Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015)"

Transkript

1 Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Starostův sloupek Necelé tři měsíce po komunálních volbách, poté co se adaptovala nová tvůrčí rada města, přichází doba ustanovení dalších orgánů, jakými jsou komise coby poradní orgány městské rady. Ty jsou sice ze zákona nepovinné, ale za dobu existence si některé z nich získaly svou prestiž a uplatnění. Po velké diskusi, kdy jsme na jedné straně přihlíželi k úsporným opatřením a na druhé straně k jejich potřebnosti a efektivitě, jsme se rozhodli, že bytová komise bude zrušena bez náhrady a kulturní sloučena s jinou. Celkový počet komisí se tak z původních sedmi snižuje na pět. V příštím období tak bude zřízena povodňová komise, u které bych byl rád, aby neměla důvod vůbec zasedat. Skládá se ze zástupců vedení města starosty, místostarosty zástupců hasičů, městské policie, zdravotníků, Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a zástupců technických služeb. Druhou komisí je komise Zdravého města, životního prostředí a environmentální výchovy, další pak komise školská, kulturní a volnočasových aktivit, čtvrtou komise sociální a prevence kriminality a poslední, pátou je komise dopravy. Bytovou komisi jsme zrušili, neboť máme zájem na zrychlení přidělování městských bytů a ve velké míře dokážou její funkci nahradit zaměstnanci odboru, kteří se bytovou problematikou zabývají a připravují podklady pro rozhodnutí rady města. Výsledkem je nejmenší počet komisí za více než 10 let, které mají dostatečnou náplň. Věřím, že budou mít profesionální přístup a dokážou být radě města vítanou pomocí. Nakonec bych se s našimi občany a čtenáři podělil o příjemnou zprávu, která se týká zatím neauditovaného výsledku hospodaření našeho města za uplynulý rok skončil ve zhruba 10 milionovém zisku, čímž navýšil finanční rezervu města na celkových 58 milionů korun. Příjemný únor. Ing. Martin Malý Staveniště sběrného dvora a kompostárny v zimě osiřelo. Foto Václav Malina Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015 Zastupitelstvo města na zasedání 16. prosince 2014 mimo jiné schválilo rozpočet města na rok Příjmy jsou v celkové výši 297, 029 mil. Kč a výdaje v objemu 333,418 mil. Kč. Rozpočet je, jak nám ukládá zákon, vyrovnaný. Nicméně pro jeho vyrovnání jsme museli použít část finanční rezervy města ve výši 25,759 mil. Kč a smířit se s krátkodobou změnou úvěrových účtů, kde bude na konci příštího roku objem úvěrů města vykazovat o 10,630 mil. Kč vyšší hodnotu. Důvodem je rekordní objem investic v novodobé historii našeho města, a to v rozpočtované výši 164,129 mil. Kč. Rok 2015 se tedy vyznačuje největším objemem investic v jediném roce od sametové revoluce v roce Na tyto investice se městu podařilo získat více než 79 mil. Kč dotací z různých fondů. Některé investice, jako jsou rekonstrukce dvou základních škol a sběrného dvora, již započaly v loňském roce. Největší objem investic ve výši zhruba 57,5 mil. Kč směřuje do oblasti školství, kdy se zrekonstruují budovy ZŠ Národní, ZŠ Zlatá stezka 240 a ZŠ Zlatá stezka 387. Rekonstrukce škol spočívá především v celkovém zateplení fasády a výměně oken. Druhý největší objem investic překračující též 57 mil. Kč směřuje do oblasti životního prostředí, tedy do nově budovaného sběrného dvora a kompostárny v Krumlovské ulici. Třetí největší objem investic směřuje do oblasti bydlení, kde bude proinvestováno více než 33 mil. Kč. Jedná se především o rekonstrukci Domu s pečovatelskou službou Skalka, rekonstrukce 67 koupelnových jader v panelových domech, zateplení podkroví bytového domu ve Vilémově ulici s čp a 1141, zateplení bytového domu v Družstevní ulici s čp. 265, další výměny výtahů a mnoho dalších oprav v dikci Městské správy domů a bytů s. r. o., kde proběhnou opravy dalších bytových domů a bytů v objemu převyšujícím 10 milionů korun. Z menších investic asi potěším obyvatele ulice U Rybníčku, kde bude opravena opěrná zeď, a obyvatele Starých Prachatic, kde bude zrekonstruován chodník lemující hlavní ulici. Nebudeme zapomínat ani na památky. V následujících letech se budeme více věnovat opravám vnitřních prostor historických domů, obdobně jako u paneláků a bytovek. Stranou nezůstanou ani drobné opravy chodníků nebo čistírna odpadních vod. Rozpočtovaný objem provozních výdajů našeho města je na druhé nejnižší úrovni od roku 2006, a to v objemu 169,2 mil. Kč (loni 166,4 mil. Kč). Nárůst je způsoben příkazem vlády navýšit mzdy všech zaměstnanců úřadu i ostatních příspěvkových organizací, což je naprosto v pořádku. V pořádku ale není, že nám stát nevrátil zpět, co nám především na mzdy v roce 2011 sebral. Shodou okolností je to zhruba 4,5 milionu korun, o které máme v letošním roce včetně příspěvkových organizací větší výdaje. Tentokrát je to ovšem vše z rozpočtu města. Nemluvím o tom, že nám stát na služby, které si u nás objednává doteď, dlužil zhruba šest milionů korun ročně. Od letošního roku to tak bude ještě víc Ať je ve vedení státu jakákoliv vláda, dělá, že nářky svých starostů a zastupitelstev po celé zemi neslyší. Vždyť, co bychom mohli vybudovat a opravit za 4,5 mil. Kč? Myslím, že hodně. Pro letošní rok se v rozpočtu samozřejmě počítá i s další finanční podporou kulturních, sportovních i společenských organizací, tak jako v minulých letech. Z výše uvedeného je zřejmé, že se jedná o rekordní rozpočet v položce investic, tedy výrazného rozvoje našeho města. I přesto je rozpočet maximálně úsporný, vychází z potřeb města a jeho občanů, reflektuje dost možná neopakující se objem získaných dotací do školství, životního prostředí a bydlení, zachovává financování dalších běžných potřeb města a podporu potřebným. Ing. Martin Malý, starosta města

