PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI ZIMNÍ SPECIÁL 2008 PF 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI ZIMNÍ SPECIÁL 2008 PF 2009"

Transkript

1 PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI ZIMNÍ SPECIÁL 2008 PF 2009

2 ZE ŽIVOTA MĚSTA Záchranný bezpečnostní systém hlavního města funguje již 11 let Ochránit život a bezpečí obyvatel metropole před mimořádnými situacemi, nehodami a katastrofami se snaží již 11 let složitý městský integrovaný záchranný bezpečnostní systém - systém spolupráce mezi záchrannými a bezpečnostními složkami.»»» Obsah tohoto čísla»»» Jeho první části byly uvedeny do provozu začátkem června Veřejnosti začala sloužit nová operační střediska zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru, městské policie či pracoviště v sídle Policie České republiky - Správy hlavního města Prahy v Kongresové ulici a operační středisko na Magistrátu hlavního města Prahy, uvedl první náměstek pražského primátora Rudolf Blažek s tím, že všechny pobočky byly vybaveny moderními techno logiemi a propojeny pomocí krizových tele fonů, radiového systému TETRA i klasickým telefonním a internetovým spojením. Náměstek R. Blažek připomněl, že všechny složky systému v případě nouze řídí Bezpečnostní rada hlavního města Prahy, jejíž předsedou je primátor Pavel Bém a členy ředitelé záchranné služby, městské policie, náměstci primátora, ředitel magistrátu a ředitel odboru krizového řízení. Pracovním orgánem Bezpečnostní rady je Krizový štáb hlavního města Prahy. Modelovou situací celého systému mo hou být povodně. Primátor svolá krizový štáb, který zahájí činnost podle povodňové ho plánu, na základě analýzy situace i při jímá například štáb rozhodnutí o postavení protipovodňových zábran, o varování oby vatelstva v okolí toků Vltavy a Berounky, evakuaci a provizorním ubytování evakuovaných obyvatel. Městská a státní policie se do plánu zapojují napří klad zabezpečením evakuovaných prostor před rabováním a krádežemi, regulují také dopravu v zátopových oblastech. V období klidu rada připravuje modelové krizové situace a jejich zvládnutí v praxi. Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2009 přeje všem čtenářům redakce PDM. 4 PRINCIPY A TRENDY 10 NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 15 TRAMVAJÍ OPĚT DO RADLIC 2 Vydává: PUBLIC, s. r. o., Peroutkova 531/81, Praha 5, IČO: Časopis připravil redakční kolektiv: V. Matějíček, M. Prošková, D. Žaludová, S. Pavlíková a M. Fiala, grafická úprava, sazba: R. Kliský. Adresa redakce: Marie Cibulkové 26, Praha 4, tel.: , Registrace: MK ČR E 15349

3 ZE ŽIVOTA MĚSTA Opatření ke zkvalitnění činnosti krizových orgánů jsou přijímána neustále. V současné době začaly práce na informačním systému, který by měl zásadně zkvalitnit rozhodování při zvládání krizových situací a mimořádných událostí v hlavním městě. Také perspektivně připravujeme vybudování jednoho centra krizového řízení, ve kterém by měla být situována operační a informační střediska všech základních složek záchranného bezpečnostního systému, uvedl R. Blažek. Doplnil, že pražský magistrát ročně na zajištění ochrany obyvatel a jejich majetku vynakládá 300 milionů korun. Operační střediska jednotlivých složek systému jsou ve stavu nouze propojena uzavřeným optickým kruhem, který zajišťuje telefonní a datovou komunikaci. Štáb využívá také městský kamerový systém, který v současnosti čítá 416 kamer. Varování obyvatelstva zabezpečuje sto sedmdesát devět elektronických mluvících sirén a dvě stě čtyřicet sirén rotačních. Mezi nejzásadnější problémy, které musela bezpečnostní rada řešit, patřily podle náměstka povodně v roce 2002 a na jaře roku Každý den řeší operační středisko krizového štábu drobné problémy, jako bylo například znečištěné ovzduší v Praze 9-Čakovicích, posouzení statiky budovy poškozené požárem v Praze 9 či zabezpečení odstranění uniklých ropných látek na komunikaci v Praze 6. Pravidelně se provádějí také cvičení všech složek, v září 2007 se uskutečnilo cvičení Vltava - Labe, v rámci něhož byla procvičována součinnost a komunikace složek integrovaného záchranného systému a povodňových orgánů od celostátní až po místní úroveň při dosažení 1. stupně povodňové aktivity. Likvidaci a řešení následků teroristického útoku řešilo cvičení Podzim Zúčastnilo se celkem čtyři sta třináct osob, které použily sto dvacet sedm kusů základní a speciální techniky, poznamenal Blažek s tím, že zatím poslední cvičení složek se uskutečnilo dne 29. srpna Městská policie hlavního města Prahy Nedílnou součástí záchranného bezpečnostního systému je Městská policie hlavního města Prahy. Při krizových situacích, jako jsou povodně, průmyslové havárie, epidemie či narušení bezpečnosti státu, může ihned do služby nastoupit podle ředitele městské policie Vladimíra Kotrouše až 500 strážníků. K dispozici mají vznášedlo, lodě, rafty a speciálně upravenou těžkou techniku, jako jsou tanky, které by měly pomoci zadržet například při povodních velké předměty, které by mohly ohrozit mostní konstrukce. O použití speciální techniky vždy rozhoduje povaha dané krizové situace. Při ohrožení života a zdraví v sutinách má městská policie také specialisty na vyhledávání - záchrannou jednotku psovodů, poznamenal V. Kotrouš. Městská policie hlavního města Prahy na území metropole působí od 11. května Zřízena byla obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 5/1992, vydanou na základě zákonů ČNR č. 410/1992 Sb., o obcích a č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Činnost strážníků spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a prevenci kriminality na teritoriu celého hlavního města. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Bezpečí Pražanů střeží také hasičský záchranný sbor. K dispozici jsou občanům v nouzi cisternové automobilové stříkačky, výšková technika, či speciální technika jako jsou vyprošťovací automobily, chemické automobily, dekontaminační linka nebo požární čluny. Na území metropole je zřízeno deset hasičských stanic s 920 hasiči. Ve třísměnné službě slouží šest set čtyřicet pět hasičů. V případě zásahu je možné na výjezd nasadit přibližně dvě stovky lidí. Je ale možné také povolat příslušníky v záloze a jednotky sborů dobrovolných hasičů zařazené do plošného pokrytí, uvedl ředitel pražského hasičského záchranného sboru Dalibor Gosman. Pražští hasiči navíc disponují řadou specializovaných skupin. Máme k dispozici lezecká družstva, pracující s horolezeckou a speleologickou technikou, letecké záchranáře, potápěče, speciální protichemickou jednotku. Chloubou pražských hasičů je odřad USAR připravený k vyhledávání a vyprošťování osob po hromadných neštěstích a živelných katastrofách, uvedl Gosman. Odřad USAR zasahoval při několika katastrofách v zahraničí, poslední velké nasazení proběhlo v roce 2005 po zemětřesení v Pákistánu. Na území metropole byli členové odřadu masově nasazeni při povodních v roce 2002, posledním velkým zásahem bylo vyhledávání osob po zřícení části domu na Arbesově náměstí. Ročně zasahujeme u deseti tisíc případů, doplnil Gosman s tím, že hasiči každoročně podstupují taktická praktická cvičení a zúčastňují se i mezikrajových cvičení. Mezi poslední podle Gosmana patřila 15. července cvičení na objektu České národní banky, mezi ty největší před třemi lety v metru cvičení Podzim Připravují se simulace záchranných akcí při ražbě tunelu a nehodě na železnici. Záchranná služba hlavního města Prahy Do pražského integrovaného záchranného systému patří také záchranná služba. Obyvatelům slouží 110 sanitních vozů a záchranářský modul Golem. Ve spolupráci s policií využívá záchranná služba podle ředitele Zdeňka Schwarze i leteckou záchranku pro Prahu a Středočeský kraj. Zabezpečujeme také přednemocniční neodkladnou péči pro kraj Prahu, tedy pro přibližně jeden milion dvě stě tisíc obyvatel, dále pak pro dvě stě tisíc Středočechů a dvě stě tisíc cizinců, uvedl Schwarz. V denních směnách slouží přibližně 450 zaměstnanců, 50 lékařů, 330 záchranářů a řidičů. Provoz je nepřetržitý ve dvanáctihodinových směnách na dvaceti stanovištích, konstatoval Schwarz. Doplnil, že ve směně je také třicet až čtyřicet sanitních vozidel, osmdesát až sto zaměstnanců, sedm lékařů a lékař na vrtulníku. Procentuálně dvacet procent případů řeší lékaři a osmdesát procent řeší samostatně zdravotničtí záchranáři, poznamenal Schwarz. Dojezdovou dobu sanitních vozů v současnosti stanovuje vyhláška na patnáct minut, ale v Praze v průměru máme sedm až osm minut v osmadevadesáti procentech případů, dodal. Posledního velkého taktického cvičení Metro se podle Schwarze zúčastnila celá organizace a záchranná služba musela navýšit provoz o sto procent, aby nebyl narušen běžný provoz. Na provoz pražské záchranné služby město ročně vynakládá 220 milionů korun, 110 milionů korun putuje z plateb zdravotních pojišťoven a část financí je z vlastní výdělečné činnosti a darů. Dne 8. prosince roku 2007 pražská záchranná služba oslavila již 150. výročí svého vzniku. 3

