Dostavník Zdarma Pár slov na úvod V tomto čísle naleznete: Informace OÚ str. 2 Jízdní řád autobusu č. 303 str. 6 Mateřská škola str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dostavník 2 0 1 4 Zdarma Pár slov na úvod V tomto čísle naleznete: Informace OÚ str. 2 Jízdní řád autobusu č. 303 str. 6 Mateřská škola str."

Transkript

1 šestajovický Zdarma 8. ročník V tomto čísle naleznete: Pár slov na úvod Informace OÚ str. 2 Jízdní řád autobusu č. 0 str. 6 Mateřská škola str. 8 Základní škola str. 9 Život v obci str. 10 Kultura str. 11 Inzerce str. 1 Vážení občané, zdá se, že nejteplejší zima za poslední roky je již za námi a jaro se naplno hlásí ke slovu. Nutno říci, že na obecním úřadě běží hned od začátku vše ve vysokém pracovním nasazení. Řešilo se rozšíření počtu tříd na prvním stupni ZŠ (výsledek naleznete uvnitř u), začaly přípravy na zahájení staveb nové tělocvičny a na očekávané revitalizaci rybníka Panská. V neposlední řadě se chystá rekonstrukce severní části hlavní silnice s vybudováním nového kruhového objezdu v křižovatce s ulicí Komenského. I kulturní akce se rozběhly. Po akci pro děti v podobě sáňkařských závodů Šestajovický kopeček, o které jsme informovali v minulém čísle, si v únoru na své přišli i dospělí. Konal se totiž Hasičský ples zakončený jako vždy bohatou tombolou. Hlavně děti bychom rádi pozvali na Šestajovické posvícení, tedy pouť, která začne 20. března u fotbalového hřiště. S pozdravem za členy redakce Martin Liška šéfredaktor Vizualizace nové sportovní haly v Šestajovicích.

2 strana 2 Informace OÚ Slovo starosty Vážení občané, jak jsem vás již informoval v prosincovém u, tak se chystá na tento rok několik důležitých akcí, realizace kterých nás bohužel někdy i negativně omezí. Jedná se hlavně o rekonstrukci komunikací. První etapa již začala a jedná se o rekonstrukci vedlejších komunikací v obci a to část ulice Havlíčkova, Holekova a komplet nové silnice v Jiráskově, V Oříškách a Bezejmenné. Toto je první etapa. Součástí je propojení ulice Holekova s hlavní silnicí Revoluční, celkové rozšíření komunikací a chodníku včetně nových vjezdů na soukromé pozemky. Druhá etapa se bude realizovat ihned po dokončení finálního podloží první etapy. Součástí druhé etapy je rekonstrukce části ulice 9. května a komunikace kolem obecního úřadu. Kde přijdou pryč kostky a nahradí je asfaltový povrch a opraví se komunikace směr Běchovická ulice kolem dětského hřiště, kde jsou velké hrby a díry. Součástí opravy ulice Husova bude rozšíření parkovacích stání u obecního úřadu. Druhá akce, která omezí nás všechny, je rozdělena celkem do pěti etap. Jedná se rekonstrukci hlavní komunikace III/10 a III/00116 směr Poděbradská a Jirny. Zahájení samotné stavby je plánováno na přelomu dubnu a května. První etapa uzavře hlavní komunikaci na devět týdnů od semaforů směr křižovatka Poděbradská, Jirny. Předmětem této uzavírky je zhotovení okružní křižovatky na silnici III/10 a III/00116 o r 16m s krytem z ABS II s podkladními vrstvami, zvýšený dlážděný prstenec ze žulové dlažby s podkladními vrstvami, vnitřní ozeleněný kruh o r 6,5m. V místě napojení na silnice III třídy se provede odfrézování vrchních vrstev a bude provedeno směrové a výškové plynulé napojení. Obrubníky budou použity betonové chodníkové naležato s nášlapem 14-16cm. Okolí kruhové křižovatky bude upraveno, vysvahováno a ozeleněno. V druhé etapě bude uzavřena komunikace od školy směr nový kruhový objezd. Třetí etapa bude uzavřena komunikace od školy směr Jirny. Čtvrtá etapa bude uzavřena komunikace od nového kruhového objezdu deponie Brtek a pátá etapa bude uzavřena komunikace deponie Brtek směr Poděbradská. Kompletní dokončení celé akce je plánováno na konec prázdnin. Celá tato rekonstrukce je plánována na obci již šest let. Po několika urgencích na kraji se mně podařilo do obce dostat na osobní prohlídku stavu vozovky náměstka hejtmana pana Povšíka, který zkonstatoval, že stav je havarijní, ale takovýchto komunikací je v kraji v daleko horším stavu víc. Když jsem mu ukázal projektovou dokumentaci řešící kompletní problém včetně kruhového objezdu, tak ho tato akce zaujala a řekl, že se pokusí získat dotaci na celou akci z ROP Střední Čechy.Toto se povedlo a obec mohla uzavřít smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem se spoluúčastí 0,5 mil. Teď nám nezbývá než se obrnit trpělivostí a očekávat novou kvalitní hlavní komunikaci v naší obci. Roman Hrdlic Úhrady nákladů Z důvodu roční uzávěrky budou náklady za měsíc leden uvedeny v dubnovém vydání u. Upozornění Připomínáme občanům, že poplatky za svoz komunálního odpadu a za psy je povinnost uhradit nejpozději do 1... Upozorňujeme, že při nedodržení této povinnosti mimo jiné může být poplatníkovi výše poplatku zvýšena až na jeho trojnásobek. Rekonstrukce ZŠ II. etapa akce: rekonstrukce staré