neˇz by radosti z Vánoc zrovna odpovídalo. To vše dohromady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "neˇz by radosti z Vánoc zrovna odpovídalo. To vše dohromady"

Transkript

1 4 ZPRAVODAJ FARNOSTI PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ Motto: Zkusme i my o letošních Vánocích s větší pokorou přijímat nedostatky druhých, zkusme být více zranitelní, a tím pádem pro druhé přístupnější. Pavel Konzbul z knihy Nesesmolíš Úvodní slovo Moje vánoční úvodní slovo bude tentokrát jediná veliká prosba: Milí farníci, prosím, přijďte na půlnoční! Jak uˇz jistě víte, o letošních Vánocích nás čeká jedna mimořádná služba navíc půlnoční mši svatou bude v přímém přenosu na svém prvním programu vysílat Česká televize. V mnoha ohledech to bezesporu přinese další nároky především na ty z vás, kteří nějakým způsobem pomáhají připravovat slavení vánočních svátků v našem kostele. Ale i ostatní kostelní veřejnost jistě bude muset občas něco překousnout či překročit minimálně kabely od kamer a reflektorů nebo určitou míru ruchu během příprav přenosu. To nejdůležitější však je sama bohoslužba. A zde leží jádro mé prosby. Vy víte, ˇze obvyklými účastníky půlnoční bývají spíše lidé, kteří nepatří mezi pravidelné návštěvníky kostela. Může se stát, ˇze některý z nich je i veselejší, neˇz by radosti z Vánoc zrovna odpovídalo. To vše dohromady ROČNÍK XVIII. 18. prosince 2011

2 působí, že půlnoční mše bývají méně soustředěné a poklidné, než jsme zvyklí a mnozí na to reagují tím, že se jim prostě vyhýbají. A právě proto bych chtěl letos poprosit, abyste na půlnoční přišli aby při této slavnostní bohoslužbě bylo v kostele co nejvíc lidí opravdu se modlících! Jedině oni totiˇz mohou atmosféru (i tu vnější, smysly vnímatelnou, ale především ono vlastní posvátné prostředí) udrˇzet v poloze nezbytné pro důstojné a duchovně funkční slavení mše svaté. Kdyˇz byla v našem kostele televize o Velikonocích 2004, mnozí pravidelní účastníci bohoslužeb tenkrát chyběli. Různými cestami jsem pak slyšel nejrůznější zdůvodnění: Nemám potřebu se ukazovat v televizi nebudeme nikomu dělat šašky to už pro mě není mše svatá - atd. Ale na druhou stranu: Co třeba naše povinnost svědčit o víře, být jakýmsi znamením Boží přítomnosti uprostřed tohoto světa, ukázat, že společenství církve i v našem městě skutečně ˇzije? A v neposlední řadě co naše vzájemná solidarita, snaha podržet ty, kteří v danou chvíli nesou tíhu okamžiku ministranty, zpěváky, kněze? Znovu tedy prosím: Přijďte na půlnoční. Přijďte včas. Neschovávejte se vzadu v kostele nebo za sloupy, ale naopak buďte co nejblíˇze oltáři. Modlete se a zpívejte. Radostně slavte Boží narození...! Zkrátka - vydejme se o letošní vánoční noci skutečně na cestu k jesličkám. Nehledíce na osobní obtíže a nepohodlí i jistou míru rizika, jako kdysi pastýři u Betléma, i my buďme svědky oné vzácné a jedinečné chvíle, kdy se sláva Páně rozzářila a uprostřed noci zaznělo andělské zvěstování: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení! Váš farář Petr Vrbacký Informace Aktuální dění ve farnosti Tlumočíme upozornění katastrálního úřadu, že parkoviště vedle kostela leˇzí na soukromém pozemku patřícím této instituci a není určeno veřejnosti. Pracovníci vrátnice nebudou umožňovat vjezd na toto parkoviště ani o nedělích či ve všední dny večer a parkování neoprávněných vozidel je vnímáno jako porušení dopravních předpisů. Betlémské světlo bude v našem kostele moˇzné si převzít od neděle 18. prosince 2011 aˇz do Štědrého dne vždy před anebo po skončení 2

