Baby Control >>MBP15<< Elektronická chůvička

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Baby Control >>MBP15<< Elektronická chůvička"

Transkript

1 Baby Control >>MBP15<< Elektronická chůvička Uživatelská příručka Obsah ÚVOD... 3 Předmluva... 3 O tomto návodu... 3 Copyright... 3 Varování... 4 Použití zařízení... 5 Rozsah odpovědnosti... 5 BEZPEČNOST... 6 Nebezpečí: Zařízení pod proudem 6 Nakládání s bateriemi... 7 Síťový adaptér... 7 Základní bezpečnostní pokyny... 8 KONSTRUKCE A FUNKCE ZAŘÍZENÍ... 9 Obsah balení... 9 ZAČÍNÁME Bezpečnostní pokyny Nakládání s obaly Napájení Navázání spojení Spárování zařízení Paging vyhledání jednotky PROVOZ ZAŘÍZENÍ Nastavení hlasitosti Funkce TALK Položky hlavního MENU Noční osvětlení Přehrání melodie ukolébavky Nastavení citlivosti VOX Upozornění na překročení hladiny zvuku Teplota Nastavení hodin Funkce budíku (feed time / čas na jídlo) Nastavení jazyka ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Bezpečnostní pokyny Čištění ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 26 Bezpečnostní pokyny Příčiny chyb a jejich odstranění.. 27 LIKVIDACE Likvidace zařízení Likvidace baterií PŘÍLOHY Prohlášení o shodě Technické údaje objednací číslo: Baby-Control MBP15

2 Úvod Předmluva Vážený zákazníku, Zakoupením elektronické chůvičky Hama jste získali kvalitní produkt, který odpovídá současnému stavu vývoje a splňuje náročné technologické i funkční požadavky. Věnujte prosím pozornost informacím obsaženým v tomto návodu, seznámí Vás se zakoupeným zařízením a jeho funkcemi. Doufáme, že budete s naším produktem spokojeni a že Vám bude dlouho a spolehlivě sloužit. O tomto návodu Tento návod k obsluze je nedílnou součástí elektronické chůvičky MBP15 (nadále v textu označováno jako zařízení ), poskytuje důležité informace o podmínkách použití, bezpečnosti, zapojení a provozu zařízení. Návod k použití by měl být kdykoliv dostupný obsluze zařízení. Každý kdo používá toto zařízení, by měl být obeznámen s informacemi obsaženými v tomto návodu. Návod mějte vždy při ruce, v případě potřeby jej předejte ostatním uživatelům současně se zařízením. Copyright Tento návod je chráněn autorským právem. Nesmí být kopírován ani jinak reprodukován (včetně ilustrací) celý, ani jednotlivé části, bez předchozího písemného souhlasu výrobce. Toto se rovněž vztahuje na budoucí změny v dokumentaci (návodu). Varování Návod obsahuje následující formy upozornění:! NEBEZPEČÍ Varování tohoto typu varuje před přímým ohrožením zdraví. Upozorňuje na situace, které mohou vést ke vzniku vážných zranění, nebo smrti. Dodržením instrukcí předejdete možným vážným zraněním či smrti. Varování tohoto typu varuje před přímým nebezpečím. Upozorňuje na situace, které mohou vést ke vzniku zranění, nebo škodám na majetku. Dodržením instrukcí předejdete možnému zranění, nebo materiálním škodám. UPOZORNĚNÍ Varování tohoto typu varuje před rizikem poškození zařízení. Upozorňuje na situace, které mohou vést ke škodám na majetku. Dodržením instrukcí předejdete poškození zařízení, a/nebo jiným materiálním škodám. V poznámkách jsou uváděny další užitečné informace pro zacházení se zařízením. Baby-Control MBP Baby-Control MBP15

3 Použití zařízení Toto zařízení je určeno ke sledování malých dětí. Je určeno výhradně k použití uvnitř budov. Jiné způsoby využití jsou považovány za nevhodné. Nebezpečí způsobená nevhodným využitím! Zařízení používejte pouze k účelu určenému výrobcem. Dodržujte postupy popsané v tomto návodu. Výrobce nezodpovídá za škody vzniklé při nevhodném použití zařízení. Za škody vzniklé nesprávným použitím zařízení zodpovídá obsluha zařízení. Rozsah odpovědnosti Veškeré informace, technické údaje a postupy obsažené v tomto návodu byly aktuální v době tisku, a jsou založeny na aktuálních zkušenostech a znalostech. Z tohoto návodu neplynou žádné nároky založené na uvedených parametrech, obrázcích a popisech. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nedodržením instrukcí, nevhodným použitím zařízení, neoprávněným zásahem do zařízení, nebo použitím nevhodných náhradních dílů. Bezpečnost Tato kapitola obsahuje důležité instrukce pro zacházení se zařízením. Toto zařízení splňuje příslušné platné bezpečnostní předpisy. Nicméně při nevhodném užití může dojít ke zranění nebo vzniku materiálních škod. Nebezpečí: Zařízení pod proudem! NEBEZPEČÍ Nebezpečí smrti / úrazu elektrickým proudem. Styk s živými částmi zařízení může vést k smrtelnému zranění. Dodržujte následující bezpečnostní předpisy, zamezíte rizikům souvisejícím s elektrickým proudem. Používejte pouze napájecí adaptéry dodané spolu se zařízením. Použitím jiného adaptéru můžete zařízení poškodit. Nepoužívejte zařízení, je li přívodní šňůra adaptéru, adaptér, nebo napájecí konektor poškozen. V žádném případě nerozebírejte kryt napájecího adaptéru. Při styku s odkrytými částmi napájecího adaptéru hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Udržujte zařízení v suchu, zabraňte vniknutí kapaliny do zařízení, nevystavujte zařízení prašnému prostředí. V případě že zařízení přijde do styku s kapalinou, zajistěte co nejrychleji bezpečné odpojení od sítě. V případě poruchy odpojte napájecí adaptér. Při provádění údržby nebo čištění odpojte napájecí adaptér. Chraňte kabely před zdroji tepla a mechanickým poškozením (přivření do dveří, skřípnutí nábytkem.) Nepokládejte na zařízení hořící předměty (svíčky, cigarety atd.) Baby-Control MBP Baby-Control MBP15

