Baby Control >>MBP15<< Elektronická chůvička

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Baby Control >>MBP15<< Elektronická chůvička"

Transkript

1 Baby Control >>MBP15<< Elektronická chůvička Uživatelská příručka Obsah ÚVOD... 3 Předmluva... 3 O tomto návodu... 3 Copyright... 3 Varování... 4 Použití zařízení... 5 Rozsah odpovědnosti... 5 BEZPEČNOST... 6 Nebezpečí: Zařízení pod proudem 6 Nakládání s bateriemi... 7 Síťový adaptér... 7 Základní bezpečnostní pokyny... 8 KONSTRUKCE A FUNKCE ZAŘÍZENÍ... 9 Obsah balení... 9 ZAČÍNÁME Bezpečnostní pokyny Nakládání s obaly Napájení Navázání spojení Spárování zařízení Paging vyhledání jednotky PROVOZ ZAŘÍZENÍ Nastavení hlasitosti Funkce TALK Položky hlavního MENU Noční osvětlení Přehrání melodie ukolébavky Nastavení citlivosti VOX Upozornění na překročení hladiny zvuku Teplota Nastavení hodin Funkce budíku (feed time / čas na jídlo) Nastavení jazyka ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Bezpečnostní pokyny Čištění ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 26 Bezpečnostní pokyny Příčiny chyb a jejich odstranění.. 27 LIKVIDACE Likvidace zařízení Likvidace baterií PŘÍLOHY Prohlášení o shodě Technické údaje objednací číslo: Baby-Control MBP15

2 Úvod Předmluva Vážený zákazníku, Zakoupením elektronické chůvičky Hama jste získali kvalitní produkt, který odpovídá současnému stavu vývoje a splňuje náročné technologické i funkční požadavky. Věnujte prosím pozornost informacím obsaženým v tomto návodu, seznámí Vás se zakoupeným zařízením a jeho funkcemi. Doufáme, že budete s naším produktem spokojeni a že Vám bude dlouho a spolehlivě sloužit. O tomto návodu Tento návod k obsluze je nedílnou součástí elektronické chůvičky MBP15 (nadále v textu označováno jako zařízení ), poskytuje důležité informace o podmínkách použití, bezpečnosti, zapojení a provozu zařízení. Návod k použití by měl být kdykoliv dostupný obsluze zařízení. Každý kdo používá toto zařízení, by měl být obeznámen s informacemi obsaženými v tomto návodu. Návod mějte vždy při ruce, v případě potřeby jej předejte ostatním uživatelům současně se zařízením. Copyright Tento návod je chráněn autorským právem. Nesmí být kopírován ani jinak reprodukován (včetně ilustrací) celý, ani jednotlivé části, bez předchozího písemného souhlasu výrobce. Toto se rovněž vztahuje na budoucí změny v dokumentaci (návodu). Varování Návod obsahuje následující formy upozornění:! NEBEZPEČÍ Varování tohoto typu varuje před přímým ohrožením zdraví. Upozorňuje na situace, které mohou vést ke vzniku vážných zranění, nebo smrti. Dodržením instrukcí předejdete možným vážným zraněním či smrti. Varování tohoto typu varuje před přímým nebezpečím. Upozorňuje na situace, které mohou vést ke vzniku zranění, nebo škodám na majetku. Dodržením instrukcí předejdete možnému zranění, nebo materiálním škodám. UPOZORNĚNÍ Varování tohoto typu varuje před rizikem poškození zařízení. Upozorňuje na situace, které mohou vést ke škodám na majetku. Dodržením instrukcí předejdete poškození zařízení, a/nebo jiným materiálním škodám. V poznámkách jsou uváděny další užitečné informace pro zacházení se zařízením. Baby-Control MBP Baby-Control MBP15

