PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI ZIMNÍ SPECIÁL 2008 PF 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI ZIMNÍ SPECIÁL 2008 PF 2009"

Transkript

1 PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI ZIMNÍ SPECIÁL 2008 PF 2009

2 ZE ŽIVOTA MĚSTA Záchranný bezpečnostní systém hlavního města funguje již 11 let Ochránit život a bezpečí obyvatel metropole před mimořádnými situacemi, nehodami a katastrofami se snaží již 11 let složitý městský integrovaný záchranný bezpečnostní systém - systém spolupráce mezi záchrannými a bezpečnostními složkami.»»» Obsah tohoto čísla»»» Jeho první části byly uvedeny do provozu začátkem června Veřejnosti začala sloužit nová operační střediska zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru, městské policie či pracoviště v sídle Policie České republiky - Správy hlavního města Prahy v Kongresové ulici a operační středisko na Magistrátu hlavního města Prahy, uvedl první náměstek pražského primátora Rudolf Blažek s tím, že všechny pobočky byly vybaveny moderními techno logiemi a propojeny pomocí krizových tele fonů, radiového systému TETRA i klasickým telefonním a internetovým spojením. Náměstek R. Blažek připomněl, že všechny složky systému v případě nouze řídí Bezpečnostní rada hlavního města Prahy, jejíž předsedou je primátor Pavel Bém a členy ředitelé záchranné služby, městské policie, náměstci primátora, ředitel magistrátu a ředitel odboru krizového řízení. Pracovním orgánem Bezpečnostní rady je Krizový štáb hlavního města Prahy. Modelovou situací celého systému mo hou být povodně. Primátor svolá krizový štáb, který zahájí činnost podle povodňové ho plánu, na základě analýzy situace i při jímá například štáb rozhodnutí o postavení protipovodňových zábran, o varování oby vatelstva v okolí toků Vltavy a Berounky, evakuaci a provizorním ubytování evakuovaných obyvatel. Městská a státní policie se do plánu zapojují napří klad zabezpečením evakuovaných prostor před rabováním a krádežemi, regulují také dopravu v zátopových oblastech. V období klidu rada připravuje modelové krizové situace a jejich zvládnutí v praxi. Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2009 přeje všem čtenářům redakce PDM. 4 PRINCIPY A TRENDY 10 NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 15 TRAMVAJÍ OPĚT DO RADLIC 2 Vydává: PUBLIC, s. r. o., Peroutkova 531/81, Praha 5, IČO: Časopis připravil redakční kolektiv: V. Matějíček, M. Prošková, D. Žaludová, S. Pavlíková a M. Fiala, grafická úprava, sazba: R. Kliský. Adresa redakce: Marie Cibulkové 26, Praha 4, tel.: , Registrace: MK ČR E 15349

3 ZE ŽIVOTA MĚSTA Opatření ke zkvalitnění činnosti krizových orgánů jsou přijímána neustále. V současné době začaly práce na informačním systému, který by měl zásadně zkvalitnit rozhodování při zvládání krizových situací a mimořádných událostí v hlavním městě. Také perspektivně připravujeme vybudování jednoho centra krizového řízení, ve kterém by měla být situována operační a informační střediska všech základních složek záchranného bezpečnostního systému, uvedl R. Blažek. Doplnil, že pražský magistrát ročně na zajištění ochrany obyvatel a jejich majetku vynakládá 300 milionů korun. Operační střediska jednotlivých složek systému jsou ve stavu nouze propojena uzavřeným optickým kruhem, který zajišťuje telefonní a datovou komunikaci. Štáb využívá také městský kamerový systém, který v současnosti čítá 416 kamer. Varování obyvatelstva zabezpečuje sto sedmdesát devět elektronických mluvících sirén a dvě stě čtyřicet sirén rotačních. Mezi nejzásadnější problémy, které musela bezpečnostní rada řešit, patřily podle náměstka povodně v roce 2002 a na jaře roku Každý den řeší operační středisko krizového štábu drobné problémy, jako bylo například znečištěné ovzduší v Praze 9-Čakovicích, posouzení statiky budovy poškozené požárem v Praze 9 či zabezpečení odstranění uniklých ropných látek na komunikaci v Praze 6. Pravidelně se provádějí také cvičení všech složek, v září 2007 se uskutečnilo cvičení Vltava - Labe, v rámci něhož byla procvičována součinnost a komunikace složek integrovaného záchranného systému a povodňových orgánů od celostátní až po místní úroveň při dosažení 1. stupně povodňové aktivity. Likvidaci a řešení následků teroristického útoku řešilo cvičení Podzim Zúčastnilo se celkem čtyři sta třináct osob, které použily sto dvacet sedm kusů základní a speciální techniky, poznamenal Blažek s tím, že zatím poslední cvičení složek se uskutečnilo dne 29. srpna Městská policie hlavního města Prahy Nedílnou součástí záchranného bezpečnostního systému je Městská policie hlavního města Prahy. Při krizových situacích, jako jsou povodně, průmyslové havárie, epidemie či narušení bezpečnosti státu, může ihned do služby nastoupit podle ředitele městské policie Vladimíra Kotrouše až 500 strážníků. K dispozici mají vznášedlo, lodě, rafty a speciálně upravenou těžkou techniku, jako jsou tanky, které by měly pomoci zadržet například při povodních velké předměty, které by mohly ohrozit mostní konstrukce. O použití speciální techniky vždy rozhoduje povaha dané krizové situace. Při ohrožení života a zdraví v sutinách má městská policie také specialisty na vyhledávání - záchrannou jednotku psovodů, poznamenal V. Kotrouš. Městská policie hlavního města Prahy na území metropole působí od 11. května Zřízena byla obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 5/1992, vydanou na základě zákonů ČNR č. 410/1992 Sb., o obcích a č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Činnost strážníků spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a prevenci kriminality na teritoriu celého hlavního města. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Bezpečí Pražanů střeží také hasičský záchranný sbor. K dispozici jsou občanům v nouzi cisternové automobilové stříkačky, výšková technika, či speciální technika jako jsou vyprošťovací automobily, chemické automobily, dekontaminační linka nebo požární čluny. Na území metropole je zřízeno deset hasičských stanic s 920 hasiči. Ve třísměnné službě slouží šest set čtyřicet pět hasičů. V případě zásahu je možné na výjezd nasadit přibližně dvě stovky lidí. Je ale možné také povolat příslušníky v záloze a jednotky sborů dobrovolných hasičů zařazené do plošného pokrytí, uvedl ředitel pražského hasičského záchranného sboru Dalibor Gosman. Pražští hasiči navíc disponují řadou specializovaných skupin. Máme k dispozici lezecká družstva, pracující s horolezeckou a speleologickou technikou, letecké záchranáře, potápěče, speciální protichemickou jednotku. Chloubou pražských hasičů je odřad USAR připravený k vyhledávání a vyprošťování osob po hromadných neštěstích a živelných katastrofách, uvedl Gosman. Odřad USAR zasahoval při několika katastrofách v zahraničí, poslední velké nasazení proběhlo v roce 2005 po zemětřesení v Pákistánu. Na území metropole byli členové odřadu masově nasazeni při povodních v roce 2002, posledním velkým zásahem bylo vyhledávání osob po zřícení části domu na Arbesově náměstí. Ročně zasahujeme u deseti tisíc případů, doplnil Gosman s tím, že hasiči každoročně podstupují taktická praktická cvičení a zúčastňují se i mezikrajových cvičení. Mezi poslední podle Gosmana patřila 15. července cvičení na objektu České národní banky, mezi ty největší před třemi lety v metru cvičení Podzim Připravují se simulace záchranných akcí při ražbě tunelu a nehodě na železnici. Záchranná služba hlavního města Prahy Do pražského integrovaného záchranného systému patří také záchranná služba. Obyvatelům slouží 110 sanitních vozů a záchranářský modul Golem. Ve spolupráci s policií využívá záchranná služba podle ředitele Zdeňka Schwarze i leteckou záchranku pro Prahu a Středočeský kraj. Zabezpečujeme také přednemocniční neodkladnou péči pro kraj Prahu, tedy pro přibližně jeden milion dvě stě tisíc obyvatel, dále pak pro dvě stě tisíc Středočechů a dvě stě tisíc cizinců, uvedl Schwarz. V denních směnách slouží přibližně 450 zaměstnanců, 50 lékařů, 330 záchranářů a řidičů. Provoz je nepřetržitý ve dvanáctihodinových směnách na dvaceti stanovištích, konstatoval Schwarz. Doplnil, že ve směně je také třicet až čtyřicet sanitních vozidel, osmdesát až sto zaměstnanců, sedm lékařů a lékař na vrtulníku. Procentuálně dvacet procent případů řeší lékaři a osmdesát procent řeší samostatně zdravotničtí záchranáři, poznamenal Schwarz. Dojezdovou dobu sanitních vozů v současnosti stanovuje vyhláška na patnáct minut, ale v Praze v průměru máme sedm až osm minut v osmadevadesáti procentech případů, dodal. Posledního velkého taktického cvičení Metro se podle Schwarze zúčastnila celá organizace a záchranná služba musela navýšit provoz o sto procent, aby nebyl narušen běžný provoz. Na provoz pražské záchranné služby město ročně vynakládá 220 milionů korun, 110 milionů korun putuje z plateb zdravotních pojišťoven a část financí je z vlastní výdělečné činnosti a darů. Dne 8. prosince roku 2007 pražská záchranná služba oslavila již 150. výročí svého vzniku. 3

4 PRINCIPY A TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ TRAMVAJ VE MĚSTĚ A MIMO MĚSTO V roce 1895 vznikla tramvaj spojující Teplice s Dubím, o pět let později se rozjely tramvaje z Jablonce nad Nisou do Rychnova a Janova. Na Ostravsku bylo postupně vytvořeno několik systémů tramvají, spojujících spolu města, městečka i obce. V USA vznikaly na přelomu 19. a 20. století v sídelních a průmyslových aglomeracích rozsáhlé a navzájem se prolínající sítě městských a příměstských elektrických drah. To všechno jistě byly ve své době užitečné a funkční dopravní systémy. Avšak zároveň to byly systémy, které zanikaly v období útlumu tramvajové dopravy mezi prvními, již zhruba před půl stoletím. Ustoupily konkurenci silniční dopravy, a to jak individuální osobním automobilům, tak i veřejné hromadné - autobusům nebo (zejména v 50. letech minulého století) trolejbusům. Tato historická skutečnost je pro tramvaje nepříjemná, ale má svoji logiku. Specifika tramvajové dopravy Výhody tramvajové dopravy, jakým jsou čistý provoz bez exhalací či velká přepravní kapacita, mimo město příliš velkým přínosem nebyly. Zato péče o in frastrukturu byla 4 nutností a na přepravné nepříliš silně využívaných linkách se jevila relativně dražší než na intenzivněji využívaných linkách ve městě. Také nízká rychlost tramvají, uvnitř města srovnatelná s pomalu od křižovatky ke křižovatce popojíždějícími automobily, byla na úsecích v krajině ve srovnání s volně jedoucími automobily slabou stránkou kolejového dopravního systé mu. A tak nehledě na romantiku i na lokální ekologii zmizela velká většina provozů (mnohde úzkorozchodných), v nichž tramvaj obsluhovala obce v širo kém okolí města. Jen pečlivě uchované exempláře původních vozidel v muzeích připomínají dobu jejich existence. Tramvaj naopak obstála a prosperuje tam, kde území scelila, kde venkov pro měnila v město. Vždyť například dodnes existující tramvajové tratě z Prahy do Královských Vi- nohrad či z Karlína přes Libeň do Vysočan a ze Smíchova do Košíř byly v době svého vzniku spojni cemi samostatných obcí. Dnes však tramvaje na těchto tratích projíždějí sou vislou zástavbou, k jejímuž vzniku, resp. scelení vydatně přispěly. Již jen staro dávné radnice a okolní měšťanské domy připomínají tehdejší centra dříve samo statných obcí a naopak novými obytnými domy, postupně nahrazované bývalé továrny, dokládají místa, kde kdysi bývaly mezi samostatnými městy či obcemi periferie. Tramvaje jsou významným městotvorným prvkem, již déle než sto let pozi tivně ovlivňují zástavbu území. Do chované fotografie tramvajových tratí vedených v polích, která se za krátko stala stavebními parcelami a vyrostly na nich ulice činžovních domů, jsou toho dokladem. Tramvaje přinesly do těchto míst ži-

