Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka"

Transkript

1 Uživatelská příručka

2 Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody. Dokumentace verze 15.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Symantec, logo Symantec, Norton, Ghost, GoBack, LiveUpdate, Norton AntiSpam, Norton AntiVirus, Norton Internet Security, Norton 360 a Norton SystemWorks jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation nebo jejích poboček v USA a jiných zemích. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Jiné názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Produkt popsaný v tomto dokumentu je distribuován s licencí omezující jeho použití, kopírování, distribuci a dekompilaci či reverzní překlad. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Symantec Corporation nebo jejích případných poskytovatelů licencí. TATO DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA TAK, JAK JE A SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH PODMÍNEK, PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONA, S VÝJIMKOU ROZSAHU, VE KTERÉM JSOU TAKOVÁTO ZŘEKNUTÍ PRÁVNĚ NEPLATNÁ. SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ VE SPOJENÍ S VYKONANOU PRACÍ NEBO POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE. INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO DOKUMENTACI PODLÉHAJÍ ZMĚNÁM BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. Software spadající pod tuto licenci a dokumentace jsou považovány za komerční počítačový software podle definice v dokumentu FAR, část a řídí se omezenými právy podle definice v dokumentu FAR, část Komerční počítačový software omezená práva, a v dokumentu DFARS, část , Práva ke komerčnímu počítačovému softwaru nebo dokumentaci komerčního počítačového softwaru a dalších následných nařízení. Veškeré použití, úpravy, vydávání kopií, výkon, zobrazení nebo odhalení licencovaného softwaru a dokumentace vládou Spojených států bude pouze v souladu s podmínkami tohoto ujednání. Symantec Corporation Stevens Creek Blvd. Cupertino, CA Vytištěno v Irsku

3 Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Instalace Než začnete... 5 Instalace a aktivace aplikace Norton Internet Security... 5 Co dělat, pokud se nezobrazí úvodní okno... 6 Začínáme Spuštění aplikace Norton Internet Security... 7 Aktivace produktu... 8 Průzkum hlavního okna... 8 Zobrazení stavu kategorií ochrany Indikátor stavu zabezpečení Další informace Reakce na mimořádné události Co dělat v případě, že produkt nelze nainstalovat Jestliže máte podezření, že je počítač napaden virem Řešení podpory pro oblast EMEA Rejstřík

4 4 Obsah

5 Instalace 1 Tato kapitola obsahuje následující témata: 1 Než začnete 1 Instalace a aktivace aplikace Norton Internet Security 1 Co dělat, pokud se nezobrazí úvodní okno Než začnete w Než začnete, ukončete všechny spuštěné programy a ověřte, že jste připojeni k Internetu. Produkt Norton Internet Security obsahuje antivirový program. Pokud jsou v počítači nainstalovány jiné antivirové programy, může se zobrazit okno, které lze použít k jejich odinstalaci. Společnost Symantec důrazně doporučuje, abyste tyto antivirové programy odstranili. Postupujte podle pokynů v okně pro odinstalaci. Produkt Norton Internet Security obsahuje program brány firewall. Jestliže máte v počítači nainstalované jiné programy brány firewall, společnost Symantec důrazně doporučuje jejich odebrání, abyste předešli chybám při instalaci. Další informace získáte v uživatelské dokumentaci k příslušnému programu brány firewall. Pokud se během instalace zobrazí zpráva týkající se brány firewall, klepnutím na tlačítko Ano použijte bránu firewall aplikace Norton Internet Security. Instalace a aktivace aplikace Norton Internet Security Aplikaci Norton Internet Security můžete instalovat z disku CD nebo ze staženého souboru.

6 6 Instalace Co dělat, pokud se nezobrazí úvodní okno Postup instalace a aktivace aplikace Norton Internet Security Viz Co dělat, pokud se nezobrazí úvodní okno na straně 6. 1 Proveďte jednu z následujících akcí: 2 1 Jestliže provádíte instalaci z disku CD, vložte disk CD do jednotky CD-ROM. 1 Pokud jste stáhli kopii aplikace Norton Internet Security, poklepejte na stažený soubor. Na úvodním panelu klepněte na tlačítko InstalovatNortonInternetSecurity. 3 Přečtěte si licenční smlouvu. Budete-li vyzváni, zadejte kód produktu, a poté klepněte na tlačítko Souhlasím. Pokud licenční smlouvu nepřijmete, nemůžete pokračovat v instalaci. 4 Zkontrolujte panel Pokud jsou nainstalovány další bezpečnostní produkty a potom klepněte na tlačítko Další. 5 Na panelu Norton Internet Security zkontrolujte možnosti a klepněte na tlačítko Další. 6 Zobrazí-li se panel účtu Norton Account, proveďte jednu z následujících akcí: 1 Pokud již účet Norton máte, vyplňte část Přihlásit k již existujícímu účtu Norton. 1 Chcete-li vytvořit nový účet Norton Account, vyplňte část Vytvořit účet Norton Account. 7 Klepněte na tlačítko Další. 8 V panelu Norton Internet Security zkontrolujte informace o odběru a klepněte na tlačítko Dokončit. Co dělat, pokud se nezobrazí úvodní okno V některých případech se disk CD v jednotce CD-ROM automaticky nespustí. Spuštění instalace z disku CD s produktem 1 Na ploše poklepejte na ikonu Tento počítač. 2 V okně Tento počítač poklepejte na ikonu jednotky CD-ROM. 3 V seznamu souboru poklepejte na soubor CDStart.exe.

7 Začínáme 2 Tato kapitola obsahuje následující témata: 1 Spuštění aplikace Norton Internet Security 1 Aktivace produktu 1 Průzkum hlavního okna 1 Zobrazení stavu kategorií ochrany 1 Indikátor stavu zabezpečení 1 Další informace Spuštění aplikace Norton Internet Security Viz Reakce na indikátory stavu zabezpečení na straně 12. Aplikace Norton Internet Security chrání každý počítač, ve kterém je nainstalována. K zajištění ochrany není nutno aplikaci spouštět. Pokud aplikace Norton Internet Security zjistí situaci vyžadující pozornost uživatele, otevře se okno s nápovědou pro její vyřešení. Aplikaci Norton Internet Security můžete kdykoli spustit a změnit nastavení, zkontrolovat stav ochrany nebo provést preventivní údržbu. Ke všem funkcím aplikace lze získat přístup z hlavního okna. Spuštění aplikace Norton Internet Security 4 Proveďte jednu z následujících akcí: 1 Na hlavním panelu systému Windows poklepejte na ikonu NortonInternet Security. 1 Na hlavním panelu Windows klepněte postupně na položky Start>Všechny programy > Norton Internet Security > Norton Internet Security.

8 8 Začínáme Aktivace produktu Aktivace produktu Pokud jste produkt neaktivovali během instalace, bude se pravidelně zobrazovat upozornění Je nutná aktivace až do doby, kdy jej aktivujete. w Aktivací produktu omezujete softwarové pirátství a získáváte záruku, že používáte originální software společnosti Symantec. Produkt je třeba aktivovat v časovém období uvedeném v upozornění, jinak přestane fungovat. Aplikaci lze aktivovat přímo ze zprávy Je nutná aktivace. Můžete také použít odkaz Nápověda a podpora v hlavním okně. Aktivace by měla trvat jen několik minut. Aktivace produktu z upozornění Je nutná aktivace 1 Klepněte v upozornění na tlačítko Aktivovat. 2 Klepněte na tlačítko OK. 3 V okně Aktivace klepněte na tlačítko Další. 4 V okně Aktivace byla úspěšná klepněte na tlačítko Dokončit. Aktivace produktu z hlavního okna 1 V horní části hlavního okna klepněte na tlačítko Nápověda a podpora. 2 V hlavním okně Nápověda a podpora klepněte na tlačítko Aktivace. 3 V okně Aktivace klepněte na tlačítko Další. 4 V okně Aktivace byla úspěšná klepněte na tlačítko Dokončit. Pokud se vám nedaří aktivovat produkt Pokud se nemůžete připojit k serverům společnosti Symantec za účelem aktivace produktu, zkontrolujte nejprve, zda nepoužíváte software s funkcí rodičovského zámku, buď nainstalovaný, nebo u poskytovatele služeb Internetu, který může připojení blokovat. Pokud používáte software s funkcí rodičovského zámku, mohou se vyskytnout problémy s připojením. Jestliže se domníváte, že připojení blokuje funkce Rodičovského zámku, můžete ji nakonfigurovat tak, aby neblokovala proces aktivace. Chcete-li změnit konfiguraci, bude nutné se přihlásit k softwaru rodičovského zámku jako správce nebo se přihlásit k Internetu prostřednictvím poskytovatele Internetu jako správce. Průzkum hlavního okna Po spuštění aplikace Norton Internet Security se otevře hlavní okno. Hlavní okno umožňuje přístup ke všem funkcím, možnostem, nápovědě a podpoře aplikace Norton Internet Security.

9 Začínáme Průzkum hlavního okna 9 Průzkum hlavního okna Viz Spuštění aplikace Norton Internet Security na straně 7. 1 Spusťte aplikaci Norton Internet Security. 2 V horní části hlavního okna klepněte na odkaz, který chcete prozkoumat. Máte následující možnosti: Zanechat zpětnou vazbu Umožní vám odeslat zpětnou vazbu ke zkušenostem s produktem Norton účet Norton Account Umožní vám spravovat všechny informace o produktu Norton z jednoho místa Nápověda a podpora Umožní vám zobrazovat webovou stránku podpory Norton, službu Symantec Help Center a Informace o aplikaci Norton Internet Security

10 10 Začínáme Zobrazení stavu kategorií ochrany 3 Na levé straně hlavního okna klepněte na možnost, kterou chcete prozkoumat. Máte následující možnosti: Stav zabezpečení Umožní vám zobrazit stav zabezpečení počítače Mapa sítě Umožní vám nastavit a zobrazit funkce Mapy zabezpečení sítě Spustit aktualizaci LiveUpdate Umožní vám zkontrolovat nejnovější aktualizace produktů Prověřit Umožní vám ihned prověřit počítač na přítomnost rizik Zobrazit historii Umožní vám zobrazit podrobnosti o posledních činnostech v aplikaci Možnosti Umožní vám nastavit možnosti pro službu Norton Protection Center a pro aplikaci Norton Internet Security Přihlášení k odběru Umožní vám obnovit přihlášení k odběru produktu Norton Internet Security 4 Uprostřed okna klepněte na panel možností, který chcete prozkoumat. Máte následující možnosti: Úlohy a prověření Umožní vám spustit úlohy, které jsou specifické pro váš produkt Nastavení Umožní vám zobrazit a přizpůsobit úlohy, které jsou specifické pro váš produkt Zprávy a statistiky Umožní vám zobrazit informace o ochranné činnosti, kterou váš produkt vykonává Zobrazení stavu kategorií ochrany Aplikace Norton Internet Security obsahuje službu Norton Protection Center. Zatímco používáte počítač, služba Norton Protection Center sleduje, jak spolehlivá je ochrana počítače a činností před hrozbami, riziky a poškozením. Před zahájením činnosti můžete pomocí služby Norton Protection Center zjistit, je-li bezpečné pokračovat.

11 Začínáme Indikátor stavu zabezpečení 11 Zobrazení stavu kategorií ochrany Viz Spuštění aplikace Norton Internet Security na straně 7. 1 V hlavním okně klepněte na kartu Doma. 2 V okně Norton Protection Center zkontrolujte stav položek ve všech kategoriích ochrany.. 3 Případně proveďte některou z následujících akcí: 1 Pro zobrazení dalších podrobností o stavu zabezpeční určité položky klepněte na danou položku. 1 Chcete-li opravit stav položky, která ovlivňuje celkové hodnocení stavu vašeho systému, klepněte na danou položku a potom klepněte na tlačítko Opravit. 1 Chcete-li ignorovat stav položky, která ovlivňuje celkové hodnocení stavu vašeho systému, klepněte na danou položku a potom klepněte na tlačítko Ignorovat. 1 Chcete-li sledovat bezpečnostní položku, která byla ignorována, klepněte na danou položku a potom klepněte na tlačítko Sledovat. O kategoriích ochrany V závislosti na programech, které jsou nainstalovány současně s aplikací Norton Protection Center mohou kategorie ochrany zahrnovat následující: Počítač Zobrazuje stav kategorií ochrany specifických pro váš produkt Internet Zobrazuje stav ochrany prověřování příchozích a odchozích ů Identita Zobrazuje stav ochrany transakcí v rámci sítě Internet, je-li k dispozici Indikátor stavu zabezpečení Karta Norton Protection Center shrnuje aktuální úroveň ochrany u různých činností, jako je posílání ů a procházení webových stránek. Odhad celkové úrovně ochrany je založen na nainstalovaných bezpečnostních programech. Indikátor stavu zabezpečení se zobrazí na levé straně hlavního okna. Jednotlivé úrovně stavu jsou následující: Zabezpečené Není nutný žádný zásah ze strany uživatele. Výstraha Některé položky vyžadují pozornost uživatele, ale počítač není ohrožen. V ohrožení Některé položky ohrožují údaje v počítači nebo jeho schopnost efektivně pracovat.

12 12 Začínáme Další informace Reakce na indikátory stavu zabezpečení Zobrazí-li indikátor stavu stav vyžadující vaši pozornost, můžete stav ochrany vylepšit provedením určité činnosti. Reakce na indikátory stavu 4 V hlavním okně klepněte na položku Opravit ihned. Používáte-li verzi systému Windows Media Center Edition, může se zobrazit zpráva požadující reakci nebo provedení jiného kroku. Doporučujeme zprávu zavřít a veškeré úkoly provádět pomocí stolního počítače. Reakce na výstrahu systému Media Center 4 Když se zobrazí výstraha, proveďte jeden z následujících kroků: 1 Pokud čtete zprávu na počítači se systémem Media Center, klepněte na tlačítko Další a postupujte dle zprávy na obrazovce. 1 Pokud používáte extender, přečtěte si zprávu a klepněte na tlačítko OK. K dokončení dalších kroků může být nutné použít myš a klávesnici. Další informace Přístup k nápovědě S použitím aplikace Norton Internet Security vám pomůže produktová dokumentace. Potřebné informace naleznete v počítači a na webovém serveru společnosti Symantec. Nápověda je k dispozici v celém obsahu produktu společnosti Symantec. V nápovědě naleznete odkazy na informace, které vám pomohou s dokončením požadovaných specifických úkolů. Nápověda online obsahuje průvodce všemi funkcemi produktu a úlohami, které lze provést. Otevření nápovědy 1 V horní části hlavního okna klepněte na tlačítko Nápověda a podpora. 2 V hlavním okně Nápověda a podpora klepněte na položku Nápověda. 3 Klepněte na kartu v levém podokně okna Nápověda. Máte následující možnosti: Obsah Zobrazuje nápovědu podle témat. Rejstřík Uvádí všechna klíčová slova témat nápovědy v abecedním pořadí Hledat Otevře pole pro vyhledávání, do kterého můžete zadat slovo nebo frázi. Témata nápovědy lze vytisknout. Postup pro tisk témat nápovědy 1 V okně Nápověda klepněte na kartu Obsah.

13 Začínáme Další informace 13 2 V seznamu Obsah vyberte téma, které chcete vytisknout, a klepněte na tlačítko Tisk. 3 Vyberte, zda chcete vytisknout pouze vybrané téma, nebo téma a všechna jeho podřízená témata. 4 Klepněte na tlačítko OK. Otevření uživatelské příručky ve formátu PDF w Na CD můžete najít Uživatelskou příručku aplikace Norton Internet Security ve formátu PDF. Chcete-li soubor ve formátu PDF otevřít, je nutné do počítače nainstalovat aplikaci Adobe Reader. Pokud jste produkt zakoupili prostřednictvím stažení v elektronické podobě, soubor PDF a aplikace Adobe Reader k němu nebyla přiložena. Soubor PDF je třeba stáhnout z webu Symantec Web site a aplikaci Adobe Reader z webu společnosti Adobe. Instalace aplikace Adobe Reader z disku CD 1 Vložte disk CD do jednotky CD-ROM. 2 Objeví se okno. Klepněte na tlačítko Procházet disk CD. 3 V okně disku CD poklepejte na složku Manual. 4 Tam, kde je to možné, poklepejte na složku Adobe. 5 Poklepejte na soubor programu. 6 Podle pokynů na obrazovce vyberte složku pro aplikaci Adobe Reader a dokončete instalaci. Jakmile aplikaci Adobe Reader nainstalujete, bude možné použít soubor ve formátu PDF uložený na disku CD. Zobrazení uživatelské příručky ve formátu PDF z disku CD 1 Vložte disk CD do jednotky CD-ROM. 2 Objeví se okno. Klepněte na tlačítko Procházet disk CD. 3 V okně disku CD poklepejte na složku Manual. 4 Poklepejte na soubor PDF. Uživatelskou příručku můžete také zkopírovat do počítače a otevřít ji z tohoto umístění. Postup zobrazení uživatelské příručky, kterou jste zkopírovali do počítače 1 Přejděte do umístění, do kterého jste zkopírovali soubor ve formátu PDF. 2 Poklepejte na soubor PDF. Přístup k webu společnosti Symantec Na webový server společnosti Symantec můžete přejít ze svého produktu nebo z prohlížeče. Přístup na webový server společnosti Symantec z části Zprávy a statistiky 1 V hlavním okně klepněte na kartu Norton Internet Security a poté na panel Zprávy a statistiky.

14 14 Začínáme Další informace 2 Klepněte na položku Zobrazit encyklopedii virů online. Přístup na webový server společnosti Symantec z prohlížeče 1 Spusťte webový prohlížeč. 2 Přejděte na následující adresu:

15 Reakce na mimořádné události 3 Tato kapitola obsahuje následující témata: 1 Co dělat v případě, že produkt nelze nainstalovat 1 Jestliže máte podezření, že je počítač napaden virem Co dělat v případě, že produkt nelze nainstalovat Funkce Prověření před instalací prověří počítač na rizika, která by mohla zabránit úspěšné instalaci. Pokud tuto funkci nespustíte, instalace se nemusí podařit. V tom případě je nutno instalaci zopakovat a spustit prověření před instalací podle pokynů. Po odstranění dočasných souborů proveďte instalaci znovu a spusťte funkci Prověření před instalací, která problém odstraní. Po dokončení prověření před instalací odstraňte z počítače veškeré instalační soubory, které byly vytvořeny během prvního pokusu o instalaci. Odstranění zbývajících instalačních souborů w 1 Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start > Spustit. 2 V dialogovém okně Spustit zadejte příkaz %TEMP% 3 Klepněte na tlačítko OK. 4 Klepněte na nabídku Upravit v okně složky temp a zvolte položku Vybratvše. 5 Stiskněte klávesu Delete. Pokud si nejste jisti, které soubory mají být odstraněny, přesuňte je do jiné složky. 6 Zavřete okno složky temp. Jestliže máte podezření, že je počítač napaden virem Pokud nemůžete spustit nástroj prověření před instalací, ale jste schopni se připojit k Internetu, můžete spustit zjišťování virů pomocí webové stránky oddělení Symantec Security Response.

16 16 Reakce na mimořádné události Jestliže máte podezření, že je počítač napaden virem Prověřování na přítomnost virů pomocí služby Symantec Security Check Prověřování pomocí webové služby Symantec Security Check používá nejnovější aktualizace ochrany, včetně aktualizací, které byly vydány po zakoupení produktu. Prověřování na přítomnost virů pomocí služby Symantec Security Check 1 Přejděte na webovou stránku oddělení Symantec Security Response na následující adrese: 2 V okně služby Symantec Security Check klepněte na tlačítko Go (Spustit). 3 Pod položkou Virus Detection (Zjištění virů) klepněte na tlačítko Start. 4 V okně Licenční smlouva s koncovým uživatelem si přečtete licenční smlouvu a klepněte na tlačítko I accept (Souhlasím). Pokud licenční smlouvu nepřijmete, nemůžete pokračovat ve zjišťování virů. 5 Klepněte na tlačítko Next (Další). 6 V okně Privacy Policy (Zásady ochrany osobních údajů) si přečtete zásady a klepněte na tlačítko I consent (Souhlasím). Pokud nesouhlasíte, nemůžete ve zjišťování virů pokračovat. 7 Klepněte na tlačítko Next (Další).

17 Řešení podpory pro oblast EMEA O podpoře Máte-li produkt Norton 360, Norton Internet Security nebo Norton AntiVirus, můžete po instalaci produktu přistupovat k podpoře. Další podrobnosti najdete v části Funkce Odborná pomoc jedním klepnutím. Abychom vám pomohli najít odpovědi na vaše dotazy nebo problémy, jsou u všech ostatních produktů k dispozici dvě možnosti podpory. Podrobnosti o každé možnosti jsou popsány v příslušné části. 1 Vlastní pomoc 1 Obraťte se na podporu Poznámka k dalším verzím softwaru Symantec: Předinstalovaný (OEM) software Máte-li platné přihlášení k odběru některého produktu Norton, který byl dodán předinstalovaný ve vašem počítači, bude vám výrobce počítače pravděpodobně moci poskytnout pomoc v souvislosti s otázkami týkajícími se podpory. Ve většině případů vám výrobce vašeho počítače pravděpodobně bude moci poskytnout pomoc s přeinstalováním vašeho produktu Norton. S dotazy týkajícími se vašeho přihlášení k odběru nebo aktivace produktu se obracejte na podporu společnosti Symantec. Software stažený od poskytovatele služeb Internetu (ISP) Pokud jste stáhli svůj produkt Norton od svého poskytovatele služeb Internetu (ISP), obracejte se s veškerými dotazy ohledně aktivace svého produktu, přihlášení k odběru a plateb na svého ISP. Podpora společnosti Symantec vám pravděpodobně nebude moci poskytnout pomoc s dotazy ohledně vašeho přihlášení k odběru, plateb nebo aktivace produktu. Funkce Odborná pomoc jedním klepnutím Tato funkce je k dispozici pro produkty Norton 360, Norton Internet Security a Norton AntiVirus. Pokud váš produkt není nainstalován, mùžete použít možnosti Vlastní pomoc nebo Kontaktovat podporu. Funkce Odborná pomoc jedním klepnutím umožňuje přístup k podpoře z produktu a nabízí nástroje, které automaticky diagnostikují a odstraňují běžné problémy. Můžete rovněž vyhledávat řešení nebo získat snadný přístup k podpoře

18 18 Řešení podpory pro oblast EMEA O podpoře Vlastní pomoc Obraťte se na podporu Zásady podpory prostřednictvím telefonu a také k bezplatné podpoře prostřednictvím chatu a u. Chcete-li získat přístup k funkci Odborná pomoc jedním klepnutím, klepněte na tlačítko Podpora v rozhraní produktu. Webové stránky společnosti Symantec obsahují odpovědi na nejběžnější dotazy zákazníků. Na našich webových stránkách můžete: 1 Vyhledávat pomoc k otázkám o odběru služeb, stahování, aktivaci produktu nebo dalších netechnických problémech 1 Vyhledávat pomoc s technickými problémy v naší databázi znalostí, jako například instalace, konfigurování nebo odstraňování chyb produktu Symantec. Vyhledávat informace o nejnovějších virových hrozbách a nástrojích pro jejich odstraňování Webové stránky podpory společnosti Symantec jsou k dispozici na adrese: Kromě možností vlastní pomoci můžete rovněž kontaktovat zástupce podpory prostřednictvím chatu, u nebo telefonu. V následující části je uveden přehled 3 různých nabídek podpory. Chat chat v reálném čase se zástupcem podpory. V případě složitých technických problémů chat rovněž nabízí možnost (pokud ji zvolíte) dovolit zástupci podpory, aby se vzdáleně připojil k vašemu počítači a vyřešil problém za vás. Podpora prostřednictvím chatu je bezplatná vyjma naší služby na ochranu před viry a spywarem. zadejte svůj dotaz na našich webových stránkách a obdržíte odpověď em. ová podpora má delší dobu odezvy v porovnání s chatem nebo telefonem. ová podpora je zdarma. Telefon mluvte se zástupcem podpory v reálném čase. Otázky k instalaci nebo k běžným technickým problémům u aktuální verze produktu Norton nejsou zpoplatněny. V případě jiných problémů nebo pokud používáte starší verzi je telefonická podpora zpoplatněna. Podpora pro netechnické problémy je zdarma. Upozorňujeme vás, že nabídky podpory se mohou lišit podle jazyka nebo produktu. Chcete-li kontaktovat zástupce podpory, navštivte webové stránky podpory Symantec: 1 Přejděte na: 1 Nejdříve se zobrazí možnosti podpory online a potom možnosti kontaktování, kde můžete vybrat typ zvolené podpory. Šest měsíců od okamžiku, kdy společnost Symantec oznámí, že produkt již déle nebude nabízen na trhu, bude ukončena také telefonická podpora. Technické

19 Řešení podpory pro oblast EMEA O podpoře 19 informace o těchto produktech mohou být stále k dispozici na webových stránkách podpory na následující adrese: Společnost Symantec si vyhrazuje právo na změnu podmínek poskytování podpory kdykoliv bez předchozího upozornění. Nejnovější verze zásad podpory jsou k dispozici na webu:

20 20 Řešení podpory pro oblast EMEA O podpoře

21 Rejstřík A Adobe Reader instalace 13 zobrazení souborů PDF 13 aktivace aktivace 5 postup 8 telefon 8 výstrahy 8 aktivace po telefonu 8 antivirová ochrana Prověření před instalací 15 Symantec Security Check 15 C CD-ROM spuštění instalace 6 úvodní obrazovka 6 čtení uživatelské příručky ze souboru PDF 6 H hlavní okno funkce 8 Mapa sítě 10 možnosti 8 Nápověda 8 Nápověda a podpora 9 Nastavení 10 Podpora 8 Prověřit 10 Přihlášení k odběru 10 Spustit aktualizaci LiveUpdate 10 Stav zabezpečení 10 Úlohy a prověření 10 účet Norton Account 9 Zanechat zpětnou vazbu 9 Zobrazit historii 10 Zprávy a statistiky 10 I Identita 11 indikátory stavu mediální centrum 12 reakce na 12 Informace o odběru a účtu 13 instalace 5 problémy 15 z disku CD 5 ze stáhnuté kopie 5 Internet 11 M možnosti 10 N Nápověda tisk 12 získání přístupu 12 Norton Internet Security hlavní okno 9 ikona plochy 7 spuštění 7 O Odborná pomoc od společnosti Symantec 13 pro aplikaci Norton Internet Security 13

22 22 Rejstřík P Počítač 11 problémy s aktivací 8 problémy s instalací 6 Prověření před instalací problémy při spouštění 15 prověřování Symantec Security Check 16 R řešení potíží aktivace 8 instalace 15 S Služba Norton Protection Center Indikátor stavu zabezpečení 11 kategorie ochrany 10 úrovně stavu 11 Symantec Security Check 16 U uživatelská příručka ve formátu PDF na disku CD 13 spuštění 13 V Výstraha 11 W webový server společnosti Symantec Encyklopedie virů online 13 přístup z vašeho prohlížeče 13 přístup ze Zpráv a statistik 13

23

24 foo PN:

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton 360 Online Dokumentace verze 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Software spadající pod tuto licenci a dokumentace

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka aplikace Norton 360 Dokumentace verze 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Software spadající pod tuto licenci a dokumentace jsou

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton 360

Uživatelská příručka aplikace Norton 360 Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Norton TM AntiVirus Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Norton AntiVirus Gaming Edition Příručka k produktu

Norton AntiVirus Gaming Edition Příručka k produktu Norton AntiVirus Gaming Edition Příručka k produktu Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm a Paradigm Link jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalace a aktivace Předchozí Instalace Předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Anti-Virus není třeba odinstalovat. Po instalaci nové zkontrolujte nastavení aplikace

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Norton Security. Uživatelská příručka aplikace

Norton Security. Uživatelská příručka aplikace Norton Security Uživatelská příručka aplikace Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí.

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Uživatelská příručka aplikace

Uživatelská příručka aplikace Uživatelská příručka aplikace Uživatelská příručka aplikace Norton Internet Security Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze při dodržení jejích podmínek. Verze

Více

Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus Software popisovaný v této knize je chráněný licenční smlouvou a jeho použití je možné pouze v souladu s ní. Dokumentace verze 11.0 Ochranná

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Norton 360TM. Uživatelská příručka aplikace

Norton 360TM. Uživatelská příručka aplikace Norton 360TM Uživatelská příručka aplikace Uživatelská příručka aplikace Norton 360 Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze při dodržení jejích podmínek. Verze

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Norton. AntiVirus. Uživatelská příručka k aplikaci

Norton. AntiVirus. Uživatelská příručka k aplikaci Norton TM AntiVirus Uživatelská příručka k aplikaci Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí.

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Obsah F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Správa registrace...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač chráněn...4 1.2.1 Ikony stavu ochrany...4

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačním systému Windows 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional

Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional Impressum Veškerá autorská práva vyhrazena. Bez našeho písemného schválení není dovoleno žádným způsobem kopírovat tuto příručku

Více

IR-IS instalační příručka

IR-IS instalační příručka IR-IS instalační příručka Instalace systému IRIS není komplikovaná, vyžaduje však provedení několika kroků v přesném pořadí. Instalují se dvě hlavní součásti databázový server (úložiště dat) a klientská

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS)

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Klikněte na Start a položku Nastavení. Vyberte záložku Připojení a klikněte na ikonu Připojení. Zvolte záložku Upřesnit a klikněte na volbu Vybrat sítě. Klikněte

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Adobe Reader, Podpisy Sídlo firmy: Telefon: Provozovna: Fax: e-mail: internet:

Adobe Reader, Podpisy Sídlo firmy: Telefon: Provozovna: Fax: e-mail: internet: Manuál pro ověření elektronického podpisu v pdf fakturách společnosti Alváris Profile Systems s.r.o., které podepisuje Jaromír Chamrád . Aby mohl být elektronický podpis používán

Více

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s.

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. 2011 EKO-KOM, a.s. 1. ÚVOD Vzhledem k častým dotazům týkajících se elektronického (digitálního) podpisu obsaženého v dokumentech

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET Smart Security poskytuj e nej moderněj ší ochranu počítače

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku.

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Digitální fotoaparát Programová pøíruèka Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo

Více

Postup pro: A) uplatnění poukazu (kupónu) pro stažení aktuálních map Navigon B) bezplatný upgrade pro Navigon 8110

Postup pro: A) uplatnění poukazu (kupónu) pro stažení aktuálních map Navigon B) bezplatný upgrade pro Navigon 8110 Postup pro: A) uplatnění poukazu (kupónu) pro stažení aktuálních map Navigon B) bezplatný upgrade pro Navigon 8110 Uvedený postup je primárně je určen pro přístroj, pro který jste obdrželi v balení nebo

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce Profibanka Komplexní péče o kraje, města a obce Obsah Co Vám Profibanka nabízí? 3 Postup instalace služby Profibanka 4 První kroky Aktivace služby Profibanka 5 První kroky Standardní přihlášení a aktualizace

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více