Vážené dámy, vážení pánové,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážené dámy, vážení pánové,"

Transkript

1

2 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém vstupujeme do druhého finnčním trhu prestižní desetiletí postvení. její existence. Dokzuje Z dobu to svého mimo trvání jiné fkt, sou - těž Zltá korun prokázl, že neodmyslitelně ptří k finn čnímu že trhu soutěže plní se n v něm tomto důležitou ročníku roli. svými Potvrzuje produkty to nejlépe zúčstnilo kždoroční 77 finnčních zájem o její společností, výsledky. což je největší počet v celé dosvdní historii. Význm Tím, že hodnotí Zlté koruny celé spektrum je v tom, finnčních že odborně produktů, hodnotí tedy celé veškeré spektrum oblsti nbídky, finnčních je tto soutěž produktů jedinečná prostřednictvím nenhrditelná. úspěšných Svým odborným oceněných přístupem produktů širokým ukzuje záběrem n poskytuje trendy v zevrubný oblsti finnčního pohled trhu. vývoj Vidíme, ktuální jk dění se do n popředí finnčním dostávjí trhu, zejmén kždým pk rokem n nové rodící produkty se trendy internetového tendence, které bnkovnictví jej dávjí do nebo pohybu. životního Nositeli pojištění těchto tendencí v poslední jsou době oceněné npříkld produkty. tké Kdyby v oblsti pro nic spořících jiného, tk účtů pro tyto povinného vlstnosti ručení. interpretovt to, jký trh je co se n něm odehrává, by nám tto soutěž chyběl. Zltá korun díky svému hodnocení odbornému kreditu řdu Soutěž tohoto druhu, jkou je Zltá korun, vždy o něčem vypovídá. Je těchto brometrem, progresivních citlivě regujícím produktových n změny řešení podněty, u veřejnosti které dob zpropgovl. Chtěl Učí bych tk to klienty, dokumentovt jk poznt n letošní vybrt si Novince z široké roku. nbídky Letos n byl trhu do přináší. hodnotný soutě že o tuto kvlitní cenu přihlášen produkt. rekordní počet 72 produktů. Proti loňsku, kdy soutěžilo 35 novinek, to bylo dvkrát více. Jk tento boom novinek Umožnit vysvětlit? lidem N jedné lépe strně se n mluvíme trhu orientovt stále ještě povžujeme o krizi, n druhé z hlvní strně poslání jsme svědky soutěže prokztelného její trvlý oživení přínos nbídky. k finnčnímu Důvody vzdělávání tohoto rozporu obyvtel. mohou Těší být nás, zcel že prozické podle výzkumů svědčit společnosti o tom, že se v Ipsos důsledku Tmbor neustupující krize v poslední době konkurence výrzně stoupl n trhu počet stále lidí, více kteří zostřuje. se při Nstl výběru boj finnčních o kždého klient. produktů Zltou korunou inspirují. Rovněž nás těší, že se nebývlý zájem Finnční veřejnosti trh prochází v tomto v posledních roce odrzil letech i tvrdou v hlsování zkouškou. o Cenu Působí veřejnosti něj mnoho Cenu vlivů podniktelů, včetně kterého rekordně se nízkých zúčstnilo úrokových rekordních szeb. více Přes než n 144 všechny tisíc problémy lidí. spojené s cestou k novému normálu, jk je některými ekonomy součsná trnsformce finnčního sektoru oznčován, ptří Zlté tto koruny oblst jsou k nejstbilnějším smozřejmě tké v povzbuzením rámci celé ekonomiky. pro oce- Výsledky něné O tom, finnční že finnční společnosti, sektor své jejichž mbice produkty neztrácí, udávjí svědčí v nbídce i vysoká hlvní účst tón. v 11. Jsem ročníku rád, Zlté že se koruny. nám dří soutěž Zltá korun neustále zkvlitňovt. Kždým rokem rozšiřujeme počet členů Finnční kdemie, Zltá která produkty korun má hodnotí. ještě jedno Když specifikum, jsme zčínli, které bylo jinde hodnotitelů nenjdeme. kolem stovky. Letos Prostřednictvím Fór jejich Zlté počet koruny stoupl z nstolil loňských 342 odbornou n 385 diskuzi i toto k závžným ekonomickým otázkám s celospolečenským dopdem. Prvidelně silné odborné pořádná zázemí fór vypovídá n ktuální o úrovni témt výjimečném si získl všeobecný postvení respekt Zlté koruny. díky účsti odborných politických špiček ptří k nejsledovnějším kcím tohoto druhu. Úspěšná bilnce Zlté koruny by nebyl úplná bez ocenění přínosu Propojení mimořádného jedné z ohlsu nejvýznmnějších fór Zlté koruny. hodnotitelských V průběhu loňského misí v rámci roku finn se uskutečnil čního sektoru, celkem kterou tři předstvuje fór, která soutěž ptřil Zltá ke špičkovým korun, s teoretickou tohoto diskuzní druhu u pltformou nás. N fórum, té nejvyšší které úrovně, se věnovlo reprezentovnou dopdům krize Fóry kcím Zlté n veřejné koruny, finnce, je ojedinělým nvzovlo zdrojem v informcí květnu ostře řešení sledovné npomáhjících fórum kultivovt Ekonomik veřejný versus prostor, politik v neb němž Volby se všichni N denně podzimním pohybujeme. fóru Zejmén v dnešní době, kdy je složité se v řdě jevů orientovt, má tento jsme přístup se změřili svůj význm n klíčovou váhu. otázku, Věřím, že kterou Zltá je korun penzijní bude reform. i ndále toto První poslání letošní plnit. fórum se zbývlo vývojem finnčního sektoru v pokrizovém období zvolili jsme pro ně trochu provoktivní polemický mi, název: bych Finnční závěr produkty poděkovl v nšim krizi, prtnerům, nebo krize bez produktů? nichž by Dovolte nše Věřím, ktivity že ni neměly jedno tvrzení, ptřičný které dopd obshuje odezvu. tento Především název, bych v přípdě všk chtěl českého poděkovt finnčního vám všem, trhu kteří nepltí. s námi A už vytváříte vůbec to svou nepltí účstí o v soutěži Zltá n finnčních korun, která fórech opět Zlté ukázl koruny sílu pomyslné dynmiku mosty, tohoto po kterých trhu. se n finnčním trhu můžeme svobodněji volněji pohybovt. Dovolte mi, bych n závěr poděkovl všem prtnerům, kteří se Zltou korunou spojili své jméno bez jejichž podpory by tento projekt nebyl tk úspěšný. Jejich spolupráce si velice vážíme. Jsem přesvědčen, že příští ročník Zlté koruny přinese nám všem dlší úspěchy, obohtí nás o nové podněty splní všechn nše očekávání.

3 ZLATÁ KORUNA ZLATÁ KORUNA Soutěž Největší zvedl nejtrdičnější letos nový soutěž systém finnčních hodnocení produktů n českém trhu Zltá Prestižní korun ocenění má n Zltá českém korun finnčním bylo letos trhu výjimečné nejlepším postvení. finnčním Je produktům nejstrší uděleno zároveň již nejprestižnější pojedenácté. soutěží K dosvdním finnčních držitelům produktů tohoto u nás. ocenění Přestože přibyli v minulých dlší letech díky vznikly soutěži i dlší Zltá soutěže, korun Zltá jsme korun boht ší si o zjištění, stále udržuje které své produkty privilegovné v posledním postvení, roce nejvíce protože zujly jko jediná tvoří hodnotí špičku finnčního celé spektrum trhu. nbídky n trhu ne pouze vybrné ktegorie produktů. Letos se pod záštitou ministr finncí Miroslv Tké Klousk letošní uskutečnil ročník Zlté již její koruny devátý se ročník. konl pod záštitou ministr finncí Miroslv Klousk hodnoceny byly produkty v 15 ktegoriích včetně Hlvním posláním Novinky Zlté roku. koruny Celkově je přispívt soutěžilo ke kultivci v tomto finnčního ročníku 202 trhu. finnčních To znmená produktů npomáht přihlášen k rozvíjení byl letos vzthů, rekordní které počet vznikjí novinek. mezi klienty Celkem se finnčními jich v soutěži společnostmi objevilo 72. de Nejsilněji fcto tvoří obszenými tento trh. ktegoriemi byly trdičně účty životní pojištění, v kždé z těchto ktegorií soutěžilo 25 produktů. Prvidelné hodnocení oceňování finnčních produktů, probíhjící v rámci Zlté koruny již od roku 2003, dlouhodobě posiluje interkce, které mezi jednotlivými subjekty trhu probíhjí. Smotná Zltá korun, která n rozdíl od jiných soutěží nket provádí historie Zlté koruny je nejlepším důkzem toho, jk tento proces kždoročně komplexní bilnci úspěšnosti všech ktegorií produktů n trhu, zujímá již z tohoto důvodu právem prestižní postve- postupuje, km finnční trh směřuje jk se postupně vyvíjí. ní. Svým odborným pohledem n finnční produkty širokým Tké názorovým letošní devátý spektrem ročník více soutěže než tří Zltá stovek korun hodnotitelů ptřil z tohoto má Zltá hledisk korun k velice šnci úspěšným. tento trh reálně Účst ovlivňovt v soutěži byl poskytovt vyšší než v mu loňském určité roce. vodítko, Letos zejmén v 15 ktegoriích s ohledem soutěžilo n to, jk 209 produkty produktů regují 77 finnčních potřeby klientů loni jké to prmetry bylo 206 produktů ve vzthu od k uživtelům 75 společností. splňují. společností, Význmným Se změřením posunem n konečného je opětovné uživtele rozšíření souvisí Finnční i zásdní kdemie novink o tohoto nové členy. ročníku, V loňském kterou ročníku je zvedení měl nového Finnční systému kdemie hodnocení. 342 členů, Nové letos multikriteriální jejich počet stoupl hodnocení n 385. nhrzuje Zvýšení počtu strý hodnotitelů model, kdy zvy- byly produkty šuje prestiž hodnoceny soutěže, neboť jednou do známkou. hodnocení Nyní je zhrnuto byl zveden více názorů tři gregovná pohledů n kritéri hodnocené hodnocení produkty. Zároveň cen jednotlivé výnos, funkčnost ktegorie hodnotí kvlit, specilisté bezpečnost s kvlifikcí udržitelnost změřením produktu. n Kždému dnou produktovou přiřzen oblst, čímž váh, je zjištěn kterou hodnotitel vysoká relevnce při posuzování objektivit produktu výsled- kritériu je dnému ků. Je třeb kritériu zdůrznit, přikládá. že tkovýto Cílem nového rozsh systému záběr je hodnocení, přispět k vyšší jký objektivitě Zltá korun hodnocení provádí, je zvýšit u nás zcel nlytickou výjimečný. hodnotu výsledků. Z Součástí dobu Zlté trvání koruny soutěže je Zltá již trdičně korun hlsování prošlo hodnocením veřejnosti o nejoblíbenější téměř 2000 produktů finnční (konkrétně produkty. 1983). Tto nket Je zřejmé, má mezi že výsledky veřejností soutěže velký mjí ohls, nepochybnou jk dokládjí vypovídcí její výsledky. hodnotu Málokteré Zltá hlsování, korun je to vnímán nemluvíme jko jeden jen o nketách z význmných změřených indikátorů n finnční při výběru oblst, vhodného le všeobecně, produktu z rozsáhlé nbídky n trhu. Sttisticky, jk ukzují výzkumy dokázlo jko Zltá korun přitáhnout pozornost tkového množství lidí. Loni bylo v Ceně veřejnosti v Ceně podniktelů odevzdá- provedené společností Ipsos, téměř polovin populce (46 %) soutěž zná téměř tři čtvrtiny lidí (73 %) povžují oceněné produkty z důvěryhodné. Více než tři pětiny lidí (61 %) výsledky no hlsů, letos to bylo hlsů. V obou nketách byly odevzdány hlsy pro 706 produktů poprvé tk byl překročen hrnice 700 produktů (loni dli účstníci hlsy 698 produktům). soutěže motivují při volbě pořizování produktu. Ukzuje to jednoznčně, že se veřejnost o finnční produkty jejich Vstupujeme do období, které s sebou nutně přinese řdu změn kvlitu stále více zjímá. v pojetí finnčních služeb, v upltnění nových procesů, technických inovcí, přísnějších prvidel. To vše bude klást zvýšené nároky n Letošní všechny, devátý kdo ročník se n Zlté finnčním koruny trhu opět pohybují. potvrdil, Snh že tto po prestižní získání informcí, soutěž finnčních které by produktů tento pohyb má n usndnily, českém finnčním bude sílit. trhu V tom své význmné budoucnost místo. Zlté Nejenom koruny. tím, T že je n nyní něm připrven podporuje hlubší zdrvou nlýzou konku- je i renci, zvedením le tké tím, nových že pomáhá hodnotících veřejnosti nástrojů lépe se lépe orientovt dignostikovt v neobyčejně bohté změny široké n trhu nbídce učinit finnčních jej pro zákzníky produktů. čitelnějším. To jsou spekty vývoj pro fungování součsného finnčního trhu velice podsttné.

4 MINISTR FINANCÍ ČR Ing. Miroslv Klousek ministr finncí ČR Pod POVAŽUJI záštitou AKTIVITY ministr finncí ZLATÉ ČR KORUNY Miroslv ZA PŘÍNOSNÉ Klousk VÍTÁM Pod záštitou KAŽDÝ ministr SERIÓZNÍ finncí PROJEKT ČR PRO Miroslv ZVÝŠENÍ Klousk FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Finnční Nedávný průzkum grmotnost ministerstv v České finncí republice ČNB potvrdil se nízkou pohybuje úroveň finnční velmi grmotnosti nízké úrovni. v České To republice. osttně To vyplynulo povžuji z i z lrmující, průzkumu, protože který bez si této Ministerstvo formy grmotnosti finncí se nechlo člověk v zprcovt životě neobejde. spolu Zákony regulční instituce státu mohou chránit spotřebitele pouze s Českou národní bnkou. Z toho důvodu podporuji kždou neznlostí ktivitu, vlstním která šptným se změřuje rozhodnutím, n zvyšování které pro něj povědomí může mít v dodržování prvidel trhu. Nemohou jej všk ochránit před jeho o ftální produktech existenční důsledky. situci n finnčním trhu. To je i přípd soutěže Zltá korun jejích fór. Proto usiluji, by se zákldy finnční grmotnosti vyučovly n Musíme zákldních si i uvědomit, středních školách. že jen Odlišná grmotný situce spotřebitel nstává se u spolu bude - orientovt občnů strších v široké ročníků, nbídce kteří mjí finnčních povinnou školní bnkovních docházku dávno produktů. z sebou Nším v dobách cílem komunismu je, by tuto nezžili dovednost fungování získl fi nnčního již n trhu. zákldní Proto vítám či střední kždý seriózní škole projekt v dospělosti změřený ji n dále zvyšování rozvíjel. finnční Pokud grmotnosti člověk nebude populrizci vědět, tohoto v kterém témtu. roce Sem se mohu odehrál bezpochyby bitv u zřdit Hstingsu i Zltou nebo korunu, jký vzorec která má umožňuje hydroxid jednotlivé sodný, produkty životem nvzájem porovnávt pomáhá lidem orientovt se ve spletitém se nějk protluče. Ale pokud se nesmyslně zdluží, protože nerozuměl podmínkám úvěrové smlouvy, bude to mít světě finnčního trhu. existenční dopd n něj i jeho rodinu. Proto povžuji ktivity Zlté koruny z přínosné doufám, že v nich bude dále pokrčovt.

