Slovo úvodem. Vážení přátelé,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo úvodem. Vážení přátelé,"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

2 Slovo úvodem Vážení přátelé, společnost Vsetínská sportovní, s.r.o. se v roce 2018 zaměřila na zásadní restrukturalizaci své ekonomické činnosti, zejména na zefektivňování a snižování nákladů. Současně jsme si vytkli za úkol zlepšit kvalitu služeb poskytovaných na našich sportovištích a zvýšení návštěvnosti proměnit v setrvalý nárůst. Snahou vedení společnosti je nejen udržet stávající projekty v rozvoji a správě sportovišť, ale také přinést nové projekty a činnosti. Zaměřujeme se více na profesionalitu při provozování sportovních, tělovýchovných a rekondičních zařízení a poskytování tělovýchovných a sportovních služeb se snahou o větší finanční samostatnost organizace a na snižování energetických nároků všech sportovišť. Hlavním úkolem společnosti v roce 2018 bylo zajištění a poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, a to jak pro širokou veřejnost, tak i pro různé typy subjektů. Úkol byl specifikován jako provoz sportovních zařízení ve vlastnictví města Vsetína, organizování sportovní činnosti a poskytování sportovních a tělovýchovných služeb. Spolupracujeme se sportovními kluby, zapsanými spolky, zdravotními pojišťovnami, firmami, organizacemi a soukromými podnikateli. Při poskytování služeb se snažíme garantovat dostupnost cen všem sociálním skupinám obyvatel a zejména klademe důraz na dobrou kvalitu těchto služeb. Činnost společnosti má velmi široký záběr ve věkové skladbě klientů uspokojujeme potřeby od kojeneckého věku až po věk seniorský. Návštěvníkům jednotlivých zařízení poskytujeme v různých formách možnost vyžití rekreačního, zdravotně relaxačního a sportovního. Důležitou oblastí činnosti společnosti je péče o majetek svěřený nám k provozování městem Vsetín. Společnost z provozních prostředků zabezpečuje běžnou údržbu a podílí se na realizaci investiční údržby financované městem Vsetín a realizované Odborem správy majetku, investic a strategického rozvoje města Vsetína. Doplňkovou činností organizace je činnost hospodářská, která společnosti zabezpečuje další příjmy vymezené dle živnostenského oprávnění. V roce 2018 společnost Vsetínská sportovní, s.r.o provozovala následující sportoviště: sportovní areál Na Lapači, kde společnost spravuje zimní stadion, sportovní víceúčelovou halu, SKATE park, zpevněnou osvětlenou plochu a dětské asfaltové hřiště. V roce 2010 zde byla vybudována dvě další veřejná sportoviště, BIKE trial park a Pétanque hřiště. V centru města společnost provozuje fotbalový areál Tyršova a od 1. ledna 2013 byly do správy společnosti zařazeny městské lázně i s venkovním koupalištěm Sokolák. V lednu 2014 byly zprovozněny fotbalové šatny Pod Pecníkem, které tvoří zázemí hřiště s umělou trávou. Od května 2014 společnost provádí denní úklid a drobnou údržbu vodního prvku na Dolním náměstí a od července 2014 je v provozu rekonstruované koupaliště Pod Pecníkem, které slouží během letní sezóny široké veřejnosti. Vesměs se jedná o sezónní provozy s velkými nároky na organizační zabezpečení jejich chodu. Snažíme se dobrou organizací práce maximálně využívat své pracovníky pro různá střediska dle provozních potřeb. Vedení společnosti zajišťuje středisko správa. V budově městských lázní Vsetín působí Plavecká škola Valašské Meziříčí, provozovna pedikúry a restaurace. Podnájemci na zimním stadionu Na Lapači jsou kluby VHK Vsetín, provoz restaurace a bufetů, restaurace Music Club Lapač a daňová kancelář. Hospodaření společnosti ovlivňuje velká energetická náročnost jednotlivých zařízení a náročnost na personální zabezpečení celotýdenních provozů s vysokým počtem provozních hodin. 2

3 Z ekonomického hlediska je největší zátěží pro společnost provoz městských lázní. Během roku se průběžně daří za spoluúčasti města Vsetín odstraňovat problémy související se stárnutím a opotřebením tohoto provozu. Příprava na zahájení plánované rekonstrukce městských lázní byla započata už v roce Koncem roku 2017 byla zahájena příprava projektové dokumentace k plánované rekonstrukci a během roku 2018 byla dokumentace postupně doplňována o další požadavky provozovatele. Byl představen závazný harmonogram přípravných a stavebně technických prací pro seznámení změn a omezení nájemcům i veřejnosti. Po ukončení hokejové sezóny v dubnu 2018 byla budova zimního stadionu předána stavební společnosti k provedení další z etap rekonstrukce zimního stadionu Na Lapači. Kompletní rekonstrukce se dočkaly vnitřní prostory pod tribunou na stání, šatny dorostenců, žáků a šatny pro hostující mužstva. Nově se vybudoval vstup na ledovou plochu pro hostující hráče, zastřešení střídaček a kamenný obchod pro fanoušky. Vedle stanoviště pro imobilní fanoušky vzniklo nové sociální zařízení. Jednalo se o velmi významnou investiční akci financovanou z rozpočtu města Vsetín (10 mil. Kč) a částečně z rozpočtu Zlínského kraje (1,5 mil. Kč). V roce 2019 bude pokračovat rekonstrukce zimního stadionu kompletní opravou části pod tribunou na sezení šaten dorosteneckých a žákovských týmů (včetně nábytku), šatny pro družstvo žen, zázemí pro vedoucího provozu a technické pracovníky zimního stadionu, nové pokladny a hlavní vstup. Opravou projdou všechny hygienické zázemí, elektrorozvody, vzduchotechnika, elektroinstalace a vytápění (předpokládaná investice 16 mil. Kč). V roce 2018 naplno funguje i sportovní víceúčelová hala Na Lapači. Rekonstrukce, která proběhla v roce 2016, zahrnovala opravu a zateplení střechy budovy, zateplení pláště budovy včetně výměny oken, přístavbu malého cvičebního sálu a položení nové odpružené palubovky. Malý cvičební sál v současné době slouží jako posilovna, což je vede velké atraktivitě toho prostoru pro mladší generace. Ve víceúčelové hale Na Lapači postupně narůstá návštěvnost a využitelnost palubovky (nyní až 70 %), což vede dílem k vyšším příjmům pro společnost. Rekordní sezóna v roce 2018, co do návštěvnosti i ekonomiky provozu byla na koupališti Pod Pecníkem. V uplynulém roce se změnil a zefektivnil systém výběru vstupného, důraz byl kladen na kvalitu vody a úpravu exteriérových ploch, občerstvení a sezónu oživilo i několik tematických akcí zaměřených zejména na rodiny s dětmi. Na tomto sportovišti se zaměřujeme hlavně na snížení energetických nároků (vysoká spotřeba energií, vody i pracovní síly). Dovolíme si tímto poděkovat našim spolupracovníkům, obchodním partnerům, orgánům společnosti a celému týmu společnosti Vsetínská sportovní, s.r.o. za zvyšování kvality služeb a práce, kterou každodenně odvádí. Je nám velikou ctí a radostí pracovat s takovým týmem lidí, bez nichž by nebylo možno ekonomický růst a zlepšení námi poskytovaných služeb nastartovat. S úctou Mgr. Simona Hlaváčová a Mgr. Ivo Kousal jednatelé společnosti 3

