Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere"

Transkript

1 MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Zuzana Švarcová Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková Olomouc 2011

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedené informační zdroje. Olomouc Vlastnoruční podpis

3 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí mé bakalářské práce, Ing. Mgr. Renátě Pavlíčkové, za cenné připomínky, trpělivost a čas, který mi věnovala.

4 Obsah Úvod I. Teoretická část 1 Knižní trh Struktura knižního trhu Vývoj knižního trhu v České republice v posledních 30-ti letech Podpora pro rozvoj knižního trhu Kniha jako produkt Náležitosti knihy ISBN E-kniha Tvorba ceny knižních titulů Distribuce knih Obchodní zástupce Velkoobchod Knihkupectví E-shopy Propagace na knižním trhu Podpora prodeje Reklama Specifika marketingu v oblasti knižního trhu...21 II. Praktická část 7 Grada Publishing, a.s Portfolio firmy Systém prodeje e-shopu Marketing Vzhled a přehlednost stránek e-shopu Podpora prodeje Reklama

5 8 Computer Press, a.s Portfolio firmy Systém prodeje e-shopu Marketing Vzhled a přehlednost stránek e-shopu Podpora prodeje Reklama Komparace marketingových aktivit e-shopů Grada Publishing a Computer Press Srovnání portfolia Srovnání systému prodeje Srovnání vzhledu a přehlednosti stránek e-shopů Srovnání marketingu Srovnání věrnostních a bonusových programů Srovnání slevových akcí Srovnání reklamy Ostatní marketingové aktivity Specifika marketingu v oblasti knižního trhu...42 Závěr...43 Anotace...44 Literatura a prameny...46 Seznam obrázků...48 Seznam tabulek...49 Seznam příloh

6 Úvod Knihy jsou považovány za kulturní dědictví každé společnosti. Jejich cílem je předávat informace, nové poznatky a myšlenky. S knihami se setkáváme již od dětství, kdy si nejdříve prohlížíme pouze obrázky, poté se pokoušíme naučit číst a nakonec nás provází celou školní docházku. Se zvyšujícím se důrazem na celoživotní vzdělávání nelze opomenout produkci odborných titulů, které jsou vydávány téměř v každé oblasti a jedinec, který chce zvyšovat svou kvalifikaci, se četbě těchto knih nevyhne. Jsou tu samozřejmě díla, která jsou určena pro odpočinek nebo k zamyšlení, a to v jiné rovině než pracovní. Knihy provází člověka přímo nebo zprostředkovaně prakticky celý život. Téma marketing v oblasti knižního trhu jsem si zvolila z důvodu toho, že mám ke knihám velmi kladný vztah a v rámci svých pracovních činností se pohybuji v knihkupectví. Ve své budoucí profesi bych také ráda směřovala právě ke knižnímu trhu. V oblasti obchodu mají knihy jako produkty svá specifika. Knižní trh je oproti jiným trhům více nesourodý v podstatě každá kniha je originál. Velkou konkurencí pro knihy (zejména beletrii) jsou bohužel filmový a internetový průmysl. Důsledkem je klesající počet čtenářů a nezájem hledat informace v knihách. Pokud se v dnešní době zeptáme českých studentů, kdo čte (nejen povinnou literaturu), ohlas je minimální. A to je jen několik důvodů, proč jsou pro tento druh zboží velmi důležité marketingové aktivity. A tyto aktivity se stanou ještě důležitějšími, jestliže se nadále bude zvyšovat daň z přidané hodnoty, protože zároveň s ní se bude snižovat jak počet vydaných knih za rok, tak i počet prodaných titulů. Hlavním cílem bakalářské práce je specifikovat marketingové činnosti týkající se výroby a následného prodeje knih. Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části, na část teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je vymezení marketingu a marketingového mixu v případě trhu s knihami. Dále je zde zmíněn vývoj knižního trhu v České republice. V praktické části budou porovnány marketingové aktivity internetových obchodů dvou největších nakladatelství odborné literatury v České republice, Grada Publishing, a.s. a Computer Press., a.s. Zaměřuji se především na vzhled a přehlednost stránek, portfolio e-shopů, systém prodeje, formy podpory prodeje a reklamy. 6

7 I. Teoretická část 7

8 1 Knižní trh Knižní trh je specifickým odvětvím kultury a hospodářství každého státu. Na knižním trhu se setkávají různé dílčí segmenty, které spolu často vůbec nesouvisejí. Ačkoliv je technologie výroby u všech knih velmi podobná a uplatňuje se u nich stejný autorský zákon, při samotném prodeji různých druhů knih platí jiné zákonitosti. Odlišnost jednotlivých segmentů je vytvářena rozdílností cílových skupin čtenářů a způsobů distribuce. 1 Většina nakladatelství se specializuje na určité tržní segmenty, např. nakladatelství Albatros Media, a.s. vydává především dětskou literaturu, kdežto nakladatelství Alpress je zaměřeno na romány (historické, milostné apod.). 1.1 Struktura knižního trhu Zde je uvedeno rozdělení knižního trhu: beletrie knihy, které jsou určeny pro všeobecnou veřejnost, prodávají se v knihkupectvích a největší zájem o ně je zpravidla v předvánočním období (patří sem např. romány, sci-fi literatura nebo dětské pohádky), odborná literatura knihy, vyhrazené pro odbornou veřejnost (např. lékařská literatura, zákony apod.), které se prodávají především ve specializovaných prodejnách odborné literatury nebo, a to především v posledních několika letech, v e-shopech, multimediální knihy e-knihy, tj. tisk zanesený do elektronické verze (především vysokoškolské práce nebo skripta) nebo audioknihy (knihy namluvené na nosič - hlavně beletrie), učebnice pro základní a střední školy, vysokoškolská skripta. 1 Srov. PISTORIUS, V., Jak se dělá kniha, s. 7. 8

