Scratch DETAIL AKTUÁLNÍHO SPRITE VYPNOUT/ ZAPNOUT PROGRAM LIŠTA NÁSTROJŮ SCÉNA MENU. SEKCE PŘÍKAZŮ Nabídka příkazů. PALETA BLOKŮ S PŘÍKAZY NOVÝ SPRITE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Scratch DETAIL AKTUÁLNÍHO SPRITE VYPNOUT/ ZAPNOUT PROGRAM LIŠTA NÁSTROJŮ SCÉNA MENU. SEKCE PŘÍKAZŮ Nabídka příkazů. PALETA BLOKŮ S PŘÍKAZY NOVÝ SPRITE"

Transkript

1 MENU DETAIL AKTUÁLNÍHO SPRITE LIŠTA NÁSTROJŮ SCÉNA VYPNOUT/ ZAPNOUT PROGRAM SEKCE PŘÍKAZŮ Nabídka příkazů. PALETA BLOKŮ S PŘÍKAZY PLOCHA PRO SKRIPTY REŽIM PREZENTACE SEZNAM SPRITE A POZADÍ NOVÝ SPRITE AKTUÁLNÍ POZICE MYŠI Scratch Projekty ve Scratchi jsou sestaveny z objektů tzv. spritů. Změnou kostýmu můžete měnit vzhled spritu. Jako váš sprite si můžete vybrat z již nahraných v projektu Scratch (postavy, zvířata nebo věci), vlastní obrázek z vašeho disku nebo internetu, nebo si vyvořit vlastní v Editoru malování, který je součástí programu. Přednastaveným spritem u nových projektů je Scratch kočka. Pokud chcete přednastavit jiný sprite, nahrajte svůj sprite, přejmenujte jej na default.sprite a uložte do složky Costumes. Pokud chcete změnit pouze přednastavený kostým spritu umístěte obrázkový soubor default.jpg (nebo.png,.bmp,.gif) do složky Costumes. Můžete dát instrukce vašemu spritu, říct mu, aby se hýbal, vydával zvuky nebo reagoval na jiný sprite. Jak říct spritu co má dělat? Pomocí příkazu. Příkazy jsou předepsané na blocích, které připomínají kousky puzzle. Stačí skládat bloky dohromady a složit tzv. skripty. Když dvakrát kliknete na script, Scratch spustí příkazy na blocích od shora dolu.

2 Scéna, v programu napravo, je místo, kde vaše skripty ožijí. Je 480 x 360 jednotek velká, určena souřadnicovým systémem o souřadnicích x a y. Ve středu scény jsou souřadnice x i y rovny 0 (viz Obrázek 3 v textu). Pro zjištění pozice x a y zahýbejte myší kolem a podívejte se na displej napravo pod scénou. Obrázek 3 Po kliknutí na ikonku Vyvolat režim prezentace přes celou obrazovku. Pro zrušení prezentace stiskněte Esc. si prohlédnete projekty Po kliknutí na ikonku Malovat nový sprite sprite v Editoru malování. můžete namalovat vlastní Po kliknutí na ikonku Vyber nový sprite ze souboru si můžete vybrat nový sprite z těch, které jsou již vytvořené v projektu Scratch, nebo z vašeho harddisku. Po kliknutí na ikonku Vyber náhodný sprite sprite náhodně vybraný ze spritů nahraných v projektu Scratch. se vám na scéně objeví Jestliže chcete sprite vymazat, klikněte na ikonku Smazat na nástrojové liště a označte sprite, který chcete smazat. Nebo klikněte pravým tlačítkem myši na sprite a z menu vyberte Smazat. Jestliže chcete vytvořit sprite, který vypadá jako část aktuální scény, klikněte pravým tlačítkem myši na scénu a zvolte Označením oblasti vytvořit nový sprite. Rámečkem pak vyberete oblast, kterou chcete použít jako nový sprite. 1