3 Použití zařízení Toto zařízení je určeno ke sledování malých dětí. Je určeno výhradně k použití uvnitř budov. Jiné způsoby využití jsou považovány za nevhodné. Nebezpečí způsobená nevhodným využitím! Zařízení používejte pouze k účelu určenému výrobcem. Dodržujte postupy popsané v tomto návodu. Výrobce nezodpovídá za škody vzniklé při nevhodném použití zařízení. Za škody vzniklé nesprávným použitím zařízení zodpovídá obsluha zařízení. Rozsah odpovědnosti Veškeré informace, technické údaje a postupy obsažené v tomto návodu byly aktuální v době tisku, a jsou založeny na aktuálních zkušenostech a znalostech. Z tohoto návodu neplynou žádné nároky založené na uvedených parametrech, obrázcích a popisech. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nedodržením instrukcí, nevhodným použitím zařízení, neoprávněným zásahem do zařízení, nebo použitím nevhodných náhradních dílů. Bezpečnost Tato kapitola obsahuje důležité instrukce pro zacházení se zařízením. Toto zařízení splňuje příslušné platné bezpečnostní předpisy. Nicméně při nevhodném užití může dojít ke zranění nebo vzniku materiálních škod. Nebezpečí: Zařízení pod proudem! NEBEZPEČÍ Nebezpečí smrti / úrazu elektrickým proudem. Styk s živými částmi zařízení může vést k smrtelnému zranění. Dodržujte následující bezpečnostní předpisy, zamezíte rizikům souvisejícím s elektrickým proudem. Používejte pouze napájecí adaptéry dodané spolu se zařízením. Použitím jiného adaptéru můžete zařízení poškodit. Nepoužívejte zařízení, je li přívodní šňůra adaptéru, adaptér, nebo napájecí konektor poškozen. V žádném případě nerozebírejte kryt napájecího adaptéru. Při styku s odkrytými částmi napájecího adaptéru hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Udržujte zařízení v suchu, zabraňte vniknutí kapaliny do zařízení, nevystavujte zařízení prašnému prostředí. V případě že zařízení přijde do styku s kapalinou, zajistěte co nejrychleji bezpečné odpojení od sítě. V případě poruchy odpojte napájecí adaptér. Při provádění údržby nebo čištění odpojte napájecí adaptér. Chraňte kabely před zdroji tepla a mechanickým poškozením (přivření do dveří, skřípnutí nábytkem.) Nepokládejte na zařízení hořící předměty (svíčky, cigarety atd.) Baby-Control MBP Baby-Control MBP15

4 Nakládání s bateriemi Nebezpečí při nevhodném zacházení! Nevhodná manipulace s bateriemi může být nebezpečná. Používejte vždy stejný typ baterií (nekombinujte různě nabité baterie, nebo různé druhy: například alkalické + nabíjecí). Při vkládání baterií zkontrolujte polaritu. Při obrácení polarity může dojít k poškození zařízení a/nebo baterií. Nevhazujte baterie do ohně, může dojít k výbuchu. Nikdy nezkratujte póly baterie (úmyslně, nebo neúmyslně, například při styku s kovovými předměty). Zkrat může mít za následek přehřátí, explozi, nebo oheň. Baterie udržujte mimo dosah dětí. V případě spolknutí, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. Uvolňuje-li se z baterií kyselina, dbejte zvýšené pozornosti. Unikající kyselina může trvale poškodit zařízení, může způsobit poleptání. Použijte ochranné rukavice. V případě, že zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. Baterie skladujte v suchu a chladu, nevystavujte je slunečnímu nebo tepelnému záření. Základní bezpečnostní pokyny Věnujte prosím pozornost následujícím pravidlům pro bezpečné zacházení se zařízením: Zařízení by mělo být sestavováno pouze dospělými osobami. Při montáži (například výměně baterií) jsou ze zařízení vyjímány drobné součástky, které je vhodné držet z dosahu dětí. Zařízení není hračka, nenechte děti, aby si se zařízením hrály. Ujistěte se, že všechny součásti zařízení: monitor, kamera a napájecí zdroje jsou mimo dosah dětí. Nezakrývejte zařízení (například ručníkem, nebo dekou.) Zařízení je vybaveno větracími otvory, které slouží k chlazení zařízení, zakrytí těchto otvorů by mohlo vést k přehřátí zařízení. Zařízení umístěte na vodorovný stabilní povrch, pád by mohl závažně poškodit zařízení. Poškozené součásti je možno nahrazovat pouze originálními náhradními díly. Pouze originální náhradní díly zajistí spolehlivý a bezpečný provoz zařízení. Síťový adaptér Síťový adaptér je zdrojem nízkého stejnosměrného napětí, který umožňuje využít Vašeho domovního rozvodu elektřiny pro napájení zařízení. Zapojte adaptér do zařízení a poté do zásuvky. Doporučujeme připojovat adaptér do vypnutého zařízení. Nebezpečí způsobená nevhodným využitím! Dodaný adaptér je určen pro použití výhradně s dodaným zařízením. Nepoužívejte jej pro jiná zařízení. Pro napájení zařízení nepoužívejte jiných adaptérů než toho, který byl dodán spolu se zařízením. Baby-Control MBP Baby-Control MBP15

