JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD cena 5 Kè. Roèník 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25"

Transkript

1 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD cena 5 Kè 1

2 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do Výstava prací výtvarného kroužku ZŠ Jince (více: Kulturní středisko) Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: Z činnosti společenských ) Pietní akt při příležitosti Dne veteránů (více: Z činnosti společenských ) Výprodej textilu v KS (více: Kulturní středisko) Železná sobota (více: Z činnosti společenských ) Divadlo Příbram pro předplatitele (více: Kulturní středisko) Zájezd pro děti do kina Hořovice (více: Z činnosti ) Podzimní prodejní výstava (více: Kulturní středisko) Zájezd do Polska (více: Z činnosti společenských ) Veřejné zasedání zastupitelstva (více: Z Úřadu...) Výprodej textilu v KS (více: Kulturní středisko) Prosinec: Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví svá životní jubilea: DLOUHÁ Věra 70 let V říjnu oslavili společně narozeniny manželé Milena (75) a Josef (82) Endrštovi z Jinec Zahájení adventu rozsvícením vánočního stromu u Kulturního střediska a u pečovatelských domů. Více informací bude na plakátech. 1. a Mikuláš v Barboře (více: Z činnosti společenských ) Ukázka vánočního aranžování (více: Kulturní středisko) Zájezd do Prahy na vánoční trhy (více: Z činnosti společenských )? Vánoční koncert PŠ Psáry v KS termín v jednání Titulní strana: Historickou pohlednici jineckého zámku zapůjčila paní Stanislava Pluhařová. Děkuji Úřadu městyse Jince, spoluobčanům, přátelům a známým za milé gratulace k mým 80. narozeninám, které jsem oslavil 13. října. František Pechlát 2 3

3 VZPOMÍNKY Rozloučili jsme se... Zykán Zdeněk Pokorný Jiří Maršálek Bohumír Chvojková Helena Dne 1. listopadu 2007 jsme vzpomněli nedožitých 71. narozenin manžela, tatínka, dědečka a pradědečka pana Emila Vojkovského. S láskou stále vzpomínají manželka Jana, dcera Regina s manželem, vnučky Markéta a Silvie s přítelem a pravnučka Karolínka. Smutný je pro nás 8. listopad, kdy si připomeneme čtvrté výročí úmrtí manželky, maminky a babičky, paní Anny Pechlátové. Přátelům a známým, kteří jí spolu s námi věnují tichou vzpomínku, děkujeme. Manžel Fanda, dcery Šárka, Renata a jejich manželé, vnoučata Honza, Martin, Denisa a Katka. Dne 11. listopadu 2007 tomu budou již 2 roky, co nás po těžké nemoci navždy opustil pan Ján Kuchár. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka Jaroslava s rodinou. Dne 20. listopadu 2007 by se dožila 98 let paní učitelka Marie Soukupová. Téměř celý život zasvětila dětem v ZŠ Jince. Zemřela 3. října Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi tichou vzpomínku. Bývalí kolegové a žáci. INFORMACE z Úøadu mìstyse Jince Listopad 2007 Na slovíčko se starostou Vážený pane starosto, je tomu již rok, co jste byl zvolen do čela našeho městyse. S jakými plány a cíli jste do funkce vstupoval? Co Vám udělalo radost a co Vám naopak dělá největší starosti? Jako hlavní úkol v počátku volebního období jsem viděl vytvoření takových výborů a komisí, které by respektovaly výsledky voleb, respektovaly zájmy a znalosti jednotlivých zastupitelů a byly funkční. Bylo potřeba zklidnit mnohdy zbytečné politické třenice okolo voleb do zastupitelstva. To byl hlavní předpoklad k tomu, aby zastupitelstvo mělo klid na práci a dosáhlo cílů, které si stanovila jednotlivá volební uskupení. Úkol to byl jednodušší v tom, že všechny 4 kandidátky měly shodné hlavní body programu dalšího rozvoje městyse. Velmi si vážím a děkuji všem zastupitelům za jejich přístup k práci, k vzájemné komunikaci. Jsem rád, že se nám podařilo připravit nebo rozpracovat již řadu projektů na další výstavbu v obci. A už se jedná o přístavbu základní školy s tělocvičnou, rekonstrukci čistírny odpadních vod a výstavbu kanalizace v Křešínské ulici a Na Struskách, souboru hřiš s umělým povrchem v okolí fotbalového hřiště a koupaliště, včetně zázemí pro obě sportoviště a řadu dalších. Největší problém je pro mne boj s časem. Mít dostatek času k zajištění finančních prostředků pro naše projekty, na jejich účelné proinvestování, ale najít si čas i na vyslechnutí potřeb a požadavků lidí, řešení jejich osobních problémů. A to nemluvím o hromadách papírů, které musíme na úřadě přelézt. Neustále mám pocit, že vše postupuje pomalu, že jsme mohli udělat víc a lépe. Proto jsem rád za každou pomocnou ruku nejen od zastupitelů, pracovníků úřadu, ale i spoluobčanů. Moc si vážím spolupráce s místostarostou Mirkem Běhounem, zejména jeho rad a pomoci v oblasti výstavby. Neocenitelná je například i pomoc p. Oldřicha Půlkrábka při sledování dotačních titulů a zpracování žádostí. A tak bych mohl dále pokračovat. Denně se setkáváte s občany co je nejvíc trápí a s jakými problémy se na Vás nejčastěji obracejí? Setkání se spoluobčany, se členy společenských a zájmových organizací, vojáky z naší posádky to je pro mou práci, a to říkám bez nadsázky, 4 5

