Časopis pro excelentní práce studentů vysokých škol. Ročník: Číslo: 1 ISSN: X. Vydává: Vysoká škola ekonomická v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis pro excelentní práce studentů vysokých škol. Ročník: 2012. Číslo: 1 ISSN: 1805-613X. Vydává: Vysoká škola ekonomická v Praze"

Transkript

1 Časopis pro excelentní práce studentů vysokých škol Ročník: 2012 Číslo: 1 ISSN: X Vydává: Vysoká škola ekonomická v Praze

2 Časopis pro excelentní práce studentů vysokých škol Ročník: 2012 (vychází dvakrát ročně) Číslo: 1 Místo vydání: Praha ISSN X Vydává: Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla Praha 3 IČ: Web: Redakční rada: Václav Řezníček (šéfredaktor) Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze Ondřej Bečev Lékařská fakulta, MU v Brně / Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze Radim Čermák Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze Alexander Galba Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze Ondřej Havlíček GSN Ludwig-Maximilians-Universität München Václav Janoščík Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Petr Musil Deloitte Česká republika Zdeněk Smutný (editor) Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze Pavel Synek EBSCO Publishing Petr Švarný Filozofická fakulta, UK v Praze Filip Vencovský Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze Václav Vlček Matematicko-fyzikální fakulta, UK v Praze Ondřej Vadinský Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze Stanislav Vojíř Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze Kontakt a technické informace: Václav Řezníček Zdeněk Smutný Časopis je součástí platformy Acta Informatica Pragensia:

3 OBSAH: On page a off page optimalizace webových stránek pro vyhledávače... 1 Jan Martinka Informační systém řešící rozvrhování Petra Procházková Mužský a ženský princip v člověku a ve společnosti Alice Peková

4 AIP Scholaris 1(1), 2012, 1 14, ISSN X Online: scholaris.vse.cz On page a off page optimalizace webových stránek pro vyhledávače Jan Martinka 1 1 Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Abstrakt: Práce shrnuje současné možnosti bezplatné optimalizace webových stránek pro vyhledávače. Ve struktuře rozdělené na on page a off page faktory hodnotí jejich význam (důležitost). V současnosti přežité faktory jsou vyvraceny a nahrazeny těmi novými, které mají dopad na virtuální prostředí. Klíčová slova: optimalizace pro vyhledávače, analýza návštěvníků, tvorba obsahu, tvorba odkazů, sociální sítě Title: On page and off page website optimization for search engines Abstract: The paper summarizes current options of free search engine optimization for websites. Structured into on page and off page factors, they are assessed by their importance for search engine rankings. Outdated factors a contradicted and replace new, modern ones that have an impact on the virtual environment. Keywords: Search Engine Optimization, Visitor analysis, Copywriting, Link building, Social networks Poznámka redakce: Tento článek je výtahem z úspěšně obhájené bakalářské práce: MARTINKA, J. Současné možnosti optimalizace webových stránek pro vyhledávače. Praha, Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Mgr. Ing. Zdeněk Smutný.

5 2 Martinka 1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY SEO (search engine optimization), neboli optimalizace pro vyhledávače je sada praktik, které slouží ke zvýšení provozu z vyhledávačů na webových stránkách [1]. Význam SEO se v posledních letech změnil. Díky tomu, že se vyhledávače snaží zdokonalovat své hodnotící algoritmy a přiblížit své hodnocení člověku, přesouvá se do středu zájmu právě člověk. Jak tvrdí SEO specialista Matt Cutts Content is king obsah je králem [2]. Tvorba kvalitního, relevantního obsahu je tedy důležitým předpokladem k dobrému hodnocení vyhledávači. Přesto může i relevantní a přínosná stránka vyhledávačům uniknout, pokud se tvůrce webu dopustí chyb. I méně kvalitnímu obsahu lze naopak vhodnou optimalizací pomoci k lepším pozicím. Vyhledávače hodnotí webové stránky podle mnoha faktorů. Ty lze rozdělit do dvou skupin. Na on page faktory, které lze ovlivnit v kódu stránky a off page faktory, které vyplývají z propojení webu s okolním světem. 2 ON PAGE OPTIMALIZACE 2.1 TITULEK STRÁNKY Titulek stránky je v podstatě její název. Uživateli se zobrazuje např. v titulkovém pruhu listu prohlížeče, historii prohlížených stránek, či v názvu oblíbené položky. Pro SEO je ale nejdůležitější, že je použit jako text odkazu ve výsledcích vyhledávání. Je to jeden nejdůležitějších SEO nástrojů. Mezi on page faktory se jedná dokonce o ten nejdůležitější a je tedy třeba věnovat mu náležitou pozornost. Je nutnost, aby každá stránka z webu měla vhodný titulek, který je nejen optimalizovaný pro vyhledávače, ale také srozumitelný pro lidi. Dobře zvolený titulek má následující vlastnosti: Je popisný. Uživateli musí být na první pohled na název jasné, co od stránky může očekávat. Má obsahovat, jak název webu, či firmy, tak obsah konkrétní stránky. Např. Titulek firma.cz domovská stránka je nevhodný. Uživatel nemusí poznat, čím se firma zabývá, a takovýto popis ho určitě nezaujme. Lepší je za název firmy napsat např. její slogan, či propagační text, který pomůže vyniknout. Pojem domovská stránka navíc nikdo nehledá a neobsahuje ani klíčová slova, viz dále. Je unikátní pro každou stránku. Pokud budou mít všechny stránky stejný titulek, vyhledávače nemusí poznat, která stránka je která. To může vést k dezorientaci uživatele. Dobré vyhledávače takto neoptimalizované titulky samy doplňují o obsah stránky, nejčastěji o nadpis, aby tak uživateli pomohly. To pořadí stránky ve vyhledávači určitě nezlepší. Je stručný. Vyhledávače titulky usekávají podle své potřeby, většinou tak, aby se vešly na jeden řádek. Důležitá klíčová slova tedy mají být na začátku titulku. Optimální délka titulku, aby se zobrazil ve většině vyhledávačů nezkrácený, je zhruba do 60 znaků. Obsahuje klíčová slova. Ty jsou důležitá kvůli 1) pozici ve vyhledávači a 2) míře prokliku. Aby se vůbec stránka dostala na první místa vyhledávání, musí ji algoritmus vyhledávače vyhodnotit jako relevantní k zadanému dotazu. Právě klíčová slova v názvu stránky mají pro vyhledávač velkou váhu. Pokud poté stránku uživatel vidí ve výsledcích, měly by ho klíčová slova zaujmout, aby na stránku kliknul. Titulek by ale