5 Konstrukce a funkce zařízení Elektronickou chůvičku tvoří dvě jednotky: rodičovská a dětská. Obě jednotky spolu komunikují bezdrátově na frekvenci 1.9 GHz. Zařízení umožňuje obousměrný přenos audiosignálu. Signál je přenášen z dětské jednotky na jednotku rodičovskou, rodičovská jednotka umožňuje po stisknutí tlačítka Talk přenášet hlas na jednotku dětskou. Elektronická chůvička je pouze pomůcka pro rodiče, v žádném případě nenahrazuje řádnou a zodpovědnou péči o dítě. Obsah balení Zařízení je standardně dodáváno s následujícím příslušenstvím: 1x Dětská jednotka 1x Rodičovská jednotka Napájecí adaptér pro dětskou jednotku Stolní základna se síťovým adaptérem pro rodičovskou jednotku 2 ks AAA nabíjecích NiMH baterií (akumulátorů) Uživatelská příručka Zkontrolujte obsah balení, zda je kompletní a zda nedošlo k viditelnému poškození. Případné reklamace uplatněte u svého dodavatele. Se zařízením je dodáván pouze pár baterií určený pro rodičovskou jednotku. Doporučujeme nákup baterií i do dětské jednotky pro případ výpadku dodávky elektrické energie. Rodičovská jednotka popis: 1. LED indikátor hlasitosti 2. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí jednotky 3. Tlačítko TALK funkce volání na dětskou jednotku 4. Tlačítko OK potvrzení volby 5. Reproduktor 6. Stolní základna dobíjecí stanice 7. LED indikátor dobíjení 8. Tlačítko MENU 9. LED indikátor spojení 10. Tlačítko pro snížení hlasitosti 11. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti 12. Displej (viz dále) 13. Mikrofon 14. Šroub pro zajištění krytky baterií 15. Krytka baterií 16. Klip na opasek Baby-Control MBP Baby-Control MBP15

6 Dětská jednotka popis: 27. Teplotní čidlo 28. Šroub pro zajištění krytky baterií 29. Krytka baterií 30. Konektor pro připojení síťového adaptéru LCD Displej rodičovské jednotky 17. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí jednotky 18. Tlačítko PAGING funkce vyhledávání rodičovské jednotky 19. LED indikátor napájení 20. Tlačítko Play / Pause 21. Tlačítko - přehrání melodie 22. Mikrofon 23. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti 24. Tlačítko pro snížení hlasitosti 25. Tlačítko nočního osvětlení 26. Noční osvětlení Začínáme Bezpečnostní pokyny Při prvním použití hrozí nebezpečí úrazu či vzniku materiálních škod. Věnujte pozornost bezpečnostním upozorněním, předcházejte rizikům. Obalový materiál není hračka. Nebezpečí udušení! Nakládání s obaly Obal chrání zařízení při přepravě před poškozením. Materiály obalu byly zvoleny s ohledem na životní prostředí, jsou recyklovatelné. Recyklace obalu šetří suroviny a snižuje množství odpadu. S obalovým materiálem nakládejte jako s odpadem podle místních zákonů a vyhlášek. Pokud je to možné, ponechte si originální balení po dobu platnosti záruky pro příklad reklamace. A. Indikátor stavu baterie B. Nastavení citlivosti mikrofonu C. Indikátor zapnutého nočního osvětlení D. Teplota naměřená dětskou jednotkou E. Indikátor zapnutého alarmu F. Indikátor přehrávání melodie (ukolébavky) G. Ukazatel času / data Baby-Control MBP Baby-Control MBP15

7 Napájení Připojení síťového adaptéru do dětské jednotky Vložení baterií do dětské jednotky Dětská jednotka může být napájena síťovým adaptérem, nebo třemi AA bateriemi (doporučujeme alkalické baterie.) Dětská jednotka neumožňuje dobíjení baterií! Baterie pro dětskou jednotku nejsou součástí dodávky. Přesto doporučujeme jejich zakoupení a použití pro případ výpadku elektrické sítě. Nekombinujte různě nabité baterie v jednom zařízení. Používáte-li nenabíjecí baterie, nepřipojujte k zařízení síťový adaptér, ani se je jinak nepokoušejte dobíjet. 1. Pomocí vhodného šroubováku otočte šroubem krytu baterií o 90 proti směru hodinových ručiček do polohy OPEN (nepokoušejte se jej otočit dále) 2. Vložte 3 AA baterie, dbejte na dodržení polarity vyznačené na plastu. (viz obrázek) 3. Zavřete držák baterií krytkou a zajistěte ji pootočením šroubu o 90 ve směru hodinových ručiček. 4. Stiskněte tlačítko POWER. LED indikátor napájení se rozsvítí 5. Stiskněte a podržte tlačítko POWER. Jednotka se vypne. Jsou-li baterie již téměř vybité, začne blikat LED indikátor napájení. Věnujte prosím pozornost sekci Nakládání s bateriemi. 1. Zapojte adaptér do konektoru na dětské jednotce (viz obrázek). Poté jej zapojte do zásuvky (230V / 50Hz). Používejte výhradně adaptér dodaný se zařízením. Viz sekce Síťový adaptér. 2. Stiskněte tlačítko POWER. LED indikátor napájení se rozsvítí. 3. Stiskněte a podržte tlačítko POWER. Jednotka se vypne. Vložení baterií do Rodičovské jednotky 1. Otočte klip na stranu (viz obrázek). 2. Pomocí vhodného šroubováku otočte šroubem krytu baterií o 90 proti směru hodinových ručiček do polohy OPEN (nepokoušejte se jej otočit dále) Baby-Control MBP Baby-Control MBP15

