Vědecký výbor veterinární

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vědecký výbor veterinární"

Transkript

1 Vědecký výbor veterinární Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVV Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVV Finální dokument X Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití MOŽNOSTI DETEKCE POSTVAKCINAČNÍCH PROTILÁTEK PROTI VIRU AVIÁRNÍ INFLUENZY Z MASA JATEČNĚ ZPRACOVANÉ HRABAVÉ A VODNÍ DRŮBEŽE Garant studie : Doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D. Spoluautoři studie: Mgr. Kateřina Rosenbergová Prof. MVDr.Zdeněk Pospíšil, DrSc ŘÍJEN 2007 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1/3, Brno tel.: / fax , URL: Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i., Hudcova 70, , Brno Tel / fax , URL:

2 1. Úvod Materiál a metodika Použitá zvířata Kuřata Kachny Husy Odběr vzorků Séra Masové šťávy Stanovení protilátek ELISA Hemaglitinačně inhibiční test Výsledky Sérologické vyšetření Kuřata Kachny Husy Vyhodnocení senzitivity a specifity použitých testů Kuřata Kachny Husy Diskuse Závěr Souhrn... 16

3 1. ÚVOD Od roku 2006, kdy se v Evropě objevil vysokopatogenní virus aviární influenzy H5N1 byla v některých státech Evropské unie povolena vakcinace drůbeže, která se v jihovýchodní Asii provádí v daleko větším měřítku. Ochranná opatření proti zavlečení nákazy a zajištění bezpečnosti potravin nedovolojí dovoz vakcinované drůbeže do Evropské unie, potažmo na území České republiky. Detekce protilátek v séru drůbeže není problém, avšak vzhledem k tomu, že poražená drůbež je vykrvena, nelze sledovat protilátky v séru. Jedna z tělních tekutin, které lze získat z poražené drůbeže je masová šťáva. Průkaz protilátek v drůbeží masové šťávě nebyl zatím nikde publikován, ale jsou známé práce o průkazu protilátek proti salmonelám v masové šťávě z vepřového masa. Některé z těchto prací uvádějí, že hladina specifických protilátek je asi 10x nižší, než v krevním séru. V současné době se k průkazu protilátek proti influenze drůbeže v krevním séru standardně používá imunodifuzní test (IDT), který reaguje s protilátkami proti nukleoproteinu a matrixovému proteinu všech influenzových virů typu A. Pomocí IDT však nelze zjistit s jakým subtypem přišla drůbež do kontaktu, přičemž subtypů je v současné době 16 a za nebezpečné jsou považovány pouze varianty virů influenzy suptypů H5 a H7. Protilátky proti hemaglutininu H5 jsou v sérech infikované nebo vakcinované drůbeže zjistitelné hemaglutinačně inhibičním testem, který je subtypově specifický a nově také metodou ELISA. Naše práce byla zaměřena na možnost detekce postvakcinačních protilátek v masové šťávě z kuřat, kachen a hus a na porovnání senzitivity a specificity metod HIT a ELISA u jednotlivých druhů.

4 2. MATERIÁL A METODIKA 2.1. Použitá zvířata Pokusná zvířata byla držena v akreditovaných experimentálních stájích Ústavu infekčních chorob a epizootologie na základě schváleného projektu pokusu Kuřata Byla použita 1 denní brojleří kuřata ROSS 308 z líhně ABRO Zdražílek, Hrušovany nad Jevišovkou, která byla krmena do 8. dne krmnou směsí BR I a potom až do porážky krmnou směsí BR II. Počty zvířat ve skupinách, doby vakcinace, revakcinace a porážky jsou v tabulce č. 1. Tabulka č. 1 Počty kuřat ve skupinách, vakcinace, revakcinace a porážka Skupiny Počet Vakcinace Revakcinace Porážka Kontrolní Vakcinované Revakcinované Kachny Byla použita 1 denní bílá brojlerová kachňata kachny pekingské z líhní Rybářství Hodonín, která byla do 10 dne krmena granulovanou směsí pro výkrm kachen I a potom až do porážky krmnou směsí pro výkrm kachen II. Počty zvířat ve skupinách, doby vakcinace, revakcinace a porážky jsou v tabulce č. 2. Tabulka č. 2 Počty kachen ve skupinách, vakcinace, revakcinace a porážka Skupiny Počet Vakcinace Revakcinace Porážka Kontrolní Vakcinované Revakcinované Husy Byla použita 10 denní housata husy landeské z líhní Rybářství Hodonín, která byly krmena od 10 dne až do porážky granulovanou krmnou směsí pro výkrm kachen II. Počty zvířat ve skupinách, doby vakcinace, revakcinace a porážky jsou v tabulce č. 3. Tabulka č. 3 Počty hus ve skupinách, vakcinace, revakcinace a porážka Skupiny Počet Vakcinace Revakcinace Porážka Kontrolní Vakcinované Revakcinované