4 Obsah Slovo úvodem... 2 Základní informace o společnosti... 5 Organizační struktura společnosti... 6 Personální struktura... 7 Zaměření a hlavní činnost společnosti... 8 Provoz sportovních zařízení... 8 Shrnutí Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb Pořádání sportovních akcí pro veřejnost Hlavní cíle společnosti v roce Přehled o hospodaření ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI AKTIVA v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI PASIVA v tis. Kč VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění, v plném rozsahu ke dni Příloha č. 3 k účetní závěrce roku společnosti Vsetínská sportovní, s.r.o Zpráva o prověrce účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen propojené osoby za účetní rok 2017) Zpráva dozorčí rady

5 Základní informace o společnosti Název a sídlo společnosti: Vsetínská sportovní, s.r.o. Na Lapači Vsetín IČ: DIČ: CZ zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č Statutární orgán: Mgr. Simona Hlaváčová, jednatelka Mgr. Ivo Kousal, jednatel Dozorčí rada: MUDr. Róbert Teleky Mgr. Luděk Hryciow Mgr. Lubomír Liba Tomáš Petržela Ing. Radim Kotrla předseda člen člen člen člen Základní kapitál: Kč 5

6 Organizační struktura společnosti Společnost Vsetínská sportovní, s.r.o. má jediného společníka, kterým je město Vsetín. Město Vsetín založilo společnost podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v roce Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, jejíž působnost vykonává v plném rozsahu ve smyslu ustanovení 12 zákona 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jediný společník společnosti, tj. město Vsetín. Jediný společník rozhoduje o všech otázkách, které svěřuje valné hromadě zákon o obchodních korporacích. Město Vsetín vykonává svá rozhodnutí prostřednictvím Rady města Vsetín a prostřednictvím starosty města, který je oprávněn sdělit rozhodnutí, jež byla přijata kolektivními orgány, navenek. Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno osobou oprávněnou za jediného společníka jednat. Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé, kteří jsou jmenováni valnou hromadou na dobu neurčitou. Jednatelé řídí činnost společnosti a jednají jejím jménem samostatně. Jednatelé zabezpečují řádné vedení předepsané evidence a účetnictví společnosti a předkládají valné hromadě roční účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku. Nejméně jednou ročně předkládají zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Na činnost jednatelů dohlíží dozorčí rada, která má pět členů volených valnou hromadou. Dozorčí rada nahlíží do obchodních a účetních knih, přezkoumává účetní závěrky a podává 1x ročně o činnosti jednatelů zprávu valné hromadě. Jednatelé řídí společnost, která je rozdělena na provozní a ekonomický úsek. V ekonomickém úseku pracuje jednatel společnosti, účetní - mzdová účetní - personalistka společnosti. Ekonomický úsek blízce spolupracuje s daňovou a účetní poradkyní a právní kanceláří. Provozní úsek je rozdělen na střediska jednotlivá sportoviště a zabezpečuje organizaci provozu, údržby a úklidu jednotlivých sportovišť. 6

7 Personální struktura V čele společnosti stojí dva jednatelé, kteří řídí činnost společnosti jako celku, jsou zodpovědní za provozní a personální zajištění společnosti a za hospodaření a řádné účetnictví společnosti. Účetní, mzdová účetní a personalistka společnosti vede celkové účetnictví společnosti, osobní a mzdovou agendu včetně komunikace s auditorem společnosti a patřičnými úřady, je zodpovědná za hlavní pokladnu a připravuje vybrané administrativní podklady. Vedoucí provozů dohlíží na práci zodpovědných zaměstnanců v jednotlivých provozních střediscích, řídí a organizují chod zimního stadionu, městských lázní a víceúčelové sportovní haly. Zabezpečují jejich průběžnou údržbu, kontrolují dodržování bezpečnosti provozu a dohlíží na dodržování zásad ochrany zdraví návštěvníků a zaměstnanců ve všech sportovních střediscích. Vedoucí provozu zimního stadionu koordinuje práci správce FS Tyršova, šaten Pod Pecníkem a správce koupaliště. Vedoucí provozu sportovní haly zabezpečuje během letní sezóny chod veřejného koupaliště Pod Pecníkem. Technickým pracovníkům zimního stadionu a městských lázní je svěřeno zajištění průběžné denní údržby technologie sportoviště dle pokynů nadřízeného. Techničtí pracovníci zimního stadionu také zabezpečují základní úklid veřejných sportovišť a jeho okolí, provádí drobnou údržbu budovy sportovišť a spolupracují s elektrikářem. Během letní sezóny techničtí pracovníci ML udržují a kontrolují provoz vodního prvku na Dolním náměstí ve Vsetíně. Správce koupaliště je zodpovědný za zajištění technologií nutných k provozu a drobnou údržbu areálu. Mimo letní sezónu zajišťuje údržbu zimního stadionu a sportovní haly. V případě potřeby spolupracuje s technickými pracovníky městských lázní. Je přímo zodpovědný vedoucímu provozu zimního stadionu. Správce FS Tyršova a správce šaten Pod Pecníkem je samostatným externím pracovníkem, který zabezpečuje provoz, úklid a drobnou údržbu areálu. Úzce spolupracuje s vedoucím provozu zimního stadionu, který na jeho práci dohlíží a činnosti správce koordinuje. Plavčíci a saunérky vykonávají činnost zaměřenou na zabezpečení provozu plaveckého bazénu a prostor vodoléčby a ochranu zdraví a bezpečnosti návštěvníků v městských lázních. Jsou přímo podřízeni provozní ML, která jejich činnost organizuje a řídí. Běžný denní úklid šaten a zázemí sportovišť s drobnou administrativní činností vykonávají uklízečky, a uklízečky-vrátné, průběžné opravy na elektrickém zařízení v jednotlivých střediscích zajišťuje externí pracovník na pozici elektrikář. Ke dni bylo ve společnosti zaměstnáno celkem 31 osob na stálý pracovní poměr (z toho 17 osob v městských lázních, ostatní sportoviště 14 osob včetně správy). Ke dni bylo ve společnosti zaměstnáno celkem 31 osob na stálý pracovní poměr (z toho 17 osob v městských lázních, ostatní sportoviště 14 osob včetně správy). V roce 2018 bylo uzavřeno 50 DOPP a 2 příkazní smlouvy: pro zabezpečení provozu zimního stadionu bylo uzavřeno 14 dohod (škola bruslení, prodej vstupenek na veřejné bruslení) pro zabezpečení provozu fotbalového areálu byla uzavřeny 2 příkazní smlouvy pro zabezpečení provozu městských lázní bylo uzavřeno 24 dohod (úklid, plavčík, prodej vstupenek Sokolák) 7

