neˇz by radosti z Vánoc zrovna odpovídalo. To vše dohromady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "neˇz by radosti z Vánoc zrovna odpovídalo. To vše dohromady"

Transkript

1 4 ZPRAVODAJ FARNOSTI PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ Motto: Zkusme i my o letošních Vánocích s větší pokorou přijímat nedostatky druhých, zkusme být více zranitelní, a tím pádem pro druhé přístupnější. Pavel Konzbul z knihy Nesesmolíš Úvodní slovo Moje vánoční úvodní slovo bude tentokrát jediná veliká prosba: Milí farníci, prosím, přijďte na půlnoční! Jak uˇz jistě víte, o letošních Vánocích nás čeká jedna mimořádná služba navíc půlnoční mši svatou bude v přímém přenosu na svém prvním programu vysílat Česká televize. V mnoha ohledech to bezesporu přinese další nároky především na ty z vás, kteří nějakým způsobem pomáhají připravovat slavení vánočních svátků v našem kostele. Ale i ostatní kostelní veřejnost jistě bude muset občas něco překousnout či překročit minimálně kabely od kamer a reflektorů nebo určitou míru ruchu během příprav přenosu. To nejdůležitější však je sama bohoslužba. A zde leží jádro mé prosby. Vy víte, ˇze obvyklými účastníky půlnoční bývají spíše lidé, kteří nepatří mezi pravidelné návštěvníky kostela. Může se stát, ˇze některý z nich je i veselejší, neˇz by radosti z Vánoc zrovna odpovídalo. To vše dohromady ROČNÍK XVIII. 18. prosince 2011

2 působí, že půlnoční mše bývají méně soustředěné a poklidné, než jsme zvyklí a mnozí na to reagují tím, že se jim prostě vyhýbají. A právě proto bych chtěl letos poprosit, abyste na půlnoční přišli aby při této slavnostní bohoslužbě bylo v kostele co nejvíc lidí opravdu se modlících! Jedině oni totiˇz mohou atmosféru (i tu vnější, smysly vnímatelnou, ale především ono vlastní posvátné prostředí) udrˇzet v poloze nezbytné pro důstojné a duchovně funkční slavení mše svaté. Kdyˇz byla v našem kostele televize o Velikonocích 2004, mnozí pravidelní účastníci bohoslužeb tenkrát chyběli. Různými cestami jsem pak slyšel nejrůznější zdůvodnění: Nemám potřebu se ukazovat v televizi nebudeme nikomu dělat šašky to už pro mě není mše svatá - atd. Ale na druhou stranu: Co třeba naše povinnost svědčit o víře, být jakýmsi znamením Boží přítomnosti uprostřed tohoto světa, ukázat, že společenství církve i v našem městě skutečně ˇzije? A v neposlední řadě co naše vzájemná solidarita, snaha podržet ty, kteří v danou chvíli nesou tíhu okamžiku ministranty, zpěváky, kněze? Znovu tedy prosím: Přijďte na půlnoční. Přijďte včas. Neschovávejte se vzadu v kostele nebo za sloupy, ale naopak buďte co nejblíˇze oltáři. Modlete se a zpívejte. Radostně slavte Boží narození...! Zkrátka - vydejme se o letošní vánoční noci skutečně na cestu k jesličkám. Nehledíce na osobní obtíže a nepohodlí i jistou míru rizika, jako kdysi pastýři u Betléma, i my buďme svědky oné vzácné a jedinečné chvíle, kdy se sláva Páně rozzářila a uprostřed noci zaznělo andělské zvěstování: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení! Váš farář Petr Vrbacký Informace Aktuální dění ve farnosti Tlumočíme upozornění katastrálního úřadu, že parkoviště vedle kostela leˇzí na soukromém pozemku patřícím této instituci a není určeno veřejnosti. Pracovníci vrátnice nebudou umožňovat vjezd na toto parkoviště ani o nedělích či ve všední dny večer a parkování neoprávněných vozidel je vnímáno jako porušení dopravních předpisů. Betlémské světlo bude v našem kostele moˇzné si převzít od neděle 18. prosince 2011 aˇz do Štědrého dne vždy před anebo po skončení 2