3 SEZNAM SPRITŮ Seznam spritů zobrazuje náhledy všech spritů v projektu. U každého spritu je název a počet skriptů (viz Obrázek 4 v textu). Obrázek 4 Abyste mohli nahlédnout a upravovat skripty, kostýmy a zvuk spritu, klikněte na náhled spritu v seznamu nebo na sprite dvakrát klikněte přímo na scéně. Vybraný sprite je označen modrým rámečkem v seznamu spritů. Když kliknete pravým tlačítkem na náhled spritu můžete sprite zobrazit, exportovat, kopírovat nebo smazat (viz Obrázek 4 v textu). Pokud byste chtěli zobrazit sprite, který není na scéně nebo je skrytý, podržte Shift a klikněte na náhled spritu v seznamu. Sprite se zobrazí uprostřed scény a zároveň se otevře jeho editace. náhledu. V seznamu spritů můžete sprity libovolně přemisťovat přetažením jejich Tak jako může sprite měnit svůj vzhled změnou kostýmu, může se měnit vzhled scény změnou pozadí. K zobrazení a editaci skriptů pozadí a zvuku scény klikněte na náhled scény v levé části seznamu spritů. PALETA BLOKŮ A PLOCHA PRO SKRIPTY To program a sprite, drag blocks from the Blocks Palette to the Scripts Area. To run a block, double-click on it. K naprogramování spritu přetáhněte blok s příkazem z Palety bloků na Plochu pro skripty. Ke spuštění příkazu z bloku na něj dvakrát klikněte. 2

4 Skripty (programy) vytvoříte spojením bloků dohromady. Pokud dvakrát kliknete na skript, poběží vám celý program od shora dolů. Když chcete zjistit, co jednotlivý příkaz dělá, klikněte pravým tlačítkem na blok a v menu zvolte Nápověda. Když přetahujete blok na Plochu pro skripty bílou čárou se zvýrazní místo, kam můžete bok umístit a vytvořit tak funkční propojení s jiným blokem. Blok můžete umístit na začátek, doprostřed nebo nakonec skriptu. Pokud chcete přemístit celý skript, uchopte jej myší za horní blok. Pokud chcete přemístit blok z prostředka skriptu, všechny bloky pod ním se přemístí s ním. Pokud chcete zkopírovat skript z jednoho spritu do druhého, přetáhněte skript na náhled druhého spritu v Seznamu spritů. Některé bloky mají uvnitř příkazu bílé políčko (vstupní oblast), které lze dále editovat, jako například blok. Hodnotu můžete změnit přepsáním čísla po kliknutí do políčka. Do tohoto políčka také můžete vložit zaoblený blok jako např.. Některé bloky mají rozbalovací menu jako např.. Po kliknutí na se rozbalí nabídka hodnot, ze kterých můžete zvolit opět kliknutím. K uspořádání Plochy pro skripty klikněte pravým tlačítkem na plochu a z menu vyberte Přehledně uspořádat. Pokud z menu vyberete Ulož obrázek ze všech skriptů uloží se obrázek (ve formátu.gif) všech skriptů z Plochy pro skripty. Kliknutím na nabídku Přidat komentář se na ploše objeví žlutá tabulka (viz Obrázek 5 v textu), kam můžete napsat svou poznámku ke skriptu. Obrázek 5 Oblast pro psaní poznámek se dá zúžit nebo rozšířit potažením pravého okraje. Šipkou vlevo nahoře poznámku zminimalizujete nebo rozbalíte. Poznámky můžete přidávat kdekoliv v Ploše pro skripty a můžete je libovolně přesouvat potažením myši. 3

