Provozní návod Návod k montáži. Nízkonapěťové motory SIMOTICS FD. Typ 1LM1. Vydání 01/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní návod Návod k montáži. Nízkonapěťové motory SIMOTICS FD. Typ 1LM1. Vydání 01/"

Transkript

1 Provozní návod Návod k montáži Nízkonapěťové motory SIMOTICS FD Typ 1LM1 Vydání 01/2019

2 :52 V11.01

3 Úvod 1 Bezpečnostní pokyny 2 Nízkonapěťové motory SIMOTICS FD Typ 1LM1 Provozní návod Návod k montáži Popis 3 Příprava k použití 4 Montáž 5 Elektrické připojení 6 Uvedení do provozu 7 Provoz 8 Údržba 9 Náhradní díly 10 Likvidace odpadu 11 Servis a podpora Technické údaje a výkresy Dokumentace osvědčující kvalitu A B C Vydání 01/2019

4 Právní upozornění Koncept výstražných upozornění Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržovat z důvodu své osobní bezpečnosti a zamezení materiálním škodám. Upozornění ohledně Vaší osobní bezpečnosti jsou zvýrazněny výstražným trojúhelníkem, upozornění týkající se pouze materiálních škod jsou uvedeny bez výstražného trojúhelníku. Podle stupně ohrožení jsou výstražná upozornění zobrazena v sestupném pořadí následujícím způsobem. NEBEZPEČÍ znamená, že nastane smrt nebo těžké ublížení na zdraví, když se neučiní příslušná bezpečnostní opatření. VÝSTRAHA znamená, že může nastat smrt nebo těžké ublížení na zdraví, když se neučiní příslušná bezpečnostní opatření. POZOR znamená, že může nastat lehké ublížení na zdraví, když se neučiní příslušná bezpečnostní opatření. UPOZORNĚNÍ znamená, že mohou nastat materiální škody, když se neučiní příslušná bezpečnostní opatření. Při výskytu více stupňů ohrožení bude vždy použito výstražné upozornění s nejvyšším stupněm. Je-li ve výstražném upozornění s výstražným trojúhelníkem výstraha před škodami na zdraví, pak může být v tomtéž výstražném upozornění ještě připojena výstraha před materiálnhími škodami. Kvalifikovaný personál Výrobek nebo systém, ke kterému náleží tato dokumentace, může obsluhovat pouze personál s odpovídající kvalifikací, který bude při provádění stanovených úkolů dodržovat pokyny uvedené v dokumentaci, zejména pak předpisy týkající se bezpečnosti práce. Kvalifikovaný personál je na základě svého vzdělání a zkušeností způsobilý odhalit rizika v souvislosti s obsluhou těchto výrobků či systémů a zabránit možnému ohrožení. Používání výrobků Siemens v souladu s určením Mějte na zřeteli následující: Známky VÝSTRAHA Výrobky Siemens se smí používat pouze pro účely uvedené v katalogu a v příslušné technické dokumentaci. Pokud se používají cizí výrobky a komponenty, musí být doporučeny nebo schváleny firmou Siemens. Bezporuchový a bezpečný provoz předpokládá odbornou přepravu, skladování, ustavení, montáž, instalaci, uvedení do provozu, obsluhu a údržbu. Musí se dodržovat přípustné podmínky prostředí. Dodržovat se musí také pokyny v příslušné dokumentaci. Všechny názvy označené ochrannou známkou jsou zapsané známky firmy Siemens AG. Ostatní názvy v této tiskovině mohou být značkami, jejichž používání třetími subjekty pro své účely může porušovat práva majitelů. Vyloučení odpovědnosti Zkontrolovali jsme obsah tiskoviny, zda je v souladu s popsaným hardwarem a softwarem. Přesto nelze vyloučit odchylky, takže nemůžeme převzít odpovědnost za kompletní shodu. Údaje v této tiskovině jsou pravidelně kontrolovány, potřebné opravy jsou uvedeny v následujících vydáních. Siemens AG Process Industries and Drives Postfach NÜRNBERG NĚMECKO Objednací číslo dokumentu: A5E P 01/2019 Změny vyhrazeny Copyright Siemens AG Všechna práva vyhrazena

5 Obsah 1 Úvod Informace o tomto návodu Vytváření vaší specifické dokumentace Bezpečnostní pokyny Informace pro osobu zodpovědnou za zařízení bezpečnostních pravidel Kvalifikovaný personál Bezpečná manipulace s elektrickými stroji Moduly ohrožené elektrostatickým výbojem Odolnost proti rušení Rušivá napětí při provozu s měničem Elektromagnetická pole při provozu elektroenergetických zařízení Popis Příprava k použití Aspekty návrhu zařízení, které jsou významné z hlediska bezpečnosti Dodržování provozního režimu Zajištění chlazení Prostorové požadavky pro přívod vzduchu Prostorové požadavky pro přívod vzduchu (vzduchový filtr, volitelný doplněk) Tepelná ochrana motoru Tepelná ochrana motoru s termistory (volitelný doplněk) Zapojení blokovacího systému pro automatické domazávání (volitelný doplněk) Blokovací obvod pro vytápění zastaveného motoru Typová řada IM B5 s opěrnou patkou Hlukové emise Mezní hodnoty otáček Kolísání napětí a frekvence při napájení ze sítě Synchronizace fází při přepnutí sítě Rezonanční kmitočty systému Torzní zatížení hřídelového přenosového systému Přeprava...34 Provozní návod 01/2019 5

6 Obsah Bezpečnostní pokyny pro dopravu Kontrola dodávky Zajištění rotoru Zdvihání a přeprava stroje Skladování Skladování stroje Skladování filtračních vložek (vzduchový filtr, volitelný doplněk) Ochrana stroje proti korozi Provoz s měničem Typ sítě Vstupní napětí měniče Snížení ložiskových proudů Izolovaná ložiska při provozu s měničem Provoz měniče na uzemněné síti Montáž Bezpečnostní pokyny pro montáž Příprava montáže Předpoklady pro montáž Izolační odpor a index polarizace Kontrola izolačního odporu a indexu polarizace Příprava montážních ploch (IM B3) Příprava montážních ploch při upevnění přírubou Příprava montážních ploch při montáži na stěnu Zdvihnutí a polohování stroje v místě používání Předpoklady pro správné ustavení a bezpečné upevnění Kontrola vázacích prostředků Odstraňte blokovací zařízení rotoru Demontáž blokovacího zařízení rotoru u strojů s vertikální konstrukcí Odstranění protikorozní ochrany Montáž hnaných prvků Zdvihání a přeprava Spuštění stroje na zem Vypouštění kondenzátu Přibližné ustavení stroje Montáž stroje Předpoklady pro klidný chod bez oscilací Ustavení a upevnění stroje vůči výrobnímu zařízení (IM B3 / IM B35) Ustavení a upevnění stroje vůči výrobnímu zařízení (IM B5) Ustavení a upevnění stroje vůči výrobnímu zařízení (IM V1, IM V10) Axiální a radiální síly Elektrické připojení Bezpečnostní pokyny pro elektrické připojení Základní pravidla Svorkovnicová skříň Svorkovnicová skříň 1XB Svorkovnicová skříň 1XB Svorková skříňka 1XB Provozní návod 01/2019

7 Obsah Svorková skříňka 1XB Svorková skříňka 1XB Svorková skříňka 1XB Otočení svorkové skříňky Montáž/demontáž svorkové skříňky Příprava Označení svorek Volba kabelu Připojení uzemňovacího vodiče Připojení bez skříně svorkovnice Směr otáčení Deska pro průchodky bez vyvrtaných otvorů Přivedení a položení kabelu Přivedení kabelů do svorkové skříňky 1XB... s těsnicím kroužkem Přivedení kabelů do svorkové skříňky 1XB... s kabelovou průchodkou Pokládka kabelů Připojení kabelů kabelovými oky Připojení kabelů bez použití kabelových ok Použití hliníkových vodičů Použití jednožilových kabelů Vnitřní pospojování Průběžná dosedací plocha pro těsnění v krytu svorkové skříňky Minimální velikost vzduchových mezer Ukončení připojování Připojení pomocných obvodů Volba kabelu Zavedení kabelů do pomocné svorkovnicové skříně a jejich pokládka Připojení monitorování teploty vinutí statoru Konečná opatření Uvedení do provozu Kontrola před uvedením do provozu Provoz s měničem Provoz s měničem s nízkým pulzním kmitočtem Měření izolačního odporu před uváděním do provozu Namazání valivých ložisek před uvedením do provozu Nastavení automatického domazávání Seřizovací hodnoty ke kontrole teploty ložisek Seřizovací hodnoty pro hlídání teploty vinutí Zkušební chod Vypínání Nastavení parametrů motoru na měniči Nastavování typu motoru a parametrů motoru v programu "STARTER" Uvádění do provozu na měniči SINAMICS S/G prostřednictvím AOP Uvádění do provozu na měniči SINAMICS G120P prostřednictvím IOP Provozní návod 01/2019 7

8 Obsah 8 Provoz Bezpečnostní pokyny pro provoz Zapnutí stroje Domazávání valivých ložisek Provozní přestávky Zamezení vzniku orosení příp. kondenzátu uvnitř stroje Zamezení poškození valivých ložisek v důsledku odstávky Měření izolačního odporu po delší odstávce Vyřazení stroje z provozu Opětovné zprovoznění stroje Opětovné zapnutí po nouzovém vypnutí Poruchy Inspekce při poruchách Elektrické poruchy Mechanické poruchy Poruchy valivého ložiska Údržba Kontroly a údržba Bezpečnostní pokyny pro prohlídky a údržbu Měření izolačního odporu v rámci údržbových prací Inspekce při poruchách První kontrola po montáži nebo uvedení do provozu Hlavní prohlídka Prohlídka a údržba vytápění zastaveného motoru Posouzení valivého uložení Valivá ložiska se zařízením pro automatické domazávání Domazávací intervaly a druhy tuku pro provoz valivých ložisek Utěsnění valivých ložisek (zvláštní vybavení "Zvýšený druh krytí") Čištění tras chladicího vzduchu Výměna filtrační vložky Instalace filtrační vložky Vysprávka poškozeného nátěru Údržba svorkových skříní Uvedení do provozu Příprava opravy Šrouby s povrchovou úpravou precote Externí ventilátor Kryt ventilátoru Externí ventilátor v plastovém provedení Externí ventilátor ze svařovaného ocelového plechu Valivé ložisko Demontáž valivého ložiska Demontujte V kroužek Demontáž labyrintového těsnicího kroužku Montáž valivých ložisek Montáž V kroužku Provozní návod 01/2019

9 Obsah Montáž V kroužku (zvláštní vybavení "Zvýšený druh krytí") Montáž labyrintového těsnicího kroužku Utěsnění stroje Náhradní díly Objednací údaje Vyhledávání náhradních dílů přes internet Vytápění zastaveného motoru Kryt, stator a rotor Ventilace Vzduchový filtr Ložisková vložka, valivé ložisko na DE a NDE straně Ložisková vložka, valivé ložisko na DE a NDE straně Snímač otáček (volitelný) Skříň svorkovnice 1XB Svorková skříňka 1XB Svorková skříňka 1XB Svorková skříňka 1XB Svorková skříňka 1XB Svorková skříňka 1XB Pomocná svorková skříňka 1XB Pomocná svorková skříňka 1XB Pomocná svorková skříňka 1XB Pomocná svorková skříňka 1XB Likvidace odpadu RoHS - Omezení týkající se použití určitých nebezpečných látek Informace podle článku 33 nařízení REACH Příprava demontáže Rozebrání stroje Likvidace komponentů A Servis a podpora B Technické údaje a výkresy B.1 Utahovací momenty šroubových spojů C Dokumentace osvědčující kvalitu Rejstřík Provozní návod 01/2019 9

10 Obsah Tabulky Tabulka 3-1 Provedení stroje...21 Tabulka 3-2 Údaje na typovém štítku...23 Tabulka 3-3 Varianty valivých ložisek...27 Tabulka 4-1 Požadavky na volný prostor pro přívod vzduchu ke stroji...30 Tabulka 4-2 Prostorové požadavky pro demontáž vzduchového filtru...30 Tabulka 5-1 Izolační odpor vinutí statoru při teplotě 40 C...52 Tabulka 5-2 Tabulka 6-1 Tabulka 6-2 Přípustné odchylky při vyrovnávání stroje s elastickou spojkou...63 Označení svorek na příkladu 1U Technologie připojování (s kabelovou botkou/bez kabelové botky)...80 Tabulka 6-3 Provedení vstupní přepážky kabelů...81 Tabulka 6-4 Minimální vzduchová mezera v závislosti na efektivní hodnotě střídavého napětí U eff...86 Tabulka 7-1 Seřizovací hodnoty pro hlídání teplot ložisek před uvedením do provozu...95 Tabulka 7-2 Seřizovací hodnoty pro monitorování teploty ložisek...95 Tabulka 7-3 Nastavené hodnoty při uvádění do provozu...96 Tabulka 7-4 Nastavované hodnoty při normálním provozu...96 Tabulka 8-1 Elektrické poruchy Tabulka 8-2 Mechanické poruchy Tabulka 8-3 Poruchy valivého ložiska Tabulka 9-1 Zkontrolujte po montáži nebo opravě Tabulka 9-2 Při hlavní prohlídce zkontrolujte následující: Tabulka 9-3 Kriteria pro výběr tuků do valivých ložisek Tabulka 9-4 Tuky pro valivá ložiska pro svislé a vodorovné konstrukce Tabulka 9-5 Tabulka 10-1 Tabulka 10-2 Tabulka 10-3 Alternativní tuky třídy NLGI 2 pro motory vodorovné konstrukce Náhradní díly pro kryt, stator a rotor Náhradní díly pro ventilaci Vzduchový filtr - náhradní díly Tabulka 10-4 Náhradní díly pro ložiskovou vložku na DE a NDE straně Tabulka 10-5 Náhradní díly pro ložiskovou vložku na DE a NDE straně Tabulka 10-6 Náhradní díly pro nástavbu snímače otáček Tabulka 10-7 Tabulka 10-8 Tabulka 10-9 Náhradní díly pro svorkovou skříňku 1XB Doplňkové náhradní díly Doplňkové náhradní díly pro svorkové skříňky 1XB1631 s dvoudílnou kabelovou průchodkou Tabulka Náhradní díly pro hlavní svorkovou skříňku 1XB Tabulka Doplňkové náhradní díly Tabulka Náhradní díly pro hlavní svorkovou skříňku 1XB Tabulka Doplňkové náhradní díly Provozní návod 01/2019

11 Obsah Tabulka Náhradní díly pro hlavní svorkovou skříňku 1XB Tabulka Doplňkové náhradní díly Tabulka Svorková skříňka 1XB Tabulka B-1 Utahovací momenty šroubových spojů s tolerancí ±10 % Obrázky Obrázek 3-1 Typový štítek ve schématickém zobrazení...23 Obrázek 4-1 Axiální fixace rotoru...38 Obrázek 4-2 Principiální schéma samostatného pohonu...46 Obrázek 4-3 Principiální schéma tandemového pohonu...46 Obrázek 5-1 Způsob vyvážení na straně DE...56 Obrázek 5-2 Vypouštění kondenzované vody v případě vertikální polohy...60 Obrázek 5-3 Vypouštění kondenzované vody v případě vodorovné polohy...61 Obrázek 5-4 Principiální schéma: Ustavení stroje vůči výrobnímu zařízení...63 Obrázek 6-1 Odkapávací smyčka...68 Obrázek 6-2 Svorková skříňka 1XB Obrázek 6-3 Svorková skříňka 1XB Obrázek 6-4 Svorková skříňka 1XB Obrázek 6-5 Svorková skříňka 1XB Obrázek 6-6 Svorková skříňka 1XB Obrázek 6-7 Svorková skříňka 1XB Obrázek 6-8 Odlehčení od tahu a těsnicí vložka...80 Obrázek 6-9 Připojení s pomocí kabelové botky a upevňovacího šroubu (principiální znázornění)...83 Obrázek 6-10 Připojení s pomocí třmenových svorek (principiální znázornění)...84 Obrázek 7-1 Volba typu motoru...99 Obrázek 7-2 Zadání parametrů motoru Obrázek 9-1 Ventilace (principiální zobrazení s radiálním ventilátorem) Obrázek 9-2 Externí ventilátor ze svařovaného ocelového plechu Obrázek 9-3 Demontujte V kroužek Obrázek 9-4 Demontáž labyrintového kroužku (principiální schéma) Obrázek 9-5 Montáž V kroužku Obrázek 9-6 Valivá ložiska s tukovou předkomůrkou (principiální znázornění) Obrázek 9-7 Poloha stavěcího šroubu labyrintového těsnicího kroužku na vnějším ložiskovém víku Obrázek 10-1 Kryt, stator a rotor Obrázek 10-2 Ložisková vložka na DE a NDE straně Obrázek 10-3 Ložisková vložka na DE a NDE straně Obrázek 10-4 Svorková skříňka 1XB1621 se standardním typem přívodu kabelů Obrázek 10-5 Dvoudílné zavedení kabelů Provozní návod 01/

12 Obsah Obrázek 10-6 Svorková skříňka 1XB Obrázek 10-7 Hlavní svorková skříňka 1XB Obrázek 10-8 Hlavní svorková skříňka 1XB Obrázek 10-9 Hlavní svorková skříňka 1XB Obrázek Svorková skříňka 1XB7750 se standardním kabelovým přívodem Obrázek Pomocná svorková skříňka 1XB Obrázek Pomocná svorková skříňka 1XB Obrázek Pomocná svorková skříňka 1XB Obrázek Pomocná svorková skříňka 1XB Provozní návod 01/2019

13 Úvod 1 V následujícím textu se pro motor používá termín elektrický stroj, příp. zkráceně také termín stroj. 1.1 Informace o tomto návodu Tato příručka popisuje stroj a informuje o tom, jak s ním zacházet - od dodání až po likvidaci. Tuto příručku si uchovejte pro budoucí použití. Tento provozní návod si přečtěte, ještě než začnete se strojem pracovat, a dodržujte pokyny, které jsou v něm uvedeny. Tak zaručíte bezpečnou a bezporuchovou funkci a dlouhou životnost stroje. V tomto návodu naleznete bezpečnostní pokyny a výstražná upozornění vztahující se k zacházení se zařízením. Při veškerých činnostech na a se strojem dodržujte tato bezpečnostní upozornění, abyste zajistili svou vlastní bezpečnost, ochranu ostatních osob a abyste zabránili hmotným škodám a poškození životního prostředí. Jestliže máte návrhy pro zlepšení této dokumentace, obraťte se prosím na servisní středisko (Strana 157). Charakteristika textu V tomto návodu najdete následující charakteristiky textu: 1. Pokyny k zacházení jsou uvedeny jako očíslovaný seznam. Dodržujte pořadí kroků v postupu. Výčty jsou uvedeny za tečkou odrážky. Odrážka ve tvaru pomlčky označuje výčty druhé úrovně. Poznámka Upozornění vám poskytne důležité informace o výrobku, manipulaci s výrobkem nebo o příslušné dokumentaci. 1.2 Vytváření vaší specifické dokumentace Na internetových stránkách v sekci Industry Online Support máte možnost pomocí funkce Dokumentace ( vytvářet vaši specifickou dokumentaci. Pomocí funkce Dokumentace sestavte z příruček nacházejících se v části věnované podpoře produktu svou vlastní Dokumentaci. Do takto sestavené dokumentace můžete zahrnout také Provozní návod 01/

14 Úvod 1.2 Vytváření vaší specifické dokumentace další části obsahu této podpory daného produktu, jako jsou Časté otázky a odpovědi nebo grafy charakteristik. Ve funkci Dokumentace máte možnost sestavovat a spravovat vlastní soubory dokumentace s vaší vlastní strukturou. Můžete přitom mazat nebo přesouvat i jednotlivé kapitoly nebo témata. Pomocí funkce pro vkládání poznámek můžete také vkládat svůj vlastní obsah. Vytvořená dokumentace může být exportována, např. ve formátu PDF. Pomocí funkce Dokumentace efektivně sestavte svou vlastní dokumentaci daného zařízení. Dokumentace sestavená v jednom jazyku může být automaticky převedena i do jiných jazyků, které jsou k dispozici. Veškeré funkce jsou k dispozici pouze přihlášeným uživatelům. 14 Provozní návod 01/2019

15 Bezpečnostní pokyny Informace pro osobu zodpovědnou za zařízení Tento elektrický stroj je navržen a konstruován v souladu s požadavky směrnice 2014/35/ES ( Směrnice o zařízeních nízkého napětí ) a předpokládá se, že se bude používat v průmyslových zařízeních. Při použití elektrického stroje mimo území Evropského společenství dodržujte předpisy platné v dané zemi. Dodržujte místní bezpečnostní a instalační předpisy, které jsou platné pro dané odvětví. Osoby zodpovědné za bezpečnost zařízení musí zaručit toto: Plánování, projektové práce a jakékoli práce na stroji a se strojem provádí jen kvalifikovaní pracovníci. Návod k obsluze musí být vždy k dispozici při provádění jakýchkoli prací. Budou důsledně dodržována data a údaje o povolených podmínkách pro montáž, připojení, okolí stroje a jeho provoz. Budou dodržovány zvláštní bezpečnostní a instalační předpisy a předpisy o používání osobních ochranných pomůcek. Poznámka Při projektování, montáži, uvádění do provozu a údržbě využijte podpory a služeb příslušného servisního střediska (Strana 157) bezpečnostních pravidel Aby byla zajištěna vaše osobní bezpečnost a aby se zabránilo hmotným škodám, při všech pracích přísně dodržujte bezpečnostní upozornění a následující pětici bezpečnostních zásad podle normy EN "Práce na zařízení, které není pod napětím". Těchto pět bezpečnostních zásad uplatněte před zahájením práce v uvedené posloupnosti. 5 bezpečnostních pravidel 1. Odpojit. Odpojte také pomocné obvody, např. vyhřívání během odstávky. 2. Zajistit proti opětovnému zapnutí. 3. Zkontrolovat nepřítomnost napětí. 4. Uzemnit a zkratovat. 5. Zakrýt nebo ohradit sousední součásti pod napětím. Po ukončení prací opět zrušte přijatá opatření v opačném pořadí. Provozní návod 01/

16 Bezpečnostní pokyny 2.3 Kvalifikovaný personál 2.3 Kvalifikovaný personál Jakoukoli práci na stroji smí provádět jen kvalifikovaný personál. Kvalifikovaným personálem ve smyslu této dokumentace se rozumějí osoby, které splňují následující předpoklady: Na základě svého vzdělání a zkušeností jsou schopny ve svém oboru činnosti rozeznat rizika a odvrátit možná nebezpečí. Tyto osoby jsou odpovědným pracovníkem pověřeny prováděním prací na stroji. 2.4 Bezpečná manipulace s elektrickými stroji Bezpečnost na pracovišti závisí na obezřetnosti, prevenci a rozumném chování všech osob, které stroj instalují, provozují a udržují. Mimo dodržování uvedených bezpečnostních opatření je v blízkosti stroje v zásadě vyžadována opatrnost. Vždy dbejte na svou bezpečnost. Abyste se vyhnuli úrazům, dodržujte také: Všeobecné bezpečnostní pokyny příslušné země, v níž je stroj používán Specifické předpisy týkající se provozovatele a oblasti použití Zvláštní dohody, které byly učiněny s provozovatelem stroje Samostatná bezpečnostní upozornění, která jsou součástí dodávky stroje Bezpečnostní symboly a pokyny na stroji a jeho obalu Nebezpečí v důsledku nezakrytých součástí pod napětím Součásti pod napětím představují nebezpečí. Odstraněním krytů již nebude zaručena ochrana proti dotyku částí pod napětím. Přiblížením se k částem pod napětím může dojít k nedosažení minimální vzduchové mezery a povrchové cesty. Dotyk nebo přiblížení může mít za následek smrt, velmi vážná zranění nebo materiální škody. Zajistěte, aby součásti pod napětím byly spolehlivě zakryty. Když musíte odstranit kryty, odpojte nejprve stroj. Dodržujte 5 bezpečnostních pravidel. Nebezpečí v důsledku rotujících částí Rotující části jsou nebezpečné. Odstraněním krytů již nebude zaručena ochrana proti dotyku rotujících částí. Dotyk rotujících částí může mít za následek smrt, velmi vážná zranění nebo materiální škody. Zajistěte, aby rotující části byly spolehlivě zakryty. Když musíte odstranit kryty, odpojte nejprve stroj. Dodržujte 5 bezpečnostních pravidel. Kryty odstraňte až po úplném zastavení rotujících částí. 16 Provozní návod 01/2019

17 Bezpečnostní pokyny 2.4 Bezpečná manipulace s elektrickými stroji Nebezpečí popálení v důsledku horkého povrchu Jednotlivé součásti stroje se během provozu mohou zahřát na vysokou teplotu. Při jejich dotyku může dojít ke vzniku popálenin. Za provozu se nedotýkejte žádných součástí stroje. Než začnete pracovat na stroji, nechejte jej vychladnout. Před dotykem zkontrolujte teplotu těchto dílů. V případě potřeby použijte vhodné ochranné pomůcky. Poškození zdraví chemickými látkami Chemické látky, které jsou nezbytné pro instalaci, provoz a údržbu stroje, mohou být zdraví škodlivé. Dbejte informací výrobců o produktech. Nebezpečí v důsledku lehce zápalných a hořlavých látek Chemické látky, které jsou nezbytné pro instalaci, provoz a údržbu stroje, mohou být lehce zápalné nebo hořlavé. Nesprávnou manipulací může dojít ke vznícení těchto látek. To může mít za následek popáleniny a hmotné škody. Dbejte informací výrobců o produktech. Viz také 5 bezpečnostních pravidel (Strana 15) Hlukové emise Stroj může během provozu emitovat hladinu hluku, která není povolená pro pracoviště. Následkem může být poškození sluchu. Zajistěte, aby se během provozu stroje nezdržovaly osoby v oblasti zvýšených hlukových emisí. Přijetím odpovídajících opatření pro snížení hluku zajistěte bezpečný provoz stroje v rámci vašeho zařízení. Následující opatření mohou snížit hluk. Kryty Zvuková izolace Opatření k ochraně sluchu. Provozní návod 01/

18 Bezpečnostní pokyny 2.5 Moduly ohrožené elektrostatickým výbojem 2.5 Moduly ohrožené elektrostatickým výbojem Hmotné škody v důsledku elektrostatického výboje Elektronické moduly jsou osazeny součástmi, které jsou ohroženy elektrostatickým výbojem. Tyto součástky mohou být při neodborné manipulaci poškozeny nebo zničeny. Abyste zabránili hmotným škodám, dodržujte následující pokyny. Elektronických součástek se dotýkejte jen tehdy, jestliže je bezpodmínečně nutné na těchto součástkách pracovat. Bezprostředně předtím než se příslušná osoba dotkne těchto elektronických součástek, musí být její tělo zbaveno elektrostatického náboje a musí být uzemněno. Nedovolte, aby se elektronické součástky dostaly do kontaktu s elektricky izolovaným materiálem, jako jsou např.: Plastové fólie Plastové předměty Izolované ubrusy Oblečení ze syntetických vláken Pokládejte součástky pouze na vodivé povrchy. Při balení, skladování a přepravě elektronických modulů a součástek používejte jedině vodivé obalové materiály, např.: Metalizované plastové nebo kovové krabice Vodivé pěnové materiály Alobal Potřebná ochranná opatření proti ESD pro součástky ohrožené statickou elektřinou jsou ještě jednou názorně ukázány na následujících výkresech: a = vodivá podlaha b = plášť s ochranou proti ESD b = stůl s ochranou proti ESD b = náramek s ochranou proti ESD b = obuv s ochranou proti ESD f = Uzemňovací připojení skříně 18 Provozní návod 01/2019

19 Bezpečnostní pokyny 2.6 Odolnost proti rušení 2.6 Odolnost proti rušení Volbou vhodných signálních vedení a vyhodnocovacích jednotek zajistěte, aby nebyla negativně ovlivněna odolnost stroje proti rušení. 2.7 Rušivá napětí při provozu s měničem Rušivá napětí při provozu s měničem Při provozu s měničem vznikají v závislosti na typu měniče (výrobce, typ, učiněná odrušovací opatření) různě silné rušivé emise. U motorů se zabudovanými snímači, jako jsou např. termistory, se mohou v závislosti na měniči na vodičích snímačů vyskytnout rušivá napětí. Může docházet k poruchám, které mohou mít za následek zprostředkovaně nebo bezprostředně smrt, vážná tělesná zranění nebo materiální škody. Dodržujte pokyny EMC výrobce měniče. U systému pohonu, který se skládá ze stroje a měniče, zabraňte překračování mezní hodnoty podle normy IEC/EN Učiňte odpovídající opatření ohledně elektromagnetické kompatibility. 2.8 Elektromagnetická pole při provozu elektroenergetických zařízení Elektrotechnická energetická zařízení vytvářejí za provozu elektromagnetická pole. Jestliže se osoba zdržuje v bezprostřední blízkosti stroje, může dojít k selhání lékařských implantátů, např. kardiostimulátorů, které může být životu nebezpečné. V případě magnetických nebo elektronických datových nosičů může dojít ke ztrátě dat. Prostřednictvím vhodných opatření, jako např. označením, zahrazením, školením bezpečnosti práce a výstražnými tabulkami, zajistěte ochranu pro osoby pracující na těchto zařízeních. Dodržujte národní ochranné a bezpečnostní předpisy. Osoby s kardiostimulátory mají zakázáno se zdržovat v oblastech, kde jsou tyto stroje. Nenoste sebou magnetické ani elektronické datové nosiče. Provozní návod 01/

