Scratch DETAIL AKTUÁLNÍHO SPRITE VYPNOUT/ ZAPNOUT PROGRAM LIŠTA NÁSTROJŮ SCÉNA MENU. SEKCE PŘÍKAZŮ Nabídka příkazů. PALETA BLOKŮ S PŘÍKAZY NOVÝ SPRITE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Scratch DETAIL AKTUÁLNÍHO SPRITE VYPNOUT/ ZAPNOUT PROGRAM LIŠTA NÁSTROJŮ SCÉNA MENU. SEKCE PŘÍKAZŮ Nabídka příkazů. PALETA BLOKŮ S PŘÍKAZY NOVÝ SPRITE"

Transkript

1 MENU DETAIL AKTUÁLNÍHO SPRITE LIŠTA NÁSTROJŮ SCÉNA VYPNOUT/ ZAPNOUT PROGRAM SEKCE PŘÍKAZŮ Nabídka příkazů. PALETA BLOKŮ S PŘÍKAZY PLOCHA PRO SKRIPTY REŽIM PREZENTACE SEZNAM SPRITE A POZADÍ NOVÝ SPRITE AKTUÁLNÍ POZICE MYŠI Scratch Projekty ve Scratchi jsou sestaveny z objektů tzv. spritů. Změnou kostýmu můžete měnit vzhled spritu. Jako váš sprite si můžete vybrat z již nahraných v projektu Scratch (postavy, zvířata nebo věci), vlastní obrázek z vašeho disku nebo internetu, nebo si vyvořit vlastní v Editoru malování, který je součástí programu. Přednastaveným spritem u nových projektů je Scratch kočka. Pokud chcete přednastavit jiný sprite, nahrajte svůj sprite, přejmenujte jej na default.sprite a uložte do složky Costumes. Pokud chcete změnit pouze přednastavený kostým spritu umístěte obrázkový soubor default.jpg (nebo.png,.bmp,.gif) do složky Costumes. Můžete dát instrukce vašemu spritu, říct mu, aby se hýbal, vydával zvuky nebo reagoval na jiný sprite. Jak říct spritu co má dělat? Pomocí příkazu. Příkazy jsou předepsané na blocích, které připomínají kousky puzzle. Stačí skládat bloky dohromady a složit tzv. skripty. Když dvakrát kliknete na script, Scratch spustí příkazy na blocích od shora dolu.

2 Scéna, v programu napravo, je místo, kde vaše skripty ožijí. Je 480 x 360 jednotek velká, určena souřadnicovým systémem o souřadnicích x a y. Ve středu scény jsou souřadnice x i y rovny 0 (viz Obrázek 3 v textu). Pro zjištění pozice x a y zahýbejte myší kolem a podívejte se na displej napravo pod scénou. Obrázek 3 Po kliknutí na ikonku Vyvolat režim prezentace přes celou obrazovku. Pro zrušení prezentace stiskněte Esc. si prohlédnete projekty Po kliknutí na ikonku Malovat nový sprite sprite v Editoru malování. můžete namalovat vlastní Po kliknutí na ikonku Vyber nový sprite ze souboru si můžete vybrat nový sprite z těch, které jsou již vytvořené v projektu Scratch, nebo z vašeho harddisku. Po kliknutí na ikonku Vyber náhodný sprite sprite náhodně vybraný ze spritů nahraných v projektu Scratch. se vám na scéně objeví Jestliže chcete sprite vymazat, klikněte na ikonku Smazat na nástrojové liště a označte sprite, který chcete smazat. Nebo klikněte pravým tlačítkem myši na sprite a z menu vyberte Smazat. Jestliže chcete vytvořit sprite, který vypadá jako část aktuální scény, klikněte pravým tlačítkem myši na scénu a zvolte Označením oblasti vytvořit nový sprite. Rámečkem pak vyberete oblast, kterou chcete použít jako nový sprite. 1