2 Radniční list Vývoj finanční rezervy města Prachatice v jednotlivých letech v milionech korun k Fórum Zdravého města Prachatice určí priority občanů Trápí vás drobnost nebo zásadní věc, se kterou vám můžeme pomoci? Máte nápady, potřeby, požadavky a přání, jak změnit a zlepšit podmínky pro život v Prachaticích?Přijďte to říct, napsat, prodiskutovat jste zváni a očekáváni 5. února 2015 od hodin v sále Národního domu v Prachaticích na šestém Fóru Zdravého města. Účelem fóra je naformulovat a hlasováním určit pořadí podnětů a problémů, jak je vnímají občané, a zasadit se o jejich následné řešení. Setkáme se u devíti stolů s následujícími tématy: 1. rozvoj města, zaměstnanost, podnikání, investice, 2. sociální oblast, bezpečnost a prevence, 3. zdraví obyvatel, zdravý životní styl, 4. občan a úřad, informovanost, 5. školství, výchova, vzdělávání, 6. doprava, parkování, stav komunikací, 7. životní prostředí, plán odpadového hospodářství, 8. kultura, sport, volný čas, cestovní ruch 9. názory mladých. Z návrhů občanů u všech stolů bude stejně jako při minulých fórech vybráno deset nejdůležitějších podnětů, které mohou být následně zařazeny do strategického plánu či jiných dokumentů města. Ale se všemi podněty, které vzejdou z diskuze, se následně na příslušných odborech a příslušných institucích bude pracovat. Společně strávený podvečer nám zpestří promítání filmu, výstava, malé občerstvení. Odměnou účastníkům bude i losování třiceti cen (vstupenky do sportovních zařízení, na koncert, do divadla, poukázka na oběd, na masáže a další hodnotné věcné ceny), minimálně každý třetí účastník vyhraje. Mgr. Hana Mrázová, politik Zdravého města Prachatice Město požádalo o dotaci na opravu Hradební ulice Výbory zastupitelstva města Složení kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města pro volební období schválili zastupitelé na svém zasedání 16. prosince Současně došlo k volbě předsedů těchto iniciativních a kontrolních orgánů města. Kontrolní výbor Předseda: Ing. Vladimír Lang Členové: Jan Turek, Ing. Josef Pudivítr, Ing. Josef Anderle, MUDr. Helena Sternová, Júsuf Traore, Mgr. Hana Bolková, Bc. Petra Trněná, Kateřina Třísková Finanční výbor: Předseda: Zdeněk Kollar Členové: Miroslav Přída, Pavel Kubička, Mgr. Michal Roháček, Mgr. Jan Dudek, Vendula Seberová, Dis., MUDr. Jan Stráský, Ing. Jan Bauer, Ing. Petr Šrámek S plány činnosti těchto institucí vás seznámíme po jejich projednání a schválení zastupitelstvem. Rovněž obdržíte informaci o složení tří osadních výborů. Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ O prachatických seniorech bylo slyšet v Itálii Na evropské konferenci Občan v mém městě občan v Evropě vystoupil za Českou republiku také Robert Zeman, bývalý místostarosta a současný zastupitel města Prachatice. Robert Zeman v Římě 16. prosince 2014 prezentoval aktivity seniorů z pohledu místní samosprávy. Jeho vystoupení doplnil film Adolfa Ziky o Prachaticích. Představil všechny seniorské organizace, zařízení, ve kterých se pracuje se seniory, aktivity, které připravuje pro seniory město, aktivity, které senioři připravují sami sobě, včetně bohaté fotodokumentace. Hanka Rabenhauptová referent pro samosprávu a komunitní plánování Ředitelské volno na Národce Město Prachatice na základě usnesení zastupitelstva ze 16. prosince 2014 požádalo ještě na konci loňského roku o dotaci z Regionálního Dlouho očekávaná rekonstrukce Základní školy Národní se rozestrukci operačního programu NUTS II Jihozápad na rekonběhla ve druhé polovině září. Měla by snížit energetickou nároč- místní komunikace v ulici Hradební. nost budovy, jinými slovy zateplit všechny pavilony. Dokončené Rekonstrukce Hradební ulice se týká úseku od křižovatky s ulicí jsou zhruba dvě třetiny pavilonů I. a II. stupně. Rekon- SNP po ulici Za Baštou. Zahrnuje nový povrch vozovky s předchozí strukce si za plného provozu zatím naštěstí nevynutila větší pře- výměnou vodovodního řadu a kanalizační stoky, včetně suny žáků z jejich tříd. přípojek, stavbu nového chodníku v prostoru křižovatky u katastrálního Momentálně se pracuje na lepení izolačních materiálů a barvení úřadu, nový povrch chodníku v úrovni bytových domů omítky, dle počasí na střeše, probíhají vnitřní začišťovací práce. čp , včetně opravy přilehlé opěrné zdi. Hotové jsou také výměny oken u hlavního i obou bočních vchodů Dotace může uhradit maximálně 95 % celkových uznatelných do školy. Nejnáročnější etapa čeká školu o jarních prázdninách nákladů. Rozpočtové náklady akce dosahují 17 milionů korun, a následujícím pětidenním ředitelském volnu ( února dotaci předpokládáme ve výši 8,5 milionu korun. 2015), kdy se budou ve vnitřních atriích vyměňovat okna Rozhodnutí o žádosti o dotaci očekáváme v dubnu. V případě a panely obsahující azbest. Dokončovací práce budou probíhat schválení dotace by realizace akce, po jejím zařazení do rozpočtu i po návratu žáků do školy, to znamená ještě do konce února. města zastupitelstvem, připadala na období dubna až srpna letošního Proto nebude po celý měsíc únor v provozu kino. Na jaře by měla roku, neboť termín pro dokončení stavby je poskytovatelem přijít na řadu tělocvična výměna jejích oken a zateplení vněj- dotace stanoven na 31. srpna Ing. Antonín Jurčo šího pláště. V květnu jistě bude vše hotovo a my se pustíme odbor stavebně správní a regionálního rozvoje do úpravy okolí školy. Hana Bolková strana 2 únor 2015