20 Bezpečnostní pokyny 2.8 Elektromagnetická pole při provozu elektroenergetických zařízení 20 Provozní návod 01/2019

21 Popis 3 Oblast použití Tento elektrický stroj je koncipován pro široké oblasti použití v technice pohonu a přeměně energie. Vyznačuje se velkou robustností, dlouhou životností a vysokou spolehlivostí a také velkou variabilitou pro optimální přizpůsobení příslušné funkci. Detaily provedení dodaných strojů a také povolených provozních podmínek naleznete v této dokumentaci. Stroj byl navržen na základě specifikací objednatele a lze jej používat jen ke smluvně sjednanému účelu. Přípustné provozní podmínky naleznete na typovém štítku. Technické údaje jsou popsány v katalogu. VÝSTRAHA Nebezpečí výbuchu Tento stroj není navržen pro použití ve výbušném prostředí. Budete-li jej provozovat v takovémto prostředí, může dojít k výbuchu. Následkem může být smrtelné nebo velmi vážné zranění a materiální škody. Tento stroj neprovozujte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Provedení stroje Návrh a zkoušky tohoto stroje vycházejí z předpisů a norem, které jsou uvedeny na typovém štítku. Provedení stroje v zásadě splňuje následující normy. Pokud budete potřebovat zjistit stav citovaných harmonizovaných norem, nahlédněte do EU prohlášení o shodě. Tabulka 3-1 Provedení stroje Charakteristika Norma Rozměry a provozní chování IEC/EN Druh krytí IEC/EN Chlazení IEC/EN Konstrukční provedení IEC/EN Označení připojení a směr otáčení IEC/EN Emise hluku IEC/EN Chování při rozběhu, točivé elektrické stroje * IEC/EN Mechanické vibrace IEC/EN Provozní návod 01/

22 Popis Charakteristika Klasifikace stupně účinnosti střídavých elektromotorů s klecovým rotorem ** Norma IEC/EN Mezní hodnoty vibrací DIN ISO * Jen pro stroje pro provoz s připojením na síť ** Vyjma motorů s přepínatelným počtem pólů Viz také Dokumentace osvědčující kvalitu (Strana 161) Porovnání norem IEC a GOST Tyto normy IEC / EN odpovídají následujícím normám GOST. IEC / EN GOST IEC / EN GOST R IEC IEC / EN GOST R IEC IEC / EN GOST R IEC IEC / EN GOST R IEC IEC / EN GOST R IEC IEC / EN GOST R IEC IEC / EN GOST R IEC IEC / EN GOST R IEC Výkonový štítek Výkonový štítek obsahuje identifikační údaje a nejdůležitější technické údaje. Údaje na výkonovém štítku a příslušná smluvní ujednání vymezují rozsah použití v souladu s určením. 22 Provozní návod 01/2019

23 Popis SIEMENS Obrázek 3-1 Typový štítek ve schématickém zobrazení Tabulka 3-2 Údaje na typovém štítku Popis Pozice Pozice Popis (1) Druh motoru (15) Jmenovitý výkon [kw nebo HP] (2) Objednací číslo (16) Faktor jmenovitého výkonu (3) Označení typové řady motoru (17) Jmenovité otáčky [1/min nebo ot/min] (4) Výrobní číslo (18) Jmenovitá frekvence [Hz] (5) Hmotnost (19) Třída efektivity (kód IE) nebo stupeň účinnosti podle IEEE112B nebo nic (6) Druh krytí (20) Stupeň účinnosti podle normy IEC/EN nebo proud při výkonu odpovídajícímu servisnímu faktoru (7) Konstrukce (21) Konstrukce motoru (motor pro připojení na měnič nebo na síť) (8) Rozsah přípustných teplot okolního prostředí (22) Napětí/frekvence sítě (9) Tepelná třída izolačního systému (23) Volitelné doplňkové údaje, např. servisní faktor, konstrukční a kódové označení, množství a vstupní teplota chladicí vody,... (10) Tepelná třída pro použití (24) Země a místo výroby (11) Maximální otáčky [1/min nebo ot/min] (25) Certifikační znak pro UL /CSA + číslo souboru (volitelné) Provozní návod 01/

24 Popis Popis Pozice Pozice Popis (12) Normy (26) Čísla certifikátů u motorů typu Ex pro zónu 2 (volitelné) (13) Jmenovité napětí [V] a zapojení (27) Směr otáčení (14) Jmenovitý proud [A] (28) Kód matice údajů (objednací číslo a výrobní číslo) Relevantní směrnice Pro motory řady SIMOTICS jsou relevantní následující směrnice. Evropská směrnice pro zařízení nízkého napětí Řada motorů SIMOTICS splňuje požadavky směrnice pro zařízení nízkého napětí 2014/35/EU. Eurasian Conformity Řada motorů SIMOTICS splňuje požadavky celní unie Rusko/Bělorusko/Kazachstán (EAC). Underwriters Laboratories Řada motorů SIMOTICS zpravidla splňuje požadavky podle UL a cul jako součást motorových aplikací, a proto je uvedena. Výjimky jsou speciálně vyvinuté motory a funkce. Dbejte obsahu nabídky a přítomnosti značky cul na typovém štítku. Systém řízení jakosti Společnost Siemens AG provozuje systém řízení jakosti, který splňuje požadavky normy ISO 9001 a ISO Certifikáty ke stažení Certifikáty pro řadu motorů SIMOTICS si můžete stáhnout z následujícího odkazu: Certifikáty ( Následující pokyny nejsou relevantní: Evropská směrnice o elektromagnetické kompatibilitě: Tyto výrobky nejsou považovány za přístroje ve smyslu směrnice. Evropská směrnice o strojních zařízeních: U těchto výrobků však bylo úplně posouzeno dodržení důležitých předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti této směrnice v případě typického použití stroje. China Compulsory Certification (CCC): Řada motorů SIMOTICS nespadá do oblasti použití. Rotor Svazek plechů rotoru s klecovým vinutím je nalisován na hřídeli. Na straně DE má obvykle válcový konec hřídele. V závislosti na provedení se na straně NDE může nacházet druhý konec hřídele. 24 Provozní návod 01/2019

25 Popis Pohon Motor je napájen prostřednictvím měniče, který zajišťuje regulaci jeho otáček. Je optimalizován pro provoz s nízkonapěťovými měniči SINAMICS. Jiné měniče musí splňovat určité požadavky: Více informací o tomto tématu naleznete v katalogu nebo v projekční dokumentaci. Požadavky na účinnost Podle nařízení EU č. 640/2009 platí v evropském hospodářském prostoru od pro nízkonapěťové motory o výkonu od 7,5 kw do 375 kw určené pro připojení na síť požadavky na účinnost IE3. Od platí pro motory o výkonu od 0,75 kw do 375 kw určené pro připojení na síť požadavky na účinnost IE3. Pro motory, které jsou provozovány s měničem, platí kromě toho požadavky na účinnost IE2. Dodržujte specifické národní předpisy, které platí v místě instalace. UPOZORNĚNÍ Zničení stroje při připojení na síť Jestliže stroj připojíte přímo na elektrickou napájecí síť, může dojít k jeho zničení. Pro provoz těchto strojů používejte jedině měniče. Chlazení Chladicí systém je koncipován jako uzavřený vnitřní chladicí okruh. Ztrátové teplo stroje je povrchem odváděno do okolního vzduchu. Ventilátor na hřídeli zajišťuje pohyb vzduchu ve vnitřním primárním okruhu. Pohyb vzduchu ve vnějším sekundárním okruhu zajišťuje ventilátor na hřídeli. Vzduchový filtr (volitelný doplněk) Vzduchový filtr slouží pro odlučování prachu nebo vláken z okolního vzduchu. Jako filtrační materiál se používají vložky ze syntetických vláken filtrační třídy G3 podle normy EN 779. Střední hodnota stupně odlučování [Am] leží mezi 80% a 90%. Provozní návod 01/

26 Popis Externí ventilátor V závislosti na provedení, osové výšce a otáčkách jsou instalovány různé externí ventilátory: Externí ventilátor Provedení Osová výška Směr otáčení Otáčky Externí ventilátor v plastovém provedení 1LL...3A 1LM...3A 315 dvousměrné všechny Externí ventilátor z ocelolitiny 1MM...3A 315 dvousměrné všechny Externí ventilátor ze svařovaného ocelového plechu * Odlišná data 1MM...3B...2 1MM...3B...3 1MM...3B...4 1MM...3B...6 1MM...3B...7 1MM...3B...8 1MM...3B...9 * 1LL...3B...1 1LM...3B...1 1MM...3B...1 1LL...3B...5 1LM...3B...5 1MM...3B...5 1LL...4A 1LM...4A 1MM...4A 1LL...4B 1LM...4B 1MM...4B 355 dvousměrné < 3000 min jednosměrné 3000 min jednosměrné všechny 450 jednosměrné všechny Stupeň krytí Stroj je vyroben se stupněm krytí IP Provozní návod 01/2019

27 Popis Valivé ložisko Stroje jsou v závislosti na provedení a na provozních poměrech, které jsou uvedeny v objednávce, vybaveny různými variantami valivých ložisek. Příslušné typy jsou uvedeny na mazacím štítku stroje. Při provozu měniče je obvykle na výstupní straně NDE vestavěno izolované ložisko. Existují následující varianty valivých ložisek: Tabulka 3-3 Varianty valivých ložisek Provedení Vodorovná konstrukce, pohon přes spojku Vodorovná konstrukce, pro vyšší příčné síly např. při řemenovém pohonu Svislá konstrukce, výška osy 315, pohon přes spojku Svislá konstrukce, výška osy Valivé ložisko Strana DE: Radiální kuličkové ložisko jako pevné ložisko Strana NDE: Radiální kuličkové ložisko jako volné ložisko s axiálními přítlačnými pružinami Strana DE: Válečkové ložisko jako pevné ložisko Strana NDE: Radiální kuličkové ložisko jako pevné ložisko Strana DE: Radiální kuličkové ložisko jako pevné ložisko Strana NDE: Radiální kuličkové ložisko jako volné ložisko s axiálními přítlačnými pružinami Strana DE: Párování kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem / radiální kuličkové ložisko jako pevné ložisko Strana NDE: Radiální kuličkové ložisko jako volné ložisko s axiálními přítlačnými pružinami Ve svém standardním provedení není tento stroj vhodný pro pohon pomocí řemenice. Následkem může být poškození stroje. Automatické domazávání (volitelný doplněk) Valivá ložiska jsou na přání zákazníka opatřena zařízením pro automatické domazávání. Domazávací zařízení zajišťuje, že do valivých ložisek je v nastavitelných časových intervalech doplňována dávka nového tuku. Provedení s valivými ložisky pro "Vyšší druh krytí" (zvláštní vybavení) Na základě uspořádání předkomůrky s tukem nacházející se před vlastní ložiskovou vložkou je dosaženo zesíleného utěsnění ložiskových vložek vůči pronikání prachu a vody. Ačkoliv je v obou případech kvůli účelnosti použit stejný tuk, budeme tuk kvůli jeho odlišné funkci označovat jako "mazací tuk" a "těsnicí tuk". Konstrukce Vnější ložiskové víko tvoří s ložiskovou skříní sběrný prostor pro starý mazací tuk a s labyrintovým kroužkem (zvláštní vybavení) předkomůrku pro těsnicí tuk. Ve vnějším ložiskovém víku je také umístěna druhá maznice s tukovým kanálem pro vtlačování těsnicího tuku. Tuková předkomůrka je vůči sběrnému prostoru mazacího tuku utěsněna V kroužkem příp. kombinací V kroužku a plstěného kroužku, aby bylo zabráněno vniknutí těsnicího tuku vtlačovaného do předkomůrky do sběrného prostoru. Těsnicí tuk v předkomůrce během Provozní návod 01/

28 Popis provozu pomalu uniká do labyrintu a zajišťuje jeho utěsnění, popř. odstraňuje prach, který eventuálně pronikl dovnitř nebo je vázán ve vnější oblasti. Svorková skříňka V závislosti na provedení stroje se pro připojení kabelů používají následující svorkové skříňky: Svorková skříňka Poznámka Použití GT640 1XB1621 Jen pro stroje připojené na síť 1XB XB1631 Není určeno pro provedení, která jsou určena pro prostředí s nebezpečím výbuchu 1XB7730 Není určeno pro provedení podle IEC, která jsou určena pro prostředí s nebezpečím výbuchu 1XB7731 Není určeno pro provedení podle IEC, která jsou určena pro prostředí s nebezpečím výbuchu 1XB XB7740 Není určeno pro provedení podle IEC, která jsou určena pro prostředí s nebezpečím výbuchu 1XB7750 V závislosti na svorkové skříňce a jejím provedení je možné v závislosti na směru, odkud přichází připojovací kabel, otočit svorkovou skříňku o ± 90. Přemontování na druhou stranu motoru je možné pouze s podporou servisního střediska. Jestliže byste si dodatečně přáli stroj přebudovat, aby byl vybaven jinou svorkovou skříňkou, obraťte se prosím na servisní středisko (Strana 157). Viz také Otočení svorkové skříňky (Strana 72) Svorkovnicová skříň (Strana 68) Poznámka Pokud budete potřebovat další informace, naleznete je v katalogu D81.8 v kapitole 2. Doplňková zařízení Podle požadavků v objednávce lze vestavět nebo namontovat různá přídavná zařízení, jako např. teplotní čidla, např. pro kontrolu ložisek nebo vinutí. Vyhřívání při odstávce (volitelný doplněk) Stroj je vybaven vytápěním zastaveného motoru. Přípojné hodnoty najdete na doplňkovém štítku na stroji. 28 Provozní návod 01/2019

29 Příprava k použití 4 Řádné naplánování a příprava použití stroje jsou důležitými předpoklady pro snadnou a správnou instalaci, bezpečný provoz a zajištění přístupnosti stroje za účelem provádění údržby a oprav. V této kapitole se dozvíte, čeho musíte dbát při návrhu vašeho zařízení v souvislosti s tímto strojem a co byste měli připravit před dodáním stroje. 4.1 Aspekty návrhu zařízení, které jsou významné z hlediska bezpečnosti Stroj je zdrojem zbytkových nebezpečí. Jsou popsána v kapitole s názvem "Bezpečnostní pokyny" (Strana 15) nebo v tematicky souvisejících oddílech. Přijetím odpovídajících bezpečnostních opatření, jakými jsou kryty, zábrany, označení atd., zajistěte bezpečný provoz stroje v rámci vašeho zařízení. 4.2 Dodržování provozního režimu Dodržujte provozní režim stroje. Použitím vhodného řízení zamezte vzniku nadměrných otáček a v důsledku toho poškození stroje. 4.3 Zajištění chlazení Zajistěte, aby byl stroj a/nebo v případě potřeby namontovaný agregát externího ventilátoru v místě použití dostatečně ochlazován proudem chladicího vzduchu: Přívod a vypouštění chladicího vzduchu nesmí být ničím omezováno. Plný chladicí výkon ventilátorů je dosažen jen tehdy, pokud k rotoru ventilátoru může vzduch volně proudit. Dodržujte pokyny pro volný prostor podle výkresu rozměrů. Nesmí dojít k opětovnému nasávání vypouštěného teplého vzduchu. V případě svislé konstrukce s přívodem vzduchu shora musí být vstupní otvory, jimiž vzduch proudí dovnitř, chráněny proti proniknutí cizích předmětů a vody. Provozní návod 01/

30 Příprava k použití 4.4 Prostorové požadavky pro přívod vzduchu 4.4 Prostorové požadavky pro přívod vzduchu V místě použití stroje dodržte požadovaný volný prostor pro přívod vzduchu (A). V místě instalace stroje vyhraďte dostatečný prostor pro případnou montáž a demontáž krytu ventilátoru na místě. Nezbytné prostorové požadavky jsou uvedeny v následující tabulce: Tabulka 4-1 Požadavky na volný prostor pro přívod vzduchu ke stroji Typ 1L..-3A -. 1M..-3A -. 1L..-3B -. 1M..-3B -. 1L..-4A -. 1M..-4A -. 1L..-4B -. 1M..-4B -. Požadavky na místo / volný prostor A 200 mm 220 mm 260 mm 320 mm 4.5 Prostorové požadavky pro přívod vzduchu (vzduchový filtr, volitelný doplněk) V místě použití stroje dodržte požadovaný volný prostor pro přívod vzduchu (A). V místě instalace stroje vyhraďte dostatečný prostor, aby bylo možno na místě uskutečnit případnou montáž a demontáž vzduchového filtru. Nezbytné prostorové požadavky jsou uvedeny v následující tabulce: Tabulka 4-2 Prostorové požadavky pro demontáž vzduchového filtru Typ 1L..-3A -. 1L..-3B -. 1L..-4A -. 1L..-4B -. Požadavky na místo / volný prostor A 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm 30 Provozní návod 01/2019

31 Příprava k použití 4.6 Tepelná ochrana motoru 4.6 Tepelná ochrana motoru Stroj je vybaven měřicím systémem pro přímé monitorování teploty motoru, aby byl stroj za provozu chráněn před přetížením. Zajistěte příslušný obvod pro sledování teploty. 4.7 Tepelná ochrana motoru s termistory (volitelný doplněk) Stroj je vybaven termistory pro přímé sledování teploty motoru tak, aby stroj během provozu byl chráněn před přetížením. Zajistěte příslušný obvod pro sledování teploty. 4.8 Zapojení blokovacího systému pro automatické domazávání (volitelný doplněk) Domazávání je přípustné jen tehdy, pokud se otáčí hřídel. U strojů s automatickým domazáváním proto instalujte blokovací zařízení, které zabrání tomu, aby se zařízení pro domazávání spouštělo, když je stroj v klidu. 4.9 Blokovací obvod pro vytápění zastaveného motoru Když vytápění zastaveného motoru pracuje během chodu stroje, může tato skutečnost vést ke zvýšení teploty motoru. Použijte blokovací obvod, jenž po zapnutí stroje vypne vytápění zastaveného motoru. Vyhřívání při odstávce zapínejte teprve po vypnutí stroje. Viz také Bezpečnostní pokyny pro provoz (Strana 105) Provozní návod 01/

32 Příprava k použití 4.10 Typová řada IM B5 s opěrnou patkou 4.10 Typová řada IM B5 s opěrnou patkou U typové řady IM B5 stroj na NDE straně navíc podepřete opěrnou patkou. Tato opěrná patka není součástí dodávky. Připravte opěrnou patku dostatečných rozměrů s odpovídající tuhostí. Opěrná patka musí být schopna unést celou hmotnost stroje. Hmotnost stroje naleznete na typovém štítku, údaje týkající se geometrie naleznete na rozměrovém výkresu. Pod strojem se nachází závitový otvor M36, do nějž můžete opěrnou patku upevnit. VÝSTRAHA Nebezpečí v důsledku chybějícího podepření na NDE-straně Jestliže stroj není podepřen na straně NDE, příruba neunese hmotnost stroje. Stroj nebo jeho součásti se mohou uvolnit. Následkem může být smrtelné nebo velmi vážné zranění a materiální škody. Zajistěte opěrnou patku o dostatečných rozměrech Hlukové emise Hlukové emise Stroj může během provozu emitovat hladinu hluku, která není povolená pro pracoviště. Následkem může být poškození sluchu. Zajistěte, aby se během provozu stroje nezdržovaly osoby v oblasti zvýšených hlukových emisí. Přijetím odpovídajících opatření pro snížení hluku zajistěte bezpečný provoz stroje v rámci vašeho zařízení. Následující opatření mohou snížit hluk. Kryty Zvuková izolace Opatření k ochraně sluchu Mezní hodnoty otáček Příliš vysoké otáčky mohou zapříčinit zničení stroje. Následkem může být smrtelné nebo velmi vážné zranění a materiální škody. Prostřednictvím řídícího systému zajistěte, aby nemohlo dojít k provozu s otáčkami, které jsou vyšší než přípustné. Dbejte údajů o otáčkách na typovém štítku. 32 Provozní návod 01/2019

33 Příprava k použití 4.13 Kolísání napětí a frekvence při napájení ze sítě 4.13 Kolísání napětí a frekvence při napájení ze sítě Pokud není na typovém štítku uvedeno něco jiného, povolené kolísání napětí / kmitočtu musí odpovídat rozsahu B podle normy IEC / EN Na výrobním štítku uvedena povolená kolísání lišící se od těchto hodnot. Pokud stroj pracuje v režimu trvalého provozu, používejte oblast A. Provoz po delší dobu v oblasti B se nedoporučuje: Překročení přípustných tolerancí napětí a frekvence může mít za následek nepřípustně vysoké zahřátí vinutí. Trvá-li tento stav delší dobu, může dojít k poškození vinutí. Hodnoty, trvání a výskyt uvedených výjimečných případů tohoto druhu by měly být omezeny. Podle možností přijměte nápravná opatření v přiměřeně krátké době, např. tak, že snížíte výkon. Tímto způsobem je možno zamezit zkrácení životnosti stroje v důsledku termického stárnutí Synchronizace fází při přepnutí sítě Při přepnutí na jinou napájecí síť s jiným pořadím fází může mít za následek, že se stroj poškodí. Při přepnutí musí být fáze synchronizovány. Použijte vhodný prostředek pro synchronizaci fází Rezonanční kmitočty systému V důsledku příliš vysokých vibrací a rezonance systému může dojít k poškození celého soustrojí. Systém skládající se ze základu a soustrojí navrhněte a vyprojektujte tak, aby nedocházelo ke vzniku systémových rezonancí, při nichž by došlo k překročení přípustných hodno vibrací. Nesmí být překročeny hodnoty vibrací podle normy ISO Torzní zatížení hřídelového přenosového systému V případě poruchy v elektrickém zapojení za provozu se může stát, že se vyskytnou příliš vysoké momenty ve vzduchové mezeře, které by mohly mít za následek doplňkové mechanické torzní zatížení hřídele. Poznámka Zodpovědnost za celý hřídelový přenosový systém nese projektant zařízení. Provozní návod 01/

34 Příprava k použití 4.17 Přeprava VÝSTRAHA Torzní zatížení hřídelového přenosového systému Při nesprávném návrhu může mechanické torzní namáhání hřídelového přenosového systému způsobit zničení stroje. Následkem může být smrtelné nebo velmi vážné zranění a materiální škody. Při plánování zařízení mějte na paměti údaje týkající se návrhu. Poznámka Pokud budete potřebovat další informace, naleznete je v katalogu D81.8 v kapitole Přeprava Bezpečnostní pokyny pro dopravu Při jakékoli práci se strojem vždy dodržujte následující: Dodržujte všeobecná bezpečnostní upozornění. Dodržujte platné národní a oborové předpisy. Při použití stroje na území Evropské unie dodržujte požadavky normy EN o bezpečném provozu elektrických zařízení. Potřebné informace pro odborné vázání, zvedání a přepravu stroje, jako hmotnost, těžiště a místa pro upevnění vázacích prostředků, jsou uvedeny zde: Výkres rozměrů stroje a příslušné vysvětlivky Údaje pro přepravu Typový štítek a štítek s pokyny ke zdvihání, je-li k dispozici Přepravní seznam součástí Balení Nebezpečí při neodborném zvedání a přepravě Převrácení nebo zřícení přepravovaného zboží může mít za následek smrt, těžké ublížení na zdraví nebo značné hmotné škody. Dodržujte následující bezpečnostní upozornění: Všechny práce provádějte s obezřetností a pečlivostí. Věnujte pozornost možným upozorněním v dokumentech zásilky. 34 Provozní návod 01/2019

35 Příprava k použití 4.17 Přeprava Při všech přepravních pracích a při skladování dodržujte pokyny vyplývající ze značek a tabulek souvisejících s manipulací, které jsou připevněny na obalových jednotkách podle normy ISO 780. Používejte pouze zvedací prostředky, přepravní prostředky a prostředky pro pozemní dopravu s dostatečnou nosností. Nebezpečí při neodborném vázání a zvedání Zajistěte, aby bylo k dispozici vhodné zvedací zařízení. Přepravované zboží zavěšujte pouze na prvcích, které jsou pro zavěšení určeny, a/nebo na označených místech. Místa pro upevnění vázacích prostředků nejsou dimenzována pro dodatečné zatížení. Používejte lanové průchodky a rozpěrky. Není-li v údajích pro přepravu uvedeno jinak, přepravujte stroj v přirozené poloze. Nebezpečí v důsledku poškozených míst pro upevnění vázacích prostředků Zkontrolujte místa pro upevnění vázacích prostředků nacházející se na stroji, např. konzoly, zdvihací oka nebo šrouby s okem, zda nejsou poškozena. Jestliže jsou místa pro upevnění vázacích prostředků poškozená, vyměňte je. Před použitím zajistěte, aby byla místa pro upevnění vázacích prostředků řádně upevněna. Poškození ložisek v důsledku otřesů V závislosti na provedení je stroj vybaven blokováním rotoru. Pokud není použito zařízení pro zajištění rotoru, mohou se ložiska v důsledku otřesů při přepravě nebo během skladování poškodit. Stroj přepravujte vždy s namontovaným blokovacím zařízením rotoru. Blokovací zařízení motoru odstraňte co nejpozději, např. až před nasazením hnacího prvku nebo montáží do zařízení. Jestliže jsou ze strany zákazníka již namontovány nějaké součásti, např. spojka nebo kladka pro řemen, může dojít při přepravě k poškození ložisek. V tomto případě se postarejte, aby zákazník namontoval své vlastní blokovací zařízení rotoru. Při uskladňování chraňte stroj před silnými radiálními otřesy, protože ani blokovací zařízení rotoru nemůže tyto otřesy úplně pohltit. Zařízení na blokování rotoru odmontujte pouze ve svislé poloze. Při přepravě ve vodorovné poloze zafixujte rotor před přemístěním stroje. Stroje pro instalaci ve svislé poloze mohou být od výrobce dodány ve vodorovné poloze. Provozní návod 01/

36 Příprava k použití 4.17 Přeprava Nebezpečí v důsledku pádu stroje Místa pro upevnění vázacích prostředků jsou dimenzována pouze pro hmotnost stroje. Když se soustava strojů zvedá a přepravuje za jeden stroj, mohou se místa pro upevnění vázacích prostředků zlomit. Stroj příp. soustava strojů může spadnout. Následkem může být smrtelné nebo velmi vážné zranění a materiální škody. Nezvedejte soustavu strojů zavěšením na jednom stroji. Pro přepravu strojních celků používejte jenom k tomuto účelu určená zařízení, např. otvory zvedacích ok v základních deskách. Přitom dávejte pozor na nosnost zvedacího zařízení. Nebezpečí v důsledku prasknutí míst pro upevnění vázacích prostředků Při nízkých teplotách může dojít ke zkřehnutí materiálu míst pro upevnění vázacích prostředků stroje. Místa pro upevnění vázacích prostředků se mohou při zvedání a přepravě ulomit a stroj může spadnout. Následkem může být smrtelné nebo velmi vážné zranění a materiální škody. Stroj s pomocí míst pro upevnění vázacích prostředků zdvihejte jen při teplotách vyšších než 20 C. Místa pro upevnění vázacích prostředků odborně zahřejte Kontrola dodávky Kompletace dodávky je individuální. Ihned po obdržení dodávky zkontrolujte, zda-li rozsah dodávky odpovídá průvodním dokladům ke zboží. Na později uplatněnou reklamaci nebude brán zřetel. Reklamuje zjevné transportní škody ihned u přepravce. Reklamujte zjevné závady nebo neúplnou dodávku ihned u odpovědné kontaktní osoby. Návod k obsluze je součástí dodávky. Uschovejte jej na přístupném místě. 36 Provozní návod 01/2019

37 Příprava k použití 4.17 Přeprava Zajištění rotoru V závislosti na provedení je stroj vybaven blokováním rotoru. Toto zařízení chrání ložiska před poškozením v důsledku otřesů během přepravy nebo skladování. UPOZORNĚNÍ Otřesy při přepravě Pokud není použito zařízení pro zajištění rotoru, může se stroj v důsledku otřesů při přepravě poškodit. To může mít za následek hmotné škody. Je-li stroj vybaven blokováním rotoru, přepravujte stroj vždy s tímto blokováním rotoru. Zařízení pro zablokování rotoru musí být během přepravy namontováno. Toto blokovací zařízení rotoru odstraňte až před nasazením prvku pro přenos krouticího momentu. U strojů se svislou konstrukcí: Zařízení na blokování rotoru odmontujte pouze ve svislé poloze. Při přepravě ve vodorovné poloze zafixujte rotor před přemístěním stroje. Stroje pro instalaci ve svislé poloze mohou být od výrobce dodány ve vodorovné poloze. Provozní návod 01/

