LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ"

Transkript

1 LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení minerálních látek (metody: atomová absorpční spektrometrie, spektrofotometrie, titrace) Garant úlohy: prof. Dr. Ing. Richard Koplík

2 Požadované znalosti příprava roztoků, přepočet koncentrací způsoby rozkladu biologických vzorků před stanovením minerálních látek titrační stechiometrie, výpočet odměrného stanovení podstata argentometrického stanovení chloridů spektrofotometrie definice absorbance, Lambetův-Beerův zákon princip plamenové atomové absorpční spektrometrie Studenti si mohou příslušnou teorii prostudovat přečtením podrobné verze návodů nebo prohlédnutím prezentace přednášky o analýze minerálních látek v předmětu Analýza potravin a přírodních produktů (obojí lze vyhledat na adrese Náplň úlohy A. Stanovení chloridu sodného v pečivu (argentometrická titrace a plamenová AAS) B. Stanovení kyseliny fosforečné (resp. fosforu) v nealkoholickém nápoji (spektrofotometrie) C. Stanovení zinku (případně zinku nebo mědi nebo manganu, hořčíku nebo vápníku a sodíku) v doplňku stravy (plamenová AAS) O konkrétní náplni práce pro určitou skupinu studentů rozhoduje učitel, který volí program z možností A + B nebo B + C. Obsah str. Část A... 3 Část B... 7 Část C

3 ČÁST A STANOVENÍ CHLORIDU SODNÉHO V PEČIVU Princip Ze vzorku se připraví vodný výluh. Část výluhu se uchová pro stanovení sodíku plamenovou AAS. Ze zbývající části výluhu se odstraní bílkoviny spolusrážením pomocí CARREZOVÝCH činidel. Po deproteinaci se ve filtrátu stanoví chloridové ionty argentometrickou titrací podle MOHRA. Činidla a roztoky odměrný roztok 0,05 M AgNO 3 známého titru odměrný roztok přesně 0,05M NaCl 0,5 M roztok NaHCO 3 5%-ní roztok K 2 CrO 4 CARREZOVO činidlo I: 53 g K 4 Fe(CN) 6.3H 2 O se rozpustí v destilované vodě a doplní na 500 ml CARREZOVO činidlo II: 110 g Zn(CH 3 COO) 2.2H 2 O se rozpustí ve vodě, okyselí se 3 ml koncentrované kyseliny octové a doplní destilovanou vodou na 500 ml roztok CsCl (1,27 g CsCl se odváží do plastové lahvičky se šroubovacím uzávěrem a přidá se demineralizovaná voda do 100 g; po uzavření lahvičky se směs promíchává, dokud se látka úplně nerozpustí, roztok obsahuje 1 % Cs) Pomůcky a přístroje kónické (Erlenmeyerovy) baňky 250 ml, se zátkami nálevky kotouče filtračního papíru č. 389 titrační baňky 250 ml pipety 10 ml, 20 ml a 25 ml kádinka pro plnění byrety odměrným roztokem AgNO 3 kádinka pod byretu byreta 10 ml váhy atomový absorpční spektrofotometr Přípravné práce Příprava a standardizace odměrného roztoku cca 0,05 M AgNO 3 8,5 g AgNO 3 čistoty p.a. se rozpustí v destilované vodě, roztok se převede do 1000 ml odměrné baňky, baňka se doplní destilovanou vodou po značku a se její obsah promíchá. Roztok se uchovává v láhvi z tmavého skla. 3

4 Pro stanovení přesné koncentrace AgNO 3 se odměrným roztokem titruje definované množství primárního standardu NaCl: do titrační baňky se odpipetuje 5,00 ml přesně 0,05M NaCl + cca 80 ml dest. vody + 1 ml 5% roztoku K 2 CrO 4. Směs se titruje odměrným roztokem AgNO 3 do vzniku trvalého světle oranžového zbarvení. Titrace se provede třikrát: průměrná spotřeba V Ag. Výpočet: c AgNO3 = 0,05. 5 / V Ag [mol/l] Pracovní postup Příprava primárního extraktu Do kónické baňky odvážit přesně asi 2 g vzorku nakrájeného předem na kostky ml dest. vody, protřepávat 3 min, převést směs do kádinky, scedit (French press), kapalný podíl zfiltrovat přes filtr 389 do 250 ml odměrné baňky, původní kónickou baňku vypláchnout třikrát 40 ml dest. vody, výplachovou vodu nechat protéci přes filtr, doplnit odměrnou baňku po značku (250 ml) dest. vodou, promíchat, pipetou odebrat přesně 25 ml primárního extraktu a přenést do suché čisté plastové lahvičky se šroubovacím uzávěrem (podíl určený pro stanovení Na). Deproteinace primárního extraktu Do 250 ml odměrné baňky obsahující 225 ml prim. extraktu přidat 2 ml CARREZOVA činidla I + 2 ml CARREZOVA činidla II, promíchat krouživým pohybem baňky, po 10 minutách suspenzi doplnit znovu po značku (250 ml) dest. vodou, promíchat, zfiltrovat (filtr 389) do suché kónické baňky. (Filtrát se použije jako vzorek pro titrační argentometrické stanovení chloridových iontů.) Titrační stanovení chloridů Do titrační baňky odpipetovat 75 ml (= 3 25 ml) filtrátu + 1 ml 0,5M roztoku NaHCO 3 (ph 7-9, případně zkontrolovat indikátorovým papírkem) + 1 ml 5% roztoku K 2 CrO 4 titrovat 0,05M roztokem AgNO 3 známé koncentrace do trvalého oranžově-žlutého zbarvení, titraci provést třikrát, průměrná spotřeba V(AgNO 3 ). Stanovení sodíku Primární extrakt se před analýzou metodou AAS pětkrát až dvacetkrát ředí, přičemž se přidává deionizační činidlo CsCl (výsledná koncentrace Cs 2 mg/ml) a kyselina chlorovodíková (výsledná koncentrace 0,1M). 4

