Dostavník Zdarma Pár slov na úvod V tomto čísle naleznete: Informace OÚ str. 2 Jízdní řád autobusu č. 303 str. 6 Mateřská škola str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dostavník 2 0 1 4 Zdarma Pár slov na úvod V tomto čísle naleznete: Informace OÚ str. 2 Jízdní řád autobusu č. 303 str. 6 Mateřská škola str."

Transkript

1 šestajovický Zdarma 8. ročník V tomto čísle naleznete: Pár slov na úvod Informace OÚ str. 2 Jízdní řád autobusu č. 0 str. 6 Mateřská škola str. 8 Základní škola str. 9 Život v obci str. 10 Kultura str. 11 Inzerce str. 1 Vážení občané, zdá se, že nejteplejší zima za poslední roky je již za námi a jaro se naplno hlásí ke slovu. Nutno říci, že na obecním úřadě běží hned od začátku vše ve vysokém pracovním nasazení. Řešilo se rozšíření počtu tříd na prvním stupni ZŠ (výsledek naleznete uvnitř u), začaly přípravy na zahájení staveb nové tělocvičny a na očekávané revitalizaci rybníka Panská. V neposlední řadě se chystá rekonstrukce severní části hlavní silnice s vybudováním nového kruhového objezdu v křižovatce s ulicí Komenského. I kulturní akce se rozběhly. Po akci pro děti v podobě sáňkařských závodů Šestajovický kopeček, o které jsme informovali v minulém čísle, si v únoru na své přišli i dospělí. Konal se totiž Hasičský ples zakončený jako vždy bohatou tombolou. Hlavně děti bychom rádi pozvali na Šestajovické posvícení, tedy pouť, která začne 20. března u fotbalového hřiště. S pozdravem za členy redakce Martin Liška šéfredaktor Vizualizace nové sportovní haly v Šestajovicích.

2 strana 2 Informace OÚ Slovo starosty Vážení občané, jak jsem vás již informoval v prosincovém u, tak se chystá na tento rok několik důležitých akcí, realizace kterých nás bohužel někdy i negativně omezí. Jedná se hlavně o rekonstrukci komunikací. První etapa již začala a jedná se o rekonstrukci vedlejších komunikací v obci a to část ulice Havlíčkova, Holekova a komplet nové silnice v Jiráskově, V Oříškách a Bezejmenné. Toto je první etapa. Součástí je propojení ulice Holekova s hlavní silnicí Revoluční, celkové rozšíření komunikací a chodníku včetně nových vjezdů na soukromé pozemky. Druhá etapa se bude realizovat ihned po dokončení finálního podloží první etapy. Součástí druhé etapy je rekonstrukce části ulice 9. května a komunikace kolem obecního úřadu. Kde přijdou pryč kostky a nahradí je asfaltový povrch a opraví se komunikace směr Běchovická ulice kolem dětského hřiště, kde jsou velké hrby a díry. Součástí opravy ulice Husova bude rozšíření parkovacích stání u obecního úřadu. Druhá akce, která omezí nás všechny, je rozdělena celkem do pěti etap. Jedná se rekonstrukci hlavní komunikace III/10 a III/00116 směr Poděbradská a Jirny. Zahájení samotné stavby je plánováno na přelomu dubnu a května. První etapa uzavře hlavní komunikaci na devět týdnů od semaforů směr křižovatka Poděbradská, Jirny. Předmětem této uzavírky je zhotovení okružní křižovatky na silnici III/10 a III/00116 o r 16m s krytem z ABS II s podkladními vrstvami, zvýšený dlážděný prstenec ze žulové dlažby s podkladními vrstvami, vnitřní ozeleněný kruh o r 6,5m. V místě napojení na silnice III třídy se provede odfrézování vrchních vrstev a bude provedeno směrové a výškové plynulé napojení. Obrubníky budou použity betonové chodníkové naležato s nášlapem 14-16cm. Okolí kruhové křižovatky bude upraveno, vysvahováno a ozeleněno. V druhé etapě bude uzavřena komunikace od školy směr nový kruhový objezd. Třetí etapa bude uzavřena komunikace od školy směr Jirny. Čtvrtá etapa bude uzavřena komunikace od nového kruhového objezdu deponie Brtek a pátá etapa bude uzavřena komunikace deponie Brtek směr Poděbradská. Kompletní dokončení celé akce je plánováno na konec prázdnin. Celá tato rekonstrukce je plánována na obci již šest let. Po několika urgencích na kraji se mně podařilo do obce dostat na osobní prohlídku stavu vozovky náměstka hejtmana pana Povšíka, který zkonstatoval, že stav je havarijní, ale takovýchto komunikací je v kraji v daleko horším stavu víc. Když jsem mu ukázal projektovou dokumentaci řešící kompletní problém včetně kruhového objezdu, tak ho tato akce zaujala a řekl, že se pokusí získat dotaci na celou akci z ROP Střední Čechy.Toto se povedlo a obec mohla uzavřít smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem se spoluúčastí 0,5 mil. Teď nám nezbývá než se obrnit trpělivostí a očekávat novou kvalitní hlavní komunikaci v naší obci. Roman Hrdlic Úhrady nákladů Z důvodu roční uzávěrky budou náklady za měsíc leden uvedeny v dubnovém vydání u. Upozornění Připomínáme občanům, že poplatky za svoz komunálního odpadu a za psy je povinnost uhradit nejpozději do 1... Upozorňujeme, že při nedodržení této povinnosti mimo jiné může být poplatníkovi výše poplatku zvýšena až na jeho trojnásobek. Rekonstrukce ZŠ II. etapa akce: rekonstrukce staré budovy. Práce na kontaktním zateplovacím systému zahájené na východní str. fasády objektu 158 po zlepšení klimatických podmínek znovu zahájeny. Dále zahájeny práce na kontaktním zateplovacím systému na fasádě do ulice Komenského. Dokončena byla betonáž schodiště směrem ke spojovacímu krčku. Byla provedena kompletně vnitřní drenáž, vč. odvětrání nad střechu. Byl vyvložkován komín pro nový kondenzační kotel. Byly dokončeny finální cementové podlahy. Dokončují se práce na vnitřních omítkách v 1.N.P. v chodbě ve všech ostatních podlažích jsou omítky dokončené. Dokončuje se spárování obkladů a dlažeb v sociálkách. Dokončeny výkopové práce podél základů, montáž nopové folie a zásyp štěrkem ze strany ul. Komenského, z východní strany a ze strany dvora. Začaly práce na zateplení staré budovy. III. etapa akce: dostavba nové budovy. V nové budově probíhá montáž tepelných izolací nad stropním podhledem. Proběhlo osazení protipožárních dělících stěn v 1. nadzemním podlaží. Dokončuje se spárování obkladů a dlažeb v sociálkách. Dokončeny