3 Městská knihovna Prachatice ve spolupráci s portálem ereading. cz nabízí novou službu půjčování elektronických knih. Vypůjčit si lze e-knihy ze současné produkce českých nakladatelů on-line. Propojením s katalogem ereading.cz mají registrovaní čtenáři knihovny bezplatný výběr stovky titulů e-knih k zapůjčení. V nabídce jsou i bestsellery a nejžádanější knihy (např. Stoletý stařík a Analfabetka od J. Jonassona). Co je třeba vědět před půjčením e-knihy: 1. Musíte mít ve svém uživatelském kontě v knihovně zadaný . Můžete ho zadat u knihovníka v knihovně nebo přes web po přihlášení do svého účtu v katalogu Carmen. 2. Jako přihlašovací údaje použijte: vaše uživatelské číslo (je uvedeno na průkazu do knihovny) a vaše heslo. Musíte mít účet u ereading.cz se stejným em, který je uveden ve vašem Radniční list Knihovna nabízí nové čtečky elektronických knih účtu v knihovně. 3. Vypůjčené e-knihy lze číst pouze na čtečkách ereading.cz START 2, 3, 4 a v aplikacích pro chytré telefony a tablety s operačním systémem Android a ios pomocí aplikace ereading.cz (zdarma ke stažení na Google Play nebo Apple Store). Od ledna je možné si zapůjčit čtečky v naší knihovně. 4. Délka výpůjčky je 21 dní, po uplynutí této doby se e-kniha automaticky znepřístupní. 5. Současně je možné půjčit si dva tituly. 6. E-knihy jsou dostupné z katalogu Carmen Městské knihovny Prachatice. Bližší návod na přihlášení a stažení e-knih najdete na stránkách Městské knihovny Prachatice (www.knih-pt.cz). Mgr. Hana Mrázová, ředitelka MěK Prachatice Na slovíčko s Kristinou Váňovou, ředitelkou Památníku Karla Čapka Před 125 lety se narodil Karel Čapek. Jednu z nejvýznamnějších osobností české literatury připomíná Městská knihovna Prachatice. Co na výstavě uvidíme? Připravili jsme průřez životem a dílem Karla Čapka. Výstava je určená pro aktivní a nápadité knihovny, jako je ta v Prachaticích. Snažili jsme se, aby výstava byla přitažlivá nejen po vizuální stránce, ale také po stránce obsahu. Kromě oficiálních informací jsme se zaměřili na volný čas Karla Čapka, který trávil cestováním, na jeho koníčky i na osobní vztahy, ať v rodině nebo s pozdější manželkou Olgou Scheinpflugovou. Ukazujeme Čapka i jako prvního vyslance nově se rodící československé kultury do světa a velice oddaného budovatele první republiky. Jedna ze zálib Karla Čapka je docela překvapivá Ano, poměrně dost prostoru věnujeme Čapkově sbírce gramofonových desek. Byl velice zapálený pro všechny novinky tehdejší techniky a jako jeden z prvních si pořídil také gramofon. Jeho desky nebyly obyčejné. Byly to desky s etnickou muzikou, hudba národů z celého světa, kterou tehdy poměrně pracně získával. Jakým citátem byste doložila, že Čapkovo publicistické dílo je nadčasové? Ponižuje nás samozřejmost, se kterou političtí machři přijímají fakt, že stát je odevzdán stranám k exploataci, ponižuje nás osobní úroveň mnohých, z nichž strany učinily vladaře nad věcmi národa. Ponižuje nás forma i duch politiky, jež vládne pomocí nečistých kompromisů mezi bezohlednými zájmy Karel Čapek, rok (vam) V závěru loňského roku jsme na odboru kultury, školství a cestovního ruchu zorganizovali výstavu betlémů z exponátů zapůjčených