Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015)"

Transkript

1 Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Starostův sloupek Necelé tři měsíce po komunálních volbách, poté co se adaptovala nová tvůrčí rada města, přichází doba ustanovení dalších orgánů, jakými jsou komise coby poradní orgány městské rady. Ty jsou sice ze zákona nepovinné, ale za dobu existence si některé z nich získaly svou prestiž a uplatnění. Po velké diskusi, kdy jsme na jedné straně přihlíželi k úsporným opatřením a na druhé straně k jejich potřebnosti a efektivitě, jsme se rozhodli, že bytová komise bude zrušena bez náhrady a kulturní sloučena s jinou. Celkový počet komisí se tak z původních sedmi snižuje na pět. V příštím období tak bude zřízena povodňová komise, u které bych byl rád, aby neměla důvod vůbec zasedat. Skládá se ze zástupců vedení města starosty, místostarosty zástupců hasičů, městské policie, zdravotníků, Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a zástupců technických služeb. Druhou komisí je komise Zdravého města, životního prostředí a environmentální výchovy, další pak komise školská, kulturní a volnočasových aktivit, čtvrtou komise sociální a prevence kriminality a poslední, pátou je komise dopravy. Bytovou komisi jsme zrušili, neboť máme zájem na zrychlení přidělování městských bytů a ve velké míře dokážou její funkci nahradit zaměstnanci odboru, kteří se bytovou problematikou zabývají a připravují podklady pro rozhodnutí rady města. Výsledkem je nejmenší počet komisí za více než 10 let, které mají dostatečnou náplň. Věřím, že budou mít profesionální přístup a dokážou být radě města vítanou pomocí. Nakonec bych se s našimi občany a čtenáři podělil o příjemnou zprávu, která se týká zatím neauditovaného výsledku hospodaření našeho města za uplynulý rok skončil ve zhruba 10 milionovém zisku, čímž navýšil finanční rezervu města na celkových 58 milionů korun. Příjemný únor. Ing. Martin Malý Staveniště sběrného dvora a kompostárny v zimě osiřelo. Foto Václav Malina Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015 Zastupitelstvo města na zasedání 16. prosince 2014 mimo jiné schválilo rozpočet města na rok Příjmy jsou v celkové výši 297, 029 mil. Kč a výdaje v objemu 333,418 mil. Kč. Rozpočet je, jak nám ukládá zákon, vyrovnaný. Nicméně pro jeho vyrovnání jsme museli použít část finanční rezervy města ve výši 25,759 mil. Kč a smířit se s krátkodobou změnou úvěrových účtů, kde bude na konci příštího roku objem úvěrů města vykazovat o 10,630 mil. Kč vyšší hodnotu. Důvodem je rekordní objem investic v novodobé historii našeho města, a to v rozpočtované výši 164,129 mil. Kč. Rok 2015 se tedy vyznačuje největším objemem investic v jediném roce od sametové revoluce v roce Na tyto investice se městu podařilo získat více než 79 mil. Kč dotací z různých fondů. Některé investice, jako jsou rekonstrukce dvou základních škol a sběrného dvora, již započaly v loňském roce. Největší objem investic ve výši zhruba 57,5 mil. Kč směřuje do oblasti školství, kdy se zrekonstruují budovy ZŠ Národní, ZŠ Zlatá stezka 240 a ZŠ Zlatá stezka 387. Rekonstrukce škol spočívá především v celkovém zateplení fasády a výměně oken. Druhý největší objem investic překračující též 57 mil. Kč směřuje do oblasti životního prostředí, tedy do nově budovaného sběrného dvora a kompostárny v Krumlovské ulici. Třetí největší objem investic směřuje do oblasti bydlení, kde bude proinvestováno více než 33 mil. Kč. Jedná se především o rekonstrukci Domu s pečovatelskou službou Skalka, rekonstrukce 67 koupelnových jader v panelových domech, zateplení podkroví bytového domu ve Vilémově ulici s čp a 1141, zateplení bytového domu v Družstevní ulici s čp. 265, další výměny výtahů a mnoho dalších oprav v dikci Městské správy domů a bytů s. r. o., kde proběhnou opravy dalších bytových domů a bytů v objemu převyšujícím 10 milionů korun. Z menších investic asi potěším obyvatele ulice U Rybníčku, kde bude opravena opěrná zeď, a obyvatele Starých Prachatic, kde bude zrekonstruován chodník lemující hlavní ulici. Nebudeme zapomínat ani na památky. V následujících letech se budeme více věnovat opravám vnitřních prostor historických domů, obdobně jako u paneláků a bytovek. Stranou nezůstanou ani drobné opravy chodníků nebo čistírna odpadních vod. Rozpočtovaný objem provozních výdajů našeho města je na druhé nejnižší úrovni od roku 2006, a to v objemu 169,2 mil. Kč (loni 166,4 mil. Kč). Nárůst je způsoben příkazem vlády navýšit mzdy všech zaměstnanců úřadu i ostatních příspěvkových organizací, což je naprosto v pořádku. V pořádku ale není, že nám stát nevrátil zpět, co nám především na mzdy v roce 2011 sebral. Shodou okolností je to zhruba 4,5 milionu korun, o které máme v letošním roce včetně příspěvkových organizací větší výdaje. Tentokrát je to ovšem vše z rozpočtu města. Nemluvím o tom, že nám stát na služby, které si u nás objednává doteď, dlužil zhruba šest milionů korun ročně. Od letošního roku to tak bude ještě víc Ať je ve vedení státu jakákoliv vláda, dělá, že nářky svých starostů a zastupitelstev po celé zemi neslyší. Vždyť, co bychom mohli vybudovat a opravit za 4,5 mil. Kč? Myslím, že hodně. Pro letošní rok se v rozpočtu samozřejmě počítá i s další finanční podporou kulturních, sportovních i společenských organizací, tak jako v minulých letech. Z výše uvedeného je zřejmé, že se jedná o rekordní rozpočet v položce investic, tedy výrazného rozvoje našeho města. I přesto je rozpočet maximálně úsporný, vychází z potřeb města a jeho občanů, reflektuje dost možná neopakující se objem získaných dotací do školství, životního prostředí a bydlení, zachovává financování dalších běžných potřeb města a podporu potřebným. Ing. Martin Malý, starosta města