4 nejdůležitější. Je to velmi dobrá zpětná vazba, ověření toho, co jsme udělali dobře, co špatně, kam je potřeba příště zaměřit síly. Moc si vážím otevřenosti našich spoluobčanů, že se nebojí říci co je trápí, co je potřeba zlepšit, že přicházejí a žádají i o rady v osobním životě. V poslední době, a v současné době končící privatizace bytů mi to jen potvrdila, se neustále horší sociální situace některých spoluobčanů. Bohužel řada z nich skočila na výhodné půjčky, žije bez jakýchkoli finančních rezerv, mnohdy neumí hospodařit s finančními prostředky a nechápou změnu společenských podmínek. Tak se stává, že jim nezbývá na nájemné, že při svých příjmech nejsou schopni řešit svou bytovou situaci ani prostřednictvím hypoték. Neustále se zvyšuje počet lidí, kteří neplatí nájemné. Městys je pak nucen předávat dlužníky právnímu zástupci a soudu, vystěhovávat je z obecních bytů. Jistě si dovedete představit mé pocity, když s exekutorem vystěhovávám nájemníka z bytu, který nemá kam jít a veškerý jeho majetek mu stěhujeme do obecního skladu. Bohužel situace je taková, že od nového roku dojde k dalšímu zdražování, a to nejen zvýšením sazby DPH, ale i zvýšením nákladů na vodu, nájemné, k platbě u lékaře a léky, zdražení potravin, elektřiny, plynu atd. Proto mám velké obavy, aby se počet rodin, které se mohou dostat do problémů, zbytečně nerozrůstal. Držím palce mladým rodinám, starým a nemocným lidem. Pokud bude v mé moci, určitě jim pomůžu. Na druhé straně ale věřím, že i ti, kteří si zvykli mnohdy na zneužívání naší sociální sítě, pochopí, že i zde dojde k podstatným změnám a využijí nabídek okolních firem k práci. Jsem rád, že už se to v řadě případů stalo. Městys opravdu nebude moci suplovat stát v sociální oblasti a trpět dluhy směrem k rozpočtu městyse. Nahlédněme do volebního program strany, za kterou jste kandidoval. Jedním z bodů byla bezpečnost a boj proti kriminalitě v obci. Jak daleko jsou jednání s Policií ČR a dočkáme se v dohledné době policejní služebny? To je opravdu problém, který všechny zastupitele trápí a který řešíme od samého počátku volebního období. Policie ČR se v současné době potýká s velkým nedostatkem policistů a tím se nám snažilo vedení PČR vysvětlovat svou absenci v Jincích. My jsme jim oponovali stoupající kriminalitou a tím, že lidé platí daně a stát se zavázal zajistit jim bezpečnost, a proto trváme na zlepšení situace. Vedli jsme řadu jednání až na úrovni ředitele PČR a jeho náměstků, ale s výsledkem jsme spokojeni nebyli. V červnu t.r. jsme z obecního rozpočtu zakoupili počítač a tiskárnu s tím, že bude na bývalé služebně v Jincích. Tím by naši spoluobčané nemuseli jezdit sepisovat protokoly do Příbrami (to mělo za následek i to, že raději nehlásili menší přestupky a trestné činy). Již počátkem září byl PC připojen na sí PČR a obvodní oddělení Příbram venkov se více začalo o budovu zajímat. (Vedli jsme i jednání vedoucí k lepší údržbě budovy, ubytování příslušníků PČR, atd). V červnu jsme na zastupitelstvu také uvolnili určité finanční prostředky s cílem vyzkoušet účinnost práce městské policie. Požádali jsme o pomoc městskou policii Příbram, se kterou máme sepsanou smlouvu o pomoci. I když nová velitelka chápala naši potřebu a snažila se o pomoc, dovolené a nenaplněná jednotka jí bránila ve větším nasazení policistů do Jinec. Tak jsme prozatím upustili od myšlenky zřídit svou městskou policii - a to nejen proto, že by počáteční náklady na 2 policisty byly jeden milion Kč, stejně jako roční náklady na provoz. A je jasné, že dva lidé vše nevyřeší. Bilance trestné činnosti se ani v létě nesnížila, a proto jsem využil místních sdělovacích prostředků k upozornění na bezpečnostní situaci v Jincích. Opět se rozpoutala řada jednání a výsledkem je to, že bylo objasněno několik trestných činů z poslední doby (2x vloupání a krádež v samoobsluze, jednou v herně, benzinové pumpě, koupališti, prodejně pí Papírníkové, bylo objasněno i jedno přepadení a další trestné činy). Podstatně se zlepšila komunikace s vedoucím oddělení Příbram venkov a je domluvena jeho účast na jednání dalšího zastupitelstva, které bude koncem listopadu. Tímto Vás chci pozvat na diskusi k této otázce. Byl bych ale nerad, aby na těch pár policistů, kteří zbyli na obvodním oddělení, padlo podezření, že pracují špatně. Opak je pravdou a někdy je i obdivuji za jejich nasazení (nejen v pracovní době) i přesto, jaké mají v současné době finanční a pracovní podmínky. Společně s velitelem brigády a pochopitelně i s policií řešíme věčný problém parkování na Zborovské. Problém je o to složitější, že v polovině prosince by zde měl být otevřen supermarket Jednoty Hořovice a ta pochopitelně požaduje parkovací místa pro zákazníky a možnost příjezdu pro zásobovací vozidla. Proto v současné době s dopravním specialistou PČR a odborem dopravy městského úřadu Příbram přehodnocujeme systém parkování. Bohužel se asi nevyhneme vydávání povolení k parkování pro obyvatele Zborovské a parkovacím hodinám pro zákazníky supermarketu. Bude zde také nutné obnovit dopravní značení, které bylo zničené při letošní rekonstrukci sídliště. Tak také při kontrole dopravní policie došlo k tomu, že někteří obyvatelé Zborovské dostali parkovačku na místě, kde vždy parkovali. Na druhé straně policie nebyla schopna postihnout parkující vojáky na místech, které je vyhrazeno pro místní obyvatele. 6 7

5 Otázka zřízení stanice PČR je v současné době u ledu. Ze svého požadavku neslevujeme, ale u PČR je situace opačná, je snaha o slučování nejen obvodních oddělení, ale i okresních ředitelství. Věřím, že naděje umírá poslední - v jinecké posádce je vojenská policie, jsme největší obcí v rajonu oddělení, atd. Bojovat ale proti kriminalitě není možné jen prostřednictvím policie a orgánů činných v trestním řízení. Věnujeme se i jejímu předcházení, a to především tím, že se snažíme hlavně mládež zapojit do různých zájmových kroužků, sportovních klubů atd. Kluby, společenské a zájmové organizace podporujeme i finančně letos jsme tak rozdělili přes 450 tis. Kč. Velmi si v tomto směru vážím fotbalistů, rybářů, hasičů,chovatelů, svazu žen, tělovýchovných organizací, ale i kroužků při základní škole, kulturním středisku a v neposlední řadě i ZUŠ z Rožmitálu pod Třemšínem. Dlouho se mluví o dopravní zatíženosti komunikace II/118 pro chodce je životu nebezpečná zejména trasa od Votlučků do Čenkova. Počítá se s rozšířením této komunikace a s vybudováním chodníku? V současné době je vedena celá řada jednání s projekčními kancelářemi, které připravují rozšíření komunikace II/118 z Příbrami na hranice okresu Beroun. Investora (Středočeský kraj) se nám, starostům z obcí, kterými komunikace probíhá, podařilo přesvědčit a komunikace se plánuje v šíři 9,5 m, tj. na rychlost 90 km/hod. To pochopitelně neplatí v obcích - a tak např. v některých částech Jinec se naopak počítá se zúžením vozovky (na 6,5 m), a to jak vytvořením zelených pásů mezi vozovkou a chodníkem, tak i vybudováním zpomalovacího pruhu u základní školy. Ten ale bude muset povolit jako výjimku ministerstvo. V projektu je také uvažováno o přemístění některých zastávek autobusů, přeložení přechodů pro chodce atd. Protože tyto úpravy považuji za dost zásadní a ovlivní život v obci a dopravu nejméně na 30 let, udělám vše pro to, abychom nad projektem uspořádali veřejnou diskusi. Nechci tím projekční práce zdržovat, spíše dělám vše, aby pokračovaly co nejrychleji a nejplynuleji, ale vyjádření obyvatel k této otázce považuji za důležité. Očekávám v tomto směru opravdu otevřenou diskusi s cílem, aby stavba co nejlépe řešila naše požadavky a představy. Rekonstrukce totiž bude vyžadovat velkou trpělivost obyvatel i motoristů, protože bude mj. nutné provést i rekonstrukci mostu u hotelu Eška, propustku u benzinové pumpy a další zásahy, přičemž v Jincích nejsou vhodné objízdné trasy. S projekční kanceláří jsme již domluveni, že nám provede zaměření dalších pozemků v okolí komunikace, kde by obec v dalším období mohla vybudovat chodníky. To platí například o části komunikace od firmy Autoplachy Kaštánek po autobusovou zastávku u Budilova mlýna a pochopitelně i v Rejkovicích, kde je situace nejhorší. Pokud se týká chodníku do Čenkova (měl by být na území obce Čenkov), tak tlačíme projektanta, aby s chodníkem počítal v levé části vozovky ve směru na Příbram a tím s rozšířením vozovky do pravé části. Je to nejen technicky nejlepší řešení (obyvatelé Čenkova nebudou muset v opačném případě přebíhat přes komunikaci ke svým domkům), ale pro Čenkov i ekonomicky příjemnější varianta. Co mě na celé akci hodně mrzí - že s realizací se začne nejdříve v roce Povedlo se nám přesvědčit investora, aby celý úsek rozdělil na několik částí a začal s rekonstrukcí vozovky tam, kde budou projekty dříve připraveny. Tím máme naději, že by to mohlo být v našem úseku a ne od Příbrami, jak se původně uvažovalo. Je to dáno tím, že na některých místech (v Čenkově, v okolí Hluboše) komunikace povede mimo původní trasu a obce budou muset udělat nové, popř. upřesnit stávající územní plány obcí. Hovořilo se také o výstavbě domu pro sociálně potřebné občany a tzv. startovacích bytů pro mladé, protože bytová situace v Jincích není příznivá a bytů je málo. Kde by měl dům stát a kdy se počítá s jeho dokončením? Podle jakých kritérií budou byty v těchto domech přidělovány? Bytová situace opravdu není jednoduchá. I přes to, že i v minulém volebním období se otázce věnovala pozornost formou přípravy zóny A-10 (lokalita na výstavbu cca 50 rodinných domků pod hřbitovem směrem k Ohrazenici), formou privatizace bytů s cílem zlepšení kvality bydlení investicí majitelů bytů a rozhýbání trhu s byty. Protože víme, že ne každý si může koupit nový byt nebo postavit nový dům, tak jsme ihned počátkem roku začali s projektováním dvou bytových domů na Zborovské, kde by mělo být 48 malometrážních bytů. V jednom domě jsme počítali s tzv. startovacími byty pro mladé rodiny a druhý je vyprojektován pro straší spoluobčany, stejně jako je tomu v domech čp. 32 a 96 v dolních Jincích. Stavba obou domů v současné době vyjde na více jak 70 mil. Kč., proto jsme počítali s dotací z ministerstva pro místní rozvoj, které několik let výstavbu těchto bytů dotovalo částkou až 640 tis. Kč na jednu bytovou jednotku. Nedávno jsme se však ze sdělovacích prostředků dozvěděli, že v příštím roce se s dotacemi nepočítá. Ne zrovna levný projekt je hotov a my stojíme před problémem - co dál. Zajistit si půjčku není dnes pro obec, která nemá jiné úvěry, složité. Splácení z nájemného (určitě ne sociálního, ale tržního) by bylo na minimálně 20 let a tím bychom zatížili dluhovou službou městyse další minimálně 4 zastupitelstva. Jiné dotace, ani z evropských fondů, na tento typ výstavby nejsou. 8 9