4 Nakládání s bateriemi Nebezpečí při nevhodném zacházení! Nevhodná manipulace s bateriemi může být nebezpečná. Používejte vždy stejný typ baterií (nekombinujte různě nabité baterie, nebo různé druhy: například alkalické + nabíjecí). Při vkládání baterií zkontrolujte polaritu. Při obrácení polarity může dojít k poškození zařízení a/nebo baterií. Nevhazujte baterie do ohně, může dojít k výbuchu. Nikdy nezkratujte póly baterie (úmyslně, nebo neúmyslně, například při styku s kovovými předměty). Zkrat může mít za následek přehřátí, explozi, nebo oheň. Baterie udržujte mimo dosah dětí. V případě spolknutí, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. Uvolňuje-li se z baterií kyselina, dbejte zvýšené pozornosti. Unikající kyselina může trvale poškodit zařízení, může způsobit poleptání. Použijte ochranné rukavice. V případě, že zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. Baterie skladujte v suchu a chladu, nevystavujte je slunečnímu nebo tepelnému záření. Základní bezpečnostní pokyny Věnujte prosím pozornost následujícím pravidlům pro bezpečné zacházení se zařízením: Zařízení by mělo být sestavováno pouze dospělými osobami. Při montáži (například výměně baterií) jsou ze zařízení vyjímány drobné součástky, které je vhodné držet z dosahu dětí. Zařízení není hračka, nenechte děti, aby si se zařízením hrály. Ujistěte se, že všechny součásti zařízení: monitor, kamera a napájecí zdroje jsou mimo dosah dětí. Nezakrývejte zařízení (například ručníkem, nebo dekou.) Zařízení je vybaveno větracími otvory, které slouží k chlazení zařízení, zakrytí těchto otvorů by mohlo vést k přehřátí zařízení. Zařízení umístěte na vodorovný stabilní povrch, pád by mohl závažně poškodit zařízení. Poškozené součásti je možno nahrazovat pouze originálními náhradními díly. Pouze originální náhradní díly zajistí spolehlivý a bezpečný provoz zařízení. Síťový adaptér Síťový adaptér je zdrojem nízkého stejnosměrného napětí, který umožňuje využít Vašeho domovního rozvodu elektřiny pro napájení zařízení. Zapojte adaptér do zařízení a poté do zásuvky. Doporučujeme připojovat adaptér do vypnutého zařízení. Nebezpečí způsobená nevhodným využitím! Dodaný adaptér je určen pro použití výhradně s dodaným zařízením. Nepoužívejte jej pro jiná zařízení. Pro napájení zařízení nepoužívejte jiných adaptérů než toho, který byl dodán spolu se zařízením. Baby-Control MBP Baby-Control MBP15

5 Konstrukce a funkce zařízení Elektronickou chůvičku tvoří dvě jednotky: rodičovská a dětská. Obě jednotky spolu komunikují bezdrátově na frekvenci 1.9 GHz. Zařízení umožňuje obousměrný přenos audiosignálu. Signál je přenášen z dětské jednotky na jednotku rodičovskou, rodičovská jednotka umožňuje po stisknutí tlačítka Talk přenášet hlas na jednotku dětskou. Elektronická chůvička je pouze pomůcka pro rodiče, v žádném případě nenahrazuje řádnou a zodpovědnou péči o dítě. Obsah balení Zařízení je standardně dodáváno s následujícím příslušenstvím: 1x Dětská jednotka 1x Rodičovská jednotka Napájecí adaptér pro dětskou jednotku Stolní základna se síťovým adaptérem pro rodičovskou jednotku 2 ks AAA nabíjecích NiMH baterií (akumulátorů) Uživatelská příručka Zkontrolujte obsah balení, zda je kompletní a zda nedošlo k viditelnému poškození. Případné reklamace uplatněte u svého dodavatele. Se zařízením je dodáván pouze pár baterií určený pro rodičovskou jednotku. Doporučujeme nákup baterií i do dětské jednotky pro případ výpadku dodávky elektrické energie. Rodičovská jednotka popis: 1. LED indikátor hlasitosti 2. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí jednotky 3. Tlačítko TALK funkce volání na dětskou jednotku 4. Tlačítko OK potvrzení volby 5. Reproduktor 6. Stolní základna dobíjecí stanice 7. LED indikátor dobíjení 8. Tlačítko MENU 9. LED indikátor spojení 10. Tlačítko pro snížení hlasitosti 11. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti 12. Displej (viz dále) 13. Mikrofon 14. Šroub pro zajištění krytky baterií 15. Krytka baterií 16. Klip na opasek Baby-Control MBP Baby-Control MBP15

6 Dětská jednotka popis: 27. Teplotní čidlo 28. Šroub pro zajištění krytky baterií 29. Krytka baterií 30. Konektor pro připojení síťového adaptéru LCD Displej rodičovské jednotky 17. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí jednotky 18. Tlačítko PAGING funkce vyhledávání rodičovské jednotky 19. LED indikátor napájení 20. Tlačítko Play / Pause 21. Tlačítko - přehrání melodie 22. Mikrofon 23. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti 24. Tlačítko pro snížení hlasitosti 25. Tlačítko nočního osvětlení 26. Noční osvětlení Začínáme Bezpečnostní pokyny Při prvním použití hrozí nebezpečí úrazu či vzniku materiálních škod. Věnujte pozornost bezpečnostním upozorněním, předcházejte rizikům. Obalový materiál není hračka. Nebezpečí udušení! Nakládání s obaly Obal chrání zařízení při přepravě před poškozením. Materiály obalu byly zvoleny s ohledem na životní prostředí, jsou recyklovatelné. Recyklace obalu šetří suroviny a snižuje množství odpadu. S obalovým materiálem nakládejte jako s odpadem podle místních zákonů a vyhlášek. Pokud je to možné, ponechte si originální balení po dobu platnosti záruky pro příklad reklamace. A. Indikátor stavu baterie B. Nastavení citlivosti mikrofonu C. Indikátor zapnutého nočního osvětlení D. Teplota naměřená dětskou jednotkou E. Indikátor zapnutého alarmu F. Indikátor přehrávání melodie (ukolébavky) G. Ukazatel času / data Baby-Control MBP Baby-Control MBP15

