ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY"

Transkript

1 Jednací číslo: 1 T 140/ ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v Příbrami rozhodl v hlavním líčení konaném dne 2. března 2016 v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Zdeňka Klouzka a přísedících Heleny Trachtové a Ludmily Papáčové, t a k t o : Obžalovaní 1) Erik R O M A N Č Í K, nar ve Skalici, osoba samostatně výdělečně činná, trv. pobyt L. Svobodu 13, Skalica, Slovenská republika, t.č. Jesenice Hulín č.p. 2, okr. Příbram, 2) Helena V Š E T E Č K O V Á, nar v Příbrami, administrativní pracovnice, t.č. rodičovská dovolená, trv. pobyt Masarykovo náměstí 173, Jilemnice, okr. Semily, t.č. Jesenice Hulín č.p. 2, okr. Příbram, a 3) společnost Oknocent s.r.o., IČ: , se sídlem Šafaříkova 345, Sedlčany, okr. Příbram, jsou v i n n i, ž e

2 Pokračování 2 Spisová značka: 1 T 140/2015 společnost Oknocent, s.r.o., IČ: , se sídlem Šafaříkova č.p. 345, Sedlčany, prostřednictvím jednání Heleny Všetečkové a Erika Romančíka, kteří měli rozhodující vliv na řízení této společnosti, neboť jediný společník a jednatel společnosti Oknocent, s.r.o. Antonín Všetečka žádnou reálnou činnost spojenou s funkcí jednatele společnosti Oknocent, s.r.o. nevykonával a obchodní vedení společnosti Oknocent, s.r.o. zcela přenechal Heleně Všetečkové a Eriku Romančíkovi, kteří tak činili jménem společnosti Oknocent, s.r.o. v rámci její činnosti a v úmyslu získat neoprávněný prospěch v 15 případech na různých místech okresu Příbram, Tábor a Písek vylákali z poškozených finanční částky jako zálohové platby za nasmlouvaná dodání, dovoz a montáž plastových oken, žaluzií, parapetů, vnějších rolet, vstupních dveří a garážových vrat, ačkoliv již v době uzavření smluv byli minimálně srozuměni s tím, že pro poškozené nasmlouvané dílo řádně nevykonají, neboť na tomto prinicipu měli založenu svoji činnost s cílem se na úkor poškozených neoprávněně obohacovat a způsobili jim tak celkovou škodu ve výši ,- Kč, konkrétně: 1) dne v Chlebech, okres Benešov, sepsal Erik Romančík, jako zástupce společnosti Oknocent s.r.o., s Josefem Šebkem smlouvu o dílo č na dodání, dopravu a montáž 3 ks plastových oken s vnitřními parapety s celkovou cenou zakázky ,- Kč a termínem dodání do září 2012, na základě čehož Josef Šebek týž den Eriku Romančíkovi zaplatil zálohu ,- Kč, jak bylo potvrzeno příjmovým pokladním dokladem č. 51, dne byla objednaná okna dodána ovšem bez vnitřních parapetů, navíc k montáži oken nedošlo, přesto Josef Šebek pracovníku společnosti Oknocent, s.r.o. v hotovosti uhradil zbylou část smluvní ceny ve výši ,- Kč, což bylo potvrzeno pokladním dokladem č , a dne u společnosti Oknocent s.r.o. Josef Šebek dodatečně objednal zednické začišťovací práce po montáži oken, za což společnosti Oknocent, s.r.o. k rukám Erika Romančíka v hotovosti uhradil 7.820,- Kč, jak bylo potvrzeno příjmovým pokladním dokladem bez čísla, nicméně dne byla společností Oknocent, s.r.o. provedena pouze demontáž starých oken a montáž nových oken, bez montáže objednaných parapetů a bez objednaného a již zaplaceného zednického zapravení a začištění, čímž vznikla Josefu Šebkovi škoda ve výši nejméně 7.820,- Kč, 2) dne ve Stehlovicích, okres Písek, sepsal Erik Romančík, jako zástupce společnosti Oknocent s.r.o., s Jiřím Márou smlouvu o dílo č na dodání, dopravu a montáž 4 ks plastových oken s vnitřními parapety a žaluziemi s celkovou cenou zakázky ,- Kč a termínem dodání do listopadu 2012, na základě čehož týž den převzal hotovostní zálohu ,- Kč, což potvrdil příjmovým pokladním dokladem č. 60, následně dne po montáži objednaných oken, avšak bez objednaných vnitřních parapetů, doplatil Jiří Mára v hotovosti částku ,- Kč, což bylo potvrzeno příjmovým pokladním dokladem č , dále na základě smlouvy o dílo č ze dne , sepsané Helenou Všetečkovou, jako zástupcem společnosti Oknocent s.r.o., na dodání, dopravu a montáž 1 ks plastového okna, 1 ks vnitřního parapetu a 2 ks žaluzií s celkovou cenou zakázky ,- Kč a termínem dodání leden 2013, týž den v hotovosti zaplatil zálohu ve výši 6.000,- Kč, což bylo potvrzeno příjmovým pokladním dokladem č , na základě čehož dne přivezli pracovníci společnosti

3 Pokračování 3 Spisová značka: 1 T 140/2015 Oknocent, s.r.o. do bydliště poškozeného Jiřího Máry v obci Stehlovice objednané okno bez doplňků a příslušenství, a aniž by okno namontovali, požadovali úhradu částky ve výši 7.000,- Kč, kterou Jiří Mára oproti příjmovému pokladnímu dokladu č vyplatil Heleně Všetečkové, nicméně okno namontováno nebylo a ani nebyly dodány objednané komponenty jako žaluzie, vnitřní parapety a dále parapety z objednávky č , v důsledku čehož musel Jiří Mára chybějící části a montáž objednat u jiné společnosti a vznikla mu tak škoda ve výši 5.000,- Kč, 3) dne v Sedlčanech, okres Příbram, sepsala Helena Všetečková, jako zástupce společnosti Oknocent s.r.o., s Petrem Rozhoněm smlouvu o dílo č na dodání, dopravu a montáž 11 ks plastových oken s vnitřními parapety a 1 ks vchodových dveří, s celkovou cenou zakázky ,- Kč a termínem dodání listopad 2012, na základě čehož Petr Rozhoň dne bezhotovostním převodem uhradil na účet společnosti Oknocent, s.r.o. č /2700 zálohu ,- Kč, v dohodnutém termínu však okna dodána nebyla a nebyla ani zadána do výroby, proto Petr Rozhoň dne odstoupil od smlouvy, poskytnutá záloha mu však vrácena nebyla, čímž mu vznikla škoda ve výši ,- Kč, 4) dne v Srbicích, okres Benešov, sepsala Helena Všetečková, jako zástupce společnosti Oknocent, s.r.o., s Janem Táboříkem smlouvu o dílo č na dodání, dopravu a montáž 9 ks plastových oken s venkovními parapety a předokenními roletami s celkovou cenou zakázky ,- Kč a termínem dodání do listopadu 2012, na základě čehož zaplatil Jan Tábořík týž den Heleně Všetečkové v hotovosti zálohu ve výši ,- Kč, což bylo potvrzeno příjmovým pokladním dokladem č , avšak dílo provedeno nebylo, ani nedošlo k vrácení poskytnuté zálohy, čímž byla Janu Táboříkovi způsobena škoda ve výši ,- Kč, 5) dne v obci Radkov, okres Tábor, sepsal Erik Romančík, jako zástupce společnosti Oknocent s.r.o., s Růženou Bílou, ročník narození 1933, smlouvu o dílo č na dodání, dopravu a montáž 4 ks plastových oken s vnitřními parapety s termínem dodání a zabudování do března 2013 s celkovou cenou zakázky ,- Kč, na základě čehož převzal Erik Romančík v hotovosti od Jiřího Bílého, ročník narození 1931, manžela Růženy Bílé, zálohu 8.000,- Kč, což potvrdil příjmovým pokladním dokladem č. 079, následně Jiří Bílý uhradil zástupcům společnosti Oknocent, s.r.o. dne částku ve výši ,- Kč oproti příjmovému pokladnímu dokladu č a dne Heleně Všetečková částku ve výši 6.000,- Kč oproti příjmovému pokladnímu dokladu č , dne kolem 20:30 hodin přivezli do místa bydliště Jiřího Bílého pracovníci společnosti Oknocent, s.r.o. objednaná okna s tím, že bez zaplacení částky ,- Kč okna nesloží, proto Jiří Bílý oproti příjmovému pokladnímu dokladu č vyplatil požadovanou hotovost, okna pak byla Jiřímu Bílému na jeho pozemku vyložena, avšak bez vnitřních parapetů a kliček, následně dne a se k Jiřímu Bílému dostavili zástupci společnosti Oknocent, s.r.o. a požadovali vyplatit další částku ve výši ,- Kč s tím, že bez zaplacení této částky okna nezabudují, k čemuž také nedošlo, tedy přestože Jiří Bílý uhradil oproti smlouvě částku o 2.000,- Kč vyšší, nebyla mu provedena montáž oken v ceně nejméně 4.486,- Kč,

