Souhrnná teritoriální informace Slovensko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná teritoriální informace Slovensko"

Transkript

1 Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě () ke dni Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled (s.2) 2. Zahraniční obchod a investice (s.8) 3. Vztahy země s EU (s.13) 4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR (s.15) 5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu (s.19) 6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu (s.23) 7. Kontakty (s.31) 1/33 Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě ()

2 1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled Podkapitoly: 1.1. Oficiální název státu, složení vlády 1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin) 1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let 1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba 1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny) 1.7. Daňový systém Slovenská republika vznikla po rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky. Slovenská republika je v pořadí druhým největším obchodním partnerem České republiky. Je zaměřena na průmyslovou a zejména strojírenskou výrobu. Jejím charakteristickým rysem je však téměř 100procentní závislost na dovozu energetických surovin. Slovenská ekonomika je postavena na sociálně tržních principech, avšak její výkonnost je vzhledem ke své značné otevřenosti vysoce závislá na vývoji ekonomiky okolních zemí, především na ekonomice Německa, největšího obchodního partnera Slovenské republiky. Po propadu slovenské ekonomiky v roce 2009, kdy se především do jejího vnějšího vývoje promítla světová hospodářská krize, vývoj v dalších letech potvrdil, že oživení slovenské ekonomiky bude vzhledem k slabší zahraniční poptávce probíhat pomaleji, než se původně očekávalo Oficiální název státu, složení vlády Slovenská republika Po předčasných parlamentních volbách v roce 2012, v nichž vyhrála strana SMER-sociální demokracie se ziskem 44,42 % hlasů, má SR jednobarevnou vládu tvořenou z členů nebo nominantů strany SMER-SD. Předseda vlády: Robert Fico Místopředseda vlády SR pro investice: Ľubomír Vážny Místopředseda vlády a ministr vnitra SR: Robert Kaliňák Místopředseda vlády a ministr financí SR: Peter Kažimír Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí SR: Miroslav Lajčák Ministr hospodářství SR: Peter Kažimír (pověřen řízením) Ministr dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR: Ján Počiatek Ministr zemědělství a rozvoje venkova SR: Ľubomír Jahnátek Ministr obrany SR: Martin Glváč Ministr spravedlnosti SR: Tomáš Borec Ministr práce, sociálních věcí a rodiny SR: Ján Richter Ministr životního prostředí SR: Peter Žiga Ministr školství, vědy, výzkumu a sportu SR: Juraj Draxler Ministr kultury SR: Marek Maďarič Ministr zdravotnictví SR: Viliam Čislák 2/33 Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě ()

3 1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin) K měla SR obyvatel. Celkový přírůstek obyvatelstva Slovenska se meziročně snížil o 175 osob na 315 osob, přirozený úbytek obyvatelstva byl 445 osob. Ke slovenské národnosti se hlásí 85,8 % obyvatelstva, k maďarské 9,7 %, k romské 1,7 %, k české 0,8 % (celkem osob), k rusínské 0,4 % a k ukrajinské 0,2 %. V SR je celkově věřících (tj. 84,1 % obyvatel), z nichž 82 % se hlásí k římskokatolické církvi, 8,2 % k evangelické církvi augšpurského vyznání (6,9 % obyvatel), 4,8 % k řeckokatolické církvi (4,1 % obyvatel), 2,4 % k reformované křesťanské církvi (2,0 % obyvatelstva) a k pravoslavné církvi (0,9 % obyvatel). Bez vyznání je 13 % obyvatel. Celkově je na Slovensku registrováno 15 církví a náboženských společností Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru. Měřeno růstem objemu vyprodukovaného HDP vykázala slovenská ekonomika v roce 2014 meziroční růst 2,4 % (ve stálých cenách). V porovnání s rokem 2013 slovenská ekonomika zrychlila svojí dynamiku o 1 procentuální bod (p.b.) Za celý rok 2014 byl vyprodukován HDP v objemu 75,215 mld. EUR. V porovnání s rokem 2013 to v běžných cenách znamenalo nárůst o 2,2 %. Na rozdíl od předcházejících let byla v roce 2014 základním zdrojem hospodářského růstu Slovenské republiky domácí poptávka. Na jejím růstu se podílela především spotřeba slovenských domácností, veřejná správa, spotřeba neziskových institucí, ale výraznou měrou byla ovlivněna i investiční aktivitou podnikatelů. Zahraniční poptávka, která byla v předcházejících letech hlavním motorem růstu slovenské ekonomiky, nebyla v roce 2014 tak výraznou složkou hospodářského růstu. Od začátku roku 2014 lze pozorovat zpomalování tempa růstu slovenského exportu, které podle analytiků bylo výsledkem geopolitického napětí a sankcí EU a RF s následným poklesem vývozu do Ruska. Pozitivní vývoj v roce 2014 byl zaznamenán v oblasti investičních aktivit. Dynamiku jejich růstu, zejména počátkem roku 2014 ovlivnil bazický efekt, avšak ve druhé polovině roku i po zohlednění bazického efektu zůstal růst investic poměrně silný. Ve veřejné správě, kde dosáhl růst investic více než 20 %, lze tento vývoj přičíst zejména volební kampani před komunálními volbami. Investice podniků si udržely růst nad úrovní 3 %. Tvorba hrubého fixního kapitálu, která v létech 2012 a 2013 klesla o 9,3 %, resp. o 2,7 %, v roce 2014 vzrostla o 5,7 %. Pokud jde o zbývající dvě hlavní položky domácí poptávky, poptávka veřejného sektoru se oproti roku 2013 zvýšila o 4,4 % a spotřebitelská poptávka vzrostla o 2,2 %. Zatímco růst poptávky veřejného sektoru se v kontextu úsilí o konsolidaci veřejných financí jeví jako relativně vysoký, růst spotřebitelské poptávky v kontextu kupní síly obyvatelstva, která v roce 2014 výrazně vzrostla vlivem růstu reálné mzdy, se naopak jeví jako relativně nízký. I přes růst spotřebitelské poptávky se trend zpomalování růstu spotřebitelských cen v roce 2014 nezastavil. Meziroční míra celkové inflace v lednu 2014 klesla na nulu, přičemž od února se průvodním znakem slovenské ekonomiky stala deflace. Jednalo se o mírnou deflaci, která v jednotlivých měsících představovala 0,1-0,2 % a celoročně dosáhla v průměru 0,1 %. Rozhodující vliv na vznik deflace měly regulované spotřebitelské ceny, které v roce 2014 meziročně v průměru klesly o 0,9 %. V průběhu roku 2014 se v SR zvýšila zaměstnanost. Její pozitivní vývoj byl ovlivněn zejména růstem počtu zaměstnanců. Počet podnikatelů v roce 2014 naopak meziročně klesl. 3/33 Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě ()

