je možné klepnout na tlačítko Procházet a soubor vybrat. Do pole Oddělovač zadejte znak, který v importovaném souboru slouží k oddělování jednotlivých hodnot. Po vyplnění obou polí klepněte na tlačítko Import. Import může trvat několik minut. Importní limit Vzhledem k tomu, že importem rozsáhlých souborů přes www rozhraní dochází k velkému zatížení aplikace, není možné přes aplikaci Instat Online importovat více než 300 vět za měsíc. Pro import větších souborů je nutné použít buď aplikaci Instat Import, poskytovanou bezplatně Celní správou, nebo software komerčních výrobců, který s Intrastatem komunikuje přes Portál veřejné správy. Importní limit funguje tak, že počty hlášení, která importujete, se od limitu odečítají, a pokud se pokoušíte importovat soubor s počtem hlášením vyšším, než je zbývající limit, je celý odmítnut. Pokud je však soubor kvůli chybě odmítnut, limit se nesnižuje. Limit se nastavuje zpět nahodnotu 300 záznamů ke každému 1. dni v měsíci. Ve výjimečných případech je možné požádat Helpdesk Intrastatu o jednorázové navýšení limitu. Helpdesk může po posouzení žádosti limit navýšit. 7. Odeslání Tato funkce slouží k odeslání nově zadaných, opravných a mazacích hlášení do centra Intrastatu. Klepnutím na odkaz Odeslání zobrazíte následující formulář: 19

20 Obr. 16. Odeslání Před zahájením odesílání zkontrolujte, zda je správně vyplněn název a DIČ odesilatele v části Odesilatel. Odeslání zprávy pak probíhá v několika krocích: Krok 1 - výběr rozsahu odesílání: Nejprve zvolte, zda chcete odeslat všechna neodeslaná hlášení, nebo hlášení jen za jedno referenční období. Ve druhém případě (tj. jedno období) vyberte z rozbalovacích seznamů rok a měsíc. Potom klepněte na tlačítko Zobrazit. Obr. 17. Odeslání výběr zpráv Zobrazí se seznam ZJ, které odpovídají zadání (tj. za zadané období pro ně existují neodeslaná hlášení), a tyto podrobnosti o každé ZJ: Zpravodajská jednotka název zpravodajské jednotky DIČ DIČ zpravodajské jednotky Počet vět Počet hlášení ZJ, která budou ve zprávě obsažena. Fakt. hodnota přijetí suma fakturované hodnoty dovezeného zboží vykázaného v hlášeních v rámci zprávy Fakt. hodnota odeslání suma fakturované hodnoty vyvezeného zboží vykázaného v hlášeních v rámci zprávy 20

21 Hmotnost přijetí suma hmotnosti dovezeného zboží vykázaného v hlášeních v rámci zprávy Hmotnost odeslání suma hmotnosti vyvezeného zboží vykázaného v hlášeních v rámci zprávy Krok 2 - výběr ZJ: Vyberte ZJ, jejíž hlášení chcete ve zprávě odeslat, klepnutím na přepínač, který se nachází zcela vlevo na řádku dané ZJ. V případě, že zprávu nechcete podepsat elektronickým podpisem, proveďte pouze krok 3. Pokud zprávu chcete podepsat, proveďte kroky 4-6 Krok 3 - odeslání bez elektronického podpisu: Pokud zprávu nechcete podepsat, vyberte v části Elektronický podpis možnost Nepodepsat zprávu a klepněte na tlačítko Odeslat vybrané. Zobrazí se zpráva Zpráva byla vygenerována a probíhá její odeslání. Krok 4 - elektronický podpis: Pokud chcete zprávu podepsat, vyberte v části Elektronický podpis možnost Podepsat zprávu. Klepněte na tlačítko Odeslat vybrané. V případě, že je tato operace na daném počítači prováděna poprvé, je možné, že se objeví chybové hlášení "ActiveX prvek pro podepisování není nainstalován, nebo je podpora ActiveX ve vašem prohlížeči vypnuta. Zpráva nebude korektně odeslána." spolu s tlačítkem Instalovat. Kliknutím na toto tlačítko lze prvek nainstalovat a poté pokračovat v podepsání a odeslání zprávy. Instalaci provedete v následujících krocích (viz obr. 18): - po kliknutí na tlačítko instalovat se v prohlížeči otevře nová stránka a spustí se instalace - v dialogovém okně budete vyzváni k souhlasu s instalací komponenty (dotaz "Do you want to install this software?" potvrďte kliknutím na "OK") - úspěšná instalace bude potvrzena hlášením "ActiveX prvek je korektně nainstalován". Možné problémy s instalací ActiveX prvku kvůli zabezpečení prohlížeče lze zkusit řešit pomocí změny nastavení prohlížeče: ve volbě Nástroje (Tools) - Možnosti Internetu (Internet options) na záložce Zabezpečení (Security) a volbě Důvěryhodné stránky (Trusted sites) přidejte do seznamu důvěryhodných stránek adresu https://www.cs.mfcr.cz/. 21