38 Příprava k použití 4.17 Přeprava Alternativní zajištění rotoru Pokud se stroj přepravuje po nasazení prvku pro přenos krouticího momentu, potom rotor axiálně zajistěte pomocí jiných vhodných opatření. 1 Pouzdro 2 Hřídelový šroub a podložka Obrázek 4-1 Axiální fixace rotoru Závit na konci hřídele M20 M24 M30 Utahovací moment 80 Nm 150 Nm 230 Nm Utahovací momenty pro jiné druhy zabezpečení rotoru Závit v konci hřídele je bodem, který slouží pro zajištění hmotnosti rotoru. Z toho vyplývá předpínací síla, která je zapotřebí pro axiální upevnění rotoru. Závit na konci hřídele M20 M24 M30 Napínací síla 20 kn 30 kn 40 kn Axiální předpínací síla pro jiné druhy zabezpečení rotoru Poznámka Uschování blokovacího zařízení rotoru Blokovací zařízení rotoru bezpodmínečně uschovejte. Třeba jej opět namontovat po případné demontáži a opakované přepravě stroje. 38 Provozní návod 01/2019

39 Příprava k použití 4.18 Skladování Zdvihání a přeprava stroje Jsou-li součástí dodávky adaptérové příruby nebo adaptérové desky, tyto díly zdvihejte a přepravujte samostatně. Vázací prostředky motoru nejsou navrženy pro zdvihání motoru s namontovanými adaptérovými přírubami nebo adaptérovými deskami. Při zdvihání stroje se řiďte údaji na štítku s pokyny ke zdvihání nebo v technických údajích: Dodržujte uvedený úhel rozepření lan. Při zdvihání nepřekračujte maximální zrychlení a rychlost, které jsou v případě potřeby uvedeny na štítku s informacemi o zvedání. Stroj zdvihejte plynule. Zrychlení a 0,4 g 4 m/s 2 Rychlost v 20 m/min Ke zvedání používejte jen taková místa pro upevnění vázacích prostředků, která jsou umístěna na skříni statoru nebo ložiskovém štítu. Poznámka Ustavení stroje ve vyvýšené a bezpečné poloze Ustavte stroj ve vyvýšené a bezpečné poloze, abyste se bezpečně a snadno dostali ke spodní straně stroje. NEBEZPEČÍ Zdržování se pod zavěšenými břemeny Při selhání zdvihacích nebo vázacích prostředků může dojít k pádu stroje. Následkem může být smrtelné nebo velmi vážné zranění a materiální škody. Nezdržujte se pod zdvihnutým strojem nebo v jeho okolí Skladování Skladování stroje Pokud stroj po dodání nenainstalujete a nebudete používat, pak jej řádně uskladněte. UPOZORNĚNÍ Poškození ložisek v důsledku odstávky při nesprávném skladování Při neodborném skladování existuje nebezpečí škod vzniklých při skladování stroje. Následkem může být vznik otisků nebo koroze. Postupujte podle pokynů k uskladnění. Provozní návod 01/

40 Příprava k použití 4.18 Skladování Předpoklady a příprava Skladujte jen zboží v nepoškozeném obalu. Zboží z poškozených obalů vybalte. Zboží v závislosti na jeho charakteru řádně uskladněte. Před uskladněním opravte poškození na obalu, pokud je to nutné pro řádné uskladnění. Všeobecné pokyny k uskladnění Stroj podle možností uskladněte ve skladu. Místo uskladnění musí obecně splňovat následující podmínky: Zvolte místo uskladnění, které bude vodorovné, suché, dostatečně velké, chráněné před zatopením a otřesy (v eff 0,2 mm/s). Místo uskladnění musí být řádně větráno, nesmí být prašné ani namrzavé. Zajistěte ochranu před vnějšími povětrnostními vlivy. Zajistěte stabilní teplotní podmínky v rozsahu od 10 C do 50 C příp. od 50 F do 120 F. Jestliže hrozí nebezpečí vzniku kondenzace, měla by být teplota v místnosti o přibližně 10 K vyšší než venkovní teplota. Teplota by neměla klesnout pod 20 C. Relativní vlhkost vzduchu by měla činit méně než 60 %. Podlaha místa uskladnění musí být dostatečně pevná. Nepřekračujte maximální zatížení stropu příp. skladovacího boxu. Okolní vzduch nesmí obsahovat agresivní plyny. Stroj chraňte před otřesy a vlhkostí. Stroje, zařízení a bedny ukládejte na palety, trámy nebo podložky, aby byly chráněny před působením zemní vlhkosti a vody. Zajistěte, aby pod skladovaným materiálem byla zajištěna cirkulace vzduchu. Mezi zakrytí a stroj vložte dřevěné vzpěry. Kryty nebo plachty nesmí kolem přiléhat na zemi. Skladování venku Při uskladnění na volném prostranství musí skladovací plocha splňovat navíc tyto podmínky: Podklad musí být dostatečně pevný. Zamezte klesání stroje do země. Kryty nebo plachty na ochranu před počasím se nesmějí dotýkat povrchu skladovaného materiálu. Jinak dojde k omezení cirkulace vzduchu pod skladovaným zbožím. 40 Provozní návod 01/2019

41 Příprava k použití 4.18 Skladování Ochrana před vlhkostí Jestliže žádné suché místo pro skladování není k dispozici, chraňte stroj před vlhkostí následujícím způsobem: Zabalte stroj do materiálů pohlcujících vlhkost. Zabalte stroj do fólie: Do fóliového obalu umístěte zařízení pro měření vlhkosti. Do fólie vložte vysoušecí materiál. Stroj vzduchotěsně zabalte. Provádějte pravidelnou kontrolu stroje. UPOZORNĚNÍ Nesprávné uskladnění nebo přeprava Nesprávné uskladnění nebo přeprava může mít za následek poškození ložisek. U strojů, které jsou expedovány s blokovacím zařízením rotoru, namontujte toto blokovací zařízení v souladu s pokyny pro přepravu (Strana 37). Při uskladňování chraňte stroj před silnými radiálními otřesy, protože ani blokovací zařízení rotoru nemůže tyto otřesy úplně pohltit. Jestliže jsou ze strany zákazníka již namontovány nějaké součásti, např. spojka nebo kladka pro řemen, může dojít při přepravě k poškození ložisek. V tomto případě se postarejte, aby zákazník namontoval své vlastní blokovací zařízení rotoru. Dlouhodobé skladování Když stroj ukládáte do skladu na dobu delší než šest měsíců, pak každých šest měsíců zkontrolujte řádný stav stroje. Stroj skladujte pokud možno zabalený v souladu s předpisy uvedenými v kapitole "Skladování (Strana 39)". Zkontrolujte, zda stroj není poškozen. Proveďte nezbytnou údržbu. Vhodnými skladovacími podmínkami zajistěte, aby se ve stroji nemohl tvořit kondenzát. Jestliže stroj není zabalený ve fólii, soustavně jej mírně zahřívejte, například pomocí vyhřívání během odstávky, pokud je k dispozici, a postarejte se o cirkulaci vzduchu ve skladu. Skladování déle než tři měsíce Každé dva roky během skladování uskutečněte domazání stroje. 1. Stroj vybalte. 2. Pokud je instalováno blokovací zařízení rotoru, odstraňte je. Provozní návod 01/

42 Příprava k použití 4.18 Skladování 3. V případě, že doba skladování přesahuje dva roky, proveďte domazání při otáčejícím se rotoru dvojitou dávkou maziva podle mazacího štítku. Tím se tuk rovnoměrně rozprostře a pokryje všechny povrchy. Zabrání se tím jejich poškození korozí. UPOZORNĚNÍ Poškození valivých ložisek Stejná nebo téměř stejná klidová poloha valivých ložisek může vést k poškození valivých ložisek. Každé tři měsíce rotorem rukou otočte o pět otáček. Zajistěte, aby klidová poloha valivých ložisek po protočení ventilátoru byla jiná než původně. K tomu využijte jako referenční bod lícované pero, pokud je k dispozici. 4. Obnovte ochranu proti korozi. 5. Namontujte zase zpět blokovací zařízení rotoru, pokud je k dispozici. 6. Stroj opět zabalte Skladování filtračních vložek (vzduchový filtr, volitelný doplněk) Filtrační vložky skladujte na suchém místě, bez kontaktu se stěnami a podlahou. Až do okamžiku použití filtrační vložky skladujte v původním obalu. V prostoru, kde jsou skladovány filtrační vložky, se nesmí vyskytnout žádná kondenzace vlhkosti Ochrana stroje proti korozi Když se stroj skladuje v suchých podmínkách, učiňte tato protikorozní opatření. Skladování do šesti měsíců: Na všechny přístupné části z holého kovu, jako jsou volné konce hřídele, příruby nebo patky stroje, naneste vrstvičku ochranného prostředku. Skladování déle než šest měsíců: Přístupné části z holého kovu opatřete nátěrem zajišťujícím dlouhodobou ochranu proti korozi. Stroj pravidelně kontrolujte a antikorozní nátěr v případě potřeby obnovte. Konzervační práce zaprotokolujte, aby konzervace mohla být před pozdějším uvedením do provozu odstraněna. 42 Provozní návod 01/2019

43 Příprava k použití 4.19 Provoz s měničem 4.19 Provoz s měničem Následující část je důležitá jen v případě, kdy byl objednán stroj pro provoz s měničem. Poznámka Podle objednacího čísla můžete zjistit, zda stroj byl objednán pro provoz s měničem. Na 6. místě objednacího čísla se nachází číslice 1, 2, 3 nebo Typ sítě UPOZORNĚNÍ Nesymetrické napěťové zatížení při provozu na síti typu TN v zapojení do trojúhelníku Při provozu na síti typu TN v zapojení do trojúhelníku s uzemněným fázovým vodičem se může vyskytnout nesymetrické napěťové zatížení vinutí stroje. To může mít za následek poškození vinutí. Stroj neprovozujte na síti typu TN s uzemněným fázovým vodičem. UPOZORNĚNÍ Zkrat na uzemnění při provozu na síti typu IT Jestliže se při provozu na síti typu IT vyskytne zkrat na uzemnění, dochází k nadměrnému namáhání izolace. To může mít za následek poškození vinutí. Pokud možno, proces během dvou hodin ukončete. Odstraňte příčinu chyby. Instalujte zařízení pro monitorování zkratu na uzemnění Vstupní napětí měniče Izolační systém strojů SIMOTICS v zásadě splňuje požadavky kategorie namáhání C (IVIC C = silné namáhání). Pokud se mohou vyskytnout vyšší napěťové špičky, než by odpovídalo kategorii IVIC C, obraťte se na svou partnerskou organizaci firmy Siemens. Při síťovém napětí (vstupní napětí měniče) do max. 480 V a při provozu s měničem SINAMICS G/SINAMICS S s neregulovaným / regulovaným napájením: Dodržujte směrnice pro návrh motoru a měniče. Pří síťovém napětí (vstupní napětí měniče) vyšším než 480 V jsou motory, které byly objednány pro provoz s měničem, opatřeny odpovídajícím systémem izolace. Provoz s měničem od jiného výrobce: Dodržujte přípustné napěťové špičky podle IEC v souladu s kategorií namáhání C v závislosti na síťovém napětí (vstupní napětí měniče) a izolačním systému motoru. Provozní návod 01/

44 Příprava k použití 4.19 Provoz s měničem UPOZORNĚNÍ Materiální škody v důsledku příliš vysokého připojovacího napětí Jestliže je připojené napětí vzhledem k izolačnímu systému příliš vysoké, může dojít ke hmotným škodám. Může dojít k úplnému zničení stroje. Dodržujte špičková napětí, která vyžadují výše uvedené směrnice Snížení ložiskových proudů Následující opatření mohou snížit velikost ložiskových proudů: Zajistěte, aby kontaktní plocha byla velká. Masivní měděné vodiče nejsou kvůli vzniku povrchového jevu pro vysokofrekvenční uzemnění vhodné. Vedení pro vyrovnání potenciálu: Použijte vodiče pro vyrovnání potenciálu: Mezi motorem a výrobním zařízením Mezi motorem a měničem Mezi svorkovou skříňkou a místem pro vysokofrekvenční uzemnění na krytu stroje. Výběr a připojení kabelu: Použijte podle možností stíněné propojovací kabely symetrické konstrukce. Stíněné pletivo sestavené z mnoha jednotlivých vodičů musí mít dobrou elektrickou vodivost. Velmi vhodná jsou splétaná stínění z mědi nebo hliníku. Stínění se připojuje na obou stranách, tedy na motoru a na měniči. Vytvořte velkoplošný kontakt za účelem dobrého odvádění vysokofrekvenčních proudů: Jako 360 kontakt na měniči Na motoru, např. se šroubovacími přípojkami pro EMC na kabelových průchodkách. 44 Provozní návod 01/2019

45 Příprava k použití 4.19 Provoz s měničem Jestliže je stínění kabelu připojeno, jak je zde popsáno, představuje požadované vyrovnání potenciálu mezi krytem motoru a měničem. Samostatné vedení kvůli vysokofrekvenčnímu vyrovnání potenciálu potom není nutné. Koaxiální měděné nebo hliníkové stínění Vyztužení ocelovým pletivem Pokud stínění kabelu nemůže být kvůli určitým okrajovým podmínkám uvedeným způsobem zapojeno nebo pokud nemá dostatečný kontakt, požadované vyrovnání potenciálu není vytvořeno. V tomto případě použijte samostatné vedení pro vysokofrekvenční vyrovnání potenciálu: Mezi krytem motoru a přípojnicí ochranného uzemnění na měniči. Mezi skříní motoru a výrobním zařízením Zapojte samostatné vysokofrekvenční vedení pro vyrovnání potenciálu pomocí plochého měděného vodiče ze spletených drátků nebo lankového vodiče pro vysokofrekvenční proudy. Zajistěte, aby kontaktní plocha byla velká. Konstrukce sítě Aby bylo dosaženo cíleného omezení ložiskových proudů, je nutno mít na zřeteli celý systém skládající se z motoru, měniče a pracovního stroje. Následující opatření přispívají ke snížení ložiskových proudů a pomáhají zabránit vzniku škod: V celém zařízení vytvořte bezchybně propojený systém uzemnění s nízkou impedancí. Na výstup měniče zapojte synchronní filtry (tlumivková jádra). Volbu a návrh provádí distribuční partner firmy Siemens. Strmost vzrůstu napětí omezte použitím výstupních filtrů. Výstupní filtr potlačuje složky vyšších harmonických ve výstupním napětí. Poznámka Dokumentace k měniči Provozní návod měniče není součástí této dokumentace. Věnujte prosím pozornost také informacím, které se vztahují k návrhu systémů s měničem Izolovaná ložiska při provozu s měničem Je-li stroj provozován s nízkonapěťovým měničem, pak je na straně NDE instalováno izolované ložisko a snímač otáček s izolovaným ložiskem (volitelný doplněk). Dodržujte štítky na stroji týkající se izolace ložisek a možného přemostění. Provozní návod 01/

46 Příprava k použití 4.19 Provoz s měničem 1 Výrobní zařízení 4 Izolované ložisko 2 Motor 5 Instalace izolovaného otáčkoměru 3 Spojka Obrázek 4-2 Principiální schéma samostatného pohonu UPOZORNĚNÍ Poškození ložisek Nesmí být přemostěna izolace ložiska. V důsledku průtoku proudu může dojít k poškození ložisek. Při následné montáži, např. při vestavbě systému automatického mazání nebo neizolovaného snímače vibrací, dávejte pozor, nepřemostěte izolaci ložiska. V případě potřeby se obraťte na servisní středisko. Tandemový pohon Když zapojujete dva motory za sebou do tzv. "tandemového pohonu", zabudujte mezi motory izolovanou spojku. 1 Výrobní zařízení 4 Izolované ložisko 2 Motor 5 Instalace izolovaného otáčkoměru 3 Spojka 6 Izolovaná spojka Obrázek 4-3 Principiální schéma tandemového pohonu 46 Provozní návod 01/2019

47 Příprava k použití 4.19 Provoz s měničem UPOZORNĚNÍ Poškození ložisek Pokud není mezi motory tandemového pohonu použita izolovaná spojka, pak se mohou vyskytnout ložiskové proudy. To může mít za následek poškození ložisek obou motorů na hnací straně (DE). Za účelem propojení motorů použijte izolovanou spojku. Viz také Servis a podpora (Strana 157) Provoz měniče na uzemněné síti UPOZORNĚNÍ Poškození v důsledku proudu v ochranném vodiči Při provozu stroje s měničem s funkcí omezení proudu bez kontroly zemního spojení mohou v případě zemního spojení na výstupní straně vznikat proudy ochranného vodiče až k 1,7násobku proudu fázového vodiče. K tomu nejsou vhodné jak ochranné vodiče běžně dimenzovaných vícežilových přípojných vedení, tak i místa připojení ochranných vodičů běžných svorkových skříní. Následkem mohou být věcné škody. Položte dostatečně dimenzovaný ochranný vodič. Ochranný vodič připojte k zemnicí svorce na skříni motoru. Provozní návod 01/

48 Příprava k použití 4.19 Provoz s měničem 48 Provozní návod 01/2019

49 Montáž Bezpečnostní pokyny pro montáž Při jakékoli práci se strojem vždy dodržujte následující: Dodržujte všeobecná bezpečnostní upozornění. Dodržujte platné národní a oborové předpisy. Při použití stroje na území Evropské unie dodržujte požadavky normy EN o bezpečném provozu elektrických zařízení. Viz také Bezpečnostní pokyny (Strana 15) Nebezpečí vzniku úrazu a hmotné škody v důsledku nevhodného upevňovacího materiálu Zvolíte-li šrouby nesprávné třídy pevnosti nebo je utáhnete nesprávným utahovacím momentem, může dojít k jejich prasknutí nebo uvolnění. Stroj je v pohybu a může dojít k poškození ložisek. Rotor může prorazit skříň stroje a může dojít k vymrštění součástí stroje. Následkem může být smrtelné nebo velmi vážné zranění a materiální škody. Dodržujte požadovanou pevnost šroubových spojů. Šroubové spoje utáhněte uvedeným utahovacím momentem. Nebezpečí vzniku úrazu a hmotné škody v důsledku nesprávného vyrovnání stroje Pokud stroj není řádně ustaven, může dojít k deformaci upevňovacích částí. Šrouby se mohou uvolnit nebo prasknout, stroj je v pohybu, může dojít k vymrštění součástí stroje. Následkem může být smrtelné nebo velmi vážné zranění a materiální škody. Stroj pečlivě ustavte vůči výrobnímu zařízení. Vznik hmotné škody nesprávnou manipulací Na stroji jsou instalovány doplňkové součásti, jako je např. snímač teploty nebo snímač otáček, a ty se mohou v důsledku neodborného zacházení odtrhnout nebo zničit. V důsledku toho může dojít k nesprávné funkci nebo k úplnému zničení stroje. Jestliže na stroji provádíte nějaké montážní práce, použijte podle potřeby vhodné pomůcky, na které si lze stoupnout. K výstupu nepoužívejte kabely nebo nástavbové díly. Nástavbové díly nepoužívejte jako výstupy. Provozní návod 01/

50 Montáž 5.2 Příprava montáže Poškození instalovaných součástí v důsledku příliš vysokých teplot Během provozu se součásti stroje zahřívají. Nadstavby zákazníka, např. vodiče z tepelně neodolného materiálu, se mohou v důsledku vysokých teplot poškodit. Součásti citlivé na vysoké teploty se nesmějí dostat do kontaktu se součástmi stroje nebo k nim připevňovat. Používejte pouze díly odolné vůči vysokým teplotám. Připojovací vedení, průchodky kabelů a vodičů musejí být vhodné pro daný rozsah použití. Ztráta osvědčení o shodě s evropskými směrnicemi Ve stavu, v jakém je stroj při expedici, odpovídá požadavkům evropských směrnic. Svévolné změny a úpravy stroje mají za následek ztrátu platnosti osvědčení o shodě s evropskými směrnicemi a neplatnost příslušných záručních ujednání. 5.2 Příprava montáže Předpoklady pro montáž Před zahájením montáže musejí být splněny následující předpoklady: Pracovníci mají k dispozici provozní návod a návod k montáži. Vybalený stroj je v místě montáže připraven k montáži. Před zahájením montáže změřte izolační odpor vinutí. Nedosahuje-li izolační odpor předepsané hodnoty, učiňte příslušná nápravná opatření. Za účelem zajištění nápravných opatření bude možná nezbytné stroj demontovat a přepravit na jiné místo Izolační odpor a index polarizace Měřením izolačního odporu a indexu polarizace (PI) získáte informace o stavu stroje. Izolační odpor a index polarizace je zapotřebí zkontrolovat v následujících okamžicích: Před prvním spuštěním stroje Po delším skladování nebo po odstávce V rámci údržbových prací Tímto způsobem získáte následující informace o stavu izolace vinutí: Vyskytuje se na izolaci čel vinutí vodivé znečištění? Dostala se do izolace vinutí vlhkost? 50 Provozní návod 01/2019

51 Montáž 5.2 Příprava montáže Na základě těchto informací můžete v průběhu uvádění stroje do provozu nebo podle potřeby rozhodnout o potřebných opatřeních, jako jsou čištění a/nebo sušení vinutí: Lze uvést stroj do provozu? Je nutno zajistit vyčištění nebo vysušení? Podrobné informace o zkouškách a o mezních hodnotách naleznete v kapitole: "Kontrola izolačního odporu a indexu polarizace" (Strana 51) Kontrola izolačního odporu a indexu polarizace VÝSTRAHA Nebezpečné napětí na svorkách Při měření izolačního odporu a indexu polarizace (PI) vinutí statoru a bezprostředně po něm se svorky z části nacházejí pod nebezpečným napětím. Při dotyku může být následkem smrt, velmi vážná zranění nebo materiální škody. U případně připojených síťových vedení zajistěte, aby nemohlo být přivedeno napětí. Po měření vinutí vybijte, aby bylo jakékoli ohrožení vyloučeno, např. pomocí následujícího postupu: Zapojte připojovací svorky na uzemňovací potenciál, dokud zbytkové napětí nepoklesne na bezpečné hodnoty. Připojte mechanicky kabel elektrické přípojky. Změřte izolační odpor 1. Před začátkem měření izolačního odporu se seznamte s návodem k obsluze používaného přístroje pro měření izolace. 2. Před přivedením zkušebního napětí zkratujte konce vedení snímačů teploty. Pokud by bylo zkušební napětí přivedeno na jen jednu svorku pro připojení snímače teploty, mělo by to za následek jeho zničení. 3. Ujistěte se, že všechny síťové přípojky jsou odpojeny. 4. Je-li to možné, změřte teplotu vinutí a izolační odpor vinutí oproti kostře stroje. Při měření by teplota vinutí neměla překročit 40 C. Převeďte podle vzorce izolační odpory vinutí na referenční teplotu 40 C Tím bude zaručeno, že výsledky bude možné porovnat s uváděnými minimálními hodnotami. 5. Izolační odpor odečtěte 1 min po přivedení měřicího napětí. Provozní návod 01/

52 Montáž 5.2 Příprava montáže Mezní hodnoty izolačního odporu vinutí statoru Následující tabulka udává měřicí napětí a mezní hodnoty izolačního odporu. Tyto hodnoty odpovídají doporučením normy IEEE Tabulka 5-1 Izolační odpor vinutí statoru při teplotě 40 C U N V U měř V U R C MΩ 1000 U (max. 1000) < U (max. 2500) 5000 < U (max. 5000) U > (max ) U N = jmenovité napětí, viz typový štítek U měř = stejnosměrné měřicí napětí R C = minimální izolační odpor při referenční teplotě 40 C Převod na referenční teplotu Při měřeních při jiných teplotách vinutí než 40 C přepočítejte změřenou hodnotu podle následujících vzorců z normy IEEE na referenční teplotu 40 C. (1) (2) R C = K T R T K T = (0,5) (40-T)/10 R C Hodnota izolačního odporu přepočítaná na referenční teplotu 40 C K T Teplotní koeficient podle rovnice (2) R T Změřená hodnota izolačního odporu při měřicí teplotě / teplotě vinutí T ve C 40 Referenční teplota ve C 10 Zmenšení izolačního odporu na polovinu / zvětšení na dvojnásobek s každými 10 K T Měřicí teplota/teplota vinutí ve C Změna teploty o 10 K má přitom za následek, že se izolační odpor zvětší na dvojnásobek, příp. sníží na polovinu. Každých 10 K nárůstu teploty je izolační odpor poloviční. Každých 10 K poklesu teploty se odpor zdvojnásobuje. 52 Provozní návod 01/2019

53 Montáž 5.2 Příprava montáže Při teplotě vinutí přibližně 25 C tedy činí minimální teplota izolačního odporu 20 MΩ (U 1000 V), příp. 300 MΩ (U > 1000 V). Hodnoty platí pro celé vinutí proti zemi. Při měření jednotlivých větví platí dvojnásobné minimální hodnoty. Suchá nově vyrovená vinutí mají hodnoty izolačního odporu v rozsahu MΩ, příp. ještě vyšší hodnoty. Pokud se izolační odpor pohybuje v blízkosti minimální hodnoty, může být příčinou vlhkost a/nebo znečištění. Izolační odpor je ovlivňován velikostí vinutí, jmenovitým napětím a dalšími charakteristikami a je potřeba je mít na paměti při rozhodování o příslušných opatřeních. Během provozní doby může izolační odpor vinutí klesnout vlivy životního prostředí a provozními vlivy. Vypočítejte kritickou hodnotu izolačního odporu v závislosti na jmenovitém napětí vynásobením tohoto jmenovitého napětí (kv) specifickou kritickou hodnotou odporu. Vypočítejte hodnotu na základě aktuální teploty vinutí v okamžiku měření, viz výše uvedená tabulka. Měření indexu polarizace 1. Abyste zjistili index polarizace, změřte izolační odpory po 1 minutě a po 10 minutách. 2. Vypočítejte poměr těchto změřených hodnot. PI = R izol 10 min / R izol 1 min Mnoho měřicích přístrojů ukazuje tuto hodnotu automaticky po uplynutí doby měření. Při hodnotách izolačního odporu > 5000 MΩ již nemá měření PI žádnou vypovídací hodnou, a proto se už pro vyhodnocování nepoužívá. R (10 min) / R (1 min) 2 Vyhodnocení Izolace v dobrém stavu < 2 V závislosti na celkové diagnostice izolace UPOZORNĚNÍ Poškození izolace Pokud je dosažena kritická hodnota izolačního odporu nebo pokud je dokonce nižší, může to vést k poškození izolace a k napěťovému průrazu izolace vinutí. Obraťte se na servisní středisko (Strana 157). Pokud se naměřená hodnota pohybuje v blízkosti kritické hodnoty, je nutné následně izolační odpor kontrolovat v kratších intervalech. Mezní hodnoty izolačního odporu vyhřívání během odstávky Izolační odpor vytápění vypnutého motoru stroje proti plášti stroje by při měření pomocí DC 500 V neměl být menší než 1 MΩ. Provozní návod 01/

54 Montáž 5.3 Zdvihnutí a polohování stroje v místě používání Příprava montážních ploch (IM B3) Zajistěte, aby povrch základu byl rovný a bez jakéhokoli znečištění. Poznámka Podkladová plechová deska Pro definované instalační plochy si můžete prostřednictvím servisního střediska objednat podkladové plechy volitelný doplněk L31). Zkontrolujte rozměry otvorů pro patky. Viz také Servis a podpora (Strana 157) Příprava montážních ploch při upevnění přírubou Před instalací přírubu očistěte a ujistěte se, že plochy příruby jsou rovné a bez jakéhokoli znečištění. Zkontrolujte tvar příruby Příprava montážních ploch při montáži na stěnu Zajistěte, aby plocha stěny byla rovná a bez jakéhokoli znečištění. Zkontrolujte rozměry otvorů pro patky. Podepřete stroj zespodu např. nástěnnou lištou nebo stroj upevněte hmoždinkami. 5.3 Zdvihnutí a polohování stroje v místě používání Předpoklady pro správné ustavení a bezpečné upevnění Pro správné ustavení a bezpečné upevnění jsou nutné detailní odborné znalosti o následujících nezbytných opatřeních: příprava základů výběr a montáž spojky měření kruhových a čelních odchylek Polohování stroje Pokud neznáte nezbytná opatření a pracovní kroky pro tento účel, můžete využít služeb příslušného servisního střediska (Strana 157). 54 Provozní návod 01/2019

