G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz"

Transkript

1 G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov -

2 Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3 Základní definice loga / značky s claimem 4 Varianty loga Acema Půjčka a Acema Úvěr 5 Barevné a negativní varianty loga 6 Barevné a negativní varianty loga s claimem 7 Zakázané aplikace loga 8 Ochranná zóna loga 9 Ochranná zóna loga s claimem 10 Minimální velikost loga 11 Logo na pozadí s vizuálem 12 Barevnostní identita 13 Typografická identita 14 Firemní tiskoviny Acema 15 Vizitka 16 Hlavičkový papír A4 17 Obálky

3 Vizuální identita Acema 1 Vizuální identita značky Jednotná vizuální identita značky patří k zásadním marketingovým nástrojům. Prezentuje společnost ve smyslu vizuální komunikace a je tak jedním z pilířů profesionální propagace. Jednotný vizuální styl definuje image společnosti, její cíle a úroveň profesionality, solidnosti a stability. Logo Základním stavebním kamenem úspěšného budování vizuální identity je dobře definované logo a pravidla pro jeho používání. Grafický manuál Hlavním nástrojem pro udržení jednotné identity značky Acema je tento grafický manuál. Obsahuje vymezení pro používání vizuálních prvků, které tvoří jedinečnost značky - corporate identity. Většina pravidel v manuálu by měla být pro dodavatele reklamy nebo dodavatele vizualizace firemních atributů závazná. Doporučujeme proto, aby se s pravidly seznámil jak uživatel značky (zadavatel / klient), tak dodavatel (marketingový poradce, grafik, studio nebo reklamní agentura). Elektronická data K manuálu jsou přiložena všechna potřebná data., která patří ke standardům pre-press technologií. Data mají následující přípony: pdf (Portable Networh Graphics), jpg (soubor se ztrátovou kompresí), eps (Encapsulated PostScript), ai (Adobe Illustrator CS4), indd (Adobe InDesign CS4). Cesta k nalezení dat v souborech má tuto podobu: /adresář/adresář/.../název-souboru.přípona aplikace Kontakt Pokud si nevíte rady, obraťte se na zodpovědného marketingového pracovníka společnosti Acema:

4 Základní definice symbolu a loga 2 symbol Symbol je tvoře spojenými nedokončenými elipsami v odstínu zelené barvy. Toto vyobrazení symbolu je jediná povolená varianta jeho užití. Není povoleno symbol jakkoliv upravovat nebo měnit. Symbol lze volně používat osamocený (bez nápisu ACEMA) jako grafický prvek vizuální identity. SYMBOL ACEMA Logo / značka Logo Acema je tvořeno symbolem a nápisem ACEMA umístěným vlevo od symbolu. Uvedené vyobrazení je jediné povolené řešení aplikace loga ve smyslu umístění a poměru prvků. Pro účely loga nesmí být takto typografický nápis ACEMA použit zvlášť bez symbolu! /Acema Logo/SymbolAcema-Pantone.eps /Acema Logo/Acema-Pantone.eps Základní plnobarevná varianta loga

5 Základní definice loga / značky s claimem 3 Logo / značka s claimem Logo s claimem / sloganem je plohodnotná varianta loga. Claim je součástí loga a není povoleno jej vyobrazovat jinak ve smyslu použití písma, jeho velikostí, umístění či barevnosti. Varianta loga s claimem je řešena samostatnými datovými soubory kde má logo svoji ochrannou zónu. /Acema Logo/AcemaSL-Pantone.eps Základní plnobarevná varianta loga

6 Varianty loga Acema Půjčka a Acema Úvěr 4 Plnohodnotné varianty loga jsou produktové značky Acema Půjčka a Acema Úvěr. Pro tyto značky platí stejná pravidla, jako pro logo s claimem. P Ů J Č K A /Acema Logo/AcemaPujcka-Pantone.eps /Acema Logo/AcemaUver-Pantone-1C.eps variantal loga ACEMA půjčka Ú V Ě R variantal loga ACEMA úvěr

7 Barevné a negativní varianty loga 5 plnobarevné logo plnobarevný negativ Logo Acema má tři barevné varianty aplikace. Tato vyobrazená řešení jsou jediné možné barevné varianty použití loga (včetně vyobrazení loga s claimem na další straně). /Acema Logo/Acema-Pantone.eps /Acema Logo/Acema-Grey.eps /Acema Logo/Acema-Black.eps /Acema Logo/Acema-Pantone-Neg.eps /Acema Logo/Acema-Grey-Neg.eps /Acema Logo/Acema-Black-Neg.eps logo ve stupních šedi negativ ve stupních šedi černobílé logo černobílý negativ