3 strana práce na kontaktním zateplovacím systému na východní straně fasády, zahájeny práce na kontaktním zateplovacím systému na západní straně fasády. Akce je podpořena dotací z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy v rámci výzvy číslo 60, prioritní osy: integrovaný rozvoj území, oblast podpory: rozvoj venkova, registrační číslo projektu CZ.1.15/..00/ ve výši 16,4 mil. Kč. Zateplení nové budovy je již skoro hotové. Rozšíření I. stupně ZŠ Na konci minulého roku vyhlásila naše obec anketu, která měla zjistit zájem rodičů, jejichž dítě bude ve školním roce /2015 absolvovat druhou až pátou třídu ve škole mimo Šestajovice, aby případně tyto třídy absolvovalo ve škole v naší obci.v rámci této ankety podalo oznámení o zájmu celkem 22 dětí, resp. rodičů. Na základě výsledku ankety byly zváženy dostupné možnosti a bylo rozhodnuto takto: 2. ročník: Nebude otevřena nová třída pro nezájem. ročník: Dojde k otevření nové třídy, a to s ohledem na možnost rozdělení stávající třídy. 4. ročník: Nebude otevřena nová třída, jelikož v tomto případě není možnost pracovat se stávající třídou (neexistuje) a zřízení nové třídy o 11 dětech není možné 5. ročník: Nebude otevřena nová třída pro malý zájem Výsledek ankety Docházka ve šk. roce / ročník 0. ročník ročník ročník 1 Rybník Panská Počet zájemců V roce 2012 byl dokončen projekt, jehož cílem byla kompletní rekonstrukce historického centra obce. Obec nyní na tento projekt navazuje akcí, která bude řešit neutěšený stav přilehlého rybníka Panská. Tento rybník je v současnosti veřejnosti v podstatě nepřístupný. Rybník byl totiž doposud oddělen od náměstí zdí. Přístup je možný pouze přes dvůr bytových domů v ulici Komenského, což je však soukromý areál. Zaměstnanci technických služeb při budování výpustného koryta Podstata projektu spočívá v tom, že rybník byl až do r ve vlastnictví státu, který tento svůj majetek vůbec neudržoval, čímž je dnes nejen rybník Panská, ale i celá lokalita zanedbaná a velmi znehodnocená. Obci se v r podařilo tento rybník od státu odkoupit a hned začala příprava projektu na jeho odbahnění, zpevnění břehů a celkové revitalizace zeleně. Celá lokalita je z přírodního hlediska velmi zajímavá a má velký potenciál. Realizace projektu byla rozdělena na několik částí: v I. etapě dojde k odstranění silné vrstvy sedimentů, která zde dosahuje mocnosti 1,40 m. V rybníce se pak vybudují 2 mokřady. Ve II.etapě pak dojde ke zpevnění břehů a k celkové revitalizaci zeleně na březích rybníka. Realizace projektu má několik cílů: - zvýšit retenční schopnost rybníka, protože dnes je zde již jen bahno a prakticky žádná voda. Zvýšení retenční schopnosti rybníka se dosáhne odstraněním usazených sedimentů v rybníce. Po odbahnění se v provozní fázi počítá s tím, že v případě ohlášení velkých dešťů dojde předem k upuštění hladiny vodní nádrže, neboť v lokalitě pod rybníkem dochází následkem nulové retence k přelití vody přes hráz a k zaplavování nemovitostí vodou z rybníka. - opravit výpustní objekt. - vytvořit funkční biotop, který zvýši přírodní hodnotu krajiny. Za tím účelem dojde k vybudování 2 mokřadů a jejich osazení bahenními rostlinami. Koncem února již začaly přípravné práce na spuštění projektu. Byla zbourána zeď, která bránila přístupu k rybníku a technické služby obce provedly vypuštění rybníka. Prostor nelze pro svou povahu a umístění uzavřít provizorním oplocením, proto byl uzavřen obecní policií bezpečností páskou. V této souvislosti žádáme rodiče, aby důrazně poučili své děti, aby do tohoto prostoru nevstupovaly. Na dně rybníka je až 1,5 metru bahna, při vstupu na tuto plochu tak hrozí nebezpečí újmy na zdraví. Celkové náklady na akci jsou Kč. Obci se podařilo na tento projekt získat dotaci z Operačního programu životního prostředí ve výši Kč.