5 Zředěné vzorky se připravují do 10 ml odměrných baněk podle schématu v tabulce: Zřeďovací poměr 5 Zřeďovací poměr 10 Zřeďovací poměr 20 Roztok vzorku 2 ml 1 ml 0,5 ml Roztok CsCl (1 % Cs) 2 ml 2 ml 2 ml 1M roztok HCl 1 ml 1 ml 1 ml Dest. voda do 10 ml do 10 ml do 10 ml Před stanovením sodíku plamenovou AAS se otevře metoda pro měření sodíku (čímž se přístroj nastaví na příslušné optické parametry viz tabulka dále), do pracovní polohy se nastaví sodíko-draslíková lampa a seřídí se na maximální energii. Hořák se otočí do kolmého směru. Otevře se soubor pro ukládání dat a soubor definující sekvenci měření (kalibrace, vzorky). Postup práce s AAS zapálení plamene start měření nastavení nulové absorbance při nasávání kalibračního blanku kalibrace postupným měřením při nasávání kalibračních roztoků (5, 10 a 20 μg/ml Na) propláchnutí zmlžovače dest. vodou analýza při nasávání jednotlivých vzorků, případně slepých vzorků propláchnutí zmlžovače asi 30s nasáváním dest. vody zhasnutí plamene zaznamenání výsledků (absorbance a koncentrace Na v μg/ml) Instrumentální podmínky AAS při stanovení Na Žhavicí proud lampy 10 ma Vlnová délka 589,0 nm Šířka spektrálního intervalu 0,5 nm Korekce pozadí ne Vyhodnocení signálu integrace Integrační doba 3 s Počet replik 3 Časová konstanta 0,2 s Druh kalibrace Concentration least square (nelineární metoda nejmenších čtverců) Koncentrace kalibračních roztoků 5,0; 10,0; 20,0 g/ml Výška pozorování 10 mm Průtok vzduchu 10 l/min Průtok acetylenu 1,6-1,9 l/min 5

6 Výpočet výsledku a jeho zhodnocení Celkové látkové množství chloridových iontů ve vzorku se vypočte takto: n(cl - ) = (V 1 /V 2 ). (V 3 /V 4 ). c(agno 3 ). V(AgNO 3 ) mmol V 1 je objem primárního extraktu (=250 ml) V 2 je zbytkový objem primárního extraktu po oddělení dávky pro stanovení sodíku (=225 ml) V 3 je objem zředěného deproteinovaného extraktu (=V 1 = 250 ml) V 4 je alikvotní objem deproteinovaného extraktu pipetovaný k titraci (=75 ml). V(AgNO 3 ) je průměrná spotřeba odměrného roztoku ml a c(agno 3 ) je jeho koncentrace mol/l. Hmotnost chloridů ve vzorku je m(cl - ) = n(cl - ). M(Cl) mg M(Cl) je molární hmotnost chloru (= 35,453 g/mol). Látkový obsah chloridových iontů ve vzorku je x(cl - ) = n(cl - ) / m v mmol/g m v je navážka vzorku pečiva v gramech. Látkový obsah sodíku je x(na) = f z. (Na). V 1 / (M(Na). m v ) mmol/g f z je zřeďovací poměr při ředění primárního extraktu před stanovením sodíku (obvykle f z = 10) (Na) je hmotnostní koncentrace sodíku ve zředěném primárním extraktu stanovená metodou AAS mg/l V 1 je objem primárního extraktu dosazený v litrech (=0,25 l) M(Na) je molární hmotnost sodíku (=22,9898 g/mol) a m v je navážka vzorku pečiva v gramech. Zaokrouhlené hodnoty látkových obsahů chloridových iontů a sodíku se porovnají. Menší z obou hodnot je totožná s látkovým obsahem chloridu sodného. Z látkového obsahu chloridu sodného x(nacl) se pak vypočte procentní obsah chloridu sodného: p(nacl) = x(nacl). M(NaCl) /10 % M(NaCl) je molární hmotnost chloridu sodného (=58,443 g/mol). Výsledek zaokrouhlete na tři platné číslice a zhodnoťte ho ve vztahu k ustanovení Nařízení ES 1924/2006, které připouští označit potravinu za potravinu s nízkým obsahem sodíku/soli v případě, je-li obsah sodíku maximálně 0,12 % (resp. obsah soli maximálně 0,305 %). Dále rozhodněte, zda analyzovaný výrobek musí mít na obalu vyznačen obsah soli. Vyhláška 113/2005 Sb. tuto povinnost předepisuje u výrobků s obsahem soli nad 2,5 % s výjimkou dehydrovaných výrobků, ochucovadel, omáček a dresinků. 6

