Temné pozadí zahájení olympijských her 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Temné pozadí zahájení olympijských her 2012"

Transkript

1 Temné pozadí zahájení olympijských her 2012 Nejsem nadaný sportovec a ani mě popravdě sport nebere. Nejsem ani pisálek, ale k sepsání tohoto článku jsem se rozhodl po zahlédnutí zahájení olympijských her Ono zmíněné zahájení tohoto sportovního, globálního, mír a toleranci přinášejícího sportovního klání mne doslova zarazilo a na několik dní zaměstnalo mou mysl. Děsilo mne to natolik, že jsem živý přenos vysílaný po pár minutách raději přepnul Po nějakém čase jsem našel odvahu a k jednotlivým obrazům se vrátil. Jak již jsem uvedl, nejsem pisálek a tak jsem čekal, zda někdo z konspirativců (zrovna dnes v 20:00 na ČT2 o nás bude pořad ) nepopíše ostatním, co jednotlivé výjevy použité při zahájení OH 2012, znamenaly. Bohužel, jsem se nedočkal, a tak jsem se dokopal k tomuto článku Jsem si však na sto procent jist, že mnozí tuto naaranžovanou umělecky noblesní symboliku pochopili a viděli stejně jako já, a tak není potřeba zvláštních doplnění odkazů a souvislostí, které záměrně neuvádím a uvádím pouze souvislosti, o nichž si myslím, že nemusí všichni znát. Tak a teď k těm obrazům Všichni jistě víte, že celosvětovou vládu, pod vládou jednoho vůdce, symbolizuje vševidoucí oko nad pyramidou lidí. Tento výjev je znám a není třeba dalšího komentáře. Níže uvedený obrázek, symbolizuje jakousi šedou eminenci s taktovkou, ovládající anglo-americkou velmoc znázorněnou britskou královnou v jakémsi duševně chabém rozpoložení. Je velice příznačné, že tato královna je v rukou této eminence za oponou jako bezmocná loutka. I další symbol - královny a lidí (rozuměj lidské zdroje, otroci) na nemocničních lůžkách (možná v psych. léčebnách pod nějakými psychofarmateutiky - viz. sestřičky na obr.), ještě umocňuje jejich bezmocnost, slepotu a snadnou ovladatelnost.

2 Bože, co nám to jen ti architekti tohoto velkolepého, více než miliardou sledovaného zahájení chtějí říci?! Následující výjevy napoví, že globalisté jsou rovněž vášnivými enviromentalisty a eugeniky. Obrázky totiž neukazují nic menšího, než je stav současného světa z jejich pohledu (zároveň však jejich mocným přičiněním).

3 Vidíme zde zamořenou Zemi, jak lidmi, tak i jejich s přírodou neslučitelnou činností. Ano, je potřeba zajistit udržitelný rozvoj, což s tolika lidmi na tak malém bohapustém místě plném násilím, nenávisti, znečišťování, plýtvání, zvířecích orgií (viz. prase v pravém dolním rohu na obr. 3), rasismu, a jiných ohavností, nelze bez nemalých obětí A tak musí malá skupinka lidí v pozadí (ti spolupracující s šedou eminencí, semeno hada, ilumináti, ) řídit běh světa tak, aby mohl následovat následující výjev: Zde je nutné pozastavit se a hluboce popřemýšlet o předkládaných obrazech. Vidíme zde již očištěnou Zemi. Je to doslova biblický Eden ráj, jistě s dokonalým, nadlidským, co na tom, že geneticky uzpůsobeným, obyvatelstvem. Krása! Nový zlatý věk. Návrat k přírodě, k bohu a k jednotě Lidé zde již neumírají, jsou zdraví. Svět je bez válek, panuje mír a bezpečnost. Vypadá to skutečně krásně. Další obrázek obsahuje nápis toto je pro všechny tedy pro všechny vyvolené. Ano, tito lidé (semeno hada) toho dosáhli sami, bez pomoci pravého Boha a sami se konečně stali bohům rovnými. Konečně se spojili se svými ztracenými nadlidskými (nelidskými)

4 předky. Konečně postavili tu pomyslnou babylonsko-zednářskou věž Mer (pyramidu) a sami se stali bohy. Tak a dost! Vraťme do reality (obrázky č. 3,4), probuďme se z blouznění a uvědomme si, co to pro nás obyčejné, nevyvolené, (a zvláště pro můj rozptýlený lid z kraje indických řek, tedy lid tímto semenem již více než 5 tis. let. obzvláště nenáviděný) znamená. Obrázek očištěné Země, bez obrovského počtu lidí (zdrojů), továren, aut, generálních ředitelů, sociálních pracovnic, poslanců, primátorů, jasně poukazuje na to, co se v blízké budoucnosti musí odehrát Pro ty z Vás, kteří trochu znáte Knihu knih připomínám, že tuto dobu již přes 2000 let označuje jako velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa Ano, moudrý muž, který pronesl tato slova, dobře věděl, že oni potomci hada budou plánovat rapidní snížení lidské populace, a to např. již jím uvedenými uměle vytvořenými zemětřeseními, hladomory, válkami, atd.

