Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci"

Transkript

1 Číslo 2/2013 vydáno dne Lidé v referendu odmítli prodej pozemků WANEMI CZ Dát hlas svému prezidentskému kandidátovi i vyjádřit postoj k prodeji městských pozemků společnosti WANEMI CZ měli ve dnech 11. a 12. ledna zábřežští občané a velká část jich této možnosti využila. K prezidentským volebním urnám se dostavilo (66,44%, celorepublikově 61,31%) voličů, v referendu se vyjádřilo (59,6%) voličů. Stejně jako ve zbytku republiky i v Zábřeze v prvním kole prezidentských voleb zvítězil Miloš Zeman (24,71% hlasů). Na dalších místech se už ale městské výsledky lišily druhý skončil Jan Fischer (19,5%), třetí Jiří Dienstbier (18,22%) a až čtvrtý další z postupujících kandidátů Karel Schwarzenberg (16,67%) Odstup zbývající pětice už byl značný, další kandidáti skončili v pořadí Vladimír Franz (7,30%), Zuzana Roithová (6,27%), Ta ana Fischerová (3,29%), Jana Bobošíková (2,20%) a Přemysl Sobotka (1,78%). Se stejně vysokým zájmem jako první přímá volba prezidenta se setkalo i místní referendum k otázce, zda občané souhlasí, aby město prodalo svoje pozemky za účelem vybudování energetického zdroje a papírny podle záměru firmy WANEMI CZ a. s. Přípravný výbor podpořený více než čtyřmi tisíci hlasů referendum požadoval už v roce 2008, zastupitelstvo ho ale tehdy odmítlo. Teprve Ústavní soud uznal oprávněnost požadavku, referendum se tak konalo až po více než čtyřech letech. Referendum mělo správně proběhnout úplně na začátku, tedy v roce 2006, než byly schváleny první smlouvy mezi společností a městem, či alespoň v roce 2008, Vážení spoluobčané a, Hněvkova, Pivonína a Václavova, rádi bychom Vám jménem všech, co se podíleli na přípravě referenda, upřímně poděkovali za Váš čas, ochotu přijít a vyjádřit svoji vůli v unikátním a historicky prvním referendu na území našeho města. Díky Vašemu naprosto jednoznačně vyjádřenému názoru mají představitelé města i Vaši zastupitelé v rukou jasné a závazné vodítko, jak dále postupovat. Je velká škoda, že se před několika lety WANEMI CZ a.s. zásadním způsobem zasadila o to, že nám minulé zastupitelstvo referendum odepřelo, a namísto toho uzavřelo další problematické smlouvy. Kdyby referendum proběhlo v původním možném termínu, mohla celá věc kdy na radnici přišli zástupci petičního výboru s několika tisíci podpisů. Zastupitelstvo města tehdy referendum nevyhlásilo, okomentoval stručně předchozí vývoj starosta František John. K platnosti rozhodnutí v referendu bylo třeba alespoň pětatřicetiprocentní účasti oprávněných voličů. Tím, že k urnám přišlo 59,6 % voličů, byla tato podmínka splněna, místní referendum je tedy platné. Další podmínkou pro splnění závaznosti rozhodnutí referenda bylo hlasování nadpoloviční většiny oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25% oprávněných voličů. Celkový počet platných hlasů pro odpově NE byl 5.241, což je 76,24% z celkového počtu účastníků referenda (6.874) a 45,44% ze všech oprávněných voličů. Pro prodej pozemků společnosti WA- NEMI CZ hlasovalo osob (22,43% účastníků referenda). Rozhodnutí neprodávat pozemky v průmyslové zóně WANEMI CZ je tedy pro toto i další zastupitelstva města závazné. Mezi městem a společností však již v současné době probíhá řada soudních řízení o platnost vzájemně uzavřených smluv. Z důvodu existence smluv mezi městem a společností Wanemi uzavíraných v letech 2006 až 2010 výsledek referenda v žádném případě neznamená, že bychom měli čistý stůl. Je potřeba počítat s tím, že pro město to bude ještě dlouhá a náročná cesta soudních sporů, upozornil František John. (Podrobné výsledky prvního kola prezidentských voleb i místního referenda naleznete na -red-) snadněji směřovat k cíli vytyčenému občany, bez toho, aby byly problematické smluvní vztahy mezi Městem a WANEMI CZ a. s. předmětem soudních řízení, která by mohla výsledek referenda ovlivnit. V tuto chvíli je nejdůležitější, že jste vzali rozhodnutí v tak zásadní věci do svých rukou a jasně dali najevo, že Vám záleží na budoucnosti Vašeho města, a ukázali tak svým zastupitelům, že s Vámi musí i do budoucna počítat. Ještě jednou moc děkujeme za Váš demokratický projev, který je a bude významnou pojistkou do budoucnosti. Přípravný výbor a Město Termíny konání zastupitelstev Minimálně šestkrát by se měli sejít zastupitelé v roce Na svém posledním loňském zasedání schválili termíny plánovaných zasedání zastupitelstva, a to (vždy ve středu) 20. února, 17. dubna, 19. června, 18. září, 6. listopadu a 11. prosince. (mk) Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci Komu letos patří trůn nejlepšího sportovce a? Triatlonistovi Davidu Jílkovi (na snímku uprostřed). Vyneslo jej tam vítězství na mistrovství světa v závodu Bigman, první místo v soutěži Český železný muž a další cenné úspěchy v těchto náročných disciplínách. V rámci vyhlašování výsledků na 11. mezinárodním sportovním plese v pátek 11. ledna došlo i na stálici zábřežského sportu, kuželkářku Hanu Wiedermannovou (vlevo). Také ona si přivezla zlato z mistrovství světa v disciplíně sprint, kde obhájila titul z roku 2010, stačilo to ale jen na druhé místo. Bronzovou příčku získal teprve sedmnáctiletý Marek Minář (na snímku vpravo). Naděje českého orientačního běhu se může pochlubit dorosteneckým titulem mistra Evropy na klasické trati i štafetovým bronzem, vítězstvím na mistrovství ČR v nočním orientačním běhu a bronzem ve sprintu. Už dnes Marku Minářovi patří druhá příčka v českém žebříčku jednotlivců. (Pokračování na straně 7) Druhé kolo prezidentských voleb se blíží Druhé kolo volby prezidenta ČR proběhne v pátek 25. ledna od do hodin a v sobotu 26. ledna od 8.00 do hodin. Voličem pro volbu prezidenta České republiky v druhém kole je státní občan ČR, který alespoň druhý den volby, tj. 26. ledna 2013, dosáhl věku nejméně 18 let. Počet volebních okrsků na území města se nemění. Hlasování proběhne v 15 volebních okrscích, které jsou umístěny na stejném místě jako v prvním kole. Voliči mají právo ověřit si, zda jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, případně požadovat doplnění nebo provedení oprav. Ověření provádí Miriam Miroslava Divišová (tel: ) v kanceláři č. 010 v přízemí budovy úřadu Masarykovo nám. 510/6,. Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Požadavky k návštěvě s přenosnou hlasovací schránkou na II. kolo prezidentských voleb hlaste nejpozději do pátku 25. ledna do v kanceláři č. 113 v I. patře budovy MěÚ, Masarykovo náměstí 510/6, u Daniela Gryce, tel: , nebo muzabreh.cz. V době voleb pak přímo okrskové volební komisi. (Bližší informace naleznete na -red-). Počátkem února proběhne zápis dětí do prvních tříd Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle 36 odst. 4 školského zákona do všech zábřežských základních škol: Základní škola, Boženy Němcové 1503/15; tel: , Základní škola, Školská 406/11; tel: , Základní škola, Severovýchod 484/26; tel: , Základní škola a Mateřská škola, Rudolfa Pavlů 1799/4; tel: ve čtvrtek 7. února a v pátek 8. února v době od do hodin. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. září 2006 do 31. srpna 2007 včetně dětí s odloženou školní docházkou. Zákonný zástupce dítěte k zápisu přinese svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ 2/2013 KRÁTCE Z RADY Rada města se na svém posledním loňském zasedání v úterý 18. prosince mimo jiné usnesla na následujících materiálech: Na základě doporučení Komise pro rozvoj města jmenovala jejím předsedou Pavla Bruštíka. Jmenovala Janu Kratochvílovou na pracovní místo ředitelky mateřské školy Severáček s účinností od 2. ledna Vzala na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2012 s konstatováním, že při něm nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Vzala na vědomí žádost společnosti LIVYNE o převzetí správy komunikací Květinová a Luční, zajištění svozu domovního odpadu a zprovoznění veřejného osvětlení na těchto komunikacích. Schválila zařazení těchto ulic do plánu zimní údržby komunikací 2012/2013, obdobně jako nově zbudované komunikace Billa Havlíčkova, a to včetně chodníku a přechodu pro chodce. Schválila nový postup při zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města platný od 1. ledna Souhlasila s účastí města na veletrhu Urbis Invest 2013 konaném ve dnech dubna na brněnském výstavišti. Souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce kontejnerů na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM a dodatkem ke smlouvě o výpůjčce kontejnerů od společnosti Asekol na dva klecové kontejnery na zpětně odebraná elektrozařízení. Adrenalin park Bozeňov získal značku JESENÍKY originální produkt V pátek 14. prosince obdržel z rukou starostky Hanušovic Ivany Vokurkové Adrenalin park Bozeňov značku JESE- NÍKY originální produkt v oblasti zážitků. Adrenalin park Bozeňov nabízí aktivity jako například lanové centrum, lezeckou věž, bungee trampolínu nebo lukostřelbu. V zimním období se letos premiérově představí umělý ledopád s možností lezení na ledu pomocí maček a cepínů. Udělení značky JESENÍKY originální produkt je pro nás velikou ctí. Vždy již na začátku minulého století jezdili lidé z dalekého okolí do Dolního Bušínova trávit svůj volný čas. Hrdě se hlásíme k odkazu našich předků a zároveň nabízíme moderní volnočasové aktivity se zázemím profesionálního instruktorského týmu, uvedl Michal Kubica, vedoucí instruktor Adrenalin parku Bozeňov. Udělení značky JESENÍKY originální produkt v oblasti zážitků zaručuje místní příslušnost, kvalifikaci pro provozování a kvalitu služby, intenzitu zážitku a zpětnou vazbu. Důraz je kladen na skutečnost, že návštěvník získává zážitky aktivním zapojením do různých činností, nabývá nové zkušenosti nebo zážitek podporuje rozvoj kreativity či týmové spolupráce a jiných dovedností. Hodnotí se také tradice poskytovaného zážitku. Koordinace značky v regionu Jeseníky probíhá prostřednictvím Místní akční skupiny Horní Pomoraví. Průtah Billa Havlíčkova už slouží řidičům Po letech čekání se zábřežští řidiči v pondělí 7. ledna dočkali otevření průtahu Billa Havlíčkova. Sto šedesát metrů dlouhá komunikace usnadní cestu přes město především obyvatelům západní části a, tedy Výsluní a okolních lokalit, i těm směřujícím na Nemili a Hněvkov. Zatím jen ve zkušebním provozu otevřená spojka tak už pomáhá především vyhnout se kritickému bodu dopravy v centru, křižovatce u staré pošty, i četným přechodům pro chodce na náměstí Osvobození a Žižkově ulici. Frekvence vozidel v centru by mohla podle předpokladů klesnout až o pětinu, předpokládá se i zvýšení plynu- reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ Cílem projektu je zajištění poskytování vybraných sociálních služeb z oblasti sociální prevence a jejich dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ohrožených sociálním vyloučením na celém území Olomouckého kraje. Realizátor projektu: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ:77911, IČ: Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Poskytování sociálních služeb v azylovém domě pro muže a ženy Cílem sociální služby je snížit závislost uživatelů na sociální službě a zvýšit schopnost jejich návratu do přirozeného