budovy. Práce na kontaktním zateplovacím systému zahájené na východní str. fasády objektu 158 po zlepšení klimatických podmínek znovu zahájeny. Dále zahájeny práce na kontaktním zateplovacím systému na fasádě do ulice Komenského. Dokončena byla betonáž schodiště směrem ke spojovacímu krčku. Byla provedena kompletně vnitřní drenáž, vč. odvětrání nad střechu. Byl vyvložkován komín pro nový kondenzační kotel. Byly dokončeny finální cementové podlahy. Dokončují se práce na vnitřních omítkách v 1.N.P. v chodbě ve všech ostatních podlažích jsou omítky dokončené. Dokončuje se spárování obkladů a dlažeb v sociálkách. Dokončeny výkopové práce podél základů, montáž nopové folie a zásyp štěrkem ze strany ul. Komenského, z východní strany a ze strany dvora. Začaly práce na zateplení staré budovy. III. etapa akce: dostavba nové budovy. V nové budově probíhá montáž tepelných izolací nad stropním podhledem. Proběhlo osazení protipožárních dělících stěn v 1. nadzemním podlaží. Dokončuje se spárování obkladů a dlažeb v sociálkách. Dokončeny

3 strana práce na kontaktním zateplovacím systému na východní straně fasády, zahájeny práce na kontaktním zateplovacím systému na západní straně fasády. Akce je podpořena dotací z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy v rámci výzvy číslo 60, prioritní osy: integrovaný rozvoj území, oblast podpory: rozvoj venkova, registrační číslo projektu CZ.1.15/..00/ ve výši 16,4 mil. Kč. Zateplení nové budovy je již skoro hotové. Rozšíření I. stupně ZŠ Na konci minulého roku vyhlásila naše obec anketu, která měla zjistit zájem rodičů, jejichž dítě bude ve školním roce /2015 absolvovat druhou až pátou třídu ve škole mimo Šestajovice, aby případně tyto třídy absolvovalo ve škole v naší obci.v rámci této ankety podalo oznámení o zájmu celkem 22 dětí, resp. rodičů. Na základě výsledku ankety byly zváženy dostupné možnosti a bylo rozhodnuto takto: 2. ročník: Nebude otevřena nová třída pro nezájem. ročník: Dojde k otevření nové třídy, a to s ohledem na možnost rozdělení stávající třídy. 4. ročník: Nebude otevřena nová třída, jelikož v tomto případě není možnost pracovat se stávající třídou (neexistuje) a zřízení nové třídy o 11 dětech není možné 5. ročník: Nebude otevřena nová třída pro malý zájem Výsledek ankety Docházka ve šk. roce / ročník 0. ročník ročník ročník 1 Rybník Panská Počet zájemců V roce 2012 byl dokončen projekt, jehož cílem byla kompletní rekonstrukce historického centra obce. Obec nyní na tento projekt navazuje akcí, která bude řešit neutěšený stav přilehlého rybníka Panská. Tento rybník je v současnosti veřejnosti v podstatě nepřístupný. Rybník byl totiž doposud oddělen od náměstí zdí. Přístup je možný pouze přes dvůr bytových domů v ulici Komenského, což je však soukromý areál. Zaměstnanci technických služeb při budování výpustného koryta Podstata projektu spočívá v tom, že rybník byl až do r ve vlastnictví státu, který tento svůj majetek vůbec neudržoval, čímž je dnes nejen rybník Panská, ale i celá lokalita zanedbaná a velmi znehodnocená. Obci se v r podařilo tento rybník od státu odkoupit a hned začala příprava projektu na jeho odbahnění, zpevnění břehů a celkové revitalizace zeleně. Celá lokalita je z přírodního hlediska velmi zajímavá a má velký potenciál. Realizace projektu byla rozdělena na několik částí: v I. etapě dojde k odstranění silné vrstvy sedimentů, která zde dosahuje mocnosti 1,40 m. V rybníce se pak vybudují 2 mokřady. Ve II.etapě pak dojde ke zpevnění břehů a k celkové revitalizaci zeleně na březích rybníka. Realizace projektu má několik cílů: - zvýšit retenční schopnost rybníka, protože dnes je zde již jen bahno a prakticky žádná voda. Zvýšení retenční schopnosti rybníka se dosáhne odstraněním usazených sedimentů v rybníce. Po odbahnění se v provozní fázi počítá s tím, že v případě ohlášení velkých dešťů dojde předem k upuštění hladiny vodní nádrže, neboť v lokalitě pod rybníkem dochází následkem nulové retence k přelití vody přes hráz a k zaplavování nemovitostí vodou z rybníka. - opravit výpustní objekt. - vytvořit funkční biotop, který zvýši přírodní hodnotu krajiny. Za tím účelem dojde k vybudování 2 mokřadů a jejich osazení bahenními rostlinami. Koncem února již začaly přípravné práce na spuštění projektu. Byla zbourána zeď, která bránila přístupu k rybníku a technické služby obce provedly vypuštění rybníka. Prostor nelze pro svou povahu a umístění uzavřít provizorním oplocením, proto byl uzavřen obecní policií bezpečností páskou. V této souvislosti žádáme rodiče, aby důrazně poučili své děti, aby do tohoto prostoru nevstupovaly. Na dně rybníka je až 1,5 metru bahna, při vstupu na tuto plochu tak hrozí nebezpečí újmy na zdraví. Celkové náklady na akci jsou Kč. Obci se podařilo na tento projekt získat dotaci z Operačního programu životního prostředí ve výši Kč.