3 kterékoliv bohoslužby na svícnu před hlavním oltářem. Výroba vánočních ozdob na strom dětí bude probíhat ve středu od 16 hodin odpoledne v sakristii. Zároveň po skončení večerní dětské mše svaté budou mít děti s rodiči možnost podílet se na zdobení dětských vánočních stromů v kostele. Srdečně zveme děti i rodiče. Vzhledem k přípravám na televizní přenos půlnoční mše svaté budou v posledním adventním týdnu v našem kostele pracovníci ČT postupně instalovat přenosovou techniku a provádět nutné zkoušky. Zároveň také poslední adventní večerní mše v pátek 23. prosince 2011 bude vyuˇzita jako generální zkouška na nadcházející přímý přenos, proto během ní budou k liturgii připojeny některé prvky slavnostní bohosluˇzby. Prosíme všechny věřící o laskavé pochopení a vstřícnost. Prosíme ochotné farníky, kteří by mohli přijít pomoci s hlídáním kostela v době, kdy je otevřen k prohlídce betléma, aby se ohlásili u pana kostelníka. Finanční dary na opravy a provoz kostela, u nichž budou dárci žádat o příslušné doklady k uplatnění daňových úlev, je nutno odeslat bankovním převodem či předat v hotovosti do konce kalendářního roku. Pokud váš dar odešlete prostřednictvím internetového bankovního účtu č /6800, obdrˇzíte tyto doklady automaticky, jinak je nutno o ně poˇzádat na faře či sakristii. Příprava na svátost biřmování pro starší farníky, která probíhá pravidelně vˇzdy po skončení mše svaté ve čtvrtek večer v kostele, bude pokračovat po vánočních prázdninách poprvé 12. ledna To je také poslední moˇznost, kdy se ještě mohou eventuálně připojit noví zájemci o přijetí této svátosti. Po tomto datu již budou přihlášky závazně uzavřeny. Samozřejmě ale platí (vzhledem k vícero dotazům), ˇze na setkání můˇze být přítomen kdokoliv, kdo má zájem poslechnout si dané téma či oživit svoje vědomosti. Z farní charity Vážení přátelé, končí advent a nastávají nám krásné dny Vánoc, oslav narození našeho Mesiáše Ježíše Krista. Všichni, hlavně děti, se moc těšíme. Abychom přispěli k radostným Vánocům i druhých lidí, dovolujeme si připomenout prosbu z minulého Tomáška. 3

4 I letos budeme chystat vánoční nadílky osamoceným a potřebným seniorům. Jak už jsme uvedli, budeme balíčky kompletovat ráno 22. prosince po ranní mši svaté v sakristii a potom je rozvážet či roznášet na příslušné adresy. Ovšem bez vás, milí přátelé, bez vašich příspěvků ve formě cukroví a ovoce by to nebylo moˇzné. Jménem těch, kteří budou obdarováni, prosíme o pomoc. To, co nám budete moci poskytnout, přineste do sakristie v týdnu před 22. prosincem před nebo po mši svaté. Všem vám upřímně děkujeme i jménem těch, kterým nadílky připravíme a doručíme. Díky, díky, steré díky! TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Charita Česká republika organizuje i letos celostátní Tříkrálovou sbírku (TKS). Začne 1. ledna 2012 a potrvá do 14. ledna Na Petrově 2. ledna v poˇzehná pan biskup koledníkům. 5. ledna za přijatelného počasí vybudují organizátoři na rohu ulic Masarykovy a Jánské informační stan, který bude v provozu od do V Městském divadle na Lidické bude 8. ledna v koncert pro koledníky v TKS a bude jej přenášet ČTV. V našem kostele bude zase pro TKS vyhrazena charitní pokladnička. Peníze, které tam vsunete ve dnech aˇz , předáme obratem na OCH Brno. Budou pouˇzity z větší části na projekty OCH (noclehárna) a na zajištění pastorační služby ve věznicích a také na výpomoc pro naše potřebné přátele na Ukrajině. Díky všem, kdo přispějí. JEŠTĚ NĚCO O PENĚŽNÍCH ZÁLEŽITOSTECH Průběžně vás informujeme o poskytování finančních příspěvků z vašich darů do již zmíněné charitní pokladničky. I v posledních týdnech se tam urodilo, a tak jsme mohli předat v OCH Brno, Žižkova 3 dalších Kč pro noclehárnu na Karlově ulici, Kč pro charitní ošetřovatelskou sluˇzbu OCH a Kč pro Denní centrum pro bezdomovce na Bratislavské 58. Nadaci Misijní banka ubožáků jsme zaslali částku Kč na hloubení studní v africké Tanzánii. Závěrem veliké díky za vaši důvěru a vaši štědrost! Přejeme vám krásné Vánoce proˇzité ve zdraví s vašimi blízkými a do nového roku 2012, naplněného činorodou láskou a vděčností za všechny Boˇzí dary, zdraví duše i těla a Boˇzí poˇzehnání. Dobrovolníci farní charity 4