sociálního prostředí. Podporovat vztahy klientů s vlastními rodinami, poskytovat kvalitní poradenství a nabízet možnosti řešení problémů tak, aby byli schopni řešit svou situaci vlastními silami. Pomoci klientům znát svá práva a povinnosti a orientovat se v právních předpisech. Poskytovatel služby: Město, IČ Podnikatele čekají kontroly z životního prostředí Městský úřad, oddělení životního prostředí bude i v roce 2013 provádět namátkové kontroly podnikatelských subjektů působících v u a okolí z hlediska nakládání s odpady zaměřené především na likvidaci odpadů a třídění odpadů. Proto upozorňuje původce odpadů (fyzické osoby oprávněné k podnikání, právnické osoby) na povinnosti uvedené v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech: Původci odpadů mají mimo jiné následující povinnosti: 1. likvidovat odpady u osob k tomu oprávněných, 2. vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Metodika vedení evidence je stanovena ve vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 3. v případě, že původci vyprodukují a nakládají za rok s více než 100 kg nebezpečného odpadu nebo 100 tunami ostatního odpadu je nezbytné podat do 15. února 2013 do elektronického systému ISPOP (www.ispop.cz) hlášení o produkci losti provozu. Plány této dopravní priority města se zrodily už před osmi lety, její realizaci ale nejdřív komplikoval výkup potřebných pozemků a později nedostatek peněz v městské pokladně. Z té nakonec bylo na stavbu vynaloženo 9,7 milionu korun, což je díky sražení ceny při výběrovém řízení o asi pět milionů méně, než se původně předpokládalo. Spojka Billa Havlíčkova by měla být do ostrého provozu uvedena na jaře, do té doby je možné odstraňovat případné nedostatky či změřit úroveň hluku v obytných domech na Kosmonautech. Ty by měla chránit protihluková stěna, která ale zároveň vytváří překážku v rozhledu pro řidiče přijíždějící od gymnázia a odbočující na parkoviště u Billy. Dokončení průtahu je jen jedním z opatření k usnadnění plynulosti dopravy v centru, další na řadě má být přestavba křižovatky u kulturního domu, která se má změnit na kruhový objezd. Na ten navíc z většiny přispěje Olomoucký kraj. (mk) Projekt Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji Kontaktní osoba: Bc. Pavlína Rohová, tel: , mobil: , Částka: Kč. Doba realizace projektu: Poskytování služeb v azylovém domě pro rodiny s dětmi Cílem poskytování sociálních služeb pro uvedenou cílovou skupinu je zajištění bydlení a možnost vyřešení sociální situace spojené s jeho ztrátou pro osamělé matky či otce s dětmi. Rodiče bez přístřeší jsou motivováni ke změně, dostává se jim podpory v rozvíjení kompetencí v péči o dítě. Služba bude zaměřena na stabilizaci sociální situace uživatele, např. pomoc při uspokojování základních životních potřeb, podpora v obnovování přirozených rodinných vztahů, motivace k samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách. Poskytovatel služby: Město, IČ: Kontaktní osoba: Růžena Vinklerová, tel: , Částka: Kč. Doba realizace projektu: a nakládání s odpady za předchozí rok (do hlášení se pak píší všechny odpady vzniklé za uplynulý rok). Tento termín se týká i podávání ohlášení provozovateli zařízení k nakládání s odpady, 4. v případě, že někdo nakládá s nebezpečnými odpady, je nezbytné mít k tomu povolení (souhlas) MěÚ, OŽP, 5. vzniklé odpady musí být shromaž ovány odděleně, musí z nich být vytříděny využitelné složky. Pokud odpady nelze nebo není nutné shromaž ovat odděleně, lze to pouze se souhlasem MěÚ, OŽP. Při zjištění porušení povinností hrozí vysoké pokuty. Další informace jsou uvedeny v zákoně č. 185/2001 Sb., na internetových stránkách města (v sekci životní situace) nebo je poskytne Oddělení životního prostředí MěÚ Bc. Květoslava Hýblová, tel: , a Ondřej Pavlů, tel: , ondrej. Změna účtů pro placení daní Od 1. ledna 2013 došlo ke změně čísla účtů pro placení daní. Finanční úřad pro Olomoucký kraj má následující čísla účtů: Majetkové daně Daň z nemovitostí /0710 Daň dědická /0710 Daň darovací /0710 Daň z převodu nemovitostí /0710. Tříkrálová sbírka překonala rekord Již počtrnácté patřil úvod roku na celém Zábřežsku Tříkrálové sbírce. Od 2. do 7. ledna koledovaly skupinky tří králů v téměř sto obcích v působnosti Charity, jejichž obyvatelé v plné míře opět prokázali svou solidaritu a štědrost. Po sečtení obsahu rekordních 340 pokladniček se ukázalo, že rekordní je i objem vykoledovaných peněz celkem se v nich shromáždilo úctyhodných korun, tedy o korun víc než loni. Zábřežsko tedy zase patří k nejštědřejším regionům v kraji. Takový výsledek jsme nečekali ani v tom nejoptimističtějším snu, okomentovala výsledek koordinátorka sbírky Markéta Horáková. Rekordní jsou i příspěvky dárců ze a a jeho místních částí. Přímo ve městě se vykoledovalo Kč, ve Václavově Kč, v Hněvkově Kč a v Pivoníně Kč. Průměrný výtěžek jedné pokladničky činil Kč, nejčastějším platidlem byly jako vždy dvacetikoruny a padesátikoruny, objevilo se ale i devět dvoutisícikorun. Nálezy cizích měn v pokladničkách jsou už vcelku běžné, letos ale vzbudily pozornost irácké dináry a běloruské rubly. Zároveň s penězi Charita sbírala i náměty na konkrétní pomoc z výtěžku sbírky, která je určena na podporu lidí a rodin v nouzi a rozvoj charitních služeb. Tříkrálová sbírka je jedinou sbírkou, ve které se dárci mohou spolupodílet na využití shromážděných prostředků. Ti, kdo nestihli dát svůj námět na pomoc koledníkům, jej mohou zaslat i dodatečně (tel: , Stejně tak je možné ještě dodatečně přispět, a to skrze DMS (ve tvaru DMS KOLEDA na telefonní číslo ) nebo složenku. (mk)

