RU 124 CZ. hlavní katalog ROTAČNÍ PŘÍVODY. voda pára vzduch hydraulika teplonosný olej vakuum chladiva zákaznická provedení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RU 124 CZ. hlavní katalog ROTAČNÍ PŘÍVODY. voda pára vzduch hydraulika teplonosný olej vakuum chladiva zákaznická provedení"

Transkript

1 RU 124 CZ hlavní katalog ROTAČNÍ PŘÍVODY voda pára vzduch hydraulika teplonosný olej vakuum chladiva zákaznická provedení

2 Přinášíme vám nejlepší produkt svého druhu na trhu! Toto heslo je pobídkou i závazkem zároveň. Jeho důsledné uplatňování je odpovědné za náš růst od malé dílny v garáži až po největšího světového výrobce rotačních přívodů s celosvětovou prodejní a servisní sítí. Rotační přívody jsou používány v nejrůznějších průmyslových oblastech všude tam, kde je nutno do rotačních částí strojů - např. do válců, hřídelí nebo vřeten přivádět a v nich dále vést vodu, páru, olej, chladiva a maziva nebo jiná média. sídlí v městě Waukegan, USA. Už více než 30 let se vyrábí také v závodech v Německu a v Itálii pro Evropu, v Africe pro Blízký východ. Kromě zastoupení téměř ve všech zemích Evropy má pobočky v Brazílii, Británii, Číně, Francii, Itálii, Japonsku, Jižní Koreji, Kanada, Mexiku, Německu, Polsku, Rakousku, Rusko, Singapuru, Španělsku, Švédsko a v Velké. Jsou to znalosti a partnerství, na které se zákazníci mohou spolehnout. Rotační přívody, vyvíjené a konstruované od roku 1945 a dále zdokonalované na základě praktických požadavků, stále představují technickou špičku. Otočné přívody jsou spolehlivé výrobky, za kterými stojí konstruktérské zkušenosti z více než 60 let existence firmy. Vedle standardních produktů a jejich údržby doplňují paletu produktů také speciální řešení a zákaznické varianty a konstrukce na principu stavebnice. Díky tomu můžeme zákazníkům nabízet optimální řešení. Základem dalšího trvalého rozvoje je přímý kontakt se zákazníkem a těsná spolupráce s projektanty výrobců strojních zařízení. Kvalita je heslem celého podniku. Pro firmu je měřítkem konkurenceschopnost cen produktů a včasnost dodávek. Toto samozřejmě vyžaduje integrovaný systém řízení jakosti, který je používán ve všech oblastech naší organizace. Kvalita je výsledkem týmové práce! Naši zákazníci se mohou spolehnout na naši celosvětovou výrobní, prodejní a servisní síť. V roce 1996 proběhla ve fi rmě výchozí certifi kace systému řízení kvality podle DIN EN ISO V říjnu 2002 následovala certifi kace systému ochrany životního prostředí podle DIN EN ISO Od března 2009 je fi rma schválena jako Oprávněný Ekonomický Subjekt (Authorized Economic Operator, AEO). Tím dokazuje, že její dodavatelský řetězec je spolehlivý a v souladu s celními předpisy. Pro naše zákazníky to znamená urychlení toku materiálu a zboží, tedy skutečnou výhodu pro naše partnery v celém světě! Takto nastavuje měřítka. Pro výběr výrobků prosím otevřete dále katalog. 2

3 Velikost Série na vodu a horké oleje do 120 C Návod pro výběr rotačních přívodů Max. provozní hodnoty P T n bar C min -1 Speciální vlastnosti Statistické číslo zboží (tarifní číslo HS): DN ložiska namazaná na celou dobu životnosti 6-11 DN univerzální, standardní 7-11 DN 40, 50 & , 655, univerzální, standardní DN univerzální s přírubovým rotorem 14 DN voda standardní se závitovým nebo přírubovým rotorem DN s vyměnitelnou patronou 17 DN pro vodu DN 125 F nerez 22 na páru a horké oleje do 230 C DN 10 & 15 N nasycená pára uhlografitová ložiska a kulová těsnění 23 DN 10 & 15 N horký olej uhlografitová ložiska a kulová těsnění 23 DN nasycená pára uhlografitová ložiska a kulová těsnění DN 40 HPS nasycená pára pro zařízení na výrobu vlnité lepenky 26 DN H nasycená pára dvojitá uhlografitová ložiska a kulová těsnění DN H horký olej dvojitá uhlografitová ložiska a kulová těsnění na vzduch a hydrauliku DN samonosné nebo montované do hřídele 31 DN , 1102, pro standardní aplikace , 2200, 250 individuální provozní hodnoty viz. strana , DN , 1102, pro montáž do hřídele 34 DN 8-40 D pro vysokotlaké aplikace 35 DN 8-25 AP vysoké tlaky a vysoké otáčky 36 DN vysokotlaká hydraulika 37 DN , 1790, tandemové konstrukce DN 8 & 15 17, 21 & obousměrný - duplex 40 DN 10 & , vícecestné 41 DN obousměrný - duplex pro upravený vzduch 42 DN , obousměrný - duplex 43 DN cestné provedení pro různá media na chladicí směsi DN Uzavřené těsnění pro nepřetržitý přívod chladicí kapaliny 46 DN Uzavřené těsnění pro chladiva, pro vysoké otáčky 47 DN chod nasucho (POP-OFF ), samonosné 48 na vodu v zařízeních pro kontilití DN montované na hřídele 49 Speciální modely jako zákaznická provedení SP / kanálů pro otočné stoly (stlačený vzduch a hydraulický olej) 50 SP / kanálů pro otočné stoly licích pánví (hydraulický olej a stlačený vzduch) SP / / 600 Tandemová konstrukce pro převíjení oceli (hydraulika a mazivo) 50 SP / 3 / cestné provedení s kluznými kroužky (voda, stlačený vzduch, hélium) cestné provedení pro aplikace teplonosných olejů pro montáž vně hřídele (stlačený vzduch) 51 Pozor! Pro aplikace přesahující uvedené limity provozních údajů a speciální připojovací rozměry nás prosím kontaktujte. Uveďte médium, otáčky, tlak, teplotu a požadované připojení. Dodržte prosím náš Návod na instalaci hadic a montáž rotačních přívodů na straně 56. Rozměry v mm. Technické a rozměrové změny vyhrazeny. Strany 3

4 První otočné přívody využívaly ke vzájemnému spojení těsnicích ploch netlumený tlak média. Zdálo se to logické, neboť větší tlak znamenal pevnější stlačení, a tím i lepší utěsnění. Byly proto označeny jako tlakové spoje. Tento princip má však za následek rychlé opotřebování těsnicích ploch působením vysokého tlaku. Výsledná životnost nebyla uspokojivá. Princip těsnění Společnost rozpoznala tuto nevýhodu a realizovala rozhodující zdokonalení na základě vývoje technologie vyváženého mechanického těsnění. Pomocí definovaného vyvážení sil se mezi těsnicími plochami trvale nachází mazající médium, což vedlo k dosažení maximální životnosti následkem minimalizace tření. Pro dosažení těsnosti v beztlakém systému je plovoucí kluzný kroužek tlačen silou pružiny proti rotoru (viz. obr.). pojistka proti otočení neodlehčené těsnění axiální síly působí plně na kluznou plochu. Mechanicky vyvážené těsnění na kluznou plochu působí menší axiální síly. plovoucí kluzný kroužek zajištěný proti otočení Veškerý sortiment je vyráběn od úplně prvního výkresu až po výstupní kontrolu pomocí nemodernějších technologií. Moderní CNC stroje vytvoří z nejkvalitnějších materiálů přesné komponenty. Použitím nejnovějších postupů a technologií dosahujeme hospodárnou výrobu. Jednotlivé díly jsou sestavovány na zakázku a předávány na montáž. Výroba Každý rotační přívod je kontrolován na těsnost ihned po výrobě. Jádrem rotačního přívodu je kombinace těsnicích kroužků. Proto jim je věnována zvláštní pozornost. Povrchy kluzných kroužků z tvrzené nástrojové oceli, karbon grafitu, bronzu, keramiky, tvrdokovu nebo karbidu křemíku jsou velmi jemně lapovány, čímž je dosažena kromě drsnosti povrchu Ra také požadovaná rovná plocha 2 světlých pásů. Dodržení tohoto požadavku je kontrolováno pomocí planparalelní skleněné desky za monochromatického světla (viz. obr.). 1 světlý pás 0, mm 2 světlé pásy 0,00058 mm 9 světlých pásů 0,00254 mm Velmi jemně lapované těsnicí plochy CNC obráběcí centrum Specifikace závitů používané v katalogu Symbol Popis ¹/₂ NPT americký kuželový trubkový závit ⁵/₈-18 UNF americký přímý závit 1-14 UNS americký přímý závit spec. RH nebo LH pravý a levý závit Rp ¹/₂ Whithworthův trubkový závit ISO/1 (DIN 2999) (vnitřní cylindrický závit) Symbol Popis G ¹/₂ trubkový závit (BXP) ISO 228 (DIN 259) M 22x1,5 metrický závit ISO R ¹/₈ Whithworthův trubkový závit ISO 7/1 (DIN 2999) (vnější kuželový závit) Rc ³/₄ Whithworthův trubkový závit ISO 7/1 (DIN 2999) (vnitřní kuželový závit) 4

5 Dlouholeté zkušenosti, trvalý dialog se zákazníky a inovace ve vlastní firmě i u dodavatelů zajišťují, že nabízí spolehlivé rotační přívody na nejvyšší technické úrovni. Správná kombinace těsnění vhodná pro dané médium zaručuje maximální životnost pro konkrétní případ použití. U našich zákazníků se předpokládá pečlivé a efektivní skladování rotačních přívodů i manipulace s nimi a také dodržování specifikací. Trh však požaduje další výrobky s ještě delšími dobami životnosti při ještě extrémnějších parametrech. Kromě nových vývojů a stálého zlepšování stávajících výrobků tento požadavek splňují především kombinace kluzných kroužků odolné proti opotřebení. nabízí tyto kombinace těsnění pod označením E.L.S. (Extended Life Sealing extra dlouhá životnost). Kompletní technické poradenství při výběru, úprava nebo nová konstrukce otočných přívodů pro speciální případ použití, dodávky vybraných komponent v krátké době a rychlá pomoc při problémech takto chápe své služby zákazníkům. Dlouhé prostoje u strojů a zařízení patří minulosti. Široký sortiment rotačních přívodů je vyráběn do zásoby, a proto jsou dodací lhůty velmi krátké. Automatizovaný systém skladování umožňuje rychlou přípravu komponent. Spolehlivost Servis Dodací lhůty u výrobků na zakázku jsou nepatrně delší, moderní a optimalizovaná výroba a montáž zaručují velmi krátké doby zpracování. Pro realizaci speciálních přání, týkajících se např. přizpůsobení nebo nové konstrukce, jsou k dispozici výkonná pracoviště CAD. Zákazník obdrží v krátké lhůtě sjednanou nabídku s technickým výkresem a cenou. Výroba těchto rotačních přívodů začíná v okamžiku navrácení potvrzeného výkresu do naší firmy. Rotační přívody lze v zásadě všechny opravit v závodě. Po přijetí se provádí demontáž, čištění a výměna opotřebovaných dílů za nové. Po montáži a zkoušce dostane zákazník zpět zánovní rotační přívody se zárukou. Při uplatnění nároků ze záruky je nutno zaslat rotační přívod NEOTEVŘENÝ zpět. Vyšetří se příčina poruchy a, bude-li to požadováno, bude sdělena zákazníkovi. Výsledek zjištění rozhodne, zda se bude jednat o plnění ze záruky nebo o placenou opravu. Mnohé výrobky lze však opravit přímo u uživatele. Pro každý stupeň opotřebení jsou k dispozici odpovídající opravárenské sady. Spolu s příslušnými návody je lze objednat u firmy (viz příklad objednání). Objednací čísla pro standardní rotační přívody sestávají z 2, 3 nebo 4 číselných skupin, které popisují charakteristickou vlastnost, účel použití, kombinaci těsnění nebo připojení rotoru (viz příklad objednání). Čísla opravárenských sad se liší od příslušných rotačních přívodů doplňkovým písmenem, které popisuje rozsah opravy. B pro rozšířenou opravárenskou sadu, C pro standardní opravárenskou sadu (viz příklad objednání). Nové konstrukce s nízkými počty kusů se označují pomocí speciálních čísel. Všechny modely konstrukční řady 54, 55 a 57 se od roku 2009 dodávají také pro prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX). Rotační přívody, které odpovídají směrnicím certifikace ATEX, se označují pomocí X vloženého mezi první dvě skupiny čísel. Oprava Číselný systém Příslušné návody lze objednat u firmy (viz Číselný systém). Příklad objednání: rotor kombinace těsnění model / série / velikost B X Série ATEX rozšířená opravárenská sada koleno pro provedení Duo série / velikost C standardní opravárenská sada 5

6 Max. tlak vody Max. otáčky Rotor s válcovým závitem Model PSI 10 bar 3,500 RPM min -1 3,000 RPM min -1 2,500 RPM min RPM 750 min -1 Rotační přívod série 57 s těsněním z karbidu křemíku pro vodu, DN jednocestné a dvoucestné provedení - samonosný rotační přívod - radiální napojení přívodu do tělesa - mechanicky vyvážené těsnění - rotorové těsnění usazené přes kolík - těsnicí díly (rotorový kluzný kroužek, plovoucí kluzný kroužek) lze vyměnit na místě bez problémů a rychle - kuličkové ložisko namazané na celou dobu životnosti - pro špatnou kvalitu vody - 3 lekážní otvory - plášť z mosazi - rotor z nerezové oceli - speciální provedení: Lekážní otvory se závitem ložiska s ochranou proti stříkající vodě poniklované provedení Další informace získáte u firmy nebo místního zástupce. Max. teplota 90 C > 90 C nutno konzultovat s Momenty tření, série 57 DN ft.lbs Nm , , , , , , ,50 Kombinace těsnění standardní - uhlografit/karbid křemíku - dlouhá životnost Kombinace těsnění E.L.S. (Extended Life Sealing, extra dlouhá životnost) - karbid křemíku / karbid křemíku pro extrémní podmínky použití (špatná kvalita vody) Všechny modely konstrukční řady 54, 55 a 57 se dodávají také v provedení pro výbušné prostředí dle směrnice ATEX. Rotorové těsnění z karbidu křemíku zajištěno proti otočení Těsnění Opravy Série 57 byla vyvinuta pro snadnou a rychlou výměnu těsnicích kroužků rotoru a plovoucího protitěsnění. vedení těsnění plovoucí kluzný kroužek z uhlografitu/ karbidu křemíku pružina vitonový o-kroužek Série 57 má vyměnitelný rotorový kluzný kroužek vycentrovaný na konci rotoru a zajištěný proti otočení. Opotřebovaný těsnící kroužek se vyjme a jednoduše se nahradí novým. Tuto opravu lze provést na místě, je jednoduchá, rychlá a nenákladná, protože se jedná pouze o výměnu těsnění při kterém není nutno nahradit nebo přelapovat rotor. Objednací kód sad těsnění, viz strana 5. 6

7 Max. tlak vody Model Max. tlak vody Model 655 Max. tlak nasycené páry (krátkodobý) Max. tlak teplonosného oleje Max. otáčky Rotor s válcovým závitem Model PSI 50 bar 200 PSI 14 bar 14 PSI 1 bar 100 PSI 6,6 bar 3,500 RPM min -1 3,000 RPM min -1 2,500 RPM min RPM 750 min -1 Rotační přívod série 55, univerzální, DN jednocestné a dvoucestné provedení - samonosný rotační přívod - radiální napojení do tělesa - mechanicky vyvážené těsnění - 3 lekážní otvory - plášť z mosazi - rotor z nerezové oceli - speciální provedení: lekážní otvory se závitem ložiska s ochranou proti stříkající vodě poniklované provedení nízký krouticí moment - návod k mazání, strana 52 Další informace získáte u firmy nebo místního zástupce. Max. teplota 120 C > 120 C nutno konzultovat s Momenty tření, série 55 DN ft.lbs Nm , , , , , , ,07 Kombinace těsnění standardní - uhlografit/bronz pro vodu - široké spektrum použití volitelné: - uhlografit/keramika pro horký olej, horkou vodu a nasycenou páru Kombinace těsnění E.L.S. (Extended Life Sealing, extra dlouhá životnost) - tvrdokov/keramika pro extrémní podmínky použití (špatná kvalita vody), max. teplota 90 C Všechny modely konstrukční řady 54, 55 a 57 se dodávají také v provedení pro výbušné prostředí dle směrnice ATEX. Řez víceúčelovým rotačním přívodem se sifonovou trubkou. Jednocestné provedení má šroubový uzávěr místo kolínka. kluzný kroužek z uhlografitu nebo tvrdokovu o-kroužek nerezová pružina dvoucestné koleno (DUO) závit rotoru (viz tabulka) stabilní sifonová trubka (závit viz tabulka) ploška pro nasazení klíče plášť z kujné mosazi Lapované těsnicí plochy lekážní otvor bronzový nebo keramický kluzný kroužek 7

8 Série 57 a 55 Jednocestné rotační přívody DN Jednocestné rotační přívody jsou používány pokud jsou přívodní a odvodní větev napojeny na protějších koncích válce nebo bubnu. Rotor s centrovacím osazením ** DN = šestihranný DN = dvoustranný na klíč DN B Objednací číslo (Základní modely) A C D1 E F G H J K T U V Model 57 Model 57 Model 55 Model 55 Připojení ø ø NPT ø STD E.L.S. STD E.L.S. rotoru G ³/₈ G ³/₈ RH , ¹/₄ - 1,5-0,6 G ³/₈ G ³/₈ LH , ¹/₄ - 1,5-0,6 ³/₈ NPT G ³/₈ RH , ¹/₄ - 1,5-0,6 ³/₈ NPT G ³/₈ LH , ¹/₄ - 1,5-0,6 G ¹/₂ G ¹/₂ RH , ³/₈ - 1,5-1,2 G ¹/₂ G ¹/₂ LH , ³/₈ - 1,5-1,2 G ¹/₂ M 20 x 1,5 RH , ³/₈ g6 1,2 G ¹/₂ M 20 x 1,5 LH , ³/₈ g6 1,2 ¹/₂ NPT G ¹/₂ RH , ³/₈ - 1,5-1,2 ¹/₂ NPT G ¹/₂ LH , ³/₈ - 1,5-1,2 G ³/₄ G ³/₄ RH , ¹/₂ - 2-2,1 G ³/₄ G ³/₄ LH , ¹/₂ - 2-2,1 G ³/₄ M 35 x 1,5 RH , ¹/₂ - 2-2,2 G ³/₄ M 35 x 1,5 LH , ¹/₂ - 2-2,2 G ³/₄ M 27 x 1,5 RH , ¹/₂ g6 2,1 G ³/₄ M 27 x 1,5 LH , ¹/₂ g6 2,1 ³/₄ NPT G ³/₄ RH , ¹/₂ - 2-2,1 ³/₄ NPT G ³/₄ LH , ¹/₂ - 2-2,1 G G 1 RH ³/₄ ,1 G G 1 LH ³/₄ ,1 G M 35 x 1,5 RH ³/₄ ,1 G M 35 x 1,5 LH ³/₄ ,1 1 NPT G 1 RH ³/₄ ,1 1 NPT G 1 LH ³/₄ ,1 G 1¹/₄ G 1¹/₄ RH , ,1 G 1¹/₄ G 1¹/₄ LH , ,1 1¹/₄ NPT G 1¹/₄ RH , ,1 1¹/₄ NPT G 1¹/₄ LH , ,1 G 1¹/₂ G 1¹/₂ RH ¹/₄ ,7 G 1¹/₂ G 1¹/₂ LH ¹/₄ ,7 G 1¹/₂ M 50 x 1,5 RH ¹/₄ ,5 G 1¹/₂ M 50 x 1,5 LH ¹/₄ ,5 1¹/₂ NPT G 1¹/₂ RH ¹/₄ ,7 1¹/₂ NPT G 1¹/₂ LH ¹/₄ ,7 G G 2 RH , ¹/₄ 70 2,5-7,6 G G 2 LH , ¹/₄ 70 2,5-7,6 2 NPT G 2 RH , ¹/₄ 70 2,5-7,6 2 NPT G 2 LH , ¹/₄ 70 2,5-7,6 8

9 Dvoucestné provedení s vnitřní trubkou Rotační přívody mohou být upraveny na dvoucestné provedení, ve kterém médium cirkuluje uvnitř a vně vložené trubky. Kolínka pro dvoucestné provedení jsou ve trojím provedení, aby pokryla různorodé provozní podmínky. Je třeba se řídit níže uvedenými pokyny. Špatně navržený přívod může přispět k předčasnému selhání. Pokud jsou požadovány dlouhé trubky nebo vysoké rychlosti, by měl být použit vymezovací kroužek, aby se zabránilo přenosu namáhání od těžkých trubek, kaskádovitého chování vody nebo vibrací do rotačního přívodu. Typický adaptér je znázorněn na obrázku. Hřídel na straně zákazníka Adaptér* Středicí čep Těsnění Rotační přívod Stacionární trubka Kolínko Rotační trubka* *Dodávka na straně zákazníka. Uhlíkové kluzné ložisko Rotor Těsnění* Výstup Vstup Trubka se závitem Nejdelší závitová trubka dosahuje maximální průtoky pro příslušnou velikost přívodu. Namáhání na závit trubky může způsobit poškození a propadnutí trubky do válce. Z tohoto důvodu by se mělo vyhýbat délkám trubky nad 4 násobku délky přívodu (4 x D1) a otáčkám nad ot/min -1. Pevná trubka Tenkostěnné nerezové ocelové trubky připájené do dvoucestného kolínka vytváří nejsilnější, nejlehčí hmotnostní sestavu. Tenčí stěny oddíly umožňují větší průtok než závitové trubky. Pro danou velikost rotačního přívodu se dosahuje s největří možnou trubkou maximálního průtoku. Délka trubky je obvykle omezena na 6-ti násobek délky přívodu (6 x D1). Otáčky jsou možné až do ot/min -1. Rotační trubka Rotační trubky jsou připevněny interně a otáčí se s válcem. Kolínko dvojcestného provedení zajišťuje podpěru trubky a omezuje průsak mezi oběma kanály. Trubka musí být rovná a soustředná k ose válce, aby se předešlo nadměrnému zatížení přívodu. Přívod musí také mít rotor s přímým závitem (příklad 1" - 14"), který lépe zajišťuje soustřednost nežli konický trubkový závit. Je třeba se vyhnout otáčkám nad ot/min -1. 9

10 Série 57 a 55 Kolínka pro DN pro nerotující sifonovou trubku se závitem Dvoucestné rotační přívody se používají pokud je přívod a odvod napojen na jedné straně válce; sifonová trubka bez podpory, ne delší než 4 x D2; otáčky maximálně min -1 ; pro vyšší otáčky použijte dělenou sifonovou trubku. Rotační přívody s centrovacím osazením, další základní modely a údaje o hmotnostech na straně 8. DUO Sifonovou trubku dodává zákazník ** DN = šestihranný DN = dvoustranný na klíč pevná, se závitem rotující dělená + samostředicí DN O Objednací číslo P R S Objednací číslo P R S Objednací číslo Objednací číslo L P Q S D 2 M N DUO Trubka DUO Trubka DUO DUO Ø H9 Ød11 G ¹/₄ M , G ¹/₄ M , ¹/₄ NPT M , ¹/₄ NPT M , G ³/₈ G ¹/₈ , G ³/₈ G ¹/₈ , G ³/₈ G ¹/₈ , G ³/₈ G ¹/₈ , ³/₈ NPT G ¹/₈ , ³/₈ NPT G ¹/₈ , G ¹/₂ G ¹/₄ , G ¹/₂ G ¹/₄ , G ¹/₂ G ¹/₄ , G ¹/₂ G ¹/₄ , G ¹/₂ G ¹/₄ , G ¹/₂ G ¹/₄ , ¹/₂ NPT G ¹/₄ , ¹/₂ NPT G ¹/₄ , G ¹/₂ G ³/₈ , G ¹/₂ G ³/₈ , G ¹/₂ G ³/₈ , G ¹/₂ G ³/₈ , ¹/₂ NPT G ³/₈ , ¹/₂ NPT G ³/₈ , G ³/₄ G ¹/₂ , G ³/₄ G ¹/₂ , ³/₄ NPT G ¹/₂ , ³/₄ NPT G ¹/₂ , G ³/₄ G ³/₄ , G ³/₄ G ³/₄ , G ³/₄ G ³/₄ , G ³/₄ G ³/₄ , ³/₄ NPT G ³/₄ , ³/₄ NPT G ³/₄ , G 1¹/₄ G , G 1¹/₄ G , ¹/₄ NPT G , ¹/₄ NPT G ,

11 Série 57 a 55 Kolínka pro DN s rotující sifonovou trubku Dvoucestné rotační přívody se používají pokud je přívod a odvod napojen na jedné straně válce; otáčky maximálně min -1 ; pro vyšší otáčky použijte dělenou sifonovou trubku. Rotační přívody s centrovacím osazením, další základní modely a údaje o hmotnostech na straně 8. DUO Sifonovou trubku dodává zákazník ** DN = šestihranný DN = dvoustranný na klíč Série 57 a 55 Kolínka pro DN s dělenou sifonovou trubkou (pájená) Dvoucestné rotační přívody se používají pokud je přívod a odvod napojen na jedné straně válce; sifonová trubka připájená; nepodepřená sifonová trubka ne delší než 4 x D2; otáčky maximálně min -1. Rotační přívody s centrovacím osazením, další základní modely a údaje o hmotnostech na straně 8. Sestava DUO * dodává zákazník Rotační sifonová trubka* Nástavec* ** DN = šestihranný DN = dvoustranný na klíč Pouzdro ložiska* Série 57 a 55 Kolínka pro DN s flexibilní, samostředící sifonovou trubkou Dvoucestné rotační přívody se používají pokud je přívod a odvod napojen na jedné straně válce; sifonová trubka samostředicí, připevněná; otáčky maximálně min -1 ; pro vyšší otáčky použijte dělenou sifonovou trubku (viz strana 11/12). Rotační přívody s centrovacím osazením, další základní modely a údaje o hmotnostech na straně 8. Sestava DUO Rotační sifonová trubka* Nástavec* * dodává zákazník ** DN = šestihranný DN = dvoustranný na klíč Pouzdro ložiska* 11

12 Max. tlak vody Model ,755 Max. tlak nasycené páry (krátkodobý) Max. otáčky Model PSI 50 bar 200 PSI 14 bar 14 PSI 1 bar 1,500 RPM min -1 1,000 RPM min -1 Max. teplota 120 C > 120 C nutno konzultovat s Rotační přívod s přírubovým rotorem, DN 40, 50 a 65 - jednocestné nebo dvoucestné provedení - samonosné provedení rotačního přívodu - radiální napojení přívodu do tělesa - mechanicky vyvážené těsnění: uhlografit/bronz nebo uhlografit/keramika standardní; tvrdokov/keramika E.L.S. (extra dlouhá životnost) - 3 nebo 4 lekážní otvory - plášť z mosazi (DN 40 a 50) a litiny (DN 65) - rotor z oceli - návod k mazání na straně 52 Další informace získáte u firmy nebo místního zástupce. Jednocestný rotační přívod O-kroužek Přírubový o-kroužek (v dodávce od ) Model Velikost o-kroužku x 4 Viton x 4 Viton DIN 74: U ø d1 ø d2 t Km Km ,5 DN B Objednací číslo A C D1 E F G J K T U V f7 W X ø ø ø NPT DIN 74 ø PT ø 40 G 1¹/₂ ¹/₄ 5 x 72 Km ,3 50 G ,5 47, ¹/₄ 5 x 72 Km ,8 Jednocestný rotační přívod O-kroužek Přírubový o-kroužek (v dodávce od ) Model Velikost o-kroužku x 4 Viton DN B Objednací číslo A C D1 E F G J K T U V f7 W X NPT STD E.L.S. ø ø ø NPT DIN 74 ø PT ø 65 2¹/₂ , x 72 Km

13 Dvoucestný rotační přívod se sifonovou trubkou na závit Dvoucestný rotační přívod pro rotační sifonovou trubku Přírubový o-kroužek (v dodávce od ) Model Velikost o-kroužku x 4 Viton x 4 Viton Sifonovou trubku si dodává zákazník O-kroužek Sifonovou trubku si dodává zákazník O-kroužek DUO DUO DN B O Objednací DUO A C D2 E F G J K M N P R S U** V f7 W X číslo ø ø ø NPT Trubka DIN 74 øpt ø G 1¹/₂ G ³/₄ ¹/₄ G ³/₄ Km ,6 40 ø 25,8 G 1¹/₂ G ³/₄ ¹/₄ h Km ,6 G 2 G ³/₄ ,5 47, ¹/₄ G ³/₄ Km ø 25,8 G 2 G ³/₄ ,5 47, ¹/₄ h Km G 2 G 1¹/₄ ,5 47, ¹/₄ G Km ,1 ø 32,1 G 2 G 1¹/₄ ,5 47, ¹/₄ h Km ,1 Dvoucestný rotační přívod se sifonovou trubkou na závit Dvoucestný rotační přívod pro rotační sifonovou trubku Přírubový o-kroužek (v dodávce od ) Model Velikost o-kroužku x 4 Viton Sifonovou trubku si dodává zákazník O-kroužek Sifonovou trubku si dodává zákazník O-kroužek DN B O Objednací číslo A C D2 E F G J K N P R S U** V f7 W X NPT NPT STD E.L.S. ø ø ø NPT Trubka DIN 74 øpt ø 2¹/₂ 1¹/₄ , NPT Km ¹/₂ 1¹/₂ , G 1¹/₂ Km ¹/₂ 1¹/₂ , Ø 39,9 h Km ** Viz strana 12, tabulka DIN 74 13

14 Max. tlak vody Max. tlak nasycené páry (krátkodobý) Max. otáčky Krouticí moment při 120 PSI/8 bar 200 PSI 14 bar 14 PSI 1 bar 750 RPM 750 min -1 4 FT.LBS 5,4 Nm Max. teplota 120 C > 120 C nutno konzultovat s Rotační přívod pro univerzální použití, DN 65 - jednocestné nebo dvoucestné provedení - samonosné provedení rotačního přívodu - radiální napojení přívodu do tělesa - mechanicky vyvážené těsnění: uhlografit/keramika standardní; tvrdokov/keramika E.L.S. (extra dlouhá životnost) - 4 lekážní otvory - těleso z litiny - rotor z oceli - speciální provedení: poniklované provedení lekážní otvory se závitem - návod k mazání na straně 52 Další informace získáte u firmy nebo místního zástupce. Kuličkové ložisko Keramický kluzný kroužek Zajištěný plovoucí kluzný kroužek O-kroužek Pružina z nerezové oceli Rotor z oceli Uchycení pro sifonovou trubku Plášť z litiny Vyměnitelné pouzdro z nerezové oceli Jemně lapované těsnicí plochy Vlnová pružina z nerezové oceli Zajištění proti pootočení Dvoucestný rotační přívod se sifonovou trubkou na závit (DUO) (MONO) Dvoucestný rotační přívod s rotující sifonovou trubkou (DUO) Sifonovou trubku dodává zákazník Sifonovou trubku dodává zákazník *) drážka pro hákový klíč podle DIN 1810 jmenovitý rozměr 80/90 DN B O Objednací číslo A C D1 D2 E F G H J K N P R S NPT NPT STD E.L.S. Připojení rotoru ø ø ø NPT Trubka 2¹/₂ 1¹/₄ G 2¹/₂ RH , NPT ¹/₂ 1¹/₄ G 2¹/₂ LH , NPT ¹/₂ 1¹/₂ G 2¹/₂ RH , G 1¹/₂ ¹/₂ 1¹/₂ G 2¹/₂ LH , G 1¹/₂ ¹/₂ 1¹/₂ G 2¹/₂ RH , ø 39,9 h ¹/₂ 1¹/₂ G 2¹/₂ LH , ø 39,9 h Pro jednocestný rotační přívod odpadá -117 popř

15 Rotační přívod série 57 pro vodu, DN 80 - jednocestné nebo dvoucestné provedení - samonosné rotační přívod - radiální napojení přívodu do tělesa - mechanicky vyvážené těsnění: uhlografit/tvrdokov - optimalizovaný průtok - těsnicí díly (kluzný kroužek rotoru, plovoucí kluzný kroužek) bez problémů a rychle vyměnitelné - lekážní otvory - plášť z litiny - rotor z oceli - návod k mazání na straně 52 Max. tlak vody Max. tlak nasycené páry (krátkodobý) Max. otáčky Krouticí moment při 150 PSI/10 bar 150 PSI 10 bar 14 PSI 1 bar 500 RPM 500 min -1 6 FT.LBS 8,2 Nm Max. teplota 120 C > 120 C nutno konzultovat s Další informace získáte u firmy nebo místního zástupce. Kluzný kroužek z tvrdokovu Plášť z litiny Zajištěný plovoucí kluzný kroužek, zesílený ocelovým kroužkem Lekážní otvor Vyměnitelné pouzdro z nerezové oceli Rotační sifonová trubka Kuličkové ložisko Jemně lapovaná těsnicí plocha O-kroužek Vlnová pružina z nerezové oceli Pouzdro ložiska 15

16 Jednocestný rotační přívod Přírubový o-kroužek 113,89 x 3,53 Viton (v dodávce od ) Dvoucestný rotační přívod pro stabilní přišroubovanou sifonovou trubku Provedení pro rotační sifonovou trubku Sifonovou trubku dodává zákazník Přírubový o-kroužek 113,89 x 3,53 Viton (v dodávce od ) Jednocestný rotační přívod DN B Objednací A C D E F G H J T U V W X NPT číslo Připojení rotoru ø ø ø øpt ø G 3 RH G 3 LH příruba x ,00 Ø , Dvoucestný rotační přívod DN B + O Objednací A C D E F G H J K N P R S T U V W X NPT číslo Připojení rotoru ø ø NPT ø øpt ø 2 x G 3 RH G x G 3 LH G příruba 105,00 2 x Ø G x , x G 3 RH ,7 h x G 3 LH ,7 h x příruba ,7 h x ,00 Ø ,

17 Rotační přívod série 54 z nerezové oceli, DN jednocestné a dvoucestné provedení - samonosný rotační přívod - radiální nebo axiální připojení přívodu - díly v kontaktu s médiem z nerezové oceli (z ) - průtok optimalizovaný podle proudění - dodává se pro použití v prostředí s nebezpečím explozí dle směrnice ATEX. Další informace získáte u firmy nebo místního zástupce. Max. tlak a max. otáčky viz graf. Max. teplota 71 C > 71 C nutno konzultovat s Teplota > 71 C max. 90 C pouze ve spojení s max. tlakem (150 PSI) 10 bar Tlak Médium musí být při teplotě >71 C vždy kapalné (ne ve formě páry). Kombinace těsnění tvrdokov/keramika. Jednocestný rotační přívod s radiálním připojením P (bar) n = min -1 Otáčky Jednocestný rotační přívod s axiálním připojením zátkovaná lekáž * zátkovaná lekáž * Jednocestný rotační přívod * Natavit lekání otvor směrem dolů, popř. vyměňte jednu zátku. DN B Objednací číslo A C D E F G H J T U G Radiální připojení Axiální připojení Připojení rotoru ø ø ø h G ³/₈ G ¹/₂ G ³/₄ G 1 G 1¹/₄ G 1¹/₂ G ³/₈ G ¹/₂ G ³/₄ G 1 G 1¹/₄ G 1¹/₂ RH RH RH RH RH RH ,5 12,7 17, , , ,5 1, ,1 1,8 2,6 5,1 6 8,2 G ³/₈ G ¹/₂ G ³/₄ G 1 G 1¹/₄ G 1¹/₂ G ³/₈ G ¹/₂ G ³/₄ G 1 G 1¹/₄ G 1¹/₂ LH LH LH LH LH LH ,5 12,7 17, , , ,5 1, ,1 1,8 2,6 5,1 6 8,2 17

18 Max. tlak vody Max. otáčky Krouticí moment pro Model PSI 10 bar 750 RPM 750 min -1 4 FT.LBS 5,4 Nm 7 FT.LBS 9,5 Nm 8 FT.LBS 10,9 Nm 10 FT.LBS 13,6 Nm Max. teplota 120 C > 120 C nutno konzultovat s Rotační přívod série 6000 pro vodu, DN jednocestné a dvoucestné provedení - samonosný rotační přívod - radiální napojení přívodu do tělesa - mechanicky vyvážené těsnění uhlografit/tvrdokov standardní a karbid křemíku/tvrdokov E.L.S. (extra dlouhá životnost) - plovoucí kluzný kroužek zesílený ocelovým kroužkem - těsnicí díly (kluzný kroužek rotoru, plovoucí kluzný kroužek) bez problémů a rychle vyměnitelné - průtok optimalizovaný podle proudění - lekážní otvory - plášť z litiny - rotor z oceli - návod k mazání na straně 52 Pro aplikace nad 120 C si vyžádejte informace k sérii přívodů 6005 a nové HT-sérii. Další informace získáte u firmy nebo místního zástupce. plášť z litiny otvor pro přepravu zajištěný plovoucí kluzný kroužek (uhlografit) s ocelovým zesílením rotor s přírubou koncová krytka z litiny Rotační sifonová trubka O-kroužek vitonová membrána teflonové ložisko Kuličkové ložisko Lekážní otvoren pružiny z nerezové oceli podpěra těsnění (chemicky poniklováno) vyměnitelný těsnící kroužek rotoru vyměnitelný plovoucí těsnící kroužek Exkluzivní konstrukce těsnicí sady Výměna těsnění je rychlá a jednoduchá. Hadicové spoje není nutno povolit a není zapotřebí speciální nástroje. Pozor, systém musí být studený a bez tlaku. Po povolení šesti šroubů se odstraní koncová krytka, poté se vyjme kazeta s opotřebovaným plovoucím a rotorovým těsněním a tato se nahradí novými. Po připevnění koncové krytky je rotační přívod opět připraven k použití. Detailní informace získáte od firmy. 18

19 Jednocestný rotační přívod (tloušťka) (tloušťka) Přírubový o-kroužek (v dodávce od ) Model Velikost o-kroužku ,6 x 5,33 Viton ,6 x 5,33 Viton ,4 x 5,33 Viton ,8 x 5,33 Viton DN B Objednací číslo A C D1 E F G J K L M Q T U V W X Y Z Z1 NPT STD E.L.S. Připojení rotoru ø ø NPT ø ø PT ø ø G 2 RH , ,7 25,4 9, G 2 LH , ,7 25,4 9, příruba 211, ,4 47, x 90 17,5 Ø 228,6 211, ,4 12,7 25,4 16,5 2¹/₂ G 2¹/₂ RH , ¹/₂ ,3 25, ¹/₂ G 2¹/₂ LH , ¹/₂ ,3 25,4 23 2¹/₂ příruba 211,25 Ø 228, ,4 60, ¹/₂ x 90 17,5 211, ,4 14,3 25,4 27, G 3 RH ,3 25,4 45, G 3 LH ,3 25,4 45, příruba 101,70 Ø 228, ,2 76, x 60 17,5 101, ,4-14,3 25, příruba 120, ,2 101, x 60 20,6 228,6 7,5 - Ø ,

20 Dvoucestný rotační přívod se sifonovou trubkou na závit Sifonovou trubku dodává zákazník (tloušťka) Dvoucestný rotační přívod s rotující sifonovou trubkou DN B + O Objednací číslo A C D2 E F G J K NPT STD E.L.S. Připojení rotoru ø ø NPT 2 x G 2 RH , x G 2 LH , x příruba Ø 228, ,4 47, x 1¹/₂ G 2¹/₂ RH , ¹/₂ 65 2 x 1¹/₂ G 2¹/₂ LH , ¹/₂ 2 x 1¹/₂ příruba Ø 228, ,4 60, ¹/₂ 2 x G 3 RH x G 3 LH x příruba Ø 228, ,2 76, x 2¹/₂ příruba Ø ,2 101, Dvoucestný rotační přívod pro rotační sifonovou trubku DN B + O Objednací číslo A C D2 E F G J K NPT STD E.L.S. Připojení rotoru ø ø NPT 2 x G 2 RH , x G 2 LH , x příruba Ø 228, ,4 47, x 1¹/₂ G 2¹/₂ RH , ¹/₂ 65 2 x 1¹/₂ G 2¹/₂ LH , ¹/₂ 2 x 1¹/₂ příruba Ø 228, ,4 60, ¹/₂ 2 x G 3 RH x G 3 LH x příruba Ø 228, ,2 76, x 2¹/₂ příruba Ø ,2 101,

21 Dvoucestný rotační přívod pro rotační sifonovou trubku Sifonovou trubku dodává zákazník (tloušťka) L M N P Q R S T U V W X Y Z Z1 DN Trubka ø ø PT ø ø G ,7 25,4 13, G ,7 25,4 13, G x 90 17,5 211,25 211, ,4 12,7 25,4 18, G 1¹/₂ ,3 25,4 25, G 1¹/₂ ,3 25,4 25, G 1¹/₂ x 90 17,5 211,25 211, ,4 14,3 25,4 31, G ,3 25,4 47, G ,3 25,4 47, G x 60 17,5 101,70 101, ,4-14,3 25, G 2¹/₂ x 60 20,6 120,62 120,55 228,6 7, L M N P Q R S T U V W X Y Z Z1 DN Trubka Ø h13 ø ø PT ø ø , ,7 25,4 13, , ,7 25,4 13, , x 90 17,5 211,25 211, ,4 12,7 25,4 18, , ,3 25,4 25, , ,3 25,4 25, , x 90 17,5 211,25 211, ,4 14,3 25,4 31, , ,3 25,4 47, , ,3 25,4 47, , x 60 17,5 101,70 101, ,4-14,3 25, , x 60 20,6 120,62 120,55 228,6 7,

22 Max. tlak vody* Max. otáčky* 150 PSI 10 bar 750 RPM 750 min -1 Max. teplota 120 C > 120 C nutno konzultovat s * Max. tlak a max. otáčky nejsou současně přípustné. V případě extrémních provozních podmínek nás prosím kontaktujte. Rotační přívod série F pro vodu, DN jednocestné a dvoucestné provedení - samonosný rotační přívod - mechanicky vyvážené těsnění: uhlografit/tvrdokov - dvě vzájemně vzdálená radiální kuličková ložiska - labyrintové těsnění chrání ložisko - plášť z litiny, chemicky poniklovaný - vysoká odolnost proti korozi - přírubový rotor z oceli - kombinace těsnění vyměnitelná bez demontáže rotačního přívodu - vstupní a výstupní příruba: standardní DIN, na přání také ANSI, JIS - speciální konstrukce až DN 300 na vyžádání Další informace získáte u firmy nebo místního zástupce. přírubarotor z oceli patka pro zachycení krouticího momentu plášť z litiny kuličkové ložisko Lekážní otvor koncová krytka z litiny labyrintové těsnění jemně lapované těsnicí plochy šroubové pružiny z ušlechtilé oceli pružně zesílené těsnění typu C kroužek z PTFE Jednocestný rotační přívod příruba Dvoucestný rotační přívod (tloušťka) (tloušťka) Jednocestný rotační přívod DN B Objednací číslo A C D1 E F G J L M M1 Q T U V W X příruba ø ø ø ø ø PT f8 ø 125 DN 125 F x 60 o Dvoucestný rotační přívod DN B Objednací číslo A C D2 E F G G1 J L M M1 N Q T U V W X Y Z příruba ø ø ø ø ø ø PT f8 ø ø x DN 80 F ,3 + 0, x 60 o

23 Rotační přívod série N pro páru nebo horký olej, DN 10 a 15 - jednocestné a dvoucestné provedení: N10 - jednocestné a dvoucestné provedení: N12 - samonosný rotační přívod - velké uhlografitové ložisko - uhlografitový kulový kluzný kroužek s přítlakem - plášť z litiny - rotor z nerezové oceli Další informace získáte u firmy nebo místního zástupce. Max. tlak nasycené páry * 250 PSI 17 bar Max. teplota 400 F 200 C Max. tlak teplonosného oleje* 100 PSI 7 bar Max. teplota 446 F 230 C Max. otáčky* 750 RPM 750 min -1 * Max. tlak a max. otáčky nejsou současně přípustné. Jednocestný rotační přívod Dvoucestný rotační přívod (tloušťka) Sifonovou trubku dodává zákazník (tloušťka) ploché těsnění ploché těsnění Jednocestný rotační přívod DN B Objednací číslo A C D E F* G H J M M1 Připojení NPT Pára Horký olej rotoru ø ø 10 ³/₈ 15 ¹/₂ 15 ¹/₂ ¹/₄ N N G ³/₈ RH , ,1 N N G ³/₈ LH , ,1 N N ³/₈ NPT RH ,1 N N ³/₈ NPT LH ,1 N N G ¹/₂ RH ,5 32, ,4 N N G ¹/₂ LH ,5 32, ,4 N N ¹/₂ NPT RH ,5 32, , ,4 N N ¹/₂ NPT LH ,5 32, , ,4 Dvoucestný rotační přívod DN B O Objednací číslo A C D E F* G H J L M M1 M2 N P Připojení NPT NPT Pára Horký olej rotoru ø ø NPT N N G ¹/₂ RH ,5 32, , ¹/₈ 1,5 N N G ¹/₂ LH ,5 32, , ¹/₈ 1,5 N N ¹/₂ NPT RH ,5 32, ,5 116, ¹/₈ 1,5 N N ¹/₂ NPT LH ,5 32, ,5 116, ¹/₈ 1,5 * Rozměr F u závitu rotoru NPT = střední hloubka zašroubování při zašroubování s vynaložením síly 23

24 Rotační přívod série 9000 pro páru, DN 20 a 50 - jednocestné a dvoucestné provedení - samonosný rotační přívod - sférické těsnění; lapované uhlografitové těsnicí kroužky - indikace opotřebení umožňuje preventivní údržbu - 2 momentové podpěry na plášti - plášť z litiny, poniklovaný - rotor z oceli, přívod páry poniklovaný Pro aplikace s teplonosným olejem odkazujeme na H-série na straně 27-30, modely se závitovým rotorem jsou variantně dostupné. Max. tlak nasycené páry * Max. otáčky* 150 PSI 10 bar 400 RPM 400 min -1 Max. teplota 185 C >185 C nutno konzultovat s * Max. tlak a max. otáčky nejsou současně přípustné. Další informace získáte u firmy nebo místního zástupce. Jednocestný rotační přívod pro páru ** dělený kroužek ** příruba ** Připraví zákazník, list údaji lze dodat na požádání. Jednocestný rotační přívod DN B Objednací číslo A C Pára Připojení rotoru Ø D1 E F F1 Ø PT F2 Ø F3 G Ø H J K L M Q Z Ø G ³/₄ G ³/₄ RH G ,4 G ³/₄ G ³/₄ LH G ,4 G ³/₄ pro přírubové ,1 26,0 spojení 25,9 24,25 24,15 17, G ,4 G G 1 RH , G ,7 G G 1 LH , G ,7 G pro přírubové spojení ,1 32,36 32,23 30,89 30,76 17,5 25,4-138 G ,7 G 1 ¹/₄ G 1 ¹/₄ RH , G 1 ¹/₂ ,5 13 6,3 G 1 ¹/₄ G 1 ¹/₄ LH , G 1 ¹/₂ ,5 13 6,3 G 1 ¹/₄ pro přírubové ,7 41,0 spojení 40,9 39,65 39, G 1 ¹/₂ ,5 13 6,3 G 1 ¹/₂ G 1 ¹/₂ RH , G 1 ¹/₂ ,7 G 1 ¹/₂ G 1 ¹/₂ LH , G 1 ¹/₂ ,7 G 1 ¹/₂ pro přírubové spojení ,7 47,37 47,27 45,09 44,99 22, G 1 ¹/₂ ,7 G G 2 RH G 1 ¹/₂ ,4 13,5 G G 2 LH G 1 ¹/₂ ,4 13,5 G pro přírubové spojení ,9 58,93 58,80 56,64 56,51 28, G 1 ¹/₂ ,4 13,5 Z1 24

25 Dvoucestný rotační přívod pro páru Sifonovou trubku dodává zákazník DUO Typ A pro krátkou sifonovou trubku se závitem Opěrná matice Sifonovou trubku dodává zákazník ucpávka DUO kontramatice ucpávková matice DUO Typ B pro dlouhou sifonovou trubku se závitem s přídavnou opěrnou maticí pro sifonovou trubku. Použijte pouze trubky podle DIN Typ C pro rotační sifonovou trubku, s utěsněním mezi oběma kanály proti vzájemné lekáži ** Rozměry viz strana 24 Dvoucestný rotační přívod na páru, s kolenem DN B O A C D2 E F F1 F2 F3 G J K M N P Trubka R S Objednací DUO Typ Připojení Trubka DIN číslo * rotoru ø ø PT ø ø A G ³/₄ RH G ¹/₄ DN G ³/₄ Rp ¹/₂ B G ³/₄ LH R G ¹/₄ DN , C pro přírubové 26,0 24,25 spojení 11,1 25,9 24,15 17,5 115 ø 13 h9 DN G A G ¹/₄ DN G 1 RH A G ³/₈ DN B G ¹/₄ DN Rp ¹/₂ G 1 LH ,4 129 R B G ³/₈ DN , C pro přírubové 32,36 30,89 spojení 11,1 32,23 30,76 17,5 138 ø 16 h9 DN A G ¹/₂ DN G 1¹/₄ RH 25, A G ³/₄ DN B G ¹/₂ DN G 1¹/₄ Rp ³/₄ G 1¹/₄ LH , R 1¹/₂ B G ³/₄ DN C pro přírubové 41,0 39,65 spojení 12,7 40,9 39, ø 20 h9 DN A G ¹/₂ DN G 1¹/₂ RH 28, A G ³/₄ DN B G ¹/₂ DN G 1¹/₂ Rp ³/₄ G 1¹/₂ LH , R 1¹/₂ B G ³/₄ DN , C pro přírubové 47,37 45,09 spojení 12,7 22,5 47,27 44, ø 26 h9 DN A G ¹/₂ DN G 2 RH A G ³/₄ DN B G ¹/₂ DN G 2 Rp ³/₄ G 2 LH R 1¹/₂ ,3-611 B G ³/₄ DN ** pro přírubové 58,93 56, C spojení ,9 22,2 58,80 56, ø 26 h9 DN * rotační přívody a kolena (DUO) lze kombinovat libovolně v rámci stejné velikosti DN ** rozměr R vždy + 9 mm 25

RU 093 CZ. hlavní katalog ROTAČNÍ PŘÍVODY. voda pára vzduch hydraulika teplonosný olej vakuum chladiva zákaznická provedení

RU 093 CZ. hlavní katalog ROTAČNÍ PŘÍVODY. voda pára vzduch hydraulika teplonosný olej vakuum chladiva zákaznická provedení RU 093 CZ hlavní katalog ROTAČNÍ PŘÍVODY voda pára vzduch hydraulika teplonosný olej vakuum chladiva zákaznická provedení Přinášíme vám nejlepší produkt svého druhu na trhu! Toto heslo je pobídkou i závazkem

Více

V2430, V2440 Veramax. Honeywell ŠROUBENÍ S PŘEDNASTAVITELNÝM PRŮTOKEM. Použití

V2430, V2440 Veramax. Honeywell ŠROUBENÍ S PŘEDNASTAVITELNÝM PRŮTOKEM. Použití srpen 2007 Konstrukce Šroubení se skládá z: Přímého tělesa PN10, DN15 až DN25 s vnitřními závity dna DIN2999 (ISO7) na vstupu vnějšími závity na DIN/ISO228 se spojovací matkou a radiátorovým konektorem

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

Topné patrony, které někteří zákazníci označují také jako topné tyče, jsou vyráběny v mnoha průměrech a délkách.

Topné patrony, které někteří zákazníci označují také jako topné tyče, jsou vyráběny v mnoha průměrech a délkách. TOPNÉ PATRONY Topné patrony, které někteří zákazníci označují také jako topné tyče, jsou vyráběny v mnoha průměrech a délkách. Tepelná výměna topných patron je závislá na prostředí ve kterém jsou tato

Více

MEZIPŘÍRUBOVÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY S TĚSNĚNÍM PTFE

MEZIPŘÍRUBOVÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY S TĚSNĚNÍM PTFE ABsOlute flow control SÉRIE 500 // PN 6/10/16/Class 150 // 50-200 (2-8 ) // Chemický průmysl // Agresivní kapaliny // Kyseliny MEZIPŘÍRUBOVÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY S TĚSNĚNÍM PTFE WWW.ABOVALVE.COM OBECNÉ INFORMACE

Více

RU 162 CZ. hlavní katalog ROTAČNÍ PŘÍVODY. voda pára vzduch hydraulika teplonosný olej vakuum chladiva zákaznická provedení.

RU 162 CZ. hlavní katalog ROTAČNÍ PŘÍVODY. voda pára vzduch hydraulika teplonosný olej vakuum chladiva zákaznická provedení. RU 162 CZ hlavní katalog ROTAČNÍ PŘÍVODY voda pára vzduch hydraulika teplonosný olej vakuum chladiva zákaznická provedení www.deublin.eu Management system as per Evidence of conformity with the above standard(s)

Více

Ceník armatur Česká republika 2016

Ceník armatur Česká republika 2016 Naše technologie. Váš úspěch. Čerpadla Armatury Servis Ceník armatur Česká republika 2016 Obsah Obsah Uzavírací ventily...5 Uzavírací ventily s měkkým těsněním dle DIN/EN... 6 BOA-SuperCompact... 6 BOA-Compact...

Více

1. Bezpečnostní pokyny

1. Bezpečnostní pokyny 3730050/8 IM-P373-05 CH Vydání 8 PF5 a PF6 On/Off ventily s pístovými pohony Předpis instalace a údržby 1. Bezpečnostní pokyny 2. Technické údaje 3.Montáž 4.Nastavení 5.Údržba 6. Náhradní díly IM-P373-05

Více

VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25

VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25 VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25 1/7 1. Všeobecné informace 1.1 Informace k návodu Instrukce v tomto návodu popisují funkci, instalaci a uvedení

Více

GRUNDFOS ODPADNÍ VODA. Ponorná čerpadla na neupravené a odpadní vody 1.65-29 kw řady S

GRUNDFOS ODPADNÍ VODA. Ponorná čerpadla na neupravené a odpadní vody 1.65-29 kw řady S GRUNDFOS ODPADNÍ VODA Ponorná čerpadla na neupravené a odpadní vody 1.65-29 kw řady S 25 Grundfos Výkonná čerpadla pro čerpání nepředčištěných surových komunálních odpadních vod Grundfos nabízí kompletní

Více

typ: Příruby dle DIN/PN 10 16, ANSI 150

typ: Příruby dle DIN/PN 10 16, ANSI 150 F T-Z 4 typ: 3-cestný kulový kohout DN 15 150 Příruby dle DIN/PN 10 16, ANSI 150 volitelně Konstrukce BS 5351 Konstrukce: kompaktní, plnoprůtočný Jmenovitá světlost: DN 15 150 Jmenovitý tlak: PN 10 16

Více

Bray High performance Uzavírací klapka S PTFE, elektrostatickým PTFE,UHMWPE

Bray High performance Uzavírací klapka S PTFE, elektrostatickým PTFE,UHMWPE pro agresivní média Bray High performance Uzavírací klapka S PTFE, elektrostatickým PTFE,UHMWPE Pro korozivní aplikace V chemickém průmyslu, kde je vyžadováno užití PTFE. Pro vysoké teploty - do 200 C

Více

AVS32 Odvzdušňovací ventil z nerez oceli pro parní systémy

AVS32 Odvzdušňovací ventil z nerez oceli pro parní systémy IM-P123-17 ST Vydání 3 AVS32 Odvzdušňovací ventil z nerez oceli pro parní systémy Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5.

Více

Zpětné filtry - lightline. FR 043 FR 072 pro vestavbu do nádrže / do potrubí připojení pro hadici do LW 19 jmenovitý průtok do 70 l/min. 20.

Zpětné filtry - lightline. FR 043 FR 072 pro vestavbu do nádrže / do potrubí připojení pro hadici do LW 19 jmenovitý průtok do 70 l/min. 20. Zpětné filtry - lightline FR 4 FR 7 pro vestavbu do nádrže / do potrubí připojení pro hadici do LW 9 jmenovitý průtok do 7 l/min.5-4c Popis Použití Ve zpětném systému hydraulických zařízení. Funkce ochrana

Více

Centrické motýlkové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 600. Dovolený tlak PS 10 bar Konstrukce v souladu s EN 593 a ISO 10631

Centrické motýlkové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 600. Dovolený tlak PS 10 bar Konstrukce v souladu s EN 593 a ISO 10631 Katalogový sešit 8444.1/9-64 ISORIA 10 Centrické motýlkové klapky s manžetou z elastomeru AMRING DN 40 až 1000 Dovolený tlak PS 10 bar Konstrukce v souladu s EN 593 a ISO 10631 Použití Uzavírací nebo regulační

Více

Spira-trol TM dvoucestné regulační ventily KE, KF a KL DN15 až DN300 (dle EN norem) KEA, KFA a KLA ½" až 12" (dle ASME norem)

Spira-trol TM dvoucestné regulační ventily KE, KF a KL DN15 až DN300 (dle EN norem) KEA, KFA a KLA ½ až 12 (dle ASME norem) Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 215 TI-S24-71 CH Vydání 6 Spira-trol TM dvoucestné regulační ventily K, K a KL DN15 až DN3 (dle

Více

STERI-TROL 'S' - dvoucestné regulační ventily pro čisté provozy DN15 (1/2") až DN100 (4")

STERI-TROL 'S' - dvoucestné regulační ventily pro čisté provozy DN15 (1/2) až DN100 (4) Strana 1 z 9 TI-P18-2 CH Vydání 1 Cert. No. LRQ 968 ISO 91 STERI-TROL 'S' - dvoucestné regulační ventily pro čisté provozy DN15 (1/2") až DN1 (") Popis STERI-TROL 'S' jsou dvoucestné regulační ventily

Více

Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky

Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky TA-COMPACT-T Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Regulační ventil s regulátorem teploty zpátečky pro chladicí systémy IMI TA / Regulační ventily / TA-COMPACT-T TA-COMPACT-T

Více

122 Dělička trubek měděných i nerezových

122 Dělička trubek měděných i nerezových Dělička trubek a nůžky na závitové tyče Dělení a odhrotování trubek 122 Dělička trubek měděných i nerezových Ideální pro přípravu z nerezavé oceli a mědi pro lisované spoje. Rozsah trubek Nerez vnější

Více

Použití. Technické parametry. Certifikace. Výhody. Ventil nerezový

Použití. Technické parametry. Certifikace. Výhody. Ventil nerezový str. 11/15 Použití v náročných i běžných měřicích a regulačních okruzích systémů průmyslové automatizace uzavření odběru clony, výstupu kondenzační nádoby, uzavření impulzního potrubí při odpojení snímače

Více

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory Provozní návod 120 Membránové vývěvy a kompresory Typové řady N 012 AT. 16 E N 024 AT. 16 E N 012 ST. 11 E N 024 ST. 11 E N 012 ST. 16 E N 024 ST. 16 E N 012 ST. 26 E N 024 ST. 26 E Obr.1 N 012 ST. 26

Více

Šroubení, hadice, trubky a příslušenství

Šroubení, hadice, trubky a příslušenství Šroubení, hadice, trubky a příslušenství Norgren nabízí šroubení, které budou hladce fungovat s téměř každým výrobkem pro řízení pohybu a regulaci toku kapalin. Naše řada kovových i kompozitních výrobků

Více

MATERIÁLY TĚLESA : Litina ( šedá ) BS : 1452 třída 250 Elementy povrstvené kanigenem a neoprenová ( pro vodu a mazací oleje ) těsnění

MATERIÁLY TĚLESA : Litina ( šedá ) BS : 1452 třída 250 Elementy povrstvené kanigenem a neoprenová ( pro vodu a mazací oleje ) těsnění MATERIÁLY TĚLESA : Litina ( šedá ) BS : 1452 třída 250 Elementy povrstvené kanigenem a neoprenová ( pro vodu a mazací oleje ) těsnění Bronz BS : 1400 třída LG2 Mazací olejový systém pro čpavkové ( pro

Více

Dynamic Valve (Dynamický ventil) typ RA-DV Tlakově nezávislý radiátorový ventil

Dynamic Valve (Dynamický ventil) typ RA-DV Tlakově nezávislý radiátorový ventil Dynamic Valve (Dynamický ventil) typ RA-DV Tlakově nezávislý radiátorový ventil Použití RA-DV přímá verze RA-DV je řada tlakově nezávislých radiátorových ventilů, které jsou určené pro použití v dvoutrubkových

Více

TECElogo Seznam sortimentu 2015 CElogo TE

TECElogo Seznam sortimentu 2015 CElogo TE Seznam sortimentu 2015 bez lisovacího nářadí až o 30 procent rychleji Tam kde se s těžkými lisovacími nástroji ani nedostanete, je spojování pro hračkou. Zkrátit zkalibrovat a odhrotovat nasunout a hotovo.

Více

Technický katalog Grundfos. Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz

Technický katalog Grundfos. Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz Technický katalog Grundfos Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 0 Hz Obecné informace Série 100 Výkonový rozsah p [kpa] 60 H [m] 6 GRUNDFOS ALPHA2 0 40 4 30 3 20 2 ALPHA2 XX-60 10 1 ALPHA2 XX-40 0 0

Více

SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily

SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily IM-P186-02 CH Vydání 5 SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily Návod k montáži a údržbě 1. ezpečnostní pokyny 2. Informace o výrobku 3. Montáž 4. Nastavení a uvedení do provozu 5. Údržba

Více

Metabo rychloupínací sklíčidlo Futuro Top

Metabo rychloupínací sklíčidlo Futuro Top Příslušenství vrtaček a příklepových vrtaček Sklíčidla na vrtáky KVALITA BEZ OMEZENÍ Sklíčidla Metabo jsou k dispozici pro všechny běžné vrtačky, i stacionární, a příklepové vrtačky a pro každé pracovní

Více

V5100 Uzavírací ventil Kombi-3 Plus VENTIL Z ČERVENÉHO BRONZU

V5100 Uzavírací ventil Kombi-3 Plus VENTIL Z ČERVENÉHO BRONZU Honeywell srpen 2007 V5100 Uzavírací ventil Kombi-3 Plus VENTIL Z ČERVENÉHO BRONZU Použití KATALOGOVÝ LIST Ventily typu V5100 se používají jako uzavírací ventily v otopných a chladících systémech. Vetnily

Více

RTL. Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky

RTL. Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky RTL Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / RTL RTL Omezovač teploty zpátečky RTL slouží k omezení teploty zpátečky vystupující

Více

Přenosná odvodňovací čerpadla DW

Přenosná odvodňovací čerpadla DW GRUNDFOS odpadní voda Přenosná odvodňovací čerpadla DW Moderní účinná odvodňovací čerpadla Grundfos nabízí kompletní typovou řadu vysoce účinných odvodňovacích čerpadel, která se vyrábějí na bázi nejmodernějších

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Uzavírací pneumatický ventil (on-off ventil) Typ 3351 Obr.1 typ 3351 Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Strana 1 leden 2005 EB 8039 CZ Obsah Obsah Stránka 1 Konstrukce a princip činnosti 4 2 Montáž 4

Více

HL Zápachové uzávěrky. Pračky a myčky

HL Zápachové uzávěrky. Pračky a myčky 480 160 280 235 100 100 54 193 86 214 HL Zápachové uzávěrky Pračky a myčky EAN www.hutterer-lechner.com 9003076 + HL Vodní zápachové uzávěrky pro pračky a myčky přehled výrobků Zápachové uzávěrky Výrobek

Více

AE14 Automatický odvzdušňovací ventil pro kapalinové systémy

AE14 Automatický odvzdušňovací ventil pro kapalinové systémy AE14 Automatický odvzdušňovací ventil pro kapalinové systémy Návod k montáži a údržbě IM-P149-06 ST Vydání 6 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5.

Více

NOŽOVÁ ŠOUPÁTKA ORBINOX

NOŽOVÁ ŠOUPÁTKA ORBINOX NOŽOVÁ ŠOUPÁTKA ORBINOX TECHNICKÉ ÚDAJE Mezipřírubová nožová šoupátka k montáži mezi příruby podle DIN/ISO (PN 6/10/16), ANSI 125/150, JIS. Standardní typy šoupátek: EX, EB, ET, TL, XC, DT, CR, BC, VG

Více

ijoint Mechanické svěrné tvarovky pro PE trubky

ijoint Mechanické svěrné tvarovky pro PE trubky ijoint Mechanické svěrné tvarovky pro PE trubky +GF+ 123 MATICE ze utáhnout jením otočením ICOBĚŽNÍKOVÉ TĚSNĚNÍ pro perfektní těsnící výsleky ZAÁŽKA efi nující koncovou pozici matice při utažení ZÁMEK

Více

653, 654. Membránové ventily, Kovové

653, 654. Membránové ventily, Kovové Membránové ventily, Kovové Konstrukce Ventily typu GEMÜ 653 a 654 jsou ručně ovládané 2/2-cestné kovové membránové ventily. Mají nerezové těleso a dodávají se ve dvou verzích. Typ 653 má ruční kolo z plastu

Více

Witzenmann Opava, spol. s r.o. Nákladní ul. č.7 74601 Opava Telefon +420-553 760 200 Telefax +420-553 625 223 opava@witzenmann.cz www.witzenmann.

Witzenmann Opava, spol. s r.o. Nákladní ul. č.7 74601 Opava Telefon +420-553 760 200 Telefax +420-553 625 223 opava@witzenmann.cz www.witzenmann. Witzenmann Opava Witzenmann Opava, spol. s r.o. Nákladní ul. č.7 74601 Opava Telefon +420-553 760 200 Telefax +420-553 625 223 opava@witzenmann.cz www.witzenmann.cz SKUPINA S 23 podniky v 18 zemích je

Více

Bezodkapové rychlospojky

Bezodkapové rychlospojky Bezodkapové rychlospojky Modulové konstrukce nabízejí nejvhodnější rychlospojky pro každou aplikaci kapalin ^ Dokonalejší výrobky pro náročné aplikace 2 Výrobní řada Modulové bezodkapové rychlospojky jsou

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž 1.0 Všeobecnì k návodu k použití... 2 2.0 Bezpeènostní upozornìní... 2 2.1 Význam symbolù...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpeènosti...2 3.0 Skladování a doprava... 2 4.0 Popis... 3 4.1 Oblast použití...3

Více

V230T. Hydraulické válce. Hydraulické válce vysokoteplotní 230 bar V230T

V230T. Hydraulické válce. Hydraulické válce vysokoteplotní 230 bar V230T V230T Hydraulické válce Hydraulické válce vysokoteplotní 230 bar V230T V230Tcat.CZ01-2007 Hydraulické válce s vodícími tyč 1 Chromovaná ocelová pístnice kalená, nebo popuštěná a leštěná. Tloušťka pochromování

Více

EMKOMETER INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E. řešení pro Vaše měření. Emkometer,s.r.o., Na Žižkově 1245. tel/fax: 569 721 622, tel: 569 720 539, 569 721 549

EMKOMETER INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E. řešení pro Vaše měření. Emkometer,s.r.o., Na Žižkově 1245. tel/fax: 569 721 622, tel: 569 720 539, 569 721 549 INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E Indukční průtokoměr EMKO E se skládá ze senzoru a převodníku. Celý systém měří objemový průtok zjišťováním rychlosti proudění vodivé kapaliny, která

Více

Regulátor vstupního tlaku typ 4708

Regulátor vstupního tlaku typ 4708 Regulátor vstupního tlaku typ 4708 SAMSON Použití Regulátor vstupního tlaku se používá zajištění konstantního tlaku vzduchu na vstupu do měřícího a regulačního zařízení. Rozsah nastavení od 0.5 do 6 bar

Více

Tlakový spínač, Omezovač tlaku

Tlakový spínač, Omezovač tlaku Návod k montáži a obsluze Tlakový spínač, Omezovač tlaku Základní modely Doplňkové funkce DWR -203-574 DGM -205-575 Ex-DWR -206-576 Ex-DGM -213-577 -513 Ochranná známka registrovaná v USA cz2b0264-ge51r0712b

Více

Pneufit C KOMPOZITNÍ ŠROUBENÍ

Pneufit C KOMPOZITNÍ ŠROUBENÍ Pneufit KOMPOZITNÍ ŠROUNÍ Metrické kompozitní šroubení 3 až mm, vnejší Ø hadice Šroubení a nástrčné spojky Norgren Pneufit a M nabízí rychlou montáž hadic a trubek bez použití náradí, optimalizují průtok

Více

Motýlové klapky BOAX-B. PS 16 bar: DN 40 až 200 PS 10 bar: DN 250 až 1000 Provedení podle EN 593 a ISO 10631. Typový list

Motýlové klapky BOAX-B. PS 16 bar: DN 40 až 200 PS 10 bar: DN 250 až 1000 Provedení podle EN 593 a ISO 10631. Typový list Motýlové klapky BOAX-B PS 16 bar: DN 40 až 200 PS 10 bar: DN 250 až 1000 Provedení podle EN 593 a ISO 10631 Typový list Impressum Typový list BOAX-B Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného

Více

Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy

Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy šeobecné pokyny Suchý provoz/mokrý provoz Elektrická schémata Usměrňovače Přívody proudu Zhášecí kondenzátor Ochrana proti indukčním napěťovým špičkám Spínací

Více

IWAKI zubová čerpadla s magnetickým pohonem. Model MDG-M4. Návod k obsluze a montáži

IWAKI zubová čerpadla s magnetickým pohonem. Model MDG-M4. Návod k obsluze a montáži IWAKI zubová čerpadla s magnetickým pohonem Model Návod k obsluze a montáži Tento návod obsahuje správný postup pro obsluhu, použití, opravu, pravidelnou prohlídku a k odstraňování závad čerpadla. Dodržíte-li

Více

Sauter Components 71561002920 03

Sauter Components 71561002920 03 56.100/1 VUN: Ventil přímý s vnějším závitem, PN 16 Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Spolehlivý provoz v rámci efektivních regulačních systémů. Oblasti použití Regulační ventil pro

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

TM3 OBSAH. Katalog zubových motorů Obsah

TM3 OBSAH. Katalog zubových motorů Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY MOTOU... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI MOTOU... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ POVEDENÍ... 6 MOTO

Více

Ama Porter ICS. Ponorné kalové čerpadlo 50 Hz. Oblasti použití. Označení. Provozní údaje. Provedení. Těsnění hřídele. Materiál. Motor.

Ama Porter ICS. Ponorné kalové čerpadlo 50 Hz. Oblasti použití. Označení. Provozní údaje. Provedení. Těsnění hřídele. Materiál. Motor. Katalogový sešit čerpadel 2539.1781-64 Ama Porter ICS Ponorné kalové čerpadlo 50 Hz Oblasti použití Čerpání odpadní vody s obsahem pevných částic, s obsahem fekálií, čerpání kalové vody s dlouhými vlákny

Více

Bezpečnost. Návod k provozu Regulátor tlaku plynu VGBF NEBEZPEČÍ VÝSTRAHA. Obsah POZOR. 2.1.1.8 Edition 10.09. Pročíst a dobře odložit

Bezpečnost. Návod k provozu Regulátor tlaku plynu VGBF NEBEZPEČÍ VÝSTRAHA. Obsah POZOR. 2.1.1.8 Edition 10.09. Pročíst a dobře odložit 2.1.1.8 Edition 10.09 D GB F NL I E DK S N P GR TR PL RUS H www.docuthek.com Návod k provozu Regulátor tlaku plynu VGBF Překlad z němčiny 2008 2009 Elster GmbH Obsah Regulátor tlaku plynu VGBF..............

Více

ijoint Svěrné mechanické tvarovky Informační prospekt

ijoint Svěrné mechanické tvarovky Informační prospekt Informační prospekt Svěrné mechanické tvarovky ijoint GEROtop spol. s r.o., Kateřinská 589, 463 03 Stráž nad Nisou Liberec, T: 485 148 723, F: 485 120 574, www.gerotop.cz Výhody ijoint, nová generace polypropylenových

Více

V160C. Hydraulické válce. Hydraulické válce V160C 160 bar V160C

V160C. Hydraulické válce. Hydraulické válce V160C 160 bar V160C V160C Hydraulické válce Hydraulické válce V160C 160 bar V160C V160Ccat.CZ01-2007 Hydraulické válce V1 1 2 3 4 5 6 7 Pochromovaná ocelová pístnice kalená, nebo popuštěná a leštěná. Tloušťka chromování 20

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC PISOÁROVÉ VENTILY

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC PISOÁROVÉ VENTILY Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC 8/2007 PRESTO 60 PRESTO 60 B PRESTO 60 TC Tlačítkové ventily PRESTO typ 60 jsou určeny pro splachování pisoárových zařízení. Tyto ventily mají pevný

Více

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 320 / 420 /600 / 800 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 OBSAH ÚVOD 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Normativní odkazy 3 Upozornění 3 Obsah dodávky 3 POPIS 4 Konstrukce 4 Popis funkce

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Přímé regulační ventily - STEVI 440 / 441, 445 / 446 Typ 440, 445 Typ 441, 446 1.0 Všeobecně k návodu k použití... 2 2.0 Bezpečnostní upozornění... 2 2.1 Význam symbolů...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpečnosti...2

Více

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Armatury - Uzavírací ventily pro snímače relativního a absolutního tlaku

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Armatury - Uzavírací ventily pro snímače relativního a absolutního tlaku Armatury - Uzavírací ventily pro snímače relativního a absolutního tlaku Dvojité uzavírací ventily Dvojité uzavírací ventily DN 5 jsou vhodné pro manometry a snímače tlaku a dodávají se ve 4 verzích: Vnitřní-vnější

Více

Ložiska. Označení. na příkladu

Ložiska. Označení. na příkladu Katalogový sešit 23./9CS Amarex KRT Ponorná čerpadla DN 0 až DN 700 Šedá litina a průmyslové materiály 0 Hz Standardní program stacionání přenosná nainstalována v suchu Provedení nad rámec dokumentovaného

Více

Zpětné filtry. E 443 E 453 E 463 E 643 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti SAE 2 jmenovitý průtok do 680 l/min. 20.

Zpětné filtry. E 443 E 453 E 463 E 643 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti SAE 2 jmenovitý průtok do 680 l/min. 20. Zpětné filtry E E 5 E 6 E 6 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti SAE jmenovitý průtok do 68 l/min.5-7c Popis Použití Ve zpětném systému hydraulických zařízení. Funkce Ochrana mechanizmů

Více

K85 Kulový kohout závitový, trojcestný, s redukovaným průtokem,

K85 Kulový kohout závitový, trojcestný, s redukovaným průtokem, K85 Kulový kohout závitový, trojcestný, s redukovaným průtokem, průtok L nebo T K85 Kulový kohout závitový, trojcestný, s redukovaným průtokem, průtok L nebo T PN: PN 63 Kulový kohout se skládá ze čtyř

Více

Multilux. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením

Multilux. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením Multilux Termostatický ventil s radiátorovým připojením Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Multilux Multilux Multilux je radiátorová

Více

BSA6T a BSA64T Nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou

BSA6T a BSA64T Nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou IM-P184-03 ST Vydání 3 BSA6T a BSA64T Nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou Návod k montáži a údržbě 1. Všeobecné bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení

Více

Technika vedení potrubí Předstěnová/splachovací technika Odvodňovací technika

Technika vedení potrubí Předstěnová/splachovací technika Odvodňovací technika Nové produkty od Viega CZ 3/ Ceník 0 Změny vyhrazeny. Technika vedení potrubí Předstěnová/splachovací technika Odvodňovací technika Obsah F Megapress 4 J V iega Hygiene+, T Ovládací příslušenství pro

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST V-D ODSTŘEDIVÁ, ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax:

Více

ES 134 ES 144 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti SAE 1 / jmenovitý průtok do 130 l/min. 10.50-3c

ES 134 ES 144 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti SAE 1 / jmenovitý průtok do 130 l/min. 10.50-3c Ve s t a v n é s a c í f i l t r y ES 134 ES 144 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti SAE 1 / jmenovitý průtok do 130 l/min 1 10.50-3c 2 Popis Použití Pro montáž do sacího potrubí čerpadel

Více

UZAVÍRACÍ KLAPKY S TROJITOU EXCENTRICITOU. SÉRIE 3E // DN 150-400 (6-16 ) // Energetický průmysl // Chemický průmysl // Petrochemický průmysl

UZAVÍRACÍ KLAPKY S TROJITOU EXCENTRICITOU. SÉRIE 3E // DN 150-400 (6-16 ) // Energetický průmysl // Chemický průmysl // Petrochemický průmysl ABsOlute flow control SÉRIE 3E // DN 150-400 (6-16 ) // Energetický průmysl // Chemický průmysl // Petrochemický průmysl UZAVÍRACÍ KLAPKY S TROJITOU EXCENTRICITOU WWW.ABOVALVE.COM OBECNÉ INFORMACE OBECNÉ

Více

Zpětné sací filtry. E 328 E 498 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti G1½ nebo SAE 2 jmenovitý průtok do 600 l/min. 20.

Zpětné sací filtry. E 328 E 498 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti G1½ nebo SAE 2 jmenovitý průtok do 600 l/min. 20. Zpětné sací filtry E 8 E 98 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti G½ nebo SAE jmenovitý průtok do 600 l/min 0.95-c Popis Použití V mobilních zařízeních s hydrostatickým pohonem (uzavřený

Více

Zpětné ventily BOA-RVK PN 6/10/16 DN 15-200. Typový list

Zpětné ventily BOA-RVK PN 6/10/16 DN 15-200. Typový list BOA-RVK PN 6/10/16 DN 15-200 Typový list Impressum Typový list BOA-RVK KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit, kopírovat,

Více

JEDNOPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ CM, CL

JEDNOPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ CM, CL JEDNOPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ POUŽITÍ Jednopotrubní dávkovače řady CM a CL jsou mazacím prvkem jednopotrubních centrálních mazacích systémů, které slouží k dávkování zvolených dávek maziva - oleje, tekutého tuku

Více

Lisovací systémy Viega. Bezpečné spoje pro všechny druhy instalace.

Lisovací systémy Viega. Bezpečné spoje pro všechny druhy instalace. Lisovací systémy Viega Bezpečné spoje pro všechny druhy instalace. Viega. Vždy o krok napřed! Existují věci, které mají trvalou hodnotu. I po více než 110 letech. Inovace a podnikatelské vize jsou u firmy

Více

SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE

SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ UPÍNACÍ VÁLCE SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE POWER CHUCKS http://www.zjp.cz, e-mail: zjp@zjp.cz, tel.+40 583 41 057, fax +40 583 450 364 95 SILOVÁ SKLÍČIDLA

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Skříně pro skladování tlakových láhví

NÁVOD K POUŽITÍ Skříně pro skladování tlakových láhví NÁVOD K POUŽITÍ Skříně pro skladování tlakových láhví 1. Úvod: Bezpečnostní skříně pro skladování tlakových láhví se stlačenými plyny: Protipožární bezpečnostní skříně pro bezpečné skladování 50litrových

Více

zapažovací systémy pro studny na vodu

zapažovací systémy pro studny na vodu VŠEOBECNÉ ÚDAJE strana: PVC Chemické vlastnosti PVC Fyzikální vlastnosti Požadavky na kvalitu POPIS VÝROBKŮ strana: Zapažovací trubky Filtrační trubky Vršky a zátky zapažovacího potrubí Filtry se souvislou

Více

... Zero-Point System 3-8. Vestavné upínací moduly K5/10/20/40 9-12. Nástavné upínací moduly K5/10/20/40 13-17. Horizontální rychloupínací válec 18-21

... Zero-Point System 3-8. Vestavné upínací moduly K5/10/20/40 9-12. Nástavné upínací moduly K5/10/20/40 13-17. Horizontální rychloupínací válec 18-21 Obsah Přehled artiklových a objednacích čísel, strana 36... Zero-Point System 3-8 Vestavné upínací moduly K5/10/20/40 9-12 Nástavné upínací moduly K5/10/20/40 13-17 Horizontální rychloupínací válec 18-21

Více

Monitory tlaku, omezovače tlaku

Monitory tlaku, omezovače tlaku Návod k montáži a obsluze Monitory tlaku, omezovače tlaku DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE! Přečtěte si je před instalací a zahájením provozu! Základní modely DWR DGM Ex-DWR Ex-DGM Doplňkové funkce -2xx

Více

Zpětné sací filtry. E 068 E 088 pro vestavbu do potrubí připojovací závit G¾ jmenovitý průtok do 100 l/min. 20.80-1c

Zpětné sací filtry. E 068 E 088 pro vestavbu do potrubí připojovací závit G¾ jmenovitý průtok do 100 l/min. 20.80-1c Zpětné sací filtry E 068 E 088 pro vestavbu do potrubí připojovací závit G¾ jmenovitý průtok do 00 l/min 0.80-c Popis Použití V mobilních zařízeních s hydrostatickým pohonem (uzavřený okruh) a pracovní

Více

Excentrická bruska SO 152/5

Excentrická bruska SO 152/5 Návod na obsluhu a údržbu Excentrická bruska SO 152/5 Obj. č. N16000214 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ

Více

Přímé ventily, s vnějším závitem PN25

Přímé ventily, s vnějším závitem PN25 OEM VVG549.20-4K VVG549.25-6.3K Přímé ventily, s vnějším závitem PN25 VVG549... Bronz Rg5 DN15... 25 mm (¾"... 1¼") Rozsah k vs 0.25... 6.3 m 3 /h Zdvih 5.5 mm Vhodné pro použití s elektrickými servopohony

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

0100/08.01. Závitová technologie pro vysokopevnostní spojení jednoduchá rychlá s vysokou životností

0100/08.01. Závitová technologie pro vysokopevnostní spojení jednoduchá rychlá s vysokou životností 0100/08.01 Závitová technologie pro vysokopevnostní spojení jednoduchá rychlá s vysokou životností Obsah HELICOIL plus závitová technologie strana Systém 3 Technologie 3 Varianty 4 Použití 5 Přednosti

Více

Návod k obsluze chemicky odolných sudových

Návod k obsluze chemicky odolných sudových Návod k obsluze chemicky odolných sudových čerpadel série DINO Tento návod k obsluze je určený pro uživatele jako nedílná část vybavení čerpadla a musí být vždy dostupný pro pracovníky obsluhy a údržby.

Více

Součástky DIN & normované

Součástky DIN & normované Součástky DIN & normované Součástky DIN & normované Samořezné šrouby Samořezný šroub Čočkovitá hlava s křížovou drážkou DIN 81 / ISO 79 třída pevnosti 4.8 č. zboží. 6115 Šroub do dřevotřísky č. zboží.

Více

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. C Transportní a upínací elementy. D Vodící prvky. E Přesné díly. F Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. C Transportní a upínací elementy. D Vodící prvky. E Přesné díly. F Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE A Sloupkové stojánky Litinové, ocelové a hliníkové Sloupkové stojánky - malé lisy, konstrukce sestav, rychlovýměnné stojánky B Broušené desky a lišty C Transportní a upínací elementy D Vodící prvky E Přesné

Více

POUŽITÍ AUTOMATICKÝCH SPOJEK PRO HOMOGENIZACI OCELI V PÁNVÍCH PŘI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH. Petr ŠPALEK

POUŽITÍ AUTOMATICKÝCH SPOJEK PRO HOMOGENIZACI OCELI V PÁNVÍCH PŘI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH. Petr ŠPALEK POUŽITÍ AUTOMATICKÝCH SPOJEK PRO HOMOGENIZACI OCELI V PÁNVÍCH PŘI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH Petr ŠPALEK PAUL WURTH, a.s., Na Spojce 1897/6, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, Česká Republika, EU, pwcz@paulwurth.com

Více

Hydraulické matice. Všeobecné informace. Bezpečnostní pokyny. Popis. Poznámka

Hydraulické matice. Všeobecné informace. Bezpečnostní pokyny. Popis. Poznámka Všeobecné informace 72 Bezpečnostní pokyny Vzhledem k tomu, že vysoké tlaky a síly představují potenciální bezpečnostní riziko, dbejte laskavě na dodržování následujících pokynů: Zařízení by měl používat

Více

PŘESNÉ ARMATURY - ventily

PŘESNÉ ARMATURY - ventily Vysoce jakostní, přesné ventily (kulové, jehlové, zpětné a další) pro kontrolní a regulační instalace zvláště v chemickém, petrochemickém a farmaceutickém průmyslu, energetice, jaderném průmyslu, procesním

Více

Čerpadla. Aktivní podpora stavebních procesů. S obslužnou technikou Wacker Neuson

Čerpadla. Aktivní podpora stavebních procesů. S obslužnou technikou Wacker Neuson Aktivní podpora stavebních procesů. S obslužnou technikou Wacker Neuson Dobré zajištění dodávek el. proudu, tepla a suchých pracovních ploch je základe každé stavby. Pokud v této souvislosti něco nefunguje,

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro

Návod na obsluhu a údržbu pro Návod na obsluhu a údržbu pro Příklepový Obj. č. D 327 340 Příklepový v sadě Obj. č. D 327 347 Kombi-sada příklepový a ráčnový Obj. č. D 327 348 Ráčnový Obj. č. D 322 266 Ráčnový - v sadě Obj. č. D 322

Více

Aplikace 90 W. Pneumatické brusky s kleštinovým upínáním VŠEOBECNÉ POUŽITÍ ROZSÁHLÝ VÝBĚR ZE SORTIMENTU VYSOKOOTÁČKOVÁ BRUSKA

Aplikace 90 W. Pneumatické brusky s kleštinovým upínáním VŠEOBECNÉ POUŽITÍ ROZSÁHLÝ VÝBĚR ZE SORTIMENTU VYSOKOOTÁČKOVÁ BRUSKA VŠEOBECNÉ POUŽITÍ Pneumatické brusky s kleštinovým upínáním typu GDS jsou určeny pouze pro ruční obvodové a šikmé broušení brousicími tělísky. Brusky lze použít i k obrábění tvrdokovovými frézami. Maximální

Více

Nářadí na tlakový vzduch Rázový šroubovák/ bruska

Nářadí na tlakový vzduch Rázový šroubovák/ bruska Vzduchové nářadí Nářadí na tlakový vzduch Rázový šroubovák/ bruska orazový šroubovák na tlakový vzduch 1/2 ehká váha s mnohostranným využitím Jednoruční úhlová minibruska redukovaný hluk a vibrace č. zboží

Více

HD 10/25-4 SX Plus. Pro větší bezpečnost. Osvědčená kvalita Kärcher

HD 10/25-4 SX Plus. Pro větší bezpečnost. Osvědčená kvalita Kärcher Vysokotlaký čisticí stroj bez ohřevu třídy Super s vynikajícím výkonem a novým vybavením ve vertikální konstrukci. Rozšířený akční rádius díky vestavěnému hadicovému bubnu s 20m VT hadicí. 1 Osvědčená

Více

Algoritmus řešení konstrukčního úkolu

Algoritmus řešení konstrukčního úkolu Algoritmus řešení konstrukčního úkolu Na začátku každého spotřebního výrobku, každého stroje či strojního zařízení nebo rozsáhlého investičního celku je projekt a konstruktéři, kteří rozhodujícím způsobem

Více

Hydraulicky ovládané spojky a brzdy

Hydraulicky ovládané spojky a brzdy Hydraulicky ovládané spojky a brzdy Všeobecné informace Spojky Funkce Vlastnosti Pokyny pro montáž Návrhy zapojení Příklady montáže Brzdy Funkce Vlastnosti Pokyny pro montáž Návrhy zapojení Příklady montáže

Více

inteligentní Kompletní výrobní program Mosazná svěrné spojky s vnějším závitem pro ocelové a měděné trubky:

inteligentní Kompletní výrobní program Mosazná svěrné spojky s vnějším závitem pro ocelové a měděné trubky: Katalog 2011 Kompletní výrobní program Mosazná svěrné spojky s vnějším závitem pro ocelové a měděné trubky: Naše mosazné svěrné spojky jsou k dispozici ve velikostech od DN 15 do DN 50 a jsou vhodné pro

Více

kyosvědčený výkon a spolehlivost

kyosvědčený výkon a spolehlivost . kyosvědčený výkon a spolehlivost Alfa Laval SCPP 1 Obvodové pístové čerpadlo Použití Řada objemových čerpadel SCPP je určena pro široké spektrum účelů použití vtěchto odvětvích: zpracování mléka, výroba

Více

REGAL 2 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM

REGAL 2 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM REGAL 2 TECHNICKÝ MANUÁL Strana 1 (celkem 8) OBSAH Hlavní rysy...2 Charakteristiky...3 Rozměry a hmotnost...3 Činnost...4 Instalace...5 Uvedení do provozu...6 Údržba...7 Náhradní díly...8 HLAVNÍ RYSY REGAL

Více

Omezovač přepětí 3EL2

Omezovač přepětí 3EL2 Omezovač přepětí 3EL2 Provozní návod Obj. č.: 928 0007 20 c Předávání, jakož i rozmnožování, rozšiřování a/nebo zpracovávání tohoto dokumentu, jeho zužitkování a sdělování jeho obsahu jsou zakázány, pokud

Více

Návod na Montáž. Plochý vanový kolektor SWK 200. Montáž na stavitelné šrouby, sklon paralelní. 6 9 0 2 7 4 2 / version 2009.04

Návod na Montáž. Plochý vanový kolektor SWK 200. Montáž na stavitelné šrouby, sklon paralelní. 6 9 0 2 7 4 2 / version 2009.04 Návod na Montáž Montáž na stavitelné šrouby, sklon paralelní Plochý vanový kolektor SWK 200 6 9 0 2 7 4 2 / version 2009.04 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Pokyny k přepravě... 4 Pokyny k montáži kolektor...

Více