5 Pro ty z Vás, kteří knihu Bibli, a v ní uvedená až 3,5 tis. let stará pravá proroctví, neberete jako autoritu, vězte, že ti, kteří skrytě vládnou světu, se chovají přesně podle uvedených proroctví. I další symbol - onen výjev očištěné Země, obsahuje mytickou horu Mer se stromem života. Opět tedy biblický symbol. Tento strom věčného života byl zapovězen lidem po vzpouře v Edenu (ráji). Hora Meru rovněž znázorňuje Jeruzalém, Sion tedy Boží nebeskou vládu (semeno ženy), která dovede lidstvo právě k tomuto skutečně skvělému bytí. Kamenem úrazu však je, že temní vládci světa (semeno hada), chtějí tohoto celosvětového království dosáhnout sami bez pomoci Boha, o kterém moc dobře vědí, ale kterého všemocně nenávidí, zapírají, vypouští do světa různé fabulace (evoluce) Ano, jsou skutečně syny svého otce, kterého sami nazývají světlonoš. Mezi tím však plánují zničení všech náboženství (tedy odstranění i pravého Boha z mysli lidstva) a vytvoření náboženství nového pod vedením nového falešného boha, dosazeného krále-kněze jimi samotnými zvaného Gora a biblicky zvaného Goga, Antikrista, syna zničení (viz. články na freeglobe.cz Astana, New Age). Na níže uvedeném obrázku na nás tento vládce dokonce vyplazuje jazyk (Gosh znamená sakra, bože!, aj, Gog znamená divý, hrozný, horší a vůdce, aj.) Opět se tedy plní do posledního puntíku biblické proroctví Daniela, Jana a dalších. Zato úplně první biblické proroctví hovoří o nepřátelství mezi semenem ženy a semenem hada doporučuji Vám ho a i další do hloubky prostudovat. (Dále se raději neptám, co znamenají ti lidé v ohradách na ploše stadionu, a čemu jsou vyučováni lidé pod horou Meru )

6 Této nové semenem hada ustanovené celosvětové vládě, někým zvané NWO, jiným OSN, ale jimi SION, Nový Jeruzalém, všechny státy světa skládají k nohám své státnosti. To symbolizuje výše uvedený obrázek, kdy všechny zúčastněné státy skládaly své vlajky k nohám hory Meru se stromem života. Oficiální logo - po přečtení zezadu ZION (pouze připomínám, že to není označení pro Izraelity, ti jsou rovněž obětí této zlé konspirace, ale je to označení semene hada, tedy těch, kteří jsou v opozici semenu ženy, pravého Sionu). *Doporučuji rovněž shlédnou reklamy kokakoly na EURO2012 a na OH2012. Všechny totiž slibují změnu (změna lidí v nějaká stvoření ) v roce 2012 a dokonce možná i krvavou. Reklama na OH vysílaná v našich TV dokonce ukazovala onoho prvního a posledního celosvětového lidského vládce v brýlích (tento výjev je častý nadlidský superhrdina má vždy brýle, ať už je to Potter, nebo Spiderman ). Dále na webu této firmy je do dnešních dnů umístěna upoutávka na jakousi PC hru Battleship. Na obrázku je vidět muž (voják) u moře, ze kterého vychází divoké zvíře opět ta biblická symbolika, kde toto zvíře symbolizuje poslední celosvětovou lidskou vládu/vládce (a jak říká Bible odstraní hranice národů a sám se vyvýší nad každého boha a budou mít jednu myšlenku, bude rozdělovat Zemi na podíly ).

7 Poučení, které z toho pro mne vyplynulo, je opět to, že kniha Bible, a tedy i její skutečný Autor, pravý a skutečný Bůh, má opět pravdu a Jeho slovo se skutečně vyplní. Což mi v tomto bezútěšném světě dává naději jít dál. Proto dále budu tuto knihu s bázní číst a zkoumat svět jejíma očima Další zajímavé výjevy - rituální kruh kolem ohně - příchozí z nebe?

8 Autor článku: Rom,