55 Montáž 5.3 Zdvihnutí a polohování stroje v místě používání Kontrola vázacích prostředků Než stroj zdvihnete, zkontrolujte vázací prostředky, např. konzoly, zdvihací oka nebo šrouby s okem a zdvihací prostředky: Zkontrolujte případná poškození vázacích prostředků umístěných na stroji. Jestliže jsou vázací prostředky poškozené, vyměňte je. Před použitím zkontrolujte, zda jsou vázací prostředky řádně upevněny. Ke zdvihání stroje používejte schválené, nepoškozené a dostatečně únosné zdvihací prostředky. Před použitím zkontrolujte zvedací zařízení. VÝSTRAHA Může dojít k pádu stroje Jsou-li vázací nebo zdvihací prostředky poškozené nebo nesprávně upevněné, může při zdvihání stroje dojít k jeho pádu. Následkem může být vznik smrtelného nebo velmi vážného zranění a materiálních škod. Vázací a zdvihací prostředky před použitím zkontrolujte Odstraňte blokovací zařízení rotoru Je-li stroj opatřen zařízením na blokování rotoru, demontujte jej co nejpozději, např. až před nasazením hnacího nebo hnaného prvku Demontáž blokovacího zařízení rotoru u strojů s vertikální konstrukcí UPOZORNĚNÍ Demontáž zařízení na blokování rotoru ve vodorovné poloze Jestliže demontáž blokovacího zařízení rotoru provádíte ve vodorovné poloze stroje, může dojít k poškození ložiska. Demontujte zařízení na blokování rotoru pouze ve svislé poloze stroje. UPOZORNĚNÍ Přemísťování bez blokovacího zařízení rotoru Není-li blokovací zařízení rotoru namontováno, může dojít k poškození ložiska při přemisťování stroje. Než stroj otočíte do vodorovné polohy, zajistěte rotor. Provozní návod 01/

56 Montáž 5.3 Zdvihnutí a polohování stroje v místě používání Poznámka Uschování blokovacího zařízení rotoru Blokovací zařízení rotoru bezpodmínečně uschovejte. Třeba jej opět namontovat po případné demontáži a opakované přepravě stroje Odstranění protikorozní ochrany Opracovaný kovový povrch motoru, jako je konec hřídele, lícované pero, plochy patek a přírub, je ošetřen protikorozním prostředkem. 1. Z nadstavbových ploch motoru tento protikorozní nátěr odstraňte setřením savým hadrem nebo papírem. UPOZORNĚNÍ Poškození povrchových ploch stroje Jestliže pro odstranění nečistot způsobených korozí použijete mechanické nástroje, jako je škrabka, špachtle nebo pásky plechu, mohlo by to mít za následek poškození povrchu součástí stroje. 2. Kovové plochy následně mírně naolejujte Montáž hnaných prvků Způsob vyvážení Rotor je dynamicky vyvážený. U konců hřídelí se zalícovanými pery lze způsob vyvážení určit z následujícího označení umístěného čelně na volném konci hřídele: Značka "H" znamená druh vyvážení s polovičním zalícovaným perem. Označení "F" znamená vyvážení s celým perem. Obrázek 5-1 Způsob vyvážení na straně DE 56 Provozní návod 01/2019

57 Montáž 5.3 Zdvihnutí a polohování stroje v místě používání Natažení prvků odvádějících točivý moment Předpoklady: Spojka nebo hnaný prvek musejí být pro provoz dostatečně nadimenzovány. Dbejte předpisů výrobce spojky. Dbejte správného druhu vyvážení poháněného prvku v závislosti na druhu vyvážení rotoru. Používejte jen načisto navrtané a vyvážené poháněné prvky. Před nasazením zkontrolujte průměr otvoru a stav vyvážení. Konec hřídele důkladně vyčistěte. Nasazování: Poháněné prvky před nasazením zahřejte, aby se roztáhly. Teplotní rozdíl pro nahřívání zvolte v závislosti na průměru spojky, lícování a materiálu. Dodržujte údaje výrobce spojky. Prvky pro odvod točivého momentu natahujte a stahujte pouze pomocí vhodného přípravku. Poháněný prvek nasaďte jedním tahem buď přes čelní otvor se závitem v hřídeli nebo jej ručně nasuňte. Nepoužívejte údery kladivem, abyste nepoškodili uložení. Konce hřídelů s lícovaným perem K dispozici máte tyto možnosti, abyste zachovali jakost vyvážení: Když je poháněný prvek při druhu vyvážení "H" kratší než zalícované pero, uberte část lícovaného pera vyčnívajícího přes obrys hřídele a hnaného prvku nebo zajistěte vyvážení. Nasunete-li poháněný prvek až po rameno osazení hřídele, pamatujte při vyvažování spojky na část drážky spojky, která není vyplněna lícovaným perem. Pro všechny čtyřpólové stroje s frekvencí 60 Hz platí následující: Lícované pero je nutno odsadit, pokud náboj spojky je kratší než toto lícované pero. Těžiště poloviny spojky by se mělo nacházet uvnitř délky konce hřídele. Použitá spojka by měla být připravena na systémové vyvážení Počet pólů stroje je uveden na typovém štítku, na 10. místě v označení typu motoru. Čtyřpólové stroje jsou zde označeny písmenem "B". Nebezpečí při vymrštění lícovaného pera Lícované pero je během přepravy zajištěno pouze proti vypadnutí. Při provozu bez namontovaných hnaných prvků, jako je spojka apod., může dojít k vymrštění lícovaného pera. Následkem může být smrtelné nebo velmi vážné zranění a materiální škody. Provozujte motor jen s namontovaným hnaným prvkem. Lícované pero při zkušebním provozu nebo uvádění do provozu bez hnaného prvku zajistěte vhodnou pojistkou. Zohledněte přitom typ vyvážení stroje. Provozní návod 01/

58 Montáž 5.3 Zdvihnutí a polohování stroje v místě používání Zdvihání a přeprava Aby bylo možné stroj bezpečně zvednout a přepravovat, musí být splněny následující předpoklady: Pracovníci obsluhy musí mít příslušnou kvalifikaci pro obsluhu jeřábů a vysokozdvižných vozíků. Jestliže je stroj zabalený, bedny a přepravní plošiny zvedejte v závislosti na jejich velikosti, hmotnosti a místních poměrech pomocí jeřábu se zvedacími popruhy nebo pomocí vidlicového zdvižného vozíku. Pro danou hmotnost používejte vhodný vidlicový zdvižný vozík nebo jeřáb. Ke zdvihání stroje používejte schválené, nepoškozené a dostatečně únosné lanové průvodnice a rozpěry. Před použitím zkontrolujte zvedací zařízení. Hmotnost stroje naleznete na výkonovém štítku. Při zdvihání stroje se řiďte údaji, které jsou uvedeny na štítku s pokyny ke zdvihání. Dodržujte uvedený úhel rozepření lan. Při zdvihání nepřekračujte maximální zrychlení a rychlost, které jsou v případě potřeby uvedeny na štítku s informacemi o zvedání. Stroj zdvihejte plynule. Zrychlení a 0,4 g ( 4 m/s 2 ) Rychlost v 20 m/min VÝSTRAHA Přeprava s odlišnou konstrukcí Jestliže stroj nepřepravujete nebo nezvedáte v poloze, která odpovídá jeho konstrukci, potom se může překlopit, spadnout nebo sklouznout ve zvedacím zařízení. Následkem může být smrtelné nebo velmi vážné zranění a materiální škody. Ke zvedání používejte pouze prostředky pro upevnění zátěže, které jsou na skříni statoru. Používejte prostředky pro upevnění zátěže, které odpovídají poloze stroje. Používejte jen vhodná lanová upevňovací zařízení a rozpěrky. VÝSTRAHA Těžiště se nenachází uprostřed Pokud těžiště břemene neleží ve středu mezi uchycovacími místy, může se stroj při přepravě nebo zvedání převrátit, spadnout nebo sklouznout ve zvedacím zařízení. Následkem může být smrtelné nebo velmi vážné zranění a materiální škody. Během jakékoli činnosti při přepravě stroje dodržujte pokyny k manipulaci, které jsou případně uvedeny na stroji. Dbejte rozdílného zatížení vázacích lan nebo zvedacích popruhů a také nosnosti zdvihacího zařízení. Stroj přepravuje nebo zvedejte pouze podle polohy těžiště. Pokud těžiště stroje neleží uprostřed mezi uvazovacími místy, je nutné umístit zvedací hák pro zvedání nad těžiště. 58 Provozní návod 01/2019

59 Montáž 5.3 Zdvihnutí a polohování stroje v místě používání Poznámka Ustavení stroje ve vyvýšené a bezpečné poloze Ustavte stroj ve vyvýšené a bezpečné poloze, abyste se bezpečně a snadno dostali ke spodní straně stroje. NEBEZPEČÍ Zdržování se pod zavěšenými břemeny Při selhání zdvihacích nebo vázacích prostředků může dojít k pádu stroje. Následkem může být smrtelné nebo velmi vážné zranění a materiální škody. Nezdržujte se pod zdvihnutým strojem nebo v jeho okolí Spuštění stroje na zem Podmínky Před položením stroje na místo instalace musí být splněny následující předpoklady: Montážní plochy jsou čisté. Ochranný antikorozní nátěr je odstraněn z montážních ploch, jako např. z patek stroje, příruby,... Uvnitř stroje se nevyskytuje kondenzát. Spuštění stroje na zem Stroj spusťte na místo instalace pomalu a opatrně, nedovolte, aby došlo k nárazům. Viz také Vypouštění kondenzátu (Strana 60) Provozní návod 01/

60 Montáž 5.3 Zdvihnutí a polohování stroje v místě používání Vypouštění kondenzátu Následující podmínky mohou zapříčinit hromadění kondenzátu uvnitř stroje: Velké výkyvy okolní teploty, např. přímé sluneční záření a vysoká vlhkost vzduchu Přerušovaný provoz nebo kolísání zatížení během provozu UPOZORNĚNÍ Škody vlivem kondenzátu Když je vinutí statoru vlhké, klesá izolační odpor statorového vinutí. Důsledkem jsou napěťové průrazy, které mohou vinutí zničit. Kromě toho může vlivem kondenzátu uvnitř stroje vznikat rez. Zajistěte odtok kondenzátu. Otvory pro vypouštění vody se v závislosti na provedení nacházejí dole. V případě vertikální instalační polohy nechejte vytéci kondenzovanou vodu V ložiskovém štítu na straně DE jsou ve spodní části příp. proti domazávacímu zařízení umístěny otvory pro vypouštění vody, které mohou být v případě potřeby uzavřeny šroubovacími zátkami. Obrázek 5-2 Vypouštění kondenzované vody v případě vertikální polohy 60 Provozní návod 01/2019

61 Montáž 5.3 Zdvihnutí a polohování stroje v místě používání V případě horizontální instalační polohy nechejte vytéci kondenzovanou vodu Otvory pro vypouštění vody se v krytu statoru nacházejí na spodní straně a v případě potřeby jsou uzavřeny šroubovacími zátkami. Obrázek 5-3 Vypouštění kondenzované vody v případě vodorovné polohy Abyste vypustili kondenzovanou vodu, postupujte následujícím způsobem: 1. Odmontujte šroubovací zátku, aby kondenzovaná voda mohla vytéci. 2. Pak šroubovací zátky namontujte zase zpět. UPOZORNĚNÍ Snížení krytí Při odstranění šroubovací zátky se druh ochrany stroje jmenovitě snižuje na IP Přibližné ustavení stroje Předpoklady Poháněný prvek, např. polovina spojky je již nasazen. Přibližné ustavení stroje Za účelem horizontálního polohování posunujte stroj na základu do strany. Přitom dávejte pozor na zachování osové polohy. Provozní návod 01/

62 Montáž 5.4 Montáž stroje 5.4 Montáž stroje Předpoklady pro klidný chod bez oscilací Předpoklady pro klidný chod bez oscilací: Stabilní konstrukce základu Přesné ustavení stroje Správné vyvážení dílů natahovaných na konec hřídele Dodržení rychlosti vibrací podle normy ISO Ustavení a upevnění stroje vůči výrobnímu zařízení (IM B3 / IM B35) 1. Dodržujte případné předpisy pro ustavení výrobního zařízení a předpisy výrobce spojky. 2. Stroje se spojkovým pohonem srovnejte vůči pracovnímu stroji tak, aby osy hřídelí, když jsou zahřáté na provozní teplotu, nevykazovaly žádnou odchylku rovnoběžnosti nebo úhlové posunutí. Tím během provozu na jejich uložení nepůsobí žádné další síly. V případě, že se zvětšení výšky v důsledku teploty u motoru a u poháněného stroje liší, spojte je v chladném stavu s odpovídajícím seřizovacím posunutím. Seřizovací posunutí, které se má nastavit v chladném stavu, musí být zjištěno a předem stanoveno osobou odpovědnou za systém. 3. V případě ustavení ve svislé poloze (x --> 0) podložte patky stroje tenkými plechy o větší ploše. Počet podložených plechů by měl být co nejnižší, používejte proto co nejméně podložek na sobě. Tímto způsobem zamezíte deformacím stroje. Pro nadzdvihnutí stroje využijte stávající závity pro odtlačovací šrouby. Zvláště při vysokých otáčkách motoru nebo při použití tuhých spojek na životnost ložisek silně působí především stav vyvážení hřídele (vyvážení na plné pero nebo na poloviční pero) a chyba rovnoběžnosti. 62 Provozní návod 01/2019

63 Montáž 5.4 Montáž stroje 4. Při polohování dávejte pozor na rovnoměrně probíhající axiální štěrbinu (y 0) na spojce. 5. Stroj připevněte k základům. Výběr upevňovacích prvků závisí na základech a odpovídá za něj provozovatel zařízení. 1 Podložení plechů pro vyrovnání motoru 2 Vyrovnání laserem Obrázek 5-4 Principiální schéma: Ustavení stroje vůči výrobnímu zařízení Tabulka 5-2 Přípustné odchylky při vyrovnávání stroje s elastickou spojkou Max. otáčky n max Max. odchylka rovnoběžnosti x Max. úhlová odchylka y n max 1500 min -1 x max = 0,08 mm y max = 0,08 mm / 100 mm D 1500 min -1 < n max 3600 min -1 x max = 0,05 mm y max = 0,05 mm / 100 mm D Poznámka Zvětšování stroje Při ustavování pamatujte na zvětšování stroje v důsledku zahřívání. Viz také Utahovací momenty šroubových spojů (Strana 159) Provozní návod 01/

64 Montáž 5.4 Montáž stroje Ustavení a upevnění stroje vůči výrobnímu zařízení (IM B5) Standardní příruba je provedena se středěním. Za volbu lícování protipříruby výrobního zařízení je zodpovědný výrobce systému nebo provozovatel zařízení. Poznámka Není-li stroj vybaven standardní přírubou, ustavte stroj vhodným způsobem vůči výrobnímu zařízení. Postup Osa stroje se musí při zdvihání nacházet ve vodorovné poloze, příruba souběžně s protipřírubou, aby nedošlo ke vzpříčení nebo vzniku deformace. V opačném případě může být důsledkem poškození středění. 1. Středicí přírubu namažte montážní pastou, abyste si operaci usnadnili. 2. Tři podpěrné čepy, svírající po obvodu úhel cca 120, zašroubujte do závitů příruby výrobního zařízení. Podpěrné čepy slouží jako pomůcka při polohování. 3. Stroj ustavte vůči pracovnímu zařízení tak, aby jejich osy byly souběžné a aby se tato zařízení ještě nedotýkala. Stroj pomalu přisuňte, v opačném případě může dojít k poškození středění. 4. Stroj v případě potřeby natočte do správné polohy tak, aby se otvory příruby soustředně kryly se závitovými otvory. 5. Stroj zcela přisuňte k protipřírubě tak, aby úplně doléhal. 6. Stroj zafixujte upevňovacími šrouby příruby a na závěr vyměňte podpěrné čepy. Viz také Utahovací momenty šroubových spojů (Strana 159) Pod strojem se nachází závitový otvor M36, do nějž můžete opěrnou patku upevnit. Namontujte opěrnou patku tak, aby kryt stroje nemohl být vystaven žádnému dalšímu mechanickému namáhání. VÝSTRAHA Mechanické namáhání Jestliže je v důsledku neodborného upevnění opěrné patky kryt motoru vystaven dalšímu mechanickému namáhání, může dojít k poškození stroje. Stroj nebo jeho součásti se mohou za provozu uvolnit. Následkem může být smrtelné nebo velmi vážné zranění a materiální škody. Namontujte opěrnou patku tak, aby kryt stroje nemohl být vystaven žádnému dalšímu mechanickému namáhání. 64 Provozní návod 01/2019

65 Montáž 5.4 Montáž stroje Ustavení a upevnění stroje vůči výrobnímu zařízení (IM V1, IM V10) Standardní příruba je provedena se středěním. Za volbu lícování protipříruby výrobního zařízení je zodpovědný výrobce systému nebo provozovatel zařízení. Poznámka Není-li stroj vybaven standardní přírubou, ustavte stroj vhodným způsobem vůči výrobnímu zařízení. Postup Osa stroje se musí při zdvihání nacházet ve svislé poloze, příruba souběžně s protipřírubou, aby nedošlo ke vzpříčení nebo vzniku deformace. V opačném případě může být důsledkem poškození středění. 1. Středicí přírubu namažte montážní pastou, abyste si operaci usnadnili. 2. Dva podpěrné čepy na protilehlých stranách zašroubujte do závitů příruby výrobního zařízení. Podpěrné čepy slouží jako pomůcka při polohování. 3. Stroj pomalu spusťte do středění výrobního zařízení tak, aby ještě nedosedal. Příliš rychlé spuštění může mít za následek poškození středění. 4. Stroj v případě potřeby natočte do správné polohy tak, aby se otvory příruby soustředně kryly se závitovými otvory. 5. Stroj zcela spusťte na protipřírubu tak, aby úplně dosedal a podpěrné čepy odstraňte. 6. Stroj zafixujte upevňovacími šrouby příruby. Viz také Utahovací momenty šroubových spojů (Strana 159) Přesnost ustavení Odchylka shodnosti os hřídelí elektrického stroje a pracovního stroje nesmí překročit plochu o průměru 0,05 mm Axiální a radiální síly Informace o přípustných hodnotách axiálních a radiálních sil si můžete vyžádat v servisním středisku firmy Siemens (Strana 157) nebo je můžete zjistit v katalogu stroje. Provozní návod 01/

66 Montáž 5.4 Montáž stroje UPOZORNĚNÍ Poškození ložisek nebo poškození hřídele Velké hmotnosti na výstupu a poloha jejich těžiště mimo konce hřídelí může za provozu vést k rezonanci. Důsledkem mohou být poškození ložisek a hřídele. Dodržujte přípustná zatížení pro síly na konci hřídele podle katalogových dat nebo projekčních dat. Poznámka Pokud budete potřebovat další informace, naleznete je v katalogu D81.8 v kapitole Provozní návod 01/2019

67 Elektrické připojení Bezpečnostní pokyny pro elektrické připojení Při jakékoli práci se strojem vždy dodržujte následující: Dodržujte všeobecná bezpečnostní upozornění. (Strana 15) Dodržujte platné národní a oborové předpisy. Při použití stroje na území Evropské unie dodržujte požadavky normy EN o bezpečném provozu elektrických zařízení. Hmotné škody v důsledku povolení připojovacích dílů Použijete-li upevňovací prvky z nesprávného materiálu nebo upevníte-li je nesprávným utahovacím momentem, může dojít k znemožnění přechodu proudu nebo uvolnění připojovacích součástí. Důsledkem mohou být hmotné škody nebo dokonce výpadek stroje, nebo nepřímé poškození zařízení z důvodů výpadku stroje. Šroubové spoje utáhněte uvedeným utahovacím momentem. Použijte upevňovací prvky z předepsaných materiálů. V rámci kontrol zkontrolujte místa spojů. Viz také Utahovací momenty šroubových spojů (Strana 159) Poznámka Servisní středisko Jestliže potřebujete pomoc v souvislosti s elektrickým připojením stroje, obraťte se na servisní středisko (Strana 157). 6.2 Základní pravidla Pro elektrická připojení platí v zásadě toto: Před zahájením práce vytvořte bezpečné spojení ochranného vodiče. U každého kabelového přívodu skříně svorkovnice mohou být přípojná vedení utěsněna a upevněna. Položte připojovací vedení a zvláště ochranný vodič ve svorkovnicové skříni volně a tak, aby se zamezilo otěru izolace vodiče. Provozní návod 01/

68 Elektrické připojení 6.3 Svorkovnicová skříň Připojte stroj tak, aby se dodrželo trvalé, bezpečné elektrické spojení. Vylučte odstávající konce drátů. Položte a připevněte externě přiváděné pomocné vedení odděleně od hlavního vedení. Za tímto účelem použijte prvky s kabelovými sponami. V případě vysoké vlhkosti vzduchu nebo instalace na volném prostranství mohou kapičky vody stékat po plášti kabelu a vniknout do motoru skrze kabelovou průchodku a zavedení kabelu. Pokud položíte kabel s odkapávací smyčkou, vlhkost se nedostane k místu zavedení kabelu do svorkové skříňky, ale předtím odkape. Obrázek 6-1 Odkapávací smyčka 6.3 Svorkovnicová skříň V závislosti na provedení mohou být na stroji namontovány různé typy skříní svorkovnic. Každá svorkovnicová skříň umožňuje jiné zavedení kabelů a možnosti jejich připojení. Svorkovou skříň, která je namontována na stroji, můžete identifikovat podle vyobrazení v následujících částech. 68 Provozní návod 01/2019

69 Elektrické připojení 6.3 Svorkovnicová skříň Svorkovnicová skříň 1XB1621 Obrázek 6-2 Svorková skříňka 1XB1621 Připojované kabely jsou do svorkové skříňky 1XB1621 přiváděny pomocí kabelových průchodek s otvory se závity 2 x M80 x 2 a 2 x M25 x 1,5. Kabelové průchodky nejsou součástí standardní dodávky. Provedení s těsnicím kroužkem je volitelným doplňkem. Pokud budete potřebovat další informace, viz: Přivedení kabelů do svorkové skříňky 1XB... s kabelovou průchodkou (Strana 81) Připojení kabelů bez použití kabelových ok (Strana 83) Připojení kabelů kabelovými oky (Strana 82) Viz také Přivedení kabelů do svorkové skříňky 1XB... s těsnicím kroužkem (Strana 80) Svorkovnicová skříň 1XB1631 Obrázek 6-3 Svorková skříňka 1XB1631 Provozní návod 01/

70 Elektrické připojení 6.3 Svorkovnicová skříň Připojované kabely jsou do svorkové skříňky 1XB1631 přiváděny pomocí kabelových průchodek s otvory se závity 4 x M80 x 2 a 2 x M25 x 1,5. Kabelové průchodky nejsou součástí standardní dodávky. Provedení s cibulovým těsnicím kroužkem je zvláštním vybavením. Pokud budete potřebovat další informace, viz: Přivedení kabelů do svorkové skříňky 1XB... s kabelovou průchodkou (Strana 81) Připojení kabelů bez použití kabelových ok (Strana 83) Připojení kabelů kabelovými oky (Strana 82) Viz také Přivedení kabelů do svorkové skříňky 1XB... s těsnicím kroužkem (Strana 80) Svorková skříňka 1XB7730 Do svorkové skříňky 1XB7730 může být připojen jen jeden třížilový napájecí kabel. Obrázek 6-4 Svorková skříňka 1XB7730 Připojovaný kabel je do svorkové skříňky 1XB7730 přiváděn pomocí kabelových průchodek s otvory se závity 1 x M72 x 2 a 3 x M25 x 1,5. Kabelové průchodky nejsou součástí standardní dodávky. Pokud budete potřebovat další informace, viz: Přivedení kabelů do svorkové skříňky 1XB... s kabelovou průchodkou (Strana 81) Připojení kabelů kabelovými oky (Strana 82) Připojení kabelů bez použití kabelových ok (Strana 83) 70 Provozní návod 01/2019

71 Elektrické připojení 6.3 Svorkovnicová skříň Svorková skříňka 1XB7731 Obrázek 6-5 Svorková skříňka 1XB7731 Připojované kabely jsou do svorkové skříňky 1XB7731 přiváděny pomocí kabelových průchodek s otvory se závity 2 x M72 x 2 a 3 x M25 x 1,5. Kabelové průchodky nejsou součástí standardní dodávky. Pokud budete potřebovat další informace, viz: Přivedení kabelů do svorkové skříňky 1XB... s kabelovou průchodkou (Strana 81) Připojení kabelů kabelovými oky (Strana 82) Připojení kabelů bez použití kabelových ok (Strana 83) Svorková skříňka 1XB7740 Obrázek 6-6 Svorková skříňka 1XB7740 Připojované kabely jsou do svorkové skříňky 1XB7740 přiváděny pomocí kabelových průchodek s otvory se závity 4 x M80 x 2 a 3 x M25 x 1,5. Kabelové průchodky nejsou součástí standardní dodávky. Provozní návod 01/

72 Elektrické připojení 6.3 Svorkovnicová skříň Pokud budete potřebovat další informace, viz: Přivedení kabelů do svorkové skříňky 1XB... s kabelovou průchodkou (Strana 81) Připojení kabelů kabelovými oky (Strana 82) Připojení kabelů bez použití kabelových ok (Strana 83) Svorková skříňka 1XB7750 Obrázek 6-7 Svorková skříňka 1XB7750 Připojovaný kabely jsou do svorkové skříňky 1XB7750 přiváděny pomocí kabelových průchodek s otvory se závity 8 x M72 x 2 a 3 x M25 x 1,5. Kabelové průchodky nejsou součástí standardní dodávky. Pokud budete potřebovat další informace, viz: Přivedení kabelů do svorkové skříňky 1XB... s kabelovou průchodkou (Strana 81) Připojení kabelů kabelovými oky (Strana 82) Připojení kabelů bez použití kabelových ok (Strana 83) Otočení svorkové skříňky V závislosti na svorkové skříňce a jejím provedení můžete v závislosti na směru, odkud přichází připojovací kabel, otočit svorkovou skříňku o ± 90. Přemontování na druhou stranu motoru je možné pouze s podporou servisního střediska (Strana 157). Pokud byste si přáli otočit jiné svorkové skříňky, než které jsou zmíněny v následujícím textu, obraťte se rovněž na servisní středisko. 72 Provozní návod 01/2019

73 Elektrické připojení 6.3 Svorkovnicová skříň Postup při otáčení svorkové skříňky závisí na počtu a průřezu vnitřních přívodů ke statoru a na typu svorkové skříňky: 1XB7730 Svorkovou skříňku s namontovanými vnitřními přívody ke statoru můžete pootočit o ± 90. 1XB7731 V případě šesti nebo méně přívodů může být svorková skříňka s namontovanými vnitřními přívody ke statoru otočena o ± 90. V případě více než šesti přívodů je nutné vnitřní přívody ke statoru před otáčením odmontovat. 1XB7740 V případě 12 nebo méně přívodů a při malých průřezech může být svorková skříňka s namontovanými vnitřními přívody ke statoru otočena o ± 90. Jestliže je přívodů více než 12 nebo pokud mají přívody průřez větší než 50 mm², před otáčením vnitřní přívody ke statoru odmontujte. 1XB7750 Před otáčením odmontujte vnitřní přívody ke statoru. Otáčení svorkové skříňky s namontovanými přívody ke statoru 1. Ujistěte se, že se na motoru nevyskytuje žádné elektrické napětí. 2. Povolte šrouby, kterými je upevněno víko; za tím účelem povolte dva šrouby, které jsou úhlopříčně naproti sobě, a víko zajistěte pomocí dvou diagonálně zašroubovaných závitových tyčí M10. Potom uvolněte oba zbývající šrouby a víko zvedněte ze svorkové skříňky. Víko svorkové skříňky je velmi těžké. Zejména v případě, kdy se nachází v poloze na boku stroje, dávejte pozor, aby nespadlo. 3. Pokud je již motor připojen: Odmontujte napájecí kabely. Uvolněte šroubení kabelové průchodky. Tímto otvorem vedení vytáhněte. 4. Uvolněte uzemňovací pásky na obou stranách spodní části svorkové skříňky. 5. Uvolněte šroubové spoje, kterými je spodní část spojena s konzolou nebo s kabelovým kanálem (volitelný doplněk). 6. Úhlopříčně v rozích zašroubujte do závitů M10 dva šrouby s okem. Pomocí jeřábu kryt svorkové skříňky mírně pozvedněte. 7. Svorkovou skříňku otočte o ± 90 v požadovaném směru. Svorkovou skříňku opatrně ustavte. Dejte pozor, abyste přitom nepoškodili těsnění. 8. Svorkovou skříňku přišroubujte na konzolu / kabelový kanál (4 x M16, utahovací moment 170 Nm). Provozní návod 01/