obyvateli města Prachatice a jeho okolí. Na začátku všeho byl nápad, následovala výzva do médií s prosbou o zapůjčení betlémů. Termín jsme vybrali tak, aby výstava byla přístupná v týdnu a mohly ji navštívit děti ze škol. Její vyvrcholení jsme zvolili na třetí adventní neděli, kdy v našem městě probíhají již tradiční adventní trhy spojené s akcí Příjezd paní Zimy. Zároveň bylo v našem zájmu vrátit všechny betlémy co nejdříve jejich majitelům, aby mohly zdobit jejich domovy v adventním čase co nejdéle. Výstava byla otevřena ve sklepích Staré radnice od 8. do 14. prosince. Setkala se s nečekaně velkým zájmem, za což jsme velice rádi. Během tohoto týdne si vystavené betlémy přišla prohlédnout více než tisícovka návštěvníků. Největší návštěvnost byla, jak jsme předpokládali, o adventní neděli, kdy výstavu navštívilo přibližně 600 lidí. Ohlédnutí za výstavou betlémů Betlémů z různých materiálů se sešlo rovných 40. Jednalo se o betlémy z papíru, ze dřeva, z keramiky, z vizovického a obřadního pečiva i z ovčího rouna. Výstava byla doplněna dvěma malými výstavami - výstavou plastik prachatického řezbáře Jana Houšky a výstavou výtvarných prací se zimní a vánoční tematikou klientů STROOMu Dub. Po celou otevírací dobu byla zajištěna stálá služba, takže občané nemuseli mít o své exponáty strach. Děkujeme všem občanům, kteří v nás měli důvěru a své skvosty nám půjčili. S poděkováním nesmíme zapomenout ani na manžele Hrůzovi a členky prachatické organizace Svazu důchodců, kteří po celý týden obětavě zajišťovali zmíněnou stálou službu a věnovali se návštěvníkům. Pro veliký a nečekaný zájem budeme velmi rádi v této činnosti pokračovat v příštích letech. Výstava betlémů se může stát novou tradiční akcí prachatického adventu. Bc. Renata Jandová, odbor kultury, školství a cestovního ruchu Jiří Šobr zkouší jízdu a manipulaci na mechanickém vozíku. únor 2015 Úředníci se učili komunikovat se zdravotně postiženými Zaměstnanci Městského úřadu Prachatice se při workshopu Komunikace s osobami se zdravotním postižením setkali s lidmi na vozíčku, nevidomými, sluchově postiženými, agresivními, duševně nemocnými, mentálně postiženými, s figuranty-dobrovolníky. Učili se praktickou komunikaci přímo na úřadu. Nechyběla trocha teorie, představení spolků, hry, kvízy a zábava. Závěr patřil pozvání do Kavárny po tmě. V ní si všichni vyzkoušeli, jak těžké je bez jednoho smyslu zvládnout občerstvení, jízdu na mechanickém vozíku nebo doprovod nevidomého. Zaměstnankyně úřadu Marie a Jarmila Šímovy, které jsou nevidomé a pracují na telefonní ústředně, nám při setkání zazpívaly. Marie Mrázová se zbytky zraku a Jaroslava Lelková za sluchově postižené připomenuly, jak komunikovat s nevidomými a neslyšícími či s lidmi se zbytkem sluchu. Své si řekli i vozíčkáři v zastoupení Adama Pošty, Lucie Hrudníková za mladé postižené s mentálním handicapem, senioři. Nejen ti, kteří se proškolili zcela dobrovolně, ale všichni bychom si měli čas od času připomínat základní pravidla komunikace s handicapovanými. Workshop připravili Mgr. Jiří Gabriel Kučera, vedoucí Dobrovolnického centra, a Hanka Rabenhauptová, referent pro samosprávu a komunitní plánování. Text a foto Hanka RH+ strana 3