3 kterékoliv bohoslužby na svícnu před hlavním oltářem. Výroba vánočních ozdob na strom dětí bude probíhat ve středu od 16 hodin odpoledne v sakristii. Zároveň po skončení večerní dětské mše svaté budou mít děti s rodiči možnost podílet se na zdobení dětských vánočních stromů v kostele. Srdečně zveme děti i rodiče. Vzhledem k přípravám na televizní přenos půlnoční mše svaté budou v posledním adventním týdnu v našem kostele pracovníci ČT postupně instalovat přenosovou techniku a provádět nutné zkoušky. Zároveň také poslední adventní večerní mše v pátek 23. prosince 2011 bude vyuˇzita jako generální zkouška na nadcházející přímý přenos, proto během ní budou k liturgii připojeny některé prvky slavnostní bohosluˇzby. Prosíme všechny věřící o laskavé pochopení a vstřícnost. Prosíme ochotné farníky, kteří by mohli přijít pomoci s hlídáním kostela v době, kdy je otevřen k prohlídce betléma, aby se ohlásili u pana kostelníka. Finanční dary na opravy a provoz kostela, u nichž budou dárci žádat o příslušné doklady k uplatnění daňových úlev, je nutno odeslat bankovním převodem či předat v hotovosti do konce kalendářního roku. Pokud váš dar odešlete prostřednictvím internetového bankovního účtu č /6800, obdrˇzíte tyto doklady automaticky, jinak je nutno o ně poˇzádat na faře či sakristii. Příprava na svátost biřmování pro starší farníky, která probíhá pravidelně vˇzdy po skončení mše svaté ve čtvrtek večer v kostele, bude pokračovat po vánočních prázdninách poprvé 12. ledna To je také poslední moˇznost, kdy se ještě mohou eventuálně připojit noví zájemci o přijetí této svátosti. Po tomto datu již budou přihlášky závazně uzavřeny. Samozřejmě ale platí (vzhledem k vícero dotazům), ˇze na setkání můˇze být přítomen kdokoliv, kdo má zájem poslechnout si dané téma či oživit svoje vědomosti. Z farní charity Vážení přátelé, končí advent a nastávají nám krásné dny Vánoc, oslav narození našeho Mesiáše Ježíše Krista. Všichni, hlavně děti, se moc těšíme. Abychom přispěli k radostným Vánocům i druhých lidí, dovolujeme si připomenout prosbu z minulého Tomáška. 3

4 I letos budeme chystat vánoční nadílky osamoceným a potřebným seniorům. Jak už jsme uvedli, budeme balíčky kompletovat ráno 22. prosince po ranní mši svaté v sakristii a potom je rozvážet či roznášet na příslušné adresy. Ovšem bez vás, milí přátelé, bez vašich příspěvků ve formě cukroví a ovoce by to nebylo moˇzné. Jménem těch, kteří budou obdarováni, prosíme o pomoc. To, co nám budete moci poskytnout, přineste do sakristie v týdnu před 22. prosincem před nebo po mši svaté. Všem vám upřímně děkujeme i jménem těch, kterým nadílky připravíme a doručíme. Díky, díky, steré díky! TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Charita Česká republika organizuje i letos celostátní Tříkrálovou sbírku (TKS). Začne 1. ledna 2012 a potrvá do 14. ledna Na Petrově 2. ledna v poˇzehná pan biskup koledníkům. 5. ledna za přijatelného počasí vybudují organizátoři na rohu ulic Masarykovy a Jánské informační stan, který bude v provozu od do V Městském divadle na Lidické bude 8. ledna v koncert pro koledníky v TKS a bude jej přenášet ČTV. V našem kostele bude zase pro TKS vyhrazena charitní pokladnička. Peníze, které tam vsunete ve dnech aˇz , předáme obratem na OCH Brno. Budou pouˇzity z větší části na projekty OCH (noclehárna) a na zajištění pastorační služby ve věznicích a také na výpomoc pro naše potřebné přátele na Ukrajině. Díky všem, kdo přispějí. JEŠTĚ NĚCO O PENĚŽNÍCH ZÁLEŽITOSTECH Průběžně vás informujeme o poskytování finančních příspěvků z vašich darů do již zmíněné charitní pokladničky. I v posledních týdnech se tam urodilo, a tak jsme mohli předat v OCH Brno, Žižkova 3 dalších Kč pro noclehárnu na Karlově ulici, Kč pro charitní ošetřovatelskou sluˇzbu OCH a Kč pro Denní centrum pro bezdomovce na Bratislavské 58. Nadaci Misijní banka ubožáků jsme zaslali částku Kč na hloubení studní v africké Tanzánii. Závěrem veliké díky za vaši důvěru a vaši štědrost! Přejeme vám krásné Vánoce proˇzité ve zdraví s vašimi blízkými a do nového roku 2012, naplněného činorodou láskou a vděčností za všechny Boˇzí dary, zdraví duše i těla a Boˇzí poˇzehnání. Dobrovolníci farní charity 4