5 PRINCIPY 110 A LET TRENDY VE SLUŽBÁCH V TRAMVAJOVÉ MĚSTA DOPRAVĚ vot, přivedly nájemníky do činžov ních domů i obyvatele do vilových čtvrti. Tramvajové tratě Aby mohla tramvaj plnit svoji základní funkci, tedy být pouliční dráhou pro do pravu osob, nesmí být od ulice oddělena žádnými bariérami. Jenom tak dokáže být lidem okamžitě k dispozici. Vedení tramvajových tratí ve vozovce běžných městských ulic určuje jejich základní vlastnosti: a) nevelká únosnost (podle norem do 11 t na osu, podle století vznikající reality odpovídající používaným vozid lům mnohde jen kolem 7 81 na osu), b) úzký průjezdný průřez, navíc garanto vaný jen na nových tratích, na starších úsecích existují četná omezení, c) rozchod daný historickým vývojem. V některých městech byl zaveden roz chod normální, v jiných úzký. Kromě na železnici obvyklých rozchodů 1435 a 1000 mm jsou v nemálo městech používány tramvajové tratě se zcela unikátními rozchody (900, 1009, 1458 mm,...). V některých zemích jsou městské úzkorozchodné tramvajové systémy běžnou a v pod statě stabilizovanou záležitostí, d) vysoké podélné sklony (až 80 %), v podstatě odpovídající sklonu ulice určené k provozu vozidel na pneuma tikách, tedy vozidel s mnohem vyšší adhezí, než jakou mají kolejová vozidla, e) malé poloměry oblouků (kolem 20 m), dané nutností zatočit okolo rohu do kolmé ulice. To je běžný požadavek při vedení tramvajové tratě v systému pravoúhlých ulic, jenž je základním způsobem uspořádání městských komunikací, f) četné oblouky bez přechodnic a bez stavebního převýšení, což je dáno stísněnými poměry v městských uli cích, resp. umístěním koleje ve vo zovce, g) tramvajová trať je, zejména uvnitř města, uložena přímo v povrchu vozovky, který je pojížděn ostatními vozidly a pocházen chodci. To zhor šuje ve srovnání s otevřeným svrškem se štěrkovým ložem podmínky pro její udržovatelnost (důsledkem jsou vyšší provozní toleranční odchylky geometrie koleje), součinitel adheze (zašpinění povrchu kolejnic), akus tické vlastnosti (hluk způsobovaný jíz dou vozidel není pohlcován, ale odrá žen) a útlum vibrací (působení otřesů na okolní stavby), h) zpravidla jsou používány žlábkové kolejnice, což je dáno jejich uložením ve vozovce. Jejich použití však není výhradní, některá města využívají jak žlábkové, tak širokopatní kolejnice, i) napájecí napětí činí jen 600 V či 750 Vss, neboť trakční vedení pro chází v těsné blízkosti osob, silničních vozidel i budov. Důsledkem použití tak nízkého napětí je nutnost budovat napájecí stanice (měnírny) s velmi malým rozestupem. Použití vyššího napětí by bylo nebezpečné, byť z dů vodu vyšší vzdálenosti napájecích stanic hospodárnější: nízká úroveň napájecího napětí totiž vede k rela tivně vysokým proudům. To v kombi naci s indukčností trakčního vedení navíc vylučuje možnost využívat stří davé napájení - vysoké úbytky napětí (způsobené induktivní reaktancí) by znemožňovaly provoz. Proto se MHD výhradně orientuje na stejnosměrné napájecí systémy, a to i přes jejich velmi nežádoucí elektrochemické průvodní jevy (koroze způsobená bludnými proudy vysokých hodnot), j) použití výhybek bez přídržnic. Ty by totiž čněly do povrchu vozovky a brá nily by provozu automobilů. Vedení vozidla při průjezdu přes srdcovku proto zajišťuje jízda po hřebeni okol ku, což spolu s nedokonale zajiště nými jazyky omezuje rychlost prů jezdu výhybkou (i v přímém směru), k) nástupiště jsou umístěna na vozovce a proto mohou být jen velmi nízká (do 180 mm), aby na ně dokázali lidé vkročit, nebo nejsou vůbec a je nastupováno z úrovně vozovky, pří padné z úrovně chodníku. Bezbariérovost nástupu a výstupu do/z vo zidla je proto nutno řešit radikální nízkopodlažnosti na straně tramva jového vozidla, 5

6 PRINCIPY A TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ l) průjezdný průřez není ve spodní partii zkosen, takže nebrání stavbě výrazně nízkopodlažních vozidel, m) vzdálenost zastávek činí jen zhruba 0,5 km, což odpovídá tomu, že tramvaj též (respektive zejména) plní roli rozptylového systému s pěší přístupností, n) konečné stanice jsou zpravidla opatřeny smyčkami, o) převládajícím typem jsou dvoukolejné tratě bez zabezpečovacího zařízení, tedy uzpůsobené pro jízdu na dohled, p) tramvajová trať není nijak oddělena od ostatního silničního provozu, vůči jizdní dráze pro ostatní vozidla nemá absolutní přednost, proto nemůže používat příliš pevná vozidla, neboť ta by byla pro ostatní účastníky pouličního provozu v případě střetu nebezpečná, q) na tramvajové dráze jsou používána výhradné jen lehká vozidla pro osobní dopravu, tramvaji nehrozí střetnutí se žádným podstatně těžším, tužším či rychlejším kolejovým vozidlem, r) na tramvajové dráze nehrozí střet vozidla s předmětem vyhozeným z protijedoucího vlaku, pohybujícího se vysokou rychlostí, s) z více důvodů (provoz v městských ulicích, jízda na dohled, krátká vzdálenost zastávek) jsou tramvajové traté řešeny pro provoz rychlostí 50 km/h uvnitř města a případně jen o trochu více na předměstích, t) tramvajové tratě (zpravidla) slouží jedinému účelu-tramvajím, přepravujícím cestující a zastavujícím v každé zastávce. Častým zastavováním limitovaná nízká cestovní rychlost tramvají proto vadí jen kvalitě samotné tramvajové dopravy, nic jiného nezdržuje, u) tramvajové tratě vznikly a jsou provozovány jako izolované (ostrovní) systémy. Nebyl důvod je navzájem propojovat. Postupem vývoje se od sebe spíš technicky vzdalovaly, vznikla řada místních jedinečností (např. systém ovládání výhybek). Technická jednotnost tramvajových tratí je proto chápána spíš jako prostředek k racionalizaci výroby prvků infrastruktury, resp. jako prostředek k využití pozitivních zkušeností ve více městech než jako podmínka společného provozu (vzájemné propojitelnosti), v) tramvajové tratě netvoři evropskou dopravní síť, a proto je u nich i aplikace Evropských technických norem založena na principu dobrovolnosti, není povinná (s výjimkou norem bezpečnostně relevantních). Tramvajové tratě jsou tedy pojaty a racionalizovány tak, aby sloužily svému účelu, a to je městská doprava osob. S železnicemi mají doslova shodný jen rozchod (1 435 mm). A ani to není pravidlem, neboť mnoho tramvajových systémů (včetně těch, jež spojovaly města s okolními obcemi) je úzkorozchodných a výjimkou nejsou ani zcela unikátní rozchody, dané historickým vývojem v jednotlivých městech a jejich izolovaností od okolí. Tramvajová vozidla Tramvaj se vyznačuje řadou vlastností, které se v městském provozu projevují velmi pozitivně. Jde především o schopnost být provozována na trati vedené po městských komunikacích. Tramvaj dokáže projíždět oblouky o malém poloměru, zdolávat velké sklony, rychle se rozjíždět a intenzivně brzdit. Je přizpůsobena k provozu v pouličním ruchu, k jízdě na dohled mezi ostatními vozidly. Tramvajová vozidla jsou řešena tak, že umožňují nástup i výstup cestujících v krátce za sebou následujících zastávkách, a to i z úrovně vozovky. Díky vysoce účinným a rychle reagujícím brzdám mohou tramvaje jezdit v souběhu s automobily. Ve srovnání se železničními vozidly jsou tramvaje podstatné méně pevné a při případné kolizi nejsou proto pro automobily tolik nebezpečné (část deformační energie přebírá ke své škodě i tramvaj), netřeba je uzavírat závorami za železniční přejezdy. Tyto všechny vlastnosti něco stojí. K tomu, aby tramvaje dokázaly projet obloukem o poloměru kolem 20 metrů i proto, aby na trať vedenou po povrchu městské ulice působily nevelkými svislými silami, používají tramvaje ve srovnání se železničními vozidly relativně mnoho podvozků. V těchto podvozcích jsou instalovány poměrně výkonné pohony a brzdy. Vozové skříně tramvají jsou z důvodu dodržení průjezdného průřezu v ulicích poměrné úzké a krátké. Zato mají v bočnici mnoho dveří a ty jsou patřičně široké. Úhmná světlá šířka dveří činí u tramvají až téměř třetinu délky bočnice, neboť rychlý nástup a výstup cestujících je prioritou. O to méně však v interiéru zbývá prostoru k vestavbě sedadel. Cestování tramvajemi trvá zpravidla jen několik minut, a proto není tolik kladen důraz na pohodlí. To je proto v tramvajích poněkud nižší, než je obvyklé na železnici. V zimním období cestující neodkládají svrchní šat (ani zavazadla, ani kabáty není kam odložit), tramvajové vozy tedy nemá logiku vytápět na pokojovou teplotu - cestujícím by to bylo nepříjemné. 6

7 MODERNÍ TRAMVAJE PRO PRAHU Tramvaj ForCity představena Dne předvedla ŠKODA TRANSPORTATION za účasti primátora hlavního města Prahy Pavla Béma první prototyp nové tramvaje ŠKODA ForCity (typové označení ŠKODA 15T). Slavnostní evropská premiéra uskuteční na letošním veletrhu InnoTrans. ŠKODA TRANSPORTATION má dodat pražskému dopravnímu podniku do roku 2017 celkem 250 těchto tříčlánkových nízkopodlažních tramvají, jež kapacitně nahradí 500 tramvají T3, které tak z pražských kolejí budou postupně mizet. Tříčlánková jednosměrná tramvaj ForCity je navržena pro 61 sedících a až 239 stojících cestujících (pro srov náni - tramvaj 14 T ma celkovou kapa citu 270 cestujících). Její délka činí 31,4 m, maximální rychlost 60 km/h (další technické parametry viz DM 3/08. str. 5). Na hlavním snímku článku je představena na zkušební koleji v areálu plzeňské Škodovky při prezentaci médiím. Šestero dveří pro cestující, každé o šíři 1,3 m otevírají v zastávkách 40% boční plochy a nástup cestujících. Zcela v přední části vozidla jsou situovány další dveře, urče né jen pro řidiče a jsou graficky i polo hou odlišeny od dveří pro cestující. Vůz je vybaven novým systémem větrání v prostoru pro cestující, samo statným pro každý článek tramvaje; není tedy instalovaná klimatizace salonu. Naopak pracoviště řidiče je klimatizo váno. Pro lepší pohodu v zimním období má tramvaj pod sedačkami a v rozích vozu topení, jehož intenzitu lze nastavit v šesti úrovních. Samozřejmostí je pře hledný informační systém a systém dorozumívání cestujících s řidičem. Záchytný systém je z nerezových tyčí. Ty jsou umístěny tak, aby byly pohodlně dosa žitelné osobám o výšce 160 až 202 cm. V současnosti je rozpracován už i druhý prototyp. Oba se budou lišit různými komponenty tak, aby pak pro Prahu byla na základě zkušeností z pro vozu vybrána nejlepší konfigurace vy bavení pro sériovou výrobu. V prvním prototypu jsou v každém článku instalovány tři zcela odlišné typy sedaček: a to plastové, plastové s textilním čalouněním a také sedačky dřevěné, vyrobené lepením z překližek. Sedačky mají úpravu, která znesnadní vandalům jejich poškozování. Typu sedaček odpovídá také interiér článku tramvaje, zejména materiály použité na obklady bočnic a stropu. Například článek s dřevěnými sedačkami má i strop ze dřeva. Většina sedaček je orientována ve směru jízdy, jen minimum v opačném směru. Na rozdíl od tramvaje typu ŠKO- DA 14T tu nejsou žádné sedačky umístěny napříč směru jízdy, tj. podél bočnic tramvaje. Tramvaj For City Prototypy se mají objevit na kolejích v Praze již během prvního pololetí K předání prvních vozů do pravidelného provozu má dojít ke konci roku Kontrakt je v našich poměrech nevídaný počtem vozidel. Přitom se jeho finační objem již vyšplhal z původních 16,5 mld. Kč na téměř 20 mld. Kč, a to údajně jako vy rovnání inflace. Nyní tedy jedna tříčlánková 31metrová tramvaj bez klimatizace přijde už na přibližně 80 mil. Kč. 7

