Webové služby DPD. Verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Webové služby DPD. Verze 2015-05-05"

Transkript

1

2 Obsah 1 Úvod Moje DPD / IT4EM ShipmentService ManifestService PickupOrderService DeliCom / DPD LoginService ParcelShopFinderService DepotDataService ParcelLifeCycleService ShipmentService Hotová řešení pro e-commerce Magento... 9 Webové služby DPD - verze Strana 2 / 9

3 1 Úvod Tento dokument je popisem poskytovaných webových služeb DPD, které zjednodušují tvorbu zákaznických řešení. K dispozici jsou dvě sady služeb: Moje DPD / IT4EM (poskytovatelem je servisní IT organizace regionu spravující hlavní SW vybavení DPD CZ) a DeliCom / DPD (poskytovatelem je servisní IT organizace centrály DPD). Následující kapitoly popisují základní vlastnosti jednotlivých webových služeb. Zmiňované detailní specifikace a vzory naleznete na webu Webové služby DPD - verze Strana 3 / 9

4 2 Moje DPD / IT4EM Aktivace služeb poskytovaných se děje na vyžádání. Depo DPD CZ musí webové služby aktivovat. Poskytované služby jsou: ShipmentService ManifestService PickupOrderService Služby jsou určeny pro kompletní správu zásilek vytvoření zásilky, případně editaci, následný tisk, objednávku svozu, správu seznamu zásilek. Je vhodná, pokud akceptujete nutnost zásilku vytvořit a teprve v následném (samostatném) kroku její štítky tisknout preferujete logiku vytvoření, případně editace zásilky, v DPD systému preferujete kompletní zajištění funkcionality na straně DPD, tedy kromě správy zásilek a tisku štítků zejména i správu číselných řad, objednávku svozu, tisk seznamu zásilek Služby, jejich metody a použití jsou detailně popsány v dokumentu Příručka programátora pro integraci zákaznických řešení a DPD systémů pomocí webových služeb IT4EM. K jejich použití potřebujete uživatelské jméno a heslo, identifikaci plátce (payerid), identifikaci adresy svozu (addressid), nastavení jazyka (CZ) a parametr applicationtype= ShipmentService Služba je určena pro výpočty ceny, vytvoření zásilek, tisk jejich přepravních štítků a vyhledávání. ShipmentService WSDL https://www.mojedpd.cz/it4emwebservices/eshop/shipmentserviceimpl?wsdl 2.2 ManifestService Služba je určena pro vytváření seznamu zásilek v procesu dokončení expedice zásilek ManifestService WSDL https://www.mojedpd.cz/it4emwebservices/eshop/manifestserviceimpl?wsdl 2.3 PickupOrderService Služba je určena pro objednávku svozu vytvořených zásilek PickupOrderService WSDL https://www.mojedpd.cz/it4emwebservices/eshop/pickuporderserviceimpl?wsdl Webové služby DPD - verze Strana 4 / 9

5 3 DeliCom / DPD Aktivace služeb poskytovaných se děje na vyžádání. Depo DPD CZ musí poskytovatele webové služby požádat o aktivaci dané webové služby pro dané DelisID. Poskytované služby jsou: LoginService ParcelShopFinderService DepotDataService ParcelLifeCycleService ShipmentService Služby LoginService, ParcelShopFinderService, DepotDataService a ParcelLifeCycleService jsou servisní služby poskytující informace (dle svého účelu). Služba ShipmentService je určena pro zjednodušení vytváření štítků a souvisejících dat, než by tomu bylo při kompletní implementaci ve vlastním softwaru. Je vhodná, pokud akceptujete nutnost evidence, správy a unikátního přidělování číselných řad pro balíky logiku vytvoření, případně editace zásilky, máte implementovánu ve vlastním řešení požadujete pouze tisk štítků (a související export dat) zajištěný voláním služby Přístupy jsou vždy aktivovány do testovacího prostředí (stage system) a provozního prostředí (live system). Přístup do provozního prostředí ShipmentService je podmíněn úspěšnými testy v testovacím prostředí. 3.1 LoginService Služba slouží k vytvoření přístupového tokenu, který je použit pro přístup k ostatním službám. K vygenerování tokenu pro stage system je použito heslo poskytnuté v potvrzení registrace. Je odlišné od standardního hesla k DelisID. K vygenerování tokenu pro live system je použito standardní DelisID heslo. LoginService URL: https://public-ws-stage.dpd.com/services/loginservice/v2_0 LoginService WSDL: https://public-ws-stage.dpd.com/services/loginservice/v2_0?wsdl LoginService URL: https://public-ws.dpd.com/services/loginservice/v2_0 LoginService WSDL: https://public-ws.dpd.com/services/loginservice/v2_0?wsdl Webové služby DPD - verze Strana 5 / 9