7 Napájení Připojení síťového adaptéru do dětské jednotky Vložení baterií do dětské jednotky Dětská jednotka může být napájena síťovým adaptérem, nebo třemi AA bateriemi (doporučujeme alkalické baterie.) Dětská jednotka neumožňuje dobíjení baterií! Baterie pro dětskou jednotku nejsou součástí dodávky. Přesto doporučujeme jejich zakoupení a použití pro případ výpadku elektrické sítě. Nekombinujte různě nabité baterie v jednom zařízení. Používáte-li nenabíjecí baterie, nepřipojujte k zařízení síťový adaptér, ani se je jinak nepokoušejte dobíjet. 1. Pomocí vhodného šroubováku otočte šroubem krytu baterií o 90 proti směru hodinových ručiček do polohy OPEN (nepokoušejte se jej otočit dále) 2. Vložte 3 AA baterie, dbejte na dodržení polarity vyznačené na plastu. (viz obrázek) 3. Zavřete držák baterií krytkou a zajistěte ji pootočením šroubu o 90 ve směru hodinových ručiček. 4. Stiskněte tlačítko POWER. LED indikátor napájení se rozsvítí 5. Stiskněte a podržte tlačítko POWER. Jednotka se vypne. Jsou-li baterie již téměř vybité, začne blikat LED indikátor napájení. Věnujte prosím pozornost sekci Nakládání s bateriemi. 1. Zapojte adaptér do konektoru na dětské jednotce (viz obrázek). Poté jej zapojte do zásuvky (230V / 50Hz). Používejte výhradně adaptér dodaný se zařízením. Viz sekce Síťový adaptér. 2. Stiskněte tlačítko POWER. LED indikátor napájení se rozsvítí. 3. Stiskněte a podržte tlačítko POWER. Jednotka se vypne. Vložení baterií do Rodičovské jednotky 1. Otočte klip na stranu (viz obrázek). 2. Pomocí vhodného šroubováku otočte šroubem krytu baterií o 90 proti směru hodinových ručiček do polohy OPEN (nepokoušejte se jej otočit dále) Baby-Control MBP Baby-Control MBP15

8 3. Vložte dvě AAA přiložené dobíjecí baterie, dbejte na dodržení polarity vyznačené na plastu. (viz obrázek) 4. Zavřete držák baterií krytkou a zajistěte ji pootočením šroubu o 90 ve směru hodinových ručiček. 5. Stiskněte tlačítko POWER. LED indikátor napájení se rozsvítí 6. Stiskněte a podržte tlačítko POWER. Jednotka se vypne. Pro rodičovskou jednotku používejte výhradně DOBÍJECÍ baterie schválené výrobcem. Při použití nedobíjecích baterií hrozí výbuch zařízení. Připojení stolní základny rodičovské jednotky do sítě Umístěte rodičovskou jednotku do stejné místnosti, kde je umístěna dětská jednotka, ale dodržte minimální vzdálenost zařízení alespoň jeden metr od sebe. Jsou-li obě jednotky zapnuty, rodičovská jednotka bude vyhledávat dětskou jednotku. Navazování spojení je indikováno blikáním zelené LED LINK. Jakmile je spojení navázáno, LED přestane blikat. Zvuk zachycený dětskou jednotkou bude přenášen na rodičovskou jednotku. Intenzita zachyceného zvuku bude indikována počtem svítících LED na rodičovské jednotce. Při dosažení maximální intenzity zvuku vydá jednotka pípnutí. Je-li spojení navázáno, můžete přenést rodičovskou jednotku do místnosti, ve které ji chcete používat. Zařízení musí být ale neustále v dosahu. Dostane-li se rodičovská jednotka z dosahu, nebo se spojení přeruší z jiného důvodu, začne na rodičovské jednotce blikat zelená LED LINK a každé tři vteřiny vydá varovný tón. Vraťte se do dosahu vysílající dětské jednotky. Spárování zařízení 1. Zapojte adaptér do zásuvky (230V / 50Hz). 2. Umístěte rodičovskou jednotku do základny. Rozsvítí se červená LED indikující nabíjení. Plné nabití baterií trvá přibližně 15 hodin. 3. Stiskněte tlačítko POWER. LCD displej se rozsvítí. 4. Stiskněte a podržte tlačítko POWER. Jednotka se vypne. Navázání spojení Dětskou jednotku včetně kabelu a napájecího adaptéru umístěte mimo dosah dítěte a alespoň jeden metr od postýlky. Před prvním použitím se ujistěte, že jednotka přenáší signál podle Vašich představ (hlasitost, citlivost). Baby-Control MBP15 15 Zařízení je spárováno již z výroby. Funkci spárování využijete jen při potížemi se ztrátou spojení. Spárování zařízení provedete takto: 1. Vypněte dětskou jednotku a odpojte ji ze zásuvky. Z rodičovské jednotky po jejím vypnutí vyjměte baterie. 2. Na dětské jednotce stiskněte a podržte tlačítko POWER a zároveň připojte zdroj. Počkejte, dokud se nerozsvítí noční osvětlení, poté uvolněte tlačítko POWER. Noční osvětlení by mělo blikat. 3. Na rodičovské jednotce stiskněte a podržte tlačítko POWER a přitom vložte do jednotky baterie. Počkejte, dokud nezačnou blikat červené LED indikátory hlasitosti. 4. Jednotky se samy automaticky spárují a naváží spojení. Úspěšná registrace je indikována dlouhým pípnutím rodičovské jednotky a LED indikátor přestane blikat. 16 Baby-Control MBP15

