Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci"

Transkript

1 Číslo 2/2013 vydáno dne Lidé v referendu odmítli prodej pozemků WANEMI CZ Dát hlas svému prezidentskému kandidátovi i vyjádřit postoj k prodeji městských pozemků společnosti WANEMI CZ měli ve dnech 11. a 12. ledna zábřežští občané a velká část jich této možnosti využila. K prezidentským volebním urnám se dostavilo (66,44%, celorepublikově 61,31%) voličů, v referendu se vyjádřilo (59,6%) voličů. Stejně jako ve zbytku republiky i v Zábřeze v prvním kole prezidentských voleb zvítězil Miloš Zeman (24,71% hlasů). Na dalších místech se už ale městské výsledky lišily druhý skončil Jan Fischer (19,5%), třetí Jiří Dienstbier (18,22%) a až čtvrtý další z postupujících kandidátů Karel Schwarzenberg (16,67%) Odstup zbývající pětice už byl značný, další kandidáti skončili v pořadí Vladimír Franz (7,30%), Zuzana Roithová (6,27%), Ta ana Fischerová (3,29%), Jana Bobošíková (2,20%) a Přemysl Sobotka (1,78%). Se stejně vysokým zájmem jako první přímá volba prezidenta se setkalo i místní referendum k otázce, zda občané souhlasí, aby město prodalo svoje pozemky za účelem vybudování energetického zdroje a papírny podle záměru firmy WANEMI CZ a. s. Přípravný výbor podpořený více než čtyřmi tisíci hlasů referendum požadoval už v roce 2008, zastupitelstvo ho ale tehdy odmítlo. Teprve Ústavní soud uznal oprávněnost požadavku, referendum se tak konalo až po více než čtyřech letech. Referendum mělo správně proběhnout úplně na začátku, tedy v roce 2006, než byly schváleny první smlouvy mezi společností a městem, či alespoň v roce 2008, Vážení spoluobčané a, Hněvkova, Pivonína a Václavova, rádi bychom Vám jménem všech, co se podíleli na přípravě referenda, upřímně poděkovali za Váš čas, ochotu přijít a vyjádřit svoji vůli v unikátním a historicky prvním referendu na území našeho města. Díky Vašemu naprosto jednoznačně vyjádřenému názoru mají představitelé města i Vaši zastupitelé v rukou jasné a závazné vodítko, jak dále postupovat. Je velká škoda, že se před několika lety WANEMI CZ a.s. zásadním způsobem zasadila o to, že nám minulé zastupitelstvo referendum odepřelo, a namísto toho uzavřelo další problematické smlouvy. Kdyby referendum proběhlo v původním možném termínu, mohla celá věc kdy na radnici přišli zástupci petičního výboru s několika tisíci podpisů. Zastupitelstvo města tehdy referendum nevyhlásilo, okomentoval stručně předchozí vývoj starosta František John. K platnosti rozhodnutí v referendu bylo třeba alespoň pětatřicetiprocentní účasti oprávněných voličů. Tím, že k urnám přišlo 59,6 % voličů, byla tato podmínka splněna, místní referendum je tedy platné. Další podmínkou pro splnění závaznosti rozhodnutí referenda bylo hlasování nadpoloviční většiny oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25% oprávněných voličů. Celkový počet platných hlasů pro odpově NE byl 5.241, což je 76,24% z celkového počtu účastníků referenda (6.874) a 45,44% ze všech oprávněných voličů. Pro prodej pozemků společnosti WA- NEMI CZ hlasovalo osob (22,43% účastníků referenda). Rozhodnutí neprodávat pozemky v průmyslové zóně WANEMI CZ je tedy pro toto i další zastupitelstva města závazné. Mezi městem a společností však již v současné době probíhá řada soudních řízení o platnost vzájemně uzavřených smluv. Z důvodu existence smluv mezi městem a společností Wanemi uzavíraných v letech 2006 až 2010 výsledek referenda v žádném případě neznamená, že bychom měli čistý stůl. Je potřeba počítat s tím, že pro město to bude ještě dlouhá a náročná cesta soudních sporů, upozornil František John. (Podrobné výsledky prvního kola prezidentských voleb i místního referenda naleznete na -red-) snadněji směřovat k cíli vytyčenému občany, bez toho, aby byly problematické smluvní vztahy mezi Městem a WANEMI CZ a. s. předmětem soudních řízení, která by mohla výsledek referenda ovlivnit. V tuto chvíli je nejdůležitější, že jste vzali rozhodnutí v tak zásadní věci do svých rukou a jasně dali najevo, že Vám záleží na budoucnosti Vašeho města, a ukázali tak svým zastupitelům, že s Vámi musí i do budoucna počítat. Ještě jednou moc děkujeme za Váš demokratický projev, který je a bude významnou pojistkou do budoucnosti. Přípravný výbor a Město Termíny konání zastupitelstev Minimálně šestkrát by se měli sejít zastupitelé v roce Na svém posledním loňském zasedání schválili termíny plánovaných zasedání zastupitelstva, a to (vždy ve středu) 20. února, 17. dubna, 19. června, 18. září, 6. listopadu a 11. prosince. (mk) Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci Komu letos patří trůn nejlepšího sportovce a? Triatlonistovi Davidu Jílkovi (na snímku uprostřed). Vyneslo jej tam vítězství na mistrovství světa v závodu Bigman, první místo v soutěži Český železný muž a další cenné úspěchy v těchto náročných disciplínách. V rámci vyhlašování výsledků na 11. mezinárodním sportovním plese v pátek 11. ledna došlo i na stálici zábřežského sportu, kuželkářku Hanu Wiedermannovou (vlevo). Také ona si přivezla zlato z mistrovství světa v disciplíně sprint, kde obhájila titul z roku 2010, stačilo to ale jen na druhé místo. Bronzovou příčku získal teprve sedmnáctiletý Marek Minář (na snímku vpravo). Naděje českého orientačního běhu se může pochlubit dorosteneckým titulem mistra Evropy na klasické trati i štafetovým bronzem, vítězstvím na mistrovství ČR v nočním orientačním běhu a bronzem ve sprintu. Už dnes Marku Minářovi patří druhá příčka v českém žebříčku jednotlivců. (Pokračování na straně 7) Druhé kolo prezidentských voleb se blíží Druhé kolo volby prezidenta ČR proběhne v pátek 25. ledna od do hodin a v sobotu 26. ledna od 8.00 do hodin. Voličem pro volbu prezidenta České republiky v druhém kole je státní občan ČR, který alespoň druhý den volby, tj. 26. ledna 2013, dosáhl věku nejméně 18 let. Počet volebních okrsků na území města se nemění. Hlasování proběhne v 15 volebních okrscích, které jsou umístěny na stejném místě jako v prvním kole. Voliči mají právo ověřit si, zda jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, případně požadovat doplnění nebo provedení oprav. Ověření provádí Miriam Miroslava Divišová (tel: ) v kanceláři č. 010 v přízemí budovy úřadu Masarykovo nám. 510/6,. Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Požadavky k návštěvě s přenosnou hlasovací schránkou na II. kolo prezidentských voleb hlaste nejpozději do pátku 25. ledna do v kanceláři č. 113 v I. patře budovy MěÚ, Masarykovo náměstí 510/6, u Daniela Gryce, tel: , nebo muzabreh.cz. V době voleb pak přímo okrskové volební komisi. (Bližší informace naleznete na -red-). Počátkem února proběhne zápis dětí do prvních tříd Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle 36 odst. 4 školského zákona do všech zábřežských základních škol: Základní škola, Boženy Němcové 1503/15; tel: , Základní škola, Školská 406/11; tel: , Základní škola, Severovýchod 484/26; tel: , Základní škola a Mateřská škola, Rudolfa Pavlů 1799/4; tel: ve čtvrtek 7. února a v pátek 8. února v době od do hodin. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. září 2006 do 31. srpna 2007 včetně dětí s odloženou školní docházkou. Zákonný zástupce dítěte k zápisu přinese svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ 2/2013 KRÁTCE Z RADY Rada města se na svém posledním loňském zasedání v úterý 18. prosince mimo jiné usnesla na následujících materiálech: Na základě doporučení Komise pro rozvoj města jmenovala jejím předsedou Pavla Bruštíka. Jmenovala Janu Kratochvílovou na pracovní místo ředitelky mateřské školy Severáček s účinností od 2. ledna Vzala na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2012 s konstatováním, že při něm nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Vzala na vědomí žádost společnosti LIVYNE o převzetí správy komunikací Květinová a Luční, zajištění svozu domovního odpadu a zprovoznění veřejného osvětlení na těchto komunikacích. Schválila zařazení těchto ulic do plánu zimní údržby komunikací 2012/2013, obdobně jako nově zbudované komunikace Billa Havlíčkova, a to včetně chodníku a přechodu pro chodce. Schválila nový postup při zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města platný od 1. ledna Souhlasila s účastí města na veletrhu Urbis Invest 2013 konaném ve dnech dubna na brněnském výstavišti. Souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce kontejnerů na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM a dodatkem ke smlouvě o výpůjčce kontejnerů od společnosti Asekol na dva klecové kontejnery na zpětně odebraná elektrozařízení. Adrenalin park Bozeňov získal značku JESENÍKY originální produkt V pátek 14. prosince obdržel z rukou starostky Hanušovic Ivany Vokurkové Adrenalin park Bozeňov značku JESE- NÍKY originální produkt v oblasti zážitků. Adrenalin park Bozeňov nabízí aktivity jako například lanové centrum, lezeckou věž, bungee trampolínu nebo lukostřelbu. V zimním období se letos premiérově představí umělý ledopád s možností lezení na ledu pomocí maček a cepínů. Udělení značky JESENÍKY originální produkt je pro nás velikou ctí. Vždy již na začátku minulého století jezdili lidé z dalekého okolí do Dolního Bušínova trávit svůj volný čas. Hrdě se hlásíme k odkazu našich předků a zároveň nabízíme moderní volnočasové aktivity se zázemím profesionálního instruktorského týmu, uvedl Michal Kubica, vedoucí instruktor Adrenalin parku Bozeňov. Udělení značky JESENÍKY originální produkt v oblasti zážitků zaručuje místní příslušnost, kvalifikaci pro provozování a kvalitu služby, intenzitu zážitku a zpětnou vazbu. Důraz je kladen na skutečnost, že návštěvník získává zážitky aktivním zapojením do různých činností, nabývá nové zkušenosti nebo zážitek podporuje rozvoj kreativity či týmové spolupráce a jiných dovedností. Hodnotí se také tradice poskytovaného zážitku. Koordinace značky v regionu Jeseníky probíhá prostřednictvím Místní akční skupiny Horní Pomoraví. Průtah Billa Havlíčkova už slouží řidičům Po letech čekání se zábřežští řidiči v pondělí 7. ledna dočkali otevření průtahu Billa Havlíčkova. Sto šedesát metrů dlouhá komunikace usnadní cestu přes město především obyvatelům západní části a, tedy Výsluní a okolních lokalit, i těm směřujícím na Nemili a Hněvkov. Zatím jen ve zkušebním provozu otevřená spojka tak už pomáhá především vyhnout se kritickému bodu dopravy v centru, křižovatce u staré pošty, i četným přechodům pro chodce na náměstí Osvobození a Žižkově ulici. Frekvence vozidel v centru by mohla podle předpokladů klesnout až o pětinu, předpokládá se i zvýšení plynu- reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ Cílem projektu je zajištění poskytování vybraných sociálních služeb z oblasti sociální prevence a jejich dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ohrožených sociálním vyloučením na celém území Olomouckého kraje. Realizátor projektu: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ:77911, IČ: Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Poskytování sociálních služeb v azylovém domě pro muže a ženy Cílem sociální služby je snížit závislost uživatelů na sociální službě a zvýšit schopnost jejich návratu do přirozeného