5 Čeští vrtaři pomáhají nejchudším lidem na Haiti V těchto týdnech můˇzete v centru Brna potkávat nákladní auto Praga V3S a před ním stojící dobrovolníky, kteří vybírají peníze v rámci adventní veřejné sbírky tohoto projektu. Jde se o projekt Praga-Haiti, který pomáhá misii v Baie-de-Henne, kde 8 let působil český kněz P. Roman Musil. V přímé spolupráci s otcem Romanem vznikl také projekt Praga- Haiti. Nejprve jako praktická pomoc dopravní obslužnosti misie - zakoupením a převozem nákladního auta Praga V3S z Česka na Haiti. Později byl projekt rozšířen o vrtání studní v celé severozápadní oblasti ostrova, kde lidé často chodí k jakémukoliv (!) zdroji vody několik kilometrů pěšky. To znemoˇzňuje jakoukoliv modernizaci a rozvoj oblasti. Češi proto na Haiti převezli další nákladní auto s vrtnou soupravou a letos v zimě vybudovali prvních 7 studní s pitnou vodou. Přestože P. Romana Musila letos v lednu vystřídal haitský kněz P. Rodolphe Balthazar, projekt ve spolupráci s ním pokračuje dál. V prvních měsících roku 2012 se jeho pracovníci chystají na Haiti znovu. A protože jedna studna stojí v přepočtu Kč, jsou jeho tvůrci vděční za jakýkoliv příspěvek. V adventu je můžete podpořit i u stolečku před Pragovkou v brněnských ulicích Česká a Kozí. Více informací o projektu Praga- Haiti, včetně rozhovoru s haitským knězem P. Balthazarem naleznete na webových stránkách: Vojtěch Jurásek Prosba o pomoc Milí farníci, Dlouze jsem přemýšlel, jestli tento příspěvek (který je vlastně prosbou o pomoc) vůbec do Tomáška patří. Nakonec jsem se odhodlal jej redakci odeslat - kdyby nic jiného, může nám všem připomenout, že farnost jako společenství lidí je skutečností daleko obsáhlejší než suma všech návštěvníků našich nedělních bohoslužeb. Od začátku svého působení v naší farnosti chodívám o prvních pátcích s Eucharistií za jednou starší nepohyblivou paní, která bydlí v činˇzáku za vysokoškolskými kolejemi na Kounicově ulici. Asi před čtvrt rokem jsem poprvé navštívil také její sousedku, které je jiˇz hodně přes osmdesát a žije v domácnosti se svým asi 5

6 šedesátiletým synem, těžkým epileptikem a mentálně postiženým. Ještě před několika lety chodívali do našeho kostela na mše svaté, ale přestali, protoˇze onen pán opakovaně dostal při mši záchvat. Jsou nyní prakticky neustále doma, zavřeni v malém bytě, paní musí zvládat těˇzké záchvaty svého syna, které se opakují přibliˇzně jednou za dva až tři dny. Přitom není ochotná si nechat pomoci od někoho zvnějšku, například od sluˇzeb osobní asistence Diecézní charity - pod záminkou, že si nechce pouštět do bytu cizí lidi. Na panu Vojtěchovi je vidět zanedbání odborné lékařské péče a příznaky těˇzké ponorkové nemoci (promiňte mi ten výraz, ale nic výstižnějšího mne nenapadlo). Moc prosím, kdyby se mezi námi (či mezi vašimi známými) našel někdo, kdo by byl ochoten, třeba aspoň jednou za týden či čtrnáct dní, doprovodit Vojtěcha na procházku a dokázal by při ní zvládnout případný epileptický záchvat, dejte mi vědět - osobně, na mobil nebo mail, který visí v sakristii (plakátek o výuce náboˇzenství) a na webových stránkách. Rád se k tomuto procházení sám připojím. V tuto chvíli je tohle jediná konkrétní pomoc, kterou je Vojtěchova maminka schopná akceptovat. A samozřejmě prosím všechny také o to nejcennější a nejúčinnější, co můžeme dát - čas k modlitbě, nejen za tyto dva naše farníky. Děkuji a všem žehnám, váš kaplan Jiří Svátost biřmování Jak jsme se dozvěděli z 2. čísla Tomáška, začala začátkem listopadu příprava na přijetí svátosti biřmování pro ty dříve narozené, kteří z jakýchkoliv důvodů ji dosud nepřijali. Do konce roku se jedná pouze o nezávazné navštěvování pravidelných setkání vždy ve čtvrtek po večerní mši svaté. Na začátku ledna se všichni zájemci o přijetí této svátosti závazně přihlásí. Mohou to být i ti, kteří zatím na přípravu nechodí. Jsme farnost s největším počtem věřících na jižní Moravě. Z posledního sčítání vyplynulo, že nedělní bohoslužby navštívilo asi věřících. Z toho bylo těch, kteří by mohli přijmout svátost biřmování (pokud ji již nepřijali) 850. Určitě jich není pouze 25 zúčastňujících se zatím přípravy. Proč to tak je? Stydíme se, ˇze je nám jiˇz mnoho let? Nebo pro nás uˇz neplatí Kdo mě vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým otcem v nebesích? 6