7 ČÁST B STANOVENÍ KYSELINY FOSFOREČNÉ (RESP. FOSFORU) V NEALKOHOLICKÉM NÁPOJI Princip Kyselina fosforečná poskytuje reakcí s molybdenanovými ionty v silně kyselém prostředí kyselinu molybdátofosforečnou H 3 [P(Mo 3 O 10 ) 4 ], jejíž redukcí vzniká barevná látka tzv. molybdenová modř (směs heteropolykyselin fosforu a pětimocného a šestimocného molybdenu). Absorbance roztoku molybdenové modři je úměrná koncentraci fosforu. Použitelnost Dále uvedený velmi jednoduchý postup analýzy lze použít pouze pro stanovení fosforu (fosforečnanu, kyseliny fosforečné) ve vodě nebo v nápojích, ve kterých je kyselina fosforečná použita jako okyselující látka (obvykle nápoje kolového typu). Pokud má být tato metoda použita pro stanovení fosforu ve vzorcích s organickou matricí (potraviny, biologické materiály), musí být vzorek nejprve zmineralizován (např. záhřevem se směsí HNO 3 +H 2 SO 4 +H 2 O 2 nebo HNO 3 +H 2 SO 4 +HClO 4 ). Mineralizace obvykle trvá několik desítek hodin. Pomůcky a přístroje 6 odměrná baňka 50 ml (z toho 4 ks pro přípravu kalibračních roztoků) pipeta 1-5 ml + špičky odměrný válec 25 ml nebo 50 ml spektrofotometr a rektangulární skleněné kyvety 1 cm Chemikálie, činidla a roztoky kyselina sírová 96 %, p.a. dihydrogenfosforečnan amonný, p.a. molybdenan amonný, tetrahydrát, p.a. síran železnato-amonný, hexahydrát (Mohrova sůl), p.a. zásobní roztok fosforečnanu c = 100 mmol/l (0,5752 g NH 4 H 2 PO 4 se rozpustí v kádince asi ve 20 ml vody, roztok se kvantitativně převede do 50 ml odměrné baňky, okyselí se 1 ml konc. H 2 SO 4 a doplní se vodou po značku). pracovní roztok fosforečnanu c = 1 mmol/l (do 100 ml odměrné baňky se odpipetuje 1,00 ml zásobního roztoku o koncentraci 100 mmol/l a doplní se vodou po značku). 5,4 M (tj. 30 % v/v) roztok kyseliny sírové (do 600 ml kádinky s 250 ml vody se za stálého míchání přidá po malých dávkách celkem 150 ml konc. H 2 SO 4, směs se průběžně ochlazuje ve vodní lázni, po vychladnutí se roztok převede do 500 ml odměrné baňky a opatrně se doplní vodou po značku a po dalším vychladnutí se doplní po značku). 7

8 7 % roztok molybdenanu amonného (do plastové láhve se odváží 35 g (NH 4 ) 6 Mo 7 O 24.4H 2 O a 465 ml vody, směs se zamíchá a nechá se rozpouštět přes noc; rozpouštění lze urychlit sonikací). 14 % roztok síranu železnato-amonného (do plastové láhve se odváží 35 g (NH 4 ) 2 Fe(SO 4 ) 2.6H 2 O a 215 ml vody; směs se okyselí přídavkem 1 ml konc. H 2 SO 4, výsledný roztok má světle zelenomodrou barvu; činidlo je stálé asi 1 týden). Pracovní postup Příprava kalibrační řady Připraví se kalibrační roztoky molybdenové modři odpovídající koncentracím fosforu 0; 20; 40 a 80 μmol/l. Do řady čtyř 50ml odměrných baněk se postupně (na pořadí záleží) dávkují roztoky a voda podle tabulky. Po přídavku každého činidla se obsah každé baňky opatrně promíchá krouživým pohybem baňky. Označení baňky ml 1mM roztoku NH 4 H 2 PO 4 (pipetou) 0 1,0 2,0 4,0 ml destilované vody (válcem) cca 25 cca 24 cca 23 cca 21 ml 5,4M roztoku H 2 SO 4 (pipetou) 5,0 5,0 5,0 5,0 ml roztoku molybdenanu amonného (pipetou) 5,0 5,0 5,0 5,0 ml roztoku síranu železnato-amonného (pipetou) 5,0 5,0 5,0 5,0 destilovaná voda doplnit po značku (50 ml) Odměrné baňky se uzavřou a obsah se promíchá. Příprava vzorku a slepého vzorku Vzorek: limonáda kolového typu (Coca-Cola, Pepsi apod.) do plastové lahvičky se odlije asi 50 ml nápoje a opatrným třepáním se vypudí oxid uhličitý, do dvou 50 ml odměrných baněk pro vzorek a slepý vzorek se odváží po 0,4 g vzorku a dále se dávkuje destilovaná voda (válcem) a roztoky činidel (pipetou) podle tabulky: Vzorek Slepý vzorek (blank) ml destilované vody ml 5,4M roztoku H 2 SO ml roztoku molybdenanu 5 0 ml roztoku síranu železnato-amonného 5 0 dest. voda doplnit po značku (50 ml) po přídavku každého činidla se směs opatrně promíchá krouživým pohybem baňky; po doplnění dest. vodou po značku se obsahy baněk promíchají. 8

