JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD cena 5 Kè. Roèník 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25"

Transkript

1 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD cena 5 Kè 1

2 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do Výstava prací výtvarného kroužku ZŠ Jince (více: Kulturní středisko) Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: Z činnosti společenských ) Pietní akt při příležitosti Dne veteránů (více: Z činnosti společenských ) Výprodej textilu v KS (více: Kulturní středisko) Železná sobota (více: Z činnosti společenských ) Divadlo Příbram pro předplatitele (více: Kulturní středisko) Zájezd pro děti do kina Hořovice (více: Z činnosti ) Podzimní prodejní výstava (více: Kulturní středisko) Zájezd do Polska (více: Z činnosti společenských ) Veřejné zasedání zastupitelstva (více: Z Úřadu...) Výprodej textilu v KS (více: Kulturní středisko) Prosinec: Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví svá životní jubilea: DLOUHÁ Věra 70 let V říjnu oslavili společně narozeniny manželé Milena (75) a Josef (82) Endrštovi z Jinec Zahájení adventu rozsvícením vánočního stromu u Kulturního střediska a u pečovatelských domů. Více informací bude na plakátech. 1. a Mikuláš v Barboře (více: Z činnosti společenských ) Ukázka vánočního aranžování (více: Kulturní středisko) Zájezd do Prahy na vánoční trhy (více: Z činnosti společenských )? Vánoční koncert PŠ Psáry v KS termín v jednání Titulní strana: Historickou pohlednici jineckého zámku zapůjčila paní Stanislava Pluhařová. Děkuji Úřadu městyse Jince, spoluobčanům, přátelům a známým za milé gratulace k mým 80. narozeninám, které jsem oslavil 13. října. František Pechlát 2 3

3 VZPOMÍNKY Rozloučili jsme se... Zykán Zdeněk Pokorný Jiří Maršálek Bohumír Chvojková Helena Dne 1. listopadu 2007 jsme vzpomněli nedožitých 71. narozenin manžela, tatínka, dědečka a pradědečka pana Emila Vojkovského. S láskou stále vzpomínají manželka Jana, dcera Regina s manželem, vnučky Markéta a Silvie s přítelem a pravnučka Karolínka. Smutný je pro nás 8. listopad, kdy si připomeneme čtvrté výročí úmrtí manželky, maminky a babičky, paní Anny Pechlátové. Přátelům a známým, kteří jí spolu s námi věnují tichou vzpomínku, děkujeme. Manžel Fanda, dcery Šárka, Renata a jejich manželé, vnoučata Honza, Martin, Denisa a Katka. Dne 11. listopadu 2007 tomu budou již 2 roky, co nás po těžké nemoci navždy opustil pan Ján Kuchár. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka Jaroslava s rodinou. Dne 20. listopadu 2007 by se dožila 98 let paní učitelka Marie Soukupová. Téměř celý život zasvětila dětem v ZŠ Jince. Zemřela 3. října Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi tichou vzpomínku. Bývalí kolegové a žáci. INFORMACE z Úøadu mìstyse Jince Listopad 2007 Na slovíčko se starostou Vážený pane starosto, je tomu již rok, co jste byl zvolen do čela našeho městyse. S jakými plány a cíli jste do funkce vstupoval? Co Vám udělalo radost a co Vám naopak dělá největší starosti? Jako hlavní úkol v počátku volebního období jsem viděl vytvoření takových výborů a komisí, které by respektovaly výsledky voleb, respektovaly zájmy a znalosti jednotlivých zastupitelů a byly funkční. Bylo potřeba zklidnit mnohdy zbytečné politické třenice okolo voleb do zastupitelstva. To byl hlavní předpoklad k tomu, aby zastupitelstvo mělo klid na práci a dosáhlo cílů, které si stanovila jednotlivá volební uskupení. Úkol to byl jednodušší v tom, že všechny 4 kandidátky měly shodné hlavní body programu dalšího rozvoje městyse. Velmi si vážím a děkuji všem zastupitelům za jejich přístup k práci, k vzájemné komunikaci. Jsem rád, že se nám podařilo připravit nebo rozpracovat již řadu projektů na další výstavbu v obci. A už se jedná o přístavbu základní školy s tělocvičnou, rekonstrukci čistírny odpadních vod a výstavbu kanalizace v Křešínské ulici a Na Struskách, souboru hřiš s umělým povrchem v okolí fotbalového hřiště a koupaliště, včetně zázemí pro obě sportoviště a řadu dalších. Největší problém je pro mne boj s časem. Mít dostatek času k zajištění finančních prostředků pro naše projekty, na jejich účelné proinvestování, ale najít si čas i na vyslechnutí potřeb a požadavků lidí, řešení jejich osobních problémů. A to nemluvím o hromadách papírů, které musíme na úřadě přelézt. Neustále mám pocit, že vše postupuje pomalu, že jsme mohli udělat víc a lépe. Proto jsem rád za každou pomocnou ruku nejen od zastupitelů, pracovníků úřadu, ale i spoluobčanů. Moc si vážím spolupráce s místostarostou Mirkem Běhounem, zejména jeho rad a pomoci v oblasti výstavby. Neocenitelná je například i pomoc p. Oldřicha Půlkrábka při sledování dotačních titulů a zpracování žádostí. A tak bych mohl dále pokračovat. Denně se setkáváte s občany co je nejvíc trápí a s jakými problémy se na Vás nejčastěji obracejí? Setkání se spoluobčany, se členy společenských a zájmových organizací, vojáky z naší posádky to je pro mou práci, a to říkám bez nadsázky, 4 5

