Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie"

Transkript

1 Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Mgr. Helena Kollátorová

2 Biologický materiál ve zdravotnictví = jakýkoli materiál obsahující genetickou informaci a schopný samoreprodukce nebo reprodukce v biologickém systému Krev, moč, stolice, pot, sliny, slzy, ejakulát, vypadlé vlasy a chlupy, nosní sekret, poševní sekret, zvratky, menstruační krev, plodová voda, tkáně, orgány, vlasy, kosti, placenta TENTO MATERIÁL JE VŽDY INFEKČNÍ!!!

3 Při plánovaném odběru krve se dostaví pacient po patřičném lačnění a období tělesného klidu. Fyzická aktivita vede k uvolnění svalových bílkovin do krevního oběhu; pracují-li svaly na kyslíkový dluh, stoupá v krvi hladina kyseliny mléčné a mění se hladiny krevních tuků, krev se z vnitřních orgánů přesouvá do pracujících svalů, což může ovlivnit řadu laboratorních výsledků.

4 Po skončení zátěže dochází k normalizaci různou rychlostí, některé změny však mohou přetrvávat až několik dní. Psychický stres se projevuje vyplavením tzv. stresových hormonů a vzestupem hladiny krevního cukru.

5 Odběr krve by měl být proveden nalačno. V opačném případě můžeme pozorovat vyšší hladinu krevního cukru (vrchol je 1 h po jídle), v krvi stoupá koncentrace tuků (triacylglycerolů), krevní sérum je díky tomu zkalené.

6 Dieta s vysokým obsahem bílkovin může vést ke zvýšení hladiny močoviny. Uvedené změny přetrvávají různě dlouho: hladina glukózy se u zdravého člověka normalizuje do dvou hodin, u diabetika přetrvává mnohem déle; zakalené sérum se vyčeří za několik hodin. Laboratorní testy může změnit jednostranná strava, např. vegetariánská, nedostatek některých vitaminů apod.

7 Příjem tekutin se projeví u pacientů různou koncentrací moče, ale i změnou koncentrace některých látek v krvi. Pacient by se měl ráno napít, např. slabého čaje či vody. Jestliže nepije, stoupá v krvi počet červených krvinek, hladina bílkovin i tuků, které jsou na bílkoviny vázány, může stoupnout i koncentrace močoviny v krvi.

8 Před biochemickým vyšetřením by neměl pacient 24 hodin přijímat alkohol. V opačném případě se v krvi mění koncentrace tuků, klesá hladina glukózy, stoupá kyselina močová, do krve se uvolňují jaterní enzymy. U chronických alkoholiků známe několik laboratorních testů, které jsou typicky změněny.

9 Kouření výrazně zvyšuje podíl karbonylhemoglobinu, který vzniká reakcí krevního barviva s oxidem uhelnatým z tabákového kouře. I podávání léků může významně ovlivňovat laboratorní vyšetření; pokud nelze lék vysadit, měla by laboratoř dostat informaci o tom, jaké léky pacient užívá. Patří sem i doplňky stravy: např. velké dávky vitaminu C mohou způsobit falešně negativní nález při vyšetření glukózy a krve v moči.

10 Odběrová nádobka (např. na odběr moči) by měla být dokonale čistá, nejlépe na jedno použití. Nesmí obsahovat zbytky dezinfekčních činidel, která mohou dělat falešně pozitivní nález krve v moči. Musí být dokonale popsána, aby v laboratoři nemohlo dojít k její záměně. Některá vyšetření vyžadují speciální nádobky či nádobky speciálně myté; příslušná laboratoř o tom podá potřebnou informaci.

11 Uchovávání vzorku před transportem a vlastní transport vzorku do laboratoře mohou též významně ovlivnit kvalitu vzorku. Krev při transportu chráníme před extrémní teplotou vadí vysoká teplota i mráz. Při delším stání celé krve se z červených krvinek uvolňuje draslík a najdeme jeho falešně zvýšenou koncentraci v séru; uchovávání v lednici proces dokonce urychlí. Krvinky metabolizují glukózu a její koncentrace v odebrané krvi postupně klesá.