4 PRINCIPY A TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ TRAMVAJ VE MĚSTĚ A MIMO MĚSTO V roce 1895 vznikla tramvaj spojující Teplice s Dubím, o pět let později se rozjely tramvaje z Jablonce nad Nisou do Rychnova a Janova. Na Ostravsku bylo postupně vytvořeno několik systémů tramvají, spojujících spolu města, městečka i obce. V USA vznikaly na přelomu 19. a 20. století v sídelních a průmyslových aglomeracích rozsáhlé a navzájem se prolínající sítě městských a příměstských elektrických drah. To všechno jistě byly ve své době užitečné a funkční dopravní systémy. Avšak zároveň to byly systémy, které zanikaly v období útlumu tramvajové dopravy mezi prvními, již zhruba před půl stoletím. Ustoupily konkurenci silniční dopravy, a to jak individuální osobním automobilům, tak i veřejné hromadné - autobusům nebo (zejména v 50. letech minulého století) trolejbusům. Tato historická skutečnost je pro tramvaje nepříjemná, ale má svoji logiku. Specifika tramvajové dopravy Výhody tramvajové dopravy, jakým jsou čistý provoz bez exhalací či velká přepravní kapacita, mimo město příliš velkým přínosem nebyly. Zato péče o in frastrukturu byla 4 nutností a na přepravné nepříliš silně využívaných linkách se jevila relativně dražší než na intenzivněji využívaných linkách ve městě. Také nízká rychlost tramvají, uvnitř města srovnatelná s pomalu od křižovatky ke křižovatce popojíždějícími automobily, byla na úsecích v krajině ve srovnání s volně jedoucími automobily slabou stránkou kolejového dopravního systé mu. A tak nehledě na romantiku i na lokální ekologii zmizela velká většina provozů (mnohde úzkorozchodných), v nichž tramvaj obsluhovala obce v širo kém okolí města. Jen pečlivě uchované exempláře původních vozidel v muzeích připomínají dobu jejich existence. Tramvaj naopak obstála a prosperuje tam, kde území scelila, kde venkov pro měnila v město. Vždyť například dodnes existující tramvajové tratě z Prahy do Královských Vi- nohrad či z Karlína přes Libeň do Vysočan a ze Smíchova do Košíř byly v době svého vzniku spojni cemi samostatných obcí. Dnes však tramvaje na těchto tratích projíždějí sou vislou zástavbou, k jejímuž vzniku, resp. scelení vydatně přispěly. Již jen staro dávné radnice a okolní měšťanské domy připomínají tehdejší centra dříve samo statných obcí a naopak novými obytnými domy, postupně nahrazované bývalé továrny, dokládají místa, kde kdysi bývaly mezi samostatnými městy či obcemi periferie. Tramvaje jsou významným městotvorným prvkem, již déle než sto let pozi tivně ovlivňují zástavbu území. Do chované fotografie tramvajových tratí vedených v polích, která se za krátko stala stavebními parcelami a vyrostly na nich ulice činžovních domů, jsou toho dokladem. Tramvaje přinesly do těchto míst ži-

5 PRINCIPY 110 A LET TRENDY VE SLUŽBÁCH V TRAMVAJOVÉ MĚSTA DOPRAVĚ vot, přivedly nájemníky do činžov ních domů i obyvatele do vilových čtvrti. Tramvajové tratě Aby mohla tramvaj plnit svoji základní funkci, tedy být pouliční dráhou pro do pravu osob, nesmí být od ulice oddělena žádnými bariérami. Jenom tak dokáže být lidem okamžitě k dispozici. Vedení tramvajových tratí ve vozovce běžných městských ulic určuje jejich základní vlastnosti: a) nevelká únosnost (podle norem do 11 t na osu, podle století vznikající reality odpovídající používaným vozid lům mnohde jen kolem 7 81 na osu), b) úzký průjezdný průřez, navíc garanto vaný jen na nových tratích, na starších úsecích existují četná omezení, c) rozchod daný historickým vývojem. V některých městech byl zaveden roz chod normální, v jiných úzký. Kromě na železnici obvyklých rozchodů 1435 a 1000 mm jsou v nemálo městech používány tramvajové tratě se zcela unikátními rozchody (900, 1009, 1458 mm,...). V některých zemích jsou městské úzkorozchodné tramvajové systémy běžnou a v pod statě stabilizovanou záležitostí, d) vysoké podélné sklony (až 80 %), v podstatě odpovídající sklonu ulice určené k provozu vozidel na pneuma tikách, tedy vozidel s mnohem vyšší adhezí, než jakou mají kolejová vozidla, e) malé poloměry oblouků (kolem 20 m), dané nutností zatočit okolo rohu do kolmé ulice. To je běžný požadavek při vedení tramvajové tratě v systému pravoúhlých ulic, jenž je základním způsobem uspořádání městských komunikací, f) četné oblouky bez přechodnic a bez stavebního převýšení, což je dáno stísněnými poměry v městských uli cích, resp. umístěním koleje ve vo zovce, g) tramvajová trať je, zejména uvnitř města, uložena přímo v povrchu vozovky, který je pojížděn ostatními vozidly a pocházen chodci. To zhor šuje ve srovnání s otevřeným svrškem se štěrkovým ložem podmínky pro její udržovatelnost (důsledkem jsou vyšší provozní toleranční odchylky geometrie koleje), součinitel adheze (zašpinění povrchu kolejnic), akus tické vlastnosti (hluk způsobovaný jíz dou vozidel není pohlcován, ale odrá žen) a útlum vibrací (působení otřesů na okolní stavby), h) zpravidla jsou používány žlábkové kolejnice, což je dáno jejich uložením ve vozovce. Jejich použití však není výhradní, některá města využívají jak žlábkové, tak širokopatní kolejnice, i) napájecí napětí činí jen 600 V či 750 Vss, neboť trakční vedení pro chází v těsné blízkosti osob, silničních vozidel i budov. Důsledkem použití tak nízkého napětí je nutnost budovat napájecí stanice (měnírny) s velmi malým rozestupem. Použití vyššího napětí by bylo nebezpečné, byť z dů vodu vyšší vzdálenosti napájecích stanic hospodárnější: nízká úroveň napájecího napětí totiž vede k rela tivně vysokým proudům. To v kombi naci s indukčností trakčního vedení navíc vylučuje možnost využívat stří davé napájení - vysoké úbytky napětí (způsobené induktivní reaktancí) by znemožňovaly provoz. Proto se MHD výhradně orientuje na stejnosměrné napájecí systémy, a to i přes jejich velmi nežádoucí elektrochemické průvodní jevy (koroze způsobená bludnými proudy vysokých hodnot), j) použití výhybek bez přídržnic. Ty by totiž čněly do povrchu vozovky a brá nily by provozu automobilů. Vedení vozidla při průjezdu přes srdcovku proto zajišťuje jízda po hřebeni okol ku, což spolu s nedokonale zajiště nými jazyky omezuje rychlost prů jezdu výhybkou (i v přímém směru), k) nástupiště jsou umístěna na vozovce a proto mohou být jen velmi nízká (do 180 mm), aby na ně dokázali lidé vkročit, nebo nejsou vůbec a je nastupováno z úrovně vozovky, pří padné z úrovně chodníku. Bezbariérovost nástupu a výstupu do/z vo zidla je proto nutno řešit radikální nízkopodlažnosti na straně tramva jového vozidla, 5

6 PRINCIPY A TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ l) průjezdný průřez není ve spodní partii zkosen, takže nebrání stavbě výrazně nízkopodlažních vozidel, m) vzdálenost zastávek činí jen zhruba 0,5 km, což odpovídá tomu, že tramvaj též (respektive zejména) plní roli rozptylového systému s pěší přístupností, n) konečné stanice jsou zpravidla opatřeny smyčkami, o) převládajícím typem jsou dvoukolejné tratě bez zabezpečovacího zařízení, tedy uzpůsobené pro jízdu na dohled, p) tramvajová trať není nijak oddělena od ostatního silničního provozu, vůči jizdní dráze pro ostatní vozidla nemá absolutní přednost, proto nemůže používat příliš pevná vozidla, neboť ta by byla pro ostatní účastníky pouličního provozu v případě střetu nebezpečná, q) na tramvajové dráze jsou používána výhradné jen lehká vozidla pro osobní dopravu, tramvaji nehrozí střetnutí se žádným podstatně těžším, tužším či rychlejším kolejovým vozidlem, r) na tramvajové dráze nehrozí střet vozidla s předmětem vyhozeným z protijedoucího vlaku, pohybujícího se vysokou rychlostí, s) z více důvodů (provoz v městských ulicích, jízda na dohled, krátká vzdálenost zastávek) jsou tramvajové traté řešeny pro provoz rychlostí 50 km/h uvnitř města a případně jen o trochu více na předměstích, t) tramvajové tratě (zpravidla) slouží jedinému účelu-tramvajím, přepravujícím cestující a zastavujícím v každé zastávce. Častým zastavováním limitovaná nízká cestovní rychlost tramvají proto vadí jen kvalitě samotné tramvajové dopravy, nic jiného nezdržuje, u) tramvajové tratě vznikly a jsou provozovány jako izolované (ostrovní) systémy. Nebyl důvod je navzájem propojovat. Postupem vývoje se od sebe spíš technicky vzdalovaly, vznikla řada místních jedinečností (např. systém ovládání výhybek). Technická jednotnost tramvajových tratí je proto chápána spíš jako prostředek k racionalizaci výroby prvků infrastruktury, resp. jako prostředek k využití pozitivních zkušeností ve více městech než jako podmínka společného provozu (vzájemné propojitelnosti), v) tramvajové tratě netvoři evropskou dopravní síť, a proto je u nich i aplikace Evropských technických norem založena na principu dobrovolnosti, není povinná (s výjimkou norem bezpečnostně relevantních). Tramvajové tratě jsou tedy pojaty a racionalizovány tak, aby sloužily svému účelu, a to je městská doprava osob. S železnicemi mají doslova shodný jen rozchod (1 435 mm). A ani to není pravidlem, neboť mnoho tramvajových systémů (včetně těch, jež spojovaly města s okolními obcemi) je úzkorozchodných a výjimkou nejsou ani zcela unikátní rozchody, dané historickým vývojem v jednotlivých městech a jejich izolovaností od okolí. Tramvajová vozidla Tramvaj se vyznačuje řadou vlastností, které se v městském provozu projevují velmi pozitivně. Jde především o schopnost být provozována na trati vedené po městských komunikacích. Tramvaj dokáže projíždět oblouky o malém poloměru, zdolávat velké sklony, rychle se rozjíždět a intenzivně brzdit. Je přizpůsobena k provozu v pouličním ruchu, k jízdě na dohled mezi ostatními vozidly. Tramvajová vozidla jsou řešena tak, že umožňují nástup i výstup cestujících v krátce za sebou následujících zastávkách, a to i z úrovně vozovky. Díky vysoce účinným a rychle reagujícím brzdám mohou tramvaje jezdit v souběhu s automobily. Ve srovnání se železničními vozidly jsou tramvaje podstatné méně pevné a při případné kolizi nejsou proto pro automobily tolik nebezpečné (část deformační energie přebírá ke své škodě i tramvaj), netřeba je uzavírat závorami za železniční přejezdy. Tyto všechny vlastnosti něco stojí. K tomu, aby tramvaje dokázaly projet obloukem o poloměru kolem 20 metrů i proto, aby na trať vedenou po povrchu městské ulice působily nevelkými svislými silami, používají tramvaje ve srovnání se železničními vozidly relativně mnoho podvozků. V těchto podvozcích jsou instalovány poměrně výkonné pohony a brzdy. Vozové skříně tramvají jsou z důvodu dodržení průjezdného průřezu v ulicích poměrné úzké a krátké. Zato mají v bočnici mnoho dveří a ty jsou patřičně široké. Úhmná světlá šířka dveří činí u tramvají až téměř třetinu délky bočnice, neboť rychlý nástup a výstup cestujících je prioritou. O to méně však v interiéru zbývá prostoru k vestavbě sedadel. Cestování tramvajemi trvá zpravidla jen několik minut, a proto není tolik kladen důraz na pohodlí. To je proto v tramvajích poněkud nižší, než je obvyklé na železnici. V zimním období cestující neodkládají svrchní šat (ani zavazadla, ani kabáty není kam odložit), tramvajové vozy tedy nemá logiku vytápět na pokojovou teplotu - cestujícím by to bylo nepříjemné. 6