6 Protože tento problém neřešíme díky nekoncepčnosti práce ministerstva pro místní rozvoj sami, spojili jsme se z Kamýkem nad Vltavou, Zaječovem a dalšími obcemi a již máme vyjednaný termín u náměstka ministra pro místní rozvoj s cílem zajistit finance nebo vykrýt náklady, která jsme měli na projekty. Další věc, která mě velmi mrzí, je rekonstrukce domu čp. 32, která se v počátku volebního období jevila jako jasná akce roku Velkou radost jsem měl i z toho, že synové zesnulé majitelky čtvrtiny domu čp. 32 už začátkem roku slíbili, že nám majetek (jako obci) věnují. A tím vše začalo. Zjistili jsme, že není vyřízené dědictví po zesnulé pí. Gibiánové že dědit budou vnoučata paní, kterých je několik a bydlí prakticky po celém světě (USA, Kanada, JAR, severní Evropa). A tím začal maratón právních úkonů v rámci mezinárodního práva, úředních překladů, atd. I když naše právnická kancelář na tom aktivně pracuje a stejně tak je dobrá spolupráce s dědici, myslím si, že ani v příštím roce nebude rekonstrukce tohoto domu zahájena. A to i přesto, že máme zpracovanou projektovou dokumentaci a v rozpočtu připravených 3,5 mil. Kč. Mrzí mě to, protože si myslím že obyvatelé domu by velmi potřebovali nejen nový výtah, ale i vyměnit okna a dům zateplit. Bude se pokračovat v plynofikaci obce? A jaké další investice se předpokládají v příštím roce? Plynofikace je také problém. V zastupitelstvu jednotně chápeme ekologičnost problému a právo i dalších spoluobčanů využít tohoto moderního způsobu topení v Jincích. Všichni ale známe stoupající ceny plynu v naší republice, většina z Vás jistě i ví, že plynárny samy plynovody budují jen minimálně. Pokud budeme chtít vybudovat plynovody (připravujeme projekty v ulici Pod Královkou k čp. 199 a dále směrem k benzinové pumpě, v ulici na Královky a v neposlední řadě i na průmyslovou zónu až k firmě Autoplachy Kaštánek), nezbývá nám než akci zainventovat z rozpočtu městyse a čekat další přibližně 4 roky, než nám plynárny vrátí % z investované částky. V této souvislosti mě mrzí, že i tam, kde je plyn zaveden, se opět začíná topit čím se dá A věřte mi, že zejména v podzimním období není veselý pohled na jinecké údolí, které se opět začíná topit v kouři. Ale abych se vrátil k otázce. V příštím roce uvažujeme s realizací všech 3 akcí. Vše závisí na rozpočtu, který v současné době začínáme připravovat, ale také na výši dotací, které získáme například na uvažovanou rekonstrukci ČOV, přístavbu školy, atd. Můžete nám říci pár slov o výstavbě přivaděče vody do obce z Hluboše? Tato akce také byla projekčně připravena, ale při posledním jednání k vydání stavebního povolení nám zástupci VUSS (kteří iniciovali výstavbu přivaděče s tím,že zdroje z Brd pro rozvoj armády a Jince nebudou stačit) sdělili, že od účasti na této akci ustupují a nepustí nás ani do VVP na Královkách, kde stojí zásobník vody, který jsme nutně potřebovali i pro přivaděč. Navíc jsme počítali s dotací od armády ve výši cca 10 mil. Kč. Je pravdou, že i v letošním suchém jaru a létu bylo vody pro nás i armádu dostatek, že voda je pro odběratele mnohem levnější, a to i přes zdražení, které od května tohoto roku kompenzuje městys ze svého rozpočtu. Problémem je, že počátkem roku vstoupila mezi armádu a městys, zastoupený Veolií, další firma. S tím vznikla spousta problémů od zvýšené ceny vody až po nutnost například vybudování předávacího místa vody pro Jince. K tomu se zavázala armáda, bohužel do dneška nenašla potřebných tis. Kč a jak jsem byl informován, asi ani ihned nenajde, protože od nového roku by zásobování vodou, stejně jako dodávky tepla a ubytovací služby armádě, měla převzít jiná organizační jednotka ministerstva. Tím nás čeká zase spousta jednání, smluv, možná i jiná firma, která bude zajiš ovat za vojáky úpravu vody. Na úřadě městyse jsme uvažovali o variantě najít své zdroje vody, ale městys je nemá stejně jako vhodné pozemky na jejich vybudování, přičemž k tomu by bylo potřeba vybudovat úpravny, přečerpávací stanice, zásobníky atd. To je pro nás finančně nedostupné. A to, jak si myslím, by voda ještě nebyla tak kvalitní. V říjnu byl zahájen provoz sběrného dvora, kam mohou občané odkládat nebezpečný a velkoobjemový odpad. Jak chcete občany přesvědčit o tom, že třídit komunální odpad je nutností a jak je tomu naučit? Sběrný dvůr, který provozujeme díky pochopení firmy BoFa, konkrétně Ondry Boroše, byl nutností. Původní systém sběru nebezpečného odpadu 2x ročně byl pro nás finančně neúnosný, protože se k nám svážel odpad nejen ze širokého okolí, ale sváželi ho i podnikatelé, kteří nejenže nemají s obcí uzavřenou smlouvu, ale ani na našem území nemají své sídlo.tak se stalo, že při jarním svozu, který byl vždy slabší, jsme zaplatili přes ,- Kč. A to ještě navíc se netříděním nebezpečného odpadu obec připravovala o finanční prostředky, které by jinak získala za neporušené lednice, televizory, monitory atd. O to, že by naši spoluobčané netřídili, nemám velké obavy. Už v této činnosti máme dlouhodobou tradici - i když neříkám, že všichni. Protože 10 11

