Dobrá volba pro nebezpečné věci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobrá volba pro nebezpečné věci"

Transkript

1 Přestože jsou české silnice a dálnice ještě stále přetíženy dlouhými kolonami nákladních vozů, stoupá zájem o kombinovanou přepravu silnice železnice. Není se čemu divit. Železniční přeprava je ekologická a rozhodně bezpečnější než doprava silniční. Pro přepravu některých nebezpečných věcí se proto kombinovaná doprava jeví jako ideální. Vše musí do sebe ideálně zapadat Kombinovaná doprava klade na silničního dopravce vysoké nároky z hlediska organizace práce a plánování přeprav. Musí totiž skloubit silniční a železniční přepravu, počí- tat s překládkami, v úvahu je třeba vzít také možnost zpoždění vlaku. Vše musí do sebe časově zapadat. Po organizační stránce je to daleko složitější než přímý transport po silnici, kdy bývá přepravou pověřen pouze řidič nákladního vozu. Jak se dívá na vývoj v kombinované dopravě v České republice za minulý rok Vladimír Fišer, jednatel společnosti BOHEMIAKOMBI? Vzhledem k tomu, že počet zásilek přepravených ucelenými vlaky z Lovosic do Duisburgu stoupl letos oproti loňskému prvnímu pololetí o padesát procent, musíme být spokojeni. BOHEMIAKOMBI proto začíná rozšiřovat nabídku a od října letošního roku bude provozovat tý- dně pět ucelených vlaků na trase Lovosice Duisburg (v současné době jezdí každý druhý den). Tato změna by měla oslovit potenciální zákazníky, kterým nevyhovuje odjezd každý druhý den. Při každodenním odjezdu vlaku je totiž plánování přeprav pro silniční dopravce daleko snazší. Přílohu připravil Václav Podstawka SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA Přestože jsou české silnice a dálnice ještě stále přetíženy dlouhými kolonami nákladních vozů, stoupá zájem o kombinovanou přepravu silnice železnice. Není se čemu divit. Železniční přeprava je ekologická a rozhodně bezpečnější než doprava silniční. Pro přepravu některých nebezpečných věcí se proto kombinovaná doprava jeví jako ideální. Při přečerpávání může dojít k úkapům Dlouholeté zkušenosti s kombinovanou dopravou má společnost Čechofracht, a to prostřednictvím firmy Spedi Trans Praha a její košické dceřiné společnosti Abex Slovakia. Zaměření Abexu spočívá mj. v zajištění součinnosti přeprav zbo- Kombinovaná doprava: 2 Dobrá volba pro nebezpečné věci I. 22

2 p p ží z Ukrajiny z hlediska přechodu ze širokorozchodných tratí na klasický rozchod. Zpočátku se jednalo o přepravy produktů petrochemického průmyslu a stavebních materiálů. Nyní se v hraničním pásmu prostřednictvím speciální technologie, kterou má Abex k dispozici, překládá také plyn. Zboží je územím Ukrajiny přepravováno v železničních vozech. V Čierné nad Tisou dochází k přečerpání do tankkontejnerů, které jsou následně po silnici transportovány k příjemci. Z důvodu jiného rozchodu kolejí je rovněž přečerpáváno zboží do železničních cisteren. Při přečerpávání pochopitelně hrozí částečná ztráta produktu. Úkapy mají navíc negativní vliv na životní prostředí. Právě proto zavádíme přepravu v nádržkových kontejnerech, což se ukazuje jako velice dobré řešení zejména v případech, kdy příjemce nemá k dispozici vlečku. Nádržkový kontejner však představuje poměrně drahý prostředek, takže jeho použití pro přepravu na Ukrajině by bylo riskantní, tvrdí Ra- dek Holub, místopředseda představenstva společnosti Čechofracht. Radek Holub je přesvědčen, že nebezpečné věci přepravované ve velkých objemech na dlouhé vzdálenosti na železnici patří. V tomto směru má kombinovaná doprava velkou budoucnost. Přepravy však může komplikovat stáří některých železničních cisternových vozů, což se někdy odráží na kvalitě jejich technického vybavení. Mohl bych každý rok uvést několik případů, kdy jsme