22 Obr Instalace ActiveX prvku pro podepisování Pokud je prvek instalován a přesto se elektronicky podepsanou zprávu nedaří odeslat, zkontrolujte, zda je ve vašem www prohlížeči povoleno spouštění ActiveX prvků (volbami Nástroje - Možnosti Internetu - Zabezpečení - Internet - Vlastní úroveň - Ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in - Spouštět ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in - Povolit (tento popis odpovídá českému MSIE 6.0). Analogicky, pokud se nedaří prvek instalovat, je třeba povolit instalaci prvků ActiveX. V případě přetrvávajících potíží se obraťte na Helpdesk na webu Celní správy - kontakt viz 22

23 Obr. 19. Odeslání zadání hash kódu certifikátu pro podpis Krok 5 - výběr certifikátu: Pokud je ActiveX prvek pro podepisování instalován, lze pokračovat v odesílání zprávy zadáním, resp. výběrem hash kódu certifikátu. V okně Hash kód certifikátu pro podpis klepněte na tlačítko se znakem " ", v zobrazeném okně vyberte požadovaný hash kód certifikátu a klepněte na tlačítko OK. Obr. 20. Odeslání výběr hash kódu certifikátu pro podpis Krok 6 - odeslání: Po vyplnění pole Hash kód certifikátu pro podpis klepněte na tlačítko Podepsat a odeslat. Zobrazí se zpráva Zpráva byla vygenerována a probíhá její odeslání. Obr. 21. Odeslání odeslání zprávy Zda se odeslání zdařilo, ověříte v Přehledu hlášení - viz kapitola Přehled hlášení Po klepnutí na odkaz Přehled hlášení v hlavním menu aplikace se zobrazí obrazovka Výběrová kritéria filtr. Ve formuláři je možné zadávat kritéria pro vyhledání požadovaných hlášení. 23

24 Obr. 23. Přehled hlášení V levé části obrazovky lze vyplňovat následující pole: Identifikátor zprávy identifikační číslo přidělené zprávě centrem Intrastatu. Pozice: Od a Do pořadí hlášení v seznamu v daném měsíci Období: Měsíc a Rok období, za které chcete hlášení zobrazit (měsíc a rok vyberte z rozbalovacích seznamů) Zprav. jednotka (ZJ lze vybrat klepnutím na odkaz Vybrat v pravé části řádku Zprav. jednotka za textovým polem) Poznámka V pravé části obrazovky lze vyplňovat následující pole: Fakt. hodnota fakturovaná hodnota hlášení. V prvním poli vyberte z rozbalovacího seznamu matematický operátor (=, >, <, >=, <=), do druhého pole zadejte hodnotu, s níž má být položka porovnávána. Status vyberte z hodnot (Jakýkoliv), Nová, Odeslaná, Přijatá, Odmítnutá. Sazebníkový kód sazebníkový kód lze zadat ručně nebo jej můžete vybrat klepnutím na odkaz Vybrat. Ve druhém případě postupujte stejně jako v kapitole 5, odstavec "Výběr sazebníkového kódu zboží". Směr v rozbalovacím seznamu vyberte z hodnot Přijetí i odeslání, Přijetí, Odeslání. Zaškrtnete-li políčko Součet položek - Celková hmotnost, fakturovaná hodnota a množství v pravém sloupci nahoře, bude se na konci výsledného přehledu hlášení zobrazovat okénko s hodnotami těchto veličin sumarizovanými za hlášení odpovídající výběru. 24

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Modul Intrastat. www.money.cz

Modul Intrastat. www.money.cz Modul Intrastat www.money.cz 2 Money S5 Intrastat Co je Intrastat Intrastat je statistika obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie. Informace lze najít na www.czso.cz,

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN.

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN. Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN http://lcr.csystem.cz/ 1 1. Přihlášení do objednávkového portálu Po přihlášení se objeví úvodní stránka. Vpravo nahoře je uvedeno Jméno a příjmení

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 Podrobný postup pro doplnění

Více

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM Elektronický sběr výkazů Ministerstva dopravy České republiky Roční výkaz o železniční dopravní cestě Roční výkaz o železniční dopravní cestě Dop

Více

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM Elektronický sběr výkazů Ministerstva dopravy České republiky Základní pokyny pro práci s elektronickým formulářem resortní statistiky Ministerstva

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Manuál pro registraci prostřednictvím webové služby

Manuál pro registraci prostřednictvím webové služby Manuál pro registraci prostřednictvím webové služby 1. Postup pro vyplnění a odeslání registračního formuláře Tento postup je relevantní pouze pro výrobce, kteří vlastní certifikát PostSignum s vyplněným

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/15 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Vygenerování Podpisového klíče a žádost o vygenerování Podpisového

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM Elektronický sběr výkazů Ministerstva dopravy České republiky Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou Čtvrtletní

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06600 Bytové domy bez bariér Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu EU Login a přidání čísla

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Pro vyúčtování pojišťovnám se používá jednoduchý průvodce, který Vás provede celým vyúčtováním. Pro tvorbu dávek platí:

Pro vyúčtování pojišťovnám se používá jednoduchý průvodce, který Vás provede celým vyúčtováním. Pro tvorbu dávek platí: Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá okna a veškeré dostupné možnosti a funkce, které by mohly celý postup spíše znepřehlednit.