8 3. Vložte dvě AAA přiložené dobíjecí baterie, dbejte na dodržení polarity vyznačené na plastu. (viz obrázek) 4. Zavřete držák baterií krytkou a zajistěte ji pootočením šroubu o 90 ve směru hodinových ručiček. 5. Stiskněte tlačítko POWER. LED indikátor napájení se rozsvítí 6. Stiskněte a podržte tlačítko POWER. Jednotka se vypne. Pro rodičovskou jednotku používejte výhradně DOBÍJECÍ baterie schválené výrobcem. Při použití nedobíjecích baterií hrozí výbuch zařízení. Připojení stolní základny rodičovské jednotky do sítě Umístěte rodičovskou jednotku do stejné místnosti, kde je umístěna dětská jednotka, ale dodržte minimální vzdálenost zařízení alespoň jeden metr od sebe. Jsou-li obě jednotky zapnuty, rodičovská jednotka bude vyhledávat dětskou jednotku. Navazování spojení je indikováno blikáním zelené LED LINK. Jakmile je spojení navázáno, LED přestane blikat. Zvuk zachycený dětskou jednotkou bude přenášen na rodičovskou jednotku. Intenzita zachyceného zvuku bude indikována počtem svítících LED na rodičovské jednotce. Při dosažení maximální intenzity zvuku vydá jednotka pípnutí. Je-li spojení navázáno, můžete přenést rodičovskou jednotku do místnosti, ve které ji chcete používat. Zařízení musí být ale neustále v dosahu. Dostane-li se rodičovská jednotka z dosahu, nebo se spojení přeruší z jiného důvodu, začne na rodičovské jednotce blikat zelená LED LINK a každé tři vteřiny vydá varovný tón. Vraťte se do dosahu vysílající dětské jednotky. Spárování zařízení 1. Zapojte adaptér do zásuvky (230V / 50Hz). 2. Umístěte rodičovskou jednotku do základny. Rozsvítí se červená LED indikující nabíjení. Plné nabití baterií trvá přibližně 15 hodin. 3. Stiskněte tlačítko POWER. LCD displej se rozsvítí. 4. Stiskněte a podržte tlačítko POWER. Jednotka se vypne. Navázání spojení Dětskou jednotku včetně kabelu a napájecího adaptéru umístěte mimo dosah dítěte a alespoň jeden metr od postýlky. Před prvním použitím se ujistěte, že jednotka přenáší signál podle Vašich představ (hlasitost, citlivost). Baby-Control MBP15 15 Zařízení je spárováno již z výroby. Funkci spárování využijete jen při potížemi se ztrátou spojení. Spárování zařízení provedete takto: 1. Vypněte dětskou jednotku a odpojte ji ze zásuvky. Z rodičovské jednotky po jejím vypnutí vyjměte baterie. 2. Na dětské jednotce stiskněte a podržte tlačítko POWER a zároveň připojte zdroj. Počkejte, dokud se nerozsvítí noční osvětlení, poté uvolněte tlačítko POWER. Noční osvětlení by mělo blikat. 3. Na rodičovské jednotce stiskněte a podržte tlačítko POWER a přitom vložte do jednotky baterie. Počkejte, dokud nezačnou blikat červené LED indikátory hlasitosti. 4. Jednotky se samy automaticky spárují a naváží spojení. Úspěšná registrace je indikována dlouhým pípnutím rodičovské jednotky a LED indikátor přestane blikat. 16 Baby-Control MBP15