4 strana 4 Havárie vodovodního řadu Dne došlo k havárii na vodovodním řadu. Havárie se stala na území města Prahy. Bez vody se tak ocitlo několik městských částí, jako např. Klánovice, Újezd nad Lesy, Koloděje a další. Na tento vodovodní řad je připojen i vodovodní řad Šestajovic. Proto tato havárie postihla i naší obec. Díky tomu, že jsou Šestajovice posledním odběratelem z tohoto řadu, však v převážné části obce voda alespoň trochu tekla, i když s velmi malým tlakem, který vytvářela pouze hmotnost zbytkového množství vody v řadu. Dodavatel po dohodě s obecním úřadem pro naše občany okamžitě dohodl cisterny s pitnou vodou, které byly ještě v dopoledních hodinách přistaveny u budovy obecního úřadu a v ulici Tyršova. Závadu se podařilo odstranit ve večerních hodinách. Stavba nové tělocvičny Základní údaje Jedná se o novostavbu. Jedná se o trvalou stavbu. Hala o rozměrech 6x18x7 m pro volejbal basketbal, nohejbal, florbal, tenis, badminton a sálovou kopanou. Stavba bude sloužit jako sportoviště pro ZŠ, MŠ a veřejnost. Součástí stavby je rozšíření provozu sousední MŠ o jednu třídu. Třída MŠ může být v budoucnu nahrazena dalšími dvěma šatnami a hernou 80 m 2. Prozatím 2 šatny se sociálním zázemím. Doplnění kapacity parkoviště o 8 míst. Stavba nepodléhá zvláštní ochraně (kulturní památka apod.). Cisterna s pitnou vodou u budovy OÚ. Upozornění svozové firmy rádi bychom Vás tímto upozornili na skutečnost, že v některých obcích a městech v našem regionu se objevují podvodníci vydávající se za naše zaměstnance a požadují po občanech platby v hotovosti za námi poskytované služby. Veškeré služby týkající se svozu odpadu jsou účtovány bezhotovostně, proto prosíme občany, aby žádné peníze těmto lidem nedávali. Markéta Zahradníková, AVE CZ s.r.o. Žádáme občany, aby v případě, že budou kontaktování výše uvedenými podvodníky, okamžitě kontaktovali Obecní policii Šestajovice ( , 591) nebo Policii ČR Úvaly ( ). Z činnosti OP Základní údaje o kapacitě stavby tělocvična 6100 m³ zázemí tělocvičny 1980 m³ celkem 8080 m³ Termíny stavby Zahájení: květen Dokončení: listopad Základní charakteristika objektů Stavební řešení Stavba je rozdělena na tři vzájemně propojené hmoty. Hlavním objemem je samotný prostor tělocvičny, který je tvořen montovanou ocelovou halou. Hala je osvětlena a větrána šestnácti obdélnými okenními otvory na podélných stranách (2x8). Plášť haly je ze systémových sendvičových panelů IPN, interiérové stěny jsou v dolní části opláštěny OSB deskami v kombinaci s akustickým obkladem a na stropě je umístěn akustický podhled. V měsíci únoru řešili naši strážníci mimo jiné tyto záležitosti: Odchyt psa pobíhajícího bez dohledu, odchyt klokana, nepovolený zábor veřejného prostranství 2x, poškození zařízení novostavby, nepovolený výlep, kontrola restauračních zařízení na výherní hrací přístroje, pátrání po pohřešované mladistvé osobě 2x, prověření podezřelého vozidla, nález odcizených registračních značek a další. Informační hodiny pro veřejnost: Po-Pá 17:45 až 18:45 (neplatí v případě výjezdu hlídky)

5 strana 5 Konstrukční a materiálové řešení Hala Hlavní nosná konstrukce haly je navržena rámová ocelová montovaná z válcovaných profilů. Sekundární konstrukce střechy a stěn bude rovněž z válcovaných profilů v kombinaci se svařovanými tenkostěnnými profily na kterých bude umístěn jednotný systém opláštění. Objekt zázemí a šaten Jedná se o stěnový systém nosného obvodového a vnitřního zdiva z broušených cihel. Obvodové zdivo bude zpevněno ŽB věnci. Stropy nad 1. N.P. jsou navrženy z trapézového plechu spřaženého s železobetonovou deskou. Strop nad 2. N.P. bude systémový protipožární ze sádrokartonových desek. Nad přízemní částí objektu bude tradiční trámová konstrukce šikmé střechy, Patrová budova bude zastřešena sbíjenými vazníky. Ostatní konstrukce Schodiště objektu bude monolitické železobetonové s jednou mezipodestou, vetknuté do stropní konstrukce podlaží a obvodové stěny. Schodišťová ramena budou desková s vybetonovanými stupni Dalšími hmotami objektu jsou patrová budova zázemí a vstupní část obsahující nářaďovnu. Budova zázemí je jednoduchou zděnou patrovou stavbou se sedlovou střechou. V přízemí jsou umístěny dvě šatny se sprchami, kabinet, technická místnost, sociálky a místnost pro správce objektu. Šatny jsou provozně řešeny s čistou a špinavou chodbou. V patře je umístěna jedna třída mateřské školy, včetně potřebného zázemí - třída je dočasným rozšířením stávající mateřské školy v těsném sousedství budovy. Vstupní část objektu je propojujícím článkem mezi samotnou tělocvičnou a budovou zázemí. Střecha je opět sedlová s hřebenem kolmým na podélnou osu budovy zázemí. Umístěn je zde vstupní prostor, prostorná nářaďovna a úklidová komora. Mezi touto částí a budovou zázemí je umístěn světlík zajištující denní osvětlení a větrání pro přiléhající šatnu a nářaďovnu. Stavba tělocvičny je nepodsklepená. V hale bude použit kvalitní sportovní povrch na bázi kaučuku s pružnou podložkou. Hygienické požadavky stavby Navržené řešení splňuje obecné požadavky školní tělocvičny, příslušné normy a vyhlášky včetně vyhlášky č. 4/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Dopravní řešení Na pozemku stavby se nachází stávající parkoviště pro osobní automobily, které bylo vybudováno obcí v rámci výstavby místní komunikace. Toto parkoviště je určeno pro zabezpečení ploch pro dopravu v klidu navrhované tělocvičny. Parkoviště uvažované stavby je navrhováno pouze pro osobní automobily skupiny 1 vyjma karavanů. Je řešeno jako parkoviště s jednostrannými kolmými stáními o rozměrech 5 x 2,4 m po vnější straně komunikace o šířce 6,00 m. Na severní straně objektu bude prodloužena místní komunikace a vybudováno osm kolmých parkovacích stání v rozměru 5x2,5 m po vnější straně nové komunikace o šířce 6,00 m. Pěší doprava: V rámci stavby bude vybudován přístupový chodník podél stávajících parkovacích stání haly. U hlavního vstupu do objektu bude přístupový chodník rozšířen až k hraně místní komunikace.