8 MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU Vozový park metra aktuálně V posledním vydání PDM se ohlédneme za aktuální situací ve vozovém parku metra. Na lince C je stav téměř ustálený, očekává se již dříve oznámená dodávka pěti nových jednotek M1 podle smlouvy podepsané v roce Ty by měly pokrýt zvýšené požadavky na disponibilitu souprav po prodloužení trasy C do Letňan. Po jejich dodání se žádné další změny na lince C neočekávají. Jiná situace panuje na linkách A a B. Názory na rekonstrukce ruských vozů se v průběhu let měnily a zpočátku byly vnímány jako dočasné řešení, dokonce se uvažovalo o zastavení re konstrukcí vozů metra. Nicméně v sou časné době je již v podstatě jisté, že rekonstrukce se dočkají všechny zbý vající nerekonstruované vozy (ať již vzhledem k limitnímu proběhu odsta vené nebo ještě provozované). Výjimku tvoří vozy vyhrazené pro historickou sou pravu a několik dalších vozů, je jichž technický stav není vyhovující pro provedení rekonstrukce na typ 81 71M. V době přípravy tohoto článku bylo na lince B v provozu posledních 9 souprav typu 81 71, všechny v nich zařazené vozy patří k nejmladším sériím vyro beným na přelomu let Poslední článek věnovaný problematice dodávek jednotek metra pro linku C byl otištěn v roce V té době se do provozu dostávaly první z jednotek 81-71M upravených pro pro voz s vlakovým zabezpečovačem ARS. Ostatní, ať již nově rekonstruované a nebo upravené z provedení MATRA, a původně jezdící na lince C, teprve čekaly na oživení a uvedení do provozu. Vzhledem k tomu, že ani po dvou letech zatím nedošlo k dokončení výběrového řízení na nový vlakový zabezpečovač pro linku B, tyto jednotky nadále využívají provizorní zástavby ruského zabezpečovače ARS. Tato výbava je z bezpečnostního hlediska dostatečná, nicméně z provozních důvodů zdaleka ne tak výhodná. Bloky zabezpečovače ARS jsou již letitá reléová zabezpečovací technika s nesnadnou údržbou, navíc potřebné náhradní díly už nejsou vyráběny. Limi tovaná funkčnost systému na jednot kách 81 71M, kdy zásahy vlakového zabezpečovače při překro- 8

9 MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU čení dovolené rychlosti obvykle končí reakcí elektropneumatického ventilu a úplným zastavením vlaku, není příjemnou vlastností ani z provozních důvodů, kdy dochází ke zpožďování vlaku, tak ani pro cestující, jež jsou vystavováni nepříjemnému pocitu z nouzového brzdění na širé trati v tunelu. V současné době již rekonstruované vozy zajišťují většinu provozu na lince B. Díky překonání kritického stavu vozového parku dokonce mohl být od února letošního roku zrušen pásmový provoz, tedy provozní situace, kdy část vlaků neprojížděla celou linku, ale jejich jízda končila ve stanicích Smíchovské nádraží a Českomoravská. Na úmyslu rekonstruovat všechny zbývající vozy se částečně podílí i skutečnost, že pražská radnice poměrně intenzivně prosazuje prodloužení linky A přes Petřiny k nemocnici Motol, takže je pravděpodobné, že se na této lince v blízké budoucnosti zvýší potřeba vypravení. Pro posílení vozového parku linky A, tvořeného výhradně jednotkami 81 71M, byly v letošním roce v období březen až květen dodány tři jednotky 81-71M v provedení umožňujícím zástavbu zabezpečovače LZA. Tato dodávka však neřeší budoucí potřeby prodloužené linky, a proto na řadu přichází již dříve zmíněná varianta - po završení dodávek pro linku B zrekonstruovat všechny zbývající vozy V tomto kontextu je jistou zajímavostí, že v období od října do listopadu 2007 bylo sešrotováno 24 vozů 81 71, dlouhodobě odstavených na vlečkové koleji nedaleko depa Hostivař. Vozy v pokročilém stádiu koroze byly zlikvidovány přímo na místě. Další větší likvidace vozů se nepředpokládá. Definitivní ukončení provozu vozů 81 71, jinými slovy posledních částí původního ruského parku, s největší pravděpodobností nastane v polovině roku Přepravy k výrobci K listopadu 2008 bylo do Plzně k rekonstrukci postupně přistaveno 76 souprav plus prototypová souprava, pro kterou však v současné době není využití a bez náročnějších úprav se nepředpokládá její nasazení do provozu s cestujícími. O realizaci úprav do sériového provedení se rozhoduje, ale o výsledku se na stránkách DM již nedozvíme. Z uvedeného počtu se 20 jednotek 81 71M vydalo na trasu mezi Prahou a Plzní opakovaně, a to zejména z důvodu dodatečné zástavby vlakového zabezpečovače ARS - v tom případe se na cestu vydávaly převážně čelní vozy (s výjimkou několika vložených vozů s kompresorem, ve standardně sestavené pětivozové jednotce je to druhý a čtvrtý vůz, které byly využívány pro základní oživení jednotky v Plzni, pro tyto potřeby sestavené ze tří vozů). Ještě před tím byly do ŠKODY přepraveny čtyři jednotky z důvodu provedení dodatečných protikorozních úprav rámu vozidla -zde byla pochopitelně přepravena celá jednotka. Poměrně velkou změnou, která nastala od října 2006 bylo převedení oprav skříní vozů ze ŠKODY do MOVO Plzeň (v minulosti ŽOS Plzeň). Vyřazené a částečně odstrojené vozy jsou z Prahy přepraveny do firmy MOVO, kde jsou zbaveny azbestu a je provedeno kompletní otryskání a oprava vozové skříně, která je následně po opatření základovým nátěrem, vytmelení a opatření ochranným nátěrem přepravena do výrobního závodu ŠKODY TRANSPORTATION, kde pak probíhá finální montáž a kompletace. Zde je možná ještě vhodné uvést, že podvozky a původní část pneumatické výzbroje jsou podrobeny generální opravě a upravovány do provedení 81 71M v dílenském zázemí DP a samostatně přepravovány do Plzně, kde jsou následně zavázány pod příslušné vozy. Od září 2006 přepravy mezi Prahou a Plzní zajišťuje společnost VIAMONT. Vzhledem k faktu, že se přetahy konají v opačném směru, než je tomu v případě ČD (s ČD to bylo Praha - Plzeň - Praha), není možné jako přechodové využít lokomotivy DP, které disponují oběma typy tažného a narážecího ústrojí, a bylo nutné takto vybavit jiné vozy. K tomuto účelu slouží souprava tří vozů zároveň určených pro přepravy tramvají 14 T, jež ovšem mezitím byly ukončeny. Obvyklé složení vlaku je lokomotiva + první přechodový vůz. Pokud je přepravována více než jedna jednotka, vkládá se mezi ně druhý přechodový vůz, který má na obou koncích automatická spřáhla, a za druhou jednotkou navazuje třetí přechodový vůz. Dále je ve vlaku zařazeno několik dalších vozů pro dosažení potřebných brzdicích procent. Vzhledem k faktu, že v depu Kačerov není možnost manipulace se soupravou delší než 5 vozů, vyžaduje toto řazení poměrně složité posuny, kdy jsou z vlaku postupně vyřazovány přechodové vozy a předávány jednotky 81 71M na koleje DP. Oproti dřívějším zvyklostem nastala změna i tím, že lokomotivy DP si nepřebírají vozy ve stanici Praha-Krč, nýbrž vlečka (společná se zkušební tratí) je obsloužena lokomotivou VIAMONTu, která vozy dopraví až do areálu kačerovského depa. 9

10 KVALITA CESTOVÁNÍ SE ZVYŠUJE > Nový jízdní řád ČD v Praze a Středočeském kraji V novém jízdním řádu vyjede v okolí Prahy mnohem více vlaků, a výrazně se tak zlepší dopravní obslužnost hlavního města a Středočeského kraje. Od základu se změní doprava mezi Prahou a Kladnem, začne jezdit nová linka S29 ze Strančic až do Vysočan, z Radotína pojedou ve špičce nové vlaky do centra města každých 10 minut a z Prahy do Rudné a Nučic pojede ve špičce nově vlak po půl hodině. Počet obyvatel Středočeského kraje se neustále zvyšuje, a přibývá tak i cestujících, kteří každý den dojíždí do hlavního města. Hlavní město Praha proto objednalo nárůst dopravy o 33,4 %, Středočeský kraj navýšil objednávku o 2,2%. Strančice Praha každých 15 minut Ve špičkách pracovního dne pojedou nově vlaky v úseku Strančice Říčany Praha-Hostivař Praha hl.n. v intervalu čtvrt hodiny. Kromě dosavadní linky S9 z hlavního nádraží do Benešova u Prahy přibude nová linka S29, která pojede ze Strančic přes hlavní nádraží až do Vysočan. Poprvé tak začnou příměstské vlaky centrem města projíždět ze severu na jih a v železniční dopravě vznikne silná důležitá alternativa metru. Radotín hlavní nádraží v ranní špičce každých 10 minut. Nově budou z Radotína jezdit ráno vlaky každých 10 minut až do centra města. Zatímco autobusy zůstávají velmi často stát na ucpané Strakonické silnici, vlaky zvládnou dorazit z Radotína až do centra Prahy za 17 minut a jsou bezkonkurenčně nejrychlejší. Odpoledne pojedou z hlavního nádraží do Radotína spoje každých 15 minut, večer po dvacáté hodině pak bude interval 30 minut. Praha Rudná u Prahy Nučice ve špičce každých 30 minut Ráno a odpoledne pojedou vlaky ze smíchovského nádraží do Rudné u Prahy a Nučic každou půl hodinu, dosud jezdily po hodině. V oblasti Nučic bydlí stále více lidí a poptávka po rychlém spojení na Smíchov bez přestupu mezi autobusem a metrem neustále roste, jízdní řád ČD na to reaguje navýšením spojů. Praha Kladno: Nové soupravy i jízdní řád Definitivně na této trati končí éra 30 let starých motorových vozů s nepohodlnými sedačkami a minimem místa na nohy. Od 14. prosince se změní doprava na této trati k nepoznání. Vlaky budou jezdit v pravidelném taktu a vyjedou tu moderní bezbariérové vlakové soupravy Regionova. Mezi Prahou a Kladnem přibude množství rychlíků a spěšných vlaků, které pojedou z Kladna do centra Prahy jen 37 minut. Pojedou každou hodinu. Zatímco v současném jízdním řádu jelo z Prahy do Kladna v pracovní den jen 8 rychlých vlaků, nově jich bude 19 a v opačném směru do Prahy 17. Jde o spěšné vlaky a rychlíky, které mezi Kladnem a Masarykovým nádražím zastaví jen v Hostivici a pražských Dejvicích. Rychlý vlak pojede z Prahy do Kladna každou hodinu vždy dvě minuty po celé (tedy v 7:02, 8:02, 9:02 ). Z Kladna bude pokračovat jednou za dvě hodiny do Rakovníka (odjezdy z Prahy v 7:02, 9:02, 11:02 ) a jednou 10

