BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE ROK 2013 Zpracoval: únor 2014 Odbor Kanceláře hejtmana, Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský koordinátor prevence kriminality

2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE Bezpečnostní analýza, zpracovaná mimo jiné pro možnost přihlášení se Zlínským krajem, případně obcemi Zlínského kraje do Programu prevence kriminality v roce 2014 vyhlášeného v souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 Ministerstvem vnitra ČR, vychází z aktualizovaných údajů uvedených zejména v analýze kriminality a dále sociálně-demografické analýze a institucionální analýze, jež jsou součástmi zpracované Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta , a údajů v Bezpečnostní analýze Zlínského kraje za rok Pro potřeby zpracované bezpečnostní analýzy, zejména obsažené analýzy kriminality, byly vybrány některé druhy trestné činnosti (dle doporučení odboru prevence kriminality MV ČR uvedeného v již citované strategii). Vzhledem k dostupnosti dat uvolňovaných Policií ČR, Českým statistickým úřadem a dalšími subjekty se jedná o údaje platné k , v některých případech

3 ANALÝZA KRIMINALITY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Analýza kriminality popisuje kriminalitu ve Zlínském kraji za rok 2013, její vývoj v posledních 10 letech (2004 až 2013) a srovnává ji se situací v České republice. Předkládá rozbor některých vybraných druhů trestné činnosti na území kraje a porovnává kriminalitu páchanou na teritoriu jednotlivých okresů a území obvodních oddělení Policie ČR v rámci kraje. KRIMINALITA V ČESKÉ REPUBLICE, KRIMINALITA VE ZLÍNSKÉM KRAJI Celková kriminalita Kriminalita v České republice zaznamenávala od r. 2007, kdy bylo šetřeno celkem trestných činů mírný pokles. Výjimkou byl pouze rok 2011, kdy v meziročním srovnání došlo k nárůstu počtu policií šetřených trestných činů a to o 3 790, v r opět klesla a to pod hodnotu roku V roce 2013 došlo k výraznějšímu nárůstu, o téměř 21 tisíc šetřených deliktů na trestných činů, v meziročním srovnání (s rokem 2012) je to nárůst o 6,8 %. Ve Zlínském kraji má trestná činnost od r (spácháno celkem trestných činů) až do roku 2012 trvale klesající tendenci, a to i bez ohledu na změnu legislativy, která proběhla s účinností k na základě nového trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) a úpravy stávajících trestných činů (vymezeny původním zákonem č. 140/1961 Sb.) a některých, zákonem nově vymezených. Pokles celkové kriminality za roky je o více než trestných činů, což činí přes 19 %. Po uvedeném období je rok 2013 prvním rokem, kdy je opětovně zaznamenán nárůst kriminality. Ve srovnání s ostatními kraji (vyššími územními samosprávními celky VÚSC) se jedná o obdobný jev, avšak procentuální nárůst celkové kriminality není tak výrazný. Vývoj celkové kriminality v ČR a krajích (VÚSC) v letech kraj celková trestná činnost meziroční odchylky v % / / / /13 Česká republika ,8% 1,2% -4,0% 6,8% Praha ,0% 0,1% -2,4% 13,4% Středočeský ,2% -1,5% -5,4% 4,9% Jihočeský ,1% -3,1% -5,5% 7,2% Plzeňský ,2% -0,7% -6,8% 6,9% Karlovarský ,1% 2,2% -6,5% 8,1% Ústecký ,8% 2,9% -9,4% 8,8% Liberecký ,3% -0,7% -4,9% 7,4% Královehradecký ,7% -1,1% -2,0% 0,0% Pardubický ,8% 3,2% -1,8% 1,1% Vysočina ,4% -0,7% -0,8% 2,6% Jihomoravský ,6% 2,1% -1,3% 0,9% Olomoucký ,6% 4,6% 0,1% 2,8% Moravskoslezský ,8% 6,9% -4,4% 5,5% Zlínský ,1% -2,2% -3,7% 3,5% Zdroj: MV ČR 3