9 1.2 Vývoj knižního trhu v České republice v posledních 30-ti letech Do roku 1989 zde po čtyři desetiletí existovalo jen něco málo přes 40 poměrně velkých státních nakladatelství. Jejich ediční plány podléhaly schválení ministerstvem kultury a jednotlivá nakladatelství měla na každý rok direktivně přidělená množství papíru. Po listopadu 1989 vznikly během krátké doby asi tři tisíce soukromých nakladatelství, jejich konkurence stará nakladatelství brzy zlikvidovala. 2 Protože většina nakladatelů před rokem 1989 podléhala ministerstvu kultury, a to ve všech směrech (tzn. kromě přidělování papíru mu podléhalo také schvalování rozpočtů a především schvalování vydávání jednotlivých titulů), a nebyla možnost koupit si knihy přes internet, vypadalo to v tehdejších prodejnách s knihami úplně jinak než dnes. Počet vydaných titulů byl množstevně omezen, a jestliže zde vyšla kniha od známého zahraničního autora, byla téměř okamžitě vyprodána. Také byla velmi žádána díla českých autorů žijících v exilu, jež se vydávala samizdatově nicméně tyto knihy se daly získat pouze na neoficiálním trhu. 1.3 Podpora pro rozvoj knižního trhu Knižní trh je významný pro kulturní rozvoj státu, proto se většina států snaží určitým způsobem tento trh podporovat. V České republice existuje několik způsobů, jak stát knižní trh podporuje: nejviditelnější z těchto způsobů je snížená daň z přidané hodnoty, která měla postupně výši 5%, 9% až 10%. Nicméně v roce 2012 se má opět tato daň zvýšit na 14% a od roku 2013 až na 17,5%, dalším způsobem je přímá podpora státu (tj. udělování dotací na málo-nákladové knihy, jež podporují například vzdělávání, dříve byla v českém státě také stanovena tzv. pevná cena a snížené poštovné, nicméně tyto dvě výhody byly zrušeny na začátku 90. let. 2 PISTORIUS, V., Jak se dělá kniha, s

10 2 Kniha jako produkt Co je to kniha? Knihu si většina lidí představí jako arch papírů, svázaných v deskách. Základ knihy vzniká relativně jednoduše někdo ji napíše. Nicméně než se stane kniha opravdovým produktem, který kupujeme v knihkupectví nebo prostřednictvím internetu, musí tento arch projít mnoha korekturami. V dnešní digitální době existují také tzv. e-knihy (elektronické knihy), jež jsou využívány především při produkci odborné literatury. 2.1 Náležitosti knihy Kniha, jako již konečný produkt, musí mít určité náležitosti. Zde jsou uvedeny pouze ty nejzákladnější: knižní blok svázané neoříznuté stránky, signet značka nakladatelství, patitul list, kde je uveden název a autor knihy, hlavní titul obsahuje titul, podtitul a jméno autora, paginace číslování stránek, obsah seznam všech kapitol a podkapitol, předsádka v knihách s pevnou vazbou spojuje knižní blok s deskami, kapitálek proužek textilu (zakrývá mezeru mezi knižním blokem a deskami), desky chrání knihy (je do nich zasazen knižní blok), autorská tiráž a technická tiráž - souhrn informací o nakladatelství a technických údajů (v tiráži jsou povinné některé údaje, a to autor, titul, jméno a adresa, nakladatel, překladatel, jméno a adresa tiskárny, rok prvního vydání, pokud jde o překlad tak také původní název a vydavatel a v neposlední řadě ISBN je-li uděleno), přebal papírová ochrana desek (jeho funkce je především reklamní), ISBN International Standart Book Number je Systém mezinárodního standardního číslování knih. 10

11 2.2 ISBN Označování knih pomocí ISBN funguje už téměř 40 let. Protože je spousta knih shodná v názvu resp. v autorovi a také se musí odlišovat aktuálnost vydání, je ISBN nejlepší způsob, jak knihu najít. ISBN je třináctimístné číslo, které jednoznačně identifikuje knihy v mezinárodním měřítku, což umožňuje efektivnější uvádění výrobků na trh mezi knihkupce, knihovny, univerzity, velkoobchodníky a distributory. Vrcholným celosvětovým orgánem systému je Mezinárodní agentura ISBN v Londýně. Každý rok vydává mezinárodní adresář nakladatelů (Publishers' international ISBN directory). V České republice je systém ISBN zaveden od roku Vrcholným orgánem ve vydávání ISBN v České republice je Národní agentura ISBN, pracující v Národní knihovně České republiky. Účast nakladatelů v systému ISBN je v České republice dobrovolná. Po splnění určitých podmínek dostane nakladatel blok čísel ISBN. Bloky dostane při osobní návštěvě Národní agentury nelze je zasílat poštou ani elektronicky. Existuje také ISSN, což je obdobné označování jako ISBN, ale je používáno pro identifikaci titulu tzv. pokračujících zdrojů (seriálové publikace) E-kniha Elektronická kniha (e-kniha, e-book) je elektronická náhrada knihy tištěné. Jedná se o elektronický soubor (ve formátech jpg, pdf, doc apod.). E-kniha je určena na čtení v počítačích, čtečkách nebo moderních telefonech. Výhody e-knih: možnost mít ve čtecích zařízeních stovky (i tisíce) elektronických knih, možnost vkládat si do knih poznámky, vyhledání slov v textu, možnost změnit si písmo dle své potřeby, výhoda nakupování prakticky odkudkoliv, zákazník nemusí čekat na dotisk, jestliže je kniha vyprodána, náklady jsou nižší než u tisknuté a svázané knihy. Nevýhodou může být neblahý vliv na zrak při čtení z elektronických zařízení a také nebezpečí šíření nelegálních kopií. 3 Srov. JEŘÁBEK, A., Nkp.cz, Mezinárodní registrační systémy [online], [cit ]. Dostupné na WWW: < 11