4 Pokračování 4 Spisová značka: 1 T 140/2015 a nedošlo k dodání všech objednaných dílů v ceně nejméně 3.320,- Kč a tímto neúplným provedením nasmlouvaného díla tak vznikla Jiřímu Bílému škoda nejméně ve výši 9.806,- Kč, 6) dne v obci Hněvanice, okr. Písek, sepsal Erik Romančík, jako zástupce společnosti Oknocent, s.r.o., s Milanem Kulíškem smlouvu o dílo č na dodání, dopravu a montáž 1 ks plastového okna, 2 ks žaluzií a 1 ks rolety s termínem dodání a zabudování do března 2013 a celkovou cenou zakázky 8.000,- Kč, na základě čehož převzal zálohu 4.000,- Kč, což potvrdil příjmovým pokladním dokladem č. 87, dále dne přijela za poškozeným Milanem Kulíškem do obce Hněvanice Helena Všetečková s tím, že přivezla objednané okno, avšak bez komponentů pro montáž a bez příslušenství a požadovala hotovostní úhradu 3.000,- Kč, jejíž převzetí potvrdila příjmovým pokladním dokladem č , avšak do dnešního dne nedošlo k zabudování okna v hodnotě nejméně 1.468,- Kč, ani k dodání objednaných žaluzií v hodnotě nejméně 1.027,- Kč a rolet v hodnotě 3.338,- Kč, ani k vrácení hotovosti, čímž byla Milanu Kulíškovi způsobena škoda ve výši nejméně 4.833,- Kč, 7) dne v obci Stádlec Hájky, okres Tábor, sepsal Erik Romančík, jako zástupce společnosti Oknocent s.r.o., s Evou Kutálkovou smlouvu o dílo č na dodání, dopravu a montáž 1 ks vchodových dveří s termínem dodání a zabudování do dubna 2013 a celkovou cenou zakázky ,- Kč, na základě čehož dne zaplatila Eva Kutálková v pobočce společnosti Oknocent, s.r.o. v Masarykově ulici v Milevsku zálohu ve výši ,- Kč, což potvrdila zaměstnankyně společnosti Oknocent, s.r.o. Kateřina Zemanová příjmovým pokladním dokladem č , následně dne přivezla do bydliště Evy Kutálkové v obci Stádlec Hájky Helena Všetečková objednané dveře bez zámku a kování, které však zaměstnanci společnosti Oknocent, s.r.o. nenamontovali a Helena Všetečková slíbila montáž objednaných dveří druhý den s tím, že poskytne slevu ve výši 2.000,- Kč, požadovala však úhradu doplatku po slevě ve výši ,- Kč, kterou Eva Kutálková v hotovosti Heleně Všetečkové okamžitě předala, což bylo potvrzeno příjmovým pokladním dokladem č , avšak k zabudování vchodových dveří přes urgence poškozené nedošlo a ta si musela za částku 500,- Kč zajistit instalaci dveří jinou cestou, čímž jí byla způsobena škoda ve výši 500,- Kč, 8) dne v Miličíně, okres Benešov, sepsal Erik Romančík, jako zástupce společnosti Oknocent s.r.o., s Milanem Lahodou smlouvu o dílo č na dodání, dopravu a montáž 1 ks garážových sekčních vrat s celkovou cenou zakázky ,- Kč a termínem dodání do dubna 2013, na základě čehož Milan Lahoda týž den na účet společnosti Oknocent, s.r.o. č /0100 bezhotovostně uhradil hodnotu celé zakázky, avšak do dnešního dne nebylo dílo přes četné urgence provedeno, ani nebyla vrácena zaplacená částka, čímž Milanu Lahodovi vznikla škoda ve výši ,- Kč, 9) dne v obci Jablonná, okres Příbram, sepsal Erik Romančík, jako zástupce společnosti Oknocent s.r.o., s Jaroslavou Fořtovou smlouvu o dílo č na dodání, dopravu a montáž 1 ks garážových sekčních vrat se sadou pohonů, ovladačem a příplatkem za imitaci dřeva s termínem dodání a zabudování do května 2013 a celkovou

