Kodex chování. Newell Brands Kodex chování Obsah 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kodex chování. Newell Brands Kodex chování Obsah 1"

Transkript

1 Kodex chování Newell Brands Kodex chování Obsah 1

2 1.0 Kdo jsme 1.1 Vzkaz od Michaela Polka 1.2 Naši lidé 1.3 Naše značky 1.4 Náš kodex 2.0 Závazek vůči sobě navzájem 2.1 Respekt a podpora inkluze 2.2 Udržování zdravého a bezpečného pracovního prostředí 2.3 Spravedlivé pracovní postupy 3.0 Závazek k naší společnosti 3.1 Předcházení střetu zájmů 3.2 Přiměřené dary, pohoštění a charitativní příspěvky 3.3 Zodpovědné využívání technologie a firemních zdrojů 3.4 Ochrana našeho duševního vlastnictví 3.5 Ochrana důvěrných informací 3.6 Udržování a uchovávání záznamů 3.7 Zodpovědná komunikace o naší společnosti Závazek k našim spotřebitelům a třetím stranám 4.1 Spravedlivé a etické jednání 4.2 Etické shromažďování konkurenčních informací 4.3 Udržování důvěry spotřebitelů 4.4 Ochrana soukromí a osobních údajů Zavazujeme se Uchovávat přesné Neprovádět Dodržovat Žádné úplatky Předcházet Postupovat podle Dodržovat k integritě a dodržování účetní knihy a záznamy důvěrné obchodování zákony o praní špinavých kontroly obchodu legislativu týkající se životního prostředí 6.0 Zavazujeme se jednat správně 6.1 Jednat správně 6.2 Ozvat se 6.3 Žádná odveta Newell Brands Kodex chování Obsah 2

3 1.0 Kdo jsme 1.0 Kdo jsme 1.1 Vzkaz od Michaela Polka 1.2 Naši lidé 1.3 Naše značky 1.4 Náš kodex 2.0 Závazek vůči sobě navzájem 3.0 Závazek k naší společnosti Závazek k našim spotřebitelům a třetím stranám 5.0 Zavazujeme se dodržovat zákony 6.0 Zavazujeme se jednat správně Newell Brands Kodex chování Obsah 3

4 1.0 Kdo jsme Vzkaz od Michaela Polka Naši lidé Naše značky Náš kodex 1.1 Vzkaz od Michaela Polka V Newell Brands máme poslání stát se jednou z nejtransformativnějších společností se spotřebním zbožím na světě. Ve všem, co děláme, musíme klást na první místo spotřebitele. A když to děláme dobře, musíme v to věřit. Přerosteme tak naši konkurenci a budeme z tohoto růstu těžit. Naším cílem je neustále zlepšovat každodenní život stovek milionů spotřebitelů. Tam, kde žijí, studují, pracují a baví se. K dosažení tohoto cíle trvale udržitelným způsobem se musíme zavázat budovat naše značky a obchodovat s nejvyšší úrovní integrity. Tento závazek k obchodování s vysokými etickými standardy je naprosto zásadní pro budování dobrého jména společnosti a kapitálu našich značek. A všichni z nás se musí hodnotami a standardy definovanými v kodexu chování Newell Brands skutečně řídit. 2.0 Závazek vůči sobě navzájem 3.0 Závazek k naší společnosti Závazek k našim spotřebitelům a třetím stranám Každý z nás sehrává důležitou roli v posilování našich hodnot a používání správného úsudku při uvádění firemní politiky do praxe. Očekávám od nás všech dodržování nejvyšších standardů poctivosti, etiky a férovosti při realizaci naší snahy růst, transformovat, vést a vyhrávat, která je zachycena v našem Růstovém herním plánu. Chci vám osobně poděkovat za pomoc při budování kultury integrity, která vytváří opakovatelné a vítězné výsledky. 5.0 Závazek k integritě a právu 6.0 Závazek ke správnému jednání Newell Brands Kodex chování Obsah 4

5 1.0 Kdo jsme 1.2 Naši lidé Naši lidé sdílejí vášeň pro růst, intenzivního podnikatelského ducha, oddanost k budování značky a touhu vytvářet nové inovativní způsoby naplňování potřeb spotřebitelů. Tato vysoce výkonná globální pracovní síla je motorem pro utváření budoucnosti plné příležitostí. Naše síla spočívá ve schopnosti kombinovat dovednosti, zkušenosti, kompetence a perspektivy. Newell Brands Kodex chování Obsah 5

6 1.3 Naše značky Portfolio našich předních značek obohacuje životy milionů lidí tam, kde žijí, studují, pracují a baví se. Každý den nás naši spotřebitelé zvou do svých domovů. Vyjadřují tak svou důvěru v kvalitu našich značek a etiku naší společnosti. Tuto důvěru nesmíme nikdy zklamat. Klást naše spotřebitele na první místo při řízení růstu našich značek, které poskytují vynikající výkon, design a inovace, je čest a privilegium. K našim spotřebitelům, zákazníkům, komunitám a k sobě navzájem musíme přistupovat s úctou a integritou. Newell Brands Kodex chování and Ball Ochranné známky Ball Corporation, použito s licencí. Obsah 6

7 1.4 Náš kodex Klíčem k našemu setrvalému růstu je náš závazek k budování etického pracoviště. Náš kodex tento závazek reflektuje v podobě stanovení jasných hodnot a vede nás k tomu, abychom činili etická rozhodnutí. 5.0 Závazek k integritě a právu Odpovědnost Máte odpovědnost vůči sobě, svým spolupracovníkům a naší společnosti jednat vždy v souladu s právem a etikou. Ujistěte se, že našemu kodexu dobře rozumíte. Pokud vám není něco jasné ohledně vašich odpovědností, nebo jak se máte správně zachovat, ozvěte se a zeptejte se. Budete pravidelně vyzývání k potvrzení, že jste si kodex přečetli a že se jím řídíte. Pokuste se zastavit porušování kodexu ještě před tím, než k nim dojde. Pokud máte podezření, že došlo k jeho porušení, dejte o tom někomu vědět. Ignorování problémů vše jen zhoršuje a může poškodit důvěru, kterou jsme si vybudovali u zainteresovaných stran i mezi sebou navzájem. Když budete jednat, a to i tak, že oznámíte potenciální porušení našeho kodexu, můžete nám pomoci vyřešit problémy, které by mohly poškodit ostatní nebo naši společnost. Náš kodex platí pro nás všechny Zaměstnance Newell Brands bez ohledu na místo výkonu práce, počet odpracovaných let, obchodní oddělení nebo funkci Členy naší správní rady Jednatele Kromě toho se standardy, které odpovídají našemu kodexu, musí řídit i naše třetí strany včetně agentů, zástupců, nezávislých dodavatelů a konzultantů. Ustanoveními našeho kodexu se musíme řídit všichni. Ve výjimečných případech, kdy jste přesvědčeni o potřebě výjimky z některého ustanovení kodexu, je třeba si vyžádat souhlas od vedoucího oddělení etiky a compliance (Chief Ethics and Compliance Officer). 6.0 Závazek ke správnému jednání Newell Brands Kodex chování Obsah 7

8 Manažeři mají větší zodpovědnost a udávají tón pro etické pracoviště Pokud jste manažerem, očekáváme od vás, že budete: Dávat dobrý příklad. Chápat náš kodex, zásady a zákony, které se vztahují na váš tým. Podporovat otevřený dialog o etice a problematice compliance a budete k dispozici k projednávání otázek a obav. Prostřednictvím příslušného kanálu hlásit problematické záležitosti týkající se etiky a compliance. Zajišťovat, aby váš tým znal horkou linku pro etiku Ethics Hotline a další zdroje dostupné pro hlášení případných pochybení. Nikdy nebudete reagovat odvetným způsobem nebo nestrpíte odvetu ze strany kolektivu. Pravidelně ve vašem týmu posilovat význam etického chování a zásad odmítání jakékoli odvety. Pro správná rozhodnutí používejte svůj úsudek Žádný písemný kodex nemůže obsáhnout všechny situace, které mohou nastat. Z tohoto důvodu je důležité používat svůj úsudek pro rozhodnutí, která jsou etická a v souladu s hodnotami naší společnosti. Mějte na paměti, že porušení kodexu může mít za následek v souladu s příslušnou legislativou disciplinární opatření, která mohou vést až k ukončení pracovního poměru a v některých případech i k právním krokům. Dělat, co je správné Naším kodexem je třeba se řídit konzistentně ve všech obchodních záležitostech. Spoléháme na vás, že se budete řídit všemi platnými zákony a předpisy ve všech zemích, kde působíme. V případě, že se místní praxe odvíjí od standardu, který je méně přísný než naše vysoké standardy, měli byste se řídit naším kodexem a zásadami. Pokud máte dotazy týkající se konkrétních právních předpisů v kterékoli zemi, kde působíme, obraťte se na právní oddělení. A obdobně se na právní oddělení obraťte, pokud se domníváte, že existuje konfliktní zákonná povinnost vyplývající ze zákonů různých zemí. Můj manažer mě vyzval k něčemu, co podle mého názoru porušuje náš kodex. Co mám dělat? Nahlaste událost na oddělení lidských zdrojů nebo na oddělení Global Ethics and Compliance. Nikdo, a to ani váš přímý nadřízený, nemá právo vás vyzvat k něčemu neetickému nebo k porušení našeho kodexu. Newell Brands Kodex chování Obsah 8

