Jsou povídky v knize Noční můry nespí skutečně tak strašidelné? Bála jste se, když jste je četla?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jsou povídky v knize Noční můry nespí skutečně tak strašidelné? Bála jste se, když jste je četla?"

Transkript

1 U příležitosti vydání knihy hororů pro náctileté NOČNÍ MŮRY NESPÍ jsme vyzpovídali její editorku IVONU BŘEZINOVOU (jinak přední českou autorku knih pro děti a mládež), bývalou šéfredaktorku NAKLADATELSTVÍ XYZ JANU SEMELKOVOU, která připravila knihu k vydání, a také autory povídek ze skupiny HLAVA NEHLAVA. Začneme IVONOU BŘEZINOVOU. Vy jste stála u zrodu skupiny Hlava nehlava a také to byl Váš nápad, že se bude psát hororová sbírka Zuby nehty, ze které se později stal velký hit. Nyní jste se role editorky ujala i u nové hororové sbírky Noční můry nespí. Čím jsou si obě sbírky podobné a čím se naopak liší? Jde o stejný ţánr, nezměnila se ani cílová skupina dětí a troufám si říct, ţe ani chuť autorů vypořádat se s tématem své povídky co nejlépe a zároveň si to při psaní uţít. Pak je totiţ šance, ţe si příběh bude uţívat i čtenář. Naopak se změnil nakladatel, tým se rozšířil o další členy, povídek je ve sbírce podstatně víc, a tím se zvětšila nejen paleta námětů, ale i autorských přístupů, takţe záţitky při čtení knihy by měly být ještě pestřejší. Změna je i v tom, ţe ilustrací se ujala přímo členka skupiny Hlava nehlava Klára Mayerová. Jsou povídky v knize Noční můry nespí skutečně tak strašidelné? Bála jste se, když jste je četla? Já se bojím skoro pořád. Moje vypjatá fantazie pracuje na plné obrátky při sebemenším šustnutí, které slyším ze tmy. Pochopitelně jsem tedy strach proţívala i při redigování povídkové sbírky. Na rukopisu jsem pracovala zásadně při plném osvětlení pokoje a po důkladné kontrole, ţe pod stolem někdo nebo něco nečíhá. I tak mi ale za čtení byly odměnou hrůzostrašné sny, v nichţ mě autoři povídek pronásledovali s brky napuštěnými jedem a s notebooky ukrývajícími bouchací kuličky. Těsně před odevzdáním rukopisu se mi také záhadně ztratilo několik ů, v mé pracovně nápadně často vypadávala elektřina a k dovršení všeho se mi oběsila myš.

2 Mnoho lidí má názor, že horory by děti číst neměly. Vy s tím zřejmě nesouhlasíte. Proč? A proč by měly číst zrovna Noční můry nespí? Já sama horory nečtu. Ale také nesním o seskoku padákem, nevlezla bych do zorbingové koule a bungee jumping mě také zrovna neláká. Spoustu lidí však ano. A ze zkušeností na besedách se čtenáři vím, ţe horory jsou u dětí jedním z nejoblíbenějších ţánrů. Čtenářství prý upadá. Chceme, aby děti četly? Pak jim dejme knihu, která je baví, s kterou budou chtít proţívat nejen strach na stránkách, ale třeba i ventilovat svůj vlastní. Proţít si pocit strachu v bezpečí pokoje můţe mít pro někoho i funkci očistnou. Prostřednictvím příběhu se můţeme zbavit i svých vlastních fobií. Ale na kaţdého takováto četba samozřejmě působí jinak. Někdo horory čte, jiný ne. Stejně, jako někdo miluje bungee jumping a jinému se dělá špatně uţ při pouhém pohledu z rozhledny. Noční můry nespí jsou tu tedy připraveny pro ty, jimţ je šimrání strachu v břiše prostě příjemné. Za šest let, co spolupracujete se svými studenty z Literární akademie ve skupině Hlava nehlava, se jim podařilo vydat 17 společných či sólových knih. Čím si to vysvětlujete, že jsou tak úspěšní a do jaké míry je to Vaše zásluha a zásluha Literární akademie? Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) je škola, která soustřeďuje studenty touţící psát. Pak je jedině logické, ţe z jejich úsilí vznikají konkrétní kniţní počiny. Dnes, deset let od zaloţení Literární akademie, můţeme s pýchou konstatovat, ţe studentům vyšlo uţ 36 titulů v edici Prvotiny, kterou vydává přímo Literární akademie. A potěšitelné je to, ţe naši studenti a absolventi vydali mimo půdu Akademie uţ přes třicet knih z vlastní tvorby a deset překladů (konkrétní seznam titulů lze najít na studentském webu LA Alespoň co víme. Je pravda, ţe skupina Hlava nehlava v počtu vydaných titulů asi vede. Právě první sbírkou Zuby nehty studenti přesvědčivě ukázali, ţe představy o vydání knihy nejsou pouhými sny, ţe pokud začínající autor podpoří svůj talent pílí a úsilím, lze změnit sen na skutečnost. Nyní dejme slovo bývalé šéfredaktorce NAKLADATELSTVÍ XYZ JANĚ SEMELKOVÉ, která připravila sbírku NOČNÍ MŮRY NESPÍ k vydání. Proč se NAKLADATELSTVÍ XYZ rozhodlo vydat zrovna horory pro náctileté? Přeci jen má mnoho lidí názor, že horory by děti číst neměly. Tak proč by měly číst zrovna Noční můry nespí?