6 strana 6

7 strana 7

8 strana 8 Mateřská škola Karneval Jednomu by se zdálo, že bude po Vánocích klid. Omyl. Krom plnění RVP, výletů a schůzek bylo na programu masopustní veselí. Pro nás jednoduše karneval. Začaly přípravy. Nejdříve bylo nutné navodit atmosféru výzdobou třídy, kdy si děti vyzkoušely tradiční rukodělné práce a tím se pěkně podílely na přípravě. Již z kraje týdne se děti na karneval těšily a vyprávěly, v jakých kostýmech do školky přijdou. Ve čtvrtek ráno nepřišly do školky děti, ale Červená karkulka, čert, kytička, pilot, domeček, spousta princezen a víl, kosmonaut, piráti, hasiči, dýně, nějaké to zvířátko, kostlivci a nesmím ani opomenout zástup komiksových hrdinů. Rodičům muselo přijít, že se svět zbláznil, když děti vítal čert, bílá paní, klauni, Pipi dlouhá punčocha a dokonce kočka. Dopoledne jsme si proto užili každá třída po svém. Povídali jsme si, svačili a hráli nejrůznější vypečené hry s odměnami. V tu správnou chvíli přišlo na řadu občerstvení a tancování. Ve třídě Čertů to řinčelo dětskými hudebními hity, a tak nikdo neodolal a celá školka si přišla zatančit. Myslím, že jsme si dopoledne všichni báječně užili, a to i díky Vám rodičům, kteří jste připravili svá dítka na tento den a vyzbrojili je sladkostmi. Dne jsme se celá školka již ráno vydali na plavbu až do Liberce, v plánu bylo navštívit a prozkoumat IQ park. Hned po tom, co jsme si schovali bundy i batůžky do uzamykatelné šatny, nás v nejvyšším poschodí čekal naučný program Balónková Science Show, který nám ukázal, co všechno se dá dělat s obyčejnou lahví, vodou, ohněm, balonkem a třeba i mikrovlnkou! Jakmile program skončil, rozutekly se jednotlivé třídy zkoumat různá zákoutí IQ Parku zjistili jsme například: jak vypadáme pod termokamerou, jakou máme sílu v pažích, proč se přitahují magnety a nebo jaké to je ležet na lůžku z hřebíků! Některé děti si zkusily sjet po tyči jako hasič, změřili si svou běžeckou rychlost a mnoho dalšího. Vrcholem našeho zkoumání byl jistě optický klam zvaný Titanik, ve kterém jsme vstoupili do kajuty lodi, která byla nakloněna o 25 stupňů. Všichni jsme náhle poznali, jaké je to se potápět na moři. Výlet byl pro všechny plný zážitků a překvapení, moc se líbil dětem i paní učitelkám a doufáme, že se příště do IQ parku podíváme i příště! Tým pedagogů MŠ Lodička Zveme Vás srdečně na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve čtvrtek 20.. Program bude organizován ve dvou blocích: I. blok od 10:00-11:00 hod. II. blok od 15:00-16:00 hod. Během programu navštívíme všechny třídy, kde si pro Vás děti připraví krátký program. Těšíme se na Vás, děti a učitelky MŠ Šestajovice. Zápis na školní rok /2015 proběhne ve čtvrtek 24. dubna. Bližší informace na a v příštím vydání u Běh pro Lodičku byl vyhlášen 2. ročník Běhu pro Lodičku. Trasa : Šestajovice - Hradec Králové - Pardubice - Šestajovice. Více informací na Dopluli jsme do IQ Parku Záštitu nad během převzal Hlavní partner Mediální partner polárník Václav Sůra

9 strana 9 Základní škola ÚNOR ve škole Prvňáci a druháci V polovině měsíce ledna jsme se vrhli na sběr starého papíru a sesbírali do poloviny února neuvěřitelných 1700 kg této suroviny. Učíme se již od první třídy šetřit přírodu tříděním odpadu do barevných kontejnerů rozmístěných v celé budově ZŠ a snažíme se také neplýtvat zbytečně vodou. Sbíráme rovněž i plastová víčka od nápojů. Všem " sběračům" děkujeme! (V říjnovém kole jsme nasbírali 1600 kg.) Jelikož nás velmi baví matematika, učíme se tomuto předmětu kdekoliv, třeba i v TV sále ZŠ. Zjistili jsme také, proč je dobré umět počítat třeba u nakupování, které jsme si prakticky vyzkoušeli u obchodníků ze 2. třídy. Platili jsme papírovými mincemi a trénovali jsme tak naše čerstvě nabité vědomosti z oblasti finančnictví Na konci měsíce ledna nás čekalo naše první školní vysvědčení. Jelikož jsme všichni "prošli" velmi úspěšně s vyznamenáním, oslavili jsme tento den Karnevalovým rejem v maskách. O zábavu bylo postaráno, takže jsme si tento den velmi užili. Vstupujeme zvesela do 2. pololetí školního roku jsme se účastnili výchovného koncertu pořádaného skupinou známých hudebníků - Musica Bohemica. Na koncertě jsme si společně zazpívali, poznali netradiční hudební nástroje a příjemně strávili dopoledne v KD Jirny. Úterý druháčci připravili "Čtení pro prvňáčky", kde jim představili knížky, jejichž hlavními hrdiny jsou pejsek nebo kočička. Projekt připravovali velmi pečlivě, někteří za pomoci rodičů. Prvňáčky úkoly a vyprávění od kamarádů velmi zaujaly proběh zápis do 1. třídy pro příští školní rok /2015. K zápisu se přihlásilo 64 dětí. Výtvarný kroužek na workshopu v Muzeu Karla Zemana v Praze Frekventanti výtvarného kroužku si v pondělí. 2. zkusili vytvořit krátký animovaný film animaci plošnou i prostorovou. Na vlastní kůži zjistili, že za dvě hodiny poměrně intenzivní práce vytvořili film dlouhý cca půl minuty. Každá skupina si vymyslela nějaký krátký příběh, vytvořila k němu hlavní hrdiny z papíru nebo modelíny a v kulisách, které nabídly lektorky muzea, nasnímali snímků, které pak v animačním programu spojili v kraťoučký film. Všechny to moc bavilo a určitě si techniku animace ještě jednou ve škole vyzkoušíme.