5 Vakcinace byla provedena komerční vakcínou Gallimune Flu H5N9 f. Merial, Italy, obsahující virus influenzy H5N9 v dávce 0,3 ml do stehenního svalu. Použití vakcíny proti aviární influenze u experimentální drůbeže bylo na základě povolení ředitele Ústavu státní kontroly veterinárních biopreparátů a léčiv povoleno ústředním ředitelem Státní veterinární správy České republiky Odběr vzorků Séra Po omráčení drůbeže bylo provedeno vykrvení, krev byla zachycena na získání séra. Získané sérum bylo uloženo až do vyšetření při -20ºC Masové šťávy Z každého brojlera byla odebrána část prsní a stehenní svaloviny. Z kachen bylo pro měření množství uvolněné masové šťávy odebíráno 100g (+- 2g) prsní a stehenní (včetně lýtkové svaloviny) a pro odběr orgánové šťávy také celá játra. Z hus byla, pro malou hmotnost housat, odebrána veškerá svalovina stehna a lýtka. Masové šťávy ze svaloviny stehna a lýtka jsou pro zjednodušení dále označovány jako šťávy stehenní. Svalovina byla po dobu 4-6 hodin chlazena při 4ºC a poté byla zamražena na -20ºC. Svalovina byla pro uvolnění masové šťávy uložena přes noc při 4ºC. Uvolněná masová šťáva byla zachycena a až do vyšetření uložena při -20ºC Stanovení protilátek ELISA Pro metodu ELISA byl dle firemního návodu použit kit H5 AIV Ab ELISA, f. Animal Genetics, Inc., Korea (viz Test pracuje na principu kompetitivní ELISA. Postup byl dle firemního návodu a každé sérum bylo aplikováno do dvou jamek Hemaglitinačně inhibiční test HIT byl proveden v U destičkách dle metodiky O.I.E, Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2004, Chapter Avian influenza B, 3b, (http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/a_00037.htm). Použité byli živé viry H5N1 A/Chicken/Scotland/59 (Národní referenční laboratoř pro chřipku, Státní zdravotní ústav, Praha) a A/Cygnus olor/brno/06 (vlastní izolát z pozitivního vzorku uhynulé labutě, získaného z Národní referenční laboratoře pro newcastleskou chorobu a aviární influenzu, Státní veterinární ústav, Praha) Všechny práce s živými viry byly prováděny v Laboratořích nebezpečných nákaz Ústavu infekčních chorob a epizootologie, VFU Brno (stupeň zabezpečení BSL 3), kde je Státním úřadem pro jadernou bezpečnost povoleno nakládání s vysoce rizikovými agens - viry influenzy drůbeže. Ke stanovení senzitivity, specifity a vypovídajících hodnot pozitivního a negativního výsledku byl použit freewarový program Win Episcope 2 (http://www.clive.ed.ac.uk/clivecatalogueitem.asp?id=b6bc9009-c10f-4393-a22d- 48F436516AC4)

6 3. VÝSLEDKY 3.1. Sérologické vyšetření Kuřata Výsledky metodami ELISA i HIT byly negativní u všech kontrolních vzorků sér i masových šťáv z nevakcinovaných kuřat a pozitivní ve všech vzorcích sér vakcinovaných i revakcinovaných kuřat. Negativní byl nález u vzorků masových šťáv z prsní svaloviny kuřat s nízkými hladinami sérových protilátek (skupina pouze 1x vakcinovaná). Vzorky masové šťávy ze stehenní svaloviny vakcinovaných kuřat byly jak pozitivní, tak negativní, přičemž metoda HIT měla větší záchytnost. U kuřat s vysokými hladinami sérových postvakcinačních protilátek (revakcinovaná kuřata) nebyly 100% pozitivní nálezy v masových šťávách z prsní svaloviny, vyšší záchytnost ale měla metoda ELISA, která měla také 100% záchytnost u vzorků ze stehenní svaloviny (tab. č. 4). Tab. č. 4 Výsledky u kuřat získané metodami ELISA a HIT Sérum Šťáva z prsní svaloviny Šťáva ze stehenní sval. ELISA HIT ELISA HIT ELISA HIT Kontrola č Kontrola č Kontrola č Kontrola č Kontrola č Kontrola č Vakcinavané č.1 + 1: Vakcinavané č.2 + 1: Vakcinavané č.3 + 1: :32 Vakcinavané č.4 + 1: Vakcinavané č.5 + 1: Vakcinavané č.6 + 1: :64 Vakcinavané č.7 + 1: :32 Revakcinovane č.1 + 1: :64 Revakcinovane č.2 + 1: Revakcinovane č.3 + 1: :32 + 1:128 Revakcinovane č.4 + 1:256-1:16 + 1:32 Revakcinovane č.5 + 1: :32 Revakcinovane č.6 + 1: :16 Revakcinovane č.7 + 1: Zvýrazněná čísla ukazují nesrovnalosti mezi výsledky ELISA a HIT Porovnáním výsledků metod ELISA a HIT ukazuje, že pozitivní nálezy jednou metodou ne vždy korelují s pozitivitou výsledků druhou metodou (viz tabulka č. 4).