3 Horory pro náctileté, tedy přímo napsané pro náctileté, nejsou na škodu. Naopak, jsou-li vytvořeny s ohledem na konkrétní věkovou skupinu, pak pobaví a nevyděsí tak, jako kdyţ si mladý čtenář najde v knihovně horor pro dospělé. Ten nemusí ani pochopit. Zároveň jsme vycházeli z úspěšnosti obdobných sborníků a titulů, které se hemţí upíry, vlkodlaky a jinými podivnými bytostmi. Ještě malá poznámka k mínění, ţe děti horory číst nemají - proč jim tedy předkládáme Erbenovu Kytici, pohádky bratří Grimmů a podobné děsuplné a nervy drásající texty? Dokonce je najdeme i v doporučené literatuře Mezi průkopníky hororů pro děti na českém trhu byla kniha Požíračka mrtvol. Proč byla podle Vás tak úspěšná? Poţíračka mrtvol je sborník děsivých povídek, které sepsal švédský pedagog. Vyprávěli si je jeho ţáci večer na školách v přírodě. Takţe jsou to příběhy, kterými se děti strašily před spaním. Proto se staly kultovní knihou hororů jak ve Švédsku, tak později u nás. Dají se nějak porovnat Požíračka a Můry? Noční můry, které nás nenechají spát, jsou trošku jiné. Jsou psané literáty, takţe ztrácejí sílu syrovosti. Jejich síla je v kvalitnější pointě a ve větší pestrosti. Kaţdý z autorů se chopil jiného tématu, strašil čtenáře pěkně po svém, v době, která mu nejlépe seděla. Najdete zde historické události, současnost, nadpřirozeno i budoucnost Opravdu je důvod k přečtení. Jsou povídky v knize Noční můry nespí skutečně tak strašidelné? Bála jste se, když jste je četla? Zleva: Ivona Březinová, Jana Semelková, Kateřina Hejlová. Musím se přiznat, ţe ano. Četla jsem je na dovolené a leckdy jsem nemohla ani usnout. Nebudu říkat, která povídka mne vyděsila víc, která míň, kaţdá je jiná a všechny dobré. Ale všem, kdo budou chtít číst tyto příběhy u vody, doporučuji nečíst příběh Aqua mala - aţ si povídku přečtete, budete vědět proč.

4 NAKLADATELSTVÍ XYZ v poslední době zahájilo Vaší zásluhou rozsáhlou spolupráci s členy skupiny Hlava nehlava. Čím Vás tato skupina tak zaujala? Ráda pomáhám začínajícím autorům. Díky lektorce tvůrčího psaní Ivoně Březinové se tvůrčí skupina Hlava nehlava stala jakousi vlajkovou lodí mladých autorů. Jejich texty jsou neotřelé, hlavně přinášejí nový vítr do našeho literárního rybníčku. Tak proč těm nejlepším z nich nedat šanci? NAKLADATELSTVÍ XYZ není v tomto smýšlení samo - stejně se kníţky autorů této tvůrčí skupiny objevují i v Kniţním klubu, Albatrosu, Mladé frontě. Moţná jen ne v takovém rozsahu, neboť naše nakladatelství vypravilo do světa za poslední rok šest kníţek těchto mladých autorů (dvě sbírky a čtyři samostatné knihy). A NYNÍ PÁR OTÁZEK NA ČLENY SKUPINY HLAVA NEHLAVA Čím je podle tebe kniha Noční můry nespí výjimečná a proč by si ji čtenáři měli kupovat? Zuzana Frantová: Pro ty, co se rádi bojí, jsou Noční můry nespí ideálním průvodcem po světě neokoukaných a neopotřebovaných strašáků, děsáků a bubáků. Napsalo ji osmnáct autorů, to je pěkná řádka lidí, kteří si dali tu práci, aby zjistili, čeho všeho se dá bát. Není k zahození zjistit, kde všude můţe číhat nebezpečí Věřte, ţe jsou místa, odkud byste útok strachu ani náhodou nečekali. Veronika Dziaková: Noční můry nespí jsou výjimečné svou pestrostí, jelikoţ se na knize podílelo více autorů. Navíc je to skvělá příleţitost bát se s krásnými ilustracemi, které jsou skvělým doplněním jednotlivých povídek. Klára Mayerová: Kaţdá povídka je jiná, stejně jako jsou různé i strachy a noční můry našich čtenářů. Kaţdý v té knize najde kromě pobavení taky ten lezavý pocit děsu, strachu, hrůzy, který běţně nalézá za svou skříní a pod svou postelí. Vyplatí se ho přestěhovat do knihovny; tam ho totiţ vţdycky najdete, kdyţ se budete chtít bát, a můţete ho tam zase uloţit, aţ budete mít strachu dost.

