Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk"

Transkript

1 LISTOPAD 2006 ZDARMA Číslo 11 Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk Ve volbách do zastupitelstva města Brušperk konaných ve dnech 20. a byly zjištěny tyto výsledky. Celkem bylo zapsáno ve volebních seznamech všech tří okrskových komisí 3016 voličů. Voleb do zastupitelstva města Brušperk se zúčastnilo celkem 1945 občanů, což je 64,49 %. Do zastupitelstva našeho města bylo zvoleno 15 členů zastupitelstva. Přehledně jsou výsledky voleb zpracovány v prvé části následující tabulky. Volební strana Člen zastupitelstva města 1. a 2. náhradník Vylosované číslo Název Hlasů celkem Mandátů Jméno Hlasů Jméno Hlasů 1 ČSSD SVATOPLUK SLOVÁK 425 Boris Karas 273 Martina Kročková SNK - Šance pro každého LUDMILA RANOCHOVÁ 442 Zdenka Hájková 364 ZÁVIŠ CIGÁNEK 365 Růžena Bratterová SNK - Za Brušperk krásnější IVAN KRUPNÍK 935 Yvetta Daňková 549 PAVEL PLEČKA 764 Karel Vala 526 PAVEL KÁŇA 692 JIŘÍ PASYK 577 RADEK OTRUSINA SNK Evropští demokraté PAVEL PREJDA 287 Ivo Dlouhý 287 Jan Slabý KDU-ČSL ROSTISLAV MONAR 180 Jiří Kozák 156 Antonín Konečný ODS JAROSLAV VICHER 470 Miroslav Konkol 390 ŠTĚPÁN DUBOVÝ 462 Irena Macháčková 376 JOSEF JANOTKA KSČM JIŘÍ DLOUHÝ 314 Lubomír Dlouhý 279 MARCELA ŠODKOVÁ 288 Věra Ranochová 266 CELKEM

2 2 Brušperský zpravodaj Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží. Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to označuje. (2. 11.) Martinův led bude vodou hned. ( ) Významné dny měsíce 2. listopadu Památka zesnulých 17. listopadu Státní svátek, Den boje za svobodu a demokracii Na svém 23. zasedání zastupitelstvo města Brušperk, konaného dne 27. září 2006 mimo jiné: Schválilo: 1. Rozpočtové opatření RO č. III-Z/2006 ve výši tis. Kč. 2. Zařazení podnětů žadatelů čís. 27, 28, 29 a 30 do změny č. 5 Územního plánu města Brušperka. 3. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 o změně Obecně závazné vyhlášky č. 5/2003 o místních poplatcích. Rozhodlo: 1. O převodu nemovité věci pozemku parc. č. 1005/1 ostatní plocha o výměře 1358 m 2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Družstevní společnosti ISA CONSULT, s. r. o., IČ za cenu ve výši 30 Kč/m 2 z majetku města Brušperk. 2. O poskytnutí půjčky městu Brušperk, IČ na zateplení fasády, soklu a výměny oken obecního domu č. p. 582 na ul. K Svaté vodě ve výši Kč z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999. Na své 59. schůzi v září rada města mimo jiné: Schválila: Smlouvu o dílo na doplnění svislého a vodorovného dopravního značení na území města mimo náměstí s firmou SLUMEKO, s. r. o., Štefánikova 58, Kopřivnice, IČ: za cenu maximálně Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy. Dodávku osvětlovacích těles do prostor kanceláří 2. NP MěÚ Brušperk s firmou CONTRO- LEX CZ spol. s r. o., Zahradní 762, Paskov, IČ: za cenu Kč bez DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy. Smlouvu o dílo č. 7/2006 Šu na stavební práce na akci Oprava opěrné zdi ul. Dr. Martínka, Brušperk s firmou Ing. Tomáš Šulák, Stará Ves čp. 591, Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ: , za cenu Kč vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy. Smlouvu o provedení 1. řady schodů pod sochou sv. Floriána s firmou Kamenická dílna, Orel Vítězslav, provozovna Stará Ves n. O. za cenu ,50 Kč vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy. Rozhodla: O uzavření nájemní smlouvy mezi městem Brušperk a Sportovním klubem Brušperk, IČ: o nájmu pozemků a částí pozemků ve zjednodušené evidenci PK č. 596 o výměře 216 m 2, PK č o výměře cca 700 m 2, PK č. 1635/1 o výměře m 2, PK 1638/4 o výměře m 2, PK č o výměře m 2, PK č. 1638/5 o výměře m 2, PK č /2 o výměře cca 700 m 2, PK č o výměře 647 m 2, PK č o výměře m 2 a parc. č včetně části budovy čp k. ú. Brušperk na městském stadionu za cenu ve výši Kč/rok s platností od O uzavření smlouvy o pronájmu reklamní plochy na povrchu podlahy zhotovené ze sportovního povrchu TARAFLEX SPORT M+

3 Brušperský zpravodaj 3 ve sportovní hale ZŠ Brušperk, Sportovní 584, Brušperk s firmou IPSAL C. R. s. r. o., Soukenická 23, Praha 1, IČ: Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy. Vzala na vědomí: Počet napojených obyvatel k 20. září 2006 na veřejnou kanalizační síť, který činí osob. Na své 60. schůzi v říjnu rada města mimo jiné: Schválila: Smlouvu o dílo na opravu místních komunikací (účelová komunikace III/ ). Zhotovitelem této akce je ALPINE stavební společnost CZ s. r. o., Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, IČ: za cenu Kč vč. DPH. Druhým objednatelem (88% ceny) je firma OKD, a. s., Důl Paskov, Staříč č. p. 528, IČ: (17). Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy. Smlouvu o dílo na opravu části místní komunikace č. 40b s firmou ALPINE stavební společnost CZ s. r. o., Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, IČ: za cenu Kč bez DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na Úpravu okolí tělocvičny v Brušperku s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, Brušperk, IČ: na rozšíření pokládky obrub a předlažby za cenu Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 2. Dodatek č. 5 ke smlouvě č. I-2527/150/2003 s Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, a. s. 28. října 169, Ostrava, IČ: na pokrytí finančních nákladů souvisejících s výstavbou ČOV ve výši Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 5 Dodatek č. 1 na zřízení kanalizační přípojky (Hasičárna), propojení septiku (Národní dům) a zřízení kanalizační přípojky (obecní dům čp. 270) s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, Brušperk, IČ: za cenu Kč vč. DPH. Celková cena díla činí ,10 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1. Smlouvu o dílo na dodávku a výsadbu stromů na určených lokalitách v Brušperku s firmou Dvořák Lesy, sady, zahrady, s. r. o., Jahodová 782, Ostrava-Petřkovice, IČ: za cenu maximálně Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy. Účelový finanční příspěvek Ministerstva kultury ČR ve výši Kč na obnovu nemovité kulturní památky: sochy sv. Floriána. Rozhodla: O výběru nejvhodnější nabídky dle zákona č. 137/2006 Sb. na opravu místních komunikací (účelová komunikace III/ ) s firmou ALPINE stavební společnost CZ s. r. o., Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, IČ: O prodloužení smluv o nájmu obecních bytů s: panem Ivanem Lackem a slečnou Elenou Sobčákovou, Dráhy 471, byt č. 1 od , slečnou Pavlou Chalupovou a panem Vladimírem Holaňem, K Svaté vodě 572, byt č. 7 od Vzala na vědomí: Informaci o přípravě ustavujícího zasedání zastupitelstva města pro volební období Ing. P. Urbanec, tajemník Práce ve městě Dopravní značení Na místních komunikacích došlo v průběhu měsíce k doplnění a výměně dopravního značení. Na některých nepřehledných úsecích byla umístěna zrcadla a další zpomalovací retardery. Obecní domy Práce na rekonstrukci stále pokračují.