5 Pokračování 5 Spisová značka: 1 T 140/2015 cenou zakázky ,- Kč, na základě čehož převzal zálohu ve výši 5.000,- Kč, což potvrdil příjmovým pokladní dokladem č. 111, následně dne uhradila Jaroslava Fořtová doplatek zálohy ve výši ,- Kč příkazem z účtu, avšak do dnešního dne nebylo dílo provedeno, ačkoliv byla Helena Všetečková ze strany Jaroslavy Fořtové telefonicky opakovaně urgována a tímto jednání vznikla Jaroslavě Fořtové škoda ve výši ,- Kč, 10) dne v obci Sedlec-Prčice, okr. Příbram, sepsal Erik Romančík, jako zástupce společnosti Oknocent s.r.o., s Josefem Chaloupkou smlouvu o dílo č na dodání, dopravu a montáž 1 ks garážových sekčních vrat s celkovou cenou zakázky ,- Kč, na základě čehož převzal zálohu ve výši ,- Kč, avšak do dnešního dne nebylo dílo provedeno ani vráceny zálohové platby přes opakované telefonické urgence Heleny Všetečkové a odstoupení od smlouvy ze strany poškozeného, kterému byla tímto jednáním způsobena škoda ve výši ,- Kč, 11) dne v obci Borotín, okr. Tábor, sepsal Erik Romančík, jako zástupce společnosti Oknocent, s.r.o., s Josefem Kabíčkem smlouvu o dílo č na dodání, dopravu a montáž 6 ks plastových oken s venkovními parapety s termínem dodání a zabudování do června 2013 a celkovou cenou zakázky ,- Kč, na základě čehož dne Josef Kabíček bezhotovostně na účet společnosti Oknocent s.r.o. č /0100 uhradil částku ,- Kč, avšak do dnešního dne nebylo dílo provedeno, ani vrácena zálohová platba, navzdory telefonickým urgencím Heleny Všetečkové, a tímto jednáním byla Josefu Kabíčkovi způsobena škoda ve výši ,- Kč, 12) dne v obci Hrazany, okr. Písek, sepsal Erik Romančík, jako zástupce společnosti Oknocent, s.r.o. za přítomnosti Heleny Všetečkové s Ladislavem Krejčím smlouvu o dílo č na dodání, dopravu a montáž 9 ks vnitřních plastových parapetů s termínem dodání a zabudování do a celkovou cenou zakázky ,- Kč, na základě čehož převzal zálohu ,- Kč, což potvrdil příjmovým pokladním dokladem č. 118, avšak do dnešního dne nebylo dílo provedeno, ani vrácena zálohová platba, navzdory telefonickým urgencím Heleny Všetečkové, a tímto jednáním byla Ladislavu Krejčímu způsobena škoda ve výši ,- Kč, 13) dne v obci Květuše, okres Písek, sepsal Erik Romančík, jako zástupce společnosti Oknocent s.r.o., s Jiřím Holasem smlouvu o dílo č na dodání, dopravu a montáž 3 ks plastových oken s žaluziemi a sítěmi proti hmyzu s termínem dodání a zabudování do června 2013 a celkovou cenou zakázky ,- Kč, na základě čehož převzal zálohu ve výši 7.000,- Kč, což potvrdil příjmovým pokladním dokladem č. 119, následně dne uhradil Jiří Holas doplatek zálohy ve výši 8.000,- Kč příkazem z účtu, avšak do dnešního dne nebylo dílo provedeno přes opakované urgence Heleny Všetečkové a odstoupení od smlouvy ze strany poškozeného, kterému byla tímto jednáním způsobena škoda ve výši ,- Kč,

6 Pokračování 6 Spisová značka: 1 T 140/ ) dne v obci Přílepov, okres Písek, sepsal Erik Romančík, jako zástupce společnosti Oknocent s.r.o., s Karlem Jedlanem smlouvu o dílo č na dodání, dopravu a montáž 5 ks interiérových dveří Erkado-Centra s termínem dodání a zabudování do července 2013 s celkovou cenou zakázky ,- Kč, na základě čehož převzal zálohu ve výši 7.000,- Kč, což potvrdil příjmovým pokladním dokladem č. 121, následně dne uhradil Karel Jedlan opět k rukám Erika Romančíka doplatek zálohy ve výši 8.000,- Kč, což bylo opět potvrzeno příjmovým pokladním dokladem č. 121, avšak do dnešního dne nebylo dílo provedeno, ani vráceny zálohové platby přes odstoupení od smlouvy ze strany poškozeného, kterému tímto byla způsobena škoda ve výši ,- Kč, 15) dne v Nestanicích, okres Strakonice, sepsal Erik Romančík, jako zástupce společnosti Oknocent s.r.o. s Martinou Šindelářovou smlouvu o dílo č na dodání, dopravu a montáž 1 ks plastového okna s žaluzií s celkovou cenou zakázky 7.000,- Kč a termínem dodání do června 2013, na základě čehož zaplatila Martina Šindelářová týž den Eriku Romančíkovi v hotovosti zálohu 4.000,- Kč, což bylo potvrzeno příjmovým pokladním dokladem č. 122, avšak do dnešního dne nebylo přes četné urgence ze strany Martiny Šindelářové dílo provedeno, ani nedošlo k vrácení zálohové platby, čímž Martině Šindelářové vznikla škoda ve výši 4.000,- Kč, přičemž Helena Všetečková se tohoto jednání dopustila, přestože byla rozsudkem Okresního soudu v Příbrami sp. zn. 4T 237/2008 ze dne , který nabyl právní moci dne , pro trestný čin podvodu dle 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona ve formě spolupachatelství dle 9 odst. 2 tr. zákona odsouzena mimo jiné i k trestu zákazu činnosti spočívajícím v zákazu výkonu statutárního zástupce obchodní společnosti ve výměře pěti roků, čehož si byla plně vědoma, t e d y Helena Všetečková jednak úmyslným společným jednáním dvou osob sebe obohatila tím, že uvedla někoho v omyl, za takový čin byla v posledních třech letech potrestána a činem způsobila větší škodu, jednak mařila výkon rozhodnutí soudu tím, že vykonávala činnost, která jí byla takovým rozhodnutím zakázána, Erik Romančík úmyslným společným jednáním dvou osob se obohatil tím, že uvedl někoho v omyl a činem způsobil větší škodu, společnost Oknocent s.r.o. se obohatila tím, že uvedla někoho v omyl a činem způsobila větší škodu,

7 Pokračování 7 Spisová značka: 1 T 140/2015 č í m ž s p á c h a l i Helena Všetečková pokračující přečin podvodu dle 209 odst. 1, 2, 3 tr. zákoníku ve formě spolupachatelství dle 23 tr. zákoníku v jednočinném souběhu s přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, Erik Romančík pokračující přečin podvodu dle 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku ve formě spolupachatelství dle 23 tr. zákoníku, společnost Oknocent s.r.o. přečin podvodu dle 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku. a o d s u z u j í s e Helena Všetečková za tyto přečiny a dále sbíhající se přečin krádeže podle 205 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle 234 dost. 1 tr. zákoníku, kterými byla pravomocně odsouzena rozsudkem Okresního soudu v Benešově ze dne , sp. zn. 1 T 61/2015, podle 209 odst. 3 za použití 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) roků. Podle 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku se pro výkon trestu zařazuje do věznice s dozorem. Podle 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku se obžalované dále ukládá trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního zástupce obchodní společnosti na dobu 5 (pěti) let. Podle 43 odst. 2 tr. zákoníku se zároveň ruší výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Benešově ze dne , sp. zn. 1 T 61/2015, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušený výrok o trestu obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž zrušením došlo, pozbyla podkladu. Erik Romančík

8 Pokračování 8 Spisová značka: 1 T 140/2015 za tento přečin a dále sbíhající se přečiny nebezpečného vyhrožování podle 353 odst. 1 tr. zákoníku, přečin poškození cizí věci podle 228 odst. 1 tr. zákoníku a přečin porušování domovní svobody podle 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku, kterými byl pravomocně odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Příbrami ze dne , č.j. 1 T 82/ , podle 209 odst. 3 za použití 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) roků a 6 (šesti) měsíců. Podle 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku se pro výkon trestu zařazuje do věznice s ostrahou. Podle 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku se obžalovanému dále ukládá trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního zástupce obchodní společnosti na dobu 5 (pěti) let. Podle 43 odst. 2 tr. zákoníku se zároveň ruší výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Příbrami ze dne , č.j. 1 T 82/ , jakož i všechna další rozhodnutí na zrušený výrok o trestu obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž zrušením došlo, pozbyla podkladu. společnost Oknocent s.r.o. podle 16 odst. 1 zákona č. 418/2011 Sb., a trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, k trestu zrušení právnické osoby. Podle 228 dost. 1 tr. řádu jsou obžalovaní povinni společně a nerozdílně zaplatit poškozeným - Josefu Šebekovi, nar , bytem Chleby 18, částku 7.820,-Kč, - Jiřímu Márovi, nar , bytem Stehlovice 16, částku 5.000,- Kč, - Petru Rozhoňovi, nar , bytem Hornických učňů 222, Příbram IV, částku ,- Kč - Milanu Kulíškovi, nar , bytem Rabyňská 743/6, Praha 4 Kamýk, částku 4.833,- Kč, - Milanu Lahodovi, nar , částku ,- Kč, - Jaroslavě Fořtové, nar , bytem Jablonná 116, částku ,- Kč, - Josefu Chaloupkovi, nar , bytem Generála Svobody 264, Sedlec Prčice, částku ,- Kč, - Josefu Kabíčkovi, nar , částku ,- Kč, - Ladislavu Krejčímu, nar , bytem Hrazany 27, částku12.000,- Kč, - Jiřímu Holasovi, nar , bytem Proutěná 425/32, Praha 4 Újezd, částku15.000,- Kč - Karlu Jedlanovi, nar , bytem Přílepov 16, Kostelec nad Vltavou, částkou ,- Kč, - Martině Šindelářové, nar , bytem Nádražní 420, Sedlice, částku 4.000,- Kč.