9 Paging vyhledání jednotky Pokud nemůžete najít rodičovskou jednotku, stiskněte a podržte na dětské jednotce tlačítko PAGING (pravé horní) po dobu 2 vteřin. Rodičovská jednotka bude po dobu 30 vteřin pípat, abyste ji mohli najít. Stisknutím libovolné klávesy na rodičovské jednotce pípání ukončíte. Provoz zařízení Nastavení hlasitosti Rodičovská jednotka Rodičovská jednotka má pět stupňů hlasitosti a stupeň pro vypnutí zvuku. Stisknutím tlačítka hlasitost zvýšíte. Stisknutím tlačítka hlasitost snížíte. Je-li zvuk vypnut, na displeji se zobrazí Volume Off. Zvuk z dětské jednotky je indikován pouze LED indikátory hlasitosti. Dětská jednotka Stisknutím tlačítka hlasitost zvýšíte. Stisknutím tlačítka hlasitost snížíte. Nastavení hlasitosti na dětské jednotce určuje hlasitost dětské jednotky: pro funkce TALK a přehrávání melodie. Funkce TALK Pomocí funkce TALK můžete mluvit prostřednictvím dětské jednotky. 1. Stiskněte a držte tlačítko TALK na rodičovské jednotce, nyní můžete mluvit, hlas bude přenášen do dětské jednotky. 2. Pro ukončení přenosu uvolněte tlačítko TALK. Položky hlavního MENU 1. Stisknutím tlačítka MENU se dostanete do menu přístroje. 2. Stisknutím tlačítka / vybíráte mezi jednotlivými položkami menu. 3. Stisknutím tlačítka OK potvrdíte vybrané nastavení. Nestisknete-li žádné tlačítko po dobu 20 vteřin, display se vrátí do stand-by (úsporného) režimu. Baby-Control MBP Baby-Control MBP15

10 Položky MENU Hlavní menu Pod-menu 1 Pod-menu 2 Night Light / Noční osvětlení On / Off Zapnuto / Vypnuto Lullaby / melodie Play / Stop / Select New Přehrát / Zastavit / Vybrat Twinkle / Silent Night / Minuet in G / Danny Boy / Blue Danube / Přehrát všechny Sensitivity / Nastavení citlivosti mikrofonu dětské jednotky: 5 úrovní citlivost Sound Alert / upozornění na překročení hladiny zvuku Temperature / teplota On / Off / Volume Zap. / Vyp. / Hlasitost Nastavení hlasitosti Set Range - Nastavení rozsahu Horní / Dolní mez pro alarm povolených teplot Temp Alert / Zapnutí Alarmu Alarm Zap. / Vyp. / Hlasitost Degree F / Degree C C nebo F Nastavení jednotek Clock / Hodiny Set Time Nastavení času Year / Month / Day / Hour / Minute Rok / Měsíc / Den / Hodina / Minuta Feed Time / Budík (např. čas na jídlo) Language / Nastavení jazyka Hour Format Formát času Set Time nastavení času Set Interval nastavení intervalu Alarm Zapnutí funkce budíku Select language výběr jazyka 24 hodin / 12 hodin Hour / Minute hodina a minuta Hour / Minute hodina a minuta On / Off Zap. / Vyp. Noční osvětlení Vzdálená aktivace 1. Stiskněte MENU na rodičovské jednotce, vyberte tlačítky položku Night Light. Stiskněte OK. 2. Tlačítky vyberte položku On?. 3. Stisknutím OK potvrdíte volbu, na dětské jednotce se zapne noční osvětlení. 4. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Noční osvětlení vypnete stejným postupem, pouze vyberete položku Off?. Přímá aktivace Stiskněte tlačítko nočního světlení přímo na dětské jednotce. Přehrání melodie ukolébavky Vzdálená aktivace 1. Stiskněte MENU na rodičovské jednotce, vyberte tlačítky položku Lullaby. Stiskněte OK. 2. Tlačítky vyberte položku Play? pro přehrání poslední nastavené melodie. 3. Tlačítky vyberte položku Select New pro výběr jiné melodie. 4. Tlačítky vyberte melodii, nebo Play All pro přehrání všech melodií. 5. Stiskněte OK pro potvrzení. 6. Tlačítky vyberte položku Play?. Stisknutím OK spustíte přehrávání vybrané melodie. 7. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Přehrávání melodie ukončíte stejným postupem, pouze vyberete položku Stop. Hlasitost přehrávání melodie lze nastavit pouze tlačítky na dětské jednotce. Stisknutím tlačítka TALK na rodičovské jednotce se přehrávání melodie ukončí. Baby-Control MBP Baby-Control MBP15