7 Moˇzná se bojíme, že budeme zkoušeni, a to už pro nás není. Z toho nemusíme mít žádný strach. Zkoušení nebude. Nebo jsme přesvědčeni, ˇze je naše víra dostatečná a ˇzádné zdokonalení nepotřebujeme? Přijďte na čtvrteční přípravu a uvidíte, ˇze nám do dokonalejší víry ještě hodně chybí. Přeji nám všem, abychom se rozhodli správně. Zdenek Borkovec Slovo nemocným Člověku se všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje Hospodin. Přísl.16,2 V ˇzivotě člověka se může stát, že v důsledku vleklé nemoci, anebo kvůli stáří musí strávit dlouhou dobu v jedné místnosti a má moˇznost se stýkat s omezeným mnoˇzstvím lidí. Když tato situace trvá dlouho, projeví se to tím, že člověk začne být se svým stavem nespokojený a hledá moˇznosti, jak dosáhnout změny. Kdyˇz se ve vzpomínkách opakovaně vrací ke své minulosti, uvědomuje si, že už v ní nenachází nic, co by ho naplnilo novými dojmy. Kdyˇz přemýšlí o své budoucnosti, zdá se mu velmi nejistá a nedovede si ji představit, protože ze zkušenosti ví, ˇze je nesmírné mnoˇzství moˇzností, které ji mohou ovlivnit. Tím, že nemá možnost přijímat nové podněty ze současnosti, nemá novou náplň pro svůj duševní ˇzivot. Kdyˇz si tento stav uvědomí, pochopí, ˇze si sám nepomůže a že mu nepomohou ani lidé, kteří jsou kolem něj, protože se neumí vˇzívat do jeho duševních pochodů a hledat s ním řešení. Jediná možnost, jak překonat tuto depresivní situaci, je uvědomit si ji a nehledat řešení u lidí, jejichˇz moˇznosti jsou omezené, ale u Boha, který má nekonečné množství možností a chce člověku poskytnout to, co hledá. Člověk si musí uvědomit, kdo Bůh je, jaký má vztah k člověkovi a závislost člověka na Bohu. Může věřit, že i když prožívá těžké situace, ˇze to není zbytečné, ale ˇze to prospívá nejen tomu, kdo je snáší, ale také mnoha dalším lidem. Musí se naučit spoléhat na Boží prozřetelnost, která ví, co člověk proˇzívá, co je pro něj těˇzké a jakou potřebuje pomoc. Musí důvěřovat, že Bůh nedopustí, aby člověk trpěl víc, než kolik je schopen unést a ˇze vˇzdy dá dost pomoci, aby člověk proˇzil všechno, co snáší. My si musíme být vědomi toho, že v životě každého z nás mohou takové situace nastat, a proto se na ně musíme připravovat i v době, kdy se nám vede dobře. Musíme se také učit mít pochopení pro lidi, kteří trpí a musíme se snaˇzit vˇzívat do jejich 7

8 stavu a být trpěliví při snášení jejich projevů, které nás dráždí nebo zraňují. Když se budeme snažit chápat trpící lidi a budeme ochotní jim podle svých schopností pomáhat a usnadňovat jejich život, můžeme počítat s tím, že i kolem nás jednou budou lidé, kteří se nám budou snaˇzit ˇzivot ulehčit. Zpátky do Říma o. J. Šik Všechny vás srdečně zdravím z Říma. Naposledy jsem vám něco málo sdělila o našem počátečním pobytu v Assisi, teď to budou už skoro dva měsíce, co jsme se vrátili domů do Říma. Hodně se toho za ten čas událo. Moˇzná vás bude zajímat, co tu vlastně všechno podnikáme, jaký máme program našeho studia. Náš den začíná ranními chválami v 8 h, chvály probíhají v naší maličké podkrovní kapličce za doprovodu nástrojů, jako jsou kytary, piano, kachon (speciální buben), tamburína,... hned z rána máme možnost říct, zpívat Pánu díky za to, že nás probudil do nového dne, máme moˇznost si uvědomit, ˇze to není vůbec samozřejmostí,... proto mu zpíváme. Po chválách je hodinová adorace, ve které se můžeme na chvíli ztišit, odevzdat všechno, co nás trápí, s čím bojujeme, vše z čeho máme radost. Je to nádherná příležitost být tak blízko někomu, komu na nás tak moc záleˇzí, ˇze za nás, za naše hříchy umřel na kříži. Po adoraci máme vyučování, témata vyučování jsou dosti různá. Je to například teologie, filosofie, evangelizace, probíráme také Katechizmus katolické Církve, konkrétně se zrovna teď zaměřujeme na sedm svátostí. Na toto vyučování máme velice dobrého kněze, vyučovací hodiny probíhají formou záživné, užitečné a také často zábavné přednášky. Také máme velký prostor pro naše otázky. Po vyučování máme oběd - mohu vám říct, že italské jídlo je opravdu vynikající! Po obědě je naším úkolem umýt nádobí, proto jsme rozděleni do pěti skupin, kaˇzdá má na starosti jiný úkol. První skupina chystá před jídlem na stůl talíře, příbory,... druhá skupina obsluhuje během jídla, třetí skupina umývá po jídle talíře a příbory v malé kuchyni, čtvrtá skupina umývá hrnce, pánve atd. ve velké kuchyni - coˇz je teď zrovna můj úkol a pátá skupina je liturgická. Ta připravuje vše pro mši svatou, vybírá písničky, určuje, kdo bude číst čtení, zpívat ˇzalm, hrát na nástroje. Pak máme odpolední pauzu, po níˇz pokračuje vyučování, potom je mše svatá, večeře a večerní program. V pondělí a ve 8