4 Město Prachatice v rámci své dlouhodobé snahy o moderní, účelný a efektivní výkon veřejné správy ve prospěch veřejnosti zavedlo v květnu 2011 ve spolupráci se správcem digitální technické mapy města, společností Hrdlička, spol. s r. o., možnost podávání žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí jejich správcům s využitím internetu. Vyjádření k existenci sítí jsou nezbytným podkladem mj. pro zpracování (projektové) dokumentace stavby, jakož i přílohou následných podání u stavebního úřadu. Prostřednictvím služby s názvem e-utilityreport jsou po zadání potřebných údajů ve webové aplikaci automaticky vygenerovány žádosti o vyjádření všem správcům sítí působícím v žadatelem definovaném zájmovém území, přičemž subjektům podporujícím službu je žádost také současně odeslána elektronicky, ostatním ji žadatel vytiskne a odešle poštou. Aktuálně jsou elektronicky odesílány žádosti adresované společnostem E.ON Česká republika, s. r. o. (elektřina a plyn) a Telefónica Czech Republic, a. s. Žadatel díky poskytované službě Radniční list Služba e-utilityreport usnadňuje přípravu staveb nemusí znát či zjišťovat dotčené správce sítí a jejich adresy, ani nemusí jednotlivé žádosti psát samostatně. Žádosti o vyjádření všech v úvahu připadajících subjektů generuje popisovaná webová aplikace ve vazbě na dotčené katastrální území, a to pohodlně přes webové stránky města a bez rizika opomenutí některého správce. Služba je dostupná z internetových stránek města na adrese pod odkazem Vyjádření k existenci sítí. Funguje pro správní obvod města Prachatice, jakožto obce s pověřeným obecním úřadem (tedy působnost obecného stavebního úřadu), který je vymezen územím obcí Bohunice, Budkov, Bušanovice, Drslavice, Dub, Dvory, Hracholusky, Husinec, Chlumany, Chroboly, Kratušín, Ktiš, Lažiště, Lhenice, Lipovice, Mičovice, Nebahovy, Pěčnov, Prachatice, Radhostice, Strunkovice nad Blanicí, Těšovice, Tvrzice, Újezdec, Vitějovice, Vlachovo Březí, Záblatí, Zábrdí, Žernovice. V loňském roce jsme zaznamenali celkem 1158 přístupů. Pro zajímavost uvádíme počty podaných žádostí v jednotlivých měsících: Měsíc Počet přístupů Od počátku zprovoznění služby počet ročních přístupů trvale narůstá: Rok Počet přístupů Věříme, že v letošním roce bude prostřednictvím služby e-utility- Report podáno ještě větší množství žádostí, neboť aplikace významně usnadňuje administraci žádostí zejména subjektům, které se s touto problematikou setkávají jen příležitostně. Ing. Antonín Jurčo odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Rok 1966 (3.) Od roku 1945 po sametovou revoluci ze stránek prachatické kroniky Pro narušený zdravotní stav a vysoké stáří vzdal se své funkce okresní konzervátor pro historické památky ing. Ivo Beneš z Písku. Touto funkcí byl pověřen Miroslav Řehka, ředitel učňovské lesnické školy v Prachaticích a poslanec ONV za obvod č. 14 Chlumany. Po ing. Skorunkovi převzal funkci okresního konzervátora pro ochranu přírody ing. Vratislav Francl, učitel na zdejší pedagogické škole. Na dolním předměstí, na náměstí Čs. Lidové armády, vedle prodejny Mototechna a na začátku uličky na Skalku se staví dva nové družstevní domy pro pracovníky Okresního stavebního podniku. Každý budoucí majitel bytové jednotky se zavázal odpracovat na stavbě 800 hodin. Jeden čtyřpodlažní dům je zhruba hotový, pro druhý v listopadu položili základy. Také Staroprachatičtí mají za sebou letos v Akci Z kus práce. Kromě jiného opravili studnu, zřídili část kanalizace, upravili prostranství mezi domy, oplotili vodní nádrž. Celkem odpracovali 1150 brigádnických hodin. V Jateční ulici postavili pracovníci Pozemních staveb pro vlastní účely první stavbařský hotel. Má 100 lůžek a je vybaven moderním zařízením. V letošním roce odpracovali zaměstnanci Komunálních služeb na výstavbě garáží KS v prostoru bývalé cihelny celkem 580 brigádnických hodin. V plnění závazků přijatých na počest XIII. sjezdu strany občané města odpracovali přes brigádnických hodin a vytvořili dílo v hodnotě přes 1,6 milionu korun. K zlepšení čistoty města uzavřel MěstNV s Brandýskými strojírnami smlouvu, podle níž dodají strojírny v prvním čtvrtletí 1967 samosběrný uliční zametač. Podle zprávy Veřejné bezpečnosti připadá na okrese Prachatice v současné době jeden automobil na 25 obyvatel. Před okupací bylo v Prachaticích sedm osobních a čtyři nákladní automobily, Proti dětské obrně byly letos očkovány živou očkovací látkou všechny děti narozené od 1. února 1965 do 31. ledna 1966 a přeočkovány děti do šesti let, které byly loni proti dětské obrně očkovány poprvé. Celé chirurgické oddělení okresní nemocnice je podrobováno adaptačním pracím. Provádí je Okresní stavební podnik Prachatice. Proto od 24. června musí každého budoucího pacienta odvážet do nemocnice ve Vimperku nebo ve Strakonicích, případně do Českých Budějovic. V Prachaticích je pouze první pomoc v ambulanci, která je provizorně umístěna v jednom lůžkovém pokoji. Byla zde zřízena zdviž a provedeny další úpravy. Koncem listopadu byla rekonstrukce dokončena. Na chirurgickém oddělení působí primář Zdeněk Elčkner a MUDr. Jan Antonín Mager. Prachatický textilní závod Šumavan má kromě lékařské ordinace také zubní ambulatorium s nejmodernějším zařízením. Koncem června byla dokončena adaptace v místní lékárně. Vchod do lékárny byl přemístěn do Horní ulice a nově upraven interiér. První zprávy o lékárně v Prachaticích (byly v různých budovách) pochází z roku 1729, kdy zdejší lékárník Alois Magg žádá písecký krajský úřad o povolení zřídit v Prachaticích apatyku. V červenci skládalo 46 žáků lesnického odborného učiliště na Lázních sv. Markéty zkoušky z myslivosti. Čtrnáct komisařů z Prachatic a z Českých Budějovic prověřovalo jejich znalosti mysliveckých a loveckých zákonů a znalosti ze života zvěře. Úspěšně složilo zkoušky 34 žáků. Výstavba nové mateřské školy u zrušených jatek a po zrušení zahradnictví byla zahájena koncem letošního roku. Má být dokončena v roce 1968 celkovým nákladem téměř 1,8 milionu korun. Na jejím financování se podílejí jednotlivé závody v obvodu MěstNV a ONV. Hlavním investorem je podnik Jitona Soběslav, závod Prachatice. Z kroniky vybral Pavel Fencl. strana 4 únor 2015