7 víme, že je neustále co zlepšovat, připravili jsme i přílohu tohoto zpravodaje. Ta má pomoci objasnit řadu otázek - například proč třídit a jak, co vše je možné z tříděných surovin využít k dalšímu zpracování, atd. S informováním budeme pokračovat, protože vývoj v této oblasti jde, i díky tlaku evropské legislativy, velmi rychle dopředu. Zkoušíme řadu pokusů - jedním z nich je i to, že jsme v Rejkovicích rozdali do každého rodinného domku dva igelitové pytle jeden na PET lahve a umělou hmotu a druhý na kartony od nápojů. Plné pytle vyměníme za prázdné a jednou za měsíc svážíme naší multikárou na sběrný dvůr. Akce se velmi osvědčila, zejména u PETek, kdy se v osadě třídí 3x více než dříve. Počítáme s rozšířením tohoto způsobu třídění i na Beřín a do rodinných domů v Jincích. Díky pochopení manželů Běhounových, kteří pronajmou městysi pozemek sousedící se sběrným dvorem, počítáme v jarním období s vybudováním malé kompostárny. Ta bude mít dvojí efekt. Za prvé: bude možnost třídit i biologický odpad (který tvoří až 45 % komunálního odpadu ten nemusí skončit v popelnici a tím nebude potřeba tolik popelnic nebo tolik vývozů), budeme všichni mít kde likvidovat nemalé množství biologického odpadu získaného při úpravě veřejných prostranství a zahrad, ale za druhé: získáme i kvalitní kompost, který zpětně použijeme k rekultivaci veřejných prostranství. Námětů v této oblasti je mnoho, věřím, že s dalšími přijdou spoluobčané nejen na městys, ale i například na komisi životního prostředí. A poslední otázka - Jak se vyvíjejí jednání ohledně radaru? Sami jistě sledujete, že se o radaru a našem kraji hovoří po celém světě, na úrovni Evropské unie, vedou se jednání mezi nejvyššími představiteli světových mocností a vlád okolních zemí. Již dnes je jasné, že případná instalace zařízení nepřispěje k míru ve světě, ale naopak k dalšímu zbrojení. O tom, že je to velmi důležité téma i v zahraničí, svědčí podpora různých významných osobností a představitelů, mírových iniciativ z celého světa. Důležitá je i spolupráce s celou řadou regionů ve světě, které řeší podobné problémy jako my. Před necelým měsícem jsem byl na návštěvě ve Varšavě a i tam znají Brdy a Jince. Stejně tak na severu Itálie ve Vincenzi, kam pojedeme jeden víkend v prosinci. Vážím si i osobní podpory ligy starostů, od starosty Hirošimy a předsedy iniciativy Starostové pro mír, starosty Londýna a dalších. Pane starosto, děkujeme za rozhovor a těšíme se na další setkání na stránkách Jineckého zpravodaje. RR Krátce z obce... Nová lávka na Ohrazenici. Budoucí prodejna Jednoty v sídlišti Zborovská. Otevření se plánuje v prosinci Ve Štěpnici se buduje kanalizace

8 Dva kontrasty i takto vypadají pozemky v Jincích. Vážení čtenáři, Budovu Lesní správy Jince čeká celková rekonstrukce. příloha tohoto čísla Jineckého zpravodaje má název TŘÍDÍME ODPAD. Najdete zde užitečné informace, jako např.: Co je odpad Jak třídit odpad v domácnosti Co se děje s vytříděným odpadem Co se děje na třídící lince Odpovědi na nejčastější otázky o třídění Jak třídíme odpad v Jincích Odborná firma provádí v obci likvidaci starých a nemocných stromů. Takto dlouhodobě skládkovat a likvidovat odpad bez využití odborné firmy určitě NE! 14 15

9 Na vědomí čtenářům Jineckého zpravodaje Vážený pane hejtmane, starostové obcí Jince a Čenkov, zastupitelé obou obcí, pane řediteli Okresního ředitelství Policie ČR v Příbrami, obracím se na Vás opět s žádostí o řešení opravdu svízelné situace občanů, kteří pěšky užívají silnici mezi obcemi Jince a Čenkov a v této oblasti bydlí. Moje žádost je stále stejná. Již několik let dávám podnět k tomu, aby v této oblasti byl zřízen chodník, který by zvýšil bezpečnost chodců. V září 2004 jsem reagovala na výzvu pana hejtmana Bezpečně do škol. Vylíčila jsem situaci v úseku Jince od obchodu U Votlučků k zastávce autobusu Čenkov - U Kříže. Moje stanovisko tehdy svými podpisy podpořili i občané žijící v této lokalitě, učitelé ZŠ Jince i MŠ Jince, MŠ Čenkov. Znovu jsem v únoru roku 2006 apelovala na OÚ a zastupitele obou obcí ve stejné záležitosti. Své tvrzení jsem doplnila i průzkumem přetíženosti této komunikace, který jsme provedli s žáky tehdejší 8. a 9. třídy (Bylo uveřejněno též v Jineckém zpravodaji, text i průzkum přikládám k dopisu.) Je s podivem, že po této komunikaci jezdí stále i nyní plné kamiony, by je dopravním značením tudy průjezd zakázán vozidlům těžším 7 tun. Dopravní policii zde sice vídáme, ale pouze přes den, kdy měří rychlost osobních automobilů. Večer a v noci je situace zcela jiná. Auta se tudy často řítí rychlostí mnohdy jistě převyšující 100 km/hod a ohrožují bezradné chodce, kteří se na svažujících a trhajících se krajnicích opravdu nemají kam vyhnout. Opět zdůrazňuji, že tudy chodí děti do školy a zpět a staří lidé na nákup. Celý problém pochopitelně umocní i nastupující kluzké zimní období. Během posledního zářijového víkendu letošního roku byl vozidlem právě v tomto úseku usmrcen chodec. A já se Vás ptám, co všechno se ještě musí stát, aby se zvýšila bezpečnost chodců na této části silnice? Opravdu už neobstojí slova o složité situaci na rozhraní dvou obcí, o nedostatku finančních prostředků, o plánované celkové rekonstrukci vozovky ve směru na Příbram. Je třeba jasně stanovit, kdy a jak bude zajištěna alespoň částečná bezpečnost chodců v tomto úseku. Současný stav je neudržitelný a rovná se hazardu s lidským zdravím i životy. Mgr. Olga Pospíšilová Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Jince se koná ve středu 28. listopadu 2007 od 18 hodin v sále Kulturního střediska Jince. Všichni občané josu srdečně zváni Informace provozovatele 1. SčV, a.s. Informace o službách 1. SčV, a.s. jsou od 4. října 2007 dostupné na novém čísle - své dotazy a připomínky volejte na zákaznické telefonní číslo Číslo patří od zákaznické lince celé společnosti 1.SčV, a.s. Na dosavadním čísle pro Příbram bude do konce roku nastavena služba, která bude oznamovat zákazníkům změnu čísla zákaznické linky. Poté bude číslo úplně zrušeno. Služba je nepřetržitá s tím, že pro běžné dotazy a požadavky je možné volat v pracovní dny od 7 do 19 hodin. Po devatenácté hodině a o víkendech či o svátcích slouží služba pro ohlašování poruch a pro dotazy týkající se provozu. Důvodem této změny je profesionálnější přístup k zákazníkovi. Nemělo by se stát, že se zákazník nedovolá z důvodu přetížení linky. Už z předčíslí 800 je zřejmé, že se stále jedná o linku bezplatnou. K. Blaszczyková tisková mluvčí 1. SčV, a.s AIR ČENKOV, akciová společnost Hledáme ubytování pronájem pro 3 5 zahraničních pracovníků. Bližší informace na tel P. Klán 16 17