9 Paging vyhledání jednotky Pokud nemůžete najít rodičovskou jednotku, stiskněte a podržte na dětské jednotce tlačítko PAGING (pravé horní) po dobu 2 vteřin. Rodičovská jednotka bude po dobu 30 vteřin pípat, abyste ji mohli najít. Stisknutím libovolné klávesy na rodičovské jednotce pípání ukončíte. Provoz zařízení Nastavení hlasitosti Rodičovská jednotka Rodičovská jednotka má pět stupňů hlasitosti a stupeň pro vypnutí zvuku. Stisknutím tlačítka hlasitost zvýšíte. Stisknutím tlačítka hlasitost snížíte. Je-li zvuk vypnut, na displeji se zobrazí Volume Off. Zvuk z dětské jednotky je indikován pouze LED indikátory hlasitosti. Dětská jednotka Stisknutím tlačítka hlasitost zvýšíte. Stisknutím tlačítka hlasitost snížíte. Nastavení hlasitosti na dětské jednotce určuje hlasitost dětské jednotky: pro funkce TALK a přehrávání melodie. Funkce TALK Pomocí funkce TALK můžete mluvit prostřednictvím dětské jednotky. 1. Stiskněte a držte tlačítko TALK na rodičovské jednotce, nyní můžete mluvit, hlas bude přenášen do dětské jednotky. 2. Pro ukončení přenosu uvolněte tlačítko TALK. Položky hlavního MENU 1. Stisknutím tlačítka MENU se dostanete do menu přístroje. 2. Stisknutím tlačítka / vybíráte mezi jednotlivými položkami menu. 3. Stisknutím tlačítka OK potvrdíte vybrané nastavení. Nestisknete-li žádné tlačítko po dobu 20 vteřin, display se vrátí do stand-by (úsporného) režimu. Baby-Control MBP Baby-Control MBP15

10 Položky MENU Hlavní menu Pod-menu 1 Pod-menu 2 Night Light / Noční osvětlení On / Off Zapnuto / Vypnuto Lullaby / melodie Play / Stop / Select New Přehrát / Zastavit / Vybrat Twinkle / Silent Night / Minuet in G / Danny Boy / Blue Danube / Přehrát všechny Sensitivity / Nastavení citlivosti mikrofonu dětské jednotky: 5 úrovní citlivost Sound Alert / upozornění na překročení hladiny zvuku Temperature / teplota On / Off / Volume Zap. / Vyp. / Hlasitost Nastavení hlasitosti Set Range - Nastavení rozsahu Horní / Dolní mez pro alarm povolených teplot Temp Alert / Zapnutí Alarmu Alarm Zap. / Vyp. / Hlasitost Degree F / Degree C C nebo F Nastavení jednotek Clock / Hodiny Set Time Nastavení času Year / Month / Day / Hour / Minute Rok / Měsíc / Den / Hodina / Minuta Feed Time / Budík (např. čas na jídlo) Language / Nastavení jazyka Hour Format Formát času Set Time nastavení času Set Interval nastavení intervalu Alarm Zapnutí funkce budíku Select language výběr jazyka 24 hodin / 12 hodin Hour / Minute hodina a minuta Hour / Minute hodina a minuta On / Off Zap. / Vyp. Noční osvětlení Vzdálená aktivace 1. Stiskněte MENU na rodičovské jednotce, vyberte tlačítky položku Night Light. Stiskněte OK. 2. Tlačítky vyberte položku On?. 3. Stisknutím OK potvrdíte volbu, na dětské jednotce se zapne noční osvětlení. 4. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Noční osvětlení vypnete stejným postupem, pouze vyberete položku Off?. Přímá aktivace Stiskněte tlačítko nočního světlení přímo na dětské jednotce. Přehrání melodie ukolébavky Vzdálená aktivace 1. Stiskněte MENU na rodičovské jednotce, vyberte tlačítky položku Lullaby. Stiskněte OK. 2. Tlačítky vyberte položku Play? pro přehrání poslední nastavené melodie. 3. Tlačítky vyberte položku Select New pro výběr jiné melodie. 4. Tlačítky vyberte melodii, nebo Play All pro přehrání všech melodií. 5. Stiskněte OK pro potvrzení. 6. Tlačítky vyberte položku Play?. Stisknutím OK spustíte přehrávání vybrané melodie. 7. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Přehrávání melodie ukončíte stejným postupem, pouze vyberete položku Stop. Hlasitost přehrávání melodie lze nastavit pouze tlačítky na dětské jednotce. Stisknutím tlačítka TALK na rodičovské jednotce se přehrávání melodie ukončí. Baby-Control MBP Baby-Control MBP15

11 Přímá aktivace 1. Stiskněte tlačítko, začne se přehrávat poslední vybraná melodie. 2. Tlačítky, nastavte hlasitost. 3. Stisknutím tlačítka vyberete jinou melodii. 4. Stisknutím tlačítka ukončíte přehrávání. Nastavení citlivosti VOX Tato funkce nastavuje citlivost mikrofonu na dětské jednotce. Tímto se nastavuje hladina intenzity zvuku, od které je přenášen signál na rodičovskou jednotku. Sensitivity. Stiskněte OK. 2. Tlačítky, nastavte úroveň citlivosti. 3. Stisknutím OK potvrďte. 4. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Upozornění na překročení hladiny zvuku Tato funkce má za účel upozornit na překročení určité intenzity zvuku, například na pláč dítěte. Toto upozornění je nezávislé na nastavení hlasitosti reproduktoru rodičovské jednotky. Upozornění je realizováno pípnutím. Sound alert. Stiskněte OK. 2. Tlačítky vyberte položku On?. 3. Stisknutím OK potvrdíte volbu a zapnete funkci. 4. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Funkci upozornění vypnete stejným postupem, pouze vyberete položku Off?. Nastavení hlasitosti upozornění Sound alert. Stiskněte OK. 2. Tlačítky, najděte položku Volume. Stiskněte OK. 3. Tlačítky, nastavte hlasitost. Stisknutím OK potvrdíte nastavení. 4. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Baby-Control MBP15 21 Teplota Ve standardním (stand-by) režimu je na displeji rodičovské jednotky zobrazena teplota naměřená dětskou jednotkou. Nastavení limitů pro upozornění Je-li dětskou jednotkou naměřen teplota překračující nastavený spodní, nebo horní limit teploty, je toto indikováno na displeji rodičovské jednotky, případně lze zapnout akustické upozornění. Temperature. Stiskněte OK. 2. Tlačítky vyberte položku Set range. Stiskněte OK. 3. Tlačítky nastavte požadovaný horní limit (max. 28 C). Stisknutím OK potvrdíte volbu. 4. Tlačítky nastavte požadovaný dolní limit (min 17 C). Stisknutím OK potvrdíte volbu. 5. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Je-li teplota překročena, na displeji se zobrazí nápis High (překročení horního limitu), nebo Low (překročení dolního limitu) a ukazatel teploty bude blikat. Dále je možné nastavit zvukovou signalizaci. Zvuková indikace překročení teplotního limitu zapnutí Zařízení upozornění na překročení nastaveného teplotního limitu dvojitým pípnutím. Temperature. Stiskněte OK. 2. Tlačítky vyberte položku Temp alert. Stiskněte OK. 3. Tlačítky vyberte položku Alert On? Stiskněte OK. 4. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Funkci upozornění vypnete stejným postupem, pouze vyberete položku Off?. Zvuková indikace překročení teplotního limitu hlasitost Temperature. Stiskněte OK. 22 Baby-Control MBP15