4 strana 4 Havárie vodovodního řadu Dne došlo k havárii na vodovodním řadu. Havárie se stala na území města Prahy. Bez vody se tak ocitlo několik městských částí, jako např. Klánovice, Újezd nad Lesy, Koloděje a další. Na tento vodovodní řad je připojen i vodovodní řad Šestajovic. Proto tato havárie postihla i naší obec. Díky tomu, že jsou Šestajovice posledním odběratelem z tohoto řadu, však v převážné části obce voda alespoň trochu tekla, i když s velmi malým tlakem, který vytvářela pouze hmotnost zbytkového množství vody v řadu. Dodavatel po dohodě s obecním úřadem pro naše občany okamžitě dohodl cisterny s pitnou vodou, které byly ještě v dopoledních hodinách přistaveny u budovy obecního úřadu a v ulici Tyršova. Závadu se podařilo odstranit ve večerních hodinách. Stavba nové tělocvičny Základní údaje Jedná se o novostavbu. Jedná se o trvalou stavbu. Hala o rozměrech 6x18x7 m pro volejbal basketbal, nohejbal, florbal, tenis, badminton a sálovou kopanou. Stavba bude sloužit jako sportoviště pro ZŠ, MŠ a veřejnost. Součástí stavby je rozšíření provozu sousední MŠ o jednu třídu. Třída MŠ může být v budoucnu nahrazena dalšími dvěma šatnami a hernou 80 m 2. Prozatím 2 šatny se sociálním zázemím. Doplnění kapacity parkoviště o 8 míst. Stavba nepodléhá zvláštní ochraně (kulturní památka apod.). Cisterna s pitnou vodou u budovy OÚ. Upozornění svozové firmy rádi bychom Vás tímto upozornili na skutečnost, že v některých obcích a městech v našem regionu se objevují podvodníci vydávající se za naše zaměstnance a požadují po občanech platby v hotovosti za námi poskytované služby. Veškeré služby týkající se svozu odpadu jsou účtovány bezhotovostně, proto prosíme občany, aby žádné peníze těmto lidem nedávali. Markéta Zahradníková, AVE CZ s.r.o. Žádáme občany, aby v případě, že budou kontaktování výše uvedenými podvodníky, okamžitě kontaktovali Obecní policii Šestajovice ( , 591) nebo Policii ČR Úvaly ( ). Z činnosti OP Základní údaje o kapacitě stavby tělocvična 6100 m³ zázemí tělocvičny 1980 m³ celkem 8080 m³ Termíny stavby Zahájení: květen Dokončení: listopad Základní charakteristika objektů Stavební řešení Stavba je rozdělena na tři vzájemně propojené hmoty. Hlavním objemem je samotný prostor tělocvičny, který je tvořen montovanou ocelovou halou. Hala je osvětlena a větrána šestnácti obdélnými okenními otvory na podélných stranách (2x8). Plášť haly je ze systémových sendvičových panelů IPN, interiérové stěny jsou v dolní části opláštěny OSB deskami v kombinaci s akustickým obkladem a na stropě je umístěn akustický podhled. V měsíci únoru řešili naši strážníci mimo jiné tyto záležitosti: Odchyt psa pobíhajícího bez dohledu, odchyt klokana, nepovolený zábor veřejného prostranství 2x, poškození zařízení novostavby, nepovolený výlep, kontrola restauračních zařízení na výherní hrací přístroje, pátrání po pohřešované mladistvé osobě 2x, prověření podezřelého vozidla, nález odcizených registračních značek a další. Informační hodiny pro veřejnost: Po-Pá 17:45 až 18:45 (neplatí v případě výjezdu hlídky)

5 strana 5 Konstrukční a materiálové řešení Hala Hlavní nosná konstrukce haly je navržena rámová ocelová montovaná z válcovaných profilů. Sekundární konstrukce střechy a stěn bude rovněž z válcovaných profilů v kombinaci se svařovanými tenkostěnnými profily na kterých bude umístěn jednotný systém opláštění. Objekt zázemí a šaten Jedná se o stěnový systém nosného obvodového a vnitřního zdiva z broušených cihel. Obvodové zdivo bude zpevněno ŽB věnci. Stropy nad 1. N.P. jsou navrženy z trapézového plechu spřaženého s železobetonovou deskou. Strop nad 2. N.P. bude systémový protipožární ze sádrokartonových desek. Nad přízemní částí objektu bude tradiční trámová konstrukce