11 KVALITA CESTOVÁNÍ SE ZVYŠUJE Provoz na Novém spojení zahájen 1. září 2008, konkrétně ve 4:21, byla dána do provozu pro Pražský železniční uzel zásadní stavba - Nové spojení. Tímto názvem byla označena investiční akce SŽDC, s. o., která zahrnovala propojení hlavního a Masarykova nádraží s nádražími Holešovice, Libeň a Vysočany. Podstatně se tím zvý šila dopravní propustnost z Prahy východ ním a severním směrem, která byla do výše uvedeného data limitována pouze jedinou traťovou kolejí pražským Žižkovem, které před zahájením výstavby Nového spojení v roce 2004 vypomáhala ještě tzv. hrabovská spojka. za dvě hodiny přes Kladno město na Kladno-Ostrovec (odjezdy z Prahy v 8:02, 10:02, 12:02 ). V odpolední špičce pojedou navíc v pracovní dny z Prahy další posilové spěšné vlaky každou hodinu, vždy 17 minut po celé (15:17, 16:17, 17:17 a 18:17). Osobní vlaky pojedou z Masarykova nádraží kromě několika prvních ranních vlaků vždy v půl (10:30, 11:30, 12:30 ). Tyto osobní vlaky budou stavět ve všech stanicích a zastávkách. Praha Kolín v celé trase interval 30 minut ve špičce Na lince S1 Praha Český Brod Kolín pojedou vlaky v celé trase každých 30 minut. Dosud některé spoje končily už v Českém Brodě. Výrazně se tak zlepší spojení Poříčan, Peček, Velmi i Cerhenic s hlavním městem. Městská linka Libeň Holešovice Roztoky častěji Na městské lince S41 přibudou nové spoje. Interval 30 minut bude od pěti ráno do devíti odpoledne a od třinácti hodin až do jedenadvaceti. Dopoledne zůstává hodinový interval. Na všechny spoje linky S41 nasazují ČD moderní bezbariérové jednotky Regionova. Praha Neratovice Všetaty nově v taktu Na lince S3 pojedou vlaky poprvé v historii v pravidelném taktu. Každou hodinu pojede osobní vlak a každé dvě hodiny rychlík. Z Prahy pojedou osobní vlaky vždy čtyřicet minut po celé (15:40, 16:40, 17:40 ) a rychlíky každou lichou hodinu vždy 14 minut po celé (15:14, 17:14, 19:14 ). Pražský Semmering nárůst spojů o více než 100 % Na trati Hostivice Praha-Zličín Praha- -Smíchov Praha hl.n. pojedou nové vlaky. Směrem z hlavního nádraží do Hostivice pojedou kromě spojů v 11:51 a 14:51, které jezdily v podobný čas už teď, nové vlaky v 16:51 a v 8:51 (v sobotu a o svátcích jede už v 8:41). V opačném směru z Hostivice na hlavní nádraží pojedou vlaky v 10:31, 13:31, 15:41 a 18:31. Ranní spoj v 5:15 nepojede až do centra, ale skončí už v Jinonicích, kam jezdí většina cestujících do továrny na letecké motory. Mezi Zličínem a Hostivicí pojedou vlaky v pravidelném taktu každou hodinu. Nově linky S a R Příměstské linky S dosud zahrnovaly všechny spoje dané trasy. Nově budou rozděleny na S a R linky. Nově budou jako S označeny všechny osobní zastávkové vlaky a R všechny spěšné vlaky a rychlíky, které naprostou většinu stanic projedou. Cestující tak na první pohled pozná, jak dlouho vlak, který si vybral, pojede. Nové soupravy v okolí Prahy Do Prahy a Středočeského kraje směřuje naprostá většina nakupovaných vozidel ČD, ať už jde o úplně nové patrové klimatizované Prvním vlakem, který tuto trať projel, se stal Os 9443 do Nymburka hl. n. Prvních deset dní byly v provozu pouze tři koleje, z toho dvě do Libně (601, 602) a jedna do Holešovic (301). 10. září 2008 došlo k zapojení kolejí od Vyso čan do výhybny Balabenka, čímž bylo zpro vozněno spojení hlavní nádraží - Vysočany a 30. září ve večerních hodinách byly uvedeny do provozu koleje č. 401 a 402, které propojily Ma sarykovo nádraží a Vysočany. Poslední stav bou, na kterou čeká dokončení, je úprava zhlaví v žst. Libeň směr hlavní nádraží a Masarykovo nádraží. Ta bude dokončena na počátku prosin ce, čímž dosáhne Nové spojení své maximální dopravní kapacity. Nejzásadnější stavbou Nového spojení byly, jak jistě čtenáři tuší, dva tunely pod vrchem Vít kov. Jejich ražba započala na počátku červ na 2005 posvěcením sv. Barborou, patronkou všech důlních a podzemních pracovníků. Raž ba probíhala z obou stran výstavby a k propoje ní došlo koncem června Po proražení byly zahájeny práce na definitivním ostění tunelů a nakonec došlo k montáži kabelovodů, technolo gických celků a trakčního vedení. Další velkou stavbou, která byla snad nejvíce na očích široké veřejnosti, je estakáda přes bývalé depo Masary kovo. Estakáda má celkem 11 stojin, které podpí rají betonové koryto pro čtyřkolejné drážní těleso. Mezi největší stavby na východní straně v oblasti Krejcárku patří estakáda Sluncová, která svádí koleje ze severního tunelu směrem k Libni, nová sil- jednotky CityElefant nebo moderní motorové Regionovy, které jsou bezbariérové. CityElefanty budou jezdit na tratích: Praha Český Brod Kolín (100 % spojů) Praha Lysá nad Labem Nymburk Poděbrady Kolín (99 % spojů) Poříčany Nymburk (65 % spojů v pracovní dny) Praha Beroun (95 % spojů o víkendech) Praha Kralupy nad Vltavou ( 75 % vlaků, nasazení jednotek není garantováno) Praha Benešov u Prahy (cca 5 % spojů o víkendech, nasazení jednotek není garantováno) Regionovy nasadí ČD na tyto vlaky: Městská linka Praha-Libeň Praha-Holešovice Roztoky u Prahy (100 % spojů) Praha Kladno (kromě několika výjimek všechny osobní a spěšné vlaky) Rakovník Louny Most (95 % spojů) Kolín Havlíčkův Brod (vybrané spoje) Kladno Rakovník (vybrané spoje, především o víkendu) Praha Vrané nad Vltavou Dobříš/ Čerčany (vybrané spoje o víkendu) niční estakáda, která nahradila kapacitně nepostačující propojení Krejcárku s Palmovkou, tu nelový most pro kolej 402 propojující Masaryko vo nádraží a Vysočany a tříkolejný most Bala benka, pod kterým procházejí čtyři koleje z Libně k hlavnímu nádraží. Dále zde vzniklo velké množ ství menších mostních staveb a propustků, opěr ných zdí a protihlukových stěn. Podrobnější popis všech stavebních objektů Nového spojení při neseme v příštím čísle. Současný provoz není na jedné z větví Nového spojení - z hlavního nádraží směrem na východ - nikterak silný. Jezdí zde pouze vlaky ve směrech Hradec Králové a Mladá Boleslav, ranní vlaky EC směr Německo a dále noční a ranní rychlíky na Slovensko, resp. ze Sloven ska. Dále tudy projíždí několik párů soupravových vlaků do Libně či Vysočan. Zbytek vla ků výchozích z hlavního nádraží jezdí z důvo du výstavby koridoru mezi Libní a Běchovicemi stále po objízdné trase přes Malešice. Na spoj nicích Masarykova nádraží s Libní a Vysočany ale vládne plný provoz, daný jízdními řády linek S1,S2aS12. 11

12 KVALITA CESTOVÁNÍ SE ZVYŠUJE > Hlavní nádraží se konečně naplno rozjede Nové spojení by mělo snížit zatížení hlavního města automobilovou dopravou a odlehčit i MHD Nové spojení, které v bu doucnu změní železniční mapu hlavního města a jeho okolí, je na světě. A s ním modernizovaná nástu piště hlavního nádraží, nová kolejiště, podchody. Doprava se podle železničářů vrací do těch správných kolejí. V plném rozsahu se na nádra ží vrátil vlakový provoz ale až 14. prosince s novým grafikonem a bude na ně jezdit většina dál kových vlaků včetně pendolina. Nové spojení zrychluje a zkvalit ňuje železniční spoje v centru Prahy a propojuje i dálkové kori dory. Díky vyšší kapacitě tratí bude v Praze poprvé možné sestavovat jízdní řád podle potřeb doprav ců, konstatoval ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jan Komárek při zprovoznění Nového spojení. Snily o tom generace odborníků, nám se to podařilo realizovat, řekl na adresu investice, která stá la přes 11 miliard korun. Nové spojení má učinit Prahu pro vlaky průjezdnější. Město si dokonce objednalo v novém jízd ním řádu o 30 procent více městských linek. K nejvýraznějším mostům celé stavby patří čtyřkolejná estakáda nad Husitskou a Trocnovskou ulicí, po níž ve dou koleje z hlavního nádraží do tunelů pod Vítkovem a dále dolibně, Vysočan a do Holešovic. Nově je přímo propojeno Masa rykovo nádraží se stanicí Vyso čany. Opuštěná stará trať včetně bývalého tunelu pod Vítkovem má být přeměněna na cyklostezku. Stavět se Nové spojení začalo před čtyřmi roky a dokončeno mělo být v roce Podařilo se to v rekordním čase o dva ro ky dříve, konstatoval Komárek. Hlavní město i Středočeský kraj vytrvale tlačily na zkrá cení termínu. Spojení se rozprostírá na území Prahy 2, 3, 8, 9 a 10 a nové tratě na něm umožňují vlakům jezdit rychlostí 80 až 110 kilometrů v hodině. Přínosem spojení je fakt, že umožní průjezd vlaků hlavním nádražím na opačné strany aglo merace. Připraveno je zavedení tzv. taktové příměstské a městské železnice s přímým a rychlým spojením s centry Středočeského kraje, jako například Kladnem, Kolínem či s Benešovem. Od borníci věří, že železnice tak po může snížit zatížení metropole automobilovou dopravou a stane se alternativou MHD. Cestující může těšit, že se v souvislosti s revolucí v pražské železniční dopravě začíná potře bám 21. století pomalu přibližo vat i hlavní nádraží. V provozuje je obnovený první a druhý peron, třetí a čtvrtý byly otevřeny již v létě. A zrekonstru ované jsou i dva přístupové pod chody. Z nich se k vlakům mohou lidé dostat jezdícími schody a výtahy, pamatováno je i na nevidomé. Větší komfort mají přinést i opravená nástupiště. Hrana peronů se zvýšila, takže dostat se do vlaku by neměl být problém ani pro li di s horší fyzickou kondicí. Nový je i informační systém včetně digitálních tabulí a zatím je rozumět i hlášení nádražního rozhlasu. Parametry pro mimoúrovňová křížení 10 železničních mostů, 2 silničních a 11 propustků -délka 1,3 km estakáda Masarykova a Hu sitská m estakáda Sluncová na trati Libeň-hl. nádraží m most Balabenka - 43,8 m ČESKÉ DRÁHY 12