5 Jan Urban: Povídky vznikaly v průběhu delší doby a kaţdý autor si ty své vypiplal do míry, se kterou je spokojen a zároveň věří, ţe jeho dílo splní účel, pro který bylo psáno - tedy nahnání strachu, který vás bude nutit při večerním čtení v posteli přetáhnout přes sebe deku. Jednoduše se jedná o výběr těch nejstrašidelnějších témat z našich hlav, co stojí za to čtenářsky zanalyzovat. Kateřina Hejlová: Kniha Noční můry nespí je volným pokračováním velmi úspěšné sbírky hororových povídek pro děti a mládeţ Zuby nehty. Její výjimečnost tkví především v jedinečném, kreativním kolektivu autorů skupiny Hlava nehlava, kteří stojí za jejím vznikem. Budete se bát od první stránky do poslední. Čekají vás horory s tematikou klasickou i netradiční. Hrůza bude obcházet kolem vaší postele, strach se krčit v koutě a děs ťukat na okno. Vy však neodoláte a třesoucími se prsty budete obracet na další a další stránku. Tak neváhejte a vpusťte Noční můry i do vašeho pokoje. Jak si se inspiroval/a při psaní svého hororu? Zuzana Frantová: Já jsem v podstatě hrozně nebojácná holka. Bojím se jen obţivlých hraček a sametových stínů pobíhajících po lese, takţe vlastní strach coby inspiraci pro horory jsem vyčerpala při psaní první hororové sbírky Zuby nehty. Abych se mohla připojit k práci na nových hororech, musela jsem být zvědavá a vyptávat se všude kolem. Tomáš Heřman: Tak nějak se mi nechtělo vymýšlet další kýčovité monstrum. Hrůzy je všude kolem dost. Stačí si to uvědomit. Veronika Dziaková: Strachem z výšek (Pevný jako skála). Dodnes se mi zdají noční můry o závratných výškách, ze kterých se mi hrůzou rozklepou kolena. Klára Mayerová: Kdyţ jsem byla malá a bála jsem se, zalézala jsem pod peřinu. Aţ do chvíle, kdy tam po mně něco chňaplo - nikdy jsem nezjistila, co to bylo, ale ten zdánlivý pocit bezpečí pod peřinou uţ jsem nikdy neměla. Ilona Fryčová: Moje děti mluvily o příšeře, která ţije v Ţelivské nádrţi. Bála jsem se, ţe mohou mít pravdu a skutečně se tam můţe nějaký záhadný tvor objevit. A tak jsem se ze svého strachu zkusila vypsat. Jan Urban: V povídce Slibné rande jde o inspiraci internetovou anonymitou, na kterou v dnešní době sází mnoho nekalých ţivlů, neboť si jsou vědomi naivity těch druhých. Příběh je vyhrocenou moţností, jak to třeba někdy můţe i dopadnout. Druhý příběh Stíny minulosti je inspirován současným upírským trendem, avšak rozhodl jsem se ho spojit se starým dobrým Skotskem, jehoţ mlha a jakási

6 "opuštěnost" místa, kde se děj odehrává, dá atmosféře mnohem víc neţ například středoškolská univerzita nebo klasické americké město. Anna Dlouhá: K Peklu mě inspiroval přímo můj sen, který byl také tak krvavý a také tak děsivý. K mému druhému hororu Kočičí postrach mi byl inspirací můj kocour a má fantazie, bez které by to nešlo. Kateřina Hejlová: Inspiraci pro Půlnoční zrcadlo jsem čerpala z dětství. Kdyţ mi bylo asi dvanáct, kamarádka mi vyprávěla, ţe kdyţ se o půlnoci podívám do zrcadla, uvidím v něm mrtvou Boţenu Němcovou. Dodnes si ta slova pamatuji a vţdycky, kdyţ jsem o půlnoci v blízkosti zrcadla, sklopím zrak. Pro jistotu! Inspirací pro Aqua malu byl novinový článek, na který jsem náhodou narazila při brouzdání internetem. V té době jsem se zrovna vrátila z Bulharska, kde se moře medúzami jen hemţilo, a tak jsem trošku povolila uzdu své fantazii. Co je vlastně skupina Hlava nehlava? Zuzana Frantová: Hlava nehlava je skupina mladých lidí, která patrně podle všeho ráda děsí ještě mladší lidi. Pouţívá se pro to populární označení šikana. Nejdříve jsme napsali horory, pak jsme trochu vyměkli a napsali dobrodruţné povídky a přes opět temnější detektivky jsme se stejně jako pachatel, který se vrací na místo činu, vrátili k ţánru hororu. Ale kdyţ si přečtete naše sólovky, tak zjistíte, ţe jsme vlastně aţ děsivě mírumilovní. Ve skupině, to se nám to straší, ale jakmile je kaţdý sám za sebe, tak škoda mluvit, úplné bačkory! Aţ na Katku Hejlovou, která ve své kníţce pro dospělé Zabijte je všechny, parádně zúročila své bohaté hororové zkušenosti. Ivona Březinová: Hlava nehlava je záhadný proměňující se organismus. Během vznikání této knihy se nejčastěji zjevoval v podobě roje obřích lišajů smrtihlavů, kteří krouţili nad Literární akademií, svým prahnízdem, ve snaze se osamostatnit. Při dosednutí na zdivo budovy své alma mater jsou však schopni nenápadně splynout s omítkou a pozorovat a pozorovat a pozorovat. Tak pozor, pozorují i vás.