9 Spektrofotometrické měření Měří se absorbance při 700 nm v 1 cm kyvetách, v počítači se otevře metoda fosfát_700, nastaví se nulová absorbance při průchodu paprsku kyvetou s dest. vodou postupně se měří absorbance kalibračních roztoků 0; 20; 40 a 80 μmol/l; software přístroje sestrojí kalibrační přímku a vypočte regresní rovnici kalibrace ve tvaru A = a + b. c. Studenti si zapíší naměřená kalibrační data a rovnici přímky. Změří se vzorek a slepý vzorek software přístroje určí z naměřených absorbancí vzorků jejich koncentrace vyjádřené v μmol/l, studenti si zaznamenají naměřené absorbance. Protože absorbance slepého vzorku (blanku), která je způsobená vlastním zbarvením zředěné limonády, bývá menší než absorbance nulového roztoku, software přiřadí změřené absorbanci zápornou koncentraci (nesmysl). Je tedy třeba určit korigovanou koncentraci z rozdílu absorbancí A vzorek -A blank vydělením rozdílu směrnicí kalibrační přímky. Výpočet a vyhodnocení výsledku Obsah analytu se vyjádří buď jako hmotnostní zlomek kyseliny fosforečné (H 3 PO 4 ), fosforečnanu (PO 4 3- ), nebo fosforu (P) v mg/kg a vypočítá se pro každý vzorek ze vztahu w = 0,05. c kor. M / m v [mg/kg] c kor je korigovaná koncentrace fosforečnanových iontů ve vzorku určená z rozdílu absorbancí (vzorek- slepý pokus vlastního zbarvení) mol/l M je molární hmotnost příslušného analytu (M(H 3 PO 4 ) = 97,995, M(PO 4 3- ) = 94,971 a M(P) = 30,974 g/mol) m v je navážka vzorku g. Výsledek se zaokrouhlí na tři platné číslice. Výsledek se porovná s přípustným množstvím. Nejvyšší přípustné množství kyseliny fosforečné (přídatná látka E 338) v ochucených nealkoholických nápojích stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 4/2008 je 700 mg/kg (vyjádřeno jako P 2 O 5 ). Obsah kyseliny fosforečné se přepočte na obsah oxidu fosforečného násobením faktorem 0,7242 (=molární hmotnost P 2 O 5 / dvojnásobek molární hmotnosti H 3 PO 4 ). 9

10 ČÁST C STANOVENÍ ZINKU (PŘÍPADNĚ MĚDI NEBO MANGANU, HOŘČÍKU, VÁPNÍKU A SODÍKU) V DOPLŇCÍCH STRAVY Princip stanovení Po převedení vzorku (tablety nebo kapsle doplňku stravy) do roztoku mikrovlnnou tlakovou mineralizací kyselinou dusičnou se v patřičně zředěných roztocích stanoví jednotlivé prvky atomovou absorpční spektrometrií v plameni acetylén-vzduch. Pro stanovení sodíku se k měřeným vzorkům přidává deionizační činidlo (CsCl). Pro stanovení hořčíku a vápníku se přidává uvolňovací a deionizační činidlo (LaCl 3 + CsCl). Pomůcky a přístroje teflonové rozkladné nádobky s víčky tlakový mikrovlnný mineralizátor Ertec magnum 50ml, 25ml a 10ml odměrné baňky pipety atomový absorpční spektrofotometr Avanta P Chemikálie, standardy, roztoky a činidla kyselina dusičná, 65 %, stupeň čistoty p.a. nebo Suprapur chlorid cesný, p.a. základní roztoky jednotlivých prvků (Na, K, Mg, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn) o koncentraci 1000 mg/l ve zředěné (0,5M) kyselině dusičné (Merck) směsný roztok Na+K 500 mg/l směsný roztok Mg+Ca 100 mg/l směsný roztok Mn+Fe+Cu+Zn 100 mg/l roztok CsCl (1 % Cs) Schinkelův roztok (roztok LaCl mg/ml La + CsCl 10 mg/ml) (dodavatel Merck) 1M roztok HNO 3 Pracovní postupy Příprava vzorku k analýze Doplňky stravy ve formě kapslí: 1 kapsle o hmotnosti max. 0,6 g se rozloží mikrovlnnou mineralizací: kapsle v rozkladné nádobce + 3 ml HNO 3 (podrobnosti viz dále) Doplňky stravy ve formě šumivých tablet: tableta se zváží, hmotnost se zaznamená, tableta se uvnitř plastového sáčku rozlomí na čtyři až šest kusů a část tablety (asi jedna pětina) se odváží do prázdné a suché rozkladné nádobky + několik ml H 2 O ze střičky, vyčkat 5-10 min (únik CO 2 ) + 3 ml HNO 3. 10