12 2. Tlačítky vyberte položku Temp alert. Stiskněte OK. 3. Tlačítky vyberte položku Volume. Stiskněte OK. 4. Tlačítky, nastavte hlasitost. Stisknutím OK potvrdíte nastavení. 5. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Nastavení jednotek zobrazení teploty C / F Temperature. Stiskněte OK. 2. Tlačítky vyberte položku Degree F? (stupně Fahrenheita), respektive Degree C? (stupně Celsia). Stiskněte OK pro změnu jednotek. 3. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Nastavení hodin Displej rodičovské jednotky zobrazuje datum a čas (při prvním spuštění, nebo po odpojení napájení včetně baterií bude čas 12:00 a datum 01/01). Čas může být zobrazen v 12, nebo 24 hodinovém formátu. Pokud budete chtít využít funkci budíku (Feed Time čas na jídlo) Nastavení data a času Clock. Stiskněte OK. 2. Tlačítky vyberte položku Set time. Stiskněte OK. 3. Tlačítky vyberte položku Year. 4. Tlačítky nastavte rok. Stisknutím OK potvrďte. 5. Zobrazí se Month. Tlačítky nastavte měsíc. Stisknutím OK potvrďte. 6. Zobrazí se Day. Tlačítky nastavte den. Stisknutím OK potvrďte. 7. Zobrazí se Hour. Tlačítky nastavte hodinu. Stisknutím OK potvrďte. 8. Zobrazí se Minute. Tlačítky nastavte minutu. Stisknutím OK potvrďte. 9. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Nastavení formátu času Clock. Stiskněte OK. Baby-Control MBP Tlačítky vyberte položku Hour format. Stiskněte OK. 3. Tlačítky vyberte položku 12Hrs?, respektive 24Hrs?. Stisknutím OK potvrďte. 4. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Funkce budíku (feed time / čas na jídlo) Tato funkce Vám nabízí možnost pravidelného zvukového upozornění na čas pro jídlo Vašeho dítěte. Můžete nastavit pravidelné časové intervaly. Pro tuto funkci je potřeba mít nastaveny hodiny na rodičovské jednotce. Nastavení času Feed Time. Stiskněte OK. 2. Tlačítky vyberte položku Set time. Stiskněte OK. 3. Zobrazí se Hour. Tlačítky nastavte hodinu. Stisknutím OK potvrďte. 4. Zobrazí se Minute. Tlačítky nastavte minutu. Stisknutím OK potvrďte. 5. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Nastavení intervalu Při nastavení intervalu zahrňte i dobu, kterou Vám zabere samotné krmení. Feed Time. Stiskněte OK. 2. Tlačítky vyberte položku Set interval. Stiskněte OK. 3. Zobrazí se Hour. Tlačítky nastavte hodinu. Stisknutím OK potvrďte. 4. Zobrazí se Minute. Tlačítky nastavte minutu. Stisknutím OK potvrďte. 5. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Nastavení upozornění Feed Time. Stiskněte OK. 2. Tlačítky vyberte položku Alarm. Stiskněte OK. 3. Tlačítky vyberte položku On? Stiskněte OK pro zapnutí upozornění. Na displeji rodičovské jednotky se zobrazí symbol alarmu. 24 Baby-Control MBP15

13 4. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Funkci upozornění (alarmu) vypnete stejným postupem, pouze vyberete položku Off?. Nastavení hlasitosti Feed Time. Stiskněte OK. 2. Tlačítky vyberte položku Alarm. Stiskněte OK. 3. Tlačítky vyberte položku Volume. Stiskněte OK. 4. Tlačítky, nastavte hlasitost. Stisknutím OK potvrdíte nastavení. 5. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Nastavení jazyka Language. Stiskněte OK. 2. Tlačítky vyberte požadovaný Jazyk. Stisknutím OK změníte nastavení jazyka. 3. Stiskněte MENU pro opuštění menu. Na výběr je z následujících možností: English Francais Deutsch Espanol Italiano Portugues Tento manuál předpokládá použití Anglického (English) jazyka. Čištění a údržba Bezpečnostní pokyny Čištění! NEBEZPEČÍ Nebezpečí smrti / úrazu elektrickým proudem. Dodržujte následující bezpečnostní předpisy, zamezíte rizikům souvisejícím s elektrickým proudem. Před prováděním údržby, nebo čištěním, zařízení vypněte a odpojte od sítě. Nebezpečí: z baterií může unikat kyselina! Unikající kyselina může způsobit zranění (poleptání, nebo podráždění pokožky) a může poškodit zařízení. Použijte ochranné rukavice. Zařízení čistěte pouze navlhčeným hadříkem a pouze slabým (ne agresivním) čisticím prostředkem. Odstraňování problémů Tato kapitola dává návod na hledání a odstraňování možných problémů. Věnujte pozornost následujícím informacím, předejdete možným nebezpečím úrazu či materiálních škod. Bezpečnostní pokyny Dodržujte následující pokyny, předejdete bezpečnostním rizikům a materiálním škodám: Opravy elektrických částí mohou být prováděny pouze specialistou, který byl proškolen výrobcem zařízení. Nevhodně provedené úpravy mohou znamenat riziko pro obsluhu, nebo poškodit zařízení. Baby-Control MBP Baby-Control MBP15

