Časopis žáků ZŠ Česká Lípa, Pátova Prosinec/2011 5Kč. Exkluzivní rozhovor s mistryní ČR, Klárkou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis žáků ZŠ Česká Lípa, Pátova Prosinec/2011 5Kč. Exkluzivní rozhovor s mistryní ČR, Klárkou"

Transkript

1 Časopis žáků ZŠ Česká Lípa, Pátova Prosinec/2011 5Kč Exkluzivní rozhovor s mistryní ČR, Klárkou obálka: Kučerová Kristýna, 2011 a obrázek kapra: Stratilová Lucie, 2011

2 Slovo šéfredaktora Ahoj Pátováci! Máme tu 2. číslo Pátovin. Toto číslo je zaměřené na vánoce. Nejdříve se velice omlouvám jak druţině, tak prvnímu stupni za opomenutí v 1. čísle, a proto bychom vám to chtěli vynahradit a to tak, ţe zde napíšeme aktivity ve druţině za minulý měsíc. Ještě jednou se velice omlouvám. Jinak se budeme snaţit udělat i lepší grafiku a vše postupně zdokonalovat. Máme pro vás dva rozhovory,recepty a spoustu dalšího. Na nástěnce Ţákovské rady jste určitě vypozorovali takové menší shrnutí z listopadového čísla + na co se můţete těšit v tomto čísle. Já doufám, ţe se po tomto čísle slehne zem, jako to bylo u prvního. Náš redakční tým pilně pracuje na tom, aby se vám časopis líbil. Jinak přeji vám skvělé počtení u našeho časopisu. S pozdravem Merková Radka Šéfredaktorka Co dále najdete v tomto čísle? Aktivity Turnaje Něco k 17. listopadu 2 exkluzivní rozhovory A spoustu informací o Vánocích a pár tipů Můţete se těšit na vánoční kvíz a vtipy Více na dalších stránkách. Něco z Ţákovské rady Naše ţákovská rada skvěle funguje. Coţ jsem velice ráda. Taky tu máme pár aktivních dětí, které píší i do schránky důvěry. I kdyţ jste to slyšeli uţ ve školním hlášení, ráda bych se vrátila k dotazu McChicken. Ráda bych to uvedla na pravou míru. Myslím, ţe mi přijde zbytečné, aby děti chtěly k obědu hamburgery za 80,- KČ. Chtít si to sám zaplatit, okej, ale tady jde o to, ţe by se to prodraţilo. Cesta by něco stála + tedy ty hamburgery. Spíše by se na tom prodělalo, neţ něco vytěţilo a proto jestli máte chuť na hamburgery, řekněte si rodičům a zajeďte si někam na ně. Takové dotazy jsou podle mne zbytečné ;). Schránku důvěry nejde přehlédnout, protoţe je nad ní poutač, ţe tam je. Členové ţákovské rady budou nosit poznávací kartičky nebo něco jako vizitky a tak je i lépe poznáte ;) a kdyţ budete mít nějakou připomínku, dotaz nebo cokoliv jiného můţete se na ně obrátit. Jsme tu pro vás Pa Radka Nová anketa na webu! ankety-patoviny.blog.cz Určitě se koukni! Ţe by aktuality? Ahoj, je tu další číslo Pátovin A spoustu novinek. Jak jste si mohli jiţ všimnout, začal nám fungovat školní rozhlas, kterého se chopil Rony se Sárou. V rozhlase se dozvíte o aktivitách na škole, tak novinky

3 ze ţákovské rady a o dění v našem časopise. Ţáci 8. a 9. ročníku navštívili, SOU sklářské Nový Bor( ). 2. prosince proběhla exkurze s p.uč Kočovou do Prahy. Zúčastnili jsme se Ekologické olympiády. Naši školu na rozsvícení stromečku reprezentovali chlapci z Chlapeckého zboru, z druhého stupně nás reprezentovala děvčata z 6. ročníku (E. Bělková, G. Coubalové a L. Smělá) a z 9. ročníku (E. Villnerová, R. Wawrečka, V. Málková, K. Čechová, J. Vomáčková), děvčata si také přizvala svoji kamarádku ze ZŠ Slovanka L. Kovačovou. Také se ţáci naší školy zapojili do humanitární akce, kterou pořádá Občanské sdruţení Diakonie Broumov. Chtěli bychom poděkovat i rodičům za velkou podporu této akce. Dne 5. prosince se na naší škole objevili čerti, s Mikulášem a andělem v podání devátého ročníku. Dne 7. prosince se ţáci 7. a 8. ročníku vydali do Kryštofova údolí na výstavu Betlému. Ekologická soutěţ Ve středu 23. listopadu 2011 proběhla ekologická olympiáda v českolipském muzeu a Střední odborné škole Luţická v České Lípě. Soutěţ v Biberově síni zahájil ředitel Vlastivědného muzea a galerie ing. Zdeněk Vitáček, který ve své úvodní řeči k soutěţícím podtrhl význam ekologie v dnešní době. Soutěţe se zúčastnila gymnázia z České Lípy, Děčína a Mimoně a základní školy českolipského okresu. V budově muzea ţáci poznávali zvířata a rostliny, které byly vybrány z expozice muzea. Teoretická část proběhla na SOŠ Luţická, v jejichţ prostorách soutěţící vyplňovali testy zaměřené na ekologii a biologii. Naši školu reprezentovala dvě druţstva z 8. a 9. ročníku, která se velmi snaţila. První druţstvo ve sloţení A. Kroupová, J. Řeháček a V. Váchová (9.r.) vzhledem k tomu, ţe soutěţilo 27 tříčlenných druţstev, obsadilo velmi pěkné 6. místo. Druhé druţstvo ve sloţení J. Líčko, R. Merková a V. Prajzlerová (8.r.) skončilo na 20. místě. Všem soutěţícím děkuji za přípravu na soutěţ a dobrou reprezentaci školy. Eva Truxová Výlet do sklářské školy V jsme jeli do Sklářské školy se podívat, jak se vyrábějí skla. Nejdřív jsme šli pěšky na nádraţí na Střelnici. Čekali jsme tam tak dlouho, aţ jsme málem zmrzli. Kdyţ jsme dojeli do Nového Boru tak pan učitel a učitelka nás zavedli do Sklářské školy. Pan učitel zvonil na školu,