3 2/2013 INZERCE strana 3 PLAVECKÝ AREÁL ZÁBŘ EH 1. února otevřeno od 10:00 Akce pro děti a studenty 1+1 zdarma 14:00 16:00 aquazorbing Otevírací doba únor: Bazén Sauna Po 15:00 21:00 Út 12:30 21:00 15:00 21:00 ženy St 12:30 21:00 15:00 21:00 muži Čt 6:00 8:00 15:00 21:00 ženy 12:30 21:00 Pá 14:00 21:00 15:00 21:00 muži So 10:00 21:00 15:00 21:00 společná Ne 10:00 21:00 15:00 21:00 společná tel: ,

4 strana 4 INZERCE 2/2013 Město Masarykovo náměstí 510/6, Tel: , Fax: , IČ: vyhlašuje výběrové řízení samostatný referent Odboru sociálních věcí Městského úřadu Požadavky pro podání přihlášky: - znalost právních norem nutných k výkonu povolání sociálního pracovníka, zejména zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a dalších - znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění - vzdělání v sociálním či sociálně-právním oboru - ZOZ na úseku sociální práce výhodou - výborné komunikační a vyjednávací schopnosti, asertivita, samostatnost, flexibilita při řešení pracovních úkolů, spolehlivost, pečlivost - schopnost samostatného rozhodování podmínkou - praxe v sociální oblasti výhodou - výborná čeština a stylistika, znalost cizího jazyka výhodou - dobrá znalost práce na PC (Excel, Word, Outlook) - řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič Nástup od Písemné přihlášky v originále s datem a podpisem včetně všech požadovaných dokladů zasílejte na personální oddělení MěÚ, Masarykovo nám. 510/6, , nejpozději do Termín výběrového řízení je stanoven na den VÍCE INFO NA: v v Nádrazní 1002, Lanskroun