5 Ve městě je rozmístěno šest zelených plastových nádob (popelnic) na použité potravinářské oleje z domácností. Cílem instalace byla možnost třídění dalších domovních odpadů, které jinak končí ve veřejné kanalizaci, ve které následně způsobují problémy (zanášení kanalizačního potrubí, potíže na ČOV). Za loňský rok bylo sebráno celkem 727 kg potravinářských olejů. Nádoby na oleje jsou umístěny ve sběrném dvoře v Mlýnské ulici, dále u bývalé prodejny Pod Lázněmi, v přístřešku na tříděné odpady na náměstí Přátelství, v přístřešku v ulici Národní před prodejnou Beer, u prodejny Jednota ve Vodňanské ulici a v ulici SNP u přístřešku vedle prodejny potravin Flop. Do nádob se musí ukládat potravinářské oleje v uzavřených plastových nádobách (např. PET lahve). Svoz zajišťuje společnost EKO-PF České Budějovice, která se zabývá zpětným odběrem použitých potravinářských olejů. Svoz probíhá dle potřeby a je, včetně nádob, zdarma. Další možností třídění odpadů je sběr starého textilu. Ve městě jsou umístěné dva oranžové velkoobjemové kontejnery na starý textil a obuv. Jeden kontejner se nachází na parkovišti na Horním náměstí a druhý za poliklinikou směrem k ČSOB. Za rok 2014 bylo do kontejnerů odloženo úctyhodných 39 tun textilu, obuvi a hraček. Do kontejnerů lze odkládat letní i zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle, obuv svázanou, aby se páry nerozhodily, tašky, kabelky, batohy a plyšové hračky. Veškeré věci musí být suché a zabalené do igelitových tašek nebo pytlů, aby se transportem nepoškodily! Svoz zajišťuje zdarma charitativní organizace Diakonie Broumov. Veškerý obsah kontejnerů je odvážen do sídla společnosti a po roztřídění Radniční list Třídíme potravinářské oleje i starý textil jsou věci použitelné k humanitárním účelům předávány do výdejních středisek Diakonie pro sociálně potřebné občany nebo pro další sociální organizace. Věci neupotřebitelné k humanitárním účelům jsou předány k dalšímu průmyslovému zpracování (např. v automobilovém a stavebním průmyslu nebo na výrobu přikrývek a úklidových hadrů). Ing. Josef Starý, odbor životního prostředí MěÚ Lidé se učí odkládat použité oleje do speciálních nádob místo toho, aby je vylévali do kanalizace, chválí Josef Starý. Foto V. Malina V Prachaticích loni hořelo dvacetkrát Zásahy evidované Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje na území města Prachatice V roce 2014 zasahovali hasiči na území okresu Prachatice celkem u 725 událostí. Opět je to oproti letům minulým nárůst, i když ve srovnání s rokem 2013 jen velmi mírný. Největší nárůst počtu zásahů, a to o téměř 30 %, byl zaznamenán u dopravních nehod. Rok 2014 naštěstí nepřinesl žádné výraznější živelní pohromy (povodně, záplavy, větrné smrště apod.), nicméně na přelomu listopadu a prosince náš okres zasáhla kalamita v podobě námrazy, popadaných a nalomených stromů a v důsledku toho přerušeného elektrického vedení v několika lokalitách (např. Hracholusky, Nebahovy, Žernovice, Vitějovice, Křišťanovice). Samotné město Prachatice nebylo naštěstí touto kalamitou zasaženo. Celkem vyjely jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů v týdnu od 29. listopadu do 7. prosince ke 110 událostem spojeným s likvidací škod po námrazách. Ve srovnání s rokem 2013 došlo v loňském roce k mírnému nárůstu počtu požárů v okrese i ve městě Prachatice. Naproti tomu se výrazně snížily přímé škody způsobené požáry ze zhruba 13 milionů korun v roce 2013 na necelé čtyři miliony v roce V Prachaticích požáry loni způsobily škodu za korun, což je naopak o korun více než v roce Velmi pozitivní vývoj byl zaznamenán u počtu usmrcených osob při požárech, neboť loni nikdo v přímé souvislosti s požáry v Prachaticích nezemřel. Vánoční svátky, silvestr a Nový rok byly v Prachaticích z pohledu hasičů klidné a hasiči nemuseli ve městě zasahovat. události na území okresu Prachatice z toho události na území města Prachatice Typ události Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Požáry Dopravní nehody Únik nebezpečné chemické látky Technické havárie (včetně živelních pohrom) Plané poplachy Celkem plk. ing. Milan Raba, ředitel HZS JčK, územní odbor Prachatice (podklady zpracoval nprap. Václav Kout) Městský úřad Prachatice s pravidelností nabízí rodičům na rodičovské dovolené z řad zaměstnanců města setkání s vedením radnice. Tentokrát informace od starosty Martina Malého, místostarosty Jana Klimeše a tajemníka Karla Paška vyslechlo sedm rodičů. Přišlo (přesně přijelo v kočárcích) s nimi šest dětí (jedna dvojčata). Rodičům bylo nabídnuto hlídání dětí, aby měli skutečně čas jen pro sebe a na klidné přijetí informací od pramene. Při zahájení v zimní zahradě městského úřadu zazpívaly nevidomé sestry Jarmila Šímová a Marie Šímová. Pásmem písní únor 2015 Maminky debatovaly s vedením města a tancem přítomné potěšily děti ze Základní školy Prachatice, Zlatá stezka 387 pod vedením Jany Kocourkové. Maminky oceňují pozvání a čas, který jim vedení města věnuje. Řada z nich se připravuje na vstup do pracovního procesu, některé již pracují na zkrácený pracovní úvazek, jiné na dohodu. To jsou alternativní způsoby pracovního uplatnění, to jsou příležitosti, které úřad svým zaměstnancům nabízí. Proto také byl velmi dobře hodnocen v soutěži Úřad půl napůl. Hanka Rabenhauptová referent pro samosprávu a komunitní plánování strana 5

