Dobrá volba pro nebezpečné věci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobrá volba pro nebezpečné věci"

Transkript

1 Přestože jsou české silnice a dálnice ještě stále přetíženy dlouhými kolonami nákladních vozů, stoupá zájem o kombinovanou přepravu silnice železnice. Není se čemu divit. Železniční přeprava je ekologická a rozhodně bezpečnější než doprava silniční. Pro přepravu některých nebezpečných věcí se proto kombinovaná doprava jeví jako ideální. Vše musí do sebe ideálně zapadat Kombinovaná doprava klade na silničního dopravce vysoké nároky z hlediska organizace práce a plánování přeprav. Musí totiž skloubit silniční a železniční přepravu, počí- tat s překládkami, v úvahu je třeba vzít také možnost zpoždění vlaku. Vše musí do sebe časově zapadat. Po organizační stránce je to daleko složitější než přímý transport po silnici, kdy bývá přepravou pověřen pouze řidič nákladního vozu. Jak se dívá na vývoj v kombinované dopravě v České republice za minulý rok Vladimír Fišer, jednatel společnosti BOHEMIAKOMBI? Vzhledem k tomu, že počet zásilek přepravených ucelenými vlaky z Lovosic do Duisburgu stoupl letos oproti loňskému prvnímu pololetí o padesát procent, musíme být spokojeni. BOHEMIAKOMBI proto začíná rozšiřovat nabídku a od října letošního roku bude provozovat tý- dně pět ucelených vlaků na trase Lovosice Duisburg (v současné době jezdí každý druhý den). Tato změna by měla oslovit potenciální zákazníky, kterým nevyhovuje odjezd každý druhý den. Při každodenním odjezdu vlaku je totiž plánování přeprav pro silniční dopravce daleko snazší. Přílohu připravil Václav Podstawka SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA Přestože jsou české silnice a dálnice ještě stále přetíženy dlouhými kolonami nákladních vozů, stoupá zájem o kombinovanou přepravu silnice železnice. Není se čemu divit. Železniční přeprava je ekologická a rozhodně bezpečnější než doprava silniční. Pro přepravu některých nebezpečných věcí se proto kombinovaná doprava jeví jako ideální. Při přečerpávání může dojít k úkapům Dlouholeté zkušenosti s kombinovanou dopravou má společnost Čechofracht, a to prostřednictvím firmy Spedi Trans Praha a její košické dceřiné společnosti Abex Slovakia. Zaměření Abexu spočívá mj. v zajištění součinnosti přeprav zbo- Kombinovaná doprava: 2 Dobrá volba pro nebezpečné věci I. 22

2 p p ží z Ukrajiny z hlediska přechodu ze širokorozchodných tratí na klasický rozchod. Zpočátku se jednalo o přepravy produktů petrochemického průmyslu a stavebních materiálů. Nyní se v hraničním pásmu prostřednictvím speciální technologie, kterou má Abex k dispozici, překládá také plyn. Zboží je územím Ukrajiny přepravováno v železničních vozech. V Čierné nad Tisou dochází k přečerpání do tankkontejnerů, které jsou následně po silnici transportovány k příjemci. Z důvodu jiného rozchodu kolejí je rovněž přečerpáváno zboží do železničních cisteren. Při přečerpávání pochopitelně hrozí částečná ztráta produktu. Úkapy mají navíc negativní vliv na životní prostředí. Právě proto zavádíme přepravu v nádržkových kontejnerech, což se ukazuje jako velice dobré řešení zejména v případech, kdy příjemce nemá k dispozici vlečku. Nádržkový kontejner však představuje poměrně drahý prostředek, takže jeho použití pro přepravu na Ukrajině by bylo riskantní, tvrdí Ra- dek Holub, místopředseda představenstva společnosti Čechofracht. Radek Holub je přesvědčen, že nebezpečné věci přepravované ve velkých objemech na dlouhé vzdálenosti na železnici patří. V tomto směru má kombinovaná doprava velkou budoucnost. Přepravy však může komplikovat stáří některých železničních cisternových vozů, což se někdy odráží na kvalitě jejich technického vybavení. Mohl bych každý rok uvést několik případů, kdy jsme posílali autocisterny k přečerpávání z železničních cisteren z důvodu úkapů či úniků nebezpečných látek způsobených netěsnícími přírubami či ventily. Náklad pak musel být přepraven po silnici, vzpomíná Radek Holub a poukazuje na další přednost tankkontejnerů, které mohou zčásti sloužit ke krátkodobému skladování. Zákazník tak může snadno překlenout Předností železniční dopravy je zejména bezpečnost a ekologie. období, kdy má tanky plné a momentálně nemá kde skladovat. Problém však představuje pohyb kontejnerů po celé Evropě, přičemž je vlastník nemá často pod okamžitou kontrolou, ať už jsou přepravovány po železnici, silnici, po moři nebo se nacházejí na různých překladištích. Velká vzdálenost zvyšuje význam železnice Významným operátorem zajišťujícím kombinovanou dopravu silnice železnice je firma ERS Railways, kterou v roce 1994 založily rejdařské společnosti Maersk, Sealand, P&O a Nedlloyd pod původním jménem INZERCE SPECIÁLNÍ PŘEDPLATNÉ: za 399 Kč Časopis o problematice nebezpečných věcí Podzim 2008 (3 čísla) + kompletní ročník 2009 (6 čísel) Více informací na Předplatné můžete objednat na 23