13 LETIŠTĚ PRAHA Transformace Letiště Praha Klíčový předpoklad pro zahájení privatizace Letiště Praha je naplněn bude završena transformace státního podniku Správa Letiště Praha na akciovou společnost Letiště Praha. Proces transformace státního podniku Správa Letiště Praha na akciovou společnost Letiště Praha vstupuje do svého finále. K dojde v souladu s usnesením Vlády České republiky číslo 888 ze dne 9. července 2008 k vložení majoritní části majetku státního podniku Správa Letiště Praha do základního kapitálu akciové společnosti Letiště Praha, jejímž jediným akcionářem je Česká republika zastoupená ministerstvem financí. K tomuto dni Letiště Praha, a. s., převezme veškerá práva a povinnosti stávajícího státního podniku. Ministerstvo financí již jmenovalo členy dozorčí rady akciové společnosti, a ta vzápětí zvolila pětičlenné představenstvo Letiště Praha, a. s. Akciová společnost Letiště Praha vznikla v únoru letošního roku. K 1. prosinci 2008 do ní bude vložena převážná část majetku, dále budou do této akciové společnosti převedeni všichni zaměstnanci, také smluvní vztahy, povolení, certifikace, licence i všechny procesy a zdroje potřebné pro fungování letiště. Ke stejnému datu přestane fungovat státní podnik v dnešní podobě a tzv. zbytkový státní podnik Správa Letiště Praha, s. p., bude dále řešit některé prozatím nevyjasněné majetkoprávní vztahy. Stát zastoupený ministerstvem financí jako jediný akcionář jmenoval členy dozorčí rady, která je tvořena zástupci ministerstva financí, ministerstva dopravy a dalších státních institucí. Předsedou dozorčí rady se stal první náměstek ministra dopravy Jiří Hodač. Složení dozorčí rady Letiště Praha, a. s., tvoří přílohu této tiskové zprávy. Dozorčí rada následně zvolila členy pětičleného představenstva společnosti Letiště Praha, a. s. Předsedou představenstva se stal dosavadní generální ředitel Správy Letiště Praha, s. p., Miroslav Dvořák, místopředsedou představenstva Petr Vlasák a dalšími členy jsou Marcela Hrdá, Martin Hlava a Jiří Pos. Všichni členové představenstva pocházejí z řad vrcholného managementu dosavadního státního podniku. Jejich stručné životopisy tvoří rovněž přílohu této tiskové zprávy. Předseda představenstva Letiště Praha, a. s., Miroslav Dvořák při této příležitosti uvedl: Pro naši společnost tento krok představuje zásadní událost v její více než sedmdesátileté historii. Máme za sebou obrazně řečeno generální úklid v oblasti smluvních vztahů, inventury majetku, účetnictví atd. Nebylo to jednoduché, protože jsme museli pátrat mimo jiné po smlouvách k pozemkům a budovám pocházejícím z meziválečného či válečného období. Nyní má Letiště Praha veškeré dokumenty v naprostém pořádku. 13

14 KINO NA KOLECH PRAŽSKÝ KINOBUS Letos poprvé sloužila občanům Prahy a okolí novinka ve formě tzv. kinobusu - pojízdného letního kina. Řadě Pražanů se tak naskytla nezvyklá příležitost shlédnout zdarma sérii českých filmů přímo v místě svého bydliště. Promítací místa (celkem 11) byla rozeseta po celém hlav ním městě. Vybrané příběhy ze zlatého fondu české kinematografie tak měli možnost lidé vidět jak na jednom z turisticky nejatraktivnějších míst na Staroměstském náměstí v samotném srdci české metropole, tak v sídlištní zástavbě na Opatové, či v Chýni, nedaleké vesnici. Základem kinobusu se stala Karosa B ev. č (výr. č ), kterou zakoupil pražský dopravní podnik společně s dalšími 141 vozy v roce 1990 a k červnu 1990 ji zařadil do provozu. V roce 1995 vystřídal původní červeno-krémový lak nový reklamní nátěr s modrozeleným podkladem propagující společnost NO+BL nábytek a o dva roky později byl autobus přeřazen z garáží Klíčov do garáží Hostivař. Další milník v životě vozu ev. č sehrál srpen roku 1999, kdy byl přistavěn do hostivařské dopravně-opravárenské základny na generální opravu, při níž došlo k celko vému odstrojení karoserie, jejímu ošetření opískováním a nanesením ochranných anti korozních nástřiků, opravě podvozku a me chanických zařízení atd. Poté se autobus postupně sestavil, ve větší míře se užilo např. technologie lepení plechů, namísto původní ho navařování. Zkompletoval se interiér, při čemž se uplatnily některé inovační prvky jako protiskluzová podlaha ALTRO, schody z nere zového plechu či elektronický informační sys tém. Po opravě nesl autobus opět červeno-krémový lak. Cestující převážel ještě dalších 9 let, teprve poté se ze stavu vozidel pro osobní dopravu vyřadil. Svou derniéru si odbyl dne 2. června 2008 na 2. pořadí linky číslo 212 (Jižní město - Tiskařská - Jižní město). 14 Vůz se po svém odstavení z běžného provozu dočkal zajímavého a velmi neobvyklého využiti. Po krátké odstávce byl opět přiřazen do hostivařské dopravně-opravárenské základny, kde se podrobil zmíněné přestavbě do kinobusu v jejímž rámci se mj. zaslepila na okna na pravé straně vozu. Na levé zůstalo ponecháno jediné okno naproti prv ním dveřím. Naproti prostředním dveřím, které ovšem byly rovněž zaslepeny, se původní roz měr okna mírně zvětšil a vznikla zde odklopná plechová stěna, která se při promítání filmů otevírala z důvodu ventilace projektorů. Nad chybějícími středními dveřmi se kvůli nutnosti umístění promítaček navýšila o cca 30 cm střecha, přičemž zrušen musel být i střešní ventilátor. Na střeše navíc nad předními a posledními dveřmi přibyly ještě dva nastavitelné reflektory. Po celém voze se natáhla síť 230 V, která se vždy napájí skrze externí kabel z městské sítě. Ten se zapojuje přes uzavíratelný otvor ve spodní části na levé straně vozidla, pod větší výklopnou schránou se pak nachází alternátor. Ačkoli zůstal zachován bufík, autobus nedisponuje samostatným topením. Stěny a strop na tři části rozděleného interiéru se nově oplechovaly a polepily kobercovou vrstvou. Zadní část vozu slouží jako sklad lavic, v prostřední jsou promítačky a v přední 4 původní sedadla pro obsluhu. Vůz dostal nový lak a polepy propagující Opencard, tedy čipovou kartu, kterou lze v současnosti v Praze využít jako předplatní jízdenku v Praž ské integrované dopravě, jako platební kartu na placení parkovného v zónách placeného stání městské části Praha 1, jako vstupní kartu do 38 automatizovaných poboček Městské knihovny v Praze a jako kartu, která umožňuje bezpečně a pohodlně přistupovat k portálu hl. m. Prahy, kde si mohou lidé dle vlastních uživatelských účtů zjistit informace např. o nezaplacených pokutách. Nutno dodat, že autobus není v majetku Dopravního podniku hl. m. Prahy. Ten jej totiž ještě před danou rekonstrukcí prodal externí společnosti Metronome, a. s., od které si ji ovšem v zápětí na dobu pěti let pro období od 15. června do 15. září a popř. další smluve né termíny zase pronajal. Promítání českých celovečerních filmů má zpříjemnit občanům žijícím v dosahu Pražské integrované dopravy letní večery. Letos se autobus využil ve zkráceném časovém termínu mezi 13. srpnem a 12. zářím, přičemž na přeskáčku se na růz ných místech vysílalo dohromady 7 filmů různých žánrů, a to celkem 32x. Nechyběla klasika v podání nezapomenutelného Jaro slava Marvana v Dovolené s Andělem, sním ky Gympl a Snowborďáci zaměřené zejména na mladší ročníky, Vratné lahve úspěšného rodinného dua Zdeňka a Jana Svěrákových, i komedie O rodičích a dětech, Mazaný Filip (přecházející až v satiru) a poněkud drama ticky laděný film Václav s Ivanem Trojanem v hlavní roli. Možnost podívat se na tyto filmy si nenechalo ujít přes diváků. Po dokončení promítací šňůry se autobus v současné době používá jako sběrné místo pro Opencard. Kinobus nabízí firma Metronome, a. s. také jiným klientům než je DP hl. m. Prahy, a. s. Aktuálně se vyjednává např. s lyžařskými středisky na zimní promítání filmů, či s organizátory hudebních a filmových festivalů, u kterých se setkává s pozitivním ohlasem. Brzy si budou moct zájemci prohlédnout celý seznam štací kinobusu na webové adrese

15 REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ SÍTĚ V PRAZE Tramvají opět do Radlic Podzim roku 2008 přinesl po pěti letech stagnace další rozšíření tramvajové sítě v Praze. V pátek 3. října byl slavnostně zahájen provoz na novém úseku ze zastávky Laurová do smyčky Radlická, vybudované v blízkosti stejnojmenné stanice metra. V novém úseku jsou zřízeny zastávky Lauro vá, Škola Radlice a Radlická. Právě v blízkosti dnešní mezilehlé zastávky Škola Radlice se přitom nacházela původní smyčka Radlice, obsluhovaná pravidelnou tramvajovou dopravou v letech a zrušená v souvislosti s plánovanou výstavbou čtyřproudové komunikace. Ačkoli se zde tehdy s návratem tramvají nepočítalo, nebyla trať snesena celá, nýbrž pouze zkrácena k za stávce Laurová, kde se pro obrat vozů mohl z prostorových důvodu zřídit pouze kolejový trojúhel ník. Po zahájení provozu úseku III.B metra v roce 1988 se měl ukončit provoz i na zbývající části, avšak k tomuto záměru nakonec nedošlo. Obratiště na Laurové způsobovalo v provozu problémy, a tak vznikla myšlenka prodloužení trati znovu do míst, kde bude možné zřídit smyčkové obratiště. Záměr se podařilo proměnit ve skutečnost teprve letos - 25 let po zrušení provozu na původní konečnou. Realizovaná stavba zahrnuje kromě vlastní tramvajové trati rekonstrukci přilehlých vozovek a chodníků, přeložky a novou výstavbu inženýr ských sítí (trubní a elektrická vedení), zřízení nové měnírny, zázemí pro řidiče na konečné stanici, nové trakční vedení, veřejné osvětlení, opěrné zdi a protihlukové stěny. Stavba trvala 13 měsíců a vyžádala si náklady cca 510 miliónů ko run. Projektantem novostavby tramvajové trati byla firma Metroprojekt Praha, a. s. a zhotovite lem Stavby silnic a železnic, a. s. Současně s tramvajovou trati na Radlickou pro běhla rekonstrukce stávajícího úseku mezi zastáv kami Křížová a Laurová, ve kterém byla zřízena nová zastávka s názvem Braunova. Tato zastávka převzala dopravní funkci bývalé výstupní a ná stupní zastávky Laurová, přemístěné nyní na nový úsek trati. Od soboty 4. října 2008 jezdí po rekon struovaném i novém úseku pravidelně linka č. 7. Popis nové tramvajové trati V úseku za zastávkou Laurová se uskutečnila vý stavba nové dvoukolejné trati v délce 741 metrů, jež je v celé délce své trasy vedena v ose Radlické ulice na zvýšeném tramvajovém pásu. Protože šířkové poměry v Radlické ulici umožňovaly po nechat podél trati jen jeden jízdní pruh v každém směru, byl k oddělení tramvajového pásu od vo zovky zvolen nájezdový obrubník (sklopená ob ruba). V případě dopravní nehody nebo potřeby jízdy vozidel integrovaného záchranného systé mu lze tedy poměrně komfortně najet na tram vajové těleso. Na konci se nachází jednokolejná smyčka s předjízdnou kolejí v prostoru mezi no vou budovou ústředí banky ČSOB a křižovatkou ulic Radlická a U Kostela. Tramvajová trať je v celé délce zřízena ze žláb kových kolejnic NTl na betonových pražcích ve štěrkovém loži. Upevnění kolejnic je bezpodkladnicové s použitím pružných svěrek. Ke snížení hluku a vibrací se použily pryžové profily obalující kolejnice od paty až po temeno. Kryt tramvajové trati je živičný, ve smyčce jsou použity dřevěné pražce a jako kryt velká žulová dlažba. Dopravní řešení Radlické ulice Jak již bylo zmíněno výše, nová trať vede v profilu stávající komunikace, a to bez potřeby jejího roz šíření. Radlická ulice byla vybudována v 80. le tech minulého století jako kapacitní spojnice centra města s novou výstavbou sídlišť na Jihozá padním městě, což v praxi v souladu s tehdejšími platnými normami i společenským uvažováním znamenalo, že v úseku Laurová - Nové Butovice byla vedena jako nedělená čtyřproudová komu nikace s návrhovou rychlostí místy až 70 km/h. Výstavbě široké silnice ustoupila i část zástavby v úseku mezi Laurovou a Radlickou včetně pů vodní tramvajové trati k radlické škole. Již od 80. let se však Radlická ulice potýkala se dvěma problémy. Prvním je její kapacita. Ta je limitována úsekem mezi Laurovou a Křížovou, kde se nachází pouze jeden jízdní pruh pro kaž dý směr a propustnost dále omezuje křižovatka s Křížovou ulicí řízená SSZ. Proto nikdy nedošlo k optimálnímu využití čtyřproudového úseku (přestože v dvouproudovém úseku byly časté kolony, čtyřproudový úsek zůstával dostatečně volný), jenž svou šířkou sváděl řidiče k rychlé jízdě. Kapacitní problém v této lokalitě definitiv ně vyřeší jedině vybudování kapacitní Radlické radiály, zanesené v územním plánu hl. m. Prahy a vedené v oblasti Radlic tunelem. Druhý problém se týkal bezpečnosti pěších na přechodech pro chodce, které zde byly zříze ny jako nedělené přes 4 pruhy v délce více než 15 metrů. Takový přechod nelze bez světelné signalizace bezpečně přejít a v současné době již i odporuje platným normám (ČSN Projektování místních komunikací). K zajištění bezpečnosti se dodatečně zřizovaly vodorovným dopravním značením ostrůvky na přechodech a svislými značkami rychlostní omezení v blízkos ti přechodů. Ideálním řešením tohoto problému je vytvoření dělících ostrůvků ke zkrácení pře chodů pro chodce současně s opatřeními ke sní žení rychlosti vozidel (snížení počtu jízdních pruhů, zúžení jízdních pruhů). V úseku Laurová - Radlická se podařilo tento problém úspěšně vyřešit v souvislosti se zřízením tramvajové trati, která využila prostor původních nadbytečných jízdních pruhů. V novém užším jízdním pruhu jezdí automobily ve směru z centra kolem Radlické školy konečně sníženou rychlostí 40 km/h, která zde byla předepsána dopravní značkou již před dvěma desítkami let. Nové tramvajové zastávky Nově zřízené zastávky Laurová a Škola Radlice jsou řešeny důsledně s bezbariérovým přístu pem a nástupní ostrůvky dělí od přilehlého jízdního pruhu zábradlí. Vždy na jednom konci zastávky se umístil přechod pro chodce. U za stávky Laurová se u přechodu použilo přisvětlení doplňkovým svítidlem VO bílé barvy, u zastávky Škola Radlice je přechod pro chodce součástí křižovatky řízené SSZ. Zastávky mají délku jedné běžné tramvajové soupravy, a tak je docházková vzdálenost na zabezpečený přechod pro chodce. 15