7 MODERNÍ TRAMVAJE PRO PRAHU Tramvaj ForCity představena Dne předvedla ŠKODA TRANSPORTATION za účasti primátora hlavního města Prahy Pavla Béma první prototyp nové tramvaje ŠKODA ForCity (typové označení ŠKODA 15T). Slavnostní evropská premiéra uskuteční na letošním veletrhu InnoTrans. ŠKODA TRANSPORTATION má dodat pražskému dopravnímu podniku do roku 2017 celkem 250 těchto tříčlánkových nízkopodlažních tramvají, jež kapacitně nahradí 500 tramvají T3, které tak z pražských kolejí budou postupně mizet. Tříčlánková jednosměrná tramvaj ForCity je navržena pro 61 sedících a až 239 stojících cestujících (pro srov náni - tramvaj 14 T ma celkovou kapa citu 270 cestujících). Její délka činí 31,4 m, maximální rychlost 60 km/h (další technické parametry viz DM 3/08. str. 5). Na hlavním snímku článku je představena na zkušební koleji v areálu plzeňské Škodovky při prezentaci médiím. Šestero dveří pro cestující, každé o šíři 1,3 m otevírají v zastávkách 40% boční plochy a nástup cestujících. Zcela v přední části vozidla jsou situovány další dveře, urče né jen pro řidiče a jsou graficky i polo hou odlišeny od dveří pro cestující. Vůz je vybaven novým systémem větrání v prostoru pro cestující, samo statným pro každý článek tramvaje; není tedy instalovaná klimatizace salonu. Naopak pracoviště řidiče je klimatizo váno. Pro lepší pohodu v zimním období má tramvaj pod sedačkami a v rozích vozu topení, jehož intenzitu lze nastavit v šesti úrovních. Samozřejmostí je pře hledný informační systém a systém dorozumívání cestujících s řidičem. Záchytný systém je z nerezových tyčí. Ty jsou umístěny tak, aby byly pohodlně dosa žitelné osobám o výšce 160 až 202 cm. V současnosti je rozpracován už i druhý prototyp. Oba se budou lišit různými komponenty tak, aby pak pro Prahu byla na základě zkušeností z pro vozu vybrána nejlepší konfigurace vy bavení pro sériovou výrobu. V prvním prototypu jsou v každém článku instalovány tři zcela odlišné typy sedaček: a to plastové, plastové s textilním čalouněním a také sedačky dřevěné, vyrobené lepením z překližek. Sedačky mají úpravu, která znesnadní vandalům jejich poškozování. Typu sedaček odpovídá také interiér článku tramvaje, zejména materiály použité na obklady bočnic a stropu. Například článek s dřevěnými sedačkami má i strop ze dřeva. Většina sedaček je orientována ve směru jízdy, jen minimum v opačném směru. Na rozdíl od tramvaje typu ŠKO- DA 14T tu nejsou žádné sedačky umístěny napříč směru jízdy, tj. podél bočnic tramvaje. Tramvaj For City Prototypy se mají objevit na kolejích v Praze již během prvního pololetí K předání prvních vozů do pravidelného provozu má dojít ke konci roku Kontrakt je v našich poměrech nevídaný počtem vozidel. Přitom se jeho finační objem již vyšplhal z původních 16,5 mld. Kč na téměř 20 mld. Kč, a to údajně jako vy rovnání inflace. Nyní tedy jedna tříčlánková 31metrová tramvaj bez klimatizace přijde už na přibližně 80 mil. Kč. 7

8 MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU Vozový park metra aktuálně V posledním vydání PDM se ohlédneme za aktuální situací ve vozovém parku metra. Na lince C je stav téměř ustálený, očekává se již dříve oznámená dodávka pěti nových jednotek M1 podle smlouvy podepsané v roce Ty by měly pokrýt zvýšené požadavky na disponibilitu souprav po prodloužení trasy C do Letňan. Po jejich dodání se žádné další změny na lince C neočekávají. Jiná situace panuje na linkách A a B. Názory na rekonstrukce ruských vozů se v průběhu let měnily a zpočátku byly vnímány jako dočasné řešení, dokonce se uvažovalo o zastavení re konstrukcí vozů metra. Nicméně v sou časné době je již v podstatě jisté, že rekonstrukce se dočkají všechny zbý vající nerekonstruované vozy (ať již vzhledem k limitnímu proběhu odsta vené nebo ještě provozované). Výjimku tvoří vozy vyhrazené pro historickou sou pravu a několik dalších vozů, je jichž technický stav není vyhovující pro provedení rekonstrukce na typ 81 71M. V době přípravy tohoto článku bylo na lince B v provozu posledních 9 souprav typu 81 71, všechny v nich zařazené vozy patří k nejmladším sériím vyro beným na přelomu let Poslední článek věnovaný problematice dodávek jednotek metra pro linku C byl otištěn v roce V té době se do provozu dostávaly první z jednotek 81-71M upravených pro pro voz s vlakovým zabezpečovačem ARS. Ostatní, ať již nově rekonstruované a nebo upravené z provedení MATRA, a původně jezdící na lince C, teprve čekaly na oživení a uvedení do provozu. Vzhledem k tomu, že ani po dvou letech zatím nedošlo k dokončení výběrového řízení na nový vlakový zabezpečovač pro linku B, tyto jednotky nadále využívají provizorní zástavby ruského zabezpečovače ARS. Tato výbava je z bezpečnostního hlediska dostatečná, nicméně z provozních důvodů zdaleka ne tak výhodná. Bloky zabezpečovače ARS jsou již letitá reléová zabezpečovací technika s nesnadnou údržbou, navíc potřebné náhradní díly už nejsou vyráběny. Limi tovaná funkčnost systému na jednot kách 81 71M, kdy zásahy vlakového zabezpečovače při překro- 8

9 MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU čení dovolené rychlosti obvykle končí reakcí elektropneumatického ventilu a úplným zastavením vlaku, není příjemnou vlastností ani z provozních důvodů, kdy dochází ke zpožďování vlaku, tak ani pro cestující, jež jsou vystavováni nepříjemnému pocitu z nouzového brzdění na širé trati v tunelu. V současné době již rekonstruované vozy zajišťují většinu provozu na lince B. Díky překonání kritického stavu vozového parku dokonce mohl být od února letošního roku zrušen pásmový provoz, tedy provozní situace, kdy část vlaků neprojížděla celou linku, ale jejich jízda končila ve stanicích Smíchovské nádraží a Českomoravská. Na úmyslu rekonstruovat všechny zbývající vozy se částečně podílí i skutečnost, že pražská radnice poměrně intenzivně prosazuje prodloužení linky A přes Petřiny k nemocnici Motol, takže je pravděpodobné, že se na této lince v blízké budoucnosti zvýší potřeba vypravení. Pro posílení vozového parku linky A, tvořeného výhradně jednotkami 81 71M, byly v letošním roce v období březen až květen dodány tři jednotky 81-71M v provedení umožňujícím zástavbu zabezpečovače LZA. Tato dodávka však neřeší budoucí potřeby prodloužené linky, a proto na řadu přichází již dříve zmíněná varianta - po završení dodávek pro linku B zrekonstruovat všechny zbývající vozy V tomto kontextu je jistou zajímavostí, že v období od října do listopadu 2007 bylo sešrotováno 24 vozů 81 71, dlouhodobě odstavených na vlečkové koleji nedaleko depa Hostivař. Vozy v pokročilém stádiu koroze byly zlikvidovány přímo na místě. Další větší likvidace vozů se nepředpokládá. Definitivní ukončení provozu vozů 81 71, jinými slovy posledních částí původního ruského parku, s největší pravděpodobností nastane v polovině roku Přepravy k výrobci K listopadu 2008 bylo do Plzně k rekonstrukci postupně přistaveno 76 souprav plus prototypová souprava, pro kterou však v současné době není využití a bez náročnějších úprav se nepředpokládá její nasazení do provozu s cestujícími. O realizaci úprav do sériového provedení se rozhoduje, ale o výsledku se na stránkách DM již nedozvíme. Z uvedeného počtu se 20 jednotek 81 71M vydalo na trasu mezi Prahou a Plzní opakovaně, a to zejména z důvodu dodatečné zástavby vlakového zabezpečovače ARS - v tom případe se na cestu vydávaly převážně čelní vozy (s výjimkou několika vložených vozů s kompresorem, ve standardně sestavené pětivozové jednotce je to druhý a čtvrtý vůz, které byly využívány pro základní oživení jednotky v Plzni, pro tyto potřeby sestavené ze tří vozů). Ještě před tím byly do ŠKODY přepraveny čtyři jednotky z důvodu provedení dodatečných protikorozních úprav rámu vozidla -zde byla pochopitelně přepravena celá jednotka. Poměrně velkou změnou, která nastala od října 2006 bylo převedení oprav skříní vozů ze ŠKODY do MOVO Plzeň (v minulosti ŽOS Plzeň). Vyřazené a částečně odstrojené vozy jsou z Prahy přepraveny do firmy MOVO, kde jsou zbaveny azbestu a je provedeno kompletní otryskání a oprava vozové skříně, která je následně po opatření základovým nátěrem, vytmelení a opatření ochranným nátěrem přepravena do výrobního závodu ŠKODY TRANSPORTATION, kde pak probíhá finální montáž a kompletace. Zde je možná ještě vhodné uvést, že podvozky a původní část pneumatické výzbroje jsou podrobeny generální opravě a upravovány do provedení 81 71M v dílenském zázemí DP a samostatně přepravovány do Plzně, kde jsou následně zavázány pod příslušné vozy. Od září 2006 přepravy mezi Prahou a Plzní zajišťuje společnost VIAMONT. Vzhledem k faktu, že se přetahy konají v opačném směru, než je tomu v případě ČD (s ČD to bylo Praha - Plzeň - Praha), není možné jako přechodové využít lokomotivy DP, které disponují oběma typy tažného a narážecího ústrojí, a bylo nutné takto vybavit jiné vozy. K tomuto účelu slouží souprava tří vozů zároveň určených pro přepravy tramvají 14 T, jež ovšem mezitím byly ukončeny. Obvyklé složení vlaku je lokomotiva + první přechodový vůz. Pokud je přepravována více než jedna jednotka, vkládá se mezi ně druhý přechodový vůz, který má na obou koncích automatická spřáhla, a za druhou jednotkou navazuje třetí přechodový vůz. Dále je ve vlaku zařazeno několik dalších vozů pro dosažení potřebných brzdicích procent. Vzhledem k faktu, že v depu Kačerov není možnost manipulace se soupravou delší než 5 vozů, vyžaduje toto řazení poměrně složité posuny, kdy jsou z vlaku postupně vyřazovány přechodové vozy a předávány jednotky 81 71M na koleje DP. Oproti dřívějším zvyklostem nastala změna i tím, že lokomotivy DP si nepřebírají vozy ve stanici Praha-Krč, nýbrž vlečka (společná se zkušební tratí) je obsloužena lokomotivou VIAMONTu, která vozy dopraví až do areálu kačerovského depa. 9