74 Elektrické připojení 6.3 Svorkovnicová skříň 9. Ke spodní straně svorkové skříňky a ke konzoli, příp. ke kabelovému kanálu upevněte uzemňovací pásky. Za tím účelem odstraňte zaslepovací prvky ze dvou děr se závitem M8 na konzoli, příp. v kabelovém kanálu, které po otočení leží nejblíže. Broušením opracujte povrch okolo děr, aby byl pro uzemňovací pásky zajištěn kontakt kov na kov. Potom oba pásky upevněte ke spodní části svorkové skříňky a ke konzole, příp. ke kabelovému kanálu (4 x M8, utahovací moment 11 Nm). Plochy holého kovu okolo kontaktů ošetřete přípravkem proti korozi. 10.Znovu připojte vodiče napájecího kabelu. Pokud budete potřebovat více informací: Připojení uzemňovacího vodiče (Strana 77) Přivedení a položení kabelu... Připojení kabelu Do dvou děr úhlopříčně proti době našroubujte závitové tyče a víko na ně opatrně nasuňte. Dejte pozor, abyste přitom nepoškodili těsnění. 12.Zajistěte dva volné šroubové spoje a šrouby dotáhněte rukou. 13.Odstraňte závitové tyče a našroubujte oba dva zbývající šrouby. 14.Všechny šrouby utáhněte (4 x M10, utahovací moment 40 Nm). Otáčení svorkové skříňky s odmontovanými přívody ke statoru 1. Ujistěte se, že se na motoru nevyskytuje žádné elektrické napětí. 2. Povolte šrouby, kterými je upevněno víko; za tím účelem povolte dva šrouby, které jsou úhlopříčně naproti sobě, a víko zajistěte pomocí dvou diagonálně zašroubovaných závitových tyčí M10. Potom uvolněte oba zbývající šrouby a víko zvedněte ze svorkové skříňky. Víko svorkové skříňky je velmi těžké. Zejména v případě, kdy se nachází v poloze na boku stroje, dávejte pozor, aby nespadlo. 3. Pokud je již motor připojen: Odmontujte napájecí kabely. Uvolněte šroubení kabelové průchodky. Tímto otvorem vedení vytáhněte. 4. Uvolněte šrouby, kterými jsou připojeny vnitřní přívody ke statoru, v případě potřeby také od nulového bodu zapojení do hvězdy. 5. Uvolněte uzemňovací pásky na obou stranách spodní části svorkové skříňky. 6. Uvolněte šroubové spoje, kterými je spodní část spojena s konzolou nebo s kabelovým kanálem (volitelný doplněk). 7. Úhlopříčně v rozích zašroubujte do závitů M10 dva šrouby s okem. Pomocí jeřábu kryt svorkové skříňky mírně pozvedněte. 8. Svorkovou skříňku otočte o ± 90 v požadovaném směru. Svorkovou skříňku opatrně ustavte. Dejte pozor, abyste přitom nepoškodili těsnění. 9. Svorkovou skříňku přišroubujte na konzolu / kabelový kanál (4 x M16, utahovací moment 170 Nm). 74 Provozní návod 01/2019

75 Elektrické připojení 6.3 Svorkovnicová skříň 10.Ke spodní straně svorkové skříňky a ke konzole/ke kabelovému kanálu upevněte uzemňovací pásky. Za tím účelem odstraňte zaslepovací prvky ze dvou děr se závitem M8 na konzole / v kabelovém kanálu, které po otočení leží nejblíže. Broušením opracujte povrch okolo děr, aby byl pro uzemňovací pásky zajištěn kontakt kov na kov. Potom oba pásky upevněte ke spodní části svorkové skříňky a ke konzole / ke kabelovému kanálu (4 x M8, utahovací moment 11 Nm). Plochy holého kovu okolo kontaktů ošetřete přípravkem proti korozi. 11.Připojte přívody podle schématu zapojení, které je na vnitřní straně víka (M12, utahovací moment 20 Nm). Zajistěte, aby byly dodrženy minimální vzduchové vzdálenosti. Pokud budete potřebovat více informací: Minimální velikost vzduchových mezer (Strana 86) 12.Znovu připojte vodiče napájecího kabelu. Pokud budete potřebovat více informací: Připojení uzemňovacího vodiče (Strana 77) Přivedení a položení kabelu... Připojení kabelu Do dvou děr úhlopříčně proti době našroubujte závitové tyče a víko na ně opatrně nasuňte. Dejte pozor, abyste přitom nepoškodili těsnění. 14.Zajistěte dva volné šroubové spoje a šrouby dotáhněte rukou. 15.Odstraňte závitové tyče a našroubujte oba dva zbývající šrouby. 16.Všechny šrouby utáhněte (4 x M10, utahovací moment 40 Nm). Viz také Připojení kabelů kabelovými oky (Strana 82) Připojení kabelů bez použití kabelových ok (Strana 83) Přivedení kabelů do svorkové skříňky 1XB... s kabelovou průchodkou (Strana 81) Montáž/demontáž svorkové skříňky Při demontáži nebo montáži zajistěte víko svorkové skříňky pomocí úhlopříčně proti sobě zašroubovaných závitových tyčí M10, aby nemohlo spadnout. Demontáž svorkové skříňky 1. Povolte dva šrouby víka svorkové skříňky ležící úhlopříčně proti sobě a nahraďte je závitovými tyčemi. 2. Povolte oba dva zbývající šrouby. 3. Víko svorkové skříňky opatrně stáhněte přes závitové tyče. Provozní návod 01/

76 Elektrické připojení 6.4 Příprava Montáž svorkové skříňky 1. Na spodní část svorkové skříňky úhlopříčně našroubujte dvě závitové tyče. 2. Víko svorkové skříňky opatrně nasuňte přes závitové tyče, aby dosedlo na spodní část svorkové skříňky. 3. Do volných děr namontujte šrouby a utáhněte je rukou. 4. Odmontujte závitové tyče. 5. Všechny čtyři šrouby M10 utáhněte, utahovací moment 40 Nm. 6.4 Příprava Označení svorek U označování svorek podle normy IEC / EN platí pro třífázové stroje následující definice. Tabulka 6-1 Označení svorek na příkladu 1U1-1 1 U 1-1 Označení x Identifikační číslo přiřazení pólů u strojů s přepínáním počtu pólů, pokud to připadá v úvahu. Nižší číslo odpovídá nižším otáčkám. Zvláštní případ pro rozdělená vinutí. x Označení fází U, V, W x Index pro počátek (1) nebo konec (2) vinutí, popř. u více než jednoho připojení na každé vinutí x Dodatečné indexy, je-li u několika svorek s jinak stejným označením povinné připojení paralelních síťových vedení Volba kabelu Při výběru připojovacích vedení mějte na paměti následující kritéria: Jmenovitý proud Jmenovité napětí V případě potřeby servisní faktor Podmínky závislé na daném zařízení, jako např. okolní teplota, typ ustavení, průřez kabelu v závislosti na jeho požadované délce atd. Pokyny vztahující se k návrhu Požadavky podle normy IEC/EN Návrh pro pokládku ve svazcích, např. podle DIN VDE 0298 část 4 nebo IEC Provozní návod 01/2019

77 Elektrické připojení 6.4 Příprava Připojení uzemňovacího vodiče Průřez uzemňovacího vodiče stroje musí odpovídat instalačním ustanovením, např. podle normy IEC Průřez vnějšího vodiče S mm² Průřez uzemňovacího vodiče mm² Na krytu statoru se na označeném místě pro připojení uzemňovacího vodiče nachází šroub se šestihrannou hlavou s pružnou podložkou a podložkou. Uzemňovací vodič můžete připojit následujícími způsoby: S pomocí lankových vodičů s kabelovými oky S pomocí plochých vodičů s příslušně tvarovaným koncem vodiče Alternativně můžete připojit uzemňovací vodič bez kabelových botek s pomocí svorkovnice na označeném místě pro připojení. Připojení uzemňovacího vodiče Pro uzemňovací vodiče používejte patřičně označené připojovací svorky ve svorkové skříňce. Zajistěte, aby přípojná ploška měla holý kontakt a proti korozi byla chráněná vhodným prostředkem, např. vazelínou neobsahující kyseliny. Pod hlavu šroubu vložte pružnou podložku a podložku. Provozní návod 01/

78 Elektrické připojení 6.4 Příprava Zkontrolujte, zda není překročena maximální povolená svěrací tloušťka 10 mm pro kabelovou botku, resp. plochý vodič. Svěrací šroub upevněte podle následující tabulky. Hloubka zašroubování a utahovací moment jsou rozdílné podle použití kabelových botek nebo zemnicích svorek. Při použití kabelových botek Při použití uzemňovacích svorek Šroub Hloubka zašroubování Utahovací moment M6 > 6 mm 8 Nm M8 > 8 mm 20 Nm M12 x 25 > 16 mm 38 Nm M16 x 35 > 20 mm 92 Nm M6 > 9 mm 8 Nm M8 > 12 mm 20 Nm M10 > 15 mm 40 Nm M12 > 18 mm 70 Nm M16 > 20 mm 170 Nm Viz také Provoz s měničem (Strana 92) Připojení bez skříně svorkovnice Pokud jste si objednali stroj s vyvedenými kabely, tedy bez svorkové skříňky, kabely řádně připojte v externí svorkové skříňce. VÝSTRAHA Neodborný technický návrh Jestliže nejsou při připojování dodrženy technické údaje, např. stupeň krytí, minimální vzdálenosti pro přívod vzduchu nebo izolační vzdálenosti, následkem může být vznik poruch. Tyto poruchy mohou mít za následek okamžitou nebo následnou smrt, vážný úraz nebo materiální škody. Zajistěte, aby externí svorkovnicová skříň byla navržena podle údajů na výkonovém štítku a aby byla vhodná pro dané použití. 78 Provozní návod 01/2019

79 Elektrické připojení 6.4 Příprava Směr otáčení Je-li stroj vybaven jedním koncem hřídele nebo dvěma konci s různými průměry, je směr otáčení při pohledu na čelní stranu jediného konce nebo tlustšího z obou konců hřídele definován následovně: Když síťová vedení připojíte se sledem fází L1, L2, L3 na U, V, W, příp. podle normy NEMA na T 1 T 2 T 3, potom se stroj otáčí ve směru hodinových ručiček (otáčení vpravo). Jestliže dva vodiče vyměníte, např. L1, L2, L3 na V, U, W, příp. podle normy NEMA na T 2 T 1 T 3, potom se bude hřídel otáčet proti směru hodinových ručiček (otáčení vlevo). Stroje, které mohou běžet jen s jedním stanoveným směrem otáčení, mají na typovém štítku šipku se směrem otáčení a označení svorek s požadovanou posloupností fází. Před připojováním síťových vedení tyto údaje zkontrolujte. UPOZORNĚNÍ Nesprávný směr otáčení Pokud budete stroj provozovat jinak, než je uvedeno v objednávce, nebo jej budete provozovat s nesprávným směrem otáčení, pak stroj nebude dostatečně chlazen. Následkem může být poškození stroje. Dbejte údajů o směru otáčení, které jsou uvedeny na výkonovém štítku Deska pro průchodky bez vyvrtaných otvorů Deska pro kabelové průchodky bez vyvrtaných otvorů umožňuje přizpůsobit počet a velikost kabelových průchodek podmínkám dané aplikace. 1. Odšroubujte desku pro kabelové průchodky. 2. Do desky pro kabelové průchodky vyvrtejte potřebný počet otvorů nebo závity potřebné velikosti. Tloušťka přepážky je zvolena tak, aby při řezání závitu byl vytvořen dostatečný počet otoček závitu. Mějte na paměti, vy sami jste odpovědni za to za to, aby deska pro kabelové průchodky po zhotovení závitů i nadále vykazovala dostatečnou pevnost. 3. Desku pro kabelové průchodky namontujte a kabely namontujte do kabelových průchodek na svorkové skříni. Provozní návod 01/

80 Elektrické připojení 6.5 Přivedení a položení kabelu 6.5 Přivedení a položení kabelu Tabulka 6-2 Technologie připojování (s kabelovou botkou/bez kabelové botky) Svorková skříňka GT640 1XB1621 1XB1631 1XB7730 1XB7731 1XB7740 1XB7750 S pomocí kabelové botky (Strana 82) Připojení Bez kabelové botky (Strana 83) Přivedení kabelů do svorkové skříňky 1XB... s těsnicím kroužkem Svorkové skříňky 1XB1621, 1XB1631 mohou být na přání zákazníka vybaveny těsnícím kroužkem. Připojovací vedení utěsněte v místě zavedení s pomocí vyřezatelné těsnicí vložky a zafixujte zařízením pro odlehčení od tahu. Zavedení kabelů do svorkové skříně a jejich připojení Svorková skříň je otevřená, kabel je zkrácen na potřebnou délku a odizolován. Zajistěte, aby na kabelovou přípojku nepůsobily vnější síly. Obrázek 6-8 Odlehčení od tahu a těsnicí vložka Při připojování kabelů postupujte následujícím způsobem: 1. Vrchní část systému odlehčení od tahu 3 odšroubuje a uvolněte šrouby spodní části systému odlehčení od tahu 2. Zařízení pro odlehčení od tahu může být umístěno ve svorkové skříňce nebo z vnější strany. V případě potřeby zařízení pro odlehčení od tahu přeložte. 2. Těsnicí vložku 1 vystřihněte tak, aby její otvor byl o 1 až 3 mm menší než průměr vodiče. 3. Těsnicí vložku nasuňte na konec kabelu. 80 Provozní návod 01/2019

81 Elektrické připojení 6.5 Přivedení a položení kabelu 4. Konec kabelu připravte v závislosti na použitém kabelu a případu použití, např. jej opatřete kabelovým okem. 5. Konce kabelů připojte podle schématu zapojení ke svorkám. Schéma zapojení najdete na krytu svorkovnicové skříně. Více informací najdete v části s názvem "Připojení kabelů..." 6. Průměr vodiče v místě těsnicí vložky případně upravte navinutím vhodné těsnicí pásky. Těsnicí vložku nasuňte na připravený návin pásky. 7. Vedení s nasazenou těsnicí vložkou vložte do otvoru nástavce. Sešroubujte objímku odlehčení tahu, když vedení leží koncentricky v otvoru konzoly. 8. Upevněte objímku odlehčení tahu. 9. Svěrné šrouby pro objímku dotáhněte tak, aby bylo vytvořeno dostatečné sevření, ale nepoškodila se izolace vedení. Doporučuje se utahovací moment 5 Nm. 10.Svěrací šrouby dotáhněte po 24 hodinách. VÝSTRAHA Poškození izolace Utáhnete-li svěrací šrouby pro sponu odlehčení od tahu příliš, může dojít k poškození izolace. Poškození izolace může mít za následek napěťové průrazy. Následkem může být smrtelné nebo velmi vážné zranění a materiální škody. Svěrné šrouby pro sponu odlehčení od tahu utáhněte uvedeným utahovacím momentem Přivedení kabelů do svorkové skříňky 1XB... s kabelovou průchodkou Připojovací kabely jsou do skříně svorkovnice zaváděny skrze vyměnitelnou vstupní přepážku příp. vstupy kabelů. Vstupní přepážka kabelů je ve standardním provedení navrtaná. Kabelové průchodky nejsou součástí standardní dodávky. Destičku s kabelovými průchodkami můžete otočit o 180. Tabulka 6-3 Provedení vstupní přepážky kabelů Svorková skříňka Standardní Navrtaná deska s kabelovými průchodkami v 1XB x M80 x x M25 x 1,5 1XB x M80 x x M25 x 1,5 1XB x M72 x x M25 x 1,5 1XB x M72 x x M25 x 1,5 1XB x M80 x x M25 x 1,5 1XB x M72 x x M25 x 1,5 provedení s ochranou proti výbuchu / volitelný doplněk L01 Nenavrtaná Provozní návod 01/

82 Elektrické připojení 6.5 Přivedení a položení kabelu Zavedení kabelu do skříně svorkovnice Při přivádění kabelů do svorkové skříňky postupujte následujícím způsobem: 1. Odšroubujte vstupní přepážku kabelů. 2. Do desky pro kabelové průchodky vyvrtejte potřebný počet otvorů nebo závity potřebné velikosti. Zajistěte, aby vstupní přepážku kabelů bylo možné po navrtání namontovat a aby vykazovala dostatečnou pevnost. 3. Požadovanou vstupní přepážku kabelů namontujte. 4. Kabely prostrčte kabelovými průchodkami. 5. Vstupní přepážku kabelů spolu s prostrčenými kabely namontujte na svorkovnicovou skříň. 6. Konce kabelů připojte podle schématu zapojení ke svorkám. Schéma zapojení najdete na krytu svorkovnicové skříně. Více informací na toto téma najdete v části s názvem Připojení kabelů Pokládka kabelů Kabely pokládejte v souladu s požadavky normy IEC / EN Pro kabely pokládané napevno používejte kabelové průchodky s osvědčením o EMC. Kabelové průchodky s osvědčením o EMC našroubujte so otvorů se závitem na odmontovatelné destičce s průchodkami. Používejte stíněné kabely, jejichž stínění je velkoplošným vodivým spojením připojeno prostřednictvím kabelových průchodek s osvědčením o EMC se svorkovou skříňkou stroje. Pokud jsou instalovány přípojnice z hliníku, pak mezi kabelové oko a přípojnici vložte ocelovou podložku. Tím se zabrání korozi kontaktů. Volné připojovací vodiče uspořádejte ve svorkové skříňce tak, aby byl ochranný vodič delší než ostatní vodiče a aby nemohlo dojít k poškození izolace vodičů. Nepoužívané průchody zavřete kovovými uzavíracími šrouby. Dosáhnete tak vysokofrekvenčního odstínění Připojení kabelů kabelovými oky 1. Kabelové botky zvolte podle potřebného průřezu vodiče a velikosti upevňovacích šroubů příp. čepů. Informace o maximálním průřezu kabelu pro dané standardní provedení skříně svorkovnice najdete v katalogu. Šikmé uspořádání je přípustné jen tehdy, když budou zachovány požadované velikosti vzduchových mezer. 2. Konce vodičů odizolujte tak, aby zbývající izolace sahala téměř ke kabelové botce 1. K jednomu kabelovému oku připojujte jen jeden vodič. 82 Provozní návod 01/2019

83 Elektrické připojení 6.5 Přivedení a položení kabelu 3. Kabelové oko odborně připevněte na konec vodiče, např. nalisováním. Obrázek 6-9 Připojení s pomocí kabelové botky a upevňovacího šroubu (principiální znázornění) 4. V případě potřeby izolujte objímky kabelových ok, aby byla dodržena minimální vzduchová mezera a vzdáleností kvůli povrchovým proudům. 5. Kabelové oko nasaďte na podpěrku svorek. Dodržujte přitom uspořádání příp. existujících řádkovačů. U svorkových skříněk 1XB7740 a 1XB7750 nasaďte kabelové oko na přípojnici. 6. Upevňovací prvek 2 utáhněte příslušným utahovacím momentem: Upevňovací prvek Upevňovací šroub M12 Upevňovací šrouby M16 Upevňovací matice M12 Utahovací moment 20 Nm 40 Nm 20 Nm Poznámka Pokud budete potřebovat další informace, naleznete je v katalogu D81.8 v kapitole Připojení kabelů bez použití kabelových ok Jestliže jsou v objednávce uvedeny příslušné informace, mohou být instalovány kabelové svorky, které jsou vhodné i pro připojování vodičů s jemnými drátky nebo lankových vodičů, aniž by bylo potřeba používat koncové objímky. Jestliže použijete koncové objímky kabelu, před připojením je na konec vodiče odborně nalisujte tak, aby vznikl vodivý spoj. UPOZORNĚNÍ Přehřátí konců vodičů Pokud konec vodiče není v koncové objímce kabelu řádně obepnutý a sevřený, může docházet k přehřívání. Do koncové objímky kabelu vložte jen jeden konec vodiče. Koncovou objímku kabelu odborně upevněte. K jedné svorce připojte jen jeden konec vodiče. Provozní návod 01/

84 Elektrické připojení 6.5 Přivedení a položení kabelu Postup Při připojování dodržujte minimální vzduchové mezery a povrchové cesty. 1. Svorkovou skříň otevřete a kabel zkraťte na potřebnou délku. Do svorek se sponou ve svorkových skříňkách 1XB7730 / 1XB7731 je možno zapojovat vodiče o průřezu až 185 mm². 2. Konec kabelu připravte s ohledem na použitý kabel a případ použití. Na kabelovou přípojku nesmějí působit vnější síly. 3. Konce vodičů zbavte izolace tak, aby zbývající izolace sahala téměř ke kabelové svorce. 4. Podle velikosti vodiče dávejte pozor na správné uspořádání třmenových svorek 3, 4. Kabel vložte do třmenových svorek. Matice svorek 5 utáhněte na utahovací moment podle následující tabulky: Svorková skříňka GT640 / 1XB1621 / 1XB1631 / 1XB1634 1XB7730 / 1XB7731 1XB7740 / 1XB7750 Utahovací moment 8 Nm 4 Nm 8 Nm Obrázek 6-10 Připojení s pomocí třmenových svorek (principiální znázornění) 5. Jestliže se šrouby svorek 2 uvolnily, potom je znovu utáhněte a použijte přitom následující utahovací moment: Svorková skříňka 1XB1621 / 1XB1631 / 1XB1634 Utahovací moment 40 Nm GT640 / 1XB7730 / 1XB7731 / 1XB7740 / 1XB Nm U svorkových skříněk GT640, 1XB7730 a 1XB7731 upevněte těleso svorek 1 pomocí upevňovací matice M12 na kolíku se závitem na upevňovací podložce svorky utahovacím momentem 20 Nm. 84 Provozní návod 01/2019

85 Elektrické připojení 6.5 Přivedení a položení kabelu Použití hliníkových vodičů Při použití hliníkových vodičů dbejte následujících pokynů: Používejte jen kabelová oka, která jsou vhodná pro připojení hliníkových vodičů. Bezprostředně před vložením vodiče odstraňte z kontaktních míst vodiče a/nebo protikusu vrstvičku oxidu. Za tímto účelem použijte kartáč nebo pilník. Poté kontaktní místa ihned namažte neutrální vazelínou. Tímto způsobem zabráníte opětovné oxidaci. UPOZORNĚNÍ Tok hliníku v závislosti na styčném tlaku V závislosti na tlaku kontaktu po montáži hliník teče. V důsledku toho může dojít k povolení spojení svěrnými maticemi. Dojde ke zvýšení přechodového odporu a zamezení přestupu proudu. Důsledkem toho může být požár a poškození stroje, dokonce jeho výpadek a poškození zařízení z důvodů výpadku stroje. Svěrné matice znovu dotáhněte asi po 24 hodinách a poté přibližně po čtyrech týdnech. Přitom dávejte pozor na to, aby svorky nebyly pod napětím. V případě svorkovnic typu 1XB7.. s připojovacími lištami z hliníku můžete připojit také měděné vodiče s měděnými kabelovými oky Použití jednožilových kabelů UPOZORNĚNÍ Vysoká teplota v důsledku naindukovaných vířivých proudů U vysokých proudů a při používání několika jednožilových kabelů místo vícežilových může v oblasti kabelových vstupů docházet k vysokým teplotám z důvodu indukce vířivých proudů. Následkem může být vznik poškození nebo dokonce výpadek stroje. Po uvedení do provozu zkontrolujte, zda se při provozu nepřekračují meze teploty připojených síťových vedení. Tento teplotní efekt může být po domluvě s výrobním závodem snížen změnou přívodních podmínek, popř. desek kabelového přívodu. Použijte nekovovou vstupní přepážku kabelů Vnitřní pospojování Upevňovací šrouby skříně svorkovnice mezi uzemňovací svorkou uvnitř tělesa skříně svorkovnice a skříní motoru slouží k připojení ochranného vodiče. Upevňovací šrouby krytu mezi krytem skříně svorkovnice a tělesem skříně svorkovnice slouží jako pospojování. Speciální vnější zemnicí vedení je dodatečně instalováno pouze v případě, že jsou namontována např. plochá těsnění bez dodatečného podepření. Provozní návod 01/

86 Elektrické připojení 6.5 Přivedení a položení kabelu Při montáži dávejte pozor na to, aby zůstala opatření pospojování účinná Průběžná dosedací plocha pro těsnění v krytu svorkové skříňky Těsnicí plocha krytu svorkové skříně je tvořena tělesem svorkové skříně a prvkem kabelového přívodu. Z tohoto důvodu dbejte řádného nasměrováni, abyste zajistili utěsnění a tím pádem také krytí. Zaváděcí hrdlo kabelu příp. vstupní přepážku kabelů natočte vůči tělesu skříně tak, aby těsnicí plocha mezi svorkovou skříní a jejím krytem byla průběžná. V prostoru utěsnění se nesmějí nacházet výstupky Minimální velikost vzduchových mezer Po odborné montáži zkontrolujte, zda jsou dodrženy minimální vzduchové mezery mezi neizolovanými součástmi. Přitom dávejte pozor na odstávající konce drátů. Tabulka 6-4 Minimální vzduchová mezera v závislosti na efektivní hodnotě střídavého napětí U eff Efektivní hodnota střídavého napětí U eff 500 V 630 V 800 V 1000 V 1250 V Minimální vzduchová mezera 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 18 mm Hodnoty platí pro nadmořskou výšku instalace do 2000 m. Při zjišťování požadované minimální vzduchové vzdálenosti se hodnota napětí v tabulce může zvýšit o faktor 1,1, aby se dodržel jmenovitý rozsah napětí při obecném použití. 86 Provozní návod 01/2019

87 Elektrické připojení 6.6 Připojení pomocných obvodů Ukončení připojování 1. Před uzavřením každé skříně svorkovnice zkontrolujte následující: Elektrické přípojky ve svorkovnicové skříni jsou provedeny podle údajů v předcházejících odstavcích a utaženy správným utahovacím momentem. Nepoužité šrouby a upevňovací prvky odstraňte. Stroj je připojen v souladu s předepsaným směrem otáčení. Vnitřek skříně svorkovnice je čistý a bez zbytků vodičů, nečistot a cizích předmětů. Všechna těsnění a těsnicí plochy skříně svorkovnice jsou nepoškozeny a řádně vytvořeny. Nepoužívané přívody jsou uzavřeny a uzavírací prvky pevně přišroubovány. Připojovací vedení jsou uložena volně. Při provozu nedojde k poškození izolace vedení. 2. Svorkovou skříňku uzavřete upevňovacími šrouby víka, viz kapitola Utahovací momenty šroubových spojů. Viz také Utahovací momenty šroubových spojů (Strana 159) Montáž/demontáž svorkové skříňky (Strana 75) 6.6 Připojení pomocných obvodů Volba kabelu Při výběru připojovacích vedení pro pomocné obvody zohledněte následující kriteria: Jmenovitý proud Jmenovité napětí Podmínky závislé na daném zařízení, jako např. okolní teplota, typ ustavení, průřez kabelu v závislosti na jeho požadované délce atd. Požadavky podle normy IEC/EN Provozní návod 01/

88 Elektrické připojení 6.6 Připojení pomocných obvodů Zavedení kabelů do pomocné svorkovnicové skříně a jejich pokládka Nezbytné údaje pro připojení pomocných obvodů naleznete ve schématu zapojení svorek na vnitřní straně příslušného krytu pomocné svorkové skříňky nebo na víku svorkové skříňky. K připojení pomocných proudových obvodů je event. v hlavní svorkové skříni vestavěna jedna svorkovnice. Potřebná délka odizolované části vodičů pro pomocné svorky závisí na typu svorky a činí od 6 do 9 mm. U správné délky je vodič do svorky zaveden až na doraz a izolace vodiče současně sahá až ke kontaktní části svorky. Úprava kabelových průchodek Pro zavedení připojovacích vedení je k dispozici vstupní přepážka, našroubovaná nad obdélníkovým výřezem v krytu svorkové skříně. Obvykle je přepážka dodávána s otvory se závity a kabelovými průchodkami. 1. Pomocnou svorkovnicovou skříň otevřete a odšroubujte vstupní přepážku kabelů. V závislosti na provedení svorkové skříňky se deska s kabelovými průchodkami nachází pod stíněním z ocelového plechu. 2. V případě nenavrtaného provedení do vstupní přepážky kabelů vyvrtejte potřebný počet otvorů nebo závity potřebné velikosti kabelových průchodek. 3. V případě potřeby kabely označte pro jejich pozdější identifikaci. 4. Kabely prostrčte kabelovými průchodkami a vstupní přepážkou kabelů a připojte je. 5. Vstupní přepážku kabelů namontujte. 6. Zajistěte, aby utěsnění šroubovacího hrdla kabelových průchodek odpovídalo danému stupni krytí Připojení monitorování teploty vinutí statoru Za účelem zajištění ochrany statorového vinutí před tepelným namáháním jsou v tomto vinutí zabudovány snímače teploty. 88 Provozní návod 01/2019

89 Elektrické připojení 6.6 Připojení pomocných obvodů Připojovací kabely snímačů teploty jsou vyvedeny v závislosti na provedení v hlavní nebo v pomocné svorkové skříňce. Zapojení a obsazení svorek naleznete v příslušném schématu zapojení. VÝSTRAHA Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Izolace snímače teploty pro monitorování teploty vinutí je vůči tomuto vinutí provedena v souladu s požadavky pro základní izolaci. Připojení snímače teploty jsou ve svorkové skříňce chráněna proti dotyku a nemají žádné bezpečné galvanické oddělení. V případě poruchy se proto mohou na kabelech ke snímači teploty vyskytnout nebezpečná napětí, která v případě dotyku mohou mít za následek smrt, vážný úraz nebo materiální škody. Při připojování snímače teploty na externí zařízení pro monitorování teploty přijměte v případě potřeby dodatečná opatření, aby byly splněny požadavky předpisů proti Nebezpečí úrazu elektrickým proudem podle normy IEC , příp. IEC Konečná opatření 1. Před uzavřením pomocné svorkové skříně zkontrolujte následující: Vedení jsou připojena podle plánu svorkovnice. Vedení jsou uspořádána volně a izolace vedení není poškozena. Vnitřek skříně svorkovnice je čistý a bez zbytků vodičů, nečistot a cizích předmětů. Části kabelových průchodek jsou pevně utaženy a namontovány vhodným způsobem a podle předpisů s ohledem na způsob ochrany, druh položení vedení, povolený průměr vedení atd. Závity v připojovací desce je zapotřebí uzavřít kabelovými průchodkami a průchodkami pro vodiče, závitovými adaptéry nebo uzavíracími zátkami, které zaručují příslušný druh krytí. Nevyužité přívody jsou uzavřeny. Uzavírací prvky jsou řádně našroubovány a povolit je lze jen s pomocí nástroje. Všechna těsnění a těsnicí plochy skříně svorkovnice jsou řádně vytvořeny. Šrouby případných šroubovacích svorek jsou dobře utaženy, i když nejsou použity. 2. Pomocnou svorkovou skříň uzavřete příslušným krytem. Utahovací moment pro upevňovací šrouby krytu najdete v části s názvem "Utahovací momenty šroubových spojů (Strana 159)". Provozní návod 01/