9 čtvrtek máme studijní večer a ve středu je večer kreativní. Každý týden je úplně specifický. Měli jsme například liturgický týden, kdy jsme se učili nové písničky zpívat vícehlasně nebo s ukazováním, učili jsme se jak dirigovat, jak zpívat, bylo to velice zajímavé a přínosné. Nebo jsme měli dramatický týden, kdy jsme se učili používat své celé tělo, vymýšleli jsme různé pantomimy a scénky, pořádali jsme talent večer. Také máme možnost chodit každý týden ve středu dopoledne na compassion serves. Jsme rozděleni znovu do pěti skupin. Moje skupina, Benedict, Patrick a já, chodíme pomáhat do domu, kde jsou velice staré řádové sestřičky a kněží, a naším úkolem je přinést jim radost, povídat si s nimi. Ale ne všichni pacienti jsou schopni mluvit, proto jim nabízíme alespoň svoje ruce a úsměv. Také jim pomáháme s přijímáním potravy. Je to velice krásná práce, starat se o někoho, kdo celý svůj život zasvětil Pánu a celý svůj život pomáhal jiným lidem... teď jsme to my, kteří o ně můˇzeme pečovat. A každý pátek odpoledne chodíme na evangelizaci na ulici. Máme moˇznost s sebou nést velký dřevěný kříˇz, který věnoval papeˇz Jan Pavel II. všem mladým lidem, aby s ním chodili po celém světě a hlásali Boží lásku a evangelium. Při evangelizaci zpíváme písničky za doprovodu nástrojů a povídáme si s lidmi, které to zaujalo. Dokonce jsem už měla možnost si popovídat s Čechy! Právě teď se připravujeme na velkou misii do Dublinu, kam odlétáme , kde budeme mimo jiné po školách seznamovat studenty s naší evangelizační školou, připravujeme pro ně zábavný program, učení písniček s ukazováním, scénky, hry, svědectví o tom, jak Bůh působí v našem ˇzivotě... naším cílem je předat jim radost ze života, naději, že je tu Někdo, komu na každém z nás opravdu záleˇzí, ˇze smrtí nic nekončí, ale právě začíná! Připravujeme také večer milosrdenství a večer Panny Marie a mnoho dalšího. Tímto se s Vámi prozatím loučím, za vás všechny se tu modlím! Klára Voříšková Kurzy Alfa v Brně Povídání s Honzou Keprníkem Keprtem o kurzech Alfa Co to je kurz Alfa? Je to jedenáct večerů, kdy se zájemci mohou seznámit s vírou, nebo ji oprášit a udělat si jasno v některých otázkách a vztahu k Bohu. Alfa se jmenují proto, že je to myšleno jako počátek vztahu s Bohem. 9

10 Jak si takový večer mám představit? Skupinka nadšenců ve čtvrtek večer obsadí faru a nachystá společnou večeři. Pak přijdou hosté, coˇz jsou ti hledající přátelé a společně se povečeří. Potom je možnost si zazpívat, a poté následuje přednáška na určité téma týkající se víry. Po skončení přednášky se účastníci rozdělí do menších skupinek a společně pak diskutují o tom, co zaznělo. Pak se rozejdeme domů. To vypadá jako spolčo s večeří. Ano, je to v zásadě spolčo s večeří. Pro účastníky je to samozřejmě dobrovolné, pořadatelé se snaží netlačit na pilu. Například se na tom večeru nemodlíme, ani se příliš nepouštíme do hlubokých teologických rozprav. Za účastníky se ale během večera modlí lidé, kteří se k tomuto zavázali. Tedy se neprobírá katechismus? Témata jsou různá, například: o modlitbě, odpuštění, Bibli, zlu. Jsou ale přednášena s důrazem na osobní zkušenost a s ohledem na posluchače. Jedna z myšlenek Alfy je, nepopisovat Boha, ale prožít jej s těmi, kdo se ho snaˇzí potkat. To zní hezky, ale jak se toho docílí? V kurzu jsou vždy pořadatelé a hosté. Pořadatelé jsou s hosty v kontaktu při večeři, přednášce i v diskusní skupince. Další pořadatelé je pak podporují modlitbou a zbytek je na Duchu svatém. (Úsměv) Dobrá, ale co když dojde pořadatelům inspirace? S myšlenkou kurzů Alfa přišli dva duchovní v Londýně přibliˇzně před 25 lety. Své letité zkušenosti pak dávají k dispozici v podobě osnov, letáků, knih nebo DVD. Je to celosvětově rozšířená aktivita. V České republice existuje Česká kancelář kurzů Alfa, která koordinuje a poskytuje podporu těm, kteří chtějí kurzy Alfa dělat. Je to jen katolická akce? Kurzy Alfa jsou praktickým příkladem ekumeny v té nejzákladnější praxi. Organizují je mnohé křesťanské denominace. A také nikdo hostům neříká, pokud se sami nezeptají, jestli je římský nebo jaký katolík a jestli je z té či oné církve. Nicméně kurz, který probíhá teď na faře, je veden katolíky. Jsou tam i lidé z jiných farností? (Úsměv) Jsou tam lidé hlavně z jiných farností. Kurzy začaly organizovat dvě moje kamarádky Pavla a Maruška z farnosti Křenová, a proto, ˇze se pro podzimní kurz hledala střecha nad hlavou a díky vstřícnosti našeho pana faráře, jsme s kurzem zakotvili na tomáškovské faře. Pak se k nám přidali ještě Radek Voříšek a otec Jiří. Jak na tě působí účast na kurzech? Já jsem byl zpočátku dost skeptický, ale teď jsem v tom aˇz po uši a doufám, že mi to vydrží. Věřím, že se nám do prázdnin podaří ještě jeden kurz uspořádat. 10