4 V pořadí zatíženosti krajů (VÚSC) celkovou kriminalitou přepočtenou na index ( obyvatel) byl Zlínský kraj v roce 2013 obdobně jako v předchozím roce na 14. místě (viz následující tabulka), celkem bylo šetřeno trestných činů, což byl 4. nejnižší počet mezi kraji. Kriminalita ve Zlínském kraji tvoří pouze 2,83 % celkové kriminality v ČR, přičemž tento podíl byl v r ,92 %, v r ,91 % a v roce ,01%, tedy podíl mírně klesá. Sestavení pořadí zatíženosti v krajích v roce 2013 Kraj obyv. (k ) násilná TČ krádeže vloup. krádeže prosté majetk. celkem hosp. TČ celková TČ index celk. TČ pořadí dle indexu celk. TČ Česká republika ,40 Praha ,73 1. Ústecký ,02 2. Moravskoslezský ,36 3. Liberecký ,36 4. Středočeský ,13 5. Karlovarský ,70 6. Jihomoravský ,09 7. Plzeňský ,45 8. Jihočeský ,94 9. Olomoucký , Královéhradecký , Pardubický , Vysočina , Zlínský , Zdroj: MV ČR Počet trestných činů přepočtený na obyvatel Skladba celkové kriminality - Police ČR člení trestné činy do skupin: majetková (krádeže prosté, krádeže vloupáním) násilná a mravnostní (loupežné přepadení, úmyslné ublížení na zdraví, znásilnění, ohrožování mravní výchovy, kuplířství, prostituce) ostatní (výtržnictví, překupnictví, maření výkonu úředního rozhodnutí, sprejerství, výroba jedů) zbývající (padělání a pozměňování peněz, opilství + návyk. látky, zanedbání povinné výživy, nedbalostní dopravní nehody) hospodářská (daňové a úvěrové podvody, zpronevěry) 4

5 Z níže uvedené tabulky je patrné, že procentuální skladba vybrané trestné činnosti páchané na území Zlínského kraje se od republikového průměru liší výrazněji menším zastoupením (podílem) všech majetkových trestných činů a krádeží prostých. Naopak větší podíl trestných činů je u krádeží vloupáním (oproti r se mírně zvýšil), násilné trestné činnosti a hospodářské trestné činnosti. Podíl vybrané kriminality v ZK a ČR v roce 2013 násilná a mrav. kriminalita krádeže vloupáním krádeže prosté majetková celkem hospodářská kriminalita Česká republika 6,39% 19,17% 38,59% 64,34% 9,34% Zlínský 8,91% 20,37% 25,17% 52,21% 11,34% Zdroj: MV ČR Skladba kriminality ve Zlínském kraji porovnání s ČR za rok 2013 (základ, tj. 100 % = celková kriminalita) ČR - počet ČR - % Kraj - počet Kraj - % Odchylka (%) kraj - ČR Celková TČ , ,00 majetková , ,21-12,13 násilná + mravnostní , ,91 2,51 ostatní kriminalita , ,62 0,31 zbývající kriminalita , ,92 7,31 hospodářská , ,34 2,00 Zdroj: MV ČR Skladba celkové trestné činnosti, která je páchaná na území Zlínského kraje, se od celorepublikového průměru odlišuje, jak již bylo výš uvedeno výrazněji nižším podílem majetkové trestné činnosti a naopak mírně vyšším podílem ostatních skupin kriminality, přičemž výrazněji vyšší je zbývající kriminalita, zahrnující trestné činy uvedené na str. 4. Skladba kriminality ve Zlínském kraji - graficky 5