90 Elektrické připojení 6.6 Připojení pomocných obvodů 90 Provozní návod 01/2019

91 Uvedení do provozu 7 Při jakékoli práci se strojem vždy dodržujte následující: Dodržujte všeobecná bezpečnostní upozornění. V místě instalace dodržujte platné národní a oborové předpisy. Při použití stroje na území Evropské unie dodržujte požadavky normy EN o bezpečném provozu elektrických zařízení. Viz také Bezpečnostní pokyny (Strana 15) 7.1 Kontrola před uvedením do provozu Po odborné montáži, před uvedením zařízení do provozu proveďte následující kontroly: Poznámka Kontrola před uvedením do provozu Následující seznam kontrol před zprovozněním nemůže být úplný. Podle zvláštních podmínek zařízení jsou případně nutné další zkoušky. Stroj není poškozen. Stroj je řádně namontován a ustaven, poháněné prvky jsou řádně vyváženy a seřízeny. Předepsanými utahovacími momenty jsou utaženy všechny upevňovací šrouby, spojovací prvky a elektrické přípojky. Provozní podmínky odpovídají předpokládaným parametrům podle technické dokumentace, tzn. krytí, okolní teplota,... Pohyblivým součástem, jako např. spojce, nic nebrání ve volném pohybu. Pro všechny pohyblivé součásti a díly pod napětím jsou provedena všechna opatření na ochranu před dotykem. Pro zkušební provoz nebo uvádění do provozu bez poháněných prvků zajistěte lícovaná pera vhodným upevňovacím prvkem. Mějte přitom na paměti druh vyvážení stroje. Druhý konec hřídele V případě, že druhý konec hřídele není používán: Zalícované pero zajistěte proti vymrštění a dbejte toho, aby u druhu vyvážení rotoru H (normální provedení) byla jeho hmotnost snížena asi na 60 %. Kryty zajistěte nepoužitý konec hřídele proti dotyku. Provozní návod 01/

92 Uvedení do provozu 7.2 Provoz s měničem Izolace ložiska je provedena v souladu s označením. Elektrické připojení Uzemnění a pospojování je řádně zajištěno. Stroj je připojen v souladu s předepsaným směrem otáčení. Podle nainstalovaného ovládání a kontroly počtu otáček je zajištěno, že nebude nastaven vyšší počet otáček než ten, který je povolen v části s názvem Technické údaje. Za tímto účelem porovnejte údaje na výkonovém štítku nebo nahlédněte do dokumentace k zařízení. Dodrženy jsou minimální izolační odpory. Dodrženy jsou minimální vzduchové mezery. Případná doplňková zařízení pro sledování stroje jsou řádně připojena a funkční. Stávající brzdy nebo uzávěry zpětného chodu bez závad fungují. Na monitorovacích zařízeních jsou nastaveny parametry pro oznámení "Výstrahy" a "Vypnutí" stroje. 7.2 Provoz s měničem Následující část je důležitá jen v případě, kdy byl objednán stroj pro provoz s měničem. Poznámka Podle objednacího čísla můžete zjistit, zda stroj byl objednán pro provoz s měničem. Na 6. místě objednacího čísla se nachází číslice 1, 2, 3 nebo 4. Provoz s měničem Pokud konstrukce motoru vyžaduje zvláštní přiřazení měniče, jsou na výkonovém štítku uvedeny příslušné doplňkové údaje. Parametry měniče jsou správně nastaveny. Informace pro nastavení parametrů naleznete na typovém štítku. Údaje o parametrech naleznete v provozním návodu měniče. Doplňková zařízení pro monitorování stroje, která jsou k dispozici, jsou náležitě připojena a jsou funkční. Při trvalém provozu nemůže dojít k překročení uvedených mezních otáček n max a nedosažení uvedených mezních otáček n min. Přípustná doba rozběhu do dosažení mezní hodnoty otáček n min se řídí podle nastavených hodnot parametrů. 92 Provozní návod 01/2019

93 Uvedení do provozu 7.3 Měření izolačního odporu před uváděním do provozu Provoz s měničem s nízkým pulzním kmitočtem UPOZORNĚNÍ Zvýšená teplota motoru Jestliže je frekvence impulzů nižší než jmenovitá frekvence impulzů, dochází v motoru k vyšším ztrátám. Následkem je vyšší zahřívání motoru. Snižte výkon, abyste zabránili překročení teplotní třídy a abyste tím předešli předčasnému tepelnému stárnutí izolace, které je překročením teplotní třídy vyvoláváno. V případě potřeby se obraťte na servisní středisko. VÝSTRAHA Nebezpečné napětí v důsledku měniče Dokud napájecí měnič není vypnutý nebo meziobvod měniče není vybitý, mohou být svorky motoru pod elektrickým napětím i v případě, kdy se rotor neotáčí. V závislosti na typu měniče může toto napětí činit až 1000 V. Zajistěte, aby před prováděním prací na motoru bylo dodrženo pět bezpečnostních pravidel (Strana 15). 7.3 Měření izolačního odporu před uváděním do provozu Měřením izolačního odporu a indexu polarizace (PI) získáte informace o stavu stroje. Izolační odpor a index polarizace je zapotřebí zkontrolovat v následujících okamžicích: Před prvním spuštěním stroje Po delším skladování nebo po odstávce V rámci údržbových prací Tímto způsobem získáte následující informace o stavu izolace vinutí: Vyskytuje se na izolaci čel vinutí vodivé znečištění? Dostala se do izolace vinutí vlhkost? Na základě těchto informací můžete v průběhu uvádění stroje do provozu nebo podle potřeby rozhodnout o potřebných opatřeních, jako jsou čištění a/nebo sušení vinutí: Lze uvést stroj do provozu? Je nutno zajistit vyčištění nebo vysušení? Podrobné informace o zkouškách a o mezních hodnotách naleznete v kapitole: "Kontrola izolačního odporu a indexu polarizace" (Strana 51) Provozní návod 01/

94 Uvedení do provozu 7.4 Namazání valivých ložisek před uvedením do provozu 7.4 Namazání valivých ložisek před uvedením do provozu Následující informace předpokládají, že byly dodrženy dříve uvedené podmínky pro skladování. Všeobecné informace Při domazávání dodržujte údaje na štítku mazání. Domazávejte po dávkách. Aby došlo k distribuci tuku uvnitř ložisek, musí se hřídel točit. Domazání valivých ložisek před uvedením do provozu Jestliže mezi dodávkou a uváděním do provozu uplynul více než jeden rok a méně než čtyři roky: Valivá ložiska domažte dvojnásobným množstvím tuku podle štítku s informacemi o mazání. Je-li to možné, sledujte přitom teplotu ložisek. Nové mazání valivých ložisek před uvedením do provozu V případě následujících podmínek musí být valivá ložiska nově namazána: Stroj byl skladován více než čtyři roky. Stroj nebyl skladován v souladu s odpovídajícími pokyny v kapitole "Skladování". Postup 1. Odmontujte ložisko, domazávací trubičku, mazničku a víko ložiska. 2. Všechen starý tuk vymyjte. 3. Před novým naplněním tukem ložisko zkontrolujte. V případě potřeby namontujte zpět nové ložisko. 4. Ložisko namažte a jeho součásti opět smontujte. Viz také Domazávací intervaly a druhy tuku pro provoz valivých ložisek (Strana 117) Provozní přestávky (Strana 107) Přeprava (Strana 34) 94 Provozní návod 01/2019

95 Uvedení do provozu 7.5 Nastavení automatického domazávání 7.5 Nastavení automatického domazávání Operace domazávání se uskutečňuje v závislosti na externím napětí přiváděném k zařízení pro domazávání. Před uváděním do provozu nastavte na automatickém zařízení pro domazávání množství doplňovaného tuku a časový interval. Nastudujte si provozní návod zařízení pro domazávání a pokyny pro provoz a výměnu tukových kazet. Viz také Zapojení blokovacího systému pro automatické domazávání (volitelný doplněk) (Strana 31) 7.6 Seřizovací hodnoty ke kontrole teploty ložisek Před uvedením do provozu Když je stroj vybaven teploměry ložisek, pak před prvním chodem stroje nastavte na kontrolním zařízení hodnotu teploty pro vypnutí. Tabulka 7-1 Seřizovací hodnoty pro hlídání teplot ložisek před uvedením do provozu Nastavená hodnota Teplota Výstraha 115 C Odpojení 120 C Běžný provoz Zjistěte maximální provozní teplotu ložisek T provoz v C s přihlédnutím k okolní teplotě, zatížení ložisek a vlivu zařízení na motor. V souladu s provozní teplotou T provoz nastavte hodnoty pro odpojení a výstrahu. Tabulka 7-2 Seřizovací hodnoty pro monitorování teploty ložisek Nastavená hodnota Teplota Výstraha T provoz + 5 K 115 C Odpojení T provoz + 10 K 120 C Provozní návod 01/

96 Uvedení do provozu 7.7 Seřizovací hodnoty pro hlídání teploty vinutí 7.7 Seřizovací hodnoty pro hlídání teploty vinutí Před uvedením do provozu Před prvním spuštěním stroje nastavte na kontrolním zařízení hodnotu teploty pro vypnutí. Tabulka 7-3 Nastavené hodnoty při uvádění do provozu Nastavená hodnota Teplota Výstraha 170 C Odpojení 180 C Běžný provoz 1. Změřte normální provozní teplotu T provoz vinutí v místě instalace ve C. 2. V souladu s provozní teplotou T provoz nastavte hodnoty pro odpojení a výstrahu. Tabulka 7-4 Nastavované hodnoty při normálním provozu Nastavená hodnota Teplota v případě izolační třídy 180(H) Výstraha T provoz + 10 K 170 C Odpojení T provoz + 15 K 180 C 7.8 Zkušební chod Po montáži, příp. po revizi uskutečněte zkušební chod: 1. Stroj rozjeďte bez zátěže. Pro tento účel zapojte výkonový spínač a nevypínejte jej předčasně. Kontrolujte klidný chod. Omezte odpojení při rozběhu, kdy jsou otáčky ještě nízké, za účelem kontroly směru otáčení nebo při zkoušce na bezpodmínečně nutnou míru. Nechte stroj před opětovným zapnutím doběhnout. 2. Pokud stroj pracuje bez problémů, zapněte chladicí zařízení, která jsou k dispozici. Stroj dále nějakou dobu pozorujte při chodu naprázdno. 96 Provozní návod 01/2019

97 Uvedení do provozu 7.8 Zkušební chod 3. Stroj zatěžujte až při bezvadném chodu. UPOZORNĚNÍ Tepelné přetížení motorů připojených na síť Doba rozběhu je kromě momentu zátěže rozhodujícím způsobem ovlivňována také momentem setrvačnosti, který je zrychlován. Během rozběhu při připojení na síť dosahuje proudové zatížení motoru mnohonásobku jmenovitého proudu. To může mít za následek tepelné přetížení. Motor se může poškodit. Při rozběhu proto dávejte pozor na následující: Sledujte dobu rozběhu a počet po sobě následujících rozběhů. Zajistěte, aby byly dodrženy mezní hodnoty, příp. rozběhové podmínky, které jsou uvedeny v katalogu nebo v dokumentaci zakázky. 4. V průběhu zkušebního provozu sledujte a zapisujte do protokolu následující: Kontrolujte klidný chod. Zapisujte do protokolu hodnoty napětí, proudu a výkonu. Pokud je to možné, zaznamenejte do protokolu také příslušné hodnoty pracovního stroje. Pokud je to stávajícími měřicími zařízeními možné, kontrolujte teploty ložisek a vinutí statoru, dokud není dosaženo ustáleného stavu. U mechanického chodu zkontrolujte hluk nebo vibrace na ložiscích a ložiskových štítech. 5. Pokud je chod neklidný nebo se vyskytují neobvyklé zvuky, stroj vypněte. Při doběhu zjistěte příčinu. Je-li mechanický chod bezprostředně po vypnutí lepší, jedná se o magnetické nebo elektrické příčiny. Jestliže se mechanický chod po vypnutí nezlepší, jsou příčiny mechanické povahy, např.: - Porušení vyvážení elektrického stroje nebo pracovního stroje. - Nedostatečné polohové srovnání soustrojí, - Provoz stroje v pásmu rezonance systému. Systém = motor, základový rám, základ,... UPOZORNĚNÍ Zničení stroje Jestliže za provozu nejsou dodrženy hodnoty vibrací podle DIN ISO , pak může dojít ke zničení stroje. Zajistěte, aby za provozu byly dodrženy hodnoty vibrací podle normy DIN ISO Poznámka Pokud budete potřebovat další informace, naleznete je v katalogu D81.8 v kapitole 2. Provozní návod 01/

98 Uvedení do provozu 7.9 Vypínání 7.9 Vypínání V provozních přestávkách zapněte vytápění zastaveného motoru v případě, že k zapnutí nedojde automaticky. Tímto způsobem zabráníte vzniku kondenzátu. Vyhřívání při odstávce zapínejte nejdříve dvě hodiny po vypnutí stroje. Tím zabráníte poškození izolace vinutí Nastavení parametrů motoru na měniči Volba typu motoru slouží pro předběžné dosazení specifických parametrů motoru a pro optimalizaci chování za provozu. Jestliže je vybrán nesprávný typ motoru, může se stát, že se vyskytnou nežádoucí provozní stavy, jako např. zvýšené emise hluku. Jestliže používáte měnič SINAMICS G120/G150 nebo SINAMICS S120/S150, potom můžete parametry motoru nastavit pomocí aplikace STARTER nebo pomocí Advanced Operating Panel AOP30. Jestliže používáte měnič SINAMICS G120P, potom můžete parametry motoru nastavovat pomocí Intelligent Operator Panel (IOP). Poznámka Předem nastavená vektorová modulace u měničů typu SINAMICS S Na rozdíl od měničů SINAMICS G je u měničů SINAMICS S jako předdefinované nastavená zvolena vektorová modulace. Jestliže to aplikace umožňuje, může být vektorová modulace manuálně změněna na optimalizovanou posloupnost impulzů pro motory SIMOTICS FD. Příslušný parametr systému SINAMICS v aplikaci STARTER a na AOP30 je p1802 = Nastavování typu motoru a parametrů motoru v programu "STARTER" Podmínky Motor je připojen k měniči a je připraven k provozu. Na měniči je verze programového vybavení minimálně 4.6. V počítači máte instalováno programové vybavení STARTER s verzí minimálně s SSP a máte počítač spojen s měničem. U měniče SINAMICS G120P je zapotřebí SSP V4.6. Program "STARTER" se spustí. Nacházíte se v dialogovém okně "Konfigurace". Volba parametrů motoru 1. Do pole "Název motoru" zadejte název motoru. Prostřednictvím zadání jednoznačného názvu se zjednoduší pozdější přiřazení motoru. 2. Aktivujte volbu "Zadání parametrů motoru". 98 Provozní návod 01/2019

99 Uvedení do provozu 7.10 Nastavení parametrů motoru na měniči 3. V poli "Typ motoru" zvolte nastavení "[14] typová řada asynchronních motorů SIMOTICS FD". Obrázek 7-1 Volba typu motoru 4. Své zadání potvrďte stisknutím tlačítka "Dále". Provozní návod 01/

100 Uvedení do provozu 7.10 Nastavení parametrů motoru na měniči 5. Do sloupce "Hodnota" v tabulce "Parametry motoru" zadejte odpovídající parametry motoru. Hodnoty pro parametry p304...p311 naleznete na typovém štítku motoru. Hodnotu parametru p335 (druh chlazení motoru) je možno zjistit na základě objednacího čísla motoru: Objednací číslo motoru Způsob chlazení Parametr p335 1LL1 IC01 0 1LP1 IC06 1 1LM1 / 1MM1 IC LQ1 / 1MQ1 IC LH1 / 1MH1 IC71W 6 1LN1 / 1MN1 IC86W 6 Obrázek 7-2 Zadání parametrů motoru 6. Své zadání potvrďte stisknutím tlačítka "Dále". 100 Provozní návod 01/2019

101 Uvedení do provozu 7.10 Nastavení parametrů motoru na měniči Uvádění do provozu na měniči SINAMICS S/G prostřednictvím AOP30 V AOP30 se pohybujte následujícím způsobem: Pro procházení možnostmi v polích pro výběr položky slouží tlačítka <F2> a <F3>. Do vstupních polí můžete požadovanou hodnotu zadat buď přímo nebo ji můžete vybrat ze seznamu. Volbu aktivujte pomocí tlačítka <F5>. Provozní návod 01/

102 Uvedení do provozu 7.10 Nastavení parametrů motoru na měniči Volba typu motoru a parametrů motoru pomocí AOP30 1. V dialogovém okně vyberte normu a typ daného motoru. Jako typ motoru zvolte nastavení "Typová řada asynchronních motorů SIMOTICS FD". 2. Zadejte parametry motoru. Hodnoty pro parametry p304...p311 naleznete na typovém štítku motoru. Hodnotu parametru p335 (druh chlazení motoru) je možno zjistit na základě objednacího čísla motoru: Objednací číslo motoru Způsob chlazení Parametr p335 1LL1 IC01 0 1LP1 IC06 1 1LM1 / 1MM1 IC LQ1 / 1MQ1 IC LH1 / 1MH1 IC71W 6 1LN1 / 1MN1 IC86W Provozní návod 01/2019

103 Uvedení do provozu 7.10 Nastavení parametrů motoru na měniči 3. Zadávání parametrů motoru ukončete aktivováním pole "Dále" a potvrzením pomocí tlačítka <F5>. Provozní návod 01/

104 Uvedení do provozu 7.10 Nastavení parametrů motoru na měniči Uvádění do provozu na měniči SINAMICS G120P prostřednictvím IOP Pro potřeby obsluhy a monitorování, ale i kvůli uvádění do provozu je systém SINAMICS G120P ve dveřích své skříně vybaven jednotkou "Inteligentního ovládacího panelu" (IOP). S jeho pomocí můžete nastavovat parametry motoru. 1. Vyvolejte asistenta "Základní uvádění do provozu". Nyní můžete jeho prostřednictvím zadávat neobvyklé frekvence, jako např. 50,39 Hz nebo 100 Hz". 2. Jako druh regulace zvolte "Regulace otáček". 3. Jako typ motoru zvolte "SIMOTICS FD". Tímto způsobem se nastaví specifické předdefinované parametry motoru pro optimalizaci provozního chování. 4. Zadejte data z typového štítku. Napětí motoru Proud motoru Jmenovitý výkon Jmenovitý účiník cos φ Otáčky motoru Jakmile je zvolen typ motoru "SIMOTICS FD" (p300=14), automaticky se aktivuje optimalizovaná posloupnost impulzů. 104 Provozní návod 01/2019

105 Provoz Bezpečnostní pokyny pro provoz Při jakékoli práci se strojem vždy dodržujte následující: Dodržujte všeobecná bezpečnostní upozornění. Dodržujte platné národní a oborové předpisy. Při použití stroje na území Evropské unie dodržujte požadavky normy EN o bezpečném provozu elektrických zařízení. Viz také Bezpečnostní pokyny (Strana 15) Nebezpečí v důsledku rotujících částí Rotující části jsou nebezpečné. Odstraněním krytů již nebude zaručena ochrana proti dotyku rotujících částí. Dotyk rotujících částí může mít za následek smrt, velmi vážná zranění nebo materiální škody. Zajistěte, aby během provozu byly všechny kryty zavřeny. Když musíte odstranit kryty, odpojte nejprve stroj. Dodržujte pět bezpečnostních pravidel. Kryty odstraňte až po úplném zastavení rotujících částí. Nebezpečí v důsledku nezakrytých součástí pod napětím Součásti pod napětím představují nebezpečí. Odstraněním krytů již nebude zaručena ochrana proti dotyku částí pod napětím. Přiblížením se k částem pod napětím může dojít k nedosažení minimální vzduchové mezery a povrchové cesty. Dotyk nebo přiblížení může mít za následek smrt, velmi vážná zranění nebo materiální škody. Zajistěte, aby během provozu byly všechny kryty zavřeny. Když musíte odstranit kryty, odpojte nejprve stroj. Dodržujte pět bezpečnostních pravidel. Během provozu udržujte svorkové skříně vždy uzavřené. Svorkové skříně smějí být otevřené jen tehdy, je-li stroj odstaven a není-li pod proudem. Provozní návod 01/

106 Provoz 8.1 Bezpečnostní pokyny pro provoz Poruchy v provozu Na základě následujících změn oproti normálnímu provozu zjistíte, že funkce stroje je nepříznivě ovlivněna. Vyšší příkon, teploty nebo vibrace. Neobvyklý hluk nebo zápach. Aktivování monitorovacích zařízení. Tyto změny mohou zapříčinit poruchy, které mohou mít za následek zprostředkovaně nebo bezprostředně smrt, vážná tělesná zranění nebo materiální škody. Ihned informujte personál údržby. Při pochybnostech stroj s ohledem na bezpečnostní podmínky zařízení ihned odpojte. Škody vlivem kondenzátu Při přerušovaném provozu nebo v důsledku kolísání zatížení může docházet ke kondenzaci vzdušní vlhkosti uvnitř stroje. Kondenzát se může hromadit. Vlhkost může negativně ovlivnit izolaci vinutí nebo způsobit vznik hmotných škod, např. korozi. Postarejte se, aby mohla kondenzovaná voda volně odtékat. Nebezpečí popálení v důsledku horkého povrchu Jednotlivé součásti stroje se během provozu mohou zahřát na vysokou teplotu. Při jejich dotyku může dojít ke vzniku popálenin. Za provozu se nedotýkejte žádných součástí stroje. Než začnete pracovat na stroji, nechejte jej vychladnout. Před dotykem zkontrolujte teplotu těchto dílů. V případě potřeby použijte vhodné ochranné pomůcky. Nadměrná teplota motoru v důsledku zapnutého vytápění Když vytápění zastaveného motoru pracuje během chodu stroje, může tato skutečnost vést ke zvýšení teploty motoru. To může mít za následek hmotné škody. Zajistěte, aby došlo k vypnutí vytápění zastaveného motoru před spuštěním stroje. Vytápění zastaveného motoru provozujte jen při vypnutém stroji. 106 Provozní návod 01/2019

107 Provoz 8.2 Zapnutí stroje 8.2 Zapnutí stroje 1. Stroj pokud možno rozbíhejte bez zatížení a kontrolujte klidný chod. 2. Stroj zatěžujte až při bezvadném chodu. UPOZORNĚNÍ Tepelné přetížení motorů připojených na síť Doba rozběhu je kromě momentu zátěže rozhodujícím způsobem ovlivňována také momentem setrvačnosti, který je zrychlován. Během rozběhu při připojení na síť dosahuje proudové zatížení motoru mnohonásobku jmenovitého proudu. To může mít za následek tepelné přetížení. Motor se může poškodit. Při rozběhu proto dávejte pozor na následující: Sledujte dobu rozběhu a počet po sobě následujících rozběhů. Zajistěte, aby byly dodrženy mezní hodnoty, příp. rozběhové podmínky, které jsou uvedeny v katalogu nebo v dokumentaci zakázky. 3. Kontrolujte teploty ložisek a vinutí statoru, pokud je to stávajícími měřicími zařízeními možné. 8.3 Domazávání valivých ložisek Při domazávání valivých ložisek dodržujte údaje na štítku mazání. 8.4 Provozní přestávky Provozní přestávka je časově omezené přerušení provozu, během nějž je stroj odstavený a setrvává v místě svého použití. Při provozních přestávkách za normálních podmínek okolního prostředí, např. žádné externí vibrace, které by působily na zastavený stroj, žádné vlivy vyvolávající zvýšenou korozi atd., je obecně zapotřebí zajistit následující opatření. UPOZORNĚNÍ Škody při neodborném skladování Při neodborném skladování mohou na motoru vzniknout škody. Když se stroj odstavuje z provozu na dobu delší 12 měsíců, proveďte vhodná opatření na ochranu proti korozi, konzervaci, zabalení a sušicí opatření. Viz také Přeprava (Strana 34) Uvedení do provozu (Strana 91) Provozní návod 01/

108 Provoz 8.4 Provozní přestávky Zamezení vzniku orosení příp. kondenzátu uvnitř stroje V provozních přestávkách zapněte vytápění zastaveného motoru v případě, že k zapnutí nedojde automaticky. Tímto způsobem zabráníte vzniku kondenzátu. Vyhřívání při odstávce zapínejte nejdříve dvě hodiny po vypnutí stroje. Tím zabráníte poškození izolace vinutí Zamezení poškození valivých ložisek v důsledku odstávky Během delších provozních přestávek může stejná nebo téměř stejná klidová poloha kluzných ložisek při odstávce způsobit poškození, např. vznik otlačených míst nebo koroze. Během provozních přestávek stroj jednou za měsíc na krátkou dobu uveďte do provozu. Rotor alespoň několikrát protočte. Pokud jste stroj odpojili od výrobního zařízení a zajistili blokovací zařízením rotoru, odstraňte jej před protáčením motoru nebo před zahájením provozu. Zajistěte, aby klidová poloha valivých ložisek po protočení byla jiná než původně. Jako referenci použijte lícované pero nebo polovinu spojky. Při opětovném zprovozňování dbejte informací uvedených v části s názvem Uvedení do provozu. Viz také Uvedení do provozu (Strana 91) Měření izolačního odporu po delší odstávce Měřením izolačního odporu a indexu polarizace (PI) získáte informace o stavu stroje. Izolační odpor a index polarizace je zapotřebí zkontrolovat v následujících okamžicích: Před prvním spuštěním stroje Po delším skladování nebo po odstávce V rámci údržbových prací Tímto způsobem získáte následující informace o stavu izolace vinutí: Vyskytuje se na izolaci čel vinutí vodivé znečištění? Dostala se do izolace vinutí vlhkost? Na základě těchto informací můžete v průběhu uvádění stroje do provozu nebo podle potřeby rozhodnout o potřebných opatřeních, jako jsou čištění a/nebo sušení vinutí: Lze uvést stroj do provozu? Je nutno zajistit vyčištění nebo vysušení? Podrobné informace o zkouškách a o mezních hodnotách naleznete v kapitole: "Kontrola izolačního odporu a indexu polarizace" (Strana 51) 108 Provozní návod 01/2019

109 Provoz 8.5 Vyřazení stroje z provozu 8.5 Vyřazení stroje z provozu UPOZORNĚNÍ Poškození v důsledku delší odstávky Jestliže je stroj odstavován mimo provoz na dobu delší než šest měsíců, potom proveďte opatření, která jsou nezbytná kvůli konzervaci a skladování. Jinak jsou důsledkem materiálové škody na stroji. O odstavení mimo provoz sepište protokol. Tento protokol bude užitečný při opětovném uvádění do provozu. 8.6 Opětovné zprovoznění stroje Při opětovném zprovozňování stroje postupujte následovně: Nahlédněte do zápisu o vyřazování stroje z provozu a zrušte přijatá opatření k zajištění konzervace a uskladnění. Přijměte opatření, která jsou uvedena v části s názvem "Uvedení do provozu". Viz také Uvedení do provozu (Strana 91) 8.7 Opětovné zapnutí po nouzovém vypnutí Před opětovným uvedením pracovního stroje do provozu po nouzovém vypnutí stroj zkontrolujte. Odstraňte všechny příčiny, které by mohly mít za následek nouzové vypnutí 8.8 Poruchy Inspekce při poruchách Poruchy charakteru přírodních katastrof nebo mimořádných provozních podmínek, jako např. přetížení nebo zkrat, mohou stroj po elektrické nebo mechanické stránce nadměrně namáhat. Po výskytu takové poruchy proveďte neprodleně prohlídku. Příčinu poruchy odstraňte v souladu s uvedenými nápravnými opatřeními. Odstraňte také vzniklá poškození stroje. Provozní návod 01/

