Udržitelný rozvoj v Chrudimi prostřednictvím MA21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Udržitelný rozvoj v Chrudimi prostřednictvím MA21"

Transkript

1 Udržitelný rozvoj v Chrudimi prostřednictvím MA21

2 Obhajoba A Program prezentace 13,00 13,15 hod Přivítání, úvod 13,15 14,15 hod Řešení slabých stránek UR dle vlastního Auditu UR Inovace v místním postupu k UR Změny od minulého roku, trendy, vyhodnocení 14,15 14,30 hod Přestávka 14,30 15,30 hod Otázky hodnotitelů a veřejnosti, diskuze

3 UDRŽITELNÉ A ZDRAVÉ MĚSTO Místo pro zdravý a spokojený život obyvatel = zajištění stabilních podmínek kvality života a zdraví v dlouhodobém horizontu Kategorie A IDENTIFIKACE A NÁPRAVA NESOULADU Místní stav a trendy udržitelného rozvoje / zdraví Kategorie B IDENTIFIKACE A NÁPRAVA NESOULADU Strategické řízení k udržitelnému rozvoji / zdraví Kategorie C IDENTIFIKACE A NÁPRAVA NESOULADU Komunikace s veřejností k udržitelnému rozvoji / zdraví Kategorie D IDENTIFIKACE A NÁPRAVA NESOULADU Organizační nastavení pro zajištění zvyšování kvality veřejné správy

4 od roku 2001 realizujeme MA 21 prostřednictvím projektu Zdravé město do roku osvětové kampaně pro širokou veřejnost

5 od roku 2006 začínáme pracovat na systému MA 21, který předpokládá zapojení nejen partnerských organizací, ale především i celého MěÚ zabývá se nastavením procesů uvnitř MěÚ

6 v roce 2012 jsme přistoupili ke zpracování sebehodnocení dle Aalborgských závazků a začali se plně zabývat tématem UR rok 2013 byl věnován setkávání s experty v rámci auditu UR, získání kategorie A získali jsme doporučení pro posun v rámci UR v roce 2015 připravujeme další sebehodnotící zprávu po 3 letech

7 Tradiční nastavení systematického přístupu k řešení problémů, koncepcí apod. - MA 21 v Chrudimi 5. VYHODNOCENÍ 4. ŘEŠENÍ PROBLÉMU - REALIZACE odpovědnost, finance, příprava projektů, spolupráce s partneři&veřejnost 3. PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ projednání problémů, návrhů řešení v RM/ ZM, určení odpovědností, výběr řešení 2. ANALÝZA PROBLÉMU vazba na strategii, koncepce, vyjádření odborů, komisí RM, odborných partnerů 1. IDENTIFIKACE A FORMULACE PROBLÉMU Audit UR, komise, odborné analýzy, Desatero problémů, kulaté stoly, plánovací setkání apod. 7

8 Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim poznatky odboru ÚPR tzv. přežitý dokument, který v současné době už nezahrnoval a nereagoval na problematiku UR analýza plnění Aalborgských závazků, naplňování kategorie A MA 21 audit UR stanoviska odborníků 1. IDENTIFIKACE A FORMULACE PROBLÉMU Audit UR, komise, odborné analýzy, Desatero problémů, kulaté stoly, plánovací setkání apod.

9 Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim setkání Odboru ÚPR a klíčových odborů s vedením města návrh řešení porada vedoucích dohoda o postupu při jeho zpracování 2. ANALÝZA PROBLÉMU vazba na strategii, koncepce, vyjádření odborů, komisí RM, odborných partnerů

10 Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim stanovení časového harmonogramu zapojení komisí Rady města, odborných partnerů, podnikatelů, veřejnosti (10P)... zpracování analytické části externí firmou stanovení zadání využití výsledků dotazníkových průzkumů, anket, 10P, kulatých stolů, plánovacích setkání, koncepcí, strateg.dokumentů apod. sestavení pracovních skupin pracovníci MěÚ, NNO, škol, KHS, nemocnice, komisí, odborníků apod. 3. PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ projednání problémů, návrhů řešení v RM/ ZM, určení odpovědností, výběr řešení

11 Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim řídící výbor strategické řízení, kvalitní úřad a organizace města PS Ekonomika ekonomika, podnikání, cestovní ruch PS Environmentální životní prostředí, územní rozvoj, doprava, bydlení PS sociálně společenská sociální oblast, zdraví, vzdělávání, kultura, sport, volnočasové aktivity stanovení garantů pro jednotlivé oblasti 3. PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ projednání problémů, návrhů řešení v RM/ ZM, určení odpovědností, výběr řešení

12 Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim činnost pracovních skupin stanovení vize, podvizí, priorit, opatření provazba analýzy s návrhy priorit a opatření projednání návrhu strategie s veřejností v rámci 10P sběr námětů, připomínek zapojení všech ZM sběr aktivit do projektového zásobníku 4. ŘEŠENÍ PROBLÉMU - REALIZACE odpovědnost, finance, příprava projektů, spolupráce s partneři&veřejnost

13 Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim plán vychází z výsledků auditu UR, návrhů a doporučení oponentů, expertů návrh nové strategie schválení novým ZM cca v prosinci lednu 2016 vize: Chrudim, město s bohatou historií, vysokou kvalitou života, slibnou budoucností udržitelné a zdravé město, kde stojí za to žít. proběhla diskuse s nově zvolenými zastupiteli součást podaného projektu na MŽP projednání s veřejností na 10P nastavení indikátorů k opatřením zpracování katalogu indikátorů sestavení akčního plánu na 1 rok a jeho provázání s rozpočtem nově zařazen pilíř, který řeší kvalitu fungování MěÚ 4. ŘEŠENÍ PROBLÉMU - REALIZACE odpovědnost, finance, příprava projektů, spolupráce s partneři&veřejnost