5 KOSTÝMY Kliknutí na záložku Kostýmy (viz Obrázek 6 v textu) umožňuje prohlížení a editaci kostýmů. Obrázek 6 Tento sprite má tři kostýmy. Aktuální kostým (kostym1) tohoto spritu je vyznačený modrým rámečkem. Změna kostýmu se provede kliknutím na náhled kostýmu. Jsou celkem tři způsoby jak vytvořit nový kostým: Kliknutím na ikonku kostým vytvořit. se otevře okno Editor malování, kde je možné Kliknutím na ikonku můžete importovat obrázek z disku. Přesunutím obrázku z internetové stránky, nebo z plochy, či jiného adresáře tažením myši. Scratch podporuje řadu formátů obrázků, jako například JPG, BMP, PNG, GIF (včetně animovaných GIFů). Každý kostým má své vlastní číslo (zobrazuje se vlevo nahoře od náhledu). Pořadí kostýmů lze měnit přesouváním jednotlivých náhledů. Čísla kostýmů se aktualizují automaticky. 4

6 Kliknutí pravým tlačítkem myši na náhled kostýmu umožňuje vytvořit z tohoto kostýmu nový sprite (tento kostým bude odebrán ze současného spritu), nebo umožňuje exportovat kopii kostýmu do nového souboru (export nezachová průhlednost). ZVUKY Kliknutí na záložku Zvuky umožňuje nahrávání, importování a přehrávání zvuků (viz Obrázek 7 v textu). Obrázek 7 Zde je možné nahrávat nové zvuky, nebo importovat zvukové soubory. Scratch podporuje formát MP3 a nekomprimované WAV soubory, soubory AIF a AU, nepodporuje 24 bitové kódování. INFORMACE O AKTUÁLNÍM SPRITU Informace o aktuálním spritu (viz Obrázek 8 v textu) obsahuje jméno spritu (v rámečku), pozici x a y, směr, kterým sprite míří a informaci, zda je sprite přemístitelný myší při prezentaci na webu. V rámečku je možné aktuální sprite přejmenovat. Obrázek 8 Směr modré úsečky udavá směr, kterým se bude sprite pohybovat při provedení příkazu "posuň se o.. kroků" (0 = směrem nahoru, 90 = směrem vpravo, 180 = směrem dolů, -90 = směrem vlevo). Otáčením této úsečky pomocí myši je možné měnit směr spritu. Dvojklikem na sprite se vrátí směr do své původní polohy (směr: 90 = směr vpravo). 5

7 Kliknutím na "Přemístitelné myší na webu" vypnete nebo zapnete možnost přemístění aktuálního spritu při prezentaci projektu na webu. Pokud chcete exportovat sprite, klikněte pravým tlačítkem myši na sprite, který je na scéně, nebo na náhled spritu, který se nachází v Seznamu spritů. Exportováním vytvoříte nový soubor s příponou.sprite, který je pak možné importovat do dalších projektů. STYL ROTACE Kliknutím na jedno z tlačítek Stylu rotace rozhodujete, jak se bude chovat sprite při změně směru. Lze otáčet: Sprite se může volně otáčet kolem své osy, míří podle toho, jaký má zadaný "směr". Jen vlevo-vpravo: Sprite se neotáčí, pouze se zrcadlově převrací podél svislé osy- míří jen vlevo nebo vpravo. Neotáčet: Sprite se vůbec neotáčí, ani když se mění jeho směr. LIŠTA NÁSTROJŮ Nejprve kliněte na lištu nástrojů a pak na objekt v projektu, na kterém se vykoná požadovaná akce. Přesun: normální režim umožňující přesun objektu tažením pomocí myši. Kopírovat: kopíruje sprite, kostým, zvuk, blok a nebo skript. Pro vícenásobné kopírování přidržte při kliknutí Shift. Smazat: smaže sprite, kostým, zvuk, blok a nebo skript. Pro vícenásobné kopírování přidržte při kliknutí Shift. 6