šikmé střechy, Patrová budova bude zastřešena sbíjenými vazníky. Ostatní konstrukce Schodiště objektu bude monolitické železobetonové s jednou mezipodestou, vetknuté do stropní konstrukce podlaží a obvodové stěny. Schodišťová ramena budou desková s vybetonovanými stupni Dalšími hmotami objektu jsou patrová budova zázemí a vstupní část obsahující nářaďovnu. Budova zázemí je jednoduchou zděnou patrovou stavbou se sedlovou střechou. V přízemí jsou umístěny dvě šatny se sprchami, kabinet, technická místnost, sociálky a místnost pro správce objektu. Šatny jsou provozně řešeny s čistou a špinavou chodbou. V patře je umístěna jedna třída mateřské školy, včetně potřebného zázemí - třída je dočasným rozšířením stávající mateřské školy v těsném sousedství budovy. Vstupní část objektu je propojujícím článkem mezi samotnou tělocvičnou a budovou zázemí. Střecha je opět sedlová s hřebenem kolmým na podélnou osu budovy zázemí. Umístěn je zde vstupní prostor, prostorná nářaďovna a úklidová komora. Mezi touto částí a budovou zázemí je umístěn světlík zajištující denní osvětlení a větrání pro přiléhající šatnu a nářaďovnu. Stavba tělocvičny je nepodsklepená. V hale bude použit kvalitní sportovní povrch na bázi kaučuku s pružnou podložkou. Hygienické požadavky stavby Navržené řešení splňuje obecné požadavky školní tělocvičny, příslušné normy a vyhlášky včetně vyhlášky č. 4/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Dopravní řešení Na pozemku stavby se nachází stávající parkoviště pro osobní automobily, které bylo vybudováno obcí v rámci výstavby místní komunikace. Toto parkoviště je určeno pro zabezpečení ploch pro dopravu v klidu navrhované tělocvičny. Parkoviště uvažované stavby je navrhováno pouze pro osobní automobily skupiny 1 vyjma karavanů. Je řešeno jako parkoviště s jednostrannými kolmými stáními o rozměrech 5 x 2,4 m po vnější straně komunikace o šířce 6,00 m. Na severní straně objektu bude prodloužena místní komunikace a vybudováno osm kolmých parkovacích stání v rozměru 5x2,5 m po vnější straně nové komunikace o šířce 6,00 m. Pěší doprava: V rámci stavby bude vybudován přístupový chodník podél stávajících parkovacích stání haly. U hlavního vstupu do objektu bude přístupový chodník rozšířen až k hraně místní komunikace.

6 strana 6

7 strana 7

8 strana 8 Mateřská škola Karneval Jednomu by se zdálo, že bude po Vánocích klid. Omyl. Krom plnění RVP, výletů a schůzek bylo na programu masopustní veselí. Pro nás jednoduše karneval. Začaly přípravy. Nejdříve bylo nutné navodit atmosféru výzdobou třídy, kdy si děti vyzkoušely tradiční rukodělné práce a tím se pěkně podílely na přípravě. Již z kraje týdne se děti na karneval těšily a vyprávěly, v jakých kostýmech do školky přijdou. Ve čtvrtek ráno nepřišly do školky děti, ale Červená karkulka, čert, kytička, pilot, domeček, spousta princezen a víl, kosmonaut, piráti, hasiči, dýně, nějaké to zvířátko, kostlivci a nesmím ani opomenout zástup komiksových hrdinů. Rodičům muselo přijít, že se svět zbláznil, když děti vítal čert, bílá paní, klauni, Pipi dlouhá punčocha a dokonce kočka. Dopoledne jsme si proto užili každá třída po svém. Povídali jsme si, svačili a hráli nejrůznější vypečené hry s odměnami. V tu správnou chvíli přišlo na řadu občerstvení a tancování. Ve třídě Čertů to řinčelo dětskými hudebními hity, a tak nikdo neodolal a celá školka si přišla zatančit. Myslím, že jsme si dopoledne všichni báječně užili, a to i díky Vám rodičům, kteří jste připravili svá dítka na tento den a vyzbrojili je sladkostmi. Dne jsme se celá školka již ráno vydali na plavbu až do Liberce, v plánu bylo navštívit a prozkoumat IQ park. Hned po tom, co jsme si schovali bundy i batůžky do uzamykatelné šatny, nás v nejvyšším