6 Násilná a mravnostní kriminalita Skladba násilné kriminality ve Zlínském kraji porovnání s ČR za rok 2013 ČR - počet ČR - % Kraj - počet Kraj - % Odchylka (%) kraj - ČR Násilná TČ , ,00 - loupeže , ,17-5,67 úmyslné ublížení na zdraví nebezpečné vyhrožování , ,11 10, , ,32 0,85 vydírání , ,16-2,56 porušování domovní svobody , ,48-0,93 ostatní násilné TČ , ,17-5,67 Zdroj: MV ČR Majetková kriminalita Skladba majetkové kriminality ve Zlínském kraji porovnání s ČR za rok 2013 ČR - počet ČR - % Kraj - počet Kraj - % Odchylka (%) kraj - ČR Majetková TČ , ,00 - krádeže vloupáním , ,00 9,21 krádeže prosté , ,21-11,77 ostatní* , ,79 2,57 Zdroj: MV ČR * Zahrnuje TČ podvod, zpronevěru, zatajení cizí věci, poškozování a neoprávněné užívání cizí věci a ostatní majetkové TČ Skladba krádeží prostých ve Zlínském kraji porovnání s ČR za rok 2013 ČR - počet ČR - % Kraj - počet Kraj - % Odchylka (%) kraj - ČR Krádeže prosté celkem , ,00 - kapesní , ,52-5,19 jiné na objektech , ,28-4,28 motorová vozidla dvoustopá , ,31-2,24 věci z aut , ,21-9,40 součástky z aut , ,66-2,91 jízdní kola , ,14 4,43 krádeže v bytech a rodinných domech , ,39 3,31 v jiných objektech , ,31 13,76 ostatní , ,19 2,54 Zdroj: MV ČR 6

7 Celkem osob Nezletilí (do 14 let) tj. % Mladiství (15-17) tj. % Recidivisté tj. % Bezpečnostní analýza Zlínského kraje 2013 Skladba krádeží vloupáním ve Zlínském kraji porovnání s ČR za rok 2013 ČR - počet ČR - % Kraj - počet Kraj - % Odchylka (%) kraj - ČR Krádeže vloupáním celkem , ,00 - do obchodů , ,30 3,75 do restaurací a hostinců , ,29 1,46 do bytů , ,54-2,59 do chat , ,70 0,94 do rodinných domů , ,87 2,17 ostatní , ,30-5,73 Zdroj: MV ČR Ostatní kriminalita TČ výtržnictví a sprejerství ze skupiny ostatní TČ ve Zlínském kraji porovnání s ČR za rok 2013 ČR - počet ČR - % Kraj - počet Kraj - % Odchylka (%) kraj ČR Ostatní TČ celkem , ,00 - výtržnictví , ,88 1,42 sprejerství , ,05 4,53 ostatní , ,07-5,95 Zdroj: MV ČR Struktura pachatelů Stíháno, vyšetřováno osob v roce 2013 ČR Celková TČ , , ,63 násilná , , ,49 mravnostní , , ,89 krádeže vloupáním , , ,31 krádeže prosté , , ,60 ostatní , , ,38 zbývající , , ,65 hospodářská , , ,67 Zdroj: MV ČR 7

8 KRIMINALITA NA ÚROVNI OKRESŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Celková kriminalita Celkový vývoj kriminality ve Zlínském kraji má od r klesající trend, výjimkou je rok 2013, kdy došlo k meziročnímu nárůstu šetřené kriminality (o 3,5 %). I přes uvedený nárůst v r došlo v posledních 5 letech (r ) k poklesu kriminality o 8,4 %. V jednotlivých okresech Zlínského kraje (shoda působnosti územních odborů Policie České republiky s územím okresů) lze v posledních 5 letech i přes nárůst kriminality v r hovořit o klesajícím trendu kriminality (přes různé drobné meziročními výkyvy). Největší míru poklesu v uvedeném období lze zaznamenat na území okresu Uherské Hradiště (-14,9 %), nejmenší na území okresu Vsetín (-2,4 %). Na území okresů Kroměříž a Zlín je to o -9,0 %, resp. -8,3 %. Aktuální meziroční nárůst (srovnání r oproti r. 2012) je dle míry nárůstu následující: Zlín (5,5 %), Vsetín (4,2 %), Kroměříž (1,6 %), Uherské Hradiště (1,3 %). Za některými z nárůstů kriminality, zejména však u majetkové kriminality se může skrývat sériová trestná činnost některých pachatelů (např. vloupání do obytných nebo rekreačních objektů, objektů určených k podnikání), která se následně po jejich zajištění nezřídka snižuje. Celková kriminalita ve ZK a jednotlivých okresech ZK v letech 2004 až Kroměříž Uh. Hradiště Vsetín Zlín ZK CELKEM Zdroj: Policie ČR Vývoj celkové kriminality v okresech ZK v letech