5 GENERÁLNÍ PARTNER Ing. Miroslv Řezník předsed předstvenstv generální ředitel OVB Allfinnz,.s. Stejně jko v uplynulých letech je OVB generálním prtnerem prestižního ocenění Zltá korun i v rámci již jedenáctého ročníku. Z celou tu dobu, kdy jsou obě znč - ky propojeny, nás váže především snh přicházet s inovcí, nespokojit se se součsným stvem, pokoušet se o zlepšování, o vývoj, o no vou přidnou hodnotu. My v OVB jsme toto permnentní snžení nzvli OVB Next Level Allfinnz Jednoduše lepší nši strtegii přenášíme i do projektů, v nichž jsme zpojení, mimo jiné i do tohoto klientsky význmného ocenění, Zlté koruny. K nšemu prtnerství nepřistupujeme psivně, le nopk tk, jko ke všemu, co děláme jsme ktivním prtnerem, který se zpojuje do obshové příprvy kždého ročníku, který se zjímá o obsh, stejně jko o formu. Proč? Protože chceme, by Zltá korun byl něčím více než pouhým oceněním v řdě. Chceme, by Zltá korun byl především hodnotným nástrojem pro spotřebitele, který se význmnou měrou podílí n kontinuálním vzdělávání obyvtel nší země v oblsti finncí peněz, pomáhá zvyšovt klientský zájem o orientci v oblsti finncí, vytváří podporuje diskuzi, výměnu názorů v české společnosti je důležitým ukztelem nejen součsného stvu, le tké trendů vývoje. OVB Allfinnz,.s. poskytuje profesionální komplexní finnční pordenství. Klde přitom důrz n individuální odpovědný přístup, který je zákldem pro budování dlouhodobých kvlitních vzthů. Je respektovným prtnerem pro nejvýznmnější instituce n českém finn čním kpitálovém trhu dnes spoluprcuje s téměř 40 produktovými prtnery. Proto je schopn pokrýt téměř všechny potřeby klientů. Finnční pordenství OVB směřuje k zjištění potřeb celé rodiny finnční plány klientů OVB Allfinnz tk díky širokému produktovému portfoliu obshují především pojištění osob, mjetku, hypotéky jiné úvěry, některé bnkovní produkty, penzijní připojištění i stvební spoření investice. Kvlitní finnční plán pečlivě hodnotí vhodnost produktu pro dného klient. Nši pordci při své práci využívjí fundovné nástroje Anlytického centr obshující ktuální dt z trhu podrobné nbídky prtnerských společností. OVB Allfinnz je odpovědnou firmou se vstřícným postojem k veřejnému dění. Proto tké dlouhodobě poskytuje podporu společensky prospěšným ktivitám chrittivním projektům. Společnost OVB Allfinnz,.s., je dceřinou společností OVB Holding AG, přední pordenské společnosti v oblsti finn č- ních služeb v Evropě. OVB Holding AG působí od roku 1970 v součsnosti se strá o více než 2,8 milionu klientů ve 14 zemích Evropy. Od roku 2006 je mteřská společnost úspěšně kótován n Frnk furtské burze jko jediná oprvdu nezávislá finn čně-pordenská společnost v Evropě. Zltá korun 2013

6 PARTNER Mgr. Petr Kučer výkonný ředitel místopředsed předstvenstv, CRIF Czech Credit Bureu,. s. Trh s bnkovními osttními finnčními produkty je poměrně sofistikovný, tkže orientce ve všech produktech je pro běžného spotřebitele složitá. Vysoce odborně vedená soutěž Zltá korun je všk účinným nástrojem, který klientům pomůže lépe identifikovt jednotlivé produkty n zákldě získných informcí si vybrt ten nejvhodnější, my jsme velice rádi, že se můžeme n tkové soutě ži dlouhodobě podílet. Hodnocení Zlté koruny předstvuje jeden z prmetrů, který klienty vede k větší zodpovědnosti vůči vlstním finncím. Žádný potenciální klient by všk neměl zpomenout n prověření svých možností, zd je pro něj půjčk dlouhodobě zvládnutelná neztíží jeho osobní či rodinný rozpočet způsobem, který by pro něj mohl znment zásdní životní komplikce. Klientům pomůže při zodpovědném rozhodování úvěrová zpráv, tedy celkový přehled o všech úvěrech dné osoby. Ten přináší informce jk o půjčkách řádně splácených v souldu se smluvními podmínkmi, tk o eventuálních problémech, ke kterým mohlo v průběhu splácení ze strny klient dojít. Pozitivní, le i přípdné negtivní informce obshují úvěrové zprávy z Bnkovního Nebnkovního registru klientských informcí. Síl komplexních informcí je především v pozitivním celkovém ztížení klient, z něhož je možné profesionálně odvodit, zd nebude mít nějké problémy s budoucím splácením. Zpráv o tom, že klient měl či má problémy se splácením, je už jenom informcí o šptném rozhodnutí, které mohlo pdnout třeb právě n zákldě dílčích údjů. Komplexní úvěrové zprávy z klientských registrů správně zvolený produkt jsou proto přirozeným krokem finnčně grmotného, tedy i zodpovědného uživtele bnkovních služeb. Společnost CRIF Czech Credit Bureu,. s., je orgnizátorem největších českých úvěrových registrů, Bnkovního Nebnkovního registru klientských informcí. Jejich prostřednictvím si zejmén bnky, stvební spořitelny, lesingové fctoringové či splátkové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí závzky. Oběm registrům zjišťuje společnost technický servis. Široké veřejnosti nbízí možnost získt úvěrovou zprávu prostřednictvím klientských center obou registrů. Zároveň buduje dlší distribuční knály pro úvěrové zprávy. Společnost dále provozuje registr ELIXIR, který mpuje profesní historii finnčních pojišťovcích pordců mkléřů. Vedle toho poskytuje i řdu dlších služeb, to jk finnčnímu sektoru, tk i střed ním či mlým podniktelům nebo veřejné správě. Jde především o nástroje pro řízení úvěrových rizik či řešení proti podvodům. Prostřednictvím svého portálu cribis.cz poskytuje komplexní ekonomické informce o firmách detilní údje o vlstnických vzbách, to včetně historie ž 20 let zpátky. Nástroje pro hodnocení ekonomické situce municiplit bytových družstev nbízí pod znčkou irting. Společnost CRIF Czech Credit Bureu byl zložen v roce N Slovensku má sesterskou společnost CRIF Slovk Credit Bureu. Od roku 2005 je jejím jediným kcionářem mezinárodní skupin CRIF, která působí v itl ské Boloni dnes je čtvrtým největ ším provozovtelem úvěrových registrů systémů pro podporu úvěrového rozhodování n světě. Zltá korun 2013

7 PARTNEŘI PARTNER Konference, diskuze setkání zžívjí v uplynulých letech skutečnou konjunkturu. Jen málo z nich si všk dokázlo vybudovt mezi podnikteli, politiky odbornou veřejností tkovou nou u moře. Ročně využije jejích služeb přes 130 tisíc zákzníků. Nbízí tké zimní CK FISCHER ptří k nejoblíbenějším cestovním kncelářím pro letní leteckou dovole- Cestovní pozici věhls kncelář jko FISCHER je Fórum Zlté člen finnční koruny. investiční dovolené skupiny u moře, Společnost zájezdy do exotických TOP HOTELS zemí GROUP eurovíkendy.s. vlstní ve světových provozuje metropolích. dv moderní mjí kongresové i golfové hotely zájezdy v n Prze míru, - TOP luxusní HOTEL plvby Prh, n zoceánských s přilehlým KKCG Kždý z nás je jednou smozřejmě ze tří ví, největších že získání nejvýznmnějších udržení renomé v znčky České republice je během nbízející dlouhou komplexní trť. služby v lodích cestovním nově tké GARNI poznávcí HOTELEM cesty do celého Prh, svět. ALBION CK FISCHER HOTEL. spoluprcuje Ob hotely s poskytu- více než Svou cestovních stálou klientelu knceláří ruchu. Týká se N to i jře tohoto letošního Fór, které roku pozvedá Cestovní finn kncelář ční FISCHER 600 koupil prověřenými jí hotely. vysoký Stálí stndrd zákzníci ubytování, CK FISCHER gstronomie oceňují zejmén kongresových vysokou kvlitu služeb. CK povědomí NEV DAMA, hledá která odpovědi je nejen n klíčová jedničkou finn ční n trhu lyžřských služeb zájezdů, ekonomická le ptří mezi témt, TOP zdůrzněné 5 cestovních v poslední knceláří. Vznikl tk otevřenosti největší v neposled Prh je ní největším řdě osobního v Evropě, přístupu. nbízí Po 810 spojení pokojů, CK 5000 FISCHER konferenčních NEV- grntovnou K dispozici úroveň jsou hotelů vribilní obchodních kongresové prtnerů. sály slónky. Váží si spolehlivosti, TOP HOTEL cestovní době dopdy skupin krize n trhu. probíhjícími Kromě zhrničních ekonomickými více reformmi. než 80 přímořských O jejich šíři destincích změření svědčí po celém světě pin nbízí v České tké republice ci 5 sálů s více 16 než slónků, čtvrt milionem 5 resturcí, klientů rozlehlé tržbmi tersy doshujícími Jponské zhrdy. 3 mili- leteckých dovolených DAMA, jedničky n míst trhu nejširší lyžřských škálu zájezdů služeb v mezi roce českými 2011, vznikl hotely. největší Hostům cestovní je k dispozi- sku- ve lyžování mimo jiné v Rkousku, moje vystoupení, Itálii, Švýcrsku, týkjící se úrovně Frncii, pobyty v evropských rd korun. Portfolio Přímo skupiny u hotelu rozšířil je velkokpcitní v roce 2012 prkoviště. znčk ALBION pro luxusní HOTEL cestování nbízí kvlity bnkovních služeb, veřejného dluhu, Privileq cestovní gentur etrvel.cz, která ptří mezi největší internetové prodejce metropolích stvu podniktelského golfové prostředí, zájezdy. Svým problemtiky klientům nbízí vůbec největší 290 pokojů 600 kongresových míst, 2 resturce, lobby br s letní zájezdů n českém trhu. výběr korupce, dovolených důchodové u reformy moře n či českém podpory trhu. exportu FISCHER technického je postven vzdělávání. n spolehlivosti, Vzhledem k mým široké nbídce, kvlitních ních světových soutěžích. Společnost se od roku 2002 prvidelně řdí Úspěch Cestovní knceláře tersou. Hotelová gstronomie byl mnohokrát oceněn n prestiž- službách, dobrým zkušenostem profesionálním s Fórem servisu věřím, osobním že bude přístupu k zákzníkovi. k Českým 100 nejlepším firmám v zemi. Hotely společnosti jsou držitelem certifikátu mngementu jkosti ISO 9001:2009. i v budoucnu vljkovou lodí debty mezi klíčovými ktéry dění v nší zemi, vrcholovými předstviteli byznysu politiky. N Fórech Zlté koruny oceňuji dobrou spolu - práci mezi nším Svzem orgnizátory Fór, jehož jsme odborným prtnerem. Je dobře, že při hledání témt je zájem o hls byznysu povžuji z klíčové, že je součástí následné debty. Z přínosné v tomto ohledu vidím kcent n finnční oblst v návznosti n ktuální politické ekonomické problémy TOP HOTELS GROUP,.s. je vlstníkem provozovtelem 2 kongresových hotelů v Prze. TOP HOTEL Prh je největší kongresový konferenční hotel v srdci Evropy s kpcitou ž 5000 míst (5 sálů, 16 slónků). Největší sál, TOP Congress Hll, má možnost prezentovt nše názory vůči politikům, odborné Clss ptří i lické v Evropě veřejnosti. k předním Je přitom poskytovtelům špičkových Ipsos Tmbor poskytuje komplexní služby v oblsti výzkumu trhu mx. kpcitu 2000 míst umožňuje vrintní uspořádání. Hotel disponuje prkoviš - World těm ž pro 800 vozů. Hosté se mohou ubytovt v 810 pokojích 4* typu. Pro hndicpovné hosty jsou k dispozici i bezbriérové pokoje. TOP HOTEL Prh též nbízí fitness neoddiskutovtelné, wellness služeb. Fór Word si udržují Clss je vysokou volbou číslo jedn pro lidi toužící úroveň po vysoce ptrný kvlitních je zájem fitness o účst službách, n nich i z řd veřejného mínění včetně konzultční činnosti má z sebou více to hlvně díky moderním než 19 let činnosti. V roce 1992 vznikl společnost Tmbor, která nšich pohodlným členských prostorám, firem. Co špičkovým bych rád zdůrznil, 5 tenisových kurtů, bowling, wellness, sunu, vířivku, 20m bzén, msáže či fitness. strojům, skvělým instruktorům se v roce 2006 stl součástí sítě Ipsos, jedné z největších světových vedle bezkonkurenčním kvlity je zásdně vědomostem. odlišuje od V osttních Hosté tké mohou ochutnt výborné jídlo v 5 resturcích ve 3 brech. součsné době provozuje World výzkumných sítí. Ipsos Tmbor spoluprcuje s pobočkmi sítě Ipsos podobných ktivit pojetí celé kce. N jedné V BOHEMIA TOP Resturntu, který nbízí výhled n zltou Prhu živý krb, Clss v České republice tři fitness kluby v Prze. N prestižních dresách v 66 zemích svět, disponuje více než stovkou zkušených prcovníků strně zznmenávám ndstndrdní informční dopřává zájemcům okusit gstronomické hotelové specilitky. Z lobby bru se zimní Prhy servis, 1 včetně Prhy přímého 4 nleznete přenosu 140 n profesionálních internetu, předstvování vířivku, msáže, výsledků sunu dotzníkových páru, solárium, skupinové která lekce, nbízí příjemné se stl posezení Ipsos Tmbor grilování. v ČR největší ALBION genturou HOTEL je výzkumu situován trhu v klidné ve- fitness zhrdou strojů, krbem si nlytiků, hosté vychutnávjí konzultntů, pohled sttistiků, n Jponskou psychologů zhrdu v ČR.V s fontánmi, roce 2009 bzén dětský šetření, koutek vydávání mnoho brožury dlšího. či web Nvštivte s přehledy World Clss Helth vilové Acdemy ucelené v Celnici, nbídky World finn čních Clss produktů. Fitness n Součástí Václvském náměstí 4* typu. World V hotelovém Mrketing, komplexu Ipsos jsou Medi 2 kongresové CT, Ipsos sály Public 4 slónky Affirs, s Ipsos celkovou Insight. kpcitou Ipsos čtvrti n řejného Prze mínění. 5 Klíčové umožňuje specilizce: ubytování Ipsos ASI, ž ve Ipsos 290 Loylty, pokojích Ipsos Clss Fór Fitness je i vyhlšování n Chodově. ceny právě o nejlepší 600 míst. Návštěvníci Tmbor mohou je členem využít profesních 2 resturce, orgnizcí lobby br ESOMAR, s krbem SIMAR, letní tersu SAVA, finn ční produkt. Tkový koncept se mi s posezením grilováním. řídí se dle Firm jejich etických zjiš ťuje principů i ctering metodických mimo hotely. prvidel. Ipsos Tmbor zmlouvá. je dlouhodobým prtnerem kcí Zlté koruny. Ing. Jroslv Hnák, prezident Svzu průmyslu doprvy ČR