10 strana 10 Život v obci S Jaromírem Bosákem nejen o Olympiádě Zajímá vás, co se dělo na olympiádě v Soči a do televizního zpravodajství se nevešlo? Nejen toto, ale i řadu dalších zajímavostí ze světa sportu a sportovního zpravodajství se můžete dozvědět na besedě se sportovním komentátorem České televize a znalcem golfu Jaromírem Bosákem, které se uskuteční v pátek 21. března od 18 hodin v salonku šestajovické vinárny U Kamene. Toto setkání pořádá Místní sdružení Občanské demokratické strany Šestajovice a mělo by být začátkem série setkání se zajímavými lidmi z mnoha oblastí. Přijďte si s naším hostem i s námi popovídat nejen o sportu, ale i o tom co Vás v naší obci trápí a jak by se měla dále rozvíjet. Srdečně zve Místní sdružení ODS Šestajovice Vážení Sokoli a příznivci sportu. Dovolte, abychom Vás pozvali na mimořádnou valnou hromadu T.J. Sokola Šestajovice,která proběhne dne 26.. v 19:00 v Restauraci U Kamene, Husova 66, Šestajovice. Zváni jsou i zájemci o cvičení a všichni příznivci sportu. Na programu budou mimořádné volby do výboru jednoty, plán sportovních akcí a aktivit pro následující období, zhodnocení dosavadní činnosti. Ke dni 1... má naše obec již 71 evidovaných Sokolů, kterým není lhostejný sportovní a společenský život naší obce. Se sokolským Nazdar Mgr. Hana Otáhalová T.J.Sokol Šestajovice cvičení: prozatím v Besedě Klánovice Děti 5-10let (bez rodičů) středa 15:00 Rodiče a děti 2,5 5 let pátek 17:00 Cvičení pro ženy, i seniorky středa 16:00 Zaměřujeme se na rozvoj pohybové všestrannosti. Sportovní průpravu a zdravotní a relaxační cvičení. V Sokole zažijete nejen pohyb, ale i legraci a mnoho společných zážitků! Roční členství v Sokole dospělí 00,-Kč Děti do 18 let a senioři nad 65 let 100,-Kč Lekce cvičení 40,-Kč Cvičíme od prvního týdne v březnu, ale přijít můžete kdykoliv předem volejte. Kontakt: , dále Facebook: Sokol Šestajovice T.J. SOKOL ŠESTAJOVICE ROZLOSOVÁNÍ - JARO dospělý, okresní přebor (II. třída) 14. kolo Ne :00 doma Brandýs A, 15. kolo Ne :00 venku Zápy B, 16. kolo Ne :0 doma Úvaly B, 17. kolo So :0 venku Pacov A, 18. kolo Ne :00 doma Vel.Popovice A, 19. kolo So :00 venku Strančice A, 20. kolo Ne :00 doma Sibřina A, 21. kolo So :00 venku Nehvizdy A, 22. kolo Ne :00 doma Mukařov A, 2. kolo So :00 venku Mnichovice A, 24. kolo Ne :00 doma Hrusice A, 25. kolo So :00 venku Vyžlovka, 26. kolo Ne :00 doma Radonice A,

11 strana 11 Kultura Jubilanti tohoto měsíce Ivana Adamová Eliška Kratochvílová Lenka Bartáková Renata Halaxová Drahomíra Jílková Miroslav Pánek Jaroslav Novotný Karel Šolar Milomír Berka Gratulujeme Jubilanti (50, 60, 70, 80, 90, 100 let), kteří nechtějí být na tomto místě uváděni, ať toto redakci oznámí nejpozději do posledního dne měsíce předcházejícímu měsíci, ve kterém jubileum nastane. Pouťová zábava a atrakce navštíví naší obec ve dnech Kde: areál fotbalového hřiště Připraveny pro Vás budou: střelnice, kolotoč, houpačky, nafukovací atrakce, skákadla atd. Vítání občánků Dne 28.. proběhne vítání občánků narozených v druhé polovině roku 201. Rodiče, kteří mají zájem se vítání se svým dítětem zúčastnit, nechť se dostaví nejpozději do 24.. na obecní úřad k nahlášení účasti a podpisu souhlasu se zpracováním osobních údajů.