2 Radniční list Vývoj finanční rezervy města Prachatice v jednotlivých letech v milionech korun k Fórum Zdravého města Prachatice určí priority občanů Trápí vás drobnost nebo zásadní věc, se kterou vám můžeme pomoci? Máte nápady, potřeby, požadavky a přání, jak změnit a zlepšit podmínky pro život v Prachaticích?Přijďte to říct, napsat, prodiskutovat jste zváni a očekáváni 5. února 2015 od hodin v sále Národního domu v Prachaticích na šestém Fóru Zdravého města. Účelem fóra je naformulovat a hlasováním určit pořadí podnětů a problémů, jak je vnímají občané, a zasadit se o jejich následné řešení. Setkáme se u devíti stolů s následujícími tématy: 1. rozvoj města, zaměstnanost, podnikání, investice, 2. sociální oblast, bezpečnost a prevence, 3. zdraví obyvatel, zdravý životní styl, 4. občan a úřad, informovanost, 5. školství, výchova, vzdělávání, 6. doprava, parkování, stav komunikací, 7. životní prostředí, plán odpadového hospodářství, 8. kultura, sport, volný čas, cestovní ruch 9. názory mladých. Z návrhů občanů u všech stolů bude stejně jako při minulých fórech vybráno deset nejdůležitějších podnětů, které mohou být následně zařazeny do strategického plánu či jiných dokumentů města. Ale se všemi podněty, které vzejdou z diskuze, se následně na příslušných odborech a příslušných institucích bude pracovat. Společně strávený podvečer nám zpestří promítání filmu, výstava, malé občerstvení. Odměnou účastníkům bude i losování třiceti cen (vstupenky do sportovních zařízení, na koncert, do divadla, poukázka na oběd, na masáže a další hodnotné věcné ceny), minimálně každý třetí účastník vyhraje. Mgr. Hana Mrázová, politik Zdravého města Prachatice Město požádalo o dotaci na opravu Hradební ulice Výbory zastupitelstva města Složení kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města pro volební období schválili zastupitelé na svém zasedání 16. prosince Současně došlo k volbě předsedů těchto iniciativních a kontrolních orgánů města. Kontrolní výbor Předseda: Ing. Vladimír Lang Členové: Jan Turek, Ing. Josef Pudivítr, Ing. Josef Anderle, MUDr. Helena Sternová, Júsuf Traore, Mgr. Hana Bolková, Bc. Petra Trněná, Kateřina Třísková Finanční výbor: Předseda: Zdeněk Kollar Členové: Miroslav Přída, Pavel Kubička, Mgr. Michal Roháček, Mgr. Jan Dudek, Vendula Seberová, Dis., MUDr. Jan Stráský, Ing. Jan Bauer, Ing. Petr Šrámek S plány činnosti těchto institucí vás seznámíme po jejich projednání a schválení zastupitelstvem. Rovněž obdržíte informaci o složení tří osadních výborů. Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ O prachatických seniorech bylo slyšet v Itálii Na evropské konferenci Občan v mém městě občan v Evropě vystoupil za Českou republiku také Robert Zeman, bývalý místostarosta a současný zastupitel města Prachatice. Robert Zeman v Římě 16. prosince 2014 prezentoval aktivity seniorů z pohledu místní samosprávy. Jeho vystoupení doplnil film Adolfa Ziky o Prachaticích. Představil všechny seniorské organizace, zařízení, ve kterých se pracuje se seniory, aktivity, které připravuje pro seniory město, aktivity, které senioři připravují sami sobě, včetně bohaté fotodokumentace. Hanka Rabenhauptová referent pro samosprávu a komunitní plánování Ředitelské volno na Národce Město Prachatice na základě usnesení zastupitelstva ze 16. prosince 2014 požádalo ještě na konci loňského roku o dotaci z Regionálního Dlouho očekávaná rekonstrukce Základní školy Národní se rozestrukci operačního programu NUTS II Jihozápad na rekonběhla ve druhé polovině září. Měla by snížit energetickou nároč- místní komunikace v ulici Hradební. nost budovy, jinými slovy zateplit všechny pavilony. Dokončené Rekonstrukce Hradební ulice se týká úseku od křižovatky s ulicí jsou zhruba dvě třetiny pavilonů I. a II. stupně. Rekon- SNP po ulici Za Baštou. Zahrnuje nový povrch vozovky s předchozí strukce si za plného provozu zatím naštěstí nevynutila větší pře- výměnou vodovodního řadu a kanalizační stoky, včetně suny žáků z jejich tříd. přípojek, stavbu nového chodníku v prostoru křižovatky u katastrálního Momentálně se pracuje na lepení izolačních materiálů a barvení úřadu, nový povrch chodníku v úrovni bytových domů omítky, dle počasí na střeše, probíhají vnitřní začišťovací práce. čp , včetně opravy přilehlé opěrné zdi. Hotové jsou také výměny oken u hlavního i obou bočních vchodů Dotace může uhradit maximálně 95 % celkových uznatelných do školy. Nejnáročnější etapa čeká školu o jarních prázdninách nákladů. Rozpočtové náklady akce dosahují 17 milionů korun, a následujícím pětidenním ředitelském volnu ( února dotaci předpokládáme ve výši 8,5 milionu korun. 2015), kdy se budou ve vnitřních atriích vyměňovat okna Rozhodnutí o žádosti o dotaci očekáváme v dubnu. V případě a panely obsahující azbest. Dokončovací práce budou probíhat schválení dotace by realizace akce, po jejím zařazení do rozpočtu i po návratu žáků do školy, to znamená ještě do konce února. města zastupitelstvem, připadala na období dubna až srpna letošního Proto nebude po celý měsíc únor v provozu kino. Na jaře by měla roku, neboť termín pro dokončení stavby je poskytovatelem přijít na řadu tělocvična výměna jejích oken a zateplení vněj- dotace stanoven na 31. srpna Ing. Antonín Jurčo šího pláště. V květnu jistě bude vše hotovo a my se pustíme odbor stavebně správní a regionálního rozvoje do úpravy okolí školy. Hana Bolková strana 2 únor 2015