4 4 Brušperský zpravodaj Chodníky Na ul. Fryčovická byla dokončena oprava chodníku. Pokládka živičných povrchů bude v průběhu měsíce listopadu provedena na několika místních komunikacích. Socha sv. Floriána Pro umístění sochy byl zhotoven pevný základ, který scházel. V současné době je oprava sochy hotova. Její převezení a umístění na stanoviště zdržuje dodání kamenných stupňů. Pokud dovolí počasí, předpokládá se usazení sochy ještě v letošním roce. Přerušení dodávky elektrické energie Skupina ČEZ oznamuje svým odběratelům elektrické energie, že bude provedeno přerušení dodávky el. energie: Brušperk, oblast napájená z trafostanice DTS 6730 Antonínov od transformátoru směr vodojem až na konec Borošína a v katastru býv. dvora od transformátoru po ul. Antonínov, Studniční, Na Vyhlídce celá ulice Antonínov. Brušperk, oblast napájená z trafostanice DTS 6733 Augustin od pneuservisu směr pohostinství U Ládi a k Ruskové lávce. Od pneuservisu po ul. Borošínská od pneuservisu směr Fryčovice. Brušperk, oblast napájená z trafostanice DTS 6731 Klepary od pečovatelského domu po ul. Klepary od ul. Borošínská po ul. K Pastevníku, od křižovatky k Doležilovi a od kostela směr ul. Dráhy, Valy. Od pečovatelského domu směr přehrada. V tyto dny bude vypínání od 7.30 do h. Bližší informace na zákaznické lince Vážení občané, udržujte pořádek na hřbitově. Všechny odpadky odkládejte do k tomu určenému kontejneru. Plné koše a rozházené odpadky nepůsobí na návštěvníky při vstupu do areálu dobrým dojmem a hyzdí i okolí hrobů, u kterých jsou postaveny. Kytice do kontejneru. Kelímky, zbytky svící do koše. Zlatou plaketu MUDr. Jánského udělil dne Český červený kříž p. Štěpánu Nyklovi, nám. J. Á. Komenského 8 za 40 bezpříspěvkových odběrů krve. Patří mu upřímné poděkování. Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v zasedací místnosti městského úřadu v úterý a od do h. Svoz komunálního odpadu Modrá známka Středa * * Platí pro ulici Družstevní, Fryčovická, J. Matěje, Krmelínská, K Svaté vodě, K Šištotu, Luční, Nábřeží, Oblouk, Policejní, Polní, Skalka, Sportovní, Staroveská, U Tří lip, Veselíčko, Zahradní. Žlutá známka Středa * Platí pro ulici Antonínov, Bártkova, Borošínská, Dr. Martínka, Dráhy, Gruntovní, Hřbitovní, K Náměstí, K Pastevníku, Klepary, Kostelní, Kovářská, Na Vyhlídce, nám. J. Á. Komenského, Novosady, Studniční, Soukenická, Sv. Floriána, Valy, Zádvoří. Svoz plastů Pátek : Krmelínská, Staroveská, Veselíčko, Družstevní, Nábřeží, Gruntovní, Bártkova. Pátek : Jožky Matěje, K Sva-

5 Brušperský zpravodaj 5 té vodě, K Šištotu, Oblouk, Polní, Sportovní, U Tří lip, Zahradní. Pátek : Antonínov, Borošínská, Dr. Martínka, Na Vyhlídce, Novosady, Studniční, K Pastevníku, Fryčovická, Luční, Skalka. Pátek : Dráhy, Valy, Klepary, Kostelní, Zádvoří, nám. J. Á. Komenského, Soukenická, Hřbitovní, Kovářská, K Náměstí, Sv. Floriána. Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů Městský úřad v Brušperku oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius Pedersen, a. s. bude proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností. Sběr bude proveden v sobotu 18. listopadu 2006 na těchto stanovištích: 1. křižovatka Dr. Martínka, K Pastevníku v době od 7.30 do kotelna u ZŠ V. Martínka, ul. Sportovní v době od 8.30 do u Cvekova mostu, ul. Družstevní v době od 9.30 do křižovatka Krmelínská, Staroveská v době od do ul. Borošínská, u kříže v době od do ul. Dráhy, u telefonní budky v době od do V uvedené době bude moci každý občan bezplatně odevzdat na uvedených místech odpady v následujícím sortimentu: - olejové automobilové filtry plechovky se zbytky barev monočlánky autobaterie zářivky, výbojky znečištěné láhve a sklo od chemikálií zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky staré kosmetické přípravky staré léky vyjeté motorové oleje ředidla, mořidla, rozpouštědla, lepidla plastové obaly a nádoby od škodlivin olejem, vazelínou, barvami znečištěné textilie fotochemikálie ojeté pneumatiky obaly od sprejů televizory rádia ledničky domácí elektrospotřebiče matrace WC mísy umyvadla koberce linolea kočárky křesla gauče atd. PŘIJÍMÁN NEBUDE klasický železný šrot, stavební suť, sklo, papír, separované plasty. Jelikož tyto sběry jsou v našem městě organizovány každoročně třikrát, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech, anebo dokonce ve volné přírodě. Věříme, že každý z Vás, kdo takovéto odpady vlastní, využije výhodné příležitosti a akce se zúčastní. Za přispění k ochraně životního prostředí Vám děkuje Městský úřad Brušperk a společnost Marius Pedersen a.s. Ing. Petr Urbanec, tajemník MěÚ Domov důchodců Ondráš na Sportovně - společenských hrách vozíčkářů V měsíci září jsme se s našimi třemi klienty zúčastnili X. mezinárodních sportovně společenských her vozíčkářů, které se konaly v krásném prostředí obce Hradec nad Moravicí, konkrétně v hotelu Belaria. Při obdržení pozvánky jsme neváhali ani minutu, nejtěžší byl výběr z řad našich obyvatel. Pro mnohé to byla veliká výzva, nakonec se zúčastnili ti nejodvážnější. Je pravda, že podmínkou bylo, aby se zúčastnili, tak jak už sám název napovídá, ti klienti, kteří se pohybují pouze pomocí invalidního vozíku. Tuto základní podmínku jsme splnili, vypravili jsme dvě auta a hurá směr Hradec nad Moravicí. Cesta byla příjemná, všichni jsme byli zvědaví, co nás čeká a nemine. Po příjezdu na místo konání her jsme byli velmi mile přivítáni mladými zbrojnoši, kteří nás odvedli do sálu v hotelu, kde již bylo vše přichystáno. Každý domov měl označený stůl, kde jsme byli usazeni. Celkem se zúčastnilo asi 120 soutěžících včetně doprovodu. Z každého