5 2/2013 KULTURA A SPORT strana 5 Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci (Dokončení ze strany 1) Konkurence byla letos skutečně obrovská. Svědčí o tom i fakt, že mistr ČR v dráhové cyklistice na 1 km s pevným startem a sedmý ve Světovém poháru Robin Wagner skončil čtvrtý. Pátý Petr Horvát už dobře zná atmosféru vyhlašování nejlepších zábřežských sportovců. Osmnáctiletý reprezentant má na kontu mj. pětadvacet překonaných zábřežských plaveckých rekordů, tituly mistra ČR v lyžařském orientačním běhu či bronz z klasického orientačního běhu. Nejlepší obránce NBL v sezoně , reprezentant a hráč vítězného týmu Nymburka, basketbalista Pavel Pumprla skončil šestý, sedmou příčku obsadil Jan Keprt, mj. desátý na MS hasičů či třetí v Moraviaman triatlonu. Úspěšnému autokrosaři evropské špičky Vítu Nosálkovi patří za rok 2012 příčka osmá, devátý se umístil Miroslav Otáhal, mistr ČR v enduru, desátá skončila další mistryně ČR karatistka Alena Bajerová, která vybojovala vítězství ve formě kontra Quinta. Mimořádné ocenění letos pořadatelé udělili Vladimíru Vysockému za opakovaně velmi úspěšnou reprezentaci města a České republiky na Světových hasičských hrách. (mk) Fleret oslaví 30 let i v Zábřeze Do u zamíří kapela řadící se mezi moravské folkrockové legendy. Hity jako Zafúkané, Čistá jak Vizovice nebo Na valašském bále přivezou vizovičtí Flereti do kulturního domu ve čtvrtek 31. ledna. Hudební styl a zvuk kapely je zcela originální, nezaměnitelný a rozpoznatelný, s kořeny v lidových písních, ale i v muzice rockové. Flereti dokážou v současnosti svým spontánním muzikantstvím rozezpívat a roztancovat mnohatisícové publikum. Kapelu si v roce 1997 pozvala britská rocková legenda Jethro Tull k hostování na svém světovém turné. Regionální a lidové kořeny Fleretu jsou patrné nejen z nástrojového obsazení (housle, fujar, klarinet, flétny, mandolina), ale i z jazyka textů. Rockový vliv je nástrojově zastoupen elektrickými kytarami a bicími nástroji. V roce 2011 skupina vydala novou řadovou desku s názvem O krásách Valašska. Po sedmnácti letech vystupování se zpěvačkou moravských lidových písní Jarmilou Šulákovou se Fleret vrátil v pozměněné sestavě ke svému původnímu, razantnějšímu zvuku a na koncertech vystupuje opět v klasické sestavě, která mu přinesla slávu. Stálice české hudební scény a dvorní kapela Valašského království zahraje v u v rámci turné, kterým oslaví třicet let své existence. Koncert začíná v 19 hodin, vstupenky lze stále zakoupit v infocentru kulturního domu nebo kavárně kina. Městská policie tísňové volání: 156 mobil na hlídku: Jubilejní desátý ročník Welzlování odstartoval V úterý 15. ledna začal v kině Retro už desátý ročník populárního festivalu cestovatelů a recesistů Welzlování audiovizuální besedou s Eliškou Maradovou nazvanou Ztracena v Africe aneb Karibu Burundi. Na návštěvníky, kteří kino zaplnili do posledního místa, čekalo poutavé vyprávění mladé lékařky o devítiměsíčním pobytu v africké zemi sužované chudobou a důsledky etnických válek, a přesto plné optimismu, odhodlání a naděje. Přednáška uspořádaná ve spolupráci s pobočkou České křes anské akademie nebyla jediná, obdobně jako na gymnáziu a jinde byl dobrovolný výtěžek ze vstupného věnován na projekt založení knihovny ve vesnici Buraniro, kam Eliška Maradová před několika dny opět vyrazila. Už za dva dny se Welzlování do Retra vrátilo. V kavárně a galerii představil své snímky z cest po Kanadě a Aljašce šumperský hudebník a cestovatel Karel Kocůrek, který zde již před dvěma lety představil fotografie ze severoamerických národních parků a života prérijních Pořádnou dávku humoru a nadsázky přinese další akce letošního Welzlování s názvem Welzlův kufr. Jedná se o závod s prvky recese, inspirovaný fotografiemi Eskymo Welzla při odjezdu z města, kdy jej oko neznámého fotografa zachytilo s kufry v rukách a doutníkem v ústech. Běh je známý extrémní náročností trati, rafinovanými disciplínami a bezohledností pořadatelů, popisuje nástrahy recesistického závodu pořadatel Pavel Zubík. Akce se koná v sobotu 9. února. Prezence účastníků bude probíhat už od devíti hodin v restauraci Rafanda, samotný závod pak startuje ve 14 hodin na nedalekém kopci Humenec. Povinnou výbavou je kufr, nepovinnou, ale často použitou rekvizitou zapálený doutník. Zvláštní cena bude udělena tomu, kdo nejvěrněji napodobí osobnost zábřežského cestovatele, případně dalším účastníkům, a to podle náhlého hnutí mysli pořadatelů, uvedl Zubík. Tradičně se bude soutěžit rovněž o nejkvalitnější pálenku, jejíž majitel získá právo používat pro ni označení Welzlova cestovatelská. Předehrou k této recesi bude skutečný krosový závod, který startuje tentýž den po desáté hodině od restaurace Rafanda. indiánů. Vernisáž výstavy doplnil poutavý výklad i jeho hra na lesní roh, indiánské chřestítko či flétnu (na snímku), výrobek amerických Obžibvejů. Snímky Karla