3 Městská knihovna Prachatice ve spolupráci s portálem ereading. cz nabízí novou službu půjčování elektronických knih. Vypůjčit si lze e-knihy ze současné produkce českých nakladatelů on-line. Propojením s katalogem ereading.cz mají registrovaní čtenáři knihovny bezplatný výběr stovky titulů e-knih k zapůjčení. V nabídce jsou i bestsellery a nejžádanější knihy (např. Stoletý stařík a Analfabetka od J. Jonassona). Co je třeba vědět před půjčením e-knihy: 1. Musíte mít ve svém uživatelském kontě v knihovně zadaný . Můžete ho zadat u knihovníka v knihovně nebo přes web po přihlášení do svého účtu v katalogu Carmen. 2. Jako přihlašovací údaje použijte: vaše uživatelské číslo (je uvedeno na průkazu do knihovny) a vaše heslo. Musíte mít účet u ereading.cz se stejným em, který je uveden ve vašem Radniční list Knihovna nabízí nové čtečky elektronických knih účtu v knihovně. 3. Vypůjčené e-knihy lze číst pouze na čtečkách ereading.cz START 2, 3, 4 a v aplikacích pro chytré telefony a tablety s operačním systémem Android a ios pomocí aplikace ereading.cz (zdarma ke stažení na Google Play nebo Apple Store). Od ledna je možné si zapůjčit čtečky v naší knihovně. 4. Délka výpůjčky je 21 dní, po uplynutí této doby se e-kniha automaticky znepřístupní. 5. Současně je možné půjčit si dva tituly. 6. E-knihy jsou dostupné z katalogu Carmen Městské knihovny Prachatice. Bližší návod na přihlášení a stažení e-knih najdete na stránkách Městské knihovny Prachatice (www.knih-pt.cz). Mgr. Hana Mrázová, ředitelka MěK Prachatice Na slovíčko s Kristinou Váňovou, ředitelkou Památníku Karla Čapka Před 125 lety se narodil Karel Čapek. Jednu z nejvýznamnějších osobností české literatury připomíná Městská knihovna Prachatice. Co na výstavě uvidíme? Připravili jsme průřez životem a dílem Karla Čapka. Výstava je určená pro aktivní a nápadité knihovny, jako je ta v Prachaticích. Snažili jsme se, aby výstava byla přitažlivá nejen po vizuální stránce, ale také po stránce obsahu. Kromě oficiálních informací jsme se zaměřili na volný čas Karla Čapka, který trávil cestováním, na jeho koníčky i na osobní vztahy, ať v rodině nebo s pozdější manželkou Olgou Scheinpflugovou. Ukazujeme Čapka i jako prvního vyslance nově se rodící československé kultury do světa a velice oddaného budovatele první republiky. Jedna ze zálib Karla Čapka je docela překvapivá Ano, poměrně dost prostoru věnujeme Čapkově sbírce gramofonových desek. Byl velice zapálený pro všechny novinky tehdejší techniky a jako jeden z prvních si pořídil také gramofon. Jeho desky nebyly obyčejné. Byly to desky s etnickou muzikou, hudba národů z celého světa, kterou tehdy poměrně pracně získával. Jakým citátem byste doložila, že Čapkovo publicistické dílo je nadčasové? Ponižuje nás samozřejmost, se kterou političtí machři přijímají fakt, že stát je odevzdán stranám k exploataci, ponižuje nás osobní úroveň mnohých, z nichž strany učinily vladaře nad věcmi národa. Ponižuje nás forma i duch politiky, jež vládne pomocí nečistých kompromisů mezi bezohlednými zájmy Karel Čapek, rok (vam) V závěru loňského roku jsme na odboru kultury, školství a cestovního ruchu zorganizovali výstavu betlémů z exponátů zapůjčených