16 RYCHLE A POHODLNĚ PRAŽSKÁ DOPRAVA SE ZMĚNILA Přibude až třetina nových železničních spojů, některé autobusy budou nově končit na stanici Háje Pražané a obyvatelé pří městských částí metropole se dočkali změny v organizaci veřejné hromadné dopravy. Tedy pokud bude vše klapat tak, jak si to Ropid, organizátor, pražské dopravy, naplánoval. K tak razantní úpravě jízdních řádů město nesáhlo už hodně dlouho. Ceny jízdného ale zůstávají vesměs stejné. Kromě změn tras a posílení řady spojů se Ropid připravuje také na černé pasažéry. Nově se bude kontrolovat placení jízdného i na těch nejvzdálenějších linkách. Kvůli zrychlení nástupů se ta ké zavádí na příměstských lin kách autobusů ve směru do me tropole možnost nastupovat všemi dveřmi. Nutnost nástupu pouze předními dveřmi ale ve směru ven z Prahy zůstává. Podle zastupujícího ředitele (Ropid) Pavla Procházky se hlavní změny dotknou zejména posí lení vlakových spojů, bude jich víc až o 33%. Železnice je záchrannou brz dou a alternativou pro spojení do Prahy. Kvůli zatížení příjezdo vých tepen je jasné, že v budoucnu budeme vlaky v příměstské železniční dopravě jistě více využívat, řekl Procházka, podle kterého je kolejová doprava také mnohem spolehlivější než kolová. V současnosti se přitom v Pra ze denně přepraví příměstskými vlaky asi 80 tisíc cestujících, autobusy PID a MHD je to skoro dvakrát tolik. Mezi těmi, kteří na nové změ ně nejvíce vydělají, budou lidé žijící mezi Řevnicemi a Prahou a také v okolí Strančic. Mezi Prahou 16 a Řevnicemi pojedou vla ky ve špičce každých 15 minut, od Radotína dokonce 10 minut. Počítáme s tím, že takto hustá síť odvede mnoho lidi od ces tování autobusy, nebo vlastními auty, uvedl Procházka s tím, že se tak citelně sníží tlak na přetíženou Strakonickou ulici, kde se stávají opakovaně hromadné do pravní nehody, které na mnoho hodin zcela zablokují dopravu na celém levém pražském břehu Vltavy. Velké posílení zažijí také lidé cestující do Prahy v oblasti Strančic. Nová železniční linka S29, vedená přes centrum Prahy, spoj Strančice s Vysočany. Osobní vlaky na této trase po jedou ve špičkách čtyřikrát za hodinu, sdělil mluvčí Ropidu Filip Drápal. S návazností na no vé spoje se bude také počítat s organizací autobusových: li nek z Mukařova, Klokočné, Svojetic, Struhařova a Mnichovic. Zesílení spojů někdy až o 100 procent zažijí i lidé cestující me zi Prahou a Úvaly, vlaky tady pojedou po celý týden v intervalech 30 minut. Na stejné zrychlení, ovšem jen ve špičkách, se mohou těšit i lidé používající linku S6 mezi Smíchovem a Nučicemi. Změna jízdních řádů se citelně dotkne také lidí cestujících do Prahy autobusy z Říčanska nebo z Kolodějí a Dubče. Linky 381 až 383 a 387 budou nově končit na stanici metra C v Hájích. Pod le Procházky stojí za změnou ze jména každodenní zácpy na Kut nohorské ulici. Zpoždění dosahuje až 30 mi nut, přesunutím linek na Háje umožní snížit ho až na polovinu, tedy asi na 15 minut. To by mělo stačit i pro chytání přípojů a nedojde tak k přetížení trasy C. Byl udělán vlastní prů zkum. Zatížení metra se zvýší jen asi o dvě procenta, a to jen v době největší špičky. Pro met ro trasy C to nepředstavuje žádný problém. Některé další autobusové linky pojedou nově namísto k Depu Hostivař ke sta nici metra Skalka na trase A.

17 ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ NEPLATIČE POVINNÉHO RUČENÍ ČEKAJÍ OD LEDNA POKUTY Majitelé aut, kteří za své vozy neplatí povinné ručení, mají do konce roku poslední možnost, jak to napravit, a ručení si u ně které z 16 pojišťoven sjednat. Ji nak jim hrozí tvrdé tresty. Česká kancelář pojistitelů (CKP), která pojišťovny poskytu jící ručení sdružuje, totiž začne od ledna dlužné pojistné od všech majitelů vozů vedených v centrální evidenci vymáhat a částky mohou dosáhnout až 300 korun denně. Majitel vozidla dostane od CKP nejdříve výzvu k zaplacení. Během třicetidenní lhůty musí bud zaplatit, nebo kanceláři do ložit, že vozidlo v rozporu se zá konem neprovozuje. Pokud tak majitel neučiní, bu de CKP vymáhat na vlastníkovi vozidla dlužnou částku i exeku cí. Informace o tom, zda jste vedeni mezi neplatiči ručení, lze získat na internetové adrese Česká kancelář pojistitelů uvádí, že v evidenci je na 850 tisíc nepojištěných vozů, z nichž kolem 250 tisíc pravidelně jezdí po českých silnicích. Ty ročně způsobí více než pět tisíc nehod s celkovou výší škody zhruba půl miliardy korun. Škody se hradí z garančního fondu CKP, který je následně vy máhá od viníků. Úspěšnost vy máhání je třicetiprocentní, tedy o přibližně 300 miliónů ročně rostou závazky fondu, které již dosáhly výše 2,7 miliardy korun. Nepojištěných aut přibývá Přitom aut přibývá, včetně těch bez povinného ručení. Ke konci letošního třetího kvartálu oznámila CKP správním orgá nům meziročně dalších tisíc nepojištěných vozidel. To zhruba představuje celkový roční přírůstek vozidel na našich silni cích. A škody na zdraví a majetku způsobeny neplatiči úměrně rostou také. Povinnost uhradit příspěvek vzniká od prvního ledna 2009 každým dnem provozování nepojištěného vozidla jeho výše se stanoví podle druhu vozidel od 20 do 300 korun denně. Od za čátku roku začne CKP vyhodnocovat databázi neplatičů a posílat jim výzvy k zaplacení. V důsledku zavedení příspěv ků nepojištěných vozidel do ga rančního fondu lze očekávat, že se zřejmě zvýší zájem o uzavře ní povinného ručení. Podle vý konného ředitele CKP Jakuba Hradce můžeme tento zájem očekávat už v příštích měsících. To potvrzují i mluvčí pojišťoven. Podle Václava Bálka z České pojišťovny lze očekávat, že bě hem několika dalších měsíců si pojištění vyřídí zhruba jedna tře tina a další neplatiči zaplatí poz ději, až se dozvědí, jak drahé je povinné ručení přecházet. Marek Vích z Kooperativy po tvrzuje, že zvýšený zájem o po vinné ručení pojišťovna registru je už v letošních posledních měsících a předpokládá, že bude pokračovat i začátkem roku. Je třeba oddělit neplatiče, kde vozidlo již spíše neexistuje, a skutečné neplatiče, kteří vozidlo provozují. Domníváme se, že zhruba tři čtvrtiny z nich zaplatí do konce března 2009, upozor ňuje Vích. Zvýšený zájem dotazů včetně sjednávání pojistných smluv po tvrzuje i Renata Svobodová z Če ské podnikatelské pojišťovny. Masový příliv se neočekává Domníváme se, že jde o kli enty, kteří jednají z titulu nové právní úpravy ohledně toho nadcházejícího a finančně nákladné ho příspěvku do Garančního fon du ČKP, dodává Svobodová. Současně, tak jako další zá stupci pojišťoven věří, že řada otálejících řidičů povinné ručení raději zaplatí, protože výše pří spěvku je záměrně o řád vyšší než běžné pojistné u jakékoli po jišťovny. Podle Evy Svobodové z Uniqa Pojišťovny se u nich neočekává, že vzhledem k poměrně rozsáhlé informační kampani, která běží už od letošního října, nastane na přelomu roku masový příliv no vých klientů. Bude to také o administrativě, o tom, jak rychle a jaký podíl ne platičů se podaří během prvních měsíců oslovit s výzvou k zapla cení, soudí. ČSOB Pojiš ťovna očekává jen mírné navýšení zájmu klientů a uvažuje, že spíše se bude jednat o autobaza ry, které vozidla v polopřevodu na ploše bazaru většinou nepojišťovaly. Kolik klientů vstoupí příští rok do systému povinného ručení, je už spíše otázkou pro ekonomy. Lze předpokládat, že zájem o povinné ručení bude odpovídat sou časnému trendu. A podle Jakuba Hradce zde bude působit několik i proti chůdných faktorů. Příspěvek ne pojištěných může vést nejen ke zvýšení zájmu o povinné ručení, ale společně s novou ekologic kou daní u starších vozidel i k růstu vyřazování vozidel. Nadto případné negativní do pady finanční krize na českou ekonomiku, kterou už začínáme i v automobilkách pociťovat, mo hou vést k poklesu prodeje a re gistrace vozidel nových. 17