sociálního prostředí. Podporovat vztahy klientů s vlastními rodinami, poskytovat kvalitní poradenství a nabízet možnosti řešení problémů tak, aby byli schopni řešit svou situaci vlastními silami. Pomoci klientům znát svá práva a povinnosti a orientovat se v právních předpisech. Poskytovatel služby: Město, IČ Podnikatele čekají kontroly z životního prostředí Městský úřad, oddělení životního prostředí bude i v roce 2013 provádět namátkové kontroly podnikatelských subjektů působících v u a okolí z hlediska nakládání s odpady zaměřené především na likvidaci odpadů a třídění odpadů. Proto upozorňuje původce odpadů (fyzické osoby oprávněné k podnikání, právnické osoby) na povinnosti uvedené v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech: Původci odpadů mají mimo jiné následující povinnosti: 1. likvidovat odpady u osob k tomu oprávněných, 2. vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Metodika vedení evidence je stanovena ve vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 3. v případě, že původci vyprodukují a nakládají za rok s více než 100 kg nebezpečného odpadu nebo 100 tunami ostatního odpadu je nezbytné podat do 15. února 2013 do elektronického systému ISPOP (www.ispop.cz) hlášení o produkci losti provozu. Plány této dopravní priority města se zrodily už před osmi lety, její realizaci ale nejdřív komplikoval výkup potřebných pozemků a později nedostatek peněz v městské pokladně. Z té nakonec bylo na stavbu vynaloženo 9,7 milionu korun, což je díky sražení ceny při výběrovém řízení o asi pět milionů méně, než se původně předpokládalo. Spojka Billa Havlíčkova by měla být do ostrého provozu uvedena na jaře, do té doby je možné odstraňovat případné nedostatky či změřit úroveň hluku v obytných domech na Kosmonautech. Ty by měla chránit protihluková stěna, která ale zároveň vytváří překážku v rozhledu pro řidiče přijíždějící od gymnázia a odbočující na parkoviště u Billy. Dokončení průtahu je jen jedním z opatření k usnadnění plynulosti dopravy v centru, další na řadě má být přestavba křižovatky u kulturního domu, která se má změnit na kruhový objezd. Na ten navíc z většiny přispěje Olomoucký kraj. (mk) Projekt Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji Kontaktní osoba: Bc. Pavlína Rohová, tel: , mobil: , Částka: Kč. Doba realizace projektu: Poskytování služeb v azylovém domě pro rodiny s dětmi Cílem poskytování sociálních služeb pro uvedenou cílovou skupinu je zajištění bydlení a možnost vyřešení sociální situace spojené s jeho ztrátou pro osamělé matky či otce s dětmi. Rodiče bez přístřeší jsou motivováni ke změně, dostává se jim podpory v rozvíjení kompetencí v péči o dítě. Služba bude zaměřena na stabilizaci sociální situace uživatele, např. pomoc při uspokojování základních životních potřeb, podpora v obnovování přirozených rodinných vztahů, motivace k samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách. Poskytovatel služby: Město, IČ: Kontaktní osoba: Růžena Vinklerová, tel: , Částka: Kč. Doba realizace projektu: a nakládání s odpady za předchozí rok (do hlášení se pak píší všechny odpady vzniklé za uplynulý rok). Tento termín se týká i podávání ohlášení provozovateli zařízení k nakládání s odpady, 4. v případě, že někdo nakládá s nebezpečnými odpady, je nezbytné mít k tomu povolení (souhlas) MěÚ, OŽP, 5. vzniklé odpady musí být shromaž ovány odděleně, musí z nich být vytříděny využitelné složky. Pokud odpady nelze nebo není nutné shromaž ovat odděleně, lze to pouze se souhlasem MěÚ, OŽP. Při zjištění porušení povinností hrozí vysoké pokuty. Další informace jsou uvedeny v zákoně č. 185/2001 Sb., na internetových stránkách města (v sekci životní situace) nebo je poskytne Oddělení životního prostředí MěÚ Bc. Květoslava Hýblová, tel: , a Ondřej Pavlů, tel: , ondrej. Změna účtů pro placení daní Od 1. ledna 2013 došlo ke změně čísla účtů pro placení daní. Finanční úřad pro Olomoucký kraj má následující čísla účtů: Majetkové daně Daň z nemovitostí /0710 Daň dědická /0710 Daň darovací /0710 Daň z převodu nemovitostí /0710. Tříkrálová sbírka překonala rekord Již počtrnácté patřil úvod roku na celém Zábřežsku Tříkrálové sbírce. Od 2. do 7. ledna koledovaly skupinky tří králů v téměř sto obcích v působnosti Charity, jejichž obyvatelé v plné míře opět prokázali svou solidaritu a štědrost. Po sečtení obsahu rekordních 340 pokladniček se ukázalo, že rekordní je i objem vykoledovaných peněz celkem se v nich shromáždilo úctyhodných korun, tedy o korun víc než loni. Zábřežsko tedy zase patří k nejštědřejším regionům v kraji. Takový výsledek jsme nečekali ani v tom nejoptimističtějším snu, okomentovala výsledek koordinátorka sbírky Markéta Horáková. Rekordní jsou i příspěvky dárců ze a a jeho místních částí. Přímo ve městě se vykoledovalo Kč, ve Václavově Kč, v Hněvkově Kč a v Pivoníně Kč. Průměrný výtěžek jedné pokladničky činil Kč, nejčastějším platidlem byly jako vždy dvacetikoruny a padesátikoruny, objevilo se ale i devět dvoutisícikorun. Nálezy cizích měn v pokladničkách jsou už vcelku běžné, letos ale vzbudily pozornost irácké dináry a běloruské rubly. Zároveň s penězi Charita sbírala i náměty na konkrétní pomoc z výtěžku sbírky, která je určena na podporu lidí a rodin v nouzi a rozvoj charitních služeb. Tříkrálová sbírka je jedinou sbírkou, ve které se dárci mohou spolupodílet na využití shromážděných prostředků. Ti, kdo nestihli dát svůj námět na pomoc koledníkům, jej mohou zaslat i dodatečně (tel: , Stejně tak je možné ještě dodatečně přispět, a to skrze DMS (ve tvaru DMS KOLEDA na telefonní číslo ) nebo složenku. (mk)