4 ale nikdo mu nechtěl otevřít dveře, aţ po pátém zazvonění nás jeden pán pustil dovnitř, ale nešli jsme do školy. Zase jsme museli čekat venku, aţ nás jedna paní vyzvedla. Kdyby to neudělala, tak bychom asi zmrzli. Ale skoro 30 minut jsme zase museli čekat uvnitř. Málem jsme tam umřeli nudou, ale za chvíli si pro nás přišla. Nejdříve jsme šli do malírny, kde pár holek malovalo na sklo. Pak jsme se vydali do hranárny. Tam nám ta paní vysvětlovala, jak se co dělá. A na konci jsme šli tam, kde se fouká sklo. Mohli jsme si to taky vyzkoušet. Bylo to velmi zajímavé. Kdyţ jsme skončili, tak jsme si mohli nějaké výrobky koupit. A na úplný konec jsme navštívili náměstí. Mohli jsme se rozejít a chodit po skupinách, ale skoro všichni zalezli do pekárny. Myslím, ţe se nám výlet velmi líbil, i kdyţ pár kluků tam trošku vyvádělo. Florbal ten je náš Dne 29.litopadu jsme se zúčastnili florbalového turnaje v Zákupech. Do Zákup jsme jeli vlakem společně s Dubou. Samozřejmě nervozita byla, ale tak zvládli jsme to. Kdyţ jsme přijeli, šli jsme přes město do školy. Ve škole jsme měli šatnu s Dubou, a tak jsme se převlékly a šli jsme se podívat na první zápas. Hráli jsme hned druhý zápas, u kterého nám to moc nešlo, ale pak jsme se vzpamatovaly a uţ nám to šlo a vyhrávaly jsme. Nakonec jsme se umístily na krásném 2. místě, coţ nám zaručilo postup do finále. Byly jsme velice šťastné. Na zápas nás doprovázela paní učitelka Z. Sudová. Účastníci zápasu: J. Wagenknechtová, J.Vomáčková, D.Váňová, E.Lešáková, R.Merková, J.Šarközyová, Nguyen T. Trang. Načeţ hned druhý den ( ) jel pan učitel Bártl s mladšími kluky z druhého stupně, kteří se umístili na šestém místě. To je taky krásné ;). Zaostřeno na školní druţinu a školní klub Ano i naše druţinka spolu se školním klubem plně fungují, a proto tu máme pár jejich aktivit: Na školním hřišti děti vytvářely kresby na téma: "Škola očima dětí." Plocha hřiště byla rázem zaplněna zajímavými a všemi barvami hrajícími projekty. Děti realizovaly své nápady s velkým zaujetím a nadšením. Jejich práce byly vyhodnoceny a všichni autoři odměněni. Děti také náramně bavil sběr kaštanů a ţaludů.

5 Zahrádkářská výstava Třeťáci z 2. oddělení ŠD navštívili zahrádkářskou výstavu. Děti zaujaly především krásně vydlabané dýně a obří slunečnice. Výklad průvodkyně sledovaly na jedničku - hravě určily červenou řepu i fazole a poznat mátu pro ně byla hračka. Dokonce i druhy obilí určily správně. Za vzorné chování mohly ochutnat hroznové víno. Všem se výstava líbila. Týden od 17. do byl věnován práci s přírodními materiály. Všichni se podíleli na výrobě draků a s velkým zaujetím dlabali a vyráběli dýňové lampióny. Ţáci školní druţiny pod vedením paní vychovatelky H. Zelinkové se zhostili tradičního úkolu, a to je ozdobení vánočního stromku, který patří naší škole. Stromek, který stojí na náměstí T.G. Masaryka, vyzdobili ozdobami, které vlastnoručně vyrobili ţáci naší školy. Na páteční odpoledne připravily pani vychovatelky L.Melichnová, A.Svitáková a H. Zelinková pro své ţáky čertovskou diskotéku. V krásně vyzdobené tělocvičně se sešlo mnoho čertích masek. Děti tančily, soutěţily a nechyběly ani sladké odměny. Silvestr Určitě kaţdý z vás má jinou představu, jak tento den spíše večer strávíte. :) Někdo mezi přáteli a někdo zase v klidu doma. :D A víte vůbec kdy se začal Silvestr slavit? :D A proč se Silvestr jmenuje zrovna Silvestr? :D :P Odpověď máte zde :D... Silvestr- jméno světce, které připadá na poslední den v roce, není v kalendáři náhodou. :P Silvestr se narodil koncem třetího století. Jako velmi mladý se stal křesťanem a následně byl kvůli tomu pronásledován. Aţ za vlády Konstantina bylo křesťanství povoleno, následovalo tedy klidnější období :), během něhoţ se stal Silvestr římským biskupem, a uţ v roce 314 byl zvolen papeţem. :P Silvestr I. byl 8. nejdéle vládnoucím papeţem, vládl 21 let, 11 měsíců a 1 den. Svatý Silvestr je patronem domácích zvířat a dobré úrody. Je zobrazováno s berlou, knihou, mušlí či býkem.

6 Oslavy, tak jak je známe dnes, nemají dlouhou tradici. Aţ na počátku 20. století začali mít lidé o oslavy větší zájem. Dříve chodili lidé spíše do kostela děkovat za úplný rok a modlit se za ten další. :D :P :) Pranostiky na prosinec :D - o o o o o o Jestli jsou na vánoce vrby plné rampouchů, budou o velikonocích plné kočiček. Vánoční hlas hromu neprospívá ovocnému stromu. Je-li na den svaté Barbory jinovatka, urodí se hojně ovoce. Je-li prosinec blátivý, celí rok bude deštivý. Selata v prosinci zplozená zřídka se vychovají a nehodí se k plemenu. Barbora na ledu, vánoce na blátě. Villprdka :) :P Výlet do Německa Pan učitel Císař chce uskutečnit v měsíci buďto Březen nebo Duben, ale spíše se přiklání k Dubnu výlet do Německa (Festung Königstein). Výlet je pro německy mluvící ţáky ( ročník). Pro bliţší informace u pana uč. Císaře. Kryštofovo údolí Dne 7. prosince se vaši spoluţáci z 7. a 8.ročníku vydali do Kryštofova údolí na výstavu Betlémů. Výlet jsme zahájili brzo ráno na vlakovém nádraţí. Vlakem jsme jeli aţ do Kryštofova údolí a mohli jsme sledovat, jak se rozednívá. Po vystoupení z vlaku jsme se vydali na výstavu Betlémů. Výstava byla velmi zajímavá a krátce poté nám venku začalo sněţit. Pokochali jsme se orlojem a vydali jsme se na sněhovou okruţní cestu, abychom zabili čas, neţ přijede vlak. Cestou se některé děti koulovaly a klouzaly. Dorazili jsme k mostu s viadukty, kde jsme udělali společnou fotku a čekala nás cesta nazpět k vlaku. Vlakem jsme pak odjeli zpátky do Lípy, kde jsme měli rozchod.myslím,ţe výlet byl zajímavý,a ţe se líbil. Radka

7 Národní technické muzeum 4. listopadu v budově NTM ţáci navštívili pět stálých expozic. Největší prostor je věnován expozici Doprava, která představuje historický vývoj automobilů, motocyklů, letectví, lodní či ţelezniční dopravy v českých zemích; Architektura, stavitelství a design nabízí k vidění mnoţství historických architektonických modelů, plánů, projektů či stavebních artefaktů, Astronomie - ţáci si vyzkoušeli funkční modely, které umoţňují pochopit principy fungování historických měřících a pozorovacích zařízení; Tiskařství ukazuje vývoj tiskařské výroby zejména v století. A poslední expozice Fotografický atelier představuje kolekci ateliérových, technických a salonních fotografických přístrojů. Výstava Ploučnice 9. a 10. listopadu Zástupkyně Klubu českých turistů v České Lípě, paní A. Machová a J. Niklová, představily našim ţákům výstavu, která se týkala řeky Ploučnice a jejího okolí. Poutavé vyprávění bylo doprovázeno bohatou obrazovou výstavou. Na závěr si děti prověřily své vědomosti. Praha - Národní galerie Ţáci II. stupně navštívili expozice Národní galerie. Tentokrát jsme se vydali do Paláce Kinských na Staroměstském náměstí. Rozsáhlý soubor uměleckých děl ze sbírek Národní galerie v Praze, Národního muzea a Karlovy univerzity přibliţuje sedm tisíc let vývoje umění a zahrnuje na tisíc památek kultur starého světa - Asie, Evropy a severní Afriky. Seznámili jsme se s výstavami Sbírky orientálního umění a Sbírky kresby a grafiky NG. Také jsme se zastavili na Staroměstském náměstí. Zastavili jsme se na Náměstí Republiky, u Obecního domu či před Prašnou branou. Děti si mohly koupit něco na trhách a jako obvykle jsme navštívili levné knihy. Prohlédli jsme si Staroměstský orloj, postáli na místě, kde byli popraveni čeští páni a také našli 15 zeměpisné délky - poledník. Vánoční atmosféra byla doplněna mnoha vůněmi ze stánků na vánočních trzích. Exkurzy jsme zakončili návštěvou McDonaldu.