9 Pokračování 9 Spisová značka: 1 T 140/2015 Podle 228 dost. 1 tr. řádu jsou obžalovaní Helena Všetečková a Erik Romančík povinni společně a nerozdílně zaplatit poškozenému Janu Táboříkovi, nar , částku ,- Kč, Podle 229 odst. 1 tr. řádu se poškozený Jiří Bílý, nar , bytem Radkov 58, odkazuje se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Podle 229 odst. 2 tr. řádu se poškozený Milan Kulíšek, nar , bytem Rabyňská 743/6, Praha 4 Kamýk, odkazuje se zbytkem svého nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. O d ů v o d n ě n í : Z důkazů provedených v hlavním líčení byl zjištěn shora citovaný skutkový stav věci. Obžalovaný Erik Romančík v přípravném řízení popřel, že by se dopustil stíhané trestné činnosti. Ve společnosti Oknocent, s. r. o. byl zaměstnán na dohodu o provedení práce. Vykonával funkci obchodního zástupce, kdy hledal zákazníky, sjednával zakázky. Majitelem společnosti byl Antonín Všetečka, co však vykonával, neví. Helena Všetečková za společnost objednávala materiál a obstarávala montéry. On žádnou výrobu objednaných zakázek nezadával. Co se stalo s převzatými zálohovými platbami, neví. Stejně tak neví, zda byly zadány do výroby nasmlouvaná díla. V hlavním líčení potvrdil sepsání předmětných smluv o dílo se zákazníky a vybrání záloh, nicméně co bylo dále se zakázkami, neví, toto nebyla jeho starost. Obžalovaná Helena Všetečková v přípravném řízení využila svého práva a nevypovídala. V hlavním líčení se pak podrobně vyjadřovala k jednotlivým žalovaným případům (viz níže), popřela však, že by se dopustila žalované trestné činnosti. Ustanovený opatrovník společnosti Oknocent, s. r. o. stejně jako v přípravném řízení i v hlavním líčení využil svého práva a k věci nevypovídal. K bodu 1 Obžalovaný Romančík v hlavním líčení potvrdil, že sepsal předmětnou smlouvu o dílo s poškozeným Josefem Šebkem dne na dodávku a montáž 3 ks plastových oken s vnitřními parapety za celkovou cenu ,- Kč. Rovněž potvrdil, že téhož dne převzal od poškozeného zálohu ve výši ,- Kč, na což vystavil poškozenému příjmový pokladní doklad. Stejně tak potvrdil, že dne přijal od poškozeného platbu ve výši 7.820,- Kč na začišťovací zednické práce. Doplatek ve výši ,- Kč již brali od poškozeného montéři. Jak to bylo se samotnou demontáží starých oken a s montáží nových oken, mu není známo, to byla věc montérů. Obžalovaný neví nic o tom, že by si poškozený stěžoval. Stejně

10 Pokračování 10 Spisová značka: 1 T 140/2015 tak obžalovaná Helena Všetečková potvrdila, že poškozeného Šebka jako zákazníka našla ona, když obcházela zákazníky po domech, což byla běžná praxe. Okna poškozenému byla řádně namontována, není si jistá, zda i parapety, každopádně zednické práce mu provedeny byly. Připustila, že si poškozený stěžoval. Přestože obžalovaní nedoznali, že by se dopustili žalovaného jednání vůči poškozenému Josefu Šebkovi, byli v hlavním líčení usvědčeni především úředním záznamem o podaném vysvětlení tohoto poškozeného, který byl se souhlasem stran v hlavním líčení čten, kde poškozený především vypověděl, že společnost nedodržela termín dodání díla, stejně tak nebyly provedeny i zaplacené zednické práce a nebyly dodány parapety, které byly součástí objednávky. Za dodání oken včetně parapetů zaplatil poškozený celkem ,- Kč, z toho již ,- Kč při sepsání smlouvy. Doplatek ve výši ,- Kč zaplatil při převzetí oken dne Demontáž starých oken a montáž nových byla provedena až dne , avšak zednické začišťovací práce provedeny nebyly a parapety rovněž dodány nebyly. Přitom za zednické zapravení oken dne zaplatil částku 7.820,- Kč. Dále uvedl, že když kontaktuje společnost telefonicky, tak mu telefon nikdo nezvedá, nebo se ozve nějaký dětský hlas. S výpovědí poškozeného korespondují i v hlavním líčení provedené listinné důkazy v podobě smlouvy o dílo včetně účetních dokladů o zaplacení díla. 3 ks objednaných plastových oken byly dle předávacího protokolu dodány až dne K bodu 2 Obžalovaný Romančík v hlavním líčení potvrdil, že dne sepsal s poškozeným Jiřím Márou smlouvu o dílo na dodávku 4 ks plastových oken včetně parapetů, žaluzií a demontáží a montáží oken za částku ,- Kč celkem. Na místě byla zaplacena záloha ve výši ,- Kč, kterou obžalovaný převzal. Dodání oken mělo proběhnout během listopadu 2012, proběhlo však až dne , kdy poškozený zaplatil doplatek ,- Kč. Jestli bylo v posledním případě okno poškozenému namontováno, obžalovaný neví, to byla starost montérů. Obžalovaná Všetečková potvrdila, že poslední smlouvu s poškozeným Márou uzavírala ona a přebírala od něho zálohu ve výši 7.000,- Kč, předtím rovněž zálohu ve výši ,- Kč. Obžalovaná popřela, že by úmyslně poškozenému nebrala telefon. Přestože se obžalovaní k žalovanému jednání nedoznali, byli usvědčeni v hlavním líčení výpovědí samotného poškozeného Jiřího Máry, který popsal celkovou situaci, kdy se společností Oknocent s. r. o. měl celkem 3 smlouvy o dílo, kdy první proběhla v pořádku, u druhé zakázky pak nebyly dodány parapety a u třetí zakázky bylo okno přivezeno nakonec až za půl roku, a to bez žaluzií, parapetů a doplňků, nakonec si musel nechat poškozený okno namontovat na své náklady. Za druhou objednávku zaplatil poškozený celkem ,- Kč a za třetí celkem ,- Kč. Druhou smlouvu poškozený sepisoval s obžalovaným Romančíkem, který okna i vyměřoval, třetí smlouvu pak s obžalovanou Všetečkovou. Peníze vždy platil v hotovosti, ve druhém případě obžalovanému Romančíkovi, ve třetím pak obžalované Všetečkové. Poškozený je opakovaně urgoval, dílo však provedeno nebylo, neustále mu byly sdělovány nějaké výmluvy, nakonec poslední nenamontované okno nechal namontovat na své náklady. Poškozený rovněž uvedl, že poslední okno bylo polské výroby, přestože mělo být dle dohody české, takto mu to obžalovaná potvrdila. Výpověď poškozeného pak koresponduje s provedenými listinnými důkazy, především v podobě smluv o dílo,

