Z obsahu ZŠ A MŠ BYŠICE 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu ZŠ A MŠ BYŠICE 2014/2015"

Transkript

1 Š K O L N Í Č A S O P I S ZŠ A MŠ BYŠICE 2014/2015 ČÍSLO 3, BŘEZEN 2015 ČASOPIS ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU Z obsahu Otevření naučné stezky Byšicemi Možná někoho zarazí, že tato akce je zařazena mezi školní. Pravděpodobně byste očekávali, že někam dozadu napíšeme oznámení, že jsme přijali pozvání na otevření. Ale stezku zpracovali skutečně žáci ve školním roce pod vedením Ing. Martiny Hrabákové. Návštěva Dětského centra v Milovicích Mnohdy hartusíme na to, co nám život přináší, aniž bychom si uvědomovali, jak jsme bohatí. Někdy si až pozdě uvědomíme pravdivost věty, že hodnoty poznáváme ve chvíli, kdy jsme je ztratili. My si to už možná uvědomujeme, neboť již tradičně navštěvujeme děti, které nebyly chtěny. Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou Na škole hledáme cesty, jak děti přivést ke knížkám, které bezesporu přispívají k rozvoji slovní zásoby, zlepšují přehled o dění kolem nás, pomáhají nám zdolat nástrahy pravopisu, rozvíjet naši fantazii. I proto byla pozvána do školy pro (ne)čtenáře spisovatelka Ivona Březinová, autorka populárních knížek pro děti a mládež. Noc s Andersenem Noc pojmenovaná po světoznámém pohádkáři je další z možností, jak podporovat rozvoj čtenářství. Vždyť kdo by odolal stránkám společně čtených knih, nočním dobrodružstvím, řadě úkolů, ale také spoustě legrácek a rošťáren? Knížek bylo až dost. Četli jsme společně i samostatně, potichu i nahlas a také nám bylo čteno.

2 Aktivity školní družiny Svůj čas netrávíme ve škole jenom v lavicích, ale ti menší z nás docházejí do družiny, snad aby se zde družili, hráli si, společně četli i vyráběli, činnosti je spousta. Představíme alespoň některé z nich. Projekt Berlínská zeď Projekt společnosti PANT, který se podařilo získat pro naši školu (ale přijelo k nám i mělnické gymnázium), nás zavedl do ne tak vzdálené minulosti, na níž je mezi námi stále ještě dost pamětníků. Stavět zdi není dobré, ať již rozdělují města, státy, seskupení zemí, lidi Výstava Brána do vesmíru Mnohé láká zažít a poznat něco neobvyklého. Např. poodhalit, v jakých podmínkách pracují kosmonauti ve vesmíru, vidět raketoplán, lunární vozítko a také skutečný měsíční kámen, tedy exponáty Amerického vesmírného a raketového centra a také vesmírné agentury NASA. Tuto možnost měli žáci 9. ročníku. Žákovský parlament Základní školy a Mateřské školy Byšice Komenského 200, Byšice Připomínky, návrhy, náměty čekáme na adrese případně také ve schránce umístěné vedle naší nástěnky v 1. patře školy. Zveme vás též na setkání členů parlamentu, které se koná vždy ve středu od 7:00 v učebně angličtiny 2. Školní časopis k vydání připravily Mgr. Renata Špačková a Eliška Kostrhounová březen 2015

3 Otevření naučné stezky Byšicemi Přírodopisný seminář na ZŠ a MŠ Byšice aneb Jak to probíhalo Vyvrcholením práce v přírodopisném semináři se ve školním roce 2013/2014 stala naučná stezka. Jednalo se o volitelný předmět, kterému předcházely již dva roky usilovné práce. První a druhý rok výuky byl věnován meteorologii, pedologii a hydrologii. Zde se stala důležitou spolupráce se Sdružením Tereza a následné zapojení do projektu GLOBE. Tato spolupráce nabízela širokou škálu činností, neboť sdružení připravovalo i semináře pro pedagogy, na kterých bylo možné získat různé pracovní listy a materiály. V meteorologii jsme se společně snažili určovat druhy mraků na obloze. Pořizovali jsme fotografie. Každý si mohl sestavit oblačnou mapu s popisem jednotlivých druhů mraků a určením jejich výšky. Dále jsme měřili každý den o velkou přestávku teplotu vzduchu, a to okamžitou, minimální a maximální za 24 hodin. Ze získaných údajů vznikly prezentace. K hydrologickým měřením byl využíván Košátecký potok. Zde jsme měřili teplotu vody, průhlednost pomocí trubice, ph vody a sledovali drobné živočichy. Někteří chtěli potok využívat spíše k vodním radovánkám. Teplotu vody v Košáteckém potoce jsme porovnávali s teplotou vody ve vodní nádrži u hřiště, která ke koupání naštěstí nelákala. O pedologii jsme zkoumali přinesené půdní vzorky a porovnávali jejich složení. Zajímala nás barva půdy, množství uhličitanů, půdní struktura, půdní textura, zrnitost a ph půdy.

4 V rámci semináře jsme se vydali sázet keře k nově vybudovaným rybníkům u Starého mlýna. Na konci školního roku jsme od základů zrekonstruovali školní skalku. Původní rostliny byly nahrazeny novou výsadbou poskytnutou firmou Arboeko s. r. o. se sídlem v Obříství. Půda byla provzdušněna, pokryta tkanou textilií a zasypána mulčovací kůrou. Také se nám podařila spolupráce se správkyní Židovského hřbitova v Byšicích. Na hřbitově jsme pracovali celý den, neboť bylo potřeba vyhrabat staré listí a trávu, posbírat odpadky, které se na hřbitov dostávají přes zeď, a také suť. Předchozí práce v semináři mne inspirovala k vytvoření naučné stezky. Na začátku školního roku jsem se zamýšleným projektem seznámila pana ředitele a žáky, kteří se zapojením souhlasili. To ještě nevěděli, co je čeká, a já také ne. Společně jsme se vydali na dlouhou trať plnou různých překážek, takových, které by vás vůbec nenapadly, že mohou nastat. Má nezkušenost s organizací takto rozsáhlého projektu vedla k tomu, že mě v červnu 2014 moji žáci opustili a práce nebyla dokončena. Tak jsem se snažila vše poskládat do dnešní podoby, kterou máte možnost na jednotlivých tabulích vidět. Připravených materiálů bylo opravdu hodně, protože jsem pořád měla pocit, že na tak velké tabuli toho bude málo. Nakonec jsem musela texty zredukovat a vybrat opravdu jen to nejdůležitější. Pokud má někdo z vás zájem přečíst si kompletní texty, které byly připraveny na informační tabule, tak můžete. Jsou k dispozici na webových stránkách školy. Také by mě nenapadlo, že při tisku fotografií nastanou nějaké problémy. Ovšem nastaly. Zajímavé bylo, že některá místa opakovaně nechtěla být zvěčněna, i když se fotografovalo s velkým rozlišením (jak to bylo možné, nevím). Dále bylo docela náročné vše na tabuli poskládat tak, aby to bylo přehledné a srozumitelné, logicky informace seřadit, k textu vhodným způsobem přiřadit obrázky. Pokud se někdy do podobného projektu pustíte, dopřejte si dostatek času, protože předejdete spoustě nepříjemností. Také se nenechte některými překážkami a lidmi odradit, ono to vždy nějak dopadne. Já měla na většinu lidí, se kterými jsem spolupracovala, štěstí. Jen na čistírně odpadních vod jsem byla fotografovat třikrát a musím říci, že jsem se vždy setkala s ochotou a pochopením. Také mi byl umožněn vstup do zámku, kam se v dnešní době již nikdo nepodívá, protože je v dosti zanedbaném stavu. Vstup byl vysloveně na vlastní nebezpečí, neboť procházka po trámech napadených dřevomorkou se dá považovat za adrenalinový sport. Já však byla za tuto možnost vděčná, myslím, že to byla jedinečná

5 příležitost. Spíš než dřevomorka mi vadila zima. Dvouhodinová návštěva v -10 C v nevytápěném zámku, ve kterém táhne ze všech stran, byla naprosto zdrcující a pamatuji si, že jsem doma rozmrzala celý večer. Po překonání spousty překážek se podařilo naučnou stezku otevřít a předat k užívání obyvatelům Byšic i návštěvníkům. Slavnostní otevření se konalo 28. března 2015 na Tyršově náměstí. Přijít mohl opravdu každý. Pozvaných účastníků byla celá řada. Nabízenou možnost využilo asi 60 lidí. Někteří prošli stezku poctivě, jiní jen její část. Důležité bylo, že se slavnostního otevření účastnili žáci, kteří na stezce spolupracovali. Z patnácti zapojených do projektu přišli čtyři. Někteří plnili své sportovní povinnosti, jiným se třeba jen nechtělo. Já byla ráda, že mě v tom kluci nenechali samotnou. Za jejich účast jim děkuji. Setkání pojali humorně, takže jsem se přesvědčila, že jim nic nechybí a jsou takoví, jací byli vždy. No, jak bych to řekla - prostě spontánní. Cílem projektu bylo nabídnout široké veřejnosti informace o obci o její historii i současnosti, dále přilákat obyvatele z okolí a zvýšit tím turistický ruch a také zapojit žáky do dění v obci. Myslím, že tento cíl byl splněn. Práce žáků na projektu 1. pololetí - Vybrat místa, o kterých budeme vyhledávat informace - Sestavit dopisy pro sponzory - Najít vhodné sponzory - Oslovit výrobce tabulí a zjistit ceny - Sestavit rozpočet - Pořídit dostatečné množství fotodokumentace - Navrhnout vhodná umístění jednotlivých tabulí - Najít vhodné zdroje informací, přinést knihy, obrazy, staré pohledy, plakáty, fotografie - Zjistit, co víme o obci

6 Ing. Martina Hrabáková, pod jejímž vedením projekt stezky vznikal, Mgr. František Viktorin, ředitel školy, Mgr. Jana Poláková, starostka obce 2. pololetí skupinová práce - Navrhnout, kudy trasa povede - Ve vhodném formátu vytvořit mapu naučné stezky, zanést jednotlivé zastávky, navrhnout vysvětlivky - Změřit délku okruhu - Pořídit fotografie - Z pořízených fotografií sestavit prezentace na webové stránky - Z fotografií vybrat ty, které budou na tabulích - Vyfotografovat místo, kde bude tabule umístěna; ověřit na katastru, zda je vybraná lokalita ve vlastnictví obce - Rozmyslet si, jaké informace na tabuli budou - Upravit fotografie vybraných objektů

7 Matěj Opata, Tomáš Kopecký, Martina Hrabáková, Jaromír Majzler, Jakub Bednář Nejtěžší okamžiky Na začátku naší společné práce bylo nejnáročnější překonat lenost některých žáků a přesvědčit je, že na seminář nechodí zlobit, ale dozvědět se nové informace o svém okolí. Výběr volitelného předmětu totiž není odvozený jen od zájmu žáků, ale také od nabídky předmětů. Pokud si mají někteří jedinci možnost vybrat mezi druhým cizím jazykem a přírodopisným seminářem, tak se okruh opravdových příznivců výrazně zmenší, a co potom s těmi, kteří nejeví zájem? Při vlastní práci na naučné stezce nastal úplně jiný problém, a to jak přimět žáka pubertálního věku, sportovce, aby přečetl dvousetstránkovou knihu a ještě z ní vybral nejdůležitější informace. K tomu musel využít volný čas, protože dvouhodinová dotace jednou za čtrnáct dní skutečně nedávala dostatek prostoru k řádnému prostudování. Další problém nastal při pořizování fotografií. Na nich totiž nemohli být obyvatelé Byšic a hlavně zaparkovaná auta, protože ta by fotografie kazila. Zase se muselo do ulic vyrazit mimo vyučování. Byšice jsou docela rozsáhlé a vyfotografovat poctivě každou ulici a přitom dodržet zadání opravdu nebylo jednoduché. Na závěr chci poděkovat za spolupráci a možná se zase setkáme při nějakém projektu. Ing. Martina Hrabáková

8 Turistický kroužek na naučné stezce V sobotu odpoledne 27. března 2015 se sešel turistický kroužek při ZŠ před Obecním úřadem v Byšicích na slavnostním otevření naučné stezky. Uvítala nás paní starostka Jana Poláková, slova se dále ujal pan ředitel František Viktorin a hlavní slovo měla paní učitelka Martina Hrabáková, která asi před rokem s nápadem naučné stezky přišla. Po slavnostním zahájení jsme se všichni vydali podle mapky, která byla vytištěna na prospektu a každý účastník ji obdržel. První cesta vedla ke škole, kde jsou umístěny další tabule. Naše putování pokračovalo dále směrem na Košátky ke Starému mlýnu. Tady si nás u informativní tabule vyfotografovala redaktorka časopisu Mělnický deník. Odsud jsme se za tratí vydali do Lejkova a Mělnickou ulicí směrem k Vitaně, kde je umístěna poslední tabule. Myslíme si, že je škoda, že po trase od Starého mlýna až do Lejkova se žádná tabule nenachází. Po celé stezce jich je celkem jedenáct. Naučná stezka se nám velice líbila, ale chybělo nám označení trasy turistickými značkami. Počasí nám velice přálo. Strávili jsme moc pěkné odpoledne, které jsme zakončili sladkou odměnou v místní cukrárně. Všichni se těšíme, že místní naučnou stezku budeme využívat při našich turistických vycházkách. Členové turistického kroužku pod vedením Lenky Purašové Schůzka žákovského parlamentu s paní starostkou Na pátek 27. března si členové parlamentu domluvili schůzku s paní starostkou na obecním úřadě. Chtěli jsme se s ní hlavně domluvit na podobě Dne Země, kdy bychom se rádi pokusili o vyčištění některé z byšických černých skládek. Paní starostka nás moc mile přivítala a po celou dobu návštěvy se usmívala. Upozornila nás na problematická místa a představila nám akce, kterých se můžeme zúčastnit nebo se jich i ujmout. Domluvili jsme se, že ona zařídí odvoz odpadků z černých skládek. S paní starostkou jsme se vyfotografovali, pozdravili ji a odešli zpět do školy. Kristýna Dusílková, 6. B

9 Návštěva Dětského centra v Milovicích aneb Nejsme lhostejní 3 Dne 26. března 2015 jsme s paní učitelkou Janíčkovou jeli do Dětského centra v Milovicích. Zhruba měsíc před touto akcí jsme začali nosit dárky, peníze a nějaké drobnosti. Před odjezdem jsme dali vše dohromady a zjistili jsme, že se vybralo celkem Kč. Tuto částku s dalšími dárky a pečenými dobrotami jsme při příjezdu předali paní ředitelce. Poté nás naše paní učitelka rozdělila do skupin, které obcházely jednotlivá oddělení. Někteří žáci si našli svého mladšího kamaráda, se kterým si hráli po celou dobu návštěvy. Děti se na nás pořád usmívaly a bylo vidět, že mají radost z naší přítomnosti. Během hraní jsme si spolu namalovali papírové vajíčko, které si potom vyvěsili na nástěnce. Bohužel čas, který jsme mohli v centru strávit, běžel rychlostí blesku. Museli jsme se s dětmi rozloučit. Domnívám se, že dětem z naší školy se návštěva líbila. Na tento zážitek budeme ještě dlouho vzpomínat. Eliška Kostrhounová, 8. B

10 Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou Ivona Březinová je známá česká spisovatelka, která píše pohádky a příběhy pro malé čtenáře. Věnovat se této profesi bylo jejím snem již od jejích pěti let, a protože vystudovala pedagogickou fakultu, přiblížila se dětem, zvláště pak poté, co se stala maminkou dvou dcer. Po skončení mateřské dovolené se začala věnovat psaní knížek pro ně. Napsala jich více než osmdesát a za své publikace získala řadu ocenění. Proto jsme byli velmi rádi, když přijala pozvání do naší školy a mohli se s ní setkat žáci celého prvního stupně. Myslím a věřím, že to byl pro každého čtenáře velký zážitek. Nejenže se dozvěděl spoustu zajímavostí o paní spisovatelce, ale mohl jí položit řadu dotazů, na které velmi ochotně odpovídala. Děti si mohly též zakoupit její knihy, které jim s úsměvem opatřila podpisem a věnováním. Mgr. Eva Janíčková

11 Noc s Andersenem V pátek 27. března probíhala v celé škole Noc s Andersenem. Bylo to moc hezké a určitě se všem moc líbila, alespoň nám, druháčkům, určitě. Noc zahrnovala tyto akce: posvítili jsme si na náš strom Pohádkovník, který jsme zasadili v minulém roce, četli jsme z knihy Na hradě Bradě, každý si pak četl svoji knížku, prošli jsme si stezku odvahy, zazpívali jsme si v páté třídě karaoke, na počítačích jsme napsali vzkaz našim rodičům, aby se o nás nebáli, a pozdravili jsme je. Až do usnutí nám četla paní učitelka, paní asistentka a sestra Anežky Zemanové z knihy Ivony Březinové Johanka z parku. Po půlnoci jsme usnuli a ráno v půl šesté nás vzbudila svatba Leničky a Terky. Laurinka Mejsnarová a Terka Blechová, 2. třída

12 Na noc s Andersenem jsme si vzali knížku a občerstvení. Četli jsme si a hráli hry. Naše paní učitelka nám četla z knihy staré 135 let. Moc se nám tu líbilo. Alenka Chytilová, 3. třída V pátek jsme měli ve škole akci jménem Noc s Andersenem. Každý si měl přinést svoji knížku, aby si tam četl. Všechny třídy měly svoji noční zábavu. My jsme například četli komiksy a byla pro nás připravena pohádková stezka. Tato akce se koná v celé naší republice. Jedná se o akci knihoven a škol na podporu dětského čtenářství. Děti nocují ve školách a knihovnách a čtou si tam knížky. Nejvíce se mi líbilo, jak jsme četli komiksy. Bylo to zábavné a hezké. Kristýna Novotná, 4. třída Naše letošní Noc s Andersenem byla velmi pestrá. Jakmile jsme se přivítali, začali jsme plnit úkoly naší třídní paní učitelky. Nejprve jsme si oživili známé informace ze života H. CH. Andersena zhlédnutím několika prezentací. Poté jsme se zaposlouchali do české písně o jeho pohádkách. U nich jsme ještě chvíli zůstali. Paní učitelka nám připravila přehled pohádek na tabuli, po kterém následovala soutěž Kdo si zapamatoval nejvíce pohádek? Navázali jsme prezentací o panu Janu Drdovi s poslechem písně o jeho díle. Líbilo se nám představení knihy Sandry Vébrové Ducháčkovic rodina - aneb strašidla mezi námi. Všechny nás zaujal pozdrav režiséra Zdeňka Trošky. Rádi jsme si poslechli píseň Pavla Cmírala Ty jsi můj strašnej zloděj času. Potom přišel čas na očekávané karaoke, které nás všechny moc bavilo. Dokonce mezi nás zavítal i pan ředitel a zazpíval si s námi! Karaoke bylo předposledním bodem našeho programu. Zbývala poslední část, a to dobrovolné představení vlastní knížky ostatním. Jako bonus jsme si zahráli Městečko Palermo společně s Kamilou, dcerou paní učitelky, která nám před spaním přečetla dva horory z knížky Horory na dobrou noc. Sára Mejsnarová, 5. třída

13 Noc s Andersenem jsme prožili s prvňáky a jejich paní učitelkami Když jsme se všichni sešli okolo sedmé hodiny večer ve velké družině a uvelebili se, vytvořili jsme kroužek a představovali si svoje knihy. Poté jsme šli s paní učitelkou Purašovou připravit Pohádkovou stezku, která vedla školou. Mezitím si prvňáci četli a povídali si o knihách. Když jsme měli vše hotové a připravené, stačilo se jen obléknout do masek. Okolo deváté hodiny vyrazili první odvážlivci z prvního stupně. Na stezce pro ně byly připraveny různé úkoly. Někoho jsme i trochu postrašili. Myslím si, že jsme si všichni stezku užili. Po absolvování stezky byli prvňáci unavení, tak jim paní učitelka pustila pohádky na poslouchání, u kterých usnuli. My jsme byli ještě chvíli vzhůru. Ráno jsme se probudili a vyprávěli si své zážitky. Noc s Andersenem se nám všem moc líbila, tedy alespoň sedmákům ano =D. Už se MOC TĚŠÍM na další. Tereza Vlčková, 7. třída

14 Aktivity školní družiny v měsíci březnu V měsíci březnu probíhal ve všech třech odděleních školní družiny společný projekt Březen měsíc knihy. Celý měsíc jsme se věnovali knihám, které máme rádi a které rádi čteme. Paní vychovatelka Lukáčová uspořádala pro všechna oddělení tematicky zaměřené besedy ve školní knihovně. Děti se dozvěděly, jak jsou knihy v knihovně rozděleny, kde najdou zajímavé knihy pro jejich věkové období, kdo je spisovatel a kdo ilustrátor apod. Ukázali jsme si zajímavé knížky, které by děti mohly bavit. Také jsme si procvičili svůj jazýček vhodnými jazykolamy a básničkami. Na závěr každé besedy jsme si přečetli zábavnou kapitolu z knížky Miloše Macourka Mach a Šebestová ilustrovanou Adolfem Bornem. Pro každé oddělení školní družiny jsme zakoupili jednu knihu od spisovatelky Ivony Březinové, která k nám přijela do školy v měsíci březnu na besedy. V těchto knihách - F jako Fík, Eliáš a liška a Lentilka pro dědu Edu - máme od ní vepsané věnování pro školní družinu. V každém oddělení si tu svou společně čteme. V rámci projektu Březen měsíc knihy jsme si vyrobili svou vlastní knihu. Námětem byl náš společný výlet do muzea Království železnic v Praze. Knihou nás provází společně vyrobený vláček, který jede do stanice Družinová a který veze na vagóncích jako náklad fotografie všech dětí. Kniha je ilustrovaná našimi obrázky vláčků a doprovází ji jednoduchý text, napsaný obrázkovým písmem. Součástí jsou vyplněné pracovní listy a fotografie dětí z expozice muzea. Za vychovatelky školní družiny Dagmar Lukáčová, též knihovnice

15 Projekt Berlínská zeď (v hodinách dějepisu, českého a německého jazyka) Dne 4. března se třída 8. B zapojila do projektu Berlínská zeď. V malé tělocvičně bylo vystaveno 12 panelů s různými informacemi a zajímavosti o průběhu stavby Berlínské zdi nebo také o vyhaslých životech mladých lidí, kteří se pokoušeli utéct na druhou stranu z pekla, jež zažívali na východě. Dozvěděli jsme se věci, o nichž jsme neměli tušení. Myslím, že nás nejvíce zajímaly různé útěky lidí (např. postavili tak nízké auto, že projelo pod závorami; zkonstruovali kladku, s jejíž pomocí se dostali za zeď nebo vykopali podzemní chodbu, která vedla až do Západního Berlína). Naší třídě se výstava moc líbila a do vypracování listů, které jsme dostali na začátku hodiny, se všichni zapojili. V průběhu prvních 3 vyučovacích hodin jsme se radili s naší paní učitelkou Markovou, kterou máme na dějepis. Byla k nám velmi vstřícná a ochotná nám pomoci s úkoly. Tyto hodiny nás moc bavily a doufáme, že obdobný projekt budeme moci v nejbližší době opět absolvovat. Tímto příspěvkem bych také ráda poděkovala paní učitelce Markové za to, jak milá na nás byla, když jsme za ní chodili s řadou dotazů (až neskutečných) a ona nám vše krásně vysvětlila. Lucie Kopecká, 8. B

16 Z reakcí 8. a 9. ročníku Lucka Kopecká: Nechtěla bych žít za ostnatými dráty, že jsem jako andulka, kterou nepustí nikdy z klícky. Bylo by mi líto, že jsem ztratila všechny blízké lidi, že už nikdy neuvidím věci, které jsou mi milé. Jakub Vořech: Svoboda a názor pro mě hodně znamenají. Honza Vozáb: Nechtěl bych žít za ostnatými dráty, protože bych neměl svobodu, pořád bych si myslel, že má někdo nade mnou moc. Adam Goran: Je to jako ve vězení, přestože jsem nic neudělal. Skoro jako trest za to, že žiji. Zeď ve mně vyvolala trochu zvědavosti, strachu, otázku, co jsme vůbec zač. David Fabián: Nechtěl bych se vždy dozvědět jen polovinu pravdy. Nicol Helmichová: Bez svobody se žije velmi špatně. Markéta Kolumpková Berlínská zeď ve mně vyvolala smíšené pocity. Smutek rodiny zůstaly rozdělené. Naštvanost dovolili si zavřít občany Berlína a nepustit je. Vděk prezidentu Kennedymu a Reaganovi za to, že se za Berlíňany postavili a chtěli nechat otevřít bránu a zbourat zeď. Katka Pikulová: Dozvěděla jsem se, proč se zeď postavila, jak bylo lidem, kteří za ní žili, proč lidé za zdí chtěli, aby nebyla. Také už znám pár základních informací o zdi (jak byla dlouhá, široká, kolik vojáků ji hlídalo, kolik lidí zahynulo atd.). Muselo být hrozné žít za zdí, několik let nevidět příbuzné, přátele, nemoci navštívit oblíbená místa, která zůstala na druhé straně. Byla to válka, sice studená, ale i tak při ní mnoho lidí zemřelo. Anežka Pikulová: Neměla bych možnost cestovat, studovat a třeba ani vidět některé příbuzné a známé. Dozvídala bych se lživé informace o životě za dráty. Dominik Měšťák: Protože jsem zvyklý žít svobodně od narození, nemohl bych žít v takovém útlaku a s pocitem bezmoci při pomyšlení na útěk na svobodu. Jakub Mareček: Už jen název zeď překážka ve mně vyvolává strach, nejistotu.

17 Jaké zdi máme kolem sebe? Lucka Kopecká: Kolem sebe máme mnoho zdí. Zdi mezi lidmi opačného pohlaví, zdi mezi lidmi s různou barvou pleti, zdi mezi lidmi různých národů. David Fabián: Okolo sebe máme zdi rasismu, nenávisti, lží, odlišných názorů. Valérie Fuchsová: Předsudky, závist. V povídce E. Barcelóové Ode zdi ke hvězdám se píše, že je lepší stavět mosty než zdi. Jaké mosty bychom chtěli postavit? Eliška Kostrhounová: Most je slovo, které se těžko staví. Já bych určitě stavěla most mezi lidmi, kteří k sobě mají blízko, ale neví, jak umístit správně poslední cihlu. David Fabián: Já bych chtěl postavit most respektu. Nicol Helmichová: Most, který by nám pomohl přejít vše zlé a špatné, ale zároveň cítit s osatními jejich bolest. Klárka Milková: Most se staví těžko, když nevíte jak. Jirka Friess: Já bych chtěl vystavět most důvěry. Adéla Bartůňková: Most, který by mi pomohl s každým se skamarádit. Tomáš Václav Hrdlička: Most mezi Amerikou a Ruskem. Most mezi Severní a Jižní Koreou. Most mezi lidmi a Bohem. Monika Vraždová: Antirasistický most. Pavel Vyhlas: Most, který by spojoval všechny lidi. Adéla Veselá: Jelikož nemám moc dobrou fantazii, tak asi most do světa fantazie nebo také most k jiným lidem, sblížit se s nimi (most třeba k mým spolužákům). Tomáš Hyka: Chtěl bych postavit most, který by se v půli cesty setkal s jiným mostem.

18 Výstava Brána do vesmíru - Gateway to Space Dne 18. března se devátá třída vydala na školní výlet do Prahy. Jeli jsme navštívit výstavu Gateway to Space, tedy Brána do vesmíru. Nejprve nás čekala prohlídka výstavy. Dozvěděli jsme se například, že spisovatel Julius Verne ve svém románu Cesta do vesmíru popisuje velmi podobné události, se kterými se první astronauti museli vypořádat i ve skutečnosti. Potom jsme zhlédli desetiminutový film o současné astronautice a pokračovali dál v prohlídce. Postupovali jsme od nejstarších raket a družic až po současnost. Mohli jsme porovnat modely raket ze západního a z východního světa, podívat se do modelu vesmírné stanice, přečíst si postup přípravy oběda v kosmu a mnoho dalších zajímavých informací. Měli jsme i možnost sáhnout si na kámen z Měsíce. Ve druhé části výstavy na nás čekaly atrakce. Každý jsme dostali dva žetony a za ně jsme mohli pak jít na různé simulátory. Tak jsme si mohli např. vyzkoušet přistát s raketoplánem, let a ovládání stíhaček, zapojit kabely v prostředí, jaké je v raketě... Výlet se nám moc líbil. Načerpali jsme nové informace, a tak teď víme o kosmu a astronautice víc než před výstavou. Anežka Pikulová, 9. třída Jak typické

19 Soustředění učitelé Je k poznání?

20 M Ě S Í C D U B E N V N A Š Í Š K O L E dubna: Projekt Tonda Obal třídění odpadu dubna: Škola v přírodě v Kytlici 2. a 4. třída 13. dubna: Abraka Muzika představení hudebně dramatické skupiny na téma finanční gramotnosti všechny ročníky od 20. dubna: Květnové dny 1945 na Byšicku projekt především 9. třídy 20. dubna: Dopravní hřiště Mělník 4. třída 21. dubna: Fotbalový turnaj McDonald s Cup Mělník vybraní žáci třídy 22. dubna: Jan Hus mučedník nebo zbytečná oběť? 7. třída, MKD v Mělníku 23. dubna: Národní technické muzeum 9. třída 27. dubna: Předškoláček projekt J. Lada: Nauč mě říkadlo 4. třída na návštěvě v mateřské školce 29. dubna: Den Země: Ukliďme Česko ročník 29. dubna: Čarodějnické odpoledne školní družina 29. dubna: Putování za zvířátky výlet 4. třídy do Kojovic Za podporu děkujeme Cukrárna Kávěnka Byšice, Mělnická 12 pondělí: zavřeno úterý neděle: hod. Zákusky, výběr káv, dorty na objednávku, poháry, zmrzlina.

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Křížovka. Hádánky. cena 5 Kč

Křížovka. Hádánky. cena 5 Kč Křížovka 1 2 3 4 5 6 7 1. ročník, 4. číslo 1 zvíře, které umí stát ve vodě jedné noze 2 budova, ve které učíme 3 je to na nebi, svítí to a hřeje 4 zvíře, které dělá iá, iá 5 jak řekne psaní jinak 6 ledový

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Úvodní slovo. Autor: Eliška Horáková 7.A

Úvodní slovo. Autor: Eliška Horáková 7.A Úvodní slovo Autor: Eliška Horáková 7.A Milé čtenářky a milí čtenáři, tento školní časopis jsme napsali proto, abyste se trochu pobavili a přitom se dozvěděli něco zajímavého. A co vše se v časopisu můžete

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

ŠKOLNÍ LISTY ÚVODNÍK. Vítáme Vás u prvníhovydání parlameňťáckých. z článků. To by pro začátek mohlo stačit, přejeme. vám příjemné počtení.

ŠKOLNÍ LISTY ÚVODNÍK. Vítáme Vás u prvníhovydání parlameňťáckých. z článků. To by pro začátek mohlo stačit, přejeme. vám příjemné počtení. Senožaty září listopad 2015 ŠKOLNÍ LISTY ÚVODNÍK z článků. To by pro začátek mohlo stačit, přejeme vám příjemné počtení. Gabriela Pohanová 9. ročník Vítáme Vás u prvníhovydání parlameňťáckých novin. V

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Každý z nás se musí mnohokrát vydat ve svém životě na úřad za úředníky např. vyřídit si cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, stavební povolení,

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE Žáci 1. ročníku ZŠ Rosice a jejich třídní učitelky Zpravodaj Rosicka Rosa

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE Žáci 1. ročníku ZŠ Rosice a jejich třídní učitelky Zpravodaj Rosicka Rosa Měsíc duben přinesl celou řadu akcí. Hned na začátku měsíce dne 4. 4. vyrazili žáci devátých tříd na exkurzi do Jaderné elektrárny v Dukovanech. Tuto exkurzi každoročně organizuje komise fyziky. V informačním

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

č. 9 říjen 2015 Školní AKTOVKA OBSAH

č. 9 říjen 2015 Školní AKTOVKA OBSAH Školní OBSAH Úvod... 3 Poděkování naší škole... 4 Žákovská rada (ŽR)... 5 Okénko žákovské rady (ŽR)... 6 Akce ŽR pro měsíc říjen prosinec... 7 Moje prázdniny... 8 Opékání párků... 9 Jak si PŠ 1.A opekla

Více

Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol

Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol konaná u příležitosti Dnů lidí dobré vůle - Velehrad 2006 pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého Pořadatel soutěže: Arcibiskupství

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

ÚNOR To to letí, začalo nám už 2. pololetí! A s ním již 3. projektový a oborový den, další ze zajímavých matematických workshopů, recitační soutěž a mnoho dalšího! MASOPUST V 1.A Ani v posledním zimním

Více

V dubnu naši školu navštívil pan MgA. Jan Hrubec s krásným loutkovým představením Rozum a štěstí.

V dubnu naši školu navštívil pan MgA. Jan Hrubec s krásným loutkovým představením Rozum a štěstí. KRONIKA DUBEN 2016 APRÍLOVÁ ŠKOLA Navštívíme dneska spolu/ aprílovou školu,/ kde žáci s poškoláky v čele/ zkoušejí pana učitele S dětmi jsme v rámci hudební výchovy zhudebnili básničku Aprílová škola od

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Kilometrový pásek Apríl jsme na naší škole oslavili netradičně přinesli jsme co nejvíc pásků. Při jejich spojování jsme se

Kilometrový pásek Apríl jsme na naší škole oslavili netradičně přinesli jsme co nejvíc pásků. Při jejich spojování jsme se Kilometrový pásek Apríl jsme na naší škole oslavili netradičně přinesli jsme co nejvíc pásků. Při jejich spojování jsme se vyřádili, nic jednoduchého to nebylo. Chvílemi pásky připomínaly klubka hadů a

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

DO LIBRÍNIE VSTUP JEN S PASEM! SEMINÁŘ KNIHOVNÍCI SOBĚ! KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY,

DO LIBRÍNIE VSTUP JEN S PASEM! SEMINÁŘ KNIHOVNÍCI SOBĚ! KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY, DO LIBRÍNIE VSTUP JEN S PASEM! SEMINÁŘ KNIHOVNÍCI SOBĚ! KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY, 23.11.2016 NOC S ANDERSENEM Vyhlašuje SKIP Klub dětských knihoven ČR V Lokti od roku 2005 letos 12. ročník Nocuje

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 Obsah: Slovo ředitele školy, Jak se chováme v ohrožení svého života, výlet do Planetária v Praze a zámku v Mníšku

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Beseda v knihovně. Nikol Dziadurová, 6.A

Beseda v knihovně. Nikol Dziadurová, 6.A Beseda v knihovně Dne 12.1.2012 se třída 6.A vydala na cestu do knihovny.došli jsme v 9:00 hodin.celou prezentací nás provázely dvě sympatické slečny.prezentace byla o Moderních pohádkách Seznámili jsme

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 TALENT PRAHY 8 s malířem, ilustrátorem a spisovatelem Josefem LADOU Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 ÚVOD V letošním roce oslavíme 130 let od narození Josefa Lady a 60 let od jeho úmrtí, celou

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012

Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012 Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012 V letošním školním roce byl roční plán ekologické výchovy splněn. Učitelé se žáky plnili aktivity v projektech, do kterých se přihlásili, účastnili

Více

Horniny a nerosty. Úvod - Horniny a nerosty Žacléřska:

Horniny a nerosty. Úvod - Horniny a nerosty Žacléřska: Obsah Úvod: str. 1 Cíl práce: str. 1 Ujasnění základních pojmů: str. 2 Poznáváme horniny Žacléřska: str. 3 Zařazení hornin do geologické mapy: str. 4 Závěr: str. 4 Literatura str. 4 Příloha Přehled hornin

Více

Deník školy v přírodě 3.C, 4. a 5. tříd v Jiřetíně od 8. do 15. května 2010.

Deník školy v přírodě 3.C, 4. a 5. tříd v Jiřetíně od 8. do 15. května 2010. Deník školy v přírodě 3.C, 4. a 5. tříd v Jiřetíně od 8. do 15. května 2010. První den sobota 8. května 2010. (Kliknutím otevřete fotoalbum) Je již pravidlem, že čtvrtým a pátým ročníkům přeje štěstí při

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu.

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. Červen 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. V pondělí na Den dětí jsme byli na školním výletě. Byla tam naše třída, třída

Více

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, p.o. Školní časopis, 2015/2016 LÉTO TAK, DĚCKA, PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ. PĚKNĚ SI ODPOČIŇTE A DÁVEJTE NA SEBE POZOR. TŘI, DVA, JEDNA, START. 1 Obsah Pozvánka na rozloučení

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Školní noviny. 6. a 7. číslo Duben a Květen 2015 Vydalo Žákovské shromáždění 1. stupně ZŠ Kladno, Norská

Školní noviny. 6. a 7. číslo Duben a Květen 2015 Vydalo Žákovské shromáždění 1. stupně ZŠ Kladno, Norská Školní noviny 6. a 7. číslo Duben a Květen 2015 Vydalo Žákovské shromáždění 1. stupně ZŠ Kladno, Norská Redakční rada, reportéři a technická podpora: Zaměstnanci školy: Paní učitelka Ludmila Fraňková Paní

Více

Štěstí trvá jenom vteřinu

Štěstí trvá jenom vteřinu Štěstí trvá jenom vteřinu Obsah 1.0 Úvod 2.0 Osobnosti 2.1 Eugenie Točíková 2.2 Vlastimil Kučera 3.0 Příběh paní Točíkové 3.1 Dětství a mládí 3.2 Válka, postřelení tatínka 3.3 Maturita a práce 3.4 Vztah

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 Obsah: Slovo ředitele školy,projektový den, divadelní představení, Podzimní radovánky, výlet do Prahy, vyhodnocení

Více

LISTOPAD V listopadu proběhl druhý oborový a projektový den, vrátily se oblíbené sportovní turnaje, tentokrát ve florbalu! Také jsme ke konci roku oficiálně úspěšně ukončili program Bezpečné cesty do školy!

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 3.září. Přivítali jsme 16 prvňáčků. V pátek 14. září k nám zavítali herci "Divadélka pro školy" z Hradce Králové.

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Únor 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Zimní radovánky...........1 Zábavné sportovní odpoledne.......2 Valentýnské dopoledne..3

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více