3 2/2013 INZERCE strana 3 PLAVECKÝ AREÁL ZÁBŘ EH 1. února otevřeno od 10:00 Akce pro děti a studenty 1+1 zdarma 14:00 16:00 aquazorbing Otevírací doba únor: Bazén Sauna Po 15:00 21:00 Út 12:30 21:00 15:00 21:00 ženy St 12:30 21:00 15:00 21:00 muži Čt 6:00 8:00 15:00 21:00 ženy 12:30 21:00 Pá 14:00 21:00 15:00 21:00 muži So 10:00 21:00 15:00 21:00 společná Ne 10:00 21:00 15:00 21:00 společná tel: ,

4 strana 4 INZERCE 2/2013 Město Masarykovo náměstí 510/6, Tel: , Fax: , IČ: vyhlašuje výběrové řízení samostatný referent Odboru sociálních věcí Městského úřadu Požadavky pro podání přihlášky: - znalost právních norem nutných k výkonu povolání sociálního pracovníka, zejména zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a dalších - znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění - vzdělání v sociálním či sociálně-právním oboru - ZOZ na úseku sociální práce výhodou - výborné komunikační a vyjednávací schopnosti, asertivita, samostatnost, flexibilita při řešení pracovních úkolů, spolehlivost, pečlivost - schopnost samostatného rozhodování podmínkou - praxe v sociální oblasti výhodou - výborná čeština a stylistika, znalost cizího jazyka výhodou - dobrá znalost práce na PC (Excel, Word, Outlook) - řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič Nástup od Písemné přihlášky v originále s datem a podpisem včetně všech požadovaných dokladů zasílejte na personální oddělení MěÚ, Masarykovo nám. 510/6, , nejpozději do Termín výběrového řízení je stanoven na den VÍCE INFO NA: v v Nádrazní 1002, Lanskroun