8 Páté ročníky navštívily cukrovar v Dobrovicích u Mladé Boleslavi. Přihodilo se to 8. listopadu a dovolili si vylíčit své záţitky písemně. Očima páťáka aneb líčení záţitků z exkurze do cukrovaru Kdyţ jsme se sešli ve třičtvrtě na osm před školou, tak uţ tam byla více neţ polovina třídy. V osm hodin nastoupili všichni páťáci do autobusu a odjeli do cukrovaru v Dobrovicích. Kdyţ jsme dojíţděli téměř k cíli, viděli jsme dva náklaďáky s otevřenou střechou a z nich koukala řepa cukrovka. Řepa putovala na stejné místo jako my. Potom, kdyţ jsme konečně dorazili na místo, ucítili jsme silný zápach. Paní učitelka tomu říkala specifická vůně dané suroviny, ale my tomu říkali specifický zápach dané suroviny! Došli jsme do budovy, kde byla recepce a tam nás uvítali a poté rozdělili na dvě skupiny. První skupina šla do cukrovaru a ta druhá do muzea. Přišli jsme do budovy, kde bylo mnoho velkých strojů, a paní průvodkyně nám vykládala o tyčinkách, které vypadaly jako hranolky. Pak nás vedla k místu, kde se uţ vysušené hranolky, kdyţ se z nich vyţdímal všechen cukr, drtily na prášek a z něj se pak vyráběly granule pro dobytek. V cukrovaru byly dvě velké budovy plné granulí. Potom jsme přešli do budovy, kde bylo teplo. Tam jsme viděli, jak se řepa váţí, čistí a mixuje. Vznikne kašička, která se v takové místnosti váţí. Pak jsme viděli čističku odpadních vod a voda v ní hodně smrděla. Nakonec jsme viděli hotový teplý cukr a paní průvodkyně nám ho dala do kelímku. Po svačině nás čekalo muzeum. Tam jsme dostali tuţku a papír, na kterém bylo napsáno KVÍZ. Kvíz jsme vypracovali. Někdo dobře, někdo bez chyby. Na závěr byl nákup. Já si koupila turistickou vizitku, pro sestru a rodiče cukr BRIDŢ KOSTKY a uţ jsem se těšila domů. Šárka Knížková, 5. A.

9 Turnaj ve florbalu Dne 7. listopadu se konal turnaj ve florbalu. Turnaje se zúčastnili naši spoluţáci z tříd. Převaţovali kluci, coţ je asi pochopitelné, ale i tak jsem ráda, ţe tu byly i nějaké holky. Hráči si nejdříve vylosovali barevná víčka, jimiţ se nominovali do jednotlivých týmů. Druţstva byla v barvách červené, modré, zelené a ţluté. Hrála všechna druţstva proti všem 2x po 4 minutách. V poločase si druţstva vyměnila strany a hrálo se dál. Samozřejmě se to neobešlo bez nějakého toho sprostého slova a jeden ţák, dokonce ze svého výkonu spadl i na zadek Zápas se odehrával v příjemné atmosféře a i naše redaktorky se příjemně bavily. Nesmím zapomenout ani na rozhodčího, kterým byl pan učitel Bártl. Po dlouhém boji nakonec zvítězilo druţstvo modrých. Všem hráčům gratulujeme Vítězné družstvo a děkujeme za účast, hráli jste skvěle! Turnaj v nohejbalu Dne se odehrálo v tělocvičně turnaj v nohejbalu. Zúčastnilo se tam 20 ţáků. Dělili jsme je do skupiny: Červená Modrá Žlutá Zelená Bouška Hašek Řeháček Wagenknecht Wagenknechtová Dvořák Bouška Hašek Hofman Zikmund Ješetová Vomáčková Vomáčková Picek Stolař Zejmon Edl Baloun Zelinka Safař Lýška Hrdý Ti,kteří nebyli na řadě, tak hráli fotbal. Myslím, ţe některý byli váţně dobří. Na prvním místě se umístilo druţstva modrá, na druhé místo se umístilo druţstva zelená a na třetí místo druţstva Hašek. Myslím, ţe bychom měli pochválit i ti, kteří se zúčastnili, ale nevyhrálo. Červená Modrá Žlutá Zelená Bouška Hašek Body Pořadí Červená 14:16 10:2 2:10 10:7 8: Modrá 16:14 10:8 10:6 12:10 10: Žlutá 2:10 8:10 12:15 4:10 4: Zelená 10:2 6:10 15:12 11:9 10: Bouška 7:10 10:12 10:4 9:11 12: Hašek 10:8 7:10 10:4 5:10 15:

10 17. LISTOPAD Listopadový svátek a den, kdy jsme nešli do školy, byl 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii. Kdyţ se řekne svátek 17. listopadu, tak se většině lidí vybaví 17. listopad 1989 pád komunismu, ale uţ ne 17. listopad V den vzniku Československé republiky se uskutečnily v Praze a dalších městech velké demonstrace proti nacistické okupaci. Pohřeb studenta medicíny Jana Opletala, který byl při těchto demonstracích smrtelně zraněn, přerostl v protiněmeckou demonstraci českých studentů. Jako odplatu za studentské demonstrace proti okupaci uzavřeli nacisté 1939 české vysoké školy od té doby se 17. listopad slaví jako mezinárodní den studentů. U příleţitosti mezinárodního dne studentů a uctění památky Jana Opletala byla na den 17. listopad 1989 svolána v Praze studentská manifestace. Tato pokojná manifestace studentů započala na Albertově a pokračovala přes Vyšehrad do centra města. Studentům byla policií zahrazena cesta, proto nemohli jít aţ na Václavské náměstí. Studenti byli obklíčeni a na Národní třídě surově zbiti. Mnoho jich bylo zraněno. Tento tvrdý zákrok proti nespokojeným studentům vyvolal silný odpor většiny lidí v naší zemi. Studenti vysokých škol vstoupili do stávky a organizovali výjezdy do okolních měst. Postupně se přidávali také dělníci v továrnách. 27. listopadu 1989 se uskutečnila dvouhodinová generální stávka. Lidé se scházeli na demonstracích nejen v Praze, ale i v dalších městech v Československu. 17. listopad 1989 zaznamenal začátek konce komunistického reţimu. V prosinci roku 1989 byl prezidentem naší republiky zvolen Václav Havel, který byl krátce před tím propuštěn z vězení. Od událostí, které se staly 17. listopadu 1989, se tento den u nás slaví jako státní svátek. Milan Kořen 7. třída Milí čtenáři, Podzimní prázdniny - Londýn chtěla bych se s vámi podělit o zajímavý záţitek, který jsem zaţila o podzimních prázdninách. Dostala jsem nabídku, jestli bych nechtěla jet se studenty ze střední odborné školy na zájezd. Byla jsem samozřejmě hned pro, zvlášť kdyţ to bylo do Londýna. Začátek cesty nebyl příznivý, na smluveném místě jsem zjistila, ţe autobus uvízl v koloně a k tomu začalo ještě silně pršet. Všichni účastníci byli netrpělivý, a jak se čas vlekl a bundy nasávaly, nálada se horšila, kdyţ uţ všichni propadali beznaději, autobus přijel. Všichni rychle nastoupili a jelo se. Cesta rychle ubíhala.