14 Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim

15 Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim bude následovat po schválení dokumentu v ZM a vyhodnocení indikátorů 1x ročně sestavení Akčního plánu ve vazbě na rozpočet města následujícího roku 5. VYHODNOCENÍ

16 AZ kultura a místní tradice - úspěchy a výzvy Správa věcí veřejných a územní rozvoj VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR Uspokojivý stav tématu vůči UR Silné stránky vyrovnaný rozpočet města schválena pravidla proti zadlužování města silná politická podpora udržitelného chování certifikace dle EMAS transparentní zadávání veřejných zakázek a jejich zveřejňování sledování spokojenosti občanů využívání služeb smluvního architekta města a spolupráce se Stavební fakultou ČVUT v Praze práce s veřejností, využívání moderních IT pro komunikaci problémů a záměrů města s ní nový územní plán města s kladnými stanovisky všech dotčených správních úřadů, vč. orgánů ochrany ŽP a ZPF Výzvy zpracování nového strategického plánu - AUDIT UR - doporučení, 10P pokračování v zavádění strategického řízení - AUDIT UR doporučení zlepšení provázanosti strategických a koncepčních dokumentů - AUDIT UR doporučení využití brownfields s minimalizaci záborů ZPF - AUDIT UR doporučení zaměřit se na dosahování racionálních úspor - AUDIT UR doporučení další využívání architektonických soutěží pokračovat ve zdravém hospodaření města, vyrovnaný rozpočet zapojování veřejnosti do rozvoje města realizovat metody modernizace veřejné správy

17 Co Správa nám věcí pomohlo veřejných a územní rozvoj PROBLÉMY K ŘEŠENÍ zpracování nového strategického plánu - AUDIT UR doporučení, 10P pokračování v zavádění strategického řízení - AUDIT UR doporučení zlepšení provázanosti strategických a koncepčních dokumentů - AUDIT UR doporučení 2015 práce na aktualizaci Strategického plánu pro udržitelný rozvoj města na období školení pro ZM na téma strategické plánování a řízení s M.Půčkem sběr aktivit ke strategii spolupráce se všemi ZM příprava metodiky pro strategický tým pro UR města příprava implementačních pravidel pro strategii jednotná evidence koncepcí a strategických dokumentů - příkaz tajemníka posouzení strategie z hlediska SEA veřejné projednání příprava na schválení v ZM

18 Správa věcí veřejných a územní rozvoj PROBLÉMY K ŘEŠENÍ přínos činnosti strategického týmu pro řízení rozvoje města k UR PROBLÉMY K ŘEŠENÍ připravujeme jmenování nových osob aktualizace strategického plánu rozvoje města, monitoring, vyhodnocování jeho naplňování, tvorba akčních plánů, apod. připomínkování koncepčních a strategických dokumentů spolupráce při sestavování rozpočtu města provázanost na strategický či akční plán vyjadřování k zásadním projektům a dalším investičním akcím posuzování socioekonomického přínosu z hlediska udržitelného rozvoje vyhodnocování indikátorů proces sebehodnocení v rámci MA 21

19 Co Správa nám věcí pomohlo veřejných a územní rozvoj PROBLÉMY K ŘEŠENÍ zaměřit se na dosahování racionálních úspor - AUDIT UR pokračovat ve zdravém hospodaření města, vyrovnaný rozpočet 2015 vytvořena pozice energetického manažera nastavování energetického managementu opatření proti plýtvání schválení Energetické politiky města realizované projekty EPC naplňovaná pravidla pro zadlužování

20

21

22 Co Správa nám věcí pomohlo veřejných a územní rozvoj PROBLÉMY K ŘEŠENÍ využití brownfields s minimalizaci záborů ZPF - AUDIT UR doporučení 2015 každý má svého majitele 7 ks připraveny jsou studie na využití v souladu s nově vydaným ÚP bytová výstavba, služby, drobná výroba celková plocha m 2

23 Omezení záboru zelených ploch revitalizace brownfields

24 Správa věcí veřejných a územní rozvoj

25 7,6 % 5,4 % 2,2 % 2,0 % 1,7 % 0,8 % 10,3 % 12,6 % 33,7 % 31,8 % 33,1 % 39,1 % 56,5 % 55,9 % 52,6 % 54,8 % Co Správa nám věcí pomohlo veřejných a územní rozvoj PROBLÉMY K ŘEŠENÍ Sledování spokojenosti obyvatel dle metodiky ECI Jak jste spokojen(a) s Chrudimí, jako s místem, kde žijete či pracujete? Velmi spokojen Mírně spokojen 5,4 % 0,8 % 39,1 % Jak jste spokojen(a) s Chrudimí, jako s místem, kde žijete či pracujete? ,8 % velmi spokojen mírně spokojen mírně nespokojen velmi nespokojen

26 Správa věcí veřejných a územní rozvoj Jak jste spokojen(a) s Chrudimí, jako s místem, kde žijete či pracujete? (10 nejvyšší spokojenost; 0 nejnižší spokojenost) 7,8 7,9 7,4 7, Jak jste spokojen s: (10 největší spokojenost, 0 nejmenší spokojenost) ,6 6,7 6,7 7,0 7,7 7,0 7,2 7,5 7,4 6,6 6,9 7,0 6,8 6,7 7,0 6,6 5,8 5,6 4,8 4,5 7,3 6,3 5,8 4,6 mezilidskými vztahy možnostmi provozovat své záliby a koníčky se základními veřejnými službami kvalitou okolního životního prostředí nabídkou pracovních příležitostí ve vašem městě možností zúčastnit se plánovacích procesů ve městě