6 AIP Scholaris 3 klíčovými slovy neměl být přeplněný. Pokud bude obsahovat synonyma (např. stolní tenis, ping-pong, ping pong), může to vyhledávač považovat za spam a stránku tak penalizovat. Je třeba dát ale pozor na to, aby klíčová slova byla umístěna i v samotném obsahu stránky. Titulek stránky určuje text obsažený v HTML tagu title, který je obsažen v hlavičce stránky. <head> <title>titulek stránky</title> </head> Vhodné titulky společnosti zabývající se tvorbou webu pro její domovskou stránku, a stránku s produkty vypadají například následovně: Společnost Tvorba webových stránek na míru, webdesign Řešení pro malý eshop - Společnost Všechny stránky webu by měly obsahovat i název společnosti, aby bylo jasné, kdo je prezentuje. Pokud má navíc společnost dobré jméno, které je vyhledáváno, jedná se o vhodné klíčové slovo. SEO je ale především o získání nových zákazníků a ti určitě hledají klíčová slova služeb, které chtějí. Proto je vhodnější, aby první část titulku obsahovala právě popis konkrétní stránky. Titulek tak rychleji zaujme. Důležité je to především u společností s dlouhým názvem, kde se může stát, že kvůli useknutí titulku vyhledávačem zákazník ani nevidí, o jako stránku se jedná. Meta tag Description pro popis Popis stránky se zadává do metaznačky description, která je v hlavičce HTML kódu. <meta name="description" content="popis stránky" />. Obsah metaznaček se nezobrazuje přímo na stránce, je určen pro vyhledávače. Description, neboli popis je vhodný způsob jak uvést stručný přehled o obsahu stránky. Někdy je použit jako obsah útržku ve výsledcích vyhledávání. Je také jedním z faktorů pro výpočet pořadí. Jeho váha se liší pro jednotlivé vyhledávače. Např. pro Google má malou váhu, zatímco pro Yahoo vyšší. [7] Při tvorbě popisu stránky je třeba zohlednit následující body: Počet znaků zobrazovaných ve výpisu stránek se u jednotlivých vyhledávačů liší. Zpravidla je počet znaků zhruba 160. Sociální sítě však umožňují při sdílení odkazu několikanásobně delší popisy. Různé stránky mají mít různé popisy. Pro domovskou stránku má být použit popis na úrovni webu, všude jinde na úrovni konkrétní stránky. Je méně pravděpodobné, že vyhledávače obsah metaznačky description zobrazí, pokud bude stejná pro všechny stránky. [8] Pokud popis vyhledávače zobrazí, bude umístěn pod názvem stránky. Má ho tedy doplňovat a nikoliv opakovat stejný text. [4]

7 4 Martinka Popis nemusí mít nutně větnou formu. Může obsahovat rovněž strukturovaná data o stránce. Tímto způsobem lze potenciálním návštěvníkům poskytnout relevantní informace, které by se jinak nemusely zobrazit. [8] Klíčová slova budou stejně jako v titulku zobrazeny vyhledávači tučně. Jejich přítomnost v metaznače sice nemusí mít velký vliv na hodnocení vyhledávači, mohou ale zaujmout potenciálního zákazníka. [4] Dřív byl pro SEO velmi důležitý meta tag keywords. Tato metaznačka slouží k výčtu klíčových slov týkajících se stránky. V minulosti byla natolik spamována, že jí dnes už na-prostá většina vyhledávačů nepřikládá žádný význam. Není proto nutné dále se jí zabývat. Doména webu Doménové jméno (doména) je řetězec znaků, který definuje oblast administrativní autonomie, autority, či kontroly na internetu, například [9] Dobrá doména je pro web velmi důležitá. Cena těch opravdu žádaných se může vyšplhat až do milionů dolarů. Kubíček [3] uvádí, že zákazníci, kteří společnosti přináší nejvíce peněz, jsou ti, co na stránku přichází opakovaně, přímým zadáním adresy. Doména webu by tedy měla být dobře zapamatovatelná. Dobře se pamatují krátké, jednoduché adresy, které se shodují s obsahem webu. Pro vyhledávače je dobré, aby obsahovala klíčová slova. Ty budou zároveň součástí odkazů na stránku, což zvyšuje jejich váhu. Většina dobrých domén je již zabraných. Neznamená to však, že by se bez nich nedalo uspět. Matt Cutts, SEO odborník Googlu například dává přednost vytvoření zajímavého jména, které se dobře pamatuje. Takový web může mít úspěch, přestože v doméně neobsahuje žádné klíčové slovo. Příkladem může být Facebook. [10] Naopak přesná shoda domény s klíčovým jménem nemusí zákonitě znamenat dobré pozice ve vyhledávačích. Vyhledávače zohledňují i hosting (poskytování) domény. Nezáleží na tom, jaká společnost jí hostuje. Problémem však může být její geografické umístění. Jelikož vyhledávače poskytují výsledky s údaji o umístění, je nevhodné zvolit hosting u zahraniční společnosti. Pavouci vyhledávačů by pak viděli rozpor mezi polohou podnikání a polohou stránky, což by mělo za výsledek zhoršení hodnocení. [7] Různé zdroje se liší v názoru na důležitost stáří domény. Kubíček [3] tvrdí, že čím je do-ména starší, tím jí vyhledávače hodnotí lépe. Její stáří se počítá od prvního oindexování, zaregistrování obsahu a prvních odkazů na ni. Naproti tomu Cutts [11] toto alespoň pro Google vyvrací. Pokud je již webová stránka v provozu, je obtížné doménu měnit. Za svou dobu existence na ni vzniklo množství odkazů. Všechny musí být nyní na původní doméně přesměrovány pomocí HTTP hlavičky 301. Chování vyhledávačů je nespolehlivé a změna domény pravděpodobně způsobí propad pozic na několik týdnů. [12] URL stránek Podstatným faktorem pro SEO je tvar URL stránek. Vznikl proto výrazy SEO friendly URL a Search engine friendly URL. Dříve měly vyhledávače s procházením neoptimalizovaných

8 AIP Scholaris 5 adres problémy a obtížněji indexovali. [3] S postupem doby se jejich algoritmy staly natolik pokročilé, se dnes adresy stránek optimalizují spíše pro lidi. [13] Neoptimalizovaná URL: SEO friendly URL: Adresovaná stránka je generována dynamicky z databáze. K tomu je třeba proměnných, které v neoptimalizované URL obsaženy. Uživateli při pohledu na takovéto URL jasnější, co od stránky očekávat, může si jí snadněji zapsat, či ji někomu nadiktovat. Aby nedocházelo k omylům při předávání adresy, doporučuje se používat pouze malá písmena. Faktorem pro pořadí ve vyhledávačích jsou také klíčová slova v URL. Nemají ale zdaleka tak velký vliv, jako jiné parametry webu. Jsou tedy spíše důležitá kvůli potenciálním zákazníkům, které takový odkaz má větší šanci zaujmout. Přípony jednotlivých stránek nejsou pro SEO důležité. Je tedy jedno, zda jsou součástí URL, či ne. Celý web by si ale měl zvolit jeden způsob URL a toho se držet pro všechny stránky. Nehledě na SEO je rozšířeným názorem, že by přípony u webových stránek neměly být zobrazovány. Důvodem je následná nezávislost adresy na použitém vývojovém prostředí. [13] Přepisování URL Pokud web využívá serveru Apache lze k úpravám URL adres použít modul s názvem mod_rewrite. Změny se poté provádí úpravou souboru.htaccess, který je umístěn ve složce s webovou aplikací. Zápis v tomto souboru může vypadat následovně: RewriteEngine on RewriteRule ^nazev_clanku[/(.*)]?$ clanek.php?id=55 [L,QSA] Příkazem na prvním řádku se přepisovací modul aktivuje. V modré části druhého řádku je uvedeno, jak má adresa konkrétně dynamicky generovaného článku vypadat. Při tvorbě odkazů na tento článek tedy bude adresa vypadat takto: domena.cz/nazev_clanku. V červeně vyznačené části je poté uvedeno, jaký PHP dokument s jakým parametrem se má na tomto odkazu volat. V zápisech se využívá regulárních výrazů a je tedy možné vytvářet i velmi komplikované podmínky. Struktura nadpisů Nadpis se vytvoří uzavřením cíleného textu do párových značek h (angl. heading). <h1>nadpis první úrovně</h1> Nadpisy lze dělit na více podúrovní, které by neměly být přeskakovány. Úroveň označuje číslo v tagu h, přičemž první úroveň je nejdůležitější. Každá stránka by měla mít svůj nadpis první úrovně, který označuje její zaměření. Vyhledávače dávají nadpisům velkou váhu. Při použití nadpisových tagů není ovlivněn pouze vzhled textu. Důsledkem je i definování sémantického vztahu mezi nadpisem a obsahem, který ho následuje. Návštěvníkům