8 PARTNEŘI PARTNER Atrktivní nbídk oborů jistot upltnění jsou důvodem, proč Vysoká škol finn ční správní ptří mezi největší soukromé vysoké školy u nás. V bklářském i mgisterském studiu v Prze, Kldně Mostě lze bsolvovt obory: Řízení podniku podnikové finnce, Mrketingová komunikce, Bnkovnictví, Finnce fin- rájem Atrktivní nbídk studijních oborů jistot upltnění v prxi jsou Největší nejzábvnější quprk Fór Zltá v České korun republice. jsou Oprvdovým zcel výjimečnými důvodem, proč Vysoká škol finnční správní i ndále ptří mezi pro děti i dospělé je Vodní svět, setkáními který se vrcholových rozkládá n mnžerů ploše s m předstviteli vlády, veřejné správy, le i zástupci nční služby, Právo v podnikání Právo ve veřejné správě, Pojišťovnictví, Sociologie, 2. V Pláci Akreditcí pokldů, Pláci dobrodružství, Pláci relxu venkovní zóně návštěv- tři Sociální největší politik, soukromé Politologie, vysoké školy Veřejná v České správ republice. Aplikovná V bklářském informtik. širší veřejnosti České republiky. Diskutuje se i mgisterském doktorského studiu studijního můžete progrmu v Prze, v Kldně oboru Finnce Mostě bsolvovt nvíc nši studenti níci nleznou získlicelkem 41 bzénů trkcí - skluzvky tobogány, spcebowl, tké bzén bk- s umělým vlnobitím, n význmná témt, jko jsou konkurenceschopnost, obory: možnost Aplikovná pokrčovt informtik, ve studiu Bnkovnictví, dosáhnout titulu Finnce Ph.D. finnční V nbídce jsou vířivky školství, nebo velmi zdrvotnictví, oblíbenou finnční divokou služby, lářské Mrketingová mgisterské komunikce, studijní obory Pojišťovnictví, v nglickém Řízení jzyce: podniku Business Mngement řeku. N Vodní nd svět nvzuje pozice Sunový České svět republiky s 12 sunmi ve světě širokou tk dále nbídkou unikátních obory sunových kždý, ceremoniálů. kdo chce V hrát luxusním nějkou SPA roli WELLNE- v budouc- podnikové Corporte finnce, Finnnce, Veřejné Mrketing finnce Communiction Veřejná správ. nebo Nově mezinárodní otevíráme MBA tké MPA. obory Šncí Právo pro v podnikání kždého student Právo ve je veřejné možnost správě. získt Tlen- trktivní SS stipendi centrum ž jsou pro nejnáročnější nosti nší zákzníky země, by připrveny neměl n těchto privátní událos- suny studijní tovní do výše studenti celého své školného. studium nemusí Informce ukončit o studiu mgisterským n webových nebo stránkách inženýrským s vířivkmi, hydromsážní tech vny, chybět. exotické Osobně procedury velmi rssoul rád setkání hmmm Zlté nebo přímo titulem. ve škole, Akreditcí v Informčním doktorského centru studijního VŠFS, Estonská progrmu 500, Prh či 10. široká nbídk msáží koruny tělových nvštěvuji, ošetření. Dvoupodlžní to jk v roli plně řečník klimtizovné Fitness centrum vybvené nebo posluchče, moderními protože stroji se nbízí mohu krdiozónu dále vzdě- v oboru Finnce získli možnost pokrčovt ve studiu dosáhnout titulu Ph.D. Šncí pro kždého student je možnost získt trktivní s 54 trenžéry, posilovnu, VIP lávt, zónu le s i přístroji přispět ke Power zlepšení Plte, politické indoor cycling ekonomické stipendi ž do výše celého školného. Informce o studiu n webových je v provozu situce v zdrvotnické nší zemi. zřízení Blne- velký erobní sál. Zcel nově stránkách nebo přímo ve škole, v Informčním centru VŠFS, o&medicl, které poskytuje komplexní služby v oblsti fyzioterpie lé- Estonská 500, Prh 10. čebné rehbilitce. Nbídku Ing. služeb Jn Mühlfeit, Aquplce Chirmn Prh doplňuje Europe, 4* hotel s rozsáhlým konferenčním Microsoft centrem. corportion Určitě kždý z nás již zslechl název grpp možná i ochutnl. Společnost Bevnde s.r.o. Vám nbízí jedinečné produkty s oznčením Grpp Trentin od itlského Je lidské, že význmné společenské kce výrobce G. Bertgnolli. Původ destilerie shá ž do roku 1870 v součsné době je v zhrničí vyzdvihujeme oceňujeme více společnost řízen již 4. genercí rodu G. Bertgnolli. Výrobce se nchází v krji než ty domácí. Tk nám i poněkud uniká, že Trentino v oblsti Pin Rotlin. Grpp Trentin vzniká destilcí čerstvých křehkých prvidelně pořádná odborná finnčně výlisků nejlepšího hroznového vín. Zvláštností je použitý destilční systém, ekonomická fór Zlté koruny mjí stn- metod Tullio Zdr, přerušovná metod v horké lázni, která umožňuje získt grppu drd špičkových sympozií světových. jemné chuti elegntní vůně. Některé grppy jsou vyráběny v limitovných sériích, Především je to vysoké zstoupení skutečně V což moderní je činí budově ještě vzácnější Lighthouse vyhledávnější. v Holešovicích Jko se nchází největší ojedinělé poct pro zdrvotnickkné ocenění zřízení, v roce které 2012 se svou Diplom vybveností, d Eccelenz, technickými které prmetry, bylo uděleno pouze od roku sedmi 2011 je největším profesorů výrobcem td., oděvů reprezenttivní v České republice. účst Pr- G. Bertgnolli Firm je Vývoj zís- Třešť byl odborných zložen v kruhů roce 1931, podniktelů, tedy před bnké 80 lety řů, odborností výrobcům personálu v celé Itálii. úspěšností léčebných metod řdí mezi přední cuje zde 300 prcovníků, odborníků jejichž výrobky zhrničních, znjí zákzníci důkldná v celé příprv Evropě, Kuvjtu. přehledná Firm prezentce ptří mezi nosných nejmodernější vystou- le tké v USA nebo prcoviště v ČR. Společnost ISCARE byl zložen v roce Poskytuje specilizovné lékřské výkony v oblsti sistovné reprodukce. nejvýznmnější výrobce pení nejen špičkových dokonce, což pánských je nvíc, společenských prvidelná Úspěšnost 43 % nrozených dětí řdí kliniku k bsolutní špičce oděvů, le součsně vynikjících účst vrcholných ochrnných politiků oděvů ktivně do extrémních diskutujících kvlity k nejktuálnějším výrobků je podtržen ekonomickým použitím v ČR. Absolutní špičku v oboru předstvuje též centrum gstroenterologie se specilizcí n idioptické střevní záněty-ibd, léčící pcienty nejkvlitnějších mteriálů otázkám předních země. výrobců K tomu bych vysokou přiřdil odbornou i vyso- podmínek. Světová úroveň s Crohnovou chorobou. Biologickou léčbou se zde léčí 20 % pcientů úrovní českých prcovníků kou firmy. účst Firm médií Vývoj širokou nbízí publicitu vynikjící závěrů službu tk spojenou co nej- se servisem z Jsme ČR. Obdobně nově vzniklá Centrum společnost, pro léčbu která obezity, se snží které lidem poskytuje šetřit čs komplexní umožnit jim ž pozntků do domu, konference. kterou poskytuje již deset let péči snzší od cestu konzervtivní ke kvlitním léčby vínům, po britricko-chirurgické to jk od tuzemských metody, výrobců, ptří tk ze světových npříkld vinic, ve Švýcrsku, le i prezidentovi České republiky. Odborný prof. Ing. Vltr Komárek, DrSc., ekonom ke tím špičce přinášet ve svém krásné oboru zážitky ročně při se pití v něm tohoto léčí lhodného 50 % pcientů moku. z ČR. Víno Vý-dokážznmné všední den místo jeho má pití klinik může plstické být nevšedním chirurgie zážitkem, s celou jko škálou dárek kosmetic- nikoho neurzí. do Pro dvou Vše týdnů doveze. Dopřejte si exkluzivní kvlitu z dobrou cenu. prcovník zpříjemnit Vás zdrm nvštíví, prognostik předloží nbídku hotový oblek Vám kých obchodní zákroků prtnery opercí jej optříme především logem se zhrniční Vší společnosti. klientelou. Dále pro nše klienty pořádáme kulturní sportovní kce n klíč, zjišťujeme degustce vín n firemních setkáních, orgnizujeme tembuildingy, firemní večírky, le tké golfové turnje. N degustci dobrého vín se těší obchodní tým Dobré náldy.s.

9 HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER PARTNEŘI 1. květn to bylo n den přesně šedesát let, co v tehdejším Československu ze studi Zltá korun se více než deset let zpojuje Deník MF DNES je nejčtenější seriózní deník poskytující v kompletní Měšťnské besedě ČRo zhájil 1 Rdiožurnál tehdy Československá je moderní zprvodjsko-publicistická televize své zkušební televizní do úsilí o zvyšování finnční grmotnosti, stnice, zprvodjství z České republiky i svět, z politiky, ekonomiky, vysílání. kultury sportu. MF DNES se systemticky věnuje odhlování Signál měl příjemná dosh k poslechu zhrub všem 50 kilometrů cílovým skupinám. pokryl Rdiožurnál pouze Prhu se soustřeďuje část která je klíčová k volbě těch nejlepších Středočeského neprvostí, krje. Dnes n okmžité vysílá Česká rychlé televize zprvodjství, n území Česk které se celoplošně prolíná celým 24 hodin finnčních řešení pro konkrét ní potřeby jednotlivých rozsáhlé klientů. zprvodjství Předstvuje z všeho on-line regionu, nejen přináší čtyři mgzíny má přednost před jkýmkoliv nplánovným progrmem. 24 hodin dnem denně n celkem čtyřech progrmech, z toho n dvou specilizovných. Všechny progrmy ČT lze sledovt v pozemním vysílání v multiplexu, le tké n stelitu v kbe- má týdně snd nejširší (pondělní nbídku On Dnes, finnčních středeční produktů Dom Dnes, čtvrteční Mgzín denně nbízí rychlý, kvlitní komplexní informční servis o událosteclových sítích. Kromě knálů ČT1 ČT2 provozuje Česká televize i sportovní knál ČT DNES téměř + všech TV sobotní finn čních mgzín institucí Víkend) v České poskytuje velké sport ekonomické republice, zprvodjství le ktivně servis podporuje pro čtenáře. oborovou V temtických rubrikách vodjství přiná- publicistiku, politiky, některé kultury pořdy i sportu, vysílá ještě souběžně více ktuálních i n progrmu informcí ČT1. Ke o doprvě čtyřem knál ČT24. Ten je dom zprvodjským i v zhrničí. progrmem Rdiožurnál změřeným přináší zprávy n ktuální z ekonomiky, zprší diskuzi list množství nd společnými prktických problémy informcí. výzvmi Třeb středeční příloh stávjícím Test progrmům počsí přibude i servisní n pořdy. konci letošního Vysílá tké srpn utentická nový vyjádření, dětský knál rozhovory ČT:D, zveřejňuje ství mosty nezávislé mezi hodnocení lidmi. Pokud různých si dobře výrobků, školské který přílohy se vždy ve večerních diskuse hodinách se zjímvými promění lidmi, v kulturní le i náboženské stnici, ČT vysílání rt. nebo vysílání otiskují pmtuji, seznmy počátku středních její cesty vysokých byl finn škol, ční páteční rubrik Zdrví pro národnostní menšiny. Dle výzkumů je Rdiožurnál zvlášť vyhledáván vzdělnými posluchči, lidmi se zájmem o poznání inform- se veletrh npříkld v Kongresovém věnuje nejnovějším centru v postupům, Prze, kdejk zhubnout, rubrik Peníze jednotlivé rdí, finnční jk nejlépe instituce nložit nbízely s všimi své finncemi. produkty služby návštěvníkům veletrhu; od Už víte, proč stojí ce. Informce o vysílání, progrmové schém, vysílče i jmén hostů z to nás číst? Věříme, že no. Těšíme se n shlednou nd stránkmi njdete n rdiozurnl.cz. Rdiožurnál 24 hodin denně vědět víc. prvních nesmělých krůčků cest vedl k přehlednému finnčnímu kompsu, který objek- Mldé fronty DNES. tivně ství proti sobě produkty v ptnácti ucelených ktegoriích. Prvotní názory jednotlivců postupně doplnil hls Finnční kdemie hls veřejnosti. Během čsu se objevil řd dlších ocenění, mířících n identifikci nejlepší bnky, pojišťovny, či jiné finn ční instituce roku, le i v této rostoucí konkurenci si ocenění Zltá korun uhájilo své čelní konzultční činnosti. Má z sebou více než 20 let činnosti od r je největší gen- Ipsos poskytuje komplexní služby v oblsti výzkumu trhu veřejného mínění včetně místo. Je objektivním ukztelem toho turou výzkumu trhu veřejného mínění v ČR z hledisk dosženého obrtu. Ipsos nejlep šího, co se klientům n trhu nbízí, spoluprcuje s pobočkmi sítě Ipsos v 84 zemích svět disponuje více než stovkou finn ční instituce to dnes vědí. Proto je zkušených prcovníků v ČR moderním technickým zázemím pro sběr i zprcování idnes.cz, respektovnou nejdůvěryhodnější znčkou, odměnou zprvodjský pro zltéportál českého dt. internetu, vítě přinesl ze inspircí první zprvodjství pro ty, kteří 12. se ledn umístí n Dnes nvštíví MediCT, idnes. Ipsos ASI, djství Ipsos n Public ktuální Affirs, publicistice. Ipsos CEM Jko Ipsos jediná UU. celoplošná Ipsos je členem stnice pro- vy- Využívá i know-how Stnice specilizovných Český rozhls Rádio divizí Česko Ipsos je Loylty, zložen Ipsos výhrdně Mrketing, n zprvo- Ipsos cz dlších více než místech. 3,8 milionu čtenářů měsíčně. Vljkovou lodí fesních serveru orgnizcí je sílá ESOMAR, jen mluvené MSPA, slovo, SIMAR žádnou SAVA, hudbu. řídí Sledujeme se dle jejich vybíráme etických pro principů lup. metodických Zprá- to prvidel. nejdůležitější. Ipsos je Máme dlouhodobým nejvíc spoluprcovníků prtnerem soutěže v nejvíce kcí zemích Zlté vás zprvodjství, které získlo již pětkrát ocenění Křišťálová vy Ing. z domov, Pvel Řehák, ze svět, MBA, sportu, generální kultury, ředitel ekonomiky finncí koruny. připrvuje redkční tým idnes.cz 24 hodin denně. N idnes.cz njdou portáže, nlýzy, exkluzivní rozhovory s ktéry o tom podsttném, ze všech českých rozhlsových stnic. Informce od zprvodjů, re- místopředsed předstvenstv, Česká pojišťovn čtenáři tké oborové servery. Auto idnes.cz informuje o novinkách co se právě děje. Jk nás posloucht? N VKV (FM) frekvencích BBC z motoristického svět, Bydlení idnes.cz seznmuje s nejnovějšími (Prh 101,1 / Brno 101,3 / Ostrv 106,3 / Plzeň 98,6 / Olomouc trendy bydlení, Cestování idnes.cz přináší řdu reportáží z domov 105,6 / Zlín 93,9 / Liberec 99,2 / Ústí nd Lbem 105,8 / České Budějovice 89,8 / Prdubice Hrdec Králové 99,1 / Jihlv 96,7 / Krlovy i zhrničí tipy n zjímvá míst. Server věnovný ženám, módě, zdrví zdrvému životnímu stylu nese název OnDnes.cz. Do rodiny idnes.cz tké ptří inzertní portály: Automodul.cz s nbídkou v DVB-T multiplexu Českých rdiokomunikcí Vry 94,7. Denně živě od 8 do 11 od 13 do 16 hodin. N internetu ut, Relity.iDNES.cz s nemovitostmi, jobdnes.cz s prcovními nbídkmi Dovolená.iDNES.cz se zájezdy. denně nepřetržitě od 8 do 18 hodin - nebo kdykoli prostřednictvím n stelitu Astr 3A. N všech digitálních pltformách vysíláme podcstu (rádi n přání). Zltá korun