27 Jak jste spokojen s: (10 největší spokojenost, 0 nejmenší spokojenost) ,3 7,2 7,0 6,7 6,8 6,7 6,8 6,2 7,8 8,0 7,6 7,7 7,3 7,3 6,7 6,6 6,9 6,5 6,1 7,8 7,2 7,3 7,3 6,9 6,9 6,5 6,6 7,9 7,8 7,6 7,2 7,2 7,3 5,0 zdravotními službami sociálními službami mateřskými a středními školami základními školami městskou hromadnou dopravou fungováním Technických služeb Chrudim fungováním Městské policie v Chrudimi fungováním sportovních areálů města Chrudim fungováním Městského úřadu Chrudim

28 Co Správa nám věcí pomohlo veřejných a územní rozvoj PROBLÉMY K ŘEŠENÍ zapojování veřejnosti do rozvoje města zastřešující metoda pro řízení metod kvality kontrola MA organizační řád zakotvení pro všechny odbory projednávání s veřejností realizovat metody modernizace veřejné správy plánovací setkání, kulaté stoly, veřejná projednání cca za rok zapojení i mladé generace pocitová mapa města nová forma sdělení - vyjádření svých osobních pocitů posilování patriotismu tým kvality pokyn tajemníka, soulad s existující směrnicí pro Týmovou spolupráci při realizaci projektů

29 Správa věcí veřejných a územní rozvoj

30

31 Správa věcí veřejných a územní rozvoj ANALÝZA STÍŽNOSTÍ V roce 2014 bylo přijato celkem 8 písemných podání, žádné z nich nebylo anonymní. Stížnosti, resp. jejich jednotlivé části, byly posouzeny takto: Důvodná - 0 stížností Částečně důvodná - 2 stížnosti Nedůvodná - 6 stížností Žádná neměla souvislost s realizací MA 21

32 AZ kultura a místní tradice - úspěchy a výzvy Životní prostředí VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR Uspokojivý stav tématu vůči UR s podmínkami Silné stránky kvalita pitné vody 92% napojení na veřejný vodovod kvalitní čištění odpadních vod - 89 % napojení na odpadních vod na ČOV ekologická stability krajiny vysoké procento funkčních biokoridorů a biocenter nízký výskyt invazních rostlin zvyšování kvality zeleně třídění odpadů osvěta Výzvy podstatné snížení trendu záboru zemědělské půdy I a II. třídy kvality Audit UR podmínka řešení znečištění malých toků a s tím související kanalizace okrajových částí Chrudimi - Audit UR podmínka přijetí opatření na zlepšení kvality ovzduší ve městě včetně pokračování pravidelného měření kvality ovzduší - Audit UR podmínka řešení průniku ÚSES městem - Audit UR podmínka zahájení třídění biodpadu 10P

33 Co nám pomohlo Životní prostředí PROBLÉMY K ŘEŠENÍ podstatné snížení trendu záboru zemědělské půdy I a II. třídy kvality Audit UR podmínka 2015 platná novela zákona o ZPF byla provedena nová analýza zastavěné části města viz. mapka omezení záboru zelených ploch revitalizace brownfields

34 Co nám pomohlo Životní prostředí PROBLÉMY K ŘEŠENÍ řešení znečištění malých toků a s tím související kanalizace okrajových částí Chrudimi - Audit UR podmínka oddělení dešťové a splaškové kanalizace Audit 2015 znečištění malých toků jde o okrajové části města pravidelné kontroly vodoprávního úřadu, velký důraz na řešení odpadních vod při nové výstavbě (domovní ČOV nebo vyvážecí jímky) u nových staveb nebo u rekonstrukcí stávajících ploch, kde je to možné, se odvedení dešťové vody řeší zasakem (např. projekt revitalizace sídliště Větrník, částečně úprava areálu smuteční síně nakládání s dešťovými vodami možnost využití dotací

35 Co nám pomohlo Životní prostředí PROBLÉMY K ŘEŠENÍ řešení průniku ÚSES městem Audit UR podmínka 2015 osou ÚSES ve městě je vodní tok Chrudimka, náhony a okolní plochy zpracování monitoringu invazních druhů rostlin jednou z navazujících ploch je park Střelnice je součástí přírodní památky Ptačí ostrovy - nové výsadby v plánu je odbahnění náhonu v parku Střelnice byla odbahněna jezová zdrž v Soukenické ulici - je součástí náhonu PROBLÉMY K ŘEŠENÍ přijetí opatření na zlepšení kvality ovzduší ve městě včetně pokračování pravidelného měření kvality ovzduší Audit UR podmínka 2015 probíhá pravidelné měření ovzduší nejsou překračovány stanovené limity výsledky jsou zveřejňovány na stránkách města liniová zeleň Nerudova ulice javory sídliště Větrník stromořadí dubů výsadba stromořadí jerlínů ke smuteční síni obchvat výsadba stromů a keřů

36 Co nám pomohlo Životní prostředí PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 2015 třídění biodpadu 10P v současné době probíhá zpracování nového Plánu odpadového hospodářství jeho součástí bude i řešení bioodpadu sestavena pracovní skupina pro POH připravuje se veřejné projednání, kde lidé mohou návrh POH připomínkovat osvěta se zaměřením na předcházení vzniku odpadu a třídění bioodpadu