6 6 Brušperský zpravodaj domova důchodců nebo ústavu sociální péče se mohli přihlásit tři soutěžící a tři jako doprovod. Zahájení her se ujal jeho veličenstvo král český a císař římský Karel IV. V tomto historickém duchu se celé hry odehrávaly. Po krátkém úvodu jsme se přemístili do venkovních prostor hotelu Belaria a vše vypuklo. Soutěžní klání spočívalo v plnění úkolů u sedmi stanovišť. 1. Tajemství paní Dobromily - zavázané oči a určení potravin podle chuti. 2. Keplerovy kruhy - hod pěti kruhy ze vzdálenosti 2 m na tyčky různých velikostí. 3. Skříňka magistra Kellyho - rozpoznání předmětů uložených ve skříňce podle hmatu. 4. Okno Matěje Rejska z Prostějova - skládání puzzle ve tvaru gotického okna za 1 min. 5. Lov latimérií podivných - lovení rybek na udici s magnetem za 1 min. 6. Hon na mamuta - pět hodů míčkem do otvorů na těle mamuta. 7. Svlékání hadí kůže - stočení látkového hada za 1 min. Úkoly možná vypadají jednoduše, ale mnozí se pořádně zapotili. Přesto je neopouštěla dobrá nálada a ze všech stran se ozýval smích, slova uznání, ale i slova útěchy, když se zrovna moc nedařilo. Po dobrém obědě jsme zhlédli vystoupení skupiny historického šermu a neméně zajímavé bylo předvedení umění lovu dravých ptáků. Vyvrcholením her bylo vyhlášení výsledků a předání odměn nejlepším. Důležitým okamžikem pro všechny soutěžící bylo oznámení, že ten den vyhráli všichni. Nešlo o žádné velké výkony, cílem takové akce je prožít společně krásný den plný zážitků, na které budou všichni rádi vzpomínat. Každý soutěžící dostal diplom, medaili a drobné dárky. Rozloučili jsme se bouřlivým potleskem a slibem, že za rok se na stejném místě zase rádi sejdeme. Cesta domů byla velmi příjemná. Únavu potlačovaly dojmy z krásně prožitého dne. A kdo se vlastně zúčastnil a reprezentoval náš domov důchodců? Byla to paní Marie Holková, Olga Řepišťáková a pan Jaromír Brabec. Byl to krásný den. Jsme rádi, že se takové akce konají a my s našimi klienty se jich můžeme účastnit. Průběh her jsme zaznamenávali na kameru a druhý den se ostatním obyvatelům dopoledne při dobré kávě vše promítlo v TV s patřičným komentářem účastníků. A tak i ostatní měli možnost prožít společenské hry, i když jen u obrazovky TV. Nevadí, i tak strávili příjemné dopoledne, což je naším cílem. Libuše Jurčíková, ředitelka DD ONDRÁŠ Společenská rubrika Své významné životní jubileum oslaví v měsíci listopadu tito naši občané: Božena Rozehnalová Edeltrauda Matějová Věra Vašendová Stanislav Škopek Dominik Hajnoš Marie Pavlíková Sedláčková Věra Milan Podracký Marie Veličková Žofia Procházková Blažena Kovalová Marie Kotová Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperk přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. 95 let 85 let 84 let 83 let 83 let 83 let 83 let 81 let 81 let 81 let 80 let 80 let D ne proběhlo na MěÚ Brušperk slavnostní přivítání nových občánků do života. Zúčastnilo se 7 novorozeňátek - 4 holčičky, 3 chlapci se svými rodiči a prarodiči. Každý občánek dostal dárky od

7 Brušperský zpravodaj 7 města Brušperk vkladní knížku s finanční částkou Kč, od lékárny U Matky Boží balíček pro kojence. Maminky dostaly kytičku a pamětní list. Dne proběhlo v restauraci U Hynečků pod záštitou města, MěÚ Brušperk, Sociální a zdravotní komise rady města a Klubu seniorů Přátelské setkání seniorů. Na této akci bylo přítomno 125 našich občanů. Nejstarší zúčastněnou občankou byla paní Anna Novobilská, která v letošním roce oslavila 87 let. Nejstarším zúčastněným občanem byl pan Jaroslav Černý, který v tomto roce oslavil 91 let. K příjemné atmosféře večera přispělo vystoupení Malého salonního orchestru Bedřicha Pukovce z Příbora. Věříme, že se všem tato akce líbila a těšíme se příští rok opět nashledanou. Jana Šmiřáková, odbor financí, majetku a vnitřních věcí Dne 14. listopadu uplynulo 20 let od úmrtí pana Oldřicha Šuberta, Antonínov 641. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Za vzpomínku děkují manželka Marie, dcera Eliška s manželem Tomášem, vnoučata a pravnoučata. Informace ze školy Mateřská škola informuje V letošním školním roce budeme pracovat podle vlastního programu s názvem Jsem na světě rád, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a podporuje zdravý přístup k životu. Naším cílem je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Rozvineme ve větší míře práci v menších skupinách a dětem nabídneme různorodé činnosti dle jejich vlastní volby. V odpoledních hodinách připravujeme pro starší děti zájmové kroužky: Keramický, výtvarný, pohybový aerobic, seznamování s anglickým jazykem. V loňském roce se osvědčily odpolední dílny (výroba papírových sněhuláků, velikonoční ozdoby aj.) s rodiči, a proto budou letos zařazovány častěji. K radosti všech dětí máme nově vybavenou zahradu dřevěnými průlezkami, skluzavkami a hracími domečky. V průběhu prázdnin bylo dokončeno na naší zahradě mini dopravní hřiště. Doplněny byly dopravní značky. Děti se seznámí s bezpečností silničního provozu. Součástí mateřské školy je školní jídelna. V současné době je kapacita kuchyně plně vytížena. Hlavní činností je připravovat stravu pro děti mateřské školy a žáky základní školy. Připravuje se zde také celodenní strava pro obyvatele domova důchodců, závodní stravování pro zaměstnance škol a obědy pro důchodce v rámci pečovatelské služby. Jana Vontrobová, ředitelka MŠ Informace ZŠ V. Martínka Ve školním roce se budou i nadále žáci všech tříd vyučovat podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2. Přesto dochází k některým změnám. Podle rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 17. ledna 2006 dochází k rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 5 vyučovacích hodin. Zvyšuje se celkový týdenní počet vyučovacích hodin v 1. až 5. ročníku o 3 vyučovací hodiny na výuku cizího jazyka. V 6. ročníku o 1 vyučovací hodinu (tzv. disponibilní hodina, která by neměla zatížit žáky z hlediska vzdělávacího obsahu, ale je určená k posílení rozvoje klíčových kompetencí). V 7. až 9. ročníku o 1 vyučovací hodinu na výuku cizího jazyka (v našem případě byl zaveden v 7. ročníku volitelný předmět - německý jazyk). Pro naše žáky jsme připravili i některé další volitelné předměty. Už tradičně informatiku,