18 S Vaškem Vydrou o holých kopytech, blbci u večeře a potížích s princeznou Když to jde, přesedám na koloběžku O vaší velké životní lásce koních se všeobecně ví. Je to rozhodně úžasná volba mít báječného přítele a ještě spolehlivý dopravní prostředek. Doprava v klidu, tedy stání, je v tomto případě jednoznačně dané a bez komplikací. Už jste ale pořešil způsob, jak na koníka polezete za pár let? Bude poklekávat nebo si pořídíte zdvižnou plošinku? Ano, máte pravdu. Je to úžasná volba a já, hlupák, se tomu tolik let bránil. Koně mi otevřeli další dimenzi života a díky nim jsem pochopil spoustu věcí! Začal jsem se také snažit, aby i jejich život mohl být šťastnější a zdravější. Proto jsem zatím vyloučil i možnost dopravovat se na koních po Praze. To je hloupej nápad A jak s nasedáním? Nebojte, zatím ještě na koně vyskočím a pokud už to nepůjde, nějaký pařez se vždycky najde. Proslýchá se, že ale koníkovi často zahýbáte. Jste prý vlastníkem a fandou nějaké čtyřkolky? O co jde a jaké to je? Ó ne, to není otázka věrnosti, koně na to nehrajou. Ale pravda je, že čtyřkolku používáme na statku jako obslužný prostředek právě pro koně a někdy jí použiju abych urychlil svůj přesun pro koně na pastvinu a zpátky. A někdy se s nimi honím i po louce. To byste koukali jak se diví, že jsem rychlejší než oni. PŘEDVÁNOČNÍ ROZHOVOR Z uvedeného fandovství vyplývá, že zřejmě preferujete, když můžete velkoměsto nechat za zády? To je taky pravda. Je mi nejlíp v přírodě se svými zvířaty. Ale to neznamená, že se do Prahy nerad vracím. Za prvé tam mám práci, kterou dělám moc rád a za druhé jsem se tam narodil, prožil tam skoro celý život a mám Prahu moc rád. Stejně tak rád, jako z ní rád utíkám, protože moc k životu to tam není. Příliš aut a lidí. V Praze ale hrajete, je tu vaše živobytí! Divadla, zkoušky, představení. Jezdíte autem nebo MHD? Tak jezdím autem, které, pokud to jen trochu počasí dovolí, odložím a po cestě přesedám na motorku nebo motorovou koloběžku, kterýžto způsob dopravy po městě preferuji a pokládám za jediný možný. Raději mrznu nebo i moknu, než bych postával v kolonách! MHD jsem nepoužil několik let. Jeden váš kolega herec neví, kde se leze do metra, která trasa nebo tramvaj kam jede a hrozně se divil, že má cvaknout lístek dokonce za 26 Kč. Jak jste na tom vy? Cože? Jen za cvaknutí 26 Kč? Tak to se ani nebudu ptát, kolik ten lístek stojí. Ještě k pražské automobilové dopravě. Co říkáte na parkovací zóny a na zpoplatnění vjezdu do centra? No, jsou to pokusy jak vyřešit neřešitelné. Ale taky mě nic nenapadá. Jedině pod městem postavit ještě jedno jako dopravní infrastrukturu. Ale to je spíš scifi. A co rychlá chůze? Ta by vás spolehlivě zavedla i do Divadla U Hybernů tam hrajete ve Švejkovi, nebo do Vinohradského divadla na Krásnou vyhlídku a kam ještě? Třeba do Divadla U Hasičů či Branického divadla kde hraju ve hrách Víš přece, že neslyším, když teče voda, Co v detektivce neby- 18

19 PŘEDVÁNOČNÍ ROZHOVOR lo, Turecká kavárna, Věrní abonenti, či Tenor na roztrhání, nebo do Divadla bez Zábradlí na Blbce k večeři či do Karlínského divadla, kde hraji v Noci na Karlštejně nebo v Limonádovém Joeovi. Co připravujete, kam se chystáte? To vám tohle všecko nestačí? Tak ještě píšu do dvou koňských časopisu o problematice chovu koní, o nekování a o ježdění bez použití uzdění, studuji v Německu ošetřování bosých kopyt u Dr. Hiltrud Strasserové. Začínám zkoušet hru Příbuzné si nevybíráme, nedávno jsem měl premiéru filmu Vy nám taky, šéfe a zanedlouho jde do kin nová česká pohádka Peklo s princeznou a na konci ledna začínám zkoušet novou hru v DNV. A občas ještě se svou taneční partnerkou ze Stardance, Petrou Kostovčíkovou vystupujeme na plesech či různých firemních večerech. A jinak bych rád alespoň na pár dní někam na hory. Co Vánoce nebo nový rok? Nějaký zaběhaný rituál v rodině, na který se těšíte? Tak to mě tak nějak nechává už úplně chladným. Ani na žádné rituály si nepotrpím a ani na ně nemám čas. Snad jen Štědrý večer bude s kaprem a bramborovým salátem. A do nového roku přeji sobě i všem hodně zdraví a štěstí -Vašek Vydra. Marcela Prošková Foto: archiv VV 7. St Čt CAVEMAN HŘÍŠNÍ LIDÉ MĚSTA PRAŽSKÉHO PĚNIČKA A PARAPLÍČKO 10. So TOBOGAN Český rozhlas 12. Po CAVEMAN 14. St CAVEMAN 16. Pá LEDEN 2009 Divadlo U Hasičů Římská 45, Praha 2, tel/fax: , , pokladna: po-pá a , so: , VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM KDYŽ TEČE VODA 17. So TOBOGAN Český rozhlas CAVEMAN 19. Po KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA 20. Út CO V DETEKTIVCE NEBYLO 21. St CAVEMAN 22. Čt PUDL A MAGNOLIE aneb ANI PO KOLE- NOU SE KE MNĚ NEVRACEJ 23. Pá SMÍŠENÉ /PO/CITY 24. So TOBOGAN Český rozhlas ANGELO KELLY - koncert 26. Po VSTUPTE 27. Út CAVEMAN 28. St ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY 29. Čt = 3 CAVEMAN 31. So TOBOGAN Český rozhlas CAVEMAN ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Předprodej na měsíc ÚNOR ledna

20 20

Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem:

Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 22/2012 Vyšlo 17.12.2012 Obsah Předvánoční posílení tramvají a autobusů PID... 1 Vánoční a novoroční provoz PID 2012... 1 Zřízení druhé zastávky Strašnická pro linku 196... 3

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Návrh koncepce železnič ní dopravy v Praze a okolí. Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - oktáva

Návrh koncepce železnič ní dopravy v Praze a okolí. Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - oktáva Návrh koncepce železnič ní dopravy v Praze a okolí Jakub Kutílek krutas57 @ gmail.com youtube.com/krutas57 Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - oktáva Proč zrovna vlak? v Praze je přes 100 km tratí

Více

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH Tramvajová doprava prožívá v západní Evropě svou renesanci. V německých městech starších i novějších spolkových zemí (bývalá NDR) jsou

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí Ing. Jiří Prokel Konference Czech Raildays 2013 18.6.2013 Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy říjen 2010 Bc. Marek Binko Bc. Marek Binko: Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Kapacita žst. Praha hlavní

Více

trvání automobilovou (dny) od - do železniční provoz tramvaj

trvání automobilovou (dny) od - do železniční provoz tramvaj Přípravné práce Uzel Plzeň, 2. stavba: časový harmonogram činností Mikulášská, první rok stavby termín doprovodná činnost železniční provoz tramvaj trolejbus chodce Přeložka NTL plynu v Mikulášské ulici

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ V době od 10.9.2009 do 10.12.2009 probíhají hlavní stavební práce spojené s Elektrizací trati Lysá nad Labem - Milovice Od 20.8.2009

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Velikonoční prázdninový a sváteční provoz PID 2013

Velikonoční prázdninový a sváteční provoz PID 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 08/2014 Vyšlo 14. 4. 2014 Obsah Velikonoční prázdninový a sváteční provoz PID 2013... 1 Velikonoční výluka metra A... 1 Velikonoční vlaková výluka na linkách S1 a S7... 2 50

Více

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation 19.06.2013 Jednopodlažní soupravy RegioPanter výroba, zkoušky a provoz SKUPINA ŠKODA TRANSPORTATION TRANSPORTATION GROUP ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ŠKODA

Více

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Integrovaná doprava mobilita měst i regionů Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie SŽDC 22. 11. 2013 Železniční uzel Praha 2 Železniční uzel Praha délka

Více

Základní přehled intervalů jednotlivých linek:

Základní přehled intervalů jednotlivých linek: Změny systému městské hromadné dopravy od 9. prosince 2012 - podrobné informace DOPRAVNÍ PODNIK měst u a Litvínova, a.s., připravuje optimalizaci městské hromadné dopravy. Veškeré změny vstoupí v platnost

Více

KONCEPCE PRAŽSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY

KONCEPCE PRAŽSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY KONCEPCE PRAŽSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY Ing. Filip Drápal ROPID, Praha 1. REGIONÁLNÍ PLÁN PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY: ŽELEZNICE JAKO PÁTEŘ Dopravní opatření v oblasti železniční dopravy pro období jízdního

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražsk ského metra - Nově koncipovaný moderní systém lehkého kolejového metra - Plně automatizovaný provoz bez řidiče - Zabezpečení nástupišť oddělovací stěnou od kolejiště - Vrchní odběr trakční

Více

# Závěry / Témata / Úkoly

# Závěry / Témata / Úkoly Organizace ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Datum jednání 5.1.2017 v 9.30 11.30 Místo jednání: Konviktská 292/20, 110 00 Praha 1-Staré Město, č.dv. 501 Důvod / téma jednání: Fakulta dopravní: Téma jednání:

Více

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA SDRUŽENÍ: METROPROJEKT Praha a.s. 16.2.2017 PŘEHLEDNÁ SITUACE HLAVNÍ PŘÍNOSY A PRINCIPY NÁVRHU HLAVNÍ PŘÍNOSY A

Více

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE METRO NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE Soupravy metra ze Škody Transportation zajišťují flexibilní a efektivní řešení dopravy

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY

Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY 1. Pojmy a definice Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY Zastávka předepsaným způsobem označené a vybavené místo, určené k nástupu, výstupu nebo přestupu cestujících. Třídění zastávek se provádí

Více

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy Odbor komunikace tiskové oddělení Ondřej Kubala, T: 972 232 299, M: 724 977 822, e-mail: kubala@cd.cz Brno, 12. února 2008 Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Více

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 Obsah Tramvajová výluka v Modřanech... 1 Evropský týden mobility Den Eska... 1 Program Dne Eska v pondělí 21.9.2009... 2 Evropský týden mobility... 3

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Tématem této práce je osobní železniční doprava mezi hlavním městem České republiky Prahou (1 200 000 obyvatel) a hlavním městem spolkové země

Více

Praha - Beroun, nové železniční spojení

Praha - Beroun, nové železniční spojení Praha - Beroun, nové železniční spojení Ing. Miroslav Krsek, SUDOP PRAHA a.s. Stavba "Praha - Beroun, nové železniční spojení" je dopravní stavbou železniční infrastruktury a naplňuje vládní rozhodnutí

Více

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov I/43 x II/377 Okružní křižovatka I/43, směr Svitavy okružní křižovatka II/377, směr Tišnov II/377, směr Rájec-Jestřebí Černá Hora I/43, směr Brno 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

Drobné úpravy v nočních linkách od 17. 10. 2015

Drobné úpravy v nočních linkách od 17. 10. 2015 Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 19 / 2015 Vyšlo 19. 10. 2015 Drobné úpravy v nočních linkách od 17. 10. 2015... 1 Železniční výluka na Posázavském pacifiku od 18. 10. 2015... 1 Podzimní prázdninový provoz

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC.