8 Barevné a negativní varianty loga s claimem 6 plnobarevné logo plnobarevný negativ Barevnost loga Acema s claimem má stejná pravidla jako varianta bez claimu - viz předchozí kapitola. /Acema Logo/AcemaSL-Pantone.eps /Acema Logo/AcemaSL-Grey.eps /Acema Logo/AcemaSL-Black.eps /Acema Logo/AcemaSL-Pantone-Neg.eps /Acema Logo/AcemaSL-Grey-Neg.eps /Acema Logo/AcemaSL-Black-Neg.eps logo ve stupních šedi negativ ve stupních šedi černobílé logo černobílý negativ

9 ACEMA Zakázaná aplikace loga Použití jiné typografie Půjčka schválena Zakázaná aplikace loga Jiné umístění claimu Zakázané aplikace loga 7 Varianty loga Acema je nepřípustné svévolně měnit. Loga v křivkách, v souborech přiložených k tomuto manuálu, jsou tedy jediné přípustné aplikace. Je zakázáno používat jinou typografii, měnit symbol nebo jej umisťovat k logu v jiném kontetu. Zakázaná aplikace loga Použití symbolu v jiném kontetu s typografií Zakázaná aplikace loga Změna symbolu Půjčka schválena Zakázaná aplikace loga Změna proporcí a umístění jednotlivých prvků Zakázaná aplikace loga Záměna typografie, barevnosti či umístění claimu

10 Ochranná zóna loga 8 horní dotažnice šířka písmene E Ochranná zóna loga je prostor, do kterého nesmí zasahovat jiné grafické prvky, obrázky nebo tet. Účelem tohoto vymezení je zaručit dobré vnímání značky, její čitelnost a výraznost. Ochranná zóna se musí vždy respektovat a není přípustné ji svévolně porušovat! Výjimkou může být specifický grafický záměr. Doporučujeme však toto řešení konzultovat s vedením společnosti, ev. s autorem tohoto manuálu. definice ochranné zóny základní dotažnice Výsostný prostor loga je definován obdelníkem (na vyobrazení bílou plochou), který kopíruje tvar logotypu. Vzdálenost okrajů ochranné zóny od logotypu je definována proměnnou, která je shodná s šířkou písmene E v logu. Vzdálenosti ochranné zóny měříme nahoře a dole od horní a základní dotažnice nápisu ACEMA, vpravo od okraje dříku písmene A a vlevo od okraje symbolu. ochranná zóna loga = šířka písmene E v nápisu ACEMA ochranná zóna v datech Každý soubor s logem má průhledným obdelníkem ochrannou zónu již předem definovanou. Není potřeba tedy při každé aplikaci ochrannou zónu přeměřovat!

11 Ochranná zóna loga s claimem 9 horní dotažnice šířka písmene E Ochranná zóna loga je prostor, do kterého nesmí zasahovat jiné grafické prvky, obrázky nebo tet. Účelem tohoto vymezení je zaručit dobré vnímání značky, její čitelnost a výraznost. Ochranná zóna se musí vždy respektovat a není přípustné ji svévolně porušovat! Výjimkou může být specifický grafický záměr. Doporučujeme však toto řešení konzultovat s vedením společnosti, ev. s autorem tohoto manuálu. definice ochranné zóny Výsostný prostor loga je definován obdelníkem (na vyobrazení bílou plochou), který kopíruje tvar logotypu. Vzdálenost okrajů ochranné zóny od logotypu je definována proměnnou, která je shodná s šířkou písmene E v logu. Vzdálenosti ochranné zóny měříme nahoře od horní dotažnice nápisu ACEMA, dole od základní dotažnice claimu, vpravo od okraje dříku písmene A a vlevo od okraje symbolu. základní dotažnice ochranná zóna loga s claimem = šířka písmene E v nápisu ACEMA ochranná zóna v datech Každý soubor s logem má průhledným obdelníkem ochrannou zónu již předem definovanou. Není potřeba tedy při každé aplikaci ochrannou zónu přeměřovat!