11 Ráno v 6 hodin jsme dorazili do Calais, kde jsme nastoupili na trajekt do Velké Británie do přístavu Dover. Jela jsem trajektem poprvé a byl to opravdu silný záţitek, i kdyţ nebyly ţádné vlny, tak stejně se paluba pohupovala. Ze začátku to bylo příjemné, ale cesta trvala 90 minut, to uţ jsem se moc neusmívala a těšila se, ţe se dostanu na pevninu. Konečně Anglie dobyla jsem další zem. Hodinky jsme si posunuli o hodinu zpět a začal náš poznávací program. Hodili jsme si batůţky na záda a prošli jsme se parkem ve čtvrti Greenwich, kudy prochází nultý poledník. Vystála jsem si frontu, abych zjistila jaké to je, být jednou nohou na západní a druhou na východní polokouli. Poté jsme šli na projíţďku po řece Temţi, jeli jsme pod mostem Tower Bridge k Toweru. Loď se zastavila a my vyšli směrem k hradu Tower, kde jsme si prohlédli korunovační klenoty, zbrojnice, popraviště a další zajímavosti. Pak jsme se prošli finančním centrem Londýna-The City, kde jsme viděli např. Bank of England. Zamířili jsme do katedrály St. Paul s Cathedral, kde jsme se dozvěděli, ţe tato stavba byla inspirována italskou architekturou. Byla tu i moţnost výstupu na kopuli katedrály, odkud se naskýtá překrásný pohled na Londýn. Počasí nám moc nepřálo, kaţdou chvilku pršelo. A na konci dne jsme se prošli po Millennium Footbridge, kde jsme navštívili galerii moderního umění Tate Modern. Autobus pro nás přijel a měl nás odvést do anglických rodin. Všichni byli nervózní z toho, do jaké rodiny přijdou. My jsme ale měli ohromné štěstí. Rodina byla moc milá a měli doma pejska. V domě bydleli pouze manţelé, protoţe děti uţ měli své rodiny a ţili jinde. Paní nám ukázala pokoje a šla připravovat večeři. Večeře obsahovala hodně zeleniny, ale bylo to dobré. Nakonec nám přinesla paní i moučník. Ráno jsme se nasnídali a pán nás odvezl na místo srazu. Jak jsme čekali na autobus, dozvěděli jsme se, ţe všude se jim nevede tak dobře. Autobus přijel a jeli jsme do městečka Windsor, kde jsme si prohlédli největší hrad ve Velké Británii, sídlo královské rodiny, kaple Sv. Jiří, pomník prince Alberta, zahrady, královské místnosti a střídání stráţí. Poté nás čekala návštěva asi nejslavnějšího pravěkého megalitického, monumentu v Evropě- Stonehenge. To bylo moc zajímavé a působivé. Počasí nám opravdu vyšlo, bylo modro a fotky jsou jak od profíka. Přejíţděli jsme do bývalého hlavního města Anglie Winchesteru, kde jsme byli na prohlídce románsko-gotické katedrály, nejdelší v Evropě. Tak a druhý den byl u konce. Zase si nás rozebrali stejné rodiny. Po snídani byl odjezd do centra Londýna, kde byla procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie města: Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square. V poledne následovala jízda na London Eye! (obří oko postavené v roce k jubileu milénia- kabina se dostala aţ do výše 131 metrů), ale předtím jsme šli na krátké 4D kino. Následovně pokračovala procházka centrem Londýna (Piccadilly Circus, čínská čtvrť Soho). Všichni jsme byli pěkně uchození, ale plní nových záţitků. A v podvečer jsme odjíţděli na trajekt do přístavu Dover. Noční trajekt do francouzského přístavu Calais (tentokrát ty vlny byly větší :-)). A konečně zpět v České Republice, do České Lípy jsme dorazili v odpoledních hodinách. Bye, bye London Lu3y Vánoce křesťanská tradice, která oslavuje narození Jeţíše Krista. Patří mezi nejvýznamnější svátky, jako jsou Velikonoce a Letnice. Slaví se od 25.prosince do první neděle po 6. lednu. V Česku je však za vrchol Vánoc povaţován Štědrý den (24. prosince). Do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která Vánocům předchází. Adventní neděle: ţelezná neděle ( ) bronzová neděle ( ) stříbrná neděle ( ) zlatá neděle ( )

12 Vánoční tradice: Určitě základní tradicí je vánoční stromeček, štědrovečerní večeře, kapr, adventní věnec, pečení cukroví a plno dárků :D Ale co třeba lití olova nebo házení střevíců přes práh? Dělá to někdo z vás? Myslím, ţe hodně z vás neví o čem mluvím a nebo aspoň něco málo tuší. Lití olova Nad plamenem se v kovové nádobce (nejlépe ocelové) rozţhaví kousek olova aţ k bodu tání. Připravte si nádobu s vodou, a tekoucí olovo do ní opatrně, ale naráz vlije. Vznikne tak odlitek velmi abstraktních tvarů. Přítomní se pak snaţí rozpoznat, čemu nebo komu je odlitek podobný. Podle tvaru se pak usuzuje, co koho čeká. Olovo má nízký bod tání a jde to snadno. Střevíc Svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu. Obrátí-li se patou ke dveřím, zůstanou doma. Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdají se a odejdou. Šupiny Pod talíře se štědrovečerní večeří se dává několik kapřích šupin, které mají přinést všem po celý rok dostatek peněz. Třesení bezem Nezadané dívky třesou bezem a dům, u kterého začne jako první štěkat pes je i domem, ve kterém bydlí jejich nastávající. Týna

13 Rozhovor s Klárkou Jak se jmenuješ? Klára Stratilová Kolik ti je let? 8 let Jak dlouho závodíš v karate? Třetím rokem. Kdo tě k němu přivedl? No my jsme měli louku, já jsem chtěla venčit psa, já jsem byla malá a nechtěla jsem, aby mi někdo ublíţil tak jsem chtěla umět karate, abych se uměla ubránit. Je to náročný sport? Myslím na psychiku a tak. No docela jo. Stala ses mistrem ČR, máš i jiná ocenění? A na které seš nejvíc pyšná? Doma mám 8 medailí, tak asi na tu z mistrovství České republiky Jak často trénuješ? A kdo tě trénuje? V pondělí a ve středu od 4 do 5, Znamenáček. Plánuješ se karatem zaobírat i v budoucnosti? Ano. Trénuješ karate i doma? No spíš ne Máš i jiné koníčky? Tancování a kytaru Děkujeme ti za rozhovor Nicol a Radka Máme pro vás ještě jeden exkluzivní rozhovor, najdete na dalších stránkách