10 HLAVNÍ PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNER Piper Mldá Heidsieck, front DNES jeden reprezentuje z nejznámějších největší dómů celostátní v oblsti seriózní Chmpgne, deník v České Jsme republice. nově vzniklá společnost, která se snží lidem šetřit čs umožnit informce jim tk co nejsnzší cestu ke kvlitním vínům to jk od tuzem- zložen Čtenářům v roce přináší 1785 ktuální ve Frncii, kvlitní v součsné zprvodjství, době jedno užitečné z nejoceňovnějších i oddechové šmpňských čtení v přehledné n světě. struktuře Je jko stvořený novin. Kždý pro výjimečnou den vychází 15 ských regionálně výrobců, tk ze světových servisní Zltá korun vinic, předstvovl tím přinášet diskuzní krásné zážitky fórum, příležitost. mutovných Pil příloh ho Mrilyn s nejktuálnějším Monroe, Lurel zprvodjstvím & Hrdy ho zprcovli z dného krje. při MF pití DNES které propojovlo odbornou, politickou podniktelskou veřejnost. Zjímvé osobnosti, tohoto lhodného moku. Víno dokáže zpříjemnit všední den do nbízí svých celkem scénářů; 4 prvidelné dnes ho pijí mgzíny jejich následovníci týdně, DNES+TV, n oslvu ONA získání DNES, DOMA jeho DNES, pití může být nevšedním zážitkem, jko dárek nikoho neurzí. Pro vytoužených Víkend DNES Oscrů. jednou Již od měsíčně hollywoodských pk mgzíny počátků pro je Prhu PIPER HE- Brno CITY DNES. zjímvé názory, dobrý pohled n existu jící Vše obchodní prtnery jej optříme logem Vší společnosti. IDSIECK Inzerentům nepostrdtelný nbízí MF DNES n mnoh možnost oslvách oslovit kvlitní večírcích. cílovou Piper skupinu Heidsick Brut je mimořádně suché, plné šumivé víno romtické chuti. zjišťujeme degustce vín n firemních setkáních, orgnizujeme te- čtenářů, Dále pro kteří stv společnosti jejího myšlení. Aktivní propojení kdemické, smosprávní podnik- nše klienty pořádáme kulturní sportovní kce n klíč, ptří k ktivní dobře situovné části populce. MF DNES si můžete přečíst rovněž ve verzi pro ipd, iphone i jko e-pper. telské sféry zůstává zákldním předpokldem Jeho vynikjící lehká svěží ovocná chuť je dán optimální kombincí tří odrůd hroznového vín (Chrdonny, Pinot Noir, Pinot Me- Zákldní výzvou pro úspěšné pokrčování fór mbuildingy, firemní večírky, úspěšné le regionální tké golfové turnje. místní ekonomiky. unier). Nechte se tké unést vzrušující chutí prvého šmpňského N degustci dobrého vín se těší obchodní tým Dobré náldy.s. Zlté koruny všk není jen konsttování PIPER HEIDSIECK zpomeňte n čs! popis sttus quo, le ktivní explorce budoucnosti ve smyslu trnsformč ních, utonomizčních emncipčních trendů. Jinými slovy, Zltá korun sloužil jko dobré zpětné zrcátko, le budoucnost nelze pochopit zvládnout pohledem zpět, le jsným idnes.cz, nejdůvěryhodnější zprvodjský portál českého internetu, přinesl první nezmlženým pohledem vpřed. Politickou zprvodjství 12. ledn Dnes nvštíví idnes.cz více než 4 miliony čtenářů sféru je třeb s novými relitmi degloblizce, reloklizce trnsformce konfrontovt, měsíčně. Vljkovou lodí serveru je zprvodjství, které získlo již sedmkrát ocenění Křišťálová lup. Zprávy z domov, ze svět, sportu, kultury, ekonomiky finncí ne jen poskytovt pohodlné diskuzní prostředí připrvuje redkční tým idnes.cz 24 hodin denně. N idnes.cz njdou čtenáři tké pro obhjobu udržení sttus quo. oborové servery. Auto idnes.cz informuje o novinkách z motoristického svět, Má osobní účst vždy obdržel dobré prostředí Bydlení idnes.cz seznmuje s nejnovějšími trendy bydlení, Cestování idnes.cz přináší řdu reportáží z domov i zhrničí tipy n zjímvá míst. Server věnovný běžná medi obcházel pro údjný pesimis- péči pro prezentci některých myšlenek, které ženám, módě, zdrví zdrvému životnímu stylu nese název OnDnes.cz. Do rodiny idnes.cz Rémy Mrtin tké House ptří zčíná inzertní již v roce portály: 1724, Automodul.cz kdy byl tento ko- s nbídkou ČT24 je ut, jediný televizní orgnizátorů zprvodjský Zlté progrm koruny. v V ČR. je Kontinuálně čsto dělící mus. I to bylo kldným postojem přínosem Sláv ňk Relity.iDNES.cz zložen mldým s vinřem, nemovitostmi, pnem Rémy jobdnes.cz Mrtinem. s Roku prcovními 1738 nbídkmi, v reálném čse vysílá čár živé mezi zprávy pesimismem komentáře z politiky, prvdou regionů, stejně byl Dovolená.iDNES.cz tento koňk oceněn se zájezdy frncouzským ktlog králem firem Ludvíkem TopKontkt.cz. XV., který Do rodiny ekonomiky, idnes.cz zhrničí, kultury tenká jko nebo t mezi sportu. optimismem Do přehledného lží. progrmu ptří nebo i mgzíny v trktivním zprcování. ČT24 je seriózní. Veš- mu ptří jko nově jedinému i poptávkový dovolil zložit systém dlší AAAPOPTÁVKA.cz vinice. Roku 1848 nbízející uvádí Rémy kvlitní služby Mrtin ře meslníky, první portál koňk FINmrket.cz, s oznčením Fine který Chmpgne umožní svým Cognc. návštěvníkům O 22 nezávislé keré zprávy srovnání se vybírjí dle prof. společenské Ing. Miln závžnosti Zelený, M.S., důležitosti. Ph.D., ekonom ČT24 let později nbídek je uveden od dodvtelů mytický symbol energií Centur, finnčních který reprezentuje služeb okmžité přináší sjednání fkt, názory ktérů i odborníků zprostředkovává tmosféru v přímých přenosech živých vstupech. ČT24 je nestrnná. Nbízí nejvýhodnější smlouvy on-line, web AkcniCeny.cz, jenž pordí, kde nkupovt dokonlé spojení člověk s přírodou. Roku 1927 uvádí Rémy Mrtin co nejvýhodněji. House koňk v ktegorii V.S.O.P., který se okmžitě stává prodejním trhákem. Dnes je koňk RM VSOP povžován z zákonodárce Objektivit nestrnnost se týká jk jednotlivých pořdů, tk vysílání kontext hloubku n zákldě prezentce širokého názorového spektr. kvlity. Rémy Mrtin dobývá světové trhy (vstup do USA) dří se jko celku. ČT24 nedeformuje fkt, je důvěryhodná. ČT24 je moderní. mu i n domácí půdě, získává titul královský dodvtel n císřský Tým ČT24 stále sleduje nové světové trendy formáty. Rychle reguje dvůr. Od r vyrábí Remy Mrtin House 100 % svého koňku n poždvky diváků propojuje vysílání s internetem sociálními sítěmi. ČT24 ství n inovcích profesionálního týmu. pouze z révy z oblsti Petite Chmpgne Grnde Chmpgne. Zltá korun

11 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI PARTNER Kurzy.cz největší nezávislý finnční portál. Investice, Osobní Nová finnce Podnikání, to jsou tři stěžejní témt serveru Kurzy.cz. celoplošná stnice Český rozhls Plus zčl vysílt 1. březn Nbízí nlytickou Investice publicistiku, Portál komentáře, Finnce.cz diskuze, byl spuštěn interktivní v roce 1997 pořdy. ptří Anlyzuje tk k součsnost nejstrším ktuální dění v odborně širších souvislostech změřeným společenských, serverům n českém historických, internetu. ekonomických Nbízí svým či nbízejí uživtelům komplexní informce z kpitálových trhů nejen kulturních. Český uživtelům rozhls Plus mnoho je informčním prktických knálem článků tké klkulátorů, pro témt řdu z oblsti srovnání vědy v ČR, le i ze zhrničí. Akciové trhy doplňují informce z měnových či Fór komoditních Zlté koruny trhů, jsou lterntivní zprvidl investice, příležitostí techniky nebo historie. finnčních Nvzuje produktů n stnice i dt ze ČRo světových 6, Rádio burz Česko množství Leonrdo. dlších Nlďte užitečných plikcí, vlnách, ve které vší návštěvníkům televizi, n internetu pomohou dlších orientovt multiplexech. se ve svě- eduktivní progrm zákldů k veřejné obchodování diskuzi n k burze výměně td. názorů Osobní mezi si nás denně n středních finnce přináší rozsáhlé informce pro širokou veřejnost. Od hypoték, stvebního spoření nebo odborníky nebo mezi odborníky politiky tě finncí. z růz ných končin názorového spektr. povinného ručení, přes rozsáhlé informce k dním, ž po Český ktuální rozhls slví tento rok 90. výročí zčátku svého prvidelného vysílání. V průběhu celého je uni- roku připrvuje nejen zjímvé pořdy, le i řdu kcí. Sledujte nás n spe- Přispívjí tk ke kultivci veřejného prostoru znění nejdůležitějších zákonů td. Aktuální novinkou serveru k udržování plurlitního chr kteru české kátní projekt Vizuální obchodní rejstřík, který umožňuje ciálním návštěvníkům vzrůstá sledovt polrizce propojení společnosti firem osob lidé v různých přehledném grfickém lyou- webu společnosti. To je zejmén v součsnosti, kdy tu. názorů Dně, mjí zákony, čsto rejstřík tendenci firem spolu to jsou nemluvit, dlší témt sekce Podnikání. Kurzy.cz velmi cenné. s desetiletou Přeji Fórům trdicí Zlté n koruny, českém by internetu si ptří mezi trdiční informční tento svůj plurlitní médium, chrkter jehož oblib udržel, je čsem jejich prověřen. orgnizátorům invenci šťstnou ruku co se týče nápdů n témt jednotlivých setkání. Portál FiremniFinnce.cz vznikl v roce Je zcílen n mlé střední Demokrcie je diskuze. podniky podniktele. Stěžejními témty jsou strt podnikání jeho finncování. periodikum, Součástí portálu vychází jsou v nákldu podrobní 15 průvodci 000 ks. Okruh zčátkem čtenářů podnikání, tvoří Čsopis je dvouměsíční doc. Ing. Pvel Mertlík, CSc., rektor, Bnkovní především osoby dále s rozhodující přehledná srovnání prvomocí podniktelských (střední vrcholový účtů úvěrů, mngement) upozornění v n soukromém státním zvy sektoru. zjímvých Kvlifikovný progrmů odhd komentáře je cc 500 k dění 000 n čtenářů. trhu s dotčními Čsopis přináší tituly. vý- institut vysoká škol zejmén informce o dění událostech politického, ekonomického, kulturního, diplomtického společenského život v ČR. Jeho obsh tvoří npř. rozhovory s význmnými osobnostmi, redkční články, le i klsická firemní inzerce, fotoreportáže z význmných kcí firem institucí (konference, důležité semináře, výročí, vyhlášení vítězů Činnost ZK sleduji již řdu let po kud mohu, rád se kcí, které orgnizuje, zúčstňuji. význmných soutěží velké společenské události v ČR), vkládná inzerce. Dlší informce v obls- je pk možno Smysl nlézt soutěže n webu vidím pro firmy nšeho formátu Zde je ve tké dvou NEWTON Medi,.s. jedničk n středoevropském trhu Témt diskuzních fór jsou vždy ktuální, účst možná on-line ti monitoringu tisku nlýzy médií dodává výběry článků prezentce z tisku, v podobě rovinách. bnnerů, Z či prvé odkzů. z kždoročních Kromě klsické hodnocení tištěné vzejdou podoby nové vy stupujících i po slu chčů skutečně reprezenttivní jsou orgnizčně výborně zjištěná. Ze prezentce objeví tké n webu čsopisu N (průměrná zákl- návštěvnost trendy v tom se kterém pohybuje oboru kolem finnčního ), trhu. se Vše V pojišťovnic- rozhlsu, televize, internetu genturního zprvodjství. dě všech zdání těchto klient důvodů sleduje hodnotím ktuální dění, dosvdní inzerci, sociální sítě v elektronickém zjišťuje existenci cenné ZK informce vy soce pozitivně. kvlitní podkldy pro strtegické plánování tiční životní pojištění, nebo nové typy povinného ručení Zprvodji, tví npříkld který v poslední je kždý době týden bodují zsílán jednorázová n konkrétních inves- dres. nebo tvorbu mrketingových kmpní. S mediálními nlýzmi odborníků JUDr. Petr z NEWTON Šimerk, náměstek, Medi získjí MPSV zákzníci ČR užitečný nástroj pro ko- je, že kombinuje hodnocení odborníků s hodnocením li- s hvrijními riziky. Druhým nesporným kldem soutěže munikci s médii účinný prostředek kontroly mediálního obrzu ků, tkže máme zpětnou vzbu jk od finnčních expertů, firmy. tk veřejnosti podle toho můžeme nsměrovt i vývoj nových nezávislý pojištění finnční či produktových portál. Investice, inovcí. A Osobní v neposlední finnce řdě Podnikání, to Kurzy.cz největší jsou tři stěžejní témt tkví přínos serveru Zlté Kurzy.cz. koruny pro Investice klienty- nbízejí poli ekonomické uživtelům komplexní informce z kpitálových grmotnosti. trhů Poskytuje nejen v jim ČR, totiž le dobrý i ze zhrničí. návod, jk Akciové si vybrt trhy doplňují informce z měnových kvlitní či pojištění komoditních dlší finnční trhů, lterntivní instrumenty.proto investice, si tké eduktivní progrm zákldů obchodování kždé zlté, n stříbrné burze td. nebo Osobní bronzové finnce koruny, přinášejí kterou rozsáhlé jsme informce pro širokou veřejnost. v uplynulých Od hypoték, ročnících stvebního získli, význmně spoření vážíme. nebo povinného ručení, přes rozsáhlé informce k dním, ž po ktuální znění nejdůležitějších zákonů td. Aktuální novinkou Jkub serveru Strnd, je unikátní projekt Vizuální obchodní rejstřík, který umož - ňuje návštěvníkům předsed sledovt předstvenstv, propojení firem Allinz osob pojišťovn v přehledném grfickém lyoutu.