4 nejdůležitější. Je to velmi dobrá zpětná vazba, ověření toho, co jsme udělali dobře, co špatně, kam je potřeba příště zaměřit síly. Moc si vážím otevřenosti našich spoluobčanů, že se nebojí říci co je trápí, co je potřeba zlepšit, že přicházejí a žádají i o rady v osobním životě. V poslední době, a v současné době končící privatizace bytů mi to jen potvrdila, se neustále horší sociální situace některých spoluobčanů. Bohužel řada z nich skočila na výhodné půjčky, žije bez jakýchkoli finančních rezerv, mnohdy neumí hospodařit s finančními prostředky a nechápou změnu společenských podmínek. Tak se stává, že jim nezbývá na nájemné, že při svých příjmech nejsou schopni řešit svou bytovou situaci ani prostřednictvím hypoték. Neustále se zvyšuje počet lidí, kteří neplatí nájemné. Městys je pak nucen předávat dlužníky právnímu zástupci a soudu, vystěhovávat je z obecních bytů. Jistě si dovedete představit mé pocity, když s exekutorem vystěhovávám nájemníka z bytu, který nemá kam jít a veškerý jeho majetek mu stěhujeme do obecního skladu. Bohužel situace je taková, že od nového roku dojde k dalšímu zdražování, a to nejen zvýšením sazby DPH, ale i zvýšením nákladů na vodu, nájemné, k platbě u lékaře a léky, zdražení potravin, elektřiny, plynu atd. Proto mám velké obavy, aby se počet rodin, které se mohou dostat do problémů, zbytečně nerozrůstal. Držím palce mladým rodinám, starým a nemocným lidem. Pokud bude v mé moci, určitě jim pomůžu. Na druhé straně ale věřím, že i ti, kteří si zvykli mnohdy na zneužívání naší sociální sítě, pochopí, že i zde dojde k podstatným změnám a využijí nabídek okolních firem k práci. Jsem rád, že už se to v řadě případů stalo. Městys opravdu nebude moci suplovat stát v sociální oblasti a trpět dluhy směrem k rozpočtu městyse. Nahlédněme do volebního program strany, za kterou jste kandidoval. Jedním z bodů byla bezpečnost a boj proti kriminalitě v obci. Jak daleko jsou jednání s Policií ČR a dočkáme se v dohledné době policejní služebny? To je opravdu problém, který všechny zastupitele trápí a který řešíme od samého počátku volebního období. Policie ČR se v současné době potýká s velkým nedostatkem policistů a tím se nám snažilo vedení PČR vysvětlovat svou absenci v Jincích. My jsme jim oponovali stoupající kriminalitou a tím, že lidé platí daně a stát se zavázal zajistit jim bezpečnost, a proto trváme na zlepšení situace. Vedli jsme řadu jednání až na úrovni ředitele PČR a jeho náměstků, ale s výsledkem jsme spokojeni nebyli. V červnu t.r. jsme z obecního rozpočtu zakoupili počítač a tiskárnu s tím, že bude na bývalé služebně v Jincích. Tím by naši spoluobčané nemuseli jezdit sepisovat protokoly do Příbrami (to mělo za následek i to, že raději nehlásili menší přestupky a trestné činy). Již počátkem září byl PC připojen na sí PČR a obvodní oddělení Příbram venkov se více začalo o budovu zajímat. (Vedli jsme i jednání vedoucí k lepší údržbě budovy, ubytování příslušníků PČR, atd). V červnu jsme na zastupitelstvu také uvolnili určité finanční prostředky s cílem vyzkoušet účinnost práce městské policie. Požádali jsme o pomoc městskou policii Příbram, se kterou máme sepsanou smlouvu o pomoci. I když nová velitelka chápala naši potřebu a snažila se o pomoc, dovolené a nenaplněná jednotka jí bránila ve větším nasazení policistů do Jinec. Tak jsme prozatím upustili od myšlenky zřídit svou městskou policii - a to nejen proto, že by počáteční náklady na 2 policisty byly jeden milion Kč, stejně jako roční náklady na provoz. A je jasné, že dva lidé vše nevyřeší. Bilance trestné činnosti se ani v létě nesnížila, a proto jsem využil místních sdělovacích prostředků k upozornění na bezpečnostní situaci v Jincích. Opět se rozpoutala řada jednání a výsledkem je to, že bylo objasněno několik trestných činů z poslední doby (2x vloupání a krádež v samoobsluze, jednou v herně, benzinové pumpě, koupališti, prodejně pí Papírníkové, bylo objasněno i jedno přepadení a další trestné činy). Podstatně se zlepšila komunikace s vedoucím oddělení Příbram venkov a je domluvena jeho účast na jednání dalšího zastupitelstva, které bude koncem listopadu. Tímto Vás chci pozvat na diskusi k této otázce. Byl bych ale nerad, aby na těch pár policistů, kteří zbyli na obvodním oddělení, padlo podezření, že pracují špatně. Opak je pravdou a někdy je i obdivuji za jejich nasazení (nejen v pracovní době) i přesto, jaké mají v současné době finanční a pracovní podmínky. Společně s velitelem brigády a pochopitelně i s policií řešíme věčný problém parkování na Zborovské. Problém je o to složitější, že v polovině prosince by zde měl být otevřen supermarket Jednoty Hořovice a ta pochopitelně požaduje parkovací místa pro zákazníky a možnost příjezdu pro zásobovací vozidla. Proto v současné době s dopravním specialistou PČR a odborem dopravy městského úřadu Příbram přehodnocujeme systém parkování. Bohužel se asi nevyhneme vydávání povolení k parkování pro obyvatele Zborovské a parkovacím hodinám pro zákazníky supermarketu. Bude zde také nutné obnovit dopravní značení, které bylo zničené při letošní rekonstrukci sídliště. Tak také při kontrole dopravní policie došlo k tomu, že někteří obyvatelé Zborovské dostali parkovačku na místě, kde vždy parkovali. Na druhé straně policie nebyla schopna postihnout parkující vojáky na místech, které je vyhrazeno pro místní obyvatele. 6 7

5 Otázka zřízení stanice PČR je v současné době u ledu. Ze svého požadavku neslevujeme, ale u PČR je situace opačná, je snaha o slučování nejen obvodních oddělení, ale i okresních ředitelství. Věřím, že naděje umírá poslední - v jinecké posádce je vojenská policie, jsme největší obcí v rajonu oddělení, atd. Bojovat ale proti kriminalitě není možné jen prostřednictvím policie a orgánů činných v trestním řízení. Věnujeme se i jejímu předcházení, a to především tím, že se snažíme hlavně mládež zapojit do různých zájmových kroužků, sportovních klubů atd. Kluby, společenské a zájmové organizace podporujeme i finančně letos jsme tak rozdělili přes 450 tis. Kč. Velmi si v tomto směru vážím fotbalistů, rybářů, hasičů,chovatelů, svazu žen, tělovýchovných organizací, ale i kroužků při základní škole, kulturním středisku a v neposlední řadě i ZUŠ z Rožmitálu pod Třemšínem. Dlouho se mluví o dopravní zatíženosti komunikace II/118 pro chodce je životu nebezpečná zejména trasa od Votlučků do Čenkova. Počítá se s rozšířením této komunikace a s vybudováním chodníku? V současné době je vedena celá řada jednání s projekčními kancelářemi, které připravují rozšíření komunikace II/118 z Příbrami na hranice okresu Beroun. Investora (Středočeský kraj) se nám, starostům z obcí, kterými komunikace probíhá, podařilo přesvědčit a komunikace se plánuje v šíři 9,5 m, tj. na rychlost 90 km/hod. To pochopitelně neplatí v obcích - a tak např. v některých částech Jinec se naopak počítá se zúžením vozovky (na 6,5 m), a to jak vytvořením zelených pásů mezi vozovkou a chodníkem, tak i vybudováním zpomalovacího pruhu u základní školy. Ten ale bude muset povolit jako výjimku ministerstvo. V projektu je také uvažováno o přemístění některých zastávek autobusů, přeložení přechodů pro chodce atd. Protože tyto úpravy považuji za dost zásadní a ovlivní život v obci a dopravu nejméně na 30 let, udělám vše pro to, abychom nad projektem uspořádali veřejnou diskusi. Nechci tím projekční práce zdržovat, spíše dělám vše, aby pokračovaly co nejrychleji a nejplynuleji, ale vyjádření obyvatel k této otázce považuji za důležité. Očekávám v tomto směru opravdu otevřenou diskusi s cílem, aby stavba co nejlépe řešila naše požadavky a představy. Rekonstrukce totiž bude vyžadovat velkou trpělivost obyvatel i motoristů, protože bude mj. nutné provést i rekonstrukci mostu u hotelu Eška, propustku u benzinové pumpy a další zásahy, přičemž v Jincích nejsou vhodné objízdné trasy. S projekční kanceláří jsme již domluveni, že nám provede zaměření dalších pozemků v okolí komunikace, kde by obec v dalším období mohla vybudovat chodníky. To platí například o části komunikace od firmy Autoplachy Kaštánek po autobusovou zastávku u Budilova mlýna a pochopitelně i v Rejkovicích, kde je situace nejhorší. Pokud se týká chodníku do Čenkova (měl by být na území obce Čenkov), tak tlačíme projektanta, aby s chodníkem počítal v levé části vozovky ve směru na Příbram a tím s rozšířením vozovky do pravé části. Je to nejen technicky nejlepší řešení (obyvatelé Čenkova nebudou muset v opačném případě přebíhat přes komunikaci ke svým domkům), ale pro Čenkov i ekonomicky příjemnější varianta. Co mě na celé akci hodně mrzí - že s realizací se začne nejdříve v roce Povedlo se nám přesvědčit investora, aby celý úsek rozdělil na několik částí a začal s rekonstrukcí vozovky tam, kde budou projekty dříve připraveny. Tím máme naději, že by to mohlo být v našem úseku a ne od Příbrami, jak se původně uvažovalo. Je to dáno tím, že na některých místech (v Čenkově, v okolí Hluboše) komunikace povede mimo původní trasu a obce budou muset udělat nové, popř. upřesnit stávající územní plány obcí. Hovořilo se také o výstavbě domu pro sociálně potřebné občany a tzv. startovacích bytů pro mladé, protože bytová situace v Jincích není příznivá a bytů je málo. Kde by měl dům stát a kdy se počítá s jeho dokončením? Podle jakých kritérií budou byty v těchto domech přidělovány? Bytová situace opravdu není jednoduchá. I přes to, že i v minulém volebním období se otázce věnovala pozornost formou přípravy zóny A-10 (lokalita na výstavbu cca 50 rodinných domků pod hřbitovem směrem k Ohrazenici), formou privatizace bytů s cílem zlepšení kvality bydlení investicí majitelů bytů a rozhýbání trhu s byty. Protože víme, že ne každý si může koupit nový byt nebo postavit nový dům, tak jsme ihned počátkem roku začali s projektováním dvou bytových domů na Zborovské, kde by mělo být 48 malometrážních bytů. V jednom domě jsme počítali s tzv. startovacími byty pro mladé rodiny a druhý je vyprojektován pro straší spoluobčany, stejně jako je tomu v domech čp. 32 a 96 v dolních Jincích. Stavba obou domů v současné době vyjde na více jak 70 mil. Kč., proto jsme počítali s dotací z ministerstva pro místní rozvoj, které několik let výstavbu těchto bytů dotovalo částkou až 640 tis. Kč na jednu bytovou jednotku. Nedávno jsme se však ze sdělovacích prostředků dozvěděli, že v příštím roce se s dotacemi nepočítá. Ne zrovna levný projekt je hotov a my stojíme před problémem - co dál. Zajistit si půjčku není dnes pro obec, která nemá jiné úvěry, složité. Splácení z nájemného (určitě ne sociálního, ale tržního) by bylo na minimálně 20 let a tím bychom zatížili dluhovou službou městyse další minimálně 4 zastupitelstva. Jiné dotace, ani z evropských fondů, na tento typ výstavby nejsou. 8 9