4 Míra nezaměstnanosti se v roce 2014 meziročně snížila o jeden p.b. na 13,2 %. Její pokles ovlivnil zejména pokles dlouhodobě nezaměstnaných, tedy osob nezaměstnaných déle než jeden rok. Očekávaný vývoj Výkonnost slovenské ekonomiky by se na základě růstu agregátní poptávky měla zvyšovat i v rámci krátkodobé predikce. Zároveň je však pravděpodobné, že dynamika růstu agregátní poptávky se zpomalí, a to především slabším růstem vnější poptávky. Lze taktéž předpokládat, že v souvislosti s úsilím udržet deficit veřejných financí pod hranicí 3 % HDP se zpomalí i růst poptávky veřejného sektoru. Růst výkonnosti ekonomiky by měl být podobně jako v roce 2014 v převážné míře založen především na domácí poptávce, zatímco příspěvek čistého exportu by měl být neutrální. Očekává se, že nízké ceny energií budou i v letošním roce hlavním faktorem, který bude působit proti růstu spotřebitelských cen. Relativně vysoký růst výkonnosti slovenské ekonomiky by měl mít pozitivní vliv na trh práce, tedy růst celkové zaměstnanosti ve slovenské ekonomice by měl pokračovat. Souborové přílohy: Vývoj základných ekonomických ukazatelů od roku (44.5kB) 1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let Státní rozpočet SR dosáhl ke konci roku 2014 schodku ve výši 2,9 mld. EUR. V porovnání se schváleným státním rozpočtem to představuje zlepšení hospodaření o více než 360 mil. EUR, resp. o 11 %. Výdaje státního rozpočtu v porovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2014 vykázaly úsporu ve výši 1,9 mld. EUR. Nárůst daňových příjmů proti schválenému rozpočtu představoval 602,6 mil. EUR. Pozitivní vývoj byl vykázán u všech typů daní, zejména u daně z příjmu právnických osob byl ve výši 482 mil. EUR. V rámci spotřebních daní byl výběr o 72,7 mil. EUR vyšší oproti schválenému rozpočtu. V rámci příjmů z rozpočtu EU byl zaznamenán výpadek těchto příjmů ve výši 1,9 mld. EUR. Příjmy státního rozpočtu z dividend byly oproti schválenému rozpočtu nižší o 118,2 mil. EUR. Výdaje na obsluhu státního dluhu byly oproti schválenému rozpočtu nižší o 117,2 mil. EUR. Příjmy státního rozpočtu SR v roce 2014 dosáhly tis. EUR, výdaje tis. EUR a schodek činil tis. EUR. Souborové přílohy: Vývoj státního rozpočtu SR od roku 2010 do (30.0kB) 1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba V roce 2014 dosáhl běžný účet platební bilance SR přebytek 0,1 mld. EUR, což představovalo výrazně nižší přebytek než v roce Hlavním faktorem nižšího přebytku běžného účtu byl zhoršený vývoj bilance výnosů z investic, jako výsledek vyšší výplaty dividend přímým zahraničním investorům. Podíl přebytku běžného účtu na HDP v běžných cenách se meziročně snížil o 1,3 p.b. a dosáhl 0,1 %. Meziročně nižší přebytek bilance služeb byl důsledkem horšího vývoje u všech hlavních skupin služeb. Zatímco v případě jiných služeb a dopravních služeb souvisel vývoj s poklesem příjmů, v případě bilance služeb cestovního ruchu byl výsledný stav důsledkem rychlejšího růstu výdajů než příjmů. 4/33 Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě ()

5 Kapitálový a finanční účet platební bilance dosáhl v roce 2014 přebytek ve výši 3,6 mld. EUR, což oproti roku 2013 představovalo nárůst přebytku o 1,1 mld. EUR. Meziročně nižší příliv přímých investic souvisel zejména s vývojem na straně aktiv, kde se zvýšily pohledávky vůči podnikům přímé investice. Na straně pasiv byl odliv zdrojů ze SR ve formě majetkové účasti kompenzován nárůstem zdrojů ve formě ostatního kapitálu, který vyplýval z ekonomické činnosti podnikatelských subjektů. Z vývoje platební bilance vyplývá meziroční nárůst zahraničního dluhu o 6,5 mld. EUR, resp. důsledkem pohybu kursu EUR/USD meziroční pokles na 80,4 mld. USD. Podíl celkové hrubé zahraniční zadluženosti SR k vytvořenému HDP v běžných cenách dosáhl k podle předběžných údajů 88,1 %, což v porovnání s rokem 2013 (82,7 %) představuje nárůst o 5,4 p.b. Podíl celkového krátkodobého zahraničního dluhu na celkovém hrubém zahraničním dluhu SR ke konci roka 2014 dosáhl 30,1 %, což představovalo meziroční pokles o 0,2 p.b. Zadluženost na obyvatele dosáhla ke konci roku 2014 výše EUR, což představuje meziroční nárůst o EUR. Souborové přílohy: Finanční ukazatelé (38.0kB) 1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny) Bankovní systém: Centrální bankou Slovenské republiky je Národní banka Slovenska (NBS). Od 1. ledna 2009 je NBS součástí Eurosystému. Ve spolupráci s ECB a ostatními centrálními bankami zemí eurozóny je jejím prvotním cílem udržování cenové stability v eurozóně. V rámci Eurosystému je úlohou NBS přispívat k zabezpečení měnové politiky, devizových operací a devizových rezerv, platebního styku, vydávání bankovek a mincí, mezinárodní spolupráci, vzájemné spolupráci a podpoře centrálních bank, finanční stabilitě v eurozóně. Důležitým úkolem NBS je výkon dohledu nad finančním trhem. Banky se sídlem na území SR: Československá obchodná banka, a. s. ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s. OTP Banka, a. s. Poštová banka, a. s. Prima banka, a. s. Privatbanka, a. s. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Sberbank, a. s. Slovenská sporiteľňa, a. s. Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Tatra banka, a. s. Všeobecná úverová banka, a. s. Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. Banka je právnická osoba se sídlem na území SR založená jako akciová společnost, která přijímá vklady a poskytuje úvěry a která má na výkon těchto činností udělené bankovní povolení. Základní podmínkou pro udělení bankovního povolení je peněžní vklad do základního jmění banky nejméně EUR a peněžní vklad do základního jmění banky, která vykonává hypoteční obchody, nejméně EUR. 5/33 Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě ()

