Doprava a silnice, Autor: Jiří Štěpánek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek"

Transkript

1 Účinný boj proti neplatičům povinného ručení Doprava a silnice, Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení * POVINNÉ RUČENÍ Již čtyři roky uplatňuje Česká kancelář pojistitelů vůči neplatičům povinného ručení sankční příspěvky do garančního fondu ČKP. Na základě novely zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, z roku 2008, se ČKP snaží systematicky snížit počty nepojištěných vozidel. Oslovili jsme na toto téma výkonného ředitele České kanceláře pojistitelů JUDr. Ing. Jakuba Hradce. * Jaké jsou cíle příspěvku nepojištěných do garančního fondu? Cílem České kanceláře pojistitelů je mj. snižovat počet vozidel bez uzavřeného povinného ručení v České republice. Z garančního fondu České kanceláře pojistitelů jsou vypláceny náhrady škod poškozeným v případě dopravních nehod, které byly způsobeny nepojištěnými vozidly. Poškozený má podle zákona 168/1999 Sb. přímý nárok na plnění z garančního fondu. Po výplatě plnění z fondu ČKP přímo uplatňuje vyplacenou částku po nepojištěném škůdci. Do garančního fondu původně přispívaly členské pojišťovny ČKP formou členských příspěvků a musely tyto příspěvky promítnout do pojistného, placeného pojištěnými motoristy. Od 1. ledna 2009 mají podle novely zákona č. 168/1999 Sb. povinnost hradit příspěvky do garančního fondu také vlastníci či provozovatelé nepojištěných registrovaných vozidel. * Jakým způsobem se uplatňuje, příp. vymáhá příspěvek nepojištěných do GF? Dle ustanovení 24c výše uvedeného zákona požaduje ČKP úhradu sankčního příspěvku nepojištěných do garančního fondu po těch vlastnících a provozovatelích vozidel, která se při porovnání údajů o existenci pojištění (data od pojišťoven shromažďuje a pro porovnání Ministerstvu dopravy poskytuje ČKP) a údajů z evidence vozidel dle Centrálního registru vozidel (CRV) jeví jako nepojištěná. Toto porovnání provádí Ministerstvo dopravy, které spravuje CRV. Výsledek pak předává do ČKP. Právě na základě předaných výsledků tohoto porovnání dat ČKP, tak jak ji ukládá zmíněný zákon v 24c odst. 3, obesílá vlastníky a provozovatele vozidel. Obeslaná osoba má zákonnou 30denní lhůtu na úhradu příspěvku, anebo na doložení, že vozidlo neprovozovala v rozporu se zákonem. Ke komunikaci s ČKP slouží internetová aplikace na nebo Dotazník s podrobným návodem, který je k výzvě přiložen.

2 Pokud obeslaný adresát na výzvu nereaguje ani neuhradí příspěvek, nebo pokud nedoloží údaje, které obeslaný adresát tvrdil, následuje upomínka od ČKP, protože se ČKP snaží dlužníky ještě upozornit, že je třeba příspěvek uhradit. Pokud ani upomínka nepomůže, následuje proces vlastního vymáhání příspěvku předáním pohledávky do správy inkasní společnosti. V krajních případech může vymáhání skončit podáním žaloby u soudu. Je tedy vidět, že ČKP se za všech okolností snaží brát ohled i na zájmy dlužníků a zbytečně jim věc neprodražovat. * Zvyšuje se počet výzev k úhradě příspěvků a jak procentuelně a jakou částku se podařilo loni vymoci? Zatím nemáme auditované údaje za rok 2012, nicméně v roce 2011 ČKP zvýšila intenzitu obesílání a zaslala 415 tisíc upomínek (oproti 175 tisícům v roce 2010). Majitelé nepojištěných vozidel tak za rok 2011 do garančního fondu na příspěvcích uhradili 454 milionů korun. Připomínám, že tyto peníze jsou poté vypláceny těm poškozeným, které naboural majitel či provozovatel nepojištěného vozidla. * Stačí inkaso příspěvků nepojištěných k aktuálním výplatám nepojištěných škod, zůstávají rezervy a existuje stále deficit prostředků GF? Inkaso příspěvků nepojištěných postačuje k aktuálním výplatám nepojištěných škod, ale zdaleka nepokrývá všechny vzniklé závazky garančního fondu splatné v budoucnu. Ty dosahovaly ke konci roku 2011 z předchozích let výše přes 2,1 miliardy korun. Stále tedy existuje deficit prostředků garančního fondu a k jeho dalšímu snižování bude přispívat pokračující inkaso příspěvků. * Jakým způsobem a jak efektivně zjišťujete nepojištěná vozidla? Při zjišťování nepojištěných vozidel postupujeme podle zákona č. 168/1999. Porovnáváme databázi pojištěných vozidel dle údajů z komerčních pojišťoven na českém trhu s údaji z Centrálního registru vozidel. Efektivita je ovlivněna zejména správností vstupních údajů a to zejména ze strany Centrálního registru vozidel. A ačkoliv se v roce 2011 meziročně více než zdvojnásobil objem odeslaných výzev, podíl námitek meziročně poklesl o 4 %. Nicméně kvalita dat Centrálního registru vozidel není dobrá a v roce 2012 se ještě zhoršila. * Jak se může obeslaný neplatič bránit, když má třeba vůz odhlášen, nebo má uzavřenu platnou pojistku nebo je již vůz ve vlastnictví jiného majitele? Pokud má vlastník vozidlo dočasně vyřazeno z registru vozidel, nesmí takové vozidlo na veřejně přístupnou komunikaci, nemá registrační značky ani osvědčení o registraci, ale není za ně nutno platit povinné ručení. Dočasné vyřazení je vyznačeno v technickém průkazu k vozidlu. Aktuální informace, které o vás registr vozidel vede, získáte na příslušném registru vozidel. Pokud jste vozidlo prodal, se všemi doklady k vozidlu a