9 6 Martinka a vyhledávačům sdělují, které části stránky jsou důležité a jak jsou propojeny. Nadpisy mají souviset s obsahem. Jejich rozložení a volba klíčových slov, které budou obsahovat je důležitým prvkem v SEO strategii. Pokusy uměle zvýšit viditelnost ve vyhledávačích přidáním klíčových slov nesouvisejících může mít i negativní dopad. [14] Musí být doplněn kvalitním textem, ve kterém se přirozeně vyskytují související klíčová slova. Mezi vývojáři je zažitým, avšak diskutovaným pravidlem použití jediné nadpisové hierarchie na stránce. To znamená omezení na pouze jeden nadpis H1. Matt Cutts za Google tvrdí, že pokud je obsah stránky dostatečně dlouhý a lze rozdělit na více stejně významných částí, nemá použití více tagů H1 negativní dopad na hodnocení. [15] Jejich nadměrné používání kvůli klíčovým slovům ale stránce v hodnocení vyhledávači nepomůže. Jednou z novinek v HTML5 je právě podpora nadpisových struktur. Lze tedy očekávat uvolnění tohoto pravidla i z hlediska SEO. Je třeba ale dát pozor na to, aby struktura nadpisů nemátla uživatele. Nadpisy by měly obsahovat klíčová slova. Jejich váha klesá s úrovněmi nadpisu. Nadpis H1 první úrovně je nejdůležitější. Měl by se prozatím používat střídmě, ideálně jednou. V opačném případě může klesnout váha klíčových slov v nadpisech. Nadměrné, opakované použití klíčových slov vede k přeoptimalizování a vede ke zhoršení hodnocení. Jsou také velmi důležitým prvkem pro navigaci uživatelů. V případě dlouhých textů usnadňují svým vzhledovým odlišením orientaci. Nelze také opomenout zrakově hendikepované návštěvníky, kteří používají čtečky textu. Ty web pročítají postupně právě podle nadpisové struktury. Tvorba obsahu Copywriting Dnes je již většina webů umisťujících se na předních pozicích ve vyhledávání optimalizovaná pro vyhledávače. Vede na ně mnoho zpětných odkazů, jsou dobře strukturované a obsahují klíčová slova. Cestou jak vyniknout je poskytnout uživatelům kvalitní, relevantní a často aktualizovaný obsah. [3, str. 155] Vyhledávače optimalizaci pro ně samotné neuznávají a raději mají weby, které jsou přirozeně dobré pro lidi. Právě kvalitní obsah definuje dobrý web. Při psaní textů by se tedy mělo myslet právě na to, aby se dobře četl. Pokud tomu tak bude, budou text hodnotit dobře i vyhledávače, jelikož ty se snaží algoritmy přiblížit myšlení člověka. Dříve se SEO zabývala tzv. hustotou klíčového slova na stránku, angl. Keyword density (KD). Ta se rovná podílu počtu výskytů klíčového slova celkový počtem slov na stránce. Mnoho marketingových a SEO organizací se KD zabývalo a tvorbou různých optimizátorů na ní vydělávalo. Ve skutečnosti žádný optimální podíl klíčových slov není. SEO expert Rand Fishkin řekl, že moderní vyhledávače se KD ani nikdy neřídily [16]. Vyhledávače spolupracují s jazykovědci a při analýze textu využívají mnohem složitější algoritmy. Zkoumají např. polohu klíčových slov, synonyma, či vzorce používání slovních druhů. Na KD je nutno pohlížet pouze pokud se slovo velmi mnohokrát opakuje na stránce, což by mohlo být považováno za spam, neboli tzv. keyword stuffing. Ve zkratce je tedy nejlepším způsobem tvorby obsahu přirozené psaní. Aby byl text pro čtenáře skutečně zajímavý, je dobré se při jeho psaní držet několika zásad. Specifikem internetového média je dostupnost alternativních informačních zdrojů, které uživatel zobrazí během pár kliknutí. Text na webu musí tedy během přečtení pár slov či vět

10 AIP Scholaris 7 čtenáři jasně sdělit, o čem je a zda je pro něj relevantní. Kubíček uvádí, že webové texty by se měly psát stylem obrácené pyramidy. Tedy na rozdíl od běžné mluvy nechat okolnosti na konec článku a rovnou sdělit pointu [3, str. 158]. Nejlepším způsobem jak rychle sdělit obsah článku je vypovídající titulek následovaný krátkým úvodním odstavcem. Celý článek je tak zkráceně převyprávěn v pár větách, což může čtenáře navnadit k dalšímu čtení. Článek by dále měl obsahovat jádro problému a jeho význam má pro čtenáře. Hodnotu mu také přidají různé úhly pohledu, protiargumenty a shrnující závěr. [17] Text je před publikací dobré nechat si někým přečíst nahlas. Tím se odhalí chyby, které autor sám nemusí vidět. Změny a aktuálnost obsahu Pokud stránka pravidelně poskytuje nějakou užitečnou službu, či informace, lidé o ni budou mluvit a odkazovat na ni. Tím se zvýší i její Pagerank. Často aktualizované weby přilákají častěji návštěvníky, kteří budou očekávat další užitečnou informaci. Vyhledávače aktuálnost každé stránky také hodnotí, ve snaze dodat uživatelům co nejrelevantnější výsledky. Různé dotazy mají různé požadavky na aktuálnost. Algoritmy Googlu byly vylepšeny tak, aby poznaly jakou váhu má aktuálnost pro daný dotaz. [18] Např. při hledání fráze Olympijské hry vyhledávač i bez uvedení roku pozná, že jsou hledány ty nejaktuálnější. Aktuálnost má více kritérií, podle kterých jsou stránky hodnoceny [19]: 1. Doba od vzniku. Google při indexování přiděluje dokumentům na základě data vzniku skóre čerstvosti. Čerstvý obsah se může na některé dotazy vyšplhat mezi přední výsledky. S postupem času pak toto skóre klesá. 2. Rozsáhlost změn na stránce. Pokud je stránka měněna, hraje pro čerstvost roli, zda byla upravena jedna věta, či celý dokument. 3. Frekvence změn. 4. Přírůstek nových stránek. Stránky, které přidávají větší počet nových stránek, mohou získat lepší hodnocení. 5. Oblast změn také rozhoduje. Úpravy v nedůležitých částech, jako je navigace velký dopad mít nebudou, na rozdíl od změn v hlavním textu. 6. Doba čtení návštěvníky je u aktuálnějších a relevantnějších stránek delší. Pokud návštěvník například hledá jízdní řád a najde již neplatný, klikne nejspíše okamžitě na tlačítko zpět, vrátí se do vyhledávače a navštíví jinou stránku, kde poté logicky stráví více času. Google toto umí sledovat a zohledňuje to v hodnocení stránek. 7. Charakteristika zpětných odkazů.