12 Proto je třeba krev doručit do laboratoře co nejrychleji (pro některá vyšetření dokonce na tajícím ledu), na vyšetření glukózy se krev konzervuje přídavkem vhodné látky.

13 Přílišné třepání vzorku krve může vést k rozpadu části červených krvinek a zkreslení celé řady laboratorních vyšetření. Důležité je i správné uchovávání a transport moči. V teple se v moči množí bakterie a moč se stává zásaditou. V chladu pak z moči mohou vypadávat rozpuštěné látky ve formě drtě či krystalů, což je rovněž nevhodné.

14 Někdy se k moči přidává konzervační činidlo s cílem zabránit rozkladu některých látek či zvýšit jejich rozpustnost. Je třeba vždy zvolit vhodné činidlo (informaci i samotné činidlo dodá laboratoř), činidlo se do sběrné nádobky dává vždy napřed.

15 Hematologická laboratoř se zabývá složením krve a jejími vlastnostmi Dospělý člověk má cca 5 litrů krve, která má roli vyživovací, vylučovací, dýchací, obrannou, koordinační. Zajišťuje stálý osmotický tlak. krev se cévním systémem dostává prakticky ke všem tkáním těla a svým složením se tak výrazně podílí na udržení stálého vnitřního prostředí - homeostázy organismu k udržení homeostázy musí krev především zajistit stálou kyselost (ph) plazmy - plazma proto plní funkci nárazníku - pufru

16 ph plasmy kolísá kolem hodnoty 7,4 a důsledkem metabolismu je trvalá tendence k posunu ph plazmy na kyselou stranu nárazníková soustava v plazmě je tvořena směsí slabých kyselin a silných zásad, vyrovnávající vzniklé výkyvy ph. největší význam má kyselý uhličitan sodný, jehož zásoba v krevní plazmě se označuje jako alkalická rezerva krve.

17 Je-li vyčerpána (např. při svalové námaze spojené s hromaděním kyselých metabolitů), dochází k posunu ph krve na kyselou stranu a vzniká acidóza není-li acidóza jinými mechanizmy (např. vydýcháním CO2 plícemi) kompenzována, nastupuje porucha homeostázy organizmu, která může končit i smrtí opakem acidózy je alkalóza s posunem ph na zásaditou stranu s celkem obdobnými důsledky

18 Mechanismus srážení krve: Při porušení velmi křehkých destiček se uvolní tromboplastin a ten působí na protrombin v plazmě a ten se změní trombin, který způsobí přeměnu fibrinogenu na fibrin = tuhá vlákna tvořící hustou síť. K tomuto mechanismu jsou potřeba ionty vápníku a vitamín K. Krevní sraženina se smrští a vytlačí na povrch krevní sérum. Opakem tohoto procesu je fibrinolýza = rozpouštění fibrinových vláken / heparin, antitrombin /

19 HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ provádí vyšetření: Imunohemologické a izosérologické ( KS+Rh, křížová zkouška, protilátky ) Hemokoagulační ( Quick - INR, APTT, krvácivost-srážlivost ) Hematologické = KO, KO+diff., FW,.. Hemoglobin = krevní barvivo obsažené v erytrocytech; Hematokrit = poměr buněčné složky krve k objemu plasmy; MCV = střední objem erytrocytu; MCH = obsah hemoglobinu v 1 erytrocytu; MCHC = střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech;

20 Absolutní počet leukocytů = celkový počet všech leukocytů na objemovou jednotku krve; Absolutní počet erytrocytů = celkový počet všech erytrocytů na objemovou jednotku krve; Diferenciální rozpočet = je stanovení vzájemného poměrového zastoupení všech typů leukocytů (lymfocyty, neutrofily, tyčky, segmenty, eosinofily, basofily, retikulocyty, monocyty);