10 Z èinnosti spoleèenských a zájmových organizací Listopad 2007 Český svaz žen Jince organizuje dne 2. listopadu 2007 (pátek) humanitární pomoc pro OS DIAKONIE Úpice. Sběr věcí pro děti (textil, oděvy, hračky, knihy, sportovní potřeby) pro dospělé (textil, oděvy, sportovní potřeby) vše potřebné do bytu a domácnosti noviny a časopisy svázané do balíčků všechny věci zabalené v krabicích nebo v pytlích obuv a kočárky NE! Avie bude přistavena ke Kulturnímu středisku Jince od hodin. Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD) zve všechny své členy na pravidelnou schůzku, která se koná dne 8. listopadu 2007 od hodin v Kulturním středisku Jince. Den válečných veteránů Oslava Dne válečných veteránů v posádce Jince se uskuteční 9. listopadu Pietní akt bude zahájen v 11 hodin u památníku obětem 1. a 2. světové války na náměstí v Jincích za účasti velitelů jinecké posádky, představitelů státní správy a místní samosprávy, společenských organizací a žáků Základní školy Jince. Tímto aktem bude uctěna památka všech žijících i padlých válečných veteránů. ŽELEZNÁ SOBOTA Sbor dobrovolných hasičů Jince provede sběr železného šrotu v sobotu 10. listopadu Připravte pouze železo! Máte-li možnost, nechte odpad za vrátky na dvoře, rádi si pro něj dojdeme. Chceme tímto opatřením zabránit snadnému obohacení nezvaných pomocníků. Velkoobjemový a nebezpečný odpad (lednice, atp.) odvážet nebudeme! K tomuto účelu slouží sběrný dvůr v ul. Pod Váhou. Děti pojedou do kina ZO Českého svazu žen Jince pořádá dne 17. listopadu 2007 zájezd pro děti do kina v Hořovicích na pásmo kreslených a loutkových pohádek Krušnohorské pohádky. Odjezd: 9.15 hod. od sokolovny Cena: 20,- Kč Přihlášky + platba ihned: pí Houšková a Kratochvílová Zájezd do Polska ZO Českého svazu žen Jince pořádá dne 20. listopadu 2007 zájezd na předvánoční nákupy do Polska Kudowa Odjezd: hodin od sokolovny Cena: 240,- Kč/os. Přihlášky + platba ihned: pí Houšková a Kratochvílová 18 19

11 Pozvánky na prosinec: VAMA TREMP a JINEČTÍ PEJSKAŘI - DOG SERVICE pořádají dne 1. a 2. prosince 2007 Mikulášskou nadílku v huti BARBORA. Přihlášky a informace na telefonech , Český svaz žen Jince pořádá dne 15. prosince 2007 zájezd pro rodiče s dětmi do Prahy na vánoční trh a slavnostně vyzdobené Staroměstské náměstí. Odjezd autobusu v 15 hodin od sokolovny Jince. Cena zájezdu: děti zdarma, dospělí 20,- Kč. Přihlášky: pí Houšková a Kratochvílová. KULTURNÍ STØEDISKO Listopad října 4. listopadu 2007 Žáci školní družiny a výtvarného kroužku ZŠ Jince pod vedením p. uč. Aleny Dujčákové Vás srdečně zvou na výstavu dětských výtvarných prací, která je součástí oslav 125. výročí založení školy v Jincích. sál Kulturního střediska otevřeno: čtvrtek a pátek: od 9 12 hod. a hod. sobota a neděle: od 9 12 hod. a hod. Těšíme se na vaši návštěvu. DIVADLO PØÍBRAM - pro pøedplatitele sk. V: Drobečky z perníku Několik běžných životních situací, které musí řešit alkoholička právě propuštěná z léčení, její nedospělá dcera a stále neúspěšný herec, čekající na příležitost, která nepřichází. Tragikomický příběh s nadějeplným koncem. Hrají Simona Stašová j.h., Čestmír Gebouský j.h., Ernesto Čekan j.h., Vojtěch Záveský, Helena Karochová, Radka Filásková. Režie Milan Schejbal. Odjezd autobusu v hod. od sokolovny. Přijímáme objednávky na předplatné do Divadla Příbram na rok Bohužel, v době uzávěrky JZ jsme ještě neměli k dispozici repertoár ani cenové relace (bude známo v průběhu listopadu). Bližší informace v KS. Do you speak English? Kurz Angličtina pro dospělé začátečníci byl zahájen dne Výuka probíhá v Kulturním středisku Jince v klubovně Ježků každé pondělí od 17 hodin

12 v sále KS: PODZIMNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA Výrobky z hedvábí (obrázky, šály, šátky), z paličkované krajky a bižuterie. Otevřeno: pondělí pátek 9 12 hod hod. sobota 9 12 hod hod. neděle: hod. Na této výstavě jistě najdete originální vánoční dárek pro vaše maminky, babičky či manželky. Přij te, jste srdečně zváni. Připravujeme na prosinec: Sobota Zahájení adventu rozsvícením vánočního stromu u Kulturního střediska a u pečovatelských domů v Jincích. Více informací bude na plakátech. Neděle Kulturní středisko pořádá od 15 hodin v sále KS ukázku VÁNOČNÍHO ARANŽOVÁNÍ (svícny, adventní věnce, ozdobné květináče apod.), kterou předvede paní Falcová z Příbrami. Vánoce se blíží, přij te načerpat inspiraci. Vodní svìt Beroun Kulturní středisko Jince nabízí občanům informační brožuru obsahující sadu kupónů na 50% slevu na vstupném do Vodního světa v Berouně, který je otevřen denně od do hodin. (Tato nabídka platí do ) Informační brožura stojí 499,- Kč a obsahuje 5 kupónů s 50% slevou na jednorázové vstupné (rodinné, jednotlivé atd.) pro neomezený počet návštěvníků na tyto atrakce: plavecký bazén 25 m, relax bazén (masážní lůžka, gejzír, chrliče, fontány, jeskyně s vlnobitím, podvodní světelné efekty), whirpool (nastavitelné masážní trysky), dětský bazén s brouzdalištěm (skluzavka, vodní hříbek, chrliče), opalovací terasa, velký tobogán (převýšení 12 m), pneumatikový tobogán (převýšení 8 m), dvojskluzavka (převýšení 4 m). Dalších 10 kupónů je na 50% slevu do sauny, solária, fitness a fitsálu. Před objednávkou služeb (větší skupina) a placením v areálu předložte kupón a upozorněte, že máte nárok na slevu. Městský plavecký areál Tipsport Laguna, Na Ostrově 900, Beroun Tel Kulturní středisko Vás zve na muzikál: GOLEM (Palác Hybernia) P. Kolář, J. Korn, I. Csáková aj. JACK ROZPAROVAČ (Divadlo Kalich) D. Šinkorová, J. Vojtek, J. Langmajer aj. DÁMA S KAMÉLIEMI (Ta Fantastika) L. Bílá, B. Basiková aj. Oereta ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA (Divadlo Karlín) S. Sklowska, M. Vojtko aj. Závazné přihlášky v KS Jince tel nebo

13 JINECKÝ ZPRAVODAJ 2008 Od ledna 2008 budeme na poslední straně JZ uveřejňovat fotografie našich nejmenších spoluobčánků. Snímky vašich dětí a vnoučat zasílejte na výše uvedenou ovou adresu nebo přineste do Kulturního střediska fotografie vrátíme. Děkujeme. Předplatitelům Jineckého zpravodaje, kterým je doručován prostřednictvím České pošty, budeme časopis zasílat i nadále, složenka na předplatné 2008 bude přiložena v některém z následujících výtisků. Pokud nechcete JZ v příštím roce již pravidelně odebírat, oznamte toto prosím co nejdříve v Kulturním středisku nebo na tel Na tomto čísle se mohou přihlásit i noví zájemci o předplatné. Způsob distribuce JZ pro občany Jinec a okolí zůstává beze změny. Časopis si můžete zakoupit v jineckých prodejnách, v Kulturním středisku a v Knihovně Jince. Rejkovičtí předplatitelé si JZ vyzvednou v obchodě jako doposud. Všichni jen kritizují, že v naší obci nic není, že se tu nic neděje. Když se však kultura připraví a zajistí, přijdou pouze skalní příznivci. Jako vždy, i na tomto kabaretu byla účast jineckých občanů velmi malá. Není to škoda? Neplatí se vstupné (většinou jsou akce zadarmo). Že o tom nevíte? Na každou akci, která se v KS koná, jsou v prodejnách vyvěšeny plakáty (na vývěskách v obci nevydrží ani do druhého dne, protože je někdo strhne) a akce je dostatečně a s předstihem prezentována v Jineckém zpravodaji. Stačí se občas mrknout na stranu 2, kde je souhrn všeho, co se kdy a kde v Jincích koná. Přij te někdy, určitě toho času nebudete litovat. M. Kratochvílová Občerstvení na tuto akci věnovala jako sponzorský dar firma Vodoinstalace Miroslav Ungr. V Kulturním středisku si můžete zakoupit: Nová publikace: PŘÍBRAMSKO na starých pohlednicích 450, Kč Kniha Jince dějiny obce (J. Beránek) 195, Kč Poklady pod skálou poutníků za tajemstvím Mníšku pod Brdy 199, Kč Tajemná místa Plzeňska 199, Kč Santiniho cesta za světlem putování Plzeňským krajem 199, Kč VHS Lesní správa Jince (VIDI) 200, Kč (zlevněno!) Pořádali jsme Kabaret V úterý jsem si nenechala ujít kabaret Točte se pardálové, který pořádalo Kulturní středisko. Tento zábavný pořad plný známých staropražských písniček byl velice hezký. My dříve narození jsme zavzpomínali na mládí, neprojednávali jsme žádné nemoci, neřešili co nás bolí a nebolí, ale zazpívali jsme si, nabrali spoustu elánu a sil na delší dobu. Bylo to opravdu krásné děkujeme. Ale mělo to své ALE V pořadu účinkovali Petr Kubec a Jana Balašová herečka Divadla Bez zábradlí Praha. (Foto KS) 24 25