7 Kateřina Hejlová: Hlava nehlava je tvůrčí skupina mladých autorů české literární scény, která vznikla na půdě Literární akademie v polovině roku 2006 na seminářích tvůrčího psaní vedené Ivonou Březinovou, která celou skupinu zaštiťuje. Hlava nehlava v současné době disponuje nejen řadou autorů, kteří jiţ samostatně publikují mimo rámec skupiny, ale rovněţ zdatnými ilustrátory a novináři. Skupina má obrovský tvůrčí potenciál a nevysychající studnici nápadů, takţe se máte rozhodně na co těšit. David Šváb: Skupina Hlava nehlava to však nejsou jen spisovatelé. Jednotliví členové jsou nadaní i na divadlo, tvorbu počítačových a mobilních her, novinařinu, navštěvují exotické kraje a poté o tom přednášejí, ale jsou mezi nimi i nadaní ilustrátoři. To dokazuje fakt, ţe Noční můry nespí jsou doplněny kresbami jedné z členek skupiny Kláry Mayerové, která má na kontě uţ tři knihy s vlastními ilustracemi včetně jiného projektu studentů Literární akademie a některých členů skupiny Nahoře bez a dole taky. Jak probíhá práce v tak početné skupině? Zuzana Frantová: Je to naše uţ čtvrtá společná sbírka, takţe bych řekla, ţe práce ve skupině nás baví a jde nám. Pracovat ve skupině je ale pěkná dřina; víc hlav, víc nápadů, víc úkolů. Výhodu to má naopak tu, ţe kdyţ se vám zrovna nechce nebo nemůţete, ţe se vţdycky najde někdo, kdo vás zastoupí. Snaţíme se všichni číst všechny texty a často i všechny verze. Hlava nehlava z toho jde kolem, ale psaní i čtení je o trpělivém přátelství mezi zadkem a ţidlí i mezi unavenýma očima a monitorem, na kterém se objevuje text psaný stále větším a větším písmem. Práce ve skupině je zmatená, chaotická a občas i hysterická, ale najde se mezi námi pár takových, kteří z toho totálního chaosu najdou cestu, která končí aţ v knihovničkách vystrašených čtenářů. Veronika Dziaková: Jak se říká víc očí víc vidí, a to rozhodě platí. Kolikrát si člověk neví rady, co jeho dílu chybí, a nápady ostatních bývají leckdy velmi inspirativní. Klára Mayerová: Máme v zásadě rozdělené úkoly, kdyţ je třeba něco probrat, pořádají se valné hromady v kavárnách a domovech členů, rozesílají se tisíce a tisíce románů v ech No blbě probíhá, ale máme systém :-) Kateřina Hejlová: Práce ve skupině je pokaţdé skok do neznáma, vţdy záleţí na konkrétním kolektivu, jeho potenciálu, motivaci, chuti pracovat a schopnosti dělat kompromisy. Práce ve skupině vás naučí naslouchat názorům druhých a zároveň prosadit ten svůj, naučí vás trpělivosti a pokoře vůči názorům druhého. Pochopíte,