8 8 Brušperský zpravodaj dále seminář z fyziky a zeměpisu, domácnost a už výše zmíněnou němčinu. Tyto předměty mají žáci podle zájmu postupně zařazeny v sedmém, osmém a devátém ročníku. I letos pokračujeme v rámci zájmových útvarů s výukou angličtiny pro naše nejmenší žáky. Zde připojuji výčet zájmových útvarů nabízených naší školou: kroužek angličtiny, kroužky cyklistický, rozhlasový, fyzikální, hry na kytaru, chemický, pěvecký, přírodovědný, taneční, výpočetní techniky, zdravotnický. Díky novým možnostem ve sportovní hale přibude i řada kroužků sportovních (např. pohybové hry, aerobik, sportovní hry, basketbal, volejbal a další). Nabídka bude v průběhu roku upřesněna podle zájmu. V letošním školním roce připravujeme pro naše žáky mnoho zajímavých akcí. Tak například: návštěvy Planetária v Ostravě, divadelní představení v Divadle loutek Ostrava, filmová představení v kině v Klimkovicích, návštěvy Památníku V. Martínka v Brušperku, knihovnické lekce v bušperské knihovně, plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. tříd, lyžařský kurz pro 7. ročník, mnohé tematické exkurze, školní výlety, Mikuláš, Dětský den a další. Naši žáci se opět zapojí do řady soutěží a doufejme, že budou znovu tak úspěšní. Nezapomeneme ani na Vás, rodiče a veřejnost, a pozveme Vás na vánoční akademii, karneval s diskotékou a ve spolupráci se SPŠ na Rodičovský večírek. A první pozvání je tu. 8. listopadu 2006 od 13 h. proběhne v sále školy pěvecká soutěž žáků Karaoke. Loni se soutěž setkala s mimořádným ohlasem a žáci se v průběhu roku několikrát připomněli s uspořádáním dalšího ročníku. Vypadá to, že nová tradice je na světě. Všichni jste do publika srdečně zváni. Organizaci soutěže zajišťuje paní učitelka Mgr. Miroslava Strakošová. 16. listopadu 2006 od 14 do 18 h. proběhne ve sportovní hale minimaraton v aerobiku pod názvem Propocené tričko, nebo li hala v pohybu. Touto akcí chceme děti k aerobiku motivovat. Zatímco pro míčové hry a atletiku jsou již tradičně pořádány různé turnaje, v oblasti dětského aerobiku tomu tak není. Chtěli bychom, aby se tato akce stala (možná i pro školy Povodí Ondřejnice) tradicí. Organizaci soutěže zajišťuje paní učitelka Mgr. Marcela Křížová. I letos připomínám některé body školského zákona Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí Žáci a studenti, zákonní zástupci mají právo a) na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona, b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona. Žáci a studenti jsou povinni a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

9 Brušperský zpravodaj 9 Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. Dále upozorňuji na znění školního řádu. Plné znění řádu si můžete přečíst na webových stránkách školy Mgr. Aleš Vyvial, ředitel školy Drakiáda Dne se konala u Sv. Marka Drakiáda. Za krásného, ale bohužel málo větrného počasí se tu sešlo 39 účastníků se svými vyrobenými i koupenými draky. Každý účastník získal sladkou i věcnou odměnu. Hodnotnější odměnu získali samozřejmě draci doma vyrobení, těch je oproti drakům koupeným stále méně a méně. Krásný vzhled a výšku letu hodnotila již tradičně porota složená z žáků 9. tříd. Tito žáci pomáhali také s organizací celé akce. Drakiáda je nejen jednou z mnoha soutěží, které škola každoročně pořádá, ale také milým neformálním setkáním žáků, rodičů a učitelů. Děkujeme všem dětem, rodičům i drakům za účast. Mgr. Marcela Křížová, Mgr. Alena Halenková Klub seniorů Středa v h. od zastávky Brušperk, Střed: Odjezd na plavání do lázní Klimkovice. Kubiková Pátek v době od 9.00 do h. v klubu: Prodej objednaných jídel. Kubinová Pondělí ve h. v klubu: Schůzka ročníku Bajerová Úterý v době od 9.00 do h. v klubu: Prodej lístků na operu Falstaff skladatele G. Verdiho. Tichopádová Úterý ve h. v klubu: Schůzka seniorů dětského domova. Kubalová Středa v h. v klubu: Schůzka seniorů Tesco. Červenková Čtvrtek ve h. v klubu: Schůzka seniorů KA. Kubiková Pondělí v h. v klubu: Schůze výboru. Kubinová Úterý odjezd pravidelnou autobusovou linkou v 9.00 h. od zastávky Brušperk, Střed: Pěší podzimní vycházka hukvaldskou oborou do Kozlovic. Matějovský Středa v h. od zastávky Brušperk, Střed: Odjezd na plavání do lázní Klimkovice. Kubiková Pondělí v h. v klubu: Schůze výboru s důvěrníky. Kubinová Středa v 6.30 h. od zastávky Brušperk, Střed: Odjezd na burzu do Polska. Kuchařová Pátek v h. v salónku restaurace Valaška: Cyklisté senioři hodnotí r a připravují sezónu Nápady a dobrou náladu s sebou. Matějovský Pátek v h. od zastávky Brušperk, Střed: Odjezd do divadla na operu G. Verdiho Falstaff. Tichopádová Středa v h. od zastávky Brušperk, Střed: Odjezd na plavání do lázní Klimkovice. Kubiková Čtvrtek v 6.30 h. od zastávky Brušperk, Střed: Odjezd do Polska Chalupki. Kladiva