5 Čeští vrtaři pomáhají nejchudším lidem na Haiti V těchto týdnech můˇzete v centru Brna potkávat nákladní auto Praga V3S a před ním stojící dobrovolníky, kteří vybírají peníze v rámci adventní veřejné sbírky tohoto projektu. Jde se o projekt Praga-Haiti, který pomáhá misii v Baie-de-Henne, kde 8 let působil český kněz P. Roman Musil. V přímé spolupráci s otcem Romanem vznikl také projekt Praga- Haiti. Nejprve jako praktická pomoc dopravní obslužnosti misie - zakoupením a převozem nákladního auta Praga V3S z Česka na Haiti. Později byl projekt rozšířen o vrtání studní v celé severozápadní oblasti ostrova, kde lidé často chodí k jakémukoliv (!) zdroji vody několik kilometrů pěšky. To znemoˇzňuje jakoukoliv modernizaci a rozvoj oblasti. Češi proto na Haiti převezli další nákladní auto s vrtnou soupravou a letos v zimě vybudovali prvních 7 studní s pitnou vodou. Přestože P. Romana Musila letos v lednu vystřídal haitský kněz P. Rodolphe Balthazar, projekt ve spolupráci s ním pokračuje dál. V prvních měsících roku 2012 se jeho pracovníci chystají na Haiti znovu. A protože jedna studna stojí v přepočtu Kč, jsou jeho tvůrci vděční za jakýkoliv příspěvek. V adventu je můžete podpořit i u stolečku před Pragovkou v brněnských ulicích Česká a Kozí. Více informací o projektu Praga- Haiti, včetně rozhovoru s haitským knězem P. Balthazarem naleznete na webových stránkách: Vojtěch Jurásek Prosba o pomoc Milí farníci, Dlouze jsem přemýšlel, jestli tento příspěvek (který je vlastně prosbou o pomoc) vůbec do Tomáška patří. Nakonec jsem se odhodlal jej redakci odeslat - kdyby nic jiného, může nám všem připomenout, že farnost jako společenství lidí je skutečností daleko obsáhlejší než suma všech návštěvníků našich nedělních bohoslužeb. Od začátku svého působení v naší farnosti chodívám o prvních pátcích s Eucharistií za jednou starší nepohyblivou paní, která bydlí v činˇzáku za vysokoškolskými kolejemi na Kounicově ulici. Asi před čtvrt rokem jsem poprvé navštívil také její sousedku, které je jiˇz hodně přes osmdesát a žije v domácnosti se svým asi 5

6 šedesátiletým synem, těžkým epileptikem a mentálně postiženým. Ještě před několika lety chodívali do našeho kostela na mše svaté, ale přestali, protoˇze onen pán opakovaně dostal při mši záchvat. Jsou nyní prakticky neustále doma, zavřeni v malém bytě, paní musí zvládat těˇzké záchvaty svého syna, které se opakují přibliˇzně jednou za dva až tři dny. Přitom není ochotná si nechat pomoci od někoho zvnějšku, například od sluˇzeb osobní asistence Diecézní charity - pod záminkou, že si nechce pouštět do bytu cizí lidi. Na panu Vojtěchovi je vidět zanedbání odborné lékařské péče a příznaky těˇzké ponorkové nemoci (promiňte mi ten výraz, ale nic výstižnějšího mne nenapadlo). Moc prosím, kdyby se mezi námi (či mezi vašimi známými) našel někdo, kdo by byl ochoten, třeba aspoň jednou za týden či čtrnáct dní, doprovodit Vojtěcha na procházku a dokázal by při ní zvládnout případný epileptický záchvat, dejte mi vědět - osobně, na mobil nebo mail, který visí v sakristii (plakátek o výuce náboˇzenství) a na webových stránkách. Rád se k tomuto procházení sám připojím. V tuto chvíli je tohle jediná konkrétní pomoc, kterou je Vojtěchova maminka schopná akceptovat. A samozřejmě prosím všechny také o to nejcennější a nejúčinnější, co můžeme dát - čas k modlitbě, nejen za tyto dva naše farníky. Děkuji a všem žehnám, váš kaplan Jiří Svátost biřmování Jak jsme se dozvěděli z 2. čísla Tomáška, začala začátkem listopadu příprava na přijetí svátosti biřmování pro ty dříve narozené, kteří z jakýchkoliv důvodů ji dosud nepřijali. Do konce roku se jedná pouze o nezávazné navštěvování pravidelných setkání vždy ve čtvrtek po večerní mši svaté. Na začátku ledna se všichni zájemci o přijetí této svátosti závazně přihlásí. Mohou to být i ti, kteří zatím na přípravu nechodí. Jsme farnost s největším počtem věřících na jižní Moravě. Z posledního sčítání vyplynulo, že nedělní bohoslužby navštívilo asi věřících. Z toho bylo těch, kteří by mohli přijmout svátost biřmování (pokud ji již nepřijali) 850. Určitě jich není pouze 25 zúčastňujících se zatím přípravy. Proč to tak je? Stydíme se, ˇze je nám jiˇz mnoho let? Nebo pro nás uˇz neplatí Kdo mě vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým otcem v nebesích? 6