8 ţe vţdycky někdo maká víc a jiný se o něco víc veze a je potřeba to brát jak to je, protoţe příště se mohou role obrátit. Zvyknete si přijímat kritiku a zformulujete si vlastní názor konfrontací s druhými. Propagace knih je ve větším počtu snazší, ale má to i svá úskalí. Podtrţeno sečteno je to podnětná zkušenost. Anna Dlouhá: Nebudeme si nic nalhávat: víc lidí víc ví, ale víc lidí se také hůř schází a hůř domlouvá. Naštěstí máme elektronickou poštu a několik jedinců, bez kterých by se zbořil svět. Pokud se uţ sejdeme, na naší práci je to vidět. Literární večery plné debat a diskuzí jsou pro nás všechny nesmírnou inspirací. Proč by děti měly číst horory a co jim to může dát? Tomáš Heřman: Dobrá otázka. A neměli bychom se ptát spíš, jestli by děti neměly víc číst? Nebo proč by měly číst, a jak se kniha liší od ostatních informačních/zábavných zdrojů jako televize nebo počítačové hry? Ale zjednodušeně: Kniha sebou přináší trochu jiné aspekty neţ vizuálně pojaté informační zdroje. Kdyţ sledujete film, přesněji řečeno horor, jde o děs vizuální, zvukový, a často poměrně laciný. Kdyţ se člověk začte do knihy, a myslím tím dobře napsané knihy, přestává okolní svět vnímat. Uţ tam není nikdo, kdo by ho vedl za ručičku, nebo na něj bafal ze skříně. Naše smysly se zostří, noříme se do vlastního světa temných zákoutí, a kaţdý sebemenší zvuk či šustot na našem prahu, který běţně ignorujeme, nás dokáţe vyděsit. Děsíme sami sebe, naprosto bezděčně zatahujeme horor i tam, kam ţádný film nebo hra nedosáhne. Kateřina Hejlová: Pro děti je čtení velmi důleţité. Zvlášť v dnešní době, která nabízí tolik svůdnějších lákadel. Učí je pracovat s textem, rozšiřuje slovní zásobu, rozvíjí logické i abstraktní myšlení, paměť i schopnost utvořit si vlastní názor. Aby však dítě u knihy vydrţelo, musí ho především bavit. A to horory splňují bezezbytku. Většina dětí miluje strašidelné historky všeho druhu, a čím jsou reálnější, tím víc se bojí. Zuzana Frantová: Rádi se bojíme, lekáme a všemoţně si zvedáme adrenalin na pouťových atrakcích. Já nevím, proč to tak je, ale rádi se bojíme. Jenţe ne opravdově. Rádi se bojíme JAKO. Na stránkách kníţky nebo při sledování filmu. Baví nás to, je to zábava. Uţ od Zubů nehtů říkáme, ţe píšeme příběhy o českých dětech pro české děti. Překladových hororů je spousta, ale vychází z jiné tradice, která můţe být českému začínajícímu čtenáři cizí. Naše kníţky jsou prostředím i motivy českým dětem blízké. Takţe pojďte se s námi bát hezky česky. A kdyţ byste

9 se báli moc, víte přece, ţe kníţku můţete zaklapnout a strašáky i svůj strach v ní nechat uvězněné a to je přeci na tom strachu JAKO to nejbáječnější. Anna Dlouhá: Jednoznačně proto, ţe by děti vůbec měly číst. Rozvíjí tím svou fantazii, představivost a vytváří si tím svůj vztah ke kníţkám. Dítě, které nečte, si bez cizí pomoci jen stěţí představí detaily, situace i postavy. Většinou jsou knihy suplovány televizí, která má ten šílený dar v nás jakoukoliv fantazii zabít tou nejhorší metodou. A to bezbolestně a dobrovolně! Ať uţ děti čtou horory nebo cokoliv jiného, je podstatné, ţe čtou. Na knihách je krásné to, ţe v nich můţete listovat, vracet se k oblíbeným pasáţím, ale i přeskakovat hrůzostrašné stránky, kdyţ víte, ţe číst je v noci v posteli nebylo z vašich lepších nápadů. Klára Mayerová: Schopnost emocionálně proţívat jakoukoli knihu je skvělá a horory jsou o to kouzelnější, ţe jde o uměle vytvořený strach, který můţeme v případě potřeby schovat do knihovny a uţ nikdy ho nevytáhnout. Děti by měly především číst a je jedno jestli horory, pohádky nebo romány. Horory ale mají kouzlo, kterému kdyţ jednou propadnete, uţ vás nikdy nepustí. Děs je totiţ návykový. Mgr. David Šváb zástupce skupiny Hlava nehlava pro kontakt s médii mobil: ,

Návrh na úpravu učebnice pro uživatele českého znakového jazyka

Návrh na úpravu učebnice pro uživatele českého znakového jazyka Návrh na úpravu učebnice pro uživatele českého znakového jazyka Pro seminární práci, ve které bych ráda navrhla úpravu učebnice pro uživatele českého znakového jazyka, jsem si vybrala Slabikář od nakladatelství

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Většina novinářů má ráda plný stůl (Znáte tu o dr. Raabovi Jenkinsonovi?)

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Nabídka pro žáky ZŠ

Nabídka pro žáky ZŠ Nabídka pro žáky ZŠ 2016 2017 Nabízíme vám širší nabídku akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2016 2017. Lze ji běžně využívat i mimo základní

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

DO LIBRÍNIE VSTUP JEN S PASEM! SEMINÁŘ KNIHOVNÍCI SOBĚ! KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY,

DO LIBRÍNIE VSTUP JEN S PASEM! SEMINÁŘ KNIHOVNÍCI SOBĚ! KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY, DO LIBRÍNIE VSTUP JEN S PASEM! SEMINÁŘ KNIHOVNÍCI SOBĚ! KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY, 23.11.2016 NOC S ANDERSENEM Vyhlašuje SKIP Klub dětských knihoven ČR V Lokti od roku 2005 letos 12. ročník Nocuje

Více

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Vážení přátelé, Nabízíme vám přehled akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016.