3 k prodeji vozidla, které máte k dispozici nebo které jste schopen získat, se dostavte na příslušný registr vozidel a požádejte o zápis změny údajů zapisovaných do registru vozidel (v tomto případě změna vlastníka vozidla). Zde Vám v případě potřeby poskytnou informace, jak postupovat v komplikovaných případech. Bohužel vinou chyb v Centrálním registru vozidel se může stát, že ČKP obešle s výzvou k úhradě sankčního příspěvku některé osoby zbytečně. Apelujeme nicméně především na motoristy, aby měli své záležitosti vůči registru vozidel v pořádku. Otázka nebyla formulována přesně obeslaný neplatič se bránit nemůže, ovšem nesprávně obeslaná osoba má zákonnou 30denní lhůtu na doložení, že vozidlo neprovozovala v rozporu se zákonem. Obeslaný by měl tuto lhůtu respektovat, jinak se vystavuje zbytečným komplikacím. ČKP v tomto směru postupuje plně v souladu se zákonem č. 168/1999 Sb., konkrétně s 24c odst. 3. Ke komunikaci s ČKP slouží zabezpečená internetová aplikace na nebo Dotazník s podrobným návodem, který je přiložen k výzvě spolu s předplacenou odpovědní obálkou. Obě dvě formy jsou velmi jednoduché a ve většině případů je časově nenáročné doložit veškeré potřebné zkušenosti. * Je možno se spolehnout na Centrální registr vozidel nebo se v něm vyskytují nesprávné údaje, jak časté? Údaje v Centrálním registru vozidel zdaleka nejsou v pořádku. Při loňském totálním kolapsu nového Centrálního registru vozidel se ukázalo, že cca 1 milion údajů vykazuje nějaké chyby. Z toho plyne, že údaje, které nám Centrální registr vozidel poskytuje, nejsou zcela v pořádku. Ale nám nezbývá nic jiného, než se na ně spoléhat, protože takový postup nám ukládá zákon č. 168/1999 Sb. v 24c odst. 3. Mrzí nás, že Ministerstvo dopravy problémy kvality dat v Centrálním registru vozidel neřeší, a že pouze vydává vadná prohlášení o tom, že si má ČKP údaje ještě někde ověřovat. ČKP žádné takové právo ani povinnost nemá. * Pokud dostanu výzvu k zaplacení příspěvku, do jaké lhůty musím reagovat? Jak bylo řečeno výše, každý obeslaný má zákonem danou 30denní lhůtu, během které musí příspěvek uhradit, nebo doložit, že má záležitosti kolem povinného ručení v pořádku. * Kolik bylo k evidováno nepojištěných vozidel a můžeme říci, že jejich počet dlouhodobě klesá? Přesné statistické údaje za loňský rok budeme mít k dispozici na jaře. Nicméně na konci roku 2011 bylo v ČR registrováno 7,3 milionu vozidel, z nichž 599 tisíc bylo evidováno jako nepojištěných. Za rok 2011 bylo oznámeno 3404 nepojištěných škod, jejichž finanční objem činil 298 milionů korun a předběžné signály ukazují, že i v roce 2012 nastal další pokles. Naštěstí počet nepojištěných vozidel i počet oznámených nepojištěných škod v ČR však dlouhodobě klesá, a to zejména díky tomu, že od 1. ledna 2009 mohla ČKP začít uplatňovat příspěvek nepojištěných do garančního fondu. Věříme, že drtivá část motoristické veřejnosti tyto aktivity ČKP, díky nimž se konečně v nepojištěných vozidlech začal v naší zemi dělat

4 pořádek, vítá a podporuje, protože díky nim již nemusí oproti minulosti přispívat na nepojištěné škody. * Můžete uvést alarmující příklad, kdy nepojištěný zavinil nehodu s velkou škodou a zranil nebo zabil účastníka nehody? Jaké sankce si přivodil? Případů bychom mohli uvést celou řadu, tak aspoň jeden za všechny. Při jedné nehodě srazil čtyřiatřicetiletý řidič pod vlivem alkoholu chodce, který šel po vyznačeném přechodu. Chodec na následky zranění zemřel po 6 měsících. Kromě obrovské osobní tragédie vznikla škoda v celkové výši 4,7 milionu Kč. S ohledem na výši závazku lze očekávat, že škůdce bude tuto částku splácet po celý život. Průměrná cena povinného ručení přitom u škodícího vozidla (Audi A8) činila 7600 Kč. Nejvyšší nepojištěnou škodnou událost jsme zaregistrovali v červenci Celkový závazek činil 35 milionů Kč. Jsou to těžko představitelné cifry. Bohužel si stále mnoho řidičů neuvědomuje, že jezdit bez povinného ručení je skutečně velmi nebezpečný hazard, který se nikdy nevyplatí!

5