10 10 Brušperský zpravodaj Neděle v 9.00 h. od zastávky Brušperk, Střed: Odjezd na Ondřejskou pouť na Hukvaldy. Cena 30 Kč. Zájemci hlaste se v klubu do Matějovský Změna programu vyhrazena. Nutno sledovat vývěsní skříňku. Klub je otevřen od pondělí do pátku od 8.30 do h. Rozhovor měsíce Alpskými průsmyky tak asi by se dala nazvat dovolená, kterou letos trávil Ing. Jiří Vala v zahraničí na svém chopperu. Rozhovor s ním do Brušperského zpravodaje bude jakousi tečkou a ohlédnutím za časem letních prázdnin a časem dovolených. Je tedy symbolický název v úvodu vhodný pane Vala? Jak dlouho se plán jet do Alp na motorce rodil? Nápad projet Alpy na motorce uzrával postupně, ale vážně jsme o tom začali s kamarádem uvažovat asi před rokem. Mohl byste popsat cestu tam i zpět? Původní plán byl projet postupně celé Alpy, ale museli jsme se přizpůsobit počasí, které se v té době v Alpách zhoršilo, takže jsme změnili trasu a objeli velehory přes Rakousko a sever Itálie na francouzskou Riviéru do Cannes, kde jsme kempovali dva dny na pláži. Následující čtyři dny jsme projížděli jižní Francií Provence, zejména její překrásné a velice strmé kaňony. Také jsme se plavili po řece Gard až ke slavnému aquaduktu, který postavili staří Římané. Je to nádherná impozantní stavba, které čas neubral nic z její krásy. Mezitím se v Alpách vyjasnilo, tak jsme projeli jejich francouzskou část do Itálie a tunelem pod Mont Blanckem jsme se vrátili zpět do Francie. Cesta domů vedla přes švýcarské Alpy do Rakouska, přes Vídeň zpět do Brušperku. Ve Švýcarsku jsme museli v horách projet také mlhou a deštěm. Projeli jsme řadu vysokohorských průsmyků, včetně COL DE LISERSAN ve výšce 2770 m. Také bychom mohli říci, že jste se svými přáteli na vlastní kůži okusil výhody členství v Evropské unii, když hranice mezi jednotlivými státy prakticky neexistují, že ano? Ty výhody jsou veliké. Například pas jsem poprvé použil až při přejezdu z Francie do Švýcarska. Hranice mezi původními státy EU jsem prakticky ani nezaznamenal, viděl jsem pouze informační tabule. Zrovna tak je velice praktická jednotná měna. Jak si myslíte, že tamní občané nahlíží na Evropskou unii? Jsou vůbec její ideje životaschopné v dnešním světě? Neměl jsem příležitost toto konzultovat, ale zejména ve Francii, kde jsme strávili převážnou část dovolené, se k nám všichni chovali velice přátelsky. Mnohdy se na motorkáře nahlíží s jakýmsi despektem. Máte nějaký zvláštní zážitek nebo zkušenost z této zajisté romantické cesty? Motorkáři jsou všude tak trochu zvláštní kasta, ale na cestě se k nim ostatní řidiči chovají s respektem a ohleduplností a to na běžné silnici, dálnici i ve městech, kde zejména v hustém provozu projíždějí zcela běžně mezi auty nebo po čáře a auta jim ještě uvolňují cestu. Není tajemstvím, že jste byl i v dalších zemích světa na dovolené. Jaký recept doporučíte nám všem při plánování dovolené? Každý má svoji představu o dovolené, ale čím je dovolená exotičtější je tam více neznámého a toho by se člověk neměl bát. Občas je třeba trochu zdravé drzosti, ale za předpokladu slušného vystupování a chování. A co říci na závěr? Určitě se do Alp ještě vrátím, zejména do těch rakouských a italských. Myslím, že pro všechny, kteří rádi cestují na motorce, je taková dovolená dostupná. Co se týče nákladů na cestu, největší položkou byl benzín. Jídlo a pití jsme kupovali v supermarketech a nocovali pod širákem. Jen poslední noc jsme kvůli nepřízni počasí nocovali v levném hotelu ve Švýcarsku. Za 12 dnů jsme najeli téměř 5 tisíc kilometrů a tato dovolená se pro mne stala nezapomenutelným zážitkem. Za rozhovor děkuje Josef Janotka, člen redakční rady

11 Brušperský zpravodaj 11 Pozvánky na kulturní a společenské akce Středa 8. listopadu 2006 Další ročník pěvecké soutěže žáků základní školy Karaoke se uskuteční v sále školy od h. Všichni jsou srdečně zváni. Neděle Smíšený pěvecký sbor Lašan Vás srdečně zve na tradiční koncert LAŠSKO ZPÍVÁ 2006, který se uskuteční v sále Národního domu v Brušperku v hodin. Vystoupí: SPS Lašan diriguje: Mgr. Jitka Hummelová a Mgr. Pavel Konečný Hostující Pěvecké sdružení Kopřivnice diriguje: Eva Pajdlová a Pavel Altrichter Vstupné: 30 Kč Čtvrtek Minimaraton v dětském aerobiku pod názvem Propocené tričko, nebo-li hala v pohybu se uskuteční ve sportovní hale od do h. Úterý Český zahrádkářský svaz v Brušperku Vás zve na BESEDU na téma Výroba drobných vánočních předmětů ze slaného těsta. Beseda se uskuteční v domě U Zahrádkářů od h. Vstupné 20 Kč. Materiál bude k dispozici, dobrou náladu vezměte s sebou. Čtvrtek Galerie výtvarného centra Chagall v Národním domě v Brušperku Vás srdečně zve na vernisáž obrazů Beskydská krajina v obrazech a fotografiích. Sobota Tradiční JARMARK na sv. Kateřinu. Sobota MO KDU-ČSL v Brušperku Vás srdečně zve na KATEŘINSKOU ZÁBAVU, která se uskuteční v restauraci U Tří lip od h. K tanci a poslechu hraje oblíbená kapela Mlock, připraven je domácí bufet, výběr jídel a občerstvení. Předprodej vstupenek v restauraci U Tří lip. VÝSTAVY v Národním domě v Brušperku Galerie výtvarného centra CHAGALL v Národním domě Brušperk Vás zve na výstavu nazvanou Česká grafika K. J. Erben, Kytice. Výstava potrvá do Památník Vojtěcha Martínka stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Otevírací doba: úterý až pátek h., sobota h., neděle h. Ve dnech připravují Klub seniorů, Český svaz žen a MO Českého svazu zahrádkářů VÁNOČNÍ VÝSTAVU. Obracíme se na všechny zájemce o vystavení svých prací, aby je odevzdali v Klubu seniorů nebo prodejně obuvi Šodek.