12 ODBORNÍ ODBORNÝ PARTNEŘI PARTNER Unie společností finnčního zprostředkování pordenství (USF) je neziskovým profesním sdružením Finnční rbitr je kompetentní právnických osob k rozhodování finn sporů čního mezi zprostředkování poskytovteli pltebních pordenství. služeb Unie sdružuje pordenství celkem (USF) 16 je neziskovým 18 řádných profes- podnikjících Unie n území společností České finnčního republiky v zprostředkování oblsti členů uživteli nejvýznmnějších pltebních služeb finnčně při poskytování pordenských ním společ sdružením ností z právnických celé ČR. Členská osob podnikjících čního n pordenství, území České od republiky univerzál-v oblsti pltebních zákldn pokrývá služeb nebo všechny mezi význmné vydvteli modely elektronickýcních multiproduktových peněz držiteli sítí, přes elektronických specilizovné finnčního investiční či zprostředkování pojišťovcí pordce pordenství. ž finn peněz po poolové při vydávání či direct-slesové zpětné služby. výměně Ve elektronickýcdenského trhu, peněz. přičemž Hlvním celkový posláním podíl finnč- členů doshuje nejvýznmnějších v mnoh oblstech finnčně i přes pordenských polo- všech oblstech Unie sdružuje jsou členové celkem Unie 14 lídry řádných por- členů - ního vinu obrtu rbitr generovného je zjištění rychlého, všemi zprostředkovteli bezpltnéhnoty, které efektivního USF finnčnímu vyřizování pordenství sporů klientů přinesl, které ptří USF informční finnčnímu otevřenost, pordenství idepřinesl, s odpovědnosti institucemi mimosoudní z činnost spoluprcovníků cestou. Typickým vyspělé ptří etické informční principy poskytování otevřenost, služeb. ide odpověd- společností pordci z v celé ČR. ČR. Mezi Mezi hlvní hlvní hod- hodnoty, sporem Členové je Unie npř. si neoprávněné kldou z cíl použití důslednou pltební všeobecnou nosti plikcí z činnost těchto spoluprcovníků hodnot vytvořit vyspělé krty vyšší stndrd při pltbě v u oblsti obchodník finnčního nebo pordenství v bnkomtu, neoprávněný převod v rámci interne- Unie si kldou z cíl plikcí těchto hodnot etické zprostředkování. principy poskytování služeb. Členové tového bnkovnictví, neoprávněný převod vytvořit vyšší stndrd v oblsti finnčního finnčních prostředků z účtu. pordenství zprostředkování. Asocice finnčních zprostředkovtelů finn čních pordců České republiky (AFIZ) byl zložen v roce Reprezentuje 1000 individuálních členů prostřednictvím 10 korportivních členů zstřešuje více než osob poskytujících pordenské zprostředkovtelské služby n finnčním trhu. AFIZ pro své členy vytváří odborné zázemí intenzivně komunikuje s orgány státního dohledu i s orgány legisltivními. AFIZ se změřuje n rozvoj trhu finnčních služeb z součsné kultivce podniktelského spotřebitelského prostředí s důrzem n ochrnu klientů. AFIZ pořádá konference, pnelové finnčních diskuze zprostředkovtelů k ktuálním témtům, fi- Asocice zejmén pro v oblsti kpitálový nové legisltivy. trh České republiky Asocice nnčních pordců České republiky (AFIZ) ptří mezi nejvýznmnější profesní sdružení působící n kpitálovém trhu. Asocice byl zložen v roce Reprezentuje 1100 individuálních členů prostřednictvím 12 korportivních členů zstřešuje více společnosti sset mngement společnosti, sdružuje nejvýznmnější správce - investiční než osob poskytujících pordenské které působí v ČR dlší subjekty, které poskytují služby v oblsti kolektivního investo- zprostředkovtelské služby n finnčním trhu. AFIZ pro své členy vytváří odborné zázemí intenzivně komunikuje s orgány stát- trnsprentnosti kpitálového trhu, ochrně vání. Činnost Asocice npomáhá ke zvýšení ního Asocice dohledu pro i kpitálový s orgány legisltivními. trh České republiky AFIZ investorů ptří mezi podpoře nejvýznmnější zájmů svých profesní členů. Asocice usiluje zejmén o rozvoj kpitálového sdružení působící n kpitálovém trhu. Asocice sdružuje nejvýznmnější správce se změřuje n rozvoj trhu finnčních služeb investiční společnosti sset mngement společnosti, které působí v ČR, dlší z subjekty, součsné které kultivce poskytují podniktelského služby v oblsti spotřebitelského kolektivního trhu kolektivního investování. Činnost investování. Asocice Svými ktivitmi npomáhá ke prostředí zvýšení s trnsprentnosti důrzem n ochrnu kpitálového trhu, smoregulčními ochrně investorů předpisy podpoře zájmů AFIZ svých pořádá členů. konference, Asocice usiluje pnelové zejmén rozvíjet o rozvoj povědomí, kpitálového znlost trhu důvěryhodnost kolek- chce klientů. diskuse tivního k ktuálním investování. témtům, Svými ktivitmi zejmén v oblsti povědomí, nové legisltivy. znlost důvěryhodnost oblsti kolektivního investování. smoregulčními oblsti kolektivního předpisy investování. chce rozvíjet Zltá korun je fórem, kde se trdičně setkávjí zjímví lidé kde Soutěž Zltá korun se z více než desetileté trvání význmně zznívjí posunul zjímvé stl podnětné se jednou myšlenky. tějších Zlté v oblsti koruně finnčních se dří produktů. postiho- z nejdůleži Je tké jednou vt ktuální z nejdéle témt působících ekonomického n českém finnčním i trhu. společenského Velmi hodnotné vývoje n soutěži vyvžovt je, že si stále udržuje pohledy své teoretické produktové pohledy změření prktickými k orientci hospodářsko-politickými. n trhu finnčních Toto pro- při - spívá tk lépe duktů z pohledu fórum konečného je již řdu uživtele, let přínosem tj. klient. pro výměny názorů produktových odborníků portfolií České je repub- výz- V době širokých nmným liky. vodítkem při rozhodování klientů. Finnční grmotnost české populce není tk vysoká, jk Miroslv by měl Singer, být výsledky nezávislé soutěže proto guvernér mohou České být národní velmi důvěryhodným bnky návodem při důležitém rozhodování. Věřím, že si soutěž i ndále povede tk dobře jko dosud její pozice bude Soutěž stejně Zltá silná korun unikátní. je N výjimečná soutěži Zltá korun svou si cením dlouhodobostí, nejvíce způsobu když hodnocení v příštím jednotlivých roce při bude hlášených slvit již nominovných své desáté výročí. produktů. Metod je n trhu unikátní tím, že hodnocení provádí nezávislá Finnční kdemie složená Unikátní je tké v počtu hodnotících z finn čních odborníků, odborníků, jež kdemiků jsou součástí i novinářů. Finnční Počet členů Finnční kdemie kdemie je jich dosáhl více již než tří 350. stovek. Tkovéto Rovněž rozsáhlé fór Zlté uskupení koruny odborných jsou velmi hodnotitelů populární dává výsled kům nvštěvovná. vy sokou vypovídcí Obsh schopnost fór prestiž. je vždy O to velmi více může ktuální úspěš né nebojí hodnocení v soutěži se ni těšit kontroverzních zúčstněné instituce. témt. Přeji soutěži i fórům Zlté koruny vše dobré koruny ť zájem přispívjí o ob svými projekty témty neutichá. k po - Fór Zlté třebným veřejným diskuzím n ktuální témt. Jsou již trdič Frntišek ně obszován Kluf, vynikjícími odborníky, to finnční jk českými, rbitr tk České i z hrničními. republiky Díky tomu jsou i mediálně velmi populární dokreslují vysokou prestiž znčky Zltá korun. Op - kovně vysoká účst to jen potvrzuje. Přínosná je i vzájemná úzká vzb mezi Fóry Zlté koruny Finn ční kdemií Zlté koruny. Dr. Ing. Frntišek Kluf, ředitel strtegie msového trhu, ČSOB

13 ODBORNÍ ODBORNÝ PARTNEŘI PARTNER Alfou omegou dnešního finnčního trhu není velikost investice, le informce, to nejen o vývoji jeho sektorů Jsem účstníkem či celé ekonomiky, Zlté koruny le tké členem podmínkách Finnční kdemie prmetrech od jejího jed- o notlivých smotného produktů vzniku jsem služeb. přesvědčen, Zltá korun že si během je projektem, své existence který vydobyl přináší informce znčné renomé. z obou Zltá úhlů korun pohledu. význmnou měrou diskuse přispěl nd klíčovými ke zvyšování témty Prvidelné finnčního grmotnosti trhu v podobě investorů fór Zlté i ke koruny kultivci povžuji finnčního z trhu velmi přínosné k osvě tě jk investorů pro odbornou i veřejnosti. veřejnost, Rovněž tk výsledky Zlté koruny mohou být investorům tké pro rezort finncí jko regulátor. vodítkem v nepřehledné džungli finn - Soutěž je pk nejen dobrým vodítkem pro občny, jk si vybrt ze stále čního trhu finnčních produktů. se N rozšiřující finnčních nbídky, fórech si nejvíce le zejmén cením připomenutím ktuálnosti vybrných hlvní zásdy témt, vysoké nejdříve odborné si nbídky úrovně přednášejících srovnt vyhodnotit, mén ž poté kontinuity, uzvírt smlouvu. mám n mysli zej - temtické návznosti jednotlivých Klár ročníků, Król, v čemž se domnívám, jsou náměstkyně finnční fór ministr nprosto finncí ojedinělá. ČR Jko pnelist diskuzí n finnčních Fór fórech jko se tkové, domnívám, dávjí že možnost zvyšují nejen osvětu veřejnosti přehlednou diskuse či podnětu, mohou otevírt srozumitelnou formou informují různé otázky, hledt n ně odpovědi veřejnost o nejktuálnějších událostech různá problémech řešení. Setkávjí finnčního se zde svět, lidé, kteří le tké mjí se k dné snží problemtice ncházet i co jejich říci. Čsto přijtelná jsou řešení. to špičkoví odborníci, někdy politici. Účstnil jsem se několik fór Ing. Zlté Miln koruny Šimáček, mohu člen potvrdit, předstvenstv svým ktuálním náměstek obshem GŘ, Exportní jistě p- že tří pojišťovn, k těm nejlepším..s. Stnislv Bernrd, mjitel, Rodinný pivovr Bernrd Asocice Asocice penzijních penzijních společností fondů ČR ČR (APF byl ČR) je zložen dobrovolné ustvující zájmové členskou sdružení schůzí právnických dne , tehdy jko Asocice penzijních osob, především penzijních fondů. APF ČR fondů ČR. Je dobrovolným zájmovým sdružením zejmén právnických proszuje, osob, koordinuje, které od 1. reprezentuje sdružuje hájí všechny společné zájmy penzijní svých společnosti, členů. Členství které v v APF České ČR je republice dobrovolné provozují má dvě důchodovná spoření, se buď doplňkové o členství řádné penzijní nebo spoření přidružené. formy. Jed- penzijní Řádné členství připojištění je určeno z penzijním tím účelem fondům. obhospodřují V APF ČR jednotlivé jsou sdruženy důchodové, všechny účstnické působící trnsformovné n trhu má tři fondy. přidružené Asocice členy. PF ktivně zejmén reprezentuje, koordinuje proszuje společné zájmy svých členů. V Asocici působí tké 3 přidružení členové, kteří jsou společnostmi poskytujícími odborné služ - by, zejmén v oblsti uditu dňového pordenství. Asocice Asocice českých českých pojišťovcích mkléřů mkléřů (AČPM) (AČPM) byl zložen byl zložen r r. Cílem AČPM Cílem je AČPM podpor je podpor profesních profesních zájmů zvyšování zájmů profesionální profesionální prestiže prestiže povolání povolání pojišťovcího pojišťovcího zvyšování mkléře. mkléře. AČPM AČPM se podílí se podílí n tvorbě n tvorbě zákonů, zákonů, proszuje proszuje profesní profesní etiku, etiku, strá se strá o vzdělávání se o vzdělávání mkléřů mkléřů o propgci o publicitu jejich jejich činnosti. činnosti. AČPM AČPM je zkldtelkou orgnizátorkou prestižní je zkldtelkou orgnizátorkou prestižní odborné odborné nkety pojišťovcích mkléřů Pojišťovn roku. AČPM nkety sdružuje pojišťovcích 79 členů, mkléřů kteří Pojišťovn relizují téměř roku. 80 AČPM % všech sdružuje mkléřských 92 členů, obchodů kteří v relizují ČR. Svými přes ktivitmi 80 % všech ve prospěch mkléřských celého obchodů mkléřského v ČR. Svými stvu je ktivitmi Asocice obecně ve prospěch respektován celého mkléřského jko oprávněný stvu mluvčí je Asocice pojišťovcích respektován mkléřů v České jko republice. oprávněný mluvčí všech obecně pojišťovcích mkléřů v České republice. Asocice Asocice hypotečních hypotečních mkléřů, mkléřů, o.s., o.s., je je profesním profesním sdružením sdružením právnických právnických osob, osob, které které působí působí n českém hypotečním trhu. Posláním n českém hypotečním trhu. Posláním socice Asocice je stndrdizce služeb hypotečních mkléřů, je stndrdizce zvyšování služeb profesionální hypotečních mkléřů, úrovně členů, zvyšování zvláštní profesionální důrz je úrovně pk klden členů, n zvláštní etické rozměry důrz je pk vykonávné klden n profese etické rozměry n posilování vykonávné profese hypotečních n posilování mkléřů. prestiže Dlším hypoteč- cílem prestiže Asocice ních mkléřů. je ktivní Dlším účst cílem n socice smoregulčním je ktivní procesu účst n českého smoregulčním hypotečního procesu trhu. českého Asocice hypotečního trhu. mkléřů Asocice byl hypotečních zložen mkléřů v roce hypotečních 2006 byl zložen její členové v roce 2006 se vstupem její členové do Asocice (Fineo zvázli Group, Geprd dodržovt Finnce, kodex AHM, Hyposervis, jehož cílem Simply je primárně Sophi Finnce) ochrn zájmu se vstupem klientů. do socice zvázli dodržovt kodex AHM, jehož cílem je primárně ochrn zájmu klientů. Společnost CBCB je provozovtelem Czech Bnking Bnkovního registru. s., klientských provozuje Bnkovní informcí registr (BRKI), klient- kte- Credit Bureu, ských rý slouží informcí k vzájemné byl zložen výměně v informcí roce 2002 mezi pěti největšími bnkmi bnkmi stvebními působícími spořitelnmi českém o klientech trhu. Bnky (fyzických stvební osobách spořitelny živnostnících), si prostřednictvím kteří u některé bnky registru vyměňují či stvební informce spořitelny o bonitě - uživtele důvěryhodnosti registru - čerpjí klientů. nebo Vytváří čerpli tk úvěrový prostředí produkt. zodpovědného přístupu k osobním finncím. V součsné době má registr 26 uživtelů. Poskytuje CBCB je dodvtelem služeb pro řízení úvěrových rizik informce jk uživtelů členským BRKI. bnkám Prostřednictvím stvebním spořitelnám, služby Credit tk Bureu i široké Score veřejnosti, poskytuje to svým v po - době uživtelům úvěrové informci zprávy dostupné o prvděpodobnosti v Klientském defultu klient CBCB. Bnkám v budoucím stvebním období spořitelnám služb Port- centru registr folio LAB nbízí umožňuje dlší produkty systemtické typu Credit hodnocení Bureu Score rizik či Portfolio sledování LAB, změn které v chování umožňují úvěrového systemtické portfoli hodnocení bnky. rizik sledování změn v chování klientů dné bnky či stvební spořitelny.