14 Ze zivota školy Listopad 2007 Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince Podzimní aktivity MŠ Letošní barevný podzim nám přináší mnoho inspirace pro práci s našimi dětmi. Nemálo námětů jsme prezentovali na podzimní výstavě Svazu zahrádkářů v Litomyšli. Mimo běžné výtvarné techniky jsme ukázali malování s barvami na sklo. Hotovými výrobky jsme pak nazdobili vázy na podzimní květiny. Smíšené oddělení Po dvouměsíční zkušenosti se nám potvrdilo, že práce ve smíšených třídách je pro nás i pro děti přijatelnější. Mladší děti se rychleji učí od starších a tím pádem je jednodušší adaptace nově příchozích dětí. Starší děti jsou příkladem a vzorem pro děti mladší v tom kladném, ale bohužel i v záporném slova smyslu. Včelky Nejstarší děti ze třídy Včeliček zahájily cvičení v Sokole, kam chodí každou středu dopoledne. Jednou týdně mají kurz anglického jazyka s p. uč. Moravčíkovou a p. uč Baškovou. Angličtina pro předškoláčky probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách. Berušky - Výlet do Rpet Kulturní akce MŠ V říjnu měly děti několik kulturních zážitků. Paní učitelky zahrály pohádku s maňásky - O pejskovi a kuřátku. Naši školku navštívili hudebníci z umělecké školy s pásmem pohádkových písniček. Začátkem listopadu se k nám chystají herci s velkými loutkami a se svým vystoupením přijede i Klaun Ferdinand. Moc se na ně těšíme! Kolektiv MŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince Výstava Kdy budou prázdniny v tomto školním roce? Vánoční Pololetní Jarní Velikonoční Hlavní Od se v Kulturním středisku Jince koná výstava dětských výtvarných prací, které vytvořili školáci navštěvující družinu nebo výtvarný kroužek pod vedením p. učitelky Aleny Dujčákové. Výstava je otevřena denně. Tato výstava je součástí oslav 125. výročí založení školy v Jincích. Další akce budou navazovat a vše vyvrcholí vánočním jarmarkem v prostorách ZŠ. O veškerém dění budete informováni v Jineckém zpravodaji. (Více informací v rubrice Kulturní středisko ) 26 27

15 D Ě K U J E M E!!! V Praze DÌLOSTØELECKÁ BRIGÁDA Listopad 2007 Vážení přátelé Českého dne proti rakovině (Květinového dne), dovolte abychom Vás co nejsrdečněji pozdravili se začátkem nového školního roku a poděkovali Vám touto cestou jménem Ligy proti rakovině Praha i organizátorů sbírky za Vaši spolupráci při zajištění Českého dne proti rakovině (11. Květinového dne), který proběhl 16. května Díky nezištné pomoci Vás a Vašich dobrovolníků můžeme s radostí konstatovat, že letošní sbírka byla velmi úspěšná! Podařilo se vybrat více než Kč, což je téměř o 2 miliony více než v roce loňském. A tato částka není ještě konečná, protože přispět na účet sbírky /0300 lze až do konce letošního roku, stejně jako odesílat dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET na telefonní číslo Z vybraných finančních prostředků se v letošním roce Liga proti rakovině Praha rozhodla podpořit především dobudování centra na léčbu karcinomu prostaty ve Fakultní nemocnici Na Bulovce, provoz nádorové telefonní linky, doléčování onkologických pacientů, vydávání popularizačních a poradenských publikací a letáků na protikuřáckou výchovu. Finanční příspěvky obdrží také pacientské organizace, hospice, vědecké a výzkumné akce atd. Podrobné informace o rozdělení finančních prostředků najdete po ukončení sbírky na Jménem všech, kterým Vámi vybrané peníze pomohou či dokonce možná zachrání život, Vám upřímně děkujeme a doufáme, že se můžeme těšit na spolupráci s Vámi i v příštím roce! Český den proti rakovině 2008 (12. Květinový den) proběhne ve středu 14. května 2008 a přihlášky (objednávky kytiček a pokladních vaků) Vám budeme rozesílat v průběhu ledna Náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil Řecka navštívil dělostřelce v Jincích V pátek 12. října 2007 v odpoledních hodinách navštívil 13. dělostřeleckou brigádu v Jincích náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil Řecka generál Dimitrios Grapsas v doprovodu ředitele sekce podpory Ministerstva obrany ČR generálmajora Pavla Jevuly. V Jincích je přivítal velitel 13. dělostřelecké brigády plukovník Ján Kožiak společně se zástupcem velitele Společných sil generálmajorem Hynkem Blaško. Po pracovním obědě plukovník Kožiak všechny přítomné členy řecké delegace v krátkosti seznámil se základními informacemi o dělostřelecké brigádě a Vojenském výcvikovém prostoru Brdy, který dělostřelci využívají k výcviku a k ostrým střelbám. Generál Grapsas se v následné diskuzi živě zajímal o výcvik, o řízení palby pomocí systému ASPRO, o praktické využití radiolokátoru Arthur a o možnosti modernizace dělostřeleckých zbraňových systémů. Za organizátory Českého dne proti rakovině 2007 s přáním dobrého zdraví a osobních úspěchů Jana Kolářová Arcadia Praha s.r.o

16 Dalším bodem programu byla prohlídka ubytovacího prostoru v nově zrekonstruovaném služebním objektu 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu a následně statická ukázka výzbroje a techniky 13. dělostřelecké brigády. Generál Grapsas si se zájmem prohlédl všechna připravená pracoviště a na závěr návštěvy poděkoval plukovníku Kožiakovi za vřelé přijetí a připravené ukázky a předal mu pamětní plaketu Ozbrojených sil Řecka. Dělostřelci pomohli Policii ČR s výcvikem Ve dnech října 2007 se u 13. dělostřelecké brigády v Jincích uskutečnila část základního výcviku nových příslušníků Policie České republiky. Na základě jednání o vzájemné spolupráci mezi velitelem 13. dělostřelecké brigády a velitelem Školního policejního střediska v Solenicích absolvovalo v uvedeném termínu více než 30 nově nastupujících policistů třídenní výcvik u 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu v Jincích. Důvodem žádos