8 pro zajištění provozu koupaliště Pod Pecníkem bylo uzavřeno 10 dohod (plavčík, prodej vstupenek, úklid) pro zabezpečení provozu sportovní haly byly uzavřeny 2 dohody (hravé sportování, úklid). Zaměření a hlavní činnost společnosti Společnost má svoji činnost vymezenou dvěma hlavními předměty podnikání. Jde především o provozování sportovních, tělovýchovných, rekondičních zařízení, organizování sportovní činnosti a poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné kultury a sportu se zaměřením na zdraví a zdatnost. Provoz sportovních zařízení V objektu zimního stadionu společnost zabezpečuje provoz pro dlouhodobé podnájemce z řady sportovních subjektů hokejové kluby, dlouhodobé podnájemce z komerční oblasti provozovatele Music Clubu, občerstvení a bufetů, daňového poradenství a krátkodobé pronájmy školám, firmám a zájemcům o bruslení z řad veřejnosti. Zimní stadion byl v roce 2018 v provozu zpravidla denně od 6:00 do 22:00 hodin. V tomto roce bylo zájemci využito celkem hodin, což je o 65 hodin více než v roce Nezbytná úprava ledové plochy si vyžádala 237 hodin provozu. Od 9. dubna do poloviny července probíhaly značné rekonstrukce v jedné polovině zimního stadionu. Vybudovaly se nové šatny pro mládež, včetně nového vytápění s novou vzduchotechnikou. Udělaly se nové dveře, přístupné k ledu pro hostující týmy. Novinkou jsou pro zdravotně postižené tzv. Imobile WC. Taky fanoušci VHK se dočkali svého Fanshopu, který byl nově otevřen v rekonstruovaných prostorech stadionu. V roce 2018, tak jako v ostatních předchozích letech, se na využití ledové plochy podíleli především dlouhodobí nájemci: VHK, o. s., kteří využili ledovou plochu 1328 hodin, což je o 29 hodin více než v roce 2017, VHK, s.r.o., kteří využili ledovou plochu 334 hodin, což je o 65 hodin méně než v roce Dále firmy, které využily ledovou plochu 441 hodin, což je o 114 hodin více než v roce Hokejový klub žen si pronajímá ledovou plochu celkem 51 hodin, zde zájem o pronájem každoročně klesá. Dále bylo rezervováno 123 hodin pro bruslení veřejnosti a 23 hodin pro školy a školky. Graf č. 1 Struktura využití zimního stadionu

9 Graf. č. 2 Srovnání využití zimního stadionu Sportovní hala Na Lapači byla v roce 2018 v provozu 12 měsíců. Během letních měsíců červen, červenec a srpen je provoz omezen z důvodu menšího zájmu organizací o pronájem palubovky, kdy se veškerá sportovní aktivita organizací přesouvá do venkovních prostor. Nejvíce byla hala využívána oddílem TJ Zbrojovka Vsetín v celkovém počtu 1067 hodin za rok. Sportovní kluby využily sportovní halu celkem 745 hodin, školy a školky 329 hodin a firmy 193 hodin. Celkem byla sportovní hala v roce 2018 využita hodin, což je o 123,5 hodin více než v roce Během roku je odpolední provoz sportovní haly plně obsazen do 22:00 hodiny, včetně časového vytížení o víkendech. Volné hodiny pro možné zájemce zůstávají v dopoledním provozu haly, kdy je o tyto termíny minimální zájem. Dále v roce 2018 proběhly v hale tradiční turnajové zápasy jako je: TM Stav cup, Valachia Cup, Generali Cup, Austin cup, ESO Cup, Brazilské JIU JITSU, ale i Mistrovství ČR veteránů ve futsalu. Graf č. 3 Struktura využití sportovní haly

10 Graf č. 4 - Srovnání využití sportovní haly Fotbalový areál Tyršova společnost Vsetínská sportovní, s. r. o. spravuje od května 2010, kde zajišťuje úklid a údržbu šaten a stará se o údržbu trávníku. Dlouhodobým a jediným podnájemcem je fotbalový klub FC Vsetín. Travnatá plocha byla v roce 2018 využita 497 hodin, což je o 67 hodin více než v roce Graf č. 5 Srovnání využití fotbalového areálu Tyršova Městské lázně společnost spravuje od roku Městské lázně poskytují své služby široké veřejnosti, dlouhodobým i krátkodobým podnájemcům. Provozní doba lázní je v pracovní dny od 7:00 do 21:00 hodin. V roce 2018 se na žádost návštěvníků upravila provozní doba kondičního plavání, a to od 6:30 hodin jedenkrát týdně. O sobotách, nedělích a svátcích je začátek provozní doby posunut na 10:00 hod. V roce 2018 byla budova pro veřejnost uzavřena 5 dnů v době jarních a 6 dnů 10

11 v době letních sanitárních dnů, kdy proběhly větší opravy 25 m bazénu a tobogánu. Tyto sanitární dny probíhají v pravidelných termínech každým rokem. Dále byl areál pro veřejnost uzavřen v 5 dnech vánočních svátků ( , až a ). Z celkového počtu 365 dnů v roce, byly městské lázně zpřístupněny návštěvníkům 349 dnů. Během roku 2018 využily prostory bazénů včetně venkovního areálu v době letních prázdnin neziskové organizace, školy, školky, sportovní kluby, tábory, zdravotní pojišťovny a firmy v počtu hodin, což je o 109 hodin více než v roce 2017 a veřejnost hodin, což je o 56 hodin méně než v roce Nadále zůstávají největším uživatelem dvě organizace, a to Alcedo ze Vsetína v počtu 804 hodin a Plavecká škola z Valašského Meziříčí v počtu 736 hodin. Graf č. 6 Struktura využití ML v roce 2018 v hodinách V roce 2018 navštívilo prostory městských lázní celkem osob, z toho vnitřní a venkovní areál osob z řad veřejnosti, což je o 559 osob více než v roce 2017, osob z řad organizací, což je o osob více než v roce 2017 a prostory vodoléčby osob z řad veřejnosti, což je o 578 osob méně než v roce K navýšení návštěvnosti organizací přispěl zejména narůstající počet dětí, které vyučuje Plavecká škola z Valašského Meziříčí, Alcedo a místní školy. Nejvíce ovlivňuje návštěvnost areálu městských lázní počasí, dovolené, letní prázdniny a příměstské tábory. Návštěvnost vodoléčby mírně poklesla z důvodu dřívějšího uzavření vodoléčby, a to od , kdy proběhly rozsáhlejší opravy saun. Graf č. 7 Srovnání roční návštěvnosti ML