3 SEZNAM SPRITŮ Seznam spritů zobrazuje náhledy všech spritů v projektu. U každého spritu je název a počet skriptů (viz Obrázek 4 v textu). Obrázek 4 Abyste mohli nahlédnout a upravovat skripty, kostýmy a zvuk spritu, klikněte na náhled spritu v seznamu nebo na sprite dvakrát klikněte přímo na scéně. Vybraný sprite je označen modrým rámečkem v seznamu spritů. Když kliknete pravým tlačítkem na náhled spritu můžete sprite zobrazit, exportovat, kopírovat nebo smazat (viz Obrázek 4 v textu). Pokud byste chtěli zobrazit sprite, který není na scéně nebo je skrytý, podržte Shift a klikněte na náhled spritu v seznamu. Sprite se zobrazí uprostřed scény a zároveň se otevře jeho editace. náhledu. V seznamu spritů můžete sprity libovolně přemisťovat přetažením jejich Tak jako může sprite měnit svůj vzhled změnou kostýmu, může se měnit vzhled scény změnou pozadí. K zobrazení a editaci skriptů pozadí a zvuku scény klikněte na náhled scény v levé části seznamu spritů. PALETA BLOKŮ A PLOCHA PRO SKRIPTY To program a sprite, drag blocks from the Blocks Palette to the Scripts Area. To run a block, double-click on it. K naprogramování spritu přetáhněte blok s příkazem z Palety bloků na Plochu pro skripty. Ke spuštění příkazu z bloku na něj dvakrát klikněte. 2

4 Skripty (programy) vytvoříte spojením bloků dohromady. Pokud dvakrát kliknete na skript, poběží vám celý program od shora dolů. Když chcete zjistit, co jednotlivý příkaz dělá, klikněte pravým tlačítkem na blok a v menu zvolte Nápověda. Když přetahujete blok na Plochu pro skripty bílou čárou se zvýrazní místo, kam můžete bok umístit a vytvořit tak funkční propojení s jiným blokem. Blok můžete umístit na začátek, doprostřed nebo nakonec skriptu. Pokud chcete přemístit celý skript, uchopte jej myší za horní blok. Pokud chcete přemístit blok z prostředka skriptu, všechny bloky pod ním se přemístí s ním. Pokud chcete zkopírovat skript z jednoho spritu do druhého, přetáhněte skript na náhled druhého spritu v Seznamu spritů. Některé bloky mají uvnitř příkazu bílé políčko (vstupní oblast), které lze dále editovat, jako například blok. Hodnotu můžete změnit přepsáním čísla po kliknutí do políčka. Do tohoto políčka také můžete vložit zaoblený blok jako např.. Některé bloky mají rozbalovací menu jako např.. Po kliknutí na se rozbalí nabídka hodnot, ze kterých můžete zvolit opět kliknutím. K uspořádání Plochy pro skripty klikněte pravým tlačítkem na plochu a z menu vyberte Přehledně uspořádat. Pokud z menu vyberete Ulož obrázek ze všech skriptů uloží se obrázek (ve formátu.gif) všech skriptů z Plochy pro skripty. Kliknutím na nabídku Přidat komentář se na ploše objeví žlutá tabulka (viz Obrázek 5 v textu), kam můžete napsat svou poznámku ke skriptu. Obrázek 5 Oblast pro psaní poznámek se dá zúžit nebo rozšířit potažením pravého okraje. Šipkou vlevo nahoře poznámku zminimalizujete nebo rozbalíte. Poznámky můžete přidávat kdekoliv v Ploše pro skripty a můžete je libovolně přesouvat potažením myši. 3