3 NEBEZPEČNÝ NÁKLAD NA SILNICI Zákazníci už chápou, že kombinovaná přeprava má smysl Dne 21. července uspořádala společnost BO- HEMIAKOMBI akci, na které byla předvedena praktická ukázka překládky meganávěsu na železniční podvozek. Byl to první meganávěs s ložným prostorem zhruba 100 m 3, jehož překládka v Lovosicích nebyla pouze ukázková. Po umístění na speciální železniční vůz T 3000 byl meganávěs se zbožím po železnici přepraven do německého Duisburgu. Je to výsledek snahy rozšířit tento způsob přepravy a získat pro něj české silniční dopravce, vysvětluje Vladimír Fišer, jednatel společnosti BOHEMIAKOMBI. Vývozce zboží však měl podmínku. Chtěl na vlastní oči vidět, jak tento typ přepravy funguje v praxi. Proto došlo k předvedení celého přepravního řetězce od nakládky u zákazníka až po vykládku u příjemce. Jaké jsou výhody meganávěsu oproti běžnému kontejneru? Výhodou sedlového návěsu je možnost jeho odpojení od nákladního vozu a přeložení na železniční vůz. Po ukončení přepravy po železnici je pak opět připojen k tahači a po silnici přepraven k příjemci. Zásadní rozdíl však vidím v ložné výšce meganávěsu. Klasický kontejner má ložnou výšku 2,60 m, resp. 2,90 m, což je pro některé zákazníky nedostačující. Přibývá zákazníků, kteří požadují vnitřní ložnou výšku dosahující 3 m, což splňují pouze meganávěsy se sníženou podlahou. Zatímco běžný návěs má objem 80 m 3, objem meganávěsu dosahuje 100 cm 3, takže se do něj vejde více zboží. Jaký zájem o kombinovanou přepravu v meganávěsech předpokládáte? V případě stávajícího zákazníka by se mělo jednat o přepravy několika sedlových návěsů na každém vlaku. Důležité bude, jaký zájem se nám podaří vzbudit u dalších klientů. V případě vlaku Lovosice Duisburg se nám oproti loňskému prvnímu pololetí letos podařilo navýšit počet přeprav o padesát procent. Proto jsem přesvědčen, že bude přibývat také zákazníků požadujících přepravu v meganávěsech. Jak si vysvětlujete tak výrazný nárůst přeprav oproti loňskému roku? Podle mého názoru o tom rozhodly dva důležité faktory. První z nich představuje stále vyšší cena nafty, která silničním dopravcům zvyšuje náklady na přepravu. Druhým faktorem jsou ceny, které naše společnost nabízí v eurech. Český zákazník sice platí v korunách, ale přepravy jsou vzhledem k sílící koruně stále levnější. European Rail Shuttle se záměrem přepravovat kontejnery po železnici z evropských námořních přístavů do evropského vnitrozemí. V roce 2003 byla založena pobočka v Mělníku. Vlaky z Mělníka směřují do přístavů Rotterdam a Bremerhaven. Do každé z těchto destinací jezdí z Mělníka až deset párů vlaků týdně. Jedná se o tzv. shuttle vlaky provozované podle pevného jízdního řádu. Dále společnost provozuje dvakrát až třikrát týdně návazné vlaky z Mělníka do Bratislavy a dvakrát týdně z Mělníka do Budapešti. Vlakem přepravujeme všechny druhy ISO kontejnerů, včetně cisternových a speciálních, které mají standardní manipulační prvky v horní části kontejneru. Terminál v Mělníku totiž není vybaven překládací technikou s kleštinami, vysvětluje Jaroslav Tyle, manager operations CZ, podle jehož názoru je přeprava vlakem do přístavu jednoznačně nejlepším řešením, zejména pokud se jedná o chemické výrobky nebo o produkty těžkého průmyslu. Na evropských silnicích zvyšuje náklady mýtné, a navíc existují omezení přeprav z hlediska hmotnosti. Obecně lze říci, že se zvyšující se vzdáleností přepravy nabývá železnice na významu. I překladiště jsou vybavena vanami proti úkapům. Železniční doprava navíc zohledňuje ekologické požadavky a rozhodně nabízí vyšší bezpečnost než doprava silniční, kde hrozí, zvláště u nebezpečných věcí, daleko vyšší rizika. ERS Railways přepravuje na vlacích kontejnery s nebezpečnými věcmi všech tříd vyjma třídy 1 a 7. Kombinovaná doprava sice nemůže konkurovat při závozech just in time, ale na druhou stranu pro ni nejsou překážkou nepříznivé povětrnostní podmínky, zdůrazňuje Jaroslav Tyle. Jako důkaz rostoucího významu přepravy po železnici na závěr zmiňuje zavedení revolučního projektu přímého kontejnerového vlaku mezi Čínou a Českou republikou po Transsibiřské magistrále. V současné době probíhá zkušební provoz v četnosti jednoho páru vlaku měsíčně, přičemž celá kapacita vlaku ve směru Čína Mělník je plně využita pro významného výrobce elektroniky. Pro nevytížený opačný směr hledá ERS Railways potenciální přepravy ať již na celou trasu nebo její část např. v relaci Česká republika Rusko. Stát kombinovanou dopravu podporuje málo, tvrdí odborníci Dopravci a operátoři, kteří se v České republice snaží přenést část silničních přeprav na železnici v rámci kombinované dopravy, to rozhodně nemají snadné. Podpora kombinované dopravy ze strany státních orgánů, jež by měly mít zájem na tom, aby po českých silnicích a dálnicích jezdilo méně nákladních vozů, je podle jejich názoru ve srovnání s vyspělými evropskými zeměmi mizivá. Podpora kombinované dopravy silnice - železnice zůstává pouze v oblasti proklamací, tvrdí Josef 24 III.