7 Moˇzná se bojíme, že budeme zkoušeni, a to už pro nás není. Z toho nemusíme mít žádný strach. Zkoušení nebude. Nebo jsme přesvědčeni, ˇze je naše víra dostatečná a ˇzádné zdokonalení nepotřebujeme? Přijďte na čtvrteční přípravu a uvidíte, ˇze nám do dokonalejší víry ještě hodně chybí. Přeji nám všem, abychom se rozhodli správně. Zdenek Borkovec Slovo nemocným Člověku se všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje Hospodin. Přísl.16,2 V ˇzivotě člověka se může stát, že v důsledku vleklé nemoci, anebo kvůli stáří musí strávit dlouhou dobu v jedné místnosti a má moˇznost se stýkat s omezeným mnoˇzstvím lidí. Když tato situace trvá dlouho, projeví se to tím, že člověk začne být se svým stavem nespokojený a hledá moˇznosti, jak dosáhnout změny. Kdyˇz se ve vzpomínkách opakovaně vrací ke své minulosti, uvědomuje si, že už v ní nenachází nic, co by ho naplnilo novými dojmy. Kdyˇz přemýšlí o své budoucnosti, zdá se mu velmi nejistá a nedovede si ji představit, protože ze zkušenosti ví, ˇze je nesmírné mnoˇzství moˇzností, které ji mohou ovlivnit. Tím, že nemá možnost přijímat nové podněty ze současnosti, nemá novou náplň pro svůj duševní ˇzivot. Kdyˇz si tento stav uvědomí, pochopí, ˇze si sám nepomůže a že mu nepomohou ani lidé, kteří jsou kolem něj, protože se neumí vˇzívat do jeho duševních pochodů a hledat s ním řešení. Jediná možnost, jak překonat tuto depresivní situaci, je uvědomit si ji a nehledat řešení u lidí, jejichˇz moˇznosti jsou omezené, ale u Boha, který má nekonečné množství možností a chce člověku poskytnout to, co hledá. Člověk si musí uvědomit, kdo Bůh je, jaký má vztah k člověkovi a závislost člověka na Bohu. Může věřit, že i když prožívá těžké situace, ˇze to není zbytečné, ale ˇze to prospívá nejen tomu, kdo je snáší, ale také mnoha dalším lidem. Musí se naučit spoléhat na Boží prozřetelnost, která ví, co člověk proˇzívá, co je pro něj těˇzké a jakou potřebuje pomoc. Musí důvěřovat, že Bůh nedopustí, aby člověk trpěl víc, než kolik je schopen unést a ˇze vˇzdy dá dost pomoci, aby člověk proˇzil všechno, co snáší. My si musíme být vědomi toho, že v životě každého z nás mohou takové situace nastat, a proto se na ně musíme připravovat i v době, kdy se nám vede dobře. Musíme se také učit mít pochopení pro lidi, kteří trpí a musíme se snaˇzit vˇzívat do jejich 7

8 stavu a být trpěliví při snášení jejich projevů, které nás dráždí nebo zraňují. Když se budeme snažit chápat trpící lidi a budeme ochotní jim podle svých schopností pomáhat a usnadňovat jejich život, můžeme počítat s tím, že i kolem nás jednou budou lidé, kteří se nám budou snaˇzit ˇzivot ulehčit. Zpátky do Říma o. J. Šik Všechny vás srdečně zdravím z Říma. Naposledy jsem vám něco málo sdělila o našem počátečním pobytu v Assisi, teď to budou už skoro dva měsíce, co jsme se vrátili domů do Říma. Hodně se toho za ten čas událo. Moˇzná vás bude zajímat, co tu vlastně všechno podnikáme, jaký máme program našeho studia. Náš den začíná ranními chválami v 8 h, chvály probíhají v naší maličké podkrovní kapličce za doprovodu nástrojů, jako jsou kytary, piano, kachon (speciální buben), tamburína,... hned z rána máme možnost říct, zpívat Pánu díky za to, že nás probudil do nového dne, máme moˇznost si uvědomit, ˇze to není vůbec samozřejmostí,... proto mu zpíváme. Po chválách je hodinová adorace, ve které se můžeme na chvíli ztišit, odevzdat všechno, co nás trápí, s čím bojujeme, vše z čeho máme radost. Je to nádherná příležitost být tak blízko někomu, komu na nás tak moc záleˇzí, ˇze za nás, za naše hříchy umřel na kříži. Po adoraci máme vyučování, témata vyučování jsou dosti různá. Je to například teologie, filosofie, evangelizace, probíráme také Katechizmus katolické Církve, konkrétně se zrovna teď zaměřujeme na sedm svátostí. Na toto vyučování máme velice dobrého kněze, vyučovací hodiny probíhají formou záživné, užitečné a také často zábavné přednášky. Také máme velký prostor pro naše otázky. Po vyučování máme oběd - mohu vám říct, že italské jídlo je opravdu vynikající! Po obědě je naším úkolem umýt nádobí, proto jsme rozděleni do pěti skupin, kaˇzdá má na starosti jiný úkol. První skupina chystá před jídlem na stůl talíře, příbory,... druhá skupina obsluhuje během jídla, třetí skupina umývá po jídle talíře a příbory v malé kuchyni, čtvrtá skupina umývá hrnce, pánve atd. ve velké kuchyni - coˇz je teď zrovna můj úkol a pátá skupina je liturgická. Ta připravuje vše pro mši svatou, vybírá písničky, určuje, kdo bude číst čtení, zpívat ˇzalm, hrát na nástroje. Pak máme odpolední pauzu, po níˇz pokračuje vyučování, potom je mše svatá, večeře a večerní program. V pondělí a ve 8