14 Příčiny chyb a jejich odstranění Následující tabulka slouží k nalezení drobných problémů se zařízením a dává návod k jejich odstranění: Problém Možná příčina a řešení Napájení Symbol - Baterie jsou nabité. baterie neindikuje - špatný kontakt zkuste pohnout s rodičovskou dobíjení, i když je jednotkou. rodičovská jednotka - znečištěný kontakt očistěte kontakty baterií, umístěna ve stolní základny a rodičovské jednotky hadříkem navlhčeným základně v čistidle na bázi alkoholu - Ujistěte se, že síťový adaptér je správně připojen, a že zásuvka je zapnutá. - Ujistěte se, že nabíjecí baterie jsou vloženy správně. Displej nic nezobrazuje Problémy s navázáním spojení Zařízení přijímá cizí signál, nebo je rušeno cizím zdrojem - Ujistěte se, že je zařízení zapnuté. - Ujistěte se, že jsou baterie dostatečně nabité. - Vyjměte baterie, počkejte 15 vteřin a poté je umístěte zpět. Zařízení tím restartujete. - Ujistěte se, že obě jednotky mají dostatečně nabité baterie. - Ujistěte se, že jednotky jsou dostatečně blízko u sebe. - Resetujte obě jednotky odpojte je od napájení a vyjměte baterie. Počkejte alespoň 15 vteřin, poté vložte baterie nazpět / připojte síťový adaptér. Obě jednotky zapněte a počkejte minutu, než jednotky naváží spojení. - Pokud výše uvedený postup nepomůže, postupujte podle návodu v kapitole Spárování zařízení. - Obě jednotky jsou příliš blízko u sebe. Umístěte je dál od sebe. - Ujistěte se, že jednotky nejsou v blízkosti jiného elektronického zařízení (telefon, počítač, televize atd.). Baby-Control MBP15 27 Likvidace Pokud potíže přetrvají i po projití tohoto návodu, kontaktujte servisní oddělení dodavatele. Záruční podmínky se vztahují na prvního majitele a jsou nepřenosné. Likvidace zařízení Zařízení nevhazujte do komunálního odpadu. Toto zařízení podléhá Evropské směrnici 2002/96/EC: Nakládání s použitým elektrickým a elektronickým zařízením Použité zařízení odevzdejte na nejbližším sběrném místě. Dodržujte místní předpisy ohledně likvidace použitých elektronických zařízení. Pokud si nejste jisti, kontaktujte místní správu pro nakládání s odpady. Likvidace baterií Přílohy Baterie nesmí být vyhozeny do komunálního odpadu. Spotřebitel je vázán zákonem k odevzdání použitých baterií na veřejném sběrném místě k tomu určeném. Toto nařízení zajišťuje ekologickou likvidaci použitých baterií. Takto vracejte pouze vybité baterie. Prohlášení o shodě Toto zařízení splňuje požadavky a související předpisy podle Evropské směrnice 99/5/EC pro Radiové a Telekomunikační koncové zařízení (R&TTE). Originál tohoto prohlášení o shodě lze najít v plném znění na stránkách výrobce tohoto zařízení: 28 Baby-Control MBP15

15 Technické údaje Obecné údaje Frekvence 1,88 1,9 GHz (šířka pásma 20MHz) Max. dosah na otevřeném prostranství až 300m Napájecí adaptér dětská i rodičovská jednotka Typ Kings KSS G Vstup V AC / 50 Hz Výstup 6V DC / 300 ma Napájení bateriemi / akumulátory Rodičovská jednotka baterie: 2x AAA 600mAh NiMH dobíjecí baterie Dětská jednotka baterie: 3x AA nedobíjecí baterie Baby-Control MBP Baby-Control MBP15

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Hlavní vlastnosti. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál.

Hlavní vlastnosti. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál. Složky soupravy dětského digitálního audio monitoru: Upozornění Pro Vaši bezpečnost používejte prosím

Více

Dětská chůvička PV830 VIDEO

Dětská chůvička PV830 VIDEO Dětská chůvička PV830 VIDEO 1 Obsah Přehled funkcí... 4 Bezpečnostní pokyny... 5 Všeobecné... 6 Informace týkající se toho uživatelského návodu... 6 Copyright... 6 Řádné používání... 6 Provozní prvky...

Více

PMR vysílačky FX-332. Návod k použití česky

PMR vysílačky FX-332. Návod k použití česky PMR vysílačky FX-332 Návod k použití česky Anténa Vypínač/hlasitost Otáčením zapínáte a vypínáte a měníte hlasitost PTT tlačítko při vysílání stiskněte a držte stisknuté CALL tlačítko vyzvánění stiskněte,

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky Uživatelská příručka Přečtěte si prosím tyto informace a uchovejte manuál poblíž pro budoucí doporučení. WTF 800 pracuje na 8 kanálech. Zařízení je vyrobeno dle IPX7

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

MIDLAND G8. Obsah 1x Midland G8 1x stolní nabíječka 1x síťový adaptér 1x baterie 1x spona na opasek

MIDLAND G8. Obsah 1x Midland G8 1x stolní nabíječka 1x síťový adaptér 1x baterie 1x spona na opasek MIDLAND G8 Děkujeme, že jste si vybrali Midland! Midland G8 je přenosná radiostanice, která se používá téměř v celé Evropě. Pro více informací doporučujeme projít si schéma omezení použití. Midland G8

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Sada BTM-D1D zahrnuje: Přijímač*1 Ramenní manžeta *1 AAA baterie*2 3 Volt lithiová baterie (CR2032)*1 Ramenní pásek: 33cm*1 Návod k použití*1 Používání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Budík s displejem LED

Budík s displejem LED Budík s displejem LED Obj.č. 64 00 36 NÁVOD K OBSLUZE Tento návod k obsluze patří k výrobku. Obsahuje důležitá upozornění ke zprovoznění a manipulaci. Na tuto skutečnost nezapomeňte, budete-li výrobek

Více

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití Aku vrtačka model: J0Z-KT03-18 návod k použití Aku vrtačka CZ Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen.

