Usnesení ze 115. schůze Rady města Němčice nad Hanou,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ze 115. schůze Rady města Němčice nad Hanou,"

Transkript

1 Usnesení ze 115. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , která se uskutečnila v pondělí ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení programu Tisk 1814/ /RM Usn. č. 1749/ /RM schvaluje upravený program 115. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , která se uskutečnila v pondělí ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 1815/ /RM 1.2 Zápis ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 114/ Tisk 1816/ /RM Usn. č. 1750/ /RM schvaluje zápis ze 114. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , která se uskutečnila v pondělí v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou. 1.3 Zrušení interní směrnice k vedení odděleného účetnictví souvisejícího s projektem a jmenování osob odpovědných za projekt Revitalizace centra města Němčice nad Hanou Tisk 1817/ /RM Usn. č. 1751/ /RM ruší Interní směrnici k vedení odděleného účetnictví souvisejícího s projektem a jmenování osob odpovědných za projekt Revitalizace centra města Němčice nad Hanou. 1.4 Protokol o kontrole č. 437/18/779 provedené v Mateřské škole Němčice nad Hanou, okres Prostějov, příspěvková organizace Okresní správou sociálního zabezpečení Prostějov Tisk 1818/ /RM 1

2 1.5 Účast města Němčice nad Hanou v elektronické dražbě pozemku p.č. st. 505 (zastavěná plocha a nádvoří) nacházející se v k. ú. Němčice nad Hanou dne rozhodnutí o nejvyšší nabídce a provedení rozpočtového opatření o nejvyšším podání Tisk 1819/ /RM Usn. č. 1752/ /RM schvaluje nejvyšší možnou cenu v elektronické aukci pozemku p.č. st. 505 (zastavěná plocha a nádvoří) nacházející se v k. ú. Němčice nad Hanou, která proběhne dne , ,- Kč. 1.6 Plán rozvoje sportu města Němčice nad Hanou pro období Tisk 1820/ /RM Usn. č. 1753/ /RM odkládá projednání Plánu rozvoje sportu města Němčice nad Hanou pro období Stanovy Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Němčicko Tisk 1821/ /RM Usn. č. 1754/ /RM souhlasí se Stanovami Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Němčicko zaslanými Svazkem obcí Mikroregion Němčicko dne viz písemný materiál, ukládá paní Ivaně Dvořákové, starostce města Němčice nad Hanou, předložit Stanovy Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Němčicko Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou ke schválení. 2. Zateplení rodinného domu na Palackého náměstí č.p. 20 Tisk 1822/ /RM 2.1 Kácení dřevin na pozemku p.č na Lučním potoku v k. ú. Němčice nad Hanou Tisk 1823/ /RM 2.2 Ošetření stromů kolem kostela na Komenského náměstí v Němčicích nad Hanou Tisk 1824/ /RM 2

3 Usn. č. 1755/ /RM schvaluje ošetření stromů kolem kostela na Komenského náměstí v Němčicích nad Hanou, které bude realizovat pan Peter Dobranský, V uličce 155, Chvalčov, IČ: za celkovou cenu ,- Kč včetně DPH. 2.3 Výběr dodavatele na pořízení defibrilátoru pro JSDH Němčice nad Hanou Tisk 1825/ /RM Usn. č. 1756/ /RM schvaluje pořízení defibrilátoru LIFEPAK 1000 od společnosti Libor Paufošima PALLMEDIC-CZ, Čejkovická 4093/13, Brno 28, IČ: a pořízení kyslíkového resuscitačního přístroje řady SATURN OXY COMFORT od společnosti Evidsoft s.r.o., Na Hrobkách 54, Hradec nad Moravicí, IČ: , ukládá panu Ing. Janu Vránovi, místostarostovi města Němčice nad Hanou, vystavit objednávku na pořízení defibrilátoru LIFEPAK 1000 od společnosti Libor Paufošima PALLMEDIC-CZ, Čejkovická 4093/13, Brno 28, IČ: a pořízení kyslíkového resuscitačního přístroje řady SATURN OXY COMFORT od společnosti Evidsoft s.r.o., Na Hrobkách 54, Hradec nad Moravicí, IČ: Výběr dodavatele na akci Založení a kotvení vánočního stromu na náměstí v Němčicích nad Hanou Tisk 1826/ /RM Usn. č. 1757/ /RM bere na vědomí Zprávu o otevírání a posouzení nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Založení a kotvení vánočního stromu na náměstí v Němčicích nad Hanou, rozhodla o nabídce zhotovitele na dodávku prvků Založení a kotvení vánočního stromu na náměstí v Němčicích nad Hanou a to společnost STAVBROS, s.r.o., V Pivovaře 111, Brodek u Prostějova, IČ: Celková cena dle nabídky je ,39 Kč bez DPH za výše uvedenou akci, schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou a společností STAVBROS, s. r. o., V Pivovaře 111, Brodek u Prostějova, IČ:

4 2.5 Kupní smlouva o převodu vlastnických práv mezi městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou a manželi,.. Tisk 1827/ /RM Usn. č. 1758/ /RM schvaluje kupní smlouvu o převodu vlastnických práv na část pozemku parc. č. 902/28, ostatní plocha (nově vznikající pozemek parc. č. 902/37) o výměře 129 m 2 mezi městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou a manželi,., ukládá paní Ivaně Dvořákové, starostce města Němčice nad Hanou, uzavřít výše uvedenou kupní smlouvu mezi městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou a manželi.., Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem mezi městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou a společností NEREZ GRADE, s.r.o., Lidická 700/19, Brno Tisk 1828/ /RM Usn. č. 1759/ /RM schvaluje kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem na část pozemku parc. č. 4320, ostatní plocha (nově vznikající pozemek parc. č. 4320/2) o výměře 42 m 2 mezi městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou a společností NEREZ GRADE, s.r.o., Lidická 700/19, Brno, ukládá paní Ivaně Dvořákové, starostce města Němčice nad Hanou, uzavřít výše uvedenou kupní smlouvu mezi městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou a společností NEREZ GRADE, s.r.o., Lidická 700/19, Brno. 2.7 Rekonstrukce bytů v bytovém domě Masarykova ulice č.p. 355 Bod byl stažen z programu 2.8 Pořízení osvětlení vánočního stromu Tisk 1829/ /RM Usn. č. 1760/ /RM 4

5 schvaluje pořízení osvětlení vánočního stromu dle cenové nabídky od společnosti Blachere-Illumination CZ s.r.o., Ostrá horka I/511, Zlín, IČ: za cenu ,80 Kč včetně DPH, ukládá paní Ivaně Dvořákové, starostce města Němčice nad Hanou, vystavit objednávku na osvětlení vánočního stromu u společnosti Blachere-Illumination CZ s.r.o., Ostrá horka I/511, Zlín, IČ: za cenu dle přiložené nabídky v částce ,80 Kč včetně DPH. 2.9 Rekonstrukce vjezdu a odstavné plochy pod kontejner před hřbitovem ze Hřbitovní ulice Tisk 1830/ /RM Usn. č. 1761/ /RM schvaluje rekonstrukci vjezdu a odstavné plochy pod kontejner před hřbitovem ze Hřbitovní ulice od dodavatele Martina Kyseláka, Víceměřice 160 dle cenové nabídky za částku ,- Kč, ukládá paní Ivaně Dvořákové, starostce města Němčice nad Hanou, vystavit objednávku na rekonstrukci vjezdu a odstavné plochy pod kontejner před hřbitovem ze Hřbitovní ulice od dodavatele Martina Kyseláka, Víceměřice 160 dle cenové nabídky za částku ,- Kč Výměna horních svítidel veřejného osvětlení ve Hřbitovní ulici Tisk 1831/ /RM Usn. č. 1762/ /RM odkládá projednání výměny 7 kusů horních svítidel veřejného osvětlení ve Hřbitovní ulici Záměr prodeje části pozemku parc. č. 163/2, ostatní plocha z majetku města Němčice nad Hanou Tisk 1832/ /RM Usn. č. 1763/ /RM odkládá projednání záměru prodeje části pozemku parc. č. 163/2, ostatní plocha z majetku města Němčice nad Hanou 5

6 2.12 Rekonstrukce prostoru parketu v areálu fotbalového stadionu Tisk 1833/ /RM Usn. č. 1764/ /RM ukládá Ing. Janu Vránovi, místostarostovi města Němčice nad Hanou, svolat do pracovní poradu pracovní skupiny (neziskové a příspěvkové organizace města) k vytvoření konceptu poptávkového řízení na úpravu prostor parketu u fotbalového stadionu. 3. Dotisk knihy Němčice nad Hanou v proměnách času ve fotografiích Bod byl stažen z programu. 4. Stanovení obvyklého nájemného při pronájmu vybraných nebytových prostor ve vlastnictví města Němčice nad Hanou Tisk 1834/ /RM Usn. č. 1765/ /RM schvaluje stanovení jednotkové ceny nájemného pro nebytové prostory: Prostory Hasičské zbrojnice 2. NP Masarykova ,- Kč/m²/rok 4.1 Návrh na ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor a ploch s Moravským rybářským svazem, místní organizace Němčice nad Hanou, z důvodu špatného technického stavu budov Tisk 1835/ /RM Usn. č. 1766/ /RM schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor a ploch v ulici Masarykova č.p. 355, Němčice nad Hanou, uzavřenou mezi městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupený starostkou Ivanou Dvořákovou jako pronajímatelem a společností Moravský rybářský svaz, místní organizace, Němčice nad Hanou, zastoupený jednatelem.. jako nájemcem. Smlouva byla uzavřena dne na dobu neurčitou s výpovědní dobou v délce trvání 3 měsíců. Návrh dohody o ukončení nájmu nebytových prostor ke dni

7 4.2 Návrh na ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor a ploch s Českým zahrádkářským svazem, základní organizace Němčice nad Hanou, z důvodu špatného technického stavu budov Tisk 1836/ /RM Usn. č. 1767/ /RM schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor a ploch v ulici Masarykova č.p. 355, Němčice nad Hanou, uzavřenou mezi Městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupený starostkou Ivanou Dvořákovou jako pronajímatelem a společností Český zahrádkářský svaz, základní organizace, Němčice nad Hanou, zastoupený předsedou. jako nájemcem. Smlouva byla uzavřena dne na dobu neurčitou s výpovědní dobou v délce trvání 3 měsíců. Návrh dohody o ukončení nájmu nebytových prostor ke dni Prodej části demontovaného bezdrátového rozhlasu Tisk 1837/ /RM Usn. č. 1768/ /RM schvaluje prodej části bezdrátového rozhlasu, a to 4 ks 30 W a 2 ks 15 W reproduktorů a 3 ks venkovního přijímače SARAH za cenu 600,- Kč včetně DPH panu Petru Kundelovi, Čsl. Armády 455, Němčice nad Hanou. 5. Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2018 kompetence rady města Tisk 1838/ /RM Usn. č. 1769/ /RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2018 kompetence rady města, ukládá paní Ivaně Dvořákové, starostce města Němčice nad Hanou, předložit Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2018 Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou na vědomí. 6. Diskuze 7. Závěr 7

8 V Němčicích nad Hanou dne Zapsala: Ivana Dvořáková.. Martina Kouřilová členka rady Ivana Dvořáková starostka 8