9 čtvrtek máme studijní večer a ve středu je večer kreativní. Každý týden je úplně specifický. Měli jsme například liturgický týden, kdy jsme se učili nové písničky zpívat vícehlasně nebo s ukazováním, učili jsme se jak dirigovat, jak zpívat, bylo to velice zajímavé a přínosné. Nebo jsme měli dramatický týden, kdy jsme se učili používat své celé tělo, vymýšleli jsme různé pantomimy a scénky, pořádali jsme talent večer. Také máme možnost chodit každý týden ve středu dopoledne na compassion serves. Jsme rozděleni znovu do pěti skupin. Moje skupina, Benedict, Patrick a já, chodíme pomáhat do domu, kde jsou velice staré řádové sestřičky a kněží, a naším úkolem je přinést jim radost, povídat si s nimi. Ale ne všichni pacienti jsou schopni mluvit, proto jim nabízíme alespoň svoje ruce a úsměv. Také jim pomáháme s přijímáním potravy. Je to velice krásná práce, starat se o někoho, kdo celý svůj život zasvětil Pánu a celý svůj život pomáhal jiným lidem... teď jsme to my, kteří o ně můˇzeme pečovat. A každý pátek odpoledne chodíme na evangelizaci na ulici. Máme moˇznost s sebou nést velký dřevěný kříˇz, který věnoval papeˇz Jan Pavel II. všem mladým lidem, aby s ním chodili po celém světě a hlásali Boží lásku a evangelium. Při evangelizaci zpíváme písničky za doprovodu nástrojů a povídáme si s lidmi, které to zaujalo. Dokonce jsem už měla možnost si popovídat s Čechy! Právě teď se připravujeme na velkou misii do Dublinu, kam odlétáme , kde budeme mimo jiné po školách seznamovat studenty s naší evangelizační školou, připravujeme pro ně zábavný program, učení písniček s ukazováním, scénky, hry, svědectví o tom, jak Bůh působí v našem ˇzivotě... naším cílem je předat jim radost ze života, naději, že je tu Někdo, komu na každém z nás opravdu záleˇzí, ˇze smrtí nic nekončí, ale právě začíná! Připravujeme také večer milosrdenství a večer Panny Marie a mnoho dalšího. Tímto se s Vámi prozatím loučím, za vás všechny se tu modlím! Klára Voříšková Kurzy Alfa v Brně Povídání s Honzou Keprníkem Keprtem o kurzech Alfa Co to je kurz Alfa? Je to jedenáct večerů, kdy se zájemci mohou seznámit s vírou, nebo ji oprášit a udělat si jasno v některých otázkách a vztahu k Bohu. Alfa se jmenují proto, že je to myšleno jako počátek vztahu s Bohem. 9

10 Jak si takový večer mám představit? Skupinka nadšenců ve čtvrtek večer obsadí faru a nachystá společnou večeři. Pak přijdou hosté, coˇz jsou ti hledající přátelé a společně se povečeří. Potom je možnost si zazpívat, a poté následuje přednáška na určité téma týkající se víry. Po skončení přednášky se účastníci rozdělí do menších skupinek a společně pak diskutují o tom, co zaznělo. Pak se rozejdeme domů. To vypadá jako spolčo s večeří. Ano, je to v zásadě spolčo s večeří. Pro účastníky je to samozřejmě dobrovolné, pořadatelé se snaží netlačit na pilu. Například se na tom večeru nemodlíme, ani se příliš nepouštíme do hlubokých teologických rozprav. Za účastníky se ale během večera modlí lidé, kteří se k tomuto zavázali. Tedy se neprobírá katechismus? Témata jsou různá, například: o modlitbě, odpuštění, Bibli, zlu. Jsou ale přednášena s důrazem na osobní zkušenost a s ohledem na posluchače. Jedna z myšlenek Alfy je, nepopisovat Boha, ale prožít jej s těmi, kdo se ho snaˇzí potkat. To zní hezky, ale jak se toho docílí? V kurzu jsou vždy pořadatelé a hosté. Pořadatelé jsou s hosty v kontaktu při večeři, přednášce i v diskusní skupince. Další pořadatelé je pak podporují modlitbou a zbytek je na Duchu svatém. (Úsměv) Dobrá, ale co když dojde pořadatelům inspirace? S myšlenkou kurzů Alfa přišli dva duchovní v Londýně přibliˇzně před 25 lety. Své letité zkušenosti pak dávají k dispozici v podobě osnov, letáků, knih nebo DVD. Je to celosvětově rozšířená aktivita. V České republice existuje Česká kancelář kurzů Alfa, která koordinuje a poskytuje podporu těm, kteří chtějí kurzy Alfa dělat. Je to jen katolická akce? Kurzy Alfa jsou praktickým příkladem ekumeny v té nejzákladnější praxi. Organizují je mnohé křesťanské denominace. A také nikdo hostům neříká, pokud se sami nezeptají, jestli je římský nebo jaký katolík a jestli je z té či oné církve. Nicméně kurz, který probíhá teď na faře, je veden katolíky. Jsou tam i lidé z jiných farností? (Úsměv) Jsou tam lidé hlavně z jiných farností. Kurzy začaly organizovat dvě moje kamarádky Pavla a Maruška z farnosti Křenová, a proto, ˇze se pro podzimní kurz hledala střecha nad hlavou a díky vstřícnosti našeho pana faráře, jsme s kurzem zakotvili na tomáškovské faře. Pak se k nám přidali ještě Radek Voříšek a otec Jiří. Jak na tě působí účast na kurzech? Já jsem byl zpočátku dost skeptický, ale teď jsem v tom aˇz po uši a doufám, že mi to vydrží. Věřím, že se nám do prázdnin podaří ještě jeden kurz uspořádat. 10