posílali autocisterny k přečerpávání z železničních cisteren z důvodu úkapů či úniků nebezpečných látek způsobených netěsnícími přírubami či ventily. Náklad pak musel být přepraven po silnici, vzpomíná Radek Holub a poukazuje na další přednost tankkontejnerů, které mohou zčásti sloužit ke krátkodobému skladování. Zákazník tak může snadno překlenout Předností železniční dopravy je zejména bezpečnost a ekologie. období, kdy má tanky plné a momentálně nemá kde skladovat. Problém však představuje pohyb kontejnerů po celé Evropě, přičemž je vlastník nemá často pod okamžitou kontrolou, ať už jsou přepravovány po železnici, silnici, po moři nebo se nacházejí na různých překladištích. Velká vzdálenost zvyšuje význam železnice Významným operátorem zajišťujícím kombinovanou dopravu silnice železnice je firma ERS Railways, kterou v roce 1994 založily rejdařské společnosti Maersk, Sealand, P&O a Nedlloyd pod původním jménem INZERCE SPECIÁLNÍ PŘEDPLATNÉ: za 399 Kč Časopis o problematice nebezpečných věcí Podzim 2008 (3 čísla) + kompletní ročník 2009 (6 čísel) Více informací na Předplatné můžete objednat na 23

3 NEBEZPEČNÝ NÁKLAD NA SILNICI Zákazníci už chápou, že kombinovaná přeprava má smysl Dne 21. července uspořádala společnost BO- HEMIAKOMBI akci, na které byla předvedena praktická ukázka překládky meganávěsu na železniční podvozek. Byl to první meganávěs s ložným prostorem zhruba 100 m 3, jehož překládka v Lovosicích nebyla pouze ukázková. Po umístění na speciální železniční vůz T 3000 byl meganávěs se zbožím po železnici přepraven do německého Duisburgu. Je to výsledek snahy rozšířit tento způsob přepravy a získat pro něj české silniční dopravce, vysvětluje Vladimír Fišer, jednatel společnosti BOHEMIAKOMBI. Vývozce zboží však měl podmínku. Chtěl na vlastní oči vidět, jak tento typ přepravy funguje v praxi. Proto došlo k předvedení celého přepravního řetězce od nakládky u zákazníka až po vykládku u příjemce. Jaké jsou výhody meganávěsu oproti běžnému kontejneru? Výhodou sedlového návěsu je možnost jeho odpojení od nákladního vozu a přeložení na železniční vůz. Po ukončení přepravy po železnici je pak opět připojen k tahači a po silnici přepraven k příjemci. Zásadní rozdíl však vidím v ložné výšce meganávěsu. Klasický kontejner má ložnou výšku 2,60 m, resp. 2,90 m, což je pro některé zákazníky nedostačující. Přibývá zákazníků, kteří požadují vnitřní ložnou výšku dosahující 3 m, což splňují pouze meganávěsy se sníženou podlahou. Zatímco běžný návěs má objem 80 m 3, objem meganávěsu dosahuje 100 cm 3, takže se do něj vejde více zboží. Jaký zájem o kombinovanou přepravu v meganávěsech předpokládáte? V případě stávajícího zákazníka by se mělo jednat o přepravy několika sedlových návěsů na každém vlaku. Důležité bude, jaký zájem se nám podaří vzbudit u dalších klientů. V případě vlaku Lovosice Duisburg se nám oproti loňskému prvnímu pololetí letos podařilo navýšit počet přeprav o padesát procent. Proto jsem přesvědčen, že bude přibývat také zákazníků požadujících přepravu v meganávěsech. Jak si vysvětlujete tak výrazný nárůst přeprav oproti loňskému roku? Podle mého názoru o tom rozhodly dva důležité faktory. První z nich představuje stále vyšší cena nafty, která silničním dopravcům zvyšuje náklady na přepravu. Druhým faktorem jsou ceny, které naše společnost nabízí v eurech. Český zákazník sice platí v korunách, ale přepravy jsou vzhledem k sílící koruně stále levnější. European Rail Shuttle se záměrem přepravovat kontejnery po železnici z evropských námořních přístavů do evropského vnitrozemí. V roce 2003 byla založena pobočka v Mělníku. Vlaky z Mělníka směřují do přístavů Rotterdam a Bremerhaven. Do každé z těchto destinací jezdí z Mělníka až deset párů vlaků týdně. Jedná se o