11 8 Martinka Duplicitní obsah Jako duplicitní je označován obsah, který lze najít na více URL adresách na internetu. Pokud se stejný text nachází na více stránkách, je pro vyhledávače obtížně zjistit, který je původní a více relevantní k danému dotazu. Ve výsledcích vyhledávání jsou zřídka zobrazeny identické text vícekrát. Ve snaze poskytnout co nejlepší výsledky zobrazí pouze stránku, kterou považují za původní zdroj. [20] Kubíček uvádí, že vyhledávače si poté všímají stáří domény, počtu odkazů na stránku a jejich hodnověrnost [3, str. 284]. Kopírování obsahu z cizích webů tedy může uškodit v hodnocení. Poměrně jednoduše se může stát, že se ke stejnému obsahu dostat z více URL adres v rámci jednoho webu. Podle parametrů v URL se např. mohou řadit položky v seznamu, či poskytovat upravené stránky pro tisk. Pokud Google objeví více téměř shodných stránek, indexuje pouze jednu. Původní, či nejvíce užitečnou z těchto stránek můžeme určit tak, že jí označíme jako kanonickou. Google ji poté upřednostní při indexování. (21) Dalším případem, kdy nastává zobrazování duplicitního obsahu je poskytnutí více možností přístupu na domovskou stránku. Například webový server Apache v defaultním nastavení zobrazí stejnou stránku při zadání: Při nedodržování jednotných odkazů v rámci webu a použití více možností dochází k duplicitě obsahu. Řešením je přesměrování pomocí HTTP kódu 301. Toto přesměrování na rozdíl nejen že přesměruje uživatele na jiný obsah stránky, ale na rozdíl od kódu 302 i změní URL adresu. Přesměrování se dá zajistit úpravou souboru.htaccess. Další možností je přidáním hlavičky do duplicitní stránky, která odkazuje na stránku kanonickou: Mikrodata header("location: Obsah webových stránek je označen HTML tagy, které říkají prohlížečům a vyhledávačům, jak ho mají formátovat. Tyto tagy ale nevypovídají o samotném významu obsahu stránky. Vyhledávače ho tedy musejí složitě rozpoznávat, což může být například u synonym problém. Mikrodata (angl. Microdata) jsou součástí HTML5. Jedná se o novou vrstvu, která web obohatí právě o sémantiku. Přidáním elementů mikrodat se prvek na stránce zařadí do schématu a vyhledávači je jednoznačně sděleno, o jaký typ prvku se jedná. Např. zařazením textu Čelisti do kategorie Movie bude vyhledávač stránku hodnotit na základě relevance k filmům, nikoliv k anatomii kostry. Schéma značek lze nalézt na adrese Tři největší vyhledávače na světě (Google, Bing a Yahoo) se v roce 2011 dohodly na podpoře označování pomocí mikrodat, aby mohly poskytnout více relevantní a detailní výsledky hledání. Jejich použití tedy nabízí novou příležitost v optimalizaci pro vyhledávače. Jejich integrace na stránku dává webu několik výhod: [22] Pavoukům je sdělen kontext, na základě kterého má být stránka indexována a hodnocena.

12 AIP Scholaris 9 Na základě mikrodat mohou vyhledávače generovat bohaté náhledy, které obsahují více informací. Jelikož se jedná i o odkazy, seznamy a obrázky, může takový náhled zvýšit míru prokliku. 3 OFF PAGE OPTIMALIZACE 3.1 TVORBA ZPĚTNÝCH ODKAZŮ LINK BUILDING Zpětné odkazy jsou významným faktorem pro hodnotící algoritmy. Vysoký počet takových odkazů pomůže nejen ve zlepšení pozic ve vyhledávačích, ale přivede také více potenciálních zákazníků, kteří na ně kliknou. Web může mít excelentní obsah, ale pokud na něj nevedou odkazy, nikdo na něj nepřijde. Zpětné odkazy jsou tedy velmi cenné a jejich tvorba je nejdůležitější částí off page optimalizace. Vyhledávače upřednostňují přirozeně vytvořené odkazy. Za jejich manipulaci spamováním, či používáním odkazových farem může být stránka penalizována v hodnocení. Neznamená to však, že nelze stránce beztrestně pomoci cílenou tvorbou zpětných odkazů. Kvalita odkazů Důležitý není jen počet odkazů, ale také jejich kvalita. Nejdůležitějším požadavkem je, aby odkaz fungoval, tzn. obsahoval správnou adresu, a neměl atribut rel=nofollow, který zakazuje pavoukům odkaz navštívit. Mnoho webů si tímto udržuje kontrolu nad kvalitou odchozích odkazů. Kvalita stoupá splněním následujících faktorů, které pomohou zvýšit návštěvnost cílové skupiny a hodnotí je i vyhledávače [4, str ]: Odkazující stránka spadá do stejné tematické skupiny. Příchozí návštěvníci tak pravděpodobně spadají do cílové skupiny webu. Takoví lidé se snadněji stanou i zákazníky webu. Relevanci odkazů pomůže i u vyhledávačů. Velké množství irelevantních odkazů naopak může být považováno za spam a být penalizováno. Klíčová slova jsou zahrnuta v textu odkazu (angl. anchor). Jejich umístění se však těžko prosazuje, jelikož editory odkazujících stránek většinou propagace cizích webů nezajímá. Textem odkazu je tak zpravidla název cíleného webu. Text odkazující stránky obsahuje klíčová slova. Odkaz je aktuální. Staré odkazy mají menší hodnotu, než ty aktuální. Důsledkem toho je skutečnost, že stránky si aktuálnost skrz odkazy předávají [19]. Zdokumentování zpětných odkazů Pro kontrolu postupu získávání odkazů je občas třeba zjistit, z kterých stránek je na daný web odkazováno. Pokud byly ale v nedávné době prováděny kroky pro tvorbu odkazů, pravděpodobně o nich vyhledávače ještě nebudou vědět, protože indexování nějakou dobu trvá. Zpětné odkazy lze zjistit několika způsoby:

13 10 Martinka Použitím operátorů ve vyhledávačích. U většiny z nich se jedná o operátor link. Dotaz se potom zadá ve formátu link:www.domena.cz a jako výsledek se zobrazí indexované odkazy na danou stránku. Jedná se sice o nejjednodušší, ale nejméně spolehlivý a přehledný způsob. Analytickými online nástroji, které poskytnou více obsáhle a lepé strukturované výsledky. Příkladem je Google Webmaster Tools, který jelikož je vyvíjen Googlem, má přístup do jeho databáze a je jistota, že zná všechny jím indexované odkazy. K používání je nutné mít přístup do adresáře s webovou aplikací kvůli ověření, že jste skutečně editor webu. Alternativou jsou webové služby, ve kterých se lze dotázat na jakýkoliv web a získat tak jeho odkazy, jako např. poměrně kvalitní Možnosti získávání zpětných odkazů Zpětné odkazy jsou jako hlasy pro stránku, které v rámci určité komunity mluví v její prospěch. Odkazy lze získávat mnoha způsoby [7, str ]: Výměna odkazů. Jedná se o nejstarší metodu, při které jsou odkazy vyměňovány bezplatně. Vyžaduje průzkum trhu a nalezení možných zájemců. Dá se předpokládat, že většina požadavků na výměnu zůstane nezodpovězena, proto se jedná o po-měrně neefektivní metodu. [7, str. 198] Pokud má stránka tu možnost, je lepším způsobem domluvit se s již existujícími obchodními partnery. Takové odkazy lze pak nalézt v rubrikách s názvy reference, naši partneři apod. [3, str. 203] Publikování na cizích serverech, které na oplátku na konci článku zobrazí informace o autorovi a odkaz. Zvykem bývá zobrazení pouze části článku, ukončené větou typu: celý článek o sázení kaktusů najdete na webu kaktusy.cz. Jedná se o velmi efektivní metodu. Weby totiž rády zdarma získají kvalitní obsah pro své čtenáře. Podmínkou je, že článek musí být dobře napsaný a užitečný i pro návštěvníky odkazujícího webu. Blogování. Ačkoliv blogy začaly jako zvláštní fenomén internetu zaměřený především osobně, stal se z nich důležitý obchodní nástroj. Mnoho společností dnes využívá odkazů od blogerů, zabývajících se jejich oborem podnikání. Pokud se nejedná o nějaký skutečně výjimečný produkt, nezačnou o něm blogeři sami od sebe psát. Proto je efektivnější rovnou kontaktovat blogera s informacemi o společnosti, a jaký produkt by ráda nechala zhodnotit. Nelze však kontrolovat, co napíše. Výsledný text na jeho blogu tedy může být i nelichotivý. Další možností je založit si vlastní blog. Jedná se ale o časově náročné řešení, protože aby byl čtený, musí mít i zajímavý obsah. [7, str. 198] Mikrostránky, které nabízejí zajímavý a kreativní obsah. Účelem obsahu je otevřeně propagovat konkrétní produkt určité firmy. Takovýto zajímavý obsah umožňuje využít marketingu na sociálních sítích (tzv. virální marketing). Typickým příkladem je stránka propagující pro mladé studenty atraktivním způsobem studijní obory na Fakultě informatiky a statistiky VŠE. Tvoření atraktivního obsahu. Této metodě se říká linkbaiting (anl. bait = lákat) a je založena na myšlence, že dobrý obsah sám naláká odkazy od lidí. Toho lze do-sáhnout

14 AIP Scholaris 11 např. přidáním vtipného, zajímavého obsahu, či užitečných nástrojů, kvízů a soutěží. [3, str. 212] Agregátory produktů a služeb. Výhodou těchto webů je, že jsou tematicky stejně zaměřené a mohou přivádět perspektivní návštěvníky. Odchozí odkazy Odchozími odkazy se rozumí takové, které vedou na jiný web. Jejich tvorba je tedy spoje-na s rizikem, že se návštěvník po jeho použití už nemusí vrátit. Ačkoliv nejsou známy přesné faktory pro hodnocení vyhledávači, tvrdí Ledford, že existence pouze odkazů příchozích, může hovořit v neprospěch webu. Volbou dobrého spektra odchozích odkazů si web utváří jistou odbornost a tím i zlepšuje vztahy se zákazníky. Aby byli uspokojeni návštěvníci i pavouci vyhledávačů, uvádí Ledford také několik bodů, kterých se při jejich tvorbě držet [7, str ]: Odkazy mají být relevantní. Posílání vlastních návštěvníků na jiné weby musí být logicky odůvodnitelné. Pokud je cílová stránka navíc nekvalitní, či se jedná o link farmu, nebo spamovou stránku, může odkaz na ní i uškodit v hodnocení. Anchor text u odkazů je vypovídající. Pokud např. obsahuje klíčová slova vlastního webu a odkaz skutečně vede na jiný relevantní web, může i odchozí odkaz zlepšit hodnocení. Počet odkazů má být rozumný a čtenář by jimi neměl být obtěžován. U odkazů v textu se doporučuje maximální počet 2 až 3 na stránku textu. Funkčnost by měla být kontrolována. Weby se neustále mění a tak se může často stát, že některý odkaz přestane fungovat. Ty nefunkční je tedy třeba buď napravit, nebo smazat, protože pokud web odkazuje na mnoho nefunkčních stránek, vypovídá to negativně o jeho udržovanosti. To může poškodit hodnocení. 3.2 SOCIÁLNÍ SEO Počet zpětných odkazů, jakožto důležitý faktor pro relevanci zapříčinil přílišnou snahu webů je získávat. Velké množství těchto odkazů vytvářejí najmutí link-buildeři. Ti degradují myšlenku, že na dobré weby bude hodně lidí odkazovat. Google tedy potřeboval další faktor, pomocí kterého může objektivně ohodnotit kvalitu webu. Sdílení na sociální síti je právě tím faktorem z mnoha důvodů. Oproti link-builderům používá sociální nesrovnatelně větší lidí. Jejich odkazy jsou také více relevantní. Uživatel sociálních sítí nevystupují anonymně a to, co sdílí, uvidí jejich přátelé. Sdílený obsah tedy pečlivěji vybírají. Hodnocení podle sociálních sítí se nazývá social rank. [23]

15 12 Martinka Google plus Sociální síť Google+ (nebo Google Plus) je odpovědí na dosud největší sociální síť Facebook, která má začátkem roku 2012 přes 845 milionů uživatelů [24]. Skutečnost, že na Facebooku tráví lidé značné množství času, přilákala množství inzerentů. Díky placené reklamě činily jeho příjmy téměř miliardy amerických dolarů a předpovídá se jejich růst. [25] Google+ nebyl založen pouze z důvodu vysokých potenciálních příjmů. Se svojí obrovskou základnou uživatelů by Facebook mohl pozici Googlu ohrozit, zejména pokud by nabídl kvalitní vyhledávač. Oblíbenost Google+ však nedosáhla očekávání. Počet uživatelů čítal koncem roku milionů, tedy méně než desetinu uživatelů Facebooku. [26] Právě obava z neúspěchu své sociální sítě je jednou z důvodů, proč Google upravil svůj algoritmus pro vyhledávání. Nazval ho Google Search, plus Your World. Google Search, plus Your World zohledňuje aktivitu uživatelů Google+ na výsledky vyhledávání. Pokud tam nějakou stránku sdílí, mluví o ní, či se jím líbí dávají jí +1, získá tato stránka pravděpodobně velmi dobré pozice. Své počínání Google zdůvodňuje tím, že tak zvýší relevanci výsledků (viz Social Rank výše). [30] Aby tohoto upgradu vyhledávání mohli uživatelé využít, musí být členy Google+ a být přihlášeni. Stránka sdílená někým, koho má uživatel ve svých okruzích přátel může poté mít lepší pozici, než stránka se stejným tématem, tvořená SEO expertem. Google+ nejenže ovlivňuje pozici zobrazených výsledků, výrazně také může zvýšit míru prokliku. Weby zobrazené ve výsledcích díky Google+ obsahují fotku a mají bohatší snippety. Takový výsledek musí zákonitě uživatele více zaujmout a zvýhodnit tak daný web oproti ostatním. Takového výsledku lze velmi těžko dosáhnout jinou službou, jako je např. LinkedIn, či Twitter. Facebook Facebook, jako nejrozšířenější sociální síť současnosti lze pochopitelně také využít na zvýšení social ranku. Je třeba si ale uvědomit, že ne všechny odkazy, které jsou na Facebooku zveřejněny, jsou viditelné i pro vyhledávače. Při tvorbě odkazů je nutné zvolit správné medium. Myslím, že větší síla spočívá v tvorbě zákaznické komunity, než tvorbě odkazů. 4 ZÁVĚR Tento příspěvek představil současné možnosti optimalizace webových stránek pro vyhledávače skrze představení on page a off page faktorů. Prezentoval jsem zde jednotlivé faktory, které ovlivňují hodnocení hlavních vyhledávačů. SEO se během posledních let v mnohém změnilo a na internetu i v literatuře se nachází mnoho zažitých mýtů, které bych rád touto prací vyvrátil. Naproti tomu jsem se zaměřil na moderní faktory, které mají v současnosti zásadní význam.