110 Provoz 8.8 Poruchy Elektrické poruchy Poznámka Pokud motor provozujete s měničem, při výskytu elektrické poruchy dbejte pokynů uvedených v návodě k obsluze měniče. Tabulka 8-1 Elektrické poruchy Motor nenaběhne Motor nabíhá ztěžka Bručivý zvuk při náběhu Bručivý zvuk během provozu Příliš vysoká teplota při volnoběhu Přílišné zahřívání při zatížení Příliš vysoká teplota jednotlivých sekcí vinutí Možné příčiny závad Odstranění závad X X X X Přetížení Snižte zatížení. X Přerušení jedné fáze v přívodu Zkontrolujte spínače a přívodní vedení. X X X X Přerušení jedné fáze v přívodu po připojení Zkontrolujte spínače a přívodní vedení. X Nízké síťové napětí, vysoká frekvence Zkontrolujte poměry v síti. X Příliš vysoké síťové napětí, příliš nízká frekvence Zkontrolujte poměry v síti. X X X X X Propojení vinutí statoru Zkontrolujte zapojení vinutí ve svorkovnicové skříni. X X X X Zkrat mezi závity nebo fázové spojení ve vinutí statoru X Nesprávný směr otáčení Zkontrolujte připojení. Zjistěte odpory vinutí a izolační odpory. Opravte je po konzultaci s výrobcem Mechanické poruchy V následující tabulce naleznete možné příčiny a opatření pro odstranění poruch mechanickými vlivy. Tabulka 8-2 Mechanické poruchy Zvuk tření Vysoké zahřívání Radiální vibrace Axiální vibrace Možné příčiny závad Odstranění závad X Rotující části se třou Zjistěte příčinu a díly upravte. X Nevyvážení rotoru Rotor odpojte a proveďte jeho dodatečné vyvážení. 110 Provozní návod 01/2019

111 Provoz 8.8 Poruchy Zvuk tření Vysoké zahřívání Radiální vibrace Axiální vibrace Možné příčiny závad Odstranění závad X Rotor není kruhový, hřídel vybočená Obraťte se za tímto účelem na servisní středisko. X X Nesprávné ustavení Soustrojí polohově srovnejte a zkontrolujte spojku. 1) X Nevyvážení připojeného stroje Proveďte dodatečné vyvážení připojeného stroje. X Nárazy připojeného stroje Zkontrolujte připojený stroj. X X Rezonance celého systému z motoru a základu Po konzultaci se servisním střediskem vyztužte základ. X X Změna v základu Zjistěte příčinu změn a odstraňte ji. Proveďte opakované ustanovení stroje. X Snížený přívod vzduchu příp. nesprávný směr otáčení ventilátoru Zkontrolujte množství vzduchu, vyčistěte stroj. X X Neklidný chod převodovky Uveďte převod do pořádku. 1) Mějte na zřeteli případné změny při zahřátí. Provozní návod 01/

112 Provoz 8.8 Poruchy Poruchy valivého ložiska Poškození valivých ložisek lze zjistit někdy jen velmi obtížně. V případě pochybností valivé ložisko vyměňte. Jiné provedení ložiska použijte jen po konzultaci s výrobcem. Tabulka 8-3 Poruchy valivého ložiska Ložisko je příliš zahřáté Ložisko píská Ložisko klepe Možná příčina závady Odstranění závad X Spojka tlačí Stroj přesněji ustavte. X Nadměrné napnutí řemene Snižte napnutí řemene. X Znečištěné ložisko Ložisko vyčistěte nebo vyměňte. Zkontrolujte těsnění. X Vysoká okolní teplota Použijte vhodný tuk, který je určen pro vysoké teploty. X X Nedostatečné mazání Zajistěte mazání podle předpisu. X X Vzpříčení ložiska při montáži Ložisko odborně namontujte. X X Nedostatečná vůle ložiska Obraťte se za tímto účelem na servisní středisko. X Nadměrná vůle ložiska Obraťte se za tímto účelem na servisní středisko. X X Ložisko vykazuje známky koroze Ložisko vyměňte. Zkontrolujte těsnění. X Nadměrné množství tuku v ložisku Přebytečný tuk odstraňte. X Nesprávný tuk v ložisku Použijte správný tuk. X Odloupaná místa ve valivé dráze Ložisko vyměňte. X Otlačená místa v důsledku prostojů Ložisko vyměňte. Zamezte otřesům během odstávky. 112 Provozní návod 01/2019

113 Údržba 9 Prostřednictvím pečlivé a pravidelné údržby, prohlídek a revizí mohou být poruchy zavčasu rozpoznány a odstraněny. Tímto způsobem zabráníte následným škodám. Protože jsou provozní poměry velmi rozdílné, můžeme zde uvést jen obecné lhůty při bezporuchovém provozu. Z toho důvodu je zapotřebí, abyste intervaly údržby přizpůsobili místním podmínkám (znečištění, četnost zapnutí, zatížení apod.). Při jakékoli práci se strojem vždy dodržujte následující: Dodržujte všeobecná bezpečnostní upozornění. Dodržujte platné národní a oborové předpisy. Při použití stroje na území Evropské unie dodržujte požadavky normy EN o bezpečném provozu elektrických zařízení. Viz také Bezpečnostní pokyny (Strana 15) Poznámka Jestliže budete potřebovat pomoc při prohlídkách, údržbě nebo ošetřování, obraťte se prosím na servisní středisko (Strana 157). 9.1 Kontroly a údržba Bezpečnostní pokyny pro prohlídky a údržbu Nebezpečí v důsledku nezakrytých součástí pod napětím Součásti pod napětím představují nebezpečí. V důsledku odstranění krytů již nebude zaručena ochrana proti dotyku částí pod napětím. V důsledku přiblížení se k částem pod napětím se může stát, že vzduchová mezera a povrchová cesta se zkrátí pod určitou minimální bezpečnou vzdálenost. Dotyk nebo přiblížení může mít za následek smrt, velmi vážná zranění nebo materiální škody. Odstavte stroj mimo provoz. Stroj odpojte od napájení. Dodržujte 5 bezpečnostních pravidel. Svorkové skříňky otevírejte jen tehdy, je-li stroj odstaven a není-li pod proudem. Provozní návod 01/

114 Údržba 9.1 Kontroly a údržba Nebezpečí v důsledku otáčejících se součástí Otáčející se součásti jsou nebezpečné. V důsledku odstranění krytů již nebude zaručena ochrana proti dotyku otáčejících se součástí. Dotyk otáčejících se součástí může mít za následek smrt, velmi vážná zranění nebo materiální škody. Před zahájením údržbových prací odstavte stroj mimo provoz a zajistěte jej proti opětovnému zapnutí. Kryty odstraňujte teprve tehdy, když jsou otáčející se součásti úplně v klidu. Nebezpečí popálení o horký povrch Jednotlivé součásti stroje se mohou za provozu zahřívat a po vypnutí pomalu chladnou. Při dotyku horkého povrchu se můžete spálit. Než zahájíte údržbové práce nebo opravy, nechejte stroj vychladnout. Před dotykem zkontrolujte teplotu těchto dílů. V případě potřeby použijte vhodné ochranné pomůcky. Poškození stroje v důsledku zanedbání údržby Jestliže není na stroji prováděna náležitá údržba, může dojít k jeho poškození. Může docházet k poruchám, které mohou mít za následek zprostředkovaně nebo bezprostředně smrt, vážná tělesná zranění nebo materiální škody. Údržbu stroje provádějte v předepsaných intervalech. Škody způsobené cizími předměty ve stroji Při údržbových pracích a opravách mohou uvnitř stroje zůstat nečistoty a cizí předměty, jako např., nástroje nebo volné součásti jako např. šrouby. To může mít za následek zkrat, snížený chladicí výkon nebo zvýšená hlučnost za provozu. Může dojít k poškození stroje. Dávejte pozor, aby na stroji a uvnitř stroje nezůstaly žádné cizí předměty. Po dokončení práce všechny volné součásti opět upevněte. Pečlivě odstraňte všechny nečistoty Měření izolačního odporu v rámci údržbových prací Měřením izolačního odporu a indexu polarizace (PI) získáte informace o stavu stroje. Izolační odpor a index polarizace je zapotřebí zkontrolovat v následujících okamžicích: Před prvním spuštěním stroje Po delším skladování nebo po odstávce V rámci údržbových prací 114 Provozní návod 01/2019

115 Údržba 9.1 Kontroly a údržba Tímto způsobem získáte následující informace o stavu izolace vinutí: Vyskytuje se na izolaci čel vinutí vodivé znečištění? Dostala se do izolace vinutí vlhkost? Na základě těchto informací můžete v průběhu uvádění stroje do provozu nebo podle potřeby rozhodnout o potřebných opatřeních, jako jsou čištění a/nebo sušení vinutí: Lze uvést stroj do provozu? Je nutno zajistit vyčištění nebo vysušení? Podrobné informace o zkouškách a o mezních hodnotách naleznete v kapitole: "Kontrola izolačního odporu a indexu polarizace" (Strana 51) Inspekce při poruchách Poruchy charakteru přírodních katastrof nebo mimořádných provozních podmínek, jako např. přetížení nebo zkrat, mohou stroj po elektrické nebo mechanické stránce nadměrně namáhat. Po výskytu takové poruchy proveďte neprodleně prohlídku První kontrola po montáži nebo uvedení do provozu Proveďte po zhruba 500 provozních hodinách, nejpozději po 6 měsících po uvedení do provozu, následující kontroly: Tabulka 9-1 Zkontrolujte po montáži nebo opravě Kontrola Za provozu Při odstávce Elektrické charakteristiky jsou zachovány. X Nejsou překročeny (Strana 95) přípustné teploty na ložiscích. X Nezhoršil se klidný chod a hlučnost chodu stroje. X V základu se nevyskytují žádné praskliny a prohlubně. (*) X X (*) Tyto kontroly můžete uskutečňovat při odstávce nebo i za provozu. Další kontroly mohou být nezbytné z důvodů existence podmínek, které jsou specifické pro dané zařízení. UPOZORNĚNÍ Poškození stroje Když při inspekci zjistíte nepřípustné odchylky od obvyklého stavu, ihned je odstraňte. Zanedbání této zásady by mohlo mít za následek poškození stroje. Provozní návod 01/

116 Údržba 9.1 Kontroly a údržba Hlavní prohlídka Zkontrolujte, zda byly dodrženy podmínky pro instalaci. Doporučujeme, aby následující kontroly byly uskutečňovány po přibližně provozních hodinách, nejpozději však po dvou letech: Tabulka 9-2 Při hlavní prohlídce zkontrolujte následující: Kontrola Za provozu Při odstávce Elektrické charakteristiky jsou zachovány. X Nejsou překročeny (Strana 95) přípustné teploty na ložiscích. X Nezhoršil se klidný chod a hlučnost chodu stroje. X V základu se nevyskytují žádné praskliny a prohlubně. (*) X X Ustavení strojů vyhovuje přípustným tolerancím. X Všechny upevňovací šrouby pro mechanická a také elektrická spojení jsou pevně utaženy. Všechny přípojky vodičů pro vyrovnání potenciálu, uzemnění a stínění jsou řádně utaženy a vykazují řádný kontakt. Izolační odpory vinutí jsou dostatečně vysoké. X Případná izolace ložiska je provedena v souladu s údaji na štítcích. X Vedení a izolační součásti jsou v patřičném stavu a nevykazují žádná změny zbarvení. (*) Tyto kontroly můžete uskutečňovat při odstávce nebo případně i za provozu. X X X UPOZORNĚNÍ Poškození stroje Když při inspekci zjistíte nepřípustné odchylky od obvyklého stavu, ihned je odstraňte. Zanedbání této zásady by mohlo mít za následek poškození stroje. Viz také Seřizovací hodnoty pro hlídání teploty vinutí (Strana 96) Prohlídka a údržba vytápění zastaveného motoru Vytápění zastaveného motoru nevyžaduje údržbu. Je-li vadné, obraťte se na servisní středisko (Strana 157) Posouzení valivého uložení Posouzení valivého uložení zpravidla nevyžaduje rozebrání strojů. Demontáž je poprvé potřebná při výměně ložisek. 116 Provozní návod 01/2019

117 Údržba 9.1 Kontroly a údržba Stav valivého ložiska může být posouzen na základě analýzy vibrací ložiska. Naměřené hodnoty jsou vodítkem a může je posoudit odborník. Obraťte se za tímto účelem na servisní středisko Valivá ložiska se zařízením pro automatické domazávání Domazávací zařízení zajišťuje, že do valivých ložisek je doplňován nový tuk. V pravý čas vyměňujte kazety s tukem. Nastudujte si provozní návod zařízení pro domazávání a pokyny pro výměnu tukových kazet. Viz také Zapojení blokovacího systému pro automatické domazávání (volitelný doplněk) (Strana 31) Používejte pouze tuk, který je uveden na štítku s informacemi o mazání Domazávací intervaly a druhy tuku pro provoz valivých ložisek Uvedené informace o mazání platí pro parametry na typovém štítku a pro kvalitní mazací tuky s vlastnostmi podle údajů v tomto provozním návodu. Tyto tuky výrazně překonávají požadavky podle norem DIN a ISO a umožňují tak předepsané intervaly mazání. První mazání Mazací tuk, uvedený na mazacím štítku, je volen na základě známých provozních podmínek v okamžiku objednávání a používá se pro první mazání. Kritéria pro volbu tuků pro valivá ložiska Pro standardní aplikace bez speciálních požadavků jsou schváleny vysoce jakostní mazací tuky ISO L X BDEA3 podle normy ISO a mazací tuky K3K 20 podle normy DIN s lithiovým mýdlem coby zahušťovačem, s maximální teplotou použití alespoň +130 C / +266 F. Technické parametry tuku pro valivá ložiska musí odpovídat danému druhu a podmínkám použití. Používejte jen tuky, které jsou uvedeny na štítku s informacemi o mazání. Jestliže se provozní podmínky liší od jmenovitých, používejte jiné tuky jen po konzultaci s výrobcem. Provozní návod 01/

118 Údržba 9.1 Kontroly a údržba Pokud se používají tuky, které nejsou uvedeny na štítku s informacemi o mazání, není zaručeno, že se budou snášet s celým systémem. Jestliže použijete tuk, který případně splňuje pouze minimální požadavky podle norem DIN nebo ISO , potom zkraťte intervaly domazávání na polovinu, příp. je odpovídajícím způsobem upravte. V případě pochybností se obraťte s dotazem na výrobce. Jestliže smícháte různé druhy tuků, má to nepříznivý vliv na jejich mazací vlastnosti. To může mít za následek hmotné škody. Záruku za mísitelnost určitých tuků vám může poskytnout jen výrobce tuku. Mazací tuk musí splňovat kriteria, která jsou uvedena v následující tabulce, a musí být přizpůsoben podmínkám nasazení. Jsou-li na mazacím štítku uvedena jiná speciální maziva, pak platí odchylná kritéria. Tabulka 9-3 Kriteria pro výběr tuků do valivých ložisek Kriteria Norma Vlastnost, parametr Jednotka Druh základového oleje - Minerální olej - Zahušťovač - Lithium - Konzistence podle třídy NLGI DIN "3" pro svislé a vodorovné konstrukce "2" alternativně pro vodorovnou konstrukci se zkráceným intervalem mazání Rozsah provozních teplot - minimálně -20 C C C Teplota skápnutí DIN ISO 2176 minimálně +180 C C Viskozita základového oleje DIN Cca 100 mm²/s při teplotě 40 C Cca 10 mm²/s při teplotě 100 C Aditiva - Antioxidační účinky (AO), Anti-Wear (AW) Žádné pevné mazivo Alternativně: Extreme-pressure (EP) jen po konzultaci s výrobcem tuku a ložiska Test FE9: A/1500/6000 DIN /-2 F10 50 h při teplotě +130 C F h při teplotě +130 C Chování vůči vodě DIN nebo 1 při zkušební teplotě +90 C - Má korozívní účinky na měď DIN nebo 1 při zkušební teplotě +120 C Korr. Stupeň protikorozní ochrany (EMCOR) DIN / ISO mm²/s 0-0 Korr. Obsah cizích pevných látek > 25 μm DIN <10 mg/kg mg/kg Vhodnost pro ložisko Ukazatel otáček nxdm - Způsobilý pro namontovaná ložiska motoru, směr otáčení a uvedené otáčky - H - mm/min 118 Provozní návod 01/2019

119 Údržba 9.1 Kontroly a údržba Doporučené tuky do valivých ložisek Z důvodů technických vlastností jsou pro standardní aplikace doporučovány následující kvalitní tuky do valivých ložisek pro svislé a vodorovné typy konstrukcí motorů: Tabulka 9-4 Tuky pro valivá ložiska pro svislé a vodorovné konstrukce Výrobce Druh tuku Shell Gadus S2 V100 3 ExxonMobil/Esso BP Fuchs Unirex N3 Energrease LS3 Renolit H443 HD88 Lubcon Turmoplex 3 Addinol LM 3 EP FAG Arcanol Multi 3 Pro motory vodorovné konstrukce můžete alternativně použít tuky třídy NLGI 2. Intervaly mazání se však zkrátí o 20 %. Tabulka 9-5 Alternativní tuky třídy NLGI 2 pro motory vodorovné konstrukce Výrobce Druh tuku Shell Gadus S2 V100 2 ExxonMobil/Esso Unirex N2 BP Energrease LS2 Castrol Longtime PD2 Lubcon Turmogrease L 802 EP plus Shell Retinax LX2 FAG Arcanol Multi 2 Údaje pro mazání Na štítku s informacemi o mazání stroje naleznete následující informace: Intervaly domazávání v provozních hodinách Množství tuku při domazávání v gramech Druh tuku Lhůty pro výměnu tuku Intervaly výměny tuku uvedené v tomto provozním návodu a intervaly domazávání uvedené na štítku platí pro následující podmínky: Normální zátěž Provoz s otáčkami podle údajů na štítku Chod bez vibrací Provozní návod 01/

120 Údržba 9.1 Kontroly a údržba Neutrální ovzduší Kvalitní tuky do valivých ložisek V případě nepříznivých provozních podmínek můžete intervaly domazávání po konzultaci s výrobcem zkrátit. Domazávání valivých ložisek Nezávisle na počtu provozních hodin provádějte domazávání valivých ložisek nejpozději po 12 měsících. Intervaly domazávání pro valivá ložiska se liší od intervalů prohlídek stroje. Jestliže intervaly pro domazávání nejsou dodrženy, mohlo by to mít za následek poškození valivého ložiska. Při domazávání dodržujte údaje na štítku s informacemi o mazání. 1. Očistěte maznici. 2. Během domazávání otáčejte hřídelí, aby došlo k distribuci nového tuku do celého ložiska. Motory, které jsou provozovány s měničem: domazávání provádějte při nízkých až středních otáčkách (n min = 250 min -1, n max = 3600 min -1 ), aby bylo zaručeno dostatečné a rovnoměrné promazání. VÝSTRAHA Nebezpečí úrazu otáčejícími se součástmi Při domazávání se hřídel musí otáčet. Následkem může být smrtelné nebo velmi vážné zranění a materiální škody. Při domazávání dbejte rotujících částí. 3. Po dávkách vtlačte vhodný tuk a množství tuku v souladu s pokyny na štítku s údaji o mazání a v tomto provozním návodu, max. 50 g v průběhu 30 minut. Teplota valivého ložiska nejdříve výrazně stoupne a po vypuzení přebytečného tuku z ložiska zase klesne na normální hodnotu. Použitý mazací tuk se nashromáždí mimo ložisko v prostoru upotřebeného tuku. Mazání valivých ložisek před uvedením do provozu V případě správného skladování na delší dobu nedochází před uvedením do provozu v průběhu dvou let k žádnému zhoršení vlastností mazacího tuku nalézajícího se v ložiscích. Při uvádění do provozu namažte ložisko dvojnásobným množstvím mazacího tuku. Hřídel se přitom musí otáčet, aby bylo dosaženo výměny tuku v ložisku. Věnujte prosím pozornost informacím pro dlouhodobé skladování. 120 Provozní návod 01/2019

121 Údržba 9.1 Kontroly a údržba Utěsnění valivých ložisek (zvláštní vybavení "Zvýšený druh krytí") Domazání tukové předkomory K docílení optimálního utěsnění valivého ložiska a spolehlivého utěsnění labyrintových spár tlačeným tukem je zapotřebí pravidelně domazávat předkomoru. Postup je stejný jako u mazacího tuku. Efekt utěsnění během provozu je optimální, pokud je vytlačováno nepatrné množství ještě relativně čistého tuku. Domazávací intervaly Potřebné intervaly domazávání jsou v podstatě určeny stupněm znečištění prostředí a dobou zapnutí stroje. Proto mohou být stanoveny jen při zohlednění aktuálních provozních podmínek. Zajistěte, aby drážka těsnění byla vždy naplněn tukem Čištění tras chladicího vzduchu Aby bylo zajištěno dostatečné chlazení stroje, musí být cesty, jimiž chladicí vzduch proudí, udržovány v čistotě. Mřížky, kanálky, žebra, trubice atd. pravidelně čistěte od prachu a jiných nečistot Výměna filtrační vložky 1. V průběhu výměny filtru motor vypněte. 2. Při výměně filtru používejte ochranný oblek a masku proti jemnému prachu, ale také ochranné brýle a rukavice. 3. Při výměně filtračních vložek zkontrolujte vnitřní a vnější klec filtru, zda nejsou poškozené. Jestliže se zde vyskytují známky vlhkosti, kondenzované vody nebo koroze, zjistěte příčinu, proč tomu tak je. 4. Používejte jedině nepoužité filtrační vložky, které jsou z výroby v bezvadném stavu. POZOR Použité nebo vysušené filtrační vložky Použité filtrační vložky mohou obsahovat nebezpečné látky nebo zdraví škodlivé koncentrace mikroorganismů. Použité nebo znovu vysušené filtrační vložky představují zdravotní riziko. Nepoužívejte žádné vlhké nebo mokré filtrační vložky. Použité nebo vysušené filtrační vložky neprodleně zlikvidujte. Použité filtrační vložky neskladujte na místech, kde by mohlo dojít k záměně s nepoužitými filtračními vložkami nebo kde by mohly způsobit ohrožení zdraví, např. v blízkosti potravin. Filtrační vložky, které už byly použity, které ale stále vypadají jako použitelné, nesmí být znovu instalovány v jiných oblastech použití. Provozní návod 01/

122 Údržba 9.1 Kontroly a údržba Instalace filtrační vložky 1. Odšroubujte vnitřní klec 1 nacházející se na stroji. 2. Filtrační vložku natáhněte na vnitřní klec. Na filtrační vložce nesmí být žádné záhyby. 3. Na vnitřní klec s filtrační vložkou nasaďte vnější klec 2. Vnější klec upevněte pomocí šroubu procházejícího jejím středem, viz Utahovací momenty šroubových spojů (Strana 159), případ C Vysprávka poškozeného nátěru Je-li nátěr poškozený, poškozená místa vyspravte. Tímto způsobem zajistíte protikorozní ochranu. Poznámka Složení vrstvy nátěru Než začnete s vysprávkou poškozeného nátěru, kontaktujte servisní středisko (Strana 157). Podá vám další informace o konkrétním složení vrstvy nátěru a k vysprávce poškození nátěru Údržba svorkových skříní Předpoklady Stroj není pod napětím. 122 Provozní návod 01/2019

123 Údržba 9.2 Uvedení do provozu Kontrola svorkovnicových skříní Pravidelně kontrolujte těsnost svorkovnicových skříní, nepoškozenost izolace a pevnost přípojek. Vnikne-li do svorkové skříně prach nebo vlhkost, svorkovou skříň a zejména izolátory vyčistěte nebo osušte. Zkontrolujte těsnění a těsnicí plochy a odstraňte příčinu netěsnosti. Uvnitř svorkovnicové skříně zkontrolujte izolátory, připojené součásti a kabelové spojky. Poškozené součásti vyměňte. VÝSTRAHA Hrozí nebezpečí zkratu V důsledku poškozených součástí může dojít ke zkratu apod. Následkem může být smrt, velmi vážná zranění a materiální škody. Poškozené součásti vyměňte. 9.2 Uvedení do provozu Při jakékoli práci se strojem vždy dodržujte následující: Dodržujte všeobecná bezpečnostní upozornění. Dodržujte platné národní a oborové předpisy. Při použití stroje na území Evropské unie dodržujte požadavky normy EN o bezpečném provozu elektrických zařízení. Viz také Bezpečnostní pokyny (Strana 15) Při nutné přepravě stroje je třeba dodržovat kapitolu Přeprava" Příprava opravy Zobrazení na výkresech a seznamech dílů neobsahují podrobné údaje o druhu a rozměrech upevňovacích prvků a součástí. Proto při demontáži učiňte případné přirazení a zřetelně si je označte pro následnou montáž. Přiřazení dílů zdokumentujte tak, aby bylo možné obnovit původní stav. K demontáži používejte vhodné přípravky. Součásti před demontáží zajistěte proti pádu, např. nahrazením upevňovacích prvků dlouhými šrouby, svorníky apod. Tím je příslušný díl po odtlačení držen. Středění na koncích hřídele mají odsazený závit. V závislosti na hmotnosti rotoru a směru působení zatížení použijte vhodné vázací prostředky. Provozní návod 01/

124 Údržba 9.2 Uvedení do provozu Nebezpečí v důsledku pádu rotoru Závěsné šrouby podle normy DIN 580 nejsou vhodné k zavěšení rotoru. Rotor by mohl spadnout. Následkem může být smrtelné nebo velmi vážné zranění a materiální škody. V závislosti na hmotnosti rotoru a směru působení zatížení použijte vhodné vázací prostředky. Poškození stroje v důsledku neodborně prováděných údržbových prací Neodbornou opravou může dojít k poškození stroje. Mohou vzniknout poškození a/nebo může docházet k poruchám, které mohou mít přímo či nepřímo za následek vznik smrtelného, velmi vážného zranění a materiálních škod. Stroj odborně rozeberte a smontujte. Používejte jen vhodné nástroje a přípravky. Poškozené součásti neprodleně vyměňte. V případě potřeby se obraťte na servisní středisko (Strana 157). Nebezpečí v důsledku vypadnutí rotoru Ve svislé poloze stroje může rotor při práci na vodicím ložisku vypadnout. Následkem může být vznik smrtelného nebo velmi vážného zranění a materiálních škod. Rotor při práci ve svislé poloze stroje podepřete nebo odlehčete Šrouby s povrchovou úpravou precote Motor může být vybaven částečně šrouby s povrchovou úpravou precote. Aby bylo zaručeno zajištění šroubů, při montáži / opravě použijte nové šrouby s povrchovou úpravou precote. Alternativně použijte běžné šrouby s prostředkem na zajištění šroubů, jako je například Loctite Externí ventilátor Kryt ventilátoru Za účelem vyjmutí vnějšího ventilátoru musíte demontovat kryt ventilátoru. Kryt ventilátoru je šrouby připevněn k ložiskovému štítu. Demontáž 1. Před zahájením prací zajistěte kryt ventilátoru proti pádu. 2. Uvolněte upevňovací šrouby, které připevňují kryt ventilátoru k ložiskovému štítu. 3. Dávejte pozor na upevňovací prvky a uschovejte je pro následnou montáž. 124 Provozní návod 01/2019

125 Údržba 9.2 Uvedení do provozu Montáž Montáž krytu ventilátoru je prováděna v opačném pořadí. 1. Kryt ventilátoru nasaďte a upevňovací šrouby utáhněte. 2. Zajistěte, aby upevňovací prvky nebyly poškozeny a byly řádně namontovány Externí ventilátor v plastovém provedení Vnější ventilátory v plastovém provedení mají přilitý unášeč, jenž je podobný lícovacímu peru. Vnější ventilátor je proti axiálnímu posunu zajištěn pojistným kroužkem. Demontáž 1. Vnější ventilátor 1 je na hřídeli upevněn pojistným kroužkem 2. Demontujte pojistný kroužek. Použijte k tomuto účelu kleště podle normy DIN Vnější ventilátor stáhněte rukama. Obrázek 9-1 Ventilace (principiální zobrazení s radiálním ventilátorem) Montáž 1. Vnější ventilátor 1 nasuňte na konec hřídele až na doraz. 2. Pojistný kroužek 2 vložte do odpovídající drážky. Zkontrolujte upevnění Externí ventilátor ze svařovaného ocelového plechu V případě externího ventilátoru ze svařovaného ocelového plechu je náboj ventilátoru za tepla nasazen na hřídel. Ventilátor je přišroubován k náboji. Provozní návod 01/

126 Údržba 9.2 Uvedení do provozu Demontáž 1. Odšroubujte hubici pro přívod vzduchu. Obrázek 9-2 Externí ventilátor ze svařovaného ocelového plechu 2. Povolte šrouby, které kolo ventilátoru upevňují na náboji, a kolo ventilátoru stáhněte. 3. Zahřejte náboj ventilátoru, např. plamenem, a pomocí stahovacího zařízení stáhněte horký náboj ventilátoru z hřídele. Montáž 1. Před nasazováním hřídel a náboj očistěte a lehce je potřete tukem. 2. Náboj ventilátoru zahřejte, např. pomocí hořáku. Horký náboj ventilátoru nasaďte na hřídel. 3. Na náboj přišroubujte kolo ventilátoru a šrouby utáhněte. 4. Namontujte hubici pro přívod vzduchu. Vzdálenost mezi externím ventilátorem a hubicí pro přívod vzduchu musí být po celém obvodu stejnoměrná a musí být 2 mm Valivé ložisko Demontáž valivého ložiska Příprava Odmontujte přívody tuku, místa pro měření nárazových impulzů a další přístroje namontované na straně DE a na straně NDE. Odstraňte spojku na straně DE, příp. zpřístupněte konec hřídele. Na straně NDE postupujte v závislosti na typu stroje následujícím způsobem: Nejdřív odmontujte kryt ventilátoru (Strana 124) nebo kryt externího ventilátoru. Odmontujte externí ventilátor (Strana 125). 126 Provozní návod 01/2019