4 BOHEMIA EXPRESS SPECIÁLNÍ SERVIS PRO SILNIČNÍ DOPRAVCE A SPEDITÉRY» Rychlé a spolehlivé přepravy po železnici mezi ČR a 36 terminály kombinované dopravy v devíti evropských zemích» 14 pravidelných vlaků týdně tvoří další článek dynamicky se rozvíjející sítě linek kombinované dopravy silnice/železnice evropského významu INFORMAČNÍ SERVIS PŘES INTERNET: o jízdních řádech na: průběžné sledování zásilek na: Z LOVOSIC nebo PŘEROVA do: Německa: Duisburg Hafen, Ludwigshafen, Hamburg Billwerder, Rostock, Kiel,Lübeck Belgie: Antverpen, Zeebrugge Dánska: Taulov, Hoje Taastrup Holandska: Rotterdam Švédska: Trelleborg, Stockholm, Gävle, Göteborg, Hallsberg, Sundsvall Norska: Oslo Francie: Lyon, Bayonne Itálie: Terst Švýcarska: Basel Španělsko Portugalsko Kombinovaná doprava silnice - železnice člen UIRR - Mezinárodní unie společností kombinované dopravy silnice - železnice Opletalova 6, , Praha 1 tel.: (+420) , fax: (+420) internet: 25

5 Melzer, jednatel společnosti M+L Logistik, a zdůrazňuje, že investice ze strany státu v posledních letech směřovaly především do železničních koridorů, nepatrné procento pak do dep. Rozhodně se nedá mluvit o systematické podpoře celku, protože kombinovaná doprava zahrnuje rovněž přepravu zboží po silnici. Ta je však bez jakékoli podpory. Zmínit je možné pouze zanedbatelnou úlevu na silniční dani. V ČR přitom stoupá zájem o tzv. nedoprovázenou kombinovanou dopravu kontinentální, kterou u nás v rámci ucelených vlaků provozuje společnost BOHEMIAKOMBI. Naše konkurence v západní Evropě má možnost čerpat dotace na potřebnou techniku, což v České republice bohužel není možné. Vláda ČR i Ministerstvo dopravy ČR se k této problematice nestaví příliš vstřícně. Česká kombinovaná doprava je díky tomu v nevýhodné pozici a není konkurenceschopná, zdůrazňuje Josef Melzer. Sesterskou společností firmy M+L Logistik je UPLINE CZ, která zajišťuje kombinovanou přepravu ve všech typech kontejnerů a nástaveb, poskytuje konzultace a poradenství například v logistice, v oblasti celní problematiky, plánování intermodálních terminálů/dep a jejich případný provoz včetně zajištění manipulační techniky. Habr, managing director společnosti UPLINE CZ. Plány, programy a podprogramy. Realizace však až na výjimky chybí. Jak se na problematiku kombinované dopravy silnice železnice dívají zástupci Ministerstva dopravy ČR? Tiskový mluvčí Karel Hanzelka uvádí: Podmínkou pro širší uplatnění přepravy nákladů v systému kombinované dopravy je mj. její konkurenceschopnost vůči silniční dopravě a kooperace mezi jednotlivými druhy dopravy, což je v souladu s dopravní politikou ČR i EU. Dosažení tohoto cíle vyžaduje určitou podporu státu. Jaké úrovně tedy současná podpora státu dosahuje? Zástupci ministerstva dopravy poukazují např. na podprogram Opatření 2.2 Operační program infrastruktura pro období , který byl určen k podpoře výstavby, přestavby a rozšíření překladišť a k podpoře investic sloužících k zabezpečení základních funkcí ve veřejných překladištích. Podpora byla realizována prostřednictvím státního rozpočtu ČR a Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Program měl omezenou časovou a místní působnost, neboť jej nebylo možné využít pro záměry na území Prahy, přičemž právě Praha je rozhodující cílovou a zdrojovou oblastí Nákladní vlak šetří nejen náklady Unikátní nákladní vlak Orange Combi Cargo provozuje společnost Gebrüder Weiss mezi Vídní a Bludenzem a zpět se zastávkou v tyrolském Hallu. Toto řešení má tři vítěze: naše zákazníky, životní prostředí a inovativnost, říká Walter Konzett, produktový manažer pro pozemní dopravu společnosti Gebrüder Weiss. Orange Combi Cargo může ročně zajistit přesun jízd ze silnice na železnici a tím ušetřit 2,5 milionu litrů motorové nafty. Inovativní model spolupráce přináší ještě efektivnější řešení dopravy, a to za příznivou cenu. Gebrüder Weiss může navíc garantovat příznivé a stabilní sazby za přepravu a ceny kalkuluje nezávisle na zvyšujících se silničních poplatcích a cenách paliv. Další podprogram, Výstavba nových, rozšíření a modernizace stávajících překladišť, je přednostně určen k podpoře záměrů na území hlavního města Prahy. Na tento podprogram však nebyly v letech 2006 až 2008 vyčleněny žádné finanční prostředky, takže zatím nebyl aktivován. Žádné peníze ze strany státu zatím nebyly vyčleněny ani na podprogram Inovační technologie v zaváděcí fázi nových linek kombinované dopravy. Ten by měl být určen na pořízení přepravních jednotek, překládacích mechanismů a inovačních systémů zpracovávání informací a také na pořízení speciálních železničních vozů a plavidel Manipulaci na překladištích Tankkontejnery v Lovosicích určených pouze pro kombizajišťuje speciální technika. čekají na přepravu. novanou dopravu. Právě tato podpora provozovatele kombinovakombinované dopravy, míní Karel V současné době spolupracujeme né dopravy zajímá nejvíce. UplatněHanzelka a dodává, že vzhledem ke s rejdaři a logistickými operátory, ní tohoto podprogramu se předpokrátkému času na přípravu (ovlivpro které zajišťujeme silniční překládá v období něno notifikací) byly z podprograpravu jejich kontejnerů a výměnministerstvo dopravy uvádí, že o mu podpořeny pouze dva projekty ných nástaveb. Naším cílem je podpoře kombinované dopravy se a to Kontejnerový veřejný terminál převést část silničních přeprav na uvažuje i v prioritě 6 Operačního ČD v žst. Lovosice při průmyslovém železnici. Zákazníkům předkládáprogramu doprava. Do této priority logistickém centru Lovosice a Doplme koncept přechodu některých je začleněn také program Podpora nění překládacích mechanismů pro silničních přeprav na nedoprovázerevitalizace železničních vleček, ktekombinovanou dopravu v přístavu nou kombinovanou dopravu silnice rý byl otevřen v dubnu Cílem Ústí nad Labem. železnice, vysvětluje František V. 26