12 Minimální velikost loga 10 zobrazení 1:1 minimální velikost loga pro tisk - 2 cm, pro web p minimální velikost loga s claimem pro tisk - 2,5 cm, pro web p Logo nesmí být použito menší, než v této definované minimální velikosti. Při menším použití může docházet ke špatné čitelnosti nebo chybám reprodukce (u některých technologií) díky slévání jednotlivých prvků. Minimální velikost loga s claimem by měla být plně čitelná při vzdálenosti očí do cca 150 mm. Poznámka: Výše uvedená informace nemusí být přesná a nezohledňuje vady očí nebo individuální čtecí schopnosti! Minimální velikost loga pro web je přizpůsobena velikostem bannerů tak, aby bylo možno logem osadit většinu standardizovaných rozměrů. Přehled standardizovaných velikostí bannerů: Full banner Full banner with navigation bar Half banner Button Button Vertical banner Rectangle , Medium rectangle Vertical rectangle Large Rectangle Micro button / Micro bar Button 8015 Square Square button Half square banner Head banner Leaderboard Wide Skyscraper Skyscraper Half Page / Splitscreen

13 Logo na pozadí s vizuálem 11 světlé abstraktní pozadí světlé pozadí s konkrétním motivem tmavé abstraktní pozadí tmavé pozadí s konkrétním motivem Logo je možné aplikovat na pozadí s vizuálem. Výběr podkladu je však podmíněn konkrétností obsahu, sytostí vizuálu a jeho barevností. podklad s abstraktním nebo jednoduchým pozadím Logo v pozitivní variantě lze umístit na pozadí s vizuálem, které však musí splňovat všechna tato pravidla: podklad je abstraktní nebo jednoduchý a neobsahuje rušivé konkrétní motivy v ochranné zóně loga nejsou výraznější vizuální nebo barevnostní kontrasty barevnost podkladu není v nevkusném kontrastu s corporate barevností Při vyšší tmavosti nebo sytosti vizuálu použijeme negativní variantu loga. Při aplikaci je třeba mít na paměti dobrou čitelnost, dobrý kontrast loga oproti pozadí a vkusnost umístění. Podklad s konkrétním motivem Je zakázáno aplikovat logo na pozadí s příliš konkrétními motivy, které by rušily viditelnost a dobré vnímání značky. Nepřípustné je proto umisťování logotypu v pozitivní či negativní variantě na podobné vizuály jako na ukázce, zvláště pak pokud motivy zasahují do ochranné zóny logotypu. Při aplikaci loga s jednobarevnou ochrannou zónou můžeme použít podklady s konkrétními motivy libovolně. Lze však dbát na vkusnost a viditelnost umístění a doporučujeme vymezit logu co nejvhodnější a nejméně rušivý prostor v rámci vizuálu. použití loga s jednobarevnou ochrannou zónou použití loga s jednobarevnou ochrannou zónou

14 Barevnostní identita 12 Barevnostní identita patří k nejdůležitějším aspektům jednotné vizuální identity. Logo má svoji pevně definovanou barevnost a je nepřípustné ji jakkoliv měnit. Pro odlišná média jsou definované konkrétní hodnoty. ofsetový čtyřbarevný tisk Většina tištěných aplikací bude realizována čtyřbarevným tiskem definované barevností CMYK. barevnostní identita loga Acema Specifikace barvy Acema Barva Popis Pantone RGB CMYK HEX RAL Acema Green 368 C 150/185/50 60/0/85/0 96b Yellow Green Acema Blue 541 C 0/53/96 100/61/0/ Gential Blue Light Green 50% 368 C 200/220/152 30/0/42/0 c4dd Pastel Green barvy pro zobrazení na monitorech a v TV Pro zobrazení na webu či v televizních médiích je definována barevnost RGB a HEX. Přímý tisk pantone Pro účely přímého tisku je definována přímá červená barva Pantone. Přímé barvy jsou určeny tam, kde můžeme používat pouze firemní barvy, tj. merkantilní firemní tiskoviny (hlavičkové papíry, vizitky, desky, bloky atp.) barevnost RAL Pro nátěrové barvy nebo plotterové gravírování je logo definováno barvami ze vzorníku RAL Classic. Všechny soubory s kódem Pantone pro Pantone tisk Všechny soubory s kódem CMYK pro ofsetový tisk Všechny soubory s kódem RGB pro web Všechny soubory s kódem Grey pro černobílý tisk Všechny soubory s kódem Black pro černobílý tisk