7 Kachny V průběhu experimentu uhynula čtyři kachňata, dvě ve skupině kontrolní a dvě ve skupině 1x vakcinované. Při porovnání výsledků HIT s použitím aktuálního viru aviární influenzy H5 A/Cygnus olor/brno/06 a staršího viru A/Chicken/ Scotland/59 dal lepší výsledky starší virus (tab. č.5), a proto byl použit pro další hodnocení. Protilátky sledované metodou HIT byly negativní u všech kontrolních vzorků z nevakcinovaných kachen. Protilátky však nebyly zachyceny jak v žádných vzorcích z masových šťáv u jednou vakcinovaných kachen, tak z žádných vzorků masových šťáv z prsní svaloviny revakcinovaných kachen. Metodou ELISA byly u kontrolní skupiny v masové šťávě ze svaloviny z prsou (1x) a z nohou (2x) nalezeny rozdílné výsledky, kdy v jedné jamce byl výsledek pozitivní a v druhé jamce negativní. Tyto rozdíly byly dány mírným překročením či naopak chybělo velmi málo k označení za pozitivní. Po opakovaném testování vzorků byl vzorek masové šťávy z prsní svaloviny pozitivní a oba vzorky z masové šťávy z nožní svaloviny negativní. U kachňat s vysokými sérovými hladinami postvakcinačních protilátek (revakcinovaná kuřata) byly pozitivní nálezy z obou masových šťáv, přičemž 100% byly ve vzorcích ze stehenní svaloviny (tab. č. 6). Tabulka č. 5 Porovnání výsledků HIT s aktuálním a starším virem aviární influenzy H5 Vzorek Masová šťáva Sérum Prsní svalovina Stehenní svalovina A/Cygnus A/Chicken/ A/Cygnus A/Chicken/ A/Cygnus A/Chicken/ olor/brno/06 Scotland/59 olor/brno/06 Scotland/59 olor/brno/06 Scotland/59 K č K č K č K č K č K č K č K č V č.1 0 1: V č V č.3 0 1: V č V č.5 0 1: V č.6 0 1: V č.7 0 1: V č.8 0 1: R č.1 1:32 1: :4 R č.2 1:16 1: :4 0 R č.3 1:4 1: R č.4 0 1: :8 R č.5 0 1: R č.6 1:32 1: :32 R č.7 1:16 1:64 1: R č.8 1:32 1: R č.9 1:8 1: R č : :16

8 Tab. č. 6 Výsledky u kachen získané metodami ELISA a HIT Sérum Šťáva z prsní svaloviny Šťáva ze stehenní sval ELISA HIT Množství masové šťávy ze 100 g svaloviny (ml) ELISA HIT Množství masové šťávy ze 100 g svaloviny (ml ELISA HIT K č , ,9 +- (-) - K č ,5 - - NT - - K č , ,5 +- (-) - K č , ,0 - - K č , ,2 - - K č , ,5 - - K č ,1 +- (+) - 2,9 - - K č , ,9 - - Průměrné množství masové šťávy ze 100 g svaloviny 6,3 4,1 V č.1 + 1:16 6, ,9 - - V č , ,0 - - V č.3 + 1:4 7, ,1 - - V č , ,0 - - V č.5 + 1:16 4, ,9 +- (+) - V č.6 + 1:8 4, ,1 - - V č.7 + 1:8 6, ,0 - - V č.8 + 1:4 6, ,0 + - Průměrné množství masové šťávy ze 100 g svaloviny 6,3 6,0 R č.1 + 1:512 3, ,8 + 1:4 R č.2 + 1:64 3, ,4 + - R č.3 + 1:16 13, ,3 + - R č.4 + 1:128 8, ,7 + 1:8 R č.5 + 1:128 3, ,3 + - R č.6 + 1:256 9,5 - - NT + 1:32 R č.7 + 1:64 10, ,9 + - R č.8 + 1:64 7,6 + - NT + - R č.9 + 1:64 2, ,5 + - R č :128 6, ,8 + 1:16 Průměrné množství masové šťávy ze 100 g svaloviny 7,6 4,7 Čísla v závorkách jsou výsledky druhého vyšetření Zvýrazněná políčka ukazují nesrovnalosti mezi výsledky ELISA a HIT Tkáňová šťáva z jater měla při použití ELISA testu pozitivní výsledky ve všech třech skupinách, pro HIT byla pro silnou hemolýzu nepoužitelná.

9 Husy V průběhu experimentu nejdříve uhynulo jedno house, posléze byla z důvodů zaostávání v růstu a slabosti poražena čtyři housata. Po úhynu dalších čtyř růstově zaostávajících housat byla provedena jejich pitva a histologické vyšetření na Ústavu patologické morfologie naší fakulty. Na základě potvrzené aspergilózy byla provedena předčasná porážka zbývajících housat. Prsní svalovina byla minimálně vyvinuta a proto nebyla použita k získání masové šťávy. Při porovnání výsledků HIT s použitím aktuálního viru aviární influenzy H5 A/Cygnus olor/brno/06 a staršího viru A/Chicken/ Scotland/59 dal, podobně jako u kachen, lepší výsledky starší virus (tab. č.7), a proto byl použit pro další hodnocení. Protilátky sledované metodou HIT byly negativní u vzorků sér i masových šťáv z nevakcinovaných kachen. Protilátky však nebyly zachyceny ani v žádných vzorcích masových šťáv u jednou vakcinovaných hus. Metodou ELISA byly v masové šťávě kontrolní nevakcinované skupiny nalezeny tři falešně pozitivní výsledky. U revakcinovaných housat byly pozitivní nálezy z masových šťáv jak metodou HIT, tak ELISA, přičemž ELISA měla větší záchytnost (tab. č. 8). Vzorek Tabulka č. 7 Porovnání výsledků HIT s aktuálním a starším virem aviární influenzy H5 u hus Sérum Masová šťáva ze stehenní svalovina A/Cygnus A/Chicken/ A/Cygnus olor/brno/06 Scotland/59 olor/brno/06 A/Chicken/ Scotland/59 K č Netestováno 0 K č K č K č K č K č K č :4 0 K č V č.1 0 1:4 0 0 V č.2 1:64 1:64 1:4 0 V č.3 1:4 1:16 1:4 0 V č.4 0 1:8 1:4 0 V č.5 1:4 1: V č.6 0 1:8 0 0 V č.7 1:8 1: V č.8 1:8 1: V č. 9 1:4 1: R č.1 0 1:8 0 1:4 R č.2 1:8 1:64 1:4 1:16 R č.3 1:8 1:32 1:4 1:16 R č.4 1:32 1:64 1:32 1:128 R č R č.6 1:4 1:32 0 1:64