21 BIOCHEMIE je vědní disciplína na pomezí biologie a chemie. Zabývá se chemickými pochody v živých organismech. Studuje např.cukry, tuky, bílkoviny, nukleové kyseliny v biologickém materiálu BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ provádí vyšetření: BIOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ KRVE : Ionty ( Na, K, CA, P, Mg, Fe ) Metabolity ( urea, kreatinin, bilirubin ) Bílkoviny ( celková bílkovina, albumin )

22 Enzymy ( transaminázy ALT,AST,LDH,CK amylázy ) Lipidy ( cholesterol, triglyceridy ) Určení glykémie Hormony.Tumorové markery.léky. Toxiny. Určení acidobazické rovnováhy ( krevní plyny - ASTRUP )

23 Ukázka analyzátoru na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2

24 AST je enzym s největší koncentrací nejen v játrech, ale také v kosterním a srdečním svalu. Vyskytuje se nejen v cytoplasmě (dejme tomu základní náplni) buněk, ale i v mitochondriích (to jsou ty malé, značně samostatné elektrárničky buňky). Z nějakého důvodu je v buňce první na ráně a tak bývá v případě akutního jaterního poškození jeho hladina relativně (a protože mají podobné rozsahy tak i v absolutních číslech) vyšší než u ALT.

25 Pokud se ovšem jedná o izolované zvýšení AST a ostatní jaterní testy jsou normální, ukazuje tento enzym na možnou jinou příčinu na svaly. Svaly = AST. ALT je na rozdíl od AST obsaženo v největší míře v játrech. Proto zvýšené ukazuje vždy na játra.

26 GMT je stanovováno poměrně zřídka, protože jeho hladina víceméně kopíruje hladiny předchozích dvou s jednou důležitou vyjímkou. Je to totiž enzym účastnící se odstraňování mnoha jedů, zahrnujících v tomto případě i léky a alkohol. Izolované nebo výrazně disproporcionální zvýšení GMT v lékařské praxi signalizuje zhusta alkoholika či pravidelného uživatele léků (včetně narkomanů).

27 Bilirubin je rozpadovým produktem jedné části krevního barviva hemoglobinu hemu. Když hemoglobin doslouží, je rozebrán v játrech a bilirubin je jako odpad vyloučen do žluči a s ní žlučovody do střeva. Žluč a bilirubin umožňuje vstřebávání tuků tím, že je emulguje, to jest činí rozpustnými ve vodě a vstřebatelnými střevní stěnou. Jako odpad ovšem bilirubin do krve nepatří a k jeho zvýšení dochází tehdy, pokud v játrech je problém proto je součástí jaterních testů

28 Pro hodnocení svalové únavy - Základní sadou vyšetření je AST a CK, ALT, bilirubin a případně CK MB pomůže odlišit svalové poškození (běžné a víceméně očekávané) od poškození jater a srdce.

29 Kardiální troponin I = bílkovina obsažená v srdečním svalu. Kromě troponinu I se v organismu vyskytuje troponin T a troponin C. Troponiny se vyskytují i v příčně pruhovaných svalech. Při infarktu se troponin I uvolní do krve, kde ho můžeme prokázat za 4-6 hodin po vzniku bolesti na hrudi. V tomto časovém intervalu se prokáže v krvi i CK-MB, ale její hladina klesá k normě do 72 hodin. Troponin I zůstává zvýšen 6-10 dní.

30 Troponin I se uvolňuje do krve i při dalších srdečních onemocněních, jako je nestabilní angina pectoris, městnavé srdečním selhání a ischemie myokardu jako následek poškození při operaci bypassu. Vzhledem k vysoké specificitě a senzitivitě je v současné době troponin I považován za nejvhodnější biomarker k potvrzení srdečního infarktu.