14 ČERT A MIKULÁŠ V prosincovém čísle pátovin, které je tak trochu laděné na Vánoce a na prosinec přece nesmí chybět čert a Mikuláš. V České republice a na Slovensku chodí 5. prosince na svátek Jitky Mikuláš, který je doprovázen anděly a čerty. Andělé s Mikulášem roznášejí malé dárky (sladkosti) a čerti se starají o symbolické trestání a strašení zlobivých dětí. Něco o svatém Mikuláši: svatý Mikuláš byl světec a biskup z Myry (Turecko). Mikuláš ţil koncem 3. a začátkem 4. století. Mikuláš byl syn bohatých křesťanských rodičů. Při pronásledování křesťanů v letech byl zajat, vězněn a mučen. Kult svatého Mikuláše se začal šířit aţ po jeho smrti. Nejvíce byl uctíván v řecké církvi. Na východě je dodnes nejuctívanějším svatým po panně Marii. Čert a Mikuláš se neslaví jen u nás, ale i ve světě. Zkomolením jména svatého Mikuláše je Santa Claus, kterému holandští přistěhovalci říkali Sinter Klaas z toho vzniklo americké Santa Claus. Nejdřív nosil dárky 5. prosince jako u nás čert a Mikuláš, ale časem se nadílka přesunula na štědrý den. Měnila se i jeho podoba, ještě na počátku 19. století si ho lidé představovali jako drobného muţíka a ještě ve 20. století byl zobrazován v modrém oblečení. Mikulášské radovánky se dřív slavily jako Masopust, který je spojen s rejdy maškar. Ještě v 18. století v takových průvodech aţ čtyři Mikulášové, doprovázeni čerty, anděly a řadou bizardních masek. Tato tradice přetrvala, dodnes jenom uţ nechodí čertů a Mikulášů tolik. Milan Kořen,7.třída Vánoční mlsání Nejvíc se těším na to, jak si sednu k oknu, v ruce kakao s ţuţu a dívat se na padající sníh. I kdyţ prý Sníh nebude.:/ No nic tady je pár návrhů na vaše Mlsání: Ták určitě začnu s mim nejvíc nejoblíbenějším!<33

15 Kakao s M. Klasický Granko s mlékem cukrem (medem) a přesně 4 kousky Marshmallouw. Mňamka. Tohle je typické v Americe, dávají to Santa Clausovi se Muffinama. Kosové palačinky s Nutelou a šlehačkou. Myslím, ţe název mluví za vše. Uděláte si těsto do toho přidáte malinko kokosu a rozmixujete. Kokos se nebude připalovat, kdyţ budete v čas obracet. A na konec namazat na to Nutelou, a ještě kokos. Zabalíte, postříkáte šlehačkou a je hotovo.:dd Teplé nanuky Nevím, jak se dělá těsto na perník, má maminečka:d mi ho vţdy s radostí udělá. Z těsta vyrobíme malý obdélníčky a dáme péct. Mezi tím si nahřejeme čokoládu. Kdyţ, je uţ těsto hotové zapíchneme do něj (jako do nanuku..) dřevěné tyčky. Namočíme v čokoládě a rychle posypeme sladkýma zdobítkama na dorty. Necháme chvilku zaschnout a muţem se pustit do Mlsání. Elies.blog.cz Chceš si vyrobit svojí vlastní svíčku na Vánoce? Tak tady máš menší návod: ;) Svíčka s jablečnou vůní S jablky se dá ve vánočním čase perfektně čarovat. Klidně si nějaké rozkroj a hledej hvězdičku nebo si jablka nakrájej na plátky či kolečka, usuš a pak navlékej do věnců, jako ozdoby na stromeček nebo na stole smíchej v mističce s ostatními sušenými plody. Nejlepší jsou samozřejmě svíčky. Můţeš jimi ozdobit stůl nebo elegantně doplnit koutek s vánoční výzdobou. K výrobě si připrav čajovou svíčku, jablko, nůţ, lţičku a trochu citronové šťávy. Jablko postav na bubáka, noţem nahoře vykroj kruh o rozměrech, aby se dovnitř bez problémů vsunula čajová svíčka. Potřebnou díru vydlabej lţičkou a zbytek pokapej citronem, aby vnitřek nezhnědl. Dovnitř usaď svíčku a můţeš ji zapálit i na vodě, protoţe jablíčko plave.

16 S dekorativními svíčkami Čistě ke zkrášlení místností a vytvoření sváteční atmosféry v bytě můţeš z jednobarevných svíček stvořit umělecká díla. Seţeň si bílé svíčky různých velikostí a objemů, červené, zelené a zlaté mašličky a stuţky, papíry s vánočním motivem, lepidlo, barevné špendlíky a zlaté připínáčky. Pokud pouţiješ pásky papíru na Vánoce, přilep je lepidlem a nech zaschnout. Vem si stuţky a obmotej spodní část svíčky. Můţeš barevné pásky i kříţit se středy kříţků propíchnout špendlíkem nebo připínáčkem tak, ţe kouká jen barevná hlavička. Pomocí špendlíků můţeš vytvářet hodně rozmanitých ornamentů. Zdobit můţeš i třpytivými glitry a korálky. Pokud chceš změnu, zaměň bílé svíčky za jiné jednobarevné a k nim seţeň zase jinak barevné doplňky. Vánoce s nádechem moře Svíčky umístěné v mušlích vypadají nádherně a vyuţiješ je i jindy neţ pouze na Vánoce. Ozdobit jimi můţeš sváteční stůl, posadit do jehličí, přistrčit k dalším dekoracím nebo si je dát do koupelny. Připrav si několik mušlí různých velikostí, omyj je chlorovanou vodou a nech osušit. Ve vodní lázni mezitím rozpusť parafín nebo zbytky svíček, klidně přidej i barvivo na svíčky. Na plíšek ve svíčce dej čtyři aţ šest centimetrů dlouhý knot, zalij parafínem, nech vychladnout a ztuhnout a máš hotovy pěkné svíčky na Vánoce. Týna Don Omar Povolání: rapper Věk: 33 Datum narození: Já ho znám jen díky písni Danza Kuduro a filmu Rychle a Zběsile 5 Top Music of December 1 Don Omar Danza Kuduro 2 Martin Harich - Nezvestná 3 Mandrage Františkovi lázně 4 Reago ft. Christina Delaney - Ty a Já 5 Lucie Vondráčková Byla To Láska Móda Uţ nám zase po roce přicházejí Vánoce, začíná Santamánie. Začínají se nosit kozačky, kabáty, rukavice, teplé čepice a šály. Co začínají nosit Santové? Santové moc nepotrpí na módu Nosí kaţdý rok to samé oblečení, typické pro Santy (Červená čepice, kalhoty, kabát, šedé vousy a vlasy, hnědé pásky a boty). Ale dost uţ pomlouvání Santů, přejdeme raději k našemu zimnímu oblečení.