8 zvětšuje více. Zvětšit sprite: zvětší velikost spritu. Přidržením Shiftu při kliknutí se sprite sprite zmenšuje více. Zmenšit sprite: zmenší velikost spritu. Přidržením Shiftu při kliknutí se MENU Pokud z menu vyberete nabídku Nový, otevře se nový soubor s přednastavenými vlastnostmi. Pokud dáte Otevřít, vyberete si projekt z vašeho disku. Nabídkou Uložit jako uložíte nový projekt na disk a nabídkou Uložit přepíšete již uložený projekt. Nabídka Zveřejnit! nahraje váš projekt na webovou stránku Scratche, pokud jste zaregistován. Nabídka Zpet vrátí zpět pouze poslední blok, skript nebo sprite, který jste smazali, ale neumožňuje vrátit zpět většinu ostatních akcí! Nabídkou Jazyk máte možnost si vybrat jazyk programu. Kdokoliv může přidat nebo editovat jazykový překlad Scratche. Informace o přidání nebo změně překladu najdete na stránkách Scratche v sekci Podpora. Jazykový balík je pravidelně upravován a je ke stažení na stránkách. Nabídka Různé zobrazí další nabídku se speciálními funkcemi: Informace... zobrazí okno s informacemi o programu Scratch, především verzi a rok zveřejnění programu, autorská práva a vývojáře. Import projektu... vloží do aktuálně otevřeného projektu všechny sprity a pozadí z jiného projektu. Tato funkce je užitečná při kombinování spritů z různých projektů. 7

9 Zahájit krokování zapne mód, ve kterém program, po spuštění, běží krok po kroku, aktuálně prováděný blok je zvýrazněn změněnou barvou. Tato funkce je užitečná především při odlaďování programu a hledání chyb. Nováčkům pomáhá v porozumění běhu tohoto programu. mód ukončí. Ukončit krokování je zobrazeno pouze když je zapnut mód krokování a tento Komprimovat zvuky nastavuje kvalitu při komprimaci zvuků. Komprimace sníží celkovou velikost projektu. Komprimovat obrazky nastavuje kvalitu při komprimace obrázků (10-100). Komprimace sníží celkovou velikost projektu. Chceš pomoci? zobrazí stránku (uloženou na disku) s odkazy na soubory nápovědy, referenční materiály, tutoriály a často kladené otázky. Dále je zde odkaz na webovou stránku programu Scratch. Pro získání nápovědy ke konkrétnímu bloku, klikněte pravým tlačítkem na dotazovaný blok a zvolte Nápověda. ZELENÁ VLAJKA Zelená vlajka představuje vhodný způsob, jak začít vícero skriptů najednou. Po kliknutí na zelenou vlajku se spustí najednou všechny skripty, které mají na začátku tento blok. V režimu prezentace se zelená vlajka ojeví jako malá ikona v pravém horním rohu obrazovky. Zmáčnutí klávesy Enter má stejný efekt jako kliknutí na zelenou vlajku. 8

10 EDITOR MALOVÁNÍ Editor malování (viz Obrázek 9 v textu) slouží k vytváření nebo editaci kostýmů a pozadí. IMPORTOVAT Nahraje obrázek ze souboru. PŘIBLÍŽIT/ODDÁ LIT Zvětší nebo zmenší velikost obrázku. OTÁČET Otočí obrázek ve směru šipky. PŘEKLOPIT Vertikálně nebo horizontálně překlopí obrázek. ZPĚT/ZNOVU NÁSTROJOVÁ LIŠTA VYMAŽ Smaže celé plátno. MOŽNOSTI Nastavení nástrojů. AKTUÁLNÍ BARVY Popředí a pozadí. PLÁTNO PALETA BAREV Vyběr aktuální barvy. NASTAV STŘED OTÁČENÍ ZOOM Obrázek 9 9