Kocůrka představují úžasné přírodní scenérie Skalistých hor, jezera, ledovce či zvířata této části Ameriky. Cestování po západní Kanadě a Aljašce (včetně návštěvy Welzlova hrobu v Dawsonu) bude patřit také audiovizuální program, který v kině proběhne ve čtvrtek 24. ledna od 17 hodin. (mk) Welzlování zve i na pokus o zápis do knihy rekordů Závodníci se mohou hlásit pořadatelům v místě startu už od devíti hodin, připravena bude tra nejen pro dospělé závodníky, ale i pro děti. Pro každého účastníka je připraven pamětní list, drobná upomínka a malé občerstvení. V únoru nabídne Welzlování kromě jiného televizní dokument filmaře Martina Strouhal Na konec světa s Janem Welzlem o putování arktickou Sibiří ( v kině) a oblíbené závody lidských čtyřspřeží na Masarykově náměstí (17. 2.). Ty budou letos ozvláštněny pokusem o zápis do České knihy rekordů v počtu lidí s kufrem na jednom místě. Pelhřimovská agentura Dobrý den eviduje v databance rekordů pouze běh s kufrem na určitou vzdálenost. My se pokusíme shromáždit na Masarykově náměstí co nejvíce lidí s kufrem v ruce a nabídnout jim zajímavý program. Smyslem akce je nejenom se dobře pobavit a oslavit desáté výročí Welzlování, ale i posílit sounáležitost Zábřežáků a zviditelnit naše město, sdělil Zdeněk David z organizačního týmu. Pro každého účastníka bude připraven pamětní list a drobná odměna, vylosovaný účastník získá také recesistický kufřík na miliony. Letošní sezónu u Tunkla zahájil Bohuslav Jirgle Už ve čtvrtek 3. ledna zahájila zábřežská základní umělecká škola letošní výstavní sezónu v Galerii Tunklův dvorec představením prací ústeckoorlického výtvarníka Bohumila Jirgleho. Jeho díla jsou plná především přírodních motivů, a již krajin, kytic či různých zátiší. Při tvorbě používá tempery, akrylové a olejové barvy. Nepřehlédnutelná je ale především výtvarná technika, Bohuslav Jirgle nanáší barvy na plátno špachtlí či přímo z tub. Obrazy tak působí dramaticky, náznakově, někdy se blíží až abstrakci a nutí návštěvníka hledat a domýšlet. Přitom díky originálnímu barevnému vidění dokáže postihnout atmosféru okamžiku v krajině. Zajímavá jsou rovněž díla vystavená v minigalerii, kde se za živého zájmu návštěvníků představili místní amatérští výtvarníci Ludmila Wolfová a Miroslav Kamler. Také další výstava v Tunklově dvorci by měla mít zábřežského ducha, ve čtvrtek 7. února zde v 17 hodin proběhne vernisáž děl teprve dvacetileté zábřežské studentky, malířky a oděvní návrhářky Romany Hadové. (mk) Historie Hřebečska v muzeu Město a městské muzeum připravují netradiční výstavu s názvem Hřebečsko historie a kultura v Sudetech mezi zemí českou a moravskou. Výstava prezentuje fotografie ze života a kultury hřebečských měst, které návštěvníkům přiblíží tradice, zvyky, osobnosti či řemesla starého Hřebečska až po dnešní dobu. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 30. ledna v 16 hodin v zábřežském muzeu a potrvá do konce února. Lucie Bílá v kině Retro V závěru ledna zazní z plátna zábřežského biografu muzikálová Carmen Hudebního divadla Karlín s Lucií Bílou v hlavní roli. Filmový záznam mimořádně úspěšného divadelního muzikálu byl pořízen při speciálních neveřejných představeních. Pomocí 3D si návštěvník kina užije příběh Carmen, jak to v divadle nebylo možné. Pestré scenérie lze sledovat z různých úhlů a 3D formát diváky vtahuje přímo do děje. Hvězdné obsazení a nádherná hudba slibují skvělý filmový zážitek. Představení ve 3D formátu odehrajeme 26. ledna ve 20 hodin, 27. ledna v a 30. ledna opět ve 20 hodin. Podrobnější informace lze získat na webu Zábřežské kulturní, sdělila k programu vedoucí kina Věra Smrčková. Hudební ples popáté Už pátý Hudební ples připravil pro širokou veřejnost Dechový orchestr ZUŠ. V pátek 25. ledna bude od hodin v Katolickém domě připravený bohatý program. K tanci i poslechu hrají kapely Menhet, Junior Big Band, KMČ a DJ. Se svým tanečním vystoupením se představí skupina Flamenco. Vstupenka s místenkou v ceně 150 Kč zajistí také přístup k rautu. Výtěžek z plesu je věnován na podporu reprezentace Dechového orchestru ZUŠ. Vstupenky lze zakoupit v ZUŠ (Sušilova ul.) ve třídě L. Vepřka, ve firmě IT-Comp Vít Komárek (Nerudova 7) a infocentru v kulturním domě. Absolventi gymnázia po letech obnovili svůj ples Za několik dnů odstartuje v kulturním domě novinka plesové sezóny 2013 ples Gymnázia. Ten doplňuje ples maturitní a navazuje na dávnou tradici, kterou obnovily absolventky této školy. Absolventi gymnázia, ale i současní studenti se zde budou moci setkat se svými učiteli a spolužáky. Každoroční maturitní ples je totiž tradičně beznadějně vyprodán už dlouho dopředu. Ples Gymnázia se bude konat v sobotu 2. února od 19 hodin. O zábavu se postará Moravia Big Band, který bude střídat DJ a skupina Pangea The Beatles Revival Band. Vstupenky jsou v prodeji v cestovní agentuře Awertour (Farní 1), rezervace je možná na