poschodí čekal naučný program Balónková Science Show, který nám ukázal, co všechno se dá dělat s obyčejnou lahví, vodou, ohněm, balonkem a třeba i mikrovlnkou! Jakmile program skončil, rozutekly se jednotlivé třídy zkoumat různá zákoutí IQ Parku zjistili jsme například: jak vypadáme pod termokamerou, jakou máme sílu v pažích, proč se přitahují magnety a nebo jaké to je ležet na lůžku z hřebíků! Některé děti si zkusily sjet po tyči jako hasič, změřili si svou běžeckou rychlost a mnoho dalšího. Vrcholem našeho zkoumání byl jistě optický klam zvaný Titanik, ve kterém jsme vstoupili do kajuty lodi, která byla nakloněna o 25 stupňů. Všichni jsme náhle poznali, jaké je to se potápět na moři. Výlet byl pro všechny plný zážitků a překvapení, moc se líbil dětem i paní učitelkám a doufáme, že se příště do IQ parku podíváme i příště! Tým pedagogů MŠ Lodička Zveme Vás srdečně na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve čtvrtek 20.. Program bude organizován ve dvou blocích: I. blok od 10:00-11:00 hod. II. blok od 15:00-16:00 hod. Během programu navštívíme všechny třídy, kde si pro Vás děti připraví krátký program. Těšíme se na Vás, děti a učitelky MŠ Šestajovice. Zápis na školní rok /2015 proběhne ve čtvrtek 24. dubna. Bližší informace na a v příštím vydání u Běh pro Lodičku byl vyhlášen 2. ročník Běhu pro Lodičku. Trasa : Šestajovice - Hradec Králové - Pardubice - Šestajovice. Více informací na Dopluli jsme do IQ Parku Záštitu nad během převzal Hlavní partner Mediální partner polárník Václav Sůra

9 strana 9 Základní škola ÚNOR ve škole Prvňáci a druháci V polovině měsíce ledna jsme se vrhli na sběr starého papíru a sesbírali do poloviny února neuvěřitelných 1700 kg této suroviny. Učíme se již od první třídy šetřit přírodu tříděním odpadu do barevných kontejnerů rozmístěných v celé budově ZŠ a snažíme se také neplýtvat zbytečně vodou. Sbíráme rovněž i plastová víčka od nápojů. Všem " sběračům" děkujeme! (V říjnovém kole jsme nasbírali 1600 kg.) Jelikož nás velmi baví matematika, učíme se tomuto předmětu kdekoliv, třeba i v TV sále ZŠ. Zjistili jsme také, proč je dobré umět počítat třeba u nakupování, které jsme si prakticky vyzkoušeli u obchodníků ze 2. třídy. Platili jsme papírovými mincemi a trénovali jsme tak naše čerstvě nabité vědomosti z oblasti finančnictví Na konci měsíce ledna nás čekalo naše první školní vysvědčení. Jelikož jsme všichni "prošli" velmi úspěšně s vyznamenáním, oslavili jsme tento den Karnevalovým rejem v maskách. O zábavu bylo postaráno, takže jsme si tento den velmi užili. Vstupujeme zvesela do 2. pololetí školního roku jsme se účastnili výchovného koncertu pořádaného skupinou známých hudebníků - Musica Bohemica. Na koncertě jsme si společně zazpívali, poznali netradiční hudební nástroje a příjemně strávili dopoledne v KD Jirny. Úterý druháčci připravili "Čtení pro prvňáčky", kde jim představili knížky, jejichž hlavními hrdiny jsou pejsek nebo kočička. Projekt připravovali velmi pečlivě, někteří za pomoci rodičů. Prvňáčky úkoly a vyprávění od kamarádů velmi zaujaly proběh zápis do 1. třídy pro příští školní rok /2015. K zápisu se přihlásilo 64 dětí. Výtvarný kroužek na workshopu v Muzeu Karla Zemana v Praze Frekventanti výtvarného kroužku si v pondělí. 2. zkusili vytvořit krátký animovaný film animaci plošnou i prostorovou. Na vlastní kůži zjistili, že za dvě hodiny poměrně intenzivní práce vytvořili film dlouhý cca půl minuty. Každá skupina si vymyslela nějaký krátký příběh, vytvořila k němu hlavní hrdiny z papíru nebo modelíny a v kulisách, které nabídly lektorky muzea, nasnímali snímků, které pak v animačním programu spojili v kraťoučký film. Všechny to moc bavilo a určitě si techniku animace ještě jednou ve škole vyzkoušíme.