11 Pokračování 11 Spisová značka: 1 T 140/2015 příjmových pokladních dokladů, faktur a předávacích protokolů zboží. Poškozenému vznikla škoda ve výši 5.000,- Kč, kdy tuto částku vynaložil na zaplacení demontáže starého okna a zabudování nového včetně začištění. K bodu 3 Obžalovaný Romančík především uvedl, že poškozený Petr Rozhoň si u nich objednal okna a pak objednávku rušil, neboť okna nebyla dodána v dohodnutém termínu. Smlouvu podepisovala obžalovaná Všetečková. Obžalovaný potvrdil, že v domě poškozeného okna měřil. O tom, že okna nebyla zaslána do výroby, obžalovaný nic neví. Obžalovaná Všetečková k poškozenému Rozhoňovi uvedla, že s ním byly problémy, neboť neustále měnil verzi dveří. Okna do výroby zadána byla. Dílo nakonec dodáno nebylo, peníze přijaty byly, ale vráceny nebyly, neví z jakého důvodu. Avšak společnost si účtovala nějakou částku za zrušenou objednávku. Přestože ani v tomto případě obžalovaní nedoznali, že by se dopustili žalovaného jednání, byli z něho usvědčeni především výpovědí samotného poškozeného Petra Rozhoně, který v hlavním líčení především uvedl, že obžalovaní k nim přijeli náhodně na novostavbu a nabízeli jim k prodeji okna a vstupní dveře za výhodnou cenovou nabídku. Dle pokynů obžalované Všetečkové složili zálohu ,- Kč. Zaměření oken provedli na místě oba obžalovaní, a to takovým stylem, že by to neudělalo ani dítě. Zaměřené rozměry na žádné okno neseděly. Nakonec po neustálých problémech a výmluvách poškození odstoupili od smlouvy. Objednané dílo nikdy provedeno nebylo, záloha rovněž vrácena nebyla. Poškozený si nakonec sám ověřil u společnosti Vorlíček, že okna do jejich novostavby nebyla ani zadána do výroby, přestože mu to obžalovaná Všetečková neustále potvrzovala. Po odstoupení od smlouvy mu společnost vyčíslila za práce, které nikdy neprovedla, částku ,- Kč. Poškozený rovněž uvedl, že po neustálých urgencích po telefonu mu obžalovaný Romančík řekl, že se může stát, že neuvidí ani zálohu ani okna. S výpovědí poškozeného koresponduje i výpověď svědkyně Simony Lončákové (družky poškozeného), která v hlavním líčení především uvedla, že s obžalovanou uzavřeli smlouvu o dílo na dodávku oken a vstupních dveří do novostavby, kdy zaplatili zálohu ve výši ,- Kč. Následně zjistili, že vůbec neproběhlo zadání jejich oken do výroby, následovaly výmluvy, nakonec odstoupili od smlouvy a požadovali vrácení zálohy. Tak se však dosud nestalo. Dokonce obžalovaný Romančík jim po telefonu vyhrožoval. V souladu s výpovědi poškozeného i jeho družky jsou i listinné důkazy v podobě smlouvy o dílo, výpisu z účtu poškozeného o zaslání částky ,- Kč na účet obžalované společnosti, odstoupení od smlouvy ze strany poškozeného, vyúčtování prací ze strany společnosti a cenové nabídky oken a dveří. K bodu 4 Obžalovaný Romančík v hlavním líčení potvrdil, že v domě poškozeného prováděl zaměření, ale smlouvu s ním nesepisoval, okna i dveře by měl mít namontované. Obžalovaná Všetečková k poškozenému Táboříkovi uvedla, že mu okna přivezli, avšak on nechtěl doplatit zbytek ceny, přestože tak dle smlouvy byl povinen. Musela u toho asistovat i policie. Obžalovaní však byli usvědčeni především výpovědí poškozeného Jana Táboříka, který v hlavním líčení uvedl, že ho obžalovaná Všetečková kontaktovala sama, zaplatil zálohu ,- Kč v hotovosti. Okna mu dodali, ale nezabudovali je, navíc byly bez venkovních

12 Pokračování 12 Spisová značka: 1 T 140/2015 parapetů a předokenních rolet. Rozměrově byla navíc okna menší. Smlouvu sepsal s obžalovanou Všetečkovou, byl u toho i obžalovaný Romančík. Hotovost platil obžalované Všetečkové. Po telefonu kontaktoval opakovaně obžalovanou, která mu již následně telefonáty nebrala. Vše si musel nakonec dodělat jinou společností. Výpověď poškozeného pak koresponduje i s listinnými důkazy v podobě smlouvy o dílo ze dne a příjmovým pokladním dokladem o zaplacení zálohy. K bodu 5 Obžalovaný Romančík v hlavním líčení potvrdil, že sepsal s manželi Bílými smlouvu na dodání oken a přebíral od nich zálohu ve výši 8.000,- Kč a ,- Kč. Obžalovanému není znám, že by poškození něco reklamovali. Obžalovaná Všetečková v hlavním líčení především uvedla, že poškozeným okna namontována byla. Přestože se obžalovaní k žalovanému jednání nedoznali, byli usvědčeni především podaným vysvětlením poškozeného Jiřího Bílého, které bylo v hlavním líčení se souhlasem stran čteno, kdy poškozený především uvedl, že bylo dohodnuto dodání 4 ks plastových oken za částku ,- Kč. Poprvé zaplatil zálohu v hotovosti 8.000,- Kč, následně zaplatil ,- Kč. Následně zaplatil obžalované další zálohu ve výši 6.000,- Kč. Následně po nich požadovali částku ,- Kč, jinak nebudou okna složena, tak tak učinil, přestože platil o 2.000,- Kč více, než dle smlouvy měl. Dokonce i následně přijeli dva muži ve svátečním oblečení a chtěli zaplatit další částku ve výši ,- Kč s tím, že bez zaplacení této částky nezabudují okna. Tuto částku již poškozený nezaplatil, okna zabudována nebyla. Okna byla dodána bez kliček a chyběly i parapety. Dopis, kde odstoupili od smlouvy, se jim vrátil jako nedoručený. Telefonicky byli obžalovaní nekontaktní. Výpověď poškozeného pak zcela koresponduje i s výpovědí svědkyně Jiřiny Procházkové, dcery poškozeného, která v hlavním líčení potvrdila výpověď poškozeného, kdy především uvedla, že rodiče skutečně zaplatili za okna ,- Kč, tedy o 2.000,- Kč více, než dle smlouvy měli, okna dodána byla, avšak bez parapetů a kliček, montáž provedena nebyla, dokonce montéři k jejich rodičům jezdili opakovaně a chtěli po nich další peníze s tím, že pouze plní příkazy obžalované. Dokonce obžalovaní její rodiče vydírali, vyhrožovali jim, tak nakonec svědkyně podala trestní oznámení. S výpovědí poškozeného i svědkyně korespondují i listinné důkazy v podobě smlouvy o dílo, příjmových pokladních dokladů a předávacího protokolu. Výše vzniklé škody poškozenému byla stanovena na základě odborného vyjádření na částku ve výši nejméně 9.806,- Kč. K bodu 6 Obžalovaný Romančík potvrdil, že s poškozeným Milanem Kulíškem sepsal předmětnou smlouvu a vybral od něho zálohu ve výši 4.000,- Kč. Obžalovaná Všetečková k této smlouvě uvedla, že si na tento případ nevzpomíná. I přes tento postoj obžalovaných byli tito usvědčeni ze spáchání žalovaného jednání především výpovědí poškozeného Milana Kulíška, který v hlavním líčení především uvedl, že ho náhodně na ulici zastavil obžalovaný Romančík, který jel zrovna autem, a zeptal se ho, zda by nepotřeboval okna. S obžalovaným podepsal smlouvu na dodání jednoho okna včetně žaluzií a rolety, nicméně okno mu přivezla obžalovaná Všetečková s tím, že musel zaplatit 3.000,- Kč, což učinil, avšak k zabudování okna nedošlo a nebylo dodáno ani příslušenství k oknu. Poškozený potvrdil, že byli