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Návod k obsluze. DAB+/DAB-UKW radiopřijímač

Návod k obsluze. DAB+/DAB-UKW radiopřijímač Návod k obsluze DigitRadio 210 DAB+/DAB-UKW radiopřijímač 2 Obsah Obsah... 2 Popis přístroje... 4 Obsah balení... 5 Bezpečnost přístroje... 6 Umístění přístroje... 8 Zacházení s bateriemi / akumulátory...

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA B-SPEECH HEADSET SORA GRATULUJEME Gratulujeme Vám k výběru B- SPEECH SORA headsetu. Tento vám umožňuje bezdrátově komunikovat přes váš mobilní telefon a obsahuje vestavěný mikrofon

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

FUR6100SI / Český návod k obsluze

FUR6100SI / Český návod k obsluze FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. DISPLEJ 2. UKAZATEL ODPOLEDNÍHO ČASU (PM) 3. UKAZATEL POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU 4. UKAZATEL NASTAVENÍ BUZENÍ 1 5. TLAČÍTKO SNOOZE (ODLOŽENÉ BUZENÍ) / SPÁNEK / TLUMENÍ PODSVÍCENÍ

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

Návod k použití. Nabíječka. Verze z 05/09. Číslo objednávky: 20 01 21 20 01 22

Návod k použití. Nabíječka. Verze z 05/09. Číslo objednávky: 20 01 21 20 01 22 Návod k použití Verze z 05/09 Nabíječka Číslo objednávky: 20 01 21 20 01 22 Účel použití Produkt je určen výhradně pro nabíjení až čtyř baterií typu NiMH velikosti AA a AAA. Produkt je testován EMV a splňuje

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

SMR 110. Personal Mobile Radio. Radiostanice. Rádiostanica. Rádióállomás. Radiostacja

SMR 110. Personal Mobile Radio. Radiostanice. Rádiostanica. Rádióállomás. Radiostacja SMR 110 OWNER S MANUAL USER INSTRUCTIONS NÁVOD K OBSLUZE UŽIVATELSKÉ POKYNY NÁVOD NA OBSLUHU POUŽÍVATEĽSKÉ POKYNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK INSTRUKCJA OBSŁUGI ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA

Více

Bezdrátový srážkoměr RGR122

Bezdrátový srážkoměr RGR122 Bezdrátový srážkoměr RGR122 Obj.č. : 640277 Návod k použití Úvod Děkujeme Vám za koupi bezdrátového srážkoměru RGR122. Tento přístroj disponuje následujícímu funkcemi: - měří denní množství a celkové množství

Více

CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz Bazénový ruční aku vysavač Návod k použití Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Při škodě, způsobené nedbáním pokynů uvedených v návodu k obsluze, zaniká záruka! Za následné škody nebereme žádnou zodpovědnost!

NÁVOD K OBSLUZE. Při škodě, způsobené nedbáním pokynů uvedených v návodu k obsluze, zaniká záruka! Za následné škody nebereme žádnou zodpovědnost! Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení ručního teploměru DT-300. Zakoupením tohoto zařízení jste získali produkt, který je navržen dle dnešních poznatků techniky. Tento produkt splňuje požadavky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ HUDEBNÍ ČEPICE CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

NÁVOD K POUŽITÍ HUDEBNÍ ČEPICE CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz CZ NÁVOD K POUŽITÍ HUDEBNÍ ČEPICE CZ -1- Návod k použití CZ Hudební čepice Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před použitím si, prosím, přečtěte

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

Safety Angel Návod na použití

Safety Angel Návod na použití Safety Angel Návod na použití I Úvod Přístroj Safety Angel sestává ze základní jednotky a z náramku, který funguje jako alarm proti zrátě a monitoruje i ponoření do vody. Na stránce www.manual-guide.com

Více

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení.

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení. Popis Digitální TV sluchátka Geemarc jsou zesilovacím systémem speciálně vyvinutým a určeným pro osoby s poruchou sluchu. Můžete je používat se všemi druhy audio systémů včetně napojení na televizi. S

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 34 01 58

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 34 01 58 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 34 01 58 2 Účel použití Digitální rádio s hodinami a multibarevným displejem LED slouží k příjmu rozhlasových stanic a jako budík v domácnosti. Zvukový signál je reprodukován

Více

SVĚTLO + ZVONEK + ALARM

SVĚTLO + ZVONEK + ALARM SVĚTLO + ZVONEK + ALARM CZ NÁVOD K POUŽITÍ Model:MB8915 MULTIFUNKČNÍ PŘÍSTROJ AUTOMATICKÝ SENZOR POHYBU OHLÁSÍ NÁVŠTĚVNÍKA ROSZVÍCENÍM SVĚTLA A MELODIÍ. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme,

Více

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q CLOCK RADIO Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q BG CS EL HR HU LT PL PT SL TIME ALARM UP SNOOZE DOWN SLEEP RADIO ON - TUNING + AL 1 1+2 2 - DIMMER + + VOLUME - 3 БЪЛГАРСКИ 05-13 ČESKY 14-22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23-32 HRVATSKI

Více

Návod k použití FMT100

Návod k použití FMT100 Návod k použití FMT100 FMT100 je bezdrátový MP3-přehrávač pro audio systémy. Obsah balení: FMT100, dálkový ovládač, audio kabel, pojistka 2.0A, návod Hlavní vlastnosti FMT100 Podpora SDkaret, USB Flash

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. 1 x 9 V bloková baterie. Frekvenční rozsah rádia FM

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. 1 x 9 V bloková baterie. Frekvenční rozsah rádia FM Rádio s budíkem Model Síťové napětí Příkon Elektr. třída ochrany Baterie NÁVOD K OBSLUZE CZECH Frekvenční rozsah rádia AM Frekvenční rozsah rádia FM Netto váha CR-2747 230-240 V ~ 50 Hz 3 Watt II 1 x 9

Více

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM Model: SM 2006 NÁVOD K OBSLUZE 1. Power ON/OFF (Vypínač napájení) 2. LCD displej 3. Numerická tlačítka 4. MP3/FM (MP3/Rádio) 5. Program Store (Uložení

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě.