10 KVALITA CESTOVÁNÍ SE ZVYŠUJE > Nový jízdní řád ČD v Praze a Středočeském kraji V novém jízdním řádu vyjede v okolí Prahy mnohem více vlaků, a výrazně se tak zlepší dopravní obslužnost hlavního města a Středočeského kraje. Od základu se změní doprava mezi Prahou a Kladnem, začne jezdit nová linka S29 ze Strančic až do Vysočan, z Radotína pojedou ve špičce nové vlaky do centra města každých 10 minut a z Prahy do Rudné a Nučic pojede ve špičce nově vlak po půl hodině. Počet obyvatel Středočeského kraje se neustále zvyšuje, a přibývá tak i cestujících, kteří každý den dojíždí do hlavního města. Hlavní město Praha proto objednalo nárůst dopravy o 33,4 %, Středočeský kraj navýšil objednávku o 2,2%. Strančice Praha každých 15 minut Ve špičkách pracovního dne pojedou nově vlaky v úseku Strančice Říčany Praha-Hostivař Praha hl.n. v intervalu čtvrt hodiny. Kromě dosavadní linky S9 z hlavního nádraží do Benešova u Prahy přibude nová linka S29, která pojede ze Strančic přes hlavní nádraží až do Vysočan. Poprvé tak začnou příměstské vlaky centrem města projíždět ze severu na jih a v železniční dopravě vznikne silná důležitá alternativa metru. Radotín hlavní nádraží v ranní špičce každých 10 minut. Nově budou z Radotína jezdit ráno vlaky každých 10 minut až do centra města. Zatímco autobusy zůstávají velmi často stát na ucpané Strakonické silnici, vlaky zvládnou dorazit z Radotína až do centra Prahy za 17 minut a jsou bezkonkurenčně nejrychlejší. Odpoledne pojedou z hlavního nádraží do Radotína spoje každých 15 minut, večer po dvacáté hodině pak bude interval 30 minut. Praha Rudná u Prahy Nučice ve špičce každých 30 minut Ráno a odpoledne pojedou vlaky ze smíchovského nádraží do Rudné u Prahy a Nučic každou půl hodinu, dosud jezdily po hodině. V oblasti Nučic bydlí stále více lidí a poptávka po rychlém spojení na Smíchov bez přestupu mezi autobusem a metrem neustále roste, jízdní řád ČD na to reaguje navýšením spojů. Praha Kladno: Nové soupravy i jízdní řád Definitivně na této trati končí éra 30 let starých motorových vozů s nepohodlnými sedačkami a minimem místa na nohy. Od 14. prosince se změní doprava na této trati k nepoznání. Vlaky budou jezdit v pravidelném taktu a vyjedou tu moderní bezbariérové vlakové soupravy Regionova. Mezi Prahou a Kladnem přibude množství rychlíků a spěšných vlaků, které pojedou z Kladna do centra Prahy jen 37 minut. Pojedou každou hodinu. Zatímco v současném jízdním řádu jelo z Prahy do Kladna v pracovní den jen 8 rychlých vlaků, nově jich bude 19 a v opačném směru do Prahy 17. Jde o spěšné vlaky a rychlíky, které mezi Kladnem a Masarykovým nádražím zastaví jen v Hostivici a pražských Dejvicích. Rychlý vlak pojede z Prahy do Kladna každou hodinu vždy dvě minuty po celé (tedy v 7:02, 8:02, 9:02 ). Z Kladna bude pokračovat jednou za dvě hodiny do Rakovníka (odjezdy z Prahy v 7:02, 9:02, 11:02 ) a jednou 10

11 KVALITA CESTOVÁNÍ SE ZVYŠUJE Provoz na Novém spojení zahájen 1. září 2008, konkrétně ve 4:21, byla dána do provozu pro Pražský železniční uzel zásadní stavba - Nové spojení. Tímto názvem byla označena investiční akce SŽDC, s. o., která zahrnovala propojení hlavního a Masarykova nádraží s nádražími Holešovice, Libeň a Vysočany. Podstatně se tím zvý šila dopravní propustnost z Prahy východ ním a severním směrem, která byla do výše uvedeného data limitována pouze jedinou traťovou kolejí pražským Žižkovem, které před zahájením výstavby Nového spojení v roce 2004 vypomáhala ještě tzv. hrabovská spojka. za dvě hodiny přes Kladno město na Kladno-Ostrovec (odjezdy z Prahy v 8:02, 10:02, 12:02 ). V odpolední špičce pojedou navíc v pracovní dny z Prahy další posilové spěšné vlaky každou hodinu, vždy 17 minut po celé (15:17, 16:17, 17:17 a 18:17). Osobní vlaky pojedou z Masarykova nádraží kromě několika prvních ranních vlaků vždy v půl (10:30, 11:30, 12:30 ). Tyto osobní vlaky budou stavět ve všech stanicích a zastávkách. Praha Kolín v celé trase interval 30 minut ve špičce Na lince S1 Praha Český Brod Kolín pojedou vlaky v celé trase každých 30 minut. Dosud některé spoje končily už v Českém Brodě. Výrazně se tak zlepší spojení Poříčan, Peček, Velmi i Cerhenic s hlavním městem. Městská linka Libeň Holešovice Roztoky častěji Na městské lince S41 přibudou nové spoje. Interval 30 minut bude od pěti ráno do devíti odpoledne a od třinácti hodin až do jedenadvaceti. Dopoledne zůstává hodinový interval. Na všechny spoje linky S41 nasazují ČD moderní bezbariérové jednotky Regionova. Praha Neratovice Všetaty nově v taktu Na lince S3 pojedou vlaky poprvé v historii v pravidelném taktu. Každou hodinu pojede osobní vlak a každé dvě hodiny rychlík. Z Prahy pojedou osobní vlaky vždy čtyřicet minut po celé (15:40, 16:40, 17:40 ) a rychlíky každou lichou hodinu vždy 14 minut po celé (15:14, 17:14, 19:14 ). Pražský Semmering nárůst spojů o více než 100 % Na trati Hostivice Praha-Zličín Praha- -Smíchov Praha hl.n. pojedou nové vlaky. Směrem z hlavního nádraží do Hostivice pojedou kromě spojů v 11:51 a 14:51, které jezdily v podobný čas už teď, nové vlaky v 16:51 a v 8:51 (v sobotu a o svátcích jede už v 8:41). V opačném směru z Hostivice na hlavní nádraží pojedou vlaky v 10:31, 13:31, 15:41 a 18:31. Ranní spoj v 5:15 nepojede až do centra, ale skončí už v Jinonicích, kam jezdí většina cestujících do továrny na letecké motory. Mezi Zličínem a Hostivicí pojedou vlaky v pravidelném taktu každou hodinu. Nově linky S a R Příměstské linky S dosud zahrnovaly všechny spoje dané trasy. Nově budou rozděleny na S a R linky. Nově budou jako S označeny všechny osobní zastávkové vlaky a R všechny spěšné vlaky a rychlíky, které naprostou většinu stanic projedou. Cestující tak na první pohled pozná, jak dlouho vlak, který si vybral, pojede. Nové soupravy v okolí Prahy Do Prahy a Středočeského kraje směřuje naprostá většina nakupovaných vozidel ČD, ať už jde o úplně nové patrové klimatizované Prvním vlakem, který tuto trať projel, se stal Os 9443 do Nymburka hl. n. Prvních deset dní byly v provozu pouze tři koleje, z toho dvě do Libně (601, 602) a jedna do Holešovic (301). 10. září 2008 došlo k zapojení kolejí od Vyso čan do výhybny Balabenka, čímž bylo zpro vozněno spojení hlavní nádraží - Vysočany a 30. září ve večerních hodinách byly uvedeny do provozu koleje č. 401 a 402, které propojily Ma sarykovo nádraží a Vysočany. Poslední stav bou, na kterou čeká dokončení, je úprava zhlaví v žst. Libeň směr hlavní nádraží a Masarykovo nádraží. Ta bude dokončena na počátku prosin ce, čímž dosáhne Nové spojení své maximální dopravní kapacity. Nejzásadnější stavbou Nového spojení byly, jak jistě čtenáři tuší, dva tunely pod vrchem Vít kov. Jejich ražba započala na počátku červ na 2005 posvěcením sv. Barborou, patronkou všech důlních a podzemních pracovníků. Raž ba probíhala z obou stran výstavby a k propoje ní došlo koncem června Po proražení byly zahájeny práce na definitivním ostění tunelů a nakonec došlo k montáži kabelovodů, technolo gických celků a trakčního vedení. Další velkou stavbou, která byla snad nejvíce na očích široké veřejnosti, je estakáda přes bývalé depo Masary kovo. Estakáda má celkem 11 stojin, které podpí rají betonové koryto pro čtyřkolejné drážní těleso. Mezi největší stavby na východní straně v oblasti Krejcárku patří estakáda Sluncová, která svádí koleje ze severního tunelu směrem k Libni, nová sil- jednotky CityElefant nebo moderní motorové Regionovy, které jsou bezbariérové. CityElefanty budou jezdit na tratích: Praha Český Brod Kolín (100 % spojů) Praha Lysá nad Labem Nymburk Poděbrady Kolín (99 % spojů) Poříčany Nymburk (65 % spojů v pracovní dny) Praha Beroun (95 % spojů o víkendech) Praha Kralupy nad Vltavou ( 75 % vlaků, nasazení jednotek není garantováno) Praha Benešov u Prahy (cca 5 % spojů o víkendech, nasazení jednotek není garantováno) Regionovy nasadí ČD na tyto vlaky: Městská linka Praha-Libeň Praha-Holešovice Roztoky u Prahy (100 % spojů) Praha Kladno (kromě několika výjimek všechny osobní a spěšné vlaky) Rakovník Louny Most (95 % spojů) Kolín Havlíčkův Brod (vybrané spoje) Kladno Rakovník (vybrané spoje, především o víkendu) Praha Vrané nad Vltavou Dobříš/ Čerčany (vybrané spoje o víkendu) niční estakáda, která nahradila kapacitně nepostačující propojení Krejcárku s Palmovkou, tu nelový most pro kolej 402 propojující Masaryko vo nádraží a Vysočany a tříkolejný most Bala benka, pod kterým procházejí čtyři koleje z Libně k hlavnímu nádraží. Dále zde vzniklo velké množ ství menších mostních staveb a propustků, opěr ných zdí a protihlukových stěn. Podrobnější popis všech stavebních objektů Nového spojení při neseme v příštím čísle. Současný provoz není na jedné z větví Nového spojení - z hlavního nádraží směrem na východ - nikterak silný. Jezdí zde pouze vlaky ve směrech Hradec Králové a Mladá Boleslav, ranní vlaky EC směr Německo a dále noční a ranní rychlíky na Slovensko, resp. ze Sloven ska. Dále tudy projíždí několik párů soupravových vlaků do Libně či Vysočan. Zbytek vla ků výchozích z hlavního nádraží jezdí z důvo du výstavby koridoru mezi Libní a Běchovicemi stále po objízdné trase přes Malešice. Na spoj nicích Masarykova nádraží s Libní a Vysočany ale vládne plný provoz, daný jízdními řády linek S1,S2aS12. 11