127 Údržba 9.2 Uvedení do provozu Poznámka Schématický nákres příslušného uspořádání součástí je uvedeno v kapitole "Náhradní díly (Strana 133)". Postup 1. Odmontujte součásti, kterými je ložisko upevněno. Odstraňte vnější ložiskové víko. Vyjměte V-kroužek (Strana 127). Odmontujte labyrintový kroužek (jen v případě volitelného doplňku "Zvýšený druh ochrany") (Strana 128). Zajistěte, aby vnitřní kryt ložiska nebyl připevněn k ložiskové skříni nebo k ložiskovému štítu. Za účelem demontáže ložiskové skříně nebo ložiskového štítu podepřete rotor. V případě potřeby odmontujte ložiskovou skříň z ložiskového štítu. Odmontujte ložiskový štít. V závislosti na osové výšce, typu valivého ložiska a jeho provedení se bude jednat o provedení typu ložisková hlava nebo ložisková skříň. Z hřídele odstraňte pojistný kroužek. 2. Valivé ložisko stáhněte spolu s rozstřikovací podložkou Demontujte V kroužek V závislosti na provedení je instalován V-kroužek. V kroužek musíte vyměnit v případě, pokud z valivého ložiska vytéká neobvykle velké množství tuku nebo pokud je V kroužek evidentně poškozený. Obrázek 9-3 Demontujte V kroužek 1. Označte si součásti za účelem zajištění následné správné montáže. 2. Pomocí vnějšího ložiskového víka nebo pomocí vhodného nástroje stáhněte V-kroužek 1 z hřídele. Provozní návod 01/

128 Údržba 9.2 Uvedení do provozu Demontáž ochranného kroužku u krytí IP56 V případě krytí IP56 je V-kroužek pro vnější ložiskové těsnění vybaven předsazeným ochranným kroužkem 2. Tento ochranný kroužek nesmí být při demontáži ložiskových vložek odstraněn. Stáhněte opěrný kroužek spolu s V-kroužkem a vnějším ložiskovým víkem, příp. ložiskovým štítem z hřídele. Viz také Montáž V kroužku (Strana 130) Demontáž labyrintového těsnicího kroužku Poznámka V případě speciálního vybavení "Vyšším druhem krytí" je stroj na straně DE a NDE vybaven labyrintovým těsnicím kroužkem. Před demontáží valivého ložiska je nutno vyjmout labyrintový těsnicí kroužek. Labyrintový těsnicí kroužek 3 je upevněn třemi závitovými kolíky, které jsou zajištěny lepidlem, jako např. Loctite 243, a lze je uvolnit. Obrázek 9-4 Demontáž labyrintového kroužku (principiální schéma) 1. Díly ložiskových vložek označte pro správné sestavení. 2. Odstraňte ochranný nátěr na hřídeli před labyrintovým těsnicím kroužkem. 3. Vyšroubujte tři radiálně umístěné závitové kolíky pro axiální fixaci kroužku. 4. Pro stažení zašroubujte do radiálních závitů vhodné čepy nebo šrouby. Dbejte přitom hloubky zašroubování, abyste zabránili uváznutí na hřídeli příp. poškození závitu. 5. Labyrintový těsnicí kroužek během stahování zahřívejte. 128 Provozní návod 01/2019

129 Údržba 9.2 Uvedení do provozu Viz také Montáž labyrintového těsnicího kroužku (Strana 131) Montáž valivých ložisek Při instalaci a montáži valivého ložiska nezbytně dbejte na co možná největší pečlivost a čistotu. Dodržte správné pořadí montáže součástí. Všechny součásti upevněte uvedenými utahovacími momenty (Strana 159). Poznámka Další informace o montáži valivého ložiska najdete v katalogu nebo získáte z informací výrobce valivého ložiska. Postup 1. Poškozené součásti vyměňte. 2. Ze součástí odstraňte nečistoty. Odstraňte zbytky tuku a zbytky těsnicí hmoty nebo kapalného přípravku pro zajištění šroubů. 3. Sedla ložisek připravte: Vnitřní kruhové uložení lehce naolejujte. Na sedlo vnějšího kroužku naneste tuhé mazivo, jako je např. přípravek Altemp Q NB 50. Vnitřní víko ložiska nasuňte na hřídel. 4. Valivé ložisko zahřejte. 5. Vnitřní kroužek zahřátého valivého ložiska nasuňte na hřídel. Vyhněte se úderům, jinak se ložisko může poškodit. 6. Zajistěte, aby valivé ložisko přiléhalo k přesazení hřídele nebo k druhému ložisku. 7. Ložisko naplňte po vrch předepsaným mazacím tukem podle údajů na mazacím štítku. 8. Odstředivý kotouč zahřejte a nasuňte jej na hřídel. 9. V závislosti na provedení upevněte ložisko pojistným kroužkem nebo hřídelovou maticí. 10.Za účelem montáže ložiskové skříně nebo ložiskového štítu podepřete rotor. 11.Pro sestavování použijte vhodný těsnící prostředek. 12.Ložiskový štít příp. ložiskovou skříň namontujte spolu s ložiskovým štítem. 13.Pokud existuje vnější ložiskové víko, namontujte je. 14.Namontujte těsnicí prvky: Pokud je k dispozici: V-kroužek (Strana 130) Labyrintový těsnicí kroužek (zvláštní provedení) (Strana 131) Provozní návod 01/

130 Údržba 9.2 Uvedení do provozu Montáž V kroužku Předpoklady Valivé ložisko je již namontováno. Montáž V kroužku 1. Axiální těsnicí plochu opatřete tukem. Uložení hřídele zůstane bez tuku. 1 V-kroužek 2 Pomocný montážní kotouč 3 Ochranný kroužek Obrázek 9-5 Montáž V kroužku 2. Prostřednictvím pomocného montážního přípravku 2 nasuňte V-kroužek 1 na hřídel. Správné axiální polohy V-kroužku je dosaženo tehdy, když jsou čelní plocha a vnější hrana V-kroužku v jedné rovině. Montáž ochranného kroužku u krytí IP56 V případě krytí IP56 je V-kroužek pro vnější ložiskové těsnění vybaven předřazeným ochranným kroužkem 3 z plechu v ložiskovém víku. 1. Ochranný kroužek nasuňte na hřídel. 2. Zkontrolujte, zda je kroužek stále dostatečně předepnutý. V případě potřeby ochranný kroužek vyměňte. 3. Ochranný kroužek umístěte tak, aby se jedna z obou podélných štěrbin potkala s příslušnou štěrbinou pro odtok vody ve spodní části ložiskového víka příp. ložiskového štítu Montáž V kroužku (zvláštní vybavení "Zvýšený druh krytí") Tuková předkomora labyrintového těsnění a V kroužek zajišťují zachování stupně krytí P Provozní návod 01/2019

131 Údržba 9.2 Uvedení do provozu Při montáži V kroužku postupujte úplně stejně jako při montáži labyrintového kroužku. 1. Axiální těsnicí plochu opatřete tukem. Uložení hřídele zůstane bez tuku. 2. V kroužek 2 nasuňte na hřídel. Správné axiální polohy V kroužku v provedení s tukovou předkomůrkou dosáhnete tehdy, pokud C kroužek bude umístěn asi 0,2 mm za hranou osazení hřídele. Této polohy dosáhnete při montáži labyrintového těsnicího kroužku. 1 Plstěný kroužek 3 Labyrintový těsnicí kroužek 2 V-kroužek 4 Tuková předkomora Obrázek 9-6 Valivá ložiska s tukovou předkomůrkou (principiální znázornění) Viz také Montáž V kroužku (Strana 130) Montáž labyrintového těsnicího kroužku Při montáži valivého ložiska se labyrintový těsnicí kroužek vkládá jako poslední. Zajišťuje krytí IP65 a zamezuje vniknutí nečistot a cizích částic do valivého ložiska. 1. Tři závitové kolíky potřete lepidlem, které umožní povolení, jako např. Loctite 243 a částečně je zašroubujte do labyrintového těsnicího kroužku. 2. Naneste antikorozní nátěr na hřídel v místě labyrintového těsnicího kroužku. Provozní návod 01/

132 Údržba 9.2 Uvedení do provozu 3. Labyrintový těsnicí kroužek zahřejte. Před vyschnutím nátěru příp. lepidla na závitových kolících nasuňte labyrintový těsnicí kroužek do vzdálenosti cca 3 mm od ložiskového víka. 3mm Obrázek 9-7 Poloha stavěcího šroubu labyrintového těsnicího kroužku na vnějším ložiskovém víku 4. Labyrintový těsnicí kroužek zafixujte zašroubováním závitových kolíků. Přitom krátkými axiálními pohyby zkontrolujte vniknutí hrotů závitových kolíků do drážky hřídele. Správné axiální polohy je dosaženo tehdy, když radiálně našroubované stavěcí šrouby zasahují do drážky na hřídeli Utěsnění stroje Při instalaci a v průběhu montáže si počínejte s maximální pečlivostí a dbejte na čistotu. Všechny holé dosedací plochy na součástech, např. mezi kryty, ložiskovými štíty, ložiskovými vložkami atd. pečlivě očistěte a odstraňte všechen starý těsnící prostředek. Na holé dosedací povrchy na součástech naneste netvrdnoucí, trvale plastickou těsnicí hmotou, např. "Hylomar M". Přitom dodržujte pokyny pro montáž a bezpečnostní upozornění od výrobce. Všechny těsnící prvky, např. na svorkových skříňkách, zkontrolujte, zda jsou elastické a zda nejeví známky stárnutí nebo poškození, a pokud je jejich funkce nedostatečná, vyměňte je za nové. 132 Provozní návod 01/2019

133 Náhradní díly Objednací údaje Při objednávkách náhradních dílů uvádějte vedle přesného označení náhradního dílu typ stroje a sériové číslo stroje. Dávejte pozor na to, aby označení náhradního dílu souhlasilo se seznamy náhradních dílů a doplňte příslušné číslo dílu. Příklad Ložiskový štít, strana DE (díl 5.00) Typ stroje 1LM1 Výrobní číslo D Typ a sériové číslo stroje jsou uvedeny v údajích na štítku a také v Technických údajích a jsou navíc vyraženy na čelní straně konce hřídele na straně DE. Poznámka Grafická zobrazení v této kapitole jsou principiální zobrazení základního provedení. Slouží pro definici náhradních dílů. Dodané provedení se od těchto zobrazení může v detailech lišit. Datový maticový kód Na stroji se nachází datový maticový kód. Z datového maticového kódu můžete zjistit následující informace: Typ stroje Výrobní číslo Prostřednictvím datového maticového kódu a aplikace Siemens Industry Online Support máte přístup k produktovým informacím, jako např. k návodům k obsluze a certifikátům vašeho stroje. Viz také Servis a podpora (Strana 157) Dokumentace osvědčující kvalitu (Strana 161) Běžné normalizované součástky je možné volně zakoupit v obchodní síti za dodržení totožné konstrukce, rozměrů, třídy pevnosti atd. Provozní návod 01/

134 Náhradní díly 10.2 Vyhledávání náhradních dílů přes internet 10.2 Vyhledávání náhradních dílů přes internet Prostřednictvím stránky Spares on Web si můžete objednací čísla standardních náhradních dílů pro motory zjistit sami rychlým a nekomplikovaným způsobem. Spares on Web ( Viz také Návod k použití aplikace Spares On Web ( en/ ) Valivé ložisko Při objednávce valivých ložisek je kromě označení ložiska nezbytná také doplněná značka pro provedení ložiska. Obě značky naleznete na štítku mazání a v dokumentaci stroje nebo je lze zjistit na vestavěném ložisku. Valivá ložiska vyměňujte jedině za zcela identická. Jsou-li namontována izolovaná valivá ložiska, použijte jako náhradní díl izolovaná valivá ložiska téhož typu. Tímto způsobem zamezíte poškození ložiska přechodem proudu Vytápění zastaveného motoru Vytápění zastaveného motoru je umístěno přímo na vinutí. Vytápění zastaveného motoru nelze demontovat, aniž by přitom nevznikly škody na vinutí. Nové vytápění zastaveného motoru smí montovat pouze odborníci Servisního centra Siemens (Strana 157). 134 Provozní návod 01/2019

135 Náhradní díly 10.4 Kryt, stator a rotor 10.4 Kryt, stator a rotor Obrázek 10-1 Kryt, stator a rotor Tabulka 10-1 Náhradní díly pro kryt, stator a rotor Díl Popis 5.41 Žebrovaný plech a víko otvoru pro přívod vzduchu 5.49 Víko krytu 8.00 Rotor, sestavený 8.20 Svazek plechů statoru s vinutím Kryt statoru Zvedací oka Svorková skříňka bez kabelové průchodky Viz také Skříň svorkovnice 1XB1621 (Strana 142) Svorková skříňka 1XB1631 (Strana 144) Svorková skříňka 1XB7730 (Strana 145) Svorková skříňka 1XB7731 (Strana 146) Provozní návod 01/

136 Náhradní díly 10.4 Kryt, stator a rotor Svorková skříňka 1XB7740 (Strana 147) Svorková skříňka 1XB7750 (Strana 148) 136 Provozní návod 01/2019

137 Náhradní díly 10.5 Ventilace 10.5 Ventilace Tabulka 10-2 Náhradní díly pro ventilaci Díl Popis Externí ventilátor Kryt ventilátoru, sestavený Provozní návod 01/

138 Náhradní díly 10.6 Vzduchový filtr 10.6 Vzduchový filtr Tabulka 10-3 Vzduchový filtr - náhradní díly Díl Popis Sada náhradních dílů pro filtr Filtrační vložka 138 Provozní návod 01/2019

139 Náhradní díly 10.7 Ložisková vložka, valivé ložisko na DE a NDE straně 10.7 Ložisková vložka, valivé ložisko na DE a NDE straně Obrázek 10-2 Ložisková vložka na DE a NDE straně Tabulka 10-4 Náhradní díly pro ložiskovou vložku na DE a NDE straně Díl Popis Díl Popis 3.20 Vnější ložiskové víko 4.20 Vnější ložiskové víko 3.35 Rozstřikovací podložka 4.35 Rozstřikovací podložka 3.60 Vnitřní ložiskové víko 4.60 Vnitřní ložiskové víko 5.00 Ložiskový štít 6.00 Ložiskový štít Souprava ložiska pro DE a NDE stranu skládající se z následujících součástí Radiální kuličkové ložisko (vodicí ložisko) Hřídelový těsnící kroužek, labyrintový kroužek (volitelný) Pojistný kroužek, ochranný kroužek Radiální kuličkové ložisko Těsnicí kroužek hřídele Pojistný kroužek Provozní návod 01/

140 Náhradní díly 10.8 Ložisková vložka, valivé ložisko na DE a NDE straně 10.8 Ložisková vložka, valivé ložisko na DE a NDE straně Následující popis platí pro standardní verzi pro IM B3. Typ zabudovaného ložiska je uveden na mazacím štítku. U jiných konstrukčních typů mohou být ložiska provedena odlišně. Od osové výšky 400 jsou rychloběžné motory vybaveny provedením ložiskových skříní s ložiskovými vložkami se zmenšeným průměrem. Obrázek 10-3 Ložisková vložka na DE a NDE straně Tabulka 10-5 Náhradní díly pro ložiskovou vložku na DE a NDE straně Díl Popis Díl Popis 3.20 Vnější ložiskové víko 4.20 Vnější ložiskové víko 3.35 Rozstřikovací podložka 4.35 Rozstřikovací podložka 3.60 Vnitřní ložiskové víko 4.60 Vnitřní ložiskové víko 5.00 Ložiskový štít 6.00 Ložiskový štít Souprava ložiska pro DE a NDE stranu skládající se z následujících součástí Radiální kuličkové ložisko (vodicí ložisko) Hřídelový těsnící kroužek, labyrintový kroužek (volitelný) Pojistný kroužek, ochranný kroužek Radiální kuličkové ložisko Těsnicí kroužek hřídele Pojistný kroužek 140 Provozní návod 01/2019

141 Náhradní díly 10.9 Snímač otáček (volitelný) 10.9 Snímač otáček (volitelný) Tabulka 10-6 Náhradní díly pro nástavbu snímače otáček Díl Popis Souprava snímače otáček (snímač, kompenzační podložky, upevňovací materiál) Soupravu snímače otáček si můžete objednat jen jako kompletní jednotku. Provozní návod 01/

142 Náhradní díly Skříň svorkovnice 1XB Skříň svorkovnice 1XB1621 Obrázek 10-4 Svorková skříňka 1XB1621 se standardním typem přívodu kabelů Obrázek 10-5 Dvoudílné zavedení kabelů Tabulka 10-7 Náhradní díly pro svorkovou skříňku 1XB1621 Díl Popis Díl Popis Svorková skříňka bez kabelového přívodu se skládá z následujících součástek: Kryt svorkové skříňky Upevňovací podložka pro svorky Nosná lišta Svorkovnice pro pomocné obvody Těsnění Třmenová svorka, sestavená 142 Provozní návod 01/2019

143 Náhradní díly Skříň svorkovnice 1XB1621 Díl Popis Díl Popis Víko Spínací třmen, odstupňovaný, dva otvory Těsnění Spona svorky pro ochranný vodič Připojovací plech s vnitřním vedením Tabulka 10-8 Doplňkové náhradní díly Díl Popis Díl Popis Přívodní hrdlo Zařízení pro odstranění namáhání v tahu - dolní část Přívodní objímka - horní část Těsnění Přívodní objímka - dolní část Těsnicí vložka pro přívod Zařízení pro odstranění namáhání v tahu - horní část Provozní návod 01/

144 Náhradní díly Svorková skříňka 1XB Svorková skříňka 1XB1631 Obrázek 10-6 Svorková skříňka 1XB1631 Díl Popis Díl Popis Svorková skříňka, sestavená, s nenavrtanou deskou pro kabelové průchodky Třmenová svorka, sestavená Destička s kabelovými průchodkami a s těsněním, nenavrtaná Připojovací třmen, přímý se 2 otvory Upevňovací podložka pro svorky Připojovací objímka, stupňovitá se 2 otvory 1 Svorkovou skříňku je možno objednat jen jako jeden díl. Tabulka 10-9 Doplňkové náhradní díly pro svorkové skříňky 1XB1631 s dvoudílnou kabelovou průchodkou Díl Popis Díl Popis Přívodní hrdlo - horní část Odlehčení od tahu - dolní část Přívodní hrdlo - dolní část Těsnicí vložka pro přívod Odlehčení od tahu - horní část 144 Provozní návod 01/2019

145 Náhradní díly Svorková skříňka 1XB Svorková skříňka 1XB7730 Obrázek 10-7 Hlavní svorková skříňka 1XB7730 Tabulka 10-10Náhradní díly pro hlavní svorkovou skříňku 1XB7730 Díl Popis Díl Popis Svorková skříňka bez kabelového přívodu se skládá z následujících součástek Kryt svorkové skříňky Svorkovnice pro pomocné obvody Těsnění Ochranná vložka proti překroucení Víko Třmenová svorka, sestavená Těsnění Spojení uzlu Připojovací plech s vnitřním vedením Spona svorky pro ochranný vodič Upevňovací podložka pro svorky Tabulka 10-11Doplňkové náhradní díly Díl Popis Díl Popis Destička s průchodkou a s těsněním Provozní návod 01/

146 Náhradní díly Svorková skříňka 1XB Svorková skříňka 1XB7731 Obrázek 10-8 Hlavní svorková skříňka 1XB7731 Tabulka 10-12Náhradní díly pro hlavní svorkovou skříňku 1XB7731 Díl Popis Díl Popis Svorková skříňka bez kabelového přívodu se skládá z následujících součástek Kryt svorkové skříňky Svorkovnice pro pomocné obvody Těsnění Ochranná vložka proti překroucení Víko Třmenová svorka, sestavená Těsnění Spojení uzlu Připojovací plech s vnitřním vedením Spínací třmen, přímý, dva otvory Upevňovací podložka pro svorky Spona svorky pro ochranný vodič Tabulka 10-13Doplňkové náhradní díly Díl Popis Díl Popis Destička s průchodkou a s těsněním 146 Provozní návod 01/2019

147 Náhradní díly Svorková skříňka 1XB Svorková skříňka 1XB7740 Obrázek 10-9 Hlavní svorková skříňka 1XB7740 Tabulka 10-14Náhradní díly pro hlavní svorkovou skříňku 1XB7740 Díl Popis Díl Popis Svorková skříňka bez kabelového přívodu se skládá z následujících součástek Kryt svorkové skříňky Svorkovnice pro pomocné obvody Těsnění Ochranná vložka proti překroucení Víko Třmenová svorka, sestavená Těsnění Přípojnice pro hlavní proud Připojovací plech s vnitřním vedením Spojení uzlu Upevňovací podložka pro svorky Spona svorky pro ochranný vodič Tabulka 10-15Doplňkové náhradní díly Díl Popis Díl Popis Destička s kabelovými průchodkami a s těsněním Provozní návod 01/

148 Náhradní díly Svorková skříňka 1XB Svorková skříňka 1XB7750 Obrázek Svorková skříňka 1XB7750 se standardním kabelovým přívodem Tabulka 10-16Svorková skříňka 1XB7750 Díl Popis Díl Popis Svorková skříňka, sestavená, s nenavrtanou deskou pro kabelové průchodky Přípojnice pro hlavní proud Destička s kabelovými průchodkami a s těsněním, nenavrtaná Třmenová svorka, sestavená 1 Svorkovou skříňku je možno objednat jen jako jeden díl Přípojka nulového bodu zapojení do hvězdy 148 Provozní návod 01/2019

149 Náhradní díly Pomocná svorková skříňka 1XB Pomocná svorková skříňka 1XB9014 Obrázek Pomocná svorková skříňka 1XB9014 Pomocnou svorkovou skříňku lze objednat jen jako celek, jednotlivé náhradní díly nejsou k dispozici. Obraťte se za tímto účelem na servisní středisko (Strana 157). Provozní návod 01/

150 Náhradní díly Pomocná svorková skříňka 1XB Pomocná svorková skříňka 1XB9015 Obrázek Pomocná svorková skříňka 1XB9015 Pomocnou svorkovou skříňku lze objednat jen jako celek, jednotlivé náhradní díly nejsou k dispozici. Obraťte se za tímto účelem na servisní středisko (Strana 157). 150 Provozní návod 01/2019

151 Náhradní díly Pomocná svorková skříňka 1XB Pomocná svorková skříňka 1XB9016 Obrázek Pomocná svorková skříňka 1XB9016 Pomocnou svorkovou skříňku lze objednat jen jako celek, jednotlivé náhradní díly nejsou k dispozici. Obraťte se za tímto účelem na servisní středisko (Strana 157). Provozní návod 01/

152 Náhradní díly Pomocná svorková skříňka 1XB Pomocná svorková skříňka 1XB302. Obrázek Pomocná svorková skříňka 1XB302. Pomocnou svorkovou skříňku lze objednat jen jako celek, jednotlivé náhradní díly nejsou k dispozici. Obraťte se za tímto účelem na servisní středisko (Strana 157). 152 Provozní návod 01/2019

153 Likvidace odpadu 11 Ochrana životního prostředí a šetření jeho zdrojů jsou pro náš podnik cíle s vysokou prioritou. Celosvětový environmentální management podle normy ISO zajišťuje dodržování zákonů a předepisuje vysoký standard. Již při vývoji našich výrobků jsou stabilními cíly ekologický návrh, technická bezpečnost a ochrana zdraví. V následujících částech najdete doporučení pro ekologickou likvidaci stroje a jeho součástí. Při likvidaci dodržujte místní předpisy. Specifické právní předpisy dané země Stroj obsahuje materiály, které lze znovu získat nebo recyklovat. Správná separace materiálů pomáhá snadno recyklovat důležité materiály. Při odstraňování stroje nebo odpadů, které v jednotlivých fázích provozního cyklu stroje vznikají, dodržujte příslušné zemské právní předpisy. Pro další informace o likvidaci kontaktujte místní úřady RoHS - Omezení týkající se použití určitých nebezpečných látek V souladu nejnovějšími technickými poznatky a s požadavky RoHS ("Restriction of certain Hazardous Substances") nahrazujeme látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí, látkami neškodnými. Bezpečnost během provozu a při manipulaci je přitom vždy na prvním místě Informace podle článku 33 nařízení REACH Tento produkt obsahuje jeden nebo více výrobků, ve kterých se následující látka ze seznamu kandidátů vyskytuje v koncentraci vyšší než 0,1 hmotnostního procenta: CAS-Nr , olovo Na základě informací, které máme momentálně k dispozici, vycházíme z toho, že tato látka, pokud je zařízení používáno v souladu s pokyny, včetně odstraňování, nepředstavuje žádné riziko. Provozní návod 01/

154 Likvidace odpadu 11.3 Příprava demontáže 11.3 Příprava demontáže Demontáž stroje musejí zajistit příp. dozorovat kvalifikovaní pracovníci s přiměřenými odbornými znalostmi. 1. Obraťte se na specializovanou firmu zabývající se likvidací odpadů ve Vašem okolí. Stanovte, jaká bude kvalita demontáže stroje nebo příprava jeho součástí. 2. Dodržujte pět bezpečnostních pravidel (Strana 15). 3. Odpojte elektrické přípojky a odstraňte všechny kabely. 4. Odstraňte všechny kapaliny, jako např. olej a chladicí kapalinu. Zachyťte tyto kapaliny odděleně a nechejte je odborně zneškodnit. 5. Uvolněte upevnění stroje. 6. Stroj přemístěte na místo, které je vhodné pro demontáž Rozebrání stroje Stroj rozeberte postupem, který je všeobecně platný pro strojírenství. VÝSTRAHA Může dojít k pádu částí stroje Stroj se skládá z částí s vysokou hmotností. Při rozebírání mohou tyto díly spadnout. Následkem může být smrt, velmi vážná zranění a materiální škody. Předtím, než nějakou součást stroj uvolníte, ji zajistěte proti pádu Likvidace komponentů Součásti Stroj většinou sestává z oceli a různého zastoupení mědi a hliníku. Kovový materiál je všeobecně považován za materiál s neomezenou možností recyklace. Za účelem recyklace rozdělte/separujte součásti do následujících kategorií: ocel a železo hliník barevné kovy, např. vinutí Izolace vinutí při recyklaci mědi shoří na popel. Izolační materiály Kabely a vedení Elektrotechnický odpad 154 Provozní návod 01/2019

155 Likvidace odpadu 11.5 Likvidace komponentů Provozní média a chemikálie Provozní média a chemikálie za účelem likvidace rozdělte/separujte např. do následujících kategorií: olej tuk čisticí prostředky a rozpouštědla zbytky nátěrů protikorozní prostředky Přísady do chladicí kapaliny, jako jsou inhibitory, nemrznoucí směsi nebo biocidy Separované součásti zlikvidujte v souladu s místními předpisy nebo je předejte specializované firmě na likvidaci. Totéž platí pro hadry a čisticí prostředky, které byly použity při práci na stroji. Obalový materiál V případě potřeby kontaktujte specializovanou firmu na likvidaci odpadu. Dřevěné obaly pro námořní dopravu se skládají z impregnovaného dřeva. Dodržujte místní předpisy. Utěsněný obal obsahuje hliníkovou vrstvenou fólii. Je možné je odevzdat do procesu tepelné recyklace. Znečištěné fólie je nutno zlikvidovat ve spalovně odpadů. Provozní návod 01/

156 Likvidace odpadu 11.5 Likvidace komponentů 156 Provozní návod 01/2019

157 Servis a podpora A Technické dotazy nebo další informace Pokud máte technické otázky nebo potřebujete další informace, obraťte se na Technická podpora ( 4868). Připravte si pro tento účel následující údaje: Typ Výrobní číslo Tyto údaje naleznete na typovém štítku. Kontaktní osoba Když si chcete vyžádat servis v místě instalace nebo potřebujete-li náhradní díly, obraťte se na svou oblastní kontaktní osobu. Zajistí kontakt s příslušným servisním střediskem. Svou kontaktní osobu naleznete prostřednictvím databáze kontaktních osob: ( On-line podpora firmy Siemens Pomocí aplikace Siemens Industry Online Support máte kdykoli a kdekoli přístup k více než dokumentů k produktům firmy Siemens Industry. Tato aplikace vám mimo jiné pomáhá v následujících oblastech: Řešení problémů při realizaci projektů Odstraňování chyb v případě poruchy Rozšíření nebo plánování nového zařízení Kromě toho máte přístup k sekci Technické fórum a k dalším příspěvkům, které jsou pro vás připravovány našimi odborníky: Často kladené otázky Příklady použití Příručky Certifikáty Zprávy o produktech a mnoho dalšího Tato aplikace je k dispozici pro Apple ios, Android a Windows Phone. Provozní návod 01/