5 KOSTÝMY Kliknutí na záložku Kostýmy (viz Obrázek 6 v textu) umožňuje prohlížení a editaci kostýmů. Obrázek 6 Tento sprite má tři kostýmy. Aktuální kostým (kostym1) tohoto spritu je vyznačený modrým rámečkem. Změna kostýmu se provede kliknutím na náhled kostýmu. Jsou celkem tři způsoby jak vytvořit nový kostým: Kliknutím na ikonku kostým vytvořit. se otevře okno Editor malování, kde je možné Kliknutím na ikonku můžete importovat obrázek z disku. Přesunutím obrázku z internetové stránky, nebo z plochy, či jiného adresáře tažením myši. Scratch podporuje řadu formátů obrázků, jako například JPG, BMP, PNG, GIF (včetně animovaných GIFů). Každý kostým má své vlastní číslo (zobrazuje se vlevo nahoře od náhledu). Pořadí kostýmů lze měnit přesouváním jednotlivých náhledů. Čísla kostýmů se aktualizují automaticky. 4

6 Kliknutí pravým tlačítkem myši na náhled kostýmu umožňuje vytvořit z tohoto kostýmu nový sprite (tento kostým bude odebrán ze současného spritu), nebo umožňuje exportovat kopii kostýmu do nového souboru (export nezachová průhlednost). ZVUKY Kliknutí na záložku Zvuky umožňuje nahrávání, importování a přehrávání zvuků (viz Obrázek 7 v textu). Obrázek 7 Zde je možné nahrávat nové zvuky, nebo importovat zvukové soubory. Scratch podporuje formát MP3 a nekomprimované WAV soubory, soubory AIF a AU, nepodporuje 24 bitové kódování. INFORMACE O AKTUÁLNÍM SPRITU Informace o aktuálním spritu (viz Obrázek 8 v textu) obsahuje jméno spritu (v rámečku), pozici x a y, směr, kterým sprite míří a informaci, zda je sprite přemístitelný myší při prezentaci na webu. V rámečku je možné aktuální sprite přejmenovat. Obrázek 8 Směr modré úsečky udavá směr, kterým se bude sprite pohybovat při provedení příkazu "posuň se o.. kroků" (0 = směrem nahoru, 90 = směrem vpravo, 180 = směrem dolů, -90 = směrem vlevo). Otáčením této úsečky pomocí myši je možné měnit směr spritu. Dvojklikem na sprite se vrátí směr do své původní polohy (směr: 90 = směr vpravo). 5

7 Kliknutím na "Přemístitelné myší na webu" vypnete nebo zapnete možnost přemístění aktuálního spritu při prezentaci projektu na webu. Pokud chcete exportovat sprite, klikněte pravým tlačítkem myši na sprite, který je na scéně, nebo na náhled spritu, který se nachází v Seznamu spritů. Exportováním vytvoříte nový soubor s příponou.sprite, který je pak možné importovat do dalších projektů. STYL ROTACE Kliknutím na jedno z tlačítek Stylu rotace rozhodujete, jak se bude chovat sprite při změně směru. Lze otáčet: Sprite se může volně otáčet kolem své osy, míří podle toho, jaký má zadaný "směr". Jen vlevo-vpravo: Sprite se neotáčí, pouze se zrcadlově převrací podél svislé osy- míří jen vlevo nebo vpravo. Neotáčet: Sprite se vůbec neotáčí, ani když se mění jeho směr. LIŠTA NÁSTROJŮ Nejprve kliněte na lištu nástrojů a pak na objekt v projektu, na kterém se vykoná požadovaná akce. Přesun: normální režim umožňující přesun objektu tažením pomocí myši. Kopírovat: kopíruje sprite, kostým, zvuk, blok a nebo skript. Pro vícenásobné kopírování přidržte při kliknutí Shift. Smazat: smaže sprite, kostým, zvuk, blok a nebo skript. Pro vícenásobné kopírování přidržte při kliknutí Shift. 6