11 Následuje mikrovlnný rozklad (PRÁCE V DIGESTOŘI): rozkladná nádobka se vzorkem a kyselinou se uzavře víčkem mineralizační jednotka se zapne nádobka se vloží do ocelového pouzdra rozkladné jednotky, na víčko se umístí titanová membrána a pouzdro se uzavře nasazením horní ocelové části ( hlavy ), otočením bajonetového uzávěru a utahováním horní matice pomocí klíče až do okamžiku, kdy se ozve zvukový signál zkontroluje se rozkladný program (viz tabulka). Program mikrovlnného tlakového rozkladu Krok Doba Výkon Tlakový limit horní/ spodní Teplotní limit horní/spodní 1 2 min 50 % (175 W) 2,0 / 1,7 MPa* 150 / 145 C 2 2 min 60 % (210 W) 3,0 / 2,7 MPa 200 / 195 C 3 2 min 70 % (245 W) 4,0 / 3,7 MPa 250 / 245 C 4 4 min 80 % (280 W) 4,5 / 4,2 MPa 250 / 245 C Chlazení 10 min * přístroj udává tlak v barech (1 bar = 0,1 MPa) Otevře se přívod chladící vody a zkontroluje se její výtok přes vodní vývěvu do odpadu, start po skončení programu (10 min rozkladu + 10 min chlazení) se pouzdro tlakové nádobky opatrně otevře, odstraní se titanová membrána, na několik sekund se nadzdvihne teflonové víčko nádobky a nádobka se odloží do stojanu, přívod chladící vody se uzavře, obsah nádobky se kvantitativně převede do 50 ml odměrné baňky (použitím nálevky) a roztok se doplní dest. vodou po značku; obsah baňky se promíchá. Stanovení zinku (případně manganu nebo mědi) Pro stanovení zinku se roztok připravený mikrovlnným rozkladem vzorku ředí padesátkrát při analýze zlomků šumivé tablety (1,0 ml roztoku + 1 ml konc. HNO 3 do 50ml odměrné baňky, doplnit dest. vodou po značku) nebo čtyřistakrát při analýze celé kapsle (0,25 ml roztoku + 2 ml HNO 3 do 100ml odměrné baňky, doplnit dest. vodou po značku). Pro stanovení mědi nebo manganu se roztok připravený mikrovlnným rozkladem vzorku ředí pětkrát (2,0 ml roztoku + 1 ml 1M HNO 3 do 10 ml odměrné baňky, doplnit dest. vodou po značku). Slepý vzorek rozkladu se analyzuje v neředěném stavu. Před stanovením zinku (mědi, manganu) plamenovou AAS se otevře metoda pro měření příslušného prvku (čímž se přístroj nastaví na příslušné optické parametry viz tabulka dále), do pracovní polohy se nastaví příslušná lampa (zinková, měděná, manganová) a seřídí se na maximální energii. Hořák se otočí do polohy rovnoběžné s optickou osou a zkontroluje se dráha paprsku nad štěrbinou hořáku. Vytvoří se nový soubor pro ukládání dat a otevře se soubor definující sekvenci měření (kalibrace, vzorky). 11

12 Příprava kalibračních roztoků pro stanovení Zn (Mn, Cu) Kalibrační roztoky se připravují do 100 ml odměrných baněk podle schématu v tabulce. Označení baňky 0 0,2 0,5 1,0 2,0 ml směsného roztoku Mn, Fe, Cu, Zn 100 mg/l 0 0,2 0,5 1,0 2,0 (pipetou) ml konc. HNO 3 (dávkovačem) destilovaná voda doplnit po značku (100 ml) výsledná koncentrace (μg/ml) 0 0,2 0,5 1,0 2,0 Postup práce s AAS zapálení plamene start měření nastavení nulové absorbance při nasávání kalibračního blanku kalibrace postupným měřením při nasávání kalibračních roztoků (0,2; 0,5 a 1,0 μg/ml při stanovení Zn, 0,2; 0,5; 1,0 a 2,0 μg/ml při stanovení Cu a Mn) propláchnutí zmlžovače dest. vodou analýza při nasávání jednotlivých vzorků, případně slepých vzorků propláchnutí zmlžovače asi 30s nasáváním dest. vody zhasnutí plamene zaznamenání výsledků (absorbance a koncentrace analytu v μg/ml) Doporučené instrumentální podmínky AAS při stanovení Zn, Cu a Mn Zn Cu Mn Žhavicí proud lampy 3 ma 3 nebo 4 ma 5 ma Vlnová délka 213,9 nm 324,7 nm 279,5 nm Šířka spektrálního intervalu 0,5 nm 0,5 nm 0,2 nm Korekce pozadí ano ano ano Vyhodnocení signálu integrace integrace integrace Integrační doba 3 s 3 s 3 s Počet replik Časová konstanta 0,2 s 0,2 s 0,2 s Druh kalibrace Concentration least square (nelineární metoda nejmenších čtverců) Výška pozorování 3-4 mm 3-5 mm 9 mm Průtok vzduchu 10 l/min 10 l/min 10 l/min Průtok acetylenu 1,0-1,2 l/min 1,0-1,2 l/min 1,9 l/min 12

13 Stanovení hořčíku a vápníku Tyto prvky stanovujeme pouze v doplňcích stravy ve formě šumivých tablet. Roztok připravený mikrovlnným rozkladem vzorku se ředí celkem dvěstěpadesátkrát; tohoto zředění je dosaženo dvoustupňově první stupeň ředění (padesátkrát) viz výše (postup při stanovení Zn) (1,0 ml roztoku + 1 ml konc. HNO 3 do 50ml odměrné baňky, doplnit dest. vodou po značku) druhý stupeň ředění (pětkrát) viz tabulka Slepý vzorek rozkladu se ředí dvakrát viz tabulka. Příprava roztoků pro stanovení Mg a Ca Roztoky se připravují do 10 ml odměrných baněk podle schématu v tabulce. Vzorek Slepý vzorek (blank) ml 50krát zředěného roztoku vzorku 2 0 ml slepého vzorku 0 5 ml Schinkelova roztoku (LaCl 3 + CsCl) 0,5 0,5 ml 1M HNO dest. voda doplnit po značku (10 ml) Příprava kalibračních roztoků pro stanovení Mg a Ca Kalibrační roztoky se připravují do 50 ml a 100 ml odměrných baněk podle schématu v tabulce. Označení baňky Objem baňky (ml) ml Schinkelova roztoku 5 2,5 2,5 2,5 2,5 ml směsného roztoku Mg+Ca 100 mg/l (pipetou) 0 0,5 1,0 2,5 5,0 ml konc. HNO 3 (dávkovačem) 3 1,5 1,5 1,5 1,5 destilovaná voda doplnit po značku výsledná koncentrace (μg/ml) 0 1,0 2,0 5,0 10,0 Příprava AAS k měření Před stanovením hořčíku a vápníku plamenovou AAS se otevře metoda pro měření příslušného prvku (čímž se přístroj nastaví na příslušné optické parametry viz tabulka dále), do pracovní polohy se nastaví hořčíko-vápníková lampa a seřídí se na maximální energii. Pro stanovení vápníku se hořák otočí do polohy rovnoběžné s optickou osou a zkontroluje se dráha paprsku nad štěrbinou hořáku. Pro stanovení hořčíku se hořák otočí do kolmého směru. Vytvoří se nový soubor pro ukládání dat a otevře se soubor definující sekvenci měření (kalibrace, vzorky). 13