11 Co byste chtěli naší farnosti vzkázat? Prosíme vás všechny o modlitbu za ty, jež kurzy navštěvují. Je to teď kolem 20 lidí, kteří mají našlápnuto k poznání Boha. Kdo by chtěl pomoci jako organizátor, tak se na mě můžete klidně obrátit. Kdo by chtěl přispět na provoz kurzu, tak bude také vítán. A hlavně!!! Kdo máte ve svém okolí nějakého takového hledače, zkuste jej na kurz Alfa pozvat a přijít alespoň ze začátku s ním. Do prázdnin by měl proběhnout ještě jeden kurz. Další informace na: a Ptala se Katka Fárová Mikulášská besídka pro školáky na Petrinu Jsem blbec Leo, já jsem blbec!!! Takto mě přivítala rozjásaná Kačka Halámková s ponožkama připevněnýma ve vlasech, kdyˇz jsem vstoupila na Petrinum. Jelikož jsem neměla nejmenší ponětí oč jde, hned jsem ji začala utěšovat, ˇze ˇzádný blbec není a ať nevěří nikomu, kdo jí to říká. Ona mi ale stále dokola opakovala, že blbec je a ať jí prosím potvrdím, že tak vážně vypadá. Vzápětí přiběhla s tou stejnou otázkou její sestra, takˇze jsem začala tušit, že v tom bude něco jiného. Obě dvě totiž hrály ve scénce O stonožce, kterou měly pro nás připravenou světlušky. Nutno říct, že se jim vážně povedla. Stejně tak i ostatní scénky, které si pro nás holky i kluci pro tento večer připravili. Jako první se nám představila druˇzinka Vlaštovek se scénkou Karkulín s. r. o. Následovala družinka Šavlozubky se svým natáčením Westernu. Holky ze skupinky DDT vedené Klárou Kengi Koukalovou si pro nás připravily scénku o Bohu a lásce, která přichází vˇzdy, kdyˇz ji nečekáme. Malá vlčata nás po krátké přestávce pobavila Kobrou 11, světlušky již zmíněnou Rafaelou stonožkou a na závěr si pro nás připravila třetí druˇzinka skautek Cimrmanovu scénku Tma jako v pytli, kdy se skutečně celá scénka odehrávala v naprosté tmě. Co by to bylo za Mikulášskou bez Mikuláše? Ten náš se dostavil po usilovném pění písničky Svatý Mikuláš, která přešla do Mik miku, a poté do Rolniček. Kdyˇz svatý Mikuláš konečně vstoupil do místnosti, byly už všechny děti nedočkavé. Po vyzpovídání těch menších, kdo to vlastně svatý Mikuláš byl, byly po zásluze odměněné krásně nazdobenými perníčky. Pak nám dal svatý Mikuláš požehnání a my se pomalu, ale jistě odebrali domů. Na závěr je důleˇzité zmínit, ˇze jsme se u všech scének skvěle bavili. Každá scénka byla jedinečná a bylo vidět, jak se všechny děti snaží a chtějí nás rozesmát, což se jim určitě povedlo. Veronika Kozlová 11

12 Na Petrinu bylo na Mikula s e veselo Za nejmens ı mi de tmi pr is el Mikula s do kostela - foto SCHIDLO 12

13 Adventní Jeruzalém pro nejmenší V sobotu v 16 h hod se v kapli kostela sešli děti a rodiče, aby přivítali letošní advent. Po společné modlitbě na začátku si děti poslechly co advent znamená, a pak se rozdělily do několika skupinek a začaly si s velkým zaujetím, ty nejmenší za pomoci rodičů, zdobit svůj papírový Jeruzalém nebo svíčku. Na Jeruzalém děti lepily kamínky, barvily jej křídami, pastelkami, svíčku polepovaly barevnými kousky voskového plátu. Ke konci setkání se děti naučily písničku, která posléze zazněla v kostele. Celá tato akce skončila průvodem dětí a rodičů se zapálenými svíčkami setmělým kostelem, kde všichni společně vstoupili do letošního adventu. Markéta Migotová POVÍDKA Tak holky, večer jdeme s taťkou do divadla a přijde vás hlídat strejda Vašek. Hurá, vykřiknou holky jako jeden muž a mladší Peťka mámě vlítne do náručí. Maminka však nakoukne do jejího pokojíčku a povzdychne si: po zemi roztahaný lego vláček, školní oblečení smotané do záhadného uzlíku a na psacím stole bohémsky poházené sešity. Podle ultrazvuku to měl být kluk a máma má někdy pocit, že se doktoři ani tak moc nezmýlili. Nakoukne i ke starší Dáše, která si svůj pokojík udržuje ve stavu takzvaného mírného přehledného nepořádku tady bude poklízení jistě snažší. Tak ať máte udělané úkoly a pěkně poklizeno, setřese maminka konečně Peťku, oběma holkám vlepí pusu, udělá křížek na čelo a už klapnou dveře. Peťa se rozhlédne kolem sebe a s myšlenkou na první mučedníky se dává do práce. Dáša právě chatuje s kamarádkou, tak se jen ohlédne: hm, to mám za chvilku. Peťka uˇz má královsky poklizeno (tedy podle ní, mamka by asi řekla jakˇz takˇz) a pouští se do neoblíbené ájiny. Kupodivu, dneska jí to docela jde, asi proto, ˇze na to příliš nemyslí vyuˇzívá totiˇz svého jazykového citu - a současně v duchu probírá, jak pokojíček ještě vylepšit. Na svou malou nástěnku dá nové fotky 13