9 Celkem osob Nezletilí (do 14 let) tj. % Rozdíl % k ČR Mladiství (15-17 let) tj. % Rozdíl % k ČR Recidivisté tj. % Rozdíl % k ČR Bezpečnostní analýza Zlínského kraje 2013 Na celkové kriminalitě se ve Zlínském kraji v r podílelo celkem osob (2.298 recidivistů, 41 dětí do 15 let a 114 mladistvých), z toho 556 žen. Mezi dospělými pachateli všech trestných činů převažují nejčastěji ti, kteří patří do věkové kategorie let a dále let. Na kriminalitě se podílely i amnestované osoby (amnestie ze začátku roku 2013), které spáchaly celkem 307 trestných činů. Podíly jednotlivých skupin pachatelů se Zlínský kraj výrazně neodlišuje od situace v celé České republice (viz tabulka), výjimkou je pouze nižší podíl recidivistů a žen na páchané celkové trestné činnosti. V r zaznamenaný výrazně vyšší podíl kriminality mladistvých se v r neprojevuje. Příčinou podílu trestné činnosti mladistvých byla uváděna skutečnost, že ve Zlínském kraji, konkrétně v okrese Kroměříž (v Bystřici pod Hostýnem, Chvalčově a Střílkách) jsou přítomna výchovná zařízení pro děti a mládež a např. relativně častými útěky se chovanci dopouštěli maření výkonu úředního rozhodnutí, přičemž při útěcích se nezřídka dopouštěli různé, zpravidla majetkové, ale i násilné TČ. Tato trestná činnost uvedených pachatelů pak navyšuje na teritoriu běžně páchanou kriminalitu a navyšuje tak i podíl jednotlivých skupin pachatelů (v tomto případě mladistvých). Mladiství pachatelé činí v okresech 1,5 3,0 procentní podíl (oproti předchozímu roku je to pokles na přibližně polovinu), největší podíl je v Kroměříži (3,0 % - možné důvody jsou již uvedeny výše), nejméně ve Zlíně (1,5 %). Největší podíl trestných činů spáchaných recidivisty byl zaznamenán v okrese Vsetín, kdy více než každý druhý pachatel byl právě recidivistou. Procentuální podíl recidivistů, nezletilých, mladistvých a žen na celkové trestné činnosti v roce 2013 Recidivisté Nezletilí (do 14 let) Mladiství (15-17 let) Ženy Zlínský kraj 47,88 0,85 2,38 11,58 Česká republika 52,63 1,06 2,50 14,22 ROZDÍL - 4,76-0,21-0,12-2,64 Zdroj: Policie ČR Stíháno, vyšetřováno osob v roce 2013 Zlínský kraj (podrobně dle skupin kriminality) Celková TČ ,85-0, ,38-0, ,88-4,76 násilná ,73-0, ,30-2, ,27-5,22 mravnostní ,00-6,07 6 8,96-6, ,87-3,02 kr. vloupáním ,22-0, ,17-0, ,36-7,95 krádeže prosté ,72-0, ,73 1, ,16-0,43 ostatní ,74 0, ,80 1, ,75-2,63 zbývající ,00-0,10 5 0,32 0, ,26 0,61 hospodářská ,44 0,27 4 0,58 0, ,63-6,04 Zdroj: MV ČR 9