6 Pojišťovny v SR Komerční pojišťovny: AEGON Životná poisťovňa, a.s. ASTRA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu ČSOB Poisťovňa, a.s. ERGO Poisťovňa, a.s. Generali Poisťovňa, a. s. Groupama Garancia poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu Európska cestovná poisťovňa Genertel poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. VIG MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu a MetLife Europe Insurance Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. VIG NN Životná poisťovňa, a.s. NOVIS Poisťovňa a.s. Poisťovňa Poštovej banky, a.s. Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. - VIG Rapid life životná poisťovňa, a.s. UNIQA poisťovňa, a.s. Wüstenrot poisťovňa, a.s. UNION poisťovňa, a.s. Zdravotní pojišťovny: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Union zdravotná poisťovňa, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Ostatní instituce: Sociálna poisťovňa 1.7. Daňový systém Daňový systém SR získal současnou podobu reformou uskutečněnou v roce Zásady této reformy byly: přesun daňového břemena z přímých daní na nepřímé daně, t.j. přesun od zdaňování výroby ke zdaňování spotřeby; zavedení nízkých daňových sazeb a eliminace všech výjimek; zrušení progresivního zdaňování příjmů zavedením rovné daně; odstranění deformujících prvků daňové politiky; odstranění dvojího zdanění v maximálně možné míře. Základní sazba daně do roku 2011 na zboží a služby na Slovensku byla 19 % ze základu daně. 6/33 Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě ()

7 Od došlo k dočasnému zvýšení základní sazby DPH z 19 % na 20 %. Pro fyzické osoby závisí sazba daně na výši příjmu plátce daně, přičemž pro základ daně do výše 176,8násobku platného životního minima (tj ,31 EUR) se použije 19% sazba a převyšující část základu se zdaní 25% sazbou. Pro právnické osoby platí 22% sazba daně. 7/33 Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě ()

8 2. Zahraniční obchod a investice Podkapitoly: 2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let vývoz, dovoz, saldo 2.2. Teritoriální struktura postavení v (k) EU 2.3. Komoditní struktura 2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny) 2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura) 2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory) Růst vývozu zboží od začátku roku 2014 postupně zpomaloval své tempo tak, že za celý rok 2014 pouze mírně překročil úroveň předcházejícího roku. V meziročním srovnání byl slovenský vývoz slabší, než byla poptávka zahraničních partnerů SR. Slovenští exportéři s výjimkou prvního čtvrtletí 2014 ztráceli své tržní podíly na trzích svých zahraničních partnerů. Podobně, jak tomu bylo v roce 2013, pokračoval pouze mírný nárůst vývozu automobilového průmyslu, přičemž odvětvím s největším růstem vývozu se v roce 2014 na Slovensku stal elektrotechnický průmysl. Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu (SARIO) uvedla, že v roce 2014 potvrdilo svůj záměr investovat na Slovensku o třetinu více společností než v roce Národní banka Slovenska (NBS) eviduje ke konci 4. čtvrtletí 2014 roční příliv PZI v objemu EUR, což by mělo představovat meziroční nárůst indexem 103, Obchodní bilance za posledních 5 let vývoz, dovoz, saldo V roce 2014 vyvezla SR zboží za 64,8 mld. EUR. Ve srovnání s rokem 2013 se celkový vývoz zvýšil o 1 %. Z hlediska zbožové klasifikace vzrostl vývoz automobilů a jiných motorových vozidel určených především na přepravu osob o 387 mil. EUR. Na straně druhé nejvíce klesl vývoz ropných olejů a olejů z bitumenových nerostů jiných než surových, a to o 591 mil. EUR. SR dovezla zboží za 60,1 mld. EUR s meziročním růstem o 0,4 %. Nejvíce vzrostl dovoz osobních automobilů o 441 mil. EUR. Nejvíce klesl dovoz ropných plynů a ostatních plynných uhlovodíků, a to o 835 mil. EUR. V roce 2014 vykázala SR aktivní saldo zahraničního obchodu v objemu 4,6 mld. EUR, které bylo o 416 mil. EUR vyšší než v roce Vývoj obchodní bilance SR (v mil. EUR) Dovoz Index Vývoz Index Saldo ,5 125, ,0 122,8 137, ,1 113, ,9 116, , ,8 106, ,0 110, , ,9 101, ,2 102, , ,2 100, ,9 101, ,7 8/33 Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě ()

9 Souborové přílohy: Obchodní bilance SR za posledních pět let (30.0kB) 2.2. Teritoriální struktura postavení v (k) EU V roce 2014 vykázala SR největší aktivní saldo s Německem ve výši 5 384,9 mil. EUR, Spojeným královstvím 2 636,9 mil. EUR, Rakouskem 2 437,2 mil. EUR, Polskem 2 336,9 mil. EUR, Českou republikou 2 009,6 mil. EUR, Francií 1 402,1 mil. EUR, Maďarskem 1 138,1 mil. EUR, Itálií 1 042,8 mil. EUR a Nizozemskem 911,3 mil. EUR. Největší pasivní saldo vykázala v obchodě s Korejskou republikou 4 270,6 mil. EUR, ČLR 3 270,4 mil. EUR, Ruskem 2 836,5 mil. EUR a Japonskem 661,4 mil. EUR. Ve skupině nejvýznamnějších obchodních partnerů vykázala SR zvýšení vývozu do Německa o 7 %, Spojeného království o 15,6 %, Francie o 0,2 %, Itálie o 1,3 %, Nizozemsko o 9,8 %, Španělska o 17,1 % a Rumunska o 0,9 %. Snížení vývozu vykázala SR do České republiky o 4,3 %, Polska o 1,8 %, Rakouska o 0,3 %. Z pohledu hlavních ekonomických seskupení SR zvýšila vývoz do zemí EU o 2,6 % (představoval 84,1 % celkového vývozu SR) a do zemí OECD o 2,3 % (na celkovém vývozu SR se podílel 86,9 %). V rámci dovozu vykázala SR vyšší dovoz z Číny o 4,5 %, Maďarska o 5,6 %, Itálie o 0,8 % a Francie o 6,7 %. Snížení dovozu vykázala SR z Německa o 5,4 %, České republiky o 3,7 %, Ruska o 20 %, Korejské republiky o 15,3 % a Polska o 1,3 %. Z pohledu hlavních ekonomických seskupení byl vyšší dovoz ze zemí EU o 2,9 % (představoval 63,7 % z celkového dovozu SR v roce 2014) a ze zemí OECD o 2,5 % (na celkovém dovozu SR se podílel 62,6 %). Souborové přílohy: Zahraniční obchod SR v roce (627.0kB) 2.3. Komoditní struktura Z hlediska druhu zboží nejvýrazněji rostl vývoz osobních aut a jiných motorových vozidel konstruovaných především pro přepravu osob o 387,7 mil. EUR, částí a součástí motorových vozů o 230 mil. EUR, monitorů a projektorů, televizních přijímačů o 175 mil. EUR a přípravků k ústní hygieně o 133 mil. EUR. Nejvíce klesl dovoz ropných olejů a olejů získaných z bitumenových nerostů jiných než surových o 591 mil. EUR, karoserií motorových vozů o 197 mil. EUR a semínek řepky olejné o 168 mil. EUR. V rámci dovozu vzrostl import osobních aut a jiných vozidel určených především k přepravě osob o 441 mil. EUR, svítidel o 102 mil. EUR, čerpadel na kapaliny o 95 mil. EUR a součástí a příslušenství motorových vozidel o 79 mil. EUR. Nejvíce klesl dovoz ropných plynů o 835 mil. EUR, ropných olejů o 706 mil. EUR a vysílacích přístrojů o 95 mil. EUR. Komoditní struktura dovozu (v mil. EUR) Třídy HS Index/2014/2013 I.-XXI. Celkem , ,9 100,4 9/33 Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě ()