11 V Editoru malování je nástrojová lišta s následujícími funkcemi: Štětec je možné použít k malování odruky, použita bude barva popředí. Když kliknete na nástroj štětec, objeví se v části pod lištou nástrojů možnost volby velikosti štětce. Kliknutím na máte možnost zvolit jinou velikost štětce. Guma slouží k mazání. Části obrázku, které smažete se stávají průhledné. Stejně jako u štětce je možné kliknutím na zvolit velikost gumy. Vyplňování vyplní souvislou oblast barvou nebo vzorkem. Pod lištou nástrojů se zobrazí výběr různých stylů výplní jako je jednotná barva, vodorovný přechod, svislý přechod nebo přechod ze středu. Poslední tři styly vyplní souvislou plochu postupným barevným přechodem z barvy popředí do barvy pozadí. Obdélník nakreslí barvou popředí obdélník (čtverec při stiknutí Shiftu) s barevnou výplní nebo jen hrany bez výplně. Možnost výplně nebo bez výplně se volí v oblasti pod nástrojovou lištou. Elipsa nakreslí barvou popředí elipsu (kružnici při stiknutím Shiftu) s barevnou výplní nebo jen obrys bez výplně. Možnost výplně nebo bez výplně se volí v oblasti pod nástrojovou lištou. Čára nakreslí barvou popředí úsečku (při stisknutí Shiftu kreslí jen vodorovně nebo svisle). Kliknutím na máte možnost zvolit jinou tlouštku čáry. Text přidá nebo umožní editaci textové vrstvy v obrázku. V možnostech je možné měnit font a velikost písma. Každý kostým může mít jen jednu vrstvu textu. Výběr umožňuje přesouvat vybranou oblast tažením myši, smazat klávesou Delete, nebo ořezat klávesami Shift a Delete nebo Shift a Backspace. Razítko umožňuje vybranou oblast zkopírovat (při stisknutém Shiftu vícenásobně). Pomocí Kapátka naberete barvu popředí z části plátna, kterého se kapátko dotýka špičkou (kliknutím kapátka na plátno a tažením kapátka mimo plátno je možné nabrat barvu i mimo plátno). 10

12 Aktuální barvy (popředí a pozadí) jsou nad paletou barev. Kliknutím na aktuální barvy se provede záměna barvy pozadí za barvu popředí. Kliknutím na paletu barev se nabere nová barva popředí (kliknutím se Shiftem barva pozadí). Kliknutím na tlačítko Nastav střed otáčení se volí střed otáčení kostýmu, okolo kterého se bude kostým otáčet na scéně. Kliknutím na tlačítko Přiblížit nebo Oddálit se zvětší nebo zmenší přiblížení plátna. Pokud je přiblížení větší než 100%, objeví se posuvné boční lišty, pomocí kterých se lze posunovat uvnitř plátna. Přiblížení nemění výslednou velikost obrázku na scéně. Kliknutím na tlačítko Importovat je možné importovat ze souboru obrázek, který se přidá na plátno. Kliknutím na tlačítko Vymaž se smaže celé plátno. Kliknutím na tlačítko Zvětšit nebo Zmenšit se obrázek (nebo pouze výběr) zvětší nebo zmenší. Pokud při kliknutí na tlačítko podržíte Shift, objeví se okno, kde lze zadat přesnou číselnou hodnotu zvětšení nebo zmenšení. Zmenšování snižuje velikost, ale i rozlišení obrázku. Kliknutím na tlačítka Otáčet ve/proti směru hodinových ručiček otočí celé plátno (nebo jen výběr) o 30 stupňů. Pokud při kliknutí na tlačítko podržíte Shift, objeví se okno, kde lze zadat přesnou číselnou hodnotu otočení. Kliknutím na tlačítka Překlopit vodorovně/svisle se zrcadlově překlopí celé plátno nebo výběr. Tlačítko Zpět zruší vaši poslední akci. Takto je možné zrušit až devět akcí po sobě. Pokud chcete právě zrušenou akci opět obnovit, klikněte na tlačítko Znovu. BLOKY SCHRATCHE Existují tři hlavní typy bloků, které můžeme najít v Paletě bloků. 11