6 programu je napomáhání hospotechniky, kterou v zahraničí podářskému rozvoji nejvíce znevýhodužívá jiná firma než majitel. něných regionů prostřednictvím Existují zde otázky odpovědnosti investic a tvorby pracovních míst z pohledu povinného ručení nebo udržitelným způsobem. Tento pronapř. odpovědnosti po majetkové gram má být realizován v období stránce, kabotáž atd.) Technická připravenost a vybavedle zmíněných investičních provenost pro kombinovanou dopragramů je připraven i Program provozvu (týká se zejména nabídky terní podpory zaváděcí fáze nových linek minálů/dep a servisu služeb). kombinované dopravy pro období - Nedostatek financí, nefunguje , který je určený ke zmírsystém podpory ve srovnání se zanění hospodářského rizika operátora hraničím. linky, souvisejícího s uplatňováním - Malá důvěra firem v kombinovanové služby na přepravním trhu. Podnou dopravu (silnice - železnice). pora je časově omezena, může být Jsou zvyklé na přepravy po silnici. poskytována nejdéle tři roky od data Železnici z nějakého důvodu nevěří. zahájení provozu. V prvních dvou případech drží Na provozní podporu multimodální klíč v rukou vláda ČR, ale ta během dopravy (včetně KD) je INZERCE zaměřen i evropský program Marco Polo. Hlavním cílem je převést část stále rostoucích objemů mezinárodní dopravy ze silnice na železnici, vnitrozemské vodní cesty a na námořní pobřežní plavbu. Přesné podmínky určuje vždy zveřejněná výzva na příslušný rok. Vyhodnocení podaných návrhů akcí (projektů) provádí přímo Evropská komise. Pokud jste dočetli až sem, pak musíte dát za pravdu Josefu Melzerovi z M+L Logistik, který v tomto článku tvrdí, že podpora ze strany státu je nedostatečná a pohybuje se pouze v oblasti proklamací. posledních deseti let podle mého názoru neudělala skoro nic. Pokud železniční operátor může dostat dotaci na pořízení vagonu, proč nemá nárok na dotaci silniční dopravce, aby si mohl pořídit speciální návěsy, jak je běžné ve vyspělých evropských státech? ptá se Josef Melzer a upozorňuje, že kombinovaná doprava v ČR mnohdy není chápána jako ucelený balík služeb, ale jako silniční vs. železniční doprava. Aby se celý problém vyřešil a část silničních přeprav se přesunula na železnici, musí silniční a železniční doprava spolu koexistovat a vzájemně se podporovat. Tomu však zatím schází promyšlená síť infrastruktury, která by propojení silnice a železnice umožňovala. Nabízíme přepravu kontejnerových zásilek (všechny ISO typy včetně tankových kontejnerů nestandardních velikostí 23 a 26 ) spolu s následným svozem/rozvozem tahačem na území České republiky, Slovenska a Maďarska. Dále nabízíme kombinovanou přepravu RID zásilek (kromě třídy 1 a 7). Na další spolupráci s vámi se těší tým ERS Railways Česká republika Tel , Chybějí peníze, infrastruktura a také důvěra zákazníků Kombinovanou dopravu silnice železnice v ČR omezuje několik významných faktorů. Zástupci společností M+L Logistik a UPLINE CZ uvádějí čtyři základní limity, s nimiž se potýkají: - Legislativní (V rámci Evropy bohužel není vyřešena problematika např. návěsové VI. 27

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Bratislava, 28.2.2012 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax +420 242 444 924

Více

Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it!

Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it! Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it! Nový trend KD je službou pro silniční dopravce Lovosice, 31.března 2010 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Kal_obr_BEZ_tisk2.jpg Lovosice, 25.2.2013 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax

Více

20 let BOHEMIAKOMBI = 20 let úspěšné spolupráce silnice a železnice

20 let BOHEMIAKOMBI = 20 let úspěšné spolupráce silnice a železnice 20 let BOHEMIAKOMBI = 20 let úspěšné spolupráce silnice a železnice Kal_obr_BEZ_tisk2.jpg Praha, 24.května 2012 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax +420 242

Více

Project BOHEMIA EXPRESS Building shuttle train system of intermodal transport lines

Project BOHEMIA EXPRESS Building shuttle train system of intermodal transport lines Project BOHEMIA EXPRESS Building shuttle train system of intermodal transport lines Vize: Převádění toku zboží ze silnice na železnici založené na vzájemně výhodné spolupráci silničních dopravců se železnicí

Více

Silniční dopravci na železnici

Silniční dopravci na železnici Vladimír Fišer Jednatel BOHEMIAKOMBI,spol.s r.o. www.bohemiakombi.cz operátor kombinované dopravy na trhu od roku 1992 leader v oblasti kontinentálních přeprav intermodálních návěsů bezplatná konzultantská

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Máme dostatek terminálů?

Máme dostatek terminálů? TÉMA MĚSÍCE Máme dostatek terminálů? V posledních letech se daří získávat stále více českých firem pro přepravu zboží kombinovanou dopravou. Tu však není možné provozovat bez terminálů, kde je zboží překládáno

Více

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 20. září 2012 od 13 hodin Velké kolegium Ministerstva dopravy ČR Mediální partneři: Důvody vyhlášení soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Ocenit a propagovat kvalitní projekty,

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

Jaká je budoucnost kombinované dopravy?

Jaká je budoucnost kombinované dopravy? Jaká je budoucnost kombinované dopravy? Na mezinárodních kontinentálních linkách kombinované dopravy se dnes po železnici přepravují nejen výměnné nástavby a tankové kontejnery, ale stále častěji také

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Ekonomické a provozní aspekty kontejnerových přeprav Evropa - Asie Workshop Zkušební centrum VUZ Velim

Ekonomické a provozní aspekty kontejnerových přeprav Evropa - Asie Workshop Zkušební centrum VUZ Velim Ekonomické a provozní aspekty kontejnerových přeprav Evropa - Asie 21.11.2013 Workshop Zkušební centrum VUZ Velim Základní informace o přepravách a potenciálu kontejnerových přeprav Evropa Asie a zpět

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

ČESKO-SLOVENSKÉ VYDÁNÍ ROZHOVOR: Vladimír Fišer. Jednatel Bohemiakombi Praha VAN JOURNAL VEĽMI POVEDENÝ FORD TOURNEO COURIER

ČESKO-SLOVENSKÉ VYDÁNÍ ROZHOVOR: Vladimír Fišer. Jednatel Bohemiakombi Praha VAN JOURNAL VEĽMI POVEDENÝ FORD TOURNEO COURIER PŘEDSTAVENÍ: New Iveco Daily ČERVENEC SRPEN/JÚL AUGUST 2014, číslo 7 8 ČESKO-SLOVENSKÉ VYDÁNÍ TEST: Nové podvozky u DAF CF a XF ukázaly své přednosti v Ardenách : TECHNIKA Jednatel Bohemiakombi Praha SPECIALISTA

Více

ČD Cargo. Stanovisko společnosti ČD Cargo k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady

ČD Cargo. Stanovisko společnosti ČD Cargo k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady Veřejné slyšení na téma: Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy, Brno 24.4.2009 ČD Cargo Stanovisko společnosti ČD Cargo k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

ČD Cargo,a.s. a projekty logistiky CDV Brno,20.5.2008

ČD Cargo,a.s. a projekty logistiky CDV Brno,20.5.2008 ČD Cargo,a.s. a projekty logistiky CDV Brno,20.5.2008 Ing.Jaroslav Kvapil Vedoucí oddělení logistických služeb ČD Cargo, a.s., 1 ČD Cargo,a.s.-představení společnosti Založeno dne 1.12. 2007 odčleněním

Více

SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK. Zahraniční projekty VLC. Materiálové toky Doplňkový průzkum

SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK. Zahraniční projekty VLC. Materiálové toky Doplňkový průzkum SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK Zahraniční projekty VLC Materiálové toky Doplňkový průzkum Co je Veřejné logistické centrum? Veřejné logistické centrum (VLC) je definováno jako ohraničený prostor,

Více

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Odborná konference LOGISTIKA Bratislava, Hotel Gate One, 28. 2. 2012 Ing. Mgr. David Krásenský konzultant pro strategii OLTIS Group

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vladimír Fišer BOHEMIAKOMBI, spol. s.r.o.