6 Protože tento problém neřešíme díky nekoncepčnosti práce ministerstva pro místní rozvoj sami, spojili jsme se z Kamýkem nad Vltavou, Zaječovem a dalšími obcemi a již máme vyjednaný termín u náměstka ministra pro místní rozvoj s cílem zajistit finance nebo vykrýt náklady, která jsme měli na projekty. Další věc, která mě velmi mrzí, je rekonstrukce domu čp. 32, která se v počátku volebního období jevila jako jasná akce roku Velkou radost jsem měl i z toho, že synové zesnulé majitelky čtvrtiny domu čp. 32 už začátkem roku slíbili, že nám majetek (jako obci) věnují. A tím vše začalo. Zjistili jsme, že není vyřízené dědictví po zesnulé pí. Gibiánové že dědit budou vnoučata paní, kterých je několik a bydlí prakticky po celém světě (USA, Kanada, JAR, severní Evropa). A tím začal maratón právních úkonů v rámci mezinárodního práva, úředních překladů, atd. I když naše právnická kancelář na tom aktivně pracuje a stejně tak je dobrá spolupráce s dědici, myslím si, že ani v příštím roce nebude rekonstrukce tohoto domu zahájena. A to i přesto, že máme zpracovanou projektovou dokumentaci a v rozpočtu připravených 3,5 mil. Kč. Mrzí mě to, protože si myslím že obyvatelé domu by velmi potřebovali nejen nový výtah, ale i vyměnit okna a dům zateplit. Bude se pokračovat v plynofikaci obce? A jaké další investice se předpokládají v příštím roce? Plynofikace je také problém. V zastupitelstvu jednotně chápeme ekologičnost problému a právo i dalších spoluobčanů využít tohoto moderního způsobu topení v Jincích. Všichni ale známe stoupající ceny plynu v naší republice, většina z Vás jistě i ví, že plynárny samy plynovody budují jen minimálně. Pokud budeme chtít vybudovat plynovody (připravujeme projekty v ulici Pod Královkou k čp. 199 a dále směrem k benzinové pumpě, v ulici na Královky a v neposlední řadě i na průmyslovou zónu až k firmě Autoplachy Kaštánek), nezbývá nám než akci zainventovat z rozpočtu městyse a čekat další přibližně 4 roky, než nám plynárny vrátí % z investované částky. V této souvislosti mě mrzí, že i tam, kde je plyn zaveden, se opět začíná topit čím se dá A věřte mi, že zejména v podzimním období není veselý pohled na jinecké údolí, které se opět začíná topit v kouři. Ale abych se vrátil k otázce. V příštím roce uvažujeme s realizací všech 3 akcí. Vše závisí na rozpočtu, který v současné době začínáme připravovat, ale také na výši dotací, které získáme například na uvažovanou rekonstrukci ČOV, přístavbu školy, atd. Můžete nám říci pár slov o výstavbě přivaděče vody do obce z Hluboše? Tato akce také byla projekčně připravena, ale při posledním jednání k vydání stavebního povolení nám zástupci VUSS (kteří iniciovali výstavbu přivaděče s tím,že zdroje z Brd pro rozvoj armády a Jince nebudou stačit) sdělili, že od účasti na této akci ustupují a nepustí nás ani do VVP na Královkách, kde stojí zásobník vody, který jsme nutně potřebovali i pro přivaděč. Navíc jsme počítali s dotací od armády ve výši cca 10 mil. Kč. Je pravdou, že i v letošním suchém jaru a létu bylo vody pro nás i armádu dostatek, že voda je pro odběratele mnohem levnější, a to i přes zdražení, které od května tohoto roku kompenzuje městys ze svého rozpočtu. Problémem je, že počátkem roku vstoupila mezi armádu a městys, zastoupený Veolií, další firma. S tím vznikla spousta problémů od zvýšené ceny vody až po nutnost například vybudování předávacího místa vody pro Jince. K tomu se zavázala armáda, bohužel do dneška nenašla potřebných tis. Kč a jak jsem byl informován, asi ani ihned nenajde, protože od nového roku by zásobování vodou, stejně jako dodávky tepla a ubytovací služby armádě, měla převzít jiná organizační jednotka ministerstva. Tím nás čeká zase spousta jednání, smluv, možná i jiná firma, která bude zajiš ovat za vojáky úpravu vody. Na úřadě městyse jsme uvažovali o variantě najít své zdroje vody, ale městys je nemá stejně jako vhodné pozemky na jejich vybudování, přičemž k tomu by bylo potřeba vybudovat úpravny, přečerpávací stanice, zásobníky atd. To je pro nás finančně nedostupné. A to, jak si myslím, by voda ještě nebyla tak kvalitní. V říjnu byl zahájen provoz sběrného dvora, kam mohou občané odkládat nebezpečný a velkoobjemový odpad. Jak chcete občany přesvědčit o tom, že třídit komunální odpad je nutností a jak je tomu naučit? Sběrný dvůr, který provozujeme díky pochopení firmy BoFa, konkrétně Ondry Boroše, byl nutností. Původní systém sběru nebezpečného odpadu 2x ročně byl pro nás finančně neúnosný, protože se k nám svážel odpad nejen ze širokého okolí, ale sváželi ho i podnikatelé, kteří nejenže nemají s obcí uzavřenou smlouvu, ale ani na našem území nemají své sídlo.tak se stalo, že při jarním svozu, který byl vždy slabší, jsme zaplatili přes ,- Kč. A to ještě navíc se netříděním nebezpečného odpadu obec připravovala o finanční prostředky, které by jinak získala za neporušené lednice, televizory, monitory atd. O to, že by naši spoluobčané netřídili, nemám velké obavy. Už v této činnosti máme dlouhodobou tradici - i když neříkám, že všichni. Protože 10 11