13 Základní bloky (Stack Blocks). Tyto bloky mají vespod výstupek a/nebo mají drážku na horní straně, jako například. Tyto bloky můžete vzájemně spojit a vrstvit na sebe. Některé základní bloky mají uvnitř sebe vstupní oblast, kde je možné vložit číselnou hodnotu (jako například zde hodnota 10 ), nebo je možné vložit proměnnou či početní operaci, nebo u některých existuje možnost vybrat hodnotu z rozbalovací nabídky (jako například zde pop ). Některé bloky jako je například tento kterého je možně vkládat další základní bloky. mají otvor ve tvaru C, do Startovní bloky (Hats). Tyto bloky mají zaoblenou horní hranu, a nemají drážku. Tyto bloky se umisťují na začátek skriptu. Čekají na nějakou konkrétní událost, jako je například stisknutí zelené vlajky, pak dojde ke spuštění skriptu, který se nachází pod tímto blokem. Doplňkové bloky (Reporters). Tyto bloky, jako například a, jsou určené k vložení do vstupních oblastí jiných bloků. Doplňkové bloky, které mají zaoblené boční strany (jako například nebo ) reprezentují číslo nebo textový řetězec. Tyto bloky lze je vložit do bloků, které mají uvnitř sebe hranatou nebo zaoblenou vstupní oblast (jako například nebo ). Doplňkové bloky se špičatými stranami (jako například ) reprezentují booleanovské výrazy (pravda/nepravda - true/false) a zapadají do vstupní oblasti se špičatými bočními stranami, nebo s hranatými vstupními oblastmi (jako například nebo ). Některé doplňkové bloky mají vedle sebe zaškrtávací rámeček, jako například. Pokud zaškrtnete rámeček, objeví se na scéně displej zobrazující zvolenou hodnotou. Když se mění hodnota doplňkového bloku, mění se automaticky i zobrazovaná hodnota na displeji. Displej může hodnotu zobrazovat vícero způsoby: normální zobrazení, zobrazuje i jméno doplňkového bloku. 12

14 zvětšené zobrazení, větší zobrazen, bez jména doplňkového bloku. posuvník, pomocí kterého je možné měnit hodnotu doplňkového bloku (je možné pouze u proměnných). Dvojklikem, nebo kliknutím pravým tlačítkem se mění vzhled displeje z jednoho způsobu zobrazení do druhého. Způsob zobrazení dipleje posuvník je dostupný pouze pro uživatelem vytvořené proměnné. Kliknutím pravým tlačítkem na displej posuvník je možné měnit minimální a maximální hodnotu, mezi kterými se bude posuvník pohybovat. SEZNAMY Ve Schratchi je možné vytvořit a používat takzvané seznamy. Seznamy můžou obsahovat řadu čísel, nebo textových řetězců nebo jiných znaků (viz Obrázek 10 v textu). Seznam se vytvoří kliknutím na tlačítko v sekci Proměnné. Jakmile je první seznam vytvořen, objeví se několik nových bloků. Tyto seznamové bloky jsou popsány v sekci Popis bloků tohoto návodu. Když vytvoříte seznam, na scéně se objeví displej zobrazující tento seznam. V displeji seznamu jsou všechny položky daného seznamu. Je možné vkládat položky přímo v tomto displeji. Z počátku bude seznam prázdný, s délkou seznamu 0. Pro přidání položky do seznamu klikněte na tlačítko + ve spodní časti vlevo na displeji seznamu. Délka seznamu se zvětší o 1. Další možnost, jak přidat položku do seznamu je použitím bloku nebo stisknutím klávesy Enter v řádku položky. Displej seznamu se zvětšuje tažením za pravý spodní roh displeje. 13

15 Obrázek 10 Poznámka: kliknutím pravým tlačítkem myši na displej můžete seznam exportovat do souboru.txt. Stejně tak je možné soubor.txt importovat. Každý řádek v.txt souboru odpovídá jedné položce v seznamu. TEXTOVÉ ŘETĚZCE Textové řetězce jsou složeny z písmen, slov, nebo jiných znaků (například: třešeň, červen 2009, Jsi vítěz!). Řetězce můžou být uloženy v proměnných nebo v seznamech (jako například nebo ). Řetězce je možné vzájemně porovnávat za použití následujících bloků:. Řetězce jsou vyhodnocovány jako 0 v blocích matematických operací (jako například ) a v blocích, kde je očekáváno číslo (například a ). 14