16 AIP Scholaris 13 5 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ [1] What is Search Engine Optimization (SEO)?. Seomoz [online] [cit ]. Dostupné z: [2] CUTTS, M. Content is King & Keyword Research - Matt Cutts. Youtube. [online] [cit ]. Dostupné z: [3] KUBÍČEK, M. Velký průvodce SEO. 1. vyd. Brno: Computer Press, ISBN [4] GRAPPONE, J. a COUZIN, G. Search Engine Optimization: An Hour a Day. 1. vyd. Indianapolis: Wiley Publishing, ISBN: [5] SMIČKA, R. Optimalizace pro vyhledávače - SEO: jak zvýšit návštěvnost webu. Vyd. 1. Kralice na Hané: Zásilkové knihkupectví J. Smičkové, 2004, 126 s. ISBN [6] CUTTS, M. Matt Cutts: Gadgets, Google, and SEO. Mattcutts.com [online] 2009 [cit ]. Dostupné z: [7] LEDFORD, J. L. Search Engine Optimization Bible. místo neznámé: Wiley, ISBN: [8] Název a popis stránek. Nástroje pro webmastery. Google [online] [cit ]. Dostupné z: https://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=cs&answer=35624&topic= &ctx=topic. [9] Domain name. Wikipedia [online] [cit ]. Dostupné z: [10] CUTTS, M. How important is it to have keywords in a domain name? Youtube. [online] [cit ]. Dostupné z: [11] How does Google determine domain age, and is it important for ranking? Youtube. [online] [cit ]. Dostupné z: [12] TICHÝ, J. Bezbolestný přesun webu na jinou doménu. Firemní weblog poradenské společnosti H1.cz. [Online] [cit ]. Dostupné z: [13] GARNER, J. SEO Friendly URLs. SEO Factor. [online] [cit ]. Dostupné z: [14] Optimize Heading Tags For Maximum Keyword Impact. Ecommerce Card Mods. [online] [cit ]. Dostupné z: 144-optimize-heading-tags-for-maximum-keyword-impact-seo-part-4.aspx [15] CUTTS, M. More than one H1 on a page: good or bad? Youtube [online] [cit ]. Dostupné z: [16] FISHKIN, R. Rand's Answers about 198 Followers. Quora. [online] [online] [cit ]. Dostupné z: Fishkin/answers/Keyword-Research. [17] VAŠKŮ, V. Jak napsat dobrý článek pro média. PRESS SERVIS. [online] [cit ]. Dostupné z:

17 14 Martinka [18] SINGHAL, A. Giving you fresher, more recent search results. Googleblog [online] [cit ]. Dostupné z: [19] SHEPARD, C. reshness Factor: 10 Illustrations on How Fresh Content Can Influence Rankings. SEOmoz. [online] [cit ]. Dostupné z: [20] SEOmoz. What is Duplicate Content? SEOmoz. [online] [cit ]. Dostupné z: [21] Google. Kanonizace. Nástroje pro webmastery. Google. [online] [cit ]. Dostupné z: https://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=cs&answer= [22] KUMAR, A. How Using Microdata Can Improve Your Website SEO. Entrepreneur. [online] [cit ]. Dostupné z: [23] NĚMEC, R. Jak a proč Google+ a Google Search, plus Your World změnili SEO I. Robert Němec. [online] [cit ]. Dostupné z: [24] UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. REGISTRATION STATEMENT. [online] [cit ]. Dostupné z: htm. [25] Facebook Revenues to Reach $4.27 Billion in emarketer.com. [online] [cit ]. Dostupné z: [26] Google+ surpasses 62 million users. Cnet News. [online] [cit ]. Dostupné z: million-users/.

18 AIP Scholaris 1(1), 2012, 15 21, ISSN X Online: scholaris.vse.cz Informační systém řešící rozvrhování Petra Procházková 1 1 Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Abstrakt: Práce se zabývám zmapováním existujících systémů pro tvorbu rozvrhů na středních školách v České republice a následně jejich popisem. Tato část také obsahuje hodnocení spokojenosti uživatelů s těmito systémy. Klíčová slova: systém pro tvorbu rozvrhu, střední škola, rozvrh hodin Title: Information system which solves scheduling Abstract: This article deal with surveying of existing systems for preparing school timetables at secondary schools in Czech Republic and its description. This part also contains evaluation of satisfaction with these systems by their users. Keywords: System for preparing school timetables, High school, Timetable Poznámka redakce: Tento článek je výtahem z úspěšně obhájené bakalářské práce: PROCHÁZKOVÁ, P. Informační systém řešící rozvrhování. Praha, Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Ing. Radim Brixí.

19 16 Procházková 1 ÚVOD Článek se zabývá existujícími informačními systémy pro tvorbu rozvrhů, které v současné době existují a jsou používány. Pro zmapování byla zvolena oblast středních škol v České republice, protože tato oblast je poměrně rozsáhlá a potřebné informace jsou relativně dobře přístupné pro veřejnost, a proto umožňuje získat velké množství dat a tím i poměrně kvalitní vypovídací schopnost statistik, uvedených v tomto článku. Jelikož většina informačních systémů používaných školami je daleko komplexnější, než jen zde řešená tvorba rozvrhů, je třeba uvést, že článek se zabývá pouze tou částí jednotlivých aplikací, která má na starosti tvorbu rozvrhu. Toto téma je zvoleno z důvodu, že software pro (polo)automatickou tvorbu rozvrhu jsou nedílnou součástí života většiny škol. Ať již tyto systémy používají jakýmkoliv způsobem. Tvorba rozvrhu představuje pro jejich návrháře každoročně noční můru, což tyto systémy alespoň částečně zmírňují. Pro běžného a hlavně nezaškoleného uživatele tyto aplikace ovšem představují poměrně složitou obsluhu. Důležitou roli hraje tedy i fáze úvodního zaškolení, která není všemi tvůrci poskytována ve stejné míře. Jako zdroj seznamu všech středních škol v České republice byly použity stránky [1]. Na tomto serveru je v současnosti uvedeno 1457 středních škol z celé České republiky. Střední školy použité pro statistiku jsou pouze ty, které je možné nalézt právě na těchto stránkách. Hlavním cílem je statistika shrnující používání těchto programů jednotlivými školami a snaha o zhodnocení kvality těchto aplikací ze strany jejich uživatelů 1. Článek má sloužit především lidem, kteří mají zájem o souhrnné statistické údaje z této oblasti. 2 EXISTUJÍCÍ PROGRAMY (APLIKACE) PRO TVORBU ROZVRHŮ Všechny existující programy na generování rozvrhů na středních školách v České republice jsou daleko komplexnější než jen samotná tvorba rozvrhů. Minimálně je k dispozici ještě modul suplování. Tyto systémy jsou školami používány pro vedení administrativy celé školy. Modul tvorby rozvrhu je pro tvůrce rozvrhu často velkým pomocníkem, ale v případě velkého množství podmínek, které má výsledky rozvrh splňovat, nejsou schopny celý rozvrh vygenerovat automaticky a je třeba systému tvorby pomáhat zásahy ze strany lidského faktoru. Někdy mohou být podmínky zadány tak, že výsledný rozvrh na jejich základě ani sestavit nelze. Potom musí nastoupit člověk, který citem dokáže odhadnout, které podmínky si může dovolit porušit (toto systém sám nikdy nedokáže), aby byl výsledný rozvrh vytvořen ke všeobecné spokojenosti. Podle provedeného průzkumu na většině střední škol České republiky je v této oblasti používáno pouze 7 programů pro tvorbu rozvrhu, jsou to: 1. asc Rozvrhy, 2. Bakaláři, 1 Tato doslovná hodnocení naleznete v [2].