14 hlavně ty z Mikulášské, ty jsou fakt srandovní. Z poličky vytahuje upíří zuby a pro jistotu si je dá rovnou do pusy. A ještě udělá popcorn v mikrovlnce! Mohla by tu velkou plastovou misku umístit nad dveře pokojíčku, a aˇz strejda otevře, chachá no a pak to posbírají a snědí... - maminka by si zas určitě povzdechla: holka, tys měla být kluk. Crrrrr, crrrrr, crrrrr, Peťa běˇzí otevřít. Ale za dveřmi je stará vrásčitá babička s velkou taškou a skřehotavým hlasem se ptá: Nebydlí tu někde Novákovi? Peťce údivem vypadnou upíří zuby, ale pak si všimne, ˇze babička je nějak moc vrásčitá, nějak moc ohnutá a takhle že neskřehotá ani čarodějnice v pohádce. Honem vyskočí a chytne babku za gumový nos samo, je to maska! Strejda Vašek se směje na celé kolo: Víš, jak jsem se lekl, kdyˇz ti vypadly ty zuby? Ale znám jeden supr nový horor, počkejte. Strejdovy horory jsou takové, ˇze se u nich člověk můˇze počurat nanejvýš smíchy a ne strachy. Dáša uˇz taky přišla pozdravit, ale nějak se nemůˇze doopravdy radovat z nové detektivky Dicka Francise - teď teprv vstala od počítače. A nemám ani úkoly, hrkne v ní no co, ráno to od někoho opíšu. Tak ke komu půjdeme? ptá se strejda a Dáša honem vyhrkne: Dneska k Petře! Strýc Vašek se na ni zkoumavě podívá, ale pak otvírá dveře do menšího pokojíku, čímž vyvolá popcornovou vánici a další výbuchy smíchu. Všechno poctivě posbírají, aby ani jedna kukuřička nepřišla nazmar a strejda to pro jistotu přejede vysavačem. Pak už se všichni usadí na zemi a Peťka vytáhne svůj dárek komiksovou knížku o svaté Anežce, přitulí se ke strejdovi a ten čte a vždycky poví ještě něco navíc. Po večerní modlitbě Peťa má stále za co děkovat, strýc taky, jen Dáša je zamlklá dojde i na ten slíbený horor. Za chvilku už leží holky v postýlkách, Petra se potichu směje do polštáře a Dáša potichu do polštáře pláče. Taky se na strýce těšila, ale vůbec se na jeho návštěvu nepřipravila, vlastně ho ani nepustila k sobě dovnitř. Nemá radost ani z nové knížky, i když miluje koně a detektivky a nejvíc oboje dohromady. Usíná na mokrém polštáři až po půlnoci s dobrým předsevzetím do dalších dnů. Takhle by už nic prošvihnout nechtěla! I my již brzy ve svém srdci očekáváme vzácnou návštěvu. Jsme na ni dobře připraveni? Ještě máme skoro týden, tak s tím můžeme něco udělat ať už je to veliký binec nebo jen malý přehledný nepořádek s tím se možná ve svátosti smíření bojuje dokonce hůř. A čím Ježíše překvapíme, čím mu uděláme radost? Každý den se s ním setkáváme v lidech kolem nás, zkusme udělat radost jim. Ale popcorn na dveřích nedoporučuji! Marie Sojka Veselá 14

15 15

16 Vánoce 2011 a Nový rok 2012 v kostele sv. Tomáše v Brně Příleˇzitost ke svátosti smíření bude v našem kostele od pondělí do pátku vždy od do hodin. Kromě toho se pravidelně zpovídá také během bohoslužeb. Prosíme, abyste si nenechávali předvánoční zpověď aˇz na poslední chvíli, ale vyuˇzili zejména prvních dnů v týdnu, kdy ještě nebývají u zpovědnic takové fronty. Je moˇzno také domluvit (na faře či v sakristii) návštěvu kněze pro nemocné či starší farníky přímo u nich doma. POŘAD BOHOSLUŽEB Štědrý den pravidelná modlitba breviáře ráno v 6.30, poslední rorátní mše svatá v 7.00 hodin odpoledne v hodin vánoční mše pro děti (se zpěvem dětské scholy) ve hodin tradiční půlnoční mše svatá se zpěvem chrámového sboru Jolly Singers (F. Fiala: vánoční mše Nastává den pro soprán, smíšený sbor a orchestr); bohosluˇzbu bude v přímém přenosu vysílat ČT Slavnost Narození Páně (Hod Boˇzí vánoční) bohoslužby jako v neděli, tedy v 7.45 latinská se zpěvem chorální scholy, v 9.00 se zpěvem chrámového sboru Jolly Singers (F. Fiala vánoční mše Nastává den ), v a večer v hodin od 14 do 18 hodin bude kostel otevřen pro návštěvu u jesliček svátek sv. Štěpána, mučedníka (druhý svátek vánoční) bohoslužby jako v neděli, tedy v 7.45 (latinská), 9.00, a večer v hodin od 14 do 18 hodin bude kostel otevřen pro návštěvu u jesliček svátek Svaté Rodiny bohoslužby ráno v 7.00 a večer v hodin při večerní mši svaté se uděluje tradiční požehnání manželům sv. Silvestra (poslední den občanského roku) ranní mše svatá v 7.00 hodin odpoledne mše svatá v hodin na poděkování za uplynulý rok spojená s přehledem života a hospodaření farnosti v roce 2011 večerní mše svatá odpadá slavnost Matky Boˇzí Panny Marie (občanský Nový rok) bohosluˇzby jako v neděli, tedy v 7.45 (latinská), 9.00, a večer v hodin slavnost Zjevení Páně (svatých Tří králů) mše svaté ráno v 7.00 a večer v hodin při večerní bohosluˇzbě tradiční ˇzehnání vody, kadidla a křídy při večerní mši svaté zazpívá Schola brněnské mládeˇze, řídí Štěpán Policer TOMÁŠEK Zpravodaj při kostele sv. Tomáše v Brně. Vydává Řím.-kat. farnost u sv. Tomáše v Brně, Lidická 6, Brno, , č. účtu: /6800, Internet: P. Petr Vrbacký farář, redakce: M. Veselá, M. Keprtová, V. Keprt. Schránka pro el. příspěvky: ostatní příspěvky předávejte kostelníkovi. Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Nevyžádané příspěvky nevracíme. NEPRODEJNÉ. Uzávěrka příštího čísla 15. ledna 2012.

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Motto: Nyní tedy nastupujeme na společnou cestu: Biskup a jeho lid.

Motto: Nyní tedy nastupujeme na společnou cestu: Biskup a jeho lid. 7 ZPRAVODAJ FARNOSTI PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ Motto: Nyní tedy nastupujeme na společnou cestu: Biskup a jeho lid. Je to cesta bratrství, lásky a vzájemné důvěry. Papež František Úvodní slovo Uznávám,

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Vánoce 2014 a Nový rok 2015

Vánoce 2014 a Nový rok 2015 Vánoce 2014 a Nový rok 2015 v kostele sv. Tomáše v Brně 4 Příleˇzitost ke svátosti smíření bude v našem kostele: 17. 12. 19. 12. (od středy do pátku) vˇzdy od 15.30 do 18 hodin a 22. 12. 23. 12. (v pondělí

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození Spasitele.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

MATOUŠ ČÍSLO 70. Advent a Vánoce 2010. Občasník farního společenství Fryšavy a Sněžného.

MATOUŠ ČÍSLO 70. Advent a Vánoce 2010. Občasník farního společenství Fryšavy a Sněžného. MATOUŠ ČÍSLO 70 Advent a Vánoce 2010 Občasník farního společenství Fryšavy a Sněžného. Drazí přátelé, začalo nám krásné období v roce a to doba adventní. V adventní době církev používá paramenta (ornáty

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

2 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - LEDEN 2003

2 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - LEDEN 2003 2 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - LEDEN 2003 Prožíváme hezkou vánoční dobu. Během tohoto liturgického údobí se setkáváme s různými postavami Starého i Nového Zákona. Adventní dobu zahajuje Jan Křtitel,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Motto: Obraťme se k Panně Marii a prosme ji o ochranu pro všeobecnou církev, aby v celém. bychom neměli opominout. Jako

Motto: Obraťme se k Panně Marii a prosme ji o ochranu pro všeobecnou církev, aby v celém. bychom neměli opominout. Jako 7 ZPRAVODAJ FARNOSTI PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ Motto: Obraťme se k Panně Marii a prosme ji o ochranu pro všeobecnou církev, aby v celém světě šířila Kristovo evangelium, světlo všech národů. Kéž nám

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

ÚNOR 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

ÚNOR 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM ÚNOR 2011 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Existuje?............. 02 Rosteme v poznání............ 03 Ohlédnutí za rokem 2010.......... 04 Pohled dopředu.......... 08 Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou...

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Jestliˇze nedávno jeden novinový. prázdninové Brno za. neopominutelné události: Ve dnech. charismatické konference a 13. a 14.

Jestliˇze nedávno jeden novinový. prázdninové Brno za. neopominutelné události: Ve dnech. charismatické konference a 13. a 14. 9 ZPRAVODAJ FARNOSTI PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ Motto: Ať vaše duše nalezne radost v milosrdenství Páně, nerděte se že ho chválíte. Vykonejte své dílo před stanoveným časem a on vám ve stanovený den

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 Obsah: Slovo ředitele školy, čertovská škola, Vánoční koncert, vánoční tvoření, dětská tvorba, vyhodnocení sběru

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více