17 Turecké kalhoty Kolikrát si kaţdý od maminky vyslechl, ţe rozkrok tepláků visící u kolen vypadá otřesně? Zato je ale zatraceně pohodlný, a tak utahování tkaniček v pase končí a přichází do módy široké nabrané sultánky a rozkroky visící stále níţ. Turecké kalhoty Turecké kalhoty se díky své pohodlnosti staly velkým hitem roku 2009 a nejinak tomu bude i v roce letoš ním. Tento nepřehlédnutelný kousek oblečení byl viděn doslova na kaţdém přehlídkovém mole. Vybírat můţete z široké nabídky tureckých kalhot od vyloţeně streetových a teplákových aţ po kalhoty elegantnějšího vzhledu, různých délek, materiálu, výšek pasu a střihu. Inspirace orientálního stylu Nejen na přehlídkových molech, ale také v buticích a obchodech se objevily kalhoty inspirované orientálním stylem zvané turecké. Můţete je znát také pod názvem aladinky či harémy. Letošní jaro a léto bude doslova prokleto tureckými kalhoty. Uţ teď se můţete těšit na celou řadu šortek z lehkých úpletů nebo bavlny právě v tureckém střihu. Inspirace Pokud nepatříš zrovna mezi nejhubenější a nejvyšší ţeny, a ráda bys propadla trendy tureckým kalhotám, doporučím ti, jak tyto kalhoty nosit a správně kombinovat, abys přitahovala pozornost. Turecké kalhoty si můţeš představit jako řasenou sukni. To znamená, ţe objemný neforemný kousek doladíš přiléhavými kousky. Např. obepnutým tričkem, krátkou bundičkou, vysokými kozačkami, barevnými doplňky apod. Lu3y

18 Rozhovor s Týnou Čechovou 1. Jak se těšíš na Vánoce, pomáháš doma s pečením cukroví? Nějak to neřeším a nepomáhám, jen ujídám. :D 2. Co si přeješ za dárky? Vlastně nic, ale určitě nechci mít pod stromkem prázdno. :D 3. Jaké máš koníčky? Klavír, blogování, grafika, designy. 4. Co posloucháš za hudbu? Vše co se mi líbí. 5. Máš doma nějakého mazlíčka? 6. Jak se jmenuje a co je to za plemeno? Deina a je to bišonek. 7. Jsi věřící? Nejsem. 8. Máš blog? Jo mám ( life-in-the-pit.blog.cz ) 9. Jsou podle tebe lepší Vánoce v Americe nebo tady u nás? V kaţdé zemi jsou zajímavé a něčím výjimečné. Mně osobně vyhovují ty u nás. Jojo, psa a mouchu na stropě. :D Za rozhovor děkuje Radka a Nikola Paní učitelce Rychterové ze 4. třídy jsme položili pár otázek, zde jsou: Pečete cukroví? Ano, ale jenom válendu, zbytek peče maminka Máte ráda vánoce a vše okolo nich? Myslím ten stres, nakupování dárků apod. stres se snaţím nepřipouštět, vánoce mám ráda, a nakupování dárků asi k tomu patří Pomáhají vám vaše děti s pečením cukroví? Ano, pomáhají. Za rozhovor děkuje Nikola a Rony Anketa Ahoj na našem webu ankety-patoviny.blog.cz, jsou tam samozřejmě ankety a tak jsem se rozhodla jednu ukončit a zveřejnit ji v časopise. Proti sobě bojoval zelený a modrý mimozemšťan. Zelený 61.3% (19) Modrý 38.7% (12) Zelený Modrý

19 Alchymie Alchymie je matkou současné chemie často se o alchymii říká, ţe je to pouze šarlatánství, ale není tomu tak Dávní alchymisté byli daleko dále neţ současní vědci. Například jejich postup k výrobě prvku, který je současným vědcům neznámý říkali mu lišák postup: kdyţ kojotu usekneme hlavu a ocas získáme lišku nebo vědecky kdyţ oddělíme prostřední izotop rtuti (kohout) a nastartujeme fúzi získáme lišák (lišku). Ale většina lidí, kteří si říkali alchymisté, byli skutečně jen podvodníci a kazili dobré jméno několika málo skutečným objevitelům. Václav Pokorný

20

21 So this is chrismas Vánoce jsou uţ dlouholetou tradicí po celém světě. Na kaţdém místě se slaví jinak. Například v Americe se slaví 25. Prosince, kdeţto u nás se slaví 24. Prosince. Také si kaţdá zem k tomu stahuje jiný příběh. Myslím si, ţe všichni znáte naše české tradiční vánoce, kdy se peče cukroví podle receptů našich babiček, zdobení voňavých stromečků a tím nejlepší jsou dárky, které najdete 24. Prosince pod stromečkem. Proč se vánoce slaví? Je to celé o jednom příběhu napsaném v bibli. Je pravda, ţe s tohoto pohledu to vidí většinou jen křesťané. Myslím, ţe všichni jste ten příběh uţ alespoň jednou slyšeli. Slavíme je, protoţe 24. Prosince před více neţ 1000 lety se narodil Jeţíš Kristus. Jeho matka Marie byla zasnoubena s Josefem, který byl tesař. Jednoho dne Marie otěhotněla skrze ducha svatého. V té době vyhlásil panovník této země, ţe všichni musí odcestovat do své rodné země a zapsat se do knihy sčítání lidu. A tak se Marie společně s Josefem vydali do Nazaretu. Marie byla uţ unavená, a kdyţ hledali nocleh, nikde neměli místo. Nakonec se utrmáceni a unaveni uchýlili do chléva, kde Marie přivedla na svět Jeţíše Krista. Ve chlévě bylo chladno a vlhko. Malého Jeţíše zahříval dech oslíka a volka. Kdyţ se okolní svět dozvěděl, ţe se narodil Mesiáš. Chodili k němu a nosili dary, dokonce i tři mudrcové, kteří přinesli kadidlo, myrhu a zlato. Nad chlévem zářila krásná hvězda. Říkáme tomu, ţe Jeţíš Kristus se narodil v Betlémě. Od toho jsou odvozeny i betlémy, které stavíme či lepíme z papíru. Vaše edaktorka Jana Šarközyvá

22 Vánoce jak neznáme Santa Claus Santa Claus známý téţ jako Svatý Mikuláš, Otec Vánoc nebo jednoduše Santa je legendární osoba, která v mnoha západních zemích dává dárky všem hodným dětem. Tradičně na Štědrý večer 24. prosince nebo 6. prosince (svátek Svatého Mikuláše). Legenda má z části základ v legendárním vyprávěním vztahujícím se k osobě Svatého Mikuláše. Dnešní Santa Claus je většinou zobrazován jako oblý, veselý, bělovousý muţ nosící červený klobouk s bílým lemem. Bíle lemované kalhoty s černým koţeným páskem a boty. Santa Claus ţije na dalekém severu v kraji věčného ledu. Poloha Santova obydlí kolísá od severního pólu po Korvatunturi v Laponsku. Do domu se dostává komínem tak, ţe do něj skočí a přistane v krbu. Tam dá dárky do punčoch, které si děti nachystaly na krbovou římsu, neţ šly spát. V Česku práci Santa Clause vykonává Jeţíšek. Santa Claus je dominantní hlavně v USA, Kanadě a Velké Británii. Santovi sobi Podle současné představy jsou sáně s dárky taţeny devíti létajícími soby. Santovi sobi slouţí jako doprava, která táhne saně se Santou a s dárky. Ţiví se bylinami a lišejníky, které v zimě vyhrabávají ze sněhu. V mnoha pohádkách a filmech, kde jsou sobi, tak přistávají na střeše domu u komína, aby Santa mohl do domu, aniţ by někdo slyšel, ţe tam je. V americké verzi Santa přilétá na svých sáních, taţených létajícími soby. Kraková Vanessa Vánoční Biják! Milé děti, učitelé a pane řiditeli, určitě byste chtěli o vánocích vytáhnout vaší celou rodinu do kina na něco opravdu zajímavého. Znám to ze své zkušenosti. Minulý rok jsem byla se svojí velkou rodinou v kině na Narnie III. Díl řeknu vám, byl to fakt biják, jak se patří. A tak vám tady společně s Týnou představíme pár zajímavých filmů, na které určitě zajděte.:)