7 víme, že je neustále co zlepšovat, připravili jsme i přílohu tohoto zpravodaje. Ta má pomoci objasnit řadu otázek - například proč třídit a jak, co vše je možné z tříděných surovin využít k dalšímu zpracování, atd. S informováním budeme pokračovat, protože vývoj v této oblasti jde, i díky tlaku evropské legislativy, velmi rychle dopředu. Zkoušíme řadu pokusů - jedním z nich je i to, že jsme v Rejkovicích rozdali do každého rodinného domku dva igelitové pytle jeden na PET lahve a umělou hmotu a druhý na kartony od nápojů. Plné pytle vyměníme za prázdné a jednou za měsíc svážíme naší multikárou na sběrný dvůr. Akce se velmi osvědčila, zejména u PETek, kdy se v osadě třídí 3x více než dříve. Počítáme s rozšířením tohoto způsobu třídění i na Beřín a do rodinných domů v Jincích. Díky pochopení manželů Běhounových, kteří pronajmou městysi pozemek sousedící se sběrným dvorem, počítáme v jarním období s vybudováním malé kompostárny. Ta bude mít dvojí efekt. Za prvé: bude možnost třídit i biologický odpad (který tvoří až 45 % komunálního odpadu ten nemusí skončit v popelnici a tím nebude potřeba tolik popelnic nebo tolik vývozů), budeme všichni mít kde likvidovat nemalé množství biologického odpadu získaného při úpravě veřejných prostranství a zahrad, ale za druhé: získáme i kvalitní kompost, který zpětně použijeme k rekultivaci veřejných prostranství. Námětů v této oblasti je mnoho, věřím, že s dalšími přijdou spoluobčané nejen na městys, ale i například na komisi životního prostředí. A poslední otázka - Jak se vyvíjejí jednání ohledně radaru? Sami jistě sledujete, že se o radaru a našem kraji hovoří po celém světě, na úrovni Evropské unie, vedou se jednání mezi nejvyššími představiteli světových mocností a vlád okolních zemí. Již dnes je jasné, že případná instalace zařízení nepřispěje k míru ve světě, ale naopak k dalšímu zbrojení. O tom, že je to velmi důležité téma i v zahraničí, svědčí podpora různých významných osobností a představitelů, mírových iniciativ z celého světa. Důležitá je i spolupráce s celou řadou regionů ve světě, které řeší podobné problémy jako my. Před necelým měsícem jsem byl na návštěvě ve Varšavě a i tam znají Brdy a Jince. Stejně tak na severu Itálie ve Vincenzi, kam pojedeme jeden víkend v prosinci. Vážím si i osobní podpory ligy starostů, od starosty Hirošimy a předsedy iniciativy Starostové pro mír, starosty Londýna a dalších. Pane starosto, děkujeme za rozhovor a těšíme se na další setkání na stránkách Jineckého zpravodaje. RR Krátce z obce... Nová lávka na Ohrazenici. Budoucí prodejna Jednoty v sídlišti Zborovská. Otevření se plánuje v prosinci Ve Štěpnici se buduje kanalizace

8 Dva kontrasty i takto vypadají pozemky v Jincích. Vážení čtenáři, Budovu Lesní správy Jince čeká celková rekonstrukce. příloha tohoto čísla Jineckého zpravodaje má název TŘÍDÍME ODPAD. Najdete zde užitečné informace, jako např.: Co je odpad Jak třídit odpad v domácnosti Co se děje s vytříděným odpadem Co se děje na třídící lince Odpovědi na nejčastější otázky o třídění Jak třídíme odpad v Jincích Odborná firma provádí v obci likvidaci starých a nemocných stromů. Takto dlouhodobě skládkovat a likvidovat odpad bez využití odborné firmy určitě NE! 14 15

9 Na vědomí čtenářům Jineckého zpravodaje Vážený pane hejtmane, starostové obcí Jince a Čenkov, zastupitelé obou obcí, pane řediteli Okresního ředitelství Policie ČR v Příbrami, obracím se na Vás opět s žádostí o řešení opravdu svízelné situace občanů, kteří pěšky užívají silnici mezi obcemi Jince a Čenkov a v této oblasti bydlí. Moje žádost je stále stejná. Již několik let dávám podnět k tomu, aby v této oblasti byl zřízen chodník, který by zvýšil bezpečnost chodců. V září 2004 jsem reagovala na výzvu pana hejtmana Bezpečně do škol. Vylíčila jsem situaci v úseku Jince od obchodu U Votlučků k zastávce autobusu Čenkov - U Kříže. Moje stanovisko tehdy svými podpisy podpořili i občané žijící v této lokalitě, učitelé ZŠ Jince i MŠ Jince, MŠ Čenkov. Znovu jsem v únoru roku 2006 apelovala na OÚ a zastupitele obou obcí ve stejné záležitosti. Své tvrzení jsem doplnila i průzkumem přetíženosti této komunikace, který jsme provedli s žáky tehdejší 8. a 9. třídy (Bylo uveřejněno též v Jineckém zpravodaji, text i průzkum přikládám k dopisu.) Je s podivem, že po této komunikaci jezdí stále i nyní plné kamiony, by je dopravním značením tudy průjezd zakázán vozidlům těžším 7 tun. Dopravní policii zde sice vídáme, ale pouze přes den, kdy měří rychlost osobních automobilů. Večer a v noci je situace zcela jiná. Auta se tudy často řítí rychlostí mnohdy jistě převyšující 100 km/hod a ohrožují bezradné chodce, kteří se na svažujících a trhajících se krajnicích opravdu nemají kam vyhnout. Opět zdůrazňuji, že tudy chodí děti do školy a zpět a staří lidé na nákup. Celý problém pochopitelně umocní i nastupující kluzké zimní období. Během posledního zářijového víkendu letošního roku byl vozidlem právě v tomto úseku usmrcen chodec. A já se Vás ptám, co všechno se ještě musí stát, aby se zvýšila bezpečnost chodců na této části silnice? Opravdu už neobstojí slova o složité situaci na rozhraní dvou obcí, o nedostatku finančních prostředků, o plánované celkové rekonstrukci vozovky ve směru na Příbram. Je třeba jasně stanovit, kdy a jak bude zajištěna alespoň částečná bezpečnost chodců v tomto úseku. Současný stav je neudržitelný a rovná se hazardu s lidským zdravím i životy. Mgr. Olga Pospíšilová Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Jince se koná ve středu 28. listopadu 2007 od 18 hodin v sále Kulturního střediska Jince. Všichni občané josu srdečně zváni Informace provozovatele 1. SčV, a.s. Informace o službách 1. SčV, a.s. jsou od 4. října 2007 dostupné na novém čísle - své dotazy a připomínky volejte na zákaznické telefonní číslo Číslo patří od zákaznické lince celé společnosti 1.SčV, a.s. Na dosavadním čísle pro Příbram bude do konce roku nastavena služba, která bude oznamovat zákazníkům změnu čísla zákaznické linky. Poté bude číslo úplně zrušeno. Služba je nepřetržitá s tím, že pro běžné dotazy a požadavky je možné volat v pracovní dny od 7 do 19 hodin. Po devatenácté hodině a o víkendech či o svátcích slouží služba pro ohlašování poruch a pro dotazy týkající se provozu. Důvodem této změny je profesionálnější přístup k zákazníkovi. Nemělo by se stát, že se zákazník nedovolá z důvodu přetížení linky. Už z předčíslí 800 je zřejmé, že se stále jedná o linku bezplatnou. K. Blaszczyková tisková mluvčí 1. SčV, a.s AIR ČENKOV, akciová společnost Hledáme ubytování pronájem pro 3 5 zahraničních pracovníků. Bližší informace na tel P. Klán 16 17