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. DOLEŽEL KRAJ: PARDUBICKÝ INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ NÁZEV AKCE: STUDIE OKRES: PARDUBICE SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ

Více

CÍL zvýšení plynulosti provozu

CÍL zvýšení plynulosti provozu CÍL zvýšení plynulosti provozu Evropská a tím zvýšení cestovní rychlosti zkrácení jízdních dob zlepšení pravidelnosti zvýšení pohodlí pro cestující snížení vypravení vozidel úspora energie Plzeňská, jaro

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Vánoční a novoroční provoz PID. Číslo 23 / 2016 Vyšlo Obsah. 24. prosince 2016 (sobota)

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Vánoční a novoroční provoz PID. Číslo 23 / 2016 Vyšlo Obsah. 24. prosince 2016 (sobota) Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 23 / 2016 Vyšlo 15. 12. 2016 Vánoční a novoroční provoz PID... 1 3. ledna 2017 vyjedou poprvé autobusy PID do Roudnice nad Labem... 3 Další trvalé změny PID od 3. 1. 2017...

Více

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Článek Technické požadavky Vozidla určená k plnění zakázky musí splňovat alespoň následující požadavky: Vozidlo musí být ke dni zahájení provozu

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna. Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna. Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Současný stav Kladno je největší město Středočeského kraje a do Prahy z něj směřuje vůbec nejvíce

Více

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Pražská integrovaná doprava Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro,

Více

Infrastruktura kolejové dopravy

Infrastruktura kolejové dopravy Infrastruktura kolejové dopravy L u k á š T ý f a ČVUT v Praze Fakulta dopravní Téma č. 7 Anotace: základní terminologie zabezpečení žel. přejezdů umístění žel. přejezdů přejezdové konstrukce úrovňové

Více

CÍL zvýšení plynulosti provozu

CÍL zvýšení plynulosti provozu CÍL zvýšení plynulosti provozu Evropská a tím zvýšení cestovní rychlosti zkrácení jízdních dob zlepšení pravidelnosti zvýšení pohodlí pro cestující snížení vypravení vozidel úspora energie Plzeňská, jaro

Více

Území IDP je od dubna 2012 rozděleno do 29 tarifních zón - zóna 001 Plzeň a 28 vnějších zón ( ), které zahrnují 212 obcí.

Území IDP je od dubna 2012 rozděleno do 29 tarifních zón - zóna 001 Plzeň a 28 vnějších zón ( ), které zahrnují 212 obcí. 3. VEŘEJNÁ DOPRAVA Základní charakteristiky veřejné dopravy Dopravní obslužnost v Plzni a jejím okolí je zajišťována Integrovanou dopravou Plzeňska (IDP). Systém byl spuštěn roku 2002 v oblasti asi do

Více

Cyklistická doprava v Praze v roce 2006 únor 2007

Cyklistická doprava v Praze v roce 2006 únor 2007 Obsah 1 Rozpočet na rok 2006... 2 1.1 Rozvoj... 2 1.2 Údržba... 2 2 Smrt Jana Bouchala... 2 3 Zadávací karty... 2 4 GIS (geografický informační systém)... 2 5 Rozšíření přepravy kol v metru... 2 6 Rohanský

Více

NÁVRHY ÚPRAV UZLŮ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII.

NÁVRHY ÚPRAV UZLŮ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. NÁVRHY ÚPRAV UZLŮ NÁVRHY ÚPRAV UZLŮ Návrhy úprav uzlů jako konkrétní aplikace navržené metodiky rekonstrukce uzlů VHD jsou zpracovány formou katalogových listů pro každou lokalitu: I. II. III. IV. V. VI.

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Popis stávajícího stavu traťového úseku Praha-Krč Vrané nad Vltavou. Semestrální práce

Popis stávajícího stavu traťového úseku Praha-Krč Vrané nad Vltavou. Semestrální práce Popis stávajícího stavu traťového úseku Praha-Krč Vrané nad Vltavou Semestrální práce Umístění trati Součást tratě 210 Praha-Vršovice Vrané nad Vltavou Čerčany/Dobříš V žst. Praha-Vršovice napojeno na

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

Průvodní zpráva. Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek

Průvodní zpráva. Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek ČVUT V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ, ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ (K612) Průvodní zpráva Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek Michal Bahenský, Martin Barchánek, Vladimír

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

Příměstská železnice v pražské aglomeraci

Příměstská železnice v pražské aglomeraci Příměstská železnice v pražské aglomeraci foto www.trainweb.cz Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD, a.s., pro osobní dopravu Základní koncepce rozvoje pražské příměstské a městské železnice:

Více

Modernizace trati Praha Kladno s připojením na letiště Ruzyně, I. etapa

Modernizace trati Praha Kladno s připojením na letiště Ruzyně, I. etapa Modernizace trati Praha Kladno s připojením na letiště Ruzyně, I. etapa Vypracování přípravné dokumentace je financováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T v rámci finanční pomoci společenství pro rozvoj

Více

Analýza současného stavu tratě Praha Beroun přes Rudnou u Prahy

Analýza současného stavu tratě Praha Beroun přes Rudnou u Prahy ČVUT V PRAZE Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů K612 Analýza současného stavu tratě Praha Beroun přes Rudnou u Prahy Projekt Železniční síť České republiky a Evropy Vypracovali: Filip Štajner 3

Více

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření PŘÍLOHA Č. P4-02-03 DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření rychlé spojení Liberec Turnov Železný Brod

Více

2.6. Pražská ulice - úsek Úzká (nám. Republiky) - Sokolská

2.6. Pražská ulice - úsek Úzká (nám. Republiky) - Sokolská 2.6. Pražská ulice - úsek Úzká (nám. Republiky) - Sokolská 2.6.1. Stávající stav Úsek komunikace ilustruje následující letecký snímek (zdroj: mapy.cz) se zakreslením příčných profilů s označením 6.1. až

Více

Vysokorychlostní trať Wuhan-Guangzhou FILIP HOLENDA 257

Vysokorychlostní trať Wuhan-Guangzhou FILIP HOLENDA 257 Vysokorychlostní trať Wuhan-Guangzhou FILIP HOLENDA 257 Mapa Wuhan Guangzhou Obr 1 [2] Trať se nachází v jižní části koridoru Peking - Guangzhou a je částí z plánovaného 2100 km dlouhého spojení, úsek

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva AUTOBUS A VLAK - KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva Miroslav Vyka // Svaz cestujících ve veřejné dopravě // Prezident 1 MOBILITA OBYVATELSTVA HYBNOST OBYVATEL ROSTE

Více

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Trať 017 Česká Třebová Dzbel - nová objednávka vlaků Dzbel Moravská Třebová v rozsahu 4 páry denně v pracovní dny a 2 páry denně

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 Přehled územních stop Cíle projektu Obsluha Kladna a Středočeského kraje Spojení největšího města kraje s Prahou

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu GŘČD Vývoj železnice v uplynulém období Izolovaný vývoj v jednotlivých státech

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé Jednotky PO Jednotky požární ochrany Systém jednotek požární ochrany Jednotky požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými

Více

UMÍSTĚNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

UMÍSTĚNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.4.101 UMÍSTĚNÍ

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotky PO 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči),

Více

Území IDP je od dubna 2012 rozděleno do 29 tarifních zón - zóna 001 Plzeň a 28 vnějších zón ( ), které zahrnují 212 obcí.

Území IDP je od dubna 2012 rozděleno do 29 tarifních zón - zóna 001 Plzeň a 28 vnějších zón ( ), které zahrnují 212 obcí. 3. VEŘEJNÁ DOPRAVA Základní charakteristiky veřejné dopravy Dopravní obslužnost v Plzni a jejím okolí je zajišťována Integrovanou dopravou Plzeňska (IDP). Systém byl spuštěn roku 2002 v oblasti asi do

Více

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE 1 OBSAH: 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ... 3 2. POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY... 3 3. PŘEHLED

Více

VMO Brno Velký městský okruh Brno Křižovatka Hradecká Tunel Královo Pole Křižovatka Svitavská radiála

VMO Brno Velký městský okruh Brno Křižovatka Hradecká Tunel Královo Pole Křižovatka Svitavská radiála VMO Brno 25. 5. 2012 Velký městský okruh Brno Křižovatka Hradecká Tunel Královo Pole Křižovatka Svitavská radiála 1. Velký městský okruh Brno 2. Dopravní význam VMO Brno 3. VMO Brno plánovaný stav v roce

Více

Zelená a čistá Ostrava 2025

Zelená a čistá Ostrava 2025 Zelená a čistá Ostrava 2025 Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. září 2013 OSTRAVA metropole Moravskoslezského kraje Počet obyvatel k 31.12.2012 : 305 998 Rozloha:

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb.

Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb. Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,

Více

Integrace Neratovic a Mělníka

Integrace Neratovic a Mělníka Integrace Neratovic a Mělníka Obsah dnešní prezentace Co se dozvíte? 1 Výhody integrované dopravy 2 Historie integrace Neratovicka na Ládví 3 Stav po 7.4.2015 dokončení integrace Neratovicka a Mělnicka

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 7. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 7. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 7 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických

Více

Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I Postup č Dle stavebních postupů Zahájení stavby 096 dny 4 096 dny 4 0 dny 79 dny 04 4-0 5-0a přpr práce, opěry, kabelová lávka, kabelovod, základy TS 79

Více

Obsah. Redakční sloupek

Obsah. Redakční sloupek Ročník:1 Číslo:3 1 Obsah 3. Něco z historie tratí a lokomotiv 4. Historické dny tramvají v Pražské MHD 5. Zajímavosti z metra 6. Historie železnice v Českých zemích 8. Foto čísla, sběratelská karta Redakční

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007

Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007 Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007 Od 17. května do 23. září 2007 budou v úseku Říčany Uhříněves a na nádraží v Říčanech probíhat dlouhodobé nepřetržité výluky kolejí. V této souvislosti

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

Mikulášský Čertohráček opět vyjede 5. a 6. prosince 2015

Mikulášský Čertohráček opět vyjede 5. a 6. prosince 2015 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 22 / 2015 Vyšlo 01. 12. 2015 Obsah Mikulášský Čertohráček opět vyjede 5. a 6. prosince 2015... 1 Předvánoční posílení MHD... 2 Nová midibusová linka 159 propojí Čakovice a Kbely...

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 29.10.2015 Věc: Modernizace tramvajové tratě Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí Předkládá: Zpracoval:

Více

Výluky na období 11.05.2015-17.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 11.05.2015-17.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Kaznějov Výluky na období 11.05.2015-17.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Typ: dlouhodobá - výluka trvá nepřetržitě po níže uvedenou dobu Datum konání: 01.05.2015 00:00 hod.

Více

Koncepce dopravy na trati Praha - Vrané n. V. - Čerčany / Dobříš

Koncepce dopravy na trati Praha - Vrané n. V. - Čerčany / Dobříš Koncepce dopravy na trati Praha - Vrané n. V. - Čerčany / Dobříš Smyslem zpracování této malé studie je prověření možností aplikace intervalového jízdního řádu na trati Praha - Vrané n. V. - Čerčany /

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ ČÁST 2: ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI A BEZPEČNOSTI PROVOZU NA LINCE 17

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ ČÁST 2: ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI A BEZPEČNOSTI PROVOZU NA LINCE 17 ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ ČÁST 2: ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI A BEZPEČNOSTI PROVOZU NA LINCE 17 Vypracoval: Ing. Miroslav Grossmann srpen 2008 Opatření 1: úprava SSZ 4.628b Modřanská

Více

Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010

Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010 Obsah Změny v dopravě v oblasti Prahy 6 od 1.10.2010... 1 Posílení tramvajových linek 17 a 25 od 1.10.2010... 1 Novinky ve vlacích PID od 1.10.2010...

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav

Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 05/2009 Vyšlo 12.03.2009 Obsah Tramvajová výluka Vypich Bílá Hora... 1 Tramvajová výluka Hradčanská... 1 Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav... 1 Nová linka 236 spojí

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 521 nákladní

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 521 nákladní Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 521 nákladní pro tratě Praha-Vršovice seř.n. Praha-Radotín (Praha) Praha-Smíchov Beroun Platí od 14. prosince 2008 Schváleno ředitelem

Více