14 ODBORNÍ ODBORNÝ PARTNEŘI PARTNER Zájmové sdružení právnických osob LLCB, CNCB z.s.p.o. Czech bylo Non-Bnking zloženo v roce Credit 2004 Bureu, z účelem původním zjištění názvem zprostředkování LLCB, z.s.p.o. vzájemného z účelem z.s.p.o., bylo zloženo v roce 2004 pod informování zjištění zprostředkování věřitelských subjektů vzájemného (lesingových informování úvěrových věřitelských společností) subjektů o údjích (lesingových, fctoringových o bonitě, úvěrových důvěryhodnosti společ - vypovídjících ností) pltební o údjích morálce vypovídjících jejich klientů o fyzických bonitě, důvěryhodnosti pltební morálce jejich klientů právnických fyzických osob. LLCB právnických shromžďuje osob. od CNCB věřitelských shromžďuje subjektů od věřitelských údje o jejich subjektů klientech, údje zjišťuje o klientech, jejich zjišťuje zprcování jejich zprcování provozuje Nebnkovní provozuje Nebnkovní registr klientských registr klientských informcí (NRKI). informcí Zkldteli (NRKI). Zkldteli sdružení LLCB, sdružení z.s.p.o. CNCB je je sedm společností působících v oblsti lesingu splátkového společností prodeje, působících přičemž v oblsti v součsné lesin- sedm gu době splátkového má nebnkovní prodeje, registr přičemž 28 uživtelů. v součsné době má LLCB, z.s.p.o. 26 uživtelů. Klub finnčních ředitelů CFO Club je socice vrcholových prcovníků v oblsti finnčního Klub řízení. finnčních Klub působí ředitelů v České CFO Slovenské Club je soci- republice vrcholových od roku 2006 prcovníků má v více oblsti jk finnčního 140 členů. řízení, Posláním která Klubu sdružuje sdílení přední nejlepší odborníky prxe v z oblsti finnčního podniků, řízení. veřejné Prvidelná správy, vysokých setkání Klubu škol českých jsou místem pro výměnu zkušeností, znlostí odbornou kontktů. veřejnost. Pro členy Dnešní Klubu dob prvidelně je o kontktech, pořádáme získávání diskuzní setkání výměně z informcí oblsti finnční to je (vývoj hlvní mkroekonomických deviz CFO Clubu. ukztelů, Klub finnčních situce ředitelů n kpitálových vyhlšuje trzích, kždoročně řízení finnčních výroční cenu rizik Finnční i měření ředitel řízení roku. výkonností) Tto výroční i nefinnční cen byl problemtiky (využití inovcí, strtegie společností v různých zložen v roce obdobích, role Hlvním CFO ve cílem sttutárních udílení této orgánech). prestižní K ceny nejvýznmnějším Finnční ředitel kcím roku Klubu je ocenění ptří volb práce Finnčního finnčních ředitele mnžerů roku, z výroční mimořádný konference počin v Excellence oblsti finnčního finnce řízení, zvýšení či Pre - prestiže, zidentský povědomí golfový turnj. význmu Součsně finnčního pořádáme řízení temtická setkání n ktuální témt společně s prtnery pro úspěch Klubu. kždé společnosti. Hospodářská Hospodářská komor komor České České republiky republiky zstupuje zstupuje podniktelskou podniktelskou veřejnost, veřejnost, to to n n zákldnou zákon součástí č. 301/1992 ekonomického Sb. Je neodmysli- život v nší zákldě zákon č. 301/1992 Sb. Je neodmysliteltelnou zemi. součástí Hlvním ekonomického posláním HK život ČR je v nší vytvářet zemi. příležitosti Hlvním posláním pro podnikání, HK ČR proszovt je vytvářet podporovt pro optření, podnikání, která proszovt přispívjí k pod- rozvoji příležitosti porovt podnikání optření, v ČR která tím přispívjí i k celkové k ekonomické rozvoji stbilitě státu. Komor sdružuje téměř podnikání členů orgnizovných v ČR tím i k celkové v 61 regionálních ekonomic-hoské stbilitě podářských státu. komorách Komor sdružuje 85 oborových téměř soci cích. členů Po orgnizovných celém území ČR v je 66 rozprostřen regionálních téměř 84 oborových 70 kontktních socicí míst, HK kde ČR. podniktelé Po ce- síť lém území mohou ČR formou je rozprostřen veřejné služby síť téměř získt 100 informce potřebné pro svoji činnost. kontktních míst, kde podniktelé mohou formou veřejné služby získt informce potřebné pro svoji činnost. Asocice mlých středních podniků živnostníků ČR sdružuje n dobrovolné, nepolitické mlých pltformě středních firmy podniků živnostníky živ- Asocice nostníků i jejich ČR sdružuje orgnizce n z dobrovolné, celé ČR. K nezávislé dnešnímu dni pltformě zstupuje firmy zájmy živnostníky cc 254 i jejich 000 orgnizce z celé ských ČR. subjektů. Spoluprcuje Vedle s vládou, trdičních minister- oborů sou- podniktelstředí pozornost i n obory trendové (bio, stvy, účstní nno, kosmický se klíčových průmysl, jednání. Je tkáňové připomínkovýství místem pod.). legisltivy Pozornost členem v r pordních je soustře- inženýr- orgánů děn vlády n Young ministerstev. Business Je utorem Fmily cyklu Business. unikátních Spoluprcuje nezávislých s vládou, průzkumů ministerstvy, o názorech účstní podniktelů se klíčových n problémové jednání. oblsti Je připomínkovým podnikání. místem legisltivy členem pordních Je přímo orgánů v prezidiu vlády UEAPME-Evropské ministerstev. Je socice MSP. cyklu S cílem unikátních zviditelnění nezávislých živnostníků i průzkumů men- utorem ších firem o názorech poskytuje podniktelů záštitu je n odborným problémové hodnotitelem oblsti podnikání. řdy podniktelských S cílem zviditelnění soutěží. živnostníků dni i zstupuje menších firem zájmy poskytuje cc záštitu K dnešnímu je odborným hodnotitelem řdy podniktelských soutěží. podniktelských subjektů. Je zkládjícím členem Kolice pro trnsprentní podnikání. Zltá korun si v posledních letech získl vysoké renomé u odborné Zltá i lické korun veřejnosti jk svými co se Fóry týče Zlté mezinárodních tk dlšími fór i soutěže. ktivitmi Zejmén (soutěž koruny, Zlté diskusní koruny) fór výrzně umožňují přispěl unikátní k profesionlizci příležitost diskuse zkvlitnění mezi finnčního odborníky sektoru. i liky nd A ktuálními to nejen díky témty. zvyšování Lťk informovnosti je nstven vysoko o nových existuje trendech tudíž tlk možnosti n její udržení sdílet či ze konfrontovt strny jejích odborné orgnizátorů, názory, což le bude tké pro i ně v oblsti velkou zlepšování výzvou. finnční grmotnosti české populce kvlity konkurenčního prostředí Michl n Mejstřík, českých finnčních trzích. V profesor tomto ekonomie ohledu tedy IES FSV Zltá UK, korun předsed předstvenstv přispěl k růstu ředitel, rozvoji EEIP celé pozitivně české ekonomiky. Nejvíce oceňuji schopnost orgnizátorů Fór shromáždit Zlté koruny vždy velmi pořádná zjímvou k ktuálním prezentujících ekonomickým účstníků právním skupinu pnelových otázkám povžuji diskuzí z velice tké přínosná. fkt, že i Zejmén po kud jde proto, o návštěvníky, že dávjí je široký pro tto prostor typický pro otevřenou velmi široký výměnu názorů repre - fór zenttivní politiků odborníků vzorek státní význm veřejné ných osobností správy s odbornou borníků veřejností z finn jsou ční sféry. vždy výborně Výsledkem orgnizčně je svojí zjištěn. velikostí i Proto reprezenttivností je o ně mimořádný unikátní zájem diskuznpovídá fórum, tomu které i pestrá si vydobylo škál pnelistů svébytné od- místo dlších n české účstníků, finnční i bohtá ná ro dohos čsto - podářské i kontroverzní scéně diskuse. díky účsti kdemické sféry, státní správy, politiků i Petr profesionálů Šimerk, z oboru. Stlo se tk jednou náměstek z mál ministr příležitostí, práce sociálních jk reltivně věcí ČR neformálně politicky, všk součsně n dosttečné odborné úrovni diskutovt o řdě ekonomických otázek důležitých pro budoucnost ČR. prof. Ing. Jn Švejnr, Ph.D., ekonom, CERGE-EI

15 FOTOGALERIE

16 FOTOGALERIE FOTOGALERIE

17 VÝSLEDKY HLAVNÍ CENY KATEGORIE ZLATÁ KORUNA A - RETAIL2013 Účty Výsledky 11. ročníku soutěže 1. Fio Běžný účet bez popltků Fio bnk,.s. 2. Spořicí účet ING Konto ING Bnk N.V. 3. ekonto Riffeisenbnk,.s. V ktegorii Účty se v nbídce bnk již trdičně n předních příčkách umísťují produkty kombinující velmi nízké popltky, vysoký výnos stndrdní přístup Novink k provádění trnskcí. rokupohledem n poslední dv ročníky zjistíme, že se jedná o velmi dynmický tržní segment, kde jsou příchozí hráči vždy schopni 1. Bezkontktní uspět. Ovšem pltební ne všichni nálepk jsou schopni GE udržet Money tkto Bnkzísknou pozici. V tomto ohledu bude zjímvé sledovt očekávný nástup nových hráčů v 2. příštím Pojištění roce. domácnosti N dlších příčkách s unikátními se umísťují GARANCEMI vysoce úročené spořící instrumenty. Allinz pojišťovn Zde se zčínjí proszovt produkty s velmi širokou nbídkou doplňkových služeb mířené n vyšší klientské segmenty. Již trdičně se n 3. spodních Fio Smrtbroker příčkách umísťují Fio bnk vljkové produkty trdičních hráčů bnkovního trhu. Je to všk více díky jejich popltkové politice než kvlitě produktů smotných. Letos byl do Celkově této ktegorie lze hodnotit přihlášen trh bnkovních rekordní účtů počet jko rozvinutý novinek, stále celkem se 72. změřující Do soutěže n jednotlivé posllo klientské své produkty segmenty, 39 finnčních čímž přináší společ cílovým - více segmentům ností. Ukzuje více přidné to, že hodnoty. oproti minulým létům je inovční horečk Ing. n Mgr. postupu Michl Vytisk, zshuje Mnger, celý trh Accenture od Mngement bnkovních Consulting produktů přes pojištění ž po lesing. Vybírt mezi tolik přihlášenými nebylo lehké. Vítězství si nkonec odnesl nejžhvější novink, kterou Elektronické bnkovnictví teprve v lednu uvedl n trh jko první u nás GE Money Bnk. Její bezkontktní pltební nálepk, zmenšenin pltební krty, zbodovl u poroty nejvíce. Hned z ní se umístilo unikátní 1. ekonto Riffeisenbnk,.s. pojiš tění domácnosti z dílny Allinz, které přináší dlší inovční 2. průlom Internet do mjetkových Bnk GE pojištění. Money Bnk, Třetí.s. nejúspěšnější je novink obchodník s cennými ppíry Fio bnky, která svým klientům 3. nbízí Internetové zdrm nástroj bnkovnictví k sndnému mbnk ovládání obchodního účtu s mnoh mbnk - doplňkovými BRE Bnk SAslužbmi. I mezi neoceněnými je letos řd novinek, které mjí šnci již příští rok výrzně zbodovt ve Elektronické svých ktegoriích bnkovnictví nepochybně je již zcel si n stndrdní trhu své zákzníky bezpečný njdou. nástroj, který se u hodnocených položek liší pouze v některých detilech - npříkld vysokou kvlitou zbezpečení (ekonto InternetBnking) nebo velikou lácí (Internetové bnkovnictví mbnk), či změřením n specifickou funkci - npř. jko elektronické pltební krty (npř. PySec). To, co klienti i odborníci n elektronickém bnkovnictví oceňují, je především jednoduchost, pohodlí znčná úspor čsu. Největším problémem, i do budoucn, tk zůstává bezpečnost. Proto by dlší vývoj elektronického bnkovnictví měl zřejmě směřovt především k ještě větší bezpečnosti, která všk nemůže omezovt komfort klientů. Společně s tím musí probíht osvět formou finnčního vzdělávání, která kromě dlšího učí občny obezřetnosti upozorňuje je i n nebezpečí spočívjící npříkld v neuváženém poskytování osobních údjů. Ing. Bc. Ivn Noveský, předsed dozorčí rdy COFET,.s. Stvební spoření 1. WÜSTENROT Kmrád+ Wüstenrot - stvební spořiteln,.s. 2. ATRAKTIV úvěr 3,7 % p.. Cen Českomorvská veřejnosti stvební spořiteln,.s Nízká Genius hyposplátk Grtis Ge Money Riffeisen Bnk stvební spořiteln,.s. Vítězný produkt stvební spořitelny Wüstenrot je velmi nkloněn klientům 2. Kreditní z řd mldé krt generce, Cetelem pro CETELEM kterou nepředstvuje ČR jenom výhodný spořící produkt, le v rámci možností této ktegorie nbízí vstřícné podmínky 3. Fio (popltky) osobní účet vykzuje bez popltků flexibilitu vůči Fio bnk potřebám této skupiny. Produkt Atrktiv úvěr 3,7% ČMSS vychází vstříc zájemcům o dlouhodobější Pohodlné levné bnkovnictví. V tomto duchu se nese letošní Cen optimlizci finncování bydlení. Přátelská úroková szb je grntován veřejnosti Zlté koruny. Osm produktů z první desítky totiž připdá ž do úplného splcení úvěru, je možné mimořádné splácení bez snkčních popltků, popltky jsou obecně vcelku nízké trnsprentní. U Níz- n elektronická bnkovnictví nebo účty zdrm. Ndvládu těchto produktů nrušil pouze podílový fond PARTNER Invest od ČP ké hyposplátky Riffeisen stvební spořitelny je třeb vyzdvihnout ještě INVEST n devátém místě Kreditní krt od CETELEM ČR, která nižší grntovnou úrokovou míru než u předchozího produktu možnost širšího použití úvěru, npř. n pořízení lterntivních zdrojů energie obsdil dokonce stříbrnou příčku. Bez zjímvosti není ni to, že nevyhrál levný účet od mlé či nízkonákldové bnky, le Genius dlších úsporných řešení. Jsem názoru, že prvky, které jsou zbudovány Grtis od GE Money Bnk, který byl předstven teprve v loňském do vítězných produktů, osloví své klienty i v součsných poměrně složitých tuto podmínkách krtu již při pro příchodu stvební Fio spoření. bnky. A lespoň podle hlsujících roce. Oproti tomu Fio běžný účet bez popltků, letos třetí, vsdil n prof. v ceně Ing. veřejnosti Jroslv Dňhel, jde stále CSc., o Vysoká strtegii škol velmi ekonomická úspěšnou. v Prze Hypotéky Cen podniktelů 1. Převrtná hypoték UniCredit Bnk Czech Republic,.s Hypoték Fio podniktelský Klsik Offset účet bez Riffeisenbnk, popltků Fio.s. bnk Hypoték mkonto business FLEXI UniCredit mbnk Bnk Czech Republic,.s. Výsledky 3. JISTOTA hodnocení Česká Zlté pojišťovn koruny 2011 v oblsti hypoték zpochybňují do znčné míry věrohodnost výsledků nedávné nkety o finnční grmotnosti Cen podniktelů v nší republice. je oproti Preferenční Ceně veřejnosti hlsy celkem mnohem jednoznčně různorodější. trvlejší V první tendenci desítce k výběru svedly moderních vyrovnný flexibilních boj bnky, produktů pojišťovny vyho- prokzujvujících i nebnkovní individuálním společnosti. potřebám Podobně klientů. jko Jedná u se retilových zejmén o produkty klientů dávjící nkonec nejen vyhrály možnost účty pružné zdrm. rekce Konkrétně při splácení ty, úvěrů, které ktivizci s podobnou dříve investovných nbídkou přišly finnčních do Česk zdrojů, jko le npř. vůbec i možnost první finncování od Fio potřeb, bnky se mbnk. kterými při Třetí uzvírání příčk smluv připdá o úvěru České nebylo pojišťovně, možno resp. předem produktu počítt. Prokzuje JISTOTA, to který i rostoucí se n poptávk tuto pozici těchto vrcí úvěrech po dvou i hypotečních letech. N úvěrech rozdíl jko od retilové celku. Přitom Ceny zájemci veřejnosti o hypoteční se le úvěry u podniktelů zdlek již neberou projevuje cokoliv to, že umí nízké si smi nákldy vybrt, nemusejí co je pro ně být nejlepší. jediným Finnční lákdlem. grmotnost Ti, co v kldou tomto segmentu důrz n finnčního širší nbídku trhu služeb, určitě neklesá. mezi nejlepších deset dostli i trdiční, Ing. kmenné Frntišek Pvelk, bnky CSc., npříkld Bnkovní čtvrtou institut vysoká GE Money škol Bnk nebo Doc. devátou Komerční bnku, obě s podniktelskými účty.