23 Twilight saga:rozbřesk Určitě většina z vás viděla alespoň jeden díl buďto Stmívání, Nový měsíc nebo Zatmění. Toto jsou díly předešlé, ale Rozbřesk je díl čtvrtý, který se vysílá v kinech. V předešlých dílech dochází mezi Belou Swan a upírem Edvardem Cullenem vzájemný kontakt. Bela, která dosud ţila ve sluném krásném městě, teď ţije se svým otcem v chladném a deštivém Forsk kde si zvyká jak na počasí, tak na lidi. Edvard Cullen je upír a patří do rodiny Cullenových kde je i Alice, Jasper, Rozalie, Emmtet. Kaţdý, z nich má určitou schopnost na příklad Alice umí určit budoucnost, nebo Edvard čte všem myšlenky, ale nedokáţe je přečíst jedině Bele. Mezi Belou a Edvardem nastane jakési pouto a to láska, zamilují se do sebe. Ve filmu hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner a další známí herci. Více nebudu prozrazovat, ujistěte se sami, jak to nakonec všechno dopadne Prosincové filmy: PAN NIKDO Drama V roce 2092 je Mars prázdninovým rezortem a Nemo Nobody 117letý muţ, který je posledním smrtelníkem v době, kdy díky vědeckým poznatkům uţ nikdo neumírá. Na smrtelné posteli Nemo vzpomíná na své tři ţivoty, které moţná proţil se třemi různými ţenami. KOCOUR V BOTÁCH Animovaná komedie Známe ho jako nájemného vraha, který měl za peníze sprovodit ze světa zlobřího hrdinu Shreka. A kdyţ se jeho sláva dotkla hvězd, dostal za odměnu vlastní filmový příběh. BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ LÁSKA Komedie Čtyřicetiletý Cal proţívá svůj sen má dobrou práci, hezký dům, skvělé děti a za manţelku lásku ze střední školy. Kdyţ ale zjistí, ţe ho jeho ţena Emily podvádí a chce se s ním rozvést, jeho dokonalý ţivot vezme rázem za své. A co je horší Cal se ocitne ve světě svobodných, jenţe sám uţ několik desítek let nerandil, a tak zaţívá jeden neúspěch za druhým. PARANORMAL ACTIVITY 3 Horor Paranormálními aktivitami pronásledované sestry Katie a Kristi, s nimiţ se vrátíme ke kořenům zla, do časů jejich dětství, kdy se rády vzájemně strašily a hrály si na vyvolávání duchů, aţ se jim to jako bumerang začalo vracet. ŠMOULOVÉ 3D Animovaný Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film, uvádí na plátna kin všem dobře známé modré hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj Gargamel vyţene Šmouly z jejich vesničky a během následného pronásledování všichni společně projdou kouzelným portálem, který je zavede do našeho světa, přímo doprostřed newyorského Central Parku. Malí modří Šmoulové musejí dát hlavy dohromady a najít způsob, jak se dostat zpátky domů do vesničky dříve, neţ je Gargamel znovu vystopuje. Vaše redaktorky Jana Šarkozyvá a Týna Vtipy :D O štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: Hele nemáš dneska na půl dne čas? Kamarád se diví:,,zrovna dnes, a proč? No já jen ţe mám doma postavenej betlém a chybí mi tam osel..

24 U nás doma je pod stromečkem jedna a tatáţ věc, ale kaţdý, fakt kaţdý Vánoce, říká spoluţákům Vašek. Co, prosím tě? Stojan. Byl jsi dneska hodný? Neukradl jsi nic? Nenadával jsi? vyptává se Jeţíšek malého chlapečka. No tak se to uţ konečně nauč, já ti dárky věčně nosit nebudu! Jaký je rozdíl mezi Vánocemi před 15 lety a dnes? Před 15 lety člověk přemýšlel: Budou dárky, nebudou dárky? Dneska přemýšlí: Bude na dárky, nebude na dárky? Můj táta je kutil, chlubí se kamarádům Jenda. Kdyţ nám o Vánocích nesvítily svíčky na stromečku, začal je opravovat. A nakonec to dopadlo tak, ţe kdyţ je zapojil do zásuvky, svíčky nic a začal nám svítit taťka! Tati, celý den jsem nejedl maso, abych viděl zlaté prasátko, tak proč jsem ho neviděl? stěţuje si o Štědrém večeru Filípek. To víš, chlapče, dnešní doba. Jak je něco ze zlata, hned ti to ukradou! Tři si povídají o tom, co udělají s vánočními odměnami. První říká: Pracuji v německé bance. Z vánočních odměn si koupím auto a za zbytek pojedu na dovolenou. Druhý povídá: Pracuji v Daimler Chrysler. Za vánoční odměny si nechám vybudovat bazén a za zbytek pojedu na cestu kolem světa. Třetí praví: Já pracuji na finančním úřadu a za vánoční odměny si koupím svetr. Ostatní se ho ptají: A co zbytek? Finančák odpoví: Zbytek mi na něj přidají rodiče! Dal jsi mu ten nůţ? Ano. A co říkal? Auuu Jsou dva sourozenci, chlapeček a holčička, a přijdou Vánoce. Holčička dostane velikánskou kupu dárků, ale chlapeček jenom kopací míč. Holčička se mu posmívá: Kiš, kiš, ty máš jenom míč a já mám hromadu dárků! Chlapeček se jen záhadně usměje a prohodí: To víš, někdo má jenom míč, někdo zase rakovinu! Do myslivny zavítá v noci Santa Claus, veliký ranec dárků na zádech. Myslivec vyskočí z postele, popadne flintu a namíří ji na nebohého Santu. Pak se dá do hlasitého lamentování: Takového drzého pytláka jsem ještě neviděl! Klidně si přijít i s úlovkem přímo do hájovny, a ještě uprostřed noci! Vánoční kvíz :D :P 1.) Kde se narodil Jeţíšek? a) Garáţ b) Betlém c) Stodola 2.) Jaká ryba se nejčastěji baští na vánoce? a)pstruh b)okoun c) Kapr

25 3.) Kdy začíná advent? a) 27. listopadu b) 3. prosince c) 26. listopadu 4.) Kolik svíček je na adventním věnci? a) 3 b) 5 c) 4 5.) Kdy se rozdávají dárky? a) ráno b) večer 6.) Jak se jmenovala Jeţíškova matka? a) Máří Magdaléna b) Alţběta c) Marie 7.) Kam Jeţíše poloţila matka, kdyţ se narodil? a) Do jeslí b) Do inkubátoru c) Do kolébky 8.) Jaké dary přinesli tři králové Jeţíškovi? a) zlato, perly, drahokamy b) zlato, kadidlo, myrhu c) plátno, velbloudy, koně 9.) V jakém městě se narodil Jeţíšek? a) Nazaret b) Jeruzalém c) Betlém 10.) Povaţuje se rozkrajování jablíčka jako vánoční zvyk? a) ANO b) NE Villprdka :D

26 Tak to je vše. Tímto bychom vám chtěli popřát příjemné proţití vánočních svátků, plno vánoční pohody a nálady, mnoho splněných přání a Šťastný nový rok Vánoční kříţovka Redakce Na vydání časopisu, který vychází s podporou Rady rodičů SRPDŠ při naší škole, se podíleli tito lidé: Veronika Villnerová(Villprdka), Simona Beňová(Simík),Vanesa Kraková,Nikola Růžičková(Nicol), Rony Wawrečka, elies.blog.cz, Kristýna Čechová, Milan Kořen, Jana Šarközyová, Nguyen Thu Trang, Lucie Smělá(Lu3y), Šárka Knížková, Václav Pokorný, Vendula Málková a Radka Merková. Za pomoc děkuje p. řed. Petru Jonášovi a učitelům za ochotu a obrázky. Správné odpovědi kvízu na stranách 24 a 25: 1b, 2c, 3a, 4c, 5b, 6c, 7a, 8b. 9c, 10a

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na

Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na Zličíně pro naši paní průvodkyni. Všichni jsme se moc

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

ZÁŘÍ. 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole.