20 AIP Scholaris Rozvrh 4.1 RNDr. Červený, 4. SAS, 5. ŠKOLA ONLINE, 6. Pavel Ševčík, 7. UNTIS. Lze nalézt i školy, které používají systém, který si samy navrhly. Samozřejmě existují i školy, které nepoužívají žádný elektronický systém pro tvorbu rozvrhů a rozvrh si tedy tvoří tzv. ručně (mezi lidmi používajícími tento princip se užívá také název lístečková metoda). Bohužel se nepodařilo získat informace o tom, jaký systém používají všechny školy, ať již z technických důvodů (neexistence webových stránek, nedoručitelnost u, ) nebo lidských aspektů (neochota, špatná komunikace vedení školy...). Všechny existující programy pro tvorbu rozvrhu umožňují barevné rozlišení předmětů a pedagogů pro větší přehlednost a lepší orientaci v rozvrhu. Tisk, ať již vygenerovaných nebo ručně vytvořených rozvrhů, je samozřejmostí. Lze tisknout rozvrhy pro třídy, učebny, pedagogy nebo přehledy napříč celou školou. Programy jsou optimalizovány především pro gymnázia a školy s nepříliš složitým dělením tříd. Je tedy zřejmé, že většina nespokojených reakcí přišla právě ze škol, které mají rozvrh velmi komplikovaný. 3 PŘEHLED POUŽÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ STŘEDNÍMI ŠKOLAMI V ČR Data do této statistiky byla získána v několika krocích. 1. Nalezení webových stránek [1], které by měly obsahovat seznam všech středních škol v České republice bez ohledu na to, zda se samotné školy prezentují na internetu či nikoliv. 2. Postupně byly procházeny webové stránky všech těchto škol a hledány 2 informace (jaký systém pro tvorbu rozvrhu škola používá a nebo jiný kontakt na školu). Ne vždy byly tyto informace veřejně dostupné. V několika málo případech se dokonce nepodařilo zjistit, zda škola vůbec nějaké webové stránky používá. 3. Zaslání ů na školy s žádostí o informaci, jaký systém pro tvorbu rozvrhů škola používá, pokud jsem toto nenašla na jejich webových stránkách. 4. Tyto odpovědi byly zaznamenány do tabulky a nakonec zpracovány do podoby grafů, které jsou uvedeny níže. Celkový počet škol 2, které jsou do této statistiky zahrnuty, je 796. Získaná data tedy pocházejí z více než 50% zkoumaných středních škol v České republice. 2 Celkový počet zkoumaných středních škol v České republice je 1467.

SEO Optimalizace pro vyhledávače

SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý E-mail: tichy@h1.cz Twitter: @jantichy +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline

Více

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline reklama

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

Obsah Úvodem Kapitola 1 Search Engine Marketing (SEM) a Search Engine Optimization (SEO) Kapitola 2 Základy SEO

Obsah Úvodem Kapitola 1 Search Engine Marketing (SEM) a Search Engine Optimization (SEO) Kapitola 2 Základy SEO Obsah Úvodem... 11 Komu je kniha určena...12 Pro koho je tato kniha zbytečná...12 Proč optimalizovat...12 Tajemství této knihy v jedné větě...13 Konvence použité v knize...13 Kapitola 1 Search Engine Marketing

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie.

Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie. Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie. Dobré tema pro každého kdo začne uvažovat o svém webu

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů Dobrý den, Připravili jsme pro Vás Analýzu pro úspěšné budování zpětných odkazů jejichž smyslem je nalézt dostupná relevantní místa, pro tyto odkazy a poskytnutí

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Fáze SEO Strategie SEO Key Performance Indicator Analýza klíčových slov AdWords Google Analytics Google Webmaster

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING 1. PPC kampaně analýza klíčových slov a jejich implementace do kampaní 2. SEO optimalizace webových stránek pro vyhledávače on-page SEO a off-page SEO 3. Content marketing a blog

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE,

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JEN VYHLEDÁVAČE HO ZATÍM NEPOCHOPILY... Prezentace již nyní na http://wwww.eshopkonzultant.cz/ Ing. Jan Kalianko EshopKonzultant.cz KDO JSEM? Sledujte mě: Weby: http://www.eshopkonzultant.cz/

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

6. SEO úvod do problematiky, terminologie, principy. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

6. SEO úvod do problematiky, terminologie, principy. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 6. SEO úvod do problematiky, terminologie, principy Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Smysl SEO Dlouhý ocas Crawler PageRank S-rank Latent Semantic Indexing (LSI) Trust Rank Sandbox

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 1. přednáška - webové služby, jazyk HTML, editory pro úpravu HTML (15.10.09) 2. přednáška

Více

10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Obsah stránek Meta data Meta Title Meta Description Meta Keywords Zdrojový kód Odkazy Vyhledávací roboty Přesměrování

Více

Příloha: SEO analýza webové stránky www.takeplace.eu

Příloha: SEO analýza webové stránky www.takeplace.eu Příloha: SEO analýza webové stránky www.takeplace.eu 1 Zevrubný pohled na webovou stránku Webová prezentace TakePlace na adrese www.takeplace.eu je velmi kvalitně provedena. Nebude potřeba provést žádné

Více

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Webové prezentace a aplikace Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Metodika korelační analýzy výsledků vyhledávače Seznam.cz

Metodika korelační analýzy výsledků vyhledávače Seznam.cz Metodika korelační analýzy výsledků vyhledávače Seznam.cz 1.1. Výběr atributů (SEO faktorů) korelace Faktory jsem vybíral podle průzkumu zveřejněném na webu SEOfaktory.cz. Autoři tohoto webu se zeptali

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

DYNAMICKÝ WEB SITE PRO SME THE DYNAMIC WEB SITE FOR SME

DYNAMICKÝ WEB SITE PRO SME THE DYNAMIC WEB SITE FOR SME DYNAMICKÝ WEB SITE PRO SME THE DYNAMIC WEB SITE FOR SME Zdeněk Havlíček, Pavel Jeřábek Anotace Celkový vývoj informačních technologií má dopad na činnost malých a středních podniků (SME). V příspěvku jsou

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 Obsah Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 KAPITOLA 1 Mechanismy fungování sociálních sítí 9 Jak funguje Facebook 11 Jak sociální sítě

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

SEO. Jarda Hlavinka Informační architekt internet. portálů

SEO. Jarda Hlavinka Informační architekt internet. portálů SEO Jarda Hlavinka Informační architekt internet. portálů Kapitola 0 - FAQ A ty seš jako kdo? Jaroslav Hlavinka (@neologyc) Informační architekt internetových projektů optimalizace všech služeb Seznam.cz

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Rád bych vám nyní představil způsoby a tipy, jak umístit váš web na první pozice ve vyhledavačích.