18 KATEGORIE A RETAIL VÝSLEDKY Úvěry Účty 1. Konsolidce Fio osobní účet půjček bez popltků GE Money Fio Bnk, bnk.s. 2. ČSOB Běžný Půjčk účet Air n Bnk zelené bydlení 3. Československá Běžný účet Equ obchodní bnk Equ bnk, bnk.s. 3. Tento Rychlá rok byl půjčk plně dokončen Riffeisenbnk, generční.s. výměn, kdy účty online bnk Období byly nhrzeny ekonomické z účty recese bnk je nbízejících obvykle následovné výhody online obdobím bnk, celkového zejmén oddlužení vysoko úročená ekonomiky, depozit nicméně nízké tento popltky proces probíhá trdiční v různých distribuční sektorech knál. odlišně. Tyto bnky Ztímco jejich se státy produkty více zdlužují, mění trdiční podniky roli domácnosti běžného z své výnosové dluhy (dočsně) csh cow snižují n kviziční či restrukturlizují. nástroj klientů. Z tohoto Otázkou důvodu pro příští není roky překvpivé, zůstne dlouhodobá udržitelnost tohoto konceptu s ohledem n celkovou profitbilitu této produktové linie, protože možnosti cross-sellu jsou s ohle- že podobně jko loni v ktegorii Úvěry i letos zbodovly produkty týkjící se konsolidce půjček domácností. V dlouhodobém horizontu se dá dem n šířku produktového portfoli velikost klientské báze reltivně očekávt konvergence českého finnčního trhu k hodnotám penetrce omezené zároveň bnky nebudou doshovt výrzné nákldové výhody oproti trdičním hráčům. Celkově lze hodnotit trh bnkovních účtů produktů v Eurozóně, což bude přinášet i svá rizik. Důležitými fktory pro jko snížení rozvinutý těchto stále rizik více bude se dodržování změřující n principu jednotlivé zodpovědného klientské potřeby, úvěrování čímž ze přináší strny cílovým poskytovtele segmentům i příjemce více přidné úvěru hodnoty. tktéž úroveň finnční grmotnosti obyvtelstv v ČR. S ohledem n rostoucí ceny energií lze očekávt Michl Vytisk, i zvýšenou Mnger poptávku Accenture po půjčkách Mngement tzv. zelené Consulting bydlení. prof. Ing. Michl Mejstřík, CSc., ředitel Institutu ekonomických studií, Fkult sociálních věd Univerzity Krlovy v Prze Stvební spoření Pltební krty 1. WÜSTENROT Kmrád+ Wüstenrot - stvební spořiteln 2. ZLATÝ účet Riffeisen stvební spořiteln 1. Pltební krt AXA AXA Česká republik, s.r.o. 3. Stvební spoření WÜSTENROT Wüstenrot stvební spořiteln 2. Chytrá krt Česká spořiteln,.s. 3. Komentovt MoneyCrd ktegorii Plus stvební s věrnostním spoření zčíná progrmem být do jisté bene+ míry nud, již třetí rok slví úspěchy v této ktegorii Wüstenrot stvební spořiteln, GE její Money vítězný Bnk, produkt.s. Wüstenrot Kmrád+ zvítězil již potřetí po Trend sobě. v Tento oblsti produkt pltebních je velmi kret vydávných přátelský ke n klientům českém trhu mldé je jednoznčný: zvláště v přípdě kreditních kret se vydvtelé odklánějí od vydává- generce, která nejvíce využívá produkt stvebního spoření k jeho mkroekonomicky prvoplánovému účelu, tedy k finncování bydlení. Produkty ní kret, jejichž jediným benefitem je bezúročné období, protože tkovýchto kret je n trhu spoust. Místo toho se prodávjí kreditní krty, Wüstenrot stvební spořitelny nbízejí vstřícné podmínky vykzují flexibilitu potřebám klientů, tk se jevil Finnční kdemii i n které třetí příčce nbízejí se mnoho umístivší přidných produkt benefitů, Stvební ť spoření už v podobě Wüstenrot přímých s kombincí ucelených nejvyššího kvlitních úroku z věrnostních úspor nejnižší progrmů. úhrdy Držitel z vedení krty je účtu. tk slev, nebo skutečně Mezi produkty motivován Wüstenrot ke kždodennímu stvební používání spořitelny krty se n kvlitní druhé místo krt mu vklínil nvíc produkt ušetří velké Riffeisen množství stvební finnčních spořitelny prostředků. Zltý účet, V souvislosti který je s součástí se koncepcí unikátního penzijní blíčku reformy ZLATÉ přibývá stvební kreditních spoření, kret, které klientům pomáh- blížícjí zjiš spořit ťuje do trktivní penzijního výnos fondu zároveň v rámci spřátelené flexibilní přístup finnční k skupiny. úsporám. Nejde sice Stvební o závrtné spoření příspěvky, stále prožívá le opět složité motivují období, k používání trktivní krty prvky nbízejí ve solidní vítěz ných benefit. produktech N druhé by strně měly přesvědčit mezi negtivní klienty, prvky by ptří si tyto zvyšující produkty i v příštím szb, období která u některých sjednávli. vydvtelů tkuje 30% hrnici. se úroková Dlibor prof. Ing. Z. Jroslv Chvátl, šéfredktor Dňhel, CSc., finnčního Vysoká serveru škol finnční Měšec.cz správní, Vysoká škol ekonomická v Prze Hypotéky Životní pojištění 1. Flexibilní FLEXI životní hypoték pojištění Komerční Pojišťovn bnk České spořitelny,.s. 2. Hypoték PERSPEKTIVA FLEXI UniCredit 7 BN Koopertiv Bnk pojišťovn,.s. 3. Hypoték Rizikové Equ životní bnk pojištění sndné s refinncování dividendou Equ bnk Mldé UNIQA odvětví pojišťovn, = vysoká.s. pružnost. To je to, co pomáhá vítězit nšim teprve Výsledky osmnáctiletým Zlté koruny hypotékám, 2011 v ktegorii které Životní ve své nbídce pojištění stvějí potvrdily n přední již několik místo let pružnost trvjící trend flexibilitu. - opět zvítězily Není náhodou, produkty že poskytující již podruhé především kvlitní pojistnou ochrnu všech možných rizik, jká si jen dove- z sebou dostává ocenění (tentokrát dokonce už stříbro) Hypoték Flexi UniCredit Bnk že n první místo se dostl strá dobrá deme v oblsti pojištění osob předstvit. A to vše v rámci jediné smlouvy Flexibilní hypoték Komerční bnky. Nvíc se ukzuje, že pro klienty, smozřejmě zájemce o s hypotéky, možností není krytí v jednotlivých součsné nejisté rizik v době trvání zdlek smlouvy sndno pružnost měnit v podle úrokové ktuální míře, životní jko pružnost situce pojištěného. v možnostech Pojišťovny, regu- tk lákvá lce které splátek. toto nvíc Všk dokážou tké nbídnout Hypoték s nejlepším Flexi zstínil poměrem letos cen/pojistné stálici UniCredit krytí, se pk Převrtnou prvidelně hypotéku. se svými produkty Třetí místo umísťují Hypotéky n čelných Equ místech. bnk Možnost sndné vedle refinncování kvlitního pojištění jen potvrzuje část pojistného tuto sílící investovt tendenci k vytvářet pruž - nosti si tk ( rezervu k vyšší n konkurenci; postproduktivní což je věk jenom pk dobře). již spíše Zřejmě jkousi nám třešinkou hypotéky n dortu, správně to dozrávjí zejmén díky spolu státní s nimi dňové i zájemci podpoře o tkových ně. produktů. Ze životního pojištění se tedy již delší dobu stává především pojištění nikoliv spoření, institut to vysoká je jistě správný škol trend. doc. Ing. Frntišek Pvelk, CSc., vedoucí ktedry finncí ekonomiky, Bnkovní Ing. Petr Šfránek, místopředsed předstvenstv AFIZ ČR Úvěry 1. Neživotní RePůjčk Equ bnk pojištění FlexiFIN Povinné ŠkoFIN ručení NA100PRO Koopertiv pojišťovn,.s Presto Allinz Půjčk cestovní Optimlizce pojištění Allinz úvěrů UniCredit pojišťovn, Bnk.s. Konečně dobrá zpráv. Stříbrnou pozici obsdil spotřebitelský úvěr. 3. Allinz Je to mjetkové kvlitou produktu, pojištění se nebo službou snd Home zčíná oblev v tuhých Assistnce tupě škrtcích Allinz čsech? pojišťovn, Do již.s. téměř obligátní hegemonie medilových pozic konsolidčních úvěrů se vloudil úvěr prorůstový FlexiFIN od společnosti ŠkoFIN. Vítězná RePůjčk, nvíc O úspěchu produktů tedy i pojišťoven dnes už rozhoduje nejen cen od (i když mldého t je v české ústvu kotlině Equ přece jen bnk, důležitá), vypdá le i oprvdu dlší služby dobře. s tím spojené. Nový ústv Mám n se mysli snží sistenční je to znát. služby, Ale nbízené produkt v souvislosti sám je pouze s cestovním pomoc pojištěním, le strých i s pojištěním úvěrů, domácnosti nic rozvojového. nemovitosti. Čs Uspěje všk ten, ukáže, kdo nbíd- zd při řešení FlexiFIN ne nejprktičtější bude tou pomoc první v nouzi. vlšťovkou U cestovního bude pojištění oprvdu rozhoduje úspěšný, kromě tzn. že velmi ho kvlitní do medilových sistence tké pozic výše budou limitu následovt pojištění. Lidé dlší konečně kvlitní pochopili, že ceny z úvěry, léčení v nebo zhrničí zpdne. jsou nesrovntelné Nezáleží to s všk těmi pouze u nás. Trendem n jeho spotřebitelské kvlitě, u pojištění le ut n je spolehlivá českém ekonomickém rychlá likvidce prostředí, pojistné události. kterému Tedy chemie lespoň evidentně do té doby, než nesvěd do hry čí. vstoupí Občné, hráč pokud jménem si mlus. právě Většin nemusí pojišťoven brát konsolidční čsto hovoří, úvěry, le investují skutek ztím volné vesele peníze utíká. rději Prxe do ukzuje, dluhopisů... že se některým o něm Ing. pojišťovnám Ivn Noveský, vyplácí prezident bourjícím AFOG klientům leccos prominout - necht jim bonus, který by jinde neměli, mít tk jistotu, že nepřejdou ke konkurenci. Ale je to košer? Ing. Dgmr Šístková Jelínková, šéfredktork serveru opojištění.cz

19 VÝSLEDKY KATEGORIE A RETAIL Pltební krty KATEGORIE A - RETAIL Účty 1. Pltební krt v mobilu (NFC) GE Money Bnk Fio Bezkontktní Běžný účet pltební bez popltků nálepk Fio bnk,.s. GE Money Bnk 2. Spořicí účet ING Konto ING Bnk N.V. 3. MsterCrd Mobile 3. ekonto Poštovní spořiteln Riffeisenbnk,.s. V ktegorii Účty se v nbídce bnk již trdičně n předních příčkách umísťují produkty kombinující velmi nízké popltky, vysoký výnos stndrdní přístup GE Money k provádění Bnk riskl trnskcí. jít ještě Pohledem stále neprobádnou n poslední dv cestou ročníky zjistíme, pomocí se sociálních jedná o velmi sítí dynmický motivovt tržní klienty segment, k používání kde jsou příchozí nových hráči trendů. vždy že schopni Plcení uspět. mobilem Ovšem se ne totiž všichni brzy jsou stne schopni smozřejmostí. udržet tkto Ztím získnou co pozici. pltební V tomto krtu ohledu s sebou bude kždý zjímvé nenosí, sledovt mobil očekávný no. Ztrátu nástup mobilu nových tk hráčů zjistíte v příštím rychleji roce. než N dlších ztrátu příčkách krty se můžete umísťují včs vysoce podniknout úročené spořící bezpeč instrumenty. Zde se zčínjí proszovt produkty s velmi širokou nbídkou - nostní optření. A věřím, že z dveřmi je dob, kdy pltební krty již fyzicky potřebovt nebudeme, pltb mobilem je totiž pohodlná. Je vidět, že minimálně u pltebních kret se bnce tto strte- doplňkových služeb mířené n vyšší klientské segmenty. Již trdičně se n gie spodních vypltil. příčkách umísťují vljkové produkty trdičních hráčů bnkovního trhu. Je to všk více díky jejich popltkové politice než kvlitě produktů smotných. Dlibor Z. Chvátl, Celkově lze šéfredktor hodnotit trh finnčního bnkovních serveru účtů jko Měšec.cz rozvinutý stále více se změřující n jednotlivé klientské segmenty, čímž přináší cílovým segmentům více přidné hodnoty. Ing. Mgr. Michl Vytisk, Mnger, Accenture Mngement Consulting Životní pojištění Elektronické bnkovnictví 1. FLEXI životní pojištění (s InSpirl) 1. ekonto Pojišťovn Riffeisenbnk, České spořitelny.s. 2. Internet PERSPEKTIVA Bnk Koopertiv GE Money pojišťovn Bnk,.s Internetové FLEXI životní bnkovnictví pojištění JUNIOR mbnk Pojišťovn České spořitelny mbnk - BRE Bnk SA Ktegorie Životní pojištění nepřinesl žádné překvpení. Nopk Elektronické potvrdil setrvlý bnkovnictví trend, je kdy již vítězí zcel produkty stndrdní s kvlitním bezpečný nástroj, široce který vribilním se u hodnocených krytím rizik. položek Vlstnosti liší pouze produktů v některých v oblsti detilech tvorby - npříkld rezervy vysokou nejsou kvlitou v posledních zbezpečení letech při (ekonto hodnocení InternetBnking) ž tk sledovné. nebo velikou Svědčí lácí to o (Internetové návrtu k smé bnkovnictví podsttě mbnk), pojištění či změřením tedy ke krytí n specifickou Zřejmě funkci si konečně - npř. jko uvědomujeme elektronické potřebu pltební krty pojištění (npř. nejen PySec). pro přípd To, co rizik. klienti smrti, i le odborníci zejmén n pro elektronickém přípd výpdku bnkovnictví příjmů oceňují, v důsledku je především vážného jednoduchost, úrzu nebo dlouhodobé pohodlí znčná nemoci. úspor N druhou čsu. Největším strnu se problémem, ukzuje, že i zde do budoucn, ještě nenzrál tk zůstává dob bezpečnost. pro pojištění Proto čistě by dlší riziková. vývoj Příčinu elektronického mimo bnkovnictví jiné sptřovt měl v zřejmě dňových směřovt úlevách. především Pozornost k ještě si zslouží větší bezpeč- pro- lze nosti, grm která InSpirl všk u nemůže vítězného omezovt produktu, komfort tedy klientů. možnost Společně přejít s n tím novou musí probíht verzi smlouvy osvět bez formou ukončení finnčního té stávjící. vzdělávání, Možná která je to kromě velmi dlšího rozumná učí občny cest v obezřetnosti boji proti tolik upozorňuje kritizovnému je i n přepojišťování nebezpečí spočívjící může npříkld být rozhodně neuváženém účinnější poskytování než pokusy osobních o plošné údjů. regulční záshy státu. Ing. Bc. Petr Ivn Šfránek, Noveský, Generální předsed dozorčí sekretář, rdy Asocice COFET,.s. finnčních zprostřed- v kovtelů finnčních pordců České republiky Neživotní Stvební spoření pojištění 1. Pojištění WÜSTENROT domácnosti Kmrád+ s unikátními GARANCEMI Allinz Wüstenrot pojišťovn - stvební spořiteln,.s. 2. Komplexní ATRAKTIV pojištění úvěr 3,7 vozidl % p.. NAMÍRU se službou 100PROSERVIS Českomorvská stvební Koopertiv spořiteln, pojišťovn.s. 3. Cestovní Nízká hyposplátk pojištění KOLUMBUS Riffeisen s stvební dodtkovým spořiteln, pojištěním.s. STORNO PLUS sistenčními službmi HOLIDAY Vítězný Koopertiv produkt pojišťovn stvební spořitelny Wüstenrot je velmi nkloněn klientům z řd mldé generce, pro kterou nepředstvuje jenom výhodný Letošní spořící produkt, výsledky le soutěže v rámci Zltá možností korun této potvrdily, ktegorie že nbízí rozhodnutí vstřícné vsdimínky n produkty (popltky) nbízející vykzuje klientovi flexibilitu především vůči potřebám široký této rozsh skupiny. krytí Pro- pod- nmísto dukt Atrktiv nízké úvěr ceny, 3,7% bylo ČMSS pro pojišťovny vychází vstříc krokem zájemcům správným o dlouhodobější směrem. Všechn optimlizci tři finncování oceněná pojištění bydlení. význmně Přátelská úroková přeshují szb obvyklý je grntován rámec trdičního pojistného produktu v dné oblsti. Ukázlo se, že ž do úplného splcení úvěru, je možné mimořádné splácení bez snkčních popltků, popltky jsou obecně vcelku nízké trnsprentní. U Níz- v rámci hospodářské soutěže se jednotliví hráči n trhu zčínjí změřovt spíše n oblst kvlity rozshu pojistné ochrny než n optimlizci ké hyposplátky cen Riffeisen z účelem stvební dosžení spořitelny vyšší obchodní je třeb vyzdvihnout produkce, jko ještě tomu nižší grntovnou bývlo v nedávné úrokovou minulosti. míru než Nvíc u předchozího mě těší, že produktu podobný možnost širšího mjí i ti použití pojistitelé, úvěru, kteří npř. tentokrát n pořízení n lterntivních ocenění nedosáhli. zdrojů energie Přeji přístup všem dlších pojistitelům, úsporných řešení. by se Jsem jim ndále názoru, dřilo že prvky, v zpočtých které jsou zbudovány inovcích do by vítězných novinky produktů, bezezbytku osloví plnily své klienty veškerá i v očekávání součsných klientů. poměrně složitých podmínkách pro stvební spoření. Ing. Tomáš Síkor, MBA, výkonný ředitel, Česká socice pojišťoven prof. Ing. Jroslv Dňhel, CSc., Vysoká škol ekonomická v Prze Penzijní spoření Hypotéky 1. Allinz penzijní připojištění se Strážcem penze 1. Allinz Převrtná penzijní hypoték společnost UniCredit Bnk Czech Republic,.s. 2. Penzijní připojištění se zhodnocením 2,2 % 2. Penzijní Hypoték společnost Klsik České Offset pojišťovny Riffeisenbnk,.s. 3. Hypoték FLEXI UniCredit Bnk Czech Republic,.s. 3. Doplňkové penzijní spoření Výsledky Česká spořiteln hodnocení Zlté penzijní koruny společnost 2011 v oblsti hypoték zpochybňují Oceněné do znčné společnosti míry věrohodnost v ktegorii výsledků penzijní nedávné nkety připojištění o finnční zůstly grmotnosti jko v nší vloni, republice. s výjimkou Preferenční výměny hlsy pořdí celkem n jednoznčně druhém třetím prok- stejné, místě. zují trvlejší Porotci tendenci zřejmě k kcentovli výběru moderních ustálenost flexibilních trhu produktů v tomto vyhovujících individuálním nepochybně potřebám správně klientů. zvolili Jedná dominntní se zejmén společnosti, o produkty segmentu které dávjící se nejen osvědčily možnost ve pružné zhodnocení rekce při splácení sprvovných úvěrů, ktivizci prostředků, dříve dosáhly investovných vysoké finnčních dynmiky zdrojů, nárůstu le npř. i počtu možnost nových finncování účstníků potřeb, se vhodně kterými kombinovly při uzvírání smluv nbídku o úvěru penzijního nebylo připojištění možno předem s dlšími počítt. produkty Prokzuje to svých i rostoucí finnčních poptávk skupin. po těchto Vítězům úvěrech i hypotečních v nší ktegorii úvěrech upřímně jko celku. blhopřeji Přitom zájemci se o zvědvostí hypoteční úvěry budu zdlek sledovt již neberou příští ročník cokoliv soutěže, umí si smi kde vybrt, možnost co větší je pro produktové ně nejlepší. Finnční diferencice grmotnost v rámci v tomto nově pltné segmentu legisltivy finnčního k trhu důchodové určitě neklesá. reformě možná, v dobrém slov smyslu, Doc. Ing. Frntišek porotě ztíží Pvelk, rozhodování. CSc., Bnkovní institut vysoká škol Ing. Krel Svobod, prezident Asocice penzijních fondů ČR, předsed předstvenstv generální ředitel ČSOB penzijní společnosti,.s.