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

INFORMATIKA PRO ZŠ. Ing. Veronika Šolcová

INFORMATIKA PRO ZŠ. Ing. Veronika Šolcová INFORMATIKA PRO ZŠ 2 Ing. Veronika Šolcová 6. 7. 2016 1 Anotace: 1. Nástroje I 2. Ukládání dokumentu 3. Otevírání dokumentu 4. Nový dokument 5. Nástroje II 6. Nástroje III 7. Kopírování 8. Mazání 9. Text

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Posadíte se na určené místo v počítačové učebně, kde již předtím správce zkoušky spustil určený internetový prohlížeč s IP adresou zkouškového serveru.

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro možnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006 MALOVÁNÍ aplikace,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Lenka Bednaříková SEZNÁMENÍ S OKNEM APLIKACE Panel nabídek Panel nástrojů Panel vlastností Ukotvitelné panely Okno nástrojů Paleta barev Okno obrázku Stavový řádek

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI Základní informace o videu a animovaných souborech ve formátu GIF Videa jsou videosoubory ve formátech AVI nebo MPEG s příponami souborů AVI, MOV,

Více

Ignijet_2007 Externí monitor

Ignijet_2007 Externí monitor Ignijet_2007 Externí monitor ver 2010-06-17 Úvod Externí monitor dokáže monitorovat vybrané parametry zapalování a zobrazovat je dle modifikovatelného nastavení a to jak hodnoty parametrů, tak jednoduché

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku Vytvoření nového obrázku a jeho uložení MALUJEME v MALOVÁNÍ Po otevření programu se automaticky otevře i čistá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící čtvrtky si můžeme libovolně změnit.

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Práce s plátnem. Vrácení se o krok zpět CTRL+Z Vrácení se o krok vpřed SHIFT+CTRL+Z Duplikace objektu CTRL+D

Práce s plátnem. Vrácení se o krok zpět CTRL+Z Vrácení se o krok vpřed SHIFT+CTRL+Z Duplikace objektu CTRL+D INKSCAPE - Základy Tato prezentace se vám bude snažit přiblížit základy práce s vektorovou grafikou, v našem případě v programu Inkscape. Ukážeme si navigaci na plátně, práci s objekty, výplní, seskupováním

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Kreslení úseček a křivek

Kreslení úseček a křivek Adobe Illustrator Kreslení úseček a křivek Volná kresba od ruky o Tužka (N) - stisknutím levého tlačítka pohybujte po výkrese o Úkol: zkuste si nakreslit čáru, označit ji a smazat Kreslení úseček o Nástroj

Více

Sociomap Viewer Uživatelský manuál. Verze 3

Sociomap Viewer Uživatelský manuál. Verze 3 Sociomap Viewer Verze 3 1 OBSAH: Sociomap Viewer Základní popis... 3 Panel nástrojů Vieweru...... 4 Nástroje... 4 Bílé pozadí:... 4 Pohled shora po spuštění:... 4 Zobrazit panely:... 5 Klávesové zkratky:...

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Manuál k tvorbě absolventské práce

Manuál k tvorbě absolventské práce Manuál k tvorbě absolventské práce VLOŽENÍ ČÍSLA STRÁNKY... 2 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO VKLÁDÁNÍ ČÍSEL STRÁNEK... 2 ŘÁDKOVÁNÍ 1,5... 3 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO ŘÁDKOVÁNÍ... 3 ZAROVNÁNÍ TEXTU DO BLOKU... 4 OBRÁZKOVÝ

Více

SMART Ink. software pro operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka

SMART Ink. software pro operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka SMART Ink software pro operační systém Mac OS X Uživatelská příručka Upozornění o ochranných známkách SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, loo SMART a všechny doplňující texty SMART jsou

