FLASTR, únor 2009 Strana 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FLASTR, únor 2009 Strana 1"

Transkript

1 Nepravidelný obšťastník pro děti a od dětí hospitalizovaných ve FN Bulovka ÚNOR 2009 FLASTR, únor 2009 Strana 1

2 ilmová hvězda na dětské chirurgii iterární šuplík lergolog pod lupou deskovkami se marodí mnohem lépe rochu adrenalinu neuškodí ozjíţdíme projekt Devítkový rok FLASTR, únor 2009 Strana 2

3 Anděl, čert a... Asi nikoho moc nepřekvapí, ţe (teď uţ loni) 5. prosince Mikuláš s tradičním doprovodem opět navštívil děti v naší nemocnici. Ty nejmenší děti kulily oči, ty větší to pěkně skoulely s čerty nějakou tou básničkou nebo písničkou. Mikuláše potěšila i pěkně podaná Pythagorova věta, nebo vyjmenovaná hlavní města Evropy. Přesně podle tvrzení dětí, ţe byly hodné, nebo zlobily jenom trošku, čerti odešli s prázdnou, ale Mikuláš a andílek dětem nadělili něco na zub i pro radost a zábavu. Kdyţ chodí Mikuláš, bývají vánoce uţ skutečně na dosah ruky. Ty nejbliţší jsme si pěkně pohladili a teď uţ nezbývá, neţ vyzkoušet snowboardy, lyţe, brusle, přečíst kníţky, pochovat panenky, projet autíčka a zapařit na compu a vůbec si uţít dárků nalezených pod stromečkem, neţ nás jarní sluníčko vytáhne k jiným zábavám a taškařicím. FLASTR, únor 2009 Strana 3

4 Byla jednou jedna malá holčička. Jmenovala se Terezka a ta měla moc ráda pohádku O Červené Karkulce. Ţila spokojeně s maminkou a tatínkem, chodila do školky s kamarádem Šimonem a byla šťastná... Ale jak uţ to v pohádkách i v ţivotě bývá, jednoho dne se cosi změnilo: Terezka neví proč se maminka najednou chová jinak. Neví, kdo je ten cizí pán a proč se doma mluví o Japonsku... Ví jen, ţe něco je špatně. Ptá se, ale dospělí mluví jinou (svojí) řečí. Jediný, kdo umí poradit, je kamarád Šimon a ten má jasno: maminka je vyměněná mimozemšťany. Terezku tak čeká veliké dobrodruţství. Sloţitá cesta za odhalením tajemství moţná povede přes daleké země a potká i nebezpečného vlka... Vizuálně originální film v hlavní roli s dětskou herečkou Dorotkou Dědkovou v sobě spojuje prvky rodinného filmu, dětského hororu a psychologického příběhu. Dále hrají Jitka Čvančarová, Pavel Řezníček, Jana Krausová, Matouš Kratina, Martin Hofmann, Marek Taclík, Marie Boková. Zdroj Názory diváků na netu Děti působí opravdu jako děti, mají své chápání světa, které je sice naivní, ale ne hloupé a infantilní. Díky představitelům Terezky (Dorotka Dědková) a jejím kamarádům ze školky je snadné se jím nechat pohltit. Příběh je napsán citlivě a dokáţe dojmout. Snímek Kdopak by se vlka bál těţí s výtečných hereckých výkonů v podání dětí. Malá Terka nám svými očky dojemně vypráví sloţité problémy dospěláků. Film má dobré dialogy, nosný příběh a výtečnou atmosféru. Celé je to prostě fantasticky zreţírované. Všem rodičům doporučuji, aby svoje děti vzali do kina na tento film, protoţe vlka se opravdu bát nemusíte. A ještě jeden vzkaz mám po všechny maminky a tatínky. Řešte se svými ratolestmi jakýkoliv problém, protoţe dětská hlavička snadno vycítí, ţe se něco děje a pak se rozhodne si to řešit svojí vlastní cestou, která je ale většinou špatná a můţe mít fatální následky. Je to pohled na reálný svět dětskýma nevinnýma očima. Jsem velmi rád, ţe se natočil tento film, který potvrdil, ţe v našich luzích a hájích můţe vzniknout povedený rodinný příběh pro malé i velké. Velmi příjemný film a pokud mohu posoudit, nejlepší dětský film za hóódně dlouhou dobu. Neuvěřitelně poutavé! Od krásně bezelstného dětského humoru po slzičky nás dospělých. Opravdové, nevtíravé, vtipné i dojemné a na české kraje aţ nezvykle věrohodné, lidské, nepodlézavé a originální rodinné dobrodruţství. Film bude uveden v soutěţi Berlinale Generation Kplus spolu s dalšími dvanácti filmy z celého světa. Sekce Generation existuje od roku 1978 a pravidelně uvádí ty nejlepší filmy sledující svět pohledem dětí a mladých lidí. FLASTR, únor 2009 Strana 4

5 DOROTKU JSME PRO VÁS VYZPOVÍDALI NA BULOVCE Dnes osmiletá filmová Terezka, ve skutečnosti Teodora Dědková - ţákyně 2. třídy praţské základní školy, se jednoho lednového dne objevila na dětské chirurgii naší nemocnice. Vůbec netušila jak. Domnívá se, ţe pravděpodobně po pádu na chodníku při cestě z hudebky, kam chodí na flétnu. Ţe by i tady zapůsobili mimozemšťani? Dorotka je veselá, společenská dívka se smyslem pro humor a bohatou fantazií. Ráda si hraje, vymýšlí, ale sama skromně mlčí o svých úspěších, pokud se sami nezeptáte. FLASTR, únor 2009 Strana 5

6 Flastr: Jak ses dostala k filmu? Dorotka: Nejprve vybrali do chlapecké role Matouše. Jeho maminka mě doporučila a tak jsem se dostala na konkurz. Flastr: A čím jsi na konkurzu zaujala? Dorotka: Asi jsem správně mrkala proti zlým snům, coţ byl jeden z úkolů. Flastr: Kdy se film natáčel? Dorotka: V létě roku 2007, byly to prázdniny mezi školkou a školou. Flastr: Věděli spoluţáci, ţe jsi natáčela film? Dorotka: V první třídě jsem to neřekla, napsala jsem si to na papírek, pečlivě zalepila a uzavřela jako pěknou vzpomínku. Flastr: Takţe spoluţáci si museli počkat, aţ bude film v kině. A co veselá příhoda z natáčení? Dorotka: Filmová maminka má sfouknout svíčky na narozeninovém dortu. Nedaří se jí to a já vyhodím květiny z vázy a dort tou vodou zaliju. Škoda, ţe tu scénku tam nedali. Flastr: Film vlastně přišel do kin, aţ kdyţ jsi chodila do 2. třídy, viď? Dorotka: Premiéru měl začátkem prosince. Byla jsem tam s rodiči a bratrem. Flastr: Máš sourozence? A kdo je nejstarší? Dorotka: Jsme čtyři děti a nejstarší jsem asi já, ale jen o chvilku před bratremdvojčetem. Ale mamince jsme s bráchou ještě jedno miminko naplánovali, abychom dohnali sousedy Novákovy s pěti dětmi. Brácha ve filmu taky hrál malou roličku dítěte ve školce. Flastr: A jaké máš plány do budoucna? Dorotka: Asi budu herečka. Doma s bráchou taky vymýšlíme CD Dědkoviny. V polovině února pak pojedu do Berlína na filmový festival. Flastr: Co nám vytvoříš do Flastru? Dorotka: Namaluju dětem Karkulku, a napíšu název filmu, protoţe jsem psala i opravdové titulky k filmu. FLASTR, únor 2009 Strana 6

7 Dnes pokračujeme na pediatrii a radíme všem, které trápí alergie. Jsem na tebe alergická. Ani málo, ani příliš. Imunitní systém musí fungovat normálně, aby nás ochránil před nástrahami přicházejícími zvenku i zevnitř našeho těla. Kdyţ funguje málo, hrozí nám různé bakterie a viry zodpovědné za infekce, ale i nádorové nemoci. Naopak přílišná imunitní horlivost způsobuje, ţe naše tělo vnímá jako nebezpečné i zcela neškodné podněty a přichází alergie. Alergie je tedy přemrštěná odpověď imunitního systému na zcela běţné podněty, nazývané alergeny. Co všechno můţe být alergenem? Alergenem můţe být v podstatě jakákoliv látka bílkovinné povahy ve vzduchu, vodě i na zemi. V extrémním případě můţe imunitní systém povaţovat za cizí zlo i sloţky vlastních tkání a začne proti nim válčit. Spustí reakce vedoucí k jejich poškození a autoimunitní onemocnění je na světě. Alergie na jedinou substanci vzniká jenom ojediněle, obyčejně se v různé míře kombinují. Rozeznáváme alergeny vzdušné, potravinové, kontaktní. Mezi alergeny přenášené vzduchem patří: pyly (různé druhy kvetoucích trav, byliny jako jetel, ambrózie, řepka, z dřevin topoly, bříza lípa, jasan a mnoho jiných), plísně (parazitické houby, které se vyskytují ve vlhkých místnostech jako koupelna, sklep, dále v trávě, pod nakupeným listím, vlhkým šatstvem atd.), roztoči (mikroskopické organizmy ţijící v prachu, v domácnosti v kobercích, matracích, polštářích, pokrývkách a zvlášť milující teplé a vlhké prostředí), látky produkované domácími zvířaty (pozor, koţíšek je jen vhodným nosičem zvířecích alergenů, jejich zdrojem jsou výměšky ţláz, moč, kůţe a krev domácího mazlíčka). Mezi nejznámější potravinové alergeny patří: ořechy všech druhů (lískové, vlašské, burské, mandle, kešu, para) mořské plody a ryby FLASTR, únor 2009 Strana 7

8 mléko vajíčka ovoce (nejčastěji citrusové plody, dále kiwi, jahody, broskve a jiné) zelenina obiloviny (lepek obsaţený v pšenici, ovsu, ječmeni, ţitu), sója Kontaktní alergeny (alergeny působící přes kůţi): různé ušlechtilé i neušlechtilé kovy (biţuterie, hodinky, háčky, knoflíky, spony) kosmetika (mýdla, šampony, líčidla, krémy, masti, parfémy, oleje) léčivé přípravky v lokální podobě (mastě, krémy, gely, tinktury, obklady) čistící prostředky, barvy, lepidla Nejčastější typy alergií - alergická rýma - atopický ekzém - jiné koţní alergie (kopřivka, angioedém, kontaktní ekzém) - astma - alergická reakce na bodnutí hmyzu - anafylaktická reakce (zdroj Internet) Zkušenosti dětských pacientů z bulovecké pediatrie: Alergie je pěkná potvora. Pořád mě nutí kašlat a smrkat a kýchat. Aţ kdyţ mi pan doktor dal dejchadlo, tak to bylo lepší! Ale teď musím foukat kaţdý den a chodit na kontroly. Tam kam chodím se to jmenuje alergologie. Verunka, 6 let Můj bratr je alergický na vajíčka, zvláště na ţloutek. Kdyţ ho sní, naskočí mu nejdřív kopřivka a potom mu otečou prsty na rukách i nohách a hlavně uši, takţe vypadá jak Hurvínek. Musíme ho potom namazat bílým pudrem, aby ho to nesvědilo a neškrábal se. Marek, 14 let Já mám alergii na sluníčko. Hlavně u moře. Kdyţ to přeţenu s opalováním, tak mi naskáče sluneční vyráţka, a tu si musím mazat. Taky pomáhá, kdyţ dostanu kalcium. V Chorvatsku v lékárně nám prodali kalcium rozpustné, které chutnalo jako limonáda. Vyráţka mi zmizela asi za dva dny a pak uţ to bylo dobré. Natálka, 12 let Alergie je nemoc. člověk můţe být alergický na pyl, posekanou trávu, brambory, prach, zvířecí srst, kočky, ţloutek, vajíčko. Alergik můţe být dítě, dospělý i starý. Můţe se mu udělat vyráţka, můţe z toho kašlat, mít rýmu, slzí mu oči nebo se můţe začít dusit. Alergie se léčí práškama a pacient musí pravidelně chodit na kontrolu k lékaři. Maruška, 9 let FLASTR, únor 2009 Strana 8

9 80 Dne 14. ledna se doţil v plné síle a s neuvěřitelným elánem osmdesáti let pan profesor Václav Špičák, zakladatel České iniciativy pro astma a její dlouholetý ředitel, známý alergolog a klinický imunolog. Působil a stále působí na pediatrii naší nemocnice na Bulovce. Pan profesor je člověk, bez kterého by mnoho aktivit v oboru alergologie nikdy nespatřilo světlo světa. Vyškolil a "vytrénoval" mnoho významných odborníků v oboru a dodnes se i aktivně stará o pacienty, vyučuje a přednáší na mnohých akcích. Na jeho oslavě nechyběli ani zástupci naší školy, ředitelka Mgr. Jaroslava Matějovičová a zástupkyně Mgr. Zina Číhalová. FLASTR, únor 2009 Strana 9

10 Vietnamský Nový rok Letošní Nový rok oslavují ve Vietnamu dne Podle vietnamského kalendáře je Naše novoroční květina je podobná zlatému dešti. Celý den se jí pečené vepřové maso s rýţí a to vše zabalené do banánových listů. Dospělí pijí pivo a děti pijí sladké nápoje. Novoroční zvyk je takový, ţe dospělí rozdávají dětem peníze zabalené v balíčku.ten den se nechodí na návštěvy a dospělí nesmí bít ani nadávat dětem, jinak by měli smůlu. Děti nemají nic zakázaného a chodí na novoroční pouť. A ten den se nesmí nic špatného stát! David, 12 let, ortopedie Bílá peřina Zima už je tady, nevíme si rady. Rybníky ještě nemrznou, děti bruslit nemohou. Led je ještě tenký, rybník není zrovna mělký. Auta vyjet nesmí, jinak budou nehody děsný. Bílá peřina večer napadla, děti ohromná radost popadla. Rodiče jen bědujou, že autem vyjet nemohou. Gumy mají všichni letní, protože jsou pěkný. Radši chodí pěšky, nebo berou běžky. Lyže jsou však nejlepší, neznečistí ovzduší. Zima už je tady, už si víme rady. Bílá peřina už napadla, radost nás už popadla. Sáňkujeme, lyžujeme, bobujeme z bobů jednou vypadneme. Na nohy jsme dopadli a do party zapadli. Sněhu už je venku moc, a když budou povodně, zavoláme o pomoc! Silvie 13 let, pediatrie Vtípek Přijede pán z Ruska a všichni se ho ptají: Vy tam máte až -60 C mrazy? Hloupost, tak kolem -26 C. Ale ve zprávách ukazují ty obrovské rampouchy na domech Jo aha, ty myslíš venku! dětská infekce FLASTR, únor 2009 Strana 10

11 Lucie 15 let dětská chirurgie FLASTR, únor 2009 Strana 11

12 V poslední době se nám urodilo zase několik povedených výroků, tak se s vámi o ně podělíme. Občasná rubrika ţákovských perliček, ba i perel vašich spolupacientů. Prvňák na ortopedii rozumuje: Maminka mi tady nechala čaje - protistejskálkový, protibolístkový a protistrašidýlkový. Dva čtvrťáci hrají stolní hru Operatér, prověřující jistou ruku. Najednou od jednoho zazní hláška: Kdybych já byl doktor, to by to dopadlo! Dnes tu byl klaun a klaunice. Ţák ukazuje učitelce v nemocnici na webu stránky vlastní školy. Najednou vykřikne: Jé, to je naše paní učitelka! A na co ji máte? Tu máme na nic. Dnes se na mě byl podívat pan doktor z pedofilie. Děti z pediatrického oddělení vytvořily nástěnku oslavující krásu zimy a zimních sportů, kterou najdete na prkně ve vestibulu hlavní budovy. A jak můţete sami vidět, lidová tvořivost nezná meze a k vyvěšené básni jednoho z našich malých pacientů přibyla vtipná douška neznámého dospěláka. FLASTR, únor 2009 Strana 12

13 Tentokrát deskovou hru pro mladší želvičky a želváky aneb Kdo si první pochutná na salátu? Tuto poměrně novou hru rádi hrajeme na ortopedii a má velký úspěch u dětí i u rodičů. Doporučený věk je od 5 let, ale podle našich zkušeností si mohou zahrát i děti o rok mladší. Hra je určena pro 2 5 hráčů a je celkem rychlá, netrvá většinou déle, neţ 20 minut. Cílem hry je dostat svoji ţelvu na pole se salátem jako první. Na začátku karty se ţelvami zamícháme a kaţdý si vytáhne jednu, ale barvu ţelvy ostatním neprozradí. Můţe proto během hry blufovat a zmást tím soupeře. U menších dětí doporučujeme, alespoň ze začátku, nechat karty s barevnými ţelvami otočené a nezatajovat svoji barvu. Ţelvy se pohybují po políčkách pomocí karet, kde jsou pomocí symbolů ukázané tahy. Například + znamená jít o políčko dopředu, při jdeme o jedno políčko dozadu atp.. Jsou zde i karty s duhovými ţelvami, které jsou jako ţolíky, můţete táhnout ţelvou kterékoliv barvy. Ţelvy jsou chytré a tak se občas nechají poponést dopředu na zádech soupeřky, aby se dostaly rychleji do cíle. A to je vše k představení jedné z mnoha deskových her, tak pěkné hraní! FLASTR, únor 2009 Strana 13

14 Objevili jsme pro vás několik nevšedních zimních sportů. Na vás je, přiřadit k jednotlivým názvům vhodné obrázky. 1. Mushing Jste sportovci tělem i duší, milujete hory a sníh, ale také zdravý pohyb na chladivě jiskřivém vzduchu a k tomu také zboţňujete psy? Moţná byste jednou rádi vyzkoušeli něco jiného neţ lyţe, boby a sáňky, bláznivé drncání na pneumatikách a další zimní radovánky. Pak moţná právě pro vás je zde jeden zajímavý tip. Milovníkům psů, zejména špicovitých, tedy "severských" a horských plemen, jistě není třeba představovat jízdy se psím spřeţením - tzv. mushing. 2. Skijoring Skijöring patří mezi velice oblíbené psí sporty. Kořeny sahají od daleké Skandinávie aţ po Ameriku, ale i západní Evropu. První závody Skijöringu se u nás konaly v roce 1985 a to v Peci pod Sněţkou. Ale jiţ dřív se vyuţíval tento způsob přepravy, vyuţívaly jej hlavně starobylé severské kmeny. Podstatou tohoto sportu je, ţe pes je obléknut do taţného spřeţení a táhne svého psovoda na běţkách. K těmto účelům se pouţívá speciální oblek pro psa. Ve Skijöringu se rozlišují kategorie, buď je v taţném spřeţí pouze jeden pes nebo celá tlupa, nebo se obejdeme i bez psa a vyuţijeme koně či jiné taţné zvíře. 3. Bobsleigh Bobsleigh patří do kategorie zimních sportů. Tento sport je jeden z nejdraţších a nejnáročnějších zimních sportů. Spousty z nás tento sport znají, aniţ by věděli oč jde. V překladu jde o jízdu na dvoudílných saních. Historie tohoto sportu je velice zajímavá, ale nejdůleţitějším okamţikem Bobsleigh je zařazení na olympijské hry v roce Motoskijöring Motoskiering patří k zimním ale přesto adrenalinovým sportům. V překladu jde o jízdu na lyţích za motocyklem. Při sportování proti sobě soutěţí týmy, které se skládají ze dvou hráčů. V kaţdém týmu je lyţař a řidič. Principem sportu je, kdo první projede cílem v co nejrychlejším čase. Řidič řídí Grossovou motorku a táhne lyţaře, který je upevněn za ním na laně. 5. Heliskiing Je sportovní aktivita při které lyţaři sjíţdí několika kilometrové sjezdy ve volné přírodě. V Evropě je tato zábava aţ na vyjímky zakázana, za to v USA, Kanadě a na Novém Zélandu je velkou atrakcí. 6. Snowkiting Snowkiting je kombinací zimního Snowboardingu a letního Kitesurfingu. Jezdec má na nohách připevněno surfařské prkno a za pás je připevněn k měnšímu padáku, který je ve výšce unášen větrem. Snowkitař se díky jeho síle můţe pohybovat i na rovině, resp. můţe padák vyuţít k mnohem delším skokům, neţ v případě snowboardingu 7. Snowkayak Zimní sportovní disciplína ve které se závodník snaţí na kajaku s pomocí pádla zdolat upravenou sněhovou dráhu v co nejrychlejším čase. FLASTR, únor 2009 Strana 14

15 8. Snowshoeing Česky sněţnice, jde o relaxační pěší tůry ve volné přírodě v hlubokém sněhu. K větší stabilitě se pouţívají trekové nebo lyţařské hůlky. Díky tzv. sněţnicím se lidé neboří do sněhu jejich váha se rozloţí na větší plochu. Na sněţnicích se téţ pořádají různé druhy závodů. 9. Snowkiting Novým zimním sportem je snowkiting, při něm se lyţař nebo snowboardista nechá táhnout za pomocí větrem poháněného ale řiditelného kitu (draka). "Díky tahu kitu můţete dosáhnout adrenalinových rychlostí, velké výšky při skocích nebo provádět různé akční figury, kterým se říká triky. E I D H A G C F A B Správné řešení (q)ííízu najdete na poslední straně. FLASTR, únor 2009 Strana 15

16 CO NÁS ČEKÁ A NEMINE: ÚNOR v sobotu k nám zavítá sv. Valentýn, napište valentýnku tomu, koho máte rádi po loňském úspěšném projektu Osmičková výročí, budeme letos procházet Devítkovým rokem. Budeme se postupně připravovat na květnový projekt k Evropské unii a listopadový projekt k 20. výročí sametové revoluce Soutěţní Prkno Sněhová vločka BŘEZEN za kamna vlezem, ale budeme se uţ těšit, ţe přijde jaro. Čekají nás totiţ jarní prázdniny, u nás na Praze 8 od 2. do 6. března. Do jara se nám vyklubalo několik výtvarný soutěţí: o Trutnovský drak o Lidové tradice očima dětí o Bylinky naší zahrádky o Jak to vidí šelmy Bliţší informace u pedagogů na oddělení. DUBEN 1. dubna vyvedeme kamarády aprílem 9. aţ si uţijeme velikonoční prázdniny 30. dubna spálíme čarodějnice a opečeme buřty o Filipojakubské noci KVĚTEN 1. květen (1. máj) a 8. květen jsou posledními dny volna tohoto školního roku a tudíţ si prodlouţíme oba víkendy na třídenní 10. května oslavíme Den matek vypukne projekt zaměřený na 5. výročí členství v Evropské Unii a jak to EU právě oslazujeme od odváţných a šikovných uveřejníme jejich písemné úvahy na toto téma a od výtvarně zdatných očekáváme kreativní pohled na Českou republiku očima zahraničního výtvarníka (reakce na Entropu) FLASTR, únor 2009 Strana 16

17 Společně s dětskými pacienty vám chceme dodatečně popřát rok bez zmatků a bacilů! Vaše redakční rada Láďa Martina Miloš Kdybyste snad chtěli vědět správné řešení qííízu, tak je zde: 1F, 2B, 3I, 4G, 5E, 6A, 7D, 8H. FLASTR, únor 2009 Strana 17