12 3 Tvorba ceny knižních titulů Cena je výše peněžní úhrady zaplacená na trhu za prodávaný výrobek či poskytovanou službu. 4 Vznik ceny je samozřejmě v praxi mnohem složitější, nicméně zde je alespoň základní nástin výpočtu ceny knižního titulu. Náklady vynaložené na vydání a prodej jednotlivých titulů lze rozdělit na náklady externí a interní. Externí zahrnují náklady, které jsou vyplaceny jiným subjektům, jejichž práce souvisí s přípravami a prodejem titulu (např. autorské honoráře, náklady na tisk apod.). Interní náklady jsou především mzdy zaměstnancům pracujícím na konkrétním titulu (od ilustrátora, redaktora až po management nakladatelství). Dále lze náklady rozdělit na tzv. fixní náklady (ty, jež nesouvisí s počtem vydaných a prodaných titulů) - tyto náklady se musí vydat, ačkoliv ještě nebyl vydán jediný výtisk. Tzv. proporcionální náklady jsou určeny především na autorský honorář, papír, vlastní tisk, vazbu a úpravy obálek. Výrobní cena jednoho výtisku se vypočítá, jestliže součet proporcionálních a fixních nákladů vydělíme počtem výtisků. Po přičtení příslušné části autorských honorářů vzniká cena pořizovací. Tato cena s počtem výtisků klesá. Moment, kdy se tržby vyrovnají vydaným prostředkům, se nazývá bodem obratu. Aby všichni v knižním řetězci dosáhli zisku, musí nakladatel určit optimální cenu a náklady na výtisk. Pro vytvoření maximálního zisku musí být vytisknut takový počet knih, o který je skutečný zájem. Je-li vydán počet vyšší, než jaký jsou si zákazníci ochotni koupit, zůstávají knihy na skladě. Pokud je vytisknuto menší množství, přicházejí všichni, kteří mají podíl z prodeje, o část svého zisku. 5 Český knižní trh je charakterizován vysokým podílem výrobních nákladů na celkové ceně. Důvodem jsou světové ceny papíru a polygrafických materiálů (polymery, barvy, filmy) a nízká kupní síla domácích čtenářů. 6 V podstatě se jedná o to, že čeští nakladatelé vyrábí knihy zhruba se stejnými náklady jako nakladatelé v zemích západní Evropy, ale prodávají je za cenu podstatně nižší. Jestliže by se jim chtěli vyrovnat i v cenách, tak by prodali jen minimum výtisků. 4 SVĚTLÍK, J., Marketing-cesta k trhu, s Srov. PISTORIUS, V., Jak se dělá kniha, s Tamtéž, s

13 Prodejní cena se rozdělí mezi jednotlivé subjekty knižního řetězce. Dělení obnosu zbylého po odečtení DPH přitom vypadá zhruba následovně 7 : distribuce (kniha + velkoobchod) 40%, polygrafie 35%, nakladatel 15%, autoři 10%. Nicméně toto rozdělení je pouze odhad. Někteří nakladatelé najdou distribuční partnery, kteří vyžadují rabat vyšší a naopak někdy jsou knihkupci (a další články řetězce) nuceni přistoupit na podíl nižší. Momentálně se stále řeší otázka sjednocení daně z přidané hodnoty, jejíž výše má na ceny knih velký vliv. V roce 2013 by tato daň měla dosáhnout 17,5%. Toto zvýšení bohužel cenu knih zvedne, a pokud zákazníci začnou kvůli zvýšení daně i u ostatních produktů šetřit, knihy se stanou postradatelnými. Jelikož už teď jsou prodejní ceny knih pro zákazníky odrazující, lze díky dalšímu zvýšení daně očekávat úbytek zákazníků realizujících nákup. Dalším důsledkem je, že každá z výše uvedených skupin, jež se na produkci knih podílí, přijde o část svých odměn. Zvýšení daně se odrazí také na produkci, která se bude snižovat a tím pádem i na zvyšujících se nákladech na výrobu apod. Jestliže má poptávka po knihách zůstat alespoň na úrovni, na které se nachází dnes, měla by u knih daň z přidané hodnoty zůstat snížená. Kvůli plánovaným změnám vydal Svaz českých knihkupců a nakladatelů Výzvu na obranu knih, ve které vyzývá českou vládu a poslance, aby nadále daňově nezatěžovali knižní produkci a nebránili tak toku informací a myšlenek. 8 7 PISTORIUS, V., Jak se dělá kniha, s Srov. Scnk.cz, Výzva na obranu knih [online], [cit ]. Dostupné na WWW: <http://sckn.cz/index.php?p=vyzva#vyzva>. 13