12 12 Brušperský zpravodaj Sport Tělocvičná jednota Sokol Brušperk Zpráva ze XIV. všesokolského sletu, který se konal od 1. do 6. července 2006 v Praze. Byl to tak nádherný a hluboký zážitek, že se o něm jen velmi těžce hovoří. Chce to vidět! Film o sletu je již zpracován a je v distribuci. Chceme se s Vámi o tyto krásné chvíle a zážitky podělit. Ihned, jak film dostaneme, dáme Vám vědět v brušperké televizi a v naší vývěsní skřínce, kdy a kde film promítneme. Proto jen pár čísel! Sletového průvodu se zúčastnilo přes sokolů ze všech českých a moravských žup a ze zahraničí. Trasu průvodu jsme prošli za dvě a půl hodiny. Atmosféra a nálada byla přímo fantastická tak, jak po celý týden. Hlavní vystoupení bylo ve středu a ve čtvrtek. V obou dnech vystoupilo cvičenců v 16 skladbách z 19 států z celého světa! Čtvrtečního vystoupení se zúčastnil i prezident republiky Václav Klaus, který poděkoval za vřelé přijetí a vysoce ocenil jak úroveň předvedených skladeb, tak i celkový přínos sokolů pro společnost a jejich nezastupitelné místo a úlohu v ní. A ještě pár zajímavosti. Nejstarší cvičence bylo 92 let a nejmladšímu cvičenci 1 rok. Z našeho města v sokolských skladbách nevystupoval nikdo, ale přece jsme měli na sletě zastoupení. Ve skladbě Tance domova (folklorní soubory) vystoupili tančili Iveta Hillová, Jaromír Konečný, Antonín a Vojtěch Koblížkovi. Díky Vám! A ještě doplnění cvičebního rozvrhu v sokolovně: v pondělí cvičí ženy od 19 h., v úterý muži také od 19 h. a páteční odbíjená se nekoná v tělocvičně ZŠ, ale rovněž v sokolovně. Mgr. Jaroslav Vicher, starosta TJ Sokol SK Brušperk V měsíci říjnu sehrála naše družstva celkem 2 domácí zápasy a 2 zápasy na hřišti soupeřů. Muži po povinném vítězství na půdě outsidera soutěže Bohumína 4:0 porazili na domácím hřišti soupeře ze Stonavy 2:0, když branky vstřelil Ščigel Daniel a Polášek Radek. Další dvě kola hráči odehráli v Mostech u Jablunkova a doma s Dolní Lutyní po uzávěrce zpravodaje. Dorostenci po výhře v Rychvaldě 2:0 hostili doma tým z Veřovic. I když jsme byli na hřišti lepším týmem a vypracovali si několik pěkných gólových akcí, v koncovce se nám nedařilo. Nevyvarovali jsme se ovšem dvou chyb v obranné činnosti, proto jsme dotahovali v obou poločasech jednogólový náskok soupeře a remizovali 2:2, když branky za domácí vsítili Cigánek David a Makúch David. Žáci po prohře ve Svinově 0:2 starší a výhře 1:0 mladší doma přivítali tým z Kopřivnice s výsledky starší 0:0, mladší 0:4. Přípravka: Brušperská liga: Výsledky našich přípravek z října: Brušperk A - Kozlovice 8:1 Brušperk A - Metylovice 1:0 Brušperk B - Kozlovice 2:4 Brušperk B - Metylovice 0:2 Brušperk A - Brušperk B 7:0 Jistebník A - Brušperk A 0:9 Jistebník A - Brušperk B 1:2 Jistebník B - Brušperk A 0:13 Jistebník B - Brušperk B 0:9 Závěrečným kolem v Jistebníku skončila pro naše mužstva přípravek podzimní část Brušperské ligy. Naše přípravka A neprohrála ani v jednom utkání a získala tak plný počet bodů 33 z 11 utkání a skóre 95:2. Přípravka B získala celkem za podzimní část 15 bodů a skóre 26:23. Výsledky výběrového turnaje mladších žáků ročníku 1995 V neděli proběhl v naší hale turnaj mladších žáků ročníku 1995 za účasti 5 družstev a se sponzorským přispěním ing. Pavla Prejdy z SK Brušperk, který se podílel na finančním zajištění haly, rozhodčích a ocenění družstev. Vítězné družstvo FK Staříč obdrželo putovní pohár a míč, první tři družstva medaile

13 Brušperský zpravodaj 13 a všechna družstva obdržela sladkosti za předvedené výkony. Pořadí: 1. FK Staříč :3 17 b 2. S. Staré Město :5 11 b 3. SK Brušperk :6 10 b 4. Spar. Jablunkov :6 10 b 5. Comf. Dobratice :7 5 b Nejlepším střelcem za SK byl se 3 góly Petr Zajac. Připravujeme SK Brušperk ve spolupráci se SMOPO pořádá v prosinci v nové sportovní hale v Brušperku dva fotbalové turnaje, a to: od 8.00 h. mladších a starších žáků od 8.00 h. dorostenců. Těšíme se na návštěvu našich příznivců. Kdy za fotbalem Muži , h., Hodslavice-Brušperk (odjezd bus od hřiště: h.) , h., Brušperk-Raškovice Dorost , h., Skotnice-Brušperk , h., Brušperk-Nýdek Za výbor SK Brušperk Lukáš Makúch, Petr Makúch, Ing. Rostislav Šimon 2. ročník Velké ceny města Brušperku v odbíjené Dne proběhl v nové sportovní hale 2. ročník Velké ceny města Brušperku v odbíjené smíšených družstev. Turnaje se zúčastnilo 12 družstev z celého okolí s velmi dobrou úrovní. Všem hráčům se turnaj líbil, ohodnotili příjemně strávený den a vysoký sportovní zážitek a přislíbili účast na dalším ročníku. Umístění družstev: 1. Brumix 2. Sportovní gymnázium 3. Brušperk seniors 4. Brušperk česnekáči 5. Hrabová 6. Fertym 7. Korčulaci 8. Mix 9. Kamperele Tampere 10. Marf 11. Hulvaldy 12. Staříč Současně chceme poděkovat sponzorům turnaje, bez kterých by uspořádání turnaje nebylo možné. Jedná se o Stavebniny Velman, Moravan a.s. Petřvald, Potraviny Vicher a Parker. Další ročník turnaje bude pravděpodobně pořádán pod jiným názvem a to na požadavek generálního sponzora turnaje. Lenka Karasová, Ing. Vladimír Dušek Stolní tenis v Brušperku Mistrovská utkání výsledky III. liga: Vratimov 10:5, Zlín B - 10:5, Rožnov p. R. 10:6 Krajská soutěž: Sedlnice B 4:10, Lískovec 2:10, Paskov 10:6 Okresní přebor: Paskov B 12:6, Dolní Lomná - 8:10, Slezan F-M C 9:9 Okresní soutěž I. tř.: Nerez F-M 4:14, Ropice B 12:6, Raškovice B 6:12 Okresní soutěž III. tř.: Metalmax F-M 12:6, Skalice B 6:12, Metylovice B 1:17 Mistrovská utkání v sokolovně v listopadu h. Brušperk E Staré Město C OS III. tř h. Brušperk C Komorní Lhotka OP h. Brušperk D Horní Datyně C OS I. tř h. žáci Slezan F-M OP h. Brušperk E Paskov D OS III. tř h. Brušperk C Čeladná OP h. Brušperk D Jablunkov OS I. tř h. Brušperk A Zábřeh n. M. III. liga h. Brušperk A Prostějov III. liga Český pohár celostátní kolo Třinec Brušperk 3:7 Ve druhém celostátním kole zajížděli naši hráči na stoly druholigového Třince. V nově ote-