10 Z èinnosti spoleèenských a zájmových organizací Listopad 2007 Český svaz žen Jince organizuje dne 2. listopadu 2007 (pátek) humanitární pomoc pro OS DIAKONIE Úpice. Sběr věcí pro děti (textil, oděvy, hračky, knihy, sportovní potřeby) pro dospělé (textil, oděvy, sportovní potřeby) vše potřebné do bytu a domácnosti noviny a časopisy svázané do balíčků všechny věci zabalené v krabicích nebo v pytlích obuv a kočárky NE! Avie bude přistavena ke Kulturnímu středisku Jince od hodin. Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD) zve všechny své členy na pravidelnou schůzku, která se koná dne 8. listopadu 2007 od hodin v Kulturním středisku Jince. Den válečných veteránů Oslava Dne válečných veteránů v posádce Jince se uskuteční 9. listopadu Pietní akt bude zahájen v 11 hodin u památníku obětem 1. a 2. světové války na náměstí v Jincích za účasti velitelů jinecké posádky, představitelů státní správy a místní samosprávy, společenských organizací a žáků Základní školy Jince. Tímto aktem bude uctěna památka všech žijících i padlých válečných veteránů. ŽELEZNÁ SOBOTA Sbor dobrovolných hasičů Jince provede sběr železného šrotu v sobotu 10. listopadu Připravte pouze železo! Máte-li možnost, nechte odpad za vrátky na dvoře, rádi si pro něj dojdeme. Chceme tímto opatřením zabránit snadnému obohacení nezvaných pomocníků. Velkoobjemový a nebezpečný odpad (lednice, atp.) odvážet nebudeme! K tomuto účelu slouží sběrný dvůr v ul. Pod Váhou. Děti pojedou do kina ZO Českého svazu žen Jince pořádá dne 17. listopadu 2007 zájezd pro děti do kina v Hořovicích na pásmo kreslených a loutkových pohádek Krušnohorské pohádky. Odjezd: 9.15 hod. od sokolovny Cena: 20,- Kč Přihlášky + platba ihned: pí Houšková a Kratochvílová Zájezd do Polska ZO Českého svazu žen Jince pořádá dne 20. listopadu 2007 zájezd na předvánoční nákupy do Polska Kudowa Odjezd: hodin od sokolovny Cena: 240,- Kč/os. Přihlášky + platba ihned: pí Houšková a Kratochvílová 18 19

11 Pozvánky na prosinec: VAMA TREMP a JINEČTÍ PEJSKAŘI - DOG SERVICE pořádají dne 1. a 2. prosince 2007 Mikulášskou nadílku v huti BARBORA. Přihlášky a informace na telefonech , Český svaz žen Jince pořádá dne 15. prosince 2007 zájezd pro rodiče s dětmi do Prahy na vánoční trh a slavnostně vyzdobené Staroměstské náměstí. Odjezd autobusu v 15 hodin od sokolovny Jince. Cena zájezdu: děti zdarma, dospělí 20,- Kč. Přihlášky: pí Houšková a Kratochvílová. KULTURNÍ STØEDISKO Listopad října 4. listopadu 2007 Žáci školní družiny a výtvarného kroužku ZŠ Jince pod vedením p. uč. Aleny Dujčákové Vás srdečně zvou na výstavu dětských výtvarných prací, která je součástí oslav 125. výročí založení školy v Jincích. sál Kulturního střediska otevřeno: čtvrtek a pátek: od 9 12 hod. a hod. sobota a neděle: od 9 12 hod. a hod. Těšíme se na vaši návštěvu. DIVADLO PØÍBRAM - pro pøedplatitele sk. V: Drobečky z perníku Několik běžných životních situací, které musí řešit alkoholička právě propuštěná z léčení, její nedospělá dcera a stále neúspěšný herec, čekající na příležitost, která nepřichází. Tragikomický příběh s nadějeplným koncem. Hrají Simona Stašová j.h., Čestmír Gebouský j.h., Ernesto Čekan j.h., Vojtěch Záveský, Helena Karochová, Radka Filásková. Režie Milan Schejbal. Odjezd autobusu v hod. od sokolovny. Přijímáme objednávky na předplatné do Divadla Příbram na rok Bohužel, v době uzávěrky JZ jsme ještě neměli k dispozici repertoár ani cenové relace (bude známo v průběhu listopadu). Bližší informace v KS. Do you speak English? Kurz Angličtina pro dospělé začátečníci byl zahájen dne Výuka probíhá v Kulturním středisku Jince v klubovně Ježků každé pondělí od 17 hodin

12 v sále KS: PODZIMNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA Výrobky z hedvábí (obrázky, šály, šátky), z paličkované krajky a bižuterie. Otevřeno: pondělí pátek 9 12 hod hod. sobota 9 12 hod hod. neděle: hod. Na této výstavě jistě najdete originální vánoční dárek pro vaše maminky, babičky či manželky. Přij te, jste srdečně zváni. Připravujeme na prosinec: Sobota Zahájení adventu rozsvícením vánočního stromu u Kulturního střediska a u pečovatelských domů v Jincích. Více informací bude na plakátech. Neděle Kulturní středisko pořádá od 15 hodin v sále KS ukázku VÁNOČNÍHO ARANŽOVÁNÍ (svícny, adventní věnce, ozdobné květináče apod.), kterou předvede paní Falcová z Příbrami. Vánoce se blíží, přij te načerpat inspiraci. Vodní svìt Beroun Kulturní středisko Jince nabízí občanům informační brožuru obsahující sadu kupónů na 50% slevu na vstupném do Vodního světa v Berouně, který je otevřen denně od do hodin. (Tato nabídka platí do ) Informační brožura stojí 499,- Kč a obsahuje 5 kupónů s 50% slevou na jednorázové vstupné (rodinné, jednotlivé atd.) pro neomezený počet návštěvníků na tyto atrakce: plavecký bazén 25 m, relax bazén (masážní lůžka, gejzír, chrliče, fontány, jeskyně s vlnobitím, podvodní světelné efekty), whirpool (nastavitelné masážní trysky), dětský bazén s brouzdalištěm (skluzavka, vodní hříbek, chrliče), opalovací terasa, velký tobogán (převýšení 12 m), pneumatikový tobogán (převýšení 8 m), dvojskluzavka (převýšení 4 m). Dalších 10 kupónů je na 50% slevu do sauny, solária, fitness a fitsálu. Před objednávkou služeb (větší skupina) a placením v areálu předložte kupón a upozorněte, že máte nárok na slevu. Městský plavecký areál Tipsport Laguna, Na Ostrově 900, Beroun Tel Kulturní středisko Vás zve na muzikál: GOLEM (Palác Hybernia) P. Kolář, J. Korn, I. Csáková aj. JACK ROZPAROVAČ (Divadlo Kalich) D. Šinkorová, J. Vojtek, J. Langmajer aj. DÁMA S KAMÉLIEMI (Ta Fantastika) L. Bílá, B. Basiková aj. Oereta ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA (Divadlo Karlín) S. Sklowska, M. Vojtko aj. Závazné přihlášky v KS Jince tel nebo

13 JINECKÝ ZPRAVODAJ 2008 Od ledna 2008 budeme na poslední straně JZ uveřejňovat fotografie našich nejmenších spoluobčánků. Snímky vašich dětí a vnoučat zasílejte na výše uvedenou ovou adresu nebo přineste do Kulturního střediska fotografie vrátíme. Děkujeme. Předplatitelům Jineckého zpravodaje, kterým je doručován prostřednictvím České pošty, budeme časopis zasílat i nadále, složenka na předplatné 2008 bude přiložena v některém z následujících výtisků. Pokud nechcete JZ v příštím roce již pravidelně odebírat, oznamte toto prosím co nejdříve v Kulturním středisku nebo na tel Na tomto čísle se mohou přihlásit i noví zájemci o předplatné. Způsob distribuce JZ pro občany Jinec a okolí zůstává beze změny. Časopis si můžete zakoupit v jineckých prodejnách, v Kulturním středisku a v Knihovně Jince. Rejkovičtí předplatitelé si JZ vyzvednou v obchodě jako doposud. Všichni jen kritizují, že v naší obci nic není, že se tu nic neděje. Když se však kultura připraví a zajistí, přijdou pouze skalní příznivci. Jako vždy, i na tomto kabaretu byla účast jineckých občanů velmi malá. Není to škoda? Neplatí se vstupné (většinou jsou akce zadarmo). Že o tom nevíte? Na každou akci, která se v KS koná, jsou v prodejnách vyvěšeny plakáty (na vývěskách v obci nevydrží ani do druhého dne, protože je někdo strhne) a akce je dostatečně a s předstihem prezentována v Jineckém zpravodaji. Stačí se občas mrknout na stranu 2, kde je souhrn všeho, co se kdy a kde v Jincích koná. Přij te někdy, určitě toho času nebudete litovat. M. Kratochvílová Občerstvení na tuto akci věnovala jako sponzorský dar firma Vodoinstalace Miroslav Ungr. V Kulturním středisku si můžete zakoupit: Nová publikace: PŘÍBRAMSKO na starých pohlednicích 450, Kč Kniha Jince dějiny obce (J. Beránek) 195, Kč Poklady pod skálou poutníků za tajemstvím Mníšku pod Brdy 199, Kč Tajemná místa Plzeňska 199, Kč Santiniho cesta za světlem putování Plzeňským krajem 199, Kč VHS Lesní správa Jince (VIDI) 200, Kč (zlevněno!) Pořádali jsme Kabaret V úterý jsem si nenechala ujít kabaret Točte se pardálové, který pořádalo Kulturní středisko. Tento zábavný pořad plný známých staropražských písniček byl velice hezký. My dříve narození jsme zavzpomínali na mládí, neprojednávali jsme žádné nemoci, neřešili co nás bolí a nebolí, ale zazpívali jsme si, nabrali spoustu elánu a sil na delší dobu. Bylo to opravdu krásné děkujeme. Ale mělo to své ALE V pořadu účinkovali Petr Kubec a Jana Balašová herečka Divadla Bez zábradlí Praha. (Foto KS) 24 25