31 Statimová vyšetření Iontogram séra Na+, K+, Cl-, Ca2+, Mg2+, fosfáty Iontogram moči Na+, K+, Cl-, Ca2+, Mg2+, fosfáty Ukazatele acidobazické rovnováhy a laktát Astrup ph, po2, pco2, HCO3-, BE Vyšetření moči urea, kreatinin v séru a v moči, clearance kreatininu, bilance dusíku, kyselina močová Vyšetření jater bilirubin, amoniak, ALT, AST, GMT, ALP, LD, amylasa, lipáza

32 Vyšetření metabolismu glukóza, cholesterol, triacylglyceroly Vyšetření nutrice albumin, prealbumin, transferin Kardiomarkery CK, CK-MB, CK-MB mass, myoglobin, troponin T nebo I Markery zánětu CRP, prokalcitonin

33 Tabulka rychlého odhadu příčiny laboratorních změn (tzv. diferenciální diagnostika) AST ALT bili CK CK-MB Sval Játra + + 0/+ 0 0 Srdce

34 Měření C reaktivního proteinu (CRP) je užitečné při klinickém vyšetření pacienta s příznaky infekce. V krvi zdravých osob se CRP obvykle vyskytuje ve velmi nízké koncentraci. Produkce CRP se rychle zvýší jako odezva na infekci, zánět nebo poranění tkání. Virové infekce obvykle produkci CRP nezvýší.

35 Jaké jsou tzv. typy cholesterolu? V lidském organismu je zajišťován transport cholesterolu pomocí tzv. lipoproteidů, které dělíme na čtyři různé typy: HDL (High density lipoproteins) - je to tzv.hodný cholesterol - tento druh lipoproteinu transportuje cholesterol do jater k dalšímu zpracování LDL (Low density lipoproteins) - je to tzv.špatný cholesterol - tento lipoprotein je tvořen cholesterolem, který pak přenášejí z jater do periferních tkání, při zvýšené hladině i do cévní stěny, kde se usazuje. Poté zde vznikají příznivé podmínky pro vznik aterosklerózy.

36 VLDL (Very low density lipoproteins) - tento lipoproteid přenáší v krvi tuky, zejména triglyceridy. Jejich hladina nezávisí na příjmu tuků z potravy, jsou vytvářeny v játrech. Chylomikrony - transportují triglyceridy a cholesterol, které se do těla dostaly prostřednictvím potravy

37 Creatinin-clearance = slouží k výpočtu glomerulárního filtračního koeficientu(gfc). Kreatinin není tubulárně resorbován, což znamená, že každá odfiltrovaná molekula se nakonec objeví v moči. Jednodušším a nepřesnějším hodnocením GFC je pouhé určení koncentrace kreatininu v krevní plazmě. Hladinu kreatininu mohou ovlivňovat i léky, například opiáty a diuretika ji zvyšují. GFC může být příliš nízká v následujících případech: Onemocnění ledvin; Poškození ledvin ztrátou tekutin (průjem, zvracení, žízeň, šok); Nadměrná konzumace masa; Delší tělesná námaha před odběrem krve.

38 BIOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ MOČE Chemicky: bílkoviny, ketolátky, krevní barviva, amylasa, anorganické látky, osmolalita, léky, glukóza, žlučová barviva, aminokyseliny, kreatinin, dusíkatá bilance, hormony Mikroskopicky: hodnotíme orgánové a krystalické součásti moče (Ery, Leu, epitelie, soli, hlen atd.). Na mikroskopické vyšetření odesíláme odběry moči na: moč + sed, sediment dle Hamburgera, - bilanční sběr moče na odpad iontů, urey, kyseliny močové, bílkovin, kreatininu, glykosurie, Bence Jonesova bílkovina, Clearence kreatininu, estrioly, kyselina vanilmandlová, PABA test, toxikologická vyšetření moče,

39 Automatizovaná linka chemického a mikroskopického vyšetření moče

40 Ukázka imunochemického analyzátoru Elecsys

41 y/internet/01/ zdravotni.blog.cz/0612/fyzikalni-a-chemicke- vlastnosti-krve