10 Majetková kriminalita Nejvýznamnější podíl celkové kriminality - majetková kriminalita (zejména krádeže vloupáním a krádeže prosté, ale také různé formy podvodu nebo poškození cizí věci) zaujímá více jak 50 % veškeré kriminality páchané na teritoriu Zlínského kraje (v r ,2 %, oproti předchozímu roku se mírně zvýšil). Jediný okres, který neměl meziročně vyšší majetkovou kriminalitu, je okres Kroměříž, který vykazuje relativně dlouhodoběji stabilní trend. V okrese Uherské Hradiště lze i při mírném meziročním nárůstu o 2,7 % hovořit stále spíše o klesajícím trendu. Okres Vsetín zaznamenal meziroční nárůst o 4,1 %. V okrese Zlín měl vývoj majetkové kriminality v posledních letech klesající tendenci, tento byl v r zastaven více než 13% meziročním nárůstem. Za některými z meziročních výkyvů lze nalézt jako možnou příčinu např. páchání sériové trestné činnosti. Zajímavým rysem ovlivňujícím skladbu pachatelů majetkové trestné činnosti v kraji je díky hranici se Slovenskou republikou podíl cizích státních příslušníků, kteří do ČR přijíždějí za účelem páchání trestné činnosti a po jejím spáchání území ČR v co nejkratší době opouštějí. Jedná se jak o kvalifikovanou trestnou činnost (např. krádeže vozidel), tak o běžnou kriminalitu (např. krádeže páchané na seniorech nebo krádeže zboží v obchodech). Přes preventivní aktivity je významný počet obětí z řad seniorů (zejména pak žen). V oblasti krádeží dominují kapesní krádeže, krádeže v nákupních střediscích, kancelářích nebo jiných nebytových objektech. Trvalým problémem jsou vloupání do rekreačních a turistických objektů, zejména v mimosezónních měsících. Nově je zajímavý v r výrazný nárůst v oblasti krádeží vloupáním do obytných domů a bytů, eventuálně nebytových prostor. Majetková trestná činnost v letech ve ZK a jednotlivých okresech ZK Kroměříž Uh. Hradiště Vsetín Zlín ZK CELKEM Zdroj: Policie ČR Vývoj majetkové trestné činnosti v okresech ZK v letech

11 Krádeže vloupáním Počet krádeží vloupáním dlouhodoběji (od r. 2010) narůstá, avšak v posledních 2 letech vykazuje významnější nárůst. V rámci celého kraje byl meziroční nárůst v r o 10,7 %, avšak největší nárůst v kraji je zaznamenán na území okresu Zlín, kde došlo meziročně ke zvýšení počtu šetřených krádeží vloupáním dokonce o 31,8 % (o 149 trestných činů). U ostatních okresů to přitom bylo pouze v rozpětí 1,4 3,1 %. Dle objektu zájmu došlo meziročně k nárůstu u vloupání do bytů o 73,5 % (o 36 trestných činů více), u rodinných domů o 65,1 % (o 95 trestných činů), obchodů o 37,9 % (o 53 trestných činů). V případě škol, se pak počet vloupání od r dokonce téměř ztrojnásobil (ze 7 na 26). Zvýšená kriminalita je doprovázena i nárůstem spáchané škody. Počet krádeží vloupáním v letech ve ZK a jednotlivých okresech ZK Kroměříž Uh. Hradiště Vsetín Zlín ZK CELKEM Zdroj: Policie ČR Vývoj počtu krádeží vloupáním v okresech ZK v letech

12 Krádeže prosté Krádeže prosté v rámci celého kraje zaznamenávají dlouhodobě trvalý pokles, výjimkou je rok 2013, kdy došlo k meziročnímu nárůstu v kraji, avšak jen o 2,7 %. I přesto např. v okresech Kroměříž a Uherské Hradiště došlo k meziročnímu poklesu (o 5,3 %, resp. 2,1 %). Na celkovém zvýšení krádeží prostých se v kraji nejvíce podílely krádeže spáchané a šetřené na území okresu Vsetín, kde byl meziroční nárůst o 11,6 %. Přes uvedené údaje lze zaznamenat ve Zlínském kraji v posledních 10 letech významný pokles počtu krádeží prostých, a to o více než 35 %. Počet krádeží prostých v letech ve ZK a jednotlivých okresech ZK Kroměříž Uh. Hradiště Vsetín Zlín ZK CELKEM Zdroj: Policie ČR Vývoj počtu krádeží prostých v okresech ZK v letech Na uvedeném poklesu této trestné činnosti se může podílet řada různých, avšak cílených preventivní aktivit. Např. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje v letech 2009 a 2012 (v r ještě jako Okresní ředitelství Policie ČR Zlín) realizovalo ve městě Zlíně projekt Víš, s kým cestuješ?, zaměřený na kapesní krádeže; dále v letech realizovalo celokrajský projekt Víš, s kým nakupuješ? zaměřený na kapesní krádeže, zejména v obchodních centrech; dále projekt uskutečněný v roce 2012 a 2013 s názvem Víš, kdo je za dveřmi? zaměřený na krádeže na osobách zejména v bytech a domech. 12