8 zvětšuje více. Zvětšit sprite: zvětší velikost spritu. Přidržením Shiftu při kliknutí se sprite sprite zmenšuje více. Zmenšit sprite: zmenší velikost spritu. Přidržením Shiftu při kliknutí se MENU Pokud z menu vyberete nabídku Nový, otevře se nový soubor s přednastavenými vlastnostmi. Pokud dáte Otevřít, vyberete si projekt z vašeho disku. Nabídkou Uložit jako uložíte nový projekt na disk a nabídkou Uložit přepíšete již uložený projekt. Nabídka Zveřejnit! nahraje váš projekt na webovou stránku Scratche, pokud jste zaregistován. Nabídka Zpet vrátí zpět pouze poslední blok, skript nebo sprite, který jste smazali, ale neumožňuje vrátit zpět většinu ostatních akcí! Nabídkou Jazyk máte možnost si vybrat jazyk programu. Kdokoliv může přidat nebo editovat jazykový překlad Scratche. Informace o přidání nebo změně překladu najdete na stránkách Scratche v sekci Podpora. Jazykový balík je pravidelně upravován a je ke stažení na stránkách. Nabídka Různé zobrazí další nabídku se speciálními funkcemi: Informace... zobrazí okno s informacemi o programu Scratch, především verzi a rok zveřejnění programu, autorská práva a vývojáře. Import projektu... vloží do aktuálně otevřeného projektu všechny sprity a pozadí z jiného projektu. Tato funkce je užitečná při kombinování spritů z různých projektů. 7

9 Zahájit krokování zapne mód, ve kterém program, po spuštění, běží krok po kroku, aktuálně prováděný blok je zvýrazněn změněnou barvou. Tato funkce je užitečná především při odlaďování programu a hledání chyb. Nováčkům pomáhá v porozumění běhu tohoto programu. mód ukončí. Ukončit krokování je zobrazeno pouze když je zapnut mód krokování a tento Komprimovat zvuky nastavuje kvalitu při komprimaci zvuků. Komprimace sníží celkovou velikost projektu. Komprimovat obrazky nastavuje kvalitu při komprimace obrázků (10-100). Komprimace sníží celkovou velikost projektu. Chceš pomoci? zobrazí stránku (uloženou na disku) s odkazy na soubory nápovědy, referenční materiály, tutoriály a často kladené otázky. Dále je zde odkaz na webovou stránku programu Scratch. Pro získání nápovědy ke konkrétnímu bloku, klikněte pravým tlačítkem na dotazovaný blok a zvolte Nápověda. ZELENÁ VLAJKA Zelená vlajka představuje vhodný způsob, jak začít vícero skriptů najednou. Po kliknutí na zelenou vlajku se spustí najednou všechny skripty, které mají na začátku tento blok. V režimu prezentace se zelená vlajka ojeví jako malá ikona v pravém horním rohu obrazovky. Zmáčnutí klávesy Enter má stejný efekt jako kliknutí na zelenou vlajku. 8

10 EDITOR MALOVÁNÍ Editor malování (viz Obrázek 9 v textu) slouží k vytváření nebo editaci kostýmů a pozadí. IMPORTOVAT Nahraje obrázek ze souboru. PŘIBLÍŽIT/ODDÁ LIT Zvětší nebo zmenší velikost obrázku. OTÁČET Otočí obrázek ve směru šipky. PŘEKLOPIT Vertikálně nebo horizontálně překlopí obrázek. ZPĚT/ZNOVU NÁSTROJOVÁ LIŠTA VYMAŽ Smaže celé plátno. MOŽNOSTI Nastavení nástrojů. AKTUÁLNÍ BARVY Popředí a pozadí. PLÁTNO PALETA BAREV Vyběr aktuální barvy. NASTAV STŘED OTÁČENÍ ZOOM Obrázek 9 9