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. PŘENOSNÉ RÁDIO S CD PŘEHRÁVAČEM A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. Symbol blesku označuje nebezpečí, že přístroj

Více

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení Vlastnosti Pro digitální MP3 záznamník Sangean DAR-101 jsou charakteristické následující vlastnosti: Digitální MP3 záznamník DAR-101 Obj. č.: 30 53 74 Aktivace digitálního záznamu ovládaná hlasem Podpora

Více

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití.

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití. Zvláštní funkce výrobku rádio poskytuje nový formát digitálního vysílání, který zajišťuje naprosto čistý zvuk bez rušivých prvků. rádiový příjem v pásmu FM 87,5 108 MHz (analogový) a DAB 174 240 (digitální).

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41 Uvedení do provozu Připojení telefonu Připojte telefon podle níže uvedeného nákresu. Použijte pouze telefonní připojovací kabel který je součástí dodávky protože v opačném případě nemusí zařízení pracovat

Více

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL AQ CONTROL AQ CONTROL UNIT - MANUÁL Verze 1.0 1 OBSAH Instalace zařízení... 3 Lokace... 3 Napájení... 3 Chci připojit... 4 LED pásky... 4 Zářivkový předřadníku řízeného 0-10V... 4 LED reflektory (proudový

Více

Bezdrátový monitor BCF 808 Operační instrukce

Bezdrátový monitor BCF 808 Operační instrukce Bezdrátový monitor BCF 808 Operační instrukce Prosím přečtěte a dodržujte následující informace, uchovejte návod pro budoucí použití. Upozornění Bezpečnostní informace Riziko exploze! Používejte pouze

Více

ÚVOD. Poznámka: Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače. CZ - 2 VNITŘNÍ TEPLOTA IKONA SIGNÁLU DCF VENKOVNÍ TEPLOTA

ÚVOD. Poznámka: Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače. CZ - 2 VNITŘNÍ TEPLOTA IKONA SIGNÁLU DCF VENKOVNÍ TEPLOTA OBSAH ÚVOD...2 VLIV PROSTŘEDÍ NA PŘÍJEM SIGNÁLU...3 RYCHLÉ NASTAVENÍ...3 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...6 TECHNICKÉ ÚDAJE...7 POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM...8 LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 Buďte každé ráno po probuzení zcela uvolnění. Tyto aromatické hodiny zahrnují 4 přístroje v jednom: Aromatická terapie,

Více

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA PROVOZNÍ MANUÁL SCAMSETW1 2 PEREL SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA 1. Úvod Pro všechny obyvatele Evropské Unie Důležité informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

Stereofonní radiová sluchátka

Stereofonní radiová sluchátka Stereofonní radiová sluchátka Obj. č.: 35 01 15 Tento návod k obsluze náleží k produktu. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k zacházení. Dbejte na to, i když tento produkt předáte třetí osobě.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY CZ RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY SK HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

EW2 BEZDRÁTOVÝ ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL ZÓNOVÝ A PGM EXPANDER revize textu 12/2015

EW2 BEZDRÁTOVÝ ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL ZÓNOVÝ A PGM EXPANDER revize textu 12/2015 EW2 BEZDRÁTOVÝ ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL ZÓNOVÝ A PGM EXPANDER revize textu 12/2015 Uživatelský manuál v1.0 Kompatibilita: ESIM364 v02.08.00 a vyšší. EPIR3 v1.2.0 a vyšší. Základní vlastnosti: 4 zónové vstupy

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem 4-546-411-12(1) (CZ) CZ Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem Návod k obsluze E-mount ILCE-QX1 2 Použití poutka na zápěstí (součást dodávky) Omezení hmotnosti: 850 g Návod k obsluze CZ Z následující

Více

Rádiobudík Sonoclock 360/360 L

Rádiobudík Sonoclock 360/360 L Rádiobudík Sonoclock 360/360 L CZ-GKR1200 Poznámka týkající se životního prostředí Tento produkt je vyroben z vysoce kvalitních součástí, které mohou být znovu použity a recyklovány. Proto neodhazujte

Více

Návod k obsluze dvoukanálové FM vysílačky F6

Návod k obsluze dvoukanálové FM vysílačky F6 Návod k obsluze dvoukanálové FM vysílačky F6 Upozornění 1. Neohýbejte anténu 2. Dodržujte vzdálenost 5cm mezi ústy a mikrofonem vysílačky 3. Vysílačku sundávejte z opasku oběma rukama 4. Zakrývejte otvor

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

Uživatelský manuál T5622

Uživatelský manuál T5622 Uživatelský manuál T5622 BEZPEČNOST PRODUKTU A ÚČINKY RÁDIOVÉHO VYSÍLÁNÍ PŘENOSNÝCH RADIOSTANIC Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny pro bezpečné používání, které jsou obsaženy

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více

Telefonní bluetooth sada do auta BCK-04. Návod k použití

Telefonní bluetooth sada do auta BCK-04. Návod k použití Telefonní bluetooth sada do auta BCK-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 2 VLASTNOSTI PRODUKTU... 2 OBSAH BALENÍ... 3 POPIS VÝROBKU... 3 POUŽÍVÁNÍ MIKROFONŮ... 4 INSTALACE BLUETOOTH SADY V AUTOMOBILU...

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER

DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití Solární regulátor PR3030 12/24V 30A Návod pro montáž a obsluhu Obsah 1. Bezpečnostní upozornění a vyloučení záruky - 3 1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení - 3 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění

Více

Popis a ovládací prvky

Popis a ovládací prvky Rozsah dodávky RC vrtulník Silver Fortress RtF Obj. č.: 20 50 17 Bezpečnostní pokyny Důrazně doporučujeme, abyste se před použitím vrtulníku podívali na přiložené DVD. Vážený zákazníku, děkujeme Vám za

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více