14 4 Distribuce knih Na obrázku č. 1 jsou zobrazeny distribuční cesty knižní produkce: AUTOR NAKLADATELSTVÍ TISKÁRNA VELKOOBCHOD OBCHODNÍ ZÁSTUPCE E-SHOP KNIHKUPECTVÍ ZÁKAZNÍK Obr. č. 1 Distribuční síť knižní produkce Zdroj: vlastní práce 4.1 Obchodní zástupce Obchodní zástupci jsou zástupci výrobních podniků v určité oblasti. S výrobci mají uzavřenou smlouvu týkající se místa působnosti, cen, prodejních služeb a výše provize z prodeje. Obchodní zástupci se nestávají vlastníky zboží, pouze obchod zprostředkovávají Velkoobchod Velkoobchod je obchod, který souvisí s prodejem výrobků a služeb zákazníkům, kteří zboží nakupují pro další prodej. Výrobci distribuují své zboží do maloobchodů právě přes velkoobchodníky. Velkoobchodní činnost obsahuje mnoho aktivit, jako jsou nákup a tvorba sortimentu, skladování, doprava, převzetí rizika apod. 10 V České republice je několik velkoobchodů zaměřených na knižní produkci (např. velkoobchod Pemic books, a.s.). Velkoobchody jsou určeny především knihkupcům, kteří si zde objednávají knihy (přes obchodního zástupce nebo přes internetové stránky), přičemž rovnou znají svůj rabat. Knižní velkoobchody patří mezi tzv. tradiční velkoobchody, tzn. že plní veškeré funkce velkoobchodu. 9 Srov. SVĚTLÍK, J., Marketing-cesta k trhu, s Srov. KOTLER, P. a AMSTRONG G., Marketing, s

15 4.3 Knihkupectví (maloobchod) Knihkupectví je specializovaná prodejna, která nabízí svým zákazníkům zboží související s knižní produkcí. Kromě prodeje knih, je knihkupectví místo, kde se konají také různé výstavy nebo besedy autorů. Knihkupectví lze rozdělit podle velikosti prodejny na malá, střední a velká. Dále dle počtu titulů 11 : menší knihkupectví má na skladě cca až knih, střední kolem titulů, velké titulů. Existují také knižní domy, což jsou knihkupectví s více než tituly. Největší knihkupectví v České republice, co do počtu titulů i do velikosti prodejny, je Palác knih Luxor v Praze, které má na skladě až titulů. Další rozdělení je dle specializace: všeobecné, specializované, univerzitní. Většina knihkupectví patří buď samotným nakladatelstvím, veřejným společnostem (především knihkupecké sítě) nebo zbytek potom soukromníkům (samostatné prodejny). Protože distribuce knih je logisticky a kapitálově velmi náročná, jsou knihy přijímány do komise. Komisionální prodej spočívá v tom, že je zpětně placeno zboží, u kterého se uskuteční prodej a neprodané zboží se vrátí nakladatelství. Většina knihkupců nakupuje zboží buď v knižních velkoobchodech (např. PEMIC) přes obchodní zástupce nebo přes internet u samotného nakladatelství, kde mají své speciální účty. 11 Srov. PISTORIUS, V., Jak se dělá kniha, s

16 4.4 E-shopy E-shop je forma obchodu, který umožňuje prodávat výrobky přes internet. Ve vlastním jádru je to počítačová aplikace. 12 E-shop vystupuje v rámci jednak distribuce, ale také propagace. V e-shopu je možno vypozorovat jisté rozdíly v přístupu k běžným koncovým zákazníkům a k firemním odběratelům. Zákazník (ať už firemní nebo běžný) si na daných internetových stránkách může najít informace o zboží, např. název, autora, ISBN nebo je-li zboží ještě dostupné nebo rozebráno. Také lze najít informace o případném plánovaném dotisku. Zákazníci si mohou prohlížet jednotlivé katalogy, většinou rozdělené dle oborů (beletrie podle žánru), objednat si zboží a zvolit si způsob dopravy či platby. Mimo informací o zboží, se zde zákazník dozví informace o věrnostních programech, slevových akcí, nově vydaných nebo připravovaných titulech. Dále mají e-shopy funkci reklamní. Jsou-li e-shopy určeny pro knihkupce (resp. firmy), mají některé z nich schopnost spolupracovat i se softwarem, který je ve firmě používán. Protože současní zákazníci se stávají pohodlnějšími, jsou e-shopy populárnější čím dál více. Níže jsou uvedeny výhody a nevýhody knižních internetových obchodů. Výhody knižních e-shopů: veškeré informace o knihách na jednom místě, výrazné slevové akce, využití času, který by zákazník strávil na cestě do kamenného obchodu k něčemu jinému, možnost vstupu do různých věrnostních (resp. bonusových) programů e-shopů. Nevýhody knižních e-shopů: zákazník nemůže zjistit, jestli je kniha napsaná stylem, jež mu vyhovuje, nepřítomnost osobního kontaktu (s prodávajícím), možnost technického selhání. 12 Srov. JANOUCH, V., Internetový marketing, s