14 14 Brušperský zpravodaj vřené herně stolního tenisu v Třinci se v prvém utkání domácí vítězství nedočkali, když za naše družstvo bodovali: Lukáš Velebil 3.5, Pavel Holáň 2.5 a Petr Maršálek 1. Karviná Brušperk 5:5 Ve třetím kole Českého poháru jsme hráli v Karviné s tamním 1. ligovým družstvem. Po napínavém a vyrovnaném průběhu skončilo utkání nerozhodně a o postup do dalšího kola rozhodoval lepší poměr setů. Poměrem 23:22 postoupil Brušperk. V utkání za Brušperk bodovali: Pavel Holáň 3, Lukáš Velebil 2 a Petr Maršálek. Dalším soupeřem našeho družstva již ve 4. celostátním kole Českého poháru ve stolním tenisu bude Moravská Slávia Brno a hrát se bude na domácích stolech. Josef Rychlík, Tělovýchovná jednota Sokol Brušperští zahrádkáři vystavovali Ve dnech 14. až uskutečnili zahrádkáři v domě U Zahrádkářů tradiční výstavu ovoce a zeleniny. Výstavu zhlédlo 254 občanů a 234 žáků základní a mateřské školy. Bylo se na co podívat. Bohatý sortiment ovoce a zeleniny byl doplněn krásnou květinovou výzdobou. Každý návštěvník si mohl také koupit a odnést domů z nabídky skalniček, zahradní keramiky či jiných drobností, které vyrobily naše členky. Výstava byla po estetické i obsahové stránce hodnocena návštěvníky velmi kladně. Výbor ZO ČZS děkuje touto cestou všem, kteří se přičinili o úroveň a zdárný průběh této akce. Naši čápi Různé Každým rokem, v údobí konce měsíce března a počátkem dubna, vzhlížejí s napětím zraky našich občanů žijících v blízkosti radnice k jednomu z jejich komínů ozdobeném čapím hnízdem. Nezklamali, vrátili se. Brzy ráno 4. dubna oznamoval první z dvojice pronikavým klapotem přílet. O tři dny později kroužili nad střechami domů dva čápi. Letos vyvedli tři mladé. Celá čapí rodina zakroužila na rozloučenou nad městem a 29. srpna se vydala na dalekou pouť do svého zimoviště. Hnízdo je opuštěné. My budeme čekat, že se s novým jarem k nám bílí ptáci vrátí. Mgr. J. Neuwirthová Pro srovnání počasí v listopadu 2005 Průměrná teplota měsíce byla 3,5 0 C. Nejteplejším dnem měsíce byl s průměrnou teplotou 8,5 0 C. Nejchladnějším dnem byl s průměrnou teplotou - 3,5 0 C. První sníh přišel , první celodenní mráz byl V průběhu měsíce bylo pět mrazivých dnů. Mgr. J. Neuwirthová Milé maminky, tatínkové, babičky mateřský klub KUŘÁTKA byl poprvé otevřen 26. listopadu Tento měsíc oslavíme dva roky provozu klubu. A právě na dětech je vidět, jak čas letí. Z batolat jsou školkové děti a ze školkových dětí jsou školáci. Cílem Kuřátek je rozvíjet děti po mnoha stránkách psychické, dovednostní, zkrátka dát dětem víc, než jen máminu náruč. V klubu si děti spolu hrají, malují, tancují, zpívají. Snad jim dáváme to nejlepší. Zveme maminky s dětičkami, které u nás ještě nebyly, na návštěvu. Provozní doba na měsíc listopad: Pondělí , miminka a batolata Středa Pátek Program: Pátek 24. listopadu: KUŘÁTKA SLAVÍ NAROZENINY. Začátek v h., dětská diskotéka, jednohubky, šampáňo, hromadné foto do naší kroniky. Úterý 5. prosince: MIKULÁŠ. Jen pro objednané děti.

15 Brušperský zpravodaj 15 Kuřátka děkují babičkám, dědečkům z domova důchodců Ondáš za krásné výrobky pro děti, kterými jsme vyzdobili naši klubovnu. Děkujeme panu Aleši Peterkovi ze Staříče za poskytnutí peněžního sponzorského daru. Markéta Pavlasová a Kuřátka Plán akcí KČT Brušperk Sobota 4. listopadu 2006 POHRANIČÍM Sraz: 6.40 h., zastávka Brušperk, Střed Trasa: Visalaje Doroťanka Konečná Bobek Bílá Délka trasy: cca 18 km Obtížnost: středně těžká trasa Doprava: cca 100 Kč. Návrat: h. Vede: František Hrubeš Sobota 18. listopadu 2006 VALAŠSKO Sraz: 6.40 h., zastávka Brušperk, Střed Trasa: Třeštík Vysoká Soláň, sedlo Soláň, turistická chata Délka trasy: cca 15 km Obtížnost: středně těžká trasa Doprava: cca 100 Kč Návrat: h. Vede: František Hrubeš Připravujeme: ZIMNÍ TULÁČEK (8. ročník pěšího pochodu pro širokou veřejnost) TRADIČNÍ ZIMNÍ ŠKVAŘENÍ VAJEČINY (od h. v Obecním lese) Každá akce bude aktualizována na internetových stránkách klubu: Na akcích jsou srdečně vítaní i nečleni klubu. Účast na akci je na vlastní nebezpečí. Délka trasy, obtížnost a doprava jsou pouze orientační informace, bez záruky. Změna programu vyhrazena! Bližší informace: Jaromír Vávra, tel.: , František Hrubeš, tel.: Srdečně zvou turisté! Lukáš Makúch Harrachov * Rokytnice/J. * Klínovec * Boží Dar * Železná Ruda * Bublava * Špindlerův Mlýn * nabízí atraktivní práci na horách Učitel lyžování výhodné finanční podmínky při delší spolupráci možnost vstupu do Asociace profesionálních učitelů lyžování a velmi výhodného nákupu lyžařské výzbroje Nutná částečná znalost Nj nebo Aj, vyškolení zajistíme ve spolupráci s APUL Informace žádejte nejpozději do Kontaktujte pobočku Harrachov: ,