tzv. shuttle vlaky provozované podle pevného jízdního řádu. Dále společnost provozuje dvakrát až třikrát týdně návazné vlaky z Mělníka do Bratislavy a dvakrát týdně z Mělníka do Budapešti. Vlakem přepravujeme všechny druhy ISO kontejnerů, včetně cisternových a speciálních, které mají standardní manipulační prvky v horní části kontejneru. Terminál v Mělníku totiž není vybaven překládací technikou s kleštinami, vysvětluje Jaroslav Tyle, manager operations CZ, podle jehož názoru je přeprava vlakem do přístavu jednoznačně nejlepším řešením, zejména pokud se jedná o chemické výrobky nebo o produkty těžkého průmyslu. Na evropských silnicích zvyšuje náklady mýtné, a navíc existují omezení přeprav z hlediska hmotnosti. Obecně lze říci, že se zvyšující se vzdáleností přepravy nabývá železnice na významu. I překladiště jsou vybavena vanami proti úkapům. Železniční doprava navíc zohledňuje ekologické požadavky a rozhodně nabízí vyšší bezpečnost než doprava silniční, kde hrozí, zvláště u nebezpečných věcí, daleko vyšší rizika. ERS Railways přepravuje na vlacích kontejnery s nebezpečnými věcmi všech tříd vyjma třídy 1 a 7. Kombinovaná doprava sice nemůže konkurovat při závozech just in time, ale na druhou stranu pro ni nejsou překážkou nepříznivé povětrnostní podmínky, zdůrazňuje Jaroslav Tyle. Jako důkaz rostoucího významu přepravy po železnici na závěr zmiňuje zavedení revolučního projektu přímého kontejnerového vlaku mezi Čínou a Českou republikou po Transsibiřské magistrále. V současné době probíhá zkušební provoz v četnosti jednoho páru vlaku měsíčně, přičemž celá kapacita vlaku ve směru Čína Mělník je plně využita pro významného výrobce elektroniky. Pro nevytížený opačný směr hledá ERS Railways potenciální přepravy ať již na celou trasu nebo její část např. v relaci Česká republika Rusko. Stát kombinovanou dopravu podporuje málo, tvrdí odborníci Dopravci a operátoři, kteří se v České republice snaží přenést část silničních přeprav na železnici v rámci kombinované dopravy, to rozhodně nemají snadné. Podpora kombinované dopravy ze strany státních orgánů, jež by měly mít zájem na tom, aby po českých silnicích a dálnicích jezdilo méně nákladních vozů, je podle jejich názoru ve srovnání s vyspělými evropskými zeměmi mizivá. Podpora kombinované dopravy silnice - železnice zůstává pouze v oblasti proklamací, tvrdí Josef 24 III.

4 BOHEMIA EXPRESS SPECIÁLNÍ SERVIS PRO SILNIČNÍ DOPRAVCE A SPEDITÉRY» Rychlé a spolehlivé přepravy po železnici mezi ČR a 36 terminály kombinované dopravy v devíti evropských zemích» 14 pravidelných vlaků týdně tvoří další článek dynamicky se rozvíjející sítě linek kombinované dopravy silnice/železnice evropského významu INFORMAČNÍ SERVIS PŘES INTERNET: o jízdních řádech na: průběžné sledování zásilek na: Z LOVOSIC nebo PŘEROVA do: Německa: Duisburg Hafen, Ludwigshafen, Hamburg Billwerder, Rostock, Kiel,Lübeck Belgie: Antverpen, Zeebrugge Dánska: Taulov, Hoje Taastrup Holandska: Rotterdam Švédska: Trelleborg, Stockholm, Gävle, Göteborg, Hallsberg, Sundsvall Norska: Oslo Francie: Lyon, Bayonne Itálie: Terst Švýcarska: Basel Španělsko Portugalsko Kombinovaná doprava silnice - železnice člen UIRR - Mezinárodní unie společností kombinované dopravy silnice - železnice Opletalova 6, , Praha 1 tel.: (+420) , fax: (+420) internet: 25