17 5 Propagace na knižním trhu Propagace na knižním trhu, týkající se samotných produktů je realizována především pomocí podpory prodeje a reklamy. 5.1 Podpora prodeje Podpora prodeje je souhrn aktivit jiných než reklama a osobní prodej, které podporují zájem nebo nákup koncových zákazníků v rámci distribučního kanálů. 13 Podpora prodeje využívá krátkodobých, ale účinných podnětů a pozorností zaměřených na aktivizaci a urychlení prodeje, odbytu. Zaměřuje se jednak na zákazníka (v podobě poskytovaných vzorků, cenových slev, soutěží), ale také na obchodní organizaci (kdy obchody připravují společně reklamní kampaně, soutěže dealerů) a konečně na samotný obchodní personál. 14 Podporu prodeje lze u zákazníků povzbudit přímými a nepřímými formami. Za přímé označujeme takové, kdy je zákazník odměněn bezprostředně po splnění podmínek (např. nákupem určitého množství produktů). U nepřímých nástrojů zákazník nejprve sbírá potvrzení o nákupu zboží, a teprve po předložení těchto potvrzení má nárok na odměnu. 15 Podpora prodeje knižních titulů zahrnuje 16 : kupní slevy, kupony umožňují spotřebitelům získat při nákupu určitou úsporu, prémie produkt nabízený zdarma nebo za sníženou cenu zároveň s jiným produktem, odměny za věrnost jsou poskytovány v různých formách za pravidelný odběr produktů, soutěže a výherní loterie zákazníci mají možnost za pomocí štěstí nebo vlastního úsilí získat hotovost, zboží, apod. 13 BĚLOHLÁVEK, F., Management, s FORET, M., Marketingová komunikace, s Tamtéž. 16 Srov. FORET, M., Marketingová komunikace, s

18 knižní kluby členství v těchto klubech přináší spotřebitelům pravidelnou nabídku novinek, vysoké slevy a podobné výhody oproti ostatním zákazníkům (např. klubové slevy, možnost přednostního nákupu připravovaných publikací, slevové kupony při různých příležitostech), knižní veletrhy konají se zpravidla jednou ročně v různých městech a účastní se jich nakladatelé, autoři, knihkupci, tiskárny a potenciální zákazníci. Na veletrhu se prezentují knižní novinky jednotlivých nakladatelství nebo knihkupectví. Většina veletrhů má každý rok hlavní téma (např. Literatura a média bylo tématem veletrhu Svět knihy v roce 2007). Kromě besed na toto téma bývá na veletrzích bohatý doprovodný program, který může zahrnovat besedy s autory, ankety o nejoblíbenější knihy, odborné přednášky, křest knihy, dílny tvůrčího psaní apod. (obrázek č. 2 je fotografie z knižního veletrhu Svět knihy Praha 2008), besedy a autogramiády autorů - prezentace nebo diskuze s autory na témata, kterými se zabývají jejich knihy. Jak již bylo řečeno, konají se při příležitosti veletrhu, ale mimo to jsou pořádány i při příležitosti vydání knihy, kdy autor cestuje po prodejnách jedné z knihkupeckých sítí a besedy (autogramiády) jsou konány přímo tam. Obr. č. 2 Knižní veletrh Svět Praha 2008 Zdroj: Svět knihy praha 2008 [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: 18

19 5.2 Reklama Reklama je placená forma extenzivní a neosobní prezentace nabídky ve sdělovacích prostředcích. 17 Reklama má v knižním trhu zvláštní postavení. Málokdy je v televizi nebo v rádiu slyšet, aby si zákazník koupil tu nebo onu knihu (výjimkou jsou pouze knihy vydávané v souvislosti s televizními pořady např. Toulavá kamera), jako u ostatních produktů. To, že reklama v tomto oboru není tolik využívána, pramení z povahy knižního trhu, a to z jeho nesourodosti. Každý jednotlivý titul mít reklamu prostě nemůže. I přesto se může zákazník s některými formami reklamy setkat, a to především v médiích. Média představují komunikační kanály, které přenáší zprávu od zadavatele reklamy k příjemci zprávy. Mezi nejčastěji využívaná média patří televize, rozhlas, tištěná média, venkovní média, internet, tištěné materiály apod. 18 Nejčastější formy reklamy jsou: letáky spousta nakladatelství vydává letáky, kde představují novinky, nejprodávanější tituly, akční zboží a občas i ukázky kapitol z vybraných titulů. Většina letáků obsahuje seznam prodejen, kde lze zboží zakoupit., tisk - Tisk je v první řadě statickým a vizuálním médiem. Je to tištěný obraz, skládající se ze slov, fotografií, kreseb, barev a bílé plochy. Primární funkcí tisku je informovat a bavit čtenáře. Tištěná reklama má svou tradici a vysokou míru důvěryhodnosti v očích čtenářů. 19 Výhodou tisku je, že osloví velké množství potencionálních zákazníků, zůstává v domácnosti dlouho a lidé si jej navzájem půjčují. Mezi nejvyužívanější tiskoviny trhu patří noviny a časopisy. Ve většině z nich bývá konkrétní stránka (nebo část stránky), kde jsou prezentovány knižní novinky, nejprodávanější knihy, popř. recenze na knihy., reklama v rozhlase - rozhlas je osobním médiem. Jeho poslech je individuální. Rozhlas je slyšet stále a je opakovaně vyhledáváno jeho posluchači. 20 Pro zadavatele reklamy jsou zajímavé informace, které uvádějí preference posluchačů jednotlivých rádií, pokud se týká jednotlivých produktových 17 FORET, M., Marketingová komunikace, s Srov. SVĚTLÍK, J., Marketing-Cesta k trhu, s SVĚTLÍK, J., Marketing-Cesta k trhu, s Srov. SVĚTLÍK, J., Marketing-Cesta k trhu, s