11 V Editoru malování je nástrojová lišta s následujícími funkcemi: Štětec je možné použít k malování odruky, použita bude barva popředí. Když kliknete na nástroj štětec, objeví se v části pod lištou nástrojů možnost volby velikosti štětce. Kliknutím na máte možnost zvolit jinou velikost štětce. Guma slouží k mazání. Části obrázku, které smažete se stávají průhledné. Stejně jako u štětce je možné kliknutím na zvolit velikost gumy. Vyplňování vyplní souvislou oblast barvou nebo vzorkem. Pod lištou nástrojů se zobrazí výběr různých stylů výplní jako je jednotná barva, vodorovný přechod, svislý přechod nebo přechod ze středu. Poslední tři styly vyplní souvislou plochu postupným barevným přechodem z barvy popředí do barvy pozadí. Obdélník nakreslí barvou popředí obdélník (čtverec při stiknutí Shiftu) s barevnou výplní nebo jen hrany bez výplně. Možnost výplně nebo bez výplně se volí v oblasti pod nástrojovou lištou. Elipsa nakreslí barvou popředí elipsu (kružnici při stiknutím Shiftu) s barevnou výplní nebo jen obrys bez výplně. Možnost výplně nebo bez výplně se volí v oblasti pod nástrojovou lištou. Čára nakreslí barvou popředí úsečku (při stisknutí Shiftu kreslí jen vodorovně nebo svisle). Kliknutím na máte možnost zvolit jinou tlouštku čáry. Text přidá nebo umožní editaci textové vrstvy v obrázku. V možnostech je možné měnit font a velikost písma. Každý kostým může mít jen jednu vrstvu textu. Výběr umožňuje přesouvat vybranou oblast tažením myši, smazat klávesou Delete, nebo ořezat klávesami Shift a Delete nebo Shift a Backspace. Razítko umožňuje vybranou oblast zkopírovat (při stisknutém Shiftu vícenásobně). Pomocí Kapátka naberete barvu popředí z části plátna, kterého se kapátko dotýka špičkou (kliknutím kapátka na plátno a tažením kapátka mimo plátno je možné nabrat barvu i mimo plátno). 10

12 Aktuální barvy (popředí a pozadí) jsou nad paletou barev. Kliknutím na aktuální barvy se provede záměna barvy pozadí za barvu popředí. Kliknutím na paletu barev se nabere nová barva popředí (kliknutím se Shiftem barva pozadí). Kliknutím na tlačítko Nastav střed otáčení se volí střed otáčení kostýmu, okolo kterého se bude kostým otáčet na scéně. Kliknutím na tlačítko Přiblížit nebo Oddálit se zvětší nebo zmenší přiblížení plátna. Pokud je přiblížení větší než 100%, objeví se posuvné boční lišty, pomocí kterých se lze posunovat uvnitř plátna. Přiblížení nemění výslednou velikost obrázku na scéně. Kliknutím na tlačítko Importovat je možné importovat ze souboru obrázek, který se přidá na plátno. Kliknutím na tlačítko Vymaž se smaže celé plátno. Kliknutím na tlačítko Zvětšit nebo Zmenšit se obrázek (nebo pouze výběr) zvětší nebo zmenší. Pokud při kliknutí na tlačítko podržíte Shift, objeví se okno, kde lze zadat přesnou číselnou hodnotu zvětšení nebo zmenšení. Zmenšování snižuje velikost, ale i rozlišení obrázku. Kliknutím na tlačítka Otáčet ve/proti směru hodinových ručiček otočí celé plátno (nebo jen výběr) o 30 stupňů. Pokud při kliknutí na tlačítko podržíte Shift, objeví se okno, kde lze zadat přesnou číselnou hodnotu otočení. Kliknutím na tlačítka Překlopit vodorovně/svisle se zrcadlově překlopí celé plátno nebo výběr. Tlačítko Zpět zruší vaši poslední akci. Takto je možné zrušit až devět akcí po sobě. Pokud chcete právě zrušenou akci opět obnovit, klikněte na tlačítko Znovu. BLOKY SCHRATCHE Existují tři hlavní typy bloků, které můžeme najít v Paletě bloků. 11