37 AZ kultura a místní tradice - úspěchy a výzvy Doprava VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR Uspokojivý stav tématu vůči UR s podmínkami Silné stránky synergie přesvědčení a práce volených orgánů města a úředního aparátu MěÚ odborně zdatný a silný aparát odboru dopravy a koordinačního pracoviště Zdravé město pestrost forem a prostředků komunikace s veřejností schopnost rozvíjet a postupně upravovat urbanistickou funkční strukturu města osvěta, řešení kritických míst na infrastrukturu, podpora pěších a cyklistů Výzvy zvážit možnost zpracování generelu dopravy pro celou zájmovou oblast Audit UR podmínka zpracování generelu navázat na realizaci obchvatu města Audit UR podmínka zaměřit se na podporu elektromobility (např. vybudováním veřejných dobíjecích stanovišť) Audit UR doporučení řešení parkování ve městě i sídlištích 10P budování cyklostezek 10P

38 Co nám pomohlo Doprava PROBLÉMY K ŘEŠENÍ absence obchvatu - Audit UR podmínka komplexní generel dopravy ve vazbě na realizaci obchvatu - Audit UR podmínka 2015 výstavba obchvatu města Chrudim, přeložka silnice I/37, úsek Medlešice MÚK I/17 1. etapa bude otevřena v prosinci 2015 výkupy pozemků pro druhou etapu obchvatu jsou již ze 70% provedeny příprava na zpracování dopravního plánu města s ohledem na dokončený obchvat požadavek na finance pro rok 2016

39 Co nám pomohlo Doprava PROBLÉMY K ŘEŠENÍ zaměřit se na podporu elektromobility (např. vybudováním veřejných dobíjecích stanovišť) Audit UR doporučení 2015 jednání s ČEZ o možné spolupráci na podpoře elektromobility ve městě instalace dobíjecích stojanů

40 Co nám pomohlo Doprava PROBLÉMY K ŘEŠENÍ řešení parkování ve městě i sídlištích 10P 2015 řešení parkování na sídlištích - projednáno s veřejností příprava parkování v sídlišti U Stadionu regenerace sídliště Větrník parkování je součástí příprava studie řešení parkování v ulici Strojařů

41 Co nám pomohlo Doprava PROBLÉMY K ŘEŠENÍ budování cyklostezek 10P 2015 zpracovaná studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi postupný rozvoj doporučených návrhů realizace ve vazbě na obchvat se cyklostezka v ulici Dašická výkup pozemků pro cyklostezku Na Podhůru provoz cyklistů v nově zřízených jednosměrných ulicích v roce 2014 je délka cyklostezek ve městě 6,855km

42 Co nám pomohlo Doprava PROBLÉMY K ŘEŠENÍ Bezpečné přechody - 10P 2015 nově budované bezpečné přechody v zóně IPRM u MŠ Na Valech osvětlení, zvýšený přechod na základě projektu Bezpečná cesta dětí do školy v roce 2014 bylo přebudováno na bezpečnější 21 přechodů ve městě

43 AZ kultura a místní tradice - úspěchy a výzvy Udržitelná výroba a spotřeba VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR Uspokojivý stav tématu vůči UR s podmínkou Silné stránky politická podpora udržitelného chování pracovníci úřadu berou udržitelné chování jako běžný standard v řadě oblastí USV certifikace dle EMAS výsledky v oblasti ekologické stopy města jsou nadprůměrně dobré podpora participačních procesů existující potenciál pro USV v rámci města osvěta Výzvy zavedení systematického energetického managementu (EM) na budovách a zařízeních města - AUDIT UR hlavní podmínka posílit kapacity pro USV - AUDIT UR - doporučení malá spolupráce se soukromým sektorem - AUDIT UR doporučení nedostatek aktivit města v některých oblastech USV, ve kterých dělá osvětu (pasivní budovy) - AUDIT UR doporučení zaměřit se na prevenci vzniku odpadu - AUDIT UR doporučení stanovit konkrétní cíle pro zachování či snížení ekologické stopy úřadu a města a aktivity k jejich dosažení - AUDIT UR doporučení pokračování v osvětových akcích ověření EMAS třídění bioodpadu 10P

44 Co nám Udržitelná pomohlo výroba a spotřeba PROBLÉMY K ŘEŠENÍ zavedení systematického energetického managementu (EM) na budovách a zařízeních města - AUDIT UR podmínka posílit kapacity pro USV - AUDIT UR doporučení 2015 byla zřízena pozice energetického manažera na MěÚ zařazen do struktury MěÚ byla schválena energetická politika města byl zaveden systematický management hospodaření s energií podle ČSN EN ISO probíhá velké EPC - Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Chrudim probíhá malé EPC - Úspory elektrické energie v objektech města Chrudim a na veřejném osvětlení členství v Asociaci energetických manažerů měst a obcí schválen vstup města do Paktu starostů a primátorů příprava Fondu obnovy

45 Co nám Udržitelná pomohlo výroba a spotřeba PROBLÉMY K ŘEŠENÍ stanovit konkrétní cíle pro zachování či snížení ekologické stopy úřadu a města a aktivity k jejich dosažení - AUDIT UR doporučení 2015 ověření EMAS, aktualizace Environmentálního prohlášení konkrétní cíle jsou uvedeny v každoročně aktualizovaném Environmentálním prohlášení, jsou vyhodnocovány Environmentální prohlášení je k nahlédnutí na stránkách města soulad s energetickou a environmentální politikou města pro rok 2014 zpřesnění údajů od poskytovatele plynu

46 Co nám Udržitelná pomohlo výroba a spotřeba PROBLÉMY K ŘEŠENÍ v rámci odpadového hospodářství se výhledově více zaměřit na prevenci vzniku odpadu - AUDIT UR doporučení třídění bioodpadu 10P 2015 pravidelně probíhají osvětové akce Den Země, Den s Technickými službami - téma odpady osvětová kampaň zaměřená na prevenci vzniku odpadu proběhne i souvislosti se schválením nového POH