6 3.2 ParcelShopFinderService Služba slouží k vyhledávání vyhledávání psč a měst, DPD ParcelShop podle adresy a DPD ParcelShop podle zeměpisné šířky a délky. Poskytuje menší rozsah informací než doporučený vyhledávač na ParcelShop integračním webu Může ale poskytovat informace o jakémkoliv ParcelShop v systému DPD, nejen v CZ. Při vyhledávání ParcelShop pro použití v ShipmentService může být vhodnější z hlediska vývoje, kvůli shodnému poskytovateli služby. ParcelShopFinderService URL: https://public-ws-stage.dpd.com/services/parcelshopfinderservice/v5_0 WSDL popis pro ParcelShopFinderService: https://public-ws-stage.dpd.com/services/parcelshopfinderservice/v5_0?wsdl ParcelShopFinderService URL: https://public-ws.dpd.com/services/parcelshopfinderservice/v5_0 ParcelShopFinderService WSDL: https://public-ws.dpd.com/services/parcelshopfinderservice/v5_0?wsdl 3.3 DepotDataService Služba vyhledává adresní a kontaktní údaje depa podle čísla depa nebo PSČ DepotDataService URL: https://public-ws-stage.dpd.com/services/depotdataservice/v1_0 WSDL description pro DepotDataService : https://public-ws-stage.dpd.com/services/depotdataservice/v1_0?wsdl DepotDataService: https://public-ws.dpd.com/services/depotdataservice/v1_0 DepotDataService WSDL: https://public-ws.dpd.com/services/depotdataservice/v1_0?wsdl Webové služby DPD - verze Strana 6 / 9

7 3.4 ParcelLifeCycleService Služba vyhledává údaje o životním cyklu zásilky podle čísla balíku. Umožňuje zobrazení životního cyklu balíku ve vlastním informačním systému zákazníka. ParcelLifeCycleService URL: https://public-ws-stage.dpd.com/services/parcellifecycleservice/v2_0 WSDL description can be found for ParcelLifeCycleService : https://public-ws-stage.dpd.com/services/parcellifecycleservice/v2_0?wsdl ParcelLifeCycleService URL: https://public-ws.dpd.com/services/parcellifecycleservice/v2_0 ParcelLifeCycleService WSDL: https://public-ws.dpd.com/services/parcellifecycleservice/v2_0?wsdl Webové služby DPD - verze Strana 7 / 9

8 3.5 ShipmentService Služba vytváří štítky k DPD zásilkám. Výhodou proti kompletnímu vlastnímu řešení je fakt, že není nutné vyhledávat směrování, uvádět označení služeb, sestavovat čárové kódy a export dat ve formátu MPSEXPDATA ShipmentService URL: https://public-ws-stage.dpd.com/services/shipmentservice/v3_2 ShipmentService WSDL: https://public-ws-stage.dpd.com/services/shipmentservice/v3_2?wsdl ShipmentService URL https://public-ws.dpd.com/services/shipmentservice/v3_2 ShipmentService WSDL: https://public-ws.dpd.com/services/shipmentservice/v3_2?wsdl Testy je možné provádět bez omezení ve stage systému. Na vyžádání jsou pak požadavky na stage systém validovány. Pro úspěšně validované požadavky na stage systému jsou stejné kombinace produktů a služeb aktivovány v live systému. Při opakovaném výskytu chyb na live systému bude přístup deaktivován. Pro stage systém je poskytnuta náhodně vygenerovaná číselná řada v rámci aktivace služby. Pro live systém je poskytnuta skutečná číselná řada přiřazená DPD CZ zákazníkovi. Tyto řady musejí být evidovány v informačním systému zákazníka. V každém požadavku musí informační systém, který požadavek vznáší, přiřadit číslo z této řady. Použití každého čísla musí být unikátní. Duplicita není možná. Před vyčerpáním celé číselné řady musí systém upozornit správce systému, že číselná řada dochází, aby mohl DPD CZ požádat o přiřazení nové číselné řady. Poté, co DPD CZ požádá DeliCom o aktivaci této řady v ShipmentService, může být použita zákazníkem v požadavku služby. Odpověď na požadavek vrací base64 stream, který po dekódování tvoří PDF soubor se štítkem. Úspěšný požadavek současně zajišťuje vygenerování příslušných MPSEXPDATA. Webové služby DPD - verze Strana 8 / 9

9 4 Hotová řešení pro e-commerce DPD zajišťuje vývoj modulů pro snadnou integraci DPD přepravy do e-commerce platforem. Tyto moduly, dostupné ve formě plug-in rozšíření jsou nyní dostupné pro e-shop platformy Magento a Prestashop. Další jsou v přípravě. Moduly využívají webové služby popsané v kapitole 2, proto je pro jejich funkčnost nutná aktivace těchto služeb, jako by byly využívány přímo, a tyto údaje jsou uvedeny v nastavení modulů 4.1 Magento Rozšíření je kompatibilní s Magento CE verze 1.6 a 1.7. Před instalací doporučujeme zálohu systému Magento. K funkčnosti je nutná přítomnost PHP rozšíření mbstring a SOAP. Vzhledem k tomu, že přepravné je v DPD odvozeno od hmotnosti zásilky, musí být pro zboží definována, jinak se DPD nezobrazí v nabídce přepravy. Po instalaci rozšíření do platformy Magento je nutné nastavit v menu System / Shipping method položky nastavení pro spojení s webovými službami DPD nastavit v menu Sales / Shipping settings adresu odesílatele nastavit v menu Promotions / Interactiv4 Table Rates / DPD GeoPost sazby cen přepravy v případě využití dobírek nastavit v menu System / Configuration / Payment Method / Cash on Delivery for DPD By Interactiv4 volby dobírky jako platební metody Webové služby DPD - verze Strana 9 / 9