13 Pokračování 13 Spisová značka: 1 T 140/2015 obžalovaní opakovaně nekontaktní. Poškozený dále popsal, jaké mu obžalovaní způsobili s oknem problémy. Výpověď poškozeného je v souladu i s listinnými důkazy, především smlouvou o dílo ze dne a příjmovými pokladními doklady. Výše škody byla stanovena na základě odborného vyjádření na částku 4.833,- Kč. K bodu 7 Obžalovaný Romančík v hlavním líčení potvrdil, že s poškozenou Evou Kutálkovou sepsal předmětnou smlouvu o dílo, kdy vchodové dveře i osobně zaměřoval. Zálohu však nepřebíral. Obžalovaná Všetečková v hlavním líčení především uvedla, že poškozená nechtěla zaplatit dveře, které jí byly dodány, avšak pro nezaplacení zmiňované částky nebyly namontovány. Žádnou slevu poškozené nedávala. Obžalovaná potvrdila, že přijala doplatek ve výši ,- Kč. Přes tento postoj obžalovaných byli z žalovaného jednání usvědčeni především podaným vysvětlením poškozené Evy Kutálkové, které bylo se souhlasem stran v hlavním líčení čteno, kde poškozená především uvedla, že dveře nebyly dodány v termínu, obžalovaná se stále vymlouvala, po podání trestního oznámení jí obžalovaná kontaktovala, dveře jí přivezli s tím, že je namontují jindy. Nakonec jí obžalovaná slevila částku 2.000,- Kč a chtěla doplatit zbytek kupní ceny ve výši ,- Kč, což poškozená učinila. Dveře jí však dosud nikdo nenamontoval. Obžalovaná pak byla telefonicky nekontaktní. Dveře byly nekompletní, neboť chyběl zámek a kování. Výpověď poškozené pak koresponduje i s listinnými důkazy v podobě smlouvy o dílo a příjmových pokladních dokladů. Poškozená si nakonec nechala dveře zabudovat na své náklady ve výši 500,- Kč. K bodu 8 Obžalovaný Romančík v hlavním líčení uvedl, že s poškozeným Milanem Lahodou sepsal smlouvu o dílo na dodávku 1 ks garážových sekčních vrat za cenu ,- Kč. Ví o tom, že toto dílo provedeno nebylo, avšak není mu známo, z jakého důvodu. Poškozený věc reklamoval. Obžalovaná Všetečková v hlavním líčení uvedla, že poškozený zaslal peníze na účet, avšak k realizaci díla nedošlo, neví proč. Neví, zda poškozený chtěl vrátit peníze. I přes tento postoj obžalovaných byli tito z žalovaného jednání usvědčeni zejména výpovědí samotného poškozeného Milana Lahody, který v hlavním líčení především uvedl, že s obžalovaným sepsal smlouvu, kdy cenu díla zaplatil bezhotovostně. Vrata však dodána nebyla, když to urgoval, tak se vymlouvali, následně již telefon nikdo nezvedal. Obžalovaný Romančík mu dokonce sdělil, že když to zaplatí celé najednou, tak mu dá slevu. Výpověď poškozeného koresponduje i s listinnými důkazy v podobě předmětné smlouvy o dílo i příkazu k úhradě. K bodu 9 Obžalovaný Romančík v hlavním líčení potvrdil, že předmětnou smlouvu s poškozenou sepsal on, potvrdil i převzetí zálohy ve výši 5.000,- Kč. Není mu známo, zda dílo bylo provedeno. Toto stejné vypovídala v hlavním líčení i obžalovaná Všetečková. Ani ona neví, zda dílo bylo řádně provedeno. Přestože se obžalovaní nedoznali k žalovanému jednání, byli usvědčeni především svědeckou výpovědí samotné poškozené Jaroslavy Fořtové, která v hlavním líčení především uvedla, že s obžalovaným Romančíkem sepsala smlouvu o dílo na dodávku 1 ks garážových sekčních vrat za cenu ,- Kč, kdy jmenovaný převzal zálohu ve výši 5.000,- Kč, doplatek zálohy ve výši ,- Kč posílala na účet. Obžalovaný

14 Pokračování 14 Spisová značka: 1 T 140/2015 vrata zaměřoval. Vrata v termínu dodána nebyla, pak neustále termín měnili, vymlouvali se. Výpověď poškozené je v souladu s listinnými důkazy v podobě cenové nabídky, smlouvy o dílo ze dne , zálohové faktury, výpisu z účtu i příjmového pokladního dokladu. K bodu 10 Obžalovaný Romančík v hlavním líčení potvrdil, že smlouvu o dílo ze dne s poškozeným Josefem Chaloupkou uzavřel. Připustil, že od něho přebíral zálohu ve výši ,- Kč. Není mu známo, zda dílo bylo dodáno. Obžalovaná Všetečková v hlavním líčení především uvedla, že o této objednávce ví, avšak neví, zda poškozený měl vrata namontována, neboť tam jezdil technik od firmy, která je vyráběla. Připustila, že záloha byla zaplacena. Připustila i, že s poškozeným určitě po telefonu mluvila, avšak obsah telefonátu si již nepamatuje. Přestože se obžalovaní k žalovanému jednání nedoznali, byli z něho usvědčeni především výpovědí poškozeného Josefa Chaloupky, který v hlavním líčení zejména uvedl, že s obžalovaným sepsal smlouvu, zaplatil mu zálohu ve výši ,- Kč. Nedostal na to ani žádný doklad, což mu bylo podezřelé. Vrata nakonec do termínu dodána nebyla, tak to neustále urgoval, avšak slyšel jenom samé výmluvy, nakonec podal trestní oznámení. Pak mu obžalovaná volala, aby neblbnul, že mu to určitě udělají. Od smlouvy odstoupil, požadoval vrácení zaplacené zálohy, dosud se tak však nestalo. Slyšel pouze neustálé výmluvy, zapírání. V souladu s výpovědí poškozeného jsou listinné důkazy v podobě předmětné smlouvy o dílo a odstoupení od smlouvy ze strany poškozeného. K bodu 11 Obžalovaný Romančík v hlavním líčení uvedl, že s poškozeným Josefem Kabíčkem uzavřel smlouvu o dílo dne na dodávku 6 ks plastových oken s venkovními parapety. Zálohu nepřebíral, bylo to na účet. Jestli bylo dílo realizováno, neví. Obžalovaná Všetečková v hlavním líčení uvedla, že v Borotíně okna montovali, ale není si jistá, jestli u poškozeného, určitě se mu po telefonu nezapírala. I přes tento postoj obžalovaných byli tito usvědčeni z žalovaného jednání především výpovědí poškozeného Josefa Kabíčka, který v hlavním líčení zejména uvedl, že po uzavření smlouvy zaslal bezhotovostně zálohu ve výši ,- Kč na účet společnosti, avšak poté okna přivezena nebyla. Tak to neustále urgovali, slyšeli však pouze výmluvy, peníze jim vráceny zpět nebyly, dílo zrealizováno rovněž nebylo. Výpověď poškozeného koresponduje i s listinnými důkazy v podobě předmětné smlouvy o dílo i výpisu z účtu o zaslání platby ve výši ,- Kč na účet společnosti. K bodu 12 Obžalovaný Romančík v hlavním líčení potvrdil, že s poškozeným Ladislavem Krejčím sepsal dne smlouvu o dílo na dodání celkem 9 ks vnitřních plastových parapetů za celkovou cenu ve výši ,- Kč. Obžalovaný rovněž potvrdil převzetí zálohy ve výši ,- Kč. Obžalovaná Všetečková v hlavním líčení především uvedla, že poškozený Krejčí měl objednaná okna, která namontována má. Jestli má namontované i parapety, obžalovaná neví. I přes tento postoj obžalovaných byli tito usvědčeni z žalovaného jednání především výpovědí poškozeného Ladislava Krejčího, který v podaném vysvětlení, které bylo se souhlasem stran v hlavním líčení čteno, především uvedl, že společnost Oknocent s. r. o. mu nejprve dodala objednaná okna, i když s určitými technickými problémy, následně si ještě objednal parapety. Byli u něho oba obžalovaní. Obžalovanému Romančíkovi