16 16 Brušperský zpravodaj OPRAVY chladniček a mrazniček do 24 hodin bez DPH za práci opravy všech značek v bytě zákazníka tlakování a plnění autoklimatizací mechanik: p. Holaň mobil: Tel: Ostrava-Nová Bělá, Krmelínská 357 Mgr. Silvie Kurasová - překlady čeština němčina čeština (i soudní, tj. soudně ověřené doklady = překlady s tlumočnickou doložkou = překlady s kulatým razítkem) - překlady nizozemština čeština - výuka a doučování němčiny, konzultace - jazykové korektury, přepisy cizojazyčných textů Bártkova 833, Brušperk Telefon: , mobil: Nově otevřená SBĚRNA ZLATNICKÝCH OPRAV v prodejně BAREV A AUTOLAKŮ Daniela Suchá Dr. Martínka 199, Brušperk Telefon: , mobil: Prodám dvě mramorové urny. Telefon: Hledáme spolehlivou paní z Brušperku a okolí k zajištění domácí péče pro naši nemocnou matku, která je v současné době nechodící (zlomenina nohy). V rámci domácí péče je nutný dohled při podávání léčiv, při příjmu stravy a pomoc při doprovodu na toaletu. Obědy budou zajištěny donáškou. Časové podmínky a měsíční odměna dle dohody. Pravděpodobný nástup v průběhu listopadu Osobní setkání nutné. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. čísle: nebo

17 Brušperský zpravodaj 17 ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A. S. VÁŠ ŽIVOTNÍ PARTNER NEMUSÍTE ZTRÁCET ČAS - SLUŽBY V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ! ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ochrana klientů, zhodnocení financí, daňové úlevy POJIŠTĚNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE usnadnění startu do života PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ - finanční jistota v penzijním věku POVINNÉ RUČENÍ bonusy, slevy nad 40 let věku řidiče, možnost sjednání spoluúčasti! HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL rychlá likvidace škod FLOTILOVÉ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL - výhody pro 5 a více vozidel na 1 smlouvě Asistenční služby Elvia v případě havárie i technické závady i u povinného ručení! POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBČANŮ stavby, nemovitosti, domácnosti CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ všechny pobyty v zahraničí, krytí akcí Horské služby! POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ A PRŮMYSLU eliminace rizik SPOLUPRÁCE S KOMERČNÍ BANKOU - zajištění hypoték - exkluzivní podmínky pro klienty Allianz, a.s.! AMMIS programy pro zaměstnavatele úspory daní a odvodů z mezd! VÝRAZNÉ SLEVY DO KONCE TOHOTO ROKU! Ing. Marie LANČOVÁ, reprezentant Allianz pojišťovny, a.s., Soukenická 491, Brušperk tel , ,

18 18 Brušperský zpravodaj AKCE LISTOPAD MY! Máme OTEVØENO i v NEDÌLI! BOHUMÍN FULNEK BRUŠPERK

19 Brušperský zpravodaj 19 NEMRAZÍ? NEVADÍ! Oprava chladniček a mrazniček všech typů do 24 hodin Záruční a pozáruční servis všech značek. Petr Holaň Ostrava-Nová Bělá Tel. č.: , mobil Petr HALANTA TRUHLÁŘSTVÍ Krmelínská 345, Brušperk Kompletní zakázková výroba. Přijímáme objednávky na rok Při objednání do sleva 10 až 15 % na veškerý sortiment na období leden duben. Informace: telefon a fax: , mobil: nebo přímo v provozovně. Tento leták slouží jako kupón na slevu. Víkend zabíjačkových specialit v restauraci Valaška Jitrničky, jelitka, sekaná, tlačenka, pečená kolena... Srdečně zvou Martin Šlosarčík a Lukáš Palánek Provozní doba: Po - Čt: Pá - Ne: Rezervace na telefonu

20 20 Brušperský zpravodaj Vydává město Brušperk. Vychází v nákladu 1500 kusů. Zpravodaj také najdete na internetových stránkách Kontakt: MěÚ Brušperk , IC Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E Uzávěrka příštího čísla je Příspěvky, které jsou dodány po termínu, nebudou zveřejněny. Zveřejněny nebudou ani příspěvky bez podpisu autora.

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY KČT BRUŠPERK

INTERNETOVÉ STRÁNKY KČT BRUŠPERK LEDEN 2009 3. 1. 2009 (sobota) RADHOŠŤ (Zimní výstupy) Pěší trasa: Pustevny Radegast Radhošť, u kaple Pustevny (Ráztoka) Délka trasy: 8 km; Obtížnost: středně těžká trasa 17. 1. 2009 (sobota) HAVÍŘOV Pěší

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Vzpomeňte na zesnulé...

Vzpomeňte na zesnulé... VyDáVá město BrušPerk Vzpomeňte na zesnulé... LISTOPAD 2014 www.brusperk mesto.cz 2 Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. 11. října 2014 v Brušperku Výsledky voleb do Senátu Parlamentu

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu O b e c S t a ř í č Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu Rozpočet Od Pa Název Pol. Název položky 2015 1014 Zvláštní veterinární

Více

USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012

USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012 USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012 USNESENÍ Č. 598/2012 Havárie střechy tělocvičny ZŠ Sokolovská výběr dodavatele stavebních prací na akci ZŠ Sokolovská - oprava

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy daň z nemovitostí 3500 4000 3500 daň z příjmů fyz.osob z podn. 7500 7500 sdílené daně 36000 38000 daně 47000 49000 poplatek

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

Provoz týkajících se aktivit žáků: Běžný provoz od 6 16.30 hod. Aktivity: Organizace školního roku na příslušný rok a Plán týdne

Provoz týkajících se aktivit žáků: Běžný provoz od 6 16.30 hod. Aktivity: Organizace školního roku na příslušný rok a Plán týdne Provozní řád školy I. Údaje o zařízení: Adresa: Příkrá 67, 264 01 Sedlčany Typ školy: základní škola Kapacita: základní škola 480 žáků školní družina 100 žáků školní klub 220 žáků Zájmové činností, kroužky,

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

charitativní akce se sbírkou na výstavbu turistických stezek pro vozíčkáře 8.2.2014 3. Cheer ples FunTime Nový Jičín FunTime Nový Jičín

charitativní akce se sbírkou na výstavbu turistických stezek pro vozíčkáře 8.2.2014 3. Cheer ples FunTime Nový Jičín FunTime Nový Jičín Kalendář kulturní a sportovních akcí na rok 2014 Datum konání Název druh akce místo konání pořadatel 1.1.2014 Novoroční čtyřlístek - výstup na hrad Starý Jičín charitativní akce se sbírkou na výstavbu

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více