12 strana 12 KUDY A KAM Chvalský zámek Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9 - Horní Počernice tel Otevřeno denně 9-17 hodin : :00 Ať žijí strašidla! Chvalský zámek se změnil v zámek strašidelný, neboť se zde usídlilo Kočovné muzeum strašidel, ale také hodní skřítci a víly. Projdete strašidelnou stezkou odvahy, uslyšíte hromy a blesky. Děti si zde mohou kreslit, vymalovat strašidelné omalovánky a hrát si : :00 Čtyřlístek na Chvalském zámku Uvidíte oblíbené dětské komiksy Jaroslava Němečka a Ljuby Štíplové, které provázejí už několikátou generaci nadšených dětských čtenářů. Čeká vás procházka historií komiksu, velké postavičky Fifinky, Bobíka, Myšpulína i Pindi, interaktivní hry a mnoho dalšího. Připravujeme také komentované prohlídky pro školy, školky a dětské kolektivy můžete k nám přijet i v rámci školního výletu : :00 Fenomén Igráček Výstavu Fenomén Igráček pořádá Chvalský zámek ve spolupráci s firmou Efko a Technickým muzeem v Brně. Zavzpomínáme na oblíbené igráčky, kteří provázeli několik generací dětí a oblíbení jsou dodnes. Zámecké sklepení se promění v obydlí igráčků nejrůznějších povolání, vzezření a vzhledu. Dozvíte se také mnoho z historie, současnosti, vývoje a výroby igráčků. Budete si hrát je připraven interaktivní koutek s pravými igráčky určenými k hraní. Výstavu si můžete prohlédnout jak je u nás zvykem zcela samostatně, ale připravujeme i komentované prohlídky pro školy, školky a dětské kolektivy :00 17:00 Pohádková sobota na zámku s Bludným rytířem, strašidly a skřítky Bludný rytíř k nám zavítal z časů, kdy do Čech vpadli Švédové. Leccos pamatuje a co si nepamatuje, rád přibarví. Svým vyprávěním o historii Chvalského zámku i bývalé tvrze zaujme i větší děti a dospělé. Objednejte si komentovanou prohlídku s bludným rytířem : :00 Pohádková neděle na zámku se Zlatovláskou, skřítky a strašidly Chtěli byste vysvobodit princeznu Zlatovlásku a plnit úkoly jako statečný Jiřík? Pak se objednejte na komentovanou prohlídku se zlatovlasou princeznou, která se koná v poslední den výstavy Ať žijí strašidla! Divadlo Horní Počernice Kulturní centrum Horní Počernice, Votuzská 79/11, Praha 20 Horní Počernice, tel , Úterý 1. dubna v 19:0 HVĚZDA Studio dva. Původní česká one woman show věnovaná Evě Holubové. Vstupné: 50, 20, 280 Kč. Sobota 5. dubna a neděle 6. dubna v 19:0 DIVADLO PRO SLEPÉ Divadelní soubor Slepýš. Autorské drama, které mluví o tom, jak strašně snadné může být navždy umlčet pravdu a ztratit se v pohodlí všeobjímající společnosti. Jednotné vstupné 100 Kč. Neděle 6. dubna v 15:00 O JEŽIBABÁKOVI. Divadelní společnost Josefa Dvořáka. Pohádka. V zastrčené chatrči v lese žije Ježibabák, který se své čarodějnické rodině nepovedl. Vstupné 90, 70, 50 Kč. Čtvrtek 10. dubna 19:0 ZAMILOVAT SE Divadlo Kalich. Hra Zamilovat se... není svým tématem prvoplánová komedie, ale je v ní obrovské množství humoru pramenícího z prosté lidské snahy o výsadu šíleně se zamilovat i v seriózním věku. Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček. Vstupné: 00, 280, 260 Kč. Sobota 12. dubna v 15:00 O NEPOSEDNÉ POMLÁZCE Liduščino divadlo. Humorně laděný příběh se odehrává jednoho jarního odpoledne, kdy současný mladík Honza usne na louce za vsí. Vstupné 90, 70, 50 Kč. Středa 16. dubna v 19:0 MÁ ŽENA SI VYŠLA Právě začínáme. Vtipná komedie, plná omylů a nečekaných záměn, s překvapivým rozuzlením. Vstupné 120, 100, 80 Kč. Úterý 22. dubna v 19:0 ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ Divadlo v Rytířské. Svěží francouzská komedie o tom, jak snadné je narušit dlouholeté přátelství aneb Co způsobí neopatrné zacházení s mobilem. Hrají: Tereza Kostková, Miroslav Vladyka, Nela Boudová, Radek Holub. Vstupné: 00, 280, 260 Kč. Sobota 26. dubna v 19:0 LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY Právě začínáme. Snoubenky se střídají v jeho pařížském bytě přesně podle letových řádů, a to až do dne, kdy mu bouře nad Atlantikem značně zkomplikuje život. Vstupné 120, 100, 80 Kč. Neděle 27. dubna v 15:00 LOUPEŽNÍK A PRINCEZNA ANKA Divadlo Andromeda. Veselé pohádka, ve které je opět spousta písniček. Vstupné 90, 70, 50 Kč. KC Nová Beseda Slavětínská 120, Praha 9 Klánovice, tel: nebo Výstava měsíce DAN BÁRTA, VÁŽKY Zveme Vás na výstavu fotografií Dana Bárty, známého zpěváka, textaře a skladatele. Kino středa, 20:00 FAIR PLAY Vrcholový sport v Československu osmdesátých let. ČR//drama/100 min/přístupný od 12 let Kurz sobota, 15:00 VYROBTE SI VELIKONOČNÍ VĚNEC Vyrobte si vkusný jarní či velikonoční věnec na dveře, stůl, okno. Lektorka: Vanesa Wallet Hardi Koncert sobota, 20:00 DAN BÁRTA & ROBERT BALZAR TRIO Uslyšíte vlastní úpravy skladeb interpretů, které Dana Bártu v jeho pěvecké kariéře nejvíce ovlivnily. Kouzelnická show neděle, 16:00 MAGIC FREESTYLE SHOW Vystoupí sedminásobný mistr světa ve footbagu a freestyle fotbalu H. Weber a iluzionista P. Dolejška. Kino, Filmový klub pondělí, 20:00 OSVÍCENÍ Skvělý horor S. Kubricka s J. Nicholsonem v hlavní roli. USA/1980/horor/119 min/přístupný od 15 let/české titulky Divadlo úterý, 19:0 ZAČAROVANÁ ZEMĚ Ochotnický spolek klánovických (nejen) učitelů Kino středa, 20:00 NOE Příběh o konci světa. USA//dobrodružný, katastrofický/14 min/přístupný od 12 let/český dabing Koncert čtvrtek, 19:0 KAŽDÝ DRUHÝ ČTVRTEK v měsíci BLUES JAM SESSION Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi Přednáška pátek, 18:00 MOUDROSTÍ KE ZDRAVÍ NAŠICH DĚTÍ MUDr. Judita Hofhanzlová, lékařka celostní a homeopatické medicíny. Kino neděle, 16:00 VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ Největší přepadení hlodavců v historii. USA, J. Korea, Kanada//animovaný, komedie/86 min Kino pondělí, 20:00 GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ Šestihvězdičková zábava plná hvězdných hereckých jmen. VB, Něm.//komedie/100 min/české titulky