12 KVALITA CESTOVÁNÍ SE ZVYŠUJE > Hlavní nádraží se konečně naplno rozjede Nové spojení by mělo snížit zatížení hlavního města automobilovou dopravou a odlehčit i MHD Nové spojení, které v bu doucnu změní železniční mapu hlavního města a jeho okolí, je na světě. A s ním modernizovaná nástu piště hlavního nádraží, nová kolejiště, podchody. Doprava se podle železničářů vrací do těch správných kolejí. V plném rozsahu se na nádra ží vrátil vlakový provoz ale až 14. prosince s novým grafikonem a bude na ně jezdit většina dál kových vlaků včetně pendolina. Nové spojení zrychluje a zkvalit ňuje železniční spoje v centru Prahy a propojuje i dálkové kori dory. Díky vyšší kapacitě tratí bude v Praze poprvé možné sestavovat jízdní řád podle potřeb doprav ců, konstatoval ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jan Komárek při zprovoznění Nového spojení. Snily o tom generace odborníků, nám se to podařilo realizovat, řekl na adresu investice, která stá la přes 11 miliard korun. Nové spojení má učinit Prahu pro vlaky průjezdnější. Město si dokonce objednalo v novém jízd ním řádu o 30 procent více městských linek. K nejvýraznějším mostům celé stavby patří čtyřkolejná estakáda nad Husitskou a Trocnovskou ulicí, po níž ve dou koleje z hlavního nádraží do tunelů pod Vítkovem a dále dolibně, Vysočan a do Holešovic. Nově je přímo propojeno Masa rykovo nádraží se stanicí Vyso čany. Opuštěná stará trať včetně bývalého tunelu pod Vítkovem má být přeměněna na cyklostezku. Stavět se Nové spojení začalo před čtyřmi roky a dokončeno mělo být v roce Podařilo se to v rekordním čase o dva ro ky dříve, konstatoval Komárek. Hlavní město i Středočeský kraj vytrvale tlačily na zkrá cení termínu. Spojení se rozprostírá na území Prahy 2, 3, 8, 9 a 10 a nové tratě na něm umožňují vlakům jezdit rychlostí 80 až 110 kilometrů v hodině. Přínosem spojení je fakt, že umožní průjezd vlaků hlavním nádražím na opačné strany aglo merace. Připraveno je zavedení tzv. taktové příměstské a městské železnice s přímým a rychlým spojením s centry Středočeského kraje, jako například Kladnem, Kolínem či s Benešovem. Od borníci věří, že železnice tak po může snížit zatížení metropole automobilovou dopravou a stane se alternativou MHD. Cestující může těšit, že se v souvislosti s revolucí v pražské železniční dopravě začíná potře bám 21. století pomalu přibližo vat i hlavní nádraží. V provozuje je obnovený první a druhý peron, třetí a čtvrtý byly otevřeny již v létě. A zrekonstru ované jsou i dva přístupové pod chody. Z nich se k vlakům mohou lidé dostat jezdícími schody a výtahy, pamatováno je i na nevidomé. Větší komfort mají přinést i opravená nástupiště. Hrana peronů se zvýšila, takže dostat se do vlaku by neměl být problém ani pro li di s horší fyzickou kondicí. Nový je i informační systém včetně digitálních tabulí a zatím je rozumět i hlášení nádražního rozhlasu. Parametry pro mimoúrovňová křížení 10 železničních mostů, 2 silničních a 11 propustků -délka 1,3 km estakáda Masarykova a Hu sitská m estakáda Sluncová na trati Libeň-hl. nádraží m most Balabenka - 43,8 m ČESKÉ DRÁHY 12

13 LETIŠTĚ PRAHA Transformace Letiště Praha Klíčový předpoklad pro zahájení privatizace Letiště Praha je naplněn bude završena transformace státního podniku Správa Letiště Praha na akciovou společnost Letiště Praha. Proces transformace státního podniku Správa Letiště Praha na akciovou společnost Letiště Praha vstupuje do svého finále. K dojde v souladu s usnesením Vlády České republiky číslo 888 ze dne 9. července 2008 k vložení majoritní části majetku státního podniku Správa Letiště Praha do základního kapitálu akciové společnosti Letiště Praha, jejímž jediným akcionářem je Česká republika zastoupená ministerstvem financí. K tomuto dni Letiště Praha, a. s., převezme veškerá práva a povinnosti stávajícího státního podniku. Ministerstvo financí již jmenovalo členy dozorčí rady akciové společnosti, a ta vzápětí zvolila pětičlenné představenstvo Letiště Praha, a. s. Akciová společnost Letiště Praha vznikla v únoru letošního roku. K 1. prosinci 2008 do ní bude vložena převážná část majetku, dále budou do této akciové společnosti převedeni všichni zaměstnanci, také smluvní vztahy, povolení, certifikace, licence i všechny procesy a zdroje potřebné pro fungování letiště. Ke stejnému datu přestane fungovat státní podnik v dnešní podobě a tzv. zbytkový státní podnik Správa Letiště Praha, s. p., bude dále řešit některé prozatím nevyjasněné majetkoprávní vztahy. Stát zastoupený ministerstvem financí jako jediný akcionář jmenoval členy dozorčí rady, která je tvořena zástupci ministerstva financí, ministerstva dopravy a dalších státních institucí. Předsedou dozorčí rady se stal první náměstek ministra dopravy Jiří Hodač. Složení dozorčí rady Letiště Praha, a. s., tvoří přílohu této tiskové zprávy. Dozorčí rada následně zvolila členy pětičleného představenstva společnosti Letiště Praha, a. s. Předsedou představenstva se stal dosavadní generální ředitel Správy Letiště Praha, s. p., Miroslav Dvořák, místopředsedou představenstva Petr Vlasák a dalšími členy jsou Marcela Hrdá, Martin Hlava a Jiří Pos. Všichni členové představenstva pocházejí z řad vrcholného managementu dosavadního státního podniku. Jejich stručné životopisy tvoří rovněž přílohu této tiskové zprávy. Předseda představenstva Letiště Praha, a. s., Miroslav Dvořák při této příležitosti uvedl: Pro naši společnost tento krok představuje zásadní událost v její více než sedmdesátileté historii. Máme za sebou obrazně řečeno generální úklid v oblasti smluvních vztahů, inventury majetku, účetnictví atd. Nebylo to jednoduché, protože jsme museli pátrat mimo jiné po smlouvách k pozemkům a budovám pocházejícím z meziválečného či válečného období. Nyní má Letiště Praha veškeré dokumenty v naprostém pořádku. 13

14 KINO NA KOLECH PRAŽSKÝ KINOBUS Letos poprvé sloužila občanům Prahy a okolí novinka ve formě tzv. kinobusu - pojízdného letního kina. Řadě Pražanů se tak naskytla nezvyklá příležitost shlédnout zdarma sérii českých filmů přímo v místě svého bydliště. Promítací místa (celkem 11) byla rozeseta po celém hlav ním městě. Vybrané příběhy ze zlatého fondu české kinematografie tak měli možnost lidé vidět jak na jednom z turisticky nejatraktivnějších míst na Staroměstském náměstí v samotném srdci české metropole, tak v sídlištní zástavbě na Opatové, či v Chýni, nedaleké vesnici. Základem kinobusu se stala Karosa B ev. č (výr. č ), kterou zakoupil pražský dopravní podnik společně s dalšími 141 vozy v roce 1990 a k červnu 1990 ji zařadil do provozu. V roce 1995 vystřídal původní červeno-krémový lak nový reklamní nátěr s modrozeleným podkladem propagující společnost NO+BL nábytek a o dva roky později byl autobus přeřazen z garáží Klíčov do garáží Hostivař. Další milník v životě vozu ev. č sehrál srpen roku 1999, kdy byl přistavěn do hostivařské dopravně-opravárenské základny na generální opravu, při níž došlo k celko vému odstrojení karoserie, jejímu ošetření opískováním a nanesením ochranných anti korozních nástřiků, opravě podvozku a me chanických zařízení atd. Poté se autobus postupně sestavil, ve větší míře se užilo např. technologie lepení plechů, namísto původní ho navařování. Zkompletoval se interiér, při čemž se uplatnily některé inovační prvky jako protiskluzová podlaha ALTRO, schody z nere zového plechu či elektronický informační sys tém. Po opravě nesl autobus opět červeno-krémový lak. Cestující převážel ještě dalších 9 let, teprve poté se ze stavu vozidel pro osobní dopravu vyřadil. Svou derniéru si odbyl dne 2. června 2008 na 2. pořadí linky číslo 212 (Jižní město - Tiskařská - Jižní město). 14 Vůz se po svém odstavení z běžného provozu dočkal zajímavého a velmi neobvyklého využiti. Po krátké odstávce byl opět přiřazen do hostivařské dopravně-opravárenské základny, kde se podrobil zmíněné přestavbě do kinobusu v jejímž rámci se mj. zaslepila na okna na pravé straně vozu. Na levé zůstalo ponecháno jediné okno naproti prv ním dveřím. Naproti prostředním dveřím, které ovšem byly rovněž zaslepeny, se původní roz měr okna mírně zvětšil a vznikla zde odklopná plechová stěna, která se při promítání filmů otevírala z důvodu ventilace projektorů. Nad chybějícími středními dveřmi se kvůli nutnosti umístění promítaček navýšila o cca 30 cm střecha, přičemž zrušen musel být i střešní ventilátor. Na střeše navíc nad předními a posledními dveřmi přibyly ještě dva nastavitelné reflektory. Po celém voze se natáhla síť 230 V, která se vždy napájí skrze externí kabel z městské sítě. Ten se zapojuje přes uzavíratelný otvor ve spodní části na levé straně vozidla, pod větší výklopnou schránou se pak nachází alternátor. Ačkoli zůstal zachován bufík, autobus nedisponuje samostatným topením. Stěny a strop na tři části rozděleného interiéru se nově oplechovaly a polepily kobercovou vrstvou. Zadní část vozu slouží jako sklad lavic, v prostřední jsou promítačky a v přední 4 původní sedadla pro obsluhu. Vůz dostal nový lak a polepy propagující Opencard, tedy čipovou kartu, kterou lze v současnosti v Praze využít jako předplatní jízdenku v Praž ské integrované dopravě, jako platební kartu na placení parkovného v zónách placeného stání městské části Praha 1, jako vstupní kartu do 38 automatizovaných poboček Městské knihovny v Praze a jako kartu, která umožňuje bezpečně a pohodlně přistupovat k portálu hl. m. Prahy, kde si mohou lidé dle vlastních uživatelských účtů zjistit informace např. o nezaplacených pokutách. Nutno dodat, že autobus není v majetku Dopravního podniku hl. m. Prahy. Ten jej totiž ještě před danou rekonstrukcí prodal externí společnosti Metronome, a. s., od které si ji ovšem v zápětí na dobu pěti let pro období od 15. června do 15. září a popř. další smluve né termíny zase pronajal. Promítání českých celovečerních filmů má zpříjemnit občanům žijícím v dosahu Pražské integrované dopravy letní večery. Letos se autobus využil ve zkráceném časovém termínu mezi 13. srpnem a 12. zářím, přičemž na přeskáčku se na růz ných místech vysílalo dohromady 7 filmů různých žánrů, a to celkem 32x. Nechyběla klasika v podání nezapomenutelného Jaro slava Marvana v Dovolené s Andělem, sním ky Gympl a Snowborďáci zaměřené zejména na mladší ročníky, Vratné lahve úspěšného rodinného dua Zdeňka a Jana Svěrákových, i komedie O rodičích a dětech, Mazaný Filip (přecházející až v satiru) a poněkud drama ticky laděný film Václav s Ivanem Trojanem v hlavní roli. Možnost podívat se na tyto filmy si nenechalo ujít přes diváků. Po dokončení promítací šňůry se autobus v současné době používá jako sběrné místo pro Opencard. Kinobus nabízí firma Metronome, a. s. také jiným klientům než je DP hl. m. Prahy, a. s. Aktuálně se vyjednává např. s lyžařskými středisky na zimní promítání filmů, či s organizátory hudebních a filmových festivalů, u kterých se setkává s pozitivním ohlasem. Brzy si budou moct zájemci prohlédnout celý seznam štací kinobusu na webové adrese

15 REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ SÍTĚ V PRAZE Tramvají opět do Radlic Podzim roku 2008 přinesl po pěti letech stagnace další rozšíření tramvajové sítě v Praze. V pátek 3. října byl slavnostně zahájen provoz na novém úseku ze zastávky Laurová do smyčky Radlická, vybudované v blízkosti stejnojmenné stanice metra. V novém úseku jsou zřízeny zastávky Lauro vá, Škola Radlice a Radlická. Právě v blízkosti dnešní mezilehlé zastávky Škola Radlice se přitom nacházela původní smyčka Radlice, obsluhovaná pravidelnou tramvajovou dopravou v letech a zrušená v souvislosti s plánovanou výstavbou čtyřproudové komunikace. Ačkoli se zde tehdy s návratem tramvají nepočítalo, nebyla trať snesena celá, nýbrž pouze zkrácena k za stávce Laurová, kde se pro obrat vozů mohl z prostorových důvodu zřídit pouze kolejový trojúhel ník. Po zahájení provozu úseku III.B metra v roce 1988 se měl ukončit provoz i na zbývající části, avšak k tomuto záměru nakonec nedošlo. Obratiště na Laurové způsobovalo v provozu problémy, a tak vznikla myšlenka prodloužení trati znovu do míst, kde bude možné zřídit smyčkové obratiště. Záměr se podařilo proměnit ve skutečnost teprve letos - 25 let po zrušení provozu na původní konečnou. Realizovaná stavba zahrnuje kromě vlastní tramvajové trati rekonstrukci přilehlých vozovek a chodníků, přeložky a novou výstavbu inženýr ských sítí (trubní a elektrická vedení), zřízení nové měnírny, zázemí pro řidiče na konečné stanici, nové trakční vedení, veřejné osvětlení, opěrné zdi a protihlukové stěny. Stavba trvala 13 měsíců a vyžádala si náklady cca 510 miliónů ko run. Projektantem novostavby tramvajové trati byla firma Metroprojekt Praha, a. s. a zhotovite lem Stavby silnic a železnic, a. s. Současně s tramvajovou trati na Radlickou pro běhla rekonstrukce stávajícího úseku mezi zastáv kami Křížová a Laurová, ve kterém byla zřízena nová zastávka s názvem Braunova. Tato zastávka převzala dopravní funkci bývalé výstupní a ná stupní zastávky Laurová, přemístěné nyní na nový úsek trati. Od soboty 4. října 2008 jezdí po rekon struovaném i novém úseku pravidelně linka č. 7. Popis nové tramvajové trati V úseku za zastávkou Laurová se uskutečnila vý stavba nové dvoukolejné trati v délce 741 metrů, jež je v celé délce své trasy vedena v ose Radlické ulice na zvýšeném tramvajovém pásu. Protože šířkové poměry v Radlické ulici umožňovaly po nechat podél trati jen jeden jízdní pruh v každém směru, byl k oddělení tramvajového pásu od vo zovky zvolen nájezdový obrubník (sklopená ob ruba). V případě dopravní nehody nebo potřeby jízdy vozidel integrovaného záchranného systé mu lze tedy poměrně komfortně najet na tram vajové těleso. Na konci se nachází jednokolejná smyčka s předjízdnou kolejí v prostoru mezi no vou budovou ústředí banky ČSOB a křižovatkou ulic Radlická a U Kostela. Tramvajová trať je v celé délce zřízena ze žláb kových kolejnic NTl na betonových pražcích ve štěrkovém loži. Upevnění kolejnic je bezpodkladnicové s použitím pružných svěrek. Ke snížení hluku a vibrací se použily pryžové profily obalující kolejnice od paty až po temeno. Kryt tramvajové trati je živičný, ve smyčce jsou použity dřevěné pražce a jako kryt velká žulová dlažba. Dopravní řešení Radlické ulice Jak již bylo zmíněno výše, nová trať vede v profilu stávající komunikace, a to bez potřeby jejího roz šíření. Radlická ulice byla vybudována v 80. le tech minulého století jako kapacitní spojnice centra města s novou výstavbou sídlišť na Jihozá padním městě, což v praxi v souladu s tehdejšími platnými normami i společenským uvažováním znamenalo, že v úseku Laurová - Nové Butovice byla vedena jako nedělená čtyřproudová komu nikace s návrhovou rychlostí místy až 70 km/h. Výstavbě široké silnice ustoupila i část zástavby v úseku mezi Laurovou a Radlickou včetně pů vodní tramvajové trati k radlické škole. Již od 80. let se však Radlická ulice potýkala se dvěma problémy. Prvním je její kapacita. Ta je limitována úsekem mezi Laurovou a Křížovou, kde se nachází pouze jeden jízdní pruh pro kaž dý směr a propustnost dále omezuje křižovatka s Křížovou ulicí řízená SSZ. Proto nikdy nedošlo k optimálnímu využití čtyřproudového úseku (přestože v dvouproudovém úseku byly časté kolony, čtyřproudový úsek zůstával dostatečně volný), jenž svou šířkou sváděl řidiče k rychlé jízdě. Kapacitní problém v této lokalitě definitiv ně vyřeší jedině vybudování kapacitní Radlické radiály, zanesené v územním plánu hl. m. Prahy a vedené v oblasti Radlic tunelem. Druhý problém se týkal bezpečnosti pěších na přechodech pro chodce, které zde byly zříze ny jako nedělené přes 4 pruhy v délce více než 15 metrů. Takový přechod nelze bez světelné signalizace bezpečně přejít a v současné době již i odporuje platným normám (ČSN Projektování místních komunikací). K zajištění bezpečnosti se dodatečně zřizovaly vodorovným dopravním značením ostrůvky na přechodech a svislými značkami rychlostní omezení v blízkos ti přechodů. Ideálním řešením tohoto problému je vytvoření dělících ostrůvků ke zkrácení pře chodů pro chodce současně s opatřeními ke sní žení rychlosti vozidel (snížení počtu jízdních pruhů, zúžení jízdních pruhů). V úseku Laurová - Radlická se podařilo tento problém úspěšně vyřešit v souvislosti se zřízením tramvajové trati, která využila prostor původních nadbytečných jízdních pruhů. V novém užším jízdním pruhu jezdí automobily ve směru z centra kolem Radlické školy konečně sníženou rychlostí 40 km/h, která zde byla předepsána dopravní značkou již před dvěma desítkami let. Nové tramvajové zastávky Nově zřízené zastávky Laurová a Škola Radlice jsou řešeny důsledně s bezbariérovým přístu pem a nástupní ostrůvky dělí od přilehlého jízdního pruhu zábradlí. Vždy na jednom konci zastávky se umístil přechod pro chodce. U za stávky Laurová se u přechodu použilo přisvětlení doplňkovým svítidlem VO bílé barvy, u zastávky Škola Radlice je přechod pro chodce součástí křižovatky řízené SSZ. Zastávky mají délku jedné běžné tramvajové soupravy, a tak je docházková vzdálenost na zabezpečený přechod pro chodce. 15

16 RYCHLE A POHODLNĚ PRAŽSKÁ DOPRAVA SE ZMĚNILA Přibude až třetina nových železničních spojů, některé autobusy budou nově končit na stanici Háje Pražané a obyvatelé pří městských částí metropole se dočkali změny v organizaci veřejné hromadné dopravy. Tedy pokud bude vše klapat tak, jak si to Ropid, organizátor, pražské dopravy, naplánoval. K tak razantní úpravě jízdních řádů město nesáhlo už hodně dlouho. Ceny jízdného ale zůstávají vesměs stejné. Kromě změn tras a posílení řady spojů se Ropid připravuje také na černé pasažéry. Nově se bude kontrolovat placení jízdného i na těch nejvzdálenějších linkách. Kvůli zrychlení nástupů se ta ké zavádí na příměstských lin kách autobusů ve směru do me tropole možnost nastupovat všemi dveřmi. Nutnost nástupu pouze předními dveřmi ale ve směru ven z Prahy zůstává. Podle zastupujícího ředitele (Ropid) Pavla Procházky se hlavní změny dotknou zejména posí lení vlakových spojů, bude jich víc až o 33%. Železnice je záchrannou brz dou a alternativou pro spojení do Prahy. Kvůli zatížení příjezdo vých tepen je jasné, že v budoucnu budeme vlaky v příměstské železniční dopravě jistě více využívat, řekl Procházka, podle kterého je kolejová doprava také mnohem spolehlivější než kolová. V současnosti se přitom v Pra ze denně přepraví příměstskými vlaky asi 80 tisíc cestujících, autobusy PID a MHD je to skoro dvakrát tolik. Mezi těmi, kteří na nové změ ně nejvíce vydělají, budou lidé žijící mezi Řevnicemi a Prahou a také v okolí Strančic. Mezi Prahou 16 a Řevnicemi pojedou vla ky ve špičce každých 15 minut, od Radotína dokonce 10 minut. Počítáme s tím, že takto hustá síť odvede mnoho lidi od ces tování autobusy, nebo vlastními auty, uvedl Procházka s tím, že se tak citelně sníží tlak na přetíženou Strakonickou ulici, kde se stávají opakovaně hromadné do pravní nehody, které na mnoho hodin zcela zablokují dopravu na celém levém pražském břehu Vltavy. Velké posílení zažijí také lidé cestující do Prahy v oblasti Strančic. Nová železniční linka S29, vedená přes centrum Prahy, spoj Strančice s Vysočany. Osobní vlaky na této trase po jedou ve špičkách čtyřikrát za hodinu, sdělil mluvčí Ropidu Filip Drápal. S návazností na no vé spoje se bude také počítat s organizací autobusových: li nek z Mukařova, Klokočné, Svojetic, Struhařova a Mnichovic. Zesílení spojů někdy až o 100 procent zažijí i lidé cestující me zi Prahou a Úvaly, vlaky tady pojedou po celý týden v intervalech 30 minut. Na stejné zrychlení, ovšem jen ve špičkách, se mohou těšit i lidé používající linku S6 mezi Smíchovem a Nučicemi. Změna jízdních řádů se citelně dotkne také lidí cestujících do Prahy autobusy z Říčanska nebo z Kolodějí a Dubče. Linky 381 až 383 a 387 budou nově končit na stanici metra C v Hájích. Pod le Procházky stojí za změnou ze jména každodenní zácpy na Kut nohorské ulici. Zpoždění dosahuje až 30 mi nut, přesunutím linek na Háje umožní snížit ho až na polovinu, tedy asi na 15 minut. To by mělo stačit i pro chytání přípojů a nedojde tak k přetížení trasy C. Byl udělán vlastní prů zkum. Zatížení metra se zvýší jen asi o dvě procenta, a to jen v době největší špičky. Pro met ro trasy C to nepředstavuje žádný problém. Některé další autobusové linky pojedou nově namísto k Depu Hostivař ke sta nici metra Skalka na trase A.

17 ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ NEPLATIČE POVINNÉHO RUČENÍ ČEKAJÍ OD LEDNA POKUTY Majitelé aut, kteří za své vozy neplatí povinné ručení, mají do konce roku poslední možnost, jak to napravit, a ručení si u ně které z 16 pojišťoven sjednat. Ji nak jim hrozí tvrdé tresty. Česká kancelář pojistitelů (CKP), která pojišťovny poskytu jící ručení sdružuje, totiž začne od ledna dlužné pojistné od všech majitelů vozů vedených v centrální evidenci vymáhat a částky mohou dosáhnout až 300 korun denně. Majitel vozidla dostane od CKP nejdříve výzvu k zaplacení. Během třicetidenní lhůty musí bud zaplatit, nebo kanceláři do ložit, že vozidlo v rozporu se zá konem neprovozuje. Pokud tak majitel neučiní, bu de CKP vymáhat na vlastníkovi vozidla dlužnou částku i exeku cí. Informace o tom, zda jste vedeni mezi neplatiči ručení, lze získat na internetové adrese Česká kancelář pojistitelů uvádí, že v evidenci je na 850 tisíc nepojištěných vozů, z nichž kolem 250 tisíc pravidelně jezdí po českých silnicích. Ty ročně způsobí více než pět tisíc nehod s celkovou výší škody zhruba půl miliardy korun. Škody se hradí z garančního fondu CKP, který je následně vy máhá od viníků. Úspěšnost vy máhání je třicetiprocentní, tedy o přibližně 300 miliónů ročně rostou závazky fondu, které již dosáhly výše 2,7 miliardy korun. Nepojištěných aut přibývá Přitom aut přibývá, včetně těch bez povinného ručení. Ke konci letošního třetího kvartálu oznámila CKP správním orgá nům meziročně dalších tisíc nepojištěných vozidel. To zhruba představuje celkový roční přírůstek vozidel na našich silni cích. A škody na zdraví a majetku způsobeny neplatiči úměrně rostou také. Povinnost uhradit příspěvek vzniká od prvního ledna 2009 každým dnem provozování nepojištěného vozidla jeho výše se stanoví podle druhu vozidel od 20 do 300 korun denně. Od za čátku roku začne CKP vyhodnocovat databázi neplatičů a posílat jim výzvy k zaplacení. V důsledku zavedení příspěv ků nepojištěných vozidel do ga rančního fondu lze očekávat, že se zřejmě zvýší zájem o uzavře ní povinného ručení. Podle vý konného ředitele CKP Jakuba Hradce můžeme tento zájem očekávat už v příštích měsících. To potvrzují i mluvčí pojišťoven. Podle Václava Bálka z České pojišťovny lze očekávat, že bě hem několika dalších měsíců si pojištění vyřídí zhruba jedna tře tina a další neplatiči zaplatí poz ději, až se dozvědí, jak drahé je povinné ručení přecházet. Marek Vích z Kooperativy po tvrzuje, že zvýšený zájem o po vinné ručení pojišťovna registru je už v letošních posledních měsících a předpokládá, že bude pokračovat i začátkem roku. Je třeba oddělit neplatiče, kde vozidlo již spíše neexistuje, a skutečné neplatiče, kteří vozidlo provozují. Domníváme se, že zhruba tři čtvrtiny z nich zaplatí do konce března 2009, upozor ňuje Vích. Zvýšený zájem dotazů včetně sjednávání pojistných smluv po tvrzuje i Renata Svobodová z Če ské podnikatelské pojišťovny. Masový příliv se neočekává Domníváme se, že jde o kli enty, kteří jednají z titulu nové právní úpravy ohledně toho nadcházejícího a finančně nákladné ho příspěvku do Garančního fon du ČKP, dodává Svobodová. Současně, tak jako další zá stupci pojišťoven věří, že řada otálejících řidičů povinné ručení raději zaplatí, protože výše pří spěvku je záměrně o řád vyšší než běžné pojistné u jakékoli po jišťovny. Podle Evy Svobodové z Uniqa Pojišťovny se u nich neočekává, že vzhledem k poměrně rozsáhlé informační kampani, která běží už od letošního října, nastane na přelomu roku masový příliv no vých klientů. Bude to také o administrativě, o tom, jak rychle a jaký podíl ne platičů se podaří během prvních měsíců oslovit s výzvou k zapla cení, soudí. ČSOB Pojiš ťovna očekává jen mírné navýšení zájmu klientů a uvažuje, že spíše se bude jednat o autobaza ry, které vozidla v polopřevodu na ploše bazaru většinou nepojišťovaly. Kolik klientů vstoupí příští rok do systému povinného ručení, je už spíše otázkou pro ekonomy. Lze předpokládat, že zájem o povinné ručení bude odpovídat sou časnému trendu. A podle Jakuba Hradce zde bude působit několik i proti chůdných faktorů. Příspěvek ne pojištěných může vést nejen ke zvýšení zájmu o povinné ručení, ale společně s novou ekologic kou daní u starších vozidel i k růstu vyřazování vozidel. Nadto případné negativní do pady finanční krize na českou ekonomiku, kterou už začínáme i v automobilkách pociťovat, mo hou vést k poklesu prodeje a re gistrace vozidel nových. 17

18 S Vaškem Vydrou o holých kopytech, blbci u večeře a potížích s princeznou Když to jde, přesedám na koloběžku O vaší velké životní lásce koních se všeobecně ví. Je to rozhodně úžasná volba mít báječného přítele a ještě spolehlivý dopravní prostředek. Doprava v klidu, tedy stání, je v tomto případě jednoznačně dané a bez komplikací. Už jste ale pořešil způsob, jak na koníka polezete za pár let? Bude poklekávat nebo si pořídíte zdvižnou plošinku? Ano, máte pravdu. Je to úžasná volba a já, hlupák, se tomu tolik let bránil. Koně mi otevřeli další dimenzi života a díky nim jsem pochopil spoustu věcí! Začal jsem se také snažit, aby i jejich život mohl být šťastnější a zdravější. Proto jsem zatím vyloučil i možnost dopravovat se na koních po Praze. To je hloupej nápad A jak s nasedáním? Nebojte, zatím ještě na koně vyskočím a pokud už to nepůjde, nějaký pařez se vždycky najde. Proslýchá se, že ale koníkovi často zahýbáte. Jste prý vlastníkem a fandou nějaké čtyřkolky? O co jde a jaké to je? Ó ne, to není otázka věrnosti, koně na to nehrajou. Ale pravda je, že čtyřkolku používáme na statku jako obslužný prostředek právě pro koně a někdy jí použiju abych urychlil svůj přesun pro koně na pastvinu a zpátky. A někdy se s nimi honím i po louce. To byste koukali jak se diví, že jsem rychlejší než oni. PŘEDVÁNOČNÍ ROZHOVOR Z uvedeného fandovství vyplývá, že zřejmě preferujete, když můžete velkoměsto nechat za zády? To je taky pravda. Je mi nejlíp v přírodě se svými zvířaty. Ale to neznamená, že se do Prahy nerad vracím. Za prvé tam mám práci, kterou dělám moc rád a za druhé jsem se tam narodil, prožil tam skoro celý život a mám Prahu moc rád. Stejně tak rád, jako z ní rád utíkám, protože moc k životu to tam není. Příliš aut a lidí. V Praze ale hrajete, je tu vaše živobytí! Divadla, zkoušky, představení. Jezdíte autem nebo MHD? Tak jezdím autem, které, pokud to jen trochu počasí dovolí, odložím a po cestě přesedám na motorku nebo motorovou koloběžku, kterýžto způsob dopravy po městě preferuji a pokládám za jediný možný. Raději mrznu nebo i moknu, než bych postával v kolonách! MHD jsem nepoužil několik let. Jeden váš kolega herec neví, kde se leze do metra, která trasa nebo tramvaj kam jede a hrozně se divil, že má cvaknout lístek dokonce za 26 Kč. Jak jste na tom vy? Cože? Jen za cvaknutí 26 Kč? Tak to se ani nebudu ptát, kolik ten lístek stojí. Ještě k pražské automobilové dopravě. Co říkáte na parkovací zóny a na zpoplatnění vjezdu do centra? No, jsou to pokusy jak vyřešit neřešitelné. Ale taky mě nic nenapadá. Jedině pod městem postavit ještě jedno jako dopravní infrastrukturu. Ale to je spíš scifi. A co rychlá chůze? Ta by vás spolehlivě zavedla i do Divadla U Hybernů tam hrajete ve Švejkovi, nebo do Vinohradského divadla na Krásnou vyhlídku a kam ještě? Třeba do Divadla U Hasičů či Branického divadla kde hraju ve hrách Víš přece, že neslyším, když teče voda, Co v detektivce neby- 18