14 Postup práce s AAS zapálení plamene start měření nastavení nulové absorbance při nasávání kalibračního blanku kalibrace postupným měřením při nasávání kalibračních roztoků (1,0; 2,0 a 5,0 μg/ml při stanovení Ca, 1,0; 2,0; 5,0 a 10,0 μg/ml při stanovení Mg) propláchnutí zmlžovače dest. vodou analýza při nasávání jednotlivých vzorků, případně slepých vzorků propláchnutí zmlžovače asi 30s nasáváním dest. vody zhasnutí plamene zaznamenání výsledků (absorbance a koncentrace analytu v μg/ml) Doporučené instrumentální podmínky AAS při stanovení Mg a Ca Mg Ca Žhavicí proud lampy 5 ma 5 ma Vlnová délka 285,2 nm 422,7 nm Šířka spektrálního intervalu 0,5 nm 0,5 nm Korekce pozadí ano ne Vyhodnocení signálu integrace integrace Integrační doba 3 s 3 s Počet replik 3 3 Časová konstanta 0,2 s 0,2 s Druh kalibrace Concentration least square (nelineární metoda nejmenších čtverců) Výška pozorování 10 mm 4-10 mm Průtok vzduchu 10,5 l/min 10 l/min Průtok acetylenu 1,7-1,8 l/min 1,9-2,0 l/min 14

15 Stanovení sodíku Sodík stanovujeme pouze v doplňcích stravy ve formě šumivých tablet (obsah NaHCO 3 ). Roztok připravený mikrovlnným rozkladem vzorku se ředí stokrát viz tabulka Slepý vzorek rozkladu se ředí dvakrát viz tabulka. Příprava roztoků pro stanovení Na Roztoky se připravují do 10 ml odměrných baněk podle schématu v tabulce. Vzorek Slepý vzorek (blank) ml roztoku vzorku 0,1 0 ml slepého vzorku 0 5 ml roztoku CsCl 2 2 ml 1M HNO dest. voda doplnit po značku (10 ml) Příprava kalibračních roztoků pro stanovení Na Kalibrační roztoky se připravují do 50 ml a 100 ml odměrných baněk podle schématu v tabulce. Označení baňky Objem baňky (ml) ml roztoku CsCl ml směsného roztoku Na+K 500 mg/l (pipetou) 0 0,5 1,0 2,0 ml konc. HNO 3 (dávkovačem) 3 1,5 1,5 1,5 destilovaná voda doplnit po značku výsledná koncentrace (μg/ml) 0 5,0 10,0 20,0 Příprava AAS k měření Před stanovením sodíku se otevře metoda pro měření sodíku (čímž se přístroj nastaví na příslušné optické parametry viz tabulka dále), do pracovní polohy se nastaví sodíkodraslíková lampa a seřídí se na maximální energii. Hořák se otočí do kolmého směru. Otevře se soubor pro ukládání dat a soubor definující sekvenci měření (kalibrace, vzorky). Postup práce s AAS zapálení plamene start měření nastavení nulové absorbance při nasávání kalibračního blanku kalibrace postupným měřením při nasávání kalibračních roztoků propláchnutí zmlžovače dest. vodou analýza při nasávání jednotlivých vzorků, případně slepých vzorků propláchnutí zmlžovače asi 30s nasáváním dest. vody zhasnutí plamene zaznamenání výsledků (absorbance a koncentrace analytu v μg/ml) 15