Vladimír Fišer BOHEMIAKOMBI, spol. s.r.o. Vladimír Fišer BOHEMIAKOMBI, spol. s.r.o. Kombinovaná doprava by nemala predstavovať pre cestných dopravcov konkurenciu, ale službu The combined transport should not be a competition for road transport

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S Sídlo společnosti: M. A. B. Group, s.r.o. Tovární 861 686 02 Staré Město tel.: +420 572

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

vstříc novým zítřkům!

vstříc novým zítřkům! Z minulosti od první až po čtvrtou generaci: stále než 100 letou tradicí od převozu nákladů rodinná společnost, s více koňskými povozy až k 4600 přepravním jednotkám od původního konceptu k evropskému

Více

1993-1998. Hans Strelow

1993-1998. Hans Strelow Doprava v zemích střední Evropy 1993-1998 Hans Strelow Polsko, Rumunsko a Česká republika dohromady představují 62% celkové délky železničních tratí zemí střední Evropy. Silnice a železnice jsou dominantními

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG Ing Ladislav Špaček CSc, SCHP ČR ZÁVĚRY STUDIE PROVEDITELNOSTI V rámci chemického průmyslu existuje potenciál na zvýšení objemů

Více

Náš zákazník 3M. Maximální úspora místa a udržitelný rozvoj

Náš zákazník 3M. Maximální úspora místa a udržitelný rozvoj Náš zákazník 3M Maximální úspora místa a udržitelný rozvoj Stručný přehled Rozsáhlá síť zákazníků, která pokrývá celou Evropu. Zásilky různých velikostí, které se odesílají každý den. Nestohovatelné palety,

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Doprava těžkých komponent v ČR po železnici

Doprava těžkých komponent v ČR po železnici Doprava těžkých komponent v ČR po železnici Ing. Ivan ČERVENKA Konference Strojírenství a doprava 10.5.2012 VŠB Technická univerzita Ostrava Základní informace o SŽDC Na základě zákona č. 77/2002 Sb. vznikly

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Ing. Martin Tlapa, MBA Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Strategie vychází z Analýzy konkurenceschopnosti ČR a ze závěrečné zprávy podskupin

Více

MOBILER - INOVATIVNÍ PŘEPRAVNÍ SYSTÉM V KOMBINOVANÉ PŘEPRAVĚ MOBILER INNOVATIVE SYSTEM OF INTERMODAL TRANSPORT

MOBILER - INOVATIVNÍ PŘEPRAVNÍ SYSTÉM V KOMBINOVANÉ PŘEPRAVĚ MOBILER INNOVATIVE SYSTEM OF INTERMODAL TRANSPORT MOBILER - INOVATIVNÍ PŘEPRAVNÍ SYSTÉM V KOMBINOVANÉ PŘEPRAVĚ MOBILER INNOVATIVE SYSTEM OF INTERMODAL TRANSPORT Václav Cempírek, Jaromír Široký 1 Anotace:Příspěvek popisuje inovační překládací systém Mobiler.

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Tento materiál popisuje aktuální nejpalčivější problémy silničních dopravců v České republice a nastiňuje návrhy na řešení, které zpracovalo

Více

Závěry projektu ChemLog

Závěry projektu ChemLog Závěry projektu ChemLog Dr. Václav Živec 22.září 2011 PROJEKT - ZÁKLADNÍ KROKY 1. rok SWOT analýza - výstupy (kombinovaná přeprava, splavnost Labe, železniční a silniční koridory) 2.rok Best Practice (

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku

Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku Objednatel: ČD Cargo, a.s. Jankovcova

Více

Při výkupu pozemků pod budoucí silnicí R35... 2. Ministerstvo začalo s Kapschem řešit detaily mýtného systému... 3

Při výkupu pozemků pod budoucí silnicí R35... 2. Ministerstvo začalo s Kapschem řešit detaily mýtného systému... 3 PŘEHLED ZPRÁV Při výkupu pozemků pod budoucí silnicí R35... 2 Ministerstvo začalo s Kapschem řešit detaily mýtného systému... 3 Jak ušetřit při exportu: Naložte kamion na vlak... 4 Nákladní vozidla od

Více

PODPORA LOGISTIKY Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ

PODPORA LOGISTIKY Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ PODPORA LOGISTIKY Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ JUDr. Jaroslav SOUŠEK S cílem zastavit strmý nárůst silniční dopravy a naopak posílit vliv dopravy železniční v rámci schválené Dopravní politiky ČR pro léta 2005-2013

Více

Indie logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 17.srpna 2015

Indie logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 17.srpna 2015 Indie logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 17.srpna 2015 INDIE, o velikosti menšího kontinentu a nejlidnatější země na světě a rychle se rozvíjející hospodářská velmoc (BRIC), patří k významným