14 Ze zivota školy Listopad 2007 Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince Podzimní aktivity MŠ Letošní barevný podzim nám přináší mnoho inspirace pro práci s našimi dětmi. Nemálo námětů jsme prezentovali na podzimní výstavě Svazu zahrádkářů v Litomyšli. Mimo běžné výtvarné techniky jsme ukázali malování s barvami na sklo. Hotovými výrobky jsme pak nazdobili vázy na podzimní květiny. Smíšené oddělení Po dvouměsíční zkušenosti se nám potvrdilo, že práce ve smíšených třídách je pro nás i pro děti přijatelnější. Mladší děti se rychleji učí od starších a tím pádem je jednodušší adaptace nově příchozích dětí. Starší děti jsou příkladem a vzorem pro děti mladší v tom kladném, ale bohužel i v záporném slova smyslu. Včelky Nejstarší děti ze třídy Včeliček zahájily cvičení v Sokole, kam chodí každou středu dopoledne. Jednou týdně mají kurz anglického jazyka s p. uč. Moravčíkovou a p. uč Baškovou. Angličtina pro předškoláčky probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách. Berušky - Výlet do Rpet Kulturní akce MŠ V říjnu měly děti několik kulturních zážitků. Paní učitelky zahrály pohádku s maňásky - O pejskovi a kuřátku. Naši školku navštívili hudebníci z umělecké školy s pásmem pohádkových písniček. Začátkem listopadu se k nám chystají herci s velkými loutkami a se svým vystoupením přijede i Klaun Ferdinand. Moc se na ně těšíme! Kolektiv MŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince Výstava Kdy budou prázdniny v tomto školním roce? Vánoční Pololetní Jarní Velikonoční Hlavní Od se v Kulturním středisku Jince koná výstava dětských výtvarných prací, které vytvořili školáci navštěvující družinu nebo výtvarný kroužek pod vedením p. učitelky Aleny Dujčákové. Výstava je otevřena denně. Tato výstava je součástí oslav 125. výročí založení školy v Jincích. Další akce budou navazovat a vše vyvrcholí vánočním jarmarkem v prostorách ZŠ. O veškerém dění budete informováni v Jineckém zpravodaji. (Více informací v rubrice Kulturní středisko ) 26 27

15 D Ě K U J E M E!!! V Praze DÌLOSTØELECKÁ BRIGÁDA Listopad 2007 Vážení přátelé Českého dne proti rakovině (Květinového dne), dovolte abychom Vás co nejsrdečněji pozdravili se začátkem nového školního roku a poděkovali Vám touto cestou jménem Ligy proti rakovině Praha i organizátorů sbírky za Vaši spolupráci při zajištění Českého dne proti rakovině (11. Květinového dne), který proběhl 16. května Díky nezištné pomoci Vás a Vašich dobrovolníků můžeme s radostí konstatovat, že letošní sbírka byla velmi úspěšná! Podařilo se vybrat více než Kč, což je téměř o 2 miliony více než v roce loňském. A tato částka není ještě konečná, protože přispět na účet sbírky /0300 lze až do konce letošního roku, stejně jako odesílat dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET na telefonní číslo Z vybraných finančních prostředků se v letošním roce Liga proti rakovině Praha rozhodla podpořit především dobudování centra na léčbu karcinomu prostaty ve Fakultní nemocnici Na Bulovce, provoz nádorové telefonní linky, doléčování onkologických pacientů, vydávání popularizačních a poradenských publikací a letáků na protikuřáckou výchovu. Finanční příspěvky obdrží také pacientské organizace, hospice, vědecké a výzkumné akce atd. Podrobné informace o rozdělení finančních prostředků najdete po ukončení sbírky na Jménem všech, kterým Vámi vybrané peníze pomohou či dokonce možná zachrání život, Vám upřímně děkujeme a doufáme, že se můžeme těšit na spolupráci s Vámi i v příštím roce! Český den proti rakovině 2008 (12. Květinový den) proběhne ve středu 14. května 2008 a přihlášky (objednávky kytiček a pokladních vaků) Vám budeme rozesílat v průběhu ledna Náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil Řecka navštívil dělostřelce v Jincích V pátek 12. října 2007 v odpoledních hodinách navštívil 13. dělostřeleckou brigádu v Jincích náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil Řecka generál Dimitrios Grapsas v doprovodu ředitele sekce podpory Ministerstva obrany ČR generálmajora Pavla Jevuly. V Jincích je přivítal velitel 13. dělostřelecké brigády plukovník Ján Kožiak společně se zástupcem velitele Společných sil generálmajorem Hynkem Blaško. Po pracovním obědě plukovník Kožiak všechny přítomné členy řecké delegace v krátkosti seznámil se základními informacemi o dělostřelecké brigádě a Vojenském výcvikovém prostoru Brdy, který dělostřelci využívají k výcviku a k ostrým střelbám. Generál Grapsas se v následné diskuzi živě zajímal o výcvik, o řízení palby pomocí systému ASPRO, o praktické využití radiolokátoru Arthur a o možnosti modernizace dělostřeleckých zbraňových systémů. Za organizátory Českého dne proti rakovině 2007 s přáním dobrého zdraví a osobních úspěchů Jana Kolářová Arcadia Praha s.r.o

16 Dalším bodem programu byla prohlídka ubytovacího prostoru v nově zrekonstruovaném služebním objektu 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu a následně statická ukázka výzbroje a techniky 13. dělostřelecké brigády. Generál Grapsas si se zájmem prohlédl všechna připravená pracoviště a na závěr návštěvy poděkoval plukovníku Kožiakovi za vřelé přijetí a připravené ukázky a předal mu pamětní plaketu Ozbrojených sil Řecka. Dělostřelci pomohli Policii ČR s výcvikem Ve dnech října 2007 se u 13. dělostřelecké brigády v Jincích uskutečnila část základního výcviku nových příslušníků Policie České republiky. Na základě jednání o vzájemné spolupráci mezi velitelem 13. dělostřelecké brigády a velitelem Školního policejního střediska v Solenicích absolvovalo v uvedeném termínu více než 30 nově nastupujících policistů třídenní výcvik u 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu v Jincích. Důvodem žádos