5 Melzer, jednatel společnosti M+L Logistik, a zdůrazňuje, že investice ze strany státu v posledních letech směřovaly především do železničních koridorů, nepatrné procento pak do dep. Rozhodně se nedá mluvit o systematické podpoře celku, protože kombinovaná doprava zahrnuje rovněž přepravu zboží po silnici. Ta je však bez jakékoli podpory. Zmínit je možné pouze zanedbatelnou úlevu na silniční dani. V ČR přitom stoupá zájem o tzv. nedoprovázenou kombinovanou dopravu kontinentální, kterou u nás v rámci ucelených vlaků provozuje společnost BOHEMIAKOMBI. Naše konkurence v západní Evropě má možnost čerpat dotace na potřebnou techniku, což v České republice bohužel není možné. Vláda ČR i Ministerstvo dopravy ČR se k této problematice nestaví příliš vstřícně. Česká kombinovaná doprava je díky tomu v nevýhodné pozici a není konkurenceschopná, zdůrazňuje Josef Melzer. Sesterskou společností firmy M+L Logistik je UPLINE CZ, která zajišťuje kombinovanou přepravu ve všech typech kontejnerů a nástaveb, poskytuje konzultace a poradenství například v logistice, v oblasti celní problematiky, plánování intermodálních terminálů/dep a jejich případný provoz včetně zajištění manipulační techniky. Habr, managing director společnosti UPLINE CZ. Plány, programy a podprogramy. Realizace však až na výjimky chybí. Jak se na problematiku kombinované dopravy silnice železnice dívají zástupci Ministerstva dopravy ČR? Tiskový mluvčí Karel Hanzelka uvádí: Podmínkou pro širší uplatnění přepravy nákladů v systému kombinované dopravy je mj. její konkurenceschopnost vůči silniční dopravě a kooperace mezi jednotlivými druhy dopravy, což je v souladu s dopravní politikou ČR i EU. Dosažení tohoto cíle vyžaduje určitou podporu státu. Jaké úrovně tedy současná podpora státu dosahuje? Zástupci ministerstva dopravy poukazují např. na podprogram Opatření 2.2 Operační program infrastruktura pro období , který byl určen k podpoře výstavby, přestavby a rozšíření překladišť a k podpoře investic sloužících k zabezpečení základních funkcí ve veřejných překladištích. Podpora byla realizována prostřednictvím státního rozpočtu ČR a Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Program měl omezenou časovou a místní působnost, neboť jej nebylo možné využít pro záměry na území Prahy, přičemž právě Praha je rozhodující cílovou a zdrojovou oblastí Nákladní vlak šetří nejen náklady Unikátní nákladní vlak Orange Combi Cargo provozuje společnost Gebrüder Weiss mezi Vídní a Bludenzem a zpět se zastávkou v tyrolském Hallu. Toto řešení má tři vítěze: naše zákazníky, životní prostředí a inovativnost, říká Walter Konzett, produktový manažer pro pozemní dopravu společnosti Gebrüder Weiss. Orange Combi Cargo může ročně zajistit přesun jízd ze silnice na železnici a tím ušetřit 2,5 milionu litrů motorové nafty. Inovativní model spolupráce přináší ještě efektivnější řešení dopravy, a to za příznivou cenu. Gebrüder Weiss může navíc garantovat příznivé a stabilní sazby za přepravu a ceny kalkuluje nezávisle na zvyšujících se silničních poplatcích a cenách paliv. Další podprogram, Výstavba nových, rozšíření a modernizace stávajících překladišť, je přednostně určen k podpoře záměrů na území hlavního města Prahy. Na tento podprogram však nebyly v letech 2006 až 2008 vyčleněny žádné finanční prostředky, takže zatím nebyl aktivován. Žádné peníze ze strany státu zatím nebyly vyčleněny ani na podprogram Inovační technologie v zaváděcí fázi nových linek kombinované dopravy. Ten by měl být určen na pořízení přepravních jednotek, překládacích mechanismů a inovačních systémů zpracovávání informací a také na pořízení speciálních železničních vozů a plavidel Manipulaci na překladištích Tankkontejnery v Lovosicích určených pouze pro kombizajišťuje speciální technika. čekají na přepravu. novanou dopravu. Právě tato podpora provozovatele kombinovakombinované dopravy, míní Karel V současné době spolupracujeme né dopravy zajímá nejvíce. UplatněHanzelka a dodává, že vzhledem ke s rejdaři a logistickými operátory, ní tohoto podprogramu se předpokrátkému času na přípravu (ovlivpro které zajišťujeme silniční překládá v období něno notifikací) byly z podprograpravu jejich kontejnerů a výměnministerstvo