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Ministerstvo dopravy 2. 4. 2014 Plzeň Výchozí strategické dokumenty Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÁ DOPRAVA. Prezentace společnosti

MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÁ DOPRAVA. Prezentace společnosti MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÁ DOPRAVA Sídlo společnosti BRETH TRANS s.r.o. Jeremiášova 947 Praha 5 155 00 2 Historie společnosti Počátky společnosti sahají do roku 1994, kdy byla založena původní firma nesoucí

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

Optimalizujeme přepravu zboží po celém světě

Optimalizujeme přepravu zboží po celém světě Optimalizujeme přepravu zboží po celém světě COKOLIV, ODKUDKOLIV A KAMKOLIV Po moři či vzduchem. Malé i nadrozměrné. LETECKÁ PŘEPRAVA KURÝRNÍ SLUŽBY KUSOVÉ NÁMOŘNÍ PŘEPRAVY - LCL NADMĚRNÁ A SPECIÁLNÍ DOPRAVA

Více

Náš zákazník Mall. Nejlepší logistický poskytovatel pro koncové zákazníky

Náš zákazník Mall. Nejlepší logistický poskytovatel pro koncové zákazníky Náš zákazník Mall Nejlepší logistický poskytovatel pro koncové zákazníky Flexibilní logistické řešení B2C Ve velkém internetovém obchodě zákazníci najdou vše, co potřebují ke svému každodennímu životu.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR

Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR Ing. Jindřich Kušnír, Ministerstvo dopravy Česká železniční síť Železniční síť v České republice v podobě, v jaké ji známe dnes, byla vytvořena

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE Směrnice (ES) 2888/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o rozdělení povolení pro těžká nákladní vozidla cestující Švýcarskem (Regulation (EC) 2888/2000 of the European Parliament

Více

Kontrolní test - doprava VY_32_INOVACE_Z.3.15. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Kontrolní test - doprava VY_32_INOVACE_Z.3.15. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Metodika stanovení sazeb v silniční nákladní dopravě na území České republiky po zavedení elektronického mýta

Metodika stanovení sazeb v silniční nákladní dopravě na území České republiky po zavedení elektronického mýta Metodika stanovení sazeb v silniční nákladní dopravě na území České republiky po zavedení elektronického mýta Řešitelé: Doc. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Doc. Ing. Rudolf Kampf, CSc. Ing. Jiří Čáp Ing.

Více

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku.

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku. SILNIČNÍ DAŇ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Předmětem daně ( 2) jsou silniční motorová vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, používaná k podnikatelské činnosti. Vozidla nad 3,5 t,

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Soudobé trendy v nákladní železniční dopravě a teritoriální expanze. Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Železniční doprava ekologická doprava celosvětově produkuje

Více

Kombinovaná přeprava na území států: Česká republika, Polsko a Bělorusko

Kombinovaná přeprava na území států: Česká republika, Polsko a Bělorusko Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Vedlejší specializace: Logistika Mezinárodní přeprava a zasílatelství Název diplomové práce:

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

VYSOKÉ RYCHLOSTI Z POHLEDU ŽELEZNIČNÍHO DOPRAVCE

VYSOKÉ RYCHLOSTI Z POHLEDU ŽELEZNIČNÍHO DOPRAVCE VYSOKÉ RYCHLOSTI Z POHLEDU ŽELEZNIČNÍHO DOPRAVCE Odborná konference: Vysokorychlostní doprava ve světě a v ČR PRAHA 14. 15. 11. 2007 Přednášející: Doc. Ing. Petr DAVID, Ph.D. České dráhy, a.s., www.cd.cz

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Resslova 5, Ústí nad Labem. Ing. Vlastimil Sekal DOPRAVA A PŘEPRAVA

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Resslova 5, Ústí nad Labem. Ing. Vlastimil Sekal DOPRAVA A PŘEPRAVA Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Resslova 5, Ústí nad Labem Ing. Vlastimil Sekal DOPRAVA A PŘEPRAVA Ústí nad Labem 2006 - 3 - Vl. Sekal: Doprava a přeprava OBSAH 1 UVOD DO DOPRAVY...

Více

Projekt ChemLog (Chemical Logistic Cooperation in the Central and Eastern Europe)

Projekt ChemLog (Chemical Logistic Cooperation in the Central and Eastern Europe) Projekt ChemLog (Chemical Logistic Cooperation in the Central and Eastern Europe) 30. březen 2010, Praha Regionální setkání projektu ChemLog PVA Letňany Josef Havránek, VUOS Pardubice 1 Projekt ChemLog

Více

PARAMETERS OF THE INTERMODAL TERMINALS IN THE CZECH REPUBLIC

PARAMETERS OF THE INTERMODAL TERMINALS IN THE CZECH REPUBLIC PARAMETERS OF THE INTERMODAL TERMINALS IN THE CZECH REPUBLIC Jaromír Široký 1 ABSTRACT The article deals with the issue of technical and technological requirements for newly built terminals for combined

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

INFRASTRUKTURA KOMBINOVANÉ DOPRAVY V ČESKÉ REPUBLICE A PODPORA STÁTU TU ROZVOJI KOMBINOVANÉ DOPRAVY

INFRASTRUKTURA KOMBINOVANÉ DOPRAVY V ČESKÉ REPUBLICE A PODPORA STÁTU TU ROZVOJI KOMBINOVANÉ DOPRAVY INFRASTRUKTURA KOMBINOVANÉ DOPRAVY V ČESKÉ REPUBLICE A PODPORA STÁTU TU ROZVOJI KOMBINOVANÉ DOPRAVY Nejmladší přepravní systém kombinovaná přeprava Základní informace o železniční síti a infrastruktuře

Více

LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY. DŘEVOŠROT a.s.

LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY. DŘEVOŠROT a.s. LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY DŘEVOŠROT a.s. DŘEVOŠROT, A.S. WWW.DREVOSROT.CZ Prezentace je určená zaměstnancům společností zabývajících se výrobou

Více

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Náš zákazník Hilti Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Dodávka speciálního zboží v krátkých dodacích termínech Výchozí bod: dva sklady v Rakousku a Německu. Cíl: tisíce zákazníků v Rakousku,

Více

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 Investorsko Inženýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Průmyslová zóna

Více

Porovnání vývoje cen taxi,phm, MHD

Porovnání vývoje cen taxi,phm, MHD Kč Kč Porovnání vývoje cen taxislužby, PHM a MHD Praha Nárust v % Rok Cena taxy/km ceny PHM Ceny MHD taxi PHM MHD 1993 10 15 4 1994 12 15,65 6 1997 17 18 10 2000 22 20,5 12 2004 25 21,3 18 2007 28 28,1

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Význam dobudování infrastruktury vodních cest pro strojírenství a dopravu České republiky Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Ředitelství vodních cest ČR zřízeno 1. dubna

Více

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu GŘČD Vývoj železnice v uplynulém období Izolovaný vývoj v jednotlivých státech

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Ostrava, 16. 6. 2015 Parametry infrastruktury pro nákladní dopravu dle evropské legislativy - Nařízení Evropského

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Investovat do železnic se Švédsku vyplatí

Investovat do železnic se Švédsku vyplatí Investovat do železnic se Švédsku vyplatí Bo Bylund, generální ředitel, Banverket Na základě skutečné politické jednoty se ve Švédsku bude investovat po dobu dvaceti let přibližně 100 miliard SEK do modernizace

Více

Logistika. Andrea Nogová, Petra Palátová, Petr Kučera

Logistika. Andrea Nogová, Petra Palátová, Petr Kučera Logistika Andrea Nogová, Petra Palátová, Petr Kučera Čím se logistika zabývá? pohybem zboží a materiálu z místa vzniku do místa spotřeby a s tím souvisejícím informačním tokem týká se komponent oběhového

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Priority a plánované investiční projekty do roku 2015 (2020) Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Co chceme? Chceme vrátit vodu tam, kam patří a to jak jejím významem, tak

Více

Mezi hlavní aktivity firmy patří

Mezi hlavní aktivity firmy patří ocelové spojení s Evropu Společnost CARGONET s.r.o. byla založena v roce 1998 s hlavním cílem poskytovat kvalitní dopravní služby. Za necelých 10 let se podařilo takovou firnu vybudovat. V současnosti

Více

Historie...4 Současnost...5. Jeřáby Základní informace...8 Technické parametry...9 Ukázky z akcí...11

Historie...4 Současnost...5. Jeřáby Základní informace...8 Technické parametry...9 Ukázky z akcí...11 Katalog 2013 Obsah O společnosti Historie...4 Současnost...5 Jeřáby Základní informace...8 Technické parametry...9 Ukázky z akcí...11 Těžká a nadrozměrná přeprava Základní informace...13 Technické parametry...14

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 www.csaduh.cz Obsah 1. Holding ČSAD Uherské Hradiště 2. Základní údaje ČSAD Uherské Hradiště a.s. 3. Hlavní aktivity divize nákladní dopravy 3.1 Celovozové

Více

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy Historický vývoj politiky TEN-T 1996 Rozhodnutí č. 1692/1996/ES Cílem vytvoření evropské multimodální

Více

Vztah jednotlivých druhů dopravy a dopravní infrastruktury

Vztah jednotlivých druhů dopravy a dopravní infrastruktury Vlastnosti dopravní infrastruktury a vztah mezi dopravními módy: Odpovídá dopravním a logistickým potřebám Má pozitivní celospolečenské přínosy Má akceptovatelný vliv na životní prostředí Ze závěrů studie

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Související ustanovení: 2 předmět daně; 6 sazby daně, snížení sazby daně; 16 odst. 5 lhůta pro registraci nového poplatníka 11 [ZAOKROUHLOVÁNÍ]

Související ustanovení: 2 předmět daně; 6 sazby daně, snížení sazby daně; 16 odst. 5 lhůta pro registraci nového poplatníka 11 [ZAOKROUHLOVÁNÍ] Sazby daně 6 pohonných hmot. Evropské emisní standardy, známé jako emisní limity EURO, jsou souborem nařízení a požadavků, které pro výrobce v automobilovém průmyslu stanovují povolené limity pro složení

Více