10 strana 10 Život v obci S Jaromírem Bosákem nejen o Olympiádě Zajímá vás, co se dělo na olympiádě v Soči a do televizního zpravodajství se nevešlo? Nejen toto, ale i řadu dalších zajímavostí ze světa sportu a sportovního zpravodajství se můžete dozvědět na besedě se sportovním komentátorem České televize a znalcem golfu Jaromírem Bosákem, které se uskuteční v pátek 21. března od 18 hodin v salonku šestajovické vinárny U Kamene. Toto setkání pořádá Místní sdružení Občanské demokratické strany Šestajovice a mělo by být začátkem série setkání se zajímavými lidmi z mnoha oblastí. Přijďte si s naším hostem i s námi popovídat nejen o sportu, ale i o tom co Vás v naší obci trápí a jak by se měla dále rozvíjet. Srdečně zve Místní sdružení ODS Šestajovice Vážení Sokoli a příznivci sportu. Dovolte, abychom Vás pozvali na mimořádnou valnou hromadu T.J. Sokola Šestajovice,která proběhne dne 26.. v 19:00 v Restauraci U Kamene, Husova 66, Šestajovice. Zváni jsou i zájemci o cvičení a všichni příznivci sportu. Na programu budou mimořádné volby do výboru jednoty, plán sportovních akcí a aktivit pro následující období, zhodnocení dosavadní činnosti. Ke dni 1... má naše obec již 71 evidovaných Sokolů, kterým není lhostejný sportovní a společenský život naší obce. Se sokolským Nazdar Mgr. Hana Otáhalová T.J.Sokol Šestajovice cvičení: prozatím v Besedě Klánovice Děti 5-10let (bez rodičů) středa 15:00 Rodiče a děti 2,5 5 let pátek 17:00 Cvičení pro ženy, i seniorky středa 16:00 Zaměřujeme se na rozvoj pohybové všestrannosti. Sportovní průpravu a zdravotní a relaxační cvičení. V Sokole zažijete nejen pohyb, ale i legraci a mnoho společných zážitků! Roční členství v Sokole dospělí 00,-Kč Děti do 18 let a senioři nad 65 let 100,-Kč Lekce cvičení 40,-Kč Cvičíme od prvního týdne v březnu, ale přijít můžete kdykoliv předem volejte. Kontakt: , dále Facebook: Sokol Šestajovice T.J. SOKOL ŠESTAJOVICE ROZLOSOVÁNÍ - JARO dospělý, okresní přebor (II. třída) 14. kolo Ne :00 doma Brandýs A, 15. kolo Ne :00 venku Zápy B, 16. kolo Ne :0 doma Úvaly B, 17. kolo So :0 venku Pacov A, 18. kolo Ne :00 doma Vel.Popovice A, 19. kolo So :00 venku Strančice A, 20. kolo Ne :00 doma Sibřina A, 21. kolo So :00 venku Nehvizdy A, 22. kolo Ne :00 doma Mukařov A, 2. kolo So :00 venku Mnichovice A, 24. kolo Ne :00 doma Hrusice A, 25. kolo So :00 venku Vyžlovka, 26. kolo Ne :00 doma Radonice A,

11 strana 11 Kultura Jubilanti tohoto měsíce Ivana Adamová Eliška Kratochvílová Lenka Bartáková Renata Halaxová Drahomíra Jílková Miroslav Pánek Jaroslav Novotný Karel Šolar Milomír Berka Gratulujeme Jubilanti (50, 60, 70, 80, 90, 100 let), kteří nechtějí být na tomto místě uváděni, ať toto redakci oznámí nejpozději do posledního dne měsíce předcházejícímu měsíci, ve kterém jubileum nastane. Pouťová zábava a atrakce navštíví naší obec ve dnech Kde: areál fotbalového hřiště Připraveny pro Vás budou: střelnice, kolotoč, houpačky, nafukovací atrakce, skákadla atd. Vítání občánků Dne 28.. proběhne vítání občánků narozených v druhé polovině roku 201. Rodiče, kteří mají zájem se vítání se svým dítětem zúčastnit, nechť se dostaví nejpozději do 24.. na obecní úřad k nahlášení účasti a podpisu souhlasu se zpracováním osobních údajů.