5 2/2013 KULTURA A SPORT strana 5 Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci (Dokončení ze strany 1) Konkurence byla letos skutečně obrovská. Svědčí o tom i fakt, že mistr ČR v dráhové cyklistice na 1 km s pevným startem a sedmý ve Světovém poháru Robin Wagner skončil čtvrtý. Pátý Petr Horvát už dobře zná atmosféru vyhlašování nejlepších zábřežských sportovců. Osmnáctiletý reprezentant má na kontu mj. pětadvacet překonaných zábřežských plaveckých rekordů, tituly mistra ČR v lyžařském orientačním běhu či bronz z klasického orientačního běhu. Nejlepší obránce NBL v sezoně , reprezentant a hráč vítězného týmu Nymburka, basketbalista Pavel Pumprla skončil šestý, sedmou příčku obsadil Jan Keprt, mj. desátý na MS hasičů či třetí v Moraviaman triatlonu. Úspěšnému autokrosaři evropské špičky Vítu Nosálkovi patří za rok 2012 příčka osmá, devátý se umístil Miroslav Otáhal, mistr ČR v enduru, desátá skončila další mistryně ČR karatistka Alena Bajerová, která vybojovala vítězství ve formě kontra Quinta. Mimořádné ocenění letos pořadatelé udělili Vladimíru Vysockému za opakovaně velmi úspěšnou reprezentaci města a České republiky na Světových hasičských hrách. (mk) Fleret oslaví 30 let i v Zábřeze Do u zamíří kapela řadící se mezi moravské folkrockové legendy. Hity jako Zafúkané, Čistá jak Vizovice nebo Na valašském bále přivezou vizovičtí Flereti do kulturního domu ve čtvrtek 31. ledna. Hudební styl a zvuk kapely je zcela originální, nezaměnitelný a rozpoznatelný, s kořeny v lidových písních, ale i v muzice rockové. Flereti dokážou v současnosti svým spontánním muzikantstvím rozezpívat a roztancovat mnohatisícové publikum. Kapelu si v roce 1997 pozvala britská rocková legenda Jethro Tull k hostování na svém světovém turné. Regionální a lidové kořeny Fleretu jsou patrné nejen z nástrojového obsazení (housle, fujar, klarinet, flétny, mandolina), ale i z jazyka textů. Rockový vliv je nástrojově zastoupen elektrickými kytarami a bicími nástroji. V roce 2011 skupina vydala novou řadovou desku s názvem O krásách Valašska. Po sedmnácti letech vystupování se zpěvačkou moravských lidových písní Jarmilou Šulákovou se Fleret vrátil v pozměněné sestavě ke svému původnímu, razantnějšímu zvuku a na koncertech vystupuje opět v klasické sestavě, která mu přinesla slávu. Stálice české hudební scény a dvorní kapela Valašského království zahraje v u v rámci turné, kterým oslaví třicet let své existence. Koncert začíná v 19 hodin, vstupenky lze stále zakoupit v infocentru kulturního domu nebo kavárně kina. Městská policie tísňové volání: 156 mobil na hlídku: Jubilejní desátý ročník Welzlování odstartoval V úterý 15. ledna začal v kině Retro už desátý ročník populárního festivalu cestovatelů a recesistů Welzlování audiovizuální besedou s Eliškou Maradovou nazvanou Ztracena v Africe aneb Karibu Burundi. Na návštěvníky, kteří kino zaplnili do posledního místa, čekalo poutavé vyprávění mladé lékařky o devítiměsíčním pobytu v africké zemi sužované chudobou a důsledky etnických válek, a přesto plné optimismu, odhodlání a naděje. Přednáška uspořádaná ve spolupráci s pobočkou České křes anské akademie nebyla jediná, obdobně jako na gymnáziu a jinde byl dobrovolný výtěžek ze vstupného věnován na projekt založení knihovny ve vesnici Buraniro, kam Eliška Maradová před několika dny opět vyrazila. Už za dva dny se Welzlování do Retra vrátilo. V kavárně a galerii představil své snímky z cest po Kanadě a Aljašce šumperský hudebník a cestovatel Karel Kocůrek, který zde již před dvěma lety představil fotografie ze severoamerických národních parků a života prérijních Pořádnou dávku humoru a nadsázky přinese další akce letošního Welzlování s názvem Welzlův kufr. Jedná se o závod s prvky recese, inspirovaný fotografiemi Eskymo Welzla při odjezdu z města, kdy jej oko neznámého fotografa zachytilo s kufry v rukách a doutníkem v ústech. Běh je známý extrémní náročností trati, rafinovanými disciplínami a bezohledností pořadatelů, popisuje nástrahy recesistického závodu pořadatel Pavel Zubík. Akce se koná v sobotu 9. února. Prezence účastníků bude probíhat už od devíti hodin v restauraci Rafanda, samotný závod pak startuje ve 14 hodin na nedalekém kopci Humenec. Povinnou výbavou je kufr, nepovinnou, ale často použitou rekvizitou zapálený doutník. Zvláštní cena bude udělena tomu, kdo nejvěrněji napodobí osobnost zábřežského cestovatele, případně dalším účastníkům, a to podle náhlého hnutí mysli pořadatelů, uvedl Zubík. Tradičně se bude soutěžit rovněž o nejkvalitnější pálenku, jejíž majitel získá právo používat pro ni označení Welzlova cestovatelská. Předehrou k této recesi bude skutečný krosový závod, který startuje tentýž den po desáté hodině od restaurace Rafanda. indiánů. Vernisáž výstavy doplnil poutavý výklad i jeho hra na lesní roh, indiánské chřestítko či flétnu (na snímku), výrobek amerických Obžibvejů. Snímky Karla