15 Pokračování 15 Spisová značka: 1 T 140/2015 zaplatil v hotovosti zálohu ve výši ,-Kč. Termín dodání však nebyl dodržen, tak kontaktoval telefonicky společnost, nikdo mu však nebral telefon, a to opakovaně. Tak tam zkusila zavolat jeho sestra, telefon jí vzali, ale neustále se na něco vymlouvali. Proto podal trestní oznámení. Výpověď poškozeného je v souladu i s listinnými důkazy v podobě předmětné smlouvy o dílo i příjmového pokladního dokladu. K bodu 13 Obžalovaný Romančík v hlavním líčení především uvedl, že s poškozeným Jiřím Holasem dne podepsal smlouvu o dílo na dodání 3 ks plastových oken včetně příslušenství. Od poškozeného převzal i zálohu ve výši 7.000,- Kč. Neví, z jakého důvodu nebylo dílo provedeno. Obžalovaná Všetečková v hlavním líčení především uvedla, že další informace k této zakázce jí nejsou známy. Netuší, zda bylo dílo dodáno. Přestože se obžalovaní nedoznali, že by se dopustili žalovaného jednání, byli z něho usvědčeni především výpovědí poškozeného Jiřího Holase, který v hlavním líčení zejména uvedl, že poprvé za okna zaplatil v hotovosti částku 7.000,- Kč, následně z účtu pak zaslal částku 8.000,- Kč. Dílo však dodáno nebylo, následovaly pouze výmluvy a dělání mrtvého brouka. Výpověď poškozeného koresponduje i s provedenými listinnými důkazy v podobě předmětné smlouvy o dílo i příjmového pokladního dokladu. K bodu 14 Obžalovaný Romančík v hlavním líčení potvrdil, že s poškozeným Karlem Jedlanem dne sepsal smlouvu o dílo na dodání 5 ks interiérových dveří za částku ,- Kč. Potvrdil i rovněž, že od poškozeného převzal zálohu ve výši 7.000,- Kč. Neví, jestli dílo bylo provedeno řádně. Obžalovaná Všetečková v hlavním líčení především uvedla, že neví, zda toto dílo bylo provedeno. Přestože obžalovaní nedoznali, že by se žalovaného jednání dopustili, byli z něho usvědčeni výpovědí poškozeného Karla Jedlana, který v hlavním líčení především uvedl, že s obžalovaným Romančíkem sepsal předmětnou smlouvu o dílo a zaplatil mu dvě zálohy ve výši 7.000,- a 8.000,- Kč v hotovosti. Obžalovaný si vše zaměřil, avšak poškozenému se zdálo divné, že vůbec neřeší, zda dveře byly pravé nebo levé. Dílo však v termínu dodáno nebylo, doporučené dopisy se mu vracely zpět, chtěl peníze zpět, tak od smlouvy odstoupil. Slyšel pouze neustálé výmluvy, až pojal podezření, že šlo o podvod. Výpověď poškozeného je v souladu i s listinnými důkazy v podobě předmětné smlouvy o dílo, příjmových pokladních dokladů, odstoupení od smlouvy a ové korespondence, ze které je zřejmé, že společnost Oknocent, s. r. o. se společností Erkado, s. r. o., od které měly být dodány dveře, nespolupracovala. K bodu 15 Obžalovaný Romančík v hlavním líčení potvrdil, že s poškozenou Martinou Šindelářovou podepsal dne smlouvu o dílu na dodávku 1 ks plastového okna se žaluzií za celkovou částku 7.000,- Kč. Obžalovaný rovněž potvrdil, že převzal od poškozené v hotovosti zálohu ve výši 4.000,- Kč. Neví, jestli toto dílo bylo řádně provedeno. Obžalovaná Všetečková k této poškozené v hlavním líčení uvedla, že měla objednané jedno okno, avšak ona to s ní neobjednávala. Po telefonu spolu hovořili. Přestože se obžalovaní nedoznali, že by spáchali žalované jednání, byli z něho usvědčeni především výpovědí poškozené Martiny Šindelářové, která v hlavním líčení zejména uvedla, že sepsala smlouvu a zaplatila zálohu

16 Pokračování 16 Spisová značka: 1 T 140/ ,- Kč hotově. V termínu však dílo provedeno nebylo, proto volala obžalované, která se jí však opakovaně vymlouvala na nejrůznější důvody. Nakonec podala trestní oznámení. Poškozená potvrdila, že pán, který přijel zaměřovat okno, vše prováděl velmi laicky. Okno jí dodáno nebylo, záloha jí vrácena rovněž nebyla. Výpověď poškozené je v souladu s listinnými důkazy v podobě předmětné smlouvy o dílo, příjmového pokladního dokladu a ové korespondence. Kromě výše citovaných důkazů byli obžalovaní z žalovaného jednání usvědčeni i dalšími svědeckými výpověďmi. Svědek Milan Pecka (majitel objektu, kde měla společnost Oknocent s. r. o. pronajatou kancelář) v hlavním líčení především uvedl, že smlouvu o nájmu uzavíral s obžalovanou Všetečkovou, netušil, že k tomu nebyla oprávněná, až později mu dodala plnou moc od jediného jednatele společnosti. Toho nikdy neviděl. Nejprve bylo nájemné placeno řádně, po 4 měsících již urgoval placení nájemného, nakonec platby přestaly chodit. Společnost mu stále dluží nájemné za 3 měsíce. Ohledně společnosti Oknocent s. r. o. jednal vždy s obžalovanou Všetečkovou. Svědkyně Kateřina Zemanová (zaměstnanec společnosti Oknocent, s. r. o. na pobočce v Milevsku) v hlavním líčení především uvedla, že ve společnosti pracovala krátce od listopadu do února 2013, pracovní smlouvu měla jenom na jeden měsíc, nebyla jí zaplacena žádná mzda. Dokonce dostala výpověď, následně zjistila, že za ní nebylo placeno ani sociální a zdravotní pojištění. Vždy jednala za společnost pouze s obžalovanou Všetečkovou. V kanceláři pracovala sama. Měla za úkol přijímat objednávky, avšak skoro žádní zákazníci do kanceláře nedocházeli. Majitele společnosti nikdy neviděla. Obžalovaný Romančík vystupoval jako spolumajitel společnosti. Svědek Oliver Kasper (obchodně-technický manažer společnosti Vorlíček Plast) v hlavním líčení především uvedl, že dodávali plastové výrobky společnosti Oknocent s. r. o. po dobu asi 6-8 měsíců. Zpočátku bezproblémová spolupráce přestala, začaly problémy. Volali jim koncoví zákazníci, kterým nebyla dodána okna. Následně zjistili, že takových zákazníků je více. Za společnost Oknocent svědek jednal pouze vždy s obžalovaným Romančíkem a obžalovanou Všetečkovou. Antonína Všetečku nikdy neviděl. Svědek Ing. Tomáš Hajíček (zaměstnanec společnosti Oknocent s. r. o. na pobočce v Milevsku) v hlavním líčení především uvedl, že pracoval pouze na dohodou o provedení práce na dobu 10 dnů. Na pobočku chodili nespokojení zákazníci s tím, že jim nedodali okna, nevrátili peníze. On sám nedostal ani žádnou mzdu. Vždy jednal pouze s obžalovanou Všetečkovou a obžalovaným Romančíkem. Antonína Všetečku nikdy neviděl. Oba obžalovaní vystupovali jako majitelé společnosti. V hlavním líčení byl se souhlasem stran čten úřední záznam o podaném vysvětlení svědka Antonína Všetečky, který využil svého práva a nevypovídal. Se souhlasem stran byl v hlavním líčení rovněž čten úřední záznam o podaném vysvětlení svědka Jana Stuchlíka, který uvedl, že v květnu 2013 předal zástupci společnosti Oknocent s. r. o. zálohu ve výši 4.000,- Kč za svojí přítelkyni Martinu Šindelářovou. Svědek Bohuslav Flachs (montážník ve společnosti Oknocent s. r. o.) v hlavním líčení zejména uvedl, že u společnosti byl asi týden na inzerát. Zaměstnala ho obžalovaná Všetečková. Prováděl montáž oken, byl celkem na 3 akcích. Za práci ani nedostal zaplaceno. Ze společnosti jednal pouze s obžalovanou Všetečkovou. Svědek Jiří Dvořák (zaměstnanec společnosti Oknocent s. r. o.) v hlavním líčení zejména uvedl, že za společnost jednal s obžalovaným Romančíkem, pro společnost pracoval pouze jediný den. Klíče a mobilní telefon vracel obžalované. Svědek René Dolejš (zaměstnanec společnosti Oknocent s. r. o.) v hlavním líčení především uvedl, že pracoval jako montážník plastových

17 Pokračování 17 Spisová značka: 1 T 140/2015 oken po dobu asi jednoho měsíce. Pracovní smlouvu ale nedostal a nedostal ani zaplaceno za odvedenou práci. Pracoval se svým parťákem Romanem Vavrochem, který rovněž nedostal za práci zaplaceno. Svědek potvrdil, že od zákazníků přebíral i finanční hotovost. Obžalovaný Romančík se mu představil jako majitel společnosti. Antonína Všetečku svědek nezná. Svědek rovněž potvrdil, že společnost odebírala okna od nějakých Poláků. Byl u toho i obžalovaný Romančík. S ohledem na shora zjištěný skutkový stav věci tak soud dospěl k závěru, že provedeným dokazováním v hlavním líčení bylo žalované jednání u všech obžalovaných bez důvodných pochybností prokázáno. I přesto, že obžalovaní nedoznali, že by se žalovaného jednání dopustili, a obžalovaná společnost prostřednictvím svého opatrovníka využila svého práva a nevypovídala, dospěl soud na základě provedeného dokazování k závěru, že toto bylo bez důvodných pochybností prokázáno. Obžalovaní byli především usvědčení podrobnými výpověďmi všech 15 poškozených osob, kdy tyto výpovědi se vzájemně doplňují a jsou v souladu i s dalšími provedenými důkazy především v podobě shora citovaných listinných důkazů a výpovědí svědků. V hlavním líčení bylo dostatečně prokázáno, že za společnost Oknocent s. r. o. vystupovali obžalovaní Romančík i Všetečková, kteří měli rozhodující vliv na řízení této společnosti, přestože jediným společníkem a jednatelem této společnosti byl Antonín Všetečka otec obžalované. Tento však žádnou činnost spojenou s funkcí jednatele společnosti nevykonával a veškeré obchodní vedení společnosti přenechal obžalovanému Romančíkovi a obžalované Všetečkové. Listinnými důkazy v podobě zpráv OSSZ a úřadu práce bylo navíc prokázáno, že Antonín Všetečka v rozhodné době byl zaměstnanec Zemědělské společnosti Kosova Hora, a. s. jako zedník a zároveň i s přestávkami byl evidován jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce. Role Antonína Všetečky ve společnosti Oknocent s. r. o. tak byla výlučně formální a lze ho označit jako bílého koně. Obžalovaný Romančík byl v rozhodné době veden jako jednatel společnosti R-technik, s. r. o. v likvidaci, kdy v souvislosti s podnikáním této společnosti byl trestně stíhán za obdobnou trestnou činnost, kdy toto trestní řízení bylo nakonec zastaveno s ohledem na jeho další trestní řízení ve věci vedené Okresním soudem v Příbrami pod sp. zn. 4 T 237/2008, kdy byl odsouzen pro trestný čin podvodu podle 250 dost. 1, 3 písm. b) tr. zákona ve spolupachatelství podle 9 odst. 2 tr. zákona k trestu odnětí svobody v trvání dvou roků, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání pěti roků, kdy byl zároveň uznán povinným uhradit způsobenou škodu celé řadě poškozených osob. Obžalovaná Všetečková byla v této trestní věci rovněž stíhána a i ona byla uznána vinnou ze spáchání trestného činu podvodu podle 250 dost. 1, 3 písm. b) tr. zákona ve spolupachatelství podle 9 odst. 2 tr. zákona, za což byla odsouzena ke stejnému druhu trestu i výměře, avšak dále jí byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního zástupce obchodní společnosti na dobu 5 let. Tyto podmíněné tresty byly oběma obžalovaným prominuty amnestií prezidenta republiky ze dne Trest zákazu činnosti u obžalované Všetečkové však nebyl touto amnestií dotčen. Shora citovanými důkazy tak bylo prokázána, že to byli právě obžalovaní Romančík a Všetečková, kdo jednali jménem a na účet společnosti Oknocent s. r. o., kdy shora citovaní svědci potvrdili, že to byli pouze tito obžalovaní, kdo za společnosti vystupovali a jednali jako její majitelé. V hlavním líčení bylo dostatečně prokázáno, že oba obžalovaní již v minulosti