obyvateli města Prachatice a jeho okolí. Na začátku všeho byl nápad, následovala výzva do médií s prosbou o zapůjčení betlémů. Termín jsme vybrali tak, aby výstava byla přístupná v týdnu a mohly ji navštívit děti ze škol. Její vyvrcholení jsme zvolili na třetí adventní neděli, kdy v našem městě probíhají již tradiční adventní trhy spojené s akcí Příjezd paní Zimy. Zároveň bylo v našem zájmu vrátit všechny betlémy co nejdříve jejich majitelům, aby mohly zdobit jejich domovy v adventním čase co nejdéle. Výstava byla otevřena ve sklepích Staré radnice od 8. do 14. prosince. Setkala se s nečekaně velkým zájmem, za což jsme velice rádi. Během tohoto týdne si vystavené betlémy přišla prohlédnout více než tisícovka návštěvníků. Největší návštěvnost byla, jak jsme předpokládali, o adventní neděli, kdy výstavu navštívilo přibližně 600 lidí. Ohlédnutí za výstavou betlémů Betlémů z různých materiálů se sešlo rovných 40. Jednalo se o betlémy z papíru, ze dřeva, z keramiky, z vizovického a obřadního pečiva i z ovčího rouna. Výstava byla doplněna dvěma malými výstavami - výstavou plastik prachatického řezbáře Jana Houšky a výstavou výtvarných prací se zimní a vánoční tematikou klientů STROOMu Dub. Po celou otevírací dobu byla zajištěna stálá služba, takže občané nemuseli mít o své exponáty strach. Děkujeme všem občanům, kteří v nás měli důvěru a své skvosty nám půjčili. S poděkováním nesmíme zapomenout ani na manžele Hrůzovi a členky prachatické organizace Svazu důchodců, kteří po celý týden obětavě zajišťovali zmíněnou stálou službu a věnovali se návštěvníkům. Pro veliký a nečekaný zájem budeme velmi rádi v této činnosti pokračovat v příštích letech. Výstava betlémů se může stát novou tradiční akcí prachatického adventu. Bc. Renata Jandová, odbor kultury, školství a cestovního ruchu Jiří Šobr zkouší jízdu a manipulaci na mechanickém vozíku. únor 2015 Úředníci se učili komunikovat se zdravotně postiženými Zaměstnanci Městského úřadu Prachatice se při workshopu Komunikace s osobami se zdravotním postižením setkali s lidmi na vozíčku, nevidomými, sluchově postiženými, agresivními, duševně nemocnými, mentálně postiženými, s figuranty-dobrovolníky. Učili se praktickou komunikaci přímo na úřadu. Nechyběla trocha teorie, představení spolků, hry, kvízy a zábava. Závěr patřil pozvání do Kavárny po tmě. V ní si všichni vyzkoušeli, jak těžké je bez jednoho smyslu zvládnout občerstvení, jízdu na mechanickém vozíku nebo doprovod nevidomého. Zaměstnankyně úřadu Marie a Jarmila Šímovy, které jsou nevidomé a pracují na telefonní ústředně, nám při setkání zazpívaly. Marie Mrázová se zbytky zraku a Jaroslava Lelková za sluchově postižené připomenuly, jak komunikovat s nevidomými a neslyšícími či s lidmi se zbytkem sluchu. Své si řekli i vozíčkáři v zastoupení Adama Pošty, Lucie Hrudníková za mladé postižené s mentálním handicapem, senioři. Nejen ti, kteří se proškolili zcela dobrovolně, ale všichni bychom si měli čas od času připomínat základní pravidla komunikace s handicapovanými. Workshop připravili Mgr. Jiří Gabriel Kučera, vedoucí Dobrovolnického centra, a Hanka Rabenhauptová, referent pro samosprávu a komunitní plánování. Text a foto Hanka RH+ strana 3