10 Tab. č. 8 Výsledky u hus získané metodami ELISA a HIT Sérum Šťáva ze stehenní sval. ELISA HIT ELISA HIT K č K č K č K č K č K č K č V č.1 + 1:4 - - V č.2 + 1: V č.3 + 1: V č.4 + 1:8 + - V č.5 + 1: V č.6 + 1:8 - - V č.7 + 1: V č.8 + 1: V č.9 + 1: R č.1 + 1:8 - - R č.2 + 1:64 + 1:16 R č.3 + 1:32 + 1:16 R č.4 + 1:64 + 1:128 R č R č.6 + 1:32 + 1:64 Zvýrazněná políčka ukazují nesrovnalosti mezi výsledky ELISA a HIT 3.2. Vyhodnocení senzitivity a specifity použitých testů Pro stanovení senzitivity, specificity a další vlastnosti obou testů v programu WinEpiscope jsme při zadávání údajů do sloupce Disease No zadali nevakcinovaná zvířata a všechna vakcinovaná i revakcinovaná zvířata jsme zařadili do sloupce Diseas Yes Kuřata V masové šťávě z prsní svaloviny je senzitivita ELISA metody a HIT 21% resp. 14% a specificita obou testů je 100%. Vypovídající hodnota pozitivního výsledku je u obou testů 100% a negativního výsledku je 35% resp. 33% (obrázek č. 1). V masové šťávě ze stehenní svaloviny je senzitivita ELISA metody a HIT 64% resp. 57% a specificita obou testů je 100%. Vypovídající hodnota pozitivního výsledku je u obou testů 100% a negativního výsledku 54%, resp. 50% (obrázek č. 2).

11 Obrázek č. 1 Stanovení validity testů ELISA (#1)a HIT (#2) při vyšetřování masové šťávy z prsní svaloviny kuřat Obrázek č. 2 Stanovení validity testů ELISA (#3)a HIT (#4) při vyšetřování masové šťávy ze stehenní svaloviny kuřat Kachny V masové šťávě z prsní svaloviny je senzitivita ELISA metody a HIT 39% resp. 0% a specificita 87% resp 100%. Vypovídající hodnota pozitivního výsledku je u ELISA metody a HIT 87% resp. 100% a negativního výsledku je 39% u ELISA, u metody HIT ho nebylo možné stanovit (obrázek č. 3).

12 V masové šťávě ze stehenní svaloviny je senzitivita ELISA metody a HIT 67% resp. 22% a specificita obou testů je 100%. Vypovídající hodnota pozitivního výsledku je u obou testů 100% a negativního výsledku 57%, resp. 36% (obrázek č.4) Obrázek č. 3 Stanovení validity testů ELISA (#5)a HIT (#6) při vyšetřování masové šťávy z prsní svaloviny kachen Obrázek č. 4 Stanovení validity testů ELISA (#7)a HIT (#8) při vyšetřování masové šťávy ze stehenní svaloviny kachen

13 Husy V masové šťávě ze stehenní svaloviny je senzitivita ELISA metody a HIT 80% resp. 27% a specificita je 57% resp. 100%. Vypovídající hodnota pozitivního výsledku je 80% resp. 100% a negativního výsledku 57%, resp. 39% (obrázek č5). Obrázek č. 5 Stanovení validity testů ELISA (#9)a HIT (#10) při vyšetřování masové šťávy ze stehenní svaloviny hus

14 4. DISKUSE Výsledky ukázaly rozdíly v senzitivitě HIT a ELISA testu. Rozdílnost výsledků mezi ELISA testem a metodou HIT při detekci protilátek v masových šťávách může být způsoben mnoha vlivy. Jedny z hlavních vlivů jsou hemaglutininy použité v uvedených testech a v jejich slabé reaktivitě s nízkými hladinami protilátek proti hemaglutininu použitému ve vakcíně nebo v interferenci mezi neuraminidázou a hemaglutininem. Při zjišťování vhodnějšího viru k HIT jsme porovnali dva kmeny viru s hemaglutininem H5. Protože vakcinační virus obsahoval virus s neuraminidázou N9 (H5N9), použili jsme k odstranění interference, způsobené protilátkami proti stejné neuraminidáze a hemaglutininu v HIT viry H5N1. A to jak aktuální terénní kmen z roku 2006, tak referenční kmene WHO euroasijské linie z roku Použitý ELISA test obsahuje pouze hemaglutinin z blíže nespecifikovaného viru euroasijské linie H5N1 ze současné panzootie. Vliv různých použitých hemaglutininů na HIT jasně ukázalo srovnání aktuálního kmene viru aviární influenzy izolovaného v roce 2006 z uhynulé labutě a staršího sbírkového kmene. Je zajímavé, že byly nalézány vyšší postvakcinační titry se starším sbírkovým kmenem. Nízká reaktivita postvakcinačních protilátek s aktuálním kmenem aviární influenzy však nastoluje otázku - jaký bude protektivní efekt imunizace touto vakcínou? Výsledky ELISA a HIT testů jsou shodné a vysoce senzitivní i specifické při detekci sérových hladin postvakcinačních protilátek u kuřat s různě vysokou hladinou sérových protilátek. Podobné výsledky dosáhl ELISA test u kachen i hus. Jeden negativní výsledek oběma testy u séra vakcinované kachny je možné vysvětlit malou reakcí jejího imunitního systému. HIT se u vodní drůbeže ukázal jen o něco méně senzitivní, když pozitivně neoznačil jedno kachní. Získání masové šťávy ukázalo v našem experimentu na kachnách značnou variabilitu v jejím uvolňování po jednoduchém zamražení a rozmražení. Příčina bude pravděpodobně v rozdílných fyzikálních vlastnostech svaloviny jednotlivých kusů. Při stanovení protilátek v masové šťávě získané z rozmraženého masa nejsou výsledky obou testů tak jednoznačné. Výrazný rozdíl je i v detekci obsahu protilátek v masové šťávě z prsní a stehenní svaloviny získané ze stejných zvířat a jak z kuřat, tak z kachen i hus. Naše hypotéza je taková, že stehenní svalovina je více zatěžována oproti svalovině prsní a je tedy i lépe prokrvena. Proto v ní po vykrvení může zůstat více zbytkové krve, což může následně zvýšit množství protilátek v uvolněné masové šťávě. Nízká senzitivita ELISA testu při detekci protilátek v masové šťávě u jedenkráte vakcinovaných kachen může být způsobena také nízkými hladinami cirkulujících protilátek, protože kachny na vakcinaci neodpovídají tak dobře, jako např. kur domácí. K detekci protilátek pouze v masové šťávě nevakcinované vodní drůbeže nemáme vysvětlení. Můžeme pouze teoretizovat o látkách uvolňovaných do masové šťávy vodní drůbeže, které nejsou u kuřat, a které mohou svými fyzikálními vlastnostmi inhibovat navazování protilátek na vázaný antigen. V případě kompetetivní ELISA, jako je tato, může nedostatečné navázání konjugované protilátky způsobit falešně pozitivní výsledek. Přesto mají ELISA testy oproti HIT výhodu v menších mezilaboratorních rozdílech a pro hromadné testování je metoda ELISA vhodnější, zvláště pokud se mají srovnávat výsledky více laboratoří.