19 PŘEDVÁNOČNÍ ROZHOVOR lo, Turecká kavárna, Věrní abonenti, či Tenor na roztrhání, nebo do Divadla bez Zábradlí na Blbce k večeři či do Karlínského divadla, kde hraji v Noci na Karlštejně nebo v Limonádovém Joeovi. Co připravujete, kam se chystáte? To vám tohle všecko nestačí? Tak ještě píšu do dvou koňských časopisu o problematice chovu koní, o nekování a o ježdění bez použití uzdění, studuji v Německu ošetřování bosých kopyt u Dr. Hiltrud Strasserové. Začínám zkoušet hru Příbuzné si nevybíráme, nedávno jsem měl premiéru filmu Vy nám taky, šéfe a zanedlouho jde do kin nová česká pohádka Peklo s princeznou a na konci ledna začínám zkoušet novou hru v DNV. A občas ještě se svou taneční partnerkou ze Stardance, Petrou Kostovčíkovou vystupujeme na plesech či různých firemních večerech. A jinak bych rád alespoň na pár dní někam na hory. Co Vánoce nebo nový rok? Nějaký zaběhaný rituál v rodině, na který se těšíte? Tak to mě tak nějak nechává už úplně chladným. Ani na žádné rituály si nepotrpím a ani na ně nemám čas. Snad jen Štědrý večer bude s kaprem a bramborovým salátem. A do nového roku přeji sobě i všem hodně zdraví a štěstí -Vašek Vydra. Marcela Prošková Foto: archiv VV 7. St Čt CAVEMAN HŘÍŠNÍ LIDÉ MĚSTA PRAŽSKÉHO PĚNIČKA A PARAPLÍČKO 10. So TOBOGAN Český rozhlas 12. Po CAVEMAN 14. St CAVEMAN 16. Pá LEDEN 2009 Divadlo U Hasičů Římská 45, Praha 2, tel/fax: , , pokladna: po-pá a , so: , VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM KDYŽ TEČE VODA 17. So TOBOGAN Český rozhlas CAVEMAN 19. Po KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA 20. Út CO V DETEKTIVCE NEBYLO 21. St CAVEMAN 22. Čt PUDL A MAGNOLIE aneb ANI PO KOLE- NOU SE KE MNĚ NEVRACEJ 23. Pá SMÍŠENÉ /PO/CITY 24. So TOBOGAN Český rozhlas ANGELO KELLY - koncert 26. Po VSTUPTE 27. Út CAVEMAN 28. St ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY 29. Čt = 3 CAVEMAN 31. So TOBOGAN Český rozhlas CAVEMAN ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Předprodej na měsíc ÚNOR ledna

20 20

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav

Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 05/2009 Vyšlo 12.03.2009 Obsah Tramvajová výluka Vypich Bílá Hora... 1 Tramvajová výluka Hradčanská... 1 Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav... 1 Nová linka 236 spojí

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Autobusová výluka v Řeporyjích. Číslo 05 / 2014 Vyšlo 27. 2. 2014. Obsah. Změny na jednotlivých linkách PID

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Autobusová výluka v Řeporyjích. Číslo 05 / 2014 Vyšlo 27. 2. 2014. Obsah. Změny na jednotlivých linkách PID INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 05 / 2014 Vyšlo 27. 2. 2014 Obsah Autobusová výluka v Řeporyjích... 1 Výstavba vlakové zastávky v Podbabě omezí provoz vlaků... 2 Nové trasy linek 160 a 359 v oblasti Roztok

Více

Sezónní posílení autobusů na letiště Václava Havla Praha

Sezónní posílení autobusů na letiště Václava Havla Praha INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11 / 2014 Vyšlo 2. 6. 2014 Obsah Sezónní posílení autobusů na letiště Václava Havla Praha... 1 Metrobusová linka 125 zrychlí díky preferenci... 1 Začíná zkouškové období na vysokých

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13 / 2015 Vyšlo 15. 07. 2015 Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík... 1 Letní tramvajové výluky 2015... 2 Železniční výluka na lince S6 od 11. 7. 2015...

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ příloha 2/4 - koncepce a komentář k navrhovaných změnám SSZ 0.394 Černokostelecká - smyčka Počet spojů za

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Název: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Geografie dopravy

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař SŽDC s. o. Stavební správa západ a SUDOP PRAHA a. s. Prezentace pro občany Prahy 15 dne 20. 8. 2013 Na základě zákona č.

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY www.skoda.cz JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY VAGONKA NOVÁ KVALITA V PŘÍMĚSTSKÉ, REGIONÁLNÍ I MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVĚ

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Případová simulační studie žst. Praha Masarykovo nádraží Bc. M. Binko, Ing. M. Zaťko 24.09. 2013 Cíl studie za

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO

NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO Pavel Drdla 1 Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou navrhovaného dopravního systému Aircon

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 Obsah Autobusová výluka v Kunraticích...1 Nová linka pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace od 22.2.2010... 1 Železniční výluky v Praze a

Více

PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ

PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ Ing. Miroslav Krsek, SUDOP PRAHA a.s. 1. Historie přípravy stavby Úsek Praha Beroun je součástí III. tranzitního železničního koridoru (TŽK). V rámci přípravy Optimalizace

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY VAGONKA UZIVATELSKY PŘÍVĚTIVÁ A BEZPEČNÁ ŘESENÍ VYSOKÁ PROVOZUSCHOPNOST Zaškolení personálu

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

Kam zmizelo návěstidlo? (Cestové návěstidlo HSc v Libni)

Kam zmizelo návěstidlo? (Cestové návěstidlo HSc v Libni) Page 1 of 7 Kam zmizelo návěstidlo? (Cestové návěstidlo HSc v Libni) V železniční stanici Praha Libeň se ztratilo cestové návěstidlo HSc. Zkusme zmapovat důsledky a najít příčiny tohoto kroku. Stanice

Více

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Ing. Tomáš Rejdal 2011 1 Průzkum spokojenosti s veřejnou hromadnou dopravou 1.1 Úvod a cíle Česká zemědělská univerzita se

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

Schéma tratí v okolí Prahy

Schéma tratí v okolí Prahy Schéma tratí v okolí Prahy Současný stav Kladno je největší město Středočeského kraje (téměř 70 tis) a do Prahy z něj směřuje vůbec nejvíc pravidelných dojíždějících v celé ČR (zdroj ČSÚ) Železniční trať

Více

EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary

EXTENSION OF METRO LINE A IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL EIA Non Technical Summary FEBRUARY 2011 Pro projekt bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Prosinec 2012 Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Zlepšení vlakového spojení Telče, Jihlavy, Havlíčkova Brodu a jejich okolí Shrnutí stavu vlakového spojení Telč Jihlava / Havlíčkův Brod, návrh

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Městská doprava v Rakousku

Městská doprava v Rakousku Městská doprava v Rakousku Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck Wien hlavní a největší město Rakouska 1,7 mil. obyvatel, navíc husté zalidnění během 19. století omnibusy, koňka, tramvaje, městská dráha

Více

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA Základní údaje o městské dopravě Provoz plzeňské elektrické dráhy byl zahájen v roce 1899 na třech trasách, které vytvořily základ dnešní ové sítě. Pro zajištění dopravy do okrajových

Více

Návrh provozního konceptu pro trať Praha hl. n. České Budějovice

Návrh provozního konceptu pro trať Praha hl. n. České Budějovice Návrh provozního konceptu pro trať Praha hl. n. České Budějovice Milan Kříž 4 60 Obsah: Obsah:...2 1 Úvod...3 2. Stav projektů na trati 220...4 2.1 IV. TŽK...4 2.2 Praha Hostivař Praha hl. n...4 3. Postup

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

20 let projektu Historie a výhledy kolejového napojení Letiště Václava Havla Praha

20 let projektu Historie a výhledy kolejového napojení Letiště Václava Havla Praha 20 let projektu Historie a výhledy kolejového napojení Letiště Václava Havla Praha Doc. Ing. Ladislav Bína, CSc., ČVUT Fakulta dopravní. bina@fd.cvut.cz 1. Většina letišť ve světovém měřítku je napojena

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012. Varianta kolem Blovic

MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012. Varianta kolem Blovic MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012 Varianta kolem Blovic 1.1 CHARAKTERISTIKA STÁVAJÍCÍHO STAVU Celý úsek České Budějovice Plzeň je zařazen do kategorie celostátních drah. Není součástí dohod

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec České dráhy, a.s. - Generální ředitelství ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec Zpracovatel : Ing. Pavel Jaško, tel. 972 365 045 Dne 10. prosince 2006 vstoupí v platnost nové jízdní řády

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

Integrace Mělníka a Neratovic

Integrace Mělníka a Neratovic Integrace Mělníka a Neratovic Základní principy integrace jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

15 LET PŘESTUPNÍHO TARIFU PID

15 LET PŘESTUPNÍHO TARIFU PID 15 LET PŘESTUPNÍHO TARIFU PID Květen 2011 ÚVOD Významným mezníkem v historii Pražské integrované dopravy byl 1. červen 1996. Došlo totiž k zavedení přestupního tarifu, kde se cena jízdného již neodvíjela

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

Jakub Hradil. Václav Brejška

Jakub Hradil. Václav Brejška 100 let vozovny Strašnice 8. 10. 1908 2008 Jakub Hradil Václav Brejška Jakub Hradil Václav Brejška Spolek pražské kolejové dopravy Praha 2008-2 - Předmluva Dne 8. 10. 2008 oslavila pražská tramvajová doprava

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB

PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB 5. SEMINÁŘ K TÉMATICKÉMU BLOKU I PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ING. LADISLAV MINÁŘ, CSc.

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Jízdenky pro jednotlivou jízdu Typ jízdného jízdné Kč počet pásmová platnost přestupnost možnost použití a časová platnost sleva pro kategorii

Více

Železniční uzel Brno - 175 let bohaté historie a zajímavá budoucnost

Železniční uzel Brno - 175 let bohaté historie a zajímavá budoucnost Železniční uzel Brno - 175 let bohaté historie a zajímavá budoucnost 175 let železnice v Brně Brno je první významné město na území České republiky, kam dorazil parní vlak. Stalo se tak v roce 1839, kdy

Více

Železnice a přestupní terminály v České republice

Železnice a přestupní terminály v České republice CZECHBUS 2014 Železnice a přestupní terminály v České republice Ing. Michal Váňa, Ph.D. odbor strategie Praha, 19. 11. 2014 Proč využívat železniční dopravu? Je rychlá a relativně spolehlivá, plnoprávné

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze!

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze! AKTUÁLNÍ INFORMACE, 22. 8. 2014 TRANSCENTRUM bus, s.r.o., člen skupiny ARRIVA S novým školním rokem přichází řada nových autobusových spojů S novým školním rokem bude v provozu několik nových spojů. Na

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Společnost Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je největší regionální letiště v České republice s pravidelným vnitrostátním i mezinárodním provozem.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_399 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída

Více

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ 1. Všeobecné požadavky, pojmy a definice Zastávky a stanice MHD musí mít vyřešenu návaznost na pěší trasy. Přechody pro chodce se umístí do vhodného místa umožňujícího

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK Květen 2013 Úvod... 3 1. Základní pojmy... 3 2. Standard vybavení vozidel IDSOK... 4 2.1 Základní požadavky na vozidla a jejich vybavení... 4 2.2 Standardy vybavení

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014 Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014 1. Výstavní sezóna 2014 sezóna 2014 sezóna 2013 celkový počet výstavních dní 43 74 počet návštěvníků: - celkem 15 130 23 510 - z toho během výstavních dnů (so, ne,

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více