4 Město Prachatice v rámci své dlouhodobé snahy o moderní, účelný a efektivní výkon veřejné správy ve prospěch veřejnosti zavedlo v květnu 2011 ve spolupráci se správcem digitální technické mapy města, společností Hrdlička, spol. s r. o., možnost podávání žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí jejich správcům s využitím internetu. Vyjádření k existenci sítí jsou nezbytným podkladem mj. pro zpracování (projektové) dokumentace stavby, jakož i přílohou následných podání u stavebního úřadu. Prostřednictvím služby s názvem e-utilityreport jsou po zadání potřebných údajů ve webové aplikaci automaticky vygenerovány žádosti o vyjádření všem správcům sítí působícím v žadatelem definovaném zájmovém území, přičemž subjektům podporujícím službu je žádost také současně odeslána elektronicky, ostatním ji žadatel vytiskne a odešle poštou. Aktuálně jsou elektronicky odesílány žádosti adresované společnostem E.ON Česká republika, s. r. o. (elektřina a plyn) a Telefónica Czech Republic, a. s. Žadatel díky poskytované službě Radniční list Služba e-utilityreport usnadňuje přípravu staveb nemusí znát či zjišťovat dotčené správce sítí a jejich adresy, ani nemusí jednotlivé žádosti psát samostatně. Žádosti o vyjádření všech v úvahu připadajících subjektů generuje popisovaná webová aplikace ve vazbě na dotčené katastrální území, a to pohodlně přes webové stránky města a bez rizika opomenutí některého správce. Služba je dostupná z internetových stránek města na adrese pod odkazem Vyjádření k existenci sítí. Funguje pro správní obvod města Prachatice, jakožto obce s pověřeným obecním úřadem (tedy působnost obecného stavebního úřadu), který je vymezen územím obcí Bohunice, Budkov, Bušanovice, Drslavice, Dub, Dvory, Hracholusky, Husinec, Chlumany, Chroboly, Kratušín, Ktiš, Lažiště, Lhenice, Lipovice, Mičovice, Nebahovy, Pěčnov, Prachatice, Radhostice, Strunkovice nad Blanicí, Těšovice, Tvrzice, Újezdec, Vitějovice, Vlachovo Březí, Záblatí, Zábrdí, Žernovice. V loňském roce jsme zaznamenali celkem 1158 přístupů. Pro zajímavost uvádíme počty podaných žádostí v jednotlivých měsících: Měsíc Počet přístupů Od počátku zprovoznění služby počet ročních přístupů trvale narůstá: Rok Počet přístupů Věříme, že v letošním roce bude prostřednictvím služby e-utility- Report podáno ještě větší množství žádostí, neboť aplikace významně usnadňuje administraci žádostí zejména subjektům, které se s touto problematikou setkávají jen příležitostně. Ing. Antonín Jurčo odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Rok 1966 (3.) Od roku 1945 po sametovou revoluci ze stránek prachatické kroniky Pro narušený zdravotní stav a vysoké stáří vzdal se své funkce okresní konzervátor pro historické památky ing. Ivo Beneš z Písku. Touto funkcí byl pověřen Miroslav Řehka, ředitel učňovské lesnické školy v Prachaticích a poslanec ONV za obvod č. 14 Chlumany. Po ing. Skorunkovi převzal funkci okresního konzervátora pro ochranu přírody ing. Vratislav Francl, učitel na zdejší pedagogické škole. Na dolním předměstí, na náměstí Čs. Lidové armády, vedle prodejny Mototechna a na začátku uličky na Skalku se staví dva nové družstevní domy pro pracovníky Okresního stavebního podniku. Každý budoucí majitel bytové jednotky se zavázal odpracovat na stavbě 800 hodin. Jeden čtyřpodlažní dům je zhruba hotový, pro druhý v listopadu položili základy. Také Staroprachatičtí mají za sebou letos v Akci Z kus práce. Kromě jiného opravili studnu, zřídili část kanalizace, upravili prostranství mezi domy, oplotili vodní nádrž. Celkem odpracovali 1150 brigádnických hodin. V Jateční ulici postavili pracovníci Pozemních staveb pro vlastní účely první stavbařský hotel. Má 100 lůžek a je vybaven moderním zařízením. V letošním roce odpracovali zaměstnanci Komunálních služeb na výstavbě garáží KS v prostoru bývalé cihelny celkem 580 brigádnických hodin. V plnění závazků přijatých na počest XIII. sjezdu strany občané města odpracovali přes brigádnických hodin a vytvořili dílo v hodnotě přes 1,6 milionu korun. K zlepšení čistoty města uzavřel MěstNV s Brandýskými strojírnami smlouvu, podle níž dodají strojírny v prvním čtvrtletí 1967 samosběrný uliční zametač. Podle zprávy Veřejné bezpečnosti připadá na okrese Prachatice v současné době jeden automobil na 25 obyvatel. Před okupací bylo v Prachaticích sedm osobních a čtyři nákladní automobily, Proti dětské obrně byly letos očkovány živou očkovací látkou všechny děti narozené od 1. února 1965 do 31. ledna 1966 a přeočkovány děti do šesti let, které byly loni proti dětské obrně očkovány poprvé. Celé chirurgické oddělení okresní nemocnice je podrobováno adaptačním pracím. Provádí je Okresní stavební podnik Prachatice. Proto od 24. června musí každého budoucího pacienta odvážet do nemocnice ve Vimperku nebo ve Strakonicích, případně do Českých Budějovic. V Prachaticích je pouze první pomoc v ambulanci, která je provizorně umístěna v jednom lůžkovém pokoji. Byla zde zřízena zdviž a provedeny další úpravy. Koncem listopadu byla rekonstrukce dokončena. Na chirurgickém oddělení působí primář Zdeněk Elčkner a MUDr. Jan Antonín Mager. Prachatický textilní závod Šumavan má kromě lékařské ordinace také zubní ambulatorium s nejmodernějším zařízením. Koncem června byla dokončena adaptace v místní lékárně. Vchod do lékárny byl přemístěn do Horní ulice a nově upraven interiér. První zprávy o lékárně v Prachaticích (byly v různých budovách) pochází z roku 1729, kdy zdejší lékárník Alois Magg žádá písecký krajský úřad o povolení zřídit v Prachaticích apatyku. V červenci skládalo 46 žáků lesnického odborného učiliště na Lázních sv. Markéty zkoušky z myslivosti. Čtrnáct komisařů z Prachatic a z Českých Budějovic prověřovalo jejich znalosti mysliveckých a loveckých zákonů a znalosti ze života zvěře. Úspěšně složilo zkoušky 34 žáků. Výstavba nové mateřské školy u zrušených jatek a po zrušení zahradnictví byla zahájena koncem letošního roku. Má být dokončena v roce 1968 celkovým nákladem téměř 1,8 milionu korun. Na jejím financování se podílejí jednotlivé závody v obvodu MěstNV a ONV. Hlavním investorem je podnik Jitona Soběslav, závod Prachatice. Z kroniky vybral Pavel Fencl. strana 4 únor 2015