17 ti o pomoc při výcviku policistů byl fakt, že převážná většina policejních nováčků již neabsolvovala základní vojenskou službu a tudíž nemá potřebné znalosti a návyky z pořadové, tělesné a zdravotní přípravy. Provedení výcviku si u 132. smdo vzal na starost zástupce velitele mjr. Pavel Louda, který společně s vrchním praporčíkem prap. Františkem Fryčem a s týmem zkušených instruktorů pro policisty připravil vyvážený harmonogram přípravy, po jehož absolvování nováčci získali základní teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro další výcvik v policejní škole. Dále si noví policisté v rámci velitelské přípravy štábu 13. dělostřelecké brigády 24. října prohlédli dělostřelecké zbraňové systémy a průzkumné a pozorovací prostředky. Vrchní komisař Pavel Glogar, který se výcviku po celou dobu v Jincích účastnil, poděkoval všem vojákům za jejich profesionální práci ve prospěch policie ČR a dále řekl, se si váží vzájemné spolupráce mezi oběma ozbrojenými složkami. 89. výročí vzniku ČSR Dne 26. října 2007 se u 13. dělostřelecké brigády uskutečnil slavnostní nástup při příležitosti 89. výročí vzniku samostatného československého státu. Slavnostního aktu se společně s veliteli a náčelníky útvarů a zařízení jinecké posádky zúčastnil i starosta městyse Jince pan Josef Hála. Ten v krátké zdravici poděkoval veliteli posádky plukovníku Kožiakovi za pozvání, připomněl historickou spojitost městyse Jince s vojáky a společně s velitelem předal oceňovaným příslušníkům 13. dělostřelecké brigády medaile Armády České republiky. Text: kpt. Michal Abrhám Foto: kpt. Ing. Pavel Toman Spojaři 13. dělostřelecké brigády cvičili v Brdech Zima a všudypřítomná mlha ztěžovala práci příslušníkům spojovací roty velitelství 13. dělostřelecké brigády, kteří ve dnech října 2007 plnili úkoly odborně taktického cvičení ve vojenském výcvikovém prostoru Brdy, které bylo vyvrcholením jejich celoroční přípravy. Cílem cvičení bylo zvládnutí činností k zabezpečení komunikační a informační podpory velitelství brigády, procvičení příslušníků roty v zaujímání a budování míst velení, rozvinování spojovací soustavy a zabezpečení spojení na reálné vzdálenosti jak ve dne, tak v noci. V rámci velitelsko odborné přípravy se dne 24. října cvičení zúčastnili i příslušníci štábu a velitelství, kde si každý procvičil plnění úkolů v reálných podmínkách vyvedení. Text a foto: kpt. Michal Abrhám 32 33

18 ÈERNÁ KRONIKA Listopad 2007 Policie ČR... hledám par áka či par ačku Možná jste si všimli plakátů s touto upoutávkou, které jsou vyvěšeny po celém území ČR. Je pravda, že v současné době postrádáme policisty, tento stav nám však není lhostejný a hodláme ho změnit. Máme řešení pro ty, co nebaví stereotypní a nudná práce bez dalších sociálních výhod, pro ty, co budou brzy dělat maturitu a nevědí, kam dál a nechtějí daleko dojíždět za prací. Nabízíme zajímavou práci práci s lidmi, plnou vzrušení, především v tzv. přímém výkonu služby v uniformované složce pořádková a dopravní policie. Dále nabízíme kariérní postup, 6 týdnů dovolené, studijní volna, ozdravné pobyty, resortní sportovní zařízení, příspěvky na dovolené a kulturní akce. Hlavní výhodou je i sociální zabezpečení do budoucna, při skončení služebního poměru nárok na odchodné a na výsluhový příspěvek. Příklad platového ohodnocení nastupujícího policisty bez praxe hrubý služební příjem min. Kč ,-. Požadujeme: občanství ČR, věk nad 18 let, bezúhonnost, střední vzdělání s maturitou, fyzickou, zdravotní a osobní způsobilost k výkonu služby. Dále je potřeba projít základní odbornou přípravou v délce 12 měsíců v policejním středisku, kde jsou probírány kriminalistika, psychologie, právo, střelecká příprava aj. a poté 6 měsíců řízené praxe na vybraných útvarech. V případě zájmu volejte tel. číslo Policie ČR bližší informace Jedná se o celoživotní povolání, kdy úkolem je poskytnout bezpečností služby obyvatelstvu. Pořádková policie - chrání veřejný pořádek, bojuje proti kriminalitě, řeší trestní a přestupkové řízení, dohlíží na bezpečnost silničního provozu atd. Základní podmínky pro přijetí: písemná žádost o přijetí do služebního poměru, občanství ČR, věk nad 18 let, střední vzdělání s maturitou, bezúhonnost opis z evidence Rejstříku trestů, fyzická způsobilost zkouška z člunkového běhu, běhu na 1000 metrů, kliků a celomotorického testu, zdravotní způsobilost, osobní způsobilost psychologické vyšetření. S sebou potřebujete: OP, doklad o dosaženém vzdělání, vojenskou knížku, životopis, rodný list, výpis ze zdravotní dokumentace. Přijímací řízení trvá 3 měsíce. Služební poměr se uzavírá na dobou určitou 3 roky. Po uplynutí této doby a složení služební zkoušky přechází poměr na dobu neurčitou. Základní odborná příprava probíhá v Praze, Brně, Jihlavě a Holešově. Trvá 12 měsíců v policejní středisku, kde se pobírá základní plat a probíhá zde výuka zajímavých předmětů. Poté musí ještě uchazeč projít 6 měsíců řízenou praxí na vybraných útvarech. Během této doby získá základní znalosti, dovednosti, návyky a postoje potřebné pro výkon služby. Plat se skládá ze základního tarifu, zvláštního příplatku a osobní příplatku. Samozřejmě jsou možné i odměny. Policista má nárok na bezplatnou služební výstroj. Při skončení sl. poměru má policista nárok na odchodné, po 6 letech služby je to jeden hrubý měsíční plat, postupně dochází k nárůstu na maximum, tj. 6 hrubých platů. Další výhodou je výsluhový příspěvek po 15 letech služby, který činí 20 % měsíčního hrubého služebního příjmu, také narůstá na max. 50 %. Ozdravné pobyty jsou 14 denní po 15 letech služby