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Návod popisuje kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v prostředí operačního systému Apple

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře v Operaci 19.2.1 V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti o dotaci v Operaci 19.2.1 a následné podání

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o doručovací adrese do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze: 1.0 2009 MVČR

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Registr RENIS. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr RENIS. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr RENIS Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Obsah... 2 1 Vstup do registru... 3 2 Základní okno registru... 4 3 Registrace nového pacienta...

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace 1. Obecné informace... 1 2. Žádost o přílohu č. 2... 2 3. Vyplnění a odeslání přílohy č. 2 k podpisu do VZP... 3 4. Podpis a odeslání přílohy č. 2 do VZP... 4 4.1 Podepsání jednotlivého dokumentu... 4

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 5. a 6. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Hlášení o změnách

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06400 Podporované byty Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel o

Více

Manuál aplikace Projektový záměr

Manuál aplikace Projektový záměr Manuál aplikace Projektový záměr Registrace a přihlášení 1. Registrace a přihlášení probíhá na titulní stránce aplikace, která je na adrese www.pz.olomoucka-aglomerace.eu. Pro jistotu Vám na zadanou adresu

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře. Operačního programu Rybářství ( )

Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře. Operačního programu Rybářství ( ) Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Žádosti o platbu OPR prostřednictvím Portálu farmáře. Při podání Žádosti

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Nápověda Webové aplikace CA EET. Verze 1.0,

Nápověda Webové aplikace CA EET. Verze 1.0, Nápověda Webové aplikace CA EET Verze 1.0, 1.9.2016 OBSAH NÁPOVĚDY 1. Úvod... 3 2. Přihlášení do webové aplikace CA EET... 4 3. Vydání nového certifikátu - vytvoření žádosti v prohlížeči... 5 1.1 Vysvětlení

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 3 2 Instalace SecureStore...

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 1.0 (170714) 1 Obsah 1. Základní informace o používání SKV - aplikace pro výběr kvalitních výsledků...3 1.1 Příhlášení do SKV...3 2.1 Změna

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM Elektronický sběr výkazů Ministerstva dopravy České republiky Roční výkaz o drážní dopravě Roční výkaz o drážní dopravě Dop (MD) 1-01 říjen 13

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

1.0.27. první veřejná verze 1.0.28

1.0.27. první veřejná verze 1.0.28 1.0.27 první veřejná verze 1.0.28 ODSTRANĚNÍ KRITICKÝCH CHYB - chyba ("Input string was not in a correct format") v případě nestandartních jazykových nastavení v operačním systému (následek: nemožnost

Více

Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS

Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS Vytvořeno dne: 31. října 2016 1 Obsah Žádosti o registrace Vázaných zástupců a Zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru... 3 1.

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://prace.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0 aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Verze 1.0 2013 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Uživatelský přístup do centrálního systému operátora trhu (CS OTE) - přechod z komerčních certifikátů na kvalifikované.

Uživatelský přístup do centrálního systému operátora trhu (CS OTE) - přechod z komerčních certifikátů na kvalifikované. Uživatelský přístup do centrálního systému operátora trhu (CS OTE) - přechod z komerčních certifikátů na kvalifikované. Od 1. 7. 2017 bude možné v systému OTE registrovat pouze kvalifikované certifikáty.

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR v Centrálním úložišti výkazů

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR v Centrálním úložišti výkazů Metodika NZIS Sběr dat výkazů resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR v Centrálním úložišti výkazů Uživatelská příručka verze CUV_20170216 Tuto kompletní metodiku sběru dat vydal, na základě

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 3 2 Instalace SecureStore...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Zpracování statistického výkazu P 1-04

Zpracování statistického výkazu P 1-04 Zpracování statistického výkazu P 1-04 Výkaz se vyplňuje do internetového formuláře. Před vyplňováním výkazu je nezbytně nutné si přečíst příslušné Pokyny a vysvětlivky k jeho vyplňování. Pokud nepřenášíte

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Elektronická komunikace s ČSSZ

Elektronická komunikace s ČSSZ Elektronická komunikace s ČSSZ Elektronická komunikace není ani v roce 2017 povinná. Nicméně je dobré být připraven a na elektronickou komunikaci se připravit. Elektronická komunikace v DUNA MZDY se týká

Více

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Systém Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Manuál webové aplikace leden 2012 v4.0 Státní zdravotní ústav Národní referenční laboratoř pro AIDS 1 1 Úvod Systém HlasSZU

Více