Více

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota.

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010 Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zasedání řídila Lucie Králová, předsedkyně KR. Přítomní členové: Lucie Králová, Martin

Více

JAK ROSTOU. aneb Každý obrázek vypráví svůj příběh, každý příběh tvoří vlastní obraz. Velikost materiálu po složení x 210 mm

JAK ROSTOU. aneb Každý obrázek vypráví svůj příběh, každý příběh tvoří vlastní obraz. Velikost materiálu po složení x 210 mm JAK ROSTOU aneb Každý obrázek vypráví svůj příběh, každý příběh tvoří vlastní obraz Velikost materiálu po složení - 210 x 210 mm JAK ROSTOU PRÍBEHY OD DETÍ O DETECH A PRO DETI, KTERÉ MAJÍ PROBLÉMY S RUSTEM,

Více

Nabídka Mgr. Alžběta Mrnuštíková

Nabídka Mgr. Alžběta Mrnuštíková Nabídka Mgr. Alžběta Mrnuštíková Nenavrhuji anonymní interiéry. Navrhuji pro své klienty. A podle toho k práci přistupuji Designérka Katka Tomčíková A jak pracuji? Na začátku každého projektu stojí konkrétní

Více

Ga Ma Ja!! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA

Ga Ma Ja!! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Redakce Lucie Peterková, Ondřej Vavro Martin Ulmann, Mateusz Wojnarowicz Hedvika Stachovcová, Hana Pasková Hugo Hynčica, Tereza Gembalová Magda Štastná, Šimon

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN!

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je, kromě projevů lásky, objímání, také každodenní hlasité

Více

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Moje inspirace E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Vážení a milí Děkuji Vám za stažení mého e-booku s názvem Moje inspirace. Co zde najdete? Prozradím Vám něco ze stránek, kam si chodím pro nápady, inspiraci

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Návrhy květináčů aneb. Tvoříme nový druh. Motto:

Návrhy květináčů aneb. Tvoříme nový druh. Motto: Návrhy květináčů aneb Tvoříme nový druh Motto: Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by to bylo, zahrát si chvíli na matku přírody, a pohrát si s genetikou? Možná se Vám to zdá trošku směšné, ale to je přesně

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Dlouhý Milan Dragoun Milan

Dlouhý Milan Dragoun Milan Dlouhý Milan Na letošní výstavu jsem připravil ukázkové tisky z nástěnného kalendáře Tajemné Petrovicko 2015. Tento kalendář byl vydán ve spolupráci s obcí Petrovice. Celý kalendář byl koncipován tak,

Více

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla rozhovor pro Festival spisovatelů Praha Erika Zlamalová: 20. ročník

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes?

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Tento článek bych nechtěl, aby byl vnímán čtenáři jako reakce na 2 ne zrovna povedené poslední víkendové turnaje (ne vždy se daří a vyhrává, i hokej je jen sport

Více

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete?

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete? Vybranou odpověď vždy, prosím, zakroužkujte. Otevřené otázky (tedy ty, do kterých budete psát vlastní rukou) prosím, vyplňujte co nejčitelněji. Děkuji, B.K. 1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost?

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

SLUŽBY KNIHOVEN. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava

SLUŽBY KNIHOVEN. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava SLUŽBY KNIHOVEN PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Učitel = člověk s velkým vlivem Škola by měla doplňovat domácí čtení. Dětem, kterým doma nikdo nečte, může navíc poskytnout příležitost ke každodennímu

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE. Mgr. Zuzana Kročáková

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE. Mgr. Zuzana Kročáková PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE Mgr. Zuzana Kročáková TÉMATA SEMINÁŘŦ A. MOTIVACE ve škole a při výuce. ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST a NEÚSPĚŠNOST. B. UČENÍ a PAMĚŤ. Jak to funguje? C. VÝCHOVA ve škole. Jak na NEKÁZEŇ? Co

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha Náš předpoklad Výuka čtenářské gramotnosti je plnohodnotným vzdělávacím cílem běţné výuky. Škola obvykle určitou úroveň čtenářské

Více

Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen

Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen Název projektu : Čtenářské dílny pro jazykovou komunikaci Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.00/56.0054 Realizátor projektu : Střední

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Vedlejší věta přísudková

Vedlejší věta přísudková Vedlejší věty Druhy vedlejších vět určujeme: podle jejich větněčlenské platnosti podle spojovacích výrazů, kterými jsou připojeny k větě řídící podle vztahu jejich obsahu k obsahu věty řídící Vedlejší

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 1 1. Naučte se být sami sebou a sami se sebou V dnešní době není vůbec jednoduché být sám sebou a zůstat přirozený a harmonický, prostě takový, jakého nás příroda

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Příloha tiskové zprávy Praha, 3. listopadu 2010. Děti a zájmová sdružení. Výsledky průzkumu a komentáře projekt Není nám to jedno!

Příloha tiskové zprávy Praha, 3. listopadu 2010. Děti a zájmová sdružení. Výsledky průzkumu a komentáře projekt Není nám to jedno! Příloha tiskové zprávy Praha, 3. listopadu 2010 Výsledky průzkumu a komentáře projekt Není nám to jedno! Děti a zájmová sdružení Otázka č. 1 - Navštěvuješ nějaký zájmový kroužek? Z výsledků průzkumu je

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Nechť hry započnou. www.hunger-games.cz

Nechť hry započnou. www.hunger-games.cz Nejdrsnější reality show světa také v ČR Nechť hry započnou Každý rok 24 hráčů Vždy jen 1 vítěz, jehož výhrou je vlastní život Je čas změnit pravidla? Vítězství znamená slávu a bohatství! Prohra znamená

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) 1991 RLS Reading Literacy Study Snaha zachytit trendy vývoje ČG Doplňuje

Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) 1991 RLS Reading Literacy Study Snaha zachytit trendy vývoje ČG Doplňuje Čtenářská gramotnost Výzkumy PIRLS, PISA, Jak čtou české děti PIRLS x PISA IEA Respondenti: 9-10 letí ţáci (4. třída) Část mezinárodního výzkumu, doplňuje TIMSS (M-Př) 4letá periodicita Komplexnější pohled

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

PŘÍLOHA Č. 4 MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKY, BRNO

PŘÍLOHA Č. 4 MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKY, BRNO PŘÍLOHA Č. 4 MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKY, BRNO Rozhovor se uskutečnil na začátku června 2016 v Brně Ţidenicích, s paní učitelkou Janou Albrechtovou. S jejím souhlasem zde uvádím přepis vedeného rozhovoru.

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Rostliny stavba těla Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Rostliny stavba těla Stručná anotace učební jednotky Ţáci se seznamují

Více

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ Před mnoha a mnoha lety zde ţila spousta strašidel, strašidýlek, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí. Bylo zde jejich království a všichni zde ţili v klidu a míru. Aţ jednoho

Více

Mateřské školy a základní školy. Vlasta Mračková. Ivana Weissová

Mateřské školy a základní školy. Vlasta Mračková. Ivana Weissová Mateřské školy a základní školy Vlasta Mračková Ivana Weissová Knihovnické lekce POPRVÉ V KNIHOVNĚ Určeno pro: mateřské školky a 1. třídy ZŠ (délka trvání 45 minut) Hravou formou seznámíme děti s knihovnou

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Martin Gábor Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění.

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Popis reprezentativní knihy tzv. Quick Scan. Záhlaví: Oksana Osadča. Terry Pratchett / Maškaráda / 1995 (česky 1998) / úroveň 4 (SŠ)

Popis reprezentativní knihy tzv. Quick Scan. Záhlaví: Oksana Osadča. Terry Pratchett / Maškaráda / 1995 (česky 1998) / úroveň 4 (SŠ) Popis reprezentativní knihy tzv. Quick Scan Záhlaví: Oksana Osadča Terry Pratchett / Maškaráda / 1995 (česky 1998) / úroveň 4 (SŠ) Úvodní poznámky: inteligentní oddychová četba / odkazy na velká díla (Fantom

Více

2. lekce. Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky. pracovní listy. Individuální plánování

2. lekce. Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky. pracovní listy. Individuální plánování 2. lekce Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky pracovní listy Osobní profil Osobní profil: co je pro mě důležité Popis potřebné podpory: jakou pomoc potřebuji Plán (cíle a kroky):

Více

Pro Váš klid, během dne i noci, při námaze i odpočinku.

Pro Váš klid, během dne i noci, při námaze i odpočinku. Pro Váš klid, během dne i noci, při námaze i odpočinku. Novartis s. r. o., Pharma, Nagano III., U Nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3, tel.: 225 775 111, fax: 225 775 222, www.novartis.com FOR-04/003-10/2004

Více

Anotace: tento DUM názorně a nenásilně, metodou analýzy a syntézy ověřuje, jak si

Anotace: tento DUM názorně a nenásilně, metodou analýzy a syntézy ověřuje, jak si Anotace: Jiří Žáček: Aprílová škola Ověření ve výuce: 4.12.2012 Předmět: Český jazyk - čtení Ročník: 2. Klíčová slova: prozaik, moderní pohádka, próza Anotace: tento DUM názorně a nenásilně, metodou analýzy

Více

Moravská zemská knihovna očima veřejnosti. Výsledky průzkumu veřejného mínění

Moravská zemská knihovna očima veřejnosti. Výsledky průzkumu veřejného mínění Moravská zemská knihovna očima veřejnosti Výsledky průzkumu veřejného mínění 201 4 Hypotéza č. 1 Většina lidí v Brně vůbec neví o existenci MZK. Většina respondentů (83,3 %) odpověděla, že o M ZK (M oravské

Více

Přeji Vám hodně inspirace. Upozornění

Přeji Vám hodně inspirace. Upozornění Str. 1 V tomto Ebooku Vám odhalím pozadí textů několika mých e-mailů, které reálně přinášejí různé výsledky. Dozvíte se, jaký účel mají jednotlivé odstavce a proč volím právě tato slova. Na následujících

Více

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor?

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor? Dnešní rozhovor nás zavede to země Tisíce a jedné noci do Turecka. Student FMMI Bc. Jiří Strejc absolvoval na zahraniční univerzitě jeden semestr. Čtěte s námi, jak ho prožil. Proč jste si vybral za místo

Více

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov Honzík a jeho dobrodružství v městečku Postýlkov Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice. Honzík leží v posteli a spí. Áááááá Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok. Pak se s úlekem

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články,

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, které jsem kdy publikoval. Napsal jsem je za totality

Více

Čtenářství na školách

Čtenářství na školách Čtenářství na školách Analýza dat z projektů Čtenář a Klíčové kompetence Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. tel. číslo: 607 727 370, e-mail: bkartous@scio.cz ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝZKUMU Projekt Čtenář (2009 2013)

Více

Určeno základním školám. Kontaktní osoba Bc. Bodláková Lada 599 522 457 vietnamska.detske@kmo.cz. Vietnamská 1541 708 00 Ostrava-Poruba

Určeno základním školám. Kontaktní osoba Bc. Bodláková Lada 599 522 457 vietnamska.detske@kmo.cz. Vietnamská 1541 708 00 Ostrava-Poruba Určeno základním školám Kontaktní osoba Bc. Bodláková Lada 599 522 457 vietnamska.detske@kmo.cz Vietnamská 1541 708 00 Ostrava-Poruba KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY, příspěvková organizace POBOČKA VIETNAMSKÁ 1541,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Pastelky. Techniky kreslení

Pastelky. Techniky kreslení Pastelky Techniky kreslení Co je to pastelka? Pastelka neboli Pastelová tužka, je zvláštní druh psací potřeby respektive tužky, která umožňuje psát či kreslit barevně. Vyrábí se v celé barevné škále od

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Frekvence lásky. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Frekvence lásky. Ukázka knihy z internetového knihkupectví Frekvence lásky 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Gabriela Čanigová FREKVENCE LÁSKY Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Děkuji vám všem za podněty, které mne vedly k tomu,

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2011 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU, drţíte v rukou druhé, podzimní, vydání časopisu Listy a lístky ze Šafránu. Přinášíme vám i vašim dětem novinky o činnosti naší organizace,

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Kuratela pro děti a mládež

Kuratela pro děti a mládež Kuratela pro děti a mládež JSEM PODEZŘELÝ Z PROTIPRÁVNÍHO ČINU JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA? CO BUDE DÁL? Pokud mi není 15 let, nejsem trestně odpovědný To ale neznamená, že nemůžu být potrestán, pokud se dopustím

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

1. Úvod do vědomého snění

1. Úvod do vědomého snění 1. Úvod do vědomého snění V této kapitole se dočtete: - Co jsou vědomé sny a jaké to je, mít vědomý sen - Jak vám může snová nápověda pomoci rozpoznat, že sníte - Jak je možné, že máte nad sny větší kontrolu,

Více

Ředitel jako průvodce pedagogů po trnité cestě k moudrosti. Miroslav Hřebecký, EDUin, o.p.s

Ředitel jako průvodce pedagogů po trnité cestě k moudrosti. Miroslav Hřebecký, EDUin, o.p.s Ředitel jako průvodce pedagogů po trnité cestě k moudrosti Miroslav Hřebecký, EDUin, o.p.s. 22. 4. 2016 Čas nezastavíš Nechcete být léčeni 30 let starými metodami? Projde něco takového dnes lékařům? Proč

Více

Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9

Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9 Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9 Literatura dnes (Literární seminář pro sexty zaměřený na současnou produkci domácí i světovou ve výběru osobností děl a žánrů podle vyučujícího

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006 Nový televizní seriál Osobní finance Komise pro cenné papíry ve spolupráci s Českou národní bankou a dalšími partnery připravila pro vysílání v České televizi pokračování

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz NÁVOD JAK NA TO autor: Josef Cvrček www.vydelavej-focenim.cz Důležité upozornění Pokud chcete z tohoto návodu dostat, co nejvíce, doporučuji se NEJPRVE podívat na video, které tento návod doprovází. Ve

Více