13 Násilná a mravnostní kriminalita Vývoj násilné a mravnostní kriminality má do roku 2007 jak v celém kraji, tak v jednotlivých okresech Zlínského kraje až do r obecně klesající tendenci. Od následujícího roku lze hovořit jak v kraji, tak jednotlivých okresech spíše o nárůstu, v případě okresu Zlín pak o strmém nárůstu počtu šetřených trestných činů (ve Zlíně je od r téměř dvojnásobný - nárůst o necelých 94 %). K největšímu meziročnímu nárůstu v kraji šetřených TČ došlo u úmyslných ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování (v obou případech je dlouhodobějšího charakteru - od r. 2010) a dále u pohlavního zneužití. Naopak k dlouhodobějšímu poklesu dochází v případě loupeží. Počet násilných a mravnostních t. č. v letech ve ZK a jednotlivých okresech ZK Kroměříž Uh. Hradiště Vsetín Zlín ZK CELKEM Zdroj: Policie ČR Vývoj násilné a mravnostní kriminality v okresech ZK v letech Řada trestných činů z této skupiny není ze strany obětí z různých důvodů nahlášena (latentnost) a cíleným vyhledáváním ze strany Policie ČR mohou být tyto TČ odhalovány. Příčiny postupného nárůstu šetřené násilné a zejména policií uvedené mravnostní kriminality, např. na okrese Zlín (již od r. 2009) však mohou být s výjimkou uvedené latentnosti složitější. U skokového nárůstu a následného poklesu se např. v r v případě okresu Kroměříž a Vsetín jednalo o 2 pachatele, kteří se dopustili série mravnostních trestných činů. 13

14 Obvodní oddělení Počet obyvatel (údaj k ) Absolutní počet Index* Pořadí Absolutní počet Index* Pořadí Absolutní počet Index* Pořadí Absolutní počet Index* Pořadí Bezpečnostní analýza Zlínského kraje 2013 Zatíženost jednotlivých okresů v kraji dle skupin trestných činů Při přepočtu množství šetřených trestných činů připadajících na obyvatel lze konstatovat, že celkovou kriminalitou nejvíce zatíženým okresem byl v r okres Vsetín, který hodnotou indexu výrazněji převyšuje hodnotu indexu v rámci celého kraje (opakem je okres Uherské Hradiště). Situace v případě okresu Vsetín je dlouhodobějšího charakteru a přetrvává minimálně od r V jednotlivých sledovaných skupinách trestné činnosti dosahuje u násilné a mravnostní kriminality index téměř shodné hodnoty u okresů Kroměříž, Vsetín a Zlín. V oblasti nejčetnější majetkové kriminality krádeží vloupáním a krádeží prostých se výrazně více trestných činů na počet obyvatel stane v okrese Vsetín. I v tomto případě je situace na Vsetínsku obdobně dlouhodobějšího charakteru. Zatíženost jednotlivých územních odborů PČR (okresů) v kraji dle skupin trestných činů v roce 2013 TČ celkem Násilná a mravnostní TČ Krádeže vloupáním Krádeže prosté Kroměříž , , , ,9 4. Uh. Hradiště , , , ,6 3. Vsetín , , , ,5 1. Zlín , , , ,0 2. Zlínský kraj , , , ,4 Zdroj: Policie ČR *Počet trestných činů na obyvatel Pozn.: údaje dle statistik kriminality k (zvýrazněny jsou údaje přesahující hodnotu indexu kraje) 14