47 AZ kultura a místní tradice - úspěchy a výzvy Ekonomika a podnikání VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR Uspokojivý stav tématu vůči UR s podmínkami Silné stránky aktivní práce města z hlediska podpory podnikání podpora NNO ve vazbě na zaměstnanost znevýhodněných skupin obyvatelstva podpora podnikání v širším okolí v rámci spolupůsobení v regionální rozvojové agentuře dobré zkušenosti s proměnou a následným využitím brownfields na území města stabilizovaný a spíše rostoucí vývoj podnikatelských aktivit ve městě propracovaný systém komunikace s podnikatelskými subjekty ve městě organizace tradičních aktivit v oblasti rozvoje cestovního ruchu Výzvy vypracovat aktuální strategický plán rozvoje města Chrudim oblast podnikání Audit UR podmínka udržet míru nezaměstnanosti v následujících 3 letech v klesající tendenci směrem k průměru Pardubického kraje - Audit UR podmínka po zahájení aktivit nového investora v PZ západ se pokusit dohodnout formy jeho participace na podpoře rozvoje města Audit UR doporučení souběžně se zahájením výstavby obchvatu intenzivněji komunikovat s vlastníky přilehlých pozemků ohledně možností jejich využití jako nové rozvojové plochy (dle územního plánu) - Audit UR doporučení

48 Co nám Ekonomika pomohlo a podnikání PROBLÉMY K ŘEŠENÍ vypracovat aktuální strategický plán rozvoje města Chrudim oblast podnikání - Audit udržet míru nezaměstnanosti v následujících 3 letech v klesající tendenci směrem k průměru Pardubického kraje - Audit 2015 probíhá příprava nového Strategického plánu pro udržitelný rozvoj města probíhají pravidelná setkávání s podnikateli vznik Klubu chrudimských podnikatelů aktivní příprava a spolupráce v rámci aglomerace Hradec Králové Pardubice v rámci ITI dopravní uzly, cyklodoprava, polytechnické vzdělávání, kanalizace řešení odpadů s podnikateli nezaměstnanost 4,7% (3 lidi na 1 místo) oproti roku 2009

49 Co nám Ekonomika pomohlo a podnikání Společenská odpovědnost firem 2015 podpora místního patriotismu v oblasti vzdělávání podnikatelé spolupracují s místní Střední průmyslovou školou Chrudim a pomáhají s praktickou výukou, která probíhá v mnoha místních firmách podporují kulturní, sportovní a sociální život města a jeho nejbližšího okolí přispívají na podporu zdravotnictví Burza filantropie

50 AZ kultura a místní tradice - úspěchy a výzvy Zdraví obyvatel VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR Uspokojivý stav tématu vůči UR Silné stránky zpracovaný odborný koncepční dokument - Zdravotní plán provázaný na rozpočet města pracovní skupina doplněná o odborníky z řad lékařů mezigenerační projekty preventivní kampaně a projekty podporující zdraví v oblasti zdraví Školy podporující zdraví spolupráce s neziskovými organizacemi, drobnými živnostníky apod. Výzvy více rozpracovat vyhodnocení a komentáře se závěry k analýze zdravotních indikátorů (z dat ÚZIS) Audit UR doporučení větší zapojení zdravotnických organizací, firem, církevních organizací i jednotlivých občanů - Audit UR doporučení hledat další odborné partnery na KHS, ZÚ, VŠ, MZ, kteří by mohli pomoci městu rozvíjet zdravotní politiku na úrovni současného vědeckého poznání Audit UR doporučení nekuřácké provozovny 10P mezigenerační projekty stárnutí populace

51 Co nám pomohlo Zdraví obyvatel PROBLÉMY K ŘEŠENÍ více rozpracovat vyhodnocení a komentáře se závěry k analýze zdravotních indikátorů (z dat ÚZIS) Audit UR doporučení 2015 zpracovaná nová analýza zdravotního stavu obyvatel SZÚ rozbor vyhodnocených indikátorů zdrav.stavu obyvatel 2014 ve spolupráci s KHS a dalšími odborníky s lékařským vzděláním diskuse v sociálně zdravotní komisi doporučující stanovisko aktualizace Zdravotního plánu města Chrudim na období schválen ZM vyhodnocení indikátorů stanoveny odpovědnosti, cílové hodnoty, směry osvětové kampaně zaměřené na zdraví témata grantů ZM a MA 21 podpora projektů podporující zdraví školy rozpočet zpracování studie o zdraví a životním stylu dětí a školáků ve městě Chrudimi HBSC - spolupráce Univerzita Palackého seznámeni ZM, školy, komise

52 Co nám pomohlo Zdraví obyvatel PROBLÉMY K ŘEŠENÍ větší zapojení zdravotnických organizací, firem, církevních organizací i jednotlivých občanů - Audit UR doporučení hledat další odborné partnery na KHS, ZÚ, VŠ, MZ, kteří by mohli pomoci městu rozvíjet zdravotní politiku na úrovni současného vědeckého poznání Audit UR doporučení 2015 spolupráce s Nemocnicí Chrudim prevence rakoviny konference PPT budoucí spolupráce na Dnech zdraví propojení dat z analýz, studií akreditace nemocnice