20 KATEGORIE A RETAIL VÝSLEDKY Úvěry Podílové fondy 1. Konsolidce Horizont Invest půjček Conseq GE Investment Money Bnk, Mngement.s. 2. ČSOB ČP INVEST Půjčk Fond n zelené korporátních bydlení dluhopisů ČP INVEST Československá obchodní bnk,.s. 3. PARTNER Invest progrm životního cyklu ČP INVEST 3. Není Rychlá překvpením, půjčk že Riffeisenbnk, n stupně vítězů.s. se letos dostly hned dv Období investiční ekonomické progrmy recese životního je obvykle cyklu. následovné Vítězem je Horizont obdobím celkového Invest od společnosti Conseq. Bronzovou příčku si odnáší Prtner Invest od oddlužení ekonomiky, nicméně tento proces probíhá v různých sektorech ČP Investu. Ob dv progrmy jsou jistě kvlitní k jejich oblibě jim odlišně. Ztímco se státy více zdlužují, podniky domácnosti své dluhy prdoxně pomáhá i diskuze okolo důchodové reformy. Stříbrnou (dočsně) snižují či restrukturlizují. Z tohoto důvodu není překvpivé, příčku má zslouženě Fond korporátních dluhopisů ČP Investu. že podobně jko loni v ktegorii Úvěry i letos zbodovly produkty týkjící Tento fond ptří dlouhodobě k nejvýkonnějším fondům n českém trhu se fondů konsolidce stojí půjček si velmi domácností. dobře ve V srovnání dlouhodobém s řdou horizontu zhrničních se dá očekávt fondů stejného konvergence investičního českého změření. finnčního Z trhu výbornými k hodnotám výsledky penetrce stojí produktů ktivní správ, v Eurozóně, přísná což bude investiční přinášet disciplín i svá rizik. zkušený Důležitými portfolio fktory pro mnžer. snížení Vítězům těchto rizik této bude ktegorie dodržování grtuluji. principu zodpovědného úvěrování ze strny poskytovtele i příjemce úvěru tktéž úroveň finnční grmotnosti Vldimír Nejezchleb, obyvtelstv hlvní v ČR. nlytik S ohledem ALLFIN n rostoucí PRO Holding ceny.s., energií místopředsed i rdy zvýšenou Unie společností poptávku po finnčního půjčkách zprostředkování n tzv. zelené bydlení. pordenství lze očekávt prof. Ing. Michl Mejstřík, CSc., ředitel Institutu ekonomických studií, Fkult sociálních věd Univerzity Krlovy v Prze Obchodování s CP 1. Obchodník s cennými ppíry Ptri Direct Pltební krty 2. Fio e-broker Fio bnk 1. Pltební krt AXA AXA Česká republik, s.r.o. 3. Obchodování s cennými ppíry brokerjet České spořitelny 2. Výsledky Chytrá soutěže krt reflektují Česká spořiteln, vývoj v.s. produktech technologiích, které regují n neustále se vyvíjející zájmy tuzemských klientů. 3. MoneyCrd Plus s věrnostním progrmem bene+ Stále sofistikovnější tím i náročnější klient požduje širokou nbídku GE Money investičních Bnk,.s. nástrojů, různé typy služeb v oblsti online obchodování i pestrou pletu funkcí elektronických pltforem, Trend v oblsti pltebních kret vydávných n českém trhu je jednoznčný: zvláště v přípdě kreditních kret se vydvtelé odklánějí od vydává- které vyhovují právě jeho specifickým potřebám. Vzhledem k po - kr čujícímu nepříznivému trendu v objemech obchodů s českými ní cennými kret, jejichž ppíry jediným mkléřské benefitem firmy je přicházejí bezúročné období, s širokou protože nbídkou tkovýchto investičních kret je nástrojů, n trhu spoust. kde kromě Místo trdičních toho se prodávjí kcií či kreditní dluhopisů krty, již které běžně nbízejí nbízejí mnoho produkty přidných umožňující benefitů, investování ť už v podobě přímých komodit, slev, n nebo FOREXu ucelených nebo kvlitních jiné deriváty věrnostních či strukturovné progrmů. produkty. Držitel krty Ve je snze tk skutečně omezovt motivován rizik dále ke kždodennímu přistoupil řd používání obchodníků krty kvlitní k výrzným krt mu změnám nvíc ušetří v nbídce velké množství svých služeb, finnčních to i prostředků. n úkor vlstní V souvislosti rentbility. s blížící Všechny se koncepcí výše penzijní uvedené reformy trendy přibývá znmenjí kreditních dlší kret, zkvlitnění které pomáhjí které spořit bezesporu do penzijního jde ku fondu prospěchu v rámci spřátelené zákzník. finnční skupiny. Nejde služeb, sice o závrtné příspěvky, le opět motivují k používání krty nbízejí Ing. Štěpán Pírko, předsed předstvenstv, Colosseum,.s. solidní benefit. N druhé strně mezi negtivní prvky ptří zvyšující se úroková szb, která u některých vydvtelů tkuje 30% hrnici. Dlibor Z. Chvátl, šéfredktor finnčního serveru Měšec.cz Životní pojištění 1. FLEXI životní pojištění Pojišťovn České spořitelny,.s. 2. PERSPEKTIVA 7 BN Koopertiv pojišťovn,.s. 3. Rizikové životní pojištění s dividendou UNIQA pojišťovn,.s. Výsledky Zlté koruny 2011 v ktegorii Životní pojištění potvrdily již několik let trvjící trend - opět zvítězily produkty poskytující především kvlitní pojistnou ochrnu všech možných rizik, jká si jen dovedeme v oblsti pojištění osob předstvit. A to vše v rámci jediné smlouvy smozřejmě s možností krytí jednotlivých rizik v době trvání smlouvy sndno měnit podle ktuální životní situce pojištěného. Pojišťovny, které toto nvíc dokážou nbídnout s nejlepším poměrem cen/pojistné krytí, se pk prvidelně se svými produkty umísťují n čelných místech. Možnost vedle kvlitního pojištění část pojistného investovt vytvářet si tk rezervu n postproduktivní věk je pk již spíše jkousi třešinkou n dortu, to zejmén díky státní dňové podpoře tkových produktů. Ze životního pojištění se tedy již delší dobu stává především pojištění nikoliv spoření, to je jistě správný trend. Ing. Petr Šfránek, místopředsed předstvenstv AFIZ ČR Neživotní pojištění 1. Povinné ručení NA100PRO Koopertiv pojišťovn,.s. 2. Allinz cestovní pojištění Allinz pojišťovn,.s. 3. Allinz mjetkové pojištění se službou Home Assistnce Allinz pojišťovn,.s. O úspěchu produktů tedy i pojišťoven dnes už rozhoduje nejen cen (i když t je v české kotlině přece jen důležitá), le i dlší služby s tím spojené. Mám n mysli sistenční služby, nbízené v souvislosti s cestovním pojištěním, le i s pojištěním domácnosti nemovitosti. Uspěje ten, kdo nbídne nejprktičtější pomoc v nouzi. U cestovního pojištění rozhoduje kromě velmi kvlitní sistence tké výše limitu pojištění. Lidé konečně pochopili, že ceny z léčení v zhrničí jsou nesrovntelné s těmi u nás. Trendem u pojištění ut je spolehlivá rychlá likvidce pojistné události. Tedy lespoň do té doby, než do hry vstoupí hráč jménem mlus. Většin pojišťoven o něm čsto hovoří, le skutek ztím vesele utíká. Prxe ukzuje, že se některým pojišťovnám vyplácí bourjícím klientům leccos prominout - necht jim bonus, který by jinde neměli, mít tk jistotu, že nepřejdou ke konkurenci. Ale je to košer? Ing. Dgmr Šístková Jelínková, šéfredktork serveru opojištění.cz

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz HOBBY PREZENTACE inels www.elkoep.cz Chytré ŘÍZENÍ DOMU Chytrý dům s jeden DŮM jeden SYSTÉM jeden OVLADAČ n VŠE Technologie v domě si rozumí Technologie prcují z Vás Přináší mximální užitek Čsové finnční

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Účty zdarma jsou zlaté v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů

Účty zdarma jsou zlaté v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů 100 900 lidí hlasovalo v anketě o nejoblíbenější finanční produkt roku Účty zdarma jsou zlaté v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů Praha, 21. května 2014 Běžný účet Equa bank zvítězil v Ceně veřejnosti

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jzyk litertur Chrkteristik předmětu Předmět je rozdělen n tři disciplíny literární výchovu, jzykovou výchovu ční slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, le zároveň jsou ve výuce čsto propojovány.

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Šéfové si dali dostaveníčko: Michael Tretter a Roman Paulus představují unikátní menu

Šéfové si dali dostaveníčko: Michael Tretter a Roman Paulus představují unikátní menu Šéfové si dli dostveníčko: Michel Tretter Romn Pulus předstvují unikátní menu Prh (BN) Ob spojuje úspěch smysl pro detil. Jeden je šéfem mjitelem vyhlášeného koktejlového bru Tretter s, druhý uznávný šéfkuchř

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Dobývání znalostí z databází (MI-KDD) Přednáška číslo 4 Asociační pravidla

Dobývání znalostí z databází (MI-KDD) Přednáška číslo 4 Asociační pravidla Dobývání znlostí z dtbází (MI-KDD) Přednášk číslo 4 Asociční prvidl (c) prof. RNDr. Jn Ruch, CSc. KIZI, Fkult informtiky sttistiky VŠE zimní semestr 2011/2012 Evropský sociální fond Prh & EU: Investujeme

Více

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s.

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s. zprvodj pro klienty společnosti EKO-KOM,.. s. s. 12/2010 SLOVO editoril ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ Vážení klienti, Kromě možnosti třídění odpdů n místě motivčních soutěží budou mít návštěvníci možnost

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma 62 000 lidí vybíralo nejoblíbenější finanční produkt pro rok 2013 Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma Praha, 27. května 2013 Účty zdarma a pohodlné internetové bankovnictví to jsou

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy 5. 1 Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce 5. 1. 1 Chrkteristik vzdělávcí oblsti Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce je relizován v povinných vyučovcích předmětech český jzyk litertur,

Více

Procvičování učiva periodizace politických a kulturních dějin raného středověku

Procvičování učiva periodizace politických a kulturních dějin raného středověku Procvičování učiv periodizce politických kulturních dějin rného středověku Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Dtum tvorby: červen 2012 Ročník: sedmý Vzdělávcí oblst: dějepis Anotce: Digitální učební mteriál

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký

Více

5(*,21È/1Ë 9='ċ/È9$&Ë 67ě(',6.2 2%/$671Ë 6720$72/2*,&.e.2025< 9 2/2028&, 1$%Ë'.$ 9='ċ/È9$&Ë&+ $.&Ë 2015

5(*,21È/1Ë 9='ċ/È9$&Ë 67ě(',6.2 2%/$671Ë 6720$72/2*,&.e.2025< 9 2/2028&, 1$%Ë'.$ 9='ċ/È9$&Ë&+ $.&Ë 2015 2015 www.stom.cz 1. pololetí: 1. 1. - 30. 6. 2015 PZL 10: OŠETŘENÍ RIZIKOVÉHO PACIENTA, FOKÁLNÍ INFEKCE, ZÁKLADY FARMAKOLOGIE V PRAXI ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Vldimír Ščigel, Ph.D., MBA Termín: 16. 1. 2015

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Soutěž Zlatá koruna vstoupila do finále, v němž se rozhodne o vítězích

Soutěž Zlatá koruna vstoupila do finále, v němž se rozhodne o vítězích Tisková zpráva Soutěž Zlatá koruna vstoupila do finále, v němž se rozhodne o vítězích Součástí tiskové zprávy jsou Výsledky exkluzivního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu Praha, 7. dubna 2010 Dnes

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI GIS v pmátkové péči Historická geogrfie Zčínáme s ArcGIS Online informce pro uživtele softwre Esri ENVI 2 20 13 Nskočte do ArcGIS Online S progrmem Jumpstrt pro ArcGIS Online se sndno rychle stnete správcem

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená CHORVÁTSKA REPUBLIKA STÁTNÍ STATISTICKÝ ÚŘÁD DOTAZNÍK (Stv k 31. březnu v 4 hodin) Formulář P-1 Všechny údje v tomto formuláři jsou úředním tjemstvím budou použité jenom n sttistické účely. 1. Příjmení

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d Přijímcí řízení kdemický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek ekonomický přehled 1 Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď Odpověď Správná ) ) c) d) odpověď 1. 1 Mezi ekonomické sujekty trhu

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ KAPITÁL. Firma: CYRRUS a.s. Právnĺ forma: Akciová společnost. lc: 63907020. Rok založení: 1995

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ KAPITÁL. Firma: CYRRUS a.s. Právnĺ forma: Akciová společnost. lc: 63907020. Rok založení: 1995 loz SU SL1}1HÁ UAUJdZ iujojc Obsh: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2 ZÁKLADNÍ KAPITÁL 2 ÚDAJE O ČINNOSTI 3 ÚDAJE O MAJETKU A FINANČNÍ SITUACI 4 MANAGEMENT A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 4 PROFIL SPOLEČNOSTI 5 SOUČASNOST

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

ešení Teorie mezinárodního obchodu

ešení Teorie mezinárodního obchodu ešení Teorie mezinárodního obchodu Absolutní výhody P íkld 1 1) mecko má bsolutní výhodu ve výrob ut, nebo vyrobí jedno uto z 30 hodin, ztímco eská republik z 50 hodin. opk eská republik má bsolutní výhodu

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Duhové listí. Speciál z Duhové brány. Slovo prezidenta věnované Duhové bráně

Duhové listí. Speciál z Duhové brány. Slovo prezidenta věnované Duhové bráně Duhové listí 11. - 13.4. 2008 Speciál z Duhové brány Slovo prezident věnovné Duhové bráně Milí duhoví přátelé, mám velkou rdost, že mohu psát tento příspěvek do speciálu Duhového listí. Znmená to, že se

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více