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Redakční systém IPO manuál

Redakční systém IPO manuál Redakční systém IPO manuál 1 Obsah 1 Základní informace...3 1.1 Co je IPO...3 1.2 Kde najít IPO na internetu...3 1.3 IPO oddělení pro zákaznickou podporu...3 2 Příhlášení do systému...4 2.1 Vzhled systému

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

Názvy objektů na paletě Layers (Vrstvy)

Názvy objektů na paletě Layers (Vrstvy) Obsah as a asta b b 2. Vytváření vrstev, podvrstev a skupin 3. Vybíraní vrstev, označování objektů 4. Odstranění a skrytí vrstev Kapitola vás naučí pracovat s vrstvami. Ty se dělí na vrstvy nejvyšší úrovně

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy

Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy Tomáš Kmínek Projekt CZ.1.07/1.1.32/01.0013 je spolufinancován

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Tisk map z LPIS - rozšířené

Tisk map z LPIS - rozšířené Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tisk map z LPIS - rozšířené Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější)

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port. (Pokud je tiskárna

Více

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 Obsah Kurz 5... 1 1. Časování prezentace 1 2. Audiozáznamy 2 3. Záhlaví a zápatí 3 Kurz 6... 4 4. Tvorba fotoalba 4 5. Komprese obrázků 5 6. Příprava výstupů 5 7. Tisk prezentace

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 4. Karta Domů Obsahuje skupiny příkazů, z nichž každá umožňuje zpracovat jednu ucelenou tematickou oblast úkolů: 1. Schránka 2. Snímky 3. Písmo 4. Odstavec 5. Kreslení 6. Úpravy 4.1. Schránka Text či objekt,

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku?

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku? Nápověda pro práci s PPP Jak vytvořit nabídku? Otevřete si webovou stránku Platformy plánování akcí (PPP): *url* Zvolte jazyk. Přihlaste se pomocí vašeho uživatelského jména a hesla. Vyberte ze seznamu

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul SITUACE

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul SITUACE Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

BARVY. Příkaz barva. Barvy TrueColor. Se objeví dialogové okno

BARVY. Příkaz barva. Barvy TrueColor. Se objeví dialogové okno BARVY Příkaz barva Se objeví dialogové okno Lze vybrat barvu přímo Nebo vložíme do programu a za tento prvek číslo Baltíkovy barvy nebo konstantyu Za prvek lze vložit náhodnou barvu přímo nebo pomocí proměnné

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu.

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu. Obsah 1. Pracovní plocha 2. Paleta nástrojů, Paletky, Pruhy voleb 3. Paletka Navigator (Navigátor), nástroj Zoom (Lupa) 4. Práce s dokumentem - otevírání, zavírání, ukládání 1. Pracovní plocha V první

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

GIS Mikroregionu Telčsko

GIS Mikroregionu Telčsko GIS Mikroregionu Telčsko Spuštění aplikace v internetu http.//www.bnhelp.cz Tato adresa je pouze dočasná nově se bude do mapy přistupovat ze stránek www.telcsko.cz nebo www.telc-etc.cz. Skrze odkaz Přihlášení

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Šumperk : Mapa města Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala jednu

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Nastavení dokumentu. Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní...

Nastavení dokumentu. Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní... QuakXPress 9 Nastavení dokumentu Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Přednastavený formát vlastní formát Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní... Název dokumentu Vzdálenost textových

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů...

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů... 1 Obsah 1. Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 1.1. Filtrování, vyhledávání údajů... 4 2. Přehled foto-záznamů... 4 3. Nahrávání foto-záznamů... 6 3.1. Změna velikosti foto-záznamu... 7

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

CommonTestsAndGames03

CommonTestsAndGames03 CommonTestsAndGames03 Petr Novák (Ing. Ph.D.), novakpe@labe.felk.cvut.cz V1.02.000.000 / 24-06-2014 Obecné poznámky: - WEB verze: Pouze demonstrační verze se zablokovanou schopností vytvářet si vlastní

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více