11 Přímá aktivace 1. Stiskněte tlačítko, začne se přehrávat poslední vybraná melodie. 2. Tlačítky, nastavte hlasitost. 3. Stisknutím tlačítka vyberete jinou melodii. 4. Stisknutím tlačítka ukončíte přehrávání. Nastavení citlivosti VOX Tato funkce nastavuje citlivost mikrofonu na dětské jednotce. Tímto se nastavuje hladina intenzity zvuku, od které je přenášen signál na rodičovskou jednotku. Sensitivity. Stiskněte OK. 2. Tlačítky, nastavte úroveň citlivosti. 3. Stisknutím OK potvrďte. 4. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Upozornění na překročení hladiny zvuku Tato funkce má za účel upozornit na překročení určité intenzity zvuku, například na pláč dítěte. Toto upozornění je nezávislé na nastavení hlasitosti reproduktoru rodičovské jednotky. Upozornění je realizováno pípnutím. Sound alert. Stiskněte OK. 2. Tlačítky vyberte položku On?. 3. Stisknutím OK potvrdíte volbu a zapnete funkci. 4. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Funkci upozornění vypnete stejným postupem, pouze vyberete položku Off?. Nastavení hlasitosti upozornění Sound alert. Stiskněte OK. 2. Tlačítky, najděte položku Volume. Stiskněte OK. 3. Tlačítky, nastavte hlasitost. Stisknutím OK potvrdíte nastavení. 4. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Baby-Control MBP15 21 Teplota Ve standardním (stand-by) režimu je na displeji rodičovské jednotky zobrazena teplota naměřená dětskou jednotkou. Nastavení limitů pro upozornění Je-li dětskou jednotkou naměřen teplota překračující nastavený spodní, nebo horní limit teploty, je toto indikováno na displeji rodičovské jednotky, případně lze zapnout akustické upozornění. Temperature. Stiskněte OK. 2. Tlačítky vyberte položku Set range. Stiskněte OK. 3. Tlačítky nastavte požadovaný horní limit (max. 28 C). Stisknutím OK potvrdíte volbu. 4. Tlačítky nastavte požadovaný dolní limit (min 17 C). Stisknutím OK potvrdíte volbu. 5. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Je-li teplota překročena, na displeji se zobrazí nápis High (překročení horního limitu), nebo Low (překročení dolního limitu) a ukazatel teploty bude blikat. Dále je možné nastavit zvukovou signalizaci. Zvuková indikace překročení teplotního limitu zapnutí Zařízení upozornění na překročení nastaveného teplotního limitu dvojitým pípnutím. Temperature. Stiskněte OK. 2. Tlačítky vyberte položku Temp alert. Stiskněte OK. 3. Tlačítky vyberte položku Alert On? Stiskněte OK. 4. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Funkci upozornění vypnete stejným postupem, pouze vyberete položku Off?. Zvuková indikace překročení teplotního limitu hlasitost Temperature. Stiskněte OK. 22 Baby-Control MBP15

12 2. Tlačítky vyberte položku Temp alert. Stiskněte OK. 3. Tlačítky vyberte položku Volume. Stiskněte OK. 4. Tlačítky, nastavte hlasitost. Stisknutím OK potvrdíte nastavení. 5. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Nastavení jednotek zobrazení teploty C / F Temperature. Stiskněte OK. 2. Tlačítky vyberte položku Degree F? (stupně Fahrenheita), respektive Degree C? (stupně Celsia). Stiskněte OK pro změnu jednotek. 3. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Nastavení hodin Displej rodičovské jednotky zobrazuje datum a čas (při prvním spuštění, nebo po odpojení napájení včetně baterií bude čas 12:00 a datum 01/01). Čas může být zobrazen v 12, nebo 24 hodinovém formátu. Pokud budete chtít využít funkci budíku (Feed Time čas na jídlo) Nastavení data a času Clock. Stiskněte OK. 2. Tlačítky vyberte položku Set time. Stiskněte OK. 3. Tlačítky vyberte položku Year. 4. Tlačítky nastavte rok. Stisknutím OK potvrďte. 5. Zobrazí se Month. Tlačítky nastavte měsíc. Stisknutím OK potvrďte. 6. Zobrazí se Day. Tlačítky nastavte den. Stisknutím OK potvrďte. 7. Zobrazí se Hour. Tlačítky nastavte hodinu. Stisknutím OK potvrďte. 8. Zobrazí se Minute. Tlačítky nastavte minutu. Stisknutím OK potvrďte. 9. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Nastavení formátu času Clock. Stiskněte OK. Baby-Control MBP Tlačítky vyberte položku Hour format. Stiskněte OK. 3. Tlačítky vyberte položku 12Hrs?, respektive 24Hrs?. Stisknutím OK potvrďte. 4. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Funkce budíku (feed time / čas na jídlo) Tato funkce Vám nabízí možnost pravidelného zvukového upozornění na čas pro jídlo Vašeho dítěte. Můžete nastavit pravidelné časové intervaly. Pro tuto funkci je potřeba mít nastaveny hodiny na rodičovské jednotce. Nastavení času Feed Time. Stiskněte OK. 2. Tlačítky vyberte položku Set time. Stiskněte OK. 3. Zobrazí se Hour. Tlačítky nastavte hodinu. Stisknutím OK potvrďte. 4. Zobrazí se Minute. Tlačítky nastavte minutu. Stisknutím OK potvrďte. 5. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Nastavení intervalu Při nastavení intervalu zahrňte i dobu, kterou Vám zabere samotné krmení. Feed Time. Stiskněte OK. 2. Tlačítky vyberte položku Set interval. Stiskněte OK. 3. Zobrazí se Hour. Tlačítky nastavte hodinu. Stisknutím OK potvrďte. 4. Zobrazí se Minute. Tlačítky nastavte minutu. Stisknutím OK potvrďte. 5. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Nastavení upozornění Feed Time. Stiskněte OK. 2. Tlačítky vyberte položku Alarm. Stiskněte OK. 3. Tlačítky vyberte položku On? Stiskněte OK pro zapnutí upozornění. Na displeji rodičovské jednotky se zobrazí symbol alarmu. 24 Baby-Control MBP15

13 4. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Funkci upozornění (alarmu) vypnete stejným postupem, pouze vyberete položku Off?. Nastavení hlasitosti Feed Time. Stiskněte OK. 2. Tlačítky vyberte položku Alarm. Stiskněte OK. 3. Tlačítky vyberte položku Volume. Stiskněte OK. 4. Tlačítky, nastavte hlasitost. Stisknutím OK potvrdíte nastavení. 5. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Nastavení jazyka Language. Stiskněte OK. 2. Tlačítky vyberte požadovaný Jazyk. Stisknutím OK změníte nastavení jazyka. 3. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Na výběr je z následujících možností: English Francais Deutsch Espanol Italiano Portugues Tento manuál předpokládá použití Anglického (English) jazyka. Čištění a údržba Bezpečnostní pokyny Čištění! NEBEZPEČÍ Nebezpečí smrti / úrazu elektrickým proudem. Dodržujte následující bezpečnostní předpisy, zamezíte rizikům souvisejícím s elektrickým proudem. Před prováděním údržby, nebo čištěním, zařízení vypněte a odpojte od sítě. Nebezpečí: z baterií může unikat kyselina! Unikající kyselina může způsobit zranění (poleptání, nebo podráždění pokožky) a může poškodit zařízení. Použijte ochranné rukavice. Zařízení čistěte pouze navlhčeným hadříkem a pouze slabým (ne agresivním) čisticím prostředkem. Odstraňování problémů Tato kapitola dává návod na hledání a odstraňování možných problémů. Věnujte pozornost následujícím informacím, předejdete možným nebezpečím úrazu či materiálních škod. Bezpečnostní pokyny Dodržujte následující pokyny, předejdete bezpečnostním rizikům a materiálním škodám: Opravy elektrických částí mohou být prováděny pouze specialistou, který byl proškolen výrobcem zařízení. Nevhodně provedené úpravy mohou znamenat riziko pro obsluhu, nebo poškodit zařízení. Baby-Control MBP Baby-Control MBP15

14 Příčiny chyb a jejich odstranění Následující tabulka slouží k nalezení drobných problémů se zařízením a dává návod k jejich odstranění: Problém Možná příčina a řešení Napájení Symbol - Baterie jsou nabité. baterie neindikuje - špatný kontakt zkuste pohnout s rodičovskou dobíjení, i když je jednotkou. rodičovská jednotka - znečištěný kontakt očistěte kontakty baterií, umístěna ve stolní základny a rodičovské jednotky hadříkem navlhčeným základně v čistidle na bázi alkoholu - Ujistěte se, že síťový adaptér je správně připojen, a že zásuvka je zapnutá. - Ujistěte se, že nabíjecí baterie jsou vloženy správně. Displej nic nezobrazuje Problémy s navázáním spojení Zařízení přijímá cizí signál, nebo je rušeno cizím zdrojem - Ujistěte se, že je zařízení zapnuté. - Ujistěte se, že jsou baterie dostatečně nabité. - Vyjměte baterie, počkejte 15 vteřin a poté je umístěte zpět. Zařízení tím restartujete. - Ujistěte se, že obě jednotky mají dostatečně nabité baterie. - Ujistěte se, že jednotky jsou dostatečně blízko u sebe. - Resetujte obě jednotky odpojte je od napájení a vyjměte baterie. Počkejte alespoň 15 vteřin, poté vložte baterie nazpět / připojte síťový adaptér. Obě jednotky zapněte a počkejte minutu, než jednotky naváží spojení. - Pokud výše uvedený postup nepomůže, postupujte podle návodu v kapitole Spárování zařízení. - Obě jednotky jsou příliš blízko u sebe. Umístěte je dál od sebe. - Ujistěte se, že jednotky nejsou v blízkosti jiného elektronického zařízení (telefon, počítač, televize atd.). Baby-Control MBP15 27 Likvidace Pokud potíže přetrvají i po projití tohoto návodu, kontaktujte servisní oddělení dodavatele. Záruční podmínky se vztahují na prvního majitele a jsou nepřenosné. Likvidace zařízení Zařízení nevhazujte do komunálního odpadu. Toto zařízení podléhá Evropské směrnici 2002/96/EC: Nakládání s použitým elektrickým a elektronickým zařízením Použité zařízení odevzdejte na nejbližším sběrném místě. Dodržujte místní předpisy ohledně likvidace použitých elektronických zařízení. Pokud si nejste jisti, kontaktujte místní správu pro nakládání s odpady. Likvidace baterií Přílohy Baterie nesmí být vyhozeny do komunálního odpadu. Spotřebitel je vázán zákonem k odevzdání použitých baterií na veřejném sběrném místě k tomu určeném. Toto nařízení zajišťuje ekologickou likvidaci použitých baterií. Takto vracejte pouze vybité baterie. Prohlášení o shodě Toto zařízení splňuje požadavky a související předpisy podle Evropské směrnice 99/5/EC pro Radiové a Telekomunikační koncové zařízení (R&TTE). Originál tohoto prohlášení o shodě lze najít v plném znění na stránkách výrobce tohoto zařízení: 28 Baby-Control MBP15

15 Technické údaje Obecné údaje Frekvence 1,88 1,9 GHz (šířka pásma 20MHz) Max. dosah na otevřeném prostranství až 300m Napájecí adaptér dětská i rodičovská jednotka Typ Kings KSS G Vstup V AC / 50 Hz Výstup 6V DC / 300 ma Napájení bateriemi / akumulátory Rodičovská jednotka baterie: 2x AAA 600mAh NiMH dobíjecí baterie Dětská jednotka baterie: 3x AA nedobíjecí baterie Baby-Control MBP Baby-Control MBP15

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 41. Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 41. Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 26 00 41 Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis... 2 Jednotka chůvičky... 2 Jednotka dálkového ovládání pro rodiče... 3 AC adaptér... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4 Manuál k monitorům Concept2 monitory PM3 & PM4 Monitor (PM) Tyto jednotlivá tlačítka Vám umožní: Vybrat si z menu Nastavit si trénink, datum nebo čas Umožní Vám náhled různých displejů v průběhu veslování

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Outdoor sportovní kamera

Outdoor sportovní kamera Outdoor sportovní kamera Uživatelská příručka Obsah Bezpečnostní opatření... Technická specifikace... Příslušenství kamery... Rozhraní kamery.. Popis uchycení kamery... Instalace baterie... Zapnutí/Vypnutí

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Návod na použití Bluetooth reproduktoru

Návod na použití Bluetooth reproduktoru Návod na použití Bluetooth reproduktoru Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Bluetooth reproduktoru. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU

G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU UŽIVATELSKÝ NÁVOD -1- PRODUKT PATENTOVĚ CHRÁNĚN Patent

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Černá skříňka DVR18. 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR18. 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR18 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Obsah Předmluva a záruka na produkt...2 Funkce kamery...2 Charakteristika produktu...2 Popis kamery...3

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Tento stručný návod k obsluze obsahuje důležité kroky, které jsou nezbytné k montáži a uvedení solárního střídače do provozu. Kromě toho je zde uveden

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION

Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme že tato klimatizační jednotka je ve shodě s požadavky a dalšími relevantními opatřeními Direktivy 1999/5/EC.

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka ibaby Monitor M2 - uživatelská příručka easyapple.cz Uživatelská příručka ibaby Monitor M2 - uživatelská příručka Obsah! easyapple.cz Úvod! 2! Obsah balení! 2! Funkce a vlastnosti zařízení! 2! Specifikace

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Dětská chůvička PA330 AUDIO

Dětská chůvička PA330 AUDIO Dětská chůvička PA330 AUDIO 1 Obsah Bezpečnostní pokyny... 2 Úvod... 4 Důležité pokyny... 4 Obsah balení... 5 Popis produktu... 6 Zdroje napájení... 7 Zapnutí a spojení obou jednotek... 8 Umístění dětské

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

U P S POWERCOM UPS WOW 500/500S. Návod na obsluhu záložních zdrojů

U P S POWERCOM UPS WOW 500/500S. Návod na obsluhu záložních zdrojů U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS WOW 500/500S Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento typ napájení poskytuje

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Kamera do auta návod

Kamera do auta návod Kamera do auta návod CZ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA zařízení pro automatickou evidenci letů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA -1- Obsah Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 První zapnutí a nastavení...4 Nabíjení a napajení...4 Základní popis obrazovek...5 Titulní

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více