6 strana 6 INFORMACE 2/2013 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Středa 23. ledna PÍ A JEHO ŽIVOT Drama/dobrodružný, přístupno od 12 let, český dabing, USA 2012, 127 min. Kino Retro, 17:30, 90 Kč BÍDNÍCI Muzikál/drama/romantický, přístupno od 12 let, titulky, Velká Británie 2012, 157 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč Čtvrtek 24. ledna WELZLOVÁNÍ 2013 ZÁPADNÍ KANADA A ALJAŠKA Přednáška dobrodruha, cestovatele a hudebníka Karla Kocůrka. Kino Retro, 17:00, 50 Kč Pátek 25. ledna ZŠ B. Němcové Sobota 26. ledna Gymnázium FRANKENWEENIE: DOMÁCÍ MAZLÍČEK 3D Animovaný/komedie/horor/sci-fi, přístupný, černobílý, titulky, USA 2012, 87 min. Kino Retro, 17:30, 145 Kč, děti do 15 let 125 Kč HUDEBNÍ PLES K tanci a poslechu hraje JUNIOR BIG BAND ZUŠ, KMČ, MENHET, DJ 80. a 90. léta. Katolický dům, 19:30, 150 Kč 3. ŠKOLNÍ PLES ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ ZŠ Boženy Němcové, 20:00, 100 Kč MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO Komedie, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 98 min. Kino Retro, 20:00, 90 Kč FRANKENWEENIE: DOMÁCÍ MAZLÍČEK 3D Animovaný/komedie/horor/sci-fi, přístupný, černobílý, titulky, USA 2012, 87 min. Kino Retro, 17:30, 145 Kč, děti do 15 let 125 Kč STUŽKOVACÍ PLES GYMNÁZIA ZÁBŘEH Velký sál KLUBu, 19:00, 170 Kč CARMEN 3D Muzikál, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2012, 126 min. Kino Retro, 20:00, 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč Neděle 27. ledna VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO ODDĚLENÍ ZUŠ Úterý 29. ledna Klub důchodců města Velký sál KLUBu, 17:00 CARMEN 3D Muzikál, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2012, 126 min. Kino Retro, 17:30, 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč OUI, ŠÉFE! Komedie, přístupný, titulky, Francie/Španělsko 2012, 84 min. Kino Retro, 20:00, 80 Kč VIDÍŠ DOBŘE? Beseda s paní Markétou Račkovou, HT Visual kompenzační pomůcky pro slabozraké a nevidomé. Pořádáno pro členy Klubu důchodců. Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00 Středa 30. ledna HŘEBEČSKO HISTORIE A KULTURA V SUDETECH MEZI ZEMÍ ČESKOU A MORAVSKOU Zahájení netradiční výstavy, která prezentuje fotografie ze života a kultury hřebečských měst. Výstava potrvá do konce února. Muzeum, 16:00 WINTERSHOW 2013 Vystoupení zájmových kroužků DDM Krasohled. Ve foyer prezentace fotografií z akcí a táborů. Velký sál KLUBu, 16:00 18:00, vstupné dobrovolné O MYŠCE A MEDVĚDOVI Animovaný, přístupný, český dabing, Francie 2012, 80 min. Kino Retro, 17:30, 90 Kč CARMEN 3D Muzikál, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2012, 126 min. Kino Retro, 20:00, 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč Čtvrtek 31. ledna DEKAMERON Nadčasové drama na motivy povídek historického bestselleru Giovanni Boccaccia. Hrají: ANDREA KERESTEŠOVÁ (mj. Vyprávěj), JAREK HYLEBRANT a další. Určeno pro SŠ a veřejnost (platba na místě). Velký sál KLUBu, 10:00, 80 Kč FLERET Koncert legendární folkrockové kapely z Vizovic, která letos oslaví 30 let existence. Velký sál KLUBu, 19:00, 170 Kč a 200 Kč Pátek 1. února NESPOUTANÝ DJANGO Western/akční/drama, přístupný od 15 let, titulky, USA 2012, 165 min. Charita Kino Retro, 17:30, 120 Kč SPOLEČENSKÝ PLES CHARITY ZÁBŘEH K tanci a poslechu hraje skupina Triangl. Předprodej vstupenek v recepci Charity. Katolický dům, 20:00, 150 Kč RETRO BÁL Originální retro jízda v podání vinylového jezdce HOFIKA. Retro výzdoba, retro míchané nápoje, retro jídelní lístek a klipy z černobílé televize. Velký sál KLUBu, 20:00, 100 Kč Sobota 2. února MO STP GYZA PARALELNÍ SVĚTY 3D Sci-fi/romantický/drama, přístupný, titulky, Kanada/Francie 2012, 108 min. Kino Retro, 21:00, 130 Kč SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK Animovaný/komedie/dobrodružný/rodinný, přístupný, český dabing, Španělsko 2011, 90 min. Kino Retro, 17:30, dospělí 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč PLES ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH Sokolovna Leština, 19:00 GYZAPLES Hraje Moravia Big Band, jako host vystoupí Pangea The Beatles Revival Band. Velký sál KLUBu, 19:00, 170 Kč a 220 Kč NESPOUTANÝ DJANGO Western/akční/drama, přístupný od 15 let, titulky, USA 2012, 165 min. Kino Retro, 20:00, 120 Kč Neděle 3. února SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK Animovaný/komedie/dobrodružný/rodinný, přístupný, český dabing, Španělsko 2011, 90 min. Kino Retro, 17:30, dospělí 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč LINCOLN Životopisný/historický/drama/válečný, přístupný od 12 let, titulky, USA/Indie 2012, 150 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč Úterý 5. února PĚVECKÉ VYSTOUPENÍ PAVLY HOUSERKOVÉ Klub důchodců města Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00 ZDRAVÍ TĚLESNÉ, DUŠEVNÍ A SOCIÁLNÍ Přednáší Mgr. Ing. Adolf Jiří Pleskač. Katolický dům, 18:00 Středa 6. února HONZA NEBOJSA Představení Divadýlka Kuba Plzeň. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ a děti, které nenavštěvují MŠ (platba na místě). Velký sál KLUBu, 8:30 a 10:00, 35 Kč HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 3D Dobrodružný/fantasy, přístupný, titulky, USA/Nový Zéland 2012, 164 min. Kino Retro, 16:30, 110 Kč INTUITIVNÍ KRESBA S MARKÉTOU DOUBRAVSKOU Spirála Více informací na Spirála, 28. října 3, 18:00 NIC NÁS NEROZDĚLÍ Drama/thriller/akční, přístupný od 12 let, titulky, Španělsko/USA 2012, 113 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč Čtvrtek 7. února MORAVSKÝ ZVONEČEK Okrskové kolo soutěže zpěváků a zpěvaček lidových písniček. DDM Krasohled, 9:00 Pátek 8. února Honební společenstvo SŠSPaS ROMANA HADOVÁ NÁVRHY ODĚVŮ, ODĚVNÍ FOTOGRAFIE, MALBA Vernisáž výstavy. Minigalerie: Střední škola sociální péče a služeb. Výstava potrvá do Galerie Tunklův dvorec, 17:00 VALNÁ HROMADA HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA ZÁBŘEH Kulturní dům Vyšehoří, 16:00 ČTYŘLÍSTEK Rodinný/komedie, přístupný, v českém znění, Česko 2012, 90 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 2. ČÁST Dobrodružný/drama/fantasy/romantický, přístupný od 12 let, titulky, USA 2012, 115 min. Kino Retro, 20:00, 80 Kč MAŠKARNÍ PLES Hraje F-Band. Katolický dům, 20:00, 100 Kč ZAHRADNICKÝ PLES Kontakt: Velký sál KLUBu, 20:00, 200 Kč Sobota 9. února SOBOTA PRO ŽENY Aerobic na trampolínách s Věrou Formánkovou a další moderní cvičební aktivity pro ženy bez rozdílu věku. Přihlášky osobně, telefonicky nebo em na kontaktech , , kulturak.info (Dagmar Ziková) do středy 6. února. Velký sál KLUBu, 9:00 10:30 WELZLOVÁNÍ 2013 KROSOVÝ BĚH Prezence 9:00 10:00 v restauraci Rafanda. Určeno pro všechny věkové kategorie i výkonnostní úrovně. Okolí Moravské Sázavy, start 10:15 WELZLOVÁNÍ 2013 WELZLŮV KUFR RECESISTICKÝ ZÁVOD Prezence 9:00 13:30 v restauraci Rafanda nebo v místě startu. Vložená soutěž o Welzlovu cestovatelskou slivovici. Humenec, start 14:00 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL Bohatý program, klauniáda Dr. Voháňky. Občerstvení zajištěno. ČTYŘLÍSTEK Rodinný/komedie, přístupný, v českém znění, Česko 2012, 90 min. NADĚJNÉ VYHLÍDKY Drama, přístupno od 12 let, titulky, Velká Británie/USA 2012, 128 min. Katolický dům, 14:00, 25 Kč Kino Retro, 17:30, 110 Kč Kino Retro, 20:00, 90 Kč Ivan Neumann Tichou vzpomínku věnují kamarádi ze dřeváku. Dne 27. ledna 2013 si připomeneme nedožité 100. výročí narození pana Ludvíka Doubravského ze a. Vzpomeňte s námi. synové Ludvík, Ivo A Radomír s rodinami. ZÁBŘEH - informační zpravodaj města, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, , Vydavatel: Město, Masarykovo nám. 6, , IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 30. ledna 2013.