15 5. ZÁVĚR Postvakcinační protilátky proti viru H5 lze spolehlivě detekovat v sérech vakcinovaných kuřecích, kachních i husích brojlerů použitím jak ELISA testu, tak HIT, který má však o něco menší senzitivitou. Pro monitoring protilátek se podle výsledků jako nejvhodnější u všech testovaných druhů drůbeže ukazuje masová šťáva ze stehenní svaloviny. Naopak vůbec nevyhovuje orgánová šťáva z jater. Výsledky jsou však závislé na koncentraci cirkulujících protilátek a proto může mít drůbež s nižšími titry negativní nálezy v masové šťávě. Senzitivita ELISA testu při použití stehenních masových šťáv z kachních a kuřecích brojlerů dosahuje pouze 66% resp. 64%. Z toho vyplývá, že skoro každý druhý vakcinovaný kus bude označen jako falešně negativní, tedy nevakcinovaný. Pozitivní výsledky ale mají velmi vysokou vypovídající hodnotu (predictive value +) - 100%. Senzitivita ELISA testu při detekci postvakcinačních protilátek ze stehenních masových šťáv z hus je vyšší a dosahuje 80%, ale nízká specificita testu 57% (skoro každý druhý nevakcinovaný může být označen jako falešně pozitivní, tedy vakcinovaný) znehodnocuje vypovídající hodnotu pozitivního výsledku na pouhých 80%.

16 6. SOUHRN V experimentu byla prováděn pokus o detekci postvakcinačních protilátek po vakcinaci vakcínou s virem H5N9 v masových šťávách prsní a nožní svaloviny kuřecích, kachních a husích brojlerů metodami ELISA H5 AIV Ab testu a HIT s viry H5N1 A/Chicken/Scotland/59 a A/Cygnus olor/brno/06. Pro srovnání bylo také prováděno vyšetření sér experimentálních zvířat. K sérologickému testování HIT nebyl vhodný virus H5N1 z roku 2006, lepší výsledky vykazoval referenční virus WHO z roku Získání masové šťávy ze 100 g kachní svaloviny ukázalo značnou variabilitu v jejím uvolňování po jednoduchém zamražení a rozmražení. Pro monitoring protilátek se podle výsledků jako nejvhodnější u všech testovaných druhů drůbeže ukazuje masová šťáva ze stehenní svaloviny. Senzitivita ELISA testu a HIT při použití stehenních masových šťáv z kachních brojlerů byla 66% resp. 22%, u kuřecích brojlerů 64% resp. 57% a u husích stehenních masových šťáv dosahuje 80% resp. 26%. Specificita byla u kuřecích a kachních masových šťáv 100%, kdežto u husích pouze 57%. 7. SUMMARY The aim of our experiment was attempt to detection of postvaccination antibodies in drippings from breast and leg muscle of chicken, duck and goose broilers after H5N9 avian influenza vaccination. To comparison the blood sera from the same experimental animals were tested too. Antibody response was analyzed using ELISA for H5 AIV antigen and haemagglutination inhibition test (HIT) with H5N1 A/Chicken/Scotland/59 and A/Cygnus olor/brno/06 avian influenza viruses. In HIT the avian influenza virus H5N1 from year 2006 wasn't available, better results yield referential virus WHO from year Obtaining the dripping from 100g of duck muscle showed considerable variability in its loosening after simple freezing and refreezing. The dripping from leg muscle is the optimal to the monitoring of antibodies by all tested animals. Sensitivity of ELISA and HIT was 66% and 22% in duck leg muscle drippings, 64% and 57% in chicken leg muscle drippings and 80% and 26% in goose leg muscle drippings. Specifity was 100% in chicken and duck drippings, but only 57% in goose drippings.