ZÁŘÍ. 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole. ZÁŘÍ 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole. kol. Nejvíce se nám líbilo staré kolo pro zmrzlináře, ale i kola a koloběžky pro malé děti. Měli

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

naší školy Ročník 21. 2. číslo

naší školy Ročník 21. 2. číslo naší školy Ročník 21. 2. číslo 2015/2016 JAK TO MÁME MY? VÁCLAV BUREŠ OBLÍBENÉ CUKROVÍ: PERNÍČKY OBLÍBENÁ KOLEDA: ROLNIČKY CO CHCE K VÁNOCŮM: OUTDOOROVOU KAMERU VIKTORIE BÍLKOVÁ OBLÍBENÉ CUKROVÍ: LINECKÉ

Více

Guťák. Prosinec 2k16. Autoři: Zdroje: František Fiala David Haluška Jan Martinek

Guťák. Prosinec 2k16. Autoři: Zdroje: František Fiala David Haluška Jan Martinek Autoři: František Fiala David Haluška Jan Martinek Prosinec 2k16 Guťák Zdroje: http://www.recepty.cz/ recept/vanilkové rohlíčky Školní fotogalerie Wikipedie inovinky.cz Google obrázky Obsah: Vtip: Co nás

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 44. prosinec 2013 Zámecké listy Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným

Více

Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem

Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Publikováno na Prima Nápady (http://napady.iprima.cz) Domů > Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Hrady i zámky se obvykle v zimním čase

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Redakce: pour féliciter 2012

Redakce: pour féliciter 2012 Redakce: Jakub Meinlschmidt, 6. B Jana Kučerová, 6. B Natálie Slováková, 6. B Markéta Novotná, 6. B Šárka Blažejovská, 6. A Mirka Kunešová, 6. A Hana Gavlíková, 6. A Veronika Makovcová, 7. C Klára Jurenková,

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

Velká Británie - Londýn. již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!!

Velká Británie - Londýn. již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!! Velká Británie - Londýn již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!! Budovy Parlamentu s věží Big Ben, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, Tower of London, Tower Bridge, Katedrála Sv. Pavla,

Více

Ohlédnutí sedmáků za návštěvou zámku v Brtnici

Ohlédnutí sedmáků za návštěvou zámku v Brtnici PÁTEČNÍK Č A S O P I S Z Š A M Š B R T N I C E ROČNÍK 8 20.10.2015 ČÍSLO 1 Zdravíme všechny naše čtenáře! Po delší odmlce se opět hlásí Pátečník, časopis děvčat a chlapců ze ZŠ Brtnice. Obsah budou tvořit

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY. Vánoční číslo

Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY. Vánoční číslo Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY Vánoční číslo Pranostiky Na svatého Martina kouřívá se z komína, a na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

PŘEMYSL DUŠÁNEK PETR MATOUŠEK TOM JARMAR

PŘEMYSL DUŠÁNEK PETR MATOUŠEK TOM JARMAR ČÍSLO 17 Podzim Martin Matoušek Podzim začíná 23.9. Děti začínají chodit do školy. Někteří ptáci odlétají do teplých krajin. Začíná se hrabat listí. Začíná padat listí. Ježek se musí zahrabat do listí.

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Listy naší Školičky 3.vydání Prosinec 2017

Listy naší Školičky 3.vydání Prosinec 2017 Listy naší Školičky 3.vydání Prosinec 2017 Školní Noviny Advent 2.prosince jsme zahájili první adventní neděli. U stromku na návsi ve Šťáhlavech kde se sešlo hodně lidí a zazpívali u něj děti z ZŠ + MŠ

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 Obsah: Slovo ředitele školy,projektový den, divadelní představení, Podzimní radovánky, výlet do Prahy, vyhodnocení

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

č.39 2015/2016 skolnicasopis.zstrebenice@seznam.cz Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích

č.39 2015/2016 skolnicasopis.zstrebenice@seznam.cz Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích Autor obrázku: Vladimír Hubálek Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBENICE PAŘÍKOVO NÁM. 133 TŘEBENICE 411 13 OKR. LITOMĚŘICE č.39 2015/2016 skolnicasopis.zstrebenice@seznam.cz

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3.

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. 2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. Obsah 1. Grónsko 2. Madagaskar 3. Exkurze do Prahy 4. Vánoční laťka 5. Zápis do 1. třídy 6. Lyžařský výcvik 7. třída 7. Škola v přírodě 4. třída

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

2. číslo 2015/2016. Kateřina Slavíková Natálie Štěpánková

2. číslo 2015/2016. Kateřina Slavíková Natálie Štěpánková 2. číslo 2015/2016 Redakční rada: Tereza Schwanová Anna Kvěchová Kateřina Slavíková Natálie Štěpánková Ondřej Hrabačka Přispěvatelé: Josef Slabý Kristýna Jestřábová Mgr. Lenka Beranová Milí čtenáři, po

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček říjen 2012 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby Platby stravného 16.10.

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA školní rok 2015/2016, číslo 1 ÚVODNÍK Již je tomu několik měsíců, co vyšlo poslední číslo školního časopisu Sovík. Tak jsme se rozhodli, že na tuto krásnou tradici navážeme.

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

KREJČOVSKÁ DÍLNA ŠITÍ PLÁTĚNÝCH PYTLÍČKŮ

KREJČOVSKÁ DÍLNA ŠITÍ PLÁTĚNÝCH PYTLÍČKŮ BEJVÁVALO Ve čtvrtek 23. 10. se plumlovská škola na 1. stupni přeměnila v řemeslné dílny. V rámci projektu Bejvávalo. Projekt byl finančně podpořen Olomouckým krajem v Programu podpory environmentálního

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

2/2014-2015 www.7zskolin.cz 5 Kč www.7zskolin.cz

2/2014-2015 www.7zskolin.cz 5 Kč www.7zskolin.cz 2/2014-2015 www.7zskolin.cz 5 Kč www.7zskolin.cz Vánoce je označení pro zimní období, v němž je podle křesťanské tradice slaveno narození Ježíše Krista. S Vánocemi souvisí doba adventní, která Vánocům

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Oslavy Vánoc v cizích zemích Aleš Kůtek

Oslavy Vánoc v cizích zemích Aleš Kůtek Vážení čtenáři! Dnešním dnem k Vám přichází poslední číslo našeho školního časopisu v roce 2006. Blíží se Vánoce, proto nám dovolte, abychom Vám všem, našim příznivcům, popřáli šťastné a veselé prožití

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Školní časopis žáků MZŠ Ždánice

Školní časopis žáků MZŠ Ždánice Školní časopis žáků MZŠ Ždánice 2. číslo prosinec 2011 Poklidné prožití vánočních svátků v kruhu Vašich blízkých a hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů v novém roce 2012 Vám, našim čtenářům, přeje

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více