Kocůrka představují úžasné přírodní scenérie Skalistých hor, jezera, ledovce či zvířata této části Ameriky. Cestování po západní Kanadě a Aljašce (včetně návštěvy Welzlova hrobu v Dawsonu) bude patřit také audiovizuální program, který v kině proběhne ve čtvrtek 24. ledna od 17 hodin. (mk) Welzlování zve i na pokus o zápis do knihy rekordů Závodníci se mohou hlásit pořadatelům v místě startu už od devíti hodin, připravena bude tra nejen pro dospělé závodníky, ale i pro děti. Pro každého účastníka je připraven pamětní list, drobná upomínka a malé občerstvení. V únoru nabídne Welzlování kromě jiného televizní dokument filmaře Martina Strouhal Na konec světa s Janem Welzlem o putování arktickou Sibiří ( v kině) a oblíbené závody lidských čtyřspřeží na Masarykově náměstí (17. 2.). Ty budou letos ozvláštněny pokusem o zápis do České knihy rekordů v počtu lidí s kufrem na jednom místě. Pelhřimovská agentura Dobrý den eviduje v databance rekordů pouze běh s kufrem na určitou vzdálenost. My se pokusíme shromáždit na Masarykově náměstí co nejvíce lidí s kufrem v ruce a nabídnout jim zajímavý program. Smyslem akce je nejenom se dobře pobavit a oslavit desáté výročí Welzlování, ale i posílit sounáležitost Zábřežáků a zviditelnit naše město, sdělil Zdeněk David z organizačního týmu. Pro každého účastníka bude připraven pamětní list a drobná odměna, vylosovaný účastník získá také recesistický kufřík na miliony. Letošní sezónu u Tunkla zahájil Bohuslav Jirgle Už ve čtvrtek 3. ledna zahájila zábřežská základní umělecká škola letošní výstavní sezónu v Galerii Tunklův dvorec představením prací ústeckoorlického výtvarníka Bohumila Jirgleho. Jeho díla jsou plná především přírodních motivů, a již krajin, kytic či různých zátiší. Při tvorbě používá tempery, akrylové a olejové barvy. Nepřehlédnutelná je ale především výtvarná technika, Bohuslav Jirgle nanáší barvy na plátno špachtlí či přímo z tub. Obrazy tak působí dramaticky, náznakově, někdy se blíží až abstrakci a nutí návštěvníka hledat a domýšlet. Přitom díky originálnímu barevnému vidění dokáže postihnout atmosféru okamžiku v krajině. Zajímavá jsou rovněž díla vystavená v minigalerii, kde se za živého zájmu návštěvníků představili místní amatérští výtvarníci Ludmila Wolfová a Miroslav Kamler. Také další výstava v Tunklově dvorci by měla mít zábřežského ducha, ve čtvrtek 7. února zde v 17 hodin proběhne vernisáž děl teprve dvacetileté zábřežské studentky, malířky a oděvní návrhářky Romany Hadové. (mk) Historie Hřebečska v muzeu Město a městské muzeum připravují netradiční výstavu s názvem Hřebečsko historie a kultura v Sudetech mezi zemí českou a moravskou. Výstava prezentuje fotografie ze života a kultury hřebečských měst, které návštěvníkům přiblíží tradice, zvyky, osobnosti či řemesla starého Hřebečska až po dnešní dobu. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 30. ledna v 16 hodin v zábřežském muzeu a potrvá do konce února. Lucie Bílá v kině Retro V závěru ledna zazní z plátna zábřežského biografu muzikálová Carmen Hudebního divadla Karlín s Lucií Bílou v hlavní roli. Filmový záznam mimořádně úspěšného divadelního muzikálu byl pořízen při speciálních neveřejných představeních. Pomocí 3D si návštěvník kina užije příběh Carmen, jak to v divadle nebylo možné. Pestré scenérie lze sledovat z různých úhlů a 3D formát diváky vtahuje přímo do děje. Hvězdné obsazení a nádherná hudba slibují skvělý filmový zážitek. Představení ve 3D formátu odehrajeme 26. ledna ve 20 hodin, 27. ledna v a 30. ledna opět ve 20 hodin. Podrobnější informace lze získat na webu Zábřežské kulturní, sdělila k programu vedoucí kina Věra Smrčková. Hudební ples popáté Už pátý Hudební ples připravil pro širokou veřejnost Dechový orchestr ZUŠ. V pátek 25. ledna bude od hodin v Katolickém domě připravený bohatý program. K tanci i poslechu hrají kapely Menhet, Junior Big Band, KMČ a DJ. Se svým tanečním vystoupením se představí skupina Flamenco. Vstupenka s místenkou v ceně 150 Kč zajistí také přístup k rautu. Výtěžek z plesu je věnován na podporu reprezentace Dechového orchestru ZUŠ. Vstupenky lze zakoupit v ZUŠ (Sušilova ul.) ve třídě L. Vepřka, ve firmě IT-Comp Vít Komárek (Nerudova 7) a infocentru v kulturním domě. Absolventi gymnázia po letech obnovili svůj ples Za několik dnů odstartuje v kulturním domě novinka plesové sezóny 2013 ples Gymnázia. Ten doplňuje ples maturitní a navazuje na dávnou tradici, kterou obnovily absolventky této školy. Absolventi gymnázia, ale i současní studenti se zde budou moci setkat se svými učiteli a spolužáky. Každoroční maturitní ples je totiž tradičně beznadějně vyprodán už dlouho dopředu. Ples Gymnázia se bude konat v sobotu 2. února od 19 hodin. O zábavu se postará Moravia Big Band, který bude střídat DJ a skupina Pangea The Beatles Revival Band. Vstupenky jsou v prodeji v cestovní agentuře Awertour (Farní 1), rezervace je možná na