15 Zatíženost jednotlivých obvodních oddělení PČR v kraji Pořadí zatíženosti obvodních oddělení ve Zlínském kraji dle indexu celkové TČ v roce 2013 Pořadí Obvodní oddělení Okres Index* Rozdíl index Valašské Meziříčí Vsetín 219,8 0,9 2. Vsetín Vsetín 200,8 21,9 3. Kroměříž Kroměříž 188,4 6,7 4. Otrokovice Zlín 188,1 4,2 5. Zlín Zlín 181,1 19,1 6. Uherské Hradiště Uherské Hradiště 179,5 6,2 7. Rožnov pod Radhoštěm Vsetín 178,4 7,2 8. Napajedla Zlín 174,6 4,9 9. Bystřice pod Hostýnem Kroměříž 161,0-0,6 10. Morkovice Kroměříž 147,7-9,0 11. Vizovice Zlín 146,1-16,9 12. Hulín Kroměříž 140,7 2,3 13. Karolinka Vsetín 131,9-4,9 14. Bojkovice Uherské Hradiště 131,7 9,5 15. Jablůnka Vsetín 126,2 4,9 16. Holešov Kroměříž 120,9 8,7 17. Uherský Brod Uherské Hradiště 120,3-6,4 18. Fryšták Zlín 119,3 27,1 19. Luhačovice Zlín 107,9-8,8 20. Uherský Ostroh Uherské Hradiště 91,4 1,1 21. Slavičín Zlín 89,2 24,7 22. Buchlovice Uherské Hradiště 86,6 4,3 23. Horní Lideč Vsetín 83,9 7,1 24. Valašské Klobouky Zlín 70,3-14,4 *Počet trestných činů na obyvatel 15

16 Obvodní oddělení Okres Počet obyvatel (údaj k ) Absolutní počet Index* Pořadí Absolutní počet Index* Pořadí Absolutní počet Index* Pořadí Absolutní počet Index* Pořadí Bezpečnostní analýza Zlínského kraje 2013 Zatíženost jednotlivých obvodních oddělení PČR v kraji dle skupin trestných činů v roce 2013 TČ celkem Násilná a mravnostní TČ Krádeže vloupáním Krádeže prosté Bojkovice UH , , , ,9 8. Buchlovice UH , , , ,2 20. Bystřice p. H. KM , , , ,0 7. Fryšták ZL , , , ,3 14. Holešov KM , , , ,1 21. Horní Lideč VS , , , ,7 23. Hulín KM , , , ,1 13. Jablůnka VS , , , ,9 19. Karolinka VS , , , ,3 11. Kroměříž KM , , , ,4 9. Luhačovice ZL , , , ,9 15. Morkovice KM , , , ,6 16. Napajedla ZL , , , ,1 10. Otrokovice ZL , , , ,4 4. Rožnov p. R. VS , , , ,5 2. Slavičín ZL , , , ,9 22. Uh. Brod UH , , , ,4 17. Uh. Hradiště UH , , , ,8 5. Uh. Ostroh UH , , , ,3 18. Val. Klobouky Val. Meziříčí ZL , , , ,4 24. VS , , , ,9 1. Vizovice ZL , , , ,7 12. Vsetín VS , , , ,7 3. Zlín ZL , , , ,2 6.. Zlínský kraj , , , ,4 Česká republika , , , ,4 *Počet trestných činů na obyvatel Zdroj: Policie ČR Pozn.: údaje dle statistik kriminality k (zvýrazněny jsou údaje přesahující hodnotu indexu kraje, tučně hodnotu indexu ČR) 16

17 Zatíženost obvodních oddělení PČR ve Zlínském kraji v roce 2013 (dle indexu celkové TČ) Zatíženost obvodních oddělení PČR ve Zlínském kraji v roce 2013 (dle indexu krádeží prostých) 17

18 Zatíženost obvodních oddělení PČR ve Zlínském kraji v roce 2013 (dle indexu krádeží vloupáním) Zatíženost obvodních oddělení PČR ve Zlínském kraji v roce 2013 (dle indexu násilné a mravnostní TČ) 18