20 kategorií. Tyto preference vyjadřují, o co je pro posluchače příslušné stanice více přitažlivá určitá kategorie produktu oproti celkové populaci. 21, televizní reklama - v televizní reklamě se jedná především o propagaci samotných nakladatelství (např. Albatros media, a.s.). Reklamy na nakladatelství a knihy probíhají především v dopoledních hodinách. Pokud jde o tituly jako takové, jsou propagovány buď tituly na jejichž vydání se televize podílí nebo jsou to nové tituly. Ty jsou prezentovány v televizních programech (podobného oblastního zaměření jako je prezentovaná literatura), reklama na internetu - Kromě celosvětového rozšíření a velmi rychlého růstu má internet řadu vlastností, které jej předurčují k využití pro reklamu. Mezi ty důležité patří skutečnost, že je hypertextový. To znamená, že příslušná stránka může obsahovat odkazy na jiné stránky, které se mohou nacházet kdekoliv na internetu. Díky této vlastnosti je internet jeden velký hyperdokument. 22 Pro internet platí, podobně jako u tiskovin, že reklama na knihy má své určené místo, kde jsou pravidelně zobrazovány bestsellery nebo nově vydané knihy., osobní doporučení - zákazník, aniž by si to možná uvědomoval je schopen udělat knižním titulům pozitivní resp. negativní reklamu. Pracovníci, kteří titul vytváří znají obsah a ten zkrátí do malého sloupce na zadní stranu obálky knihy. Nicméně většina koncových prodavačů neví, jakým stylem je kniha napsaná, co přesně je tématem knihy apod. a také každý zákazník si přeje něco jiného. V tomto případě je skutečně nejlepší reklamou doporučení známých a přátel, kteří alespoň tuší, co by se zákazníkovi mohlo líbit. 21 SVĚTLÍK, J., Marketing-Cesta k trhu, s SVĚTLÍK, J., Marketing-Cesta k trhu, s

21 6. SPECIFIKA MARKETINGU V OBLASTI KNIŽNÍHO TRHU Jak už bylo řečeno v úvodu, jednou ze specifických vlastností knižního trhu je jeho nesourodost. Od této vlastnosti knižního trhu se odráží veškeré činnosti, které se s vydáváním a prodejem knih souvisí, tedy i marketing. Protože se u jednotlivých knih jen těžko odhaduje, jestli je budou číst pouze odborníci nebo i zájemci o daný obor, mladí lidé nebo senioři, musí lidé, zabývající se marketingem produktů knižního trhu (zvláště pak v oblasti beletrie), dělat v marketingových plánech kompromisy, které jsou přijatelné pro všechny cílové skupiny. A to od samého počátku příprav. Zvláštnost je v tom, že se již od začátku musí marketingem zabývat naprosto všichni pracovníci tvořící knihu, ne jen pracovník k tomu určený. Ten zde funguje spíše jako koordinátor. Jako příklad si můžeme vzít typografa ten si musí uvědomit, že knihu mohou číst i straší lidé a přizpůsobit tomu velikost písma, která je v některých případech nečitelná i pro mladého člověka, který nemá problémy se zrakem. Podobné je to i u všech ostatních pracovníků. Další vypozorovaná skutečnost je, že na knižním trhu se setkává mnoho zákazníků různého sociálního postavení, věku, profesního zaměření apod. Z toho důvodu je lze marketing v oblasti knižního trhu rozdělit na dvě oblasti. Jedná-li se o marketing odborných publikací, měl by být co nejvíce cílený a naopak u beletrie co nejkomplexnější, protože tato literatura může mít neomezeně široké spektrum čtenářů. Dalším výrazným specifikem je způsob určování ceny. Je prakticky nemožné odhadnout, kolik se daného titulu prodá (obzvlášť pokud jde o titul naprosto neznámý). Nakladatel musí mít velmi dobré zkušenosti, aby mohl určit přijatelnou cenu pro sebe i pro všechny ostatní obchodní partnery (vždyť skoro polovina ceny je určena jen distributorům). Pokud dojde k tomu, že jich vydá málo, může přijít o značnou část zisku (např. před koncem roku 2010 bylo vytisknuto nedostatečné množství titulu Prostřeno! Od Aše až po Jablunkov a mnoho knihkupectví v republice přišlo o část předvánočních tržeb). 21

22 II. Praktická část 22

23 7 Grada Publishing, a.s. Společnost Grada Publishing, a.s. (dále jen Grada) byla založena v roce Za dobu své existence vydalo nakladatelství Grada kolem titulů (tj. v celkovém nákladu skoro patnáct miliónů knih). Společnost Grada působí jak na trhu českém, tak i slovenském, kde funguje Grada Publishing, s.r.o jako exkluzivní zastoupení českého nakladatelství. Grada pokrývá široké spektrum odborné literatury z různých oblastí. Ročně Grada produkuje více než 400 novinek ve více než 29 oborech. Součástí strategie tohoto nakladatelství je přinášet odborné veřejnosti aktuální znalosti a informace ze všech oblastí. Mimo českých autorů jsou vydávány také překlady zahraničních titulů. Kromě vydavatelské činnosti se Grada také zabývá obchodní činností a distribucí svých produktů, vývojem, výrobou a distribucí vzdělávacích programů nebo inzertními službami. Také je distributorem sortimentu manažerských potřeb ADK. Ředitelem společnosti je v současné době Ing. Milan Brunát, CSc. Od roku 2000 se vydavatelství Grada, podle Evropské společnosti pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius, pravidelně zařazuje mezi 100 nejlepších firem České republiky. Kontaktní údaje vydavatelství Grada Publishing, a.s. jsou tyto 23 : Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, Praha 7, IČ , DIČ CZ Níže je zobrazen Logo společnosti Grada Publishing: Obr. č. 3 - Logo Grada Publishing,a.s Zdroj: Loga ke stažení [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.grada.cz/loga-ke-stazeni/>. 23 Srov. Grada.cz, O nás [online], [cit ]. Dostupné na WWW: < 23

