Konečná zpráva o nálezu bobra evropského (Castor fiber, Linnaeus 1758) na české části Labe. Aleš Vorel ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konečná zpráva o nálezu bobra evropského (Castor fiber, Linnaeus 1758) na české části Labe. Aleš Vorel ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA"

Transkript

1 Konečná zpráva o nálezu bobra evropského (Castor fiber, Linnaeus 1758) na české části Labe Aleš Vorel ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA LESNICKÁ FAKULTA katedra ekologie červenec 2003 Zpracováno pro: S CHKO Labské pískovce S CHKO České středohoří S NP České Švýcarsko AOPK ČR Středisko Ústí nad Labem ČIŽP OI Ústí nad Labem Odbor zvláště chráněných částí přírody - Ministerstva životního prostředí

2 Úvod Dne v 10:30 dopoledne byl na české části dolního Labe nalezen živý, pohybu neschopný bobr evropský (Castor fiber L. 1758). Vzhledem k jeho vážnému zdravotnímu stavu byl po chvíli převezen do Zoo Děčín, ke sledování. Zde po dvou hodinách od nálezu uhynul. Následná pitva neprokázala přesnou příčinu úhynu. Zjištěna byla pouze deformace jater. Vzhledem k nálezu, který se u podobně uhynulého jednice bobra evropského na dolním Labi vyskytl s odstupem jednoho roku již podruhé, je nutné se této problematice dále podrobně věnovat. Je třeba potvrdit nebo vyvrátit podezření na kontaminaci celé populace druhu na dolním Labi. Specifikace místa nálezu k. ú. Povrly (Ústecký kraj) levý břeh hlavního toku Labe (cca 80,6 pl. km). Vztah k populaci bobra evropského na české části Labe Populace bobra evropského je na české části Labe stabilizována. Území, které je bobry osídleno by se dalo ohraničit městy Ústí nad Labem Svádov a obcí Hřensko. Velikost populace je v současnosti možné odhadnout na jedinců v koloniích. Již několik let zde dochází k úspěšné reprodukci a více méně ke zdařilému vyvádění mláďat. Povodně v srpnu 2002 přežila populace zdejších bobrů bez větších ztrát (VOREL, A. 2002: Zpráva o aktuálním stavu populace bobra evropského (Castor fiber L. 1758) na české části Labe. Okr. muzeum Děčín, Děčínské vlastivědné zprávy, XII-4/12:33-37). Nalezená gravidní samice byla v dobré kondici s vyspělým zdravým plodem (viz pitevní protokol). Podle místa nálezu příslušela k rodině žijící v okolí obce Povrly. Je vysoce pravděpodobné, že měla upevněné postavení v rámci zdejší populace (vzhledem k době rozmnožování a době tradičních migrací druhu) a nešlo tak o solitérního jedince. Situace při nálezu V dopoledních hodinách při mapování teritoriality labské populace byl na levém břehu hlavního toku spatřen dospělý jedinec bobra. Při bližším prozkoumání těla jsme zaznamenali, že zvíře je ve špatné kondici. Hned po nálezu se jedinec snažil svými silami dostat do vody ovšem díky stálé křeči všech končetin se mu to nepodařilo. Zrak byl skelný s velkým množstvím sekretu očního zánětu, dech nepravidelný a sípavý. Ohledání jednice Tělo zvířete bylo v pořádku bez žádných závažných čerstvých nebo starších zranění. Pouze na ocase a levé zadní noze bylo několik zahojených jizev (cca 5 cm dlouhá řezná rána na ocase a 2x porušená blána na levé zadní končetině). Vedle toho byla na 4. prstě levé zadní končetiny čerstvá malá rána v oblasti lůžka drápu. Z vnějšího ohledání lze usuzovat pravděpodobně na selhání vnitřních orgánů nebo na blíže nespecifikovanou otravu, které mohly způsobit následnou smrt zvířete. Několikrát byla prozkoumána srst nalezeného zvířete, kde se zpravidla vyskytuje endemický symbioticky žijící brouk bobroun plochý (Platypsyllus castoris Rits 1896). Nepodařilo se však najít ani jeden exemplář tohoto vzácného druhu. 2