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Srdečně Vás

Více

Tři králové kdy: 4.1.2013 15:30

Tři králové kdy: 4.1.2013 15:30 Výstava kožených obrazů a kabelek kdy: 7.11.2012 4.1.2013 kde: Společenská a kulturní místnost popis akce: Obrazy i kabelky, které vytváří paní Blanka Mudrová, si můžete také zakoupit. Vystaveny jsou tzv.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

PROGRAM MEKUC ČERVEN 2014

PROGRAM MEKUC ČERVEN 2014 Mělnické kulturní PROGRAM MEKUC ČERVEN 2014 Středa 4. června v 19.30 hodin - hudební sál MKD SUNDAY SEXTET Koncert vokální skupiny z Pardubic, která představí jak klasické jazzové písně, tak i novodobé

Více

Avion Big Band. Avion Big Band

Avion Big Band. Avion Big Band Avion big band sdružuje amatérské muzikanty se stejným zájmem o hudbu, kteří ovládají hru na hudební nástroj a zpěv. Cílem je reprezentace Zlína, Zlínského kraje a České republiky a také rozvoj kapely

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy 1 1 Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad 2015 úterý 10. listopadu, 19.00 hodin Kino Vatra Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy Jak se díváme na svět? Proč naše oči vidí právě to, co vidí?

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 05. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 25.01.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 21. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (21. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 19.

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm. OZV k zabezpečení místních záležitostí. veřejného pořádku při provozování hostinských. Platný.

Město Frenštát pod Radhoštěm. OZV k zabezpečení místních záležitostí. veřejného pořádku při provozování hostinských. Platný. Město Frenštát pod Radhoštěm Identifikace dokumentu OZV-2017-05 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností Stav dokumentu Platný Evidenční údaje Název předpisu

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Zastupitelstvo města Nýrsko se na svém zasedání dne 14.12.2015 usneslo na základě ust. 10 písm. a), b),

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis z jednání Poradenský den mikroregionu Zábřežsko č. 02 konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Zábřeh

Zápis z jednání Poradenský den mikroregionu Zábřežsko č. 02 konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Zábřeh Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ: 484 28 311 Tel: 583 468 262, Fax: 583 416 505, e-mail: miz@muzabreh.cz www.zabrezsko.cz Zápis z jednání Poradenský den mikroregionu

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Zápis z valné hromady MAS Šumperský venkov, z.s. konané dne v Dolních Studénkách

Zápis z valné hromady MAS Šumperský venkov, z.s. konané dne v Dolních Studénkách Zápis z valné hromady MAS Šumperský venkov, z.s. konané dne 15. 12. 2015 v Dolních Studénkách Jednání zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI 2015 ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ Je Vám více než 15 let a ještě jste neměli příležitost naučit se pořádně bruslit? Nebo jste již pokročilí bruslaři a rádi byste vyzkoušeli náročnější krasobruslařské

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Nabídka akcí v divadle Ponec Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Hledáte originální místo pro firemní večírek, vánoční párty nebo setkání s klienty? Uspořádejte netradiční akci v divadle Ponec, kterou

Více

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení:

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení: Ministerstvo vnitra ČR- odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Věc: písemný návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. Etapa (1.1. 2014 30. 4. 2014) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS) Svazek obcí Horní Labe Náměstí 69, 543 71 Hostinné IČO: 71169431 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 02.06.2016 výběrové řízení na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Propozice. Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013

Propozice. Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013 Propozice Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013 Pořadatel: Rada střelectví AVZO TSČ ČR Pořádající organizace: ZO AVZO Pňovany 40045 Místo konání: Střelnice Pňovany Druh soutěže: Mistrovství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Životický portál. Od 5. října do 11. října 2015

Životický portál. Od 5. října do 11. října 2015 Životický portál Od 5. října do 11. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Výroční zpráva 2015 SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Správní rada předseda: člen: Jiří Herynek (do 16. 12. 2015) Bc. Petr Herynek (od 16. 12. 2015) Jiří Herynek Ing. Jarmila Menšíková Dozorčí rada

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Z á p i s č. 1/2015. z 1. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne v Praze na Strahově

Z á p i s č. 1/2015. z 1. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne v Praze na Strahově Z á p i s č. 1/2015 z 1. zasedání, které se konalo dne 21. 1. 2015 v Praze na Strahově Přítomni: Omluven: Host: Kamenický, Matějů, Klimpl, Škoda, Pospíšek, Vystavěl, Jirásek, Šubrt Zřídkaveselý Jiří Kejval

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více