11 Co byste chtěli naší farnosti vzkázat? Prosíme vás všechny o modlitbu za ty, jež kurzy navštěvují. Je to teď kolem 20 lidí, kteří mají našlápnuto k poznání Boha. Kdo by chtěl pomoci jako organizátor, tak se na mě můžete klidně obrátit. Kdo by chtěl přispět na provoz kurzu, tak bude také vítán. A hlavně!!! Kdo máte ve svém okolí nějakého takového hledače, zkuste jej na kurz Alfa pozvat a přijít alespoň ze začátku s ním. Do prázdnin by měl proběhnout ještě jeden kurz. Další informace na: a Ptala se Katka Fárová Mikulášská besídka pro školáky na Petrinu Jsem blbec Leo, já jsem blbec!!! Takto mě přivítala rozjásaná Kačka Halámková s ponožkama připevněnýma ve vlasech, kdyˇz jsem vstoupila na Petrinum. Jelikož jsem neměla nejmenší ponětí oč jde, hned jsem ji začala utěšovat, ˇze ˇzádný blbec není a ať nevěří nikomu, kdo jí to říká. Ona mi ale stále dokola opakovala, že blbec je a ať jí prosím potvrdím, že tak vážně vypadá. Vzápětí přiběhla s tou stejnou otázkou její sestra, takˇze jsem začala tušit, že v tom bude něco jiného. Obě dvě totiž hrály ve scénce O stonožce, kterou měly pro nás připravenou světlušky. Nutno říct, že se jim vážně povedla. Stejně tak i ostatní scénky, které si pro nás holky i kluci pro tento večer připravili. Jako první se nám představila druˇzinka Vlaštovek se scénkou Karkulín s. r. o. Následovala družinka Šavlozubky se svým natáčením Westernu. Holky ze skupinky DDT vedené Klárou Kengi Koukalovou si pro nás připravily scénku o Bohu a lásce, která přichází vˇzdy, kdyˇz ji nečekáme. Malá vlčata nás po krátké přestávce pobavila Kobrou 11, světlušky již zmíněnou Rafaelou stonožkou a na závěr si pro nás připravila třetí druˇzinka skautek Cimrmanovu scénku Tma jako v pytli, kdy se skutečně celá scénka odehrávala v naprosté tmě. Co by to bylo za Mikulášskou bez Mikuláše? Ten náš se dostavil po usilovném pění písničky Svatý Mikuláš, která přešla do Mik miku, a poté do Rolniček. Kdyˇz svatý Mikuláš konečně vstoupil do místnosti, byly už všechny děti nedočkavé. Po vyzpovídání těch menších, kdo to vlastně svatý Mikuláš byl, byly po zásluze odměněné krásně nazdobenými perníčky. Pak nám dal svatý Mikuláš požehnání a my se pomalu, ale jistě odebrali domů. Na závěr je důleˇzité zmínit, ˇze jsme se u všech scének skvěle bavili. Každá scénka byla jedinečná a bylo vidět, jak se všechny děti snaží a chtějí nás rozesmát, což se jim určitě povedlo. Veronika Kozlová 11