6 Kulturní a společenský servis na únor 2015 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Dolní brána 25 Tel.: Prodejní galerie stálá expozice. po zavřeno út pá so ne zavřeno Vstupné 20, zlevněné 10 Kč AJV 2015 Devátá členská výstava Asociace jihočeských výtvarníků. Vernisáž 3. února v hod. KONTAKTY Městské divadlo, tel , , Naleznete nás také na facebooku: KIS Prachatice INFOCENTRUM Velké nám. 1 Tel Otevřeno: po pá KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA Tel.: Otevřeme po předchozí domluvě v Infocentru. Stálá expozice. Výstava sochaře a malíře Otto Herberta Hajeka. Vstupné 20, zlevněné 10 Kč. MĚSTSKÉ DIVADLO (19.00) É. E. Schmitt: HESLO MORÁLKA AP PROSPER PRAHA PŘEDPLATNÉ ŘADY B Na loveckém zámečku barona Holbacha pózuje polonahý Denis Diderot pro madame Therbouchovou, se kterou vede velmi galantní rozpravu, když tu je z milostný ch hrátek vyruší v naléhavé záležitosti filozofův sekretář: Je třeba, aby Mistr okamžitě napsal příspěvek do slavné Encyklopedie Heslo Morálka. Tak začíná Diderotův bláznivý den, během kterého je populární osvícenský filozof se sklony k libertinství neustále vyrušován při svý ch pokusech v oblasti filosofie i při milostný ch spádech. Autor hry ve hře využívá brilantní znalost francouzské filozofie a obratně ji kombinuje s pronikavý m smyslem pro situaci a ironický postřeh. Hrají: Miroslav Etzler, Nela Boudová, M. Sejnová, I. Stejskalová, V. Šanda/J. Vaverka, K. Pindejová. Vstupné: přízemí 280; balkon 260, pro předplatitele 250, balkon 230 Kč (19.00) ANETA LANGEROVÁ TURNÉ NA RADOSTI Vyprodáno! (19.00) Jan Toman: ETIOPIE Cestopisná přednáška CK OCEAN Cesta nekolonizovanou zemí afrického rohu. Poznejte různorodost domorodých kmenů Jižního Oma. Etiopské safari se spoustou endemických druhů. Křesťanské památky na severu, vytesané chrámy v Lalibele. Královský Gondar s komplexem hradů. Vodopády na Modrém Nilu a mnoho dalšího. Vstupné 50 Kč (19.00) Z. Egressy: POSTAVEN(I)Í MIMO HRU DIVADLO R. BRZOBOHATÉHO PRAHA PŘEDPLATNÉ ŘADY A Komedie o fotbalu, kamarádství a lásce k jedné ženě. Horká novinka současného maďarského autora se odehrává ve fotbalové šatně během ligového zápasu, kde rozhodčí nejsou jen rozhodčími, ale především lidmi, kteří si spolu s dresy, píšťalkou či kartami přinášejí také vlastní mindráky a smutky, jež jsou mnohdy ještě směšnější a absurdnější než samo fotbalové šílenství Skrze fotbal se autor snažil s lehkou melancholií a přitom i s notnou dávkou sarkastického humoru, popsat divákům svět, ve kterém každý kope do toho svého míče. Hrají: Jan Révai/ Miroslav Hrabě, Ernesto Čekan/Roman Štolpa, Roman Štolpa/Petr Semerád. Vstupné: přízemí 280; balkon 260, pro předplatitele 250, balkon 230 Kč (19.00) NEZMAŘI Folková legenda představí písničky z čerstvého alba. Diváci nebudou ochuzeni ani o písničky, které neodmyslitelně patří do jejich repertoáru (Bodláky ve vlasech, Ráno bylo stejný, Musíš jít dál, Písek, Fénix, Růže). Vstupné v předprodeji 150; na místě 200 Kč. KINO NÁRODKA Celý únor mimo provoz kvůli rekonstrukci školy. ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ DÁRCOVSTVÍ KRVE obrazem, fakty i čísly Výstava věnovaná dárcovství krve v okrese Prachatice. Fotografie, ale také osobní postřehy dárců krve nebo statistická data představí léta minulá i současná. Samozřejmě se také dozvíte praktické informace o darování krve. MĚSTSKÁ KNIHOVNA do Výstava Karel Čapek, 125. výročí narození (výstavní prostor MěK) Co nám přináší rok 2015? Beseda s astroložkou Petrou Nel Smolovou (17.00, klubovna knihovny) Vstupenky nutné zakoupit v předprodeji ve studovně Lekce tvůrčího psaní se spisovatelem Hynkem Klimkem (14.00, klubovna MěK) Literární kavárna Historický Český Krumlov (14.00, Domově seniorů Mistra Křišťana). Povídání o historii a památkách Č. Krumlova s ukázkou dobového kostýmu s Miloslavou Caisovou z Regionálního muzea v Č. Krumlově Jarní prázdniny v knihovně ( , odd. pro děti a mládež, podrobný program na Univerzita třetího věku 1. ročník Péče o člověka a jeho zdraví, 2. semestr Člověk ve společnosti a v přírodě František Benda, Českobudějovická diecéze prachatický vikariát (14.00, zasedací místnost nemocnice Prachatice) Celé Prachatice čtou dětem místostarosta Jan Klimeš Bratři Čapkové dětem (14.00, odd. pro děti a mládež) Lekce tvůrčího psaní se spisovatelem Hynkem Klimkem (14.00, klubovna MěK) Univerzita třetího věku 2. ročník Zlatá stezka, 4. semestr Obchod v době Zlaté stezky Michal Preusz, Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (9.00, zasedací místnost Staré radnice MěÚ PT) Tvořivé středy se Zdeňkou Lebedovou Masopustní veselení s koblihami (14.00, odd. pro děti a mládež) strana 6 únor 2015