5 Ve městě je rozmístěno šest zelených plastových nádob (popelnic) na použité potravinářské oleje z domácností. Cílem instalace byla možnost třídění dalších domovních odpadů, které jinak končí ve veřejné kanalizaci, ve které následně způsobují problémy (zanášení kanalizačního potrubí, potíže na ČOV). Za loňský rok bylo sebráno celkem 727 kg potravinářských olejů. Nádoby na oleje jsou umístěny ve sběrném dvoře v Mlýnské ulici, dále u bývalé prodejny Pod Lázněmi, v přístřešku na tříděné odpady na náměstí Přátelství, v přístřešku v ulici Národní před prodejnou Beer, u prodejny Jednota ve Vodňanské ulici a v ulici SNP u přístřešku vedle prodejny potravin Flop. Do nádob se musí ukládat potravinářské oleje v uzavřených plastových nádobách (např. PET lahve). Svoz zajišťuje společnost EKO-PF České Budějovice, která se zabývá zpětným odběrem použitých potravinářských olejů. Svoz probíhá dle potřeby a je, včetně nádob, zdarma. Další možností třídění odpadů je sběr starého textilu. Ve městě jsou umístěné dva oranžové velkoobjemové kontejnery na starý textil a obuv. Jeden kontejner se nachází na parkovišti na Horním náměstí a druhý za poliklinikou směrem k ČSOB. Za rok 2014 bylo do kontejnerů odloženo úctyhodných 39 tun textilu, obuvi a hraček. Do kontejnerů lze odkládat letní i zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle, obuv svázanou, aby se páry nerozhodily, tašky, kabelky, batohy a plyšové hračky. Veškeré věci musí být suché a zabalené do igelitových tašek nebo pytlů, aby se transportem nepoškodily! Svoz zajišťuje zdarma charitativní organizace Diakonie Broumov. Veškerý obsah kontejnerů je odvážen do sídla společnosti a po roztřídění Radniční list Třídíme potravinářské oleje i starý textil jsou věci použitelné k humanitárním účelům předávány do výdejních středisek Diakonie pro sociálně potřebné občany nebo pro další sociální organizace. Věci neupotřebitelné k humanitárním účelům jsou předány k dalšímu průmyslovému zpracování (např. v automobilovém a stavebním průmyslu nebo na výrobu přikrývek a úklidových hadrů). Ing. Josef Starý, odbor životního prostředí MěÚ Lidé se učí odkládat použité oleje do speciálních nádob místo toho, aby je vylévali do kanalizace, chválí Josef Starý. Foto V. Malina V Prachaticích loni hořelo dvacetkrát Zásahy evidované Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje na území města Prachatice V roce 2014 zasahovali hasiči na území okresu Prachatice celkem u 725 událostí. Opět je to oproti letům minulým nárůst, i když ve srovnání s rokem 2013 jen velmi mírný. Největší nárůst počtu zásahů, a to o téměř 30 %, byl zaznamenán u dopravních nehod. Rok 2014 naštěstí nepřinesl žádné výraznější živelní pohromy (povodně, záplavy, větrné smrště apod.), nicméně na přelomu listopadu a prosince náš okres zasáhla kalamita v podobě námrazy, popadaných a nalomených stromů a v důsledku toho přerušeného elektrického vedení v několika lokalitách (např. Hracholusky, Nebahovy, Žernovice, Vitějovice, Křišťanovice). Samotné město Prachatice nebylo naštěstí touto kalamitou zasaženo. Celkem vyjely jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů v týdnu od 29. listopadu do 7. prosince ke 110 událostem spojeným s likvidací škod po námrazách. Ve srovnání s rokem 2013 došlo v loňském roce k mírnému nárůstu počtu požárů v okrese i ve městě Prachatice. Naproti tomu se výrazně snížily přímé škody způsobené požáry ze zhruba 13 milionů korun v roce 2013 na necelé čtyři miliony v roce V Prachaticích požáry loni způsobily škodu za korun, což je naopak o korun více než v roce Velmi pozitivní vývoj byl zaznamenán u počtu usmrcených osob při požárech, neboť loni nikdo v přímé souvislosti s požáry v Prachaticích nezemřel. Vánoční svátky, silvestr a Nový rok byly v Prachaticích z pohledu hasičů klidné a hasiči nemuseli ve městě zasahovat. události na území okresu Prachatice z toho události na území města Prachatice Typ události Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Požáry Dopravní nehody Únik nebezpečné chemické látky Technické havárie (včetně živelních pohrom) Plané poplachy Celkem plk. ing. Milan Raba, ředitel HZS JčK, územní odbor Prachatice (podklady zpracoval nprap. Václav Kout) Městský úřad Prachatice s pravidelností nabízí rodičům na rodičovské dovolené z řad zaměstnanců města setkání s vedením radnice. Tentokrát informace od starosty Martina Malého, místostarosty Jana Klimeše a tajemníka Karla Paška vyslechlo sedm rodičů. Přišlo (přesně přijelo v kočárcích) s nimi šest dětí (jedna dvojčata). Rodičům bylo nabídnuto hlídání dětí, aby měli skutečně čas jen pro sebe a na klidné přijetí informací od pramene. Při zahájení v zimní zahradě městského úřadu zazpívaly nevidomé sestry Jarmila Šímová a Marie Šímová. Pásmem písní únor 2015 Maminky debatovaly s vedením města a tancem přítomné potěšily děti ze Základní školy Prachatice, Zlatá stezka 387 pod vedením Jany Kocourkové. Maminky oceňují pozvání a čas, který jim vedení města věnuje. Řada z nich se připravuje na vstup do pracovního procesu, některé již pracují na zkrácený pracovní úvazek, jiné na dohodu. To jsou alternativní způsoby pracovního uplatnění, to jsou příležitosti, které úřad svým zaměstnancům nabízí. Proto také byl velmi dobře hodnocen v soutěži Úřad půl napůl. Hanka Rabenhauptová referent pro samosprávu a komunitní plánování strana 5