12 Na Petrinu bylo na Mikula s e veselo Za nejmens ı mi de tmi pr is el Mikula s do kostela - foto SCHIDLO 12

13 Adventní Jeruzalém pro nejmenší V sobotu v 16 h hod se v kapli kostela sešli děti a rodiče, aby přivítali letošní advent. Po společné modlitbě na začátku si děti poslechly co advent znamená, a pak se rozdělily do několika skupinek a začaly si s velkým zaujetím, ty nejmenší za pomoci rodičů, zdobit svůj papírový Jeruzalém nebo svíčku. Na Jeruzalém děti lepily kamínky, barvily jej křídami, pastelkami, svíčku polepovaly barevnými kousky voskového plátu. Ke konci setkání se děti naučily písničku, která posléze zazněla v kostele. Celá tato akce skončila průvodem dětí a rodičů se zapálenými svíčkami setmělým kostelem, kde všichni společně vstoupili do letošního adventu. Markéta Migotová POVÍDKA Tak holky, večer jdeme s taťkou do divadla a přijde vás hlídat strejda Vašek. Hurá, vykřiknou holky jako jeden muž a mladší Peťka mámě vlítne do náručí. Maminka však nakoukne do jejího pokojíčku a povzdychne si: po zemi roztahaný lego vláček, školní oblečení smotané do záhadného uzlíku a na psacím stole bohémsky poházené sešity. Podle ultrazvuku to měl být kluk a máma má někdy pocit, že se doktoři ani tak moc nezmýlili. Nakoukne i ke starší Dáše, která si svůj pokojík udržuje ve stavu takzvaného mírného přehledného nepořádku tady bude poklízení jistě snažší. Tak ať máte udělané úkoly a pěkně poklizeno, setřese maminka konečně Peťku, oběma holkám vlepí pusu, udělá křížek na čelo a už klapnou dveře. Peťa se rozhlédne kolem sebe a s myšlenkou na první mučedníky se dává do práce. Dáša právě chatuje s kamarádkou, tak se jen ohlédne: hm, to mám za chvilku. Peťka uˇz má královsky poklizeno (tedy podle ní, mamka by asi řekla jakˇz takˇz) a pouští se do neoblíbené ájiny. Kupodivu, dneska jí to docela jde, asi proto, ˇze na to příliš nemyslí vyuˇzívá totiˇz svého jazykového citu - a současně v duchu probírá, jak pokojíček ještě vylepšit. Na svou malou nástěnku dá nové fotky 13

14 hlavně ty z Mikulášské, ty jsou fakt srandovní. Z poličky vytahuje upíří zuby a pro jistotu si je dá rovnou do pusy. A ještě udělá popcorn v mikrovlnce! Mohla by tu velkou plastovou misku umístit nad dveře pokojíčku, a aˇz strejda otevře, chachá no a pak to posbírají a snědí... - maminka by si zas určitě povzdechla: holka, tys měla být kluk. Crrrrr, crrrrr, crrrrr, Peťa běˇzí otevřít. Ale za dveřmi je stará vrásčitá babička s velkou taškou a skřehotavým hlasem se ptá: Nebydlí tu někde Novákovi? Peťce údivem vypadnou upíří zuby, ale pak si všimne, ˇze babička je nějak moc vrásčitá, nějak moc ohnutá a takhle že neskřehotá ani čarodějnice v pohádce. Honem vyskočí a chytne babku za gumový nos samo, je to maska! Strejda Vašek se směje na celé kolo: Víš, jak jsem se lekl, kdyˇz ti vypadly ty zuby? Ale znám jeden supr nový horor, počkejte. Strejdovy horory jsou takové, ˇze se u nich člověk můˇze počurat nanejvýš smíchy a ne strachy. Dáša uˇz taky přišla pozdravit, ale nějak se nemůˇze doopravdy radovat z nové detektivky Dicka Francise - teď teprv vstala od počítače. A nemám ani úkoly, hrkne v ní no co, ráno to od někoho opíšu. Tak ke komu půjdeme? ptá se strejda a Dáša honem vyhrkne: Dneska k Petře! Strýc Vašek se na ni zkoumavě podívá, ale pak otvírá dveře do menšího pokojíku, čímž vyvolá popcornovou vánici a další výbuchy smíchu. Všechno poctivě posbírají, aby ani jedna kukuřička nepřišla nazmar a strejda to pro jistotu přejede vysavačem. Pak už se všichni usadí na zemi a Peťka vytáhne svůj dárek komiksovou knížku o svaté Anežce, přitulí se ke strejdovi a ten čte a vždycky poví ještě něco navíc. Po večerní modlitbě Peťa má stále za co děkovat, strýc taky, jen Dáša je zamlklá dojde i na ten slíbený horor. Za chvilku už leží holky v postýlkách, Petra se potichu směje do polštáře a Dáša potichu do polštáře pláče. Taky se na strýce těšila, ale vůbec se na jeho návštěvu nepřipravila, vlastně ho ani nepustila k sobě dovnitř. Nemá radost ani z nové knížky, i když miluje koně a detektivky a nejvíc oboje dohromady. Usíná na mokrém polštáři až po půlnoci s dobrým předsevzetím do dalších dnů. Takhle by už nic prošvihnout nechtěla! I my již brzy ve svém srdci očekáváme vzácnou návštěvu. Jsme na ni dobře připraveni? Ještě máme skoro týden, tak s tím můžeme něco udělat ať už je to veliký binec nebo jen malý přehledný nepořádek s tím se možná ve svátosti smíření bojuje dokonce hůř. A čím Ježíše překvapíme, čím mu uděláme radost? Každý den se s ním setkáváme v lidech kolem nás, zkusme udělat radost jim. Ale popcorn na dveřích nedoporučuji! Marie Sojka Veselá 14