17 ti o pomoc při výcviku policistů byl fakt, že převážná většina policejních nováčků již neabsolvovala základní vojenskou službu a tudíž nemá potřebné znalosti a návyky z pořadové, tělesné a zdravotní přípravy. Provedení výcviku si u 132. smdo vzal na starost zástupce velitele mjr. Pavel Louda, který společně s vrchním praporčíkem prap. Františkem Fryčem a s týmem zkušených instruktorů pro policisty připravil vyvážený harmonogram přípravy, po jehož absolvování nováčci získali základní teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro další výcvik v policejní škole. Dále si noví policisté v rámci velitelské přípravy štábu 13. dělostřelecké brigády 24. října prohlédli dělostřelecké zbraňové systémy a průzkumné a pozorovací prostředky. Vrchní komisař Pavel Glogar, který se výcviku po celou dobu v Jincích účastnil, poděkoval všem vojákům za jejich profesionální práci ve prospěch policie ČR a dále řekl, se si váží vzájemné spolupráce mezi oběma ozbrojenými složkami. 89. výročí vzniku ČSR Dne 26. října 2007 se u 13. dělostřelecké brigády uskutečnil slavnostní nástup při příležitosti 89. výročí vzniku samostatného československého státu. Slavnostního aktu se společně s veliteli a náčelníky útvarů a zařízení jinecké posádky zúčastnil i starosta městyse Jince pan Josef Hála. Ten v krátké zdravici poděkoval veliteli posádky plukovníku Kožiakovi za pozvání, připomněl historickou spojitost městyse Jince s vojáky a společně s velitelem předal oceňovaným příslušníkům 13. dělostřelecké brigády medaile Armády České republiky. Text: kpt. Michal Abrhám Foto: kpt. Ing. Pavel Toman Spojaři 13. dělostřelecké brigády cvičili v Brdech Zima a všudypřítomná mlha ztěžovala práci příslušníkům spojovací roty velitelství 13. dělostřelecké brigády, kteří ve dnech října 2007 plnili úkoly odborně taktického cvičení ve vojenském výcvikovém prostoru Brdy, které bylo vyvrcholením jejich celoroční přípravy. Cílem cvičení bylo zvládnutí činností k zabezpečení komunikační a informační podpory velitelství brigády, procvičení příslušníků roty v zaujímání a budování míst velení, rozvinování spojovací soustavy a zabezpečení spojení na reálné vzdálenosti jak ve dne, tak v noci. V rámci velitelsko odborné přípravy se dne 24. října cvičení zúčastnili i příslušníci štábu a velitelství, kde si každý procvičil plnění úkolů v reálných podmínkách vyvedení. Text a foto: kpt. Michal Abrhám 32 33

18 ÈERNÁ KRONIKA Listopad 2007 Policie ČR... hledám par áka či par ačku Možná jste si všimli plakátů s touto upoutávkou, které jsou vyvěšeny po celém území ČR. Je pravda, že v současné době postrádáme policisty, tento stav nám však není lhostejný a hodláme ho změnit. Máme řešení pro ty, co nebaví stereotypní a nudná práce bez dalších sociálních výhod, pro ty, co budou brzy dělat maturitu a nevědí, kam dál a nechtějí daleko dojíždět za prací. Nabízíme zajímavou práci práci s lidmi, plnou vzrušení, především v tzv. přímém výkonu služby v uniformované složce pořádková a dopravní policie. Dále nabízíme kariérní postup, 6 týdnů dovolené, studijní volna, ozdravné pobyty, resortní sportovní zařízení, příspěvky na dovolené a kulturní akce. Hlavní výhodou je i sociální zabezpečení do budoucna, při skončení služebního poměru nárok na odchodné a na výsluhový příspěvek. Příklad platového ohodnocení nastupujícího policisty bez praxe hrubý služební příjem min. Kč ,-. Požadujeme: občanství ČR, věk nad 18 let, bezúhonnost, střední vzdělání s maturitou, fyzickou, zdravotní a osobní způsobilost k výkonu služby. Dále je potřeba projít základní odbornou přípravou v délce 12 měsíců v policejním středisku, kde jsou probírány kriminalistika, psychologie, právo, střelecká příprava aj. a poté 6 měsíců řízené praxe na vybraných útvarech. V případě zájmu volejte tel. číslo Policie ČR bližší informace Jedná se o celoživotní povolání, kdy úkolem je poskytnout bezpečností služby obyvatelstvu. Pořádková policie - chrání veřejný pořádek, bojuje proti kriminalitě, řeší trestní a přestupkové řízení, dohlíží na bezpečnost silničního provozu atd. Základní podmínky pro přijetí: písemná žádost o přijetí do služebního poměru, občanství ČR, věk nad 18 let, střední vzdělání s maturitou, bezúhonnost opis z evidence Rejstříku trestů, fyzická způsobilost zkouška z člunkového běhu, běhu na 1000 metrů, kliků a celomotorického testu, zdravotní způsobilost, osobní způsobilost psychologické vyšetření. S sebou potřebujete: OP, doklad o dosaženém vzdělání, vojenskou knížku, životopis, rodný list, výpis ze zdravotní dokumentace. Přijímací řízení trvá 3 měsíce. Služební poměr se uzavírá na dobou určitou 3 roky. Po uplynutí této doby a složení služební zkoušky přechází poměr na dobu neurčitou. Základní odborná příprava probíhá v Praze, Brně, Jihlavě a Holešově. Trvá 12 měsíců v policejní středisku, kde se pobírá základní plat a probíhá zde výuka zajímavých předmětů. Poté musí ještě uchazeč projít 6 měsíců řízenou praxí na vybraných útvarech. Během této doby získá základní znalosti, dovednosti, návyky a postoje potřebné pro výkon služby. Plat se skládá ze základního tarifu, zvláštního příplatku a osobní příplatku. Samozřejmě jsou možné i odměny. Policista má nárok na bezplatnou služební výstroj. Při skončení sl. poměru má policista nárok na odchodné, po 6 letech služby je to jeden hrubý měsíční plat, postupně dochází k nárůstu na maximum, tj. 6 hrubých platů. Další výhodou je výsluhový příspěvek po 15 letech služby, který činí 20 % měsíčního hrubého služebního příjmu, také narůstá na max. 50 %. Ozdravné pobyty jsou 14 denní po 15 letech služby

19 UKRADLI VÁM MOBIL? Nyní máte možnost zablokovat jeho používání. Obra te se na vašeho operátora, ten provede zablokování SIM karty. Dále se obra te na Policii ČR, ta požádá všechny operátory o zablokování vašeho mobilního telefonu podle jeho výrobního čísla IMEI. Na nejbližší oddělení PČR si s sebou přineste účtenku, fakturu, krabici nebo záruční list s výrobním číslem IMEI tyto věci prokáží vlastnictví telefonu. Nejste-li vlastníkem telefonu, musíte mít plnou moc od vlastníka. Právnická osoba předkládá písemnou žádost podepsanou statutárním orgánem, samozřejmě s razítkem. Dále si vezměte průkaz totožnosti. Při koupi telefonu si vždy ověřte, zda výrobní číslo přístroje odpovídá výrobnímu číslu na obalu a v dokladech. Doklady prokazující vlastnictví telefonu pečlivě uschovejte. Na webu umístěném na adrese naleznete informace o blokování provozu mobilních telefonů a službu, která vám umožní ověřit, zda je či není váš telefon evidován jako odcizený. Pro vyhledávání se zadává výrobní číslo mobilního telefonu IMEI. Tato nová služba určitě přispěje ke snížení počtu případů krádeží telefonů. Zablokovaný přístroj se stává pro svého nového majitele zcela bezcenný. Blokaci telefonu je možno na vaši žádost zrušit. Dne bylo oznámeno na linku 158, že neznámý pachatel během předešlé noci odstranil a následně odcizil dva visací zámky, kterými byla zajištěna mříž u dveří Sauna baru v Jincích. Z objektu nic nezmizelo. Velikost škody, která vznikla poškozením, činí 1 tisíc korun. V sobotu došlo v katastru obce Jince k dopravní nehodě s těžkým zraněním. Šestatřicetiletý řidič motocyklu Honda jedoucí ve směru Běštín Jince v táhlé levotočivé zatáčce nepřizpůsobil rychlost jízdy dopravně technickému stavu vozovky. Vjel na pravou krajnici a posléze sjel do silničního příkopu, kde narazil do vzrostlého stromu. Z místa byl přepraven letecky do nemocnice Motol na traumacentrum. Těžké zranění si vyžádala dopravní nehoda dne , která se stala v Čenkově chvíli před půlnocí. Devatenáctiletý mladík, který řídil vozidlo Škoda 120, nepřizpůsobil rychlost jízdy mokré vozovce, za deště pře- hlédl chodce a narazil do něj. Řidič nezastavil a pokračoval do svého bydliště. Zde informoval o celé věci svého otce, který nehodu telefonicky oznámil na policii. Chodec byl převezen na traumatologické oddělení do Motola s vážným zraněním hlavy. Dne kolem jedné hodiny po půlnoci byl v Jincích policejní hlídkou kontrolován dvaadvacetiletý řidič vozidla Škoda Felicia. Po předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla byl vyzván k orientační dechové zkoušce, přístroj naměřil hodnotu 1,24 promile alkoholu. Na místo se dostavil pracovník Městského úřadu Příbram a zadržel mu řidičský průkaz. Policie Příbram-venkov provádí zkrácené přípravné řízení. Z trestného činu zpronevěry je podezřelý třicetiletý muž z Písku. Ten měl v květnu na Jinecku přijmout finanční zálohu 75 tisíc korun na zakoupení střešní krytiny a provedení rekonstrukce střechy. Místo toho peníze použil na uhrazení svých dluhů. Za tento trestný čin dotyčnému hrozí až 3 roky odnětí svobody. V Jincích ve Zborovské ulici havaroval dne třicetiletý řidič s nákladním vozidlem VW Transporter, s nímž couval z parkovacího stání na komunikaci. Plně se nevěnoval řízení a levou přední částí narazil do vozidla Ford Fiesta, jehož řidička vjížděla na parkoviště. Šetřením bylo zjištěno, že Fiesta nemá platnou technickou prohlídku. Škoda na vozidlech byla odhadnuta na 38 tisíc korun. Jednadvacetiletý muž nahlásil na policii, že dne ve tři hodiny po půlnoci došlo k jeho napadení v Herna baru v Jincích. Byl několikrát udeřen pěstí do hlavy a do obličeje, čímž mu bylo způsobeno lehké zranění. Věc je vedena ve zkráceném přípravném řízení. OŘ PČR Příbram 36 37