19 Domácí násilí V rámci Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy p.o., (do r pod názvem Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, p.o.) bylo v r zřízeno Intervenční centrum (IC), které se věnuje pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Jedná se zejména o pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Od vzniku IC docházelo k postupnému, mírnému poklesu případů vykázání násilné osoby ze společného obydlí (prostřednictvím Policie ČR), počínaje r je však patrný výraznější nárůst. Statistické údaje k domácímu násilí Počty vykázání Počet ohrožených osob v rámci vykázání Počet ohrožených osob nízkoprahový kontakt Celkový počet ohrožených osob evidovaných IC Zdroj: Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. Ve Zlínském kraji bylo v období od do prostřednictvím IC evidováno celkem 541 vykázání násilné osoby ze společného obydlí, přičemž cca 60 % z celkového počtu jich bylo uskutečněno jen v letech V souvislosti s těmito případy bylo domácím násilím bezprostředně ohroženo 679 osob. Ve sledovaném období IC také eviduje řadu nezletilých dětí, které žijí v domácnostech, kde dochází k domácímu násilí. V roce 2013 je v domácnostech na základě vykázání evidováno celkem 84 dětí. Kromě osob ohrožených domácím násilím, které byly IC kontaktovány na základě institutu vykázání, využilo služby intervenčního centra v rámci nízkoprahových kontaktů celkem 1151 osob (postupný nárůst jejich počtu). Od roku 2010 zaznamenaný výrazný nárůst počtu vykázání v kraji byl ovlivněn jak systematickou prací s osobami ohroženými domácím násilím ze strany IC a Policie ČR, tak i intenzivní interdisciplinární spoluprací orgánů a institucí zainteresovaných na pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Dalším faktorem výrazně ovlivňujícím nárůst počtu vykázání v kraji byly a stále jsou odborné, koncepčně zaměřené, specifické vzdělávací aktivity určené pro policisty realizované metodiky KŘP Zlínského kraje a IC Zlín. Lze se domnívat, že se na nárůstu uvedených statistických údajů mohla od r projevit i realizace projektu kraje podpořeného dotací z MVČR zaměřeného na problematiku domácího násilí (projekt Nepřehlížejme domácí násilí ). Pro srovnání došlo v ČR v r celkem k 1361 případům vykázání, přičemž Zlínský kraj s celkem 101 vykázanými osobami byl v přepočtu na počet obyvatel v kraji krajem s 4. nejvyšším počtem vykázaných osob. Intervenční centrum od roku svého založení (2007) každoročně zaznamenává nárůst klientely. Převážnou většinu tvoří ženy, ale jako osoby ohrožené domácím násilím jsou registrováni i muži, a to nejen v partnerském vztahu, ale také v rámci transgeneračního násilí. Zvýšenou pozornost si také zaslouží vzrůstající počet případů domácího násilí v domácnostech, kde žijí nezletilé děti (ve více než polovině případů evidovaných IC), které jsou rovněž viktimizovány. V rámci nízkoprahových kontaktů, obdobně jako u ohrožených osob z případů, kde byl využit institut vykázání, patří k nejpočetnějším věkovým kategoriím 19

20 kategorie let (dále pak let) a mezi ohroženou a násilnou osobou převládá manželský vztah. V roce 2013 bylo nejvíce ohrožených osob při institutu vykázání evidováno ve věkové kategorii let a poté ve věkové kategorii let pokles domácností s nezletilými dětmi a nárůst transgeneračního násilí ve statistice je již na stejné úrovni jako násilí ve vztahu manželském. Domácí násilí ve Zlínském kraji v letech počty vykázaní Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín ZK CELKEM Zdroj: Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, šetří trestné činy, které vykazují znaky domácího násilí. V roce 2013 to bylo celkem 60 TČ (pro srovnání v r TČ). Tyto činy jsou řešeny v rámci své skutkové podstaty pod závažnějším proviněním, konkrétně trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí ( 199), týrání svěřené osoby ( 198), násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci ( 352), nebezpečné vyhrožování ( 353), případně nebezpečné pronásledování ( 354). Dalšími trestnými činy vyskytujícími se v souvislosti s domácím násilím mohou být trestný čin vraždy ( 140), zabití ( 141), účasti na sebevraždě ( 144), těžkého ublížení na zdraví ( 145), ublížení na zdraví ( 146), ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky ( 146a), neposkytnutí pomoci ( 150), zbavení osobní svobody ( 170), omezování osobní svobody ( 171), vydírání ( 175), útisku ( 177), znásilnění ( 185), sexuálního nátlaku ( 186), pohlavního zneužití ( 187), případně ohrožování výchovy dítěte ( 201). Domácí násilí může velmi často vykazovat i znaky přestupku. Tyto přestupky jsou řešeny jako přestupky proti občanskému soužití dle 49 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Z formuláře Statistických údajů správních orgánů k řízení o přestupcích za rok 2013 bylo zjištěno, že v rámci Zlínského kraje bylo přestupkovými orgány obcí vyřizováno celkem 1908 přestupků (o 96 více oproti r. 2012), které vykazovaly znaky domácího násilí. Více než 2/3 obětí představovaly ženy. 20