13 Základní bloky (Stack Blocks). Tyto bloky mají vespod výstupek a/nebo mají drážku na horní straně, jako například. Tyto bloky můžete vzájemně spojit a vrstvit na sebe. Některé základní bloky mají uvnitř sebe vstupní oblast, kde je možné vložit číselnou hodnotu (jako například zde hodnota 10 ), nebo je možné vložit proměnnou či početní operaci, nebo u některých existuje možnost vybrat hodnotu z rozbalovací nabídky (jako například zde pop ). Některé bloky jako je například tento kterého je možně vkládat další základní bloky. mají otvor ve tvaru C, do Startovní bloky (Hats). Tyto bloky mají zaoblenou horní hranu, a nemají drážku. Tyto bloky se umisťují na začátek skriptu. Čekají na nějakou konkrétní událost, jako je například stisknutí zelené vlajky, pak dojde ke spuštění skriptu, který se nachází pod tímto blokem. Doplňkové bloky (Reporters). Tyto bloky, jako například a, jsou určené k vložení do vstupních oblastí jiných bloků. Doplňkové bloky, které mají zaoblené boční strany (jako například nebo ) reprezentují číslo nebo textový řetězec. Tyto bloky lze je vložit do bloků, které mají uvnitř sebe hranatou nebo zaoblenou vstupní oblast (jako například nebo ). Doplňkové bloky se špičatými stranami (jako například ) reprezentují booleanovské výrazy (pravda/nepravda - true/false) a zapadají do vstupní oblasti se špičatými bočními stranami, nebo s hranatými vstupními oblastmi (jako například nebo ). Některé doplňkové bloky mají vedle sebe zaškrtávací rámeček, jako například. Pokud zaškrtnete rámeček, objeví se na scéně displej zobrazující zvolenou hodnotou. Když se mění hodnota doplňkového bloku, mění se automaticky i zobrazovaná hodnota na displeji. Displej může hodnotu zobrazovat vícero způsoby: normální zobrazení, zobrazuje i jméno doplňkového bloku. 12

14 zvětšené zobrazení, větší zobrazen, bez jména doplňkového bloku. posuvník, pomocí kterého je možné měnit hodnotu doplňkového bloku (je možné pouze u proměnných). Dvojklikem, nebo kliknutím pravým tlačítkem se mění vzhled displeje z jednoho způsobu zobrazení do druhého. Způsob zobrazení dipleje posuvník je dostupný pouze pro uživatelem vytvořené proměnné. Kliknutím pravým tlačítkem na displej posuvník je možné měnit minimální a maximální hodnotu, mezi kterými se bude posuvník pohybovat. SEZNAMY Ve Schratchi je možné vytvořit a používat takzvané seznamy. Seznamy můžou obsahovat řadu čísel, nebo textových řetězců nebo jiných znaků (viz Obrázek 10 v textu). Seznam se vytvoří kliknutím na tlačítko v sekci Proměnné. Jakmile je první seznam vytvořen, objeví se několik nových bloků. Tyto seznamové bloky jsou popsány v sekci Popis bloků tohoto návodu. Když vytvoříte seznam, na scéně se objeví displej zobrazující tento seznam. V displeji seznamu jsou všechny položky daného seznamu. Je možné vkládat položky přímo v tomto displeji. Z počátku bude seznam prázdný, s délkou seznamu 0. Pro přidání položky do seznamu klikněte na tlačítko + ve spodní časti vlevo na displeji seznamu. Délka seznamu se zvětší o 1. Další možnost, jak přidat položku do seznamu je použitím bloku nebo stisknutím klávesy Enter v řádku položky. Displej seznamu se zvětšuje tažením za pravý spodní roh displeje. 13

15 Obrázek 10 Poznámka: kliknutím pravým tlačítkem myši na displej můžete seznam exportovat do souboru.txt. Stejně tak je možné soubor.txt importovat. Každý řádek v.txt souboru odpovídá jedné položce v seznamu. TEXTOVÉ ŘETĚZCE Textové řetězce jsou složeny z písmen, slov, nebo jiných znaků (například: třešeň, červen 2009, Jsi vítěz!). Řetězce můžou být uloženy v proměnných nebo v seznamech (jako například nebo ). Řetězce je možné vzájemně porovnávat za použití následujících bloků:. Řetězce jsou vyhodnocovány jako 0 v blocích matematických operací (jako například ) a v blocích, kde je očekáváno číslo (například a ). 14

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku Vytvoření nového obrázku a jeho uložení MALUJEME v MALOVÁNÍ Po otevření programu se automaticky otevře i čistá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící čtvrtky si můžeme libovolně změnit.