53 AZ kultura a místní tradice - úspěchy a výzvy Vzdělávání a výchova VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR Uspokojivý stav tématu vůči UR Silné stránky školy naplňují v oblasti VUR předepsané náležitosti struktura a počet organizací, které se zabývají mimoškolním vzděláváním a péčí o potřebné (sociálně vyloučené, handicapované) je příkladná pořádání osvětových akcí ve spolupráci se školami programy jsou připravovány pro všechny cílové skupiny Výzvy vytváření sítě - platformy pro spolupráci škol, NNO, podnikatelského sektoru a dalších relevantních organizací spolupráce s podnikateli zpracovat stručnou zprávu o neformálním vzdělávání v obci Audit UR doporučení pokusit o vytváření širší sítě stakeholderů vzdělávání pro UR Audit UR doporučení systematicky podporovat VUR na školách 10P

54 Co nám pomohlo Vzdělávání a výchova PROBLÉMY K ŘEŠENÍ systematicky podporovat VUR na školách - 10P, Audit UR doporučení 2015 konzultace s řediteli škol a nastavení systému VUR finance, programy, indikátory osvětové kampaně zaměřené na ochranu životního prostředí, zdraví, sociální problematiku grantový systém ZM a MA 21 finanční odměna pro školy, které realizují Zdravou školu v rámci rozpočtu města zpracování analýzy VUR ve školách i v oblasti neformálního vzdělávání konzultace s UK, nastavení indikátorů

55 Co nám pomohlo Vzdělávání a výchova Programy zaměřené na VUR pro různé cílové skupiny: Ekoškolka pro celou rodinu Globální výchova Hraj si s geoparkem Lesní škola Podhůra Podpora Programu Švýcarsko-české spolupráce třídenní program s lesní pedagogikou pro žáky tříd ZŠ Chrudim cílem je zlepšení kvality vědomostí dětí a mládeže o lese jako ekosystému a o lesnictví a jeho významu při získávání kvalitního dřeva, obnovitelného zdroje energie, a v péči o životní prostředí hlavním významem Lesní školy je získávání a prohlubování vědomostí a praktických zkušeností přímo v lesním prostředí pod vedením zkušených lesních pedagogů a lesníků vlastnoruční výrobě upomínkového předmětu blízké prostředí Městských lesů Chrudim pozitivní ohlasy ze strany škol cca 160 žáků

56 Co nám pomohlo Vzdělávání a výchova Semináře zaměřené na téma UR pro úřad, školy a veřejnost: seminář p. Nováčka na téma Udržitelný rozvoj - reálná šance nebo jen "zbožné přání"? seminář na téma Strategické řízení MěÚ, ZM vzdělávací modul téma Zapojování veřejnosti do rozvoje města s vazbou na MA 21 a UR pro MěÚ

57 Co nám pomohlo Vzdělávání a výchova Venkovní altán učebna u ZŠ Dr.J.Malíka

58 Co nám pomohlo Vzdělávání a výchova 2015 Geopark Železné hory - zážitkové programy, které provedou geologií Železných hor konference Kameny se valí na Chrudim i pro veřejnost snaha o zápis do UNESCO tvorba MAP v rámci MAS Chrudimsko Univerzita třetího věku Knihovna

59 AZ kultura a místní tradice - úspěchy a výzvy Kultura a místní tradice VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR Uspokojivý stav tématu vůči UR Silné stránky významná památková zóna, nemovité památky a veřejná prostranství pravidelně udržovány dobrá péče o nehmotné kulturní dědictví (osobnosti, tradice) podporuje patriotismus dobrá kulturní vybavenost pro místní i pro návštěvníky významné akce a subjekty (Loutkářská chrudim, resp. loutkářství, MUBASO) spolupráce města se školami a s neziskovými organizacemi dobrá komunikace s veřejností transparentní grantový systém Výzvy jednotné vzhledy štítů v MPZ a celkové možnosti v regulaci reklamy - Audit UR doporučení vytvořit strategii k výkonu kulturní politiky města - Audit UR doporučení nový regulační plán MPZ

60 Co nám Kultura pomohlo a místní tradice PROBLÉMY K ŘEŠENÍ jednotné vzhledy štítů v MPZ a celkové možnosti v regulaci reklamy - Audit UR doporučení vytvořit strategii k výkonu kulturní politiky města - Audit UR doporučení 2015 oprava památek v MPZ FRB, Program regenerace MPZ MUBASO Letní výtvarné ateliéry Výstava s doprovodným programem ke knize CODEX gigas 27 tříd z 10 škol /550 žáků

61 Co nám Kultura pomohlo a místní tradice PROBLÉMY K ŘEŠENÍ nový regulační plán MPZ 2015 přípravné práce na zpracování nového Regulační ho plánu MPZ spolupráce s komisemi RM stavební, letopisecká, dopravní veřejné projednání pracovní skupiny pro projekty v MPZ podklady pro zpracování

62 AZ kultura a místní tradice - úspěchy a výzvy Sociální prostředí VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR Uspokojivý stav tématu vůči UR excelentní výsledky Silné stránky Výzvy program prevence a zmírňování chudoby zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Chrudim realizace principu prostupného bydlení vyhovující kapacita azylového bydlení i ubytovny podpora NNO, které poskytují širokou škálu relevantních programů podpory potřebným skupinám obyvatel bezbariérovost šetření spokojenosti obyvatel s životem v obci podpora KPSS i nadále podporovat organizace poskytující sociální služby 10P poskytovat i nadále přímé dotace programy finanční gramotnosti

63 Co nám pomohlo Sociální prostředí 2015 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ podporovat organizace poskytující sociální služby 10P fungující a stabilní síť sociálních služeb, potřeby mapované prostřednictvím KPSS přímé dotace pro NNO poskytující sociální služby projekt Máme šanci na sobě pracovat - sociální podnik Ušito s šancí podpora z projektu propustné bydlení zkvalitnění ubytoven nabídka bydlení potřebným občanům - poptávka je o 30% vyšší počet poskytovatelů sociálních služeb - 26

64 Co nám pomohlo Sociální prostředí PROBLÉMY K ŘEŠENÍ podpora dobrovolnictví Den s dobrovolníky 2015 propagační letáček o dobrovolnictví v Chrudimi Dobrovolnická centra počet dobrovolníků 57 / počet hodin 812 za rok 2014 nárůst hodin o 50% oproti roku 2013

65 AZ kultura a místní tradice - úspěchy a výzvy Globální odpovědnost VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR Uspokojivý stav tématu vůči UR Silné stránky Výzvy vůle ze strany vedení města směřovat k dlouhodobě udržitelnému rozvoji město podporuje zahraniční rozvojovou spolupráci osvětové akce v oblasti změny klimatu spolupráce se střediskem ekologické výchovy, tematika globální výchovy je sledována ekologická stopa města, tak Městského úřadu neexistence energetické koncepce a energetického manažera města - AUDIT UR doporučení řešeno v oblasti USV partnerské město v rozvojové zemi - AUDIT UR - doporučení vyčleňování alespoň symbolického příspěvku na rozvojovou spolupráci - AUDIT UR - doporučení podpora Fairtrade podpora regionálních produktů

66 Co nám pomohlo Globální odpovědnost Fair trade 2014 získán status Fairtradového města (8. město v ČR) letošní přehled FT akcí- FT snídaně, FT piknik, Chrudimský týden pro FT, výstava propagační leták, banner Regionální produkty certifikace v rámci MAS Chrudimsko (certifikace mýdlárna ŠIVA, Jídelna Zdravíčko s.r.o., Michaela Naumecová marmeladka.cz ) propagační leták, banner

67 Cílem našeho systému MA 21 je průkazně a měřitelně s pomocí externích expertů zjednávat nápravu negativních vlivů a to s vědomím, že si neseme dědictví minulých generací a to jak pozitivní, tak i negativní. Zároveň chceme rozvíjet a udržovat naše silné stránky.

68 Zveřejněné informace Další informace o naplňování jednotlivých povinných kritérií MA 21 najdete na webových stránkách Informace z místních akcí jsou zveřejněny včetně videí na /timeline/ Vystoupení města Chrudim na celostátních aktivitách, včetně prezentací, je zveřejněno na

69 Děkujeme Vám za pozornost. Komise ZM a MA 21 s partnerskými organizacemi

21. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR 25. listopadu 2014, Praha

21. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR 25. listopadu 2014, Praha 21. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR 25. listopadu 2014, Praha Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Energetické projekty v rámci systému místní Agendy 21 v ČR

Energetické projekty v rámci systému místní Agendy 21 v ČR Energetické projekty v rámci systému místní Agendy 21 v ČR Ing. arch. Marie Petrová Praha, MHMP, 12. května 2015 Seminář ICLEI Města, obce a projekty - využívání obnovitelných zdrojů a energetické efektivnosti

Více

Město Kopřivnice. ORM08p01. Akční plán zlepšování. Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. pro rok 2014. zdravemesto.koprivnice.

Město Kopřivnice. ORM08p01. Akční plán zlepšování. Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. pro rok 2014. zdravemesto.koprivnice. Město Kopřivnice ORM08p01 Akční plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 pro rok zdravemesto.koprivnice.org Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 13.2. Město Kopřivnice Pozn.: tento

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ PRŮVODCE PROJEKTEM STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PROJEKT STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ

Více

APES Úspory energie a EPC, Energetický management

APES Úspory energie a EPC, Energetický management APES Úspory energie a EPC, Praha, 27.listopadu 2012 Energetický management města ě Litoměřice Schéma prezentace MA 21 v LTM MA 21 a Energetika Plánované aktivity MA 21 v Litoměřicích Popis, principy a

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

DV P-L HO CH KOP LT VS stav prům. PROFIL MA21 v kategorii B za rok 2010 KRITÉRIA MA21. Politik MA21 informační seminář politika pro

DV P-L HO CH KOP LT VS stav prům. PROFIL MA21 v kategorii B za rok 2010 KRITÉRIA MA21. Politik MA21 informační seminář politika pro DV P-L HO CH KOP LT VS stav prům. PROFIL M21 v kategorii B za rok Probíhají v rámci M21 1 KRITÉRI M21 Politik M21 informační seminář politika pro 2 D.1.1 zastupitele k M21 pravidelné porady politika s

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Prachatice, 19. března 2014 www.zdravamesta.cz/js Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními prostředky

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Udržitelné dopravní plánování v městech ČR. Zbyněk Sperat

Udržitelné dopravní plánování v městech ČR. Zbyněk Sperat Udržitelné dopravní plánování v městech ČR Zbyněk Sperat Plány udržitelné mobility, Praha, 20.9.2013 Obsah vize 25 udržitelná doprava v národních dokumentech projekt QUEST projekty související s udržitelnou

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Strategický plán rozvoje města Mšena pro roky 2014-2019

Strategický plán rozvoje města Mšena pro roky 2014-2019 Strategický plán rozvoje Mšena pro roky 2014-2019 A. Oblast infrastruktury a podnikání A.1. Vytvořit podmínky pro stabilní rozvoj Tvorba a aktualizace koncepčních dokumentů A.1.1. vytvoření nové závazné

Více

Zdravé město Litoměřice

Zdravé město Litoměřice Zdravé město Litoměřice Zapojování veřejnosti do strategického plánování - zaměřeno na mobilitu Plány udržitelné městské mobility seminář, Praha, 1. června 2015 Kdy a jak zapojit veřejnost? V. VYHODNOCENÍ

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Jilemnice, 17. června 2015 www.zdravamesta.cz/ls2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Podpůrné aktivity účinnějšímu využívání zdrojů v Libereckém kraji 7. února 2014, Praha

Podpůrné aktivity účinnějšímu využívání zdrojů v Libereckém kraji 7. února 2014, Praha Podpůrné aktivity účinnějšímu využívání zdrojů v Libereckém kraji 7. února 2014, Praha Struktura prezentace Kontext Východiska Projekt USV Program rozvoje LK 2014-2020 Dotační schémata k podpoře udržitelného

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 Program Shrnutí výstup jednání PS vzdělávání Aktuální stav přípravy KAP v Královéhradeckém kraji Aktuální informace ke KAP - MŠMT Ing. Barbořáková Diskuze

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o.

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o. CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ First International Company s.r.o. DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů, měst, obcí, podniků, škol, venkova a obyvatel v České republice v

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

VI. výzva Státního fondu životního prostředí ČR. v Programu č. 3 neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP

VI. výzva Státního fondu životního prostředí ČR. v Programu č. 3 neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP VI. výzva Státního fondu životního prostředí ČR Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje VI. výzvu pro předkládání žádostí v Programu č. 3 neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Dlouhodobý program NSZM ČR

Dlouhodobý program NSZM ČR BRÁNA KVALITY Dlouhodobý program NSZM ČR Podzimní zasedání VH NSZM ČR Jihlava, 13. prosince 2006 NSZM ČR 2006 1 Program a metodika NSZM Česká Brána 21 / New Gate 21 1998-2006 Program Česká Brána 21 titul

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat +...

Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat +... Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility Zbyněk Sperat +... Průzkumy dopravního chování a jejich vazba na plány udržitelné městské mobility, Praha, 12.12.2013 Obsah Co čekat

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu 4. jednání PS3, 4.3.2015, Hradec Králové Mgr. Miroslav Janovský Mgr. Eliška Babková

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR!

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! Jakub Zahrádka Marketingový ředitel EUcentrum OBSAH o Kdo jsme? o Z řad našich zákazníků o Co je naším cílem o Jak začít?

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Setkání se spolky a organizacemi MČ Praha 8 dne 3. 6. 2015

Setkání se spolky a organizacemi MČ Praha 8 dne 3. 6. 2015 Dnešní program Úvod a vzájemné seznámení Představení MA21 Informace o zapojení veřejnosti do přípravy strategickém plánu Participace na vytvoření seznamu služeb pro spolky a neziskové organizace a společnosti

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Podpora zdraví a plánov pro zdraví v praxi obcí. Praha, 17. června 2013

Podpora zdraví a plánov pro zdraví v praxi obcí. Praha, 17. června 2013 Národní síť Zdravých měst m ČR Podpora zdraví a plánov nování pro zdraví v praxi obcí Praha, 17. června 2013 Zdraváměsta, obce, regiony v ČR 2013 112 členů NSZM (města, kraje, mikroreg., MAS, obce) 47%

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78. Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 Rekapitulace stavu k 31.5.2014 Cíle projektu: zjištění potřeb občanů

Více

Příprava rozpočtu 2008

Příprava rozpočtu 2008 III. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Příprava rozpočtu 2008 co můžeme očekávat, jak lépe řídit rozvoj a získat finanční zdroje Ing. Luděk Tesař L u d ě k T E S A Ř ekonom specialista

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. Prezentace 5. jednání PS2 ITI 29. 6. 2015

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. Prezentace 5. jednání PS2 ITI 29. 6. 2015 ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti Prezentace 5. jednání PS2 ITI 29. 6. 2015 Informace o zpracování Strategie ITI Hradecko-pardubické MO 2 Informace o zpracování Strategie ITI Hradecko-pardubické

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Historie revolvingových fondů Phare

Historie revolvingových fondů Phare Historie revolvingových fondů Phare PHARE Environmental Fund (1995-1998) - půjčeno 90.7 mil.kč. 10 obcím Business Environmental Programme (1999-2000) - půjčeno 22,32 mil.kč.5 firmám Bank Fund for Municipalities

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6.

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6. Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu:

Více

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví Efektivní strategie podpory zdraví Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV 4. jednání PS4 4.3.2015, Hradec Králové 2 Harmonogram jednání 1. Úvod 2. Informace z jednání zástupců

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Tvorba strategického plánu obce Květnice

Tvorba strategického plánu obce Květnice Tvorba strategického plánu obce Květnice 1. schůzka strategické komise Milan Polívka, zastupitel koordinátor tvorby SP 19. června 2012 Květnice Strategický plán (SP) Koncept tvorby, struktura Internetová

Více

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit Příloha č.3 benefitu Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit 1. Výchozí stav - charakteristika města a současná strategie 1.1. Charakteristika města

Více

Shrnutí systémové role IPN Metodika Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015

Shrnutí systémové role IPN Metodika Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015 Shrnutí systémové role IPN Metodika Jitka Moravcová Daniel Münich MŠMT Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015 www.metodika.reformy-msmt.cz Hodnocení a národní strategické dokumenty Reforma systému

Více

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU Slovensko má 11 operačních programů pro období 2007 13 Vláda Slovenské republiky schválila na mimořádném zasedání 8. října 2006 jedenáct operačních programů, jejichž prostřednictvím

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm, 28.2.2008

Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm, 28.2.2008 Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm, 28.2.2008 Energetická udržitelnost obcí Důvody: Neplatit jen dovoz energie, udržet tyto

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více