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky Obchodní podmínky Všeobecné dodací a platební podmínky 1. Základní údaje o provozovateli obchodu Identifikační údaje Název: ECOM s.r.o. Sídlo: ul. Zahradní 276, České Meziříčí, PSČ 517 71 zapsaná Krajským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost cenové objednávky a nabídky kdykoliv vím svůj aktuální stav objednávek kreditu pohledávek/závazků při nákupu pomocí

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Objednávka... 3 2.1 Nepersonalizovaná objednávka... 3 2.1.1 Import nepersonalizované objednávky... 3 2.1.2 Objednávka

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky)

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Dodavatel: Jan Pávek Žamberk 564 01 CZ IČ: 00962244 Zapsán v registru Městského úřadu Žamberk, Odbor právní, oddělení obecní

Více

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku... 1 I. ÚVOD... 1 II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 2 1. Objednávka digitalizace... 2 2. Lhůta a

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Prodejní aplikace věrnostního systému Nestlé slouží k identifikaci zákazníka na prodejně, který se prokáže věrnostní kartou a k následnému

Více

Věrnostní program Sphere card 2013 (stručná charakteristika)

Věrnostní program Sphere card 2013 (stručná charakteristika) Věrnostní program Sphere card 2013 (stručná charakteristika) Základní informace Sphere card je největším univerzálním věrnostním programem realizovaným na území České a Slovenské republiky. Držitelé karet

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. Objednávka. Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající)

Obchodní podmínky. Provozovatel. Objednávka. Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající) Obchodní podmínky Provozovatel Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající) je: Josef Düringer Hlavní 119 356 01 Březová IČ: 87650657 DIČ: 8504122396

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší (Verze 3.0 byla uvedena do prodeje od června 2007) 1. Moduly technické funkcionality 1.1. Modul Formuláře Modul formuláře umožňuje tvorbu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o.

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. Níže uvedený věrnostní program BayProfit splňuje všechny právní náležitosti soutěže, která nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb. o loteriích

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ 1. Věrnostní program Lechovické dárkobraní Věrnostní program Lechovické dárkobraní je dlouhodobý program, který společnost Vinné

Více

Ceník služeb Český Krumlov Tourism (platný: 01.01.2015-31.12.2015)

Ceník služeb Český Krumlov Tourism (platný: 01.01.2015-31.12.2015) Ceník služeb Český Krumlov Tourism (platný: 01.01.2015-31.12.2015) A. Partnerské prezentační balíčky Partnerský balíček BASIC 2015 Zahrnuje: INTERNETOVOU PREZENTACI: všechny základní funkce katalogu bez

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy:

V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy: Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.leadingfarmers.cz (prodávající), jehož provozovatelem je obchodní firma Leading Farmers CZ, a.s.,

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Lyoness tajemství nakupovat

Lyoness tajemství nakupovat Možnosti nakupování Lyoness tajemství nakupovat 1. Uplatnění CashBack karty 2. Přímá platba (Potvrzení o platbě) 3. Originální poukázky 4. Online poukázka 5. Převod elektrické energie a plynu 1. Uplatnění

Více

1. Registrace v katalogu firem

1. Registrace v katalogu firem OBSAH 1. Registrace v katalogu firem 2. Zveřejňování nabídek práce a realit 3. Zobrazování slevových kuponů 4. Zobrazování pozvánek/akcí 5. Fotoreportáže 6. Soukromá inzerce 7. Reklamní kampaně internetovým

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

NÁVOD NA ON-LINE objednávky parapetních desek přes web WWW.BOPAL.EU BOPAL window and door accessories, s.r.o

NÁVOD NA ON-LINE objednávky parapetních desek přes web WWW.BOPAL.EU BOPAL window and door accessories, s.r.o NÁVOD NA ON-LINE objednávky parapetních desek přes web WWW.BOPAL.EU BOPAL window and door accessories, s.r.o Veškerý nabízený sortiment parapetních desek a příslušenství objednáte jednoduše a rychle přes

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

MOJESODEXO.CZ MOJESODEXO.CZ. Uživatelský manuál. Verze aplikace: 1.4.0. Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05. Strana 1 / 1

MOJESODEXO.CZ MOJESODEXO.CZ. Uživatelský manuál. Verze aplikace: 1.4.0. Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05. Strana 1 / 1 MOJESODEXO.CZ Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. OBJEDNÁVKA... 1 1.1. OBJEDNÁVKA PŘES KOŠÍK... 1 1.2. IMPORT POUKÁZEK V BLOCÍCH... 4 1.3. SESTAVENÍ DÁRKOVÉHO