6 strana 6 INFORMACE 2/2013 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Středa 23. ledna PÍ A JEHO ŽIVOT Drama/dobrodružný, přístupno od 12 let, český dabing, USA 2012, 127 min. Kino Retro, 17:30, 90 Kč BÍDNÍCI Muzikál/drama/romantický, přístupno od 12 let, titulky, Velká Británie 2012, 157 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč Čtvrtek 24. ledna WELZLOVÁNÍ 2013 ZÁPADNÍ KANADA A ALJAŠKA Přednáška dobrodruha, cestovatele a hudebníka Karla Kocůrka. Kino Retro, 17:00, 50 Kč Pátek 25. ledna ZŠ B. Němcové Sobota 26. ledna Gymnázium FRANKENWEENIE: DOMÁCÍ MAZLÍČEK 3D Animovaný/komedie/horor/sci-fi, přístupný, černobílý, titulky, USA 2012, 87 min. Kino Retro, 17:30, 145 Kč, děti do 15 let 125 Kč HUDEBNÍ PLES K tanci a poslechu hraje JUNIOR BIG BAND ZUŠ, KMČ, MENHET, DJ 80. a 90. léta. Katolický dům, 19:30, 150 Kč 3. ŠKOLNÍ PLES ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ ZŠ Boženy Němcové, 20:00, 100 Kč MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO Komedie, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 98 min. Kino Retro, 20:00, 90 Kč FRANKENWEENIE: DOMÁCÍ MAZLÍČEK 3D Animovaný/komedie/horor/sci-fi, přístupný, černobílý, titulky, USA 2012, 87 min. Kino Retro, 17:30, 145 Kč, děti do 15 let 125 Kč STUŽKOVACÍ PLES GYMNÁZIA ZÁBŘEH Velký sál KLUBu, 19:00, 170 Kč CARMEN 3D Muzikál, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2012, 126 min. Kino Retro, 20:00, 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč Neděle 27. ledna VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO ODDĚLENÍ ZUŠ Úterý 29. ledna Klub důchodců města Velký sál KLUBu, 17:00 CARMEN 3D Muzikál, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2012, 126 min. Kino Retro, 17:30, 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč OUI, ŠÉFE! Komedie, přístupný, titulky, Francie/Španělsko 2012, 84 min. Kino Retro, 20:00, 80 Kč VIDÍŠ DOBŘE? Beseda s paní Markétou Račkovou, HT Visual kompenzační pomůcky pro slabozraké a nevidomé. Pořádáno pro členy Klubu důchodců. Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00 Středa 30. ledna HŘEBEČSKO HISTORIE A KULTURA V SUDETECH MEZI ZEMÍ ČESKOU A MORAVSKOU Zahájení netradiční výstavy, která prezentuje fotografie ze života a kultury hřebečských měst. Výstava potrvá do konce února. Muzeum, 16:00 WINTERSHOW 2013 Vystoupení zájmových kroužků DDM Krasohled. Ve foyer prezentace fotografií z akcí a táborů. Velký sál KLUBu, 16:00 18:00, vstupné dobrovolné O MYŠCE A MEDVĚDOVI Animovaný, přístupný, český dabing, Francie 2012, 80 min. Kino Retro, 17:30, 90 Kč CARMEN 3D Muzikál, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2012, 126 min. Kino Retro, 20:00, 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč Čtvrtek 31. ledna DEKAMERON Nadčasové drama na motivy povídek historického bestselleru Giovanni Boccaccia. Hrají: ANDREA KERESTEŠOVÁ (mj. Vyprávěj), JAREK HYLEBRANT a další. Určeno pro SŠ a veřejnost (platba na místě). Velký sál KLUBu, 10:00, 80 Kč FLERET Koncert legendární folkrockové kapely z Vizovic, která letos oslaví 30 let existence. Velký sál KLUBu, 19:00, 170 Kč a 200 Kč Pátek 1. února NESPOUTANÝ DJANGO Western/akční/drama, přístupný od 15 let, titulky, USA 2012, 165 min. Charita Kino Retro, 17:30, 120 Kč SPOLEČENSKÝ PLES CHARITY ZÁBŘEH K tanci a poslechu hraje skupina Triangl. Předprodej vstupenek v recepci Charity. Katolický dům, 20:00, 150 Kč RETRO BÁL Originální retro jízda v podání vinylového jezdce HOFIKA. Retro výzdoba, retro míchané nápoje, retro jídelní lístek a klipy z černobílé televize. Velký sál KLUBu, 20:00, 100 Kč Sobota 2. února MO STP GYZA PARALELNÍ SVĚTY 3D Sci-fi/romantický/drama, přístupný, titulky, Kanada/Francie 2012, 108 min. Kino Retro, 21:00, 130 Kč SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK Animovaný/komedie/dobrodružný/rodinný, přístupný, český dabing, Španělsko 2011, 90 min. Kino Retro, 17:30, dospělí 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč PLES ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH Sokolovna Leština, 19:00 GYZAPLES Hraje Moravia Big Band, jako host vystoupí Pangea The Beatles Revival Band. Velký sál KLUBu, 19:00, 170 Kč a 220 Kč NESPOUTANÝ DJANGO Western/akční/drama, přístupný od 15 let, titulky, USA 2012, 165 min. Kino Retro, 20:00, 120 Kč Neděle 3. února SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK Animovaný/komedie/dobrodružný/rodinný, přístupný, český dabing, Španělsko 2011, 90 min. Kino Retro, 17:30, dospělí 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč LINCOLN Životopisný/historický/drama/válečný, přístupný od 12 let, titulky, USA/Indie 2012, 150 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč Úterý 5. února PĚVECKÉ VYSTOUPENÍ PAVLY HOUSERKOVÉ Klub důchodců města Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00 ZDRAVÍ TĚLESNÉ, DUŠEVNÍ A SOCIÁLNÍ Přednáší Mgr. Ing. Adolf Jiří Pleskač. Katolický dům, 18:00 Středa 6. února HONZA NEBOJSA Představení Divadýlka Kuba Plzeň. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ a děti, které nenavštěvují MŠ (platba na místě). Velký sál KLUBu, 8:30 a 10:00, 35 Kč HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 3D Dobrodružný/fantasy, přístupný, titulky, USA/Nový Zéland 2012, 164 min. Kino Retro, 16:30, 110 Kč INTUITIVNÍ KRESBA S MARKÉTOU DOUBRAVSKOU Spirála Více informací na Spirála, 28. října 3, 18:00 NIC NÁS NEROZDĚLÍ Drama/thriller/akční, přístupný od 12 let, titulky, Španělsko/USA 2012, 113 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč Čtvrtek 7. února MORAVSKÝ ZVONEČEK Okrskové kolo soutěže zpěváků a zpěvaček lidových písniček. DDM Krasohled, 9:00 Pátek 8. února Honební společenstvo SŠSPaS ROMANA HADOVÁ NÁVRHY ODĚVŮ, ODĚVNÍ FOTOGRAFIE, MALBA Vernisáž výstavy. Minigalerie: Střední škola sociální péče a služeb. Výstava potrvá do Galerie Tunklův dvorec, 17:00 VALNÁ HROMADA HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA ZÁBŘEH Kulturní dům Vyšehoří, 16:00 ČTYŘLÍSTEK Rodinný/komedie, přístupný, v českém znění, Česko 2012, 90 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 2. ČÁST Dobrodružný/drama/fantasy/romantický, přístupný od 12 let, titulky, USA 2012, 115 min. Kino Retro, 20:00, 80 Kč MAŠKARNÍ PLES Hraje F-Band. Katolický dům, 20:00, 100 Kč ZAHRADNICKÝ PLES Kontakt: Velký sál KLUBu, 20:00, 200 Kč Sobota 9. února SOBOTA PRO ŽENY Aerobic na trampolínách s Věrou Formánkovou a další moderní cvičební aktivity pro ženy bez rozdílu věku. Přihlášky osobně, telefonicky nebo em na kontaktech , , kulturak.info (Dagmar Ziková) do středy 6. února. Velký sál KLUBu, 9:00 10:30 WELZLOVÁNÍ 2013 KROSOVÝ BĚH Prezence 9:00 10:00 v restauraci Rafanda. Určeno pro všechny věkové kategorie i výkonnostní úrovně. Okolí Moravské Sázavy, start 10:15 WELZLOVÁNÍ 2013 WELZLŮV KUFR RECESISTICKÝ ZÁVOD Prezence 9:00 13:30 v restauraci Rafanda nebo v místě startu. Vložená soutěž o Welzlovu cestovatelskou slivovici. Humenec, start 14:00 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL Bohatý program, klauniáda Dr. Voháňky. Občerstvení zajištěno. ČTYŘLÍSTEK Rodinný/komedie, přístupný, v českém znění, Česko 2012, 90 min. NADĚJNÉ VYHLÍDKY Drama, přístupno od 12 let, titulky, Velká Británie/USA 2012, 128 min. Katolický dům, 14:00, 25 Kč Kino Retro, 17:30, 110 Kč Kino Retro, 20:00, 90 Kč Ivan Neumann Tichou vzpomínku věnují kamarádi ze dřeváku. Dne 27. ledna 2013 si připomeneme nedožité 100. výročí narození pana Ludvíka Doubravského ze a. Vzpomeňte s námi. synové Ludvík, Ivo A Radomír s rodinami. ZÁBŘEH - informační zpravodaj města, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, , Vydavatel: Město, Masarykovo nám. 6, , IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 30. ledna 2013.