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

aneb Malířem snadno a rychle

aneb Malířem snadno a rychle MALUJEME V MALOVÁNÍ aneb Malířem snadno a rychle Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř

Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř konir@zsjesenice.cz 1. Téma: program malování Cíl: žáci umí používat vybraná tlačítka z panelu nástrojů, smazat obraz, vrátit se o krok zpět, změnit velikost

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Zakládání nové nebo úprava existující stránky

Zakládání nové nebo úprava existující stránky NÁVOD KTERAK UPRAVOVATI OBSAH WEBU PP. PRO PLZEŇSKÉ PANENKY VYROBIL PŘEMEK 2008 Zakládání nové nebo úprava existující stránky Např. když je nový program na měsíc nebo aktualita, nebo když je někde něco

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

3) Pomocí tl. Výběr vyber barevnou krabici a přetáhni ji do větší bílé krabice.

3) Pomocí tl. Výběr vyber barevnou krabici a přetáhni ji do větší bílé krabice. Pracovní list Zadání: Pracovní list obsahuje celkem 3 úkoly k programu Malování. Každý úkol má své zadání, podle kterého postupuj, abys dosáhl stejného nebo podobného výsledku. Úkol č. 1 Cílem je vyzkoušet

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

11. Elektronická prezentace grafika na snímku

11. Elektronická prezentace grafika na snímku 11. Elektronická prezentace grafika na snímku Kvalitní grafická úprava má v PowerPointu (jakožto v prezentačním manažeru) naprosto nezastupitelné místo. Má-li být prezentace opravdu na úrovni a je-li ještě

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Nastavení dokumentu. Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní...

Nastavení dokumentu. Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní... QuakXPress 9 Nastavení dokumentu Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Přednastavený formát vlastní formát Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní... Název dokumentu Vzdálenost textových

Více

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání OBSAH OBSAH... 1 KaPiGraf příručka III. vydání... 1 1. Otevření dat v KaPiGrafu... 2 1.1. Přetažením myši (metoda Drag&Drop)... 2 1.2. Přes schránku (metoda Ctrl+C / Ctrl+V)... 2 1.3. Výběr z menu (kl.zkratka

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Prohlídka pracovní plochy

Prohlídka pracovní plochy Prohlídka pracovní plochy Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se seznámíte s terminologií

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka SMART Ink Operační systémy Windows Uživatelská příručka Reistrace produktu Jestliže si zareistrujete produkt SMART, budeme vás upozorňovat na nové funkce a uprade softwaru. Zareistrujte se online na adrese

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

První rande s Kristýnou

První rande s Kristýnou První rande s Kristýnou aneb jak na to Barbora HLADIŠOVÁ Příloha č. 2. e k diplomové práci B. Hladišové (2009): Metodika pro tvorbu bezešvého územního plánu Kristýna-GIS prohlížečka 1.3 je freeware, to

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení Stažení programu Program Jazyky bez bariér pro smartphone, iphone, tablety s operačním systémem Android a ipad si můžete zdarma stáhnout www.jazyky-bez-barier.cz/download pro mobily, tablety a internet

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

AGE MONITOR Manuál OBSAH:

AGE MONITOR Manuál OBSAH: AGE s.r.o. České Meziříčí 51771 tel: 494661237 AGE MONITOR Manuál OBSAH: 1. Informační panel... 2 2. Systémová nastavení... 3 3. Správa uživatelů... 4 4. Globální náhled jednotek a kamer... 5 5. Správa

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Slovník PCT pro ios, verze 2.x

Slovník PCT pro ios, verze 2.x Slovník PCT pro ios, verze 2.x LangSoft 2014, www.langsoft.cz/ios.htm Popis ovládacích prvků, nastavení slovníku str. 1 Hledání ve slovníku, člen a typ, klávesnice... str. 2 Úpravy slovníku, okno Editace,

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více