FLASTR, únor 2009 Strana 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FLASTR, únor 2009 Strana 1"

Transkript

1 Nepravidelný obšťastník pro děti a od dětí hospitalizovaných ve FN Bulovka ÚNOR 2009 FLASTR, únor 2009 Strana 1

2 ilmová hvězda na dětské chirurgii iterární šuplík lergolog pod lupou deskovkami se marodí mnohem lépe rochu adrenalinu neuškodí ozjíţdíme projekt Devítkový rok FLASTR, únor 2009 Strana 2

3 Anděl, čert a... Asi nikoho moc nepřekvapí, ţe (teď uţ loni) 5. prosince Mikuláš s tradičním doprovodem opět navštívil děti v naší nemocnici. Ty nejmenší děti kulily oči, ty větší to pěkně skoulely s čerty nějakou tou básničkou nebo písničkou. Mikuláše potěšila i pěkně podaná Pythagorova věta, nebo vyjmenovaná hlavní města Evropy. Přesně podle tvrzení dětí, ţe byly hodné, nebo zlobily jenom trošku, čerti odešli s prázdnou, ale Mikuláš a andílek dětem nadělili něco na zub i pro radost a zábavu. Kdyţ chodí Mikuláš, bývají vánoce uţ skutečně na dosah ruky. Ty nejbliţší jsme si pěkně pohladili a teď uţ nezbývá, neţ vyzkoušet snowboardy, lyţe, brusle, přečíst kníţky, pochovat panenky, projet autíčka a zapařit na compu a vůbec si uţít dárků nalezených pod stromečkem, neţ nás jarní sluníčko vytáhne k jiným zábavám a taškařicím. FLASTR, únor 2009 Strana 3

4 Byla jednou jedna malá holčička. Jmenovala se Terezka a ta měla moc ráda pohádku O Červené Karkulce. Ţila spokojeně s maminkou a tatínkem, chodila do školky s kamarádem Šimonem a byla šťastná... Ale jak uţ to v pohádkách i v ţivotě bývá, jednoho dne se cosi změnilo: Terezka neví proč se maminka najednou chová jinak. Neví, kdo je ten cizí pán a proč se doma mluví o Japonsku... Ví jen, ţe něco je špatně. Ptá se, ale dospělí mluví jinou (svojí) řečí. Jediný, kdo umí poradit, je kamarád Šimon a ten má jasno: maminka je vyměněná mimozemšťany. Terezku tak čeká veliké dobrodruţství. Sloţitá cesta za odhalením tajemství moţná povede přes daleké země a potká i nebezpečného vlka... Vizuálně originální film v hlavní roli s dětskou herečkou Dorotkou Dědkovou v sobě spojuje prvky rodinného filmu, dětského hororu a psychologického příběhu. Dále hrají Jitka Čvančarová, Pavel Řezníček, Jana Krausová, Matouš Kratina, Martin Hofmann, Marek Taclík, Marie Boková. Zdroj Názory diváků na netu Děti působí opravdu jako děti, mají své chápání světa, které je sice naivní, ale ne hloupé a infantilní. Díky představitelům Terezky (Dorotka Dědková) a jejím kamarádům ze školky je snadné se jím nechat pohltit. Příběh je napsán citlivě a dokáţe dojmout. Snímek Kdopak by se vlka bál těţí s výtečných hereckých výkonů v podání dětí. Malá Terka nám svými očky dojemně vypráví sloţité problémy dospěláků. Film má dobré dialogy, nosný příběh a výtečnou atmosféru. Celé je to prostě fantasticky zreţírované. Všem rodičům doporučuji, aby svoje děti vzali do kina na tento film, protoţe vlka se opravdu bát nemusíte. A ještě jeden vzkaz mám po všechny maminky a tatínky. Řešte se svými ratolestmi jakýkoliv problém, protoţe dětská hlavička snadno vycítí, ţe se něco děje a pak se rozhodne si to řešit svojí vlastní cestou, která je ale většinou špatná a můţe mít fatální následky. Je to pohled na reálný svět dětskýma nevinnýma očima. Jsem velmi rád, ţe se natočil tento film, který potvrdil, ţe v našich luzích a hájích můţe vzniknout povedený rodinný příběh pro malé i velké. Velmi příjemný film a pokud mohu posoudit, nejlepší dětský film za hóódně dlouhou dobu. Neuvěřitelně poutavé! Od krásně bezelstného dětského humoru po slzičky nás dospělých. Opravdové, nevtíravé, vtipné i dojemné a na české kraje aţ nezvykle věrohodné, lidské, nepodlézavé a originální rodinné dobrodruţství. Film bude uveden v soutěţi Berlinale Generation Kplus spolu s dalšími dvanácti filmy z celého světa. Sekce Generation existuje od roku 1978 a pravidelně uvádí ty nejlepší filmy sledující svět pohledem dětí a mladých lidí. FLASTR, únor 2009 Strana 4

5 DOROTKU JSME PRO VÁS VYZPOVÍDALI NA BULOVCE Dnes osmiletá filmová Terezka, ve skutečnosti Teodora Dědková - ţákyně 2. třídy praţské základní školy, se jednoho lednového dne objevila na dětské chirurgii naší nemocnice. Vůbec netušila jak. Domnívá se, ţe pravděpodobně po pádu na chodníku při cestě z hudebky, kam chodí na flétnu. Ţe by i tady zapůsobili mimozemšťani? Dorotka je veselá, společenská dívka se smyslem pro humor a bohatou fantazií. Ráda si hraje, vymýšlí, ale sama skromně mlčí o svých úspěších, pokud se sami nezeptáte. FLASTR, únor 2009 Strana 5

6 Flastr: Jak ses dostala k filmu? Dorotka: Nejprve vybrali do chlapecké role Matouše. Jeho maminka mě doporučila a tak jsem se dostala na konkurz. Flastr: A čím jsi na konkurzu zaujala? Dorotka: Asi jsem správně mrkala proti zlým snům, coţ byl jeden z úkolů. Flastr: Kdy se film natáčel? Dorotka: V létě roku 2007, byly to prázdniny mezi školkou a školou. Flastr: Věděli spoluţáci, ţe jsi natáčela film? Dorotka: V první třídě jsem to neřekla, napsala jsem si to na papírek, pečlivě zalepila a uzavřela jako pěknou vzpomínku. Flastr: Takţe spoluţáci si museli počkat, aţ bude film v kině. A co veselá příhoda z natáčení? Dorotka: Filmová maminka má sfouknout svíčky na narozeninovém dortu. Nedaří se jí to a já vyhodím květiny z vázy a dort tou vodou zaliju. Škoda, ţe tu scénku tam nedali. Flastr: Film vlastně přišel do kin, aţ kdyţ jsi chodila do 2. třídy, viď? Dorotka: Premiéru měl začátkem prosince. Byla jsem tam s rodiči a bratrem. Flastr: Máš sourozence? A kdo je nejstarší? Dorotka: Jsme čtyři děti a nejstarší jsem asi já, ale jen o chvilku před bratremdvojčetem. Ale mamince jsme s bráchou ještě jedno miminko naplánovali, abychom dohnali sousedy Novákovy s pěti dětmi. Brácha ve filmu taky hrál malou roličku dítěte ve školce. Flastr: A jaké máš plány do budoucna? Dorotka: Asi budu herečka. Doma s bráchou taky vymýšlíme CD Dědkoviny. V polovině února pak pojedu do Berlína na filmový festival. Flastr: Co nám vytvoříš do Flastru? Dorotka: Namaluju dětem Karkulku, a napíšu název filmu, protoţe jsem psala i opravdové titulky k filmu. FLASTR, únor 2009 Strana 6

7 Dnes pokračujeme na pediatrii a radíme všem, které trápí alergie. Jsem na tebe alergická. Ani málo, ani příliš. Imunitní systém musí fungovat normálně, aby nás ochránil před nástrahami přicházejícími zvenku i zevnitř našeho těla. Kdyţ funguje málo, hrozí nám různé bakterie a viry zodpovědné za infekce, ale i nádorové nemoci. Naopak přílišná imunitní horlivost způsobuje, ţe naše tělo vnímá jako nebezpečné i zcela neškodné podněty a přichází alergie. Alergie je tedy přemrštěná odpověď imunitního systému na zcela běţné podněty, nazývané alergeny. Co všechno můţe být alergenem? Alergenem můţe být v podstatě jakákoliv látka bílkovinné povahy ve vzduchu, vodě i na zemi. V extrémním případě můţe imunitní systém povaţovat za cizí zlo i sloţky vlastních tkání a začne proti nim válčit. Spustí reakce vedoucí k jejich poškození a autoimunitní onemocnění je na světě. Alergie na jedinou substanci vzniká jenom ojediněle, obyčejně se v různé míře kombinují. Rozeznáváme alergeny vzdušné, potravinové, kontaktní. Mezi alergeny přenášené vzduchem patří: pyly (různé druhy kvetoucích trav, byliny jako jetel, ambrózie, řepka, z dřevin topoly, bříza lípa, jasan a mnoho jiných), plísně (parazitické houby, které se vyskytují ve vlhkých místnostech jako koupelna, sklep, dále v trávě, pod nakupeným listím, vlhkým šatstvem atd.), roztoči (mikroskopické organizmy ţijící v prachu, v domácnosti v kobercích, matracích, polštářích, pokrývkách a zvlášť milující teplé a vlhké prostředí), látky produkované domácími zvířaty (pozor, koţíšek je jen vhodným nosičem zvířecích alergenů, jejich zdrojem jsou výměšky ţláz, moč, kůţe a krev domácího mazlíčka). Mezi nejznámější potravinové alergeny patří: ořechy všech druhů (lískové, vlašské, burské, mandle, kešu, para) mořské plody a ryby FLASTR, únor 2009 Strana 7

8 mléko vajíčka ovoce (nejčastěji citrusové plody, dále kiwi, jahody, broskve a jiné) zelenina obiloviny (lepek obsaţený v pšenici, ovsu, ječmeni, ţitu), sója Kontaktní alergeny (alergeny působící přes kůţi): různé ušlechtilé i neušlechtilé kovy (biţuterie, hodinky, háčky, knoflíky, spony) kosmetika (mýdla, šampony, líčidla, krémy, masti, parfémy, oleje) léčivé přípravky v lokální podobě (mastě, krémy, gely, tinktury, obklady) čistící prostředky, barvy, lepidla Nejčastější typy alergií - alergická rýma - atopický ekzém - jiné koţní alergie (kopřivka, angioedém, kontaktní ekzém) - astma - alergická reakce na bodnutí hmyzu - anafylaktická reakce (zdroj Internet) Zkušenosti dětských pacientů z bulovecké pediatrie: Alergie je pěkná potvora. Pořád mě nutí kašlat a smrkat a kýchat. Aţ kdyţ mi pan doktor dal dejchadlo, tak to bylo lepší! Ale teď musím foukat kaţdý den a chodit na kontroly. Tam kam chodím se to jmenuje alergologie. Verunka, 6 let Můj bratr je alergický na vajíčka, zvláště na ţloutek. Kdyţ ho sní, naskočí mu nejdřív kopřivka a potom mu otečou prsty na rukách i nohách a hlavně uši, takţe vypadá jak Hurvínek. Musíme ho potom namazat bílým pudrem, aby ho to nesvědilo a neškrábal se. Marek, 14 let Já mám alergii na sluníčko. Hlavně u moře. Kdyţ to přeţenu s opalováním, tak mi naskáče sluneční vyráţka, a tu si musím mazat. Taky pomáhá, kdyţ dostanu kalcium. V Chorvatsku v lékárně nám prodali kalcium rozpustné, které chutnalo jako limonáda. Vyráţka mi zmizela asi za dva dny a pak uţ to bylo dobré. Natálka, 12 let Alergie je nemoc. člověk můţe být alergický na pyl, posekanou trávu, brambory, prach, zvířecí srst, kočky, ţloutek, vajíčko. Alergik můţe být dítě, dospělý i starý. Můţe se mu udělat vyráţka, můţe z toho kašlat, mít rýmu, slzí mu oči nebo se můţe začít dusit. Alergie se léčí práškama a pacient musí pravidelně chodit na kontrolu k lékaři. Maruška, 9 let FLASTR, únor 2009 Strana 8

9 80 Dne 14. ledna se doţil v plné síle a s neuvěřitelným elánem osmdesáti let pan profesor Václav Špičák, zakladatel České iniciativy pro astma a její dlouholetý ředitel, známý alergolog a klinický imunolog. Působil a stále působí na pediatrii naší nemocnice na Bulovce. Pan profesor je člověk, bez kterého by mnoho aktivit v oboru alergologie nikdy nespatřilo světlo světa. Vyškolil a "vytrénoval" mnoho významných odborníků v oboru a dodnes se i aktivně stará o pacienty, vyučuje a přednáší na mnohých akcích. Na jeho oslavě nechyběli ani zástupci naší školy, ředitelka Mgr. Jaroslava Matějovičová a zástupkyně Mgr. Zina Číhalová. FLASTR, únor 2009 Strana 9

10 Vietnamský Nový rok Letošní Nový rok oslavují ve Vietnamu dne Podle vietnamského kalendáře je Naše novoroční květina je podobná zlatému dešti. Celý den se jí pečené vepřové maso s rýţí a to vše zabalené do banánových listů. Dospělí pijí pivo a děti pijí sladké nápoje. Novoroční zvyk je takový, ţe dospělí rozdávají dětem peníze zabalené v balíčku.ten den se nechodí na návštěvy a dospělí nesmí bít ani nadávat dětem, jinak by měli smůlu. Děti nemají nic zakázaného a chodí na novoroční pouť. A ten den se nesmí nic špatného stát! David, 12 let, ortopedie Bílá peřina Zima už je tady, nevíme si rady. Rybníky ještě nemrznou, děti bruslit nemohou. Led je ještě tenký, rybník není zrovna mělký. Auta vyjet nesmí, jinak budou nehody děsný. Bílá peřina večer napadla, děti ohromná radost popadla. Rodiče jen bědujou, že autem vyjet nemohou. Gumy mají všichni letní, protože jsou pěkný. Radši chodí pěšky, nebo berou běžky. Lyže jsou však nejlepší, neznečistí ovzduší. Zima už je tady, už si víme rady. Bílá peřina už napadla, radost nás už popadla. Sáňkujeme, lyžujeme, bobujeme z bobů jednou vypadneme. Na nohy jsme dopadli a do party zapadli. Sněhu už je venku moc, a když budou povodně, zavoláme o pomoc! Silvie 13 let, pediatrie Vtípek Přijede pán z Ruska a všichni se ho ptají: Vy tam máte až -60 C mrazy? Hloupost, tak kolem -26 C. Ale ve zprávách ukazují ty obrovské rampouchy na domech Jo aha, ty myslíš venku! dětská infekce FLASTR, únor 2009 Strana 10

11 Lucie 15 let dětská chirurgie FLASTR, únor 2009 Strana 11

12 V poslední době se nám urodilo zase několik povedených výroků, tak se s vámi o ně podělíme. Občasná rubrika ţákovských perliček, ba i perel vašich spolupacientů. Prvňák na ortopedii rozumuje: Maminka mi tady nechala čaje - protistejskálkový, protibolístkový a protistrašidýlkový. Dva čtvrťáci hrají stolní hru Operatér, prověřující jistou ruku. Najednou od jednoho zazní hláška: Kdybych já byl doktor, to by to dopadlo! Dnes tu byl klaun a klaunice. Ţák ukazuje učitelce v nemocnici na webu stránky vlastní školy. Najednou vykřikne: Jé, to je naše paní učitelka! A na co ji máte? Tu máme na nic. Dnes se na mě byl podívat pan doktor z pedofilie. Děti z pediatrického oddělení vytvořily nástěnku oslavující krásu zimy a zimních sportů, kterou najdete na prkně ve vestibulu hlavní budovy. A jak můţete sami vidět, lidová tvořivost nezná meze a k vyvěšené básni jednoho z našich malých pacientů přibyla vtipná douška neznámého dospěláka. FLASTR, únor 2009 Strana 12

13 Tentokrát deskovou hru pro mladší želvičky a želváky aneb Kdo si první pochutná na salátu? Tuto poměrně novou hru rádi hrajeme na ortopedii a má velký úspěch u dětí i u rodičů. Doporučený věk je od 5 let, ale podle našich zkušeností si mohou zahrát i děti o rok mladší. Hra je určena pro 2 5 hráčů a je celkem rychlá, netrvá většinou déle, neţ 20 minut. Cílem hry je dostat svoji ţelvu na pole se salátem jako první. Na začátku karty se ţelvami zamícháme a kaţdý si vytáhne jednu, ale barvu ţelvy ostatním neprozradí. Můţe proto během hry blufovat a zmást tím soupeře. U menších dětí doporučujeme, alespoň ze začátku, nechat karty s barevnými ţelvami otočené a nezatajovat svoji barvu. Ţelvy se pohybují po políčkách pomocí karet, kde jsou pomocí symbolů ukázané tahy. Například + znamená jít o políčko dopředu, při jdeme o jedno políčko dozadu atp.. Jsou zde i karty s duhovými ţelvami, které jsou jako ţolíky, můţete táhnout ţelvou kterékoliv barvy. Ţelvy jsou chytré a tak se občas nechají poponést dopředu na zádech soupeřky, aby se dostaly rychleji do cíle. A to je vše k představení jedné z mnoha deskových her, tak pěkné hraní! FLASTR, únor 2009 Strana 13

14 Objevili jsme pro vás několik nevšedních zimních sportů. Na vás je, přiřadit k jednotlivým názvům vhodné obrázky. 1. Mushing Jste sportovci tělem i duší, milujete hory a sníh, ale také zdravý pohyb na chladivě jiskřivém vzduchu a k tomu také zboţňujete psy? Moţná byste jednou rádi vyzkoušeli něco jiného neţ lyţe, boby a sáňky, bláznivé drncání na pneumatikách a další zimní radovánky. Pak moţná právě pro vás je zde jeden zajímavý tip. Milovníkům psů, zejména špicovitých, tedy "severských" a horských plemen, jistě není třeba představovat jízdy se psím spřeţením - tzv. mushing. 2. Skijoring Skijöring patří mezi velice oblíbené psí sporty. Kořeny sahají od daleké Skandinávie aţ po Ameriku, ale i západní Evropu. První závody Skijöringu se u nás konaly v roce 1985 a to v Peci pod Sněţkou. Ale jiţ dřív se vyuţíval tento způsob přepravy, vyuţívaly jej hlavně starobylé severské kmeny. Podstatou tohoto sportu je, ţe pes je obléknut do taţného spřeţení a táhne svého psovoda na běţkách. K těmto účelům se pouţívá speciální oblek pro psa. Ve Skijöringu se rozlišují kategorie, buď je v taţném spřeţí pouze jeden pes nebo celá tlupa, nebo se obejdeme i bez psa a vyuţijeme koně či jiné taţné zvíře. 3. Bobsleigh Bobsleigh patří do kategorie zimních sportů. Tento sport je jeden z nejdraţších a nejnáročnějších zimních sportů. Spousty z nás tento sport znají, aniţ by věděli oč jde. V překladu jde o jízdu na dvoudílných saních. Historie tohoto sportu je velice zajímavá, ale nejdůleţitějším okamţikem Bobsleigh je zařazení na olympijské hry v roce Motoskijöring Motoskiering patří k zimním ale přesto adrenalinovým sportům. V překladu jde o jízdu na lyţích za motocyklem. Při sportování proti sobě soutěţí týmy, které se skládají ze dvou hráčů. V kaţdém týmu je lyţař a řidič. Principem sportu je, kdo první projede cílem v co nejrychlejším čase. Řidič řídí Grossovou motorku a táhne lyţaře, který je upevněn za ním na laně. 5. Heliskiing Je sportovní aktivita při které lyţaři sjíţdí několika kilometrové sjezdy ve volné přírodě. V Evropě je tato zábava aţ na vyjímky zakázana, za to v USA, Kanadě a na Novém Zélandu je velkou atrakcí. 6. Snowkiting Snowkiting je kombinací zimního Snowboardingu a letního Kitesurfingu. Jezdec má na nohách připevněno surfařské prkno a za pás je připevněn k měnšímu padáku, který je ve výšce unášen větrem. Snowkitař se díky jeho síle můţe pohybovat i na rovině, resp. můţe padák vyuţít k mnohem delším skokům, neţ v případě snowboardingu 7. Snowkayak Zimní sportovní disciplína ve které se závodník snaţí na kajaku s pomocí pádla zdolat upravenou sněhovou dráhu v co nejrychlejším čase. FLASTR, únor 2009 Strana 14

15 8. Snowshoeing Česky sněţnice, jde o relaxační pěší tůry ve volné přírodě v hlubokém sněhu. K větší stabilitě se pouţívají trekové nebo lyţařské hůlky. Díky tzv. sněţnicím se lidé neboří do sněhu jejich váha se rozloţí na větší plochu. Na sněţnicích se téţ pořádají různé druhy závodů. 9. Snowkiting Novým zimním sportem je snowkiting, při něm se lyţař nebo snowboardista nechá táhnout za pomocí větrem poháněného ale řiditelného kitu (draka). "Díky tahu kitu můţete dosáhnout adrenalinových rychlostí, velké výšky při skocích nebo provádět různé akční figury, kterým se říká triky. E I D H A G C F A B Správné řešení (q)ííízu najdete na poslední straně. FLASTR, únor 2009 Strana 15

16 CO NÁS ČEKÁ A NEMINE: ÚNOR v sobotu k nám zavítá sv. Valentýn, napište valentýnku tomu, koho máte rádi po loňském úspěšném projektu Osmičková výročí, budeme letos procházet Devítkovým rokem. Budeme se postupně připravovat na květnový projekt k Evropské unii a listopadový projekt k 20. výročí sametové revoluce Soutěţní Prkno Sněhová vločka BŘEZEN za kamna vlezem, ale budeme se uţ těšit, ţe přijde jaro. Čekají nás totiţ jarní prázdniny, u nás na Praze 8 od 2. do 6. března. Do jara se nám vyklubalo několik výtvarný soutěţí: o Trutnovský drak o Lidové tradice očima dětí o Bylinky naší zahrádky o Jak to vidí šelmy Bliţší informace u pedagogů na oddělení. DUBEN 1. dubna vyvedeme kamarády aprílem 9. aţ si uţijeme velikonoční prázdniny 30. dubna spálíme čarodějnice a opečeme buřty o Filipojakubské noci KVĚTEN 1. květen (1. máj) a 8. květen jsou posledními dny volna tohoto školního roku a tudíţ si prodlouţíme oba víkendy na třídenní 10. května oslavíme Den matek vypukne projekt zaměřený na 5. výročí členství v Evropské Unii a jak to EU právě oslazujeme od odváţných a šikovných uveřejníme jejich písemné úvahy na toto téma a od výtvarně zdatných očekáváme kreativní pohled na Českou republiku očima zahraničního výtvarníka (reakce na Entropu) FLASTR, únor 2009 Strana 16

17 Společně s dětskými pacienty vám chceme dodatečně popřát rok bez zmatků a bacilů! Vaše redakční rada Láďa Martina Miloš Kdybyste snad chtěli vědět správné řešení qííízu, tak je zde: 1F, 2B, 3I, 4G, 5E, 6A, 7D, 8H. FLASTR, únor 2009 Strana 17

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

Potravinová alergie chyťme ji včas

Potravinová alergie chyťme ji včas » Potravinová alergie bývá u malých dětí vůbec prvním ze skupiny tzv. atopických onemocnění. julief514/fotky&foto Potravinová alergie chyťme ji včas Potravinová alergie bývá u malých dětí vůbec prvním

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

KTERÉ VYBRALI REDAKTOŘI POŠKOLÁČKA. VŠICHNI VÍTĚZI JIŽ BYLI NÁLEŽITĚ ODMĚNĚNI.

KTERÉ VYBRALI REDAKTOŘI POŠKOLÁČKA. VŠICHNI VÍTĚZI JIŽ BYLI NÁLEŽITĚ ODMĚNĚNI. VÝTVARNÁ SOUTĚŽ UKÁZKA VÍTĚZNÝCH PRACÍ ZA MĚSÍCE: ŘÍJEN, LISTOPAD a PROSINEC, KTERÉ VYBRALI REDAKTOŘI POŠKOLÁČKA. VŠICHNI VÍTĚZI JIŽ BYLI NÁLEŽITĚ ODMĚNĚNI. -2- Gratulují Vaši redaktoři časopisu Poškoláček

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012 Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012 Vypracovala: Nováková Renata, vychovatelka ŠD Září Říjen Listopad seznámení ţáků s organizací ŠD a proškolení o BOZ v prostorách

Více

Přišla k nám zima. Poslední a nejstudenější měsíce v roce. Přináší sníh a někdy teploty klesají až pod bod mrazu. Sluníčko vidíme méně.

Přišla k nám zima. Poslední a nejstudenější měsíce v roce. Přináší sníh a někdy teploty klesají až pod bod mrazu. Sluníčko vidíme méně. Ahoj kamarádi, v rukou držíte zimní vydání časopisu Noviny skřítka Knihomílka. Vezměte si tužku a pastelky a rovnou se můžete pustit do prvních úkolů. Věřím, že se u nové pohádky pobavíte a u bajky zase

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

ČTVERO ROČNÍCH DOB 5.A

ČTVERO ROČNÍCH DOB 5.A ČTVERO ROČNÍCH DOB 5.A ZŠ Komenského nám. 35, Dobříš Dobříš 2012 JARO Když začíná jaro Když roztává sníh a slunce začíná hřát, prach už sedává na saních a sněhulák začíná tát. 3 Začínají kvést sněženky,

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. KOSMETIKA Procvičování

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary. Vančurova 83, Karlovy Vary 36017

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary. Vančurova 83, Karlovy Vary 36017 Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary Vančurova 83, Karlovy Vary 36017 místo poskytovaného vzdělávání : Karlovy Vary, Svahová 26 školní rok 2008/2009 www.specskoly.ic.cz ČERVEN

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Odpovědi k připomínkám a dotazům k bakalářské práci:

Odpovědi k připomínkám a dotazům k bakalářské práci: Odpovědi k připomínkám a dotazům k bakalářské práci: 1. Otázka: Proč je histamin monoamin odbouráván diaminooxidázou a ne monoaminooxidázou? Odbourávání histaminu v buňkách střevní sliznice diaminooxidasou

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka.

ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka. Slova nadřazená domeček- obrázek slovo nadřazené nábytek ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka. 1. Lenka s mámou nakupuje.

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim.

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. Obsah 1. Uspořádání dne v mateřské škole Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. 2. Třídní vzdělávací program Charakteristika hlavního tématu LETEM SVĚTEM

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

L. Černá. Takový pokoj by

L. Černá. Takový pokoj by Tajenka K. Gebharta 1 T 1 Poslední prac.den v týdnu? 2 D S 2 Podobné slovo ke slovu věrnost. 3 V 3 Kde žiji to je můj... 4 I 4 Roční období po podzimu? 5 N 5 Mužské jméno na I. 6 L 6 Opak hodně je? T.

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce ( Příloha k ŠVP PV - Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Enviromentální výchova je veškeré výchovné a vzdělávací

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

VIETNAMSKÝ DEN V ČAJOVNĚ ALIBABA

VIETNAMSKÝ DEN V ČAJOVNĚ ALIBABA VIETNAMSKÝ DEN V ČAJOVNĚ ALIBABA V rámco projektu Kdo jsi TY a kdo jsem JÁ MY se žáci měli seznámit s různými komunitami žijícími mezi námi. Vzhledem k možnostem jsme si vybrali celkem příhodné místo a

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Šimonovy pracovní listy 16

Šimonovy pracovní listy 16 Barevné počítání pro prvňáčky 2 / 28 Portál pro rodiče a učitelky Školáci.com Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Barevné počítání pro prvňáčky? Aby byla volně a zdarma šířena pro nekomerční účely. Komu

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

P R A C O V N Í L I S T Domácí mazlíčci. Domácí mazlíčci stupeň ZŠ

P R A C O V N Í L I S T Domácí mazlíčci. Domácí mazlíčci stupeň ZŠ 10 1. stupeň ZŠ PL-1 1. stupeň ZŠ 11 PL-2 Pes Kočka Morče Křeček Rybičky Želva Chameleon Králík Papoušek 12 1. stupeň ZŠ PL-3a Druh zvířete: Popis (věk, velikost, barva, tvar těla, dovednosti ) Potrava:

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Tematický okruh: Wenig, F. Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka

Tematický okruh: Wenig, F. Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_01 Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s knihou Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka Wenig. F. Hlavní část čtení textu s porozuměním, následné

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL M ta ta, mta ta, mta ta hraje hudba u velikého kolotoče. Prásk, prásk střílí puška na střelnici. Tutú, tutú houká holčička na trumpetu s třásněmi. A těch lidí! Martínku, drž se

Více

Návrhy květináčů aneb. Tvoříme nový druh. Motto:

Návrhy květináčů aneb. Tvoříme nový druh. Motto: Návrhy květináčů aneb Tvoříme nový druh Motto: Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by to bylo, zahrát si chvíli na matku přírody, a pohrát si s genetikou? Možná se Vám to zdá trošku směšné, ale to je přesně

Více

1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v

1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v 1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v 1. Mám modré oči po mamince. 2. Je asi ještě ve škole (elementary, at work) na škole (studying). 3. Seznámili se o prázdninách. 4. Rád chodím

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

Pohádka s živými zvířátky aneb Jak kočička s pejskem dělali dort.

Pohádka s živými zvířátky aneb Jak kočička s pejskem dělali dort. Pohádka s živými zvířátky aneb Jak kočička s pejskem dělali dort. V tomto článku bych se s vámi ráda podělila o zkušenosti z mé felinoterapeutické praxe. Pracuji pod sdružením Auracanis a začala jsem navštěvovat

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 3. Rozvoj

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Kongresový sál. Přijď si vyrobit super 3D vločku z papíru. Sraz na Wellness recepci

Kongresový sál. Přijď si vyrobit super 3D vločku z papíru. Sraz na Wellness recepci 11:00 12:00 Relax yourself Papírové kouzlení Přijď si vyrobit super 3D vločku z papíru. 15:00 16:00 Relax yourself Land Art V zimě není venku jen mráz. I zimní příroda má své kouzlo. Přijď si vytvořit

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Redakce se představuje Krčíňoviny poprvé vyšly v roce 2005. Od té doby se začala pravidelně scházet redakce Krčíňovin a prvním úkolem bylo najít

Více

ŠPINDLERŮV MLÝN město zážitků.

ŠPINDLERŮV MLÝN město zážitků. ŠPINDLERŮV MLÝN město zážitků ŠPINDLERŮV MLÝN město zážitků PŘEHLED AKCÍ ŠPINDLEROVSKÁ ZIMA 2017 / 2018 Přehled nejdůležitějších akcí v zimní sezóně 2017 / 2018 Innogy Špindl Ski Openning Předsilvestrovská

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_05 Sada: I Ověření ve výuce: Třída: 5.12.2011 5.A Datum:

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Obsah. Láďův deníček 1

Obsah. Láďův deníček 1 LÁĎŮV DENÍČEK 1 2013 Obsah Úvod... 3 30. července 2013... 4 8. srpna... 6 1. září... 7 12. září... 9 5. října... 11 14. října... 12 25. října... 14 31. října... 15 30. listopadu... 17 5. prosince... 19

Více

Pondělí 1.1. Úterý 2.1. Středa 3.1. Čtvrtek 4.1. Pátek 5.1.

Pondělí 1.1. Úterý 2.1. Středa 3.1. Čtvrtek 4.1. Pátek 5.1. Pondělí 1.1. Úterý 2.1. Středa 3.1. Čtvrtek 4.1. Pátek 5.1. Polévka Nápoj Polévka Nápoj Polévka Zeleninová s vaječnou jíškou al. 1a, 3, 7 Boloňské špagety al. 1a, 9 Polévka Hrášková al. 7 Pikantní drůbeží

Více

Firemní kite dny / teambuilding

Firemní kite dny / teambuilding Firemní kite dny / teambuilding Firemní kite dny / teambuilding Je řada způsobů, jak obdarovat své významné zákazníky, obchodní partnery nebo odměnit své zaměstnance za výtečnou práci... Naše společnost

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY POBYTU V PŘÍRODĚ

ZÁKLADNÍ ZÁSADY POBYTU V PŘÍRODĚ Smyslová výchova 1.- 3. ročník pomocná třída Průřezové téma - Rozmanitost přírody ZÁKLADNÍ ZÁSADY POBYTU V PŘÍRODĚ Mgr. Ivana Pattermanová, ZŠ Rýmařovská 15, Bruntál, př. org. říjen 2012 Příroda je náš

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Pro Váš klid, během dne i noci, při námaze i odpočinku.

Pro Váš klid, během dne i noci, při námaze i odpočinku. Pro Váš klid, během dne i noci, při námaze i odpočinku. Novartis s. r. o., Pharma, Nagano III., U Nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3, tel.: 225 775 111, fax: 225 775 222, www.novartis.com FOR-04/003-10/2004

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Čs1/03 Zima Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Tematický okruh: Rozmanitost přírody Cílová skupina: 1. ročník Klíčová slova: Zima,

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Roční plán družiny Modrá třída

Roční plán družiny Modrá třída Roční plán družiny Modrá třída 2017 / 2018 Kouzelné školy mateřská škola a základní škola Celoroční plán školní družiny Modrá třída Odpočinkové činnosti Odstraňování únavy žáků z vyučování Řešení odpočinku

Více

Úvodník Čau lidi, těšíte se na Vánoce? My ano, a proto jsme se rozhodli, že vám

Úvodník Čau lidi, těšíte se na Vánoce? My ano, a proto jsme se rozhodli, že vám Ročník 2., vydání 2. Vánoční speciál prosinec 2010 Úvodník Čau lidi, těšíte se na Vánoce? My ano, a proto jsme se rozhodli, že vám zkrátíme čekání vánočním speciálem. Náš speciál je zdarma, protože vám

Více

Almanach žákovské a studentské poezie 2011

Almanach žákovské a studentské poezie 2011 Almanach žákovské a studentské poezie 2011 Básničky žáků 3. ročníku na téma kočka, pes Svatava Fučková Naše kočka Micinka je velmi dobrá maminka. A ta malá kočička, je zdravá a mrštná jako rybička. Micka

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti září - říjen Žák zná dobře prostředí školy a její zaměstnance. Umí výtvarně ztvárnit prostředí ŠD. Žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy a role rodinných příslušníků. Žák si uvědomuje rozdíl mezi zábavou

Více

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí 1. Kaštan je pes. Jezevčík. Má dlouhé tělo a krátké nohy. A štěká. Haf, haf, volá na Adélku. Adélka není pes. Adélka je holka. Má dlouhé hnědé vlasy a legračně pihovatý pršáček. Sehne se ke Kaštanovi a

Více

Růže šípková Růže šípková patří do čeledi Růžovité (Rosaceae).

Růže šípková Růže šípková patří do čeledi Růžovité (Rosaceae). Šípkobraní Růže šípková Růže šípková patří do čeledi Růžovité (Rosaceae). Popis Růže šípkové Šípková růže je trnitý bohatě větvený keř, dorůstající výšky až 3 metry s každoročními prutovitými výhonky.

Více