Více

Pro vnitřní potřeby KSČM vypracoval Aleš Kejval 2014-03-30. lekce 3: VYHLEDÁVAČ(E) je:

Pro vnitřní potřeby KSČM vypracoval Aleš Kejval 2014-03-30. lekce 3: VYHLEDÁVAČ(E) je: Školení technologií a služeb na internetu. Určeno pro lidi, kteří s uvedenou technologií ještě nepřišli do styku a chtějí se do ní rychle dostat. Školení není sestaveno do hloubky problematiky ani pro

Více

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% PROJEKT ROZVOJE PORTÁLU BROŽURA PŘINÁŠÍ DÍLČÍ VÝSLEDKY STUDIÍ ZAMĚŘENÝCH NA ROZVOJ PORTÁLU BUSINESSINFO.CZ V LETECH 2010 2013. STUDIE OBSAHUJÍ DATA PLATNÁ K 1. 3. 2010 B e n c h m a r k i n g a n a l ý

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák Jak na média praktická část 23. 4. 2015 Mgr. Ivo Čermák Jak vytvářet mediálně atraktivní tiskové zprávy Správná struktura tiskové zprávy Na jaká média cílit Jak správně komunikovat s médii Obsah setkání

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE Webové stránky na téma škola Studijní obor Informační technologie Třída I2 Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto

Více

Seminář SEO jako součást internetového marketingu OS Chocholík. 2012 2013 Martina Hosová DiS.

Seminář SEO jako součást internetového marketingu OS Chocholík. 2012 2013 Martina Hosová DiS. Seminář SEO jako součást internetového marketingu OS Chocholík 2012 2013 Martina Hosová DiS. Slovníček pojmů SEO Search Engine Optimalization = Optimalizace pro internetové vyhledávače SEM Search Engine

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Stránka se dá otevřít dvěma způsoby

Stránka se dá otevřít dvěma způsoby Co je potřeba Mozek, to zaprvé. Budete potřebovat počítač, na kterém běží alespoň nějaký jednoduchý textový editor (Poznámkový blok). Potřebujete webový prohlížeč. Hodí se připojení na internet. Kdo nemá

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Vzorový audit webové stránky podle

Vzorový audit webové stránky podle Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines Autor: Tomáš Drn Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá hodnocením správnosti provedení

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.:

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.: Internet 1. ÚVOD Windows XP integrují internetový prohlížeč Internet Explorer, využívají jeho některé vlastnosti zejména při zobrazování informací. Pokud jste na síť připojeni, můžete s ním pracovat a

Více

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ TŘETÍ STRATEGIE: NÁVŠTĚVNOST V minulých videích jsem vám ukázal, jak správně vytvořit produktovou sekvenci a opravdu znásobit hodnotu i zisk z každého zákazníka. Dále, jak zvýšit konverzi, aby každou z

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

- příručka pro redaktory -

- příručka pro redaktory - - příručka pro redaktory - Úvod Tato příručka slouží redaktorům Pražského zpravodaje ke správnému vkládání příspěvků do redakčního systému WordPress. Jednotlivé části jsou zde sepsány s podrobným popisem,

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

Marketing a reklama. Zpracoval: Ing. Petr Hlubuček, květen 2013 REKLAMA A INTERNET. Reklama se postupně z velké míry přesouvá na internet.

Marketing a reklama. Zpracoval: Ing. Petr Hlubuček, květen 2013 REKLAMA A INTERNET. Reklama se postupně z velké míry přesouvá na internet. Marketing a reklama Studijní materiál pro účastníky kurzu Marketing a reklama pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha- Adaptabilita.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Analýza webových stránek metodikou WebRating

Analýza webových stránek metodikou WebRating Analýza webových stránek metodikou WebRating stručné shrnutí metodiky pro předmět Aplikace informačních technologií Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha Ivan Vágner 2009-2010 Dostupnost

Více

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 2. Úvod do jazyka HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Produkční plán. Tvorba internetových stránek

Produkční plán. Tvorba internetových stránek Produkční plán Tvorba internetových stránek Marek Žáček - Zac0057 Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2014 Obsah OBSAH 1 ÚVOD 2 NÁZEV WEBU 3 ZÁMĚR A CÍLE 3 CÍLOVÉ PUBLIKUM 3 VZOR NÁVŠTĚVNOSTI 3

Více

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Označení materiálu VY_32_INOVACE_SO_IKT_09 Název školy Střední průmyslová

Více

Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci

Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci Google Site Search Datový list Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci Google Site Search Další informace najdete zde: http://www.google.com/enterprise/search/ Co získáte Relevance

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 HTML Vystavení vlastních dat na Internetu Každý uživatel Internetu, který chce svoje webové stránky publikovat na Internetu potřebuje: - místo na webovém serveru,

Více

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic.

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic. ENDNOTE BASIC Bibliografické, nazývané také citační nebo referenční, manažery jsou užitečné nástroje sloužící k vytváření osobních bibliografií, a to především pomocí jednoduchého stažení vybraných záznamů

Více

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES Tatiana Oldřichová Srpen 2007 Příručka byla vytvořena v rámci projektu 1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum podporovaného Ministerstvem

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS Lukáš Dubina Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Cílem této práce je popsat problematiku tvorby webových stránek s využitím

Více

Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010

Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010 Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010 Národní technická knihovna, oddělení speciálních služeb kontakt: reference@techlib.cz - 1 - Obsah Obsah... 2 Kvantitativní ukazatele návštěvnosti Oborové

Více

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e.

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. popis produktu Návrh a cíl e-commerce řešení ( eshop) pro elektronické obchodování typu B2C a B2B

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Grid Player pro ios verzi 1.1

Grid Player pro ios verzi 1.1 Grid Player pro ios verzi 1.1 Sensory Software International Ltd 2011 O programu Grid Player Grid Player je aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) určená lidem, kteří nemohou mluvit

Více

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Kvalita Vzhled v různých prohlížečích Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti v prohlížečích s podílem nad 1% Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti ve vybraných

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek Nikola Pavelková Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2013 1 Obsah Úvod...3

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

Nástroj pro monitorování a analýzu českého internetu a sociálních médií

Nástroj pro monitorování a analýzu českého internetu a sociálních médií Nástroj pro monitorování a analýzu českého internetu a sociálních médií SOCIAL INSIDER VLASTNOSTI Zachycuje data z Facebooku, Twitteru, Youtube, Google+, stejně jako z tisíců českých a slovenských blogů

Více

Pavel Ungr. konzultant. @PavelUngr jsem@pavelungr.cz www.pavelungr.cz

Pavel Ungr. konzultant. @PavelUngr jsem@pavelungr.cz www.pavelungr.cz Pavel Ungr konzultant @PavelUngr jsem@pavelungr.cz Proč dělat MARKETING na INTERNETU? jsem@pavelungr.cz Markeťákov, Holečkova 777/39, Praha 5 Smíchov V ČR je on-line více než 7 000 000 lidí http://www.lupa.cz/clanky/cesky-internet-ma-pres-7-milionu-uzivatelu-a-v-reklame-protoci-14-6-miliard-za-rok/

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management NewLink Moravia CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management Činnost společnosti NewLink NewLink se zabývá webovými aplikacemi a informačními systémy pro průmyslové podniky a obchodní

Více

Angličtina program k procvičování slovní zásoby

Angličtina program k procvičování slovní zásoby Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Angličtina program k procvičování slovní zásoby Kamil Hanus Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Vyhledávání na Internetu

Vyhledávání na Internetu Tento materiál byl napsán za využití učebních materiálů ke Kurzu práce s informacemi (KPI11) vyučovaném v roce 2007 na Masarykově univerzitě. Autory kurzu jsou: PhDr. Petr Škyřík, Mgr. Petra Šedinová,

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více