Příušnice. strategie laboratorní diagnostiky u vysoce proočkované populace

Příušnice. strategie laboratorní diagnostiky u vysoce proočkované populace Příušnice strategie laboratorní diagnostiky u vysoce proočkované populace Radomíra Limberková F.Sedláček, J.Poustková, O.Hégrová, M.G.Schreinerová, J.Trmal VIII. Hradecké vakcinologické dny 4. - 6.10.2012

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Update of whooping cough (A37.0) situation in the Czech Republic, 2008 Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš Souhrn Summary Od roku 1958

Více

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence Jan Martinek Ivo Lochman OSNOVA ÚVOD TITRACE DLE EUROIMMUN DATA SEKK STANDARTIZACE ANA STANDARTIZACE ICA HOOK EFEKT ZÁVĚR Titrace

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 05. 04.

Více

Vědecký výbor pro potraviny

Vědecký výbor pro potraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Prevence klíš meningoencefalitidy u starší. ších osob

Prevence klíš meningoencefalitidy u starší. ších osob Prevence klíš íšťové meningoencefalitidy u starší ších osob Eva Jílková, Iva Stiborová, Vlastimil Král, Jiří Skorkovský Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 24.Pečenkovy epidemiologické dny, České

Více

SPECIFICKÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU PTAČÍCH ŽIVÝCH A INAKTIVOVANÝCH VIROVÝCH A BAKTERIÁLNÍCH VAKCÍN OBSAH

SPECIFICKÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU PTAČÍCH ŽIVÝCH A INAKTIVOVANÝCH VIROVÝCH A BAKTERIÁLNÍCH VAKCÍN OBSAH SPECIFICKÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU PTAČÍCH ŽIVÝCH A INAKTIVOVANÝCH VIROVÝCH A BAKTERIÁLNÍCH VAKCÍN DEFINICE I. ŽIVÉ VAKCÍNY 1. VÝCHOZÍ MATERIÁLY OBSAH 2. FINÁLNÍ VÝROBEK VÝSLEDKY ZKOUŠEK POŽADOVANÉ

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Národní program pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce

Národní program pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce Národní program pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce 1. Cíl programu Cílem Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic, produkujících konzumní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls171917/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili

Více

Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku. Richard J W Currie

Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku. Richard J W Currie Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku Richard J W Currie Virus infekční bronchitidy RNA (nukleová kyselina) uvnitř Proteiny (spike proteiny S1 a S2) na vnější straně

Více

Nejčastější příčiny alergických dermatitid u psů a koček:

Nejčastější příčiny alergických dermatitid u psů a koček: Diagnostika alergií Nejčastější příčiny alergických dermatitid u psů a koček: Atopie Potravinová alergie Alergie na pokousání zevními parazity Laboklin Vám nabízí kompletní sadu alergických testů, která

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Konference ZV PS ČR Klonování a GMO dne 7. 5. 2015 v Praze Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Vladimír Ostrý Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně

Více

Laboratorní diagnostika klíšťové encefalitidy a dalších

Laboratorní diagnostika klíšťové encefalitidy a dalších Laboratorní diagnostika klíšťové encefalitidy a dalších flavivirových neuroinfekcí Hana Zelená Jan Raszka Jiří Januška Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum klinických laboratoří Virologické i oddělení

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ (Ing. Pavel GRAUER, Trouw Nutrition BIOFAKTORY, s.r.o.) Použití chirurgické kastrace kanečků je stále více diskutovaným tématem. Chirurgická kastrace je však v současné

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Vědecký výbor veterinární

Vědecký výbor veterinární Vědecký výbor veterinární Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVV Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVV Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu:

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

THE EFFECTS OF ADDING AMARANTH TO FODDER MIXTURE ON SELECTED QUALITIES OF CHICKEN MEATENGLISH TITLE

THE EFFECTS OF ADDING AMARANTH TO FODDER MIXTURE ON SELECTED QUALITIES OF CHICKEN MEATENGLISH TITLE THE EFFECTS OF ADDING AMARANTH TO FODDER MIXTURE ON SELECTED QUALITIES OF CHICKEN MEATENGLISH TITLE VLIV PŘÍDAVKU AMARANTU DO KS NA VYBRANÉ VLASTNOSTI KUŘECÍHO MASA Matoušová Z., Nedomová Š., Pisaříková

Více

Státní veterinární správa ČR. Metodický návod SVS ČR č. 10/2005 čj. 2346/2005/RED ze dne 30.12.2005

Státní veterinární správa ČR. Metodický návod SVS ČR č. 10/2005 čj. 2346/2005/RED ze dne 30.12.2005 Státní veterinární správa ČR Metodický návod SVS ČR č. 10/2005 čj. 2346/2005/RED ze dne 30.12.2005 k realizaci Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v ČR schváleného

Více

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Jan Smetana Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové X. Hradecké vakcinologické dny, 2. - 4. 0. 204 2 Klíšťová encefalitida

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT Jana Prodělalová Oddělení virologie Virové choroby prasat Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno Evoluce koronavirů: 8 100 př.n.l. rekombinace, mutace adaptace

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2014

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2014 Strana 2 Částka 3 / 2013 Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa Č. j.: 71808/2013-MZE-17212 V Praze dne 19. 11. 2013 METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2014 V souladu

Více

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2012

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2012 Strana 2 Částka 2 / 2011 Ministerstvo zemědělství ČR Státní veterinární správa ČR Č.j.:192393/2011-MZE-17212 V Praze dne 22.11.2011 METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2012 V souladu

Více

AUSTRÁLIE JE NA 1. MÍSTĚ V KRUTÉM OBCHODU S HOSPODÁŘSKÝMI ZVÍŘATY

AUSTRÁLIE JE NA 1. MÍSTĚ V KRUTÉM OBCHODU S HOSPODÁŘSKÝMI ZVÍŘATY V rámci celosvětové kampaně Handle with Care za ukončení dlouhodobé přepravy hospodářských zvířat na jatka a další výkrm, vedené WSPA World Society for the Protection of Animals, probíhá v těchto dnech

Více

CO VÁM MÁM ŘÍCT. Několik poznámek, pikošek z 600 přednášek a 800 posterů za 5 10 minut Nosné téma: Novel Diagnostics Tools & New

CO VÁM MÁM ŘÍCT. Několik poznámek, pikošek z 600 přednášek a 800 posterů za 5 10 minut Nosné téma: Novel Diagnostics Tools & New JAN MARTINEK CO VÁM MÁM ŘÍCT Několik poznámek, pikošek z 600 přednášek a 800 posterů za 5 10 minut Nosné téma: Novel Diagnostics Tools & New Therapeutic Avenues in Autoimmune Diseases LIST OF TOPICS ANTIPHOSPHOLIPID

Více

Ptačí chřipka časté otázky. Překlad z Weekly epidemiological record 44/2005, str. 377-388 Avian influenza: frequently asked questions

Ptačí chřipka časté otázky. Překlad z Weekly epidemiological record 44/2005, str. 377-388 Avian influenza: frequently asked questions Ptačí chřipka časté otázky Překlad z Weekly epidemiological record 44/2005, str. 377-388 Avian influenza: frequently asked questions Co je ptačí chřipka? Ptačí chřipka je kontagiózní onemocnění zvířat

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Zeptejte se svého lékaře

Zeptejte se svého lékaře Jednoduchý a bezpečný krevní test, který nabízí vysokou citlivost stanovení Neinvazivní test, který vyhodnocuje riziko onemocnění chromozomálního původu, jako je např. Downův syndrom, a nabízí také možnost

Více

THE GROWTH INTENSITY OF PHEASANT CHICKENS FATTENED WITH DIFFERENT DIETS

THE GROWTH INTENSITY OF PHEASANT CHICKENS FATTENED WITH DIFFERENT DIETS THE GROWTH INTENSITY OF PHEASANT CHICKENS FATTENED WITH DIFFERENT DIETS Hudečková P. 1, Zapletal D. 1, Vitula F. 2, Kroupa L. 1 1 Department of Nutrition, Livestock Breeding and Hygiene, Faculty of Veterinary

Více

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2015

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2015 Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa Č. j.: 72403/2014-MZE V Praze, dne 12. 11. 2014 METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2015 V souladu s 44 odst. 1 písm. d) zákona

Více

Aktuální obsah jodu v potravinách živočišného původu z hlediska jejich bezpečnosti a biologické hodnoty

Aktuální obsah jodu v potravinách živočišného původu z hlediska jejich bezpečnosti a biologické hodnoty Aktuální obsah jodu v potravinách živočišného původu z hlediska jejich bezpečnosti a biologické hodnoty Actual content of iodine in food-stuffs of animal origin from the view of their safety and biological

Více

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014 volně žijící zvěř Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů 19 odst. 5 citace: Uživatel honitby je povinen

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Státní veterinární správa ČR Č.j.: 40079/2006-11000 V Praze, dne 5.12.2006

Ministerstvo zemědělství ČR Státní veterinární správa ČR Č.j.: 40079/2006-11000 V Praze, dne 5.12.2006 Ministerstvo zemědělství ČR Státní veterinární správa ČR Č.j.: 40079/2006-11000 V Praze, dne 5.12.2006 METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2007 V souladu 44 odst.1 písm. d) zákona

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE 3.5 Klasifikace analýzou vícerozměrných dat

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE 3.5 Klasifikace analýzou vícerozměrných dat UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE LICENČNÍ STUDIUM - STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Ing. Věra Fialová BIOPHARM VÝZKUMNÝ ÚSTAV BIOFARMACIE A VETERINÁRNÍCH

Více

Ptačí chřipka A(H5N1) (Avian influenza A(H5N1))

Ptačí chřipka A(H5N1) (Avian influenza A(H5N1)) 1 Studijní materiál důchodce č. 191 Duben 2004 Ptačí chřipka A(H5N1) (Avian influenza A(H5N1)) Weekly epidemiological record, Vol. 79, 2004, No.7, s. 65-70 Volně přeložil a mírně zkrátil MUDr. Vladimír

Více

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Strana 1 (celkem 6) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicines Hudcova 56a, Brno-Medlánky Postal Code: 621 00, Czech

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ OBSAH: DEFINICE A OBECNÉ POŽADAVKY 1. VÝCHOZÍ MATERIÁLY 2. FINÁLNÍ VÝROBEK VÝSLEDKY

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso STROJNĚ ODDĚLENÉ MASO Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín realizace inovace

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ OČKOVÁNÍ PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Jitka Škovránková Dětské očkovací centrum FN Motol Ve světě se doporučuje stejně očkovat nezralé jako zralé děti, přestože existují kvalitativní i kvantitativní rozdíly

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Strana 4244 Sbírka zákonů č. 299 / 2010 Částka 110 299 VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko?

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Simone Schaumberger Produktový manažer pro mykotoxiny Nicole Reisinger Projektový vedoucí pro endotoxiny Endotoxiny u krav Podceňova 2 Science & Solutions červen

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách V rámci EU a zemí regionu EFTA hlášeno 17 nových potvrzených případů; První potvrzené případy

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2013 Informační bulletin č. 1/2014 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

V případě bodů a) a b) může být prohlášení podáno formou odkazu na publikovanou literaturu.

V případě bodů a) a b) může být prohlášení podáno formou odkazu na publikovanou literaturu. TABULKA ZEVNÍCH PŮVODCŮ, NA KTERÉ MÁ BÝT VYŠETŘOVÁNO VE VZTAHU K OBECNÝM A DRUHOVĚ SPECIFICKÝM POKYNŮM K VÝROBĚ A KONTROLE SAVČÍCH VETERINÁRNÍCH VAKCÍN 1. VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKA V obecných požadavcích pro

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Ústav patologické morfologie a parazitologie, VFU Brno, Katedra parazitologie, UK Praha Českého svazu chovatelů masného skotu, Hotel Skalský

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Ostatní

Více

Pacasová R., Tesařová E., Křížová E. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno. 8. Střešovický transfuzní den, Praha 26.11.2014

Pacasová R., Tesařová E., Křížová E. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno. 8. Střešovický transfuzní den, Praha 26.11.2014 OBI v registru dárců krve FN Brno Pacasová R., Tesařová E., Křížová E. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno 8. Střešovický transfuzní den, Praha 26.11.2014 Virus hepatitidy B Virus hepatitidy B (HBV)

Více

Hospodářská a sociální rada (ECOSOC) Dopady pandemií na světové hospodářství

Hospodářská a sociální rada (ECOSOC) Dopady pandemií na světové hospodářství Výbor - Téma Hospodářská a sociální rada (ECOSOC) Dopady pandemií na světové hospodářství DOPADY PANDEMIÍ NA SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 1. Definice pandemie Pandemie není intenzivnější formou epidemie. Na rozdíl

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF OU v Ostravě přednosta: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

Více

EBOLA CO MOŽNÁ NEVÍTE

EBOLA CO MOŽNÁ NEVÍTE EBOLA CO MOŽNÁ NEVÍTE MUDr. Jana Vidunová ZZS Plzeňského kraje HISTORIE poprvé popsána již v roce 1976 název podle říčky Ebola nacházející na území dnešní Demokratické republiky Kongo od roku 1976 asi

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ Medicína katastrof 2009, Brno, 4. 5. 2. 2009 Ing. Jaroslava Hejdová. Ing. Anna Šebková Dokumenty Usnesení BRS č. 204/2001 - Informace

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Výsledky analýz vzorků odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 17. 5. 2013 v Zařízení na energetické využití odpadů Praha 10 Malešice, společnosti Pražské služby a.s. Úvod

Více

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace C 35 MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace Rychlý test pro diagnostiku infekční mononukleózy (IM), kvalitativní detekce heterofilních protilátek IM v plné krvi,

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

OZDRAVOVACÍ PROGRAM od BOVINNÍ VIROVÉ DIARHOE (BVD)

OZDRAVOVACÍ PROGRAM od BOVINNÍ VIROVÉ DIARHOE (BVD) STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA Referenční laboratoř pro bovinní virovou diarrhoeu (BVD/MD) Oddělení virologie Rantířovská 93, 586 05 Jihlava Tel.: +420 567 143 263, Fax: +420 567 143 262, Web: www.svujihlava.cz,

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

Aktuálně o ptačí chřipce

Aktuálně o ptačí chřipce Josef Duben Aktuálně o ptačí chřipce 2007 Josef Duben Aktuálně o ptačí chřipce PRAHA 2007 Josef Duben Aktuálně o ptačí chřipce Stručné a aktuální informace o současném světovém veterinárním problému aviární

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Státní politika v oblasti očkování. MUDr. Michael Vít, PhD.

Státní politika v oblasti očkování. MUDr. Michael Vít, PhD. Státní politika v oblasti očkování MUDr. Michael Vít, PhD. VII. Hradecké vakcinologické dny 29. 9. 1. 10. 2011 Pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování Pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování je založeno

Více

FVHE VFU v Brně má akreditovaný 1 studijní program, který zahrnuje 7 studijních oborů, které jsou akreditovány jak v češtině, tak v angličtině:

FVHE VFU v Brně má akreditovaný 1 studijní program, který zahrnuje 7 studijních oborů, které jsou akreditovány jak v češtině, tak v angličtině: Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno duben 2013 O hodnocení doktorských

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně O hodnocení rozhodla Akreditační komise (AK) na svém zasedání ve dnech

Více

kapitola 02 - tabulková část

kapitola 02 - tabulková část 0200 00 00 00/80 MASO A JEDLÉ DROBY 0201 00 00 00/80 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené TN084 0201 10 00 00/80 - V celku a půlené: 0201 10 00 10/80 - - Hovězí a telecí maso vysoké kvality - 12,8 + 176,8

Více

AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu

AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu Ivo Pavlík Markéta Kabourková Ivan Rychlík Výzkumný ústav veterinární lékařství, v.v.i. 6. společné setkání řešitelů OP VaVpI, JIC, Brno, 20.9.2011 Zdroje

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

Surveillance a epidemiologická situace invazivních bakteriálních onemocnění v ČR a v Evropě Pavla Křížová, Jana Kozáková, Věra Lebedová Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní zdravotní ústav Praha

Více

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód)

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) Jindra Vrzalová x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) na každém druhu je navázána molekula vázající specificky jeden analyt (protilátka, antigen, DNAsonda,,) Sandwichová

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky

OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec

Více