9 1.0 Kdo jsme 2.0 Závazek vůči sobě navzájem 2.0 Závazek vůči sobě navzájem 2.1 Respekt aodpora inkluze 2.2 Zdravé a bezpečné pracovní prostředí 2.3 Spravedlivé pracovní postupy 3.0 Závazek k naší společnosti Závazek k našim spotřebitelům a třetím stranám 5.0 Závazek k integritě a dodržování zák 6.0 Závazek ke správnému jednání Newell Brands Kodex chování Obsah 9

10 2.0 Závazek vůči sobě navzájem podpora inkluze Zdravé a bezpečné pracovní prostředí k integritě a dodržování zákonů 2.1 Respekt a podpora inkluze Rozmanitá pracovní síla je zcela zásadní pro náš úspěch. Velice si vážíme rozmanitých dovedností, schopností, zkušeností a perspektivy, které přináší každý jednotlivý člen rodiny Newell Brands. Dbáme na poskytování rovných pracovních příležitostí, inkluzi a respekt Závazek naší společnosti ke globální rozmanitosti se odráží v rozhodnutích, která děláme, včetně náboru, přijímání a povyšování lidí. Lidi zaměstnáváme, hodnotíme a odměňujeme bez ohledu na jakékoli právně chráněné postavení, včetně rasy, barvy, sexuální orientace, věku, náboženství a postižení. Také dodržujeme všechny místní předpisy proti diskriminaci. Obtěžování není tolerováno Je naší povinností udržovat v našem pracovním prostředí atmosféru respektu bez projevů nevhodného chování a obtěžování. V případě výskytu zastrašujícího, nepřátelského nebo urážlivého chování na pracovišti je třeba se ozvat. Příklady obtěžování zahrnují, ale neomezují se na: Urážlivé komentáře, vtipy nebo nadávky o osobách se zákonem chráněným statusem, včetně rasy, věku a náboženství. Sdílení nebo rozesílání obrázků, snímků či sdělení s urážlivým obsahem. Sexuální poznámky, sexuální návrhy a nevhodné doteky nebo gesta. Nadávky, vulgární výrazy nebo hrozby vůči jinému jedinci. Pracuji jako manažer a během večeře s dodavatelem učinil jeden ze zaměstnanců několik flirtovních poznámek vůči zástupkyni dodavatele. Nezdálo se, že by jí to vadilo, a bylo to mimo kancelář. Měl jsem něco říct? Ano, máte povinnost poučit zaměstnance o vhodném chování při obchodním jednání. Váš zaměstnanec má povinnost jednat se zástupcem jiné firmy s úctou bez ohledu na to, zda jednání probíhá v kanceláři či mimo ni. Tolerováním jeho nevhodného chování vysíláte zprávu, že je to v pořádku. Moje manažerka rozesílá každý týden našemu týmu přihlouplé vtipy. Sama má za to, že jsou vtipné a odlehčují náladu, ale mě uráží. Co mám dělat? Řekněte jí něco a v případě, že se necítíte na to, promluvit si s ní o tom přímo, nahlaste to jinému manažerovi, oddělení lidských zdrojů nebo týmu Global Ethics and Compliance. Newell Brands Kodex chování Obsah 10

11 2.2 Zdravé a bezpečné pracovní prostředí Jsme odhodláni poskytovat bezpečné a zdravé pracoviště pro každého zaměstnance. Bezpečné pracovní postupy mohou předcházet zraněním a onemocněním Žádný výrobní cíl, úspory nákladů, časové úspory, nebo konkurenční výhoda nestojí za úraz či onemocnění jakéhokoliv druhu. Na základě osvědčených postupů jsme zavedli normy bezpečnosti práce a poradenství a zavazujeme se poskytovat pracoviště, které splňuje nebo překračuje platné zákony a předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Pravidelné bezpečnostní kontroly Naše společnost provádí pravidelné kontroly našich závodů a audity našich bezpečnostní postupů. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se snažíme neustále zlepšovat. Můžete přispět svým dílem, když budete dodržovat požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví a bezodkladně hlásit pracovní úrazy, zranění, nemoci nebo nebezpečné podmínky, včetně situací typu chybělo málo. Na jednom z našich strojů se rozbil bezpečnostní kryt, ale bylo mi řečeno, že na opravu nemáme rozpočet. Na koho se mám obrátit? Obraťte se na závodního manažera, oddělení lidských zdrojů nebo tým Global Ethics and Compliance. Ochrana našich zaměstnanců je prioritou, takže přispějte svým dílem, abychom zajistili bezpečné fungování zařízení. Můj nadřízený navrhl změnu našich běžných postupů za účelem zrychlení výrobní linky, ale nemyslím si, že je nový proces bezpečný. Co mám dělat? Nikdy nepřistupujte na žádný kompromis, pokud jde o bezpečnost. Okamžitě kontaktujte oddělení lidských zdrojů, právní oddělení nebo horkou linku pro etiku Ethics Hotline, aby se stanovil bezpečný průběh akce. k integritě a dodržování zákonů Newell Brands Kodex chování Obsah 11

12 Prosazujeme pracoviště bez násilí Násilí nebo hrozby násilím odporují našemu závazku k bezpečnosti a ochrany zdraví a nejsou v naší společnosti tolerovány. Každý zaměstnanec má povinnost: Být k ostatním zdvořilý a uctivý. Hlásit chování, které ohrožuje nebo poškozuje zaměstnance násilným nebo potenciálně násilným způsobem. I vtipy o ublížení někomu jsou nevhodné a měly by se hlásit. Pokud se vy nebo někdo, koho znáte, nachází v bezprostředním nebezpečí, zavolejte policii v případě, že je to pro vás bezpečné. V areálu společnosti včetně firemních parkovišť se nikdy, s výjimkou případů výslovně povolených příslušným zákonem, nepohybujte ozbrojeni. To platí pro střelné zbraně, nože či hole. Naše pracoviště udržujeme bez drog a alkoholu Drogy nebo alkohol mohou negativně ovlivnit pracovní výkonnost, vytvářet bezpečností rizika a ohrožovat vás i ostatní. Nikdy se nepouštějte do práce pod vlivem jakékoliv látky. V areálu společnosti, služebních vozech společnosti či při provádění služeb pro společnost nesmíte mít regulované látky nebo drogy a s tím spojené náčiní (kromě zákonných předpisů pro jednotlivce). Mohou nastat okolnosti, kdy je pití alkoholických nápojů na akcích společnosti, nebo při vykonávání činnosti pro společnost povoleno, pokud je to v souladu se všemi zákony a zásadami naší společnosti, a to v rozumné míře a při uplatnění dobrého úsudku. Pokud nejste schopni řídit motorové vozidlo bezpečně a v souladu se zákonem, nesedejte za volant a podnikněte kroky k zajištění návratu domů z firemní akce jiným způsobem dopravy. Byl jsem na pracovní večeře, kde jeden z mých spolupracovníků hodně pil. Po večeři se vypadal pod vlivem alkoholu, ale usedl do auta a odjel domů. Co mám dělat, pokud se to stane znovu? Oznámit tento incident oddělení lidských zdrojů nebo horkou linku Ethics Hotline. Příště učinit opatření, aby se váš spolupracovník dostal domů bezpečně prostřednictvím spolujízdy, taxi nebo jiného druhu dopravy. k integritě a dodržování zákonů Newell Brands Kodex chování Obsah 12

13 2.3 Spravedlivé pracovní Zachováváme hlubokou úctu k lidským právům. Zdravé a bezpečné pracovní prostředí Zakazujeme pracovní postupy, které jsou nehumánní nebo ohrožují zdraví a bezpečnost pracovní síly po celém světě. Dodržujeme legislativu zaměřenou na odstranění otroctví a obchodování s lidmi z globálních dodavatelských řetězců včetně zákona Spojeného království proti moderní formě otrokářství (UK Modern Slavery Act). Naše společnost odmítá následující a nebude vědomě vstupovat do jakéhokoliv obchodního vztahu s jakoukoli třetí stranou, která se účastní: Zneužívání dětí, včetně dětské práce Fyzických trestů Nucené nebo povinné práce Protiprávní diskriminace a okupace Obchodu s lidmi V rámci našeho závazku k lidské důstojnosti vybíráme třetí strany, které mohou doložit svůj závazek k ochraně zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců, nevyužívají nucené práce nebo zboží vyrobené s využitím nucené práce a implementují dodavatelské programy, které zajistí, že žádné materiály použité v našich produktech nepocházejí od zdrojů porušujících lidská práva. k integritě a dodržování zákonů Newell Brands Kodex chování Obsah 13

14 1.0 Kdo jsme 3.0 Závazek k naší společnosti 2.0 Závazek vůči sobě navzájem 3.0 Závazek k naší společnosti 3.1 Střety zájmů 3.2 Dárky, pohoštění a charitativní příspěvky 3.3 Technologie a zdroje společnosti 3.4 Duševní vlastnictví 3.5 Důvěrné informace 3.6 Udržování a uchovávání záznamů 3.7 Zodpovědná komunikace Závazek k našim spotřebitelům a třetím stranám 5.0 Závazek k integritě a dodržování zákonů 6.0 Závazek ke správnému jednání Newell Brands Kodex chování

15 3.0 Závazek k naší společnosti 3.1 Předcházení střetu zájmů Musíme jednat v nejlepším zájmu naší společnosti. Ke střetu zájmů dochází, když se nacházíte ve vztahu nebo činnosti, která má vliv na vaši objektivitu při obchodních rozhodnutích. Odhalení případných střetů zájmů Není možné uvést všechny typy střetu zájmů. Spoléháme na vás, že se budete řídit svým nejlepším úsudkem a upozorníte svého nadřízeného v případě skutečných střetů zájmů i v situacích, které mají potenciál stát se, nebo které by mohly vypadat jako střet zájmů. Následně můžeme ověřit a posoudit fakta, aby bylo možné situaci náležitě řešit. Matka spoluhráče z fotbalového družstva mého dítěte figuruje jako dodavatel, kterého naše společnost využívá. Pozvala mou rodinu na party. Co mám dělat? Buďte ostražití v situacích, kdy se může zdát, že vám dodavatel poskytuje preferenční zacházení. Pokud se domníváte, že byste mohli být pozváni kvůli vašemu postavení v naší společnosti, vyžádejte si před účastí radu. k integritě a dodržování zákonů Pokyny pro běžné situace spojené se střetem zájmů Investice V případě, že by mohla nějaká investice ovlivnit vaše obchodní rozhodnutí, tuto investici neprovádějte. Platí to i v případě investice do společnosti, která by mohla být potenciálním konkurentem. Neinvestujte do soukromého dodavatele, konkurenta nebo zákazníka naší společnosti. Můžete vlastnit méně než 1 % akcií veřejně vlastněného dodavatele, konkurenta nebo zákazníka, pokud tato investice není natolik finančně významná, aby došlo ke střetu zájmů. Moje žena má firmu, která navrhuje a prodává oblečení na jógu. Vyvinula čelenku a chtěla by, aby ji jedna z našich firem nakoupila. Mohu se přimluvit u kolegů z týmu? Ne. Váš osobní vztah znamená, že je nevhodné, abyste se zapojil do prodejních aktivit vaší manželky. O tomto vztahu byste měl informovat svého nadřízeného, aby to nevypadalo jako střet zájmů s potenciálním dodavatelem naší společnosti. Newell Brands Kodex chování Obsah 15

16 Pokyny pro běžné situace střetu zájmů, pokračování k integritě a dodržování zákonů Rodina a osobní vztahy Nesmíte dohlížet na práci rodinného příslušníka nebo partnera. Informujte svého manažera v případě, že kontrolujete práci někoho, s kým máte osobní vztah, jako například blízkého přítele. Informujte svého manažera, pokud máte v úmyslu zaměstnat někoho, s kým máte osobní vztah. Informujte svého manažera, pokud máte osobní vztah s někým z dodavatelské nebo poskytovatelské společnosti, jejíž služby zvažujete využít. Informujte svého manažera, pokud máte rodinného příslušníka nebo blízký osobní kontakt s osobou, která je veřejným činitelem. Kontakty s konkurenty, dodavateli, poskytovateli služeb nebo odběrateli Nesmíte mít žádné vlastnické zájmy, pracovat pro nebo poskytovat služby konkurenci, dodavatelům nebo zákazníkům. Nesmíte vznášet požadavky na zákazníky, dodavatele, poskytovatele služeb, nebo se naopak řídit jejich požadavky na poskytnutí charitativních darů jménem společnosti (pokud nejde o program firemního dárcovství). Mimo Newell Brands nesmíte s našimi dodavateli služeb, dodavateli, zákazníky nebo kontraktory dělat žádné jiné obchody. Jiné zaměstnání Nevstupujte do žádného jiného pracovního poměru, který by měl vliv na vaši schopnost odvádět práci pro Newell Brands. Představenstvo Nevykonávejte funkci člena představenstva, pokud by to mohlo potenciálně ovlivnit vaše pracovní povinnosti. Jmenování do vládních agentur nebo představenstva jiných společností či podobného orgánu vyžaduje předchozí schválení vedoucích právního oddělení a oddělení lidských zdrojů. Osobní zisk Nevyužívejte nebo neodklánějte firemní příležitosti, majetek, informace nebo vaše postavení v naší společnosti k osobnímu prospěchu nebo konkurování naší společnosti. Newell Brands Kodex chování Obsah 16

17 3.2 Přiměřené dary, pohoštění a charitativní příspěvky Dary, pohoštění a charitativní příspěvky mohou posilovat pozitivní vztahy. Musíme však zajistit, aby se v souvislosti s tím neobjevil žádný náznak střetu zájmů nebo nedošlo k pokusu o ovlivnění obchodního rozhodnutí. k integritě a dodržování zákonů Pokyny pro vhodné dary a pohoštění Při předávání nebo přijímání daru nebo pohoštění by neměla mít žádná ze stran pocit, že je výměnou za dar či pohoštění třeba něco učinit, a to včetně příslibu obchodu. Nikdy nepředávejte či nepřijímejte dary, které jsou nezákonné, nevhodné nebo by porušovaly náš závazek k inkluzi a vzájemnému respektu. Veškerá pohoštění, poskytovaná či přijímaná, musí být v souladu s legitimním obchodním účelem, například teambuildingem. Pokud jste na pochybách, zda jsou konkrétní dary nebo pohoštění rozumné a správné, zeptejte se svého manažera nebo se obraťte na tým Global Ethics and Compliance. Obecně platí, že v rámci vztahu s obchodním partnerem můžete přijmout nebo poskytnout: Dary, které nejsou časté a nemají nominální hodnotu. Příležitostná pozvání na jídlo za rozumnou cenu v místech, které jsou vhodná pro uzavírání obchodů. Příležitostné vstupenky na místní sportovní, divadelní nebo jiné kulturní akce. Přičemž platí, že vstupenky jsou zakoupeny za rozumnou cenu a jsou nedílnou součástí aktivit pro utužování obchodních kontaktů. V rámci vztahu s obchodním partnerem nemůžetepřijmout nebo poskytnout: Dary vysoké hodnoty nad 50 USD. Dary ve formě hotovosti, šeků, peněžních poukázek, dárkových poukázek, půjček nebo jiných peněžních ekvivalentů. Dary nebo pohoštění, které porušují zákon, naše firemní zásady nebo zásady přijímající společnosti. Newell Brands Kodex chování Obsah 17

18 Poskytování darů a pohoštění vládním činitelům je zakázáno Bez předchozího souhlasu ze strany Global Ethics and Compliance nesmíte nikdy darovat nic hodnotného, včetně darů a pohoštění, vládnímu úředníkovi nebo zaměstnanci. Viz též sekce žádné úplatky. Zákony Spojených států zakazují předávat dary a hostit členy Kongresu, Bílého domu či jejich zaměstnance. Před nabídkou či poskytnutím takových darů nebo pohoštění si musíte vyžádat souhlas Global Ethics and Compliance. O výdajích za dary a pohoštění vedeme přesné záznamy. Jakýkoliv dar nebo pohoštění poskytnuté v rámci vaší práce musí být transparentní a přesně zaznamenány v našich účetních knihách a záznamech. Při vyplňování vyúčtování je třeba uvést účel výdajů a osobu, kterému jste předali dar nebo poskytli pohoštění. Veškeré dary pro dodavatele, zákazníky a obchodní partnery je třeba zaznamenat a označit jako dar od společnosti. Charitativní příspěvky Podporujeme dárcovství na podporu našich komunit, které je v souladu s našimi dárcovskými cíli. Před nabídkou nebo závazkem dobročinného příspěvku jménem naší společnosti musíte získat souhlas ze strany našeho týmu Corporate Giving. Dostal jsem dar, který není v souladu s našimi pokyny. Co mám dělat? Vraťte jej a vysvětlete, že naše zásady vám neumožňují si jej ponechat. Pokud si nejste jisti, jak dar vrátit, poraďte se vaším nadřízeným nebo se obraťte na tým Global Ethics and Compliance. Účastním se firemního školení. Dodavatel pořádá recepci, kde bude jídlo, pití a zábava. Mohu se této akce zúčastnit? Pokud je recepce por všechny účastníky školení a vy nejste vybrán z titulu zástupce Newell Brands, je vaše účast v pořádku. Jeden z mých dodavatelů mi poslal vstupenky na golfový turnaj. Co mám dělat? Vstupenky lze přijmout pokud: se tím nezavazujete zacházet s dodavatelem výměnou za lístky přednostně, účast bude mít obchodní účel(tj., dodavatel se zúčastní s vámi), dodavatel vám vstupenky poskytuje jen občasně a tyto vstupenky byly zakoupeny za rozumnou cenu. Pokud není splněna jakákoliv z těchto podmínek, dříve než vstupenky přijmete si o tom promluvte s vaším manažerem nebo se obraťte na tým Global Ethics and Compliance. Newell Brands Kodex chování Obsah 18

19 3.3 Zodpovědné využívání technologie a firemních zdrojů Naše společnost vám poskytuje zdroje, které potřebujete k práci. Tyto prostředky mají fyzickou podobu jako naše budovy a stroje i elektronickou podobu jako naše y, software a internet. Ve všech případech se jedná o cenný majetek společnosti, který by měl být chráněn před krádeží, ztrátou, poškozením, neoprávněným přístupem, plýtváním a zneužitím. Technologie a zdroje společnosti Jsme dobrými správci majetku a vybavení společnosti Věříme, že budete využívat naše firemní zdroje k práci a pečlivě se o ně starat. V případě, že majetek nebo vybavení vykazuje známky poškození, nebezpečí, vady nebo potřeby opravy, bezodkladně to nahlaste. Zodpovědné využívání sociálních médií Nástroje sociálních médií jako blogy, wikiweby, chatovací místnosti a networkingové stránky poskytují prostor pro komunikaci o naší společnosti se zúčastněnými stranami. Při online komunikaci o naší společnosti však musíte být opatrní. Pokud nejste výslovně oprávněni hovořit jménem naší společnosti, dejte jasně najevo, že jde o vaše vlastní názory, které nemusí odrážet postoj naší společnosti. Pokud to vyžaduje zákon, informujte o vašem spojení s naší společností. Nikdy nepoužívejte sociální média ke zveřejňování nebo sdělování důvěrných informací. Ochrana informačních systémů a jejich správné využívání Elektronické zdroje jsou cenným majetkem společnosti. Spoléháme na vás, že je používáte správně. Hardware, software, , hlasová pošta, přístup na intranet a internet, počítačové soubory a programy jsou majetkem společnosti. Tam, kde to povoluje zákon, si vyhrazujeme právo monitorovat využívání těchto zdrojů. Naše systémy chraňte před viry a odstávkami. Nikdy neinstalujte neautorizovaný software, aplikace, hardware nebo úložná zařízení na vašem počítači poskytnutým společností a nepřistupujte do sítě prostřednictvím neautorizovaných aplikací nebo zařízení. Je zakázáno přistupovat na, ukládat, posílat nebo publikovat materiál, který je nevhodný, diskriminační, sexuálně explicitní, urážlivý nebo výhružný. Newell Brands Kodex chování Obsah 19

20 3.4 Ochrana našeho duševního vlastnictví Naše duševní vlastnictví nám dává konkurenční výhodu. Neoprávněné používání našeho duševního vlastnictví poškozuje naši značku i dobré jméno. Musíme chránit naše duševní vlastnictví. Jaké jsou příklady duševního vlastnictví? Patenty Návrhy Know-how Copyright Názvy domén Ochranné známky Loga V rozsahu povoleném zákonem je veškeré duševní vlastnictví vytvořené, navržené nebo udělané v rámci práce jakéhokoliv zaměstnance značky Newell Brands vlastnictvím naší společnosti. S tímto duševním vlastnictvím musíte nakládat v souladu s vlastnickými právy naší společnosti. Podezření na zneužití našeho duševního vlastnictví by měla být oznámena právnímu oddělení nebo na horkou linku Ethics Hotline. Newell Brands Kodex chování Obsah 20

21 3.5 Ochrana důvěrných informací Informace o naší společnosti, jako výzkum a strategie nás činí tím, kým jsme, a určuje naši konkurenční výhodu na trhu. Spoléháme na vás, že budete zachovávat a chránit naše důvěrné informace. Co je důvěrná informace? Verbální, písemná nebo elektronické informace, která není obecně známa veřejnosti, ale setkáváte se s ní v rámci své práce. Příkladem jsou: plány výzkumu a vývoje, obchodní tajemství, strategické plány, duševní vlastnictví, návrhy produktů, technické informace, marketingové plány, seznamy zaměstnanců a seznamy zákazníků. Některé informace mohou být důvěrné a později se stanou veřejnými (např. finanční výsledky). S takovými informacemi by se mělo nakládat jako s důvěrnými, dokud autorizovaní zástupci společnosti tyto informace nezveřejní. Ochrana důvěrných informací naší společnosti Musíte chránit důvěrné informace naší společnosti, aby nedošlo k jejich zneužití ze strany konkurence nebo jiné třetí strany. Váš závazek k ochraně důvěrných informací Newell Brands pokračuje i v případě, že naši společnost opustíte. Jak lze chránit důvěrné informace? Používejte je pouze v rozsahu nutném pro výkon vaší práce. Sdílejte je pouze se (1) zaměstnanci v naší společnosti, kteří je potřebují znát pro výkon jejich práce a (2) s třetími stranami, které podepsaly dohody o mlčenlivosti (např. dodavatelé) nebo podléhají profesionální povinnosti mlčenlivosti (např. právní zástupci). Vstup do našich závodů umožněte pouze osobám s řádným povolením. Pokud si všimnete neoprávněných návštěvníků, kontaktujte místní bezpečnostní službu. Chraňte důvěrné dokumenty, včetně těch ve vaší kanceláři. Neprobírejte pracovní záležitosti na veřejných místech, jako jsou výtahy, letadla a restaurace, kde vás ostatní mohou slyšet. Neprohlížejte si důvěrné informace ve vašem notebooku na veřejných místech, kde je mohou vidět ostatní. Otázky ze strany investorů, médií apod. přesměrujte na oddělení Corporate Communications nebo Investor Relations. Zajistěte, aby zaměstnanci vrátili veškeré důvěrné informace, Newell Brands Kodex chování Obsah 21

22 3.6 Udržování a uchovávání záznamů Záznamy, které generujeme v rámci obvyklého chodu firmy představují důležitá aktiva společnosti. Každý z nás je zodpovědný za náležité uchovávání, skladování a likvidaci firemních záznamů. Vhodné uchovávání záznamů Potřebujeme zajistit, aby byly záznamy společnosti k dispozici pro naše potřeby, včetně dodržení právních, daňových a dalších zákonných požadavků. Ujistěte se, že uchováváte všechny záznamy společnosti, jak je popsáno v požadavcích na uchovávání a skladujete je ve schválených skladovacích prostorách Uchovávejte dokumenty, které souvisí s probíhajícími soudní spory, vyšetřováním nebo auditem. Dbejte na to, abyste nikdy nezlikvidovali informace, které jsou předmětem povinnosti uchování záznamů, dokud vám k tomu nedá právní oddělení písemnou cestou svolení. Obdržel jsem oznámení o povinnosti uchování záznamů ohledně smlouvy, na které pracuje můj tým. Některé z mých ů o smlouvě mohou mít na společnost negativní dopad, takže jsem přemýšlel o jejich odstranění. Co mám dělat? Nemažte je. Na základě povinnosti uchování záznamů nesmíte pozměňovat či likvidovat žádnou související korespondenci. Záznamy, které splnily požadavek na zachování nebo povinnost uchování záznamů by měly být řádně zlikvidovány. Otázky týkající se našich zásad uchovávání záznamů a z toho plynoucích závazků by měly směřovat na právní oddělení. Newell Brands Kodex chování Obsah 22

23 3.7 Zodpovědná komunikace o naší společnosti Jako globální společnost musíme veřejnosti poskytnout konzistentní a přesné informace. Nemluvíme jménem naší společnosti, pokud k tomu nejsme oprávněni Pouze oprávněné osoby mohou sdělovat oficiální postoj společnosti. Veškeré žádosti o informace ze strany analytiků a investorů by měly směřovat na oddělení Investor Relations: Zavolal mi reportér s tím, abych se vyjádřil k projektu, na kterém pracuji. Co mám dělat? O projektu toho možní víte víc, než kdokoli jiný v naší společnosti, ale pokud nejste výslovně oprávněn hovořit o projektu s médii, měl byste reportéraodkázat na oddělení Corporate Communications. Všechny ostatní žádosti o informace o Newell Brands by měly směřovat na: Pokud uvidíte na sociálních médiích obsah, který by podle vašeho názoru měla společnost řešit, neodpovídejte a neřešte to sami, ale raději přepošlete obsah na: Newell Brands Kodex chování Obsah 23

24 1.0 Kdo jsme 2.0 Závazek vůči sobě navzájem Závazek k našim spotřebitelům a třetím stranám 3.0 Závazek k naší společnosti Závazek k našim spotřebitelům a třetím stranám 4.1 Spravedlivé a etické jednání 4.2 Konkurenčn í informace 4.3 Důvěra spotřebitelů 4.4 Ochrana osobních údajů 5.0 Závazek k integritě a dodržování zákonů 6.0 Závazek ke správnému jednání Newell Brands Kodex chování Obsah 24

25 4.1 Spravedlivé a etické jednání Jsme přesvědčeni, že dlouhodobé vztahy staví na bezúhonnosti a důvěryhodnosti.. Jednou z našich základních obchodních praktik je poctivé a čestné jednání se zákazníky dodavateli a dalšími třetími stranami Závazek ke slušnému jednání Každý zaměstnanec musí podporovat pozitivní obchodní vztahy. Nikdy se nesnažte získat nespravedlivou výhodu poskytováním zavádějících informací, zkreslováním nebo klamáním. Nakupujte a prodávejte jen na základě vhodných obchodních aspektů, jako je kvalita, cena, služba, spolehlivost a etické standardy. Neparticipujeme na nepravdivé nebo klamavé reklamě našich výrobků, služeb nebo naší společnosti. Ujistěte se, že jste v propagačních materiálech včetně reklamy a marketingové komunikace pravdiví a přesní. Ujistěte se, že můžete doložit veškerá předkládaná tvrzení. Při nákupu jménem společnosti zacházejte se všemi dodavateli stejně a jednejte s nimi spravedlivě a čestně. Nikdy nenaznačujte, že náš vztah s dodavateli a dalšími třetími stranami bude ovlivněn osobními laskavosti nebo nabídkami darů či pohoštění. Uvedli jsme na trh nový produkt, který prodává jeden významný maloobchodní prodejce. Můj spolupracovník navrhl, abychom prodejci poskytli jistou pobídku, aby nám pomohl splnit určité kvóty. Co mám dělat? Obraťte se na svého manažera. Pobídkové programy mohou být v pořádku, ale musí být vždy: (1) schváleny ze strany vašeho manažera a prodejce, (2) v souladu s veškerými platnými zákony a (3) v souladu s naším kodexem chování. Newell Brands Kodex chování Obsah 25

26 4.2 Etické shromažďování konkurenčních informací Informace o jiných společnostech musíme shromažďovat legálně, eticky a způsobem, který nebude mít špatný dopad na naší společnost Můžete shromažďovat a používat informace o našich konkurentech, které jsou veřejné povahy. Avšak nikdy nezískávejte informace o jiných společnostech nedovolenými způsoby, ani nikoho nenavádějte, aby tak činil za vás. Špionáž, krádeže, překrucování, úplatky a provize nejsou ve společnosti jako je naše tolerovány. Vážíme si integrity, poctivosti a respektu. kromě toho mohou být taková jednání v některých lokalitách nelegální. Nenajímejte zaměstnance konkurenta za účelem získání důvěrných informací, nevybízejte zaměstnance našich konkurentů k prozrazení důvěrných informací o jejich zaměstnavateli. Nesmíte vědomě porušit platná práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany včetně konkurentů naší společnosti. Pokud vám někdo poskytne informace o konkurenci, která by podle vašeho názoru mohla být důvěrná, zeptejte se dotyčné osoby, zda se jedná o důvěrnou informaci a jak byla získána. Vám poskytnutý materiál s označením tajné, důvěrné nebo soukromé se nesmí číst a je třeba je okamžitě odeslat na právní oddělení. Je v pořádku odkazovat na dokumenty, které mám od předchozího zaměstnavatele? Záleží na okolnostech. Pokud dokumenty obsahují důvěrné informace, nemůžete je použít či sdílet se společností Newell Brands. Očekává se od vás, že dostojíte závazkům důvěrnosti včetně všech dohod o mlčenlivosti s vaším předchozím zaměstnavatelem. Veškeré dotazy směřujte na právní oddělení. Oborová obchodní asociace mě vyzvala k účasti na srovnávací studii. V případě účasti se budu moct dozvědět důvěrné informace o našich konkurentech. Co mám dělat? Vaše účast je v pořádku, pokud ji předem schválí váš manažer. Dodržujte závazek naší společnosti k férovému obchodování tím, že nebudete event využívat k získání důvěrných informací o našich konkurentech a že budete dodržovat podmínky důvěrnosti spojené s vaší účastí. Newell Brands Kodex chování Obsah 26

27 4.3 Udržování důvěry spotřebitelů Naši spotřebitelé spoléhají na to, že vyrábíme vysoce kvalitní a bezpečné produkty. Pro zachování jejich důvěry podnikáme kroky k tomu, abychom zajistili, že naše výrobky důsledně splňují nebo překonávají vysoké standardy naši společnost, stejně jako příslušnou bezpečnostní legislativu a průmyslové standardy Zajišťujeme, aby naše výrobky dosahovaly nejvyšší kvality a byly bezpečné Musíte dodržovat všechny příslušné spotřebitelské zákony, stejně jako zásady naší společnosti ohledně bezpečnosti a kvality našich výrobků a našich vztahů se spotřebiteli (například ohledně balení nebo marketingu). Musíme rychle a odpovědně řešit problémy s výrobky, které nesplňují naše vysoké standardy. Pokud máte dotazy nebo obavy týkající se kvality nebo bezpečnosti některého z našich výrobků nebo vztahů se spotřebiteli, neprodleně to nahlaste vedoucímu divize pro kvalitu, vedoucí divize pro zákaznické služby nebo právnímu oddělení. O obdobně, pokud dostanete takové otázky od spotřebitelů, nebo vám budou tlumočit své obavy, neprodleně je předejte vedoucímu divize pro zákaznické služby, vedoucímu divize pro kvalitu nebo na právní oddělení. Naši dodavatelé nesou odpovědnost Důležitým aspektem dodržování našich normy pro bezpečnost výrobků je odpovědnost našich dodavatelů za kvalitu a bezpečnost výrobků, které nám poskytují. Pokud víte nebo máte podezření, že dodavatel nedodržuje své závazky ohledně kvality a bezpečnosti, okamžitě to nahlaste vedoucímu divize pro zákaznické služby, vedoucímu divize pro kvalitu nebo na právní oddělení. Newell Brands Kodex chování Obsah 27

28 4.4 Ochrana soukromí a osobních údajů Jsme přesvědčeni, že respektování soukromí našich zaměstnanců, obchodních partnerů i spotřebitelů přispívá k budování důvěry a dlouhodobých vztahů Řídíme se zákony na ochranu soukromí a osobních údajů Můžeme shromažďovat nebo přicházet do styku s osobní údaji ostatních zaměstnanců, obchodních partnerů nebo spotřebitelů. Osobně identifikovatelné informace jsou údaje, které by mohly být použity k potenciální identifikaci konkrétního jednotlivce. Například se jedná o: datum narození, adresu bydliště, fotografii, číslo pasu a rodné číslo. Při přístupu nebo zpracování osobně identifikovatelných informací (OII) má každý z nás povinnost dodržovat všechny příslušné zákony na ochranu soukromí a osobních údajů. Jak můžeme shromažďovat a zpracovávat OII? Shromažďujte OII pouze prostřednictvím zákonných prostředků. Shromažďujte pouze data, která jsou relevantní a používejte je pouze pro účel, pro který byly shromážděny. Veškeré OII chraňte, udržujte je bezpečné a důvěrné. Přistupujte k OII a zveřejňujte je pouze v případě, že to splňuje požadavky pro předběžné oznámení, souhlas a autorizaci požadované příslušným zákonem, jakož i jakýmikoli dalšími zákony na ochranu osobních údajů. Před přenosem údajů mimo zemi, ve které byly shromážděny, se obraťte na právní oddělení. Newell Brands Kodex chování Obsah 28

29 1.0 Kdo jsme 5.0 Závazek k integritě a dodržování zákonů 2.0 Závazek vůči sobě navzájem 3.0 Závazek k naší společnosti Závazek k našim spotřebitelům a třetím stranám 5.0 Závazek k integritě a dodržování zákonů 5.1 Účetní knihy a záznamy 5.2 Důvěrné obchodování 5.3 Zákony o hospodářské soutěži 5.4 Žádné úplatky 5.5 Praní špinavých peněz 5.6 Kontrola obchodu 5.7 Zákony o životním prostředí 6.0 Závazek ke správnému jednání Newell Brands Kodex chování Obsah 29

30 5.1 Vedení přesných účetních knih a záznamů Poctivost v našich účetních knihách, záznamech a finančních výkazech je rozhodující pro náš úspěch a udržení důvěry našich akcionářů a dalších zúčastněných stran. Jsme poctiví a přesní ve všech našich transakcích Časové rozvrhy, nákupní objednávky, vyúčtování spoléháme na vás, že budete upřímní a ve vašich transakcích získáte všechna potřebná povolení. Při zaznamenávání vašich transakcí musíte být přesní, transparentní, rychlí a úplní. Finanční prostředky společnosti používejte pouze pro účely popsané v dokumentaci k platbě. Zachováváme přesnost a integritu našich finančních zpráv Dodržujte všechny interní procesy, zákony, pravidla a předpisy, kterými se řídí finanční účetnictví a výkaznictví k vedení řádných záznamů o aktivech, pasivech, výnosech a nákladech. Nikdy záměrně nezpožďujte zaznamenání transakce. Buďte upřímní při vytváření předpovědí a ujistěte se, že naše záznamy a zprávy přesně odrážejí naši finanční situaci, jak je popsáno v podpůrné dokumentaci. Poskytování údajů státním institucím jako Komisi USA pro burzu a cenné papíry a sdělování informací obchodní či finanční komunitě musí být úplné, spravedlivé, přesné, včasné, a srozumitelné. Plně spolupracujeme s našimi interními a externími auditory S auditory, daňovými orgány a dalšími regulátory buďte otevření a upřímní. Neprovádějte žádné kroky s cílem nutit, manipulovat nebo uvádět v omyl někoho, kdo provádí audit nebo přezkoumání finančních výkazů naší společnosti. Informoval jsem svého manažera o chybách ve zprávě, kterou předkládáme vládní agentuře. Řekl mi, abych si nedělal starosti, protože takhle to dělá každý. Měl bych chyby opravit? Nikdy vědomě nedopusťte, aby se vládní agentuře předkládaly nepřesné údaje. Ozvěte se a informujte o svých obavách okamžitě prostřednictvím různých kanálů popsaných v našem kodexu včetně právního oddělení, Global Ethics and Compliance nebo linky Ethics Hotline. Můj spolupracovník mě požádal, abych se za něj přihlásil jeho kartou do docházkového systému. Co mám dělat? Docházkové karty patří mezi záznamy společnosti a musí se jimi přihlašovat daný zaměstnanec a nikoliv spolupracovník. Spolupracovníkovi poraďte, ať se obrátí na svého manažera, pokud má nějaký problém, ale kartou se za něj nepřihlašujte. Newell Brands Kodex chování Obsah 30

31 1 5.2 Vyvarujte se důvěrného obchodování Zaměstnanci mohou mít přístup k materiálním neveřejným informacím o naší společnosti nebo společnostech, se kterými obchodujeme. Tyto informace nesmíme nikdy zneužít. Co je materiální neveřejná informace? Informace o společnosti, která není obecně známé veřejnosti ( vnitřní informace) a kterou by rozumný investor považoval za důležitou při rozhodování o investici. Vnitřní informace by se měly považovat za neveřejné do formálního zveřejnění v tisku nebo podání na Komisi USA pro burzu a cenné papíry (SEC). Některé informace podané na SEC nemusí být veřejné, takže v případě pochybností kontaktujte právní oddělení. Co je důvěrné obchodování? Když někdo používá důvěrné informace s cílem získat pro sebe zisk nebo zabránit ztrátám na akciovém trhu. Naše společnost bere vážně své závazky vyplývající ze všech akciových zákonů. Nikdy nekupujte nebo neprodávejte akcie nebo jiné cenné papíry na základě těchto vnitřních informací nebo důvěrných tipů apod. Jaké jsou příklady vnitřních informací? Předpokládané budoucí zisky nebo ztráty Plánované fúze nebo akvizice Prodej majetku společnosti nebo dceřiných společností Změny v dividendové politice Změny ve vedení Nové významné produktové plány Hrozící úpadek či finanční problémy Významné soudní spory či urovnání Pracuji pro Newell Brands a můj bratr se mě zeptal, zda by měl nakoupit naše akcie. Díky svému postavení jsem se dozvěděl, že oznámíme novou akvizici, která může zvýšit hodnotu našich akcií. Co mám dělat? Podělím se o tuto důvěrnou informaci se svým bratrem, nebo mu poskytnu tip, který ovlivní jeho rozhodnutí o koupi akcií. Pokud tak učiníte, oba porušíte zákon. Newell Brands Kodex chování Obsah 31

32 5.3 Dodržování zákonů o hospodářské soutěži Jsme zastánci volného a otevřeného trhu, na kterém usilovně soutěžíme v souladu se zákony na ochranu hospodářské soutěže a antimonopolními zákony. Zákony na ochranu hospodářské soutěže pokrývají řadu typů aktivit Zákony na ochranu hospodářské soutěže existují prakticky ve všech zemích a my musíme tyto zákony dodržovat. Účelem zákonů na ochranu hospodářské soutěže je chránit spotřebitele a společnost zachováním svobodné a otevřené soutěže. Sankce za porušení těchto zákonů mohou zahrnovat vysoké pokuty, nemožnost vynutit obchodní dohody a dokonce i tresty odnětí svobody. Vztahy s konkurenty Naše společnost musí v určitém obchodním rozhodování jednat nezávisle. S konkurenty nesmíte hovořit o citlivých obchodních informacích jako: cenotvorba, prodejní podmínky, marketingové plány, obchodní programy, slevy, bojkoty dodavatelů/zákazníků/konkurentů, nebo chráněné informace. Hovořit o takových informacích by mohlo vyvolat dojem spolupráce s konkurencí namísto nezávislého jednání. Nehovořte nebo neuzavírejte formální či neformální dohody či ujednání s konkurencí ve vztahu ke všem konkurenčním záležitostem včetně nesoutěžení na některých produktových nebo geografických trzích. Podmínky prodeje zákazníkům a distributorům Neuzavírejte dohody omezující ceny pro další prodej v případě našich nákupčích nebo podmínky prodeje bez předchozího získání právní rady. V zemích, kde má naše společnost obzvlášť silnou pozici, se poraďte s právním oddělením, aby se zajistilo, že opatření týkající se stanovení cen a prodeje nejsou v rozporu se zákony o hospodářské soutěži. Marketing a obchodní postupy Nedopouštějte se diskriminace z hlediska cen, nabízených podmínek a služeb vůči podobně situovaným zákazníkům, kteří nakupují podobné zboží a množství za podobných podmínek. Pokud si nejste jisti, zda není daná pozice diskriminační povahy, poraďte se s právním oddělením. Zúčastnil jsem se setkání obchodní asociace a během přestávky chtěl jeden z účastníků porovnat cenové a slevové programy, které naši společnosti nabízejí zákazníkům. Co mám dělat? Pokud se tato osoba účastní setkání obchodní asociace, jedná se pravděpodobně o zaměstnance konkurence. Sdělte mu, že tyto informace s ním probírat nemůžete. S konkurenty byste neměli nikdy probírat cenotvorbu nebo cenové programy. Newell Brands Kodex chování Obsah 32

33 5.4 Žádné úplatky Zavazujeme se podnikat eticky a s integritou. Netolerujeme úplatky či korupci. Musíme dodržovat všechny zákony proti úplatkářství a korupci Jako globální společnost musíme dodržovat zákony více zemí, které se týkají uplácení soukromých osob i veřejných/vládních úředníků. Řada těchto místních zákonů včetně amerického zákona o zahraničních korupčních praktikách (FCPA) se vztahuje na korupční praktiky v dané zemi i mimo ni. Porušení protikorupčních zákonů může mít pro společnost i její zaměstnance za následek soudní spory, vysoké pokuty a odnětí svobody. Kdo je státní úředník? Pojem státní úředník by se měl chápat obecně. Zahrnuje jednotlivce, kteří jsou zaměstnanci národních, regionálních a místních vlád, jakož i zaměstnance státních nebo státem kontrolovaných podniků. Patří mezi ně například: Celní úředníci Pracovníci vízového oddělení na velvyslanectví Zaměstnanci státních sdělovacích prostředků Zaměstnanci státních rozvodných společností Žádné úplatky Znát své povinnosti Nikdy nepřijímejte nebo neposkytujte cokoli hodnotného,ať už přímo či nepřímo, s cílem získat výhodu nebo získat či udržet obchod. Bez ohledu na místní praxi nebo postupy jiných společností dbejte na to, abyste se vyvarovali i samotnému zdání něčeho nezákonného za účelem získání obchodní výhody. Dbejte zvýšené opatrnosti zejména při jednání s vládními či veřejnými činiteli, úředníky mezinárodních organizací, politickými stranami a zaměstnanci státních nebo státem kontrolovaných podniků. Nedávejte nic hodnotného státnímu úředníkovi či zaměstnanci bez získání předchozího povolení od týmu Global Ethics and Compliance. Jaké jsou příklady čehokoliv hodnotného? Nabídky zaměstnání Příspěvky charitativním organizacím Obchodní příležitosti Firemní produkty Hotovost, dárky, jídla a zábava Newell Brands Kodex chování Obsah 33

34 Žádné odměny za urychlení vyřízení Naše společnost odměny za urychlení vyřízení zakazuje. Odměny za urychlení jsou platby státním úředníkům za účelem urychlení oficiálních, rutinních vládních služeb. Pokud potřebujete provést platbu za účelem ochrany vaší osobní bezpečnosti, informujte právní oddělení před provedením platby, nebo co nejdříve poté. Navíc, pokud je to bezpečné, byste měli v případě obav o vlastní bezpečnost kontaktovat náš tým Global Security. Potřebuji získat pracovní povolení pro naše zaměstnance k výkonu práce mimo Spojené státy. Úředník vládní agentury si výměnou za včasné vydání povolení vyžádal firemní produkty. Co mám dělat? Produkty neposkytujte. Dar vládnímu úředníkovi by představoval porušení kodexu a zákona. Obraťte se na právní oddělení nebo tým Global Ethics and Compliance, nahlaste jim tento požadavek a poraďte se, jak nejlépe získat povolení. Žádné úplatky Neseme odpovědnost za naše třetí strany Neseme odpovědnost za třetí strany a jiné zprostředkovatele, které jednají naším jménem. Nesmíte vědomě dovolit třetí straně, aby se zapojila do korupčních praktik, včetně nezákonných plateb, jménem naší společnosti. Relevantní třetí strany by měly být před vstupem do obchodního vztahu prověřeny a monitorovány pro zajištění dodržování zákona a našeho kodexu. Mám zásilku, která musí být doručena do týdne, ale dostal jsem informaci z celního úřadu, že zpracování dokumentů zabere minimálně tři týdny. Náš dodavatel logistických služeb nám prý může zajistit dodání do jednoho týdne. Mohu využít tohoto dodavatele pro zpracování doručení? Možná ano, ale nejprve se musíte tohoto dodavatele zeptat na metody, které použijí k urychlení zpracování dokumentace. Měli byste se poradit s právním oddělením nebo týmem Global Ethics and Compliance, abyste si byli jistí, že jste dodavateli položili všechny potřebné otázky. Newell Brands Kodex chování Obsah 34

35 5.5 Prevence praní špinavých peněz Dodržujeme všechny zákony, které jsou určeny k potírání praní špinavých peněz a udržujeme obchodní vztahy pouze s renomovanými společnostmi. Co je praní špinavých peněz? Praní špinavých peněz je proces, kterým se finanční prostředky generované zločinnými aktivitami (například terorismus, obchodování s drogami, podvody atd.) přesouvají přes legitimní firmy za účelem zakrytí jejich původu. Nikdy nesmíte vědomě napomáhat praní špinavých peněz a podezřelé transakce byste měli okamžitě hlásit na právní oddělení. Přispějte k prevenci Obchodujte pouze s osobami a společností po provedení opatření náležité péče. Podezřelé či neobvyklé transakce nebo činnosti představují například: Platby v hotovosti. Požadavky na převod finančních prostředků do nebo ze zemí či subjektů, které s transakcí nebo zákazníkem nesouvisejí. Platební podmínky, které jsou v rozporu s obvyklými obchodními podmínkami naší společnosti. Zákazník mě požádal, abych rozdělil transakci ve výši USD do čtyř plateb, aby nemusel vyplňovat dokumenty požadované vládou. Comám dělat? Informujte zákazníka, že transakci nemůžete rozdělit, protože by šlo o porušení našich firemních zásad. Transakce by se měla zpracovat na celkovou částku s vyplněním všech požadovaných dokumentů a předložit je vládě. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy, kontaktujte právní oddělení nebo tým Global Ethics and Compliance. Newell Brands Kodex chování Obsah 35

36 Kontrola obchodu 5.6 Dodržujte příslušné obchodní kontroly Obchodní kontroly, včetně dovozních a vývozních zákonů, upravují kde a s kým můžeme obchodovat. Zavazujeme se dodržovat platné zákony a bereme na vědomí, že případná porušení mohou významně ovlivnit naše fungování a dobré jméno. Před dovozem či vývozem jakýchkoliv produktů musíte získat odpovídající licence, povolení nebo autorizace a uhradit všechny požadované poplatky a cla. Jako americká společnost nesmíme obchodovat se zeměmi, na které byly uvaleny sankce, a některými fyzickými osobami a subjekty. Své vlastní sankcionované země a zakázané strany, má většina států na světě. Máme odpovědnost za to, že žádná osoba nebo země zapojené do transakce nepodléhá sankcím ze strany Spojených států nebo zemí, ve kterých podnikáme. Dále se nesmíme účastnit jakéhokoliv mezinárodního bojkotu, který není schválen Spojenými státy. Pokud víte, nebo máte důvod se domnívat, že zákazník nebo obchodní partner hodlá nedovoleně přeprodat naše výrobky v zahraničí, například v zemi, která je předmětem sankcí nebo osobě nebo subjektu, který je cílem sankčních opatření, neprodleně to oznamte právnímu oddělení. Pokud máte dotazy ohledně našich dovozních nebo vývozních povinnosti, obraťte se na právní oddělení nebo tým Global Ethics and Compliance. Od distributora jsem obdržel žádost na uzavření smlouvu o prodeji našich výrobků do Íránu. Mohu se distributorem dohodnout a zahájit prodej v Íránu? Ne. Bez předchozí konzultace s právním oddělením nemůžete. Ačkoli byly některé sankce s Íránem zrušeny, stále existuje řada sankcí, které se týkají prodejů amerických společností do Íránu. Kromě toho existuje řada pravidel a požadavků týkajících se jakéhokoliv potenciálního prodeje. Předejte prosím svůj dotaz na právní oddělení k posouzení a poskytnutí poradenství. Newell Brands Kodex chování Obsah 36

37 5.7 Dodržování zákonů na ochranu životního prostředí Splňujeme nebo překračujeme požadavky vyplývající ze všech zákonů a předpisů na ochranu životního prostředí, které se vztahují na naše operace po celém světě. Zákony a předpisy na ochranu životního prostředí chrání lidi i planetu a pomáhají zachovat cenné přírodní zdroje. Dodržujte všechny platné zákony, předpisy a firemní zásady na ochranu životního prostředí. Porušení zákonů o životním prostředí může vést ke zranění zaměstnanců, mít škodlivý dopad na komunity, v nichž působíme, a na naše zákazníky. Porušení může také mít za následek vysoké pokuty, nákladné a dlouhodobé závazky ohledně sanace, omezení našeho provozu a dokonce i tresty odnětí svobody. Tam, kde jsou místní zákony méně přísné než naše zásady, byste se měli řídit našimi zásadami. Mám obavy o to, jakým způsobem provádíme likvidaci baterií a jiných odpadů, které vytváříme v našem závodě. Co mám dělat? O své obavy se podělte. Dodržujeme příslušné zákony a předpisy na ochranu životního prostředí a podnikáme potřebné kroky, abychom zajistili správnou likvidaci předmětů, které by mohly být škodlivé pro životní prostředí. Obraťte se na svého nadřízeného nebo na někoho z našeho týmu Environmental Affairs. Z jednoho z našich strojů uniká olej na podlahu budovy. Snažíme se ji vyčistit, ale únik pokračuje. Někdy unikne velké množství oleje do blízké drenáže v podlaze, která vede mimo budovu. Bylo mi řečeno, že na opravu stroje nemáme dostat peněz. Co mám dělat? Obraťte se na manažera závodu, člena týmu Environmental Affairs nebo Global Ethics and Compliance. Ochrana našich zaměstnanců a životního prostředí je pro nás prioritou. Můžete nám pomoci zajišťovat, aby naše operace neměly nepříznivý dopad na životní prostředí. Newell Brands Kodex chování Obsah 37

38 1.0 Kdo jsme 6.0 Závazek ke správnému jednání 2.0 Závazek vůči sobě navzájem 3.0 Závazek k naší společnosti Závazek k našim spotřebitelům a třetím stranám 5.0 Závazek k integritě a dodržování zákonů 6.0 Závazek ke správnému jednání 6.1 Jednat správně 6.2 Ozvat se 6.3 Žádná odveta Newell Brands Kodex chování Obsah 38

39 6.1 Jednat správně Váš závazek k integritě se netýká jen vašeho správného jednání, ale i povinnosti ozvat se, když vidíte, nebo máte podezření na něco neetického nebo nelegálního. Když sdílíte své obavy, chráníte tím dobré jméno budované generacemi zaměstnanců před vámi. Když se zachováte správně, pomůžete zajistit, že budeme nejen růst, ale růst spolu a s integritou. Rozpoznejte potenciální porušení kodexu a ozvěte se Možné porušení kodexu mohou signalizovat níže uvedené komentáře. Pokud uslyšíte takovou poznámku, ozvěte se: Uděláme to jen jednou. Jdi do toho. Udělej to, když se nikdo nedívá. Nikdo to nepozná. Jen, aby seděla čísla. Udělej to teď a pak se uvidí. Pokud si nejste jisti o tom zda děláte správnou věc, položte si následující otázky: Je to legální? Je to v souladu s našimi hodnotami, naším kodexem a zásadami? Jsem upřímný(á)? Cítil bych se dobře, kdyby o tom věděl vysoký management? Cítil bych se dobře, kdyby o tom věděli lidé mimo společnost, včetně médií? Je-li vaše odpověď na některou z těchto otázek ne, nebo pokud si odpovědí nejste jisti, nepokračujte. Požádejte někoho o radu, abychom si byli jistí, že děláme správnou věc. Newell Brands Kodex chování Obsah 39

40 6.2 Ozvat se Máte-li dotazy, obavy, nebo podezření na možné porušení kodexu, ozvěte se a promluvte si s někým, kdo vám může pomoci. Následující zdroje vám mohou pomoci Zdroj Kontakt Se svými dotazy či obavami se vždy můžete obrátit na svého manažera nebo oddělení lidských zdrojů. Kromě toho můžete také kontaktovat zdroje uvedené v grafu napravo. Co je horká linka pro etiku Ethics Hotline? Global Ethics and Compliance Chief Ethics and Compliance Officer Zeptej se na etiku : Ethics Hotline je diskrétní způsob, jak klást otázky nebo sdílet své obavy ohledně potenciálně neetického chování. Linku provozuje nezávislá společnost třetí strany a je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Chief Legal Officer and Corporate Secretary Legal Department Bradford Turner: Když se obrátíte na Ethics Hotline: Může hovořit nebo napsat zprávu ve vašem jazyce Vaše zpráva bude podrobně zdokumentována a bezodkladně, diskrétně a do maximální možné míry důvěrně řešena týmem Global Ethics and Compliance. Audit Committee Zašlete zapečetěnou obálku označenou slovy To Be Opened By the Audit Committee na adresu: 221 River Street Hoboken, NJ USA horká linka pro etiku Ethics Hotline Webové hlášení je k dispozici zde. Volejte bezplatně, pomocí telefonního seznamu zde. Pokud je pro vaši zemi uveden přístupový kód, vytočte jej a po vyzvání vytočte bezplatné číslo. Newell Brands Kodex chování Obsah 40

41 Co mám dělat, když obdržím zprávu? Zpráva musíte předat právnímu oddělení, oddělení Global Ethics and Compliance nebo na linku Ethics Hotline. Vyšetřování zprávy neberte na sebe. Kromě předání zprávy ji nesmíte sdílet s kolegy. Ohlašovací povinnost Všichni máme povinnost hlásit skutečná nebo domnělá porušení našeho kodexu chování. Co se stane po podání zprávy? Po přijetí zprávy tým Global Ethics and Compliance objektivně prošetří fakta vztahující se k vaší zprávě. Často to bude vyžadovat podporu ze strany manažerů lidských zdrojů, interního auditu, právního či bezpečnostního oddělení. Můžete být kontaktováni pro poskytnutí dalších informací týkající se vaší zprávy, aby se zajistilo, že jsme schopni provést úplné a důkladné šetření. O dokončení šetření budete informováni a mohou vám být sdělena zjištění. Povinnost spolupráce při šetření Máte povinnost spolupracovat v rámci všech šetření, pravdivě odpovídat na všechny dotazy a poskytnout všechny dokumenty a informace požadované v rámci šetření. Nikdy neutajujte informace, nepozměňujte či neničte dokumenty. Nejsem spokojen s řešením zprávy, kterou jsem podal na Ethics Hotline. Co mám dělat? Kontaktování linky Ethics Hotline se zahájí proces nastavený s cílem zajistit důkladné vyhodnocení vaší obavy, který je uzavřen vhodným řešením. Může se stát, že bude situace řešena způsobem odlišným od toho, co chcete. Naším cílem je zastavit jednání, která nesplňují naše standardy. Pokud budou vaše obavy přetrvávat i po dokončení vyšetřování, oznamte své obavy zpět na Ethics Hotline pro další zvážení. Newell Brands Kodex chování Obsah 41

42 6.3 Žádná odveta Když žádáte o radu, svěřujete se se svou obavou, hlásíte podezření na pochybení nebo spolupracujete při šetření, jednáte ve shodě s naším kodexem, žijete podle našich hodnot a propagujete naši kulturu. Žádným způsobem se kvůli tomu nestanete cílem odplaty. Žádná odveta Netolerujeme žádná odvetná opatření proti komukoli, kdo v dobré víře vznese své obavy. Vznesení obavy v dobré víře znamená, že jste upřímní při poskytování pravdivých a přesných informací i v případě, když se později ukáže, že se mýlíte. Odplata může mít podobu ztráty zaměstnání, přeřazení na nižší pozici, suspendování, ohrožení, obtěžování, pronásledování nebo diskriminace. Hlášení o odvetných opatřeních bereme vážně. V případě zjištění, že se někdo dopustil odvetného jednání, je podroben disciplinárnímu řízení, které může vést k ukončení pracovního poměru. Pokud jste vy nebo někdo, koho znáte, obětí odplaty, ihned to oznamte. Pokud máte obavy o svou bezpečnost, kontaktujte Global Security. Budu mít problémy, když nahlásím své obavy? Ne. V případě, že v dobré víře nahlásíte, že něco není v pořádku, se nestanete předmětem disciplinárního řízení. Dostanu do potíží v případě vlastního zapojení do nesprávného jednání, který hlásím? Vaše činy mohou mít své důsledky, nicméně pokud o tom promluvíte a budete spolupracovat v rámci šetření, budete chráněni před jakýmikoli odvetnými opatřeními. Newell Brands Kodex chování Obsah 42

43 Kodex chování Newell Brands Kodex chování Obsah 43