12 V roce 2018 hospodařilo středisko ML (zisk 181 tis. Kč) a KGJ (ztráta 243 tis. Kč) celkově se ztrátou - 62 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že technický stav technologií dosahuje havarijního stavu. Ceny za materiál a opravy prodražují celkovou správu městských lázní, ale hlavně v roce 2017 i 2018 se skokově zvýšily platby za energie. Dále se na hospodaření projevila ztráta z provozu KGJ (kogenerační jednotka) 243 tis. Kč, kdy náklady představují částku 514 tis. Kč a výnosy ze zeleného bonusu činily 270 tis. Kč, důvodem ztráty byla porucha na motoru a generátoru KGJ. Graf. č. 8 Srovnání nákladů a výnosů sportoviště ML Koupaliště Pod Pecníkem bylo v roce 2018 otevřeno od 1. června až do konce letních prázdnin. V uvedený den byla zahájena letní sezóna, které překonala několik rekordů, prvním rekordem byl počet otevřených dnů a druhý rekord byl překonám v počtu návštěvníků během sezóny. V první polovině června bylo koupaliště otevřeno pro veřejnost od 12:00 do 19:00 hodin. Dopolední hodiny využívaly místní základní a střední školy a taky školky k pohybovým aktivitám. Od 22. června se koupaliště pro veřejnost z důvodu nepříznivého počasí na několik dnů uzavřelo. Provoz na koupališti znovu začal začátkem července, kdy byla prodloužena otevírací doba a to od 10:00 do 20:00 hodin. Tepelná čerpadla i přes nepříznivé počasí dokázala vyhřát vodu v bazénech na 26 C. Díky narůstajícímu teplému počasí dosahovala průměrná teplota vody 28 C. Rekordní teplota vody se na přelomu července a srpna vyšplhala přes 30 C, v tuto dobu denní teplota vzduchu dosahovala 35 C a noční teplota neklesala pod 18 C. V horké slunečné dny navštívilo koupaliště průměrně 500 osob za den. 12

13 Koupaliště bylo v letošní sezóně otevřeno rekordních 34 dnů po sobě jdoucích s výjimkou jednoho dne, kdy bylo z důvodu přívalových dešťů uzavřeno. V letošním roce byla překonána nejvyšší návštěvnost z letní sezóny v roce 2015, kdy koupaliště navštívilo celkem osob. Celková návštěvnost během letní sezóny 2018 se vyšplhala na osob. Nejvyšší denní návštěvnost byla dne v počtu 830 osob a v počtu 803 osob. Mezi návštěvníky koupaliště zavítali nejen obyvatelé Vsetína, ale díky cyklistické stezce, která vede kolem areálu koupaliště i turisté a cyklisté. V posledním srpnovém týdnu proběhlo na koupališti soustředění sportovních plavců. Koupaliště Pod Pecníkem bylo uzavřeno z důvodu nepříznivého počasí Celkem bylo z 92 dnů otevřeno 67 dnů a průměrná návštěvnost na den byla 275 osob. Graf č. 9 Srovnání roční návštěvnosti koupaliště Celkové náklady na provoz koupaliště bez dotace dosáhly částky tis. Kč (což je o 143 tis. Kč více než v roce 2017), příjmy z provozu však dosáhly částky tis. Kč. Celkem koupaliště hospodařilo se ztrátou - 16 tis. Kč. Na nákladech měla největší podíl spotřeba materiálu na opravu a údržbu, náklady na energie, služby (odvoz odpadu, rozbor vzorků vody, školení a servis techniky, úklid, bezpečnostní monitoring) a mzdy zaměstnanců a DOPP. Graf č. 10 Měsíční návštěvnost koupaliště

14 Graf č. 11 Srovnání nákladů a výnosů koupaliště 2018 Šatny Pod Pecníkem společnost provozuje od ledna 2014 na základě nájemní smlouvy s městem Vsetín a jsou součástí areálu hřiště s umělou trávou. Tyto šatny jsou dále v podnájmu sportovního klubu FC Vsetín, který je celoročně využívá. Celkově toto středisko hospodaří se ziskem 2 tis. Kč, když náklady na provoz dosáhly výše 355 tis. Kč a výnosy 357 tis. Kč. Na snížení nákladů má vliv především sloučení údržby a služeb samostatného správce střediska, který provádí údržbu i ve fotbalovém areálu na Tyršově ulici. Vyšší náklady na provoz jsou naopak po zdražení elektrické energie (ohřev, otop, osvětlení) a vyšší je i cena a spotřeba vody. Graf č. 12 Srovnání nákladů a výnosů Šatny PP 2018 Vodní prvek umístěný na Dolním náměstí ve Vsetíně, je od května 2014 ve správě společnosti Vsetínská sportovní, s.r.o., která se v rámci servisní smlouvy stará o jeho běžnou údržbu. Pracovníci v jarních, letních a podzimních měsících, denně zametají kolem vodního toku, čistí filtry a starají se o kvalitu vody regulací pomocí chemických přípravků. V letních a podzimních měsících regulují čas spouštění a zastavování vodního prvku. O své činnosti podávají měsíční zprávy objednavateli OSÚM MěÚ Vsetín. 14

15 Shrnutí Náklady dosáhly výše tis. Kč, což je o 468 tis. Kč více, než v roce Náklady nejvíce ovlivňují položky za energie, které tvoří necelých 35 % nákladů, mzdové, osobní a sociální náklady včetně odvodů (38,6 %), odváděný nájem za sportoviště (10,5 %) a opravy a údržba sportovišť. Graf č. 13 Struktura nákladů 2018 Výnosy dosáhly výše tis. Kč, což je ve srovnání s loňským rokem o 88 tis. Kč méně. Na výši tržeb za služby se nejvíce podílejí příjmy ze vstupného do bazénu, příjmy z podnájmů SK a ledové plochy ve středisku zimní stadion, příjmy z vodoléčby, vstupné na koupališti. Vyrovnávací platba zajištění služeb obecně hospodářského zájmu tvoří necelých 39,9 % všech tržeb. Největší podíl na nákladech má středisko městských lázní, které na sebe váže celých 53,5 % všech nákladů a zimní stadion s 35 % podílem. Graf č. 14 Podíl sportovišť na nákladech v roce

16 Nejvyšší ztrátu (- 356 tis. Kč), tvoří sportoviště Sportovní hala, Městské lázně společně s provozem kogenerační jednotky (- 63 tis. Kč) a koupaliště Pod Pecníkem (- 16 tis. Kč). Na jednotlivá střediska byla vyrovnávací platba rozdělena procentem takto: Městské lázně 53,5 %, zimní stadion 35 %, sportovní hala 5 %, fotbalový stadion Tyršova 1 %, koupaliště Pod Pecníkem 4 % a na středisko šatny Pod Pecníkem byla účtována vyrovnávací platba ve výši 1 %. Náklady v tis. Kč Zimní stadion Sportovní hala Fotbalový areál Tyršova ,5 640,5 Městské lázně + KGJ + VP Šatny Pod Pecníkem ,5 356 Koupaliště ,5 Graf č. 15 Srovnání provozních nákladů jednotlivých sportovišť Výnosy v tis. Kč (bez vyrovnávací platby) Zimní stadion Sportovní hala Fotbalový areál Tyršova ,5 Městské lázně + KGJ + VP Šatny Pod Pecníkem Koupaliště