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Rýmařov celkem Voličů celkem: 728 7187 Volební účast: 3763 374 52,21 51,54 Platných hlasů: 3732 3688 Zeman Miloš Ing. 125 266 Dienstbier Jiří 831

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř Výstava Grafik Vendy Hoblinky Chalupy datum začátku akce: 06.01.2015 datum ukončení akce: 19.02.2015 čas začátku akce: 08.00 místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř stručný

Více

IČ 27695964 Zengrova 2693/2 61500 Brno 15

IČ 27695964 Zengrova 2693/2 61500 Brno 15 Provozovatel: Program: Druh vysílání: Věc: AIDEM a.s. IČ 27695964 Zengrova 2693/2 61500 Brno 15 Brno TV Televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů Televizní vysílání prostřednictvím zvláštních

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi

Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi (časy vysílání přímých přenosů a záznamů jsou orientační a mohou být aktuálně měněny) PÁTEK 12.2. 2010 DEN 1 SO 13.2. 2010 2:00 STUDIO SO 13.2. 2010

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 Novoroční turnaj Hugo Grafa 2.ročník disciplina - fleret, kord, šavle veteráni a veteránky 40-49 let, 50-59 let, 60 let a více pořadatel - š.o. TJ lokomotiva

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Pořadatel: Datum závodu: 12. září 2015. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Volební účast v %: Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska

Volební účast v %: Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska Břidličná Voličů celkem: 2921 2924 Volební účast: 153 1487 52,38 5,85 : 1525 1482 Dienstbier Jiří 392 Zeman Miloš Ing. 381 1139 Fischer Jan Ing. CSc. 33 Schwarzenberg

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012 Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice www.facebook.com/icm.prachatice Kontakt: Informační centrum pro mládež Prachatice Zlatá stezka 145 383 01 Prachatice Tel./fax:

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Obnovená tradice masopustního průvodu se konala v Kunraticích již posedmé (foto P. Hilmarová).

Obnovená tradice masopustního průvodu se konala v Kunraticích již posedmé (foto P. Hilmarová). Obnovená tradice masopustního průvodu se konala v Kunraticích již posedmé (foto P. Hilmarová). Slovo starostky Významná výročí Priority Kunratic 2013 Kunratický zpravodaj 1/2013 2 Územní plán Setkání zastupitelů

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Pořadatel: Datum závodu: 13. září 2014. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

GENERALI SURVIVAL 2013

GENERALI SURVIVAL 2013 GENERALI SURVIVAL 2013 výzva pro všechny, co se odváží 12. ročník přírodního víceboje dvojic & 1. Mistrovství ČR vozíčkářů a sportovců bez handicapu Nejde o to, kolik vozíčkářů závod nastoupí. Ti, co nastoupí,

Více

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Z Á P I S z 2. schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek Doba konání: Místo konání: 30.9.2008

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda Zlín (nejenom) na víkend Insight Zlín má mnoho atrakcí, a je zajímavý i pro několikadenní pobyty. Turisté však získají představu o tom, co se dá ve Zlíně dělat, až po návštěvě turistického centra Našim

Více

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY!

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Nemáte čas? Přeskočte na poslední stránku! sponzorství kulturních / sportovních akcí a s tím související reklamní plnění dle dohody Jak podpořit naše akce? Finanční příspěvek

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Nabídka akcí v divadle Ponec Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Hledáte originální místo pro firemní večírek, vánoční párty nebo setkání s klienty? Uspořádejte netradiční akci v divadle Ponec, kterou

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz Tel: 585225597, 585 207 528 FAX: 585 207 529 SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS. Praha Račice 24. 27.7.2014

11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS. Praha Račice 24. 27.7.2014 11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS Praha Račice 24. 27.7.2014 ÚVOD Vážené dámy, vážení pánové! Po úspěšném evropském šampionátu dračích lodí

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. ROMANA ONDERKY,MBA

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Hledáte prostor pro reprezentativní akci, večírek či konferenci? Divadlo na Šantovce Vám nabízí širokou a pestrou škálu možností v originálním prostoru, který

Více

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě společná práce studentů Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium zve do podzemí města! Návštěvníci Muzea Vysočiny si

Více

Seznam organizací a veřejných služeb

Seznam organizací a veřejných služeb Seznam organizací a veřejných služeb Vážení klienti a zájemci o sociální službu, Nabízíme Vám pár praktických tipů a kontaktů, kde můžete najít potřebné informace nebo kam se můžete obrátit při vyhledávání

Více

tel: 602 508 450 Tříkráloví koledníci vyrazili do ulic

tel: 602 508 450 Tříkráloví koledníci vyrazili do ulic Číslo 1/2014 vydáno dne 15. 1. 2014 Cena za svoz odpadů zůstává nezměněná Také v letošním roce zůstane platba za svoz komunálního odpadu nezměněná. Rozhodli o tom zastupitelé na svém zasedání 11. prosince.

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ I/2015 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna I N G. P E T R A V O

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

22. 5. 2010 13. 00. Pražský hrad - Staroměstské náměstí. Charitativní běh v maskách goril Prahou. V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity

22. 5. 2010 13. 00. Pražský hrad - Staroměstské náměstí. Charitativní běh v maskách goril Prahou. V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity Charitativní běh v maskách goril Prahou Dobročinná akce - výnos z akce na záchranu goril v Africe 22. 5. 2010 Trasa: Pražský hrad - Staroměstské náměstí V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více