10 I. Živá zvířata 853,8 929,3 91,9 II. Rostlinné výrobky 947,1 907,7 104,3 III. Živočišné a rostlinné tuky 238,3 306,2 77,8 IV. Výrobky potravinářského průmyslu 1 748, ,8 99,6 V. Nerostné výrobky 6 919, ,2 81,0 VI. Výrobky chemického průmyslu 3 924, ,5 104,6 VII. Plasty 3 501, ,4 100,6 VIII. Surové usně 358,3 327,2 109,5 IX. Dřevo a výrobky ze dřeva 428,6 487,8 87,9 X. Buničina 937,6 896,7 104,6 XI. Textilie 1 895, ,0 108,7 XII. Obuv, klobouky 813,0 710,5 114,4 XIII. Výrobky z kamene 743,3 677,3 109,7 XIV. Perly 191,1 281,0 68,0 XV. Základní kovy 5 837, ,5 103,5 XVI. Stroje, přístroje, el. zařízení , ,1 102,4 XVII. Vozidla, letadla 8 105, ,8 109,3 XVIII. Přístroje optické 2 532, ,0 98,9 XIX. Zbraně, střelivo 29,8 26,1 114,3 XX. Různé průmyslové výrobky 1 560, ,0 114,0 10/33 Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě ()

11 XXI. Umělecká díla 4,2 0,7 583, Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny) Na Slovensku zatím existují pouze technologické parky. První průmyslovou zónou tohoto charakteru byl Technologický park Kechnec v okresu Košice-okolie Košického kraje. V současnosti však v této průmyslové zóně nejsou etablováni žádní investoři. Z východoslovenského regionu lze zmínit průmyslový park Lipany v okrese Sabinov s rozlohou 9 ha, který je doporučován pro investory ze strojírenského, elektrotechnického nebo dřevařského průmyslu, dále průmyslový park Vranov nad Topľou s rozlohou 17,98 ha, určený pro investory z oblasti potravinářství, textilního a automobilového průmyslu. Ve Spišské Nové Vsi je průmyslový park s rozlohou 6,29 ha určen pro investory z oblasti lehkého průmyslu. Dalšími technologickými parky jsou hnědá průmyslová zóna Levoča s rozlohou 12 ha, průmyslový park Poprad-Matejovce s celkovou rozlohou 9,1 ha a s napojením na dálnici D1 do 1 km. V okrese Prešov je průmyslový park Záborské s celkovou rozlohou 30,80 ha, který je určen pro podnikání v oblasti výroby strojů pro zemědělství a lesnictví. Ve středoslovenském regionu je připraven průmyslový park Dolný Kubín s rozlohou 7,8 ha a průmyslový park Banská Bystrica-Šalková s celkovou rozlohou 36,40 ha. V západoslovenském regionu v okrese Nitra je průmyslová zóna Čab s rozlohou cca 80 ha, průmyslový park Dobrá Voda v okrese Trnava s rozlohou 2,16 ha, dále průmyslový park Skalica s rozlohou 12 ha a průmyslový park Senica s celkovou rozlohou 175 ha. Ministr hospodářství v roce 2012 pověřil kontrolou vybudovaných průmyslových parků a zón společnost MH Invest, s.r.o. Společnost kontroluje již vybudované parky a zóny, kterých je v současnosti na Slovensku cca 40. Kontroluje velikost parků, jejich dostupnost, připravenost sítí apod. Vědecké parky mají na Slovensku vzniknout u vysokých škol. Předběžně se počítá se vznikem osmi vědeckých parků. Jedním z prvních má být Univerzitní park Campus MTF STU vybudovaný v prostorách technologické fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě se sídlem v Trnavě. Další projekty připravují univerzity v Žilině a v Nitře. V Košicích se připravuje Univerzitní vědecký park TECHNICOM Technické univerzity Košice a medicínský univerzitní park na univerzitě v Šafárikově Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura) Národní banka Slovenska, která jako jediná vydává oficiální statistiky o tocích a stavu PZI na Slovensku, zatím nedisponuje údaji za celý rok 2014 ani v členění podle teritorií a ani podle původu PZI. Z dostupných údajů, které jsou k dispozici zatím pouze za první a druhé čtvrtletí 2014, lze vysledovat, že ke konci 2. čtvrtletí 2014 byly v SR celkem evidovány PZI v objemu EUR. Celkový stav PZI ke konci roku 2013 představoval EUR. Za pololetí 2014 byl příliv PZI na v objemu EUR, z toho v 1. čtvrtletí EUR a v 2. čtvrtletí 2014 v objemu EUR. Souborové přílohy: PZI (23.3kB) 2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory) Poskytování investičních pobídek upravuje zákon č. 561/2007 Z.z. o investiční pomoci a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Upravuje obecné podmínky poskytování regionální investiční pomoci a pomoci na podporu zaměstnanosti. Tento zákon upravuje rovněž podmínky poskytování investiční pomoci pro technologická centra, pro centra strategických služeb a pro cestovní ruch. 11/33 Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě ()

12 Zákon nabyl účinnosti Souborové přílohy: Zákon o investičních pobídkách (288.1kB) 12/33 Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě ()

13 3. Vztahy země s EU Podkapitoly: 3.1. Zastoupení EU v zemi 3.2. Obchodní vztahy země s EU 3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU V roce 1993 podepsala SR v Lucemburku Evropskou dohodu o přidružení, která vstoupila v platnost V březnu 1995 zahájila v Bratislavě svou činnost Delegace EK. V roce 1996 odevzdala SR dotazník k začlenění SR do integračního procesu. Až v roce 1999 Evropská komise po konstatování významného pokroku SR v mnoha oblastech zařadila SR do první skupiny zemí ucházejících se o členství v EU. V roce 2002 byla oficiálně ukončena přístupová jednání s EU. V dubnu 2003 Evropský parlament schválil přijetí SR za člena EU. Dne se SR stala členem EU Zastoupení EU v zemi Informační středisko pro EU Ústav vědecko-technických informací pro zemědělství Dobrovičova Bratislava web: Delegace Evropské komise v SR Panská Bratislava web: Informační kancelář Rady Evropy Klariská Bratislava web: Zastoupení EK v SR Palisády Bratislava web: Instituce EU v SR Informační kancelář Evropského parlamentu na Slovensku Palisády Bratislava web: Obchodní vztahy země s EU V roce 2014 se slovenský vývoz zboží do zemí EU meziročně zvýšil o 2,6 % a tvořil 84,1 % celkového vývozu SR. Dovoz SR ze zemí EU se v roce 2014 meziročně zvýšil o 2,9 % a představoval tak 63,7 % z celkového slovenského dovozu. Z hlediska dovozu ze zemí EU vzrostl v roce 2014 dovoz z Dánska o 13 % (představoval však pouze půl procenta slovenského dovozu); dále dovoz z Nizozemska, který představoval 1,2 % slovenského dovozu, vzrostl o 11 %. Dovoz ze Spojeného království představoval 1,2 % celkového slovenského dovozu a vzrostl o 6,7 %. Až o 15 % vzrostl slovenský dovoz z Rumunska, který tvoří 1,3 % celkového slovenského dovozu. 13/33 Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě ()

14 Na druhé straně klesl dovoz od hlavních obchodních partnerů SR, tedy z Německa a ČR. Dovoz z Německa klesl o 5,4 %, přičemž se na celkovém slovenském dovozu podílel 14,9 %. Dovoz z ČR klesl o 3,7 % a na celkovém slovenském dovozu se podílel 10,4 %. V rámci slovenského vývozu vzrostl o 15,6 % vývoz do Spojeného království, které se na celkovém slovenském vývozu podílelo 5,2 %. Dále vzrostl vývoz do Španělska o 17,1 %, na celkovém slovenském vývozu se Španělsko podílelo 2,2 %. Vývoz do Nizozemska, které se na celkovém slovenském vývozu podílelo 2,5 %, vzrostl vývoz o 9,8 %. Vývoz do Německa, který se na slovenském vývozu podílel 22,1 %, vzrostl o 7 %. Vývoz do ČR, který se na slovenském vývozu podílel 12,8 %, naopak klesl o 4,3 %. Pokles byl také u vývozu do Maďarska (o 2,8 %) a do Belgie (o 2,3 %) Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU Prioritou vlády SR při využití eurofondů v programovém období 2014 až 2020 je směřovat prostředky do odvětví růstu, jakými jsou oblasti vývoje, inovací, digitální agendy a energetické efektivnosti. V červnu 2014 uzavřela EK se SR Partnerskou dohodu o využívání evropských strukturálních a investičních fondů v objemu 15,3 mld. EUR na následujících deset let. Strukturální fondy a Kohezní fond v tomto objemu představují 13,7 mld. EUR, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 1,55 mld. EUR a Evropský námořní a rybářský fond 15,8 mil. EUR. Z definitivního návrhu Partnerské dohody, který slovenská vláda schválila začátkem roku 2014, vyplývá, že ze strukturálních fondů a Kohezního fondu budou financovány projekty v šesti hlavních operačních programech. Nejvíce prostředků má ze zdrojů EU využít Operační program Integrovaná infrastruktura, a to 4,037 mld. EUR, Kvalita životního prostředí 3,157 mld. EUR, Výzkum a inovace 2,227 mld. EUR, Lidské zdroje 2,038 mld. EUR, Integrovaný regionální operační program 1,862 mld. EUR a Efektivní veřejná správa 278,45 mil. EUR. Návrhy operačních programů slovenská vláda schválila v květnu SR může z rozpočtu EU v letech 2014 až 2020 získat celkem cca 20 mld. EUR a do rozpočtu EU odvede 6,78 mld. EUR. V průběhu programového období 2007 až 2013 vyčerpala SR ke konci března 2015 ze všech čtrnácti operačních programů 7,736 mld. EUR. Míra čerpání dosáhla 66,59 % z celkového objemu 11,618 mld. EUR. V současnosti se v SR připravuje iniciativa Slovenského investičního holdingu pro programové období , která bude zastřešovat implementaci více finančních nástrojů v SR. Podle předběžných analýz potenciálem pro rozvoj finančních nástrojů jsou zejména oblasti infrastruktury, energetiky, odpadového hospodářství, malého a středního podnikání, vědy a vývoje a městského rozvoje. Se zapojením českých firem lze počítat zejména u Kohezních fondů zaměřených na dobudování úseků dálnic a rychlostních silnic, modernizaci a rekonstrukci železničních tratí evropského významu s propojením na sousední země. Souborové přílohy: Zoznam programov (46.5kB) 14/33 Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě ()

15 4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR Podkapitoly: 4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu 4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb 4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce 4.5. Smluvní základna mezi oběma státy 4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce Česká republika je pro u republiku dlouhodobě druhým největším obchodním partnerem. Trvale růstová tendence, která existuje od roku 2000, byla v roce 2009 narušena hospodářskou krizí. Od roku 2010 až do roku 2012 se vzájemná obchodní výměna zvyšovala. K poklesu vzájemné obchodní výměny došlo v roce 2014, kdy jak slovenský vývoz do ČR, tak i český vývoz do SR nedosáhl hodnoty předcházejícího roku Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let Podle slovenských statistik dosáhl v roce 2014 vzájemný obrat obchodu mezi SR a ČR hodnotu ,0 mil. EUR a představoval tak 95,9 % vzájemného obratu v roce Na poklesu vzájemného obchodu se podílel jak slovenský vývoz do ČR, tak i český vývoz do SR. Dovoz z ČR do SR v roce 2014 dosáhl pouze 96,2 % dovozu z roku 2013 a slovenský vývoz do ČR rovněž představoval pouze 95,6 % vývozu z roku Kladné saldo pro SR se v roce 2014 oproti roku 2013 snížilo o 6 %. ČR se na celkovém obratu slovenského zahraničního obchodu v roce 2014 podílela 11,66 %, zatímco v roce 2013 její podíl představoval 12,2 % celkového slovenského zahraničního obratu. Přehled vzájemné bilance podle slovenských statistik Dovoz Struktura % Index Vývoz Struktura % Index Obrat Saldo ,6 10,2 117, ,2 13,6 129, , , ,4 10,2 116, ,2 14,4 123, , , ,8 9,8 101, ,9 14,0 106, , , ,6 10,9 114, ,5 13,5 99, , , ,7 10,4 96, ,3 12,8 95, , ,6 v mil. EUR Souborové přílohy: Bilance vzájemného obchodu od roku 2010 do (29.5kB) 15/33 Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě ()

16 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu Podle oficiálních slovenských statistik lze k nejvýznamnějším vzájemně obchodovaným položkám zařadit následující: Dovoz z ČR do SR: části, součásti a příslušenství motorových vozidel (kapitola celního sazebníku 8708), osobní auta (8703), motorová vozidla (8702), kohoutky a ventily na potrubí (8481), části a součásti na stroje a zařízení (8466), tyče a pruty, válcované za tepla (7213), léky (3004), černé a hnědé uhlí (2701, 2702), ropné oleje a ropné plyny (2710, 2711), ploché válcované výrobky (7208), prací přípravky (3402), stroje na automatické zpracování údajů (8471) Vývoz SR do ČR: ropné oleje a ropné plyny (2710, 2711), léky (3004), polymery, polyacetáty (3901, 3907), odpady z plastů, fólie, výrobky z kaučuku (3915, 3920, 4016), neopracované dřevo (4403), feroslitiny (7202), ploché válcované výrobky ze železa (7209, 7210, 7217), stroje na automatické zpracování dat (8471), elektrické přístroje na telefonii (8517), monitory (8528), osobní auta (8703), části, součásti a příslušenství motorových vozidel (8708), sedadla (9401) Vzájemná výměna v oblasti služeb Z předběžných údajů Národní banky Slovenska o bilanci služeb v roce 2014 lze vysledovat, že v roce 2014 skončila vzájemná výměna v neprospěch SR, a to zejména v oblasti informačních a telekomunikačních služeb a u služeb v rámci stavebnictví, kde došlo k meziročnímu propadu záporné bilance z roku 2013 o více než 20 mil. EUR. Podobně i v případě telekomunikačních, počítačových a informačních služeb se záporná bilance prohloubila. Na druhé straně ve prospěch SR se v roce 2014 vyvíjela oblast služeb v cestovním ruchu. Souborové přílohy: Vzájemná výměna v oblasti služeb rok 2013 a (29.0kB) 16/33 Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě ()

17 4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce Slovenská republika jako druhý největší obchodně-ekonomický partner je cílem mnoha investorů z ČR. Uvádíme některé nejvýznamnější a mediálně nejznámější aktivity českých subjektů: Slovenská vláda v červnu 2014 schválila převzetí 49% podílu ve Slovenském plynárenském průmyslu (SPP) od české společnosti Energetický a průmyslový holding (EPH). Ukončením transakce získal stát prostřednictvím FNM 100% podíl v mateřské společnosti SPP, a.s. (hlavní dodavatel zemního plynu na Slovensku). EPH nadále zůstává minoritním vlastníkem s manažerskou kontrolou ve dvou dceřiných společnostech: v SPP distribuce, a.s. a Eustream, a.s. EPH i po této transakci zůstává největším českým investorem v SR. Škoda Transportation, a.s. odevzdala v listopadu 2014 v Bratislavě do zkušebního provozu novou obousměrnou tramvaj ForCityPlus. Dopravní podnik Bratislava a Škoda Transportation podepsaly smlouvu na dodání 15 tramvají tohoto typu v roce 2013 a součástí byla i opce na dodávku dalších 15 tramvají. Kopřivnická Tatra dodá na v průběhu dvou let 166 hasičských vozů. Jedná se o první dodávku z kopřivnické Tatry Trucks na po více než 25 letech. Do konce srpna 2015 by měla být vyrobena celá dodávka hasičských vozů. V září 2014 bylo výrobcem slavnostně předáno prvních 22 kusů slovenskému ministerstvu vnitra. Společnost SOR Libchavy dodá městskému dopravnímu podniku Bratislava 25 klimatizovaných autobusů. V roce 2015 má Dopravní podnik Bratislava nakoupit 100 kusů. Jedná se o 10 kratších verzí Solaris, 40 delších Iveco a 50 kloubových autobusů. Se značkou SOR jezdí v Bratislavě i nové trolejbusy. Od března 2012 provozuje osobní železniční dopravu mezi Bratislavou a Komárnem česká firma RegioJet, dceřiná společnost autobusového dopravce Student Agency. Rozšířila nabídku služeb v již provozované osobní dopravě na trase Bratislava - Dunajská Streda - Komárno. Nabídla vládě SR výhodnější provozování všech rychlíků na hlavní trase Bratislava - Žilina - Košice. Zachovala by přitom současný nezměněný rozsah rychlíků a regulované cestovné při nižší dotační náročnosti pro stát. Dopravce také dodrží vládou schválené bezplatné cestovné pro studenty a důchodce. Aktuálně má však RegioJet problémy na nádražích v Košicích a Prešově, kde mu zatím nebyl poskytnut adekvátní prostor pro prodej jízdenek. RegioJet se zajímá také o trasu Bratislava - Trnava. Od provozuje RegioJet autobusy na lince Bratislava - Banská Bystrica. Český soukromý vlakový dopravce Leo Express, a.s. potvrdil, že od zahájí provoz na trase Praha - Košice. Má se jednat o jeden pár spojů denně. Leo Express tak nabídne těm cestujícím, kteří v současnosti využívají noční autobusy, atraktivní alternativu, která bude pohodlnější, rychlejší a z také cenově výhodná. V červenci 2014 premiéři ČR a SR B. Sobotka a R. Fico slavnostně otevřeli nový společný podnik CZ -, s.r.o. ve slovenských Novákách. Česká zbrojovka bude v nově otevřeném společném podniku vyrábět části zbraní (nyní zásobníky pro pistole) a později celé zbraně (krátké zbraně a útočné pušky). Česká zbrojovka a.s. má v závodě prostřednictvím své dceřiné společnosti UNION CS, spol. s r.o. 51% podíl a 49 % patří slovenské společnosti MSM Martin. V podniku získá práci nejprve 60 kvalifikovaných zaměstnanců. V plánu je rozšiřování výroby i samostatný vývoj zbraní s tím, že by společnost mohla koncem letošního roku zaměstnávat okolo 200 lidí. Jedná se o investici v rozsahu 3-4 mil. EUR Smluvní základna mezi oběma státy Vysoce nadstandardní vztahy v oblasti hospodářství a obchodu podtrhuje Dohoda o spolupráci MPO ČR a MH SR z roku Na jejím základě byla ustavena Meziresortní konzultační komise MPO ČR a MH SR (MKK). Dohoda o spolupráci mezi Eximbankou a ČEB ze dne si klade za cíl další rozvoj exportních příležitostí českých a slovenských firem včetně jejich uplatnění na zahraničních trzích. Má napomoci i rozšíření možností spolupráce v rámci získávání informací o vhodných vývozcích a dovozcích, případně spolupráce při identifikaci vhodných společných projektů nebo transakcí. Obě strany budou také spolupracovat na vytváření mechanismu podpory exportu, a to především formou spolufinancování 17/33 Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě ()

18 vývozních projektů exportérů z ČR a SR na trzích třetích zemí (viz např. podpis Memoranda dne na MSVB Brno). V rámci slavnostního otevření podniku CZ podepsali ministři obrany ČR a SR M. Stropnický a M. Glváč Deklaraci mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci při vytváření podmínek pro pořizování ručních zbraní. Deklarace vychází z předchozího setkání ministrů obrany ČR a SR, kde byl vyjádřen společný zájem na užší spolupráci armád a snaha o sjednocení výzbroje pro zvýšení vzájemné součinnosti a bojových schopností. V roce 2014 byly dále podepsány: Protokol o pyrotechnickém vzdělávání mezi MV SR a MVČR k realizaci Smlouvy mezi SR a ČR o spolupráci v boji proti trestné činnosti, Dohoda mezi vládou SR a vládou ČR o darování vojenského materiálu, Dodatek č. 3 k Dohodě mezi MO SR a MO ČR o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem ČSFR, Prováděcí protokol mezi MO SR a MO ČR k Dohodě mezi vládou ČR a vládou SR o spolupráci v oblasti zabezpečení vojenského letového provozu, kterým se upravuje zabezpečení přeprav do a z mise OSN UNFICYP na Kypru, Dohoda MV SR a MD ČR o spolupráci a vzájemné pomoci v oblasti evidence motorových vozidel, Smlouva mezi SR a ČR o spolupráci na úseku evidence obyvatelů a rodných čísel, Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí SR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR Zahraniční rozvojová spolupráce SR poskytla v roce 2014 oficiální rozvojovou pomoc v celkové sumě ,97 EUR s podílem na hrubém národním důchodu 0,084 %. Z této sumy poskytla ,80 EUR na bilaterální pomoc a ,17 EUR na multilaterální pomoc formou povinných a dobrovolných příspěvků do mezinárodních finančních institucí. V porovnání s rokem 2013 došlo k poklesu objemu poskytnuté oficiální rozvojové pomoci o téměř 3,6 mil. EUR především z důvodu snížení objemu příspěvků SR do mezinárodních organizací, z nichž některé byly zaplaceny formou záloh již v roce Nejvyšší podíl rozvojové pomoci v roce 2014 SR poskytla Keni, která je jednou ze tří prioritních zemí v oblasti rozvojové spolupráce SR. 18/33 Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě ()

19 5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu Podkapitoly: 5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty 5.2. Kalendář akcí Sektorové priority - zdůvodnění Potravinářský průmysl Živá prasata - SR již není soběstačná v dodávkách vepřového masa. Slovenská výroba pokrývá cca 40 % celkové spotřeby vepřového masa v zemi. Potenciál na dovoz z ČR tedy nadále existuje, avšak je do určité míry limitován dovozem levnějšího masa z Polska. Mléko, smetana SR je tradičním odběratelem mlékárenských produktů z ČR. Z celkového dovozu mléka a smetany za tři čtvrtletí 2014 v hodnotě 52 mil. EUR, činil dovoz z ČR 45 mil. EUR a udržuje si svůj vysoký podíl dovozu před Maďarskem. Obdobná byla situace i v minulých letech. K dalším vývozním potravinářským komoditám patří např. uzenky, čokoláda, pivo, víno z čerstvých hroznů. Právě u vína (kód HS4 2204) lze sledovat rostoucí trend dovozu z ČR a taktéž potenciál pro další zvýšení jeho dovozu. Zdravotnictví Oblast zdravotnictví je v SR spojována především s finanční skupinou PENTA, která působí i v ČR. V SR vlastní jednu ze zdejších soukromých pojišťoven - pojišťovnu Dôvera a několik nemocnic. Obnova zastaralého a nevyhovujícího nemocničního zařízení a plánovaná výstavba nové nemocnice v Bratislavě poskytuje značný potenciál na zvýšení českého dovozu do tohoto sektoru. ČR patří již dlouhodobě k významným dodavatelům v oblasti pharmacie. Dovozu antibiotik však v roce 2014 konkurovaly narůstající dodávky antibiotik z Číny. Z celkového objemu dovozů 1,2 mil. EUR v roce 2014 činil dovoz z ČR pouze necelých sto tisic. EUR. Tradice, znalost prostředí a napojenost klíčového partnera ve zdravotnictví - skupiny PENTA na ČR - je jedinečnou příležitostí pro opětovné navýšení dovozu léků, i zařízení pro vybavení nemocnic. Je to příležitost i pro další české dodavatele, např. spol. Linet, atd. Hutnictví V největších slovenských železárnách U.S. Steel Košice hrozí z titulu vysokých cen energií a nesplnění požadavku na jejich snížení propouštění zaměstnanců, přičemž není vyloučen ani odchod US společnosti ze Slovenska. Vysoké ceny energií a připravované propouštění zaměstnanců se promítne do objemu výroby železárny a její výpadek bude nezbytné nahradit. Podobný osud hrozí i malé ocelárně Slovakia Steel Mills ve Strážském. Lze předpokládat, že se bude nadále zvyšovat poptávka po výrobcích ze železa - válcovaných tyčí, prutů a drátů. Z dovozu kovů a předmětů ze základních kovů (skupiny HS4 7017, 7214, 7215, 7227, 7229) v objemu cca 170 mil. EUR v roce 2014, činil dovoz z ČR cca 35 mil. EUR. Konkurencí zejména ve skupině HS je dovoz z RF. Strojírenství Vývoj slovenské ekonomiky je dlouhodobě svázán s rozvojem automobilového průmyslu. Auta osobní a vozidla motorová pro přepravu osob budou i nadále představovat významné dovozní komodity SR. Poptávka po této skupině vozidel souvisí také s již zahájenou obnovou městského vozového parku Bratislavy, Košic, Banské Bystrici apod. Hlavní město Bratislava má již běžící projekty za téměř 230 mil. EUR. V letošním roce 2015 by mělo být na dodáno 120 nových trolejbusů, tramvají i autobusů, a to především z ČR na základě podepsaných kontraktů. Nevyhovující stav vozového parku městských 19/33 Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě ()

20 i příměstských linek dává obrovský prostor pro export jak částí, součástí vozidel, tak i kompletních vozidel na přepravu osob. V případě osobních vozidel patří dlouhodobě automobilům Škoda největší podíl na slovenském automobilovém trhu. V rámci skupiny podle HS z objemu dovozu v hodnotě cca 5,5 mld. EUR představoval dovoz z ČR přes 1 mld. EUR. Významný podíl českého zboží je i v oblasti slovenské železniční dopravy, která podobně jako silniční nutně prochází obnovou, a to jak osobní, tak i nákladní. I zde jsou potenciální možnosti dalšího zvyšování českého exportu, a to i přesto, že i v současnosti téměř veškerý dovoz do SR, např. v rámci skupiny HS a 8607 je zabezpečen dodávkami z ČR. Jistou konkurencí v rámci motorové dopravy je dovoz z Německa. Obranný průmysl Spolupráce mezi ČR a SR ve vojenské oblasti deklarovaná např. otevřením společného česko-slovenského podniku na výrobu ručních zbraní CZ v loňském roce, dává prostor pro výrazné zvyšování českého exportu v těchto komoditách. Společný podnik byl slavnostně otevřen za účasti premiérů obou zemí v červenci 2014 ve slovenských Novákách. V rámci otevření podniku CZ podepsali ministři obrany Stropnický a Glváč Deklaraci mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci při vytváření podmínek pro pořizování ručních zbraní. Deklarace vychází z nedávného setkání ministrů obrany ČR a SR, kde byl vyjádřen společný zájem na užší spolupráci armád a snaha o sjednocení výzbroje pro zvýšení vzájemné součinnosti a bojových schopností. Konkurencí v dovozu zboží v rámci HS4 skupiny , kde z objemu dovozu za cca 4 mld. EUR činil v roce 2014 dovoz z ČR, cca 700 tis. EUR, představují dovozy z Rakouska a Německa Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty Vzhledem k tomu, že příliv zahraničních investic na se v posledních letech zpomaluje, v roce 2014 podle předběžných údajů byl vykázán jejích nejnižší přírůstek od krizového roku Zdejší průmysl přestává být motorem hospodářského růstu Slovenska. V závěru roku 2014 dokonce stagnovala i produktivita práce, což signalizuje zhoršení konkurenceschopnosti. Obrovský problém ve stavebnictví, které je těsně navázáno na veřejné zakázky, ukázala aktuální kauza společnosti Váhostav. Problematická je také oblast slovenského turismu, kde vytíženost hotelů na Slovensku v roce 2014 byla jednou z nejnižších v celé Evropské unii, především z důvodu nízkého počtu zahraničních návštěvníků. Na druhé straně však rostoucí domácí spotřeba, která je vedle běžných spotřebitelských položek orientována i na obnovu a rekonstrukce nemovitostí, může vytvářet příležitosti pro zvýšení českého exportu na. Vedle položek uvedených v sektorových prioritách lze k českým perspektivním položkám zařadit např. čerpadlá na kapaliny, vzduchová čerpadla, svítidla, uzamykací zařízení, klimatizační jednotky, monitory. Z hlediska jednotlivých odvětví slovenské ekonomiky má i nadále prioritu oblast energetiky. Dokončení 3. a 4. bloku elektrárny Mochovce je podmínkou bez jejíž splnění, resp. příslibu nedá vláda SR jako minoritní vlastník SE souhlas k odprodeji 66 % akcií, která vlastní italský Enel. Projekt další výstavby JE Jaslovské Bohunice je podmíněn vstupem soukromého investora. Studie proveditelnosti zatím nebyla ukončena. Zatím je známo, že provoz nové JE v Jaslovských Bohunicích o výkonu 2400 MW by měl být zahájen v roce V rámci této oblasti nelze opomenout investiční možnosti v rámci avizovaného projektu Eastring, který by měl přispět k diverzifikaci tras a zdrojů v rámci evropských plynárenských koridorů. Vedle energetiky má v rámci investičních možností nadále prioritní postavení silniční infrastruktura. V roce 2014 plánuje SR výstavbu na úsecích D1 Prešov západ-prešov Jih, dále D1 Budimír Bidovice, D3 Čadca- 20/33 Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě ()

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 2/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE Markéta Hejlová OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Oficiální název: Řecká republika rozloha: 131 990 m 2 počet obyvatel: 10 787 960 hustota zalidnění: 81,75/m

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR 1. Souhrnná charakteristika hospodaření státních fondů Hospodaření státních fondů za rok 2011 skončilo debetním saldem v úhrnné výši přesahující

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice. «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce»

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice. «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce» «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce» Praha, 19. června 2014 Zahraniční ekonomické styky Evropská unie základný obchodní partner Ruské federace Podíl EU na obratu zboží RF

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V souladu s Plánem

Více

Milan Hovorka. Ministerstvo průmyslu a obchodu

Milan Hovorka. Ministerstvo průmyslu a obchodu Milan Hovorka Mám ambici být úspěšným velvyslancem v zemi, která patří k největším a nejrychleji rostoucím ekonomikám světa. Navážu na co nejlepší tradice česko-indických hospodářských vztahů, které využiji

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví Členění výrobních podniků Podle stupně zpracování vyráběných

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5.

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. Spolková republika Německo Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Německo je federativní parlamentní zastupitelská

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více