17 Graf č. 16 Srovnání provozních výnosů jednotlivých sportovišť s vyrovnávací platbou Hospodářský výsledek za rok 2018 činí zisk ve výši 352 tis. Kč. V roce 2017 společnost vytvořila zisk ve výši 908 tis. Kč. Tržby z prodeje výrobků a služeb vzrostly oproti roku 2017 o tis. Kč. Ve srovnání s rokem předešlým, za rok 2018 narostla spotřeba materiálu a energie o 939 tis. Kč, služby poklesly o 352 tis Kč. Odpisy majetku činí 331 tis. Kč a jsou oproti minulému období vyšší o 45 tis. Kč. Osobní náklady činí tis. Kč, oproti minulému období se snížily o 141 tis. Kč. Ostatní provozní výnosy jsou v celkové sumě nižší o částku tis. Kč (největší vliv na změnu část příspěvku města na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby byla vzhledem k velmi dobrému hospodaření účetní jednotky za rok 2018 vrácena městu Vsetín jedná se o částku tis. Kč). V roce 2016 byly vytvořeny opravné položky k ohroženým pohledávkám ve výši 229 tis Kč (Romano Busi a Moss green s.r.o.), nově nebyly tvořeny opravné položky, pouze byly rozpouštěny staré v návaznosti na úhrady pohledávek (tyto pohledávky jsou v současné době vymáhány soudně Romano Busi a Moss green s.r.o.), zůstatek účtu opravných položek činí částku 72 tis. Kč, jedná se o zůstatek zatím nevymožené částky, tato se postupně snižuje o průběžné úhrady, která jsou exekučně vymoženy. Změna stavu mající vliv na zvýšení HV oproti minulému období činí 91 tis. Kč. Účetní jednotka nemá v evidenci jiné pohledávky, jejichž vymožení je ohroženo, nebyl shledán důvod k tvorbě nových opravných položek. V daném období byl pořízen nový dlouhodobý hmotný investiční majetek v hodnotě 386 tis. Kč, (velký majetek, jehož pořizovací ceny by byla vyšší než 40 tis. Kč), jedná se o osobní automobil, čistící stroj a bazénový vysavač, vliv na HV pouze ve formě odpisů ve výši 42 tis. Kč. Drobný dlouhodobý majetek, jehož pořizovací cena je v rozmezí 5 40 tis. Kč byl na jednotlivá střediska pořízen v celkové výši 203 tis. Kč a byl při pořízení účtován přímo do nákladů na vrub účtu 501 Pořízením materiálu. Hospodaření Náklady (Kč) Výnosy (Kč) Celkem (Kč)

18 Graf č. 17 Srovnání nákladů a výnosů včetně vyrovnávací platby v roce 2018 Dne byla mezi městem Vsetín a Vsetínskou sportovní, s.r.o. uzavřena Smlouva o finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby zajištění služeb obecně hospodářského zájmu. Předmětem smlouvy byla kompenzace nákladů na provozování sportovních zařízení ve vlastnictví objednatele, organizování sportovní činnosti a poskytování sportovních a tělovýchovných služeb. Celkově byla v roce 2018 poskytnuta dotace ve výši Kč. Náklady na veřejnou službu v roce 2018: Kč Výnosy z veřejné služby v roce 2018: Kč Rozdíl Kč Poskytnutý finanční příspěvek od MěÚ Vsetín v roce 2018: Rozdíl Výsledek hospodaření komerční činnost Kč Kč Kč Vratka nevyčerpané dotace celkem Kč Náklady na veřejnou službu dosáhly v roce 2018 částky Kč., výnosy z veřejné služby činí Kč. Rozdíl Kč byl uhrazen z poskytnutého finančního příspěvku Kč. Ke zbytku z finančního příspěvku ve výši Kč byla dle podmínek Smlouvy o finančním příspěvku podepsané s městem Vsetín, přičtena částka výsledku hospodaření střediska komerční činnosti ve výší Kč. Tato částka byla vrácena jako nevyčerpaný finanční příspěvek za rok 2018 poskytovateli. Přes veškerá úsporná opatření, bez finanční pomoci města Vsetín sportovní zařízení v majetku města Vsetín nelze provozovat. Důvodem je vysoká energetická náročnost jednotlivých technologických provozů a snaha zachování relativně nízkých cen pro uživatele podnájemníky a návštěvníky sportovišť. 18

19 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb Vsetínská sportovní, s. r. o. od počátku svého působení organizuje ve sportovní hale Na Lapači pro mateřské školy, cyklus cvičení pro děti od tří do šesti let s názvem Hravé sportování. Jeho cílem bylo hravou a veselou formou přivést děti k pravidelnému pohybu a sportovnímu vyžití. Lekce jsou zaměřeny na rozvoj základních pohybových dovedností, především na trénink koordinace, rovnováhy a získávání nových schopností. I v roce 2018 pokračovalo cvičení pro děti z mateřských škol a tento rok přinesl zvýšený zájem o pohybové lekce. Pravidelnými účastníky jsou děti z MŠ Rokytnice, MŠ Benátky a děti ze ZŠ Integra. Cvičení probíhá v dopoledních hodinách během celého školního roku. Pravidelně se cvičilo od ledna do konce května a poté od října do konce prosince. V roce 2018 proběhlo 112 cvičebních lekcí při průměrné návštěvnosti 21 dětí. Zájem o cvičení každoročně stoupá převážně v podzimních a zimních měsících. Po velice úspěšných předchozích ročnících pokračovala Vsetínská sportovní, s.r.o. v kurzech Školy bruslení pro děti. Kurz je koncipován pro děti ve věku od 4 do 15 let. V deseti po sobě jdoucích lekcích se děti učily pod dohledem instruktorů základy bruslení. Jedná se především o jízdu vpřed, jízdu vzad, brždění, vyjíždění oblouků a základy přešlapování. Závěrečná 10. lekce je věnovaná k vyhodnocení, předání diplomů a odměn, ke společné fotografii a v neposlední řadě ke společnému bruslení s rodiči, kde děti mohou předvést své získané dovednosti. Rok 2018 byl z hlediska tohoto kurzu rekordní, jak v počtu kurzů, tak v počtu účastníků. Společnost uspořádala 3 kurzy. První kurz proběhl na přelomu února a března, druhý kurz pro velkou účast ihned poté, ke konci března. Třetí kurz byl datován na začátek listopadu. Celkem se kurzů zúčastnilo rekordních 258 dětí. Po zavedení kurzu plavání dospělých plavců a neplavců v roce 2017, pokračoval kurz i v roce 2018 a to do poloviny tohoto roku. V prvním bloku kurzu je čas věnovaný neplavcům, kteří se učí především splývat s vodou. Poté následuje výuka základů plaveckých stylů. V druhém bloku výuky následuje výuka pro zdokonalování plaveckých stylů. Po ukončení lekcí se účastníci stávají pravidelnými návštěvníky plavání veřejnosti. Pořádání sportovních akcí pro veřejnost Zimní stadion Na Lapači pravidelně poskytuje zájemcům možnost veřejného bruslení. Rok 2018 byl v tomto ohledu rekordní rok. V tomto roce bylo vyčleněno pro zájemce z řad veřejnosti celkem rekordních 118 hodin, kdy se bruslení účastnilo rekordních osob (v roce 2017 se bruslení účastnilo zájemců). Největší návštěva roku 2018 byla zaznamenána 29. prosince, kdy se bruslení veřejnosti účastnilo 350 bruslících. Bruslení pro veřejnost je rozděleno na bruslení veřejnosti, které probíhá většinou o víkendech a na hobby bruslení, které zpravidla bývá v brzkých odpoledních hodinách (12:30 13:30) v pondělky a čtvrtky po celou hokejovou sezónu. Nejvíce využívanými měsíci k bruslení byly leden, únor, březen a prosinec. V dopoledních hodinách byla také ledová plocha navštěvována školami a školkami, které čítají 27,5 hodin bruslení. Mezi účastníky patřily MŠ Luh, MŠ Kostka, ZŠ Ohrada, SŠ Kostka a ZŠ Rokytnice. V měsíci lednu a únoru byla díky mrazivému počasí využívána venkovní ledová plocha. V pátek 16. února 2018 se uskutečnil ve sportovní hale Na Lapači 4. ročník Atletického pětiboje mateřských škol. Své síly změřilo 75 dětí z 8 mateřských škol, což byla rekordní účast. V pěti atletických disciplínách (hladký běh, běh přes překážky, skok z místa, hod medicinbalem, hod raketkou) se utkaly děti z MŠ Na Kopečku, MŠ Trávníky, MŠ Benátky, MŠ Ohrada, MŠ Sychrov, MŠ Rokytnice, MŠ Kobzáňova a MŠ Huslenky. Vítězným týmem se stala MŠ Benátky 1, na druhém místě se umístila MŠ Rokytnice a na třetím MŠ Benátky 3. Akce byla pořádána ve spolupráci s AK Elim Vsetín. V sobotu 19. května 2018 se uskutečnily běžecké závody Čokoládová tretra, nad kterými převzal záštitu starosta města Vsetín. Pořadatelství obstaral Atletický klub Elim Vsetín, Vsetínská sportovní, s. r. o. a FC Vsetín. 19

20 Závodů se účastnilo 174 závodníků od těch nejmenších, kteří běželi 30 a 60 m, až po ty starší, pro které byly přichystány 100, 200 a 300 metrové trasy. Nejlepší účastnici z postupových kategorií si vybojovali postup do krajského kola. Po celou dobu závodů byli přítomni a ceny předávali rekordmanka ve skoku o tyči Daniela Bártová, starosta města Vsetín Jiří Růžička a ředitel Elimu Vsetín Miroslav Ildža. Na koupališti byla letní sezóna zahájena akcí, která je nazvaná Dětská regata. A i přes nestálé a chladné počasí přivítali organizátoři děti ze ZŠ Ohrada a ZŠ Rokytnice. Na Dětskou regatu navázaly dopolední červnové programy pro základní a mateřské školy. Děti si vyzkoušely hru Kin ball, zajezdily si na kajacích a filetě a využily služeb koupaliště, převážně vodní skluzavky. V pátek 8. června 2018 od 18 hodin se v Městských lázních Vsetín uskutečnila akce Potápění s lahví pro veřejnost. Zástupci Dive clubu Vsetín, včele s Jiřím Barošem, předvedli zájemcům z řad veřejnosti základy potápění. Zájemci si tak mohli vyzkoušet potápění v bazénu lázní s plnou potápěčskou výstrojí. Kapacita zájemců o potápění byla naplněna a účastníci odcházeli s novými zážitky a zkušenostmi. Fitness studio Beseda ve spolupráci se Vsetínskou sportovní, s. r. o. uspořádala v sobotu 28. června akci Jumping maraton. Akce se konala na koupališti Pod Pecníkem. Cvičení na trampolínách bylo rozděleno do dvou 45minutových bloků. Po ukončení tohoto cvičení mohli účastnící strávit zbytek dne u vody. Poprvé se také společnost Vsetínská sportovní, s. r. o. prezentovala na Valašském záření. V pátek 7. září 2018 se tak široká veřejnost mohla těšit na drobné sportovní vyžití u našeho stánku, který byl umístěn přímo pod schody do knihovny na Dolním náměstí ve Vsetíně. Děti se v dopoledních hodinách mohly těšit na měřený skok z místa a možnost nakreslit nám, jak vypadá jejich oblíbený sport. Právem pak byly odměněny účastnickým diplomem a sladkou odměnou. V rámci zábavného dopoledne mohli také vyzkoušet i různě druhy hopsání, na skákacích botách, skákacích pogo tyčích a pro ty úplně nejmenší byly připraveny klokaní boty. Pro ty odvážnější bylo připraveno minikolo. V odpoledních hodinách program pokračoval a do skákání se mohli zapojit i dospělí. Vrcholem programu byla od 17:00 do 18:00 hod. exhibice siláků, kdy tito borci zvedali technikou mrtvý tah činku až o váze 300 kg! U příležitosti Mezinárodního dne seniorů proběhl ve čtvrtek 4. října 2018 již 6. ročník oblíbeného Turnaje v pétanque pro seniory. Na Pétanque hřišti Na Lapači se sešlo celkem 6 týmů po 3 hráčích. Tradičně se turnaje zúčastnili jako diváci starosta Jiří Růžička s místostarostkou Simonou Hlaváčovou. Všechny týmy přes jaro a léto poctivě trénovaly a k vidění byl opravdu kvalitní pétanque v podání seniorů. Žádný tým neměl výhru zadarmo a mnohokrát došlo k zásadním zvratům, kdy dokázal prohrávající tým za stavu 0:4 zápas otočit a vyhrát (zápas se hraje do 5). Po dramatických soubojích, kdy nechybělo společné fandění, hecování a vykládání si nejrůznějších vtipů a historek, došlo na spočítání celkových výsledků. Prvenství zaslouženě patřilo Lipánkům před týmem Cérky Jasenka. Bronz vybojoval tým Ogaři Jasenka a bramborová medaile patřila Světluškám. Pátou příčku obsadili Námořníci a na konci tabulky, i přes kvalitní výkony, byli Klobůci (tým z Valašských Klobouk). Po vyhlášení výsledků a předání cen následovala Pétanque hymna v podání všech zúčastněných v doprovodu harmoniky. Zajímavostí určitě je, že tuto hymnu si hráči složili v minulosti sami. Ve středu 3. října 2018 se město Vsetín zúčastnilo Plavecké štafety měst v kategorii B města do obyvatel, kde obsadilo výbornou třetí příčku. K celkovému umístění přispěli svými výkony obyvatelé města Vsetín v rámci plavání veřejnosti a jejich výbornými plaveckými výkony 100 m libovolným způsobem. Vysoké bodové hodnocení dosáhli zástupci středních škol Kostka škola a Střední průmyslové školy strojnické se svými pedagogy, závodní plavci plaveckého oddílu a zástupci základních škol Sychrov, Integra, Trávníky a Rokytnice. 20

21 Cílem akce je přivést ke sportu, konkrétně plavání co největší počet obyvatel města a zjistit jejich výkonost. Každý z účastníků akce se pak stane reprezentantem svého města. Nejlepší plavci každé skupiny byli odměněni tričkem s logem Plavecké soutěže, které věnovala Česká asociace Sport pro všechny. V neděli se na Zimním stadionu Na Lapači konala akce Mikulášské bruslení. Akci provázelo netradiční barevné osvětlení. Děti i jejich rodiče se náramně bavili, zabruslili si s čerty, Mikulášem a andělem. Pro děti byly připraveny drobné odměny, ale nic není zadarmo. Odměnu si zasloužily pěknou básničkou, nebo také průjezdem mikulášského slalomu. Akce byla pořádána ve spolupráci s VHK ROBE Vsetín a zúčastnilo se jí přes 200 zájemců. V úterý se v Městských lázních konala akce Mikuláš v lázních. Pro ty nejmenší byla připravena skluzavka ve cvičném bazénu, na které mohli řádit a ti starší si zazávodili na tobogánu. Sladká odměna za básničku pro Mikuláše, či za závod na tobogánu byla samozřejmostí. 21

22 Hlavní cíle společnosti v roce 2018 Celkově se dá hospodaření společnosti v roce 2018 shrnout asi takto. Výraznou měrou se podařilo zefektivnit chod společnosti a nastartovat pokles nákladů a růst výnosů tak, aby se i v následujících letech ekonomická situace mohla zlepšovat. Taktéž se podařilo zvelebovat provozovaná sportoviště k trvalému růstu návštěvnosti a spokojenosti návštěvníků. Jednatelům společnosti byl od vedení města Vsetín vytýčen nelehký cíl, aby se i přes zdražování energií nezvyšovali ceny vstupného v městských lázních na koupališti i na veřejném bruslení. Byl to nelehký úkol, proto jednatelé společnosti přistoupili k zásadním hospodářským a personálním změnám, aby vytýčené cíle splnili. Staré dluhy vůči společnosti Vsetínská sportovní, s.r.o. se začaly vymáhat, a to i exekučně. Zvýšila se komerční činnost společnosti a proběhly podstatné personální změny. Výsledkem těchto nelehkých 12 měsíců bylo hospodaření organizace k , které skončilo ziskem ve výši 352 tis. Kč. Zřizovateli bude předkládán návrh k převodu této částky na úhradu ztrát z minulých let. Ceny za služby jsme v roce 2018 nezvyšovali, zůstaly na úrovni předchozích let. Důvodem byla snaha o zachování dostupnosti plaveckého bazénu všem sociálním skupinám obyvatel. Snahou naší společnosti bylo i v roce 2018 nejen dobře se vyrovnat s limity v oblasti hospodaření, ale zejména poskytovat kvalitní služby návštěvníkům našich zařízení. Zaměstnanci naší společnosti jsou připraveni oprávněné připomínky k jednotlivým provozům a službám se zákazníky řešit. Na druhé straně je nezbytně nutné od všech vyžadovat dodržování platných provozních řádů zařízení. Naše společnost provozující sportovní provozy plně respektuje platnou legislativu a pro návštěvníky zajišťuje maximální bezpečnost. Vsetínská sportovní, s.r.o. umožňuje zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců v rámci odborných školení, které jsou pořádané pro jednotlivé profese. Zdravotní péče zaměstnancům je zajišťována prostřednictvím lékařky závodní preventivní péče a bezpečnost práce je primárním cílem zaměstnavatele vůči svým zaměstnancům a je neustále kontrolována. Velmi důležitou oblastí naší činnosti je péče o majetek svěřený nám zřizovatelem k provozování. V provozech, které společnost Vsetínská sportovní, s.r.o. spravuje, se v roce 2018 podařilo zrealizovat celou řadu investičních akcí nejen pro odstranění havarijních situací. Jednou z nejdůležitějších akcí roku 2018 je příprava na opravu městských lázní, nazvanou: Výměna technologií v provozu ML Vsetín. V současné době se již dopracovaná projektová dokumentace pro kompletní výměnu technologického vybavení, které ve špatném technickém stavu. V roce 2018 se dokončila další etapa rekonstrukce zimního stadionu a také se připravila projektová dokumentace na poslední etapu rekonstrukce zimního stadionu s novým dispozičním uspořádáním všech prostor pod tribunou na sezení. Do celé řady sportovišť, a ta námi spravovaná nejsou výjimkou, bude třeba nadále investovat nemalé finanční prostředky na opravy a rekonstrukce, aby tato zařízení byla na dobré úrovni a konkurenceschopná. Město Vsetín sportu věnuje velkou pozornost a nemalé finanční prostředky. Díky tomu se může pochlubit fungujícími a dobře využívanými sportovišti, která poskytují sportovní vyžití všem věkovým kategoriím obyvatel a přispívají nemalou měrou ke zvyšování kvality života. Významnou roli hrají i při prevenci kriminality dětí a mládeže zapojením do různých sportovních volnočasových aktivit. K důležitým cílům tohoto roku patřilo také zabezpečení a dodržování všech potřebných bezpečnostních a hygienických opatření jednotlivých sportovišť, udržování trendu nárůstu provozních úspor vzhledem ke spotřebě energií, vyšší zapojení jednotlivých pracovníků do procesu hledání možných úspor, zvyšování efektivnosti využití sportovišť a snaha o hledání nových možností při poskytování nových služeb a produktů veřejnosti. V roce 2018 jsme vsetínská sportoviště úspěšně propagovali v rámci našeho zapojení do profesních asociací, a to především do Asociace bazénů a saun ČR, Asociace pracovníků v regeneraci ČR a Sdružení zimních stadionů v ČR. 22

23 23 Výkazy hospodaření 2018

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 Příloha č. 3 k účetní závěrce roku společnosti Vsetínská sportovní, s.r.o. Obecné údaje Název jednotky: Vsetínská sportovní, s.r.o. Zapsané: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka Sídlo: Na Lapači 394, Rokytnice, Vsetín Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: Předmět činnosti: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - hostinská činnost - poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti regenerační a rekondiční cvičení - masérské, rekondiční a regenerační služby Datum vzniku společnosti: 20. července 2009 Statutární orgán: Jednatel: Mgr. Simona Hlaváčová, Stará cesta 687, Vsetín den vzniku funkce: den zániku funkce: Jednatel: Ing. Tomáš Pifka, Janišov 73, Vsetín den vzniku funkce: Jednatel: Mgr. Ivo Kousal, Ústí u Vsetína 108, Vsetín den vzniku funkce: Jednání: Každý jednatel jedná jménem společnosti samostatně. 29

30 K následujícímu právnímu jednání v zastoupení společnosti se vyžaduje podpisu dvou jednatelů: a) koupě a prodej nemovitostí společnosti b) sjednání zástavního práva, věcného břemene, zajišťovacího převodu, nebo práva stavby k nemovitostem společnosti c) výpůjčka, výprosa nemovitostí společnosti, pokud budou trvat déle než jeden měsíc d) sjednání zástavního práva, věcného břemene či zajišťovacího převodu k movitému majetku společnosti e) převzetí či přistoupení k dluhu třetí osoby f) převzetí ručitelského závazku g) převzetí nebo poskytnutí zápůjčky či úvěru h) nabývání a zcizování účasti na jiných právnických osobách, včetně upisování, nákupu a prodeje akcií. Dozorčí rada člen dozorčí rady: MUDr. Róbert Teleky, Pod Babykou 286, Horní Jasenka, Vsetín den vzniku funkce: člen dozorčí rady: Tomáš Petržela, Švédská 381, Fulnek den vzniku funkce: den zániku funkce: člen dozorčí rady: Mgr. Lubomír Liba, Sychrov 110, Vsetín den vzniku funkce: den zániku funkce: člen dozorčí rady: Ing. Radim Kotrla, Horní Jasenka 219, Vsetín den vzniku funkce: den zániku funkce: člen dozorčí rady: Mgr. Luděk Hryciow, Ústí u Vsetína 202, Vsetín den vzniku funkce: člen dozorčí rady: RNDr. Jiří Homolka, Ohrada 1834, Vsetín den vzniku funkce: člen dozorčí rady: Petr Gryger, Tyršova 1536, Vsetín den vzniku funkce: člen dozorčí rady: Jiří Žůrek, Okružní 421, Vsetín den vzniku funkce: Společníci Město Vsetín, Svárov 1080, Vsetín IČO: Vklad: Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 100 % 30

31 Základní kapitál Kč Účetní jednotka nemá podíl na základním kapitálu u jiných společností. Účetní jednotka má průměrný počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru: 30 s osobními náklady celkem: Kč (tyto náklady se skládají ze mzdových nákladů zaměstnanců, odměn členům dozorčí rady, zákonných odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění, příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, stravenky, lékařské prohlídky, zákonné pojištění, atd.) z toho řídících 1 osoba s osobními náklady: z toho členové DR s osobními náklady: z toho DOPP a DOPČ celkem 50 s osobními náklady: z toho zaměstnanci s osobními náklady z toho sociální náklady zákonné (účet 527) z toho sociální náklady ostatní (účet 528) z toho sociální pojištění ostatní (penzijní přip. účet 525) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Účetní jednotka neposkytla žádné půjčky ani úvěry členům statutárních orgánů, dozorčí rady, společníkovi a řídícím osobám. Informace o použitých účetních metodách 1. Účetní metody a obecné účetní zásady Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhláškou č. 500/2002 Sb. pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady. Údaje v účetní závěrce jsou uváděny v českých korunách. 2. Ocenění majetku a) majetek: dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek - pořízený nákupem - ocenění pořizovací cenou - pořízený vlastní činností, vlastními náklady reprodukční pořizovací cenou nebyla uplatněna b) nakoupené zásoby - ocenění pořizovací cenou, účtuje se podle způsobu B spotřebovaný materiál se během účetního období (1 rok) účtuje na vrub účtu 501, AE při použití, prodané zboží je účtováno na vrub účtu 504 c) ceniny nominální hodnotou d) peněžní prostředky nominální hodnotou 31

32 e) majetkové účasti cenou pořizovací f) pohledávky cenou pořízení g) závazky nominální hodnotou 3. Odpisování DN a DH majetku DNM - ocenění vyšší než Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok, v našem případě - nebylo účtováno DHM - ocenění vyšší než Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok - doba odpisování dle zařazení do odpisových skupin - účtováno DHDM - ocenění od do Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok - účtuje se přímo do spotřeby - účtováno , , DHDM - drobný, ocenění Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok - účtuje se přímo do spotřeby - účtováno , , , Účetní a daňové odpisy Pro výpočet účetních odpisů byla použita stejná pravidla jako pro výpočet odpisů daňových. Účtování nákupu, prodej 1. Opravné položky V roce 2018 byly vytvořeny opravné daňové položky (neuhrazené faktury za nájem a služby s tím spojené). - účtováno Kč Kč Mikuš David Kč Moss green V roce 2018 byly zrušeny účetní opravné položky k pohledávkám ve výši Kč (Busi, Nohejbal klub, Ostrčil). 2. Odpis pohledávek V roce 2018 byly odepsány nedobytné pohledávky ve výši Kč (Ostrčil, Nohejbal klub) 3. Přepočet cizích měn V cizích měnách se neobchodovalo. 32

33 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát a) hmotný a nehmotný majetek zařízení kuchyně, basketbalové koše včetně vozíků, technické zhodnocení pronajaté nemovitosti, sedací souprava, osvětlení na WC, mříže na okna, generátor páry, lymfodrenážní přístroj, pokladní systém, PC systém stroj., traktor, žací stroj, zástěna, rolba, ořezávačka ledu, bazénový vysavač, osobní automobil, čistící stroj pořizovací cena oprávky zůstatková cena ,89 Kč ,00 Kč ,89 Kč b) pohledávky účet 311 členění - tuzemské - z hlediska časového krátkodobé (s dobou splatnosti do 1 roku) výše pohledávek k ,00 Kč - ve splatnosti ,00 Kč - po splatnosti do 60 dnů ,00 Kč - po splatnosti více než 60 dnů ,00 Kč - po splatnosti více než 365 dnů ,00 Kč poskytnuté zálohy účet vodné a stočné ZS + SH + FS + ML + KO ,29 Kč - energie ZS 8 100,00 Kč - členská karta ABAS 100,00 Kč - elektrická energie ML ,76 Kč c) závazky účet 321 členění závazky k dodavatelům výše závazků k : ,49 Kč - ve splatnosti ,49 Kč přijaté zálohy účet Kč ostatní závazky účet 325 výše závazků k : pojišťovna Kooperativa 4/ ,00 Kč ,00 Kč 33

34 závazky a pohledávky vůči státním orgánům výše závazků k : Finanční úřad - daň ze závislé činnost za 12/ Kč splatnost v lednu daň srážková za 12/ Kč splatnost v lednu DPH (nadměrný odpočet-pohledávka Kč splatnost v únoru 2019 za 12/2018) - DPH (nadměrný odpočet-pohledávka Kč splatnost v lednu 2019 za 11/ DPH zaúčtováno v roce ,77 Kč uplatněno v lednu 2019 OSSZ + ZP ,00 Kč splatnost v lednu 2019 Město Vsetín - vratka nevyčerpané dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby Kč splatnost d) tržby v Kč TRŽBY ZA SLUŽBY CELKEM Dlouhodobý podnájem Krátkodobý podnájem 34 Zimní stadion Sportovní hala Fotbalový areál Tyršova + šatny Pod Pecníkem Městské lázně + koupaliště Zimní stadion Sportovní hala VHK s.r.o VHK o. s HK ženy Vsetín Občerstvení - bufety Snack Bar VERY GOODIES náp. aut TJ Zbrojovka Florbal Vsetín Ostatní dlouhod. podn VERY GOODIES náp. aut FC Vsetín + Občerstvení Podnájemci - služby Alcedo, TJ Alc. Plav. škola Bar Napoleon Firmy Bruslení veřejnosti + MŠ Sportovní akce Reklama MŠ, ostatní Sportovní akce Reklama Fotbalový areál Tyršova + šatny Pod Pecníkem Reklama 0 Městské lázně + Stánek + bufet koupaliště Reklama Tržby OTE zelený bonus