15 Typografická identita 13 Titulek Podtitulek Běžný tet. Eer susciduis eerius tiscipsum zzril dolutpat vercilit la consequat. Urero dolortion vulput wisl eugiamet alisit wissi ea feum velestrud dolendre diam, quamet praese minisl del ing et adgait, quis dignis e el. Eer susciduis eerius tiscipsum zzril dolutpat vercilit la consequat. Běžný tet Tučně - Bold hlavní corporate písmo určené k propagaci - Museo Museo Sans Rounded 900, 14 b abcdefghijklmnopqrstuvwyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Museo Sans Rounden 700, 10 b abcdefghijklmnopqrstuvwyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Museo Sans Rounded 300, 9 b abcdefghijklmnopqrstuvwyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ doplňkové corporate písmo - ARIal Arial Regular, 12b abcdefghijklmnopqrstuvwyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Arial Bold, 12b abcdefghijklmnopqrstuvwyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Typografická identita patří k důležitým nástrojům, jak udržet jednotný vzhled propagace. Tato dvě písma - Museo Sans Rounded a Arial - jsou doporučená písma k propagaci značky Acema ve smyslu corporate písma, ať už při mailovém styku se zákazníkem nebo při tisku propagačních tiskovin. hlavní corporate písmo Písmo Museo Sans Rounded je hlavním corporate písmem značky a je určeno pro většinu propagace. Jedná se o moderní písmo s oblými tvary, které má širokou škálu řezů. Dále je možné používat další varianty rodiny Museo - Museo Sans a Museo Slab. doplňkové corporate písmo Doplňkové písmo Arial najde uplatnění především v kancelářských aplikacích na běžných počítačích. Toto písmo supluje hlavní corporate písmo tam, kde není technicky možné použít hlavní písmo. Hlavním důvodem je fakt, že většina koncových uživatelů (příjemci elektornické komunikace) nemají písmo Museo ve svých počítačích nainstalované. Písmo Arial je k dispozici ve vybavení každého běžného PC i v počítačích značky Apple.

16 Firemní tiskoviny Acema 14 Firemní tiskoviny společnosti patří k základním nástrojům pro styk s klienty a dodavateli. Vzhled tiskovin je vizitkou společnosti. Na tiskovinách Acema používáme variantu loga s claimem pro posílení hlavního sdělení společnosti. 100% velikost loga na všech tiskovinách Tiskoviny jsou sjednoceny stejnou velikostí loga! ochranná zóna loga Všechny prvky a tetové informace se přesně řídí ochrannou zónou loga (vizitky a obálky). Stejně tak je na tiskovinách umístěno logo tak, aby ochrannou zónu respektovalo. firemní písmo Pro firemní tiskoviny je použito kancelářské písmo Arial, které umožňuje sjednotit vzhled tiskovin s případnými šablonami pro MS Word či Powerpoint.

17 Vizitka 15 ochranná zóna loga 2 mm od ochranné zóny loga Acema CI/Acema Tiskoviny/Acema-Vizitka.pdf typ písma: Arial Bold velikost: 8 b Jaroslav Brzobohatý jednatel společnosti Čimická 780/ Praha 8 - Čimice Telefon: Fa: mm typ písma: Arial Bold velikost písma: 8 b proklad 10,5 b odstavec: 2 mm typ písma: Arial Regular velikost písma: 8 b proklad 9,6 b vizitka Acema mm

18 20 mm 10 mm 8 mm Hlavičkový papír A mm Hlavičkový papír je řešen s informační zónou v pravé části formátu. Komu: Jaroslav Novák Čimická 780/ Praha 8 - Čimice typ písma: Arial Regular velikost písma: 9 b proklad 10,8 b Čimická 780/ Praha 8 - Čimice Telefon: Fa: Acema CI/Acema Tiskoviny/Acema-HeadPaperA4.pdf Acema CI/Acema Tiskoviny/Acema-HeadpaperA4.doc typ písma: Arial Bold velikost písma: 9 b proklad 10,8 b typ písma: Arial Regular velikost písma: 9 b proklad 10,8 b ACEMA, a.s. Čimická 780/ Praha 8 - Čimice IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: / mm 20 mm 56 mm

19 2 mm ochranná zóna loga Obálky 17 ochranná zóna loga Čimická 780/ Praha 8 - Čimice 3 mm typ písma: Arial Regular velikost písma: 8 b proklad 9,6 b Pro firemní obálky platí jednotné umístění loga a adresy vždy v levém horním rohu formátu. Logo včetně ochranné zóny je umístěno 2 mm vlevo a 3 mm dolů od pravého horního rohu formátu. Acema CI/Acema Tiskoviny/Acema-ObalkaC5.pdf Acema CI/Acema Tiskoviny/Acema-ObalkaC4.pdf Acema CI/Acema Tiskoviny/Acema-ObalkaDL.pdf typ písma: Arial Bold velikost písma: 8 b obálka DL mm