15 15

16 Vánoce 2011 a Nový rok 2012 v kostele sv. Tomáše v Brně Příleˇzitost ke svátosti smíření bude v našem kostele od pondělí do pátku vždy od do hodin. Kromě toho se pravidelně zpovídá také během bohoslužeb. Prosíme, abyste si nenechávali předvánoční zpověď aˇz na poslední chvíli, ale vyuˇzili zejména prvních dnů v týdnu, kdy ještě nebývají u zpovědnic takové fronty. Je moˇzno také domluvit (na faře či v sakristii) návštěvu kněze pro nemocné či starší farníky přímo u nich doma. POŘAD BOHOSLUŽEB Štědrý den pravidelná modlitba breviáře ráno v 6.30, poslední rorátní mše svatá v 7.00 hodin odpoledne v hodin vánoční mše pro děti (se zpěvem dětské scholy) ve hodin tradiční půlnoční mše svatá se zpěvem chrámového sboru Jolly Singers (F. Fiala: vánoční mše Nastává den pro soprán, smíšený sbor a orchestr); bohosluˇzbu bude v přímém přenosu vysílat ČT Slavnost Narození Páně (Hod Boˇzí vánoční) bohoslužby jako v neděli, tedy v 7.45 latinská se zpěvem chorální scholy, v 9.00 se zpěvem chrámového sboru Jolly Singers (F. Fiala vánoční mše Nastává den ), v a večer v hodin od 14 do 18 hodin bude kostel otevřen pro návštěvu u jesliček svátek sv. Štěpána, mučedníka (druhý svátek vánoční) bohoslužby jako v neděli, tedy v 7.45 (latinská), 9.00, a večer v hodin od 14 do 18 hodin bude kostel otevřen pro návštěvu u jesliček svátek Svaté Rodiny bohoslužby ráno v 7.00 a večer v hodin při večerní mši svaté se uděluje tradiční požehnání manželům sv. Silvestra (poslední den občanského roku) ranní mše svatá v 7.00 hodin odpoledne mše svatá v hodin na poděkování za uplynulý rok spojená s přehledem života a hospodaření farnosti v roce 2011 večerní mše svatá odpadá slavnost Matky Boˇzí Panny Marie (občanský Nový rok) bohosluˇzby jako v neděli, tedy v 7.45 (latinská), 9.00, a večer v hodin slavnost Zjevení Páně (svatých Tří králů) mše svaté ráno v 7.00 a večer v hodin při večerní bohosluˇzbě tradiční ˇzehnání vody, kadidla a křídy při večerní mši svaté zazpívá Schola brněnské mládeˇze, řídí Štěpán Policer TOMÁŠEK Zpravodaj při kostele sv. Tomáše v Brně. Vydává Řím.-kat. farnost u sv. Tomáše v Brně, Lidická 6, Brno, , č. účtu: /6800, Internet: P. Petr Vrbacký farář, redakce: M. Veselá, M. Keprtová, V. Keprt. Schránka pro el. příspěvky: ostatní příspěvky předávejte kostelníkovi. Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Nevyžádané příspěvky nevracíme. NEPRODEJNÉ. Uzávěrka příštího čísla 15. ledna 2012.

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Motto: Chiara Lubichová. je schopen svému okolí aˇz do omrzení. jméno? V roce 1989 toto jméno nešlo. zpřítomnit a zviditelnit hodnoty,

Motto: Chiara Lubichová. je schopen svému okolí aˇz do omrzení. jméno? V roce 1989 toto jméno nešlo. zpřítomnit a zviditelnit hodnoty, 3 ZPRAVODAJ FARNOSTI PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ Motto: Svět potřebuje léčbu evangeliem, protože jedině radostná zvěst mu může vrátit život, který mu chybí. Úvodní slovo Nechybělo vám při letošních oslavách

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Camphill na soutoku Kdo jsme?

Camphill na soutoku Kdo jsme? Camphill na soutoku Kdo jsme? Jsme společenství žijící a pracující ve vsi České Kopisty, které pro ty, kteří by tady s námi chtěli bydlet a pracovat, poskytuje také komunitní chráněné bydlení a centrum

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

DÍVÁME SE KOLEM SEBE

DÍVÁME SE KOLEM SEBE DÍVÁME SE KOLEM SEBE Úvod Advent je doba, kdy kr{tké a šedé dny probouzejí v lidech touhu po světle, po teple a po domově. Se světlem je pak spojov{na naděje, oček{v{ní radosti, dobra, pomoci a vz{jemného

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY O co jde? Obraz Svaté rodiny putuje během doby adventní až do Štědrého dne 24.12. po farnosti - od rodiny k rodině, od domu k domu. Může to být vyjádření naši ochoty nabídnout střechu

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více