20 SPORT Fotbalový klub SK JINCE Listopad2007 V měsících září a říjen 2007 se dění ve fotbalovém klubu odehrávalo ve dvou rovinách. V té první sportovní se mužstva žáků a dorostu potýkala v mistrovských utkáních s různými výkony a samozřejmě i výsledky. Obě mužstva dokázala řadu zápasů úspěšně vyhrát, ale naopak i dost výrazně svým soupeřům podlehnout. Ale míč je kulatý a kolikrát je důležitější chu ke hře, sportovní výkon a zábava, než několik nepodařených výsledků. Velmi dobře si vede družstvo dospělých, které stále bojuje o čelo tabulky a hráči se snaží naplnit svůj cíl pro tuto sezónu, a tím je postup do okresního přeboru. Přij te naše družstva povzbudit a podpořit jejich snahu o co nejlepší sportovní výkony. Již v úvodu jsem se zmínil, že kromě sportovního dění se fotbalový klub zabýval i jinými aktivitami. Tou nejdůležitější byla oprava a rekonstrukce kabin žáků a dorostu. Za finanční podpory úřadu městyse, brigádnického nadšení samotných hráčů hlavně z řad dorostenců a jejich trenéra se podařilo opravit již dlouho zchátralé kabiny. Vyměnila se střecha, byla provedena rekonstrukce vnitřních prostor a družstva našeho oddílu tak našla lepší technické zázemí pro svoji činnost. Sportu zdar a kopané v Jincích zvláš! Za výbor SK Jince 1920 Ing. Oldřich Půlkrábek Celkovým vítězstvím a 6 body ze 7 možných se může pochlubit Jakub Hrkal z 5. třídy, který sice nezvládl první kolo, ale bral to jako varování, začal hrát pozorně, zodpovědně, partie zapisoval a už nikomu nedal šanci. Stal se tak i vítězem přeboru ZŠ Jince, což mu v loňském roce dost smolně uteklo. Na druhém místě z 9 soutěžících skončil Dominik Bureš s 5 body, o další bod méně měl Daniel Zadina. Všichni tři se stanou členy družstva, které bude reprezentovat Jince v okresním kole Přeboru škol Počítáme s tím, že družstvo doplní Tomáš Zadina, který v době konání našeho turnaje reprezentoval Šachový oddíl TJ Jince na mistrovství Čech v šachu. Náhradníky (nebo členy případného béčka) jsou 4. Monika Kropáčová (4 body), 5. Lukáš Korec, 6. Karel Kroča (3,5 bodu) a 7. Jan Pitelka se 3 body. V Turnaji nadějí pro hráče bez výkonnostních tříd zvítězil Dominik Civín ze Zdic s náskokem celého bodu před dalšími pěti soutěžícími. Druhé a třetí místo obsadili díky nejlepšímu pomocnému hodnocení domácí Daniel Zadina a Monika Kropáčová, 4. místo vybojoval Ondřej Csisko ze Zdic, pátý skončil Jinečák Jan Siřinek, reprezentující ZŠ Pod Svatou Horou Příbram a 6. místo zbylo na dalšího hosta ze Zdic Vojtěcha Mašindu. Šachový kroužek Pionýrské skupiny Jince a Šachový oddíl ČeSTV Jince informují: Turnaj nadějí a Přebor ZŠ a MŠ Jince V sobotu 20. října se již popatnácté sešli mladí šachisté na Turnaji nadějí a Přeboru Základní školy a Mateřské školy Jince. Při přípravě vedení školy opět pomohl Šachový kroužek Pionýrské skupiny Jince a na vlastním průběhu se dále podíleli členové jineckého a příbramského šachového oddílu, vedoucí ze Zdic a rodiče. Vítěz Dominik Civín (foto Marie Maršálková) a Jakub Hrkal v souboji s Danielem Zadinou (foto M. Maršálek)

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 25. září 2013 Částka: 44 O B S A H : Část I. 44. Rozkaz generálního ředitele

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 8. března 2016

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 8. března 2016 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241 - WWW.CSOL.CZ Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 8. března 2016 Účast: Br. Pavel Budinský,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Turnaj pro družstva HZS krajů, ZÚ Hlučín a GŘ HZS ČR, akce dle kalendáře sportů GŘ pro rok 2016

Turnaj pro družstva HZS krajů, ZÚ Hlučín a GŘ HZS ČR, akce dle kalendáře sportů GŘ pro rok 2016 Příloha k čj.mv-2383-13/po-izs-2016 PROPOZICE Přebor HZS ČR ve volejbalu Liberec 8. a 9. listopadu 2016 Turnaj pro družstva HZS krajů, ZÚ Hlučín a GŘ HZS ČR, akce dle kalendáře sportů GŘ pro rok 2016 1.

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4 Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Organizační část... 3 I.1 Základní údaje o klubu... 3 I.2 Organizační struktura klubu... 4 I.3 Činnost v roce 2015... 6 I.3.1 Obecně k činnosti klubu...

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách Kronika obce Věžky Duben 2012 Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne 11.04.2012 na OÚ ve Věžkách Přítomni: 4 členi zastupitelstva Bedřich Gardavský, Simona

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Zápis č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku

Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku Kritika na údržbu komunikací a veřejných prostranství města Blanska v zimních časech to je téma, které jsme v letošní zimě slyšeli ze všech

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.09.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,30 hod. Přítomni členové

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Aktuality z Centra Černý Most 09/10

Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Informace o stavbě nového CČM V další fázi příprav zcela nového Centra Černý Most se hlavní stavba rozšíří na podstatnou část stávajících parkovacích ploch (parkoviště

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 2/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 17.6. 2013 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

POZVÁNKA. na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 17,00 hod. v Hradci.

POZVÁNKA. na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 17,00 hod. v Hradci. OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 3/2011 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V dubnu oslaví své narozeniny: Točoňová Helena, Zajíc Vladislav, Dudys Stanislav. Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdravíčka

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 02. 03. 2015 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Přítomní členové zastupitelstva: 6 (Machová, Mizera, Suková, Švec, Vaněčková,

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 11.10.2016 Začátek: 18:00 hodin Přítomni: Roman Dibus, Martina Hadinec, Luboš Hrabě, Petr Dibus, Leoš Mitáček, Jaromír Luža, Karel Dibus Omluveni:

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 23.02.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,25 hod. Přítomni členové

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více