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Kupující učiněním závazné objednávky akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Stručná pravidla 1. Každý, kdo na Lékárna.cz nakoupí v období od 15. do 21. dubna 2014 alespoň za 700 Kč a zaplatí svůj nákup platební kartou, okamžitou

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

o Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen "elektronický účet").

o Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen elektronický účet). Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel věrnostního programu "HASIČSKÝ ROK S KOZLEM" (dále jen "věrnostní program"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung

Podrobná pravidla kampaně Samsung Podrobná pravidla kampaně Samsung Kup chladničku Samsung a získej až 4000 Kč zpět za další nákup vybraných produktů Samsung! Obecné informace 1) Organizátor kampaně: Samsung Electronics Czech and Slovak,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

MRS. Pultový stojan. Kapacita: 150 kalendářů Rozměry: 57 x 8 x 50 cm (š. v. h.) KRS. Kombinovaný stojan

MRS. Pultový stojan. Kapacita: 150 kalendářů Rozměry: 57 x 8 x 50 cm (š. v. h.) KRS. Kombinovaný stojan DRS-1 Drátěný regál 1 Kapacita: 700 kalendářů Rozměry: 75 x 180 x 60 cm (š. v. h.) PRS Prezentační stojan Kapacita: 57 ramen pro zavěšení nástěnných i stolních kalendářů Rozměry: 120 x 200 x 50 cm (š.

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy.

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Parfümerie Douglas GmbH platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek douglas.cz pro nákupy soukromých zákazníků

Více

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku.

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku. PRAVIDLA SOUTĚŽE Spotřebitelská soutěž - léto 2014 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Pořadatelem soutěže Spotřebitelská soutěž - léto 2014, dále uváděné jako Soutěž, je Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Manuál. Jak v e-shopu přiřadit klienta pod sebe www.rust-osobnosti.cz

Manuál. Jak v e-shopu přiřadit klienta pod sebe www.rust-osobnosti.cz Manuál Jak v e-shopu přiřadit klienta pod sebe www.rust-osobnosti.cz Vážení spolupracovníci. V případě, že vedete jednání u klienta a ten projeví zájem o nákup našich produktů, nebo služeb a vy chcete

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. Mediaplán 2014. Stavební tituly

NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. Mediaplán 2014. Stavební tituly NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz Mediaplán 2014 Stavební tituly Střechy-Fasády-Izolace Mediaplán 2014 Měsíčník pro profesionály v oboru pláště budov Specifikace Základní informace: Ročník: 21.

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

Poplatky a platby na portále HMFS pro prodávající

Poplatky a platby na portále HMFS pro prodávající Poplatky a platby na portále HMFS pro prodávající Prodejci na portále HMFS mohou být účtovány poplatky za použití některých služeb. Tyto podmínky jsou součástí našich podmínek použití. Otevřením obchodu

Více

Zapsán u MÚ (OŽÚ) v Soběslavi pod ev. č.: 330805-85187, 330805-85457 a MS/00034/2010/02/ŽÚ/Vá

Zapsán u MÚ (OŽÚ) v Soběslavi pod ev. č.: 330805-85187, 330805-85457 a MS/00034/2010/02/ŽÚ/Vá Kontakty Zde naleznete informace o tom, kdo Vámi oblíbené hity nabízí, kde sídlí a kde si můžete vybrané zboží osobně vyzvednout. Na níže uvedené kontakty můžete směřovat jakékoliv dotazy, připomínky,

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu FOKUS OPTIK klub (dále jen klub) je program pro zákazníkyspolečnosti FOKUS optik, as se sídlem v ulici Třeboradická 1110/51, Praha 8 (dále jen FOKUS optik) Tento program

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc. (Telefónica O2 Czech republic, a.s. Odměna za dobití ) seminární práce Akademický rok

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Ceník služby. Balík Na poštu. Balík Na poštu

Ceník služby. Balík Na poštu. Balík Na poštu Ceník služby Balík Na poštu Balík Na poštu Bude doručen přímo na jednu z 2 600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se Vám to hodí. Díky SMS nebo e mailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat.

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana studio nirvana Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE Obchodní společnosti: studio nirvana Se sídlem: Karla Čapka 742, Sokolov, 35601 identifikační číslo: 45410810 Provozovna: ul. Přátelství

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

JAK NAKUPOVAT (BEZPEČNĚ) V NAŠEM OBCHODĚ? KROK 1. - REGISTRACE KROK 2. - POTVRZENÍ REGISTRACE

JAK NAKUPOVAT (BEZPEČNĚ) V NAŠEM OBCHODĚ? KROK 1. - REGISTRACE KROK 2. - POTVRZENÍ REGISTRACE JAK NAKUPOVAT (BEZPEČNĚ) V NAŠEM OBCHODĚ?... je to jednoduché... stačí si pozorně přečíst následující postup doplněný názornými obrázky a můžete začít! KROK 1. - REGISTRACE Pro nákup v našem internetovém

Více

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e.

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. popis produktu Návrh a cíl e-commerce řešení ( eshop) pro elektronické obchodování typu B2C a B2B

Více

Nové obchodní příležitosti pro firmy

Nové obchodní příležitosti pro firmy Nové obchodní příležitosti pro firmy OBSAH O PORTÁLU AAAPOPTÁVKA.CZ.....................................3 O AAAPOPTÁVCE.CZ...3 Co můžete očekávat od AAAPOPTÁVKA.CZ?...3 Co Vám AAAPOPTÁVKA.CZ může nabídnout?...3

Více