6 Kulturní a společenský servis na únor 2015 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Dolní brána 25 Tel.: Prodejní galerie stálá expozice. po zavřeno út pá so ne zavřeno Vstupné 20, zlevněné 10 Kč AJV 2015 Devátá členská výstava Asociace jihočeských výtvarníků. Vernisáž 3. února v hod. KONTAKTY Městské divadlo, tel , , Naleznete nás také na facebooku: KIS Prachatice INFOCENTRUM Velké nám. 1 Tel Otevřeno: po pá KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA Tel.: Otevřeme po předchozí domluvě v Infocentru. Stálá expozice. Výstava sochaře a malíře Otto Herberta Hajeka. Vstupné 20, zlevněné 10 Kč. MĚSTSKÉ DIVADLO (19.00) É. E. Schmitt: HESLO MORÁLKA AP PROSPER PRAHA PŘEDPLATNÉ ŘADY B Na loveckém zámečku barona Holbacha pózuje polonahý Denis Diderot pro madame Therbouchovou, se kterou vede velmi galantní rozpravu, když tu je z milostný ch hrátek vyruší v naléhavé záležitosti filozofův sekretář: Je třeba, aby Mistr okamžitě napsal příspěvek do slavné Encyklopedie Heslo Morálka. Tak začíná Diderotův bláznivý den, během kterého je populární osvícenský filozof se sklony k libertinství neustále vyrušován při svý ch pokusech v oblasti filosofie i při milostný ch spádech. Autor hry ve hře využívá brilantní znalost francouzské filozofie a obratně ji kombinuje s pronikavý m smyslem pro situaci a ironický postřeh. Hrají: Miroslav Etzler, Nela Boudová, M. Sejnová, I. Stejskalová, V. Šanda/J. Vaverka, K. Pindejová. Vstupné: přízemí 280; balkon 260, pro předplatitele 250, balkon 230 Kč (19.00) ANETA LANGEROVÁ TURNÉ NA RADOSTI Vyprodáno! (19.00) Jan Toman: ETIOPIE Cestopisná přednáška CK OCEAN Cesta nekolonizovanou zemí afrického rohu. Poznejte různorodost domorodých kmenů Jižního Oma. Etiopské safari se spoustou endemických druhů. Křesťanské památky na severu, vytesané chrámy v Lalibele. Královský Gondar s komplexem hradů. Vodopády na Modrém Nilu a mnoho dalšího. Vstupné 50 Kč (19.00) Z. Egressy: POSTAVEN(I)Í MIMO HRU DIVADLO R. BRZOBOHATÉHO PRAHA PŘEDPLATNÉ ŘADY A Komedie o fotbalu, kamarádství a lásce k jedné ženě. Horká novinka současného maďarského autora se odehrává ve fotbalové šatně během ligového zápasu, kde rozhodčí nejsou jen rozhodčími, ale především lidmi, kteří si spolu s dresy, píšťalkou či kartami přinášejí také vlastní mindráky a smutky, jež jsou mnohdy ještě směšnější a absurdnější než samo fotbalové šílenství Skrze fotbal se autor snažil s lehkou melancholií a přitom i s notnou dávkou sarkastického humoru, popsat divákům svět, ve kterém každý kope do toho svého míče. Hrají: Jan Révai/ Miroslav Hrabě, Ernesto Čekan/Roman Štolpa, Roman Štolpa/Petr Semerád. Vstupné: přízemí 280; balkon 260, pro předplatitele 250, balkon 230 Kč (19.00) NEZMAŘI Folková legenda představí písničky z čerstvého alba. Diváci nebudou ochuzeni ani o písničky, které neodmyslitelně patří do jejich repertoáru (Bodláky ve vlasech, Ráno bylo stejný, Musíš jít dál, Písek, Fénix, Růže). Vstupné v předprodeji 150; na místě 200 Kč. KINO NÁRODKA Celý únor mimo provoz kvůli rekonstrukci školy. ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ DÁRCOVSTVÍ KRVE obrazem, fakty i čísly Výstava věnovaná dárcovství krve v okrese Prachatice. Fotografie, ale také osobní postřehy dárců krve nebo statistická data představí léta minulá i současná. Samozřejmě se také dozvíte praktické informace o darování krve. MĚSTSKÁ KNIHOVNA do Výstava Karel Čapek, 125. výročí narození (výstavní prostor MěK) Co nám přináší rok 2015? Beseda s astroložkou Petrou Nel Smolovou (17.00, klubovna knihovny) Vstupenky nutné zakoupit v předprodeji ve studovně Lekce tvůrčího psaní se spisovatelem Hynkem Klimkem (14.00, klubovna MěK) Literární kavárna Historický Český Krumlov (14.00, Domově seniorů Mistra Křišťana). Povídání o historii a památkách Č. Krumlova s ukázkou dobového kostýmu s Miloslavou Caisovou z Regionálního muzea v Č. Krumlově Jarní prázdniny v knihovně ( , odd. pro děti a mládež, podrobný program na Univerzita třetího věku 1. ročník Péče o člověka a jeho zdraví, 2. semestr Člověk ve společnosti a v přírodě František Benda, Českobudějovická diecéze prachatický vikariát (14.00, zasedací místnost nemocnice Prachatice) Celé Prachatice čtou dětem místostarosta Jan Klimeš Bratři Čapkové dětem (14.00, odd. pro děti a mládež) Lekce tvůrčího psaní se spisovatelem Hynkem Klimkem (14.00, klubovna MěK) Univerzita třetího věku 2. ročník Zlatá stezka, 4. semestr Obchod v době Zlaté stezky Michal Preusz, Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (9.00, zasedací místnost Staré radnice MěÚ PT) Tvořivé středy se Zdeňkou Lebedovou Masopustní veselení s koblihami (14.00, odd. pro děti a mládež) strana 6 únor 2015