19 UKRADLI VÁM MOBIL? Nyní máte možnost zablokovat jeho používání. Obra te se na vašeho operátora, ten provede zablokování SIM karty. Dále se obra te na Policii ČR, ta požádá všechny operátory o zablokování vašeho mobilního telefonu podle jeho výrobního čísla IMEI. Na nejbližší oddělení PČR si s sebou přineste účtenku, fakturu, krabici nebo záruční list s výrobním číslem IMEI tyto věci prokáží vlastnictví telefonu. Nejste-li vlastníkem telefonu, musíte mít plnou moc od vlastníka. Právnická osoba předkládá písemnou žádost podepsanou statutárním orgánem, samozřejmě s razítkem. Dále si vezměte průkaz totožnosti. Při koupi telefonu si vždy ověřte, zda výrobní číslo přístroje odpovídá výrobnímu číslu na obalu a v dokladech. Doklady prokazující vlastnictví telefonu pečlivě uschovejte. Na webu umístěném na adrese naleznete informace o blokování provozu mobilních telefonů a službu, která vám umožní ověřit, zda je či není váš telefon evidován jako odcizený. Pro vyhledávání se zadává výrobní číslo mobilního telefonu IMEI. Tato nová služba určitě přispěje ke snížení počtu případů krádeží telefonů. Zablokovaný přístroj se stává pro svého nového majitele zcela bezcenný. Blokaci telefonu je možno na vaši žádost zrušit. Dne bylo oznámeno na linku 158, že neznámý pachatel během předešlé noci odstranil a následně odcizil dva visací zámky, kterými byla zajištěna mříž u dveří Sauna baru v Jincích. Z objektu nic nezmizelo. Velikost škody, která vznikla poškozením, činí 1 tisíc korun. V sobotu došlo v katastru obce Jince k dopravní nehodě s těžkým zraněním. Šestatřicetiletý řidič motocyklu Honda jedoucí ve směru Běštín Jince v táhlé levotočivé zatáčce nepřizpůsobil rychlost jízdy dopravně technickému stavu vozovky. Vjel na pravou krajnici a posléze sjel do silničního příkopu, kde narazil do vzrostlého stromu. Z místa byl přepraven letecky do nemocnice Motol na traumacentrum. Těžké zranění si vyžádala dopravní nehoda dne , která se stala v Čenkově chvíli před půlnocí. Devatenáctiletý mladík, který řídil vozidlo Škoda 120, nepřizpůsobil rychlost jízdy mokré vozovce, za deště pře- hlédl chodce a narazil do něj. Řidič nezastavil a pokračoval do svého bydliště. Zde informoval o celé věci svého otce, který nehodu telefonicky oznámil na policii. Chodec byl převezen na traumatologické oddělení do Motola s vážným zraněním hlavy. Dne kolem jedné hodiny po půlnoci byl v Jincích policejní hlídkou kontrolován dvaadvacetiletý řidič vozidla Škoda Felicia. Po předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla byl vyzván k orientační dechové zkoušce, přístroj naměřil hodnotu 1,24 promile alkoholu. Na místo se dostavil pracovník Městského úřadu Příbram a zadržel mu řidičský průkaz. Policie Příbram-venkov provádí zkrácené přípravné řízení. Z trestného činu zpronevěry je podezřelý třicetiletý muž z Písku. Ten měl v květnu na Jinecku přijmout finanční zálohu 75 tisíc korun na zakoupení střešní krytiny a provedení rekonstrukce střechy. Místo toho peníze použil na uhrazení svých dluhů. Za tento trestný čin dotyčnému hrozí až 3 roky odnětí svobody. V Jincích ve Zborovské ulici havaroval dne třicetiletý řidič s nákladním vozidlem VW Transporter, s nímž couval z parkovacího stání na komunikaci. Plně se nevěnoval řízení a levou přední částí narazil do vozidla Ford Fiesta, jehož řidička vjížděla na parkoviště. Šetřením bylo zjištěno, že Fiesta nemá platnou technickou prohlídku. Škoda na vozidlech byla odhadnuta na 38 tisíc korun. Jednadvacetiletý muž nahlásil na policii, že dne ve tři hodiny po půlnoci došlo k jeho napadení v Herna baru v Jincích. Byl několikrát udeřen pěstí do hlavy a do obličeje, čímž mu bylo způsobeno lehké zranění. Věc je vedena ve zkráceném přípravném řízení. OŘ PČR Příbram 36 37

20 SPORT Fotbalový klub SK JINCE Listopad2007 V měsících září a říjen 2007 se dění ve fotbalovém klubu odehrávalo ve dvou rovinách. V té první sportovní se mužstva žáků a dorostu potýkala v mistrovských utkáních s různými výkony a samozřejmě i výsledky. Obě mužstva dokázala řadu zápasů úspěšně vyhrát, ale naopak i dost výrazně svým soupeřům podlehnout. Ale míč je kulatý a kolikrát je důležitější chu ke hře, sportovní výkon a zábava, než několik nepodařených výsledků. Velmi dobře si vede družstvo dospělých, které stále bojuje o čelo tabulky a hráči se snaží naplnit svůj cíl pro tuto sezónu, a tím je postup do okresního přeboru. Přij te naše družstva povzbudit a podpořit jejich snahu o co nejlepší sportovní výkony. Již v úvodu jsem se zmínil, že kromě sportovního dění se fotbalový klub zabýval i jinými aktivitami. Tou nejdůležitější byla oprava a rekonstrukce kabin žáků a dorostu. Za finanční podpory úřadu městyse, brigádnického nadšení samotných hráčů hlavně z řad dorostenců a jejich trenéra se podařilo opravit již dlouho zchátralé kabiny. Vyměnila se střecha, byla provedena rekonstrukce vnitřních prostor a družstva našeho oddílu tak našla lepší technické zázemí pro svoji činnost. Sportu zdar a kopané v Jincích zvláš! Za výbor SK Jince 1920 Ing. Oldřich Půlkrábek Celkovým vítězstvím a 6 body ze 7 možných se může pochlubit Jakub Hrkal z 5. třídy, který sice nezvládl první kolo, ale bral to jako varování, začal hrát pozorně, zodpovědně, partie zapisoval a už nikomu nedal šanci. Stal se tak i vítězem přeboru ZŠ Jince, což mu v loňském roce dost smolně uteklo. Na druhém místě z 9 soutěžících skončil Dominik Bureš s 5 body, o další bod méně měl Daniel Zadina. Všichni tři se stanou členy družstva, které bude reprezentovat Jince v okresním kole Přeboru škol Počítáme s tím, že družstvo doplní Tomáš Zadina, který v době konání našeho turnaje reprezentoval Šachový oddíl TJ Jince na mistrovství Čech v šachu. Náhradníky (nebo členy případného béčka) jsou 4. Monika Kropáčová (4 body), 5. Lukáš Korec, 6. Karel Kroča (3,5 bodu) a 7. Jan Pitelka se 3 body. V Turnaji nadějí pro hráče bez výkonnostních tříd zvítězil Dominik Civín ze Zdic s náskokem celého bodu před dalšími pěti soutěžícími. Druhé a třetí místo obsadili díky nejlepšímu pomocnému hodnocení domácí Daniel Zadina a Monika Kropáčová, 4. místo vybojoval Ondřej Csisko ze Zdic, pátý skončil Jinečák Jan Siřinek, reprezentující ZŠ Pod Svatou Horou Příbram a 6. místo zbylo na dalšího hosta ze Zdic Vojtěcha Mašindu. Šachový kroužek Pionýrské skupiny Jince a Šachový oddíl ČeSTV Jince informují: Turnaj nadějí a Přebor ZŠ a MŠ Jince V sobotu 20. října se již popatnácté sešli mladí šachisté na Turnaji nadějí a Přeboru Základní školy a Mateřské školy Jince. Při přípravě vedení školy opět pomohl Šachový kroužek Pionýrské skupiny Jince a na vlastním průběhu se dále podíleli členové jineckého a příbramského šachového oddílu, vedoucí ze Zdic a rodiče. Vítěz Dominik Civín (foto Marie Maršálková) a Jakub Hrkal v souboji s Danielem Zadinou (foto M. Maršálek)

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I.

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. Vítejte na domácím utkání 14. hraného kola jarní části III. třídy sk. A Příbramského okresu v kopané ročníku 2007/2008. sobota 29.03.2008 v 15:00 SK JINCE

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011 Z á p i s : Přítomni: Nepřítomni: Hosté: Datum a čas: Místo: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení: Přítomni: Kadlec J., Hušek, M.,Franc Dozorčí rada: Ing.Tvrdík L., Ing. Mráz P. Organizační komise:

Více

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Z Á P I S z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 20.3.2014. Jednání

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Směrnice č. 5 /2009 pro postup při odtažení vozidel

Směrnice č. 5 /2009 pro postup při odtažení vozidel Město Česká Skalice,třída T. G. Masaryka č.80,552 03 Česká Skalice,IČ:00272591 Předkladatel (gestor) : Pavel Blatník, velitel městské policie Směrnice č. 5 /2009 pro postup při odtažení vozidel 1) Strážník

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Kučavík Martin Chlebík Jiří a Do návrhové komise

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii ŠKOLNÍ PROGRAMY Značnou část preventivní práce MP Český Krumlov představuje práce s dětmi a mládeží. Stále platí staré české přísloví, které praví, že příležitost dělá zloděje. O jeho pravdivosti se při

Více

Slovo starosty. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 2015. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 2015. Vážení spoluobčané, 2/ 2015 OBSAH ČÍSLA: Slovo starosty Zastupitelstvo obce Krátce z obecního úřadu ZŠ & MŠ Němčičky TJ Sokol Němčičky Putování do Vídně Misijní štrúdlování Označování potravin (část druhá) FS Krúžek Němčičky

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více