16 Instrumentální podmínky AAS při stanovení Na Žhavicí proud lampy 10 ma Vlnová délka 589,0 nm Šířka spektrálního intervalu 0,5 nm Korekce pozadí ne Vyhodnocení signálu integrace Integrační doba 3 s Počet replik 3 Časová konstanta 0,2 s Druh kalibrace Concentration least square Výška pozorování 10 mm Průtok vzduchu 10 l/min Průtok acetylenu 1,7-1,9 l/min Výpočet a vyhodnocení výsledku Při analýze celé kapsle se obsah zinku vyjadřuje jako hmotnost zinku v jedné kapsli m Zn = V. (f. ρ ρ b ) [mg] V je objem odměrné baňky, do níž byl převeden mineralizát vzorku, vyjádřený v litrech (=0,05) ρ je stanovená hmotnostní koncentrace zinku ve zředěném roztoku vzorku [μg/ml] f je zřeďovací poměr při ředění roztoku vzorku (při stanovení Zn je f z = 400) ρ b je stanovená hmotnostní koncentrace zinku ve slepém vzorku (blank rozkladu) [μg/ml] Výsledek analýzy se porovná s deklarovanou hmotností zinku uvedenou na obalu výrobku. Při analýze šumivé tablety se nejprve pro každý stanovený prvek M (symbolizuje Zn, Cu, Mn, Mg, Ca nebo Na) vypočítá hmotnostní zlomek v mg/kg podle vzorce w M = V. (f 1. ρ M f 2. ρ Mb )/m v [mg/kg] V je objem odměrné baňky, do níž byl převeden mineralizát vzorku, vyjádřený v ml (=50) ρ M a ρ Mb jsou změřené hmotnostní koncentrace příslušného prvku ve zředěném vzorku a v (případně zředěném) slepém vzorku vyjádřené v μg/ml f 1 a f 2 jsou zřeďovací poměry při ředění vzorku a při ředění slepého vzorku (pro Zn f 1 =50 a f 2 =1, pro Cu a Mn f 1 = 5 a f 2 =1, pro Mg a Ca f 1 =250 a f 2 =2 a pro Na f 1 = 100 a f 2 = 2) m v je navážka vzorku, tj. hmotnost zlomku tablety [g]. Pak se vypočítá hmotnost prvku v jedné tabletě: m M = w M. m T.10-3 [mg] m T je hmotnost tablety [g]. Výsledky pro jednotlivé prvky se porovnají s deklarovanými hmotnostmi na obalu výrobku. Obsahy sledovaných mikronutrientů (Zn, případně Cu, Mn, Mg, Ca) v tabletě se porovnají s obsahem sodíku, který spotřebitel požije současně s dávkou mikronutrientu. 16

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 10. Definice: složky potraviny, které zbývají po úplné oxidaci organické matrice vzorku (složky popela potraviny).

Základy analýzy potravin Přednáška 10. Definice: složky potraviny, které zbývají po úplné oxidaci organické matrice vzorku (složky popela potraviny). MINERÁLNÍ LÁTKY Definice: složky potraviny, které zbývají po úplné oxidaci organické matrice vzorku (složky popela potraviny). Klasifikace podle množství: příklady podle příklady významu: majoritní prvky

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část).

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Ing. Eliška Glovinová Ph.D. Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Byla vydána

Více

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice CHEMIE výpočty 5 z chemických ROVNIC 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice 1 definice pojmu a vysvětlení vzorové příklady test poznámky pro učitele

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh)

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) III. Chemické vzorce 1 1.CHEMICKÉ VZORCE A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny Klíčová slova této kapitoly: Chemický vzorec, hmotnostní zlomek w, hmotnostní procento p m, stechiometrické

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Titrace Savo Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník: 3., ChS (1. ročník

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Chelatometrie. Chromatografie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele:

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele: CHSK Ve vodách mohou být obsažené různé organické látky v širokém rozmezí koncentrací od stopových množství až po majoritní složky podle druhu vod. Vzhledem k této různorodosti se organické látky ve vodách

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy. Laboratorní zpráva Název práce: Stanovení ibuprofenu Jednotky učení Dvojklikem na políčko označte LU Unit Title 1 Separation and Mixing Substances 2 Material Constants Determining Properties of Materials

Více

Minerální látky a stopové prvky

Minerální látky a stopové prvky Minerální látky a stopové prvky Vymezení: složky obsažené v popelu potraviny (zbytek po úplné oxidaci organické hmoty) K, Na, Mg, Ca, P, Cl, Fe, Zn, Cu, Mn, Ni, Co, Mo, Cr, V, Se, I, F, B, Si, Pb, Cd,

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : Ušlech lý pan Beketov Kovy a potraviny Úkol 1: S pomocí nápovědy odhadněte správný kov, který je v dané potravině obsažen. Nápověda: MANGAN (Mn), ŽELEZO (Fe), CHROM (Cr), VÁPNÍK

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU AMINOKYSELIN

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU AMINOKYSELIN Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU AMINOKYSELIN 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení aminokyselin kyseliny asparagové, threoninu, serinu, kyseliny glutamové,

Více

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku))

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) OBSAH: 1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) 2) ŘEDĚNÍ ROZTOKŮ ( m 1 w 1 + m 2 w 2 = (m 1 + m 2 ) w ) 3) MOLÁRNÍ KONCENTRACE (c = n/v) 12 příkladů řešených + 12příkladů s

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Nejrozšířenější prvky na Zemi 12 bodů 1. A hliník, Al B vodík, H

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Sbohem, paní Bradfordová

Sbohem, paní Bradfordová Sbohem, paní Bradfordová aneb IČ spektroskopie ve službách kvantifikace proteinů Mgr. Stanislav Kukla Merck spol. s r. o. Agenda 1 Zhodnocení současných možností kvantifikace proteinů Bradfordové metoda

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2. Roztoky směsi dvou a více látek jsou homogenní (= nepoznáte jednotlivé částečky roztoku - částice jsou menší než 10-9 m) nejčastěji se rozpouští pevná látka v kapalné látce jedna složka = rozpouštědlo

Více

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ Eva Hojerová, PřF JU v Českých Budějovicích Stanovení koncentrace rozpuštěného O 2 ve vodě Koncentrace O 2 ve vodě je významným parametrem běžně zjišťovaným při výzkumu vlastností

Více

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 6 Energie v prádelnách Kapitola 1 Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.3349