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBSAH 1. SENIOŘI... 3 2. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 9 3. RODINY A DĚTI... 15 4. OSTATNÍ SKUPINY OHROŽENĚ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM... 18.

OBSAH 1. SENIOŘI... 3 2. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 9 3. RODINY A DĚTI... 15 4. OSTATNÍ SKUPINY OHROŽENĚ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM... 18. Strana 1 OBSAH 1. SENIOŘI... 3 2. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 9 3. RODINY A DĚTI... 15 4. OSTATNÍ SKUPINY OHROŽENĚ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM... 18 Strana 2 1. SENIOŘI Podle výsledků demografických prognóz

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Návod na půjčování e-knih

Návod na půjčování e-knih Návod na půjčování e-knih Knihy půjčené zdarma prostřednictvím knihovny nelze číst na libovolné čtečce ani v počítači, POUZE na čtečkách ereadingu a v aplikaci pro chytré telefony a tablety se systémem

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manažerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manažerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz Zadavatel: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice IČ: 26663091 Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdružení www.chanceinnature.cz Kontaktní

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2011

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2011 - 1 - Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Olomouc pro rok 2011 I. Základní údaje Název a adresa zařízení: IČO: 0499811 Právní forma: občanské sdružení Číslo tel.:

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH 1. Dopravní výchova V Jihočeském kraji byla dopravní výchova v roce 212 prováděna na 1 dopravních hřištích, jejichž vybavení odpovídá požadavkům na zařízení dopravního hřiště pro výuku podle Tematického

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech duben až červen 2012 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Setkání energetických poradců ECČB, 4.4.2012....... 2 1.2 Exkurze jihočeských

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (SDL/OSVZ/ /09): Sběr zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice. STRUKTURA DAT

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Hana Rabenhauptová Jaroslava Hauptmanová Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Zdena Hrůzová Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr.

Více

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2013

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2013 - 1 - Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Olomouc pro rok 2013 I. Základní údaje Název a adresa zařízení: IČO: 0499811 Právní forma: občanské sdružení Číslo tel.:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001.

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Příloha USNESENÍ z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Pořad jednání: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočtová opatření

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více