12 strana 12 KUDY A KAM Chvalský zámek Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9 - Horní Počernice tel Otevřeno denně 9-17 hodin : :00 Ať žijí strašidla! Chvalský zámek se změnil v zámek strašidelný, neboť se zde usídlilo Kočovné muzeum strašidel, ale také hodní skřítci a víly. Projdete strašidelnou stezkou odvahy, uslyšíte hromy a blesky. Děti si zde mohou kreslit, vymalovat strašidelné omalovánky a hrát si : :00 Čtyřlístek na Chvalském zámku Uvidíte oblíbené dětské komiksy Jaroslava Němečka a Ljuby Štíplové, které provázejí už několikátou generaci nadšených dětských čtenářů. Čeká vás procházka historií komiksu, velké postavičky Fifinky, Bobíka, Myšpulína i Pindi, interaktivní hry a mnoho dalšího. Připravujeme také komentované prohlídky pro školy, školky a dětské kolektivy můžete k nám přijet i v rámci školního výletu : :00 Fenomén Igráček Výstavu Fenomén Igráček pořádá Chvalský zámek ve spolupráci s firmou Efko a Technickým muzeem v Brně. Zavzpomínáme na oblíbené igráčky, kteří provázeli několik generací dětí a oblíbení jsou dodnes. Zámecké sklepení se promění v obydlí igráčků nejrůznějších povolání, vzezření a vzhledu. Dozvíte se také mnoho z historie, současnosti, vývoje a výroby igráčků. Budete si hrát je připraven interaktivní koutek s pravými igráčky určenými k hraní. Výstavu si můžete prohlédnout jak je u nás zvykem zcela samostatně, ale připravujeme i komentované prohlídky pro školy, školky a dětské kolektivy :00 17:00 Pohádková sobota na zámku s Bludným rytířem, strašidly a skřítky Bludný rytíř k nám zavítal z časů, kdy do Čech vpadli Švédové. Leccos pamatuje a co si nepamatuje, rád přibarví. Svým vyprávěním o historii Chvalského zámku i bývalé tvrze zaujme i větší děti a dospělé. Objednejte si komentovanou prohlídku s bludným rytířem : :00 Pohádková neděle na zámku se Zlatovláskou, skřítky a strašidly Chtěli byste vysvobodit princeznu Zlatovlásku a plnit úkoly jako statečný Jiřík? Pak se objednejte na komentovanou prohlídku se zlatovlasou princeznou, která se koná v poslední den výstavy Ať žijí strašidla! Divadlo Horní Počernice Kulturní centrum Horní Počernice, Votuzská 79/11, Praha 20 Horní Počernice, tel , Úterý 1. dubna v 19:0 HVĚZDA Studio dva. Původní česká one woman show věnovaná Evě Holubové. Vstupné: 50, 20, 280 Kč. Sobota 5. dubna a neděle 6. dubna v 19:0 DIVADLO PRO SLEPÉ Divadelní soubor Slepýš. Autorské drama, které mluví o tom, jak strašně snadné může být navždy umlčet pravdu a ztratit se v pohodlí všeobjímající společnosti. Jednotné vstupné 100 Kč. Neděle 6. dubna v 15:00 O JEŽIBABÁKOVI. Divadelní společnost Josefa Dvořáka. Pohádka. V zastrčené chatrči v lese žije Ježibabák, který se své čarodějnické rodině nepovedl. Vstupné 90, 70, 50 Kč. Čtvrtek 10. dubna 19:0 ZAMILOVAT SE Divadlo Kalich. Hra Zamilovat se... není svým tématem prvoplánová komedie, ale je v ní obrovské množství humoru pramenícího z prosté lidské snahy o výsadu šíleně se zamilovat i v seriózním věku. Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček. Vstupné: 00, 280, 260 Kč. Sobota 12. dubna v 15:00 O NEPOSEDNÉ POMLÁZCE Liduščino divadlo. Humorně laděný příběh se odehrává jednoho jarního odpoledne, kdy současný mladík Honza usne na louce za vsí. Vstupné 90, 70, 50 Kč. Středa 16. dubna v 19:0 MÁ ŽENA SI VYŠLA Právě začínáme. Vtipná komedie, plná omylů a nečekaných záměn, s překvapivým rozuzlením. Vstupné 120, 100, 80 Kč. Úterý 22. dubna v 19:0 ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ Divadlo v Rytířské. Svěží francouzská komedie o tom, jak snadné je narušit dlouholeté přátelství aneb Co způsobí neopatrné zacházení s mobilem. Hrají: Tereza Kostková, Miroslav Vladyka, Nela Boudová, Radek Holub. Vstupné: 00, 280, 260 Kč. Sobota 26. dubna v 19:0 LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY Právě začínáme. Snoubenky se střídají v jeho pařížském bytě přesně podle letových řádů, a to až do dne, kdy mu bouře nad Atlantikem značně zkomplikuje život. Vstupné 120, 100, 80 Kč. Neděle 27. dubna v 15:00 LOUPEŽNÍK A PRINCEZNA ANKA Divadlo Andromeda. Veselé pohádka, ve které je opět spousta písniček. Vstupné 90, 70, 50 Kč. KC Nová Beseda Slavětínská 