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PRACHATICE ÚNOR 2015

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PRACHATICE ÚNOR 2015 KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PRACHATICE ÚNOR 2015 4. 2. 27. 2. VÝSTAVA: AJV 2015 (KIS) Devátá členská výstava Asociace jihočeských výtvarníků České Budějovice Vernisáž výstavy proběhne v úterý 3.

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz Zadavatel: Občanské sdruţení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice IČ: 26663091 Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdruţení www.chanceinnature.cz Kontaktní

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin Počet stran dokumentu: 8 Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne 23.04.2015 od 18:00 hodin Přítomni: Zapisovatel: Mgr. Miroslav Král, Stanislav Falář, Jana Mrázová, Milada Podlešáková,

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBSAH 1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ...3 2. PŘÍJMY A VÝDAJE POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB... 9

OBSAH 1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ...3 2. PŘÍJMY A VÝDAJE POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB... 9 OBSAH 1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ...3 2. PŘÍJMY A VÝDAJE POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB... 9 2 1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ Následující tabulka shrnuje údaje získané od jednotlivých

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

DOKUMENTACE MĚSTA TŘEMOŠNICE. Požární řád města

DOKUMENTACE MĚSTA TŘEMOŠNICE. Požární řád města DOKUMENTACE MĚSTA TŘEMOŠNICE Požární řád města Zastupitelstvo město na svém zasedání dne 24.6.2015 usnesením č. 72/2015 schválilo v souladu s 29 odst. 1 písm. i) tento Požární řád města. ČI.1 Úvodní ustanovení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 02. 03. 2015 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Přítomní členové zastupitelstva: 6 (Machová, Mizera, Suková, Švec, Vaněčková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001.

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001. Příloha USNESENÍ z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Povodňový plán města

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah závěrečného účtu města : 1. údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ Page 1 of 11 HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ Hlasování z Zastupitelstvo města Prachatice č. 17, konaného dne 28.01.2013 Číslo hlasování: 1 Číslo bodu: 1.1 Zahájení - program - usn. č. 365/2013 - Malý 18 Číslo hlasování:

Více

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 5610/2016 19.01.2016 Zápis a usnesení z 10. schůze komise sociální a zdravotní Datum a hodina zahájení schůze: 18.01.2016, v 16:00 hod. Místo konání schůze: MěÚ Cheb, ul.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ (předávání a získávání zkušeností, nápadů a námětů ověřených v praxi při práci s dětmi a mládeží) v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život jsou setkání pedagogických

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více