dopravy uvádí, že o mu podpořeny pouze dva projekty ných nástaveb. Naším cílem je podpoře kombinované dopravy se a to Kontejnerový veřejný terminál převést část silničních přeprav na uvažuje i v prioritě 6 Operačního ČD v žst. Lovosice při průmyslovém železnici. Zákazníkům předkládáprogramu doprava. Do této priority logistickém centru Lovosice a Doplme koncept přechodu některých je začleněn také program Podpora nění překládacích mechanismů pro silničních přeprav na nedoprovázerevitalizace železničních vleček, ktekombinovanou dopravu v přístavu nou kombinovanou dopravu silnice rý byl otevřen v dubnu Cílem Ústí nad Labem. železnice, vysvětluje František V. 26

6 programu je napomáhání hospotechniky, kterou v zahraničí podářskému rozvoji nejvíce znevýhodužívá jiná firma než majitel. něných regionů prostřednictvím Existují zde otázky odpovědnosti investic a tvorby pracovních míst z pohledu povinného ručení nebo udržitelným způsobem. Tento pronapř. odpovědnosti po majetkové gram má být realizován v období stránce, kabotáž atd.) Technická připravenost a vybavedle zmíněných investičních provenost pro kombinovanou dopragramů je připraven i Program provozvu (týká se zejména nabídky terní podpory zaváděcí fáze nových linek minálů/dep a servisu služeb). kombinované dopravy pro období - Nedostatek financí, nefunguje , který je určený ke zmírsystém podpory ve srovnání se zanění hospodářského rizika operátora hraničím. linky, souvisejícího s uplatňováním - Malá důvěra firem v kombinovanové služby na přepravním trhu. Podnou dopravu (silnice - železnice). pora je časově omezena, může být Jsou zvyklé na přepravy po silnici. poskytována nejdéle tři roky od data Železnici z nějakého důvodu nevěří. zahájení provozu. V prvních dvou případech drží Na provozní podporu multimodální klíč v rukou vláda ČR, ale ta během dopravy (včetně KD) je INZERCE zaměřen i evropský program Marco Polo. Hlavním cílem je převést část stále rostoucích objemů mezinárodní dopravy ze silnice na železnici, vnitrozemské vodní cesty a na námořní pobřežní plavbu. Přesné podmínky určuje vždy zveřejněná výzva na příslušný rok. Vyhodnocení podaných návrhů akcí (projektů) provádí přímo Evropská komise. Pokud jste dočetli až sem, pak musíte dát za pravdu Josefu Melzerovi z M+L Logistik, který v tomto článku tvrdí, že podpora ze strany státu je nedostatečná a pohybuje se pouze v oblasti proklamací. posledních deseti let podle mého názoru neudělala skoro nic. Pokud železniční operátor může dostat dotaci na pořízení vagonu, proč nemá nárok na dotaci silniční dopravce, aby si mohl pořídit speciální návěsy, jak je běžné ve vyspělých evropských státech? ptá se Josef Melzer a upozorňuje, že kombinovaná doprava v ČR mnohdy není chápána jako ucelený balík služeb, ale jako silniční vs. železniční doprava. Aby se celý problém vyřešil a část silničních přeprav se přesunula na železnici, musí silniční a železniční doprava spolu koexistovat a vzájemně se podporovat. Tomu však zatím schází promyšlená síť infrastruktury, která by propojení silnice a železnice umožňovala. Nabízíme přepravu kontejnerových zásilek (všechny ISO typy včetně tankových kontejnerů nestandardních velikostí 23 a 26 ) spolu s následným svozem/rozvozem tahačem na území České republiky, Slovenska a Maďarska. Dále nabízíme kombinovanou přepravu RID zásilek (kromě třídy 1 a 7). Na další spolupráci s vámi se těší tým ERS Railways Česká republika Tel , Chybějí peníze, infrastruktura a také důvěra zákazníků Kombinovanou dopravu silnice železnice v ČR omezuje několik významných faktorů. Zástupci společností M+L Logistik a UPLINE CZ uvádějí čtyři základní limity, s nimiž se potýkají: - Legislativní (V rámci Evropy bohužel není vyřešena problematika např. návěsové VI. 27