13 strana 1 Kino středa, 20:00 VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY Příběh utajené lásky spisovatele Ch. Dickense. USA// životopisný/111 min/přístupný od 12 let/české titulky Koncert čtvrtek, 19:0 ŠTĚPÁN RAK & DAVID WURCZEL Jedinečný koncert, na kterém zahrají hvězda světové klasické kytary a mladý talentovaný kytarista. Kino a zábavné rodinné odpoledne neděle, 14:00 RIO 2 Rodina modrých papoušků se vydává do džungle Amazonie za svými příbuznými. USA//animovaný/90 min Divadlo pro děti pondělí, 9:00 a 10:0 POHÁDKA O KAČENCE A RARÁŠKOVI Pohádka o hubaté švadlence Kačence, Kubovi a poťouchlém Raráškovi, ve které si připomenete lidové zvyky. Kino pondělí, 20:00 YVES SAINT LAURENT Život a dílo francouzského módního návrháře. Fr//životopisný/101 min/přístupný od 12 let/české titulky Kurz úterý, 19:0 a 20:0 SOCIAL CLUB Poklábosení v angličtině. Potřebujete své anglické sebevědomí ukotvit, posílit nebo jen podpořit? ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA o.s. MUM Rodinné centrum MUM, Mezilesí 2058, Praha 9 Horní Počernice, Na program se, prosíme, přihlašte předem: M.: Divadýlko Hrnečku vař, :15-11:45 Divadýlko pro nejmenší. Vstup 40 Kč za rodinu Školička, :0-12:00 Půjde Vaše dítě od září do školky? U nás si to může natrénovat. Denně kromě čtvrtka. Děti si hrají, tancují, zpívají, tvoří a cvičí. Vybavená herna, kuchyňka i venkovní prostor s pískovištěm. V ceně svačina. Pro děti od 2,5 let, cena 200 Kč/dopoledne, více info u Hanky nebo Burza dětských potřeb, , Přijďte nakoupit a prodat kojenecké potřeby, dětské sportovní potřeby, hračky a další dětské potřeby. Zajištěno hlídání dětí. Počernické kuře, odpoledne Odpoledne plné soutěží. Výtěžek je určen na projekt Pomozte dětem. V Jeřické ulici v Horních Počernicích. Dvojdílný kurz první pomoci, 14. a 28. 4, Jak poskytnout první pomoc dospělému a dítěti. Jak poznat život ohrožující stavy. Cena za oba večery 740 Kč. Nutné hlásit se předem na Volná Montessori herna, Pomůcky a aktivity, které je možné využívat i v domácím prostředí. Vstup 10 Kč, druhé dítě 70 Kč. Nutné hlásit se předem na Volná Montessori herna, Pomůcky a aktivity, které je možné využívat i v domácím prostředí.vstup 10 Kč, druhé dítě 70 Kč. Nutné hlásit se předem na Zákruta, Zábavné sportovní odpoledne pro celou rodinu Dopravní hřiště ZŠ Stoliňská, Horní Počernice inzerce Zde může být i vaše reklama! Kontakt: tel.: zahradní domky altány nábytek schody dveře TRUHLÁŘSTVÍ Jaroslav PICEK Alšova 256, Šestajovice, tel./fax:

14 strana 14 inzerce KOMINICTVÍ NĚMEC opravy, revize, čištění t ZÁPIS 24.. v 17 h na šk.r. /15 ŠKOLIČKA ŠIKULKA v MC Šestajovice, Revoluční 1, 1.patro OČNÍ OPTIKA PECAN Nově otevřena od. 2.! V obchodním centru Blatov - Újezd nad Lesy, Oplanská 2614, vedle Penny (nad lékárnou) Otevřeno Po - Pá: 9h - 12 h, 1 h - 18 h ZAVÁDĚCÍ CENY, až 50% sleva. Standardní zakázky do dvou dnů. Brýle dioptrické, sluneční, dětské. Doplňky. Veškeré opravy. Čištění ultrazvukem zdarma. Školička má kapacitu 12 dětí, poskytujeme péči dětem od let, postaráme se o jejich harmonický rozvoj a nenásilné začlenění do kolektivu, snažíme se získat důvěru a pocit bezpečí. Cvičíme, také jógu, výtvarničíme, hrajeme si v angličtině, poznáváme přírodu, zpíváme, učíme děti k sebeobsluze a společenskému chování, navštěvujeme divadla, hrajeme si venku a chodíme na procházky. Cena za 1 dopoledne 00,- Cena za 1 měsíc a dopoledne s odpoledním relaxem/po-čt/ Informace na nebo na tel

15 strana 15 inzerce MATEŘSKÁ ŠKOLA SMÍŠKOV pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS DO MŠ KDY? ve středu 26. března od 15:0 do 18:00 hod. KDE NÁS NAJDETE? LOVČICKÁ 22, PRAHA 9-KLÁNOVICE PŘÍZEMÍ BUDOVY TEL: MY VOLÍME KVALITU, A CO VY? NEPODCEŇUJTE SPRÁVNÝ VÝBĚR ŠKOLKY, JE OPRAVDU DŮLEŽITÝ PRO BUDOUCNOST VAŠICH DĚTÍ!

16 strana 16 inzerce Husova 66, Šestajovice, v sousedství restaurace U Kamene Telefon objednávek nebo Více na Kosmetika NOVĚ: DERMO PEELING S INOVAČNÍM D LIFTINGOVÝM EFEKTEM Masáž bylinnými měšci Manikúra, nehtová modeláž, Kadeřnictví dámské, pánské, dětské a prodlužování vlasů Masáže NOVĚ: ruční lymfatická masáž Pedikúra Poradenství,prodej kosmetiky a přírodních potr.doplňků C v i č e n í Pondělí Cvičení s dětmi ve věku okolo 2 let Úterý Středa NOVINKA: 17.0 Jóga Spinning Pilates 8.0 Hatha jóga 9.00 Cvičení s dětmi od 7 měsíců Cvičení s dětmi od 2 let v Jóga pro začátečníky Čtvrtek Intensive body form aerobic Neděle 18.0 Spinning REZERVACE NA CVIČENÍ OSOBNĚ NEBO TELEFONICKY!!! Klánovický trh je po zimní přestávce zpět. Těšíme se na vás opět každou sobotu od 8 do 12 hodin ve dvoře Masarykovy ZŠ. Přijďte si nakoupit a na kus řeči

17 strana 17 inzerce Potřebujete pomoci s daněmi a účetnictvím? Společnost KF ACCOUNTING & TAXES s.r.o. se sídlem v Šestajovicích Praha východ Vám nabízí zpracování účetnictví, vedeni daňové evidence, zpracování mezd a personalistiky, příprava veškerých daňových přiznání, prodloužení termínu pro podání daňových přiznání, daňové poradenství. Kontakt: Ing. Kateřina Ferdinandová, daňový poradce, mobil: , web:

18 strana 18 inzerce

19 strana 19 inzerce

20 strana 20 inzerce ŠESTAJOVICKÝ DOSTAVNÍK. Perioodický tisk územního samosprávného celku. Měsíčník. Vydává Obecní úřad Šestajovice, Husova 60, IČ Redakce a místo vydání tamtéž. Šéfredaktor Ing. Martin Liška (ML). Redakce: Tomáš Dvořák (TD). Příspěvky za OÚ zpracovává Tomáš Dvořák. Výtvarný návrh hlavičky: P. Šedivý. Příspěvky zasílejte na adresu redakce nebo na mailovou adresu Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce. Sazba a tisk BETIS s.r.o., Praha Běchovice. Registrační číslo MK ČR E Uzávěrka Uzávěrka příštího čísla 1... Datum vydání Náklad 1600 výtisků. Šestajovickým občanům do schránek zdarma.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy)

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy) Dotaz: Žádáme o vyčíslení investic provedených a financovaných Městem Kopřivnice v místních částech Mniší a také Vlčovice (každou zvlášť). Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů

A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů OBSAH část A textová část A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů část B výkresová část B 01. Situace - stávající stav +

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Bydlení v nejlepší lokalitě

Bydlení v nejlepší lokalitě Bydlení s nejhezčími výhledy REZIDENCE NA VESELÉ KRÁSNÝ SVĚT 40 bytových jednotek 1+kk až 5+kk K nastěhování na jaře roku 2014 V bytovém domě o čtyřech nadzemních podlažích na severo-východním okraji města

Více

Co na vás na Chvalském zámku čeká ve druhé polovině června a v létě? POZOR:

Co na vás na Chvalském zámku čeká ve druhé polovině června a v létě? POZOR: Co na vás na Chvalském zámku čeká ve druhé polovině června a v létě? POZOR: - v neděli 21. 6. od 15 hodin to bude již čtvrtý ročník oblíbeného Svatojánského bálu princezen, rytířů a princů na zámeckém

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz Popis a poloha Objekt rodinného domu Bednářův statek se nachází v katastru obce Klášterec nad Orlicí, na polosamotě

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba : Karlovy Vary - Tašovice, - úprava tašovické návsi kraj : Karlovarský obec : Karlovy Vary - Tašovice Katastrální území : Tašovice 631060 Parcelní čísla

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Bydlení s nejhezčími výhledy

Bydlení s nejhezčími výhledy Bydlení s nejhezčími výhledy REZIDENCE NA VESELÉ KRÁSNÝ SVĚT 40 bytových jednotek 1+kk až 5+kk K nastěhování začátkem roku 2014 V bytovém domě o čtyřech nadzemních podlažích na severo-východním okraji

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

Šilheřovický zpravodaj Srpen 2006

Šilheřovický zpravodaj Srpen 2006 Šilheřovický zpravodaj Srpen 2006 Převoz vazníků V pondělí 14. 8. 2006 bude firma Zlínstav, a. s. Zlín, tř. T. Bati 385, Zlín Louky navážet dlouhé vazníky na strop tělocvičny. Proto bude omezen průjezd

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

STUDIE SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE OSLAVICE

STUDIE SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE OSLAVICE STUDIE SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE OSLAVICE STUPEŇ: STUDIE MÍSTO ZÁMĚRU: OBEC OSLAVICE, KRAJ VYSOČINA INVESTOR: OBEC OSLAVICE ZÁSTUPCE INVESTORA: Ing. PAVEL JANOUŠEK - starosta AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ:

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce:

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce: MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY OBCE CITICE Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova.

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Management pohybových aktivit

Management pohybových aktivit Management pohybových aktivit INFORMACE k zahájení výuky ZS ak. rok 2015/16 Určeno pro studenty bakalářských st. programů a navazujících magisterských st. programů mimo obory HOT a MI. Zápis jednotlivých

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Vypracoval: David Reichel Datum: 10/2011 Zodp. projektant: Ing. Aleš Zahradnický Strana 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Management pohybových aktivit

Management pohybových aktivit Management pohybových aktivit INFORMACE K ZAHÁJENÍ VÝUKY ZS ak. rok 2014/15 Určeno pro studenty bakalářských st. programů a navazujících magisterských st. programů mimo obory HOT a MI. Zápis jednotlivých

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 Žerotínovo náměstí 3/5 DIČ: CZ70888337 60182 Brno Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 14 % 10 198 531,65 CZK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK investičního záměru V 36 1.0 Stránka 1 z 7 Jedná se o popis investičního záměru, který slouží jako podklad pro zajištění hospodárnosti. Název

Více

Management pohybových aktivit

Management pohybových aktivit Management pohybových aktivit INFORMACE k zahájení výuky LS ak. rok 2013/14 Určeno pro studenty 1. a 2. ročníků bakalářských st. programů a navazujících magisterských st. programů. Zápis jednotlivých pohybových

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

Akce v roce 2007 nebyla realizována v důvodu odvolání proti stavebnímu povolení.

Akce v roce 2007 nebyla realizována v důvodu odvolání proti stavebnímu povolení. 1. Investiční akce Rekonstrukce ul. Moravní nábřeží křižovatka Akce zahrnuje instalaci světelného signalizačního zařízení na křižovatce Velehradská třída Moravní nábřeží, doplnění indukčních smyček pro

Více

OBSAH - TEXTOVÁ ČÁST A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B) POPIS ŘEŠENÍ C) POUŽITÉ PODKLADY - VÝKRESOVÁ ČÁST

OBSAH - TEXTOVÁ ČÁST A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B) POPIS ŘEŠENÍ C) POUŽITÉ PODKLADY - VÝKRESOVÁ ČÁST MATEŘSKÁ ŠKOLA BABICE U ŘÍČAN OBSAH - TEXTOVÁ ČÁST A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1 Území A.2 Investor A.3 Zpracovatel dokumentace A.4 Autorský kolektiv B) POPIS ŘEŠENÍ B.1 Lokalizace záměru B.2 Funkční řešení

Více