3 Samice byla po ohledání převezena za nezměněného zdravotního stavu do karantény Zoologické zahrady v Děčíně. V kotci cca 10 minut po vypuštění uhynula. Následně bylo tělo podrobně ohledáno a změřeno. Kromě výše popsaných poranění, však na těle nebyla jiná nápadná vada či zranění. Ústní dutina byla čistá bez stop zranění a nečistot. Základní míry jedince: pohlaví fem. váha G (kg) 24,6 délka těla LC (cm) 80,5 délka ocasu LCd (cm) 40,4 délka zadní nohy LTp (cm) 19,5 délka ušního boltce LA (cm) 3,5 Na záchranné akci se podíleli: Aleš Vorel kat. ekologie LF ČZU Praha Miroslav Rybář kat. ekologie LF ČZU Praha Pavel Benda NP České Švýcarsko Barbora Vlachová V průběhu celé akce byla pořizována video a fotodokumentace, která bude po zpracování k dispozici. V současnosti je zvíře preparováno v Národním památkovém ústavu. Poté budou lebka i vycpaný exemplář deponovány na katedře ekologie LF ČZU v Praze. Exponáty budou sloužit pro výuku i k práci s veřejností v rámci akcí ochrany přírody zejména v Severočeskému regionu. Pitevní nález Pitvu provedl Státní veterinární ústav Praha. Pitevní protokol je přiložen ke zprávě jako příloha. Celý nález na uhynulém zvířeti je ovlivněn zamražením kadaveru, které bylo pro zachování exempláře k dalším účelům nutné. Z pitevního protokolu vyplývá, že zvíře neutrpělo žádný těžký úraz. Velké množství krve a krevní tekutiny především v dýchacích a trávicích orgánech je možné vysvětlit popraskanými tkáněmi a krevním výronem v důsledku zámrazu. I přes dobrý výživný stav a poměrně dobrou kondici bylo zvíře patrně již několik dní indisponováno, neboť trávicí soustava byla téměř prázdná. Jediným závažnějším nálezem, proto je poškození jater. Co mohlo způsobit, takovéto porušení není možné zjistit. Jisté pouze je, že játra reagují na změny zdravotního stavu okamžitě, proto není možné stanovit, zda byla poškozena až v důsledku onemocnění, nebo byla samotnou příčinou úhynu jedince. Z pitvy také vyplynulo, že uhynulá samice byla ve vysokém stupni gravidity, přičemž plod byl bez známek poškození. Z toho plyne, že samice byla ještě nedávno před svou smrtí ve velmi dobrém zdravotním stavu. Z kadaveru byl odebrán materiál na pozdější genetické analýzy. 3

4 Závěr Je nutné konstatovat, že příčinu úhynu samice bobra evropského se nepodařilo stanovit. Přesto jsou zde určité shodné prvky v pitevních nálezech této samice a jedince, který uhynul v loňském roce v ústí Ploučnice do Labe v Děčíně (viz. příloha 3). Podobný je způsob úhynu a také nijak blíže nespecifikované nálezy na játrech. Cituji z pitevního protokolu SVÚ Praha: játra anemická s parenchymatozní degenerací, dále z pitev. protokolu ÚVO AV ČR Brno: povrch jater granulózní s četnými a rozsáhlými žlutooranžovými skvrnami. Oboje svědčí o podobném postižení obou uhynulých zvířat. Dále to nejspíše svědčí o zatížení biotopu s dopadem na zdravotní stav bobrů na české části Labe. V této souvislosti bude žádoucí se problému dále podrobně věnovat. Na případných dalších uhynulých jedincích je proto nutné provést pitvu na čerstvém a nezmrzlém materiálu, aby mohla být provedena všechna důležitá vyšetření vnitřních orgánů. Dále se pokusit sebrat z již uhynulých jedinců materiál, který i po delší době může vypovídat o stavu jejich životního prostředí. A konečně, sebrat dokladový materiál z žijících jedinců této populace (jde především o kožní deriváty). Na základě výsledků bude možné stanovit míru znečistění ekosystému dolního Labe a případného přímého ohrožení zdejší populace bobra evropského. Žádám proto dotčené orgány ochrany přírody o spolupráci a pomoc při sledování tohoto závažného problému. Především pak o včasné sdělení všech informací o nově nalezených živých nebo uhynulých jedincích zmíněné populace bobra evropského. Poděkování Zoologická zahrada Děčín Roman Řehák a kol. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. m. Praze p. Adam Státní veterinární ústav Praha MVDr. K. Bílková a kol. V Praze dne 8. července 2003 Na vědomí: Aleš Vorel S CHKO Labské pískovce S CHKO České středohoří S NP České Švýcarsko Povodí Labe a.s. AOPK ČR Středisko Ústí nad Labem ČIŽP OI Ústí nad Labem Odbor zvláště chráněných částí přírody - Ministerstva životního prostředí Přílohy: - Fotodokumentace - Příloha 2 Pitevní protokol SVÚ Praha, ze dne 20. června Příloha 3 Pitevní protokol ÚVO AV ČR Brno, ze dne 24. dubna

5 Fotodokumentace Poloha těla, zvíře ulpělo na bahnitém břehu, kam jej patrně vynesla hladina řeky. Pohled zepředu proti proudu Labe Bližší pohled jedince, který měl snahu před námi uprchnout do vody. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu se mu to nedařilo. Pohled ze zadu. Ze záběru je částečně patrná snaha zvířete dostat se do vody. Na snímku jsou zachycena dvě zranění zvířete. Na levé dolní končetině byl čerstvě poraněn 4.prst. Na ocase byla již zahojená dlouhá patrně řezná rána. 5

6 Příloha 2 6

7 Příloha 3 7