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu Ze dne 28.03.2012 Částka 53/2012 Účinnost od

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se:

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: CEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ Teorie Složení roztoků udává vzájený poěr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: MOTNOSTNÍM ZLOMKEM B vyjadřuje poěr hotnosti rozpuštěné látky k hotnosti

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

Analyzátor sodíku. Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost. Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné

Analyzátor sodíku. Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost. Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné Analyzátor sodíku Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné Úvod Analyzátor sodíku pro jednoduchou a přesnou analýzu Nový analyzátor sodíku stanovuje

Více

Doba trvání: 1 vyuč. hodina motivace a předlaboratorní příprava, 2 vyuč. hodiny laboratorní práce

Doba trvání: 1 vyuč. hodina motivace a předlaboratorní příprava, 2 vyuč. hodiny laboratorní práce Název: E620 Výukové materiály Téma: Chemická analýza acidobazická titrace aminokyselin Úroveň: střední škola Tematický celek: Možnosti a omezení vědeckého výzkumu Předmět (obor): chemie, biochemie Doporučený

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100.

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100. Roztoky Roztok je hoogenní sěs. Nejčastěji jsou oztoky sěsi dvousložkové (dispezní soustavy. Látka v nadbytku dispezní postředí, duhá složka dispegovaná složka. Roztoky ohou být kapalné, plynné i pevné.

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD.

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD. KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení Ing. Miroslav Richter, PhD., EUR ING 2014 Materiálové bilance 3.5.1 Do tkaninového filtru vstupuje 10000

Více

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL Odborná práce přírodovědného kroužku VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví Vypracovali: Martina Hubáčková, Petra Vašíčková, Pavla Kubíčková, Michaela Pavlovská, Jitka Tichá, Petra

Více

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D., prof. RNDr. Josef Malý, CSc. CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY Laboratorní cvičení Obsah ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ POJMY... 5 1.1. Koncentrace látek v roztocích... 5 1.2. Chemické rovnice...

Více

Stanovení pufrační a neutralizační kapacity ve vodách, výluzích a suspenzích

Stanovení pufrační a neutralizační kapacity ve vodách, výluzích a suspenzích Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -1- Stanovení pufrační a neutralizační kapacity ve vodách, výluzích a suspenzích 1. Teoretická část Hodnota ph a oxidačně-redukčního potenciálu

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů

Více

Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost Relativní atomová hmotnost 1. Jak se značí relativní atomová hmotnost? 2. Jaké jsou jednotky Ar? 3. Zpaměti urči a) Ar(N) b) Ar (C) 4. Bez kalkulačky urči, kolika atomy kyslíku bychom vyvážili jeden atom

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II OSTRAVSKÁ UNIVERZITA [ TADY KLEPNĚ TE A NAPIŠTE NÁZEV FAKULTY] FAKULTA CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II TOMÁŠ HUDEC OSTRAVA 2003 Na této stránce mohou být základní tirážní údaje o publikaci. 1 OBSAH PŘ EDMĚ

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

Repetitorium chemie VI.

Repetitorium chemie VI. Repetitorium chemie VI. Stručné základy klasické kvantitativní analýzy anorganických látek a úvod do moderních instrumentálních metod (2014) Analytická chemie kvantitativní Metody historické kvantitativní

Více

Chem. Listy 106, 211 216 (2012) 56 Fe 91,66. 57 Fe 2,19. 58 Fe 0,33

Chem. Listy 106, 211 216 (2012) 56 Fe 91,66. 57 Fe 2,19. 58 Fe 0,33 STANOVENÍ ŽELEZA V BIOLOGICKÝCH MATERIÁLECH METODOU ICP-DRC-MS ANTONÍN KAŇA* a OTO MESTEK Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5,

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

Výpočty podle chemických rovnic

Výpočty podle chemických rovnic Výpočty podle cheických rovnic Cheické rovnice vyjadřují průběh reakce. Rovnice jednak udávají, z kterých prvků a sloučenin vznikly reakční produkty, jednak vyjadřují vztahy ezi nožstvíi jednotlivých reagujících

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Tahová zkouška (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti - dislokace (monokrystal polykrystal) - mez kluzu nízkouhlíkových

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Problematika RAS v odpadních vodách se v současné době stává noční můrou provozovatelů technologií

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Pracovní postupy k experimentům s využitím PC

Pracovní postupy k experimentům s využitím PC Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ..07/2.2.00/5.0324 Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. Pracovní postupy k experimentům s využitím PC (teplotní čidlo Vernier propojeno s PC) Stanovení tepelné

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

COLORPLUS. Aplikace. Měření UV absorbance 254 nm (monitorování DOC) Měření zabarvení vody (Hazen)

COLORPLUS. Aplikace. Měření UV absorbance 254 nm (monitorování DOC) Měření zabarvení vody (Hazen) Aplikace Měření UV absorbance 254 nm (monitorování DOC) Měření zabarvení vody (Hazen) Měření barvy při výrobě piva, cukru, uhlovodíků apod. Měření koncentrace elektrolytů, ClO 2, Cl 2, O 3, apod. Monitorování

Více

Tisková konference k ukončení projektu:

Tisková konference k ukončení projektu: Tisková konference k ukončení projektu: MODERNIZACE A VYBAVENÍ NRL PRO VÝROBKY URČENÉ PRO STYK S POTRAVINAMI A PRO VÝROBKY PRO DĚTI DO 3 LET Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Spektrofotometry

Více