120, Praha 9 Klánovice, tel: nebo Výstava měsíce DAN BÁRTA, VÁŽKY Zveme Vás na výstavu fotografií Dana Bárty, známého zpěváka, textaře a skladatele. Kino středa, 20:00 FAIR PLAY Vrcholový sport v Československu osmdesátých let. ČR//drama/100 min/přístupný od 12 let Kurz sobota, 15:00 VYROBTE SI VELIKONOČNÍ VĚNEC Vyrobte si vkusný jarní či velikonoční věnec na dveře, stůl, okno. Lektorka: Vanesa Wallet Hardi Koncert sobota, 20:00 DAN BÁRTA & ROBERT BALZAR TRIO Uslyšíte vlastní úpravy skladeb interpretů, které Dana Bártu v jeho pěvecké kariéře nejvíce ovlivnily. Kouzelnická show neděle, 16:00 MAGIC FREESTYLE SHOW Vystoupí sedminásobný mistr světa ve footbagu a freestyle fotbalu H. Weber a iluzionista P. Dolejška. Kino, Filmový klub pondělí, 20:00 OSVÍCENÍ Skvělý horor S. Kubricka s J. Nicholsonem v hlavní roli. USA/1980/horor/119 min/přístupný od 15 let/české titulky Divadlo úterý, 19:0 ZAČAROVANÁ ZEMĚ Ochotnický spolek klánovických (nejen) učitelů Kino středa, 20:00 NOE Příběh o konci světa. USA//dobrodružný, katastrofický/14 min/přístupný od 12 let/český dabing Koncert čtvrtek, 19:0 KAŽDÝ DRUHÝ ČTVRTEK v měsíci BLUES JAM SESSION Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi Přednáška pátek, 18:00 MOUDROSTÍ KE ZDRAVÍ NAŠICH DĚTÍ MUDr. Judita Hofhanzlová, lékařka celostní a homeopatické medicíny. Kino neděle, 16:00 VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ Největší přepadení hlodavců v historii. USA, J. Korea, Kanada//animovaný, komedie/86 min Kino pondělí, 20:00 GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ Šestihvězdičková zábava plná hvězdných hereckých jmen. VB, Něm.//komedie/100 min/české titulky

13 strana 1 Kino středa, 20:00 VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY Příběh utajené lásky spisovatele Ch. Dickense. USA// životopisný/111 min/přístupný od 12 let/české titulky Koncert čtvrtek, 19:0 ŠTĚPÁN RAK & DAVID WURCZEL Jedinečný koncert, na kterém zahrají hvězda světové klasické kytary a mladý talentovaný kytarista. Kino a zábavné rodinné odpoledne neděle, 14:00 RIO 2 Rodina modrých papoušků se vydává do džungle Amazonie za svými příbuznými. USA//animovaný/90 min Divadlo pro děti pondělí, 9:00 a 10:0 POHÁDKA O KAČENCE A RARÁŠKOVI Pohádka o hubaté švadlence Kačence, Kubovi a poťouchlém Raráškovi, ve které si připomenete lidové zvyky. Kino pondělí, 20:00 YVES SAINT LAURENT Život a dílo francouzského módního návrháře. Fr//životopisný/101 min/přístupný od 12 let/české titulky Kurz úterý, 19:0 a 20:0 SOCIAL CLUB Poklábosení v angličtině. Potřebujete své anglické sebevědomí ukotvit, posílit nebo jen podpořit? ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA o.s. MUM Rodinné centrum MUM, Mezilesí 2058, Praha 9 Horní Počernice, Na program se, prosíme, přihlašte předem: M.: Divadýlko Hrnečku vař, :15-11:45 Divadýlko pro nejmenší. Vstup 40 Kč za rodinu Školička, :0-12:00 Půjde Vaše dítě od září do školky? U nás si to může natrénovat. Denně kromě čtvrtka. Děti si hrají, tancují, zpívají, tvoří a cvičí. Vybavená herna, kuchyňka i venkovní prostor s pískovištěm. V ceně svačina. Pro děti od 2,5 let, cena 200 Kč/dopoledne, více info u Hanky nebo Burza dětských potřeb, , Přijďte nakoupit a prodat kojenecké potřeby, dětské sportovní potřeby, hračky a další dětské potřeby. Zajištěno hlídání dětí. Počernické kuře, odpoledne Odpoledne plné soutěží. Výtěžek je určen na projekt Pomozte dětem. V Jeřické ulici v Horních Počernicích. Dvojdílný kurz první pomoci, 14. a 28. 4, Jak poskytnout první pomoc dospělému a dítěti. Jak poznat život ohrožující stavy. Cena za oba večery 740 Kč. Nutné hlásit se předem na Volná Montessori herna, Pomůcky a aktivity, které je možné využívat i v domácím prostředí. Vstup 10 Kč, druhé dítě 70 Kč. Nutné hlásit se předem na Volná Montessori herna, Pomůcky a aktivity, které je možné využívat i v domácím prostředí.vstup 10 Kč, druhé dítě 70 Kč. Nutné hlásit se předem na Zákruta, Zábavné sportovní odpoledne pro celou rodinu Dopravní hřiště ZŠ Stoliňská, Horní Počernice inzerce Zde může být i vaše reklama! Kontakt: tel.: zahradní domky altány